Breaking Boundaries. Trådende samles. Talepapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breaking Boundaries. Trådende samles. Talepapir 101208"

Transkript

1 Talepapir Trådende samles Tak for muligheden for at samle op ikke bare på denne dag men i det hele taget på erfaringerne fra projektet Byggeriets Innovation. For hvad er det egentlig vi har opnået og lært her fire år efter at vi takket være en bevilling fra Realdania kunne gå i gang med at yde økonomisk og faglig støtte til virksomheder indenfor byggeriet der havde mod til at gå afgørende nye veje. Hvad er resultaterne her 14 prejekter og 7 projekter senere med deltagelse af mere end 120 danske og udenlandske aktører fra hele byggeriets værdikæde? Det er jo selv sagt et element af alvor over at skulle gøre status. Af flere grunde. Byggeriet er måske med undtagelse af vækstrater - en stor branche (omsætning, ansatte, de afledte effekter af hvor velfungerende vores byer og bygninger er, miljøbelastningen osv). En kæmpe gordisk knude som det trods talrige forsøg aldrig helt er lykkes at få has på. Personligt er det også afslutningen på et fagligt kapitel der har fyldt meget siden jeg for fem år siden havde de indledende diskussioner med Realdania om udformningen af det projekt der skulle blive til Byggeriets Innovation. Og som ikke har fyldt mindre i takt med at vi har kunnet bemande et kontor på 5-7 ekstremt dygtige og committed medarbejdere, hvilket i parentes bemærket og vanvittigt nok er en stor udviklingsafdeling at have i byggebranchen efter både dansk og international målestok. Alvoren bliver jo ikke mindre af at stå her på en prædikestol i en kirke. For at det hele ikke skal kamme over af alvor for at løsne lidt op for knuden - har jeg tilladt mig at indlægge et element, som vi i Byggeriets Innovation hvilket vores konsortievirksomheder vil kunne nikke genkendende til har holdt meget af: en quiz. Jeg vil med fare for at afsløre en tvivlsom musiksmag - undervejs i mit indlæg indføje evt. fordanskede musikcitater fra hhv. Love Shop, Bruce Springsten og Björk. Der er en præmie til den første der NÅR jeg er færdig, ikke under, tak har spottet de tre citater. Præmien er naturligvis den bog vi udgiver i starten af det nye år som gennem cases, metoder og mere grundlæggende overvejelser samler op på hvordan man kan lave strategisk udvikling i byggesektoren. Altså tre evt. fordanskede citater fra hhv. Love Shop, Bruce Springsten og Björk hold øre med dem undervejs.

2 Nå men tilbage til indholdet! Tilbage til perspektiverne Den helt spontane lektie er at det har været vanvittig sjovt og privilegeret at få lov at fungere som innovationsbrooker på kryds og tværs i byggeriet. At det giver nogle helt særlige forudsætninger at være en neutral part der har penge med til sin egen drift og som kan give et økonomisk tilskud til virksomhederne så de tør kaste sig ud i ideer og samarbejdskonstellationer der mere end blot fintuner byggeriets nuværende praksis. At det hvilket også den eksterne evaluering af Byggeriets Innovation udført af Oxford Research viser - giver mening at kombinere økonomisk tilskud med opbygningen af et fagligt sekretariat der kan understøtte og skabe sammenhæng mellem de forskellige virksomheders og konsortiers udviklingsindsats. Tak til Realdania for gennem en bevilling på 50 millioner kroner fra midten af 2005 og frem til nu at skabe denne unikke ramme. Tak til de deltagende virksomheder for deres engagement og betydelige medinvesteringer. Og tak til DAC for at huse os fysisk samt fra starten af 2008 også organisatorisk. Endelig tak til billed- og installationskunstner Karoline H Larsen for at stille billederne som I ser bag mig og lejlighedsvis også her oppe til siden til rådighed. Mest af alt har det været sjovt og spændende fordi de gennemførte projekter vidner om en ufattelig stor ofte uudnyttet idérigdom og potentiale i byggeriet. En række af eksemplerne herpå har I fået præsenteret tidligere på dagen. Og mange flere har været behandlet i vores øvrige pre- og projekter. Hvad er eksempelvis mulighederne for at levere en samlet opgraderingspakke af klimaskærmen så parcelhusejeren kan få en nutidig bolig, en reduceret energiregning samtidig med at han/hun passer på miljøet? Hvad er mulighederne for at bruge landvindinger indenfor tekstiler til at lave et nutidigt gardin der på æstetisk og bæredygtig vis skaber optimalt indeklima i det åbne kontorfællesskab? Og når vi nu er ved det åbne kontorfællesskab: Hvad er mulighederne for at lave personlige komfortzoner og dermed løse det paradoks at samtidig med at den enkelte medarbejders trivsel og velvære i stadig stigende grad er i fokus så arbejder vi i stigende grad i bygninger med et uniformt indeklima? Hvad er mulighederne for at lave gyllekanaler til svinestalde i andre former og materialer og dermed reducere fordampningen af ammoniak? Hvordan kan man bruge nye muligheder indenfor 3D-visualisering og interaktion til at inddrage brugerne bedre og tidligere i beslutningsprocessen? Hvad er mulighederne for at overføre dansk know how om prefab beton og bæredygtighed til at imødekommende det eksploderende boligbehov i Indien? Eller for den sags skyld gennem nye produktions- og kundeinddragelsesprincipper at skabe bedre og billigere boliger herhjemme?

3 For nu blot at nævne nogle af eksemplerne. Og slet ikke nævne de mange andre ideer vi er stødt på i de tidligere faser og alle dem vi ikke kender til. Hver enkel udviklingsside, hvert konsortium, rummer en række spændende historier. Men måske vigtigst er det at konsortierne i sammenhæng danner trådende til et nyt mønster. Et nyt mønster for hvordan vi kan tænke byggeriets kunder, produktion, samarbejde og udvikling på. Byggebranchen som vi kender den i dag er et kludetæppe. Når vi forsøger at rede de sammenfiltrede tråde ud i et hjørne strammer vi blot knuderne og virvaret et andet sted. Det gælder både på den enkelte byggesag og på den måde vi i byggeriet traditionelt har forsøgt at håndtere de udfordringer som udviklingen i verden omkring os afstedkommer. Vi har i branchen for vane at betragte udfordringerne som enkeltstående fænomener, der tilsvarende kræver hver sin løsning. Kvalitetssikringssystemer til at sikre kvaliteten. Arbejdsmiljøregler og arbejdsmiljøtiltag for at sikre arbejdsmiljøet. Miljørigtig projektering og energiberegninger til at sikre bæredygtighed. Såkaldte værdi-workshops til at forstå kunden. Partering til at skabe bedre kommunikation og større incitament. Trimmet byggeri til at skabe bedre kommunikation og inddragelse. Byg-sol principper til at skabe bedre kommunikation og inddragelse. OPP til at skabe større incitament. Digitaliseringsprojekter på virksomheds- og brancheniveau til at understøtte digitalisering. Listen over de forskellige tiltag for at forbedre byggeriet er lang - det må snart være en selvstændig profession i byggeriets virksomheder at finde ud af hvilke løsningsprincipper man skal bruge hvornår! Men det siger sig selv at når strategierne er partielle så er de også sub-optimerende og i en række tilfælde modarbejder de formentlig direkte hinanden. Problemerne bliver derfor kun delvist løst og løsningerne afstedkommer nye problemer, der igen giver anledning til at udvikle nye, enkeltstående løsningsstrategier. Det virker som om at det er lykkedes byggebranchen at lave et lukket system, der genererer problemer og såkaldte løsninger i en fortsat vekselvirkning uden at branchens identitet forstyrres. Lap på lap. Men jo altså også uden at problemerne løses. Når du strammer garnet kvæler du jo barnet fristes man til at sige årstiden taget i betragtning. Og det er så der vores konsortier kommer ind i billedet. Måske ikke nødvendigvis som gaverne under juletræet. Det vil nok være at trække analogien for langt, for - indrømmet - konsortierne anviser en vej der er forstyrrende i forhold til branchens identitet og praksis. Døren er åben men turen er ikke gratis. Det er forstyrrende at tænke at man som virksomhed ikke er defineret ved et bestemt fag eller en bestemt type rådgivning men ved at levere et samlet delprodukt som det logisk

4 set ser ud fra kunden. Det er forstyrrende at tænke at man ikke er producent der lever af at sælge ydelser på timebasis, men en videns virksomhed, der lever af royalties fra intellectual property rights. Det er forstyrrende at tænke at man fremover måske ikke længere vil sidde eller arbejde i virksomheder hvor alle har den samme uddannelsesbaggrund (og erfaringshorisont) som en selv. Det er omfattende med en samtidig gentænkning af produkt, proces, salg og organisationsformer. Vi har med vores konsortier anvist et nyt såkaldt ordningsprincip for byggeriet; altså et nyt princip for hvordan man kan skabe sammenhæng og udvikling mellem de mange forskellige fagligheder der skal til for at lave et byggeri eller et hvilket som helst andet produkt. Vi har peget på at i stedet for at koordinere gennem en veldefineret og dermed fastlåst rollefordeling på brancheniveau, kan byggeriet med fordel sikre koordinationen gennem veldefinerede snitflader mellem systemprodukter. I stedet for at sikre fleksibilitet ved at kunne arbejde sammen med alle fra sag til sag kan byggebranchen med fordel sikre fleksibilitet gennem en gennemtænkt variation og produkter der kan eksporteres til de markeder hvor efterspørgslen til enhver tid måtte være. Som vist i det tidligere på året præsenterede skaktprojekt med NCC som hovedaktør, er spillerummet for eksempelvis en vvs-ingeniør eller vvs er der gerne vil gentænke installationsføringer på en enkelt byggesag selv sagt markant mindre end for den systemejer der evt. i strategisk partnerskab med andre udvikler en general anvendelig løsning. For jo det erfarer vi i sandhed i disse måneder byggeriet er en rollercoaster. Det racer op - dykker ned. Så der er brug for fleksibilitet, men denne kan altså opnås på andre og bedre måder en gennem fagopdelingen og orienteringen mod det enkelte byggeprojekt som har været byggebranchens traditionelle og uniforme løsningsstrategi. Dermed har vi med vores projekter også forsøgt at indføre virksomheden eller rettere det strategiske partnerskab mellem virksomheder som et drivende element i byggeriets udvikling. Byggeriet i dag er i alt for høj grad båret af enten branchenormer eller personlige kompetencer og relationer. Når det kan lade sig gøre at ansætte et nyt tømrersjak der efter morgenkaffen mandag morgen arbejder lige så effektivt som det sjak der fredagen før forlod firmaet til fordel for en bedre akkord er det naturligvis fascinerende men også udtryk for at den virksomhedsspecifikke læring er lig nul. Når man som rådgiver er mere optaget af navnet på den byggeleder der skal stå for en byggesag end navnet på den entreprenørvirksomhed han kommer fra er det tilsvarende både et personligt kompliment og en ditto deklassering af virksomheden. Det er klart at indtjeningen i branchen er så lav når der kun konkurreres på pris og ikke på at virksomhederne udvikler ny og bedre måder at løse opgaverne på.

5 Lidt sat på spidsen er virksomheder i byggeriet i dag ikke meget andet end kontorfællesskaber med et fælles logo og kontonr og nå ja, en ramme for den årlige julefrokost hvilket jo heller ikke er at kimse af. Dette altså ikke julefrokosten - gør vores projekter op med. For så længe produktgrænsefladerne overholdes, kan alle aktører udvikle, uden at kende til hvad de øvrige aktører gør. Det muliggør specialisering og innovation på tværs af byggeriets nuværende teknologi-, fagog virksomhedsgrænser. Der er så at sige no limits within the limit. For som blandt andet skaktkonsortiet og konsortiet med den brugerkonfigurerede altan har vist, så skyldes hovedparten af den variation vi har i byggeriet ikke forskelle i kundernes ønsker eller stedets særlige forudsætninger. Den skyldes at vi aldrig har fået sat vores udvikling i system fordi vi så gerne vil starte forfra hver gang. Sagt anderledes intentionen om at give kunden det unikke og derfor starte forfra hver gang, medfører at vi giver ham eller hende det stik modsatte det ordinære. Også fordi der er grænser for selv hvis penge og tid ikke er et issue (hvilket det jo er for de fleste) hvor komplekse beslutninger kunden kan overskue. Det kan synes ulogisk men færre (og i parentes bedre gennembearbejdede valgmuligheder) giver større variation! Om det er skandinavisk fænomen skal jeg ikke kunne sige men vi tror frihed skal organiseres for at være en reel frihed. Det handler med andre ord om at blive bedre til at gøre det ens ens og det forskellige forskelligt. Det handler om at gøre op med det vi i bogen har beskrevet som Babylonsmyten at byggeriets problem er, at vi ikke alle taler samme sprog. Om at koordinere gennem et minimum af konsensus og et minimum af fælles forståelse og dermed tillade maksimal kreativitet. Og det handler om at tilføre byggebranchen noget afgørende nyt, nemlig muligheden for at byggeriets virksomheder kan opnå en konkurrencefordel ved at investere i udvikling. Det vil muliggøre øget forskellighed og både fordre og frigøre flere udviklingsressourcer. Og det vil igen tiltrække ekstern udviklingskapital kapital der i dag går en lang bue uden om byggeriet. For sagen er, at byggeriet med sin nuværende tradition for at tænke i fag og byggeprojekter ét af gangen har utroligt dårlige forudsætninger for at gribe og begribe de mange muligheder og krav som branchen har mødt og fortsat vil møde fordi verden omkring os selv sagt og heldigvis ikke står stille. Eksempelvis: Hvor gode muligheder har branchen i dag for at skabe mere bæredygtige eller for den sags skyld billigere løsninger når der projekteres forfra hver gang og der skal produceres på byggepladsens vilkår? Hvordan skal branchen få råd til at opbygge en bedre forståelse af kunden og en mere gennemtænkt produktarkitektur og der-

6 med være i stand til at møde kundernes stadigt mere individualiserede behov når byggesagen er omdrejningspunktet? Hvordan skal byggeriet for alvor få glæde af de helt oplagte muligheder indenfor nye IT-baserede design-, visualiserings-, kommunikations- og produktionsværktøjer uden betydelige, langsigtede udviklingsressourcer, og uden en løbende redefinering af parternes roller? Og sådan kunne man blive ved. Med måske bæredygtighed som det for tiden mest markante, eller rettere eklatante, eksempel er der et slående misforhold mellem hvor meget krudt der bruges på at diskutere hhv. mål og midler. Misforstå mig ikke dette er ikke en kritik af at bæredygtighed er både ønskeligt og nødvendigt. Tværtimod. Men med mindre man sætter sin lid til julemanden er det bare inderligt uinteressant at tale om alle ønskerne uden at forholde sig til hvordan man kan komme derhen. Og herunder forholde sig til at byggeriets væsentligste udfordring mere end noget andet er af organisatorisk art. Forholde sig til at egentlig innovation i byggeriet uanset i hvilken retning - må starte med at innovere den måde, byggeriet er organiseret på. Det kan måske for nogle lyde lidt besværligt. Også fordi det trækker på folk med andre fagligheder og færdigheder end dem byggeriet traditionelt har haft i højsædet. Omvendt kan man jo glæde sig over at byggeriets udfordringer på ingen måde er unikke danske. De er internationale. Og dermed er potentialet også internationalt. Med vores forprojekt om udvikling af bæredygtige boliger til det eksploderende indiske marked som inspiration, gad jeg nok vide hvor stor en vækstindustri byggeriet kan blive, hvis det lykkes at kombinere danske og allerede internationaliserede styrkepositioner blandt rådgiverne og materialeproducenterne til at udvikle videnintensive, bæredygtige og relativt billige systemprodukter og koncepter til resten af verden? 99,5% af omsætningen i byggeriet finder trods alt sted uden for landets grænser. Jeg nærmer mig en afslutning. Solen er gået ned, citaterne er sagt (præmien venter) og jeg skal have bundet de sidste tråde sammen Byggeriets Innovation nærmer sig som planlagt sin afslutning her med udgangen af året. Vi har nået det mål vi skulle. Dels gennem konkrete eksempler at vise at det kan betale sig for virksomheder at gå sammen og investere i langsigtet udvikling af nye ydelser. Dels ved konkret at anvise en metode der gør det muligt at gå fra den tidlige idé til det færdige markedsførte resultat. Jeg opfatter udviklingen af vores femfase innovationsmodel rettet specifikt mod gennemførelse af radikale udviklingsforløb i byggeriet som et vigtigt selvstændigt resultat fuldt ud på højde med vigtigheden af de opnåede konsortieresultater. Et resultat der har kunnet nås fordi vi både hos os selv og i konsortierne har insisteret på at kombinere viden om produkter med viden om

7 processer, har insisteret på at kombinere viden om byggeri med erfaringer fra andre brancher. Bolden er nu givet op til virksomhederne. Jeg håber at I med afsæt i de konkrete eksempler og de anviste metoder vil tage den til jer og spinde videre på resultaterne. Det er som sagt ikke en fribillet, men omvendt tror jeg også godt jeg kan love at det er et stimulerende, sjovt og ifølge evalueringerne - indbringende forløb at give sig i kast med. So dive in kast jer ud i det kort sagt break the boundaries! Potentialet er enormt, både for jer som virksomhed, for jeres kunder og byggeriet og samfundet som sådan. Jeg også i mit nye regi - og vi i Byggeriets Innovation ser frem til fortsættelsen. Skulle jeg for en kort bemærkning lade årstiden tage overhånd vil mit juleønske være, at vi med Byggeriets Innovation har fået skabt en niche af udviklingsorienterede aktører. En niche der ved at samarbejde og definere sig i forhold til hinanden formår at gøre sig fri at det lock-in - eller skulle vi sige tie in - der har kendetegnet byggeriet alt for længe. Alt i alt er det formentlig ikke så meget innovationshøjden på det enkelte udviklingsprojekt der på sigt bliver afgørende. Det springende punkt bliver om udviklingsforløbene tilsammen kommer til at udgøre en ny helhed. Det er ikke så meget styrken af den enkelte tråd men de masker de flettes sammen til, der kommer til at afgøre hvor store gevinster og fordele vi fremover vil høste. Som sagt som vist: Hvis man starter det rigtige sted behøver det ikke at være så svært at gå fra indvikling til udvikling. Jeg tror tiden er kommet til at forlade det kludetæppe vi har broderet på i byggeriet de sidste mange mange år. At det er tid til at lade nye mønstre opstå. Mønstre som vil tillade kompetencer og forskelligheder at mødes på ny og stimulerende vis. Som på én gang vil tillade kreativitet og læring, forskellighed og sammenhæng, individualisme og holisme. -0-

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Hvad er du mest stolt af, at have gjort i projektet. Nåede I alt det I ville med. Nævn 3 ting som du mener har været de mest spændende ved projektet.

Hvad er du mest stolt af, at have gjort i projektet. Nåede I alt det I ville med. Nævn 3 ting som du mener har været de mest spændende ved projektet. Nævn 3 ting som du mener har været de mest spændende ved projektet. Hvad har du lært af det? Hvordan vil du bruge det næste gang? Hvad er du mest stolt af, at have gjort i projektet. Hvordan var det godt

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver

Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver Innovationsskolen Bliv klar til bygge- og anlægsopgaver April 2014 Agenda 1.Kort om innovation 2.Introduktion til fremtidig innovationsmodel 3.Innovationsworkshop 4.Introduktion til Effektsimulator 5.Ekstern

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan

PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan PIXI-udgave af Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan 2016-2020 2 Velkommen til Fagcenter for Socialpsykiatris Udviklingsplan I Fagcenter for Socialpsykiatri er visionen at skabe fremtidens velfærd,

Læs mere

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere!

Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Tale til 20-års jubilæum v. Kellpo, den 1. december 2015 Thisted Kommune Kære Keld, Kære Poul og kære Kellpo-medarbejdere! Det er en stor glæde at kunne ønske jer alle tillykke med Kellpo s 20 års jubilæum.

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

SjovtVand.dk Præsenterer:

SjovtVand.dk Præsenterer: SjovtVand.dk Præsenterer: forord Min Svømmebog er først og fremmest den unge svømmers holdepunkt gennem svømmeskolen. Den bliver et symbol på alt det barnet lærer i vandet. Barnet kan bruge bogen til at

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012.

Notat. Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg. Kopi til: Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012. Notat Emne: Til: Kopi til: Notat til udvalgsbehandling Teknisk Udvalg Punkt 4 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 17. september 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 13. september 2012

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Velfærdsforvaltningen

Velfærdsforvaltningen Velfærdsforvaltningen Vi skaber landets bedste velfærd Det gør vi, fordi vi har formuleret en vision, der bringer os derhen. Her kan du læse om visionen, de ledetråde, der fører frem mod den, og de grundlæggende

Læs mere

Klynger som strategisk værktøj til at fremme af kreativitet og innovation i den regionale udviklingsproces

Klynger som strategisk værktøj til at fremme af kreativitet og innovation i den regionale udviklingsproces Klynger som strategisk værktøj til at fremme af kreativitet og innovation i den regionale udviklingsproces Søren Kerndrup Department of Development and Planning Geography Aalborg University Denmark Formål

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder

Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar Museerne nye samarbejder Chefnetværk/ledelsesseminar den 26. og 27. januar 2015 Museerne nye samarbejder For at fastholde og udvikle museernes relevans og evne til at aktualisere de samfundsmæssige forandringer, kan vi med fordel

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole.

Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole. Større sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole. Udviklingen i børnetal, den demografiske udvikling og udviklingen med befolkningstilvækst i de store byer medfører, at vi skal gentænke hvordan de

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker

Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Innovationsstrategi Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker At skabe ideer er at være kreativ, at omsætte ideer til resultater er at være innovativ. At gøre det organiseret og brugerorienteret er det

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN

OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN OPRØR MOD PLEJER-KULTUREN - om det er muligt at være lidt mere grænseoverskridende i dansk planlægning? Michael Sloth, regionsdirektør, Kuben Management [klip I] HVORFOR ER DET HER KLIP RELEVANT? Forstå

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011

NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 NCC Xyz Construction Danmark A/S 2011 07-10-2011 NCC Construction Danmark A/S 1 Førende i Norden inden for byggeri, anlæg, veje samt bolig- og erhvervsudvikling BYGGE OG ANLÆG GRUS, ASFALT, BELÆGNING OG

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer

Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Nye Teknologier i Byggeriet Projektideer Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere