Horsbøl. Torstrup sogn døbte 1734 til 1814

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsbøl. Torstrup sogn døbte 1734 til 1814"

Transkript

1 1734 d. 7 mar. dom qvinqvagesima døbte jeg Anders Christensens pigebarn af Foldager nom. Anna Cathrine, som var fød d. 5 mar. formiddag. Test: Niels Madsens hustru af Lindinggård, Christen Jensen af Moosgård, Jacob Bentsen af Rotbøl, Iver Mortensens hustru af Linding Mølle, Maren Sørensdatter den ældre af Firhøje d. 4 apr. dom lætare døbte jeg Hans Clausens pigebarn af Olling nom. Mette, fød d. 31 mar mod aften. Test: Benned Nissens hustru af Uhre i Tistrup sogn bar barnet, manden Benned Nissen, Christen Marcussen af Agerkrog i bemeldte sogn, Lambert Christensens hustru af Olling, Karen (Lanneks)datter ibidem d. 18 apr. dom palmar døbte jeg Mads Sørensens drengebarn af Sig nom. Jep, fød d. 16 apr. mod aften. Test: Ingeborg Madsdatter sal. Jep Sørensens enke af Sig bar barnet, Jørgen Frandsen og søn Søren Jørgensen og datter Anna Jørgensdatter alle af Janderup, Christen Bertelsen af Blaksmark d. 20 jan. en torsdag blev Jens Pedersens hustru Karen Pedersdatter i Ovnbøl forløst med et pigebarn, som kom levendes frem, men så straxen døde navnløs d. 7 feb. om natten imellem søndag og mandag d. 6te og 7de feb. blev Niels Ebbesens hustru Maren Nielsdatter i Sig forløst med en dødfødt pigebarn, hvormed hun kom 11 uger for tidlig d. 28 feb. mandag aften blev Peder Christensens hustru Kirsten Lauridsdatter i Sig forløst med et pigebarn, som den 2. mar. blev døbt nom. Ellen. Test: Lauge Christensens hustru Maren Nielsdatter af Skovlund i ansager sogn bar barnet, Christen Pedersen ibidem, Jens Christensen af Tange, Jens Nielsens hustru Maren Lauridsdatter af Sig, Mette Eskesdatter ibidem d. 27 maj. fredag morgen blev Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter i sig forløst med et pigebarn, som d. 30 dito blev døbt nom. Kirsten. Test: sognedegnens hæderlig hr. Jens Lundes hustru Kirstine Marie Grube af Sig bar barnet, Jens Madsen Toft, Ebbe Jessen, Jens Nielsens hustru Maren Lauridsdatter, Anna Nielsdatter, alle af Sig d. 15 jun. en onsdag ved middagstid fødde Kirsten Pedersdatter i Ounbøl sit uægte pigebarn, som d. 19 dito blev døbt nom. Marie. Til barnefader blev udlagt Lambert Larsen ibidem, landsoldat under hr. major Tersers compagnie. Test: Niels Christensens hustru Kirsten Nielsdatter bar barnet, Laurids Pedersen, Søren Jensen, Mette Silladsdatter, alle af Ovnbøl, Christen Christensens hustru Sidsel Christensdatter af Firhøje d. 1 jul. onsdagen efter silde blev Mads Pedersens hustru Maren Jensdatter i Tange forløst med et pigebarn, som d. 3 jul. blev døbt nom. Anna. Test: sal. Christen Mouridsens enke Karen Jensdatter bar barnet, Jens Nielsen i Sig, Jens Christensen i Tange, Peder Christensens hustru Kirsten Lauridsdatter af Sig, Mette Lauridsdatter af Tange d. 5 aug. fredag morgen blev Peder Clausens hustru Maren Jesdatter i Sig forløst med et drengebarn, som d. 7 aug. blev døbt nom. (Claus). Test: Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter af Sig bar ham til dåben, Ebbe Jessen ibidem, Jens Christensen af Tange, Søren Pedersens kone Ellen Lauridsdatter, Anna Clausdatter, begge af Sig. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 1 af 102

2 1735 d. 5 aug. dito dag formiddag blev Christen Jessens hustru Ingeborg Christensdatter ibidem forløst i lige måde med en søn, som og samme dag (7 aug.) blev døbt nom. Søren. Test: sognedegnens hæderlig Jens Lundes kæreste Kirstine Marie Pedersdatter Grube bar barnet, Laurids Nielsen, Peder Jensen, Peder Christensens hustru af Nørgård Kirsten Lauridsdatter, Karen Nielsdatter, alle af Sig d. 9 aug. løverdag morgen blev sal. Søren Jessens enke Valborg Lasdatter i Ovnbøl forløst med et drengebarn, som kom levende frem til verden men strax døde navnløs og med jordpåkastelse blev begraven dom 10 post trin d. 14 aug d. 19 aug. fredags morgen blev sal. Niels Nielsens enke Anna Thomasdatter i Ovnbøl forløst med et drengebarn som d. 21 aug. blev døbt nom: Niels. Test: Jens Pedersens hustru Karen Pedersdatter af Ovnbøl bar hannem for dåben, Laurids Pedersen ibidem, Jens Jensen ved Linding Bro, Ole Thomsen og Maren Thomasdatter af Tastrup d. 24 aug. onsdag morgen strax for dag blev min allerkæreste hustru Elisabet Jonasdatter nådeligen forløst med hendes 5te datter, som d. 28 aug. blev af mig selv udi provsten velærværdig hl. Peder Fanøe i Hodde hans lovlige forfald døbt og kaldet efter min sal. Faders navn Christiane. Test: præstens kæreste mad. Haahr af Ølgod bar barnet for dåben, mad. Maren Vejle af Yderik, provsten velærværdig hl. Rasmus Svitser af Varde, ærværdig hl. Ude Haahr af Ølgod Præstegård, min fætter Samuel Johannes Meyer studiosus d. 25 dec. fest natalitiorum xhti døbt Mads Iversens pigebarn af Firhøje nom. Anna, født løverdag aften d. 17 dec. Test: Jes Jensens hustru Marie Dorthea Foss bar barnet til dåben, Christen Pedersen af Yderik, Jens Christensen af Tange, Laurids Thomsens hustru Anna Olesdatter af Sækbæk, Maren Sørensdatter af Tange d. 27 dec. dom 3 nativitas xhti læst over Terkel Jørgensens liden søn som dagen før d. 26 strax over middag var født og siden samme aften af mig hjemmedøbt nom. Peder. Test: Iver Møllers hustru Christiane Madsdatter bar barnet, Anders Madsen af Varde, Iver Møller, Mads Hansen af Starbæk Mølle i Lyne sogn, Anna Mortensdatter af Yderik d. 9 mar. om aftenen blev Hans Christensens hustru Anna Nielsdatter i Sig forløst med et pigebarn, som dom lætare d. 11 blev døbt nom. Kirsten. Test: min kone bar barnet for dåben, Niels Ebbesen af Sig, Peder Nielsen af Lunderup, Erik Christensens hustru Mette Jepsdatter af Sig, Kirsten Christensdatter ibidem d. 29 mar. eftermiddag blev Niels Jørgensens kone Maren Pedersdatter i Tastrup forløst med et pigebarn, som fer 1 pasch d. 11 arp. Blev døbt nom. Else. Test: Mads Pedersens kone Maren Hansdatter af Tange bar hende for dåben, Niels Nielsen og Bertel Eskesen af Sig, Jens Nielsens kone Maren Lauridsdatter ibidem, Mette Eskesdatter ibidem d. 2 apr. blev Jørgen Terkelsens kone Maren Pedersdatter i Yderik forløst med et pigebarn om morgenen for dag, som bemeldte dag som var fer 2 pasch blev døbt nom. Karen. Test: Iver Møllers hustru Christiane Madsdatter af Linding Mølle bar barnet, manden Iver Mortensen Møller, Ole Terkelsen af Yderik, Mads Iversens kone Maren Sørensdatter af Firhøje, Ellen Carstensdatter af Ovnbøl d. 18 apr. ved middagstid blev Jens Clausens hustru Maren Christensdatter i Olling forløst med et pigebarn, som dom jubil d. 22 blev døbt nom. Birthe. Test: Benned Nissens D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 2 af 102

3 hustru Maren Andersdatter af Uhre i Tistrup sogn bar barnet for dåben, manden Benned Nissen, Jep Christensen af Agerkrog i bemeldte Tistrup sogn, Knud Madsens hustru Anna Jensdatter af Olling, Bodil Christensdatter af Agerkrog d. 6 maj. om morgenen blev Jens Jensens hustru Else Pedersdatter ved Linding Bro forløst med et drengebarn, som fest ascens christi d. 10 maj. blev døbt nom. Niels. Test: husholdersken på Nørholm Ide Jensdatter bar barnet til dåben, Veste Nielsen af Yderik, Niels Pedersen af Moosgård, Ole Pedersen Møllersvend på Nørholm, Lene Christensdatter af Præstegården d. 7 maj. mod aften blev Veste Nielsens kone Anna Andersdatter i Yderik forløst med et drengebarn som dom exaudi d. 13 maj. blev døbt nom. Anders. Test: jomfrue Anna Vejle af Yderik bar barnet for dåben, Christen Pedersen ibidem, Niels Madsen Brun af Lindinggård, Niels Christensen den yngre af Ovnbøl, Jens Pedersens hustru Karen Pedersdatter ibidem d. 1 jul. formiddag blev Bakken Jessens kone Ellen Clausdatter i Sig forløst med et pigebarn som fest visitat mariæ d. 2 jul. blev døbt nom. Maren. Test: Peder Clausens kone Maren Jesdatter af Sig bar barnet til dåben, Ebbe Jessen ibidem, Jens Christensen af Tange, Hans Christensens hustru Anna Nielsdatter af Sig, Anna Clausdatter ibidem d. 13 sep. om morgenen blev Anders Christensens kone Anna Madsdatter i Foldager forløst med et pigebarn som dom 16 p trin d. 16 dito blev døbt nom. Karen. Test: Mette Iversdatter af Linding Mølle bar barnet til dåben, Iver Mortensen Møller sammesteds, Niels Nielsen af Lindinggård, Niels Christensens hustru Kirsten Nielsdatter af Ovnbøl, Laurids Thomsens hustru Anna Olesdatter af Sækbæk d. 20 okt. om aftenen kl. imellem 7 og 8 slet blev min elskelige hustru naadelig og lykkelig forløst med en søn som d. 23 dito af herredsprovsten velærværdige og højlærde Peder Fanøe i Hodde blev døbt nom. Jonas Christian. Test: provstinde mad. Svitser i Varde bar hannem til dåben, hl. Hans Helsing sognepræst for Ansager menighed, hl. Peder Bruun sognepræst for Hemmet og Vium menigheder, rådmand Søren Ølgårds kæreste Marie Kirstine Brønsdorph af Varde, mademoiselle Marie Kirstine Bidermann af ansager Præstegård. Den almægtige barmhjertige Gud som haver dannet samme i og draget hannem af moders liv, danne og drage hannem ved igjenfødslens naade og den helligaands fornyelse udi troens rette kjærlighed og sandheds lydighed til hans sidste ende for frelseren Jesu Christi skyld. Amen d. 9 jan. die litan blev Niels Christensen junior af Ovnbøl hans spæde søn døbt nom. Søren, fød d. 8 jan. om morgenen. Test: Christen Pedersens hustru Bodil Lasdatter af Bjerremose bar barnet, Christen Jensen af Hornelund, Christen Lassen af Rotbøl, Peder Christensen af Hostrup i Øse sogn, Maren Sørensdatter af Ovnbøl d. 20 jan. dom 2 p epiph blev Iver Mortensen Møller af Linding Mølle hans spæde drengebarn døbt nom. Christen, fød d. 15 jan. om aftenen. Test: Niels Madsen Bruns hustru Else Hansdatter af Lindinggård bar barnet, Christen Nielsen af Foldager, Laurids Thomsen af Sækbæk, Mads Terkelsen af Yderik, Anders Christensens hustru Anna Christensdatter af Tromborg d. 20 mar. die litaneut pash blev Las Nielsens drengebarn i Sig, fød d. 17 mar. forhen eftermiddag, døbt nom. Niels. Test: min kone bar barnet for dåben, Christen Madsen Feldbereder, Peder Clausen, Else Nielsdatter, alle af Sig, Jens Christensen af Tange. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 3 af 102

4 1737 d. 19 apr. die soter blev Christen Christensens drengebarn i Firhøje døbt nom. Christen, fød d. 16 apr. for middag. Test: Mads Iversens kone Maren Sørensdatter af Firhøje bar barnet, manden Mads Iversen, Iver Mortensen af Linding Mølle, Niels Nielsen af Lindinggård, Thomas Madsens hustru Anna Thomasdatter af Ovnbøl d. 19 maj. dom cant blev Terkel Eskesens pigebarn af Sig døbt nom. Maren, fød d. 18 maj i dagningen. Test: min kone bar barnet, degnekonen Kirstine Marie Lunnes, Erik Christensen, Stephan Jepsen, Mette Eskesdatter, alle af Sig d. 24 sep. blev Mads Pedersens pigebarn af Tange fød i tusmørket om aftenen og d. 27 sep. døbt nom. Anna Marie. Test: Niels Jørgensens kone Maren Pedersdatter af Tastrup bar barnet, Niels Nielsen og Mads Christensen af Sig, Mette Lauridsdatter og Maren Christensdatter af Tange d. 28 sep. silde på aftenen blev Erik Christensens pigebarn af Sig fød og fest mich d. 29 sep. døbt nom. Johanne. Test: Ingeborg Madsdatter af Sig afgangen Jep Sørensens enke bar barnet, Hans Christensen af Sig, Jens Christensen af Tange, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter og Kirsten Christensdatter af Sig d. 5 okt. for dag blev Peder Christensen Nørgårds pigebarn i Sig fød og dom 16 post trin d. 6 okt. døbt nom. Ellen. Test: Las Christensens hustru Maren Christensdatter af Hodde bar barnet, Hans Christensen ibidem, Las Christensen ibidem, Christen Jessens hustru Ingeborg Christensdatter i Sig, Ingeborg Sørensdatter ibidem d. 18 nov. om natten imellem d. 17 og 18 blev Mads Iversens drengebarn af Firhøje fød og dom 23 a trin døbt nom Iver. Test: Jens Sørensens hustru Anna Madsdatter af Ovnbøl bar barnet, Christen Pedersen af Yderik, Jens Christensen af Tange, Bertel Nielsen af Lindinggård, Maren Sørensdatter af Tange d. 18 dec. om aftenen blev Ole Pedersens drengebarn af Foldager fød og dom 4 adv i christi d. 22 dec. døbt nom. Hans. Test: Jep Nielsens hustru Anna Pedersdatter af Hindsig bar barnet, Claus Pedersen og Jens Beck af Stundsig, Laus Thomsens kone Anna Olesdatter af Sækbæk, Maren Hansdatter af Transbøl d. 21 dec. om natten imellem d. 20 og 21 blev Jens Pedersens pigebarn af Ovnbøl fød og bemeldte dom 4 adv. Døbt nom. Kirstine Marie. Test: Jens Sørensens hustru Anna Madsdatter bar barnet, Laurids Pedersen, Thomas Madsen, Niels Christensen den yngre, hans hustru Valborg Lasdatter, Ellen Carstensdatter, alle af Ovnbøl d. 23 dec. om natten imellem d. 22 og 23 blev Peder Clausens drengebarn i Sig fød og fer 2 nativ christi d. 26 dec. døbt nom. Mads. Test: Bakken Jessens kone Ellen Clausdatter bar barnet, Ebbe Jessen, Jens Nielsen, Bertel Eskesen, Anna Clausdatter, alle af Sig d. 6 jan. fest epiph døbt Hans Christensens pigebarn n. Johanne af Sig, fød d. 4 jan. om aftenen. Test: Erik Christensens hustru Mette Jepsdatter af Sig bar barnet, Ebbe Nielsen af Mejls, Lambert Lassen af Præstegården, Bakken Jessens hustru Ellen Clausdatter af Sig, Kirsten Christensdatter ibidem. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 4 af 102

5 1738 d. 12 jan. dom 1 p epiph døbt Jens Jensens drengebarn n. Niels fra Linding Bro, fød d. 9 jan. mod aften. Test: degnekonen Kirstine Marie Pedersdatter af Sig bar barnet, Christen Christensen af Mikkelborg, Mads Christensen Ladefoged af Nørholm, Christen Iversen Gartnersvend ibidem, Ellen Carstensdatter af Østergård i Ovenbøl d. 2 feb. fest puris mar døbt Mads Christensen Ladefoged på Nørholm hans pigebarn nom. Johanne fra Olling, fød d. 26 jan for dag. Test: Ide Jensdatter husholderske på Nørholm bar barnet, Jens Pedersen fuldmægtig ibidem, Laurids Christensen Møller i Lille Mølle, Knud Madsen Bruns hustru Anna Jensdatter af Olling, Mette Sørensdatter af Nørholm d. 4 feb. døbt udi provstens velærværdige hl. Peder Fanøe af Hodde hans forfald, min egen lille datter nom. Anna Magdalene, fød d. 28 jan. om aftenen kl. imellem 8 og 9 slet. Test: enkepræstinden her i kaldet mad. Vibeke, afg. Hl. Clemmen Vejles af Yderik bar barnet, Hans Frederiksen Bimmers kæreste mad. Inger Marie Pedersdatter Fanøe af Hodde Præstegård, sognedegnen Jens Lunnes kæreste Kirstine Marie Pedersdatter Grubbe af Sig, rådmand Søren Ølgård af Varde, mons. Jens Pedersen fuldmægtig ved Nørholm. Gud forfremme hende i troen og det gode indtil enden til himlen og hendes evige salighed for Jesu skyld d. 8 apr. fer 3 pasch døbt Christen Jessens pigebarn af Sig, fød dagen tilforn d. 7 apr. efter middag nom. Kirsten. Test: degnens hustru Kirstine Marie Lunnes af Sig bar barnet, Peder Christensen ibidem, Hans Christensen ibidem, Laurids Nielsens hustru Anna Jensdatter ibidem, Anna Jesdatter af Ovnbøl d. 14 apr. om aftenen blev Thomas Madsens pigebarn i Ovnbøl fød og die lit. D. 16 apr. døbt nom. Kirsten. Test: Mads Jepsens hustru Maren Sørensdatter i Firhøje, Mads Nielsen af Linding, Laurids Pedersens hustru Christine Bentsdatter af Ovnbøl, Ellen Carstensdatter ibidem d. 1 jun. fest trinit døbt Niels Jørgensens drengebarn nom. Peder af Tastrup, fød d. 30 maj. for middag. Test: Mads Pedersens hustru Maren Hansdatter af Tange bar barnet, manden Mads Pedersen, Hans Christensen af Sig, Jens Christensen af Tange, Johanne Thomasdatter af Tastrup d. 8 jun. dom 1 p trin døbt Vedste Nielsens pigebarn nom. Maren af Yderik, fød d. 5 jun. for middag. Test: Laurids Thomsens hustru Anna Olesdatter af Sækbæk bar barnet, Rasmus Sørensen af Yderik, Hans Andersen af Skonager, Knud Madsens hustru Anna Jensdatter af Olling, Anna Terkelsdatter af Yderik d. 15 jun. Dom 2 p trin døbt Peder Skrædders pigebarn nom. Valborg af Tradsborg, fød d. 13 jun. 1 time for middag. Test: Thomas Andersens hustru Lene Sørensdatter af Stauskjær bar barnet, manden Thomas Andersen, Peder Christensen af Stundsig, Christen Nielsens hustru Mette Pedersdatter af Foldager, Kirsten Thomasdatter af Gunderup d. 27 jul. dom 8 a trin døbt Rasmus Sørensens drengebarn nom. Søren af Yderik, fød d. 25 jul. om morgenen. Test: Anna Clemmensdatter Vejle af Yderik bar barnet til dåben, Jens Pedersen og Hans Jørgensen af Ovnbøl, Ole Terkelsen af Yderik, Vedste Nielsens hustru Anna Andersdatter ibidem. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 5 af 102

6 1738 d. 28 sep. dom 17 trin læst over Las Salomonsens pigebarn af Kragelund, fød d. 22 sep. ved middagstid og formedelst svaghed af faderen blev strax hjemmedøbt nom. Birthe. Test: Mads Gydesens hustru Karen Jensdatter af Stundsig bar barnet, Christen Pedersen og Nis Lambertsen ibidem, Peder Skrædders hustru Karen Thomasdatter af Tradsborg, Else Sørensdatter af Gunderup d. 26 mar. die supplicat virid døbt Hans Jørgensens drengebarn nom. Søren af Ovnbøl, fød om natten for midnat imellem d. 24 og 25 mar. Test: Rasmus Sørensens hustru Kirsten Madsdatter af Yderik bar barnet, Niels Jørgensen af Tastrup, Jes Michelsen af Ovnbøl, Peder Madsen ibidem, Valborg Sørensdatter ibidem d. 19 apr. dom jubil døbt Jens Jensens drengebarn nom. Niels Christian fra Linding Bro, fød d. 14 apr. strax efter solens opgang. Test: sognedegnen hæderlig Jens Lunne hans hustru Marie Kirstine Grube af Sig bar barnet, Mads Christensen Ladefoged på Nørholm, Poul Buch af Varde, Christen Christensen af Michelborg, Knud Madsens hustru Anna Thomasdatter af Olling d. 22 apr. en onsdag blev min hjertens kjære hustru Elisabet Jonasdatter kl. 7½ slet om morgenen forløst med et pigebarn, som formedelst min egen upasselighed blev samme dag hjemmedøbt nom. Elisabet Margrethe. Gud som ved den hellige dåb har friet hende fra sine synder og antaget hende i sin nådepagt, han lade hende fremvoxe i troens pragt til at hade synden, og beredes i nåden til sin sidste saligheds ende. Amen d. 13 maj. die litan døbt Christen Jessens tvilling pigebørn navnlig Kirstine og Karen af Sig, fødde d. 10 maj. kort før solens nedgang. Test: Niels Jessens hustru Anna Pedersdatter fra Snorup i Tistrup sogn bar den 1ste til dåben og Peder Christensens hustru Kirsten Lauridsdatter fra Sig bar den 2den. Niels Jessen fra Snorup, Peder Christensen, Bertel Eskesen og Ebbe Jessen, alle af Sig, Christen Nielsen af Lervad, Erik Christensens hustru Mette Jensdatter af Sig, Karen Nielsdatter af Ovnbøl, Ingeborg Sørensdatter af Tastrup d. 31 maj. dom 1 p trin døbt Bertel Eskesens drengebarn nom Eske af Sig, fød d. 26 maj. efter midag. Test: degnekonen Kirsten Marie Lunnes bar barnet, Ebbe Jessen af Sig, Thomas Madsen af Tastrup, Mads Christensen af Sig, Maren Christensdatter af Tange d. 18 jun. die litan blev min lille datter Elisabet Margrethe ført til kirken og af provstens velærværdig hl. Peder Fanøe i Hodde læst over. Test: mad. Marie Cathrine Stephansen fra Lunderup, mad. Sophie Hoffmann fra Varde, capellanen hl. Poul Borrebye ibidem, rådmand Johan Krag ibidem, mons. Jens Odderbæk studiosus fra Sig d. 28 jun. dom 5 p. trin døbt Iver Møllers drengebarn nom. Hans af Linding Mølle, fød d. 25 jun. mod aften. Test: Anna Terkelsdatter af Yderik bar barnet, Anders Christensen af Tromborg, Christen Christensen af Firhøje, Mads Terkelsen af Yderik, Laurids Thomsens hustru Anna Olesdatter af Sækbæk d. 21 aug. blev mons. Jens Odderbæks spæde pigebarn af Sig formedelst svaghed af mig hjemmedøbt nom. Birthe, fød om formiddagen samme dag. D. 11 okt. dom 20 p trin blev bemeldte barn Birthe Jensdatter Odderbæk af Sig ført til kirke og læst over. Test: afgangen borgmester Jens Taulovs enke mad. Maren Bjørn af Varde bar barnet, leutnant Morten Taulov ibidem, mons. Lauge Fanøe studiosus af Hodde, min kone, jomfru Vibeke Kragelund af Varde. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 6 af 102

7 1739 d. 21 aug. dito dag døbt Henrich Jensens pigebarn nom. eleonora af Sig, fød om natten imellem d. 13 og 14 aug. Test: degnekonen Kirstine Marie Lunnes ibidem bar barnet, Ebbe Jessen, Thomas Jensen, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter, alle af Sig, Laurids Pedersens hustru Mette Eskesdatter af Tange d. 7 nov. blev Niels Christensens den yngre i Ovnbøl hans spæde pigebarn formedelst svaghed og livsfare af mig hjemmedøbt nom. Kirsten, fød om aftenen tilforn d. 6 nov. D. 27 dec. fer 3 nativit xhti blev bemeldte barn Kirsten Nielsdatter af Ovnbøl fremført til kirken og læst over. Test: Nis Lassens hustru Lene Christensdatter af Vejrup i Vium sogn bar barnet, manden Nis Lassen, Christen Lassen og hustru Maren Sørensdatter af Rotbøl, Maren Lasdatter af Ovnbøl d. 16 mar. die litaneut døbt Thomas Madsens drengebarn nom. Mads af Tastrup, fød ved midnatstid mellem d. 14 og 15 mar. Test: degnekonen Kirstine Marie Lunnes bar barnet, Ole Thomsen af Tastrup, Mads Pedersen, Jens Christensen og Johanne Nielsdatter af Tange d. 10 apr. dom palmar døbt Bakken Jessens drengebarn nom. Jes af Sig, fød d. 8 apr. ved middagstid. Test: Jep Murmesters kone Ingeborg Pedersdatter bar barnet, Peder Clausen, Terkel Sørensen, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter, Anna Clausdatter, alle af Sig d. 10 apr. dito dag døbt Peder Christensen Nørgårds barn nom. Karen af Sig, fød d. 9 apr. om morgenen. Test: Christen Jessens hustru Ingeborg Christensdatter bar barnet, manden Christen Jessen, Jes Nielsen, Mads Christensen, Else Nielsdatter, alle af Sig d. 15 apr. døbt Peder Jessens pigebarn nom. Dorthe af Ovnbøl, fød d. 13 mod aften. Test: Christen Jensens hustru af Stundsig Midtgård bar barnet, manden Christen Jensen, Niels Jensen af Hindsig, Jørgen Pedersens hustru Maren Jensdatter af Olling, Else Olesdatter af Ovenbøl d. 26 apr. døbt Mads Pedersen af Tange hans spæde pigebarn nom. Maren, fød d. 24 apr. mod aften. Test: Karen Jensdatter, afgangen Christen Mouridsens enke af Tange bar barnet, hendes søn Jens Christensen, Laurids Pedersens hustru Mette Eskesdatter ibidem, Ole Thomsen og Maren Christensdatter af Tastrup d. 6 jun. fer 2 pentecost døbt Mads Iversens drengebarn nom. Niels af Firhøje, fød d. 4 jun. om morgenen. Test: Christen Lassens hustru Maren Sørensdatter af Rotbøl bar barnet, manden Christen Lassen, Christen Christensen af Firhøje, Jens Christensen af Tange, Else Iversdatter af Yderik d. 19 jun. dom 1 p trin døbt Laurids Pedersens drengebarn nom. Peder af Tange, fød d. 13 jun. ved middagstid. Test: Mads Pedersens hustru Maren Hansdatter af Tange bar barnet, Mads Pedersen, Jens Christensen, Mette Lauridsdatter, alle af Tange, Bertel Christensen af Sig d. 2 jul. fest visitat mar døbt Niels Jørgensens pigebarn n. Gertrud af Tastrup, fød d. 1 jul. henved middagstid. Test: Mads Pedersen, Jens Christensen og Mette Lauridsdatter af Tange, Erik Christensens hustru Mette Jensdatter af Sig som bar barnet og Thomas Madsens hustru Anna Thomasdatter af Tastrup. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 7 af 102

8 1740 d. 24 jul. dom 6 trin døbt Jørgen Pedersens drengebarn nom. Jens af Olling, fød d. 18 jul. om morgenen. Test: Christen Jensens hustru Inger Jensdatter af Stundsig Midtgård bar barnet, manden Christen Jensen, Knud Madsen af Olling, Jens Nielsen af Lindinggård d. 24 jul. dito dag døbt Peder Clausens pigebarn nom. Ellen af Sig, fød d. 17 jul. for middag. Test: Jep Murmesters hustru Ingeborg Pedersdatter af Sig bar barnet, Søren Christensen Landsoldat, Terkel Sørensen, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter, Anna Clausdatter, alle af Sig d. 6 nov. dom 21 p trin døbt Landsoldatens Henrich Jensen Due i Sig hans spæde pigebarn nom. Anna Kirstine, fød om natten imellem d. 2 og 3 nov. Test: degnekonen Kirstine Marie Lunnes i Sig bar barnet, Ebbe Jessen ibidem, Christen Jensen af Snorup, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter og Johanne Jensdatter af Sig d. 4 dec. dom 2 advent døbt Peder Pedersen Skrædders drengebarn nom. Mads af Tradsborg, fød d. 2 dec. silde på aftenen. Test: Thomas Andersens hustru Lene Thomasdatter af Stauskjær ber barnet, Mads Lauridsen af Kragelund, Laurids Thomsens hustru Anna Olesdatter af Sækbæk, Karen Olesdatter af Mejls, Kirsten Thomasdatter af Hornelund d. 6 dec. døbt Jens Pedersens drengebarn nom. Peder af Ovnbøl, fød d. 3 dec. sildig på aftenen. Test: Hans Jørgensens hustru Maren Sørensdatter af Ovnbøl bar barnet, unge Niels Christensen og Christen Nielsen Friis ibidem, Jens Jensen ibidem, Valborg Sørensdatter af Sækbæk d. 11 jan. hjemmedøbt formedelst svaghed mons. Jens Odderbæks spæde datter nom. Elisabet i Sig, fød d. 9 jan. om aftenen. D. 5 mar. dom oculi blev bemeldte pigebarn Elisabet Jensdatter Odderbæk af Sig ført til kirke og hendes hjemmedåb confirmeret. Test: min kone Elisabet Jonasdatter bar barnet, jomfru Anna Clemensdatter Vejle fra Yderik, rådmand og herredsfoged Johan Krag fra Varde, seig. Peder Stephansen forpagter fra Lunderup, min fættet Samuel Johannes Meyer candidatus ministeri her fra Præstegården d. 4 apr. fer 3 pasch døbt Christen Madsens drengebarn nom. Mads af Sig, fød d. 2 apr. over middag. Test: Jens Odderbæks kæreste mad. Marianne Odderbæks bar barnet, Jens Nielsen, Mads Christensen, Henrich Dues kone Karen Jensdatter, Mette Pedersdatter, alle af Sig d. 22 maj. fer 2 pent døbt Laurids Pedersens drengebarn nom. Erik af Tange, fød d. 19 maj. silde om aftenen. Test: enken Karen Jensdatter ibidem bar barnet, Peder Christensen af Søndergård i Sig, Jens Christensen af Tange, Mads Pedersens hustru Maren Hansdatter ibidem, Terkel Eskesens hustru Johanne Jesdatter af sig d. 11 sep. døbt Niels Jørgensens drengebarn nom. Jørgen af Tastrup, fød d. 8 sep. for middag. Test: Mads Pedersens hustru Maren Hansdatter af Tange bar barnet, Laurids Pedersen ibidem, Mourids Christensen ibidem d. 17 sep. dom 16 p trin døbt Peder Christensens spæde søn nom. Laurids af Søndergård i Sig, fød d. 14 sep. for middag. Test: mad. Marianne Odderbæks af Sig bar barnet, Peder Pedersen Udde, Christen Jessen, Christen Jepsens hustru Else Enevoldsdatter, Else Nielsdatter, alle af Sig. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 8 af 102

9 1741 d. 29 sep. fest mich døbt Christen Jessens pigebarn nom. Karen af Sig, fød d. 28 sep. om morgenen. Test: degnekonen Kirstine Marie Lunnes bar barnet, Jens Nielsen, Hans Christensen, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter, Else Nielsdatter, alle af Sig d. 26 dec. fer 2 nativ hafde Vedste af Yderik en dreng i kirke som blev døbt og kaldet Thomas, fød d. 23 dec. dom 4 adv. Over middag. Faddere: Peder Tøstesen i Yderik, Christen Terkelsen ibidem, Christen Jessen avlskarl i Præstegården, Else Iversdatter af Yderik, Anna Mortensdatter hos proustinde Vejle ibidem, Rasmus Sørensens hustru Kirsten Pedersdatter af Yderik bb d. 26 dec. eodem die hafde Mads Iversen af Firhøje en datter i kirke døbt og kaldet Mette, fød foran mandagen d. 24 dec. i dagningen. Faddere: Maren Sørensdatter af Rotbøl Christen Lassens hustru bb, Christen Lassen i Rotbøl, Christen Christensen i Firhøje, Mourids Christensen i Tange, Laurids Thomsens hustru Anna Olufsdatter af Sækbæk, Anna Marie Olufsdatter af Ovnbøl d. 25 mar. fest annunciat mariæ blev Laurids Thomsens og Anna Olufsdatters barn af Sækbæk døbt og kaldet Niels, fød d. 16 mar. en fredag ved solens opgang. Faddere: Søren Smed i Firhøje, Christen Christensen ibidem, Jens Christensen i Tange, Jens Pedersens hustru Karen i Frihøje, Else Olufsdatter af Ovnbøl, Maren Sørensdatter Mads Iversens hustru af Firhøje bb d. 26 mar. fer 2 pasch blev Niels Pedersens og Inger Nielsdatters søn døbt og kaldet Niels af Ovnbøl. Test: Jens Henrichsen af Frisvad, Peder Jessen af Ovnbøl, Jens Sørensens søn Jens ibidem, Maren Sørensdatter Mads Iversens hustru i Ovnbøl, Jens Pedersens hustru Karen Pedersdatter af Frihøje bb. Fød forhen på langfredag morgen d. 23 mar. circa ortum solis d. 27 mar. fer 3 pasch blev Peder Jessens og Anna Jensdatters datter døbt og kaldet Anna af Ovnbøl, fød for an d. 23 mar. langfredag en times tid før solens opgang. Test: Laurids Rasmussen i Bounum, Jørgen Pedersen i Olling, Niels Pedersen i Ovnbøl, Christen Friises hustru Mette Villadsdatter, Johanne pigen her af Præstegården, Maren Jensdatter i Olling, Jørgen Pedersens hustru bb d. 19 aug. dom 13 p trinit hafde Jens Michelborg et barn i kirke som blev døbt og kaldet Maren, fød foran mellem d. 15 og 16 aug. Faddere: Mads Christensen Ladefoged fra Nørholm, Mølleren Hans Kruse, Christen Michelborgs hustru Mette Pedersdatter, Brøgerpigen på Nørholm Karen Hansdatter, Mette Pedersdatter tjenende hos Odderbæk i Sig, Husholdersken Else Pedersdatter på Nørholm bb d. 16 sep. dom 17 p trinit blev Erik Christensen af Sig hans søn Christen døbt, som blev fød foran torsdagen d. 13 sep. circa meridiem. Test: Hans Christensen i Sig, Peder Clausen, Peder Christensen ibidem, Mads Feldbereder, Mourids Christensen i Tange, Christen Jepsens hustru Else Christensdatter bb d. 9 aug. imellem d. 8 og 9 aug. gjorde Jens Odderbæks kone af Sig barsel i hans fraværelse til Norge med min formand hl. Laurids Lunds kone med en søn som d. 10 aug. blev inddøbt og kaldet Jens. D. 21 okt. dom 22 p trinit blev barnets dåb confirmeret. Faddere: prep. Hon. Hr. Peder Fanøe sognepræst til Hodde og Tistrup, mons. Søren Taulov fra Varde, D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 9 af 102

10 mons. Søren Hygum Ridefoged på Nørholm, jomfru Lene Marie sl. Byskriver Bjørns datter fra Varde, madame Margrethe Odderbæks fra Holmgård bb d. 13 okt. en løverdag kl. 3 kvarter til 5 eftermiddag blev min kone Malene Fog forløst med den femte datter, som derefter mandagen d. 15 okt. henved halvgangen 11 formiddag blev af mig self hjemmedøbt og kaldet Kirsten, holden af min broder Las Bagges datter Margrethe Lasdatter fra Varde. Onsdagen d. 5 dec. gik min kone i kirke, som blev introduceret af provsten hr. Ude Haahr i Ølgod og samme dag blev barnets dåb confirmeret. Faddere: morbroder velædle hl. Peder Fanøe prep honor over Øster herred og sognepræst for Hodde og Tistrup, hl. Hans Holm capellan i Ansager, mons Hans Bemer, jomfru Bidermann, mad. Dorthe Bjørn Las Bagges kone af Varde bb d. 4 nov. dom 24 p trinit blev Hans Kjeldsen af Ovnbøl hans søn Jørgen døbt, som var fød foran onsdag d. 31 okt. ved solens opgang. Test: Niels Jørgensen Kjeldst af Tastrup, Rasmus Sørensen af Yderik, Avlskarl Christen Jessen af Præstegården, Laurids Thomsens hustru Anna Olufsdatter af Sækbæk, Karen Sørensdatter hos Jens Noe i Sig, Karen Pedersdatter af Firhøje, Jens Pedersens hustru bb d. 11 nov. dom 25 p trinit blev Hans Christensen af Sig hans søn Christen døbt, som foran d. 10 nov. løverdagen var fød. Test: Jens Noe i sig, Ebbe Jessen ibidem, Christen Jessen af Præstegården, Erik Christensens hustru Mette Jepsdatter af Sig, Thomas Jensens hustru af Snorup Tistrup sogn, Kirsten Christensdatter bb d. 7 jan. mandagen hen ved kl. 9 formiddag er Laurids Pedersen i Tange og Mette Eskesdatter fød en søn, som blev for svagheds skyld inddøbt d. 11 jan. in præcentia matris lates et filiæ holden af sl. Christen Mouridsens enke og kaldet Eske. Døde før den kom i kirke d. 18 jan d. 7 feb. er Christen Michelborg og Mette Pedersdatter fød en søn omtrent kl. 10 formiddag, som blev døbt dom sept. D. 10 feb. og kaldet Peder. Test: Peder Pallesen i Sig, Christen Iversen Gartner på Nørholm, Hans Kruse Møller, Johanne Andersdatter af Præstegården d. 31 aug. ved middagstid fød Christen Jepsen af Sig og Else Enevoldsdatter en datter, som blev døbt dom 12. a trinit d. 1 sep. og kaldet Anna Kirstine. Test: Hans Christensen i Sig, Laurids Pedersen i Tange, Jens Christensen ibidem, Erik i Sig hans hustru Mette Jepsdatter, degnekonen Kirstine Marie bar barnet d. 6 sep. i dagningen er fød Laurids Pedersen og Gertrud Nielsdatter i Olling en søn, som er døbt dom 13 a trinit d. 8 sep. og kaldet Niels. Test: Knud Madsen i Olling, Jens Michelborg, Christen Hjort fra Skonager, Kirsten og Karen Nisdøttre af Sig, Mette Pedersdatter Christen Michelborgs kone bb d. 10 sep. er fød Peder Tøstesen og Anna Terkelsdatter deres første datter, som blev døbt dom 15 a trinit d. 22 sep. og kaldet Karen. Test: Mads Terkelsen, Oluf Terkelsen, Hans Terkelsen, alle brødre, Christen Jessen avlskarl af Præstegården, Else Iversdatter af Yderik, Anna Mortensdatter proustindens pige af Yderik bb d. 6 okt. er Thomas Madsen og Anna Thomasdatter fød en søn, som blev døbt dom 18 a trinit d. 13 okt. og kaldet Mads. Test: Mads Bertelsen af Næsbjerg, Bertel Eskesen ibidem, D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 10 af 102

11 Christen Jessen af Præstegården, Christen Jepsens hustru i Sig Else Enevoldsdatter, Jens Odderbæks hustru af Sig bb d. 27 okt. dom 20 a trinit blev døbt Jørgen Pedersen og Maren Jepsdatters barn af Olling kaldet Peder. Test: Peder Jessen af Ovnbøl, Thomas Knudsen i Olling, Christen Terkelsen uxor Else Iversdatter af Yderik, Mette Christen Michelborgs uxor, Anna Mortensdatter, proustinde Vejles pige af Yderik bb d. 1 nov. en fredag omtrent kl. 2 over midnat er fød min 6te datter, som blev døbt eodem die kl. 5 eftermiddag og kaldet Inger Fogh efter min kones faster, som døde jomfrue. Test var fostermoderen Mette Perner fra Strellev, Anna amme, degnen Jens Lunde, jomfru Margrethe Lasdatter Bagger bb. d. 19 dec. gik min kone i kirke, da barnets dåb og blev confirmeret og vare test: prep honor hr. Peder Fanøe af Hodde, sr. Hans Frederik Bimmer, jomfru Margrethe Lasdatter fra Varde, jomfru Margrethe af Ansager, madme Inger Marie Bimmers, proustinde af Ølgod velærværdige hl. Ude Haahrs bb d. 1 nov. eodem die føg anden at føde Peder Uddes kone i Sig en dødfød søn d. 29 nov. dom 1 advent er Mads Pedersen og Anna Jesdatters søn af Tange døbt og kaldet Jes. Test: Jens Noe i Sig, Thomas i Tastrup, Jens Christensen i Tange, Ellen af Præstegården, Laurids Pedersens uxor af Tange Mette Eskesdatter bb d. 22 dec. dom 4 adv. Blev Christen Terkelsen og Else Iversdatters datter døbt og kaldet Mette. Test: Mads Iversen af Firhøje, Mads Terkelsen i Yderik, Peder Tøstesen ibidem, Hans Terkelsen af Præstegården, Peder Tøstesens uxor Anna Terkelsdatter af Yderik bb d. 9 jan. om aftenen kl. 8 slet er Mads Terkelsen og Else Olufsdatter af Yderik fød en datter og dom 1 post epiph d. 12 jan. døbt n. Christine. Peder Tøstesens hustru Anna Terkelsdatter bar hende til dåben. Testes: Oluf Terkelsen af Stundsig, Hans Madsen Møller i Linding Mølle, Laurids Pedersen i Ovnbøl, Hans Terkelsen, Anna Mortensdatter d. 30 mar. om morgenen kl. 6 er Peder Nielsen og Maren Pedersdatter i Sig fød en datter, og fer 3 pascatos d. 31 mar. døbt n. Kirsten. Mons. Jens Odderbæks kæreste Marianne Christensdatter bar barnet. Testes: Peder Pallesen i Sig, Mads Christensen ibidem, Hans Nielsen af (Blaksmark), Mette Pedersdatter i Sig, Maren Pallesdatter af Yderik d. 4 apr. kl. 5 om morgenen er Niels Kjeldst og Maren Pedersdatter af Tastrup fød en datter og dom qvasimodogeniti d. 5 apr. døbt n. Gertrud. Hans Kjeldstes hustru Maren Sørensdatter af Ovnbøl bar hende. Testes: Hans Kjeldst, Thomas Madsen i Tastrup, Jens Christensen i Tange, Karen Sørensdatter i Sig, Ingeborg Christensdatter ibidem d. 17 apr. kl. 4 eftermiddag er Peder Jessen og Anna Jensdatter i Ovnbøl fød en datter og dom jubilate d. 19 apr. døbt n. Dorthe. Testes: Jørgen Pedersen i Olling, Niels Christensen i Ovnbøl, Jens Christensen Ajstrup ibidem, Jens Jensen, Laurids Mortensens hustru Kirsten Nielsdatter i Ovnbøl d. 9 jun. kl. 8 er Laurids Pedersen og Mette Eskesdatter af Tange fød en datter og dom 3 post epiph (trinit d. 14 jun.) døbt n. Anna Marie. Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter af Sig bar hende. Testes: Mads Pedersen i Tange, Niels Smed i Sig, Hans Terkelsen i Torstrup Præstegård, Maren Christensdatter i Tange. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 11 af 102

12 1744 d. 12 jun. kl. 4 om morgenen er mons. Jens Odderbæk og Marianne Christensdatter af Sig fød en datter og dom 3 post epiph (trinit d. 14 jun.) døbt n. Chrestence. Degnen Jens Lundes kone Kirsten Marie Pedersdatter bar hende. Testes: Peder Pallesen i Sig, Peder Christensen, Mette Pedersdatter, Karen Nielsdatter, alle af Sig d. 24 aug. kl. 11 om natten er Vedste Nielsen og Mette Nielsdatter fød en søn og dom 13 post trinit d. 30 aug. døbt n. Niels. Anna Olufsdatter, Christen Christensens kone af Sækbæk bar hende. Testes: Christen Christensen af Sækbæk, Rasmus Sørensen i Yderik, Thomas Knudsen i Olling, Else Olufsdatter i Yderik, Kirsten Pedersdatter ibidem d. 4 sep. kl. 2 er Peder Christensen og Karen Nielsdatter fød en datter i Sig og dom 15 post trinit d. 6 sep. døbt n. Kirstine. Mette Pedersdatter af Sig bar hende. Testes: Mads Christensen i Sig, Peder Nielsen ibidem, Erik Christensens hustru Mette Jepsdatter, Karen Nielsdatter d. 22 okt. kl. 8 slet er Mads Christensen og Else Nielsdatter fød en datter i Sig og dom 22 post trinit d. 25 okt. døbt n. Johanne. Degnen Jens Lundes kone Kirstine Marie Pedersdatter bar hende. Testes: Christen Madsen i Sig, Laurids Noe, Peder Christensen, Ellen Toft, Karen Nielsdatter d. 12 nov. kl. 4 er Niels Pedersen Frisvad og Inger Nielsdatter af Ovnbøl fød en datter og dom 25 post trinit d. 15 nov. døbt n. Anna. Anna Lauridsdatter hos Niels Frisvad bar hende. Testes: Niels Christensen i Ovnbøl, Laurids Pedersen ibidem, Henrich Nielsen i Præstegården, Maren Lauridsdatter hos Mads Terkelsen i Yderik d. 4 dec. immellem d. 3 og 4 dec. kl. 4 slet om morgenen er velærværdige hl. Oluf Bagger og mad. Malene Fog fød en søn som er det 7de barn, eodem die døbt kora 5 eftermiddag og kaldet Hans. Jomfru Margrethe Lasdatter Bagger fra Varde bar ham. Testes: jordemoderen fra Oddum sogn, Anna amme, Jens Lunde d. 21 dec. kl. 4 er Christen Thomsen og Mette Lauridsdatter af Tange fød en datter og fer 2 natic christi d. 26 dec. døbt n. Maren. Mad. Marianne Christensdatter Odderbæks bar hende. Testes: Bertel Eskesen i Sig, Mads Christensen i Sig, Anna Jesdatter i Tange, Maren Christensdatter ibidem d. 29 jan. kl. 7 slet om aftenen er Christen Christensens og Anna Olufsdatter af Sækbæk fød et pigebarn, strax døbt n. Sophia og d. 30 jan. kl. 6 død og fest purisicat mariæ d. 2 feb. begravet d. 25 feb. blev min kone Malene Fogh af prousten hl. Ude Haahr i Ølgod Præstegård introduceret og blev barnet nafn. Hans confirmeret ved dåben. Testes: præpos honorarius hl. Peder Fanøe af Hodde Præstegård, mans. Las Hansen bagger i Varde, mons. Abraham Jessen af Hjerting, jomfru Margrethe Vejle af Yderik, mag. Hans Friises kæreste fra Alslev Præstegård bb d. 7 mar. kl. 11 om natten blev i Knud Ollings hus et uægte bar fød og d. 10 mar. blev døbt i Torstrup kirke n. Kirsten. Modeen til barnet er Karen Pedersdatter af Moosgård tilforn. Christen Michelborgs hustru Mette Pedersdatter bar hende til dåben. Testes: Niels Madsen i Linding, Knud Madsen i Olling, Jens Firhøje i Sig, Peder Sørensens datter Kirsten i Yderik. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 12 af 102

13 Ved spørgsmål af mig udi sognefolches nærværelse, sc. Laurids Pedersen i Ovnbøl, Jens Firhøje i Sig, Niels Linding, Mads Iversen i Firhøje, Knud Olling, Morten Soldat etc. Blev udlagt af konen som bar barnet til barnefader en gevorben soldat nafnl. Jacob Jensen i Rendsborg, hun vidste ikke oberstens nafn og ikke heller af hvad regimente hand var under d. 27 mar. kl. 6 belv Niels Christensen og Voldborg Lasdatters barn af Ovnbøl fød og dom lætare d. 28 mar. døbt n. Appelone. Christen Simonsens hustru Bodil Lasdatter af Bjerremose bar barnet. Testes: Christen Simonsen af Bjerremose, Christen Pedersen ibidem, Jens Jensen i Ovnbøl, Christen Pedersens hustru Maren Lasdatter af Bjerremose d. 6 apr. kl. 10 slet er Jens Christensen Ajstrup og Mette Villadsdatter af Ovnbøl fød en søn og dom palmarum d. 11 apr. døbt n. Christen. Jens Sørensens hustru Anna Madsdatter af Ovnbøl bar hannem. Testes: Peder Villadsen af Frisvad, Hans Kjeldst, Jens Jensen i Ovnbøl, Jep Murmesters datter Kirsten Jepsdatter i Sig, Anna Marie Olufsdatter i Ovnbøl d. 9 apr. immellem d. 8 og 9 apr. kl. 3 om natten blev Peder Nielsen og Maren Pedersdatters søn af Sig fød og dom palmarum d. 11 apr. døbt n. Christen. Peder Jensens hustru Maren Pallesdatter af Yderik bar barnet. Testes: Niels Jensen i Blaksmark, Hans Nielsen ibidem, Erik Christensens hustru Mette Jepsdatter af Sig og Karen Nielsdatter niels smeds datter d. 20 jun. om aftenen kl. 10 slet er lille Jens Jensen Mejls, tjenendes hos Niels Kjeldst i Tastrup og hans hustru fød en datter og fest joh baptistæ d. 24 jun. døbt n. Karen. Jens Sørensens hustru Anna Madsdatter af Ovnbøl bar barnet. Testes: Laurids Pedersen Ovnbøl, Hans Kjeldst ibidem, Peder Jessen ibidem, Peder Jensen ibidem, Laurids Mortensens hustru Kirsten Nielsdatter ibidem d. 25 jul. er Hans Jørgensen Kjeldst og Maren Sørensdatter af Ovnbøl fød en søn kl. 9 slet og dom 7 post trinit d. 1 aug. døbt n. Søren. Voldborg Sørensdatter af Foldager bar hannem til dåben. Testes: Niels Kjeldst af Tastrup, Laurids Mortensen i Ovnbøl, Niels Christensen, Henrich Nielsen af Præstegården, Karen Olufsdatter af Tradsborg d. 27 jul. kl. 9 slet er Mads Pedersen og Anna Jesdatter af Tange fød en søn og dom 7 post trinit d. 1 aug. døbt n. Bertel. Christen Jessens hustru Ingeborg Christensdatter af Sig bar hannem. Testes: Christen Jessen i Sig, Thomas Madsen i Tastrup, Jens Christensen i Tange, Laurids Pedersens hustru Mette Eskesdatter ibidem, Hans Terkelsen af Præstegården d. 11 sep. kl. 12 ved middagstid er Peder Tøstesen ag Anna Terkelsdatter af Yderik fød tvillinge pigebørn og dom 13 post trinit d. 12 sep. døbt, den 1ste n. Maren og den 2den n. Inger. Christen Terkelsens hustru Else Iversdatter af Yderik bar Maren til dåben og Vedste Nielsens hustru Mette Nielsdatter af Yderik bar Inger. Testes: Christen Terkelsen af Yderik, Mads Jensen ibidem, Hans Terkelsen i Præstegården, Henrich Nielsen ibidem, proustindens pige Birthe Nielsdatter, Anna Rasmusdatter af Yderik, Kirsten Pedersdatter ibidem d. 9 okt. om aftenen kl. 6 slet er Mads Iversen og Maren Sørensdatter af firhøje fød en datter og dom 17 post trinit d. 10 okt. døbt n. Karen. Christen Lassens hustru Maren Sørensdatter af Rotbøl bar hende til dåben. Testes: Christen Lassen af Rotbøl, Christen Christensen i Frihøje, Jens Linding, Anna Christensdatter af Tange, Anna Marie Olufsdatter i Ovnbøl. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 13 af 102

14 1745 d. 3 nov. kl. 8 er Jørgen Pedersen og Maren Jensdatter af Olling fød 1 datter og dom 21 post trinit d. 7 nov. døbt n. Mette. Christen Jensens hustru Inger Jensdatter bar hende. Testes: Christen Jensen i Stundsig, Knud Olling, Peder Jessen Ovnbøl, Peder Tøstesens hustru Anna Terkelsdatter i Yderik, Maren Pedersdatter Peder Sørensens datter ibidem d. 17 nov. om aftenen kl. 6 er Mads Terkelsen og Else Iversdatter af Yderik fød en datter og dom 23 post trinit d. 21 nov. døbt n. Karen. Jens Christensens hustru Anna Marie Olufsdatter af Hornelund bar hende til dåben. Testes: Jens Christensen af hornelund, Peder Tøstesen i Yderik, Hans Kruse Møller i Linding Mølle, Hans Terkelsen af Præstegården, Anna Rasmusdatter af Yderik d. 21 nov. kl. 5 slet om aftenen er Thomas Madsen og Anna Thomasdatter af Tastrup fød en søn og dom 1 advent d. 28 nov. døbt n. Mads. Mads Bertelsens hustru Johanne Thomasdatter af Næsbjerg bar barnet. Testes: Christen Jepsen i Sig, Jens Christensen i Tange, Poul Nielsen i Præstegården, Sidsel Nicolajsdatter ibidem, Else Malene Lunde af Sig d. 14 jan. kl. 9 om aftenen er Laurids Jensen Noe og Karen Sørensdatter af Sig fød en datter og dom 2 post epiph d. 16 jan. døbt n. Maren. Hans Kjeldstes hustru Maren Sørensdatter af Ovnbøl bar hende til dåben. Testes: Hans Jørgensen Kjeldst i Ovnbøl, Niels Jørgensen i Tastrup, Poul Nielsen i Præstegården, Jens Pedersen Firhøjes hustru Karen Pedersdatter af Sig, Anna Rasmusdatter i Yderik d. 23 feb. er Mads ChristensenFeldbereder og Else Nielsdatter af Sig fød en søn ved kl. 7 slet om formiddag og dom invocavit d. 27 feb. døbt n. Christen. Peder Christensens hustru Karen Nielsdatter af Sig bar ham til dåben. Testes: Peder Christensen i Sig, Niels Nielsen Smed ibidem, Christen Jessen ibidem, Thomas Tradsborg af Præstegården, Kirsten Jepsdatter af Sig, Else Malene Jensdatter Lunde d. 28 mar. kl. 8 slet om formiddag er Peder Olufsen og Johanne Jensdatter af Sig fød 1 søn og d. 30 mar. døbt n. Jens. Peder Pallensens datter Mette Pedersdatter af Sig bar hannem til dåben. Testes: Oluf Clausen i Sig, Søren Thomsen ibidem, Mads Christensen Feldbereder ibidem, Bertel Eskesens hustru Johanne Pedersdatter ibidem, Kirsten Jepsdatter ibidem d. 11 apr. om morgenen er Christen Terkelsen og Else Iversdatter af Yderik fød en søn og fer 3 paschat d. 12 apr. døbt n. Mads. Mads Iversens hustru Maren Sørensdatter af Firhøje bar ham til dåben. Testes: Mads Iversen af Firhøje, Vedste Nielsen i Yderik, Mads Jensen ibidem, Hans Terkelsen af Præstegården, Margrethe Tradsborg af Yderik d. 27 apr. er Christen Christensen Michelborg og hustru Mette Pedersdatter fød en søn og dom jubilate d. 1 maj. døbt n. Jens. Husholdersken Cornela Bertelsdatter på Nørholm bar hannem til dåben. Testes: ridefoged mons. Jørgen Sørensen på Nørholm, Mads Christensen ladefoged ibidem, Christen Iversen gartner ibidem, Christopher Iversen Møller ibidem, Søren avlskarl af Præstegården, Anna Jensdatter ved Lindingbro d. 9 jun. kl. 10 slet om formiddag er velærværdig hl. Oluf Bagger og kæreste fød 1 søn og dom 1 post trinit d. 12 jun. døbt n. Rasmus Fogh. Provstinde mad. Vejle af Yderik bar ham til dåben og mons. Las Bagger af Varde holdte hannem over dåben. Testes: mons. Lage Fanøe, mons. Hans Bimmers kæreste, ridefoged mons. Niels Iversen på Nørholm og husholdersken Cornela Bertelsdatter ibidem. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 14 af 102

15 1746 d. 21 jul. er Vedste Nielsen og Mette Nielsdatter af Yderik fød en datter og dom 7 post trinit d. 24 jul. døbt n. Anna. Christen Christensens hustru Anna Olufsdatter af Sækbæk bar hende til dåben. Testes: Christen Christensen i Sækbæk, Peder Sørensen i Yderik, Christen Terkelsens hustru Else Iversdatter, Anna Rasmusdatter ibidem, Anna Pedersdatter ibidem d. 11 sep. er Christen Jepsen og Else Enevoldsdatter af Sig fød 1 datter og dom 14 post trinit d. 11 sep. døbt n. Mette. Erik Christensens hustru Mette Lauridsdatter bar hende til dåben. Testes: Bertel Eskesen i Sig, Peder Clausen ibidem, Hans Christensens hustru Anna Nielsdatter, Else Malene Lunde og Mette Pedersdatter, alle af Sig d. 5 sep. kl. 7 om aftenen er Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Yderik fød 1 datter i psog momento hjemmedøbt formedelst svaghed af ærlige og velagte mand Peder Sørensen i Yderik n. Maren. En times tid derefter døde og dom 14 post trinit d. 11 sep. begraven d. 15 nov. kl. 10 slet om formiddag er Christen Jessen og Ingeborg Christensdatter af Sig fød 1 søn og dom 24 post trinit d. 20 nov. døbt. Jørgen Christensens hustru Anna Jespersdatter af Hornelund bar hannem nomie Christen. Testes: Niels Jessen i Snorup, Mads Pedersen i Tange, Jørgen Christensen i Hornelund, Anna Nielsdatter Stauskjær, Inger Christensdatter hos Christen Jessen i Sig d. 16 dec. er Niels Pedersen Frisvad og Inger Nielsdatter af Ovnbøl fød 1 datter og dom 4 advent d. 18 dec. døbt n. Johanne. Husholdersken Cornela Bertelsdatter på Nørholm bar hende. Testes: mons. Niels Iversen ridefoged på Nørholm, Hans Kjeldst i Ovnbøl, Mads Iversen i Firhøje, Laurids Mortensens hustru i Ovnbøl, Jens Sørensens datter Maren Pedersdatter ibidem, Maren Jørgensdatter hos Niels Pedersen Frisvad ibidem d. 17 jan. kl. 10 slet om aftenen er Niels Jørgensen Kjeldst og hustru af Tastrup fød en navnløs søn og dom 3 post epiph d. 22 jan. begraven d. 9 maj. er Christen Jensen Soldat og hustru Karen Olufsdatter af Firhøje fød 1 datter og fest ascens christi d. 11 maj. døbt n. Kirstine Marie. Mads Lauridsens stifdatter Maren Lasdatter af Kragelund bar hende til dåben. Testes: Christen Christensen af Sækbæk, Thomas Tradsborg, Zacharias Iversen af Linding Mølle, Mads Iversens hustru Maren Sørensdatter af Firhøje og Kirsten Christensdatter ibidem d. 19 maj. kl. 12 er Peder Jessen og Anna Jensdatter af Ovnbøl fød 1 søn og fer 2 pent d. 22 maj. døbt n. Jes. Jens Sørensens hustru Anna Madsdatter bar ham. Testes: Jørgen Pedersen i Olling, Hans Kjeldst i Ovnbøl, Mette Villadsdatter, Maren Jesdatter, Else Andersdatter og Else Hansdatter, alle af Ovnbøl d. 4 jul. er Laurids Pedersen og Mette Eskesdatter i Tange fød 1 søn og dom 6 post trinit d. 9 jul. døbt n. Eske. Laurids Pedersens datter Mette Lauridsdatter af Mejls bar ham til dåben. Testes: Bertel Eskesen i sig, Jens Christensen i Tange, Christen Jepsen, Erik Christensens hustru Mette Lauridsdatter i Sig, Anna Madsdatter i Tange d. 9 jul. er Jens Pedersen Firhøje og Karen Pedersdatter i Sig fød 1 søn og dom 7 post trinit d. 16 jul. døbt n. Bertel. Laurids Jensen Noes hustru Karen Sørensdatter i Sig bar ham til dåben. Testes: Laurids Jensen Noe i sig, Bertel Eskesen ibidem, Mourids Christensen i Tange, Anna Lauridsdatter hos Christen Jessen i Sig, Mette Pallesdatter ibidem. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 15 af 102

16 1747 d. 17 aug. er Peder Pedersen Udde og Kirsten Thomasdatter i Sig fød 1 søn og dom 12 post trinit d. 20 aug. døbt n. Peder. Michel Uddes datter af Udde n. Kirstien Marie bar ham til dåben. Testes: Søren Pedersen i Stauskjær Peder Uddes broder, Mads Feldbereder, Erik Christensens hustru Mette Lauridsdatter i Sig d. 21 aug. er Maren Knudsdatter af Foldager fød 1 søn og dom 13 post trinit d. 27 aug. døbt n. Knud. Hans Møllers hustru Christiane Madsdatter af Linding Mølle bar ham til dåben. Testes: Niels Madsen i Linding, Morten Iversen af Linding Mølle, Mads Iversens hustru Maren Sørensdatter af Firhøje, Christen Christensens hustru Anna Olufsdatter af Sækbæk, Kirsten Christensdatter af Firhøje d. 13 sep. er Hans Terkelsen og Karen Nielsdatter af Sig fød 1 søn og dom 16 post trinit d. 17 sep. døbt n. Terkel. Peder Tøstesens hustru Anna Terkelsdatter bar ham til dåben. Testes: Christen Terkelsen i Yderik, Peder Tøstesen ibidem, Mourids Christensen i Tange, Erik Christensens hustru Mette Lauridsdatter i Sig, Anna Nielsdatter i Stauskjær d. 15 nov. er Jens Jensen og Sidsel Nielsdatter i Ovnbøl hos Hans Jørgensen fød 1 datter og dom 25 post trinit d. 19 nov. døbt n. Anna. Hans Jørgensens hustru Maren Sørensdatter af Ovnbøl bar hende til dåben. Testes: Laurids Pedersen i Ovnbøl, Hans Jørgensen ibidem, Niels Knudsen Bienemann fra Varde hos Laurids Mortensen ibidem, Michel Pedersen Frisvads hustru Inger Nielsdatter ibidem, Maren Jesdatter ibidem d. 23 dec. er Niels Christensen og Voldborg Lasdatter i Ovnbøl fød 1 navnløs drengebarn og fer 2 nat ch d. 26 dec. begraven d. 27 dec. er Mads christensen Feldbereder og hustru Else Nielsdatter i Sig fød 1 datter og fer 3 nat ch d. 27 dec. døbt n. Kirstine. Peder Christensens hustru Karen Nielsdatter af Sig bar hende til dåben. Testes: Peder Christensen Sig, Laurids Jensen Noe ibidem, Jep Murmester ibidem, Erik Christensen ibidem, Jens Christensen i Tange d. 10 jan. er Vedste Nielsen og Mette Nielsdatter af Yderik fød 1 navnløs drengebarn og dom 2 post epiph d. 14 jan. begraven d. 27 feb. er Jens Linding og Else Olufsdatter af Yderik fød 1 søn og dom invocavit d. 3 mar. døbt n. Mads. Christen Terkelsens hustru Else Iversdatter bar ham til dåben. Testes: Niels Madsen Linding, Christen Terkelsen i Yderik, Mads Olufsen Skrædder i Ovnbøl, Anna Rasmusdatter i Yderik d. 18 mar. om aftenen kl. 9 er Laurids Jensen Noe og Karen Sørensdatter i Sig fød 1 søn, og d. 20 mar. døbt n. Jens. Christen Jessens hustru Ingeborg Christensdatter af Sig bar ham til dåben. Testes: Rasmus Sørensen af Yderik, Hans Jørgensen Kjeldst i Ovnbøl, Hans Christensen i Sig, Mads Feldbereders hustru i Sig, Maren Christensdatter i Tange d. 24 mar. er Mads Pedersen og hustru Else Jesdatter i Tange fød 1 datter og strax efter fødslen formedelst svaghed hjemmedøbt af jordemoderen i manges nærværelse n. Maren og siden dom judica d. 31 mar. blev ført til kirke og læst over ved dåben. Testes: Christen Jessens hustru Ingeborg Christensdatter i Sig bar hende, Laurids Pedersen i Tange, Jens Christensen i Tange, Hans Christensen Sig, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter Sig. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 16 af 102

17 1748 d. 26 mar. er Thomas Madsen og hustru i Tastrup fød 1 datter og dom judica d. 31 mar. døbt n. Kirsten. Hans Terkelsens hustru Karen Nielsdatter i Sig bar hende til dåben. Testes: Mads Bertelsen i Næsbjerg, Niels Jørgensen Kjeldst i Tastrup, Oluf Thomsen tjenendes i Olling, Erik Christensens hustru Sig, Maren Christesndatter i Tange d. 17 apr. imellem d. 16 og 17 apr. om natten kl. 11 slet er velærværdige og hl. Bagger og kæreste fød en navnløs datter og blev nedsat i begravelsen d. 23 apr. i Torstrup kirke d. 19 maj. er Mads Iversen og Maren Sørensdatter af Firhøje fød 1 søn og fest ascens christi d. 23 maj. døbt n. Søren. Christen Lassens hustru Maren Sørensdatter af Rotbøl bar ham til dåben. Testes: Søren Jensen Smed i Frihøje, Jens Christensen i Tange, Christen Joensen i Firhøje, Henrich Nielsen i Præstegården, Christen Terkelsens hustru Else i Yderik d. 10 aug. er Hans Jørgensen Kjeldst og hustru Maren Sørensdatter i Ovnbøl fød 1 navnløs drengebarn og dom 9 post trinit d. 11 aug. begraven d. 29 aug. er Jørgen Pedersen og Maren Jensdatter i Olling fød en datter og dom 12 post trinit d. 1 sep. døbt n. Johanne. Karen Clausdatter, Laurids Karlsgårdes hustru i Olling bar hende. Testes: Laurids Moosgård i Mejls, Peder Jessen i Ovnbøl, Laurids Karlsgårde, Thomas Olling, Anna Rasmusdatter i Yderik d. 10 sep. om aftenen kl. 10 slet er Niels Jørgensen Kjeldst og hustru i Tastrup fød 1 datter og dom 14 post trinit d. 15 sep. døbt n. Karen. Else Malene Jensdatter Lunde af Sig bar hende. Testes: Laurids Pedersen i Tange, Jens Christensen ibidem, Bertel Eskesen i Sig, Erik Christensens hustru i Sig, Thomas Madsens hustru i Tastrup, Mads Pedersens søn Christen i Tange d. 10 sep. kl. 5 slet er Peder Tøstesen og hustru Anna Terkelsdatter i Yderik fød 1 datter og dom 14 post trinit d. 15 sep. døbt n. Karen. Oluf Terkelsens hustru Mette Salomonsdatter af Stundsig bar hende. Testes: Oluf Terkelsen i Stundsig, Christen Terkelsen i Yderik, Hans Terkelsen i Sig, Christen Nielsen Linding, Christopher Møllers hustru Karen Christensdatter Hejbøl d. 12 okt. kl. 4 eftermiddag er Peder Clausen og hustru Johanne Jensdatter af Sig fød 1 søn og dom 18 post trinit d. 13 okt. døbt n. Stephan. Erik Christensens hustru Mette Lauridsdatter af Sig bar ham. Testes: Laurids Karlsgårde af Olling, Christen Jessen i Sig, Niels Kjeldst i Tastrup, Bertel Eskesens hustru Johanne Jesdatter i Sig, Else Malene Jensdatter Lunde i Sig d. 17 okt. er Peder Nielsen og Maren Pedersdatter i Sig kl. 10 slet fød 1 søn og dom 19 post trinit d. 20 okt. døbt n. Peder. Eske Bertelsens hustru Johanne Jesdatter af Sig bar hannem. Testes: Jørgen Toft i Sig, Hans Terkelsen i Sig, Jens Pedersen Firhøje i Sig, Niels Skoemagers hustru, Erik Christensens hustru, Christen Knudsen i Michelborg d. 3 nov. kl. 9 formiddag er Erik Christensen og Mette Lauridsdatter i Sig fød 1 søn og d. 4 nov. formedelst svaghed hjemme af mig selv døbt n. Laurids og dom 22 post trinit d. 10 nov. ført til kirke. Hendes søster Johanne Lauridsdatter af Skyhede i Outrup sogn bar ham. Testes: Hans Christensen i Sig, Christen Jepsen ibidem, Bertel Eskesen ibidem, Mads Feldbereders hustru i Sig, Else Malene Jensdatter Lunde i Sig. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 17 af 102

18 1748 d. 6 nov. kl. 10 om aftenen er Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Yderik fød 1 datter og dom 22 post trinit d. 10 nov. døbt n. Maren. Peder Sørensens datter Kirsten Pedersdatter af Yderik bar hende til dåben. Testes: Peder Sørensen fra Klinting i Henne sogn, Henrich Nielsen i Præstegården, Poul Nielsen i Ovnbøl, Christen Terkelsen i Yderik, Anna Rasmusdatter ibidem d. 8 nov. er Christen Jensen Soldat og hustru i Frihøje fød 1 datter og dom 22 post trinit d. 10 nov. døbt n. Kirstine Marie. Mads Iversens hustru Maren Sørensdatter af Firhøje bar hende. Testes: Mads Iversen i Frihøje, Christen Christensen ibidem, Christen Christensen Sækbæk, Søren Soldat, Maren Lasdatter af Kragelund d. 7 feb. kl. 8 a 9 om aftenen er Jens Jensen og hustru udi Hans Kjeldstes hus i Ovnbøl fød 1 datter og dom sexagesima d. 9 feb. døbt n. Anna. Poul Nielsens hustru Maren Jensdatter i Ovnbøl bar hende til dåben. Testes: Hans Jørgensen Kjeldst i Ovnbøl, Laurids Pedersen ibidem, Henrich Nielsen af Præstegården, Maren Jesdatter af Præstegården d. 6 apr. imellem d. 5 og 6 apr. om natten kl. 11 slet er Jens Linding og hustru Else Olufsdatter af Yderik fød 1 datter og fer 2 pasch d. 7 apr. døbt n. Karen. Peder Tøstesens hustru Anna Terkelsdatter af Yderik bar hende til dåben. Testes: Peder Tøstesen, Christen Terkelsen, Vidste Nielsen, Peder Skrædders hustru Anna Rasmusdatter, alle af Yderik, Karen Sørensdatter af Linding d. 17 apr. er Christopher Iversen og hustru Karen af Linding Mølle fød 1 søn og dom miscericordia d. 20 apr. døbt n. Iver. Hans Madsen Kruses hustru Christiane af Linding Mølle bar hende til dåben. Testes: Hans Møller af Linding Mølle, Christen Linding i Lervad, Mads Ladefoged på Nørholm, Maren Lasdatter Kragelund da i Foldager d. 13 juli imellem d. 12 og 13 jul. før dag er Christen Knudsen og hustru af Michelborg fød 1 datter og dom 6 post trinit d. 13 jul. døbt n. Karen. Jens Jensens hustru Maren Pedersdatter af Yderik bar hende til dåben. Testes: Mads Christensen Ladefoged på Nørholm, Peder Nielsen i Sig, Christen Pedersen Svendsk i Yderik, Jens Michelborgs hustru ved Linding Bro, Anna Pedersdatter Yderik, Kirsten Pedersdatter Moosgård i Olling d. 13 jul. i dagningen er Mads Christensen Feldbereder og hustru i Sig fød 1 datter og dom 6 post trinit d. 13 jul. døbt n. Kirsten. Else Malene Jensdatter Lunde i Sig bar hende til dåben. Testes: Christen Madsen Feldbereder i Sig, Peder Christensen ibidem, Erik Christensens hustru Mette Lambertsdatter ibidem, præstens pige Anna af Hallum, Jep Murmesters datter Kirsten i Sig d. 14 sep. kl. 2 eftermiddag er Vidste Nielsen og hustru i Yderik fød 1 søn og dom 16 post trinit d. 21 sep. døbt n. Laurids. Christen Christensens hustru Anna Olufsdatter af Sækbæk bar ham til dåben. Testes: Christen Christensen af Sækbæk, gl. Christen Pedersen i Yderik, Niels Nielsen af Vesterbæk, Knud Madsen i Olling, Jens Jensens hustru i Yderik d. 17 sep. er Hans Jørgensen Kjeldst og hustru i Ovnbøl fød 1 søn og dom 16 post trinit d. 21 sep. døbt n. Hans. Niels Jørgensen Kjeldstes hustru af Tastrup bar ham til dåben. Testes: Rasmus Sørensen i Yderik, Niels Pedersen i Ovnbøl, Laurids Jensen Noe i Sig, Poul Jensens hustru i Ovnbøl og Mette Pedersdatter i Yderik. D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 18 af 102

19 1749 d. 29 sep. fest michaelis er Christen Joensen og hustru i Firhøje fød 1 datter og dom 18 post trinit d. 5 okt. døbt n. Maren. Mads Iversens hustru Maren Sørensdatter af Firhøje bar hende. Testes: Mads Iversen i Firhøje, Christen Christensen ibidem, Niels Nielsen af Linding, Christen Christensens datter Birthe Christensdatter i Firhøje d. 5 nov. i dagningen er Christen Terkelsen og hustru af Yderik fød 1 søn og formedelst svaghed blev hjemmedøbt d. 6 nov. n. Terkel og dom 24 post trinit d. 16 nov. blev ført til kirke og læst over. Peder Tøstesens hustru Anna Terkelsdatter bar hannem. Testes: Peder Tøstesen i Yderik, Hans Terkelsen i Sig, Vidste Nielsen i Yderik, Mette Pedersdatter ibidem, Anna Pedersdatter ibidem d. 19 nov. kl. 9 er Niels Christensen og hustru i Ovnbøl Østergård fød 1 datter og dom 25 post trinit d. 23 nov. døbt n. Anna Marie. Christen Lassens hustru Maren Sørensdatter i Rotbøl bar hende til dåben. Testes: Christen Lassen i Rotbøl, Christen Simonsen i Bjerremose og hans hustru Bodil Lasdatter, Niels Nielsen Linding, Else Hansdatter Tradsborg d. 29 nov. om aftenen kl. 7 slet er Niels Pedersen Frisvad og hustru i Ovnbøl fød 1 datter og dom 1 advent d. 30 nov. døbt n. Johanne. Hans Jørgensens hustru Maren Sørensdatter i Ovnbøl bar hende. Testes: Laurids Pedersen i Ovnbøl, gl. Christen Lervad i Præstegården, Laurids Mortensen, Poul Jensen, Kirsten Jensdatter, alle af Ovnbøl d. 3 feb. er Peder Madsen Skrædder og hustru Anna Rasmusdatter i Yderik fød 1 søn og strax formedelst svaghed af jordemoderen hjemmedøbt n. Mads og dom qvinqvagesima d. 8 feb. ført til kirken og dåben confirmeret. Jens Hjulers hustru Ellen Madsdatter af Hodde bar ham til dåben. Testes: Rasmus Sørensen af Yderik, Jens Hjuler af Hodde, Hans Martinus Sørensen af Præstegården, Anna Terkelsdatter af Yderik d. 22 maj. er Anna Jensdatter, Jens Michelsens datter ved Linding Bro fød 1 datter og dom trinit d. 24 maj. døbt n. Anna Sophie. Christen Knudsens hustru på Michelborg bar hende ved dåben, efter spørgsmål udlagde til hendes barnefader Morten Iversen af Linding Mølle. Testes: Mads Ladefoged på Nørholm, Hans Martinus Sørensen af Præstegården, Karen husholderske og Mette brøgerpige på Nørholm d. 31 maj. er Peder Pedersen Udde og hustru i Sig fød 1 søn og dom 2 post trinit d. 7 jun. døbt n. Eske. Mads Jensens hustru Karen Madsdatter af Yderik bar ham ved dåben. Testes: Mads Jensen i Yderik, Søren Pedersen i Stauskjær, Mourids Christensen i Tange, Hans Christensens hustru i Sig d. 16 jun. kl. 10 formiddag er Hans Terkelsen og hustru i Sig fød 1 søn og dom 4 post trinit d. 21 jun. døbt n. Niels. Peder Tøstesens hustru Anna Terkelsdatter. Testes: Peder Tøstesen i Yderik, Christen Terkelsen ibidem, Bertel Eskesen i Sig, Claus Bakkensen ibidem, Inger Christensdatter ibidem d. 23 jun. imellem d. 22 og 23 jun. kl. 12 er Jens Pedersen og hustru i Sig fød 1 datter og fest joh bapt d. 24 jun. døbt n. Karen. Erik Christensens hustru Mette Lauridsdatter bar hende. Testes: Bertel Eskesen i Sig, Mads Feldbereder, Mourids Christensen i Tange, Peder Nielsens hustru i Sig, Inger Christensdatter i Sig d. 27 jun. er Christopher Iversen og hustru i Nørholms Mølle fød 1 søn og dom 5 post trinit d. 28 jun. døbt n. Iver. Karen husholderske på Nørholm bar ham. Testes: Hans Madsen D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 19 af 102

20 Møller i Linding Mølle, Jens Michelborg, Morten Sørensen Soldat da i Præstegården, Christiane Madsdatter af Linding Mølle, Mette brøgerpige på Nørholm d. 17 aug. er Niels Nielsen og hustru af Lindinggård fød 1 datter og dom 13 post trinit d. 23 aug. døbt n. Else. Jens Lