Energipolitisk aftale perspektiver for energibranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen"

Transkript

1 WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen

2 Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5 pct. vedvarende energi (VE) i ,5 pct. vindandel af elforbrug i 2020 Bruttoenergiforbruget: Fald i forhold til 2006 med 12,3 pct. i 2020 Drivhusgasudledninger: Reduktion i forhold til 1990 med 34 pct. i 2020 Aftalen fastlægger initiativer frem til 2020 Aftalen har til formål at medvirke til at gøre Danmark uafhængighed af kul, olie og gas i

3 Aftalens omkostninger Initiativerne i aftalen giver meromkostninger på 3,5 mia. kr. i 2020, heraf 0,4 mia. kr. for virksomhederne. ES2050 Vores Energi Energiaftale Samlet finansiering 3,6 mia. kr. 5,6 mia. kr. 3,5 mia. kr. Privat erhverv samlet 1,2 mia. kr. 1,5 mia. kr. 0,4 mia. kr. Gns. pr. ansat 600 kr. 800 kr. 200 kr. Husholdninger samlet (før moms) 2,2 mia. kr. 3,5 mia. kr. 2,7 mia. kr. Gns. pr. husstand (inkl. moms) Kilde: Klima, Energi og Bygningsministeriet kr kr kr. Off. service samlet 0,3 mia. kr. 0,5 mia. kr. 0,3 mia. kr. 3

4 Aftalens omkostninger (II) Kilde: Klima-, energi- og bygningsministeriet

5 Aftalens omkostninger (III) Herudover kan virksomhederne få tilskud til energieffektivisering via den øgede energispareindsats fra energiselskaberne, og investeringstilskud fra den nye grønne erhvervsordning samt støtte til industriel kraftvarme. Der er tale om en gradvis indfasning frem mod 2020, hvor belastningen er størst. Aftalen indeholder desuden en lempelse af procesenergiafgiften for erhvervslivet på 0,5 mia. kr. i Samlet set vurderes aftalen ikke at forringe konkurrenceevnen for de energiintensive og mest konkurrenceudsatte virksomheder. Men enkelte virksomheder kan opleve en nettofordel, andre en øget omkostning. 5

6 Vedvarende energi 1000MW havvind 500 MW kystnær vind 500 MW ekstra vind på land Omlægning fra kul til biomasse på centrale kraftvarmeværker Øget støtte til biogas Anlægstilskud til VE til proces Tilskud til IKV i industri mv. Generelt bundfradrag for kul, koks og petroleumskoks til tung proces Stop for olie- og gasfyr i nye bygninger fra 2013 (dog undtaget steder med manglende alternative tilslutningsmuligheder) 6

7 Energieffektivisering Fordobling af energiselskabernes energispareindsats Strategi for energirenovering af eksisterende bygninger 7

8 Smart elnet mv. Udrulning af intelligente elmålere Etablering af en såkaldt engrosmodel, der skal fremme konkurrencen på elmarkedet, herunder sikre at elforbrugere modtager én samlet regning via elhandelsvirksomhederne Eltransmissionsledning ifm. havvindmølleparken Kriegers Flak Strategi for smart elnet i Danmark Eftersyn af energireguleringen med fokus på incitamenter til grøn omstilling, konkurrence, omkostningseffektivitet og forbrugerbeskyttelse 8

9 Forskning, udvikling og demonstration Parterne arbejder for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi, der kan støtte en fortsat effektivisering af energianvendelsen og fremme omkostningseffektive VEteknologier, hvor der også er et erhvervs- og eksportpotentiale. 9

10 Analyser og strategier (I) Analyse af fjernvarmens rolle inden udgang af 2013 Videreudvikling af kommunal CO2-beregner Strategi for energirenovering af eksisterende bygninger. Analyse af gasinfrastrukturen Analyse af biogasanvendelsen i DK inden Analyse af elnettets funktionalitet med høj vindproduktion Analyse af udenlandske transmissionsforbindelser Analyse af støttemodeller for solenergi Strategi for smart elnet i DK Teknologivurdering af transportsektoren 10

11 Analyser og strategier (II) Strategi for fremme af energieffektive køretøjer Eftersyn af energireguleringen Udredning af tilskuds- og afgiftssystemet Analyse af erhvervslivets energiforhold, herunder påvirkning af konkurrenceevnen Udarbejdelse af generel ligevægtsmodel for vurdering af tiltag i energisystemet Analyse af samlet energiindsats og mulige nye initiativer inden 2018 Analyse af muligheder for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industri 11

12 Opfølgning på aftalen Parterne gør årligt status for aftalte nye initiativer, analyser og eventuel videreførelse af initiativer, der løber ud Parterne mødes i 2015 for at drøfte eventuel videreførelse af initiativer og finansiering Parterne forpligter sig til inden udgangen af 2018 at optage drøftelser om konkrete supplerende initiativer for perioden efter 2020 Regeringen gør hvert år status for realiserede besparelser 12

13 DI Energibranchen anbefalede Et bredt politisk forlig, der sætter en klar kurs for grøn omstilling En aftale med fokus på udvikling Hensyn til konkurrenceevnen og omkostningerne for virksomhederne Eftersyn af energiafgifterne, herunder påvirkning af konkurrenceevnen 13

14 Udviklingsperspektiver Vedvarende energi Energieffektivitet Smart Grid FUD DI Bioenergi og VE-referencegruppe EE-netværk og ESCO-netværk Smart Grid Netværk Forsknings- og innovationsudvalget Grøn transport Konference 11/6 Smart Cities Finansiering Diverse partnerskabsaktiviteter Venture match making 14

15 Internationale perspektiver Danmark som internationalt foregangsland Udenlandsk forskning og investering i Danmark Danmark som learning lab for verden Partnerskaber om smart cities Øget brandværdi i udlandet af danske løsninger Øget dansk eksport Politisk og kommercielt klimadiplomati til fælles gavn 15

16 Energiintensitet i EU (2010) kg/ Anm.: Energiintensiteten måles som kilogram olie ækvivalent per 1000 euro BNP, dvs energiforbrug per BNP enhed. Kilde: Eurostat 16

17 Udvalgte EU-landes VE-mål som følge af VE-direktivet Vedvarende energi %* (prov.) 2020 target Austria 23, Belgium 2, Cyprus 2, Czech Rep 6, Denmark (35) Estonia Finland 28, France 10, Germany 5, Greece 6, Hungary 4, Ireland 3, Italy 5, Latvia 32, Lithuania Netherlands 2, Poland 7, Portugal 20, Slovak Rep 6, Slovenia Spain 8, Sweden 39, UK 1, EU27 8, * Som andel af endeligt energiforbrug Anm.: Tallet i parentes angiver DK's nationale mål 17

18 18

19 19

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke.

Senest har EU-Kommissionen den 23. januar 2008 spillet ud med en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015

ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 ENERGISEKTORENS ENERGIINDUSTRIENSHISTORISKE HISTORISKEOMSTILLING OG OMSTILLING BETYDNING OG FOR BETYDNING DANMARK FOR DANMARK UDARBEJDET AF QUARTZ+CO JANUAR 2015 FORORD Danmark har gennem de sidste 40

Læs mere

National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark

National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark National handlingsplan For vedvarende energi i Danmark Juni 2010 DA 1 DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé af den nationale politik for vedvarende energi... 4 2. Det forventede endelige energiforbrug i 2010-2020...

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013

Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 Faglæreuddannelsen Workshop om Smart Grid Sønderborg d. 25. juni 2013 12-06-2012 Agenda Dansk Energi Smart Grid Hvad er Smart Grid Regeringens Smart Grid Nationale Smart Grid projekter VE-direktivet Fremtidens

Læs mere

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996

Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Miljø- og Energiministeriet 1996 Titel Energi 21 Regeringens energihandlingsplan 1996 Forside Klaus Holsting Illustrationer Af fotograf Klaus Holsting over

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere