Global tænketank: En helt ny økonomi, tak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Global tænketank: En helt ny økonomi, tak"

Transkript

1 Global tænketank: En helt ny økonomi, tak Worldwatch Institute har offentliggjort sit hidtil mest omfattende og radikale bud på, hvad der skal til for at afværge miljømæssigt, socialt og økonomisk kollaps. Om omstillingen til en bæredygtig økonomi også er politisk mulig, er et åbent spørgsmål, siger tænketanken 30. april 2013 I næsten 40 år har den amerikanske tænketank Worldwatch Institute brugt kræfter og faglig indsigt på at granske og informere om situationen for det globale miljø. Og i næsten 30 år er det sket med den årligt tilbagevendende rapport med den prætentiøse titel State of the World. Dystre spådomme, alvorlige advarsler samt kurver over stigende CO2-udledninger og faldende skovarealer, fiskebestande, drikkevandsreserver m.m. har været tilbagevendende inventar.

2 Årets rapport med titlen Is sustainability still possible? præsenteret ved et pressemøde i Danmark i går er anderledes. Den er med sine 464 sider og mere end 50 medforfattere ikke blot den mest omfattende hidtil. Den er også den mest radikale. I erkendelsen af med Worldwatch-præsident Robert Engelmans ord at»den økonomiske vækst synes at støde ind i sine egne hæmmende grænser i store dele af verden«, præsenterer rapporten denne gang en vision om omstilling af den globale økonomi til bæredygtighed baseret på principperne i økologisk økonomi. Visionen er formuleret af en række ledende skikkelser inden for denne økonomiske forskningsdisciplin: Herman Daly, Tim Jackson, Peter Victor, Robert Costanza, Gar Alperovitz, Juliet Schor m.fl.»kan vi skabe en global økonomi, der ikke vokser i materiel forstand, men er bæredygtig og sikrer en høj livskvalitet for de fleste, hvis ikke alle, mennesker? En stribe vidnesbyrd tyder på, at svaret er ja,«skriver de. At save grenen over Bagtæppet for visionen er konstateringen i Worldwatch-rapporten af, at»verdenssamfundet reelt er ved at gennemføre et massivt, ikke-planlagt eksperiment på den eneste planet, vi har, for at se, hvor langt vi kan presse økosfæren, før den tipper til et alternativt stabilitetsdomæne, som kan vise sig uegnet for menneskelig civilisation«.»ville en for alvor intelligent art risikere permanent at invalidere selve de økosystemer, der understøtter det, til fordel for de stadig mere tvivlsomme goder ved en ulige vækst,«spørger den fremtrædende canadiske økolog og grundlægger af begrebet det økologiske fodspor, professor William Rees retorisk. Og svarer:»lad os erkende, at forestillingen om evig vækst alene er en social konstruktion, introduceret som en overgangsstrategi for at få økonomien på fode igen efter Anden Verdenskrig. Den har nu udtømt sine muligheder«. Med henvisning til rapportens grafer over den fortsatte stigning i såvel drivhusgasudledninger som ressourceforbrug skriver Robert Engelman, at»de seneste få årtiers forhåbning om, at økonomisk vækst kan afkobles fra energi- og ressourceforbrug og dermed tillade væksten at fortsætte på ubestemt tid, har vist sig overdrevent optimistisk.«

3 »En tidligere tendens mod afkobling af energiforbruget er vendt under den globale økonomiske nedtur, der startede sidst i 2007,«konstaterer Worldwatch-præsidenten og forklarer det med kriseramte i-landes bestræbelser på at få væksten i gang igen via energiforbrugende offentlige investeringer samt vigtigere den massive industrialisering i lande som Kina og Indien.»Indtil den kombinerede virkning af befolknings- og økonomisk vækst vendes, eller en stærk klimaaftale transformerer den globale økonomi, synes der ringe udsigt til reel bæredygtighed eller reel bæredygtig udvikling via stedse større effektivisering og afkobling,«lyder Engelmans konklusion. Seniorforsker ved det tyske Wuppertal Institute Wolfgang Sachs betegner økonomisk vækst som»kannibalistisk af natur«, fordi den»tærer på både natur og samfund og oven i købet sender ubetalte regninger tilbage til dem«. En netop offentliggjort analyse fra ekspertgruppen TEEB for Business Coalition støttet af G8-landene, FN s Miljøprogram UNEP, Verdensbanken m.fl., opgør den ubetalte regning i form af miljø- og klimakonsekvenser m.m. fra den globale produktion til milliarder dollar, svarende til 13 pct. af den globale økonomis værdi i opgørelsesåret, 2009.»Set i bakspejlet har den forbrugsbaserede euro-atlantiske udviklingsvej vist sig at være et særtilfælde. Den kan ikke gentages alle steder og til enhver tid ( ) Klimakaos så vel som grænserne for vækst peger på, at de seneste 200 års euro-atlantiske udvikling vil forblive en parentes i verdenshistorien,«mener Wolfgang Sachs. Vejen frem Det er i dette lys, Worldwatch-rapporten beskriver, hvordan en ny økologisk økonomi kan se ud, og hvordan vejen mod den kan forme sig.»vi må for det første minde os selv om, at enhver økonomis mål bør være på bæredygtig vis at forbedre menneskelig trivsel og livskvalitet, samt at materielt forbrug og BNP alene er midler hertil,«skriver økonomerne bag redegørelsen. De omtaler analyserne, som viser, at mens BNP er vokset vedvarende siden 1950 erne i lande som USA, så er indikatorer for trivsel herunder den såkaldte Genuine Progress Indicator (GPI) ikke vokset siden midten af 1970 erne.

4 »USA og en række andre i-lande er nu i en periode af, hvad man kunne kalde uøkonomisk vækst, hvor yderligere vækst i markedsøkonomisk aktivitet (BNP) alt i alt faktisk reducerer trivslen i stedet for at øge den,«hedder det. De grønne økonomer siger, at en ny økonomis miljømæssige og sociale mål må integreres ved at kombinere en række planetære grænser med det sociale fundament i form af basale menneskelige behov. Imellem sådan økologisk definerede grænser og tilsvarende sociale rettigheder ligger det mulighedernes rum, hvor en fremtidig økonomi kan og må udfolde sig. Konkret skal den langtidsholdbare økonomi således indrettes på både at muliggøre en reduktion af f.eks. de globale drivhusgasudledninger, så atmosfærens CO2- koncentration bringes ned med godt 10 pct. i forhold til det aktuelle, og så de 19 pct. af verdens befolkning, der i dag er uden adgang til elektricitet, samtidig bringes ud af denne situation. Og økonomien skal indrettes på kun begrænsede udvidelser af det dyrkede landareal og en reduktion af det årlige kvælstoftab samtidig med, at de 13 pct. af verdens befolkning, der i dag er underernærede, hjælpes ud af nød. De økologiske grænser for økonomien skal på de enkelte områder defineres, så»ressourceudnyttelse og ændret brug af landjorden ikke truer økosystemets evne til at levere essentielle ydelser«, hedder det i rapporten. Den naturlige kapital må med andre ord ikke forringes eller formindskes. Et sådant system vil have ingen vækst eller ligefrem minusvækst i den materielle økonomi, og det kan også sætte grænser for arbejdsmængden, erkender forskerne.»politiske strategier, der muliggør en retfærdig deling af det tilgængelige arbejde, er afgørende for at sikre økonomisk stabilitet og for at beskytte menneskers arbejde og levebrød,«påpeger de og argumenterer for, at en kortere arbejdstid for den enkelte kan give en bedre balance mellem arbejde og fritid og dermed forbedret livskvalitet og i tilgift reduceret materielt forbrug. At dele arbejdet forudsætter en oplevelse af fællesskab og er derfor vanskeligt i en økonomi præget af betydelig og for tiden voksende ulighed. Forestillingen om at ulighed stimulerer en vækst, som gradvist vil sive nedad, holder ikke i en materialt begrænset verden, og også derfor må der gøres op med uligheden. Rapportens forslag hertil er indførelse af ikke bare mindsteløn, men også maksimumlønninger.

5 Endnu et centralt element er en reform af det finansielle og makroøkonomiske system, og her spiller et opgør med den gældsbaserede økonomiske politik en afgørende rolle.»gælden, der er et krav på fremtidig produktion, vokser eksponentielt under adlydelse af matematikkens abstrakte love. I modsætning hertil står den fremtidige produktion, der er konfronteret med økologiske grænser og umuligt kan følge med. Renternes vækstrate vil overstige økonomiens vækstrate, selv i gode tider, og til sidst vil den eksponentielt voksende gæld overstige værdien af den reelt eksisterende og den potentielle fremtidige velstand, og systemet kollapser,«advarer økonomerne. I Worldwatch-rapporten anviser de en række delstrategier og initiativer til gradvis omstilling af økonomien. Spørgsmålet er, om det overhovedet kan lade sig gøre. At det er muligt i mindre skala, er sandsynliggjort af en række lokale omstillingsprojekter, påpeger forfatterne. At det bør kunne lade sig gøre i stor skala, illustreres af det såkaldte LowGrow-projekt, der i en avanceret model har simuleret omstillingen af Canadas økonomi fra dagens vækst til en grøn økonomi, der ikke vokser i BNP-forstand, men opretholder høj beskæftigelse og livskvalitet samtidig med bl.a. lave CO2-udledninger. Usikkerheden Årets Worldwatch-rapport hedder Is sustainability still possible? Er bæredygtighed stadig en mulighed? Den rummer ingen nemme forsikringer om, at den besværlige og kontroversielle omstilling faktisk kan gennemføres.»borgere i moderne demokratiske samfund er blevet vant til komfort og overflod, men demokrati fordrer borgere, der er villige til at ofre noget for det fælles bedste og lægge bånd på deres passioner ( ) Hvordan mennesker, der er formet af forbrugerisme, vil reagere politisk i tider, der givetvis vil blive mere pressede, er uvist,«skriver professor i miljø- og samfundsvidenskab David Orr, Oberlin College, i rapporten. Ender det i ulykke, vil det ifølge Orr i høj grad skyldes inkompetence og uansvarlighed hos eliten kombineret med»et stærkt element af ønsketænkning, fortrængning og gruppeadfærd præget af regler, der belønner selviskhed frem for succes for gruppen«. Mod rapportens slutning citeres den amerikanske filosof Joanna Macy:

6 »Det ærefrygtindgydende ved det øjeblik, du og jeg deler, er, at vi ikke ved, hvad der sejrer, og hvordan denne historie ender. Det er næsten orkestreret til at bringe den største moralske styrke, mod og kreativitet frem i os. Når tingene er så ustabile, kan en persons beslutsomhed hvor meget man vælger at investere sin energi og sit engagement have meget større betydning på det store billede, end vi er vant til at tro.«det er hverken sandsynligheden for succes eller fiasko, der er afgørende det er selve usikkerheden i situationen, der er den stærkeste drivkraft for forsøgene på at stille om, mener Joanna Macy. Read more:

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Samfundsmodel. Fremtidens Danske

Samfundsmodel. Fremtidens Danske Fremtidens Danske Samfundsmodel Visionen for Danmarks fremtid: Målet: Danmark skal være et velfærdssamfund med høj livskvalitet med uddannelse og arbejde til alle, og omsorg til alle der har behov herfor.

Læs mere

JØRGEN STEEN NIELSEN DEN STORE OMSTILLING

JØRGEN STEEN NIELSEN DEN STORE OMSTILLING JØRGEN STEEN NIELSEN DEN STORE OMSTILLING Fra systemkrise til grøn økonomi Indhold 1. Mind the gap...7 2. Den finansielle krise...13 3. Den økologiske krise...39 4. Systemkrisen...61 5. Vækstens umulige

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

NOAH s Energihandlingsplan 2050

NOAH s Energihandlingsplan 2050 NOAH s Forlag NOAH s Energihandlingsplan 2050 Tekst: Stig Melgaard Faglig arbejdsgruppe: Palle Bendsen, Kim Ejlertsen og Stig Melgaard, NOAH Energi og Klima Tekstkorrektur: Werner Hedegaard, NOAH s Forlagsgruppe

Læs mere

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

OLE BUSCK. Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet.

OLE BUSCK. Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. OLE BUSCK Tidligere skibsbygger og konsulent i SID, i dag lektor ved Aalborg Universitet. Jeg er uddannet cand.fil. i dobbelt forstand, idet jeg både er kandidat fra samfundsfag ved Københavns Universitet

Læs mere

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011

Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik. 10. februar 2011 Den samfundsøkonomiske kalkulationsrente fakta og etik 10. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Den danske kalkulationsrente... 4 Finansministeriets vejledning... 5 Regneeksempel... 6 Kalkulationsrenten

Læs mere

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden?

Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Mach vs. Mchangama i : Hvor er beviserne for, at udviklingsbistand hjælper Den Tredje Verden? Der bliver årligt overført 300 milliarder kroner fra den rige til den fattige verden. Afrika er ifølge den

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden

En langtidsholdbar løsning for Limfjorden Lotte Ruegaard Petersen, Jonas Dannevang, Mette Buhr Olsen, Niklas Lynge Gruppe 20 2. semester, 2012 En langtidsholdbar løsning for Limfjorden A Long lasting solution for the Limfjord - Stop ploven og

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution SI NR. 242 September 2012 Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi Syrien og revolution Sydafrika FRA REDAKTIONEN Kampen i Vejle Vejle har her i sommer været centrum for en række aktiviteter,

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Den arbejdsløse vækst

Den arbejdsløse vækst Den arbejdsløse vækst Kan beskæftigelsen klare sig uden vækst? Næsten 800.000 mennesker er sat uden for det danske arbejdsmarked. En del af dem er ikke i stand til at arbejde på grund af sygdom eller andre

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

#316. september 2012. Visioner efterlyses! Leder

#316. september 2012. Visioner efterlyses! Leder #316. september 2012 Nyhedsbrev fra NOAH Modvækst Leder Visioner efterlyses! Blandt vækstkritikere er der udbredt enighed om årsagerne til systemkrisen. Men når det kommer til visionen eller visionerne!

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere