BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1"

Transkript

1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG.

2 Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal du følge grundlæggende regler for at undgå brand, elektrisk stød, og unødvendig skade, se herunder: or din sikkerhed Læs alle instruktioner omhyggeligt, selvom du er meget fortrolig med enheden. Sørg for at stikket sidder korrekt i stikkontakten. Såfremt stikket ikke er monteret korrekt, kan det medføre overophedning af stikkontakt. Såfremt stikkontakt / stik har taget skade, bør der tilkaldes en kvalificeret elektriker, der kan erstatte den defekte stikkontakt Placer enheden væk fra direkte sollys og varmekilder (herunder ovne, varmeapparater, radiatorer osv.). Denne enhed kan kun bruges til opbevaring af vin. Du skal bruge apparatet i henhold til denne manual. orkert brug kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Dette apparat kan ikke bruges af små børn eller svagelige personer, medmindre de er undervist i brugen af skabet. or at undgå elektrisk stød, må skab/ledning ikke være dækket af vand. Spray ikke nogen væske på skabet Tag skabet ud af stikkontakten, hvis du ikke bruger produktet og ved rengøring. Hvis du ønsker at afbryde apparatet, tag stikket ud af stikkontakten. Træk ikke i ledningen. Betjen ikke apparatet i nærheden af eksplosive og / eller brændbare dampe. Placer ikke apparatet eller dets komponenter i nærheden af ild, kogegrej eller andre varmekilder. Dette apparat indeholder ikke CC eller HC, men den indeholder små mængder af isobuten (R600a), som er et miljøvenligt kølemiddel. Såfremt produktet er beskadiget ved modtagelsen må skabet ikke tilsluttes før Dometic er blevet kontaktet. Brug ikke et apparat med et beskadiget kredsløb. Sørg for, at ventilationsåbningerne på apparatet ikke er blokeret. Intet ansvar vil blive accepteret for enhver skade forårsaget af misbrug af apparatet eller som følge af reparationer, der er udført af ukvalificeret personale. I dette tilfælde vil hverken garanti eller erstatningskrav kunne gøre sig gældende. ADVARSEL: Anbring ikke noget elektrisk apparat inde i dette apparat. Der må ikke repareres eller udskiftes enhver del på apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales i denne brochure. Alle andre reparationer bør udføres af en kvalificeret tekniker, kontakt din forhandler. Brug ikke apparatet med en beskadiget ledning eller stik. To eller flere personer er nødvendige for at flytte og installere skabet. Hvis skabet ikke fungerer, eller hvis skabet er beskadiget på nogen måde, må det ikke anvendes. Placer enheden på en tør og plan overflade. Brug ikke produktet, hvis emballagen er fjernet eller beskadiget. Rengør ikke produktet med brændbare væsker. Disse dampe kan forårsage brand eller en eksplosion. Der må ikke opbevares benzin eller andre brandbare væsker i nærheden af dette produkt. Dampe kan forårsage brand eller en eksplosion. Tilslut ikke skabet, med våde hænder. Det anbefales, at du bruger en separat strøm kreds til dette produkt. 2

3 ADVARSEL: or at undgå brand, elektrisk stød eller personskade, bør du afbryde apparatet fra stikkontakten, før skabet bliver serviceret. Gem disse instruktioner Hvis dit apparat har et problem, læs fejlfinding guide i slutningen af denne manual. Det kapitel indeholder løsninger af små problemer. Bortskaffelse af gamle apparater Bortskaf emballagen til dit apparat ordentligt. Køleudstyr skal bortskaffes på en miljøvenlig metode. Electric Shock Risk Instruktioner for bortskaffelse: Enheden kan ikke bortskaffes i skraldespanden eller med almindeligt husholdningsaffald. Kølemiddelkredsløb, især varmeveksleren på bagsiden / bunden af enheden, må ikke beskadiges. Dette symbol på apparatet også vist på dets emballage angiver, at dette produkt ikke kan håndteres som almindeligt husholdningsaffald. Det skal tages til en genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter. Du kan beskytte miljøet og din sundhed ved korrekt bortskaffelse af dette produkt. Uhensigtsmæssig bortskaffelse vil skade dit helbred og miljøet. ADVARSEL: Sørg for, at gamle apparater er ubrugelige inden bortskaffelse ved at fjerne stikket, skære kablet af samt fjerne låsemekanisme. På denne måde kan du forhindre børn i at blive låst inde i apparatet under leg. ARE! Electric Shock Risiko Risk for elektrisk stød 3

4 c Karakteristik af din vinkøler or KWC16D1, Digitalt kontrolpanel Rustfrit stål dør Rustfrit stål håndtag Midt divider Stor hylder (i alt 4) Lille hylde (i alt 1) Sikkerhedslås Basegitter Justerbare ben Skab 4

5 c or KWC46D1, Digitalt kontrolpanel Rustfrit stål dør Rustfrit stål håndtag Midt divider Stor hylder (i alt 5) Lille hylde (i alt 1) Sikkerhedslås Basegitter Justerbare ben Skab 5

6 c or KWC92D1, Digitalt kontrolpanel Glasdøren Rustfrit stål håndtag Midt divider Stor hylder (i alt 10) Lille hylder (i alt 2) Sikkerhedslås Basegitter Justerbare ben Skab 6

7 Instruktioner til installation ør du bruger din vinkøler jern alle eksterne og interne emballager. rettes til en kvalificeret elektriker eller et autoriseret servicecenter. Luftventilen på forsiden af apparatet må ikke blokeres på nogen måde. ør du tilslutter vinkøler til stikkontakten, lad det stå i ca. 2 timer. Du bør overholde lokale regler for alle elektriske, VVS, vand og afløb forbindelser. Dette vil reducere risikoen for problemer i kølesystemet fra transporten. Rengør indersiden med lunkent vand og en blød klud. Døren til denne enhed kan åbnes fra venstre eller højre side. Døren er højrehængslet som standard. Hvis du ønsker at ændre døråbningen. ølg instruktionerne "Skift dør retning på vinkøler". Installation af din vinkøler Dette apparat er konstrueret til at stå oprejst. Instruktioner for indbygget skab Produktet kan installeres som et indbygget skab eller en fritstående enhed. Hvis du vil bruge produktet som en indbygget skab, skal du følge disse krav: Dimensioner for skabsåbning (minimal) KWC16D 1 KWC46D 1 KWC92D 1 Bredde 30 cm 60 cm 60 cm Dybde 59 cm 59 cm 59 cm Højde 87 cm 87 cm 145 cm Opmærksomheden Anbring din vinkøler på en overflade, der er stærk nok til at understøtte det når skabet er fuldt lastet. Du kan justere din vinkøler, ved at flytte det forreste ben i bunden. Opbevar vin i lukkede flasker. Overfyld / overbelast ikke kabinettet Placer vinkøler væk fra direkte sollys og varmekilder (herunder ovne, varmeapparater, radiatorer osv.). Direkte sollys kan påvirke akryl coating, og varme kilder kan øge elforbrug. Ekstremt lave temperaturer kan også skade enheden. Det anbefales ikke at placere skabet i fugtige områder. Tilslut vinkøler til en sikker stikkontakt. Eventuelle spørgsmål om jordforbindelse skal orsøg ikke at åbne døren medmindre det er nødvendigt. Hylderne må ikke dækkes af alufolie eller andet materiale, der kan forhindre luftcirkulation. Hvis vinkøleren ikke bliver brugt, og er tomt i en lang periode, foreslås det, at enheden slukkes. Hvis vinkøler slukkes, lad døren stå på klem, så der er luftcirkulationen i kabinettet. Dermed undgår man kondens, mug eller lugt. 7

