Breaking Boundaries. Trådende samles. Talepapir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breaking Boundaries. Trådende samles. Talepapir 101208"

Transkript

1 Talepapir Trådende samles Tak for muligheden for at samle op ikke bare på denne dag men i det hele taget på erfaringerne fra projektet Byggeriets Innovation. For hvad er det egentlig vi har opnået og lært her fire år efter at vi takket være en bevilling fra Realdania kunne gå i gang med at yde økonomisk og faglig støtte til virksomheder indenfor byggeriet der havde mod til at gå afgørende nye veje. Hvad er resultaterne her 14 prejekter og 7 projekter senere med deltagelse af mere end 120 danske og udenlandske aktører fra hele byggeriets værdikæde? Det er jo selv sagt et element af alvor over at skulle gøre status. Af flere grunde. Byggeriet er måske med undtagelse af vækstrater - en stor branche (omsætning, ansatte, de afledte effekter af hvor velfungerende vores byer og bygninger er, miljøbelastningen osv). En kæmpe gordisk knude som det trods talrige forsøg aldrig helt er lykkes at få has på. Personligt er det også afslutningen på et fagligt kapitel der har fyldt meget siden jeg for fem år siden havde de indledende diskussioner med Realdania om udformningen af det projekt der skulle blive til Byggeriets Innovation. Og som ikke har fyldt mindre i takt med at vi har kunnet bemande et kontor på 5-7 ekstremt dygtige og committed medarbejdere, hvilket i parentes bemærket og vanvittigt nok er en stor udviklingsafdeling at have i byggebranchen efter både dansk og international målestok. Alvoren bliver jo ikke mindre af at stå her på en prædikestol i en kirke. For at det hele ikke skal kamme over af alvor for at løsne lidt op for knuden - har jeg tilladt mig at indlægge et element, som vi i Byggeriets Innovation hvilket vores konsortievirksomheder vil kunne nikke genkendende til har holdt meget af: en quiz. Jeg vil med fare for at afsløre en tvivlsom musiksmag - undervejs i mit indlæg indføje evt. fordanskede musikcitater fra hhv. Love Shop, Bruce Springsten og Björk. Der er en præmie til den første der NÅR jeg er færdig, ikke under, tak har spottet de tre citater. Præmien er naturligvis den bog vi udgiver i starten af det nye år som gennem cases, metoder og mere grundlæggende overvejelser samler op på hvordan man kan lave strategisk udvikling i byggesektoren. Altså tre evt. fordanskede citater fra hhv. Love Shop, Bruce Springsten og Björk hold øre med dem undervejs.

2 Nå men tilbage til indholdet! Tilbage til perspektiverne Den helt spontane lektie er at det har været vanvittig sjovt og privilegeret at få lov at fungere som innovationsbrooker på kryds og tværs i byggeriet. At det giver nogle helt særlige forudsætninger at være en neutral part der har penge med til sin egen drift og som kan give et økonomisk tilskud til virksomhederne så de tør kaste sig ud i ideer og samarbejdskonstellationer der mere end blot fintuner byggeriets nuværende praksis. At det hvilket også den eksterne evaluering af Byggeriets Innovation udført af Oxford Research viser - giver mening at kombinere økonomisk tilskud med opbygningen af et fagligt sekretariat der kan understøtte og skabe sammenhæng mellem de forskellige virksomheders og konsortiers udviklingsindsats. Tak til Realdania for gennem en bevilling på 50 millioner kroner fra midten af 2005 og frem til nu at skabe denne unikke ramme. Tak til de deltagende virksomheder for deres engagement og betydelige medinvesteringer. Og tak til DAC for at huse os fysisk samt fra starten af 2008 også organisatorisk. Endelig tak til billed- og installationskunstner Karoline H Larsen for at stille billederne som I ser bag mig og lejlighedsvis også her oppe til siden til rådighed. Mest af alt har det været sjovt og spændende fordi de gennemførte projekter vidner om en ufattelig stor ofte uudnyttet idérigdom og potentiale i byggeriet. En række af eksemplerne herpå har I fået præsenteret tidligere på dagen. Og mange flere har været behandlet i vores øvrige pre- og projekter. Hvad er eksempelvis mulighederne for at levere en samlet opgraderingspakke af klimaskærmen så parcelhusejeren kan få en nutidig bolig, en reduceret energiregning samtidig med at han/hun passer på miljøet? Hvad er mulighederne for at bruge landvindinger indenfor tekstiler til at lave et nutidigt gardin der på æstetisk og bæredygtig vis skaber optimalt indeklima i det åbne kontorfællesskab? Og når vi nu er ved det åbne kontorfællesskab: Hvad er mulighederne for at lave personlige komfortzoner og dermed løse det paradoks at samtidig med at den enkelte medarbejders trivsel og velvære i stadig stigende grad er i fokus så arbejder vi i stigende grad i bygninger med et uniformt indeklima? Hvad er mulighederne for at lave gyllekanaler til svinestalde i andre former og materialer og dermed reducere fordampningen af ammoniak? Hvordan kan man bruge nye muligheder indenfor 3D-visualisering og interaktion til at inddrage brugerne bedre og tidligere i beslutningsprocessen? Hvad er mulighederne for at overføre dansk know how om prefab beton og bæredygtighed til at imødekommende det eksploderende boligbehov i Indien? Eller for den sags skyld gennem nye produktions- og kundeinddragelsesprincipper at skabe bedre og billigere boliger herhjemme?

3 For nu blot at nævne nogle af eksemplerne. Og slet ikke nævne de mange andre ideer vi er stødt på i de tidligere faser og alle dem vi ikke kender til. Hver enkel udviklingsside, hvert konsortium, rummer en række spændende historier. Men måske vigtigst er det at konsortierne i sammenhæng danner trådende til et nyt mønster. Et nyt mønster for hvordan vi kan tænke byggeriets kunder, produktion, samarbejde og udvikling på. Byggebranchen som vi kender den i dag er et kludetæppe. Når vi forsøger at rede de sammenfiltrede tråde ud i et hjørne strammer vi blot knuderne og virvaret et andet sted. Det gælder både på den enkelte byggesag og på den måde vi i byggeriet traditionelt har forsøgt at håndtere de udfordringer som udviklingen i verden omkring os afstedkommer. Vi har i branchen for vane at betragte udfordringerne som enkeltstående fænomener, der tilsvarende kræver hver sin løsning. Kvalitetssikringssystemer til at sikre kvaliteten. Arbejdsmiljøregler og arbejdsmiljøtiltag for at sikre arbejdsmiljøet. Miljørigtig projektering og energiberegninger til at sikre bæredygtighed. Såkaldte værdi-workshops til at forstå kunden. Partering til at skabe bedre kommunikation og større incitament. Trimmet byggeri til at skabe bedre kommunikation og inddragelse. Byg-sol principper til at skabe bedre kommunikation og inddragelse. OPP til at skabe større incitament. Digitaliseringsprojekter på virksomheds- og brancheniveau til at understøtte digitalisering. Listen over de forskellige tiltag for at forbedre byggeriet er lang - det må snart være en selvstændig profession i byggeriets virksomheder at finde ud af hvilke løsningsprincipper man skal bruge hvornår! Men det siger sig selv at når strategierne er partielle så er de også sub-optimerende og i en række tilfælde modarbejder de formentlig direkte hinanden. Problemerne bliver derfor kun delvist løst og løsningerne afstedkommer nye problemer, der igen giver anledning til at udvikle nye, enkeltstående løsningsstrategier. Det virker som om at det er lykkedes byggebranchen at lave et lukket system, der genererer problemer og såkaldte løsninger i en fortsat vekselvirkning uden at branchens identitet forstyrres. Lap på lap. Men jo altså også uden at problemerne løses. Når du strammer garnet kvæler du jo barnet fristes man til at sige årstiden taget i betragtning. Og det er så der vores konsortier kommer ind i billedet. Måske ikke nødvendigvis som gaverne under juletræet. Det vil nok være at trække analogien for langt, for - indrømmet - konsortierne anviser en vej der er forstyrrende i forhold til branchens identitet og praksis. Døren er åben men turen er ikke gratis. Det er forstyrrende at tænke at man som virksomhed ikke er defineret ved et bestemt fag eller en bestemt type rådgivning men ved at levere et samlet delprodukt som det logisk

4 set ser ud fra kunden. Det er forstyrrende at tænke at man ikke er producent der lever af at sælge ydelser på timebasis, men en videns virksomhed, der lever af royalties fra intellectual property rights. Det er forstyrrende at tænke at man fremover måske ikke længere vil sidde eller arbejde i virksomheder hvor alle har den samme uddannelsesbaggrund (og erfaringshorisont) som en selv. Det er omfattende med en samtidig gentænkning af produkt, proces, salg og organisationsformer. Vi har med vores konsortier anvist et nyt såkaldt ordningsprincip for byggeriet; altså et nyt princip for hvordan man kan skabe sammenhæng og udvikling mellem de mange forskellige fagligheder der skal til for at lave et byggeri eller et hvilket som helst andet produkt. Vi har peget på at i stedet for at koordinere gennem en veldefineret og dermed fastlåst rollefordeling på brancheniveau, kan byggeriet med fordel sikre koordinationen gennem veldefinerede snitflader mellem systemprodukter. I stedet for at sikre fleksibilitet ved at kunne arbejde sammen med alle fra sag til sag kan byggebranchen med fordel sikre fleksibilitet gennem en gennemtænkt variation og produkter der kan eksporteres til de markeder hvor efterspørgslen til enhver tid måtte være. Som vist i det tidligere på året præsenterede skaktprojekt med NCC som hovedaktør, er spillerummet for eksempelvis en vvs-ingeniør eller vvs er der gerne vil gentænke installationsføringer på en enkelt byggesag selv sagt markant mindre end for den systemejer der evt. i strategisk partnerskab med andre udvikler en general anvendelig løsning. For jo det erfarer vi i sandhed i disse måneder byggeriet er en rollercoaster. Det racer op - dykker ned. Så der er brug for fleksibilitet, men denne kan altså opnås på andre og bedre måder en gennem fagopdelingen og orienteringen mod det enkelte byggeprojekt som har været byggebranchens traditionelle og uniforme løsningsstrategi. Dermed har vi med vores projekter også forsøgt at indføre virksomheden eller rettere det strategiske partnerskab mellem virksomheder som et drivende element i byggeriets udvikling. Byggeriet i dag er i alt for høj grad båret af enten branchenormer eller personlige kompetencer og relationer. Når det kan lade sig gøre at ansætte et nyt tømrersjak der efter morgenkaffen mandag morgen arbejder lige så effektivt som det sjak der fredagen før forlod firmaet til fordel for en bedre akkord er det naturligvis fascinerende men også udtryk for at den virksomhedsspecifikke læring er lig nul. Når man som rådgiver er mere optaget af navnet på den byggeleder der skal stå for en byggesag end navnet på den entreprenørvirksomhed han kommer fra er det tilsvarende både et personligt kompliment og en ditto deklassering af virksomheden. Det er klart at indtjeningen i branchen er så lav når der kun konkurreres på pris og ikke på at virksomhederne udvikler ny og bedre måder at løse opgaverne på.

5 Lidt sat på spidsen er virksomheder i byggeriet i dag ikke meget andet end kontorfællesskaber med et fælles logo og kontonr og nå ja, en ramme for den årlige julefrokost hvilket jo heller ikke er at kimse af. Dette altså ikke julefrokosten - gør vores projekter op med. For så længe produktgrænsefladerne overholdes, kan alle aktører udvikle, uden at kende til hvad de øvrige aktører gør. Det muliggør specialisering og innovation på tværs af byggeriets nuværende teknologi-, fagog virksomhedsgrænser. Der er så at sige no limits within the limit. For som blandt andet skaktkonsortiet og konsortiet med den brugerkonfigurerede altan har vist, så skyldes hovedparten af den variation vi har i byggeriet ikke forskelle i kundernes ønsker eller stedets særlige forudsætninger. Den skyldes at vi aldrig har fået sat vores udvikling i system fordi vi så gerne vil starte forfra hver gang. Sagt anderledes intentionen om at give kunden det unikke og derfor starte forfra hver gang, medfører at vi giver ham eller hende det stik modsatte det ordinære. Også fordi der er grænser for selv hvis penge og tid ikke er et issue (hvilket det jo er for de fleste) hvor komplekse beslutninger kunden kan overskue. Det kan synes ulogisk men færre (og i parentes bedre gennembearbejdede valgmuligheder) giver større variation! Om det er skandinavisk fænomen skal jeg ikke kunne sige men vi tror frihed skal organiseres for at være en reel frihed. Det handler med andre ord om at blive bedre til at gøre det ens ens og det forskellige forskelligt. Det handler om at gøre op med det vi i bogen har beskrevet som Babylonsmyten at byggeriets problem er, at vi ikke alle taler samme sprog. Om at koordinere gennem et minimum af konsensus og et minimum af fælles forståelse og dermed tillade maksimal kreativitet. Og det handler om at tilføre byggebranchen noget afgørende nyt, nemlig muligheden for at byggeriets virksomheder kan opnå en konkurrencefordel ved at investere i udvikling. Det vil muliggøre øget forskellighed og både fordre og frigøre flere udviklingsressourcer. Og det vil igen tiltrække ekstern udviklingskapital kapital der i dag går en lang bue uden om byggeriet. For sagen er, at byggeriet med sin nuværende tradition for at tænke i fag og byggeprojekter ét af gangen har utroligt dårlige forudsætninger for at gribe og begribe de mange muligheder og krav som branchen har mødt og fortsat vil møde fordi verden omkring os selv sagt og heldigvis ikke står stille. Eksempelvis: Hvor gode muligheder har branchen i dag for at skabe mere bæredygtige eller for den sags skyld billigere løsninger når der projekteres forfra hver gang og der skal produceres på byggepladsens vilkår? Hvordan skal branchen få råd til at opbygge en bedre forståelse af kunden og en mere gennemtænkt produktarkitektur og der-

6 med være i stand til at møde kundernes stadigt mere individualiserede behov når byggesagen er omdrejningspunktet? Hvordan skal byggeriet for alvor få glæde af de helt oplagte muligheder indenfor nye IT-baserede design-, visualiserings-, kommunikations- og produktionsværktøjer uden betydelige, langsigtede udviklingsressourcer, og uden en løbende redefinering af parternes roller? Og sådan kunne man blive ved. Med måske bæredygtighed som det for tiden mest markante, eller rettere eklatante, eksempel er der et slående misforhold mellem hvor meget krudt der bruges på at diskutere hhv. mål og midler. Misforstå mig ikke dette er ikke en kritik af at bæredygtighed er både ønskeligt og nødvendigt. Tværtimod. Men med mindre man sætter sin lid til julemanden er det bare inderligt uinteressant at tale om alle ønskerne uden at forholde sig til hvordan man kan komme derhen. Og herunder forholde sig til at byggeriets væsentligste udfordring mere end noget andet er af organisatorisk art. Forholde sig til at egentlig innovation i byggeriet uanset i hvilken retning - må starte med at innovere den måde, byggeriet er organiseret på. Det kan måske for nogle lyde lidt besværligt. Også fordi det trækker på folk med andre fagligheder og færdigheder end dem byggeriet traditionelt har haft i højsædet. Omvendt kan man jo glæde sig over at byggeriets udfordringer på ingen måde er unikke danske. De er internationale. Og dermed er potentialet også internationalt. Med vores forprojekt om udvikling af bæredygtige boliger til det eksploderende indiske marked som inspiration, gad jeg nok vide hvor stor en vækstindustri byggeriet kan blive, hvis det lykkes at kombinere danske og allerede internationaliserede styrkepositioner blandt rådgiverne og materialeproducenterne til at udvikle videnintensive, bæredygtige og relativt billige systemprodukter og koncepter til resten af verden? 99,5% af omsætningen i byggeriet finder trods alt sted uden for landets grænser. Jeg nærmer mig en afslutning. Solen er gået ned, citaterne er sagt (præmien venter) og jeg skal have bundet de sidste tråde sammen Byggeriets Innovation nærmer sig som planlagt sin afslutning her med udgangen af året. Vi har nået det mål vi skulle. Dels gennem konkrete eksempler at vise at det kan betale sig for virksomheder at gå sammen og investere i langsigtet udvikling af nye ydelser. Dels ved konkret at anvise en metode der gør det muligt at gå fra den tidlige idé til det færdige markedsførte resultat. Jeg opfatter udviklingen af vores femfase innovationsmodel rettet specifikt mod gennemførelse af radikale udviklingsforløb i byggeriet som et vigtigt selvstændigt resultat fuldt ud på højde med vigtigheden af de opnåede konsortieresultater. Et resultat der har kunnet nås fordi vi både hos os selv og i konsortierne har insisteret på at kombinere viden om produkter med viden om

7 processer, har insisteret på at kombinere viden om byggeri med erfaringer fra andre brancher. Bolden er nu givet op til virksomhederne. Jeg håber at I med afsæt i de konkrete eksempler og de anviste metoder vil tage den til jer og spinde videre på resultaterne. Det er som sagt ikke en fribillet, men omvendt tror jeg også godt jeg kan love at det er et stimulerende, sjovt og ifølge evalueringerne - indbringende forløb at give sig i kast med. So dive in kast jer ud i det kort sagt break the boundaries! Potentialet er enormt, både for jer som virksomhed, for jeres kunder og byggeriet og samfundet som sådan. Jeg også i mit nye regi - og vi i Byggeriets Innovation ser frem til fortsættelsen. Skulle jeg for en kort bemærkning lade årstiden tage overhånd vil mit juleønske være, at vi med Byggeriets Innovation har fået skabt en niche af udviklingsorienterede aktører. En niche der ved at samarbejde og definere sig i forhold til hinanden formår at gøre sig fri at det lock-in - eller skulle vi sige tie in - der har kendetegnet byggeriet alt for længe. Alt i alt er det formentlig ikke så meget innovationshøjden på det enkelte udviklingsprojekt der på sigt bliver afgørende. Det springende punkt bliver om udviklingsforløbene tilsammen kommer til at udgøre en ny helhed. Det er ikke så meget styrken af den enkelte tråd men de masker de flettes sammen til, der kommer til at afgøre hvor store gevinster og fordele vi fremover vil høste. Som sagt som vist: Hvis man starter det rigtige sted behøver det ikke at være så svært at gå fra indvikling til udvikling. Jeg tror tiden er kommet til at forlade det kludetæppe vi har broderet på i byggeriet de sidste mange mange år. At det er tid til at lade nye mønstre opstå. Mønstre som vil tillade kompetencer og forskelligheder at mødes på ny og stimulerende vis. Som på én gang vil tillade kreativitet og læring, forskellighed og sammenhæng, individualisme og holisme. -0-

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger

APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger APV som effektivt virkemiddel -viden, erfaringer og anbefalinger Hans Hvenegaard, Hans Jørgen Limborg og Eva Thoft AM2011 d.7. november 2011 Formål og metode Formål: Finde uudnyttede potentialer i virksomhedernes

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/ Virksomhed ESCO Den bæredygtige skole ESCO Den bæredygtige skole er et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) indgået af Rudersdal kommune

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

2Adecco. Construction

2Adecco. Construction 2 Professionel adgang til faglært og rutineret arbejdskraft Byggeprojekter skal være i gang. De skal holde både tempo og tidsplan. Det kræver planlægning og den rette bemanding i både projekteringsfase

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013

Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation. Axelborg 20. november 2013 Workshop om byggepolitisk strategi: Samlet præsentation Axelborg 20. november 2013 Tema Session III I. Virksomhederne i byggebranchen skal geares til lønsom vækst Samlet udfordring og underfordringer (fra

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Forandringens (u)vaner

Forandringens (u)vaner Forandringens (u)vaner Virksomhedernes virkelighed er, at forandringer finder sted og at forandringer er besværlige og ofte går galt eller bare i stå. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser?

Venlighed, venskab og forretning. - modsætninger eller komplementære størrelser? Venlighed, venskab og forretning - modsætninger eller komplementære størrelser? Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S oktober 2010 En åben brevveksling mellem Frederikke Larsen, Villa Venire A/S og Søren

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14

Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 Femern bælt tunnellen Forretningsmuligheder for logistikydelser København den 21/3 2014, kl. 10-14 12:50 Produktivitet og effektivitet i byggelogistik - Nyt forskningsprojekt støttet af Trafikstyrelsen

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere