UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOLKESKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOLKESKOLEN"

Transkript

1 UNDERVISNINGSVEJLEDNING FOR FOLKESKOLEN Betænkning AFGIVET AF DET AF UNDERVISNINGS- MINISTERIET UNDER 1. SEPTEMBER 1958 NEDSATTE LÆSEPLANSUDVALG BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD hovedafsnit: INDLEDENDE KAPITLER Kapitel 1. LOVENS BESTEMMELSER OM UNDER- VISNINGSPLANER OG LÆSEPLANER M. V Skoleplan 17 Undervisningsplan 17 Timefordelingsplan 18 Læseplan 18 I. Lovens bestemmelser om undervisningen i hovedskolens skoleår II. Lovens bestemmelser om undervisningen i klasse og i realafdelingen Kapitel 2. LÆSEPLANER OG SKOLEN Kapitel 3. NORMALTIMEPLANER skoleår og 9. klasse 30 Realafdelingen 31 Deletimer Konfirmationsforberedelsen Halvårs- og semesterplaner m. v 35 Lektioner Normaltimeplaner for landsbyskolen Deletimer hovedafsnit: NORMALTIMEPLANENS SELVSTÆNDIGE FAG Kapitel 4. DANSK Formål skoleår Norsk og svensk og 2. skoleår Lærerens fortælling og oplæsning Mundtlig fremstilling 45 Læsning Indledende øvelser i skrivning og skriftlig fremstilling skoleår A. Mundtlig dansk Mundtlig fremstilling Læsning a. Læseformer b. Læsetekster B. Skriftlig dansk Retskrivning Sprogformning Tegnsætning Skriftlig dansk og det praktiske livs opgaver 60 C. Sprogiagttagelse D. Skolebiblioteket i danskundervisningen og 9. klasse Mundtlig dansk Skriftlig dansk Prøver Realafdelingen A. Mundtlig dansk Mundtlig fremstilling 66 Oplæsning 66 Litteraturlæsning Sprogiagttagelse 68 Norsk og svensk 68 Pensakrav 68 Mundtlige prøver B. Skriftlig dansk Skriftlige prøver i realafdelingen Kapitel 5. SKRIVNING Formål 71 Indledende bemærkninger Indhold og omfang Særlige forhold 73 Kapitel 6. REGNING OG MATEMATIK skoleår Formål 74 Indhold og omfang skoleår skoleår skoleår skoleår skoleår skoleår

4 Metoder og hjælpemidler Elementært talkendskab 78 Regnestof og klassetrin Addition og subtraktion 79 Multiplikation 79 Måling og ligedeling Sikkerhed i talkombinationer 80 Metriske benævnelser 80 Brøker og decimaltal Måling og beregning af flader (areal) Procentregning 86 Skønsmæssig beregning 86 Kontrolprøver 86 Tekstopgaver 86 Hovedregning 86 Regneprøver Specielt for 6. og 7. skoleår 87 Bogstavregning 88 Geometriundervisning i 7. skoleår Kursus i geometri og 9. klasse Formål 98 A. Regning Indhold og omfang Metoder og hjælpemidler Hovedregning 99 Brøkregning 99 Procentregning Brøker og procenttal 100 Grafisk afbildning 100 Kontrol og skønsmæssig beregning. 100 Skriftlige øvelser i talbehandling Tekstopgaver B. Matematik 102 Prøven efter 9. klasse 102 Undervisningen i 8. og 9. klasse til teknisk forberedelseseksamen Formål 102 Indhold og omfang a. Regning og aritmetik b. Geometri Eksamen Realafdelingen, herunder teknisk 3. realklasse Formål 105 Indhold og omfang og 2. realklasse a. Regning b. Matematik 106 Alm. 3. realklasse a. Regning 106 b. Matematik Eksamen Metoder og hjælpemidler og 2. realklasse Alm. 3. realklasse 110 Teknisk 3. realklasse a. Regning 110 b. Matematik Eksamen 111 Kapitel 7. KRISTENDOMSUNDERVISNING/ RELIGION Formål 112 Indhold og omfang skoleår skoleår og 5. skoleår og 7. skoleår og 9. klasse 114 Realafdelingen 115 Metoder og hjælpemidler Kapitel 8. HISTORIE (med samfundslære) Formål 117 Indhold og omfang skoleår I. Historie 118 II. Samfundslære og 9. klasse I. Historie II. Samfundslære 120 Realafdelingen I. Historie 121 II. Samfundskundskab m. v Metoder og hjælpemidler Kapitel 9. GEOGRAFI Formål 124 Indhold og omfang skoleår og 9. klasse Realafdelingen 127 Metoder og hjælpemidler Metoder Hjælpemidler Kapitel 10. BIOLOGI (herunder sundhedslære med alkohollære) Formål 131 Indhold og omfang skoleår og 9. klasse 133 Realafdelingen Metoder og hjælpemidler Metoder Botanik Zoologi 136 Sundhedslære med alkohollære 136 Hjælpemidler Kapitel 11. LEGEMSØVELSER Formål 139 Indhold og omfang Gymnastik Boldspil 140 Atletik 140 Svømning 141 Friluftsdage 141 Almindelige regler 141 Metoder Kapitel 12. SANG (MUSIK.) Formål 145 Indhold og omfang

5 1.-7. skoleår og 9. klasse samt realafdelingen 146 Metoder og hjælpemidler Metoder Hjælpemidler 148 Skolekor og instrumentalundervisning Fortegnelse over sange og salmer Kapitel 13. FORMNING (tegning og småsløjd m. v.) Formål 157 Plan for undervisningen , 2. og 3. skoleår , 5. og 6. skoleår skoleår, 8. og 9. klasse samt 1. og 2. realklasse. 160 Kapitel 14. HÅNDARBEJDE Formål 161 Indhold og omfang skoleår og 9. klasse 163 Realafdelingen Materialelære m. m 164 Håndarbejde for drenge 164 Metoder og hjælpemidler 165 Kapitel 15. NATURLÆRE Formål 166 Indhold og omfang og 7. skoleår og 9. klasse A. Alment B. Valgfrit 168 C. Forberedelse til teknisk forberedelseseksamen og 2. realklasse realklasse (alm.) realklasse (teknisk linje) 169 Sløjdfysik 169 Metoder og hjælpemidler A. Metoder Elevøvelser 170 Demonstrationsforsøg 170 Eksempler på undervisningens tilrettelæggelse Eksempel 1. Metersystem og målinger Eksempel 2. Elektromagnetisme Eksempel 3. Vand Atomer og molekyler B. Hjælpemidler 177 Eksamen 178 Undervisningen i 8. og 9. klasse til teknisk forberedelseseksamen Indhold og omfang Varmeenergi 179 Bevægelsesenergi 179 Magnetisme 179 Lyslære 179 El-energi 179 Elektrostatik 179 Atomkerneenergi 179 Kemi 179 Metoder og hjælpemidler 179 Eksamen 179 Kapitel 16. SLØJD A. Træsløjd Formål 180 Indhold og omfang I. Dansk skolesløjd ,-7. skoleår og 9. klasse 181 Realafdelingen 181 Almindelige bemærkninger om træsløjd 181 II. Askov skolesløjd 182 Metoder B. Metalsløjd og 7. skoleår og 9. klasse 184 Realafdelingen 184 Almindelige bemærkninger 184 Kapitel 17. HUSGERNING Formål 185 Indhold og omfang og 7. skoleår og 9. klasse Metoder og 7. skoleår og 9. klasse 187 Realafdelingen 188 Husgerning for drenge 188 Kapitel 18. ENGELSK og 7. skoleår Formål 189 Indhold og omfang 189 Metoder og hjælpemidler Realafdelingen Formål 191 Indhold og omfang 192 Metoder og hjælpemidler Eksamen Kapitel 19. TYSK (6.) skoleår og realafdelingen Formål 195 Indhold og omfang Metoder og hjælpemidler Eksamen Kapitel 20. ENGELSK OG TYSK I 8. OG 9. KLASSE Formål 200 Indhold og metoder Kapitel 2 1. FRANSK Realafdelingen Formål 202 Indhold og omfang 202 5

6 Metoder og hjælpemidler Eksamen 203 Kapitel 22. LATIN 204 Realafdelingen 204 Formål 204 Indhold og omfang 204 Metoder 204 Prøven hovedafsnit: FAG, DER IKKE ER OPTAGET PÄ NORMALTIMEPLANEN MED SELVSTÆNDIGT TIMETAL Kapitel 2 3. SEKSUALUNDERVISNING Hovedlinjer i undervisningen 208 Kapitel 24. FÆRDSELSLÆRE Formål 209 Undervisningens tilrettelæggelse Arbejdsplan for klasserne Kapitel 2 5. FAMILIEKUNDSKAB Familien i historisk og geografisk belysning Familien i samfundsmæssig belysning 216 Familien og dens økonomiske problemer Familielivet og de ydre rammer Familielivet i etisk belysning 217 Eksempler på undervisningsemner Metoder og hjælpemidler 219 Kapitel 26. ERHVERVSORIENTERING Formål Erhvervsvejledning og erhvervsorientering Grundprincipperne i erhvervsorienteringen Undervisningens indhold Metoder og hjælpemidler Erhvervsorienteringen i klasseværelset Virksomhedsbesøg 225 Erhvervspraktik Erhvervsorienteringens placering og omfang Samarbejdsspørgsmål hovedafsnit. Kapitel 2 7. PROBLEMER OMKRING 8. OG 9. KLASSE Indledende bemærkninger Fagene Den almene fagkreds Valgfri fag Timeplaner Den almene fagkreds Vigtige valgfri fag 243 Forberedelsen til teknisk forberedelseseksamen 243 Forholdet mellem klasse og andre uddannelser. Adgangen til erhvervene Teknisk forberedelseseksamen Synspunkter vedr. placeringen af 8. og 9. klasser Eksempler på skemalægning A. 8. og 9. klasser med valgfri fag B. 8. klasser med linjefag og valgfri fag Forholdet mellem 8. og 9. klasse skoleår 267 Afgangsprøver Prøve inden for de almene fag Prøve inden for den valgfri faggruppe m. v Eksempler på udtalelser, der medgives elever ved udgangen af 8. eller 9. klasse hovedafsnit: ANDRE UNDERVISN1NGSSP0RGSMÅL Kapitel 28. SKOLEBIBLIOTEKSARBEJDE Om skolebiblioteket Børnenes indføring i skolebiblioteket Skolebiblioteket i undervisningen Den spontane benyttelse 278 Små forberedte opgaver Henvisning til litteratur 279 Læsestuearbejde med hele klassen 279 Supplerende læsning Kommenterende læsning 280 Større læsestuearbejder Særlige undervisningsformer 281 Kapitel 29. SÆRUNDERVfSNING Talehæmmede 282 Svagtseende 282 Tunghøre 282 Svagtbegavede 282 Læseretarderede 283 Andre grupper 283 Målet for folkeskolens særundervisning Formen for og omfanget af særundervisning Enkeltmandsundervisning 284 Holdundervisning Specialklasser 285 Særlige skoler Behovet for særundervisning 286 Lærere ved særundervisning 286 Samarbejde med én eller flere naboskoler Det skolepsykologiske arbejde Kapitel 3 0. STANDPUNKTSBEDØMMELSER M. V. INDEN FOR DE FØRSTE 7 SKOLEÅR Eksempel på afgangsbevis fra 7. skoleår Kapitel 3 1. SKOLENS LÆREBØGER Kapitel 32. FORSØGSARBEJDE I SKOLEN Kapitel 3 3. SKOLEHAVEGERNING

7 FORORD Den 1. september 1958 nedsatte Undervisningsministeriet et læseplansudvalg for folkeskolen. I udvalgets kommissorium hed det, at udvalget har til opgave»at udarbejde en vejledning for undervisningen i folkeskolen, således som denne er opbygget efter lov nr. 163 af 7. juni 1958, og i forbindelse hermed tage spørgsmålet op om udarbejdelse af vejledende læseplaner for hovedskolens 6., 7. og 8. skoleår samt for realafdelingen og 9. skoleår. Udvalget vil herunder kunne overveje, hvorvidt der for de enkelte skoleår bør opstilles planer, hvori der skelnes mellem mindstefordringer og det stof, der i øvrigt må anses for egnet på de pågældende trin. Endvidere vil udvalget kunne overveje spørgsmålet om, hvorvidt Undervisningsministeriet i en overgangsperiode bør yde støtte til fremskaffelse af egnet undervisningsmateriale, i hvilken forbindelse der især tænkes på hovedskolens 6., 7. og 8. skoleår samt 9. klasse. Under behandlingen af de her stillede spørgsmål er udvalget bemyndiget til i det omfang, hvori det er ønskeligt, at indhente udtalelser fra særligt sagkyndige, herunder Danmarks pædagogiske Institut, faginspektørerne, erhvervskredse m. v., således at der sikres de mange problemer en så alsidig behandling som muligt.«til medlemmer af udvalget beskikkedes følgende: Formand: Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i sager vedrørende folkeskolen og seminarierne K. Helveg Petersen, København. Medlemmer: Overlærer, cand. mag. Folmer Andersen, Århus (Den private Realskoles Lærerforening). Rektor, dr. techn. Frode Andersen, Hellerup (Gymnasieskolernes Lærerforening). Skoleinspektør J. Bach, Lillerød. Skoledirektør E. Carstensen, Frederiksberg. Skoledirektør P. Engelbrechtsen, Horsens. Inspektør N. K. Horsfeldt-Poulsen, København. Overlærer frøken Esther Jensen, København (Danmarks Lærerforening). Amtsskolekonsulent Viggo Land, Odense. Skoledirektør Martin Lauritzen, Gentofte. Førstelærer Carl Madsen, Odense (Danmarks Lærerforening). Førstelærer - nu skoleinspektør - E. T. Nielsen, Kirkeskovskolen pr. Rude. Overlærer Lars Nielsen, Kerteminde. Overlærer N. C. Thomsen Nielsen, Nørresundby (Danmarks Lærerforening). Overlærer Stinus Nielsen, Vordingborg (Danmarks Lærerforening). Skoledirektør Olaf Petersen, København. Lektor, dr. phil. Erik Rasmussen, København (Gymnasieskolernes Lærerforening). Skoledirektør Svend Aage Rasmussen, Århus. Viceinspektør Peter Vedde, Esbjerg (Danmarks Lærerforening). Amtsskolekonsulent B. Villumsen, Viborg. Førstelærer Thorkild Østergård, Tilsted pr. Thisted (Danmarks Lærerforening). Udvalget tiltrådtes af: Undervisningsinspektøren for gymnasieskolerne Sigurd Højby, København. 7

8 Undervisningsinspektøren for mellem- og realskolerne Hans I. Hansen, København. Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i sager vedr. ungdomsundervisningen, dr. phil. Roar Skovmand, København. Efter at lektor, dr. phil. Erik Rasmussen pr. 1/5-59 var blevet udnævnt til professor ved Århus Universitet, fritoges han efter eget ønske fra hvervet som medlem af udvalget, og i hans sted beskikkedes lektor fru Edele Kruchow, Lyngby, som medlem. Efter at undervisningsinspektør Hans I. Hansen fra 31/7-59 på grund af alder var trådt tilbage fra sit embede, anmodedes han af Undervisningsministeriet om fortsat at ville stille sig til disposition for udvalget, hvori han indvilligede. Under hensyn til den særlige status, som han herefter har haft i udvalget, har han ikke ønsket at tage stilling til resultatet af udvalgets arbejde og har derfor ikke underskrevet betænkningen. Efter eget ønske fritoges overlærer N. C. Thomsen Nielsen i november 1959 for hvervet som medlem af udvalget, og i hans sted beskikkedes overlærer P. A. Andersen, Odense, som medlem. Førstelærer Carl Madsen udtrådte efter eget ønske af udvalget med udgangen af Under skoledirektør Olaf Petersens sygdom deltog vice skoledirektør fru Philippa Hanssen, København, i hans sted i udvalgets plenarmøder i tiden marts-maj Til sekretærer i udvalget beskikkedes: Sekretær P. Hjelt, Undervisningsministeriet, og sekretær A. Bøgeskov, Undervisningsinspektionen. De er i arbejdet blevet bistået af sekretærerne frøken Hanne Saunte Jensen og Carl Birger Reisz, Undervisningsministeriet. Udvalget påbegyndte arbejdet den 17. september 1958 og har siden afholdt i alt 41 plenarmøder og 288 underudvalgsmøder. På det første plenarmøde besluttede udvalget at nedsætte underudvalg, der skulle be- skæftige sig med enkelte fag eller faggrupper. Nogle underudvalgs arbejdsområde blev dog afgrænset på anden måde. Ved det andet plenarmøde nedsattes derefter følgende underudvalg: Underudvalget vedr. religion, landsbyskolens problemer, legemsøvelser, sang, tegning, håndgerning, sløjd og husgerning, regning og matematik, naturlære, den erhvervsbetonede undervisning i 8. og 9. skoleår, dansk og skrivning, skolebiblioteksarbejde, fremmedsprog, orienteringsfagene. Senere er følgende underudvalg kommet til: Underudvalget vedr. timeplaner, standpunktsprøver og årsprøver. Endvidere nedsatte man I fællesskab med Undervisningsministeriets Skolefærdselsudvalg et underudvalg vedr. færdselslære. Udvalget har i vid udstrækning benyttet sig af den i kommissoriet givne bemyndigelse til at indhente udtalelser fra særligt sagkyndige. Dette er sket dels ved indhentning af skriftlige udtalelser fra sagkyndige, dels ved tilkaldelse af sagkyndige til deltagelse i møder i plenarforsamling og underudvalg, og man har på denne måde modtaget megen værdifuld bistand i arbejdet. I en del tilfælde er der af de sagkyndige afgivet responsa, der i større eller mindre omfang er lagt til grund for udarbejdelsen af de følgende kapitler. Følgende personer har som sagkyndige været tilkaldt til et eller flere af udvalgets møder (i parentes er angivet evt. foreninger, udvalg el. lign., som de pågældende har tilknytning til. og som de derfor i større eller mindre grad har kunnet betragtes som repræsentanter for): Fru Emma Toftegaard Andersen (Husholdningsorganisationernes udvalg ved- 8

9 rørende læseplaner for husholdningslinjen). Talepædagog Erik Andersen, Bagsværd (Talepædagogisk Forening). Lærer Gunnar Andersen, Horsens. Lærer Knud. Andersen, Ølstykke. Skoledirektør N. P. Andersen, Esbjerg. Viceinspektør S. Østergaard Andersen, Næstved. Lektor Svend Atke, København (Fransklærerforeningen). Inspektør, cand. mag. Vilhelm Baltzer, Frederiksberg. Biskop Chr. Baun, Viborg (Bispeudvalget vedrørende konfirmationsforberedelsen). Adjunkt Kai Berner-Sørensen, Svendborg (Foreningen af Engelsklærere ved Gymnasieskolerne). Kontorchef Niels Chr. Berthelsen, Den danske Købstadforening. Lærer V. Birch, Esbjerg. Lærer A. Bitsch, Gladsakse (Religionslærerforeningen). Inspektør S. A. Bo, Århus. Sanginspektør Ejnar Boesen. Stadsskoleinspektør H. Bonde, Næstved. Lektor Egon Bork, Hellerup (Tysklærerforeningen). Skoleinspektør Erling Brahm, Tønder (Danmarks Sanglærerforening). Skoleinspektør Jørgen Brandt, København. Børnebibliotekskonsulent fru Aase Bredsdorff, København. Amtsskolekonsulent S. C. Brejl, Tønder. Seminarierektor K. F. Brandbjerg, Haslev (Kristelig Lærerforening). Overlærer, cand. mag. Sven Briiel, Fredericia. Læge fru Agnete Bræstrup, Gentofte (Foreningen for Familieplanlægning). Overlærer frøken Agnete Bundgaard, København (Danmarks Matematikundervisningskommission). Lektor, dr. phil. J. A. Bundgaard, København. Inspektør, cand. mag. Leif Busk, København. Biskop H. Dons Christensen, Ribe (Bispeudvalget vedrørende konfirmationsforberedelsen). Skoleinspektør Th. Christensen, Gentofte. Lærer Felix Clausen, København. Lærer I. Damø, Gentofte. Forbundsformand Erling Dinesen, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Viceinspektør fru M. N. Ditzel (Dansk Kvindesamfund). Lærer Børge Dybmose, Frederiksberg. Forstander Ernst Fink, Høng Husmandsskole (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Afdelingsleder, cand. psych. Jesper Florander, Danmarks pædagogiske Institut. Universitetslektor Viggo Forchhammer, København (Modersmåls-Selskabet). Fru Esther Frandsen (Husholdningsorganisationernes udvalg vedrørende læseplaner for husholdningslinjen). Direktør Povl Frigast (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Ledende skolepsykolog, cand. psych. Sv. Færgemann, Bagsværd. Kontorchef P. Gad, Arbejdsdirektoratet. Lærer Sv. Glenner, København. Skoleinspektør M. Grue-Sørensen, Risskov. Oberstløjtnant V. W. Gudme, Civilforsvars- Forbundet. Viceinspektør P. Hanghøj, Randers. Viceinspektør Aksel Hansen, København. Seminarieadjunkt C. Clemens Hansen, Hjørring. Rektor C. Willum Hansen, Ålborg (Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne). Tegneinspektør Edvin Hansen. Håndarbejdsinspektør frøken Gudrun Hansen. Arkitekt Hans Henning Hansen, M.A.A., København (Undervisningsministeriets byggeforskningsudvalg). Håndarbejdsinspektør ved Københavns kommunale skolevæsen frøken Inge Hansen. Lærer J. Lindeskov Hansen, Horsens. Lektor, dr. phil. K. G. Hansen, København. 9

10 Folketingsmand R. Lysholt Hansen, Nykøbing F. (Danmarks Biblioteksforenings udvalg: De store årgange og bibliotekerne). Lektor Gunnar Heerup, København (Undervisningsministeriets musikkommission). Rektor W. F. Hellner, Gladsakse. Personalechef J. V. Henriksen, Departementet for Told- og Forbrugsafgifter. Direktør S. Hjarsø, Den danske Købstadforening. Lektor F. Hjerting, København. Overbetjent C. Holbøll, Gentofte. Skoleinspektør Thorkil Holm, København. Lektor P. A. Holst-Jensen, Rønne (Fransklære rforeningen). Lektor P. K. Hyllested, København (Fransklærerforeningen). Professor Finn Høffding, Det kgl. danske Musikkonservatorium (Undervisningsministeriets musikkommission). Biskop, dr. theol. Halfdan Høgsbro, Nykøbing F. (Bispeudvalget vedrørende konfirmationsforberedelsen). Læge L. M. Jacobsen, Esbjerg (Foreningen til Skolehygiejnens Fremme). Ingeniør Oluf Jacobsen, Århus tekniske Skole. Overlærer - nu stadsskoleinspektør i Haslev - Poul Hammer Jacobsen (Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening). Biblioteksdirektør E. Allerslev Jensen, Statens Bibliotekstilsyn. Skoleinspektør, cand. psych. Ejvind Jensen, København. Fhv. førstelærer J. Andkjær Jensen, Brenderup. Kontorchef Jørgen Jensen, Industrirådet (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Sekretær Tage Jensen, Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Overlærer Wilhelm Jespersen, København (Sproglærerforeningen). Gymnastikinspektør Johan Johansson. Konsulent, cand. psych. A. Søgaard Jørgensen, Arbejdsdirektoratet (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Inspektør for særundervisningen, cand. psych. I. Skov Jørgensen. Viceinspektør, cand. mag. P. L. Jørgensen, Frederiksberg (Biologi- og Geografilærerforeningen). Seminarierektor Tage Kampmann, Hellerup. Sekretær, cand. mag. Allan Karker, Dansk Sprognævn. Overbetjent Viggo Kirk, København. Skoleinspektør Johann Kirsten, Holbæk. Lærer Kaare Kjems, Gentofte. Overlærer Gunnar Knudsen, København. Overlærer Børge Larsen, København (De unge Hjems Bevægelse i Danmark). Afdelingsleder, cand. psych. Carl Aage Larsen, Danmarks pædagogiske Institut. Maskinmester H. P. Larsen, Fællesrepræsentationen for danske Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Forstander Johs. Larsen, Tune Landbrugsskole (De samvirkende danske Landboforeninger). Førstelærer Sønderka^r Larsen, Øster Alling. Kontorchef V. P. Larsen, Generaldirektoratet for Statsbanerne. Lektor, dr. phil. Dan Laursen, Gentofte (Foreningen af Gymnasiets og Seminariets Lærere i Geografi og Naturhistorie). Skoleinspektør J. Hedegaard Laursen, Lundersko v (Religionslærerforeningen). Overlærer fru Gerda Lebrecht-Nielsen, Ålborg (Danmarks Skolekøkkenlærerindef o rening). Overlærer Ingolf Leth, København. Overlærer A Lindberg, Hørning. Direktør, cand. polit. Arne Lund, Dansk Arbejdsgiverforening (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Bestyrerinde frøken Kristine Lund, N. Zahle's Seminarieskole. Skoleinspektør Vald. Madsen, Frederiksberg. Skoleinspektor Svend Magnussen, Mørkøv. 10

11 Skolepsykolog, cand. psych. Wilhelm Marckmann, København. Amtsskolekonsulent Chr. Mejlgaard, Sundby, Mors. Afdelingslæge K. F. Meldahl, Sundhedsstyrelsen. Inspektør H. Munkholm, København. Kontorchef C. Nansen, Luftfartsdirektoratet. Seminarielektor Elias Nielsen, Odense. Viceinspektør frøken Helga Nielsen, Frederiksberg (Modersmåls-Selskabet). Ingeniør J. Zeiler Nielsen, Århus tekniske Skole. Overlærer Johannes Nielsen, København (Skolebiblioteksforeningen af 1917). Rektor Karl Nielsen, København. Skolekøkkeninspektør frøken Kirsten Munk Nielsen. Forstander frøken Kjerstine Nielsen, Danmarks Lærerhøj skoles skolekøkkenafdeling. Afdelingschef M. C. Nielsen, Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. Inspektør Nik. Nielsen, Ålborg. Lektor Oskar Nielsen, Virum. Bibliotekar Ove Nielsen (Danmarks Biblioteksforenings udvalg: De store årgange og bibliotekerne). Overlærer Poul Nilsson, Hillerød (Talepaîdagogisk Forening). Overlærer Gunnar Nyborg-Jensen, København. Seminarierektor Aage Nørfelt, Frederiksberg. Skoleinspektør fru Anne Marie Nørvig f, København (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Viceinspektrice frøken Else Of fer sen, København. Skoleinspektør fru S. B. Omann, København (Dansk Kvindesamfund). Rektor Erik Oxenvad, Frederiksberg. Inspektør Chr. Pedersen, Odense. Overlærer Johannes Pedersen, København (Landsforeningen af Lærere ved Danmarks Handelsskoler). Sløjdinspektør Keld Pedersen. Førstelærer O. Søjberg Pedersen, Overlund pr. Viborg. Amtsskolekonsulent S. Møller Pedersen, Holbæk. Skoleinspektør Vagn Pedersen, Frederiksberg. Viceinspektør frøken Bertha Petersen, Gentofte. Amtsskolekonsulent Gotfred Petersen, Randers. Hovedkasserer Kai Petersen, Landsorganisationen i Danmark (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Forretningsfører Lorents Petersen, Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Direktør O. P. Petersen, Civilforsvars- Forbundet. Cand. oecon. Grethe Philip, Arbejdsmarkedsrådet. Sekretær Bent Pihl, AOF (Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv). Viceinspektør K. D. Poulsen, København (Fysiklærerforeningen). Seminarierektor Holger Paaskesen, Skive. Lærer Mogens Randbøll, København. Redaktør, cand. oecon. Mogens V. Rasmussen, Dansk Arbejdsgiverforening (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Skoleinspektør frøken Rebekka Rasmussen, København (Sproglærerforeningen). Direktør Svend Rasmussen, Jern- og Metalindustriens Sammenslutning (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Lektor Knud V. Ravn, Holte (Foreningen af Gymnasiets og Seminariets Lærere i Geografi og Naturhistorie). Fru Kirsten Riisgaard, Lyngby (Foreningen af danske Husholdningslærerinder). Civilingeniør K. Rindorf, Odense. Lektor Ole Rindung, Virum. Overlærer V. L. Rosenbech, Århus (Dansk Sløj dlærerf orening). Lektor A. P. Rossen, Århus. Viceinspektør frøken Clara Rossen, Sønderborg. 11

12 Rektor P. Rubinstein, Hellerup (Danmarks Matematikundervisningskommission). Overlærer Edv. Runge, København (Fysiklærerforeningen). Boghandler Ove Rømer, Butikshandelens Fællesråd (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Viceinspektør Einar Salling, København. Lektor Aage Salling, Holte. Skolekøkkeninspektør ved Københavns kommunale skolevæsen fru Lilly Sivertsen. Børnebibliotekar Poul Steenstrup (Børnebibliotekarernes faggruppe). Ingeniør P. Storck, København. Lærer E. Storm, Gentofte. Seminarieadjunkt, mag. art. fru Kamma Struwe, København. Amtsskolekonsulent Johs. Søborg, Gimsing pr. Struer. Amtsskolekonsulent Sv. O. Søndergaard, Højbjerg. Seminarielektor Aksel Sørensen, Ribe (Sløjdforeningen af 1902). Fru Sigrid Sørensen (Foreningen af danske Husholdningslærerinder). Viceinspektør Andreas Thomsen, Haderslev. Direktør, mag. art. Erik Thomsen, Danmarks pædagogiske Institut. Skoleinspektør Ernst Thomsen, Gentofte. Skoleinspektør Richard Thomsen, Gentofte. Aut. fysioterapeut fru Rigmor Thor, København. Forstander A. Thyregaard, Jebjerg, Salling. Rektor G. Tolderlund-Hansen, Roskilde (Gymnasieskolernes Religionslærerforening). Ledende skolepsykolog, mag. art. S. A. Tordrup, Gentofte. Skoleinspektør E. Tygesen, Ny-Holsted. Kontorchef Tage Uhrskov, Håndværksrådet (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Sekretær V. Utke, Jern- og Metalindustriens Sammenslutning (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Direktør Jens Vibæk., København (Erhvervenes Skoleudvalg). Direktør V. Vilner, Kontor- og Handelsfagenes Arbejdsgiverforening (Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv). Lektor nu professor ved Danmarks Lærerhøjskole - dr. phil. Kjeld Winding. Forstander Poul Vyrme, Askov. Inspektør, cand. mag. B. M. Østerby, Fredericia. Som det vil ses, omfatter de tilkaldte en meget bred kreds af personer med tilknytning til forskellige undervisningsområder og forskellige erhvervsgrene. Især er der her grund til at fremhæve det samarbejde, der har været mellem udvalget og erhvervenes repræsentanter omfattende begge arbejdsmarkedets parter. I første omgang knyttede man kontakt med medlemmerne af det i 1955 af Undervisningsministeriet nedsatte Erhvervenes Skoleudvalg, der har til opgave at virke til fremme af den bedst mulige forbindelse mellem den almene skole i dens forskellige former og erhvervene og disses faglige skoler. Allerede på et tidligt tidspunkt af forhandlingerne nedsatte hver af arbejdsmarkedets to parter imidlertid særlige udvalg, nemlig henholdsvis Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv (nedsat af Dansk Arbejdsgiverforening) og Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv, og læseplansudvalgets kontakt med erhvervene er derefter i hovedsagen blevet formidlet af disse udvalg. (Adskillige af medlemmerne af Erhvervenes Skoleudvalg er indtrådt som medlemmer af et af de to øvrige udvalg, ligesom et af medlemmerne af Landsorganisationens Udvalg for Skole og Erhverv tillige er indtrådt i Arbejdsudvalget vedrørende Skole og Erhverv, men for disse sagkyndiges vedkommende er på den foran anførte fortegnelse over tilkaldte alene angivet det ene af de udvalg, som de har tilknytning til.) Udvalget har modtaget en lang række skriftlige henvendelser fra organisationer 12

13 og foreninger m. v. samt fra enkeltpersoner, og man har omhyggeligt overvejet; disse henvendelser. Af pladsmæssige grunde har det ikke været muligt at optage henvendelserne i betænkningen. Blandt de foreninger og organisationer m. v., der har rettet skriftlige henvendelser til udvalget, kan nævnes: Biologi- og Geografilærerforeningen. Centralforbundet for Sundheds- og Alkoholundervisning. Ci vilf ors va rs-fo rbundet. Danmarks Biblioteksforenings udvalg: De store årgange og bibliotekerne. Danmarks Sanglærerforening. Danmarks Skolebiblioteksforening. Danmarks Sparekasseforening. Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Brandværns-Komité. Dansk Erhvervsvejlederforening. Dansk Gymnastiklærerforening. Dansk Idræts-Forbund. Dansk Kvindesamfund.»Dansk Natur -- Dansk Skole«. Dansk Røde Kors. Danske Kvinders Nationalråd. Danske Museers Fællesråd. De Danske Gymnastikforeninger. De Danske Husmoderforeninger. De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger. De samvirkende danske Husholdningsforeninger. De samvirkende danske Husmandsforeninger. De samvirkende danske Husmandsforeningers Husholdningsudvalg. De samvirkende danske Landboforeninger. De samvirkende danske Landboforeningers Husholdningsudvalg. De samvirkende Landboforeninger i Fyns Stifts Husholdningsudvalg. Forening for Forenede Nationer. Foreningen af danske Husholdningslærerinder. Foreningen af Gymnasiets og Seminariets Lærere i Geografi og Naturhistorie. Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne. Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Danmark. Fredericia skolekommission. Fysiklærerforeningen. Gymnasieskolernes Religionslærerforening. Humanistisk Forbund. KFUM og KFUK i Danmark. Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark. Kirkeligt Forbund af Kristelig Lærerforening. Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening. Landsforeningen af Læsepædagoger. Landsorganisationen i Danmark (De samvirkende Fagforbund). Landsudvalget for Skoleidræt. Modersmåls-Selskabet. Politiets Skoleudvalg. Religionslærerforeningen. Sammenslutningen af Seminariernes Skolekøkkenlærerinder. Sløjdforeningen af Sløjdlærernes Fællesrepræsentation. Skolebiblioteksforeningen af Sparekassernes Skoleopsparing A/S. Sproglærerforeningen. Talepædagogisk Forening. Undervisningsministeriets musikkommission. Århus Lærerforening. Århus Lærerindeforening. Det har fra første færd ligget udvalget stærkt på sinde at tilvejebringe et bredt og alsidigt belyst grundlag, på hvilket læ-seplanerne kunne udarbejdes. De erfaringer fra folkeskolens forskellige afdelinger og fra eksamensskolen samt de mange oplysninger om faglige skoler og den videregående almene og faglige ungdomsuddannelse, der er blevet inddraget i forhandlingerne, har bidraget hertil. Tillige er herved en ønsket koordinering af undervisningen i folkeskolen og undervisningen i de tilstødende skoleformer blevet muliggjort. 13

14 Betænkningen er opbygget således: 1. hovedafsnit rummer 3 kapitler, hvoraf det første omhandler lovens bestemmelser om undervisningsplaner og læseplaner m. v.; i det andet fremføres nogle principielle synspunkter vedr. læseplaner, deres indhold og forudsætninger, og i det tredie kapitel er anført eksempler på normaltimeplaner med dertil hørende kommentarer. 2. hovedafsnit rummer kapitler om normaltimeplanens selvstændige fag. I 3. hovedafsnit findes kapitler om de fag, der ikke er optaget på normaltimeplanen med selvstændigt timetal: Seksualundervisning, færdselslære, familiekundskab og erhvervsorientering. Herefter følger i 4. hovedafsnit et kapitel om problemer omkring 8. og 9. klasse. I 5. hovedafsnit findes kapitler om skolebiblioteksarbejde, særundervisning, standpunktsbedømmelser m. v. inden for de første 7 skoleår, skolens lærebøger, forsøgsarbejde i skolen og skolehavegerning. Til kapitlerne om de enkelte fag bemærkes, at man har søgt at skildre fagenes formål, indhold og omfang samt de hjælpemidler og metoder, der i de enkelte tilfælde kan anbefales; det har dog ikke været muligt at anvende samme disposition ved behandlingen af alle fagene. Man har endvidere for nogle fags vedkommende fundet det naturligt at tilføje nogle betragtninger med hensyn til, hvilken eksamensform man finder mest hensigtsmæssig. København, i marts Udvalget er klar over, at det ikke har været muligt inden for den forholdsvis korte tid, der har været til rådighed, at få alle relevante synspunkter og problemer inddraget i forhandlingerne. Det står også udvalget klart, at den kommende tid på mange måder vil være at opfatte som en forsøgsperiode. Selv om der nok forud for skolelovens vedtagelse var gået en forsøgsundervisning omfattende såvel udelte klasser som 8. og 9. klasser med en fagligt betonet undervisning, må det erkendes, at erfaringsgrundlaget har været stærkt begrænset. Udvalget er derfor af den opfattelse, at man nøje må følge den udvikling, der nu påbegyndes, med henblik på, at de erfaringer, der i den kommende tid indhøstes, kan indgå i fortsatte overvejelser. I en anden del af betænkningen vil udvalget komme ind på spørgsmål, der spiller en væsentlig rolle, når læseplanerne skal gennemføres i praksis (undervisningsmetoder og hjaïlpemidler, eksamensformer, herunder karaktergivning), samt på spørgsmål, der på anden måde har tilknytning til skolens virksomhed (lejrskoler, skolen og børnenes fritid m. v.). Det er udvalgets håb, at de foreliggende vejledende planer må styrke bestræbelserne for, at skoleloven af 1958 kan føres ud i livet på en sådan måde, at den danske skole med bevarelsen af det bedste i sine traditioner går en rig og frugtbar udvikling i møde. Folmer Andersen Frode Andersen P. A. Andersen J. Bach E. Carstensen P. Engelbrechtsen N. K. Horsfeldt-Poulsen Esther Jensen Edele Kruchow Viggo Land Martin Lauritzen E. T. Nielsen Lars Nielsen Stinus Nielsen K. Helveg Petersen (formand) Peter Vedde Sigurd Højby Olaf Petersen Svend Aage Rasmussen B. Villumsen Th. Østergård Roar Skovmand A. Bøgeskov P. Hielt

15 Indledende kapitler Lovens bestemmelser om undervisningsplaner og læseplaner m.v. Læseplaner og skolen. Normaltimeplaner.

16

17 KAPITEL 1 Lovens bestemmelser om UNDERVISNINGSPLANER OG LÆSEPLANER m.v. Udvalget har fundet det naturligt;, at man til indledning søger at redegøre for nogle af de begreber, der anvendes i forbindelse med skolens administration og dens pædagogiske indhold. For hver kommune udfærdiges der i henhold til folkeskolelovens 5 en skoleplan, der indeholder hovedbestemmelserne om ordningen af kommunens skolevæsen. På samme måde udfærdiges der i henhold til folkeskolelovens 6 en fælles skoleplan for skoleforbund. I skoleplanen skal findes bestemmelser om: a. Skolernes benævnelse og distriktsområde, herunder om nogen af skolerne virker som centralskole for et større område. b. Hver enkelt skoles ordning og omfang i de i 2, stk. 1-3 omhandlede henseender. (Der sigtes herved til den nævnte paragrafs bestemmelser om, hvad folkeskolen omfatter, om indretning af særundervisning og om, at skoler eller dele af skoler som. centralskoler kan være fælles for flere skoledistrikter eller kommuner.) c. Hvorvidt der til kommunens skolevæsen er knyttet en eller flere kommunale gymnasieskoler efter 4. d. Lærerembedernes antal, art og lønning. e. Skoleårets begyndelsestidspunkt. Skoleplanen stadfæstes for købstadkommunernes vedkommende af undervisningsministeren, for landkommunernes vedkommende af skoledirektionen efter derom af ministeren fastsatte regler. Disse regler går for tiden ud på, at forslag til skoleplaner sendes til ministeriet med skoledirektionens erklæring, når de indeholder bestemmelse om indførelse af købstadskolens regler for ledelse og lærerlønninger, og når de vedrører oprettelse af realafdeling eller ændringer med hensyn til en allerede oprettet realafdeling. I øvrigt skal forslag til skoleplaner for landkommunerne og forslag til ændringer i sädanne skoleplaner altid forelægges for ministeriet, når der ikke hos de lokale skolemyndigheder (fælleslærerrådet, skolekommissionen og kommunalbestyrelsen) er enighed om det fremsatte forslag, når skoledirektionen finder, at et forslag ikke bør stadfæstes, og der ikke kan opnås enighed med de lokale myndigheder om de af direktionen ønskede ændringer, og når direktionen er i tvivl om, hvorvidt et forslag kan godkendes. Forskellig fra skoleplanen er den undervisningsplan, der i henhold til folkeskolelovens 8 udarbejdes for hver skole, og som skal indeholde bestemmelse om a. hvorvidt undervisningen i klasserne er fælles eller særskilt for drenge og piger, b. undervisningstiden i de enkelte klasser, c. skolegangens nærmere ordning på de forskellige ugedage, 2 17

18 d. undervisningsfagene, e. det mål, hvortil der bør nås, f. ferieplanen. I praksis er det imidlertid meget almindeligt, at der for kommuner (skoleforbund) med mere end én skole udarbejdes en fælles undervisningsplan for kommunens (skoleforbundets) skolevæsen, og at man i denne optager de særbestemmelser, der eventuelt kun gælder de enkelte skoler. Bestemmelsen om undervisningsfagene må indeholde oplysning om, hvilke fag undervisningen omfatter,, på hvilket klassetrin eller i hvilken årgang undervisningen i de enkelte fag påbegyndes, og hvilket timetal der på de enkelte klassetrin eller i de enkelte årgange tildeles de forskellige fag. Disse oplysninger sammenfattes normalt i skemaform i en såkaldt timefordelingsplan. Kravet om en bestemmelse om det mål, hvortil der bør nås, kunne vel anses for opfyldt, når der i undervisningsplanen var optaget en henvisning til de almindelige bestemmelser om målet for folkeskolens undervisning, men det må dog anses for det rigtigste - og det er også det normale - at der i undervisningsplanen optages en udtrykkelig angivelse af de mål, hvortil undervisningen skal nå i hver klasse eller i hvert skoleår i de forskellige fag. Dette krav er ikke opfyldt blot ved, at man angiver, hvilke hjælpemidler der anvendes, f. eks. hvilke læse- og lærebøger der benyttes, men det må kra^ves, at der nærmere redegøres for omfanget og indholdet af undervisningen. Det afsnit af undervisningsplanen, som omhandler de beskrevne forhold, betegnes i almindelighed som læseplanen. Undervisningsplanerne - hvori altså indgår timefordelingsplanerne og læseplanerne - stadfæstes for landkommunernes vedkommende af skoledirektionen og for købstadkommunernes vedkommende af Undervisningsministeriet. På en række områder stilles der i loven krav, som får indvirkning på udformningen af undervisnings- og læseplanerne. I det følgende vi) disse bestemmelser blive belyst og kommentarer dertil blive fremsat. I. Lovens bestemmelser om undervisningen i hovedskolens skoleår. I skoleår skal undervisningen omfatte skriftlig og mundtlig dansk, skrivning, regning, kristendomsundervisning, historie, geografi, naturhistorie, legemsøvelser med lege, sang, tegning og for piger håndgerning. Småsløjd, sløjd, skolebade og skolehavegerning kan optages på planerne. Er der herudover ønsker om at inddrage andre fag, må Undervisningsministeriets tilladelse indhentes. I 6. og følgende skoleår fortsættes undervisningen i de ovenfor nævnte fag. Fra 6. skoleår skal der under dansk optages undervisning i norsk og svensk og 18 under historie samfundslære og afsnit af verdenshistorien. Under faget legemsøvelser skal der gives undervisning i gymnastik og idræt og, hvor der er mulighed derfor, i svømning. I forbindelse med undervisningen i naturhistorie eller legemsøvelser skal der gives undervisning i sundhedslære, herunder alkohollære Desuden optages undervisning i naturlære, i sløjd for drenge og husgerning for piger samt i et fremmedsprog (engelsk eller evt. tysk). Skolebiblioteksarbejde bør så vidt muligt etableres. Bestemmelsen om, at andre fag end de nævnte med undervisningsministerens tilla-

19 delse kan optages på undervisningsplanen, gælder også for klassetrinnene fra 6. og opefter. / løbet aj 7. skoleår skal der tilstræbes en afrunding af undervisningen i de fag, hvori dette må anses for ønskeligt af hensyn til de elever, der går ud af skolen ved undervisningspligtens ophør. Endvidere gælder den bestemmelse, at undervisningen i fag, hvor det naturligt kan ske, skal afpasses under hensyntagen til børnenes fremtidige virksomhed i det praktiske liv og deres fortsatte uddannelse. Fremdeles understreges i lovens 17, at undervisningen ved optagelse af valgfri fag ved siden af de obligatoriske og ved bestemmelser i undervisningsplanen for de enkelte fag efter stedlige ønsker og behov kan tilrettelægges under hensyntagen til børnenes evner, anlæg og interesse. Videre siges det om 7. skoleår, at dér fra begyndelsen af dette skal tilbydes de børn, hvis forældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte deraf, undervisning i endnu et fremmedsprog (tysk eller evt. engelsk) og i matematik. Endvidere bestemmer loven, at der fra 7. skoleår skal gives undervisning i familiekundskab som led i undervisningen i fag, hvortil de under familiekundskab henhørende emner naturligt knytter sig, og at der skal gives en grundlæggende erhvervsorientering. Endelig er det fastsat, at færdselslære efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse skal indgå i undervisningen i hovedskolen. Kommentarer. Indledningsvis bemærkes, at udvalget af praktiske grunde har fundet det hensigtsmæssigt for enkelte fags vedkommende at anvende andre betegnelser end lovens. Det drejer sig om tegning, der sammen med småsløjd m. v. betegnes som formning, og om naturhistorie, der efter indtrængende henstillinger fra lærere inden for faget betegnes som biologi. Den i bestemmelserne for skoleår nævnte fagrække bliver først fuldstændig i 4. skoleår. Det kræves altså ikke, at man i 1. klasse påbegynder undervisningen i samtlige fag. Dog må det forventes, at dansk, regning, skrivning samt kristendomsundervisning altid er optaget på planen fra 1. skoleårs begyndelse, ligesom udvalget må gå ind for, at fagene sang, formning og - hvor forholdene gør det muligt - legemsøvelser (jf. normaltimeplanen side 30) omfattes af planen. Færdselslære er af så stor betydning, at undervisningen heri bør begynde i 1. skoleår. De kommunale myndigheder kan efter loven frit vælge, om der i 6. skoleår skal begyndes med engelsk eller tysk. I de tilfælde, hvor der er etableret et samarbejde mellem skoler, der afleverer elever til en fælles eksamensskole, må det dog anses for en selvfølge, at man ved de afleverende skoler påbegynder undervisningen i samme første fremmedsprog. Men i øvrigt ønsker udvalget at pege på det formålstjenlige i, at man over hele landet vælger engelsk som første fremmedsprog, da en sådan ordning vil være af værdi ved flytning af elever fra en del af landet til en anden. Det må fastslås, at det første fremmedsprog indgår i rækken af obligatoriske fag ganske på linje med de traditionelle fag, og at der således, ganske som i disse fag, kun kan være tale om at begrænse børns deltagelse i undervisningen heri i medfør af bestemmelserne om særundervisning. Når i:alen er om undervisning i det andet fremmedsprog og matematik i 7. skoleår, må man fastholde lovens bestemmelse om, at undervisning heri skal tilbydes de børn, hvis forældre ønsker det, og som efter skolens skøn kan have udbytte deraf. Det er med andre ord ikke en betingelse for at deltage i denne undervisning, at de pågældende elever skal skønnes egnede til at optages i realafdelingen. Det må ligeledes understreges, at de to fag ikke er»låset«sammen. Der er således intet i vejen for, at elever med anlæg for sprog kan søge un- 19

20 dervisning i det 2. fremmedsprog uden at deltage i timerne i matematik og omvendt. Det må ganske afhænge af forudsætningerne hos de enkelte børn. I denne sammenhæng fremkommer spørgsmålet om valgfri fag, idet der for de børn, der ikke modtager undervisning i de nævnte fag, må tilrettela^gges undervisning i andre fag. Om familiekundskab hedder det: Undervisningen skal gives som led i undervisningen i fag, hvortil de emner, der hører til familiekundskab, naturligt kan knyttes. Det er i kapitlet om familiekundskab vist, hvorledes dette kan lade sig gøre. Efter udvalgets opfattelse må erhvervsorienteringen i en vis udstrækning behandles på tilsvarende måde. Skolebiblioteksarbejde må have en stærkere placering i skolearbejdet. Læseplansudvalget står enigt bag den opfattelse, at de opgaver, der her foreligger, skal løses af pædagoger. Den omstændighed, at der ud over det i folkeskoleloven hjemlede tilskud til indretning af bibliotek og læsestue ydes tilskud til skolebiblioteker i henhold til biblioteksloven, må ikke hindre en sagligt forsvarlig løsning af dette for skolen så vigtige spørgsmål (jf. kapitel 28). Det er af stor betydning for udviklingen af fagenes muligheder, at skolebibliotekerne kan yde skolerne et maksimum af sagkyndig pædagogisk hjælp med hensyn til fremskaffelse af egnet supplerende materiale etc. Den i loven omtalte deling af børnene ved udgangen af 5. skoleår ved større skoler rejser en del problemer, der af mange anses for særdeles vanskelige: i henhold til loven skal man i løbet af 7. skoleår tilstræbe en afrunding af undervisningen i de fag, hvori dette må anses for ønskeligt af hensyn til de elever, der går ud af skolen. Denne betingelse må sammenholdes med et senere i loven forekommende krav om en sammenhængende og fortløbende undervisning inden for såvel de klasser, der peger mod realafdelingen, som inden for dem, der sigter mod den fortsatte undervisning i 8. og 9. klasse. Disse to tilsyneladende modstridende krav er blevet meget omhyggeligt overvejet. Udvalget mener, at de foreliggende forslag imødekommer de to hensyn. Udvalget har indgående drøftet problemerne omkring læseplaner for de to linjer 1 den delte skole og for den udelte skole. Der er i udvalget enighed om, at lovens bestemmelser om forskellig målsætning bør følges op i praksis. I overensstemmelse hermed har udvalget ved behandlingen af de fag, hvor man har fundet det praktisk muligt, givet oplysninger, der skal tjene hertil. Af praktiske grunde betegnes i nærværende betænkning de to linjer i 6. og 7. skoleår i den delte skole som a- og b- linjen, mens den udelte skoles 6. og 7. skoleår betegnes som c-linjen. Spørgsmålet om, hvorvidt der for den delte skoles 2 linjer og den udelte skole kan være fælles bøger, tilkommer det ikke udvalget at tage stilling dl. Udviklingen må vise, hvad der her er mest hensigtsmæssigt. I forbindelse med målsætningen skal der i øvrigt gøres følgende almindelige bemærkninger: Delingen af den danske skole i en eksamenslinje og en ikke-eksamenslinje har været karakteriseret derved, at den ene linje har haft en samdeles klar målsætning, medens den anden har manglet en sådan. I eksamensskolen har man arbejdet med meget faste planer med angivelse af, hvad der for de enkelte klasser har været målet for de enkelte år. Eleverne, forældrene og lærerne har nøje vidst, hvad der skulle gennemgås i skoleårets løb. I modsætning hertil har den eksamensfri mellemskole arbejdet efter friere retningslinjer. Her har der ikke fra centralt hold været krævet detailplaner indsendt; der er blot blevet givet generelle anvisninger på, hvilke hovedlinjer man ønskede fulgt. Der o' mange steder ydet en stor og god indsats inden for den eksamensfri skole, men vilkårene har været for ulige til, at man kunne afværge det pres mod eksamensmellemskolen, der i stigende grad har gjort sig gældende. 20

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014

Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 Lærerstillinger ved Viborg Kommune pr. 1. august 2014 På den enkelte skoles hjemmeside kan du se det fulde stillingsopslag, du er naturligvis også velkommen til at kontakte skolen for nærmere oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til

Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Hvordan Højere Forberedelseseksamen blev til Af K. B. ANDERSEN Den 8. juni 1966 blev loven om Højere Forberedelseseksamen stadfæstet. Daværende undervisningsminister K. B. Andersen skriver om de overvejelser,

Læs mere

INDRETNINGSTANKER... REOLER

INDRETNINGSTANKER... REOLER INDRETNINGSTANKER... REOLER Kommunernes Skolebiblioteksforening, 2005 FORORD Af Maria Eriksen, Kommunikations- og administrationsmedarbejder og Karin Gaardsted, Udviklingschef Kommunernes Skolebiblioteksforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne?

Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Ib Trankjær, Randers har följt diskussionen i Nämnaren om algoritmer och miniräknare. Han har sänt oss denna artikel, som också publicerats i danska Matematik 2/89.

Læs mere

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Historisk dokumenteret oversigt over sprog og undervisningssprog Lov/forordning Sprogfag Undervisningssprog 1905 11Grønlandsk 5 b: Uddannede

Læs mere

handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen

handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen BETÆNKNING OM handicappede unges deltagelse i fortsat undervisning i og ud over folkeskolen Afgivet af det af undervisningsministeriet den 24. juni 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 494 1968 S. L. MØLLERS

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset

sommer09 eksamen og vinter09 eksamen x ingen Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Stig Bentzen Næstformand for bygningscensorkorpset Censorberetning Sydddansk Universitet Institut for Industri og Byggeri sommer09 eksamen og vinter09 eksamen Oversigt over afholdte eksamener, censoranvendelse

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

BETÆNKNING ÆNDRING AF UDDANNELSEN FOR LÆRERE OG LÆRERINDER I FOLKE- SKOLEN

BETÆNKNING ÆNDRING AF UDDANNELSEN FOR LÆRERE OG LÆRERINDER I FOLKE- SKOLEN BETÆNKNING VEDRØRENDE ÆNDRING AF UDDANNELSEN FOR LÆRERE OG LÆRERINDER I FOLKE- SKOLEN AFGIVET AF DEN AF UNDERVISNINGSMINISTERIET DEN 17. NOVEMBER 1947 NEDSATTE KOMMISSION Det administrative bibliotek Slotsholmsgade

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

UNGDOMSSKOLER, AFTENSKOLER, UNGDOMMENS FRITIDSBESKÆFTIGELSE M.v.

UNGDOMSSKOLER, AFTENSKOLER, UNGDOMMENS FRITIDSBESKÆFTIGELSE M.v. BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLER, AFTENSKOLER, UNGDOMMENS FRITIDSBESKÆFTIGELSE M.v. AFGIVET AF DEN AF UNDERVISNINGSMINISTERIET DEN 23. DECEMBER 1948 NEDSATTE KOMMISSION Det administrative bibliotek

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE

TIL NØRRE-SNEDE 185 411 TIL BRANDE MIDTJYSK Prøv vores linjefag På Midtjysk Efterskole får du mulighed for at afprøve fem ud af seks linjefag. Når du har prøvet, skal du beslutte dig for det linjefag, du vil være på resten af året. Friluftslinjen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere