UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOLKESKOLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOLKESKOLEN"

Transkript

1 UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN Betænkning AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 1. SEPTEMBER 1958 NEDSATTE LÆSEPLANSUDVALG BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD hovedafsnit: INDLEDENDE KAPITLER Kapitel 1. LOVENS BESTEMMELSER OM UNDER- VISNINGSPLANER OG LÆSEPLANER M. V Skoleplan 17 Undervisningsplan 17 Timefordelingsplan 18 Læseplan 18 I. Lovens bestemmelser om undervisningen i hovedskolens skoleår II. Lovens bestemmelser om undervisningen i klasse og i realafdelingen Kapitel 2. LÆSEPLANER OG SKOLEN Kapitel 3. NORMALTIMEPLANER skoleår og 9. klasse 30 Realafdelingen 31 Deletimer Konfirmationsforberedelsen Halvårs- og semesterplaner m. v 35 Lektioner Normaltimeplaner for landsbyskolen Deletimer hovedafsnit: NORMALTIMEPLANENS SELVSTÆNDIGE FAG Kapitel 4. DANSK Formål skoleår Norsk og svensk og 2. skoleår Lærerens fortælling og oplæsning Mundtlig fremstilling 45 Læsning Indledende øvelser i skrivning og skriftlig fremstilling skoleår A. Mundtlig dansk Mundtlig fremstilling Læsning a. Læseformer b. Læsetekster B. Skriftlig dansk Retskrivning Sprogformning Tegnsætning Skriftlig dansk og det praktiske livs opgaver 60 C. Sprogiagttagelse D. Skolebiblioteket i danskundervisningen og 9. klasse Mundtlig dansk Skriftlig dansk Prøver Realafdelingen A. Mundtlig dansk Mundtlig fremstilling 66 Oplæsning 66 Litteraturlæsning Sprogiagttagelse 68 Norsk og svensk 68 Pensakrav 68 Mundtlige prøver B. Skriftlig dansk Skriftlige prøver i realafdelingen Kapitel 5. SKRIVNING Formål 71 Indledende bemærkninger Indhold og omfang Særlige forhold 73 Kapitel 6. REGNING OG MATEMATIK skoleår Formål 74 Indhold og omfang skoleår skoleår skoleår skoleår skoleår skoleår

4 Metoder og hjælpemidler Elementært talkendskab 78 Regnestof og klassetrin Addition og subtraktion 79 Multiplikation 79 Måling og ligedeling Sikkerhed i talkombinationer 80 Metriske benævnelser 80 Brøker og decimaltal Måling og beregning af flader (areal) Procentregning 86 Skønsmæssig beregning 86 Kontrolprøver 86 Tekstopgaver 86 Hovedregning 86 Regneprøver Specielt for 6. og 7. skoleår 87 Bogstavregning 88 Geometriundervisning i 7. skoleår Kursus i geometri og 9. klasse Formål 98 A. Regning Indhold og omfang Metoder og hjælpemidler Hovedregning 99 Brøkregning 99 Procentregning Brøker og procenttal 100 Grafisk afbildning 100 Kontrol og skønsmæssig beregning. 100 Skriftlige øvelser i talbehandling Tekstopgaver B. Matematik 102 Prøven efter 9. klasse 102 Undervisningen i 8. og 9. klasse til teknisk forberedelseseksamen Formål 102 Indhold og omfang a. Regning og aritmetik b. Geometri Eksamen Realafdelingen, herunder teknisk 3. realklasse Formål 105 Indhold og omfang og 2. realklasse a. Regning b. Matematik 106 Alm. 3. realklasse a. Regning 106 b. Matematik Eksamen Metoder og hjælpemidler og 2. realklasse Alm. 3. realklasse 110 Teknisk 3. realklasse a. Regning 110 b. Matematik Eksamen 111 Kapitel 7. KRISTENDOMSUNDERVISNING/ RELIGION Formål 112 Indhold og omfang skoleår skoleår og 5. skoleår og 7. skoleår og 9. klasse 114 Realafdelingen 115 Metoder og hjælpemidler Kapitel 8. HISTORIE (med samfundslære) Formål 117 Indhold og omfang skoleår I. Historie 118 II. Samfundslære og 9. klasse I. Historie II. Samfundslære 120 Realafdelingen I. Historie 121 II. Samfundskundskab m. v Metoder og hjælpemidler Kapitel 9. GEOGRAFI Formål 124 Indhold og omfang skoleår og 9. klasse Realafdelingen 127 Metoder og hjælpemidler Metoder Hjælpemidler Kapitel 10. BIOLOGI (herunder sundhedslære med alkohollære) Formål 131 Indhold og omfang skoleår og 9. klasse 133 Realafdelingen Metoder og hjælpemidler Metoder Botanik Zoologi 136 Sundhedslære med alkohollære 136 Hjælpemidler Kapitel 11. LEGEMSØVELSER Formål 139 Indhold og omfang Gymnastik Boldspil 140 Atletik 140 Svømning 141 Friluftsdage 141 Almindelige regler 141 Metoder Kapitel 12. SANG (MUSIK.) Formål 145 Indhold og omfang

5 1.-7. skoleår og 9. klasse samt realafdelingen 146 Metoder og hjælpemidler Metoder Hjælpemidler 148 Skolekor og instrumentalundervisning Fortegnelse over sange og salmer Kapitel 13. FORMNING (tegning og småsløjd m. v.) Formål 157 Plan for undervisningen , 2. og 3. skoleår , 5. og 6. skoleår skoleår, 8. og 9. klasse samt 1. og 2. realklasse. 160 Kapitel 14. HÅNDARBEJDE Formål 161 Indhold og omfang skoleår og 9. klasse 163 Realafdelingen Materialelære m. m 164 Håndarbejde for drenge 164 Metoder og hjælpemidler 165 Kapitel 15. NATURLÆRE Formål 166 Indhold og omfang og 7. skoleår og 9. klasse A. Alment B. Valgfrit 168 C. Forberedelse til teknisk forberedelseseksamen og 2. realklasse realklasse (alm.) realklasse (teknisk linje) 169 Sløjdfysik 169 Metoder og hjælpemidler A. Metoder Elevøvelser 170 Demonstrationsforsøg 170 Eksempler på undervisningens tilrettelæggelse Eksempel 1. Metersystem og målinger Eksempel 2. Elektromagnetisme Eksempel 3. Vand Atomer og molekyler B. Hjælpemidler 177 Eksamen 178 Undervisningen i 8. og 9. klasse til teknisk forberedelseseksamen Indhold og omfang Varmeenergi 179 Bevægelsesenergi 179 Magnetisme 179 Lyslære 179 El-energi 179 Elektrostatik 179 Atomkerneenergi 179 Kemi 179 Metoder og hjælpemidler 179 Eksamen 179 Kapitel 16. SLØJD A. Træsløjd Formål 180 Indhold og omfang I. Dansk skolesløjd ,-7. skoleår og 9. klasse 181 Realafdelingen 181 Almindelige bemærkninger om træsløjd 181 II. Askov skolesløjd 182 Metoder B. Metalsløjd og 7. skoleår og 9. klasse 184 Realafdelingen 184 Almindelige bemærkninger 184 Kapitel 17. HUSGERNING Formål 185 Indhold og omfang og 7. skoleår og 9. klasse Metoder og 7. skoleår og 9. klasse 187 Realafdelingen 188 Husgerning for drenge 188 Kapitel 18. ENGELSK og 7. skoleår Formål 189 Indhold og omfang 189 Metoder og hjælpemidler Realafdelingen Formål 191 Indhold og omfang 192 Metoder og hjælpemidler Eksamen Kapitel 19. TYSK (6.) skoleår og realafdelingen Formål 195 Indhold og omfang Metoder og hjælpemidler Eksamen Kapitel 20. ENGELSK OG TYSK I 8. OG 9. KLASSE Formål 200 Indhold og metoder Kapitel 2 1. FRANSK Realafdelingen Formål 202 Indhold og omfang 202 5

6 Metoder og hjælpemidler Eksamen 203 Kapitel 22. LATIN 204 Realafdelingen 204 Formål 204 Indhold og omfang 204 Metoder 204 Prøven hovedafsnit: FAG, DER IKKE ER OPTAGET PÄ NORMALTIMEPLANEN MED SELVSTÆNDIGT TIMETAL Kapitel 2 3. SEKSUALUNDERVISNING Hovedlinjer i undervisningen 208 Kapitel 24. FÆRDSELSLÆRE Formål 209 Undervisningens tilrettelæggelse Arbejdsplan for klasserne Kapitel 2 5. FAMILIEKUNDSKAB Familien i historisk og geografisk belysning Familien i samfundsmæssig belysning 216 Familien og dens økonomiske problemer Familielivet og de ydre rammer Familielivet i etisk belysning 217 Eksempler på undervisningsemner Metoder og hjælpemidler 219 Kapitel 26. ERHVERVSORIENTERING Formål Erhvervsvejledning og erhvervsorientering Grundprincipperne i erhvervsorienteringen Undervisningens indhold Metoder og hjælpemidler Erhvervsorienteringen i klasseværelset Virksomhedsbesøg 225 Erhvervspraktik Erhvervsorienteringens placering og omfang Samarbejdsspørgsmål hovedafsnit. Kapitel 2 7. PROBLEMER OMKRING 8. OG 9. KLASSE Indledende bemærkninger Fagene Den almene fagkreds Valgfri fag Timeplaner Den almene fagkreds Vigtige valgfri fag 243 Forberedelsen til teknisk forberedelseseksamen 243 Forholdet mellem klasse og andre uddannelser. Adgangen til erhvervene Teknisk forberedelseseksamen Synspunkter vedr. placeringen af 8. og 9. klasser Eksempler på skemalægning A. 8. og 9. klasser med valgfri fag B. 8. klasser med linjefag og valgfri fag Forholdet mellem 8. og 9. klasse skoleår 267 Afgangsprøver Prøve inden for de almene fag Prøve inden for den valgfri faggruppe m. v Eksempler på udtalelser, der medgives elever ved udgangen af 8. eller 9. klasse hovedafsnit: ANDRE UNDERVISN1NGSSP0RGSMÅL Kapitel 28. SKOLEBIBLIOTEKSARBEJDE Om skolebiblioteket Børnenes indføring i skolebiblioteket Skolebiblioteket i undervisningen Den spontane benyttelse 278 Små forberedte opgaver Henvisning til litteratur 279 Læsestuearbejde med hele klassen 279 Supplerende læsning Kommenterende læsning 280 Større læsestuearbejder Særlige undervisningsformer 281 Kapitel 29. SÆRUNDERVfSNING Talehæmmede 282 Svagtseende 282 Tunghøre 282 Svagtbegavede 282 Læseretarderede 283 Andre grupper 283 Målet for folkeskolens særundervisning Formen for og omfanget af særundervisning Enkeltmandsundervisning 284 Holdundervisning Specialklasser 285 Særlige skoler Behovet for særundervisning 286 Lærere ved særundervisning 286 Samarbejde med én eller flere naboskoler Det skolepsykologiske arbejde Kapitel 3 0. STANDPUNKTSBEDØMMELSER M. V. INDEN FOR DE FØRSTE 7 SKOLEÅR Eksempel på afgangsbevis fra 7. skoleår Kapitel 3 1. SKOLENS LÆREBØGER Kapitel 32. FORSØGSARBEJDE I SKOLEN Kapitel 3 3. SKOLEHAVEGERNING

7 FORORD Den 1. september 1958 nedsatte Undervisningsministeriet et læseplansudvalg for folkeskolen. I udvalgets kommissorium hed det, at udvalget har til opgave»at udarbejde en vejledning for undervisningen i folkeskolen, således som denne er opbygget efter lov nr. 163 af 7. juni 1958, og i forbindelse hermed tage spørgsmålet op om udarbejdelse af vejledende læseplaner for hovedskolens 6., 7. og 8. skoleår samt for realafdelingen og 9. skoleår. Udvalget vil herunder kunne overveje, hvorvidt der for de enkelte skoleår bør opstilles planer, hvori der skelnes mellem mindstefordringer og det stof, der i øvrigt må anses for egnet på de pågældende trin. Endvidere vil udvalget kunne overveje spørgsmålet om, hvorvidt Undervisningsministeriet i en overgangsperiode bør yde støtte til fremskaffelse af egnet undervisningsmateriale, i hvilken forbindelse der især tænkes på hovedskolens 6., 7. og 8. skoleår samt 9. klasse. Under behandlingen af de her stillede spørgsmål er udvalget bemyndiget til i det omfang, hvori det er ønskeligt, at indhente udtalelser fra særligt sagkyndige, herunder Danmarks pædagogiske Institut, faginspektørerne, erhvervskredse m. v., således at der sikres de mange problemer en så alsidig behandling som muligt.«til medlemmer af udvalget beskikkedes følgende: Formand: Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i sager vedrørende folkeskolen og seminarierne K. Helveg Petersen, København. Medlemmer: Overlærer, cand. mag. Folmer Andersen, Århus (Den private Realskoles Lærerforening). Rektor, dr. techn. Frode Andersen, Hellerup (Gymnasieskolernes Lærerforening). Skoleinspektør J. Bach, Lillerød. Skoledirektør E. Carstensen, Frederiksberg. Skoledirektør P. Engelbrechtsen, Horsens. Inspektør N. K. Horsfeldt-Poulsen, København. Overlærer frøken Esther Jensen, København (Danmarks Lærerforening). Amtsskolekonsulent Viggo Land, Odense. Skoledirektør Martin Lauritzen, Gentofte. Førstelærer Carl Madsen, Odense (Danmarks Lærerforening). Førstelærer - nu skoleinspektør - E. T. Nielsen, Kirkeskovskolen pr. Rude. Overlærer Lars Nielsen, Kerteminde. Overlærer N. C. Thomsen Nielsen, Nørresundby (Danmarks Lærerforening). Overlærer Stinus Nielsen, Vordingborg (Danmarks Lærerforening). Skoledirektør Olaf Petersen, København. Lektor, dr. phil. Erik Rasmussen, København (Gymnasieskolernes Lærerforening). Skoledirektør Svend Aage Rasmussen, Århus. Viceinspektør Peter Vedde, Esbjerg (Danmarks Lærerforening). Amtsskolekonsulent B. Villumsen, Viborg. Førstelærer Thorkild Østergård, Tilsted pr. Thisted (Danmarks Lærerforening). Udvalget tiltrådtes af: Undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne Sigurd Højby, København. 7

8 Undervisningsinspektøren for mellem- og realskolerne Hans I. Hansen, København. Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i sager vedr. ungdomsundervisningen, dr. phil. Roar Skovmand, København. Efter at lektor, dr. phil. Erik Rasmussen pr. 1/5-59 var blevet udnævnt til professor ved Århus Universitet, fritoges han efter eget ønske fra hvervet som medlem af udvalget, og i hans sted beskikkedes lektor fru Edele Kruchow, Lyngby, som medlem. Efter at undervisningsinspektør Hans I. Hansen fra 31/7-59 på grund af alder var trådt tilbage fra sit embede, anmodedes han af Undervisningsministeriet om fortsat at ville stille sig til disposition for udvalget, hvori han indvilligede. Under hensyn til den særlige status, som han herefter har haft i udvalget, har han ikke ønsket at tage stilling til resultatet af udvalgets arbejde og har derfor ikke underskrevet betænkningen. Efter eget ønske fritoges overlærer N. C. Thomsen Nielsen i november 1959 for hvervet som medlem af udvalget, og i hans sted beskikkedes overlærer P. A. Andersen, Odense, som medlem. Førstelærer Carl Madsen udtrådte efter eget ønske af udvalget med udgangen af Under skoledirektør Olaf Petersens sygdom deltog vice skoledirektør fru Philippa Hanssen, København, i hans sted i udvalgets plenarmøder i tiden marts-maj Til sekretærer i udvalget beskikkedes: Sekretær P. Hjelt, Undervisningsministeriet, og sekretær A. Bøgeskov, Undervisningsinspektionen. De er i arbejdet blevet bistået af sekretærerne frøken Hanne Saunte Jensen og Carl Birger Reisz, Undervisningsministeriet. Udvalget påbegyndte arbejdet den 17. september 1958 og har siden afholdt i alt 41 plenarmøder og 288 underudvalgsmøder. På det første plenarmøde besluttede udvalget at nedsætte underudvalg, der skulle be- skæftige sig med enkelte fag eller faggrupper. Nogle underudvalgs arbejdsområde blev dog afgrænset på anden måde. Ved det andet plenarmøde nedsattes derefter følgende underudvalg: Underudvalget vedr. religion, landsbyskolens problemer, legemsøvelser, sang, tegning, håndgerning, sløjd og husgerning, regning og matematik, naturlære, den erhvervsbetonede undervisning i 8. og 9. skoleår, dansk og skrivning, skolebiblioteksarbejde, fremmedsprog, orienteringsfagene. Senere er følgende underudvalg kommet til: Underudvalget vedr. timeplaner, standpunktsprøver og årsprøver. Endvidere nedsatte man I fællesskab med Undervisningsministeriets Skolefærdselsudvalg et underudvalg vedr. færdselslære. Udvalget har i vid udstrækning benyttet sig af den i kommissoriet givne bemyndigelse til at indhente udtalelser fra særligt sagkyndige. Dette er sket dels ved indhentning af skriftlige udtalelser fra sagkyndige, dels ved tilkaldelse af sagkyndige til deltagelse i møder i plenarforsamling og underudvalg, og man har på denne måde modtaget megen værdifuld bistand i arbejdet. I en del tilfælde er der af de sagkyndige afgivet responsa, der i større eller mindre omfang er lagt til grund for udarbejdelsen af de følgende kapitler. Følgende personer har som sagkyndige været tilkaldt til et eller flere af udvalgets møder (i parentes er angivet evt. foreninger, udvalg el. lign., som de pågældende har tilknytning til. og som de derfor i større eller mindre grad har kunnet betragtes som repræsentanter for): Fru Emma Toftegaard Andersen (Husholdningsorganisationernes udvalg ved- 8

9 rørende læseplaner for husholdningslinjen). Talepædagog Erik Andersen, Bagsværd (Talepædagogisk Forening). Lærer Gunnar Andersen, Horsens. Lærer Knud. Andersen, Ølstykke. Skoledirektør N. P. Andersen, Esbjerg. Viceinspektør S. Østergaard Andersen, Næstved. Lektor Svend Atke, København (Fransklærerforeningen). Inspektør, cand. mag. Vilhelm Baltzer, Frederiksberg. Biskop Chr. Baun, Viborg (Bispeudvalget vedrørende konfirmationsforberedelsen). Adjunkt Kai Berner-Sørensen, Svendborg (Foreningen af Engelsklærere ved Gymnasieskolerne). Kontorchef Niels Chr. Berthelsen, Den danske Købstadforening. Lærer V. Birch, Esbjerg. Lærer A. Bitsch, Gladsakse (Religionslærerforeningen). Inspektør S. A. Bo, Århus. Sanginspektør Ejnar Boesen. Stadsskoleinspektør H. Bonde, Næstved. Lektor Egon Bork, Hellerup (Tysklærerforeningen). Skoleinspektør Erling Brahm, Tønder (Danmarks Sanglærerforening). Skoleinspektør Jørgen Brandt, København. Børnebibliotekskonsulent fru Aase Bredsdorff, København. Amtsskolekonsulent S. C. Brejl, Tønder. Seminarierektor K. F. Brandbjerg, Haslev (Kristelig Lærerforening). Overlærer, cand. mag. Sven Briiel, Fredericia. Læge fru Agnete Bræstrup, Gentofte (Foreningen for Familieplanlægning). Overlærer frøken Agnete Bundgaard, København (Danmarks Matematikundervisningskommission). Lektor, dr. phil. J. A. Bundgaard, København. Inspektør, cand. mag. Leif Busk, København. Biskop H. Dons Christensen, Ribe (Bispeudvalget vedrørende konfirmationsforberedelsen). Skoleinspektør Th. Christensen, Gentofte. Lærer Felix Clausen, København. Lærer I. Damø, Gentofte. Forbundsformand Erling Dinesen, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Viceinspektør fru M. N. Ditzel (Dansk Kvindesamfund). Lærer Børge Dybmose, Frederiksberg. Forstander Ernst Fink, Høng Husmandsskole (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Afdelingsleder, cand. psych. Jesper Florander, Danmarks pædagogiske Institut. Universitetslektor Viggo Forchhammer, København (Modersmåls-Selskabet). Fru Esther Frandsen (Husholdningsorganisationernes udvalg vedrørende læseplaner for husholdningslinjen). Direktør Povl Frigast (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Ledende skolepsykolog, cand. psych. Sv. Færgemann, Bagsværd. Kontorchef P. Gad, Arbejdsdirektoratet. Lærer Sv. Glenner, København. Skoleinspektør M. Grue-Sørensen, Risskov. Oberstløjtnant V. W. Gudme, Civilforsvars- Forbundet. Viceinspektør P. Hanghøj, Randers. Viceinspektør Aksel Hansen, København. Seminarieadjunkt C. Clemens Hansen, Hjørring. Rektor C. Willum Hansen, Ålborg (Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne). Tegneinspektør Edvin Hansen. Håndarbejdsinspektør frøken Gudrun Hansen. Arkitekt Hans Henning Hansen, M.A.A., København (Undervisningsministeriets byggeforskningsudvalg). Håndarbejdsinspektør ved Københavns kommunale skolevæsen frøken Inge Hansen. Lærer J. Lindeskov Hansen, Horsens. Lektor, dr. phil. K. G. Hansen, København. 9

10 Folketingsmand R. Lysholt Hansen, Nykøbing F. (Danmarks Biblioteksforenings udvalg: De store årgange og bibliotekerne). Lektor Gunnar Heerup, København (Undervisningsministeriets musikkommission). Rektor W. F. Hellner, Gladsakse. Personalechef J. V. Henriksen, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter. Direktør S. Hjarsø, Den danske Købstadforening. Lektor F. Hjerting, København. Overbetjent C. Holbøll, Gentofte. Skoleinspektør Thorkil Holm, København. Lektor P. A. Holst-Jensen, Rønne (Fransklære rforeningen). Lektor P. K. Hyllested, København (Fransklærerforeningen). Professor Finn Høffding, Det kgl. danske Musikkonservatorium (Undervisningsministeriets musikkommission). Biskop, dr. theol. Halfdan Høgsbro, Nykøbing F. (Bispeudvalget vedrørende konfirmationsforberedelsen). Læge L. M. Jacobsen, Esbjerg (Foreningen til Skolehygiejnens Fremme). Ingeniør Oluf Jacobsen, Århus tekniske Skole. Overlærer - nu stadsskoleinspektør i Haslev - Poul Hammer Jacobsen (Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening). Biblioteksdirektør E. Allerslev Jensen, Statens Bibliotekstilsyn. Skoleinspektør, cand. psych. Ejvind Jensen, København. Fhv. førstelærer J. Andkjær Jensen, Brenderup. Kontorchef Jørgen Jensen, Industrirådet (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Sekretær Tage Jensen, Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Overlærer Wilhelm Jespersen, København (Sproglærerforeningen). Gymnastikinspektør Johan Johansson. Konsulent, cand. psych. A. Søgaard Jørgensen, Arbejdsdirektoratet (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Inspektør for særundervisningen, cand. psych. I. Skov Jørgensen. Viceinspektør, cand. mag. P. L. Jørgensen, Frederiksberg (Biologi- og Geografilærerforeningen). Seminarierektor Tage Kampmann, Hellerup. Sekretær, cand. mag. Allan Karker, Dansk Sprognævn. Overbetjent Viggo Kirk, København. Skoleinspektør Johann Kirsten, Holbæk. Lærer Kaare Kjems, Gentofte. Overlærer Gunnar Knudsen, København. Overlærer Børge Larsen, København (De unge Hjems Bevægelse i Danmark). Afdelingsleder, cand. psych. Carl Aage Larsen, Danmarks pædagogiske Institut. Maskinmester H. P. Larsen, Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Forstander Johs. Larsen, Tune Landbrugsskole (De samvirkende danske Landboforeninger). Førstelærer Sønderka^r Larsen, Øster Alling. Kontorchef V. P. Larsen, Generaldirektoratet for Statsbanerne. Lektor, dr. phil. Dan Laursen, Gentofte (Foreningen af Gymnasiets og Seminariets Lærere i Geografi og Naturhistorie). Skoleinspektør J. Hedegaard Laursen, Lundersko v (Religionslærerforeningen). Overlærer fru Gerda Lebrecht-Nielsen, Ålborg (Danmarks Skolekøkkenlærerindef o rening). Overlærer Ingolf Leth, København. Overlærer A Lindberg, Hørning. Direktør, cand. polit. Arne Lund, Dansk Arbejdsgiverforening (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Bestyrerinde frøken Kristine Lund, N. Zahle's Seminarieskole. Skoleinspektør Vald. Madsen, Frederiksberg. Skoleinspektor Svend Magnussen, Mørkøv. 10

11 Skolepsykolog, cand. psych. Wilhelm Marckmann, København. Amtsskolekonsulent Chr. Mejlgaard, Sundby, Mors. Afdelingslæge K. F. Meldahl, Sundhedsstyrelsen. Inspektør H. Munkholm, København. Kontorchef C. Nansen, Luftfartsdirektoratet. Seminarielektor Elias Nielsen, Odense. Viceinspektør frøken Helga Nielsen, Frederiksberg (Modersmåls-Selskabet). Ingeniør J. Zeiler Nielsen, Århus tekniske Skole. Overlærer Johannes Nielsen, København (Skolebiblioteksforeningen af 1917). Rektor Karl Nielsen, København. Skolekøkkeninspektør frøken Kirsten Munk Nielsen. Forstander frøken Kjerstine Nielsen, Danmarks Lærerhøj skoles skolekøkkenafdeling. Afdelingschef M. C. Nielsen, Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. Inspektør Nik. Nielsen, Ålborg. Lektor Oskar Nielsen, Virum. Bibliotekar Ove Nielsen (Danmarks Biblioteksforenings udvalg: De store årgange og bibliotekerne). Overlærer Poul Nilsson, Hillerød (Talepaîdagogisk Forening). Overlærer Gunnar Nyborg-Jensen, København. Seminarierektor Aage Nørfelt, Frederiksberg. Skoleinspektør fru Anne Marie Nørvig f, København (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Viceinspektrice frøken Else Of fer sen, København. Skoleinspektør fru S. B. Omann, København (Dansk Kvindesamfund). Rektor Erik Oxenvad, Frederiksberg. Inspektør Chr. Pedersen, Odense. Overlærer Johannes Pedersen, København (Landsforeningen af Lærere ved Danmarks Handelsskoler). Sløjdinspektør Keld Pedersen. Førstelærer O. Søjberg Pedersen, Overlund pr. Viborg. Amtsskolekonsulent S. Møller Pedersen, Holbæk. Skoleinspektør Vagn Pedersen, Frederiksberg. Viceinspektør frøken Bertha Petersen, Gentofte. Amtsskolekonsulent Gotfred Petersen, Randers. Hovedkasserer Kai Petersen, Landsorganisationen i Danmark (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Forretningsfører Lorents Petersen, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Direktør O. P. Petersen, Civilforsvars- Forbundet. Cand. oecon. Grethe Philip, Arbejdsmarkedsrådet. Sekretær Bent Pihl, AOF (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Viceinspektør K. D. Poulsen, København (Fysiklærerforeningen). Seminarierektor Holger Paaskesen, Skive. Lærer Mogens Randbøll, København. Redaktør, cand. oecon. Mogens V. Rasmussen, Dansk Arbejdsgiverforening (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Skoleinspektør frøken Rebekka Rasmussen, København (Sproglærerforeningen). Direktør Svend Rasmussen, Jern- og Metalindustriens Sammenslutning (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Lektor Knud V. Ravn, Holte (Foreningen af Gymnasiets og Seminariets Lærere i Geografi og Naturhistorie). Fru Kirsten Riisgaard, Lyngby (Foreningen af danske Husholdningslærerinder). Civilingeniør K. Rindorf, Odense. Lektor Ole Rindung, Virum. Overlærer V. L. Rosenbech, Århus (Dansk Sløj dlærerf orening). Lektor A. P. Rossen, Århus. Viceinspektør frøken Clara Rossen, Sønderborg. 11

12 Rektor P. Rubinstein, Hellerup (Danmarks Matematikundervisningskommission). Overlærer Edv. Runge, København (Fysiklærerforeningen). Boghandler Ove Rømer, Butikshandelens Fællesråd (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Viceinspektør Einar Salling, København. Lektor Aage Salling, Holte. Skolekøkkeninspektør ved Københavns kommunale skolevæsen fru Lilly Sivertsen. Børnebibliotekar Poul Steenstrup (Børnebibliotekarernes faggruppe). Ingeniør P. Storck, København. Lærer E. Storm, Gentofte. Seminarieadjunkt, mag. art. fru Kamma Struwe, København. Amtsskolekonsulent Johs. Søborg, Gimsing pr. Struer. Amtsskolekonsulent Sv. O. Søndergaard, Højbjerg. Seminarielektor Aksel Sørensen, Ribe (Sløjdforeningen af 1902). Fru Sigrid Sørensen (Foreningen af danske Husholdningslærerinder). Viceinspektør Andreas Thomsen, Haderslev. Direktør, mag. art. Erik Thomsen, Danmarks pædagogiske Institut. Skoleinspektør Ernst Thomsen, Gentofte. Skoleinspektør Richard Thomsen, Gentofte. Aut. fysioterapeut fru Rigmor Thor, København. Forstander A. Thyregaard, Jebjerg, Salling. Rektor G. Tolderlund-Hansen, Roskilde (Gymnasieskolernes Religionslærerforening). Ledende skolepsykolog, mag. art. S. A. Tordrup, Gentofte. Skoleinspektør E. Tygesen, Ny-Holsted. Kontorchef Tage Uhrskov, Håndværksrådet (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Sekretær V. Utke, Jern- og Metalindustriens Sammenslutning (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Direktør Jens Vibæk., København (Erhvervenes Skoleudvalg). Direktør V. Vilner, Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Lektor nu professor ved Danmarks Lærerhøjskole - dr. phil. Kjeld Winding. Forstander Poul Vyrme, Askov. Inspektør, cand. mag. B. M. Østerby, Fredericia. Som det vil ses, omfatter de tilkaldte en meget bred kreds af personer med tilknytning til forskellige undervisningsområder og forskellige erhvervsgrene. Især er der her grund til at fremhæve det samarbejde, der har været mellem udvalget og erhvervenes repræsentanter omfattende begge arbejdsmarkedets parter. I første omgang knyttede man kontakt med medlemmerne af det i 1955 af Undervisningsministeriet nedsatte Erhvervenes Skoleudvalg, der har til opgave at virke til fremme af den bedst mulige forbindelse mellem den almene skole i dens forskellige former og erhvervene og disses faglige skoler. Allerede på et tidligt tidspunkt af forhandlingerne nedsatte hver af arbejdsmarkedets to parter imidlertid særlige udvalg, nemlig henholdsvis Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv (nedsat af Dansk Arbejdsgiverforening) og Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv, og læseplansudvalgets kontakt med erhvervene er derefter i hovedsagen blevet formidlet af disse udvalg. (Adskillige af medlemmerne af Erhvervenes Skoleudvalg er indtrådt som medlemmer af et af de to øvrige udvalg, ligesom et af medlemmerne af Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv tillige er indtrådt i Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv, men for disse sagkyndiges vedkommende er på den foran anførte fortegnelse over tilkaldte alene angivet det ene af de udvalg, som de har tilknytning til.) Udvalget har modtaget en lang række skriftlige henvendelser fra organisationer 12

13 og foreninger m. v. samt fra enkeltpersoner, og man har omhyggeligt overvejet; disse henvendelser. Af pladsmæssige grunde har det ikke været muligt at optage henvendelserne i betænkningen. Blandt de foreninger og organisationer m. v., der har rettet skriftlige henvendelser til udvalget, kan nævnes: Biologi- og Geografilærerforeningen. Centralforbundet for Sundheds- og Alkoholundervisning. Ci vilf ors va rs-fo rbundet. Danmarks Biblioteksforenings udvalg: De store årgange og bibliotekerne. Danmarks Sanglærerforening. Danmarks Skolebiblioteksforening. Danmarks Sparekasseforening. Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Brandværns-Komité. Dansk Erhvervsvejlederforening. Dansk Gymnastiklærerforening. Dansk Idræts-Forbund. Dansk Kvindesamfund.»Dansk Natur -- Dansk Skole«. Dansk Røde Kors. Danske Kvinders Nationalråd. Danske Museers Fællesråd. De Danske Gymnastikforeninger. De Danske Husmoderforeninger. De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. De samvirkende danske Husholdningsforeninger. De samvirkende danske Husmandsforeninger. De samvirkende danske Husmandsforeningers Husholdningsudvalg. De samvirkende danske Landboforeninger. De samvirkende danske Landboforeningers Husholdningsudvalg. De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stifts Husholdningsudvalg. Forening for Forenede Nationer. Foreningen af danske Husholdningslærerinder. Foreningen af Gymnasiets og Seminariets Lærere i Geografi og Naturhistorie. Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. Fredericia skolekommission. Fysiklærerforeningen. Gymnasieskolernes Religionslærerforening. Humanistisk Forbund. KFUM og KFUK i Danmark. Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Kirkeligt Forbund af Kristelig Lærerforening. Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening. Landsforeningen af Læsepædagoger. Landsorganisationen i Danmark (De samvirkende Fagforbund). Landsudvalget for Skoleidræt. Modersmåls-Selskabet. Politiets Skoleudvalg. Religionslærerforeningen. Sammenslutningen af Seminariernes Skolekøkkenlærerinder. Sløjdforeningen af Sløjdlærernes Fællesrepræsentation. Skolebiblioteksforeningen af Sparekassernes Skoleopsparing A/S. Sproglærerforeningen. Talepædagogisk Forening. Undervisningsministeriets musikkommission. Århus Lærerforening. Århus Lærerindeforening. Det har fra første færd ligget udvalget stærkt på sinde at tilvejebringe et bredt og alsidigt belyst grundlag, på hvilket læ-seplanerne kunne udarbejdes. De erfaringer fra folkeskolens forskellige afdelinger og fra eksamensskolen samt de mange oplysninger om faglige skoler og den videregående almene og faglige ungdomsuddannelse, der er blevet inddraget i forhandlingerne, har bidraget hertil. Tillige er herved en ønsket koordinering af undervisningen i folkeskolen og undervisningen i de tilstødende skoleformer blevet muliggjort. 13

14 Betænkningen er opbygget således: 1. hovedafsnit rummer 3 kapitler, hvoraf det første omhandler lovens bestemmelser om undervisningsplaner og læseplaner m. v.; i det andet fremføres nogle principielle synspunkter vedr. læseplaner, deres indhold og forudsætninger, og i det tredie kapitel er anført eksempler på normaltimeplaner med dertil hørende kommentarer. 2. hovedafsnit rummer kapitler om normaltimeplanens selvstændige fag. I 3. hovedafsnit findes kapitler om de fag, der ikke er optaget på normaltimeplanen med selvstændigt timetal: Seksualundervisning, færdselslære, familiekundskab og erhvervsorientering. Herefter følger i 4. hovedafsnit et kapitel om problemer omkring 8. og 9. klasse. I 5. hovedafsnit findes kapitler om skolebiblioteksarbejde, særundervisning, standpunktsbedømmelser m. v. inden for de første 7 skoleår, skolens lærebøger, forsøgsarbejde i skolen og skolehavegerning. Til kapitlerne om de enkelte fag bemærkes, at man har søgt at skildre fagenes formål, indhold og omfang samt de hjælpemidler og metoder, der i de enkelte tilfælde kan anbefales; det har dog ikke været muligt at anvende samme disposition ved behandlingen af alle fagene. Man har endvidere for nogle fags vedkommende fundet det naturligt at tilføje nogle betragtninger med hensyn til, hvilken eksamensform man finder mest hensigtsmæssig. København, i marts Udvalget er klar over, at det ikke har været muligt inden for den forholdsvis korte tid, der har været til rådighed, at få alle relevante synspunkter og problemer inddraget i forhandlingerne. Det står også udvalget klart, at den kommende tid på mange måder vil være at opfatte som en forsøgsperiode. Selv om der nok forud for skolelovens vedtagelse var gået en forsøgsundervisning omfattende såvel udelte klasser som 8. og 9. klasser med en fagligt betonet undervisning, må det erkendes, at erfaringsgrundlaget har været stærkt begrænset. Udvalget er derfor af den opfattelse, at man nøje må følge den udvikling, der nu påbegyndes, med henblik på, at de erfaringer, der i den kommende tid indhøstes, kan indgå i fortsatte overvejelser. I en anden del af betænkningen vil udvalget komme ind på spørgsmål, der spiller en væsentlig rolle, når læseplanerne skal gennemføres i praksis (undervisningsmetoder og hjaïlpemidler, eksamensformer, herunder karaktergivning), samt på spørgsmål, der på anden måde har tilknytning til skolens virksomhed (lejrskoler, skolen og børnenes fritid m. v.). Det er udvalgets håb, at de foreliggende vejledende planer må styrke bestræbelserne for, at skoleloven af 1958 kan føres ud i livet på en sådan måde, at den danske skole med bevarelsen af det bedste i sine traditioner går en rig og frugtbar udvikling i møde. Folmer Andersen Frode Andersen P. A. Andersen J. Bach E. Carstensen P. Engelbrechtsen N. K. Horsfeldt-Poulsen Esther Jensen Edele Kruchow Viggo Land Martin Lauritzen E. T. Nielsen Lars Nielsen Stinus Nielsen K. Helveg Petersen (formand) Peter Vedde Sigurd Højby Olaf Petersen Svend Aage Rasmussen B. Villumsen Th. Østergård Roar Skovmand A. Bøgeskov P. Hielt

15 Indledende kapitler Lovens bestemmelser om undervisningsplaner og læseplaner m.v. Læseplaner og skolen. Normaltimeplaner.

16

17 KAPITEL 1 Lovens bestemmelser om UNDERVISNINGSPLANER OG LÆSEPLANER m.v. Udvalget har fundet det naturligt;, at man til indledning søger at redegøre for nogle af de begreber, der anvendes i forbindelse med skolens administration og dens pædagogiske indhold. For hver kommune udfærdiges der i henhold til folkeskolelovens 5 en skoleplan, der indeholder hovedbestemmelserne om ordningen af kommunens skolevæsen. På samme måde udfærdiges der i henhold til folkeskolelovens 6 en fælles skoleplan for skoleforbund. I skoleplanen skal findes bestemmelser om: a. Skolernes benævnelse og distriktsområde, herunder om nogen af skolerne virker som centralskole for et større område. b. Hver enkelt skoles ordning og omfang i de i 2, stk. 1-3 omhandlede henseender. (Der sigtes herved til den nævnte paragrafs bestemmelser om, hvad folkeskolen omfatter, om indretning af særundervisning og om, at skoler eller dele af skoler som. centralskoler kan være fælles for flere skoledistrikter eller kommuner.) c. Hvorvidt der til kommunens skolevæsen er knyttet en eller flere kommunale gymnasieskoler efter 4. d. Lærerembedernes antal, art og lønning. e. Skoleårets begyndelsestidspunkt. Skoleplanen stadfæstes for købstadkommunernes vedkommende af undervisningsministeren, for landkommunernes vedkommende af skoledirektionen efter derom af ministeren fastsatte regler. Disse regler går for tiden ud på, at forslag til skoleplaner sendes til ministeriet med skoledirektionens erklæring, når de indeholder bestemmelse om indførelse af købstadskolens regler for ledelse og lærerlønninger, og når de vedrører oprettelse af realafdeling eller ændringer med hensyn til en allerede oprettet realafdeling. I øvrigt skal forslag til skoleplaner for landkommunerne og forslag til ændringer i sädanne skoleplaner altid forelægges for ministeriet, når der ikke hos de lokale skolemyndigheder (fælleslærerrådet, skolekommissionen og kommunalbestyrelsen) er enighed om det fremsatte forslag, når skoledirektionen finder, at et forslag ikke bør stadfæstes, og der ikke kan opnås enighed med de lokale myndigheder om de af direktionen ønskede ændringer, og når direktionen er i tvivl om, hvorvidt et forslag kan godkendes. Forskellig fra skoleplanen er den undervisningsplan, der i henhold til folkeskolelovens 8 udarbejdes for hver skole, og som skal indeholde bestemmelse om a. hvorvidt undervisningen i klasserne er fælles eller særskilt for drenge og piger, b. undervisningstiden i de enkelte klasser, c. skolegangens nærmere ordning på de forskellige ugedage, 2 17

18 d. undervisningsfagene, e. det mål, hvortil der bør nås, f. ferieplanen. I praksis er det imidlertid meget almindeligt, at der for kommuner (skoleforbund) med mere end én skole udarbejdes en fælles undervisningsplan for kommunens (skoleforbundets) skolevæsen, og at man i denne optager de særbestemmelser, der eventuelt kun gælder de enkelte skoler. Bestemmelsen om undervisningsfagene må indeholde oplysning om, hvilke fag undervisningen omfatter,, på hvilket klassetrin eller i hvilken årgang undervisningen i de enkelte fag påbegyndes, og hvilket timetal der på de enkelte klassetrin eller i de enkelte årgange tildeles de forskellige fag. Disse oplysninger sammenfattes normalt i skemaform i en såkaldt timefordelingsplan. Kravet om en bestemmelse om det mål, hvortil der bør nås, kunne vel anses for opfyldt, når der i undervisningsplanen var optaget en henvisning til de almindelige bestemmelser om målet for folkeskolens undervisning, men det må dog anses for det rigtigste - og det er også det normale - at der i undervisningsplanen optages en udtrykkelig angivelse af de mål, hvortil undervisningen skal nå i hver klasse eller i hvert skoleår i de forskellige fag. Dette krav er ikke opfyldt blot ved, at man angiver, hvilke hjælpemidler der anvendes, f. eks. hvilke læse- og lærebøger der benyttes, men det må kra^ves, at der nærmere redegøres for omfanget og indholdet af undervisningen. Det afsnit af undervisningsplanen, som omhandler de beskrevne forhold, betegnes i almindelighed som læseplanen. Undervisningsplanerne - hvori altså indgår timefordelingsplanerne og læseplanerne - stadfæstes for landkommunernes vedkommende af skoledirektionen og for købstadkommunernes vedkommende af Undervisningsministeriet. På en række områder stilles der i loven krav, som får indvirkning på udformningen af undervisnings- og læseplanerne. I det følgende vi) disse bestemmelser blive belyst og kommentarer dertil blive fremsat. I. Lovens bestemmelser om undervisningen i hovedskolens skoleår. I skoleår skal undervisningen omfatte skriftlig og mundtlig dansk, skrivning, regning, kristendomsundervisning, historie, geografi, naturhistorie, legemsøvelser med lege, sang, tegning og for piger håndgerning. Småsløjd, sløjd, skolebade og skolehavegerning kan optages på planerne. Er der herudover ønsker om at inddrage andre fag, må Undervisningsministeriets tilladelse indhentes. I 6. og følgende skoleår fortsættes undervisningen i de ovenfor nævnte fag. Fra 6. skoleår skal der under dansk optages undervisning i norsk og svensk og 18 under historie samfundslære og afsnit af verdenshistorien. Under faget legemsøvelser skal der gives undervisning i gymnastik og idræt og, hvor der er mulighed derfor, i svømning. I forbindelse med undervisningen i naturhistorie eller legemsøvelser skal der gives undervisning i sundhedslære, herunder alkohollære Desuden optages undervisning i naturlære, i sløjd for drenge og husgerning for piger samt i et fremmedsprog (engelsk eller evt. tysk). Skolebiblioteksarbejde bør så vidt muligt etableres. Bestemmelsen om, at andre fag end de nævnte med undervisningsministerens tilla-

19 delse kan optages på undervisningsplanen, gælder også for klassetrinnene fra 6. og opefter. / løbet aj 7. skoleår skal der tilstræbes en afrunding af undervisningen i de fag, hvori dette må anses for ønskeligt af hensyn til de elever, der går ud af skolen ved undervisningspligtens ophør. Endvidere gælder den bestemmelse, at undervisningen i fag, hvor det naturligt kan ske, skal afpasses under hensyntagen til børnenes fremtidige virksomhed i det praktiske liv og deres fortsatte uddannelse. Fremdeles understreges i lovens 17, at undervisningen ved optagelse af valgfri fag ved siden af de obligatoriske og ved bestemmelser i undervisningsplanen for de enkelte fag efter stedlige ønsker og behov kan tilrettelægges under hensyntagen til børnenes evner, anlæg og interesse. Videre siges det om 7. skoleår, at dér fra begyndelsen af dette skal tilbydes de børn, hvis forældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte deraf, undervisning i endnu et fremmedsprog (tysk eller evt. engelsk) og i matematik. Endvidere bestemmer loven, at der fra 7. skoleår skal gives undervisning i familiekundskab som led i undervisningen i fag, hvortil de under familiekundskab henhørende emner naturligt knytter sig, og at der skal gives en grundlæggende erhvervsorientering. Endelig er det fastsat, at færdselslære efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse skal indgå i undervisningen i hovedskolen. Kommentarer. Indledningsvis bemærkes, at udvalget af praktiske grunde har fundet det hensigtsmæssigt for enkelte fags vedkommende at anvende andre betegnelser end lovens. Det drejer sig om tegning, der sammen med småsløjd m. v. betegnes som formning, og om naturhistorie, der efter indtrængende henstillinger fra lærere inden for faget betegnes som biologi. Den i bestemmelserne for skoleår nævnte fagrække bliver først fuldstændig i 4. skoleår. Det kræves altså ikke, at man i 1. klasse påbegynder undervisningen i samtlige fag. Dog må det forventes, at dansk, regning, skrivning samt kristendomsundervisning altid er optaget på planen fra 1. skoleårs begyndelse, ligesom udvalget må gå ind for, at fagene sang, formning og - hvor forholdene gør det muligt - legemsøvelser (jf. normaltimeplanen side 30) omfattes af planen. Færdselslære er af så stor betydning, at undervisningen heri bør begynde i 1. skoleår. De kommunale myndigheder kan efter loven frit vælge, om der i 6. skoleår skal begyndes med engelsk eller tysk. I de tilfælde, hvor der er etableret et samarbejde mellem skoler, der afleverer elever til en fælles eksamensskole, må det dog anses for en selvfølge, at man ved de afleverende skoler påbegynder undervisningen i samme første fremmedsprog. Men i øvrigt ønsker udvalget at pege på det formålstjenlige i, at man over hele landet vælger engelsk som første fremmedsprog, da en sådan ordning vil være af værdi ved flytning af elever fra en del af landet til en anden. Det må fastslås, at det første fremmedsprog indgår i rækken af obligatoriske fag ganske på linje med de traditionelle fag, og at der således, ganske som i disse fag, kun kan være tale om at begrænse børns deltagelse i undervisningen heri i medfør af bestemmelserne om særundervisning. Når i:alen er om undervisning i det andet fremmedsprog og matematik i 7. skoleår, må man fastholde lovens bestemmelse om, at undervisning heri skal tilbydes de børn, hvis forældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte deraf. Det er med andre ord ikke en betingelse for at deltage i denne undervisning, at de pågældende elever skal skønnes egnede til at optages i realafdelingen. Det må ligeledes understreges, at de to fag ikke er»låset«sammen. Der er således intet i vejen for, at elever med anlæg for sprog kan søge un- 19

20 dervisning i det 2. fremmedsprog uden at deltage i timerne i matematik og omvendt. Det må ganske afhænge af forudsætningerne hos de enkelte børn. I denne sammenhæng fremkommer spørgsmålet om valgfri fag, idet der for de børn, der ikke modtager undervisning i de nævnte fag, må tilrettela^gges undervisning i andre fag. Om familiekundskab hedder det: Undervisningen skal gives som led i undervisningen i fag, hvortil de emner, der hører til familiekundskab, naturligt kan knyttes. Det er i kapitlet om familiekundskab vist, hvorledes dette kan lade sig gøre. Efter udvalgets opfattelse må erhvervsorienteringen i en vis udstrækning behandles på tilsvarende måde. Skolebiblioteksarbejde må have en stærkere placering i skolearbejdet. Læseplansudvalget står enigt bag den opfattelse, at de opgaver, der her foreligger, skal løses af pædagoger. Den omstændighed, at der ud over det i folkeskoleloven hjemlede tilskud til indretning af bibliotek og læsestue ydes tilskud til skolebiblioteker i henhold til biblioteksloven, må ikke hindre en sagligt forsvarlig løsning af dette for skolen så vigtige spørgsmål (jf. kapitel 28). Det er af stor betydning for udviklingen af fagenes muligheder, at skolebibliotekerne kan yde skolerne et maksimum af sagkyndig pædagogisk hjælp med hensyn til fremskaffelse af egnet supplerende materiale etc. Den i loven omtalte deling af børnene ved udgangen af 5. skoleår ved større skoler rejser en del problemer, der af mange anses for særdeles vanskelige: i henhold til loven skal man i løbet af 7. skoleår tilstræbe en afrunding af undervisningen i de fag, hvori dette må anses for ønskeligt af hensyn til de elever, der går ud af skolen. Denne betingelse må sammenholdes med et senere i loven forekommende krav om en sammenhængende og fortløbende undervisning inden for såvel de klasser, der peger mod realafdelingen, som inden for dem, der sigter mod den fortsatte undervisning i 8. og 9. klasse. Disse to tilsyneladende modstridende krav er blevet meget omhyggeligt overvejet. Udvalget mener, at de foreliggende forslag imødekommer de to hensyn. Udvalget har indgående drøftet problemerne omkring læseplaner for de to linjer 1 den delte skole og for den udelte skole. Der er i udvalget enighed om, at lovens bestemmelser om forskellig målsætning bør følges op i praksis. I overensstemmelse hermed har udvalget ved behandlingen af de fag, hvor man har fundet det praktisk muligt, givet oplysninger, der skal tjene hertil. Af praktiske grunde betegnes i nærværende betænkning de to linjer i 6. og 7. skoleår i den delte skole som a- og b- linjen, mens den udelte skoles 6. og 7. skoleår betegnes som c-linjen. Spørgsmålet om, hvorvidt der for den delte skoles 2 linjer og den udelte skole kan være fælles bøger, tilkommer det ikke udvalget at tage stilling dl. Udviklingen må vise, hvad der her er mest hensigtsmæssigt. I forbindelse med målsætningen skal der i øvrigt gøres følgende almindelige bemærkninger: Delingen af den danske skole i en eksamenslinje og en ikke-eksamenslinje har været karakteriseret derved, at den ene linje har haft en samdeles klar målsætning, medens den anden har manglet en sådan. I eksamensskolen har man arbejdet med meget faste planer med angivelse af, hvad der for de enkelte klasser har været målet for de enkelte år. Eleverne, forældrene og lærerne har nøje vidst, hvad der skulle gennemgås i skoleårets løb. I modsætning hertil har den eksamensfri mellemskole arbejdet efter friere retningslinjer. Her har der ikke fra centralt hold været krævet detailplaner indsendt; der er blot blevet givet generelle anvisninger på, hvilke hovedlinjer man ønskede fulgt. Der o' mange steder ydet en stor og god indsats inden for den eksamensfri skole, men vilkårene har været for ulige til, at man kunne afværge det pres mod eksamensmellemskolen, der i stigende grad har gjort sig gældende. 20

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG

1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN - UDKAST 21 Færdselslære 1974 FOLKESKOLENS LÆSEPLANSUDVALG I KOMMISSION HOS LÆRERFORENINGERNES MATERIALEUDVALG FORORD Nærværende udkast til undervisningsvejledning

Læs mere

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov.

KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL. 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. Lov om folkeskolen 26. juni 1975 KAPITEL 1. FOLKESKOLENS BEGREB OG FORMÅL 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der tilbyder undervisning efter denne lov. 2. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE LÆRERUDDANNELSEN. Afgivet af det af undervisningsministeriet under 23. december 1960 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR.

BETÆNKNING VEDRØRENDE LÆRERUDDANNELSEN. Afgivet af det af undervisningsministeriet under 23. december 1960 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. BETÆNKNING VEDRØRENDE LÆRERUDDANNELSEN Afgivet af det af undervisningsministeriet under 23. december 1960 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 390 1965 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Betænkningens almindelige del 5-34

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Randers Kommunes skolevæsen Kapitel 1: Indledning Det følger af folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, at kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLEN

BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLEN AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 14. SEPTEMBER 1960 NEDSATTE PÆDAGOGISKE ARBEJDSUDVALG FOR UNGDOMSSKOLEN BETÆNKNING NR. 430 1966 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Tidligere fremmedsprog

Tidligere fremmedsprog Tidligere fremmedsprog Almindelige bemærkninger til temaindgangen Tidligere fremmedsprog 2.1.1. Mere undervisning i fagene ( ) Undervisningen i fremmedsprog skal styrkes. Den stigende internationalisering

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling:

Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: Udskoling Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører udskoling: 2.2.1. Bedre mulighed for valgfag Gældende regler I dag har eleverne efter folkeskolelovens 9 mulighed for at vælge valgfag på

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

FOLKESKOLENS SPECIALUNDERVISNING

FOLKESKOLENS SPECIALUNDERVISNING FOLKESKOLENS SPECIALUNDERVISNING BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGSMINISTERIET DEN 25. AUGUST 1955 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 277 KØBENHAVN 1961 Indhold. Forord 3 A. Almindelige bemærkninger

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne?

Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Ib Trankjær, Randers har följt diskussionen i Nämnaren om algoritmer och miniräknare. Han har sänt oss denna artikel, som också publicerats i danska Matematik 2/89.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret:

Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 6. marts 2004 Tilsynsførende Jan Skajaa Aalborg Friskole - Rapport over tilsynsarbejdet i skoleåret 2003-2004 Følgende aktiviteter er gennemført af den tilsynsførende i skoleåret: 1. Møde med bestyrelsesformanden

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Resultatliste - HERRER Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 19 Carsten Daae Center 149 21 Ole Petersen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere