LÆRERVEJLEDNING klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRERVEJLEDNING. 7-9. klasse"

Transkript

1 LÆRERVEJLEDNING 7-9. klasse

2 Indholdsfortegnelse. INTRODUKTION..... Hvad er Pitropolis..... Strukturen i Pitropolis..... Læringsprincipperne for Pitropolis..... Selvhjulpne elever..... Pitropolis-universet.... PROGRAMMET INDHOLDER..... Materialeoversigt..... Hvad er en mission..... Hvad er en aktivitet..... Lommeregner..... Formelsamling Elevens præsentationer Eleven evaluerer egne præstationer Elevens resultater gemmes løbende Lektier og ansvar for egen læring.... REDSKABER TIL LÆREREN..... Planlægning Giv lektier til dine elever Slet lektier til dine elever Opdater lektier..... Evaluering Evaluering af klasser og elever..... Administration af brugere Opret en lærer Opret en klasse Opret en elev Flyt eksisterende klasser og/eller elever Slet lærere, klasser og elever side

3 . I KLASSEVÆRELSET..... Ekstramateriale til interaktive whiteboards..... Differentieret undervisning..... Diskutér matematik..... Lektielæsning og arbejde hjemmefra.... MISSIONER - OVERSIGT Klasse (mission -0) Klasse (mission -0) Klasse (mission -0) SUPPORT side

4 . INTRODUKTION.. Hvad er Pitropolis Pitropolis er et undervisningsprogram til matematik på de højeste klassetrin i folkeskolen. Programmet rummer alle de matematiske emner for matematik i 7-9. klasse og følger Undervisningsministeriets trinmål for matematik på disse tre klassetrin. Pitropolis foregår i et pædagogisk univers målrettet unge og med problemstillinger, de vil genkende fra deres egen hverdag og derfor kan relatere til. Forklaringer og øvelser tager udgangspunkt i de unges hverdag, når der f.eks. skal handles på udsalg, lånes penge eller følges opskrifter. Programmet er netbaseret, hvilket betyder, at elever og lærere logger på via internettet og det kan ske både fra skolen og hjemmefra. Programmet er derfor ideelt i både undervisningen og til lektiebrug og skal hverken installeres eller opdateres... Strukturen i Pitropolis Pitropolis er inddelt i tre klassetrin. For hvert klassetrin er der 0 missioner, der hver behandler ét matematisk emne. I hver mission er der op til syv aktiviteter, der indeholder øvelser og forklaringer, der på forskellig måde behandler det aktuelle emne. I alle missioner vil der være mindst en af hver af følgende type aktivitet: Fundament: Her præsenteres eleven for første gang for et matematisk emne, og der gives derfor en helt grundlæggende introduktion. Opbyggende: Eleven får mulighed for selv at eksperimentere med de nye begreber. Der er rig mulighed for at få hjælp og for at få afstivet sin forståelse af de centrale sammenhænge. Det foregår i elevens eget tempo. Kobling: ved at referere til konkrete eksempler hentet fra en hverdag, eleven kan relatere til, placeres det aktuelle emne i en større sammenhæng. Stabilisator: Eleven får stabiliseret de lærte processer og begreber ved at regne en lang række opgaver i spil-agtige omgivelser. Opgaverne stiger i sværhedsgrad og inviterer eleven til at revidere eller finpudse sin algoritme eller løsningsstrategi. Fælles for alle aktiviteter er, at de kombinerer billeder, animation, lyd og tekst. Der tales til flere sanser og intelligenser, hvilket er en af grundene til, at e-learning er effektiv og spændende undervisning. En anden fordel ved Pitropolis er, at det kan tilpasses den enkelte elevs aktuelle behov i forhold til tid, sted, tempo og fagligt niveau... Læringsprincipperne for Pitropolis Pitropolis bygger på principperne om at: - Tilgodese elevens individuelle behov i forhold til tid, sted og tempo - Tage højde for at elever lærer forskelligt og at der findes flere former for intelligens - Styrke elevens selvstændighed samt kendskab til, og ansvar for egne læringsprocesser - Integrere digitale værktøjer og læringsmålene i et komplet læringsmiljø En aktivitet er et afgrænset læringssforløb i en mission (dvs. inden for et matematisk emne). side

5 Elever har hver deres måde at tilegne sig viden på. I Pitropolis præsenteres matematikken i situationer og sammenhænge, eleven kan relatere til. Et matematisk emne introduceres typisk ved hjælp af et konkret problem, der savner en løsning. Gennem en dialog mellem to eller flere af personerne i Pitropolis præsenteres først et problem og derefter løsningen af det. Disse dialoger er med til at konkretisere matematikken og skabe en fælles referenceramme, der efterfølgende desuden er nyttig f.eks. ved diskussioner i klassen... Selvhjulpne elever Pitropolis et let at gå til og forudsætter ingen særlige it-kundskaber. Skærmbillederne er intuitivt opbyggede og eleverne guides pædagogisk fremad med mulighed for selv at bestemme tempo og for at få gentaget forklaringer og øvelser op til flere gange. Programmet forudsætter derfor ingen nærmere introduktion og når eleverne først er logget på, vil de som udgangspunkt være selvhjulpne... Pitropolis-universet Pitropolis foregår i et univers, der henvender sig til målgruppen af unge. Søskendeparret Monica og Alex, deres distræte far og deres venner Josephine & Ian er gennemgående for hele programmet. Med udgangspunkt i disse fire venners dagligdag i hjemmet, på cafeen, på fritidsjobbet og når de hænger ud nede på havnen, opstår situationer og problemer, der kræver en matematisk løsning; som f.eks. hvordan man omregner procenter til kroner og øre, når man er på udsalg, hvor meget cola man egentlig drikker på en dag og hvorfor det er en god idé at læse betingelserne godt, inden man tegner abonnement på en internetforbindelse. Personerne i Pitropolis: Far Monica og Alexs far Ian Host Alexander Bror til Monica Monica Søster til Alex Josephine side

6 . PROGRAMMET INDEHOLDER.. Materialeoversigt Pitropolis indeholder foruden læringsobjekter også forskellige matematiske redskaber og cool ekstramateriale. Som lærer har du desuden en række muligheder for at planlægge og evaluere undervisningen - både for klassen og den enkelte elev (Se afsnit. Redskaber til læreren). I det følgende er en oversigt over det materiale, der følger med programmet og som kan benyttes både i og uden for undervisningen: 7 komplet undervisningsforløb for matematik i 7. klasse 8 komplet undervisningsforløb for matematik i 8. klasse 9 komplet undervisningsforløb for matematik i 9. klasse Formelsamling en overskuelig oversigt over formler inddelt i matematiske emner. Lommeregner en lommeregner der indeholder alle de nødvendige funktioner. Mobil download spil og matematikøvelser til download på mobilen (forudsætter Flash Light.0). Whiteboard ekstramateriale til brug på interaktive whiteboards Min profil en oversigt med brugeroplysninger og logindata Multilogin ved at logge flere på samtidig kan to elever arbejde ved den samme computer. Download ekstramateriale der kan printes ud. Træning her kan vælges opgaver på computeren. Der er tale om ekstramateriale udover pensum, der ikke gemmes i elevens profil. side 6

7 . Hvad er en mission En mission udgør et struktureret læringsforløb, der behandler ét matematisk emne. Pitropolis er inddelt i klassetrinene; 7., 8. og 9. klasse og for hvert klassetrin er der 0 missioner, der indeholder op til syv aktiviteter (Se en oversigt i. Missioner oversigt). eks. mission 7, emne: funktioner. Hvad er en aktivitet Aktiviteter er læringsobjekter, der behandler et matematisk emne (missioner). Læringsobjekter findes i fire følgende kategorier: Fundament en introduktion til et matematisk emne. Opbyggende eksempler og opgaver. Kobling emnet præsenteres i en sammenhæng eleven kan relatere til f.eks. indkøb. Stabilisator gentagende brug og øvelser. En mission indeholder minimum et læringsobjekt fra hver kategori. Det betyder, at når eleven har gennemført en hel mission, har de arbejdet med det matematiske emne på alle fire planer (se også. Strukturen i Pitropolis).. Lommeregner En lommeregner der indeholder alle de nødvendige funktioner. Lommeregneren kan åbnes fra forsiden og findes permanent nederst i venstre hjørne af skærmbilledet.. Formelsamling En overskuelig oversigt med formler inddelt i matematiske emner angivet ved hjælp af faneblade. For hver formel vises desuden en definition og en grafisk illustration. Formelsamlingen kan åbnes fra forsiden og fra linket nederst i venstre hjørne af skærmbilledet. eks. de aktiviteter i mission 7 side 7

8 .6 Elevens præsentationer.6. Eleven evaluerer egne præsentationer Hver gang en elev har fuldført en mission, vises et evalueringsskema, hvor eleven selv kan angive, hvor svær opgaven har været. Formålet med disse evalueringer er dels at få eleven til at reflektere over egne præsentationer og dels at skabe en bevidsthed om og et ansvar for egen læring..6. Elevens resultater gemmes løbende Eleven kan til enhver tid gå tilbage til en tidligere mission for at få gentaget en forklaring, løse en ekstra svær eller sjov opgave eller forbedre sine tidligere resultater. Det er muligt, fordi hver gang en elev logger på Pitropolis, bliver elevens data gemt på vores servere. Derfor kan både eleven og læreren til enhver tid se, hvor langt de er kommet, hvordan de har klaret sig og hvordan det stemmer overens med deres oplevelser. Resultaterne registreres først, når eleven har gennemført hele aktiviteten eller i hvert fald de obligatoriske niveauer..6. Lektier og ansvar for egen læring Fanebladet Lektier fungerer som et fælles bindeled mellem lærer og elev, hvor lærere har mulighed for at give individuelle eller fælles beskeder og lektier til eleverne Her kan eleven desuden se egne personlige resultater og dermed også, hvor der er brug for at yde en ekstra indsats. side 8

9 . REDSKABER TIL LÆREREN Fremgangsmåden i Pitropolis er den samme som for traditionelle lærebøger. De 0 missioner på hvert af de tre klassetrin kan med fordel følges kronologisk, eftersom missionerne ofte forudsætter, at eleven har fået introduceret begreber fra de foregående missioner. En af fordelene ved Pitropolis er desuden muligheden for at gå tilbage og gennemgå et læringsforløb op til flere gange både forklaringer og øvelser: Elev-login: Elev-loginet er en reduceret udgave af lærerens login. Eleven har hverken adgang til planlægning, eller admin - disse funktioner er forbeholdt lærere. Eleverne har kun adgang til egne data Lærer-login: Lærer-loginet adskiller sig fra elevernes login, ved at det rummer følgende tre dele: en omfattende planlægnings-, en evaluerings- og en administrationsdel: side 9

10 .. Planlægning Med dette planlægningsmodul kan du som lærer tilrettelægge egne undervisningsforløb, give fælles og individuelle beskeder om lektier og generelle beskeder til dine elever.... Giv lektier til dine elever. Log på med dit lærerlogin og vælg på Planlægning. Vælg Opret Lektier.. Generel information - her angiver du titel, tidsfrist og en beskrivelse og tryk næste side 0

11 . Vælg den opgave der skal arbejdes med. Opgaven kan være Obligatorisk eller Frivillig tryk Næste. Vælg brugere. Sæt et flueben udfor den elev/elever der skal have den valgte opgave 6. Tryk på Næste og man får et overblik over de opgaver og elever man har valgt. 7. Tryk Gem og dine lektier er gemt. Eleverne vil herefter kunne se deres hjemmeopgave under lektier. side

12 ... Slet lektier til dine elever. Log på med dit lærerlogin og klik på Planlægning. Vælg Slet Lektier. Vælger man at slette en opgave bliver alt slettet. Ønsker man at slette blot en enkelt opgave vælger man Opdater Lektier. Marker en opgave og tryk på Næste. Opgaven er nu slettet. side

13 ... Opdater Lektier. Log på med dit lærerlogin og klik på Planlægning. Vælg Opdater Lektier, hvis du ønsker at redigere en aktivitet. Tryk på opgaven og vælg næste. Ud fra oversigten kan man se hvilke opgaver man har valgt. De røde er Obligatoriske og de grønne er Frivillige. Man kan fjerne missionerne ved at vælge Fravalgt. Når du har redigeret missionen, vælges Næste 6. Modtagergruppen og beskeden gemmes på samme måde som under afsnit.. side

14 .. Evaluering Evaluering er et redskab, der gør det let for dig som lærer at skabe et overblik over elevernes resultater og tidsforbrug. På den måde kan du som lærer løbende tilpasse din undervisning til elevens niveau og tempo. Du får derved frigivet dyrebar tid, som du kan koncentrere om din undervisning:... Evaluering af klasser og elever. Log på med dit lærerlogin. Vælg Evaluering. Her får man en oversigt over eleverne. Udfor hver elev er der et diagram. Ved at trykke på dette diagram får man en evaluering af den enkelte elev.. For at se en statistik over tidsforbruget for hele klassen og deres samlede score vælger man blot de elever der skal indgå i den samlede oversigt.. Tryk Fortsæt.. For at printe en oversigt klikker man blot på Udskriv. side

15 . I KLASSEVÆRELSET Pitropolis er ideelt til både individuelt arbejde og undervisning i klassen. Ved brug af et interaktivt whiteboard kan Pitropolis inddrages i klasseundervisningen som både øvelse, introduktion og diskussion af matematiske begreber. Du vil som lærer opleve, at eleverne vil være selvhjulpne, men det kan være en god idé at introducere loginproceduren ved hjælp af et interaktivt whiteboard den første gang, der arbejdes med programmet. Med interaktive whiteboards kan du desuden gennemgå udvalgte introduktioner og aktiviteter for klassen. Der er ligeledes god mulighed for, at eleverne kommer op til tavlen og gennemfører hele eller dele af en aktivitet og på den baggrund skabe en dialog i klassen.. Ekstramateriale til interaktive whiteboards Multiplayer sudoku med multiplayer sudoku kan eleverne dyste mod hinanden enten,, eller ad gangen, og det er yderst velegnet til brug på interaktive whiteboards. Spillet kan også bruges ved multilogin, hvor flere elever kan logge på og arbejde ved den samme computer samtidig. Interaktiv whiteboard - Sudoku spil Mobil - Sudoku spil side 0

16 .. Differentieret undervisning Pitropolis er særlig velegnet til differentieret undervisning, da det tilpasses den enkelte elevs aktuelle behov i forhold til tid, sted, tempo og fagligt niveau. Programmet frigiver lærerens tid og giver bedre tid til den enkelte elev. Derudover åbner programmet for mulighederne for at dele eleverne i grupper, hvor nogle arbejder med Pitropolis og andre modtager anden undervisning... Diskutér matematik Benyt forklaringerne i Pitropolis, de pædagogiske illustrationer og den fælles referenceramme til at skabe diskussioner i klassen. De øvelser, hvor eleven ved hjælp af flere valgmuligheder skal svare rigtigt på spørgsmål om det aktuelle matematiske emne, har til formål at give eleven en sproglig forståelse for matematikken, og det er oplagt at gøre det samme i undervisningen i klassen. Med Pitropolis får alle den samme referenceramme og for dem der har brug for det, er der mulighed for at gennemføre en mission lige så mange gange man ønsker... Lektielæsning og arbejde hjemmefra Eftersom Pitropolis er netbaseret, er det personlige login ikke låst til én computer men kan benyttes fra alle computere med internetadgang. Denne fleksibilitet skaber gode muligheder for at benytte Pitropolis til lektielæsning hjemme og gør det muligt at differentiere undervisningen. Med muligheden for at evaluere elevernes tidsforbrug kan du som lærer let skabe et overblik over den enkelte elev og klassens arbejde. side

17 . MISSIONERNE - OVERSIGT 7. klasse.. 7. klasse 0 missioner Mission Titel: Tal Matematisk emne: Eleverne får en større talforståelse og en historisk forståelse af tallenes udvikling. Scene: Ian og Alex diskuterer her hvilke forskellig typer tal, der findes. Alex skal nemlig have afkodet et telefonnummer skrevet i romertal, som han har fået af romertøsen. Læringsmål: Kendskab til rationale tal, irrationale tal (reelle), primtal, sammensatte tal, romertal, ægyptiske tal, fibonaccital. Romertøsen Romertøsen Junglefar som romer Talmængder Junglefar og talmængder Tal om tal JungleFar som romer JungleFar og talmængder Talmængder Tal om tal side

18 Mission Titel: Trekanter Matematisk emne: Eleverne lærer i denne mission at navigere i et tegneprogram og får sat nogle grundlæggende geometriske begreber på plads. Scene: Monica skal lave et logo til en logo-konkurrence. Hun får hjælp af Josephine, der lærer hende, hvordan man konstruerer trekanter. Læringsmål: Midtnormal, vinkelhalveringslinie, median, diagonal, vinkler, vinkelsum. Logo-konkurrencen I studiet Logo-konkurrencen ll Tegn trekantlinjer Tal om trekantlinjer I tegnestuen Logo-konkurrencen Tegn trekantlijner Tal om trekantlijner Trekanten i solen II side

19 Mission Titel: Brøker Matematisk emne: Introduktion og illustration af de grundlæggende regneregler i algebra, som eleverne senere vil kunne genkende og benytte i formelsamlingen. Scene: Alex har svært ved at holde styr på sit colaforbrug. Monica viser ved hjælp af brøker, hvordan han kan regne ud, hvor mange liter han egentlig har drukket. Læringsmål: Regneregler for og beskrivelse af brøker (lægge sammen og trække fra), negative tal (fortegnsreglerne), parenteser (led og faktorer). Lexes colaforbrug Forkorte/ -længe JungleFar og brøker Fællesnævner Brøkturen Forkorte-forlænge Brøker og cola Fællesnævner JungleFar og brøker Brøk-turen side

20 Mission Titel: Del og Helhed Matematisk emne: Eleven har i de tidligere klasser lært procentbegrebet at kende. Her lærer eleven at anvende procentbegrebet i praksis. Scene: Josephine holder udsalg. Monica vil låne en lommeregner til at regne de nye priser ud, men Josephine insisterer på at lære hende nogle gode og hurtige procent-regneregler. Læringsmål: Procent/brøk/decimaltal, promille, procentdiagram (+cirkeldiagram), forhold (sammenlign), udregn procent. Udsalg i Jos workshop JungleFar med procenter Rabat i butikken Forhold Sorter efter størrelse JungleFar og procenterne Udsalg i Jos workshop Forhold Sorter efter størrelse Rabat i butikken side

21 Mission Titel: Areal Matematisk emne: I denne mission behandles de grundlæggende areal- og omkredsformler. Scene: Monicas værelse skal males og hendes far har været ude at købe maling, men han har glemt at tage højde for om der måles i meter eller centimeter. Læringsmål: Der arbejdes med rektangler, trekanter, cirkler og hvilke forskellige måleenheder, der findes og som det er vigtigt at tage højde for i udregningerne. Areal-trekant Areal-trekant Far køber maling Husets arealer Måleenheder Far køber maling JungleFar og arealer Areal og omkreds Måleenheder JungleFar og arealer 6 Husets arealer Areal og omkreds side 6

22 Mission 6 6 Titel: Reduktion og ligninger Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med ligninger og parenteser samt reducering og sortering af forskellige udtryk. Scene: Her kommer en lille gennemgang af regneregler for parenteser. Læringsmål: Her skal eleven trænes i regneregler, især parenteser. Eleven lærer bl.a. at ændre fortegn i, gange ind i, reducere i og opløse parenteser. Parentes-regler Parentes-regler JungleVægten Ligning-turen Jungle-vægten JungleFar reducerer 6 JungleFar og arealer JungleFar reducerer JungleFar og arealer Ligningsturen side 7

23 Mission 7 7 Titel: Funktioner Matematisk emne: I denne mission får eleven en fornemmelse for sammenhængen mellem en ligning og en kurve i et koordinatsystem. Scene: Josephine og Alex er nede i butikken. Alex forklarer Josephine principperne bag funktioner og hvad man kan bruge dem til. Læringsmål: Koordinatsystemet (det retvinklede og andre), ændringer, variabel, konstant, talpar og. grads ligning. Funktionsforklaring X og funktioner FunktionsLeg Sildeben JungleFar med funktioner X og funktioner Funktionsforklaring 7 JungleFar med funktioner Funktions-leg Tegn trekantlijner side 8

24 Mission 8 8 Titel: Grafer og koordinator Matematisk emne: Koordinatsystemet og dets forskellige anvendelser beskrives og introduktion af begreber relaterende til koordinatsystemer og grafer. Scene: Ian og Alex er nede på havnen, hvor Ian hører om Alex har helt styr på akserne og koordinaterne i et koordinatsystem. Læringsmål: Forståelse for koordinatsystemer og dets mange anvendelsesmuligheder, afsætte og aflæse punkter i koordinatsystem, angivelse af aksernes inddeling, begreber relateret til koordinatsystemer og grafer. Koordinater Tal om koordinater Nordpolen og omegn Punkter i et koordinatsystem Øhavet Aflæseren Tal om koordinater Koordinater Nordpolen og omegn 8 A flæseren 6 Øhavet Punkter i et koordinatsystem side 9

25 Mission 9 9 Titel: Diagrammer Matematisk emne: Lagkage- eller pizzadiagram? Eleverne introduceres for diagrammer og hvordan overskuelige data kan blive værdifulde, hvis de visualiseres på den rigtige måde. Scene: Alex og Ian er nede i cafeen, hvor de diskuterer, hvad man kan bruge gamle bonruller til og hvornår de forskellige diagramtyper er mest fordelagtige. Læringsmål: Introduktion og arbejde med forskellige diagramtyper: pinde-, søjle-, procent- og cirkeldiagram. Café-statistik Pindediagrammer Vejret Cirkeldiagrammer Diagramvalg Café-statistik 9 Diagramvalg Pindediagrammer Vejret Cirkeldiagrammer side 0

26 Mission 0 0 Titel: Cirkler Matematisk emne: I denne mission ses der nærmere på cirkler, hvor de findes, hvad de bruges til og hvordan de konstrueres. Scene: Alex og Monica er nede i cafeen, hvor Alex har skaffet et nyt bord, der skal skæres til, og så er det en god idé at have kendskab til cirkelbegreber. Læringsmål: Tangent, korde, radius, diameter, cirkeludsnit, cirkelafsnit. Det runde bord Tegn cirkeludsnit og -afsnit Korncirkler JungleFar og geometri Cirkelsnak Det runde bord 0 Cirkelsnak Tegn cirkeludsnit og -afsnit Korncirkler JungleFar og geometri side

27 8. klasse.. 8. klasse 0 missioner Mission Titel: Algebra Matematisk emne: Eleven introduceres for potensregler og kvadratrødder og sammenhængen mellem rod og potens. Scene: Ian og Monica ser på de uendelig mange stjerner, hvilket giver Ian anledning til at forklare Monica om fidusen ved potensregning og invitere hende med i biografen. Læringsmål: Regneregler for + beskrivelse af brøker (multiplikation), kvadratrødder, potens (skrivemåder for store og små tal, fælles faktor), negative tal (fortegnsreglerne), parenteser (led og faktorer). Stjerner og tal Stjerner og tal Tal om potens JungleFar med potens Om rødder Rod-turen Tal om potens Rød turen Om rødder JungleFar med potens side

28 Mission Titel: Trekanter Matematisk emne: Eleverne lærer at udregne sidelængder ved hjælp af Pythagoras læresætning, samt hvad man kan bruge det til. Scene: Monicas far har købt et billede, der er højere end døren. Han tror derfor, at det er nødvendigt at hæve dørkarmen, men det er Ian ikke så sikker på. Han imponerer Monica og svigerfar, da han viser, hvordan det regnes ud. Læringsmål: Pythagoras læresætning, ligningsløsning og hvordan det bruges samt konstruktioner af trekanter. Trekanter Trekanter Mere Pythagoras Tegn trekantlijner Masser af Pythagoras JungleFar og arealer Mere Pythagoras JungleFar er Pythagoras JungleFar er Pythagoras Tegn trekantlijner 6 Masser af Pythagoras JungleFar og arealer side

29 Mission Titel: Areal og omkreds Matematisk emne: I denne mission præsenteres eleven for forskellige typer arealer og hvordan man beregner omkredsen. Scene: Monica og Alexs far har besluttet at sælge grunden med tennisbanen for at købe en anden og måske større grund med mulighed for heste. Alex vil nødigt miste tennisbanen og viser derfor, hvordan man kan sammenligne størrelsen på de to arealer. Læringsmål: Trapez, parallelogram, sammensatte figurer, skæve figurer, måleenheder, Herons formel. JungleFar og arealer Figuropdeling Far køber jord Arealer sådan cirka Arealer på grunde Far køber jord JungleFar og arealer Luftfotogra fier Areal-overvejelser Arealer på grunde side

30 Mission Titel: Funktioner Matematisk emne: I denne mission arbejdes der på løsning af ligninger herunder reducering og isolering samt overvejelser over, hvordan en ligning fungerer og hvad den kan bruges til. Scene: Monica mangler penge. Alex tilbyder, at hun kan sælge smoothies i cafeen, og Ian forklarer Josephine, hvordan ligninger også kan være nyttige, når der laves mad og hvad x egentlig er for en størrelse. Læringsmål: Forklaring af metoder i ligningsløsning, inspektion af. grads ligninger. Ligninger forklaring JungleFar i ligningstemplet Direktør Lex X marks the spot JungleVægten JungleFar i ligningstemplet Ligninger - forklaring Junglevægten X marks the spot Direktør Lex side

31 Mission Titel: Funktioner og talfølger Matematisk emne: Eleverne skal i denne mission arbejde med grafer; hvordan tekst kan omsættes til grafer og se på den direkte påvirkning i det grafiske udtryk, når konstanterne i en. grads-ligning ændres. Scene: Her kan man høre om hvordan man kan sætte system i tallenes verden. Læringsmål: Variabel og konstant, regneforskrifter ud fra grafer og tekst. Talfølger og funktioner Drej på talfølger Funktionsturen JungleFar følger tal Udfyld talrækkerne Talfølger og funktioner Udfyld talrækkerne Drej på talfølger Funktionsturen JungleFar følger tal side 6

32 Mission 6 6 Titel: Tegning Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med størrelsesforhold og tegning. Eleven får en fornemmelse for, hvordan man ved hjælp af målestok kan ændre en tegning til virkelighed (faktisk størrelse). Scene: Monica har inviteret til fest med oldtidsgræsk tema, og Josephine har hjulpet med at lave en tempelindgang, men størrelsesforholdene er ikke blevet helt rigtige. Læringsmål: Størrelsesforhold, arbejdstegninger, målestok. Togafesten Målestok: Tegning til virkelighed Typer af tegninger Målestok: Tegning til virkelighed Opmåling af grund Togafesten 6 Opmåling af grund Målestok: Tegning til virkelighed Målestok: Tegning til virkelighed Typer af tegninger side 7

33 Mission 7 7 Titel: Økonomi Matematisk emne: Her skal eleven arbejde med omregning af værdier og mængder, herunder hovedregning med udregning af brøkdele af og procent af. Scene: Josephine har lavet butikken om til en grønthandler og Ian hjælper hende med at finde frem til de bedste priser, når der skal handles ind til butikken. Læringsmål: Omregning, procent, brøk, værdier og mængder. Hjemmelavet Grønthandlerpriser Quiz om kilopris og literpris JungleFar med procent Gulerodskage Hjemmelavet 7 JungleFar med procent Grønthandlerpriser Quiz om kilopris og literpris Gulerodskage side 8

34 Mission 8 8 Titel: Rumfang og overflade Matematisk emne: I denne mission arbejdes der med rumfang og rumfangsangivelse samt hvordan man kan beregne overflader og rumfang i skæve figurer. Scene: Josephine skal have fjernet en tønde fyldt med vand, hun har stående i butikkens baggård. Inden de kan fjerne den, må hun og Ian regne sig frem til, hvor tung den er. Læringsmål: Kasse, prisme, cylinder, kegle, kugle, skæve figurer, måleenheder, lommeregner. Tønden med vand Rod-turen Lommeregnerregning JungleFar og rumfang På landet Tønden med vand 8 På landet Rod-turen Lommeregnerregning JungleFar og rumfang side 9

35 Mission 9 9 Titel: Sandsynlighed Matematisk emne: Her lærer eleven om hændelse og udfaldsrum til beskrivelse af sandsynlighed herunder øvelser i udregning af sandsynlighed og sortering af hændelser. Scene: Monica har svært ved at vælge tøj. Ian udfordrer hende til at benytte sandsynlighedsregning til at vælge noget helt tilfældigt, og bror Alex forklarer hende, hvordan det kan gøres. Læringsmål: Vurderinger, hændelse, udfaldsrum, de store tals lov, både og -, enten eller -princippet. Hændelse i skabet Både og Køkken-roulette Et udfald af tøj JungleFar og sandsynlighed Hændelse i skabet 9 Et udfald af tøj Kombinationsmuligheder Køkken-roulette JungleFar og sandsynlighed side 0

36 Mission 0 0 Titel: Statistik Matematisk emne: Her ser eleven fordelene ved intervalbaserede diagrammer i forhold til talbaserede og hvordan man kan blive klogere af en god visualisering. Scene: Ian påstår, at gennemsnitsalderen for cafeens kunder er blevet højere og mener, at Alex derfor bør ændre menuen. Alex kræver dog først dokumentation for Ians påstand, så de laver en statistisk undersøgelse. Læringsmål: Diagrammer, visualisering, kumulerede sandsynligheder, hyppigheder, intervaller, sumkurve. Alderstal Cirkeldiagrammer JungleFar og gennemsnit Mere cafe-statistik Pindediagrammer Alderstal 0 Pindediagrammer Cirkeldiagrammer JungleFar og gennemsnit Mere cafe-statistik side

37 9. klasse.. 9. klasse 0 missioner Mission Titel: Regne Matematisk emne: Reglerne for multiplikation og division af brøker (ændre fortegn i, gange ind i, reducere i og opløse parenteser). Gennem almindelig regnetræning anvender og udvikler eleven desuden sin problembehandlingskompetence. Scene: Her er det primært eleven selv, der skal regne. Eleven skal, for at hjælpe JungleFar, bl.a. sortere brøker efter størrelse og udregne brøkdele og procent af i hovedet. Læringsmål: Regneregler for + beskrivelse af brøker (division), potens (skrivemåder for store og små tal, fælles faktor), parenteser (led og faktorer). Gange og dividere brøker Brøkturen Regn det ud JungleFar med brøker JungleFar og brøker Gange og dividere brøker Brøkturen Regn det ud JungleFar og brøker JungleFar med brøker side

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5

Undervisningsplan: Matematik Skoleåret 2014/2015 Strib Skole: 5B Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: Side 1 af 5 Ugenumre: Hovedområder: Emner og temaer: 33 Addition og subtraktion Anvendelse af regningsarter 34 Multiplikation og division Anvendelse af regningsarter 35 Multiplikation med decimaltal Anvendelse af

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Lærervejledning 4-6 klasse

Lærervejledning 4-6 klasse Lærervejledning 4-6 klasse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...3 1.1. Hvad er Hexaville...3 1.2. Strukturen i Hexaville...3 1.3. Læringsprincipperne for Hexaville...4 2. Hexaville universet...4 3. Programmet

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering

Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering Uge Emne Formål Faglige mål Evaluering (Der evalueres løbende på følgende hovedpunkter) 33-36 Regneregler Vedligeholde og udbygge forståelse og færdigheder inden for de fire regningsarter Blive fortrolig

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer Regneregler og Algebra. Læringsmål Faglige aktiviteter Fag: Matematik Hold: 26 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig gode matematiske færdigheder og at

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik

Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 Årsprøven i matematik Årsplan 9. klasse matematik 2013-2014 33 Årsprøven i matematik Årsprøve og rettevejledledning 34-35 36 og løbe nde Talmængder og regnemetoder Mundtlig matematik 37 Fordybelses uge 38-39 Procent - Gennemgå

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN MATEMATIK Lærer: SS Forord til faget i klassen Vi vil i matematik arbejde differentieret i hovedemnerne geometri, statistik og sandsynlighed samt tal og algebra. Vi vil i 5. kl. dagligt arbejde med matematisk kommunikation

Læs mere

Årsplan for 5. klasse, matematik

Årsplan for 5. klasse, matematik Årsplan for 5. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet så det

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Eleverne skal lære at:

Eleverne skal lære at: PK: Årsplan 8.Ga. M, matematik Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 uge 50 Tal og algebra Eleverne skal arbejde med at: kende de reelle tal og anvende dem i praktiske og teoretiske sammenhænge

Læs mere

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1

matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 33 matematik grundbog trin 1 preben bernitt grundbog trin 1 2004 by bernitt-matematik.dk 1 matematik grundbog trin 1 ISBN: 978-87-92488-28-2 1. udgave som E-bog 2006 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Emne Tema Materialer

Emne Tema Materialer 32 36 Uge 35 Fag: Matematik Hold: 20 Lærer: Trine Koustrup Undervisningsmål 9. klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Målsætningen med undervisningen er at eleverne udvikler deres kunnen,opnår

Læs mere

MATEMATIK. Formål for faget

MATEMATIK. Formål for faget Fælles Mål II MATEMATIK Formål for faget Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE

ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE ÅRSPLAN MATEMATIK 5.KLASSE Matematiklærerens tænkebobler illustrerer, at matematikundervisning ikke udelukkende handler om opgaver, men om en (lige!) blanding af: Kompetencer Indhold Arbejdsmåder CENTRALE

Læs mere

Årsplan for matematik 2012-13

Årsplan for matematik 2012-13 Årsplan for matematik 2012-13 Uge Tema/emne Metode/mål 32 Matematiske arbejdsmåder(metode) 33 Intro 34 Tal + talforståelse 35 Brøker-procent 36 Potens+kvadrat-og kubikrod 37 Emneuge 38 Ligninger-uligheder

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015

Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Årsplan matematik 7.klasse 2014/2015 Emne Indhold Mål Tal og størrelser Arbejde med brøktal som repræsentationsform på omverdenssituationer. Fx i undersøgelser. Arbejde med forskellige typer af diagrammer.

Læs mere

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13

Parvis. do. do. Aflevering af individuelle lektier s. 12-13 Fagårsplan 2010/2011 Matematik 6.A. B side 1 af 8 Brian Sørensen (BS) Kongeskær SkoleNord 32 33 Cirklen 34 35 eleverne tager manglende prøver eleverne og læreren sætter mål for årets arbejde i matematik

Læs mere

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU

Årsplan for matematik 10. klassetrin. 2012 2013 v. CJU Årsplan for matematik 10. klassetrin 2012 2013 v. CJU Når dette skoleår er omme, så er det målet, at undervisningen har bidraget til, at formålet for faget er opfyldt: Formålet med undervisningen er, at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Signe Skovsgaard

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Formel- og tabelsamling

Formel- og tabelsamling Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie 2005 Grundskolen Formel- og tabelsamling Folkeskolens afsluttende prøver i matematik Uddannelsesstyrelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for matematik. Formål for faget matematik Formålet med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. Den tråd i matematik Hørsholm Skole har lavet den røde tråd for undervisningen i matematik fra 1.-9. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse 1.klasse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin sommer 15 Institution VUC-vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Kofi Mensah 1maC05

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Mundtlig eksamen Maj-Juni 2014 Institution VUF Uddannelse Fag og niveau stx (Studenterkursus) Matematik C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 VUCHA Hf-Flex Matematik-C Ivan Tønner Jørgensen(itj)

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse for MATEMATIK C, 1. 2. semester 2013-2014 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent

Nye Fælles Mål og årsplanen. Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Nye Fælles Mål og årsplanen Thomas Kaas, Lektor og Kirsten Søs Spahn, pæd. konsulent Interview Find en makker, som du ikke kender i forvejen Stil spørgsmål, så du kan fortælle os andre om vedkommende ift.:

Læs mere

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever.

Beviserne: Som en det af undervisningsdifferentieringen er a i lineære, eksponentiel og potens funktioner er kun gennemgået for udvalgte elever. År Sommer 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse HF2-årigt Fag og Matematik C niveau Lærer Søren á Rógvu Hold 1b Oversigt over forløb Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb 4 Forløb 5 Forløb 6 Forløb

Læs mere

Repetition og eksamensforberedelse.

Repetition og eksamensforberedelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj-juni 2014 skoleår 13/14 Herning HF og VUC Hf Matematik C

Læs mere

Matematik for hf C-niveau

Matematik for hf C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for hf C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for hf C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33

Indhold. Bind 1. 1 Eksperimentel geometri 3. 2 Areal 33 Indhold Bind 1 del I: Eksperimenterende geometri og måling 1 Eksperimentel geometri 3 Hvorfor eksperimenterende undersøgelse? 4 Eksperimentel undersøgelse: På opdagelse med sømbrættet 6 Geometriske konstruktioner

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Paradigmer til faget Matematik, modul 1

Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Fag Matematik modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i matematik er at styrke de studerendes matematiske kompetencer ud fra de forudsætninger, de har.

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet

Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematik UVMs Trinmål synoptisk fremstillet Matematiske kompetencer Trinmål efter 3. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin Trinmål efter 9. klassetrin indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2009/10 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009/10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd, Vordingborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Matematik C Nst 16A Oversigt

Læs mere

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug Årsplanen for 7. klasse udarbejdes i samarbejde mellem 7. klasses matematiklærere (Helle og Ditte). Overordnet er året inddelt i uger, hvor der til hver ugeforløb er et Tema. Organisering af matematikundervisningen:

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik:

TW 2011/12. Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag. Formål for faget matematik: TW 2011/12 Fag: Matematik Klasse: 9. Mandag, Tirsdag, fredag Formål for faget matematik: Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring

Hovedemne 1: Talsystemet og at gange Læringsmål Nedbrudte læringsmål Forslag til tegn på læring Hovedemne 1: Talsystemet og at gange kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge udvikle metoder til multiplikation og division med naturlige tal udføre beregninger med de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby Hf Matematik C Ashuak Jakob France

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest - Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Peter

Læs mere

Matematik i anvendelse Undervisningen giver eleverne mulighed for at handle med fagligt overblik og dømmekraft i komplekse situationer med matematik

Matematik i anvendelse Undervisningen giver eleverne mulighed for at handle med fagligt overblik og dømmekraft i komplekse situationer med matematik MATEMATIK Matematik og regning er et af de meget fundamentale fag, som ligger til grund for så megen anden forståelse af den verden, vi befinder os i, dens lovmæssigheder, mønstre, sammenhænge og udvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg Afdeling, Eksamens nr. 582 / Skolenummer 561 248 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C Bodil Krongaard Lindeløv mac2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse Geometri og måling Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål

Kapitel 1: Tal. Tegn på læring. Delforløb Fælles mål Læringsmål 5. klasse Årsplan Kapitel 1: Tal Eleven Talsystem Regnestrategier Fase 1: Eleven kan udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger vedrørende hverdagsøkonomi

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Årsplan for 9. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Matematik man (2), tirs, ons, fre Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Kort frokost, s. 30-33 Regning m. negative

Læs mere