LÆRERVEJLEDNING klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. 7-9. klasse"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING 7-9. klasse

2 Indholdsfortegnelse. INTRODUKTION..... Hvad er Pitropolis..... Strukturen i Pitropolis..... Læringsprincipperne for Pitropolis..... Selvhjulpne elever..... Pitropolis-universet.... PROGRAMMET INDHOLDER..... Materialeoversigt..... Hvad er en mission..... Hvad er en aktivitet..... Lommeregner..... Formelsamling Elevens præsentationer Eleven evaluerer egne præstationer Elevens resultater gemmes løbende Lektier og ansvar for egen læring.... REDSKABER TIL LÆREREN..... Planlægning Giv lektier til dine elever Slet lektier til dine elever Opdater lektier..... Evaluering Evaluering af klasser og elever..... Administration af brugere Opret en lærer Opret en klasse Opret en elev Flyt eksisterende klasser og/eller elever Slet lærere, klasser og elever side

3 . I KLASSEVÆRELSET..... Ekstramateriale til interaktive whiteboards..... Differentieret undervisning..... Diskutér matematik..... Lektielæsning og arbejde hjemmefra.... MISSIONER - OVERSIGT Klasse (mission -0) Klasse (mission -0) Klasse (mission -0) SUPPORT side

4 . INTRODUKTION.. Hvad er Pitropolis Pitropolis er et undervisningsprogram til matematik på de højeste klassetrin i folkeskolen. Programmet rummer alle de matematiske emner for matematik i 7-9. klasse og følger Undervisningsministeriets trinmål for matematik på disse tre klassetrin. Pitropolis foregår i et pædagogisk univers målrettet unge og med problemstillinger, de vil genkende fra deres egen hverdag og derfor kan relatere til. Forklaringer og øvelser tager udgangspunkt i de unges hverdag, når der f.eks. skal handles på udsalg, lånes penge eller følges opskrifter. Programmet er netbaseret, hvilket betyder, at elever og lærere logger på via internettet og det kan ske både fra skolen og hjemmefra. Programmet er derfor ideelt i både undervisningen og til lektiebrug og skal hverken installeres eller opdateres... Strukturen i Pitropolis Pitropolis er inddelt i tre klassetrin. For hvert klassetrin er der 0 missioner, der hver behandler ét matematisk emne. I hver mission er der op til syv aktiviteter, der indeholder øvelser og forklaringer, der på forskellig måde behandler det aktuelle emne. I alle missioner vil der være mindst en af hver af følgende type aktivitet: Fundament: Her præsenteres eleven for første gang for et matematisk emne, og der gives derfor en helt grundlæggende introduktion. Opbyggende: Eleven får mulighed for selv at eksperimentere med de nye begreber. Der er rig mulighed for at få hjælp og for at få afstivet sin forståelse af de centrale sammenhænge. Det foregår i elevens eget tempo. Kobling: ved at referere til konkrete eksempler hentet fra en hverdag, eleven kan relatere til, placeres det aktuelle emne i en større sammenhæng. Stabilisator: Eleven får stabiliseret de lærte processer og begreber ved at regne en lang række opgaver i spil-agtige omgivelser. Opgaverne stiger i sværhedsgrad og inviterer eleven til at revidere eller finpudse sin algoritme eller løsningsstrategi. Fælles for alle aktiviteter er, at de kombinerer billeder, animation, lyd og tekst. Der tales til flere sanser og intelligenser, hvilket er en af grundene til, at e-learning er effektiv og spændende undervisning. En anden fordel ved Pitropolis er, at det kan tilpasses den enkelte elevs aktuelle behov i forhold til tid, sted, tempo og fagligt niveau... Læringsprincipperne for Pitropolis Pitropolis bygger på principperne om at: - Tilgodese elevens individuelle behov i forhold til tid, sted og tempo - Tage højde for at elever lærer forskelligt og at der findes flere former for intelligens - Styrke elevens selvstændighed samt kendskab til, og ansvar for egne læringsprocesser - Integrere digitale værktøjer og læringsmålene i et komplet læringsmiljø En aktivitet er et afgrænset læringssforløb i en mission (dvs. inden for et matematisk emne). side

5 Elever har hver deres måde at tilegne sig viden på. I Pitropolis præsenteres matematikken i situationer og sammenhænge, eleven kan relatere til. Et matematisk emne introduceres typisk ved hjælp af et konkret problem, der savner en løsning. Gennem en dialog mellem to eller flere af personerne i Pitropolis præsenteres først et problem og derefter løsningen af det. Disse dialoger er med til at konkretisere matematikken og skabe en fælles referenceramme, der efterfølgende desuden er nyttig f.eks. ved diskussioner i klassen... Selvhjulpne elever Pitropolis et let at gå til og forudsætter ingen særlige it-kundskaber. Skærmbillederne er intuitivt opbyggede og eleverne guides pædagogisk fremad med mulighed for selv at bestemme tempo og for at få gentaget forklaringer og øvelser op til flere gange. Programmet forudsætter derfor ingen nærmere introduktion og når eleverne først er logget på, vil de som udgangspunkt være selvhjulpne... Pitropolis-universet Pitropolis foregår i et univers, der henvender sig til målgruppen af unge. Søskendeparret Monica og Alex, deres distræte far og deres venner Josephine & Ian er gennemgående for hele programmet. Med udgangspunkt i disse fire venners dagligdag i hjemmet, på cafeen, på fritidsjobbet og når de hænger ud nede på havnen, opstår situationer og problemer, der kræver en matematisk løsning; som f.eks. hvordan man omregner procenter til kroner og øre, når man er på udsalg, hvor meget cola man egentlig drikker på en dag og hvorfor det er en god idé at læse betingelserne godt, inden man tegner abonnement på en internetforbindelse. Personerne i Pitropolis: Far Monica og Alexs far Ian Host Alexander Bror til Monica Monica Søster til Alex Josephine side

6 . PROGRAMMET INDEHOLDER.. Materialeoversigt Pitropolis indeholder foruden læringsobjekter også forskellige matematiske redskaber og cool ekstramateriale. Som lærer har du desuden en række muligheder for at planlægge og evaluere undervisningen - både for klassen og den enkelte elev (Se afsnit. Redskaber til læreren). I det følgende er en oversigt over det materiale, der følger med programmet og som kan benyttes både i og uden for undervisningen: 7 komplet undervisningsforløb for matematik i 7. klasse 8 komplet undervisningsforløb for matematik i 8. klasse 9 komplet undervisningsforløb for matematik i 9. klasse Formelsamling en overskuelig oversigt over formler inddelt i matematiske emner. Lommeregner en lommeregner der indeholder alle de nødvendige funktioner. Mobil download spil og matematikøvelser til download på mobilen (forudsætter Flash Light.0). Whiteboard ekstramateriale til brug på interaktive whiteboards Min profil en oversigt med brugeroplysninger og logindata Multilogin ved at logge flere på samtidig kan to elever arbejde ved den samme computer. Download ekstramateriale der kan printes ud. Træning her kan vælges opgaver på computeren. Der er tale om ekstramateriale udover pensum, der ikke gemmes i elevens profil. side 6

7 . Hvad er en mission En mission udgør et struktureret læringsforløb, der behandler ét matematisk emne. Pitropolis er inddelt i klassetrinene; 7., 8. og 9. klasse og for hvert klassetrin er der 0 missioner, der indeholder op til syv aktiviteter (Se en oversigt i. Missioner oversigt). eks. mission 7, emne: funktioner. Hvad er en aktivitet Aktiviteter er læringsobjekter, der behandler et matematisk emne (missioner). Læringsobjekter findes i fire følgende kategorier: Fundament en introduktion til et matematisk emne. Opbyggende eksempler og opgaver. Kobling emnet præsenteres i en sammenhæng eleven kan relatere til f.eks. indkøb. Stabilisator gentagende brug og øvelser. En mission indeholder minimum et læringsobjekt fra hver kategori. Det betyder, at når eleven har gennemført en hel mission, har de arbejdet med det matematiske emne på alle fire planer (se også. Strukturen i Pitropolis).. Lommeregner En lommeregner der indeholder alle de nødvendige funktioner. Lommeregneren kan åbnes fra forsiden og findes permanent nederst i venstre hjørne af skærmbilledet.. Formelsamling En overskuelig oversigt med formler inddelt i matematiske emner angivet ved hjælp af faneblade. For hver formel vises desuden en definition og en grafisk illustration. Formelsamlingen kan åbnes fra forsiden og fra linket nederst i venstre hjørne af skærmbilledet. eks. de aktiviteter i mission 7 side 7

8 .6 Elevens præsentationer.6. Eleven evaluerer egne præsentationer Hver gang en elev har fuldført en mission, vises et evalueringsskema, hvor eleven selv kan angive, hvor svær opgaven har været. Formålet med disse evalueringer er dels at få eleven til at reflektere over egne præsentationer og dels at skabe en bevidsthed om og et ansvar for egen læring..6. Elevens resultater gemmes løbende Eleven kan til enhver tid gå tilbage til en tidligere mission for at få gentaget en forklaring, løse en ekstra svær eller sjov opgave eller forbedre sine tidligere resultater. Det er muligt, fordi hver gang en elev logger på Pitropolis, bliver elevens data gemt på vores servere. Derfor kan både eleven og læreren til enhver tid se, hvor langt de er kommet, hvordan de har klaret sig og hvordan det stemmer overens med deres oplevelser. Resultaterne registreres først, når eleven har gennemført hele aktiviteten eller i hvert fald de obligatoriske niveauer..6. Lektier og ansvar for egen læring Fanebladet Lektier fungerer som et fælles bindeled mellem lærer og elev, hvor lærere har mulighed for at give individuelle eller fælles beskeder og lektier til eleverne Her kan eleven desuden se egne personlige resultater og dermed også, hvor der er brug for at yde en ekstra indsats. side 8

9 . REDSKABER TIL LÆREREN Fremgangsmåden i Pitropolis er den samme som for traditionelle lærebøger. De 0 missioner på hvert af de tre klassetrin kan med fordel følges kronologisk, eftersom missionerne ofte forudsætter, at eleven har fået introduceret begreber fra de foregående missioner. En af fordelene ved Pitropolis er desuden muligheden for at gå tilbage og gennemgå et læringsforløb op til flere gange både forklaringer og øvelser: Elev-login: Elev-loginet er en reduceret udgave af lærerens login. Eleven har hverken adgang til planlægning, eller admin - disse funktioner er forbeholdt lærere. Eleverne har kun adgang til egne data Lærer-login: Lærer-loginet adskiller sig fra elevernes login, ved at det rummer følgende tre dele: en omfattende planlægnings-, en evaluerings- og en administrationsdel: side 9

10 .. Planlægning Med dette planlægningsmodul kan du som lærer tilrettelægge egne undervisningsforløb, give fælles og individuelle beskeder om lektier og generelle beskeder til dine elever.... Giv lektier til dine elever. Log på med dit lærerlogin og vælg på Planlægning. Vælg Opret Lektier.. Generel information - her angiver du titel, tidsfrist og en beskrivelse og tryk næste side 0

11 . Vælg den opgave der skal arbejdes med. Opgaven kan være Obligatorisk eller Frivillig tryk Næste. Vælg brugere. Sæt et flueben udfor den elev/elever der skal have den valgte opgave 6. Tryk på Næste og man får et overblik over de opgaver og elever man har valgt. 7. Tryk Gem og dine lektier er gemt. Eleverne vil herefter kunne se deres hjemmeopgave under lektier. side

12 ... Slet lektier til dine elever. Log på med dit lærerlogin og klik på Planlægning. Vælg Slet Lektier. Vælger man at slette en opgave bliver alt slettet. Ønsker man at slette blot en enkelt opgave vælger man Opdater Lektier. Marker en opgave og tryk på Næste. Opgaven er nu slettet. side

13 ... Opdater Lektier. Log på med dit lærerlogin og klik på Planlægning. Vælg Opdater Lektier, hvis du ønsker at redigere en aktivitet. Tryk på opgaven og vælg næste. Ud fra oversigten kan man se hvilke opgaver man har valgt. De røde er Obligatoriske og de grønne er Frivillige. Man kan fjerne missionerne ved at vælge Fravalgt. Når du har redigeret missionen, vælges Næste 6. Modtagergruppen og beskeden gemmes på samme måde som under afsnit.. side

14 .. Evaluering Evaluering er et redskab, der gør det let for dig som lærer at skabe et overblik over elevernes resultater og tidsforbrug. På den måde kan du som lærer løbende tilpasse din undervisning til elevens niveau og tempo. Du får derved frigivet dyrebar tid, som du kan koncentrere om din undervisning:... Evaluering af klasser og elever. Log på med dit lærerlogin. Vælg Evaluering. Her får man en oversigt over eleverne. Udfor hver elev er der et diagram. Ved at trykke på dette diagram får man en evaluering af den enkelte elev.. For at se en statistik over tidsforbruget for hele klassen og deres samlede score vælger man blot de elever der skal indgå i den samlede oversigt.. Tryk Fortsæt.. For at printe en oversigt klikker man blot på Udskriv. side

15 . I KLASSEVÆRELSET Pitropolis er ideelt til både individuelt arbejde og undervisning i klassen. Ved brug af et interaktivt whiteboard kan Pitropolis inddrages i klasseundervisningen som både øvelse, introduktion og diskussion af matematiske begreber. Du vil som lærer opleve, at eleverne vil være selvhjulpne, men det kan være en god idé at introducere loginproceduren ved hjælp af et interaktivt whiteboard den første gang, der arbejdes med programmet. Med interaktive whiteboards kan du desuden gennemgå udvalgte introduktioner og aktiviteter for klassen. Der er ligeledes god mulighed for, at eleverne kommer op til tavlen og gennemfører hele eller dele af en aktivitet og på den baggrund skabe en dialog i klassen.. Ekstramateriale til interaktive whiteboards Multiplayer sudoku med multiplayer sudoku kan eleverne dyste mod hinanden enten,, eller ad gangen, og det er yderst velegnet til brug på interaktive whiteboards. Spillet kan også bruges ved multilogin, hvor flere elever kan logge på og arbejde ved den samme computer samtidig. Interaktiv whiteboard - Sudoku spil Mobil - Sudoku spil side 0

16 .. Differentieret undervisning Pitropolis er særlig velegnet til differentieret undervisning, da det tilpasses den enkelte elevs aktuelle behov i forhold til tid, sted, tempo og fagligt niveau. Programmet frigiver lærerens tid og giver bedre tid til den enkelte elev. Derudover åbner programmet for mulighederne for at dele eleverne i grupper, hvor nogle arbejder med Pitropolis og andre modtager anden undervisning... Diskutér matematik Benyt forklaringerne i Pitropolis, de pædagogiske illustrationer og den fælles referenceramme til at skabe diskussioner i klassen. De øvelser, hvor eleven ved hjælp af flere valgmuligheder skal svare rigtigt på spørgsmål om det aktuelle matematiske emne, har til formål at give eleven en sproglig forståelse for matematikken, og det er oplagt at gøre det samme i undervisningen i klassen. Med Pitropolis får alle den samme referenceramme og for dem der har brug for det, er der mulighed for at gennemføre en mission lige så mange gange man ønsker... Lektielæsning og arbejde hjemmefra Eftersom Pitropolis er netbaseret, er det personlige login ikke låst til én computer men kan benyttes fra alle computere med internetadgang. Denne fleksibilitet skaber gode muligheder for at benytte Pitropolis til lektielæsning hjemme og gør det muligt at differentiere undervisningen. Med muligheden for at evaluere elevernes tidsforbrug kan du som lærer let skabe et overblik over den enkelte elev og klassens arbejde. side

17 . MISSIONERNE - OVERSIGT 7. klasse.. 7. klasse 0 missioner Mission Titel: Tal Matematisk emne: Eleverne får en større talforståelse og en historisk forståelse af tallenes udvikling. Scene: Ian og Alex diskuterer her hvilke forskellig typer tal, der findes. Alex skal nemlig have afkodet et telefonnummer skrevet i romertal, som han har fået af romertøsen. Læringsmål: Kendskab til rationale tal, irrationale tal (reelle), primtal, sammensatte tal, romertal, ægyptiske tal, fibonaccital. Romertøsen Romertøsen Junglefar som romer Talmængder Junglefar og talmængder Tal om tal JungleFar som romer JungleFar og talmængder Talmængder Tal om tal side

18 Mission Titel: Trekanter Matematisk emne: Eleverne lærer i denne mission at navigere i et tegneprogram og får sat nogle grundlæggende geometriske begreber på plads. Scene: Monica skal lave et logo til en logo-konkurrence. Hun får hjælp af Josephine, der lærer hende, hvordan man konstruerer trekanter. Læringsmål: Midtnormal, vinkelhalveringslinie, median, diagonal, vinkler, vinkelsum. Logo-konkurrencen I studiet Logo-konkurrencen ll Tegn trekantlinjer Tal om trekantlinjer I tegnestuen Logo-konkurrencen Tegn trekantlijner Tal om trekantlijner Trekanten i solen II side

19 Mission Titel: Brøker Matematisk emne: Introduktion og illustration af de grundlæggende regneregler i algebra, som eleverne senere vil kunne genkende og benytte i formelsamlingen. Scene: Alex har svært ved at holde styr på sit colaforbrug. Monica viser ved hjælp af brøker, hvordan han kan regne ud, hvor mange liter han egentlig har drukket. Læringsmål: Regneregler for og beskrivelse af brøker (lægge sammen og trække fra), negative tal (fortegnsreglerne), parenteser (led og faktorer). Lexes colaforbrug Forkorte/ -længe JungleFar og brøker Fællesnævner Brøkturen Forkorte-forlænge Brøker og cola Fællesnævner JungleFar og brøker Brøk-turen side

20 Mission Titel: Del og Helhed Matematisk emne: Eleven har i de tidligere klasser lært procentbegrebet at kende. Her lærer eleven at anvende procentbegrebet i praksis. Scene: Josephine holder udsalg. Monica vil låne en lommeregner til at regne de nye priser ud, men Josephine insisterer på at lære hende nogle gode og hurtige procent-regneregler. Læringsmål: Procent/brøk/decimaltal, promille, procentdiagram (+cirkeldiagram), forhold (sammenlign), udregn procent. Udsalg i Jos workshop JungleFar med procenter Rabat i butikken Forhold Sorter efter størrelse JungleFar og procenterne Udsalg i Jos workshop Forhold Sorter efter størrelse Rabat i butikken side

21 Mission Titel: Areal Matematisk emne: I denne mission behandles de grundlæggende areal- og omkredsformler. Scene: Monicas værelse skal males og hendes far har været ude at købe maling, men han har glemt at tage højde for om der måles i meter eller centimeter. Læringsmål: Der arbejdes med rektangler, trekanter, cirkler og hvilke forskellige måleenheder, der findes og som det er vigtigt at tage højde for i udregningerne. Areal-trekant Areal-trekant Far køber maling Husets arealer Måleenheder Far køber maling JungleFar og arealer Areal og omkreds Måleenheder JungleFar og arealer 6 Husets arealer Areal og omkreds side 6

22 Mission 6 6 Titel: Reduktion og ligninger Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med ligninger og parenteser samt reducering og sortering af forskellige udtryk. Scene: Her kommer en lille gennemgang af regneregler for parenteser. Læringsmål: Her skal eleven trænes i regneregler, især parenteser. Eleven lærer bl.a. at ændre fortegn i, gange ind i, reducere i og opløse parenteser. Parentes-regler Parentes-regler JungleVægten Ligning-turen Jungle-vægten JungleFar reducerer 6 JungleFar og arealer JungleFar reducerer JungleFar og arealer Ligningsturen side 7

23 Mission 7 7 Titel: Funktioner Matematisk emne: I denne mission får eleven en fornemmelse for sammenhængen mellem en ligning og en kurve i et koordinatsystem. Scene: Josephine og Alex er nede i butikken. Alex forklarer Josephine principperne bag funktioner og hvad man kan bruge dem til. Læringsmål: Koordinatsystemet (det retvinklede og andre), ændringer, variabel, konstant, talpar og. grads ligning. Funktionsforklaring X og funktioner FunktionsLeg Sildeben JungleFar med funktioner X og funktioner Funktionsforklaring 7 JungleFar med funktioner Funktions-leg Tegn trekantlijner side 8

24 Mission 8 8 Titel: Grafer og koordinator Matematisk emne: Koordinatsystemet og dets forskellige anvendelser beskrives og introduktion af begreber relaterende til koordinatsystemer og grafer. Scene: Ian og Alex er nede på havnen, hvor Ian hører om Alex har helt styr på akserne og koordinaterne i et koordinatsystem. Læringsmål: Forståelse for koordinatsystemer og dets mange anvendelsesmuligheder, afsætte og aflæse punkter i koordinatsystem, angivelse af aksernes inddeling, begreber relateret til koordinatsystemer og grafer. Koordinater Tal om koordinater Nordpolen og omegn Punkter i et koordinatsystem Øhavet Aflæseren Tal om koordinater Koordinater Nordpolen og omegn 8 A flæseren 6 Øhavet Punkter i et koordinatsystem side 9

25 Mission 9 9 Titel: Diagrammer Matematisk emne: Lagkage- eller pizzadiagram? Eleverne introduceres for diagrammer og hvordan overskuelige data kan blive værdifulde, hvis de visualiseres på den rigtige måde. Scene: Alex og Ian er nede i cafeen, hvor de diskuterer, hvad man kan bruge gamle bonruller til og hvornår de forskellige diagramtyper er mest fordelagtige. Læringsmål: Introduktion og arbejde med forskellige diagramtyper: pinde-, søjle-, procent- og cirkeldiagram. Café-statistik Pindediagrammer Vejret Cirkeldiagrammer Diagramvalg Café-statistik 9 Diagramvalg Pindediagrammer Vejret Cirkeldiagrammer side 0

26 Mission 0 0 Titel: Cirkler Matematisk emne: I denne mission ses der nærmere på cirkler, hvor de findes, hvad de bruges til og hvordan de konstrueres. Scene: Alex og Monica er nede i cafeen, hvor Alex har skaffet et nyt bord, der skal skæres til, og så er det en god idé at have kendskab til cirkelbegreber. Læringsmål: Tangent, korde, radius, diameter, cirkeludsnit, cirkelafsnit. Det runde bord Tegn cirkeludsnit og -afsnit Korncirkler JungleFar og geometri Cirkelsnak Det runde bord 0 Cirkelsnak Tegn cirkeludsnit og -afsnit Korncirkler JungleFar og geometri side

27 8. klasse.. 8. klasse 0 missioner Mission Titel: Algebra Matematisk emne: Eleven introduceres for potensregler og kvadratrødder og sammenhængen mellem rod og potens. Scene: Ian og Monica ser på de uendelig mange stjerner, hvilket giver Ian anledning til at forklare Monica om fidusen ved potensregning og invitere hende med i biografen. Læringsmål: Regneregler for + beskrivelse af brøker (multiplikation), kvadratrødder, potens (skrivemåder for store og små tal, fælles faktor), negative tal (fortegnsreglerne), parenteser (led og faktorer). Stjerner og tal Stjerner og tal Tal om potens JungleFar med potens Om rødder Rod-turen Tal om potens Rød turen Om rødder JungleFar med potens side

28 Mission Titel: Trekanter Matematisk emne: Eleverne lærer at udregne sidelængder ved hjælp af Pythagoras læresætning, samt hvad man kan bruge det til. Scene: Monicas far har købt et billede, der er højere end døren. Han tror derfor, at det er nødvendigt at hæve dørkarmen, men det er Ian ikke så sikker på. Han imponerer Monica og svigerfar, da han viser, hvordan det regnes ud. Læringsmål: Pythagoras læresætning, ligningsløsning og hvordan det bruges samt konstruktioner af trekanter. Trekanter Trekanter Mere Pythagoras Tegn trekantlijner Masser af Pythagoras JungleFar og arealer Mere Pythagoras JungleFar er Pythagoras JungleFar er Pythagoras Tegn trekantlijner 6 Masser af Pythagoras JungleFar og arealer side

29 Mission Titel: Areal og omkreds Matematisk emne: I denne mission præsenteres eleven for forskellige typer arealer og hvordan man beregner omkredsen. Scene: Monica og Alexs far har besluttet at sælge grunden med tennisbanen for at købe en anden og måske større grund med mulighed for heste. Alex vil nødigt miste tennisbanen og viser derfor, hvordan man kan sammenligne størrelsen på de to arealer. Læringsmål: Trapez, parallelogram, sammensatte figurer, skæve figurer, måleenheder, Herons formel. JungleFar og arealer Figuropdeling Far køber jord Arealer sådan cirka Arealer på grunde Far køber jord JungleFar og arealer Luftfotogra fier Areal-overvejelser Arealer på grunde side

30 Mission Titel: Funktioner Matematisk emne: I denne mission arbejdes der på løsning af ligninger herunder reducering og isolering samt overvejelser over, hvordan en ligning fungerer og hvad den kan bruges til. Scene: Monica mangler penge. Alex tilbyder, at hun kan sælge smoothies i cafeen, og Ian forklarer Josephine, hvordan ligninger også kan være nyttige, når der laves mad og hvad x egentlig er for en størrelse. Læringsmål: Forklaring af metoder i ligningsløsning, inspektion af. grads ligninger. Ligninger forklaring JungleFar i ligningstemplet Direktør Lex X marks the spot JungleVægten JungleFar i ligningstemplet Ligninger - forklaring Junglevægten X marks the spot Direktør Lex side

31 Mission Titel: Funktioner og talfølger Matematisk emne: Eleverne skal i denne mission arbejde med grafer; hvordan tekst kan omsættes til grafer og se på den direkte påvirkning i det grafiske udtryk, når konstanterne i en. grads-ligning ændres. Scene: Her kan man høre om hvordan man kan sætte system i tallenes verden. Læringsmål: Variabel og konstant, regneforskrifter ud fra grafer og tekst. Talfølger og funktioner Drej på talfølger Funktionsturen JungleFar følger tal Udfyld talrækkerne Talfølger og funktioner Udfyld talrækkerne Drej på talfølger Funktionsturen JungleFar følger tal side 6

32 Mission 6 6 Titel: Tegning Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med størrelsesforhold og tegning. Eleven får en fornemmelse for, hvordan man ved hjælp af målestok kan ændre en tegning til virkelighed (faktisk størrelse). Scene: Monica har inviteret til fest med oldtidsgræsk tema, og Josephine har hjulpet med at lave en tempelindgang, men størrelsesforholdene er ikke blevet helt rigtige. Læringsmål: Størrelsesforhold, arbejdstegninger, målestok. Togafesten Målestok: Tegning til virkelighed Typer af tegninger Målestok: Tegning til virkelighed Opmåling af grund Togafesten 6 Opmåling af grund Målestok: Tegning til virkelighed Målestok: Tegning til virkelighed Typer af tegninger side 7

33 Mission 7 7 Titel: Økonomi Matematisk emne: Her skal eleven arbejde med omregning af værdier og mængder, herunder hovedregning med udregning af brøkdele af og procent af. Scene: Josephine har lavet butikken om til en grønthandler og Ian hjælper hende med at finde frem til de bedste priser, når der skal handles ind til butikken. Læringsmål: Omregning, procent, brøk, værdier og mængder. Hjemmelavet Grønthandlerpriser Quiz om kilopris og literpris JungleFar med procent Gulerodskage Hjemmelavet 7 JungleFar med procent Grønthandlerpriser Quiz om kilopris og literpris Gulerodskage side 8

34 Mission 8 8 Titel: Rumfang og overflade Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med rumfang og rumfangsangivelse samt hvordan man kan beregne overflader og rumfang i skæve figurer. Scene: Josephine skal have fjernet en tønde fyldt med vand, hun har stående i butikkens baggård. Inden de kan fjerne den, må hun og Ian regne sig frem til, hvor tung den er. Læringsmål: Kasse, prisme, cylinder, kegle, kugle, skæve figurer, måleenheder, lommeregner. Tønden med vand Rod-turen Lommeregnerregning JungleFar og rumfang På landet Tønden med vand 8 På landet Rod-turen Lommeregnerregning JungleFar og rumfang side 9

35 Mission 9 9 Titel: Sandsynlighed Matematisk emne: Her lærer eleven om hændelse og udfaldsrum til beskrivelse af sandsynlighed herunder øvelser i udregning af sandsynlighed og sortering af hændelser. Scene: Monica har svært ved at vælge tøj. Ian udfordrer hende til at benytte sandsynlighedsregning til at vælge noget helt tilfældigt, og bror Alex forklarer hende, hvordan det kan gøres. Læringsmål: Vurderinger, hændelse, udfaldsrum, de store tals lov, både og -, enten eller -princippet. Hændelse i skabet Både og Køkken-roulette Et udfald af tøj JungleFar og sandsynlighed Hændelse i skabet 9 Et udfald af tøj Kombinationsmuligheder Køkken-roulette JungleFar og sandsynlighed side 0

36 Mission 0 0 Titel: Statistik Matematisk emne: Her ser eleven fordelene ved intervalbaserede diagrammer i forhold til talbaserede og hvordan man kan blive klogere af en god visualisering. Scene: Ian påstår, at gennemsnitsalderen for cafeens kunder er blevet højere og mener, at Alex derfor bør ændre menuen. Alex kræver dog først dokumentation for Ians påstand, så de laver en statistisk undersøgelse. Læringsmål: Diagrammer, visualisering, kumulerede sandsynligheder, hyppigheder, intervaller, sumkurve. Alderstal Cirkeldiagrammer JungleFar og gennemsnit Mere cafe-statistik Pindediagrammer Alderstal 0 Pindediagrammer Cirkeldiagrammer JungleFar og gennemsnit Mere cafe-statistik side

37 9. klasse.. 9. klasse 0 missioner Mission Titel: Regne Matematisk emne: Reglerne for multiplikation og division af brøker (ændre fortegn i, gange ind i, reducere i og opløse parenteser). Gennem almindelig regnetræning anvender og udvikler eleven desuden sin problembehandlingskompetence. Scene: Her er det primært eleven selv, der skal regne. Eleven skal, for at hjælpe JungleFar, bl.a. sortere brøker efter størrelse og udregne brøkdele og procent af i hovedet. Læringsmål: Regneregler for + beskrivelse af brøker (division), potens (skrivemåder for store og små tal, fælles faktor), parenteser (led og faktorer). Gange og dividere brøker Brøkturen Regn det ud JungleFar med brøker JungleFar og brøker Gange og dividere brøker Brøkturen Regn det ud JungleFar og brøker JungleFar med brøker side

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for mellemtrin. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for mellemtrin for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2 2. Opbygningen af mål og handleplaner 2 Målene 2 Handleplanerne 2 Idekatalog / materialer

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om:

Matematik. Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Undervisningsvejledningen indeholder afsnit om: Fagsyn - hvad er kernen i faget og hvordan bidrager faget til at opfylde avu s formålsparagraf. Didaktiske overvejelser om kriterier for undervisningens

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR MATEMATIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 - Matematik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Arbejde

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler

Kopiark til 9 af grundbogens kapitler Kopiark til 9 af grundbogens kapitler LÆRERVEJLEDNING KOPIARK # TAL OG ENHEDER Kopiark Metersystemet, omregning mellem enheder Metersystemet, omregning mellem enheder Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart Gennemsnitsfart

Læs mere

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler

Lærervejledning. Foreløbig version til de to første kapitler Lærervejledning Foreløbig version til de to første kapitler Talsystemet og at gange Kernebogen s. 5-25 Fælles Mål Eleven kan anvende flercifrede naturlige Eleven har viden om naturlige tals tal til at

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan matematik (Peter Skjoldborg) Der undervises i matematik på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:!!!! Formål Formålet med undervisningen i matematik

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK

MATEMATIK. i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Derfor har vi MATEMATIK Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Derfor har vi MATEMATIK i skolen Tekst af Lone Anesen og Mette Hjelmborg AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Integration af IKT i matematikundervisningen

Integration af IKT i matematikundervisningen Integration af IKT i matematikundervisningen 4m 3m 2m Horisont 1m ground A bottel of chees and pest Udarbejdet af Kaj Østergaard Århus Dag- og Aftenseminarium 2004/2005 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494

MULTI 45 ISBN 978-87-02-123494 MULTI 45. udgave,. oplag 203 203 Gyldendal A/S, København. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Læs mere