8 Installation af håndtaget Hvis du kun har en standard tobenet stik, bør du udskifte stikket med et 3 benet stik. Ledningen skal placeres bag apparatet, og ledningen bør ikke udsættes utilsigtet skade. Du bør tilslutte apparatet til en separat stikkontakt i henhold til spænding. Dette vil give den bedste ydeevne og også forhindre brandfare mod overophedning. Stikket må ikke hives ud af kontakten ved at trække i ledningen. Du bør tage fat i stikket og trække det ud af kontakten. Hvis ledningen er beskadiget, skal du reparere den straks. Brug ikke en ledning med revner eller andre skader Træk / fjern tætningslisten på den indvendige side af døren, og du kan se to udpegede huller til montering af håndtag. 2. Installer håndtaget som vist ovenfor med to skruer, låseskiver og flade skiver. 3. Sæt tætningslisten tilbage. El tilslutning Sørg for, at spændingen af produktet er den samme som din lokale spænding. ADVARSEL: orkert brug af jordforbundet stik kan forårsage elektrisk stød. Hvis ledningen er beskadiget, kan kun en autoriseret elektriker eller en autoriseret servicecenter erstatte det. Elektrisk sikring beskyttelse af mindst 10 ampere, skal være tilgængelige. Hvis stikket er ikke længere tilgængelig efter installation af apparatet, skal du sørge for, at apparatet kan frakobles den elektriske installation på en anden måde. Brug ikke apparatet med en forlængerledning, medmindre denne ledning er på listen over godkendt forlængerledninger. Den forlængerledning skal være på listen fra VED, som er en 3 benet forlængerledning med jordforbindelse, og at den elektriske specifikation på ledningen er V og til mindst 10 ampere. Dette apparat bør have korrekt jordforbindes for din sikkerhed. Ledningen på dette apparat har et 3 benet stik til en standard stikkontakt for at minimere risikoen for elektrisk stød. Der må ikke skæres eller fjerne det tredje ben fra ledningen. or din sikkerhed, skal dette apparat korrekt jordforbindes. Dette apparat har brug for en standard V AC 50Hz elektrisk jordet stikkontakt med 3 ben. 8

9 c Skift dør retning på vinskabet. or KWC92D1, Hvis du ønsker at ændre åbning af døren, skal du følge disse instruktioner: Bemærk: Alle fjernede komponenter, skal opbevares for geninstallation. or KWC16D1 og KWC46D1, 1Døren aksel montering 2Lås skruer 3 Skruer 4 Øverste hængselstappen 1Lavere hængsel plade 2Skruer 3Lavere hængselstappen 4 Øverste hængselstappen 1. Åbn glasdøren og fjerne de to låseskruer 2, og derefter flyt dør hængsel 1til glasdøren. Hold glasdøren fast efter skruerne er fjernet. (ig. 2,1) 2. jern glasdøren og placer den på en glat overflade for at forhindre ridser. 1. jern det nederste hængsel plade 1ved at skrue de fire låseskruer af 2. Hold glasdøren fast efter at skruerne er fjernet. (ig. 1,1) 2. jern glasdøren og placer den på en glat overflade for at forhindre ridser. 3. Skru og flytte den nederste hængseltap 3til den modsatte side. (ig. 1,2) 4. Skru det øverste højre hængsel beslag 4af højre sides hængsel plade, og monter den i venstre side i den øverste venstre sides hængsel plade. (ig. 1,3) 5. lyt glasdøren til de udpegede position. Drej det nederste hængsel plade 180, flytte den til venstre og stram beslaget efter når døren er i vatter. (ig. 1,4) 3. jern de to skruer fra toppen af døren, og installer dem på de udpegede positioner i bunden af døren. (ig. 2,2) 4. jern dør hængsel 1og installere det på den modsatte side. (ig. 2,3) 5. Skru den øverste hængsel plade 4fra højre side, af, og monter den i øverste venstre hængsel plade. (ig. 2,4) 6. Drej glasdøren ved 180, flytte den til den udpegede position, og derefter installere de to låseskruer 2at forbinde døren akslen samling 1med glasdør, og stram dem efter døren er i vater. (ig. 2,5) 6. lyt håndtaget fra venstre side til højre side af døren. 9

10 Betjening din vinkøler Vinkøler skal opbevares i en rumtemperatur der ligger på mellem C/ º. Hvis den omgivende temperatur er uden for dette område, er der ingen garanti for at vinkøleren kan nå de ønskede temperaturer. or eksempel kan placering af skabet i ekstrem kulde eller varme forhold være årsag til at temperaturen svinge i vinkøleren. Bemærk: Når du bruger vinkøler for første gang, eller genstarte vinkøler efter en lang pause, kan der være forskel mellem den valgte temperatur og det tal på LEDskærmen. Dette er normalt på grund af aktivering. Lad vinkøler arbejder et par timer, og alt vil blive normalt igen. Hvis apparatet er slukket, skal du vente i 3 til 5 minutter før du genstart vinkøler. Hvis du forsøger at genstarte før denne periode, vil vinkøler ikke starte. Nøglelås Hvis der ikke har været betjening af display i 2 min. vil display blive låst automatisk. or at åbne display tast på og knapperne samtidig i mindst 3 sekunder. Indstilling af temperatur kontrol Du kan vælge temperatur mellem ahrenheit og Celsius tast og holde den knap inden i 5 sekunder. Indikatoren for ahrenheit eller Celsius vises med blå farve i temperaturen vindue for hver zone. Du kan taste på UP og DOWN knapperne i venstre side til at styre den i temperatur i det øverste område, og tryk på UP og DOWN knapper i højre side til at styre temperatur i nederste område. Når du trykker på knapperne for første gang, vil display vise den oprindelige temperatur (den forudindstillede temperatur fra fabrikken på 10ºC / 50 for øvre og 16ºC / 60 til nedre interval). Indikatorerne vil blive vist på displayet mærket for øvre og for nedre interval. Vinkøler display c Vinkøler har to temperaturzoner. Temperaturen kan indstillingerne for nedre og øvre område i intervallet 5º til 22ºC. Det anbefales at indstille den nedre zone mellem 13º-22ºC,som er ideel til opbevaring hvide og røde vine, og det øvre område til 5º- 13ºC, som er ideel til opbevaring af mousserende og hvide vine. POWER Til tænd og sluk for apparatet. Hvis du ønsker at slukke apparatet, tast på knappen og holde den inde i 5 sekunder. BEMÆRK: Temperaturen for nedre område skal altid være den samme eller højere end i det øvre. Temperaturen vil stige med 1ºC, hvis du taster på UP knappen m/ 1 tryk. Derimod vil temperaturen falde 1ºC, hvis du taster på DOWN knappen m/ 1 tryk. LIGHT Tænd og sluk for indvendig belysning on/off. UP Hæver temperaturen med 1 C (varm) v/ 1 tryk. Hvis du vil se den valgte temperatur til enhver tid tast på UP eller DOWN knappen, og den valgte temperatur vil midlertidigt blinke i display i 5 sekunder. DOWN Reducerer temperaturen med 1 C (kold) v/1 tryk. 10

11 Hylder or at undgå at beskadige til tætningslisten i døren, sørg da for at døren er helt åben, når hylderne trækkes ud af skabet. or let adgang til flaskerne, trække hylderne ud til den ca. er 1/3 ude. Hylderne er designet med et nødstop for at forhindre hylderne i at blive trukket for langt ud. Beregningen er baseret på den almindelige flasker, såsom den traditionelle Bordeaux 750 ml flasker og andre store flasker. Afrimning 8 flasker formel Apparatet har automatisk afrimning / defrost. Vandet opsamles i en lille skål bag på vinkøler, hvor det fordamper. 6 flasker formel Opbevaring lasker har forskellige størrelser og dimensioner, hvilket kan resultere i, at det maksimale antal flasker kan variere. 3 flasker formel Bemærk: 1. KWC16D1 - Du kan placere 6 standard flasker i den øvre zone, med 3 flasker på hver hylde, og 10 standard flasker i den nederste zone, med 3 flasker på hver stor hylde og 4 flasker på den nederste hylde. 2. KWC46D1 - Du kan placere 16 standard flasker i det øvre, med 8 flasker på hver hylde, og 30 standard flasker i den nederste zone, med 8 flasker på hver stor hylde, og 6 flasker på hver lille hylde. 3. KWC92D1 - Du kan placere 40 standard flasker i det øvre, med 8 flasker på hver hylde, og 52 standard flasker i den nederste zone, med 8 flasker på hver stor hylde, og 6 flasker på hver lille hylde. 11

12 Drej filter med 90 med uret eller mod uret indtil det er i den korrekte position. Pleje og vedligeholdelse jernelse hylder or at flytte en hylder skal hylden flyttes til den position, hvor der er hak i træhylden. jern plaststykker og løft hylden op. Sørg for, at plaststykkerne sættes tilbage når hylden er sat i en ny position.. Dørlås Apparatet er udstyret med en kombination af lås og nøgle. Nøglerne er placeret i en plasticpose, som også indeholder brugsanvisningen. Sæt nøglen i låsen og drej den mod uret for at låse døren op. Tag nøglen ud og læg den i et sikkert sted. ugtighedskontrol Rengøring din vinkøler/ vinskab Vinen køler er udstyret med et system til at opretholde det korrekte niveau af fugtighed. yld plastic reservoir (vandbeholder) 3/4 med vand, og sæt den på den øverste hylde i vinkøleren. Kontrollér vandstanden regelmæssigt og tilsæt vand, om nødvendigt. Sluk for strømmen, afbryde enheden, og fjern alle genstande, herunder hylder og stativer. Vask indvendige overflader med varmt vand indeholdt mildt opvaskemiddel. Vask hylder af med mildt rengøringsmiddel. Sørg for, reservoir er placeret korrekt på den øverste hylde for at undgå spild. Ved rengøring af display, sørg da for at klud er hårdt opvredet. (for meget vand på/i klud kan beskadige displayet Vask den eksterne kabinet med varmt vand indeholdt mildt opvaskemiddel, og aftør skabet med en blød klud. Aktiv kul filter Udskift aktiv kul filter en gang om året. Det kan købes hos din forhandler.. Drej filter med 90 med uret eller mod uret, og fjern derefter filteret. Strømsvigt De fleste strømsvigt kommer som ofte indenfor et par timer, hvilket ikke skulle påvirke temperaturen i skabet. Hvis strømmen bliver afbrudt i lang tid, bør du eventuelt flytte vinen fra skabet. Sæt det nye filter med håndtaget i lodret stilling. 12

13 erietid Luk døren. Korte helligdage: Lad vinskabet være i drift i ferier på maksimalt tre uger. Langt fravær: Hvis apparatet ikke vil blive brugt i flere måneder, anbefales det at slukke for skabet og finde en ny opbevaring til vinen. Sluk for skabet og om nødvendigt rengør skabet. or at forhindre, mug og lugt, husk da at lade døren stå på klem. lytning af din vinkøler jern alle enheder fra skabet før flytning. Sørg for, at apparatet er i oprejst position under transporten. Beskyt ydersiden af apparatet med et tæppe eller andet blødt materiale. Tips til energibesparelser Placer vinkøleren i det koldeste rum, væk fra andre varmekilder, og undgå direkte sollys. Sørg for, at apparatet er tilstrækkeligt ventileret. Dæk aldrig lufthullerne. astspænd hylder og skab under transport Minimer døråbninger. Drej det justerbare ben op. 13

14 Problemer med din vinkøler Mange fælles problemer for vinkøler kan løses let, hvilket sparer udgifterne til et service. Læs følgende forslag at se, om problemerne kan løses, inden du ringer til Electrolux Hvidevareservice tlf ejlfindingsvejledning PROBLEM Vinkøler fungerer ikke. Vinkøler er ikke kold nok. Kompressor starter og slukker ofte. Lyset virker ikke. Vibrationer. Vinkøleren støjer. Døren kan ikke lukkes korrekt. På skærmen vises "EL" eller "EH". Enheden er ikke tilsluttet. Apparatet er slukket. Tjek om der er defekt sikring. MULIG ÅRSAG Kontroller indstillingen for temperaturregulering. Det eksterne miljø kan kræve, en anden temperatur indstilling. Døren er åbnet for tit. Døren er ikke helt lukket. Tætningslisten slutter ikke helt til. Rumtemperaturen er for høj. Der er for mange flasker i skabet. Døren er åbnet for tit. Døren er ikke helt lukket. Temperaturen kontrol er ikke indstillet korrekt. Tætningslisten i døren slutter ikke helt til. Der er ikke 230 volt til skabet. Lys kontakt (knap) er på "O". Sørg for, at vinkøleren er placeret på en plan overflade, og i vatter. Støjen kan komme fra strømmen af kølemidlet, hvilket er normalt. Efter hver cyklus er slut, kan der forekomme lyde fra strømmen af kølemiddel i din vinkøler. Pga. temperaturforskel udvendig contra indvendig kan det medføre at kabinettet giver sig, og der kan forekomme lyder deraf. Årsag Vinkøler er ikke placeret på en plan overflade, eller i vatter. Vinkøler er ikke placeret på en plan overflade, eller i vatter. Døren er beskadiget eller ikke påsat korrekt. Tætningslisten er snavset. Hylderne er ikke i den forkerte position. Lufttemperaturen sensor er beskadiget. 14

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer og udstyr svarer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: Cavecool Affection Onyx - CC168SB. Cavecool Affection Onyx - CC168DB

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: Cavecool Affection Onyx - CC168SB. Cavecool Affection Onyx - CC168DB VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: Cavecool Affection Onyx - CC168SB Cavecool Affection Onyx - CC168DB WWW.CAVECOOL.COM - 1 - TAK FORDI DU HAR KØBT ET CAVECOOL VINKØLESKAB. VENLIGST LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSREGLER

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning

Vinkøleskab V221S HN 7727. Brugervejledning Vinkøleskab V221S HN 7727 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Vinkøleskabets indretning... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 3 Installationsanvisninger... 3 Ændring af dørens åbningsside... 3 Vigtige

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Cavecool vinkøleskab CC34SB/CC29DB CC62SB/CC54DB CC102SB/CC102DB

Brugsanvisning Cavecool vinkøleskab CC34SB/CC29DB CC62SB/CC54DB CC102SB/CC102DB Brugsanvisning Cavecool vinkøleskab CC34SB/CC29DB CC62SB/CC54DB CC102SB/CC102DB Læs denne vejledning og sikkerheds-henstillingerne, før ibrugtagning. Vi ønsker Dem tillykke med deres nye vinkøleskab og

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com

VINKØLESKAB Brugsanvisning Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: P46S-HHB P46D-HHB Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et Pevino vinkøleskab. Venligst læs og følg alle sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL TIL VINKØLER MODEL:CCVB60

INSTRUKTIONSMANUAL TIL VINKØLER MODEL:CCVB60 INSTRUKTIONSMANUAL TIL VINKØLER MODEL:CCVB60 1 Tak fordi du valgte vores vinkøler. Vi håber, at vores avancerede produkt vil give dig en god og nuanceret smagsoplevelse. Før brug af produktet, bedes du

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

NILO P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme NKC0850 NSC0850 331219154 331219156 Mål (H&B) (mm) (mm) rør-rør Ydelse W (dt50) (watt) 780x500 468 167 NILO WELLNESS-SERIEN NKC0860 NSC0860 331219164

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

sorano P R O D U K T B L A D Central/fjernvarme Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) tekniske detaljer Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme SHC5850 SKC5850 SSC5850 SHC7950 SKC7950 SSC7950 SHC7960 SKC7960 SSC7960 SHC1250 SKC1250 SSC1250 SHC1260 SKC1260 SSC1260 SHC1650 SKC1650 SSC1650 SHC1660

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere