Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik. Evaluering, orientering og vejledning"

Transkript

1 Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring

2 Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen i samtlige prøvediscipliner vises og analyseres, hvorefter der konkluderes med censorindberetninger fra de tre prøvediscipliner; færdighedsprøven, problemregning og mundtlig matematik. Færdighedsprøven På landsbasis gik 657 folkeskoleelever til færdighedsprøve i matematik. Karakterfordeling af færdighedsprøven på landsbasis hos 10. klasser i folkeskolen: GGS elever A 33 5,0 12,9 B 52 7,9 C ,0 D ,8 54,8 E ,9 23,9 Fx 52 7,9 F 3 0,5 8,4 I alt Gennemsnitskarakteren er 4,68 i 7-trin-skala, hvilket svarer til mellem karaktererne D og C. 12,9 af eleverne har fået karaktererne B eller A, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 54,8 af eleverne har fået karaktererne D eller C, der gives for den gode og jævne præstation. 23,9 af eleverne har fået karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 8,4 af eleverne har fået karaktererne F eller Fx, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. Fordelingen af karaktererne er en normalfordeling 1, med den hyppigst forekommende karakter D. 33,8 af eleverne har fået karakteren D, det vil sige 1/3 af de elever som gik til færdighedsprøven. 1 Normalfordelingen bruges som en "model" af hvordan et stort antal statistiske elementer fordeler sig omkring deres gennemsnit. Den er symmetrisk og kan entydigt bestemmes ved observationssættets middelværdi og varians. Dvs. at middelkaraktererne er de hyppigste, og at både bund og topkaraktererne ikke er særlig hyppigt forekommende. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 1

3 Karakterfordeling vist i antal elever, gennemsnit i 7-trinsskala. Fagdisciplin elever gns. elever gns. elever gns. elever gns. elever gns. Færdighedsprøven 797 3, , , , ,68 2 Tabellen viser at der var sket et lille fald af gennemsnittet af prøveresultatet (4,68) her i år i forhold til sidste års resultat (5,2), der var et fald på 10. Karakterfordeling i i i færdighedsprøven: Færdighedsprøven 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, A-B 6,3 7,8 5,9 15,2 12,9 C-D 52,2 49,8 46,4 61,0 54,8 E 27,9 25,7 27,3 17,8 23,9 Fx-F 13,7 16,6 20,4 5,9 8,4 Som det kan ses på udviklingen af fordelingen af karakterer er andelen af de elever som fik tilfredsstillende karakterer i 2014 mindre end sidste års prøveresultater, men set over på de 5 år afviger prøveresultaterne i 2013 fra de andre år. Når man ser bort fra resultater i 2013 kan man se, at andelen af de tilfredsstillende karakterer er stiget i forhold til , og andelen af karaktererne E, Fx og F er reduceret. 2 Felt farvet med gul betyder det højeste gennemsnit i perioden Evalueringsrapport Matematik 2014, side 2

4 Karakterfordeling efter køn Der var flest drenge der fik karaktererne D, C og B og flest piger der fik karakter E og derunder. Fordelingerne af karaktererne efter køn viser den samme billede i færdighedsprøven og mundtlig prøve, hvor drengene var en lille smule overtal for karaktererne D - A, og pigerne var i overtal for karaktererne E og derunder. Karakterfordeling i af færdighedsprøven i kommunerne: Færdighedsprøve F Fx E D C B A Sermersooq (4,88) 1,3 8,1 23,9 29,5 19,7 11,1 6,4 Qaasuitsup (4,63) 0 7,6 23, ,8 7,6 3,4 Qeqqata (4,75) 0 7,6 21, ,8 3,3 7,6 Kujalleq (4,24) 0 8,5 26,6 38,3 18,1 5,3 3,2 Karakterfordelingerne for kommunerne ser meget ens ud. Tallene med parentes viser kommunernes gennemsnitskarakterer, som for alle kommuner ligger mellem D og C. Tyngdepunktet for karakter i alle kommuner ligger på karakteren D, som gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 3

5 Problemregning På landsbasis gik 662 folkeskoleelever til problemregning i matematik. Karakterfordeling af problemregning på landsbasis hos 10.klasser i folkeskolen: GGS elever A 20 3,0 8,5 B 36 5,4 C 88 13,3 38,5 D ,2 E ,6 23,6 Fx ,6 29,5 F 32 4,8 I alt Gennemsnitskarakteren for problemregning er 3,17 i 7-trin-skala, hvilket svarer til karaktererne E-D. 8,5 af eleverne har fået karaktererne B eller A, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 38,5 af eleverne har fået karaktererne D eller C, der gives for den gode og jævne præstation. 23,6 af eleverne har fået karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 29,5 af eleverne har fået karaktererne F eller Fx, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. Fordelingen af karaktererne er en anormalfordeling 3, med den hyppigst forekommende karakter Fx og D. F A 3 B 5 Fx 25 C 13 E 24 D 25 Cirkeldiagrammet viser karakterfordelingen i Det er bemærkelsesværdig, at hovedparten (75 ) af eleverne har fået karaktererne Fx, E og D. 3 Normalfordelingen bruges som en "model" af hvordan et stort antal statistiske elementer fordeler sig omkring deres gennemsnit. Grafen på en anormalfordelig har mere end en toppunkt. Dette betyder, at der er en eller flere kløft mellem de hyppigst forekommende karakterer. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 4

6 Karakterfordeling vist i antal elever, gennemsnit i 7-trinsskala. Fagdisciplin elever Problemregning elever gns. elever gns. elever gns , , , , ,17 Tabellen viser at der var sket et fald af gennemsnittet af prøveresultatet (3,17) her i år i forhold til sidste års resultat (4,1), der var et fald på 23. gns. elever gns. Karakterfordeling i i i problemregning: 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Udviklingen af fordelingen af karakterer fra i problemregning har været svingende. Den store udsving kan tydeligst ses især på graferne for karaktererne C-D og Fx-F, hvert andet år har karaktererne skiftes til at ligge på hver sin ende. Det samme billede kan man også se på graferne for karaktererne A-B og karakteren E. Karakterfordeling efter køn Problemregning A-B 2,8 8,8 4,1 14,1 8,5 C-D 30,6 49,0 24,5 44,6 38,5 E 28,7 21,7 29,5 19,5 23,6 Fx-F 37,9 20,4 42,0 21,7 29,5 Evalueringsrapport Matematik 2014, side 5

7 Karakterfordelingen efter køn viser, at der er forskel på toppunkterne, hvor pigernes toppunkt ligger i karakteren Fx, og drengenes toppunkt ligger på karakteren D. Karakterfordeling i af problemregning i kommunerne: Problemregning F Fx E D C B A Sermersooq (3,49) 4,6 23,9 23,4 22,6 13,4 7,1 5 Qaasuitsup (2,96) 5,5 26,8 20,9 27,2 12,8 4,7 2,1 Qeqqata (3,27) 3,2 22,3 28,7 24,5 12,8 5,3 3,2 Kujalleq (2,82) 5,3 23,4 25,5 27,7 14,9 3,2 0 Karakterfordelingerne for kommunerne ser meget ens ud. Tallene med parentes viser kommunernes gennemsnitskarakterer. Tyngdepunkterne for karaktererne i alle kommuner ligger imellem karakterne Fx og D. Mundtlig prøve På landsbasis gik 372 folkeskoleelever til mundtlig prøve i matematik. Karakterfordeling af mundtlig prøve på landsbasis hos 10.klasser i folkeskolen: GGS elever A 15 4,0 18,0 B 52 14,0 C 66 17,7 40,1 D 83 22,3 E 83 22,3 22,3 Fx 71 19,1 19,6 F 2 0,5 I alt Gennemsnitskarakteren for mundtlig prøve er 4,45 i 7-trin-skala, hvilket svarer til karakteren D. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 6

8 18,0 af eleverne har fået karaktererne B eller A, der gives for den fremragende og fortrinlige præstation. 40,1 af eleverne har fået karaktererne D eller C, der gives for den gode og jævne præstation. 22,3 af eleverne har fået karakteren E, der gives for den tilstrækkelige præstation. 19,6 af eleverne har fået karaktererne F eller Fx, der gives for den utilstrækkelige og uacceptable præstation. hyppigst forekommende. Karakterfordeling vist i antal elever, gennemsnit i 7-trinsskala. Fagdisciplin elever gns. elever gns. elever gns. elever gns. elever gns. Mundtlig 405 3, , , , ,45 Gennemsnitskaraktererne inden for de fem år fra 2010 til 2014 har været stabile, der har ikke været det store udsving. Karakterfordeling i i i mundtlig prøve: 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Mundtlig prøve A-B 12,6 16,9 15,2 19,1 18,0 C-D 42,5 41,7 38,0 36,8 40,1 E 21,5 22,6 23,1 28,3 22,3 Fx-F 23,5 18,8 23,6 15,8 19,6 Elevprofilerne i de 5 år i mundtlig prøve har været stabile, den mest stabile af elevprofilerne var eleverne der fik karaktererne C-D, som har ligget omkring 40. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 7

9 Karakterfordeling efter køn :. Fordelingerne af karaktererne efter køn viser den samme billede i færdighedsprøven og mundtlig prøve, hvor drengene var en lille smule overtal for karaktererne D - A, og pigerne var i overtal for karaktererne E og derunder. Karakterfordeling i af mundtlig prøve i kommunerne: Mundtlig prøve : F Fx E D C B A Sermersooq (4,98) 0 17,7 17, ,9 13,7 8,9 Qaasuitsup (4,28) 0,7 18,4 23,5 23,5 16,9 16,2 0,7 Qeqqata (3,66) 0 32,2 20,3 16,9 16,9 11,9 1,7 Kujalleq (4,51) 1,9 9,4 32,1 18,9 22,6 11,3 3,8 Karakterfordelingerne for kommunerne. Tallene med parentes viser kommunernes gennemsnitskarakterer. Karakterfordelingerne for kommunerne er forskellige. Tyngdepunkterne for karaktererne i alle kommuner ligger imellem karakterne Fx og D. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 8

10 Konklusion Ved de centralt stillede skriftlige prøver er det kun muligt at evaluere et udvalg af læringsmålene, og dermed evalueres der kun en lille del af elevernes færdigheder og kompetencer. Ved de skriftlige prøves eleverne netop i de grundlæggende færdigheder. Selv om eleverne ikke prøves i alle opstillede læringsmål, er forudsætningen for at eleverne klarer sig godt til prøverne, at eleverne har de grundlæggende matematiske færdigheder og kompetencer. Færdighedsprøve Ved færdighedsprøven testes eleverne indenfor disciplinerne tal og algebra, geometri og anvendt matematik. 4 Ved nærmere analyse af opgavebesvarelserne viser det sig, at der stadigvæk er huller i elevernes matematik færdigheder. De opgavetyper som eleverne har lavet mange fejl i til prøven år efter år omhandler typisk brøker og omkreds og areal af geometriske figurer (f.eks. cirkel og trekant). I dette års færdighedsprøve er det også værd at bemærke at, der var mange forkerte svar til opgaverne der omhandler afrunding, regneregler, procent og reduktion indenfor tal og algebra, og indenfor geometri forskrift for funktion, omkreds/areal/rumfang og phythagoras. Problemregning Ligesom i færdighedsprøven viser opgavebesvarelserne i problemregning, at der stadigvæk er mangler i elevernes færdigheder. De opgavetyper som eleverne har lavet mange fejl i til prøven i år omhandler typisk omsætninger, sumkurve indenfor statistik, areal af en cirkel og procentregninger. Gennemsnitskarakteren i problemregning er som regel lavere end gennemsnitskarakteren i færdighedsprøven, da problemregning består af et opgavesæt, der berører alle kategorierne i faget, og at eleverne skal kunne anvende matematiske modeller og give faglige begrundelser for de fundne resultater. Der med stilles der større krav til eleverne til problemregning, hvor eleverne skal kunne vise strategier for problemløsning ud over de grundlæggende matematikfærdigheder. Manglende opstilling til problemregning forekommer tit, hvor eleverne skriver facit uden udregning. Når man skal bedømme i problemregning skal der lægges vægt på kommunikationsværdien, hvor besvarelserne helst skal være ensartede med sammenhæng mellem tekst, mellemregninger og resultat. 5 Mundtlig prøve Til mundtlige prøver har der været brugt begge prøveformer, prøveform A for enkelte elever og prøveform B for en gruppe elever. Generelt klarer eleverne sig godt ved gruppeprøverne, som bl.a. kan skyldes at der skabes en god dialog mellem elever og lærer/censor. Det kan anbefales, at skolerne vælger prøveformen, da det som regel giver gode resultater for de fleste elever, det kan man se på karakterfordelingerne i i mundtlig prøve som har været stabile. Prøveoplæggene skal give eleverne mulighed for fordybelse og vise deres kundskaber uanset niveau, så der er mulighed for både de svage og de stærke elever. Eleven prøves i praktisk anvendelse af fagets begreber og arbejdsmetoder, valg af fremgangsmåde samt i viden og indsigt i det matematiske stof. Eleven skal kunne begrunde de fundne resultater. 6 Prøveoplæggene var generelt i orden, men der kan være plads til forbedringer for nogen af skolerne. Prøveoplæggene kan udformes som åbne og lukkede opgaver. Åbne oplæg kan indeholde illustrationer, fakta-bokse, tabeller og lign. Med overskriften kan medfølge forslag til discipliner man kan 4 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. jan. 2009: 61 stk. 2 5 Matematikki X - Lærerens bog side 12, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9.jan. 2009: 75 stk. 5. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 9

11 komme ind på f.eks. pythagoras, vækst, areal, statistik som kan bruges til elevernes begrundelse for de fundne resultater. De lukkede oplæg kan have samme form som åbne oplæg, men med forslag til arbejdet med spørgsmål sat i punkter. Spørgsmålet kan lyde som hvor mange containere kan der være i Arena Arctica?. Den daglige matematikundervisning Prøveresultaterne tyder på at matematikundervisningen her i landet har meget fokus på færdighederne. Men de opgavetyper som eleverne har lavet mange fejl i til prøverne år efter år igennem årene, tyder på at det handler om hvor tit de forekommer i lærebøgerne. Udredning/-regning af omkreds, areal og rumfang af geometriske figurer har været tilbagevendende fejltyper. Især udregning af arealer volder problemer for mange, som tyder på, at man ikke er vant til at arbejde med arealberegninger i den daglige matematikundervisning. Det er vigtigt at vedligeholde de færdigheder eleverne har tilegnet sig igennem yngste- og mellemtrinnet og anvende disse hele forløbet i ældstetrinnet. Det, der også kan mangle er, hvordan man kan bruge færdighederne til problemstillinger inden for faget. Hvis man inddrager projektorienteret undervisning i løbet af skoleårene igennem hele ældstetrinnet, vil det være en fordel for eleverne. Elever kan have lov til at udforske og behandle en eller flere problemstillinger set fra en matematisk synsvinkel. 7 For at eleverne skal kunne opnå gode resultater til afgangsprøverne er det en forudsætning, at eleverne kan løse opgaver og forstå hvad opgaven går ud på, og er i stand til at kunne fortolke de oplysninger, der er i forbindelse med opgaverne både skriftligt og mundtlig især. 8 7 Matematikki X- Lærerens bog side Matematikki Y- Lærerens bog side ; Matematikki Z- Lærerens bog side 11. Evalueringsrapport Matematik 2014, side 10

Vejledning til prøverne i faget matematik

Vejledning til prøverne i faget matematik Vejledning til prøverne i faget matematik Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test Marts 2014 Indhold Forord... 4 1. Indledning... 5 Prøvernes forskellige dele... 5 2. FSA... 9

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2011 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Udarbejdet af: Konsulent Lars Poort

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling

- Vejledning til brug af beregner af læseudvikling Beregneren - progression i de nationale læsetest Læsevejledning og praktiske spørgsmål Vejledning indeholder 3 dele: 1. En indledning, som overordnet giver baggrunden for projektet Øget pædagogisk anvendelighed

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Integration af IKT i matematikundervisningen

Integration af IKT i matematikundervisningen Integration af IKT i matematikundervisningen 4m 3m 2m Horisont 1m ground A bottel of chees and pest Udarbejdet af Kaj Østergaard Århus Dag- og Aftenseminarium 2004/2005 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet...

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006

AVU trin 2 prøver i matematik Facitforslag Dec. 2005. ISBN: 87-90652-65-7 ISSN: 1603-9432 EH-Mat 2006 Denne udgave på internettet er ment som en gennemsynsudgave. Ønsker du at anvende materialet, kan du købe materialet i en trykt version. Et VUC eller en anden undervisningsinstitution kan købe en digital

Læs mere