Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde"

Transkript

1 Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl i Solrød Strandkirke Den 08. Maj Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie Gravesen, Lizzi Schultz, Karin Justesen Fraværende uden afbud: 08.05/01 /01 Godkendelse af referatet for mødet den 09. Apr. Godkendt /02 /02 Meddelelser fra kasserer Regnskabsrapport for de første fire måneder plus arbejdsbudget blev gennemgået uden bemærkninger. Vejledning til Brandsoft Kirkeportal vedlægge igen til dette referat. Ad /02(fortsat)Vedr.: Elektronisk udsendelse Ad/02(fortsat)Foreløbig drøftelse af elektronisk udsendelse af MR-materiale.. Konklusion: De næste to møder udsendes som test både elektronisk og per post. Efter sommeren evalueres forløbet /03: meddelelse fra Kateket /03:Rapport fra kateketen blev omdelt til orientering. /04Meddelelser fra organisterne. /04 Inge Bonnesen og Kirsten Borritz fortalte om forårskoncerten /05+06: Meddel. Fra graver og Kirkeværge /06+/05 /07 Meddel. Fra præsterne /07:Leif Ellerbek fortalte om konfirmationerne herunder positive erfaring med mere moderne musik.også god erfaring med det nye højtaleranlæg i Solrød Kirke.Leif Ellerbek omtaler muligheden for en fælles udenlandsklasse til konfirmandforbredelse for børn, der bor i udlandet, men som skal konfirmeres i det danske fraflytningssogn /08: Meddel. Fra udvalgene /08 A-udv.: Planlægning af koordineringen af arrangementer med Jersie Sogn.Alle arrangementer bliver første onsdag i hver måned Gudstj-udv.: næste møde 4.juni K-K-udv.: Borebillebehandling sættes i gang snarest. Tyverisagerne er afsluttede. Orientering om statistik for urneflytninger. K-bladsudv.: Spørgsmål om ændring af annoncering til Solrød Nyt udsættes til næste møde.bo Nygård Larsen har accepteret at skrive noget i sognebladene op til valget.

2 Den 08. Maj Blad nr. 2 Deadline til næste blad er 15.maj (efter mødet er det blevet oplyst at Bo Nygård Larsen har accepteret at stå som redaktør af et særligt valgblad som kommer ud ekstra med den relevante information og på det rigtige tidspunkt op til valget. PR-udv.: Nogle regninger fra 2007 vedrørende edb-faciliteter på hjemmesiden er færdig forhandlede og betales først i Bemærk at der i 2008 er en særlig konto til hjemmesiden i kontogruppe 2. Pers-udv.: Der ansat en ny gravermedhjælper.der er endnu ikke endelig klarhed om omfanget af frihed for en organist assistent i en kvote 70%-stilling. Der kommer fremover klare regler for private vikarer ( dvs. når en medarbejder privat engagerer en vikar som også aflønnes privat). Hovedreglen bliver at præst og menighedsråd skal høre om engagementet i god tid inden og accepterer det. Aktivitetsudvalget EDB-udvalget Gudstjenesteudvalget: Kirke- Kirkegårdsudvalget Kirkebladsudvalget: Annonce Skal vo gå over til Solrød Nyt I stedet for Sydkysten. PR-udvalget Præstegårdsudvalget Personaleudvalget Økonomiudvalget: 08.05/09 /09 Budget 2009 samt Budgetplan Spørgsmålet om evt. anskaffelse af et permanent elklaver i Solrød Kirke behandles på næste møde. Grundet donation fra Carlsen-Langes fond til lysskulptur på kr ændres budgetforslag 2009 således at der foreslås kr til ovenlys i Strandkirken i stedet for kr og at der ikke sættes penge af i budgettet til lysskulptur. Det meddeles provstiudvalget umiddelbart efter dette møde /10 Sandbakken 12 /10 : 08.05/11 Provstiudvalget /11: 08.05/12 Evaluering af indeværende MR-periode /12 Det overvejes at der udarbejde en evt. ekstra valgavis indeholdende vigtige områder fra menighedsrådets arbejde og ansvar. Hvis der

3 skal Den engageres 08. Maj en skriver til dette Blad skal nr. 3 arbejdet i gang på næste MR-møde. Bo Nygård Larsen spørges om opgaven. (Se parentes ad punkt /08 vedr kirkebladsudvalget, hvoraf fremgår at Bo Nygård har accepteret opgaven) Der deltager 3+2 medlemmer på kommende SMS-møde om valget den 19.maj.Man melder selv til /13 Annexkirkegården /13 Kirsten Hartvig Petersen fortalte at LKAnlæg har repareret forskellige arbejder og genplantet inden fristen den 1. maj. Vedr vand i jorden og buxbomhække følges evt problemer indtil 1. sept., hvorefter garantien udløber. / /14 : Legestuen 08.05/15 : Salmesangssamarbejde 08.05/16: Særlige arr. i næste måned 08.05/17: Oplæg fra provsti om evt. udækket pastoralbetjening 08.05/18: Lønpolitik for kirkegårdspersonalet 08.05/19: Åndehullet 08.05/20Lysskulptur til Strandkirken Sagen er pt. I bero /15 Programforslag blev omdelt og udsendes til skolerne. /16 Som ad /21 /17 Drøftelse af oplæg fra provsten om provstipræst. Der var enighed om at sende et politisk signal til stiftet om behov for provstipræst til aflastning af provsten. Solrød Sogn har ikke derudover selv konkrete behov i forhold til den skitserende blækspruttemodel, men vil derudover gerne være med til finansiere en tidsbegrænset stilling som provstipræst alene til aflastning af provsten. Dette skulle i givet fald omfatte alle sogne i provstiet. Formanden skriver til provst og biskop herom. (Efterfølgende er det kommet frem at den lokale præsteforening under alle omstændigheder ønsker en belysning af lokalt behov for ekstra pastoral betjening d.v.s. uafhængigt at evt. midlertidige finansieringsmodeller) /18 Oplæg til lønpolitik behandles på ny i personaleudvalget, således at alle pligtige arbejdsopgaver omfattes af lønpolitikken. /19 Drøftelse af pladsproblemer i forbindelse med konfirmationerne. /20 Bevilling på kr til lysskulptur. Der nedsættes følgende udvalg: Kirsten Hartvig Petersen, Ole Rathmann, Kirsten Borritz,

4 Den 08. Maj Blad nr. 4 Inge Bonnesen, Charlotte Gravesen. /21 Pinse på herrens mark. Der er udsendt plan. Menighedsrådet er umiddelbart indstillet på at /21: Pinse på herrens mark melde fra ved den kommende evaluering 08.05/22: Kordegnemedhjælperstillingen /22 Mogens Sørensen orienterede om sagen. Der var enighed om at der forsøges oprettet en kordegneassistentstilling. Med henblik på dette var der endvidere enighed om at starte processen med en optælling af den eksisterende kordegnefunktion (100%kordegn+50% medhjælp). Der tages 08.05/23: Lågerne i Solrød Kirke 08.05/24: Meddel. fra formanden *Bog om bispehaven i Roskilde og * Orientering om fælles gave til Jan Lindhardt 08.05/25 : Hyggeklubben 08.05/26: Joyful Noise 08.05/27: Menighedsplejen 08.05/28: Evt.: stilling til situationen efter optællingen. /23 Udsættes /24 Bøger fra stiftet blev omdelt. Ellers til efterretning /25 Der arbejdes på efterårsprogrammet. Udflugten i september går til det nye naturcenter på Møn. /26 /27 /28 Mogens Sørensen berettede om biskopindsættelsen Ref: v. Steen Arnstrup

5 Den 08. Maj Blad nr /mr-maj 2008

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30

Menighedsrådsmøde Torsdag, d. 20. november 2014 kl. 17.30 Afbud fra Inger Boes Punkt 1 Nyt fra sognepræsterne: D. 04.12.: Fyraftensgudstjeneste med Mandskor og julekål. Grete Sørensen har et hold af hjælpere. Råvarer er indkøbt. D. 07.12.: Ni Læsninger. Forfriskninger

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Kl. 10 17 i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP 20 91 95 03 Hans Cramer HC 29 72 43 13 Steffen Juul-Sørensen SJS 21 45

Læs mere

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd

Referat 3. april + 8. April 2014 Vejby Menighedsråd Møde i Konfirmandhuset Tak for dejlig mad til Anne Sofie. Tilstede: Mogens Pedersen, Anne Sofie Bugge, Per Mortensen, Kristian Søjberg, Lillian Hopen, Claus Sætter-Lassen, Henrik Fredsgaard, Nia Schulin-Zeuthen,

Læs mere