HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:"

Transkript

1 LTD - HER OG NU November 2005 HER OG NU s femte udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Stress og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2005 Tryghedsaftalen LTD ere rejser efter regning Regulering af tillæg til Vagtchefer i TDC Totalløsninger, Net Ventepenge til 70 år eller 67 år Salg af TDC Forlag Pensionskassesager Nye LTD talsmænd Lederen: Stress og arbejdsliv På den afholdte KSU-konference i september måned blev TDC`s ledelse og foreningsrepræsentanter enige om at tage samarbejdsaftalen og selskabets personalepolitik op til revision. Resultatet af den netop udsendte klimamåling i TDC indenfor samme emneområde bekræfter, at Visionens værdier ikke er blevet en del af hverdagen ude i TDC organisationen. Det kunne tyde på, at der mangler tid til i områderne at tale om andet end strategi, mål, resultater, personale ressourcer etc. Når man i arbejdssituationen kommer til at mangle det at have tid til at kommunikere i hverdagen leder og medarbejdere imellem, så er man på vej til at få et dårligt arbejdsliv. Det kan blandt andet medføre stress hos medarbejderne, og det kan også påvirke familielivet. Fra en undersøgelse om Falck Care henvendelser, som blev meddelt på KSU-mødet den 10. november 2005, ved man, at antallet af medarbejdere, som indenfor det sidste år har henvendt sig til Falck Care, er steget betragteligt. Samtidig viser det sig at henvendelser med begrundelsen stress også er kraftigt på vej op, hvilket LTD også har konstateret igennem foreningens personsager. TDC arbejder hele tiden på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, men det er åbenbart ikke godt nok med de politikker, som er lavet i fællesskab med foreningerne. Ledelse og medarbejderorganisationerne må derfor i det kommende arbejde med ovennævnte aftaler og politikker prøve at finde her og nu løsningsmodeller på stress-situationen i koncernen. VENNEMINDEVEJ 39, 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON: FAX: E - MAIL:

2 2 Et forslag til en sådan model kunne være, at Bobby Zachariae, som er forsker indenfor området og deltog i TDC`s arbejdsmiljøkonference den oktober 2005, på møder/ seminarer ude i områderne kunne komme med anbefalinger til, hvordan lederne og medarbejderne kan tackle stress i hverdagen. Bo Magnussen Formand Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2005 LTD har igen i år gennemført en medlemsundersøgelse om de individuelle lønsamtaler. I lighed med tidligere år, har lysten til at deltage været stor. Mere end 60 % har besvaret spørgeskemaet og det giver os et meget præcist billede af tilfredsheden og forholdene omkring lønsamtalerne. Tak for den store opbakning. Der har forud for årets lønsamtaler været tæt dialog mellem LTD og TDC for at sikre det bedst mulige forløb. Der var fra begge parter fokus på, at lønsamtalen skal opleves som reel og ikke som et diktat fra ledelsen. Tilfredsheden med lønsamtalerne er da også i år blevet større end tidligere år. Det ser også ud til, at uacceptable argumenter, som der er ingen penge, stort set er blevet udryddet. Vi kan også konstatere, at foreningens sekretariat kun har haft få henvendelser fra medlemmerne om lønsamtalen. Tilfredsheden med selve lønsamtalen er i år på 70 %, hvilket er en stigning på 5 % point. De der ikke har været tilfredse med forløbet peger primært stadig på, at samtalen har været et diktat uden mulighed for at påvirke beslutningen. I år har ca. 6 % valgt at hæve deres pensionsprocent. Der er en lille tendens til, at det er de ældre der vælger at hæve pensionsprocenten. Foreningen vil fremover arbejde for et større kendskab til denne mulighed. Der er stor forskel på, om pensionsprocenten har været 12 % eller 14 % når pensionen engang skal udbetales. Det er især vigtigt, at man kommer i gang så tidligt som muligt. I aftalen med TDC om lønreguleringen for 2005, blev det aftalt, at der skulle afsættes 0,1 % af lønsummen til fortsat udbygning af bonusløn. Foreningen undrer sig derfor umiddelbart over, at antallet af medarbejdere med bonusløn er stagneret. I lighed med sidste år har 59 % af medlemmerne bonusløn. Af undersøgelsen fremgår det ellers, at der er indgået flere nye aftaler om bonusløn, men umiddelbart ser det ud til, at de nye aftaler blot erstatter andre aftaler. Da bonusløn stort set er indført for alle ledere, er det derfor bemærkelsesværdigt, at antallet af ledere med bonusløn er faldet fra 94 % i 2004 til 92 % i Det er dog godt at konstatere, at antallet af særligt betroede medarbejdere med bonusløn er steget fra 36 % i 2004 til 40 % i Det var især af hensyn til de særligt betroede medarbejdere, at foreningen fik afsat midler ved lønreguleringen til bonusløn. Der er stadig en klar forskel i fordelingen af bonusløn. Det er tydeligt, at jo ældre medarbejderne er, jo færre har bonusløn (75 % af medlemmerne under 30 år og 48 % af medlemmerne over 50 år har bonusløn). For de særligt betroede medarbejdere er der også en stor forskel mellem kvinder og mænd (34 % af kvinderne har bonusløn mod 45 % af de mandlige særligt betroede medarbejdere). Disse områder vil LTD fortsat fokusere på.

3 3 Generelt har kvinderne "rykket" mere end mændene. F. eks. er den samlede tilfredshed med lønnen 76,5 % hos kvinderne mod 72 % hos mændene, 11 % af kvinderne har fået "andre goder" mod 7 % af mændene samtidig med, at der også er en lille overvægt i antallet af kvinder der har fået lønforhøjelse. Overordnet har 74 % i år svaret, at de er tilfredse med deres samlede aflønning efter lønsamtalen, hvilket er en stigning på 2 % point. Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen følger her: (% -tallene i parentes er resultatet fra undersøgelserne i 2004 og 2003) 61 % af medlemmerne har deltaget i undersøgelsen (64 %) (43 %) 36 % af deltagerne er ledere (40 %) (43 %) 64 % af deltagerne er særligt betroede medarbejdere (60 %) (57 %) 96 % har været til en lønsamtale (96 %) (88 %) 70 % har været tilfredse med måden samtalen blev afholdt på (65 %) (56 %) 91 % synes, at de er indkaldt til lønsamtalen med et rimeligt varsel (88 %) (ny i 2004) 90 % synes, at de var godt forberedt til lønsamtalen (91 %) (ny i 2004) 86 % af de der har været til lønsamtale, har fået en regulering (87 %) (65 %) 85 % af lederne, der har været til lønsamtale, har fået en regulering (88 %) (64 %) 86 % af særligt betroede, der har været til lønsamtale, har fået en regulering (86 %) (66 %) 74 % af alle er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (72 %) (62 %) 74 % af lederne er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (69 %) (57 %) 74 % af særligt betroede medarbejdere er tilfredse med lønnen efter lønsamtalen (74 %) (66 %) 9 % har opnået goder ud over løn (12 %) (11 %) 59 % af alle oplyser, at de har bonusløn i 2005 (59 %) (56 %) 92 % af lederne oplyser, at de har bonusløn i 2005 (94 %) (94 %) 40 % af særligt betroede medarbejdere oplyser, at de har bonusløn i 2005 (36 %) (28 %) 90 % af alle oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (91 %) (87 %) 90 % af lederne oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (92 %) (86 %) 90 % af særligt betroede oplyser, at de er tilfredse med bonusløn som lønform (88 %) (88 %) 65 % af alle oplyser, at de er tilfredse med mål og måleparametre (69 %) (69 %) 90 % af alle oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (92 %) (94 %) 93 % af lederne oplyser, at de kendte mål og parametre ved indgåelsen (97 %) (96 %) LTD kan konstatere, at 86 % af medlemmerne har opnået en individuel lønregulering. Af de 14 % der ikke har fået lønregulering, oplyser godt en tredjedel af de adspurgte, at de har fået regulering af bonusprocenten eller hævet pensionsprocenten. For at kunne vurdere, om dette er et tilfredsstillende resultat, skal vi se på de forklaringer, som TDC har givet til de medarbejdere, som ikke har fået en lønregulering. Der skal også ses på, hvorfor der stadig er medlemmer, som ikke kommer til en lønsamtale. Du kan se hele medlemsundersøgelsen på foreningens hjemmeside. Klik her, hvor du også kan se resultatet fra din egen enhed og andre detaljerede resultater. Ligesom tidligere skal LTD og TDC sammen evaluere årets individuelle lønsamtaler og der udarbejdes en fælles evalueringsrapport. Du er meget velkommen til at kontakte din lokale talsmand eller LTDs sekretariat, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen.

4 4 Vinderne af 3 flasker god vin blev i år: Marianne Haugaard Antonsen, TDC Mobil Annie Petersen, TDC Totalløsninger, Net Michael Hessellund Nielsen, TDC Mobil Tillykke til de heldige vindere og endnu en gang tak for den store deltagelse. Tryghedsaftalen Næste forhandling om fratrædelse på særlige vilkår i forbindelse med Tryghedsaftalen er den 6. december TDC har før forhandlingen fremsendt et udkast til en aftale. LTD ere rejser efter regning Som nogle måske har bemærket har TDC på TDC Intranet offentliggjort et dokument omkring udgifter til mad og drikke i forbindelse med rejser for TDC. Foranlediget af dette og henvendelser fra medlemmer angående enhedernes manglende refundering af bilag for fortæring i forbindelse med rejser for TDC, skal det her slås fast, at der efter LTD s overenskomst rejses efter regning. Det er i henhold til LTD overenskomstens paragraf 7, hvoraf det fremgår at selskabet afholder de med rejsers gennemførelse forbundne omkostninger. Der var forhandling den 10. oktober 2005 om overenskomstens Rejse efter regning og TDC s skrift på TDC Intranettet. LTD mente skriftet var overenskomstbrud på paragraf 7 stk. 1, så der opnåedes ikke enighed om sagen. TDC ville gå hjem og overveje skriftet på medarbejder portalen udfra diskussionen med LTD. LTD venter i skrivende stund på tilbagemeldingen fra selskabet. Regulering af tillæg til Vagtchefer i TDC Totalløsninger, Net I forbindelse med at TDC i 2004 reducerede antallet af vagtchefer fra 8 til 7, har LTD i flere omgange forhandlet en regulering af det tillæg vagtcheferne skal have, for at arbejde i døgntjeneste. Det er imidlertid endnu ikke lykkedes at blive enige med TDC om en fornuftig og fair regulering. Der var forhandling/fællesmøde med DA den 9. september 2005 hos DA. Mødet endte i uenighed. TDC mente, at de var i deres gode ret til at udbetale differentierede vagttillæg, selvom belastningen var den samme for alle. LTD mente ikke at aftalen på området er blevet overholdt. FTF er i gang med at forberede sagen til afgørelse i faglig voldgift, da sagen betragtes som principiel. Der er aftalt voldgift til den 26. januar 2006.

5 5 Ventepenge til 70 år eller 67 år Der var forhandling den 15. september 2005 omkring ventepenge til 70 år eller 67 år med TDC. TDC bestred fortsat, at der kunne udbetales ventepenge til man er 70 år. TDC ønskede efter forhandlingen at genoverveje sagen og efterfølgende vende tilbage. Selskabets personaleafdeling har undersøgt sagen ved alle offentlige instanser, og man har fundet ud af, at der ikke skulle være noget til hindring for, at TDC kan udbetale til 70 år. LTD har den 13. oktober 2005 underskrevet en protokol på området, som tilgodeser LTD s synspunkter i sagen. Protokollen kan ses på LTD hjemmesiden. Klik her. Salg af TDC Forlag Den 14. oktober 2005 meddelte TDC, at man havde solgt TDC Forlag til European Directories S.A. European Directories driver i forvejen forlagsvirksomheder i Finland, Østrig, Tjekkiet og Holland. Salget forventes endeligt lukket inden udgangen af TDC har oplyst, at de har solgt TDC Forlag, fordi forlagets aktiviteter ikke er en kerneforretning for TDC, og fordi TDC har fået en god pris. European Directories er en af de hurtigst voksende forlagsvirksomheder i Europa, så umiddelbart ser det ud til, at salget vil kunne forbedre TDC Forlags førende markedspositioner i Danmark og Sverige til fordel for medarbejderne og kunderne. Medarbejderne i TDC Forlag fortsætter under de samme overenskomster som i dag. Det betyder, at LTD-overenskomsten også er gældende i det nye TDC Forlag. Det er dog ikke alle medarbejdere, der i dag er ansat i TDC Forlag, der kan forblive i Forlaget. De medarbejdere, som er medlem af en af de til TDC knyttede pensionskasser, overføres til TDC og udlånes herfra til Forlaget. Øvrige medarbejdere, herunder tidligere statstjenestemænd forbliver ansat i Forlaget. De tidligere statstjenestemænd bevarer deres tjenestemandspensionsrettigheder og retten til rådighedsløn uændret. LTD har møde med TDC om salget den 30. november 2005, hvor vi forventer at få endelig klarhed på forskellige udestående spørgsmål. Pensionskassesager Der har i dagspressen i forbindelse med et eventuelt salg af TDC været skrevet om retssager i de til TDC tilknyttede Pensionskasser. Der skal derfor her gives en status på sagerne. Der er to sager der kører i retssystemet: Ændring af pensionstilsagnet Ekstraordinær indbetaling af bidrag fra TDC til Pensionskasserne

6 6 Ændring af pensionstilsagnet I 1999 blev der i forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år, på statens område forhandlet et forlig mellem finansministeren og CFU om ændring af pensionsvilkår for tjenestemænd. Ændringerne omfattede blandt andet førtidspensionsfradrag og at tjenestemænd fik en afgangsalder på 65 år. Disse ting gjorde, at beregningsgrundlaget til kassetjenestemændene blev ændret af TDC i de tilknyttede pensionskasser. Derfor har tre tjenestemænd, som mener at statens aftaler ikke gælder for kassetjenestemænd, anlagt en sag mod JT Pensionskasse. Sagen blev i Vestre Landsret vundet af de tre tjenestemænd. Pensionskassen har anket sagen til Højesteret. Sagen er blevet behandlet den 24. november 2005 og dommen falder den 1. december På hele Pensionskasseområdet drejer sagen sig om ca. 800 millioner kr. Ekstraordinær indbetaling af bidrag fra TDC til Pensionskasserne Denne sag drejer sig om, at der i forbindelse med afskedigelsesrunderne i 2003 skete afskedigelser med utilregnelighedspension. TDC ville ikke på den baggrund indbetale ekstraordinært bidrag til pensionskasserne. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Pensionskasserne ville ikke acceptere dette, og det blev besluttet, at også denne sag måtte afgøres i retssystemet. Denne sag kommer for i retssystemet i Sagen drejer sig om ca. 500 millioner kr. LTD er part i begge sager. Nye LTD talsmænd LTD har fået nye talsmænd i følgende enheder: Flemming Post Rene Gravesen Rasmus Heide Lene Strøm Thyge Bjerring Anita Brandorff Aase Kofoed Hansen TDC Mobil, Teknik TDC Services Koncern Indkøb TDC Koncern Kommunikation TDC Koncern HR TDC Erhverv Key Account TDC Privat/Info og Services Vest TDC Privat/Info og Services Øst LTD byder de nye talsmænd velkommen til arbejdet for medlemmerne og for foreningen.

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014

Marts 2014. Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Marts 2014 Beretning for perioden april 2013 - marts 2014 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines

Det 13. årsmøde. Færgekredsen Scandlines Det 13. årsmøde I Færgekredsen Scandlines afholdes Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 13.30 I Navigatørernes hus Havnegade 55, 1058 København K. Efter årsmødet - cirka kl. 1700 - er kredsen vært ved et måltid

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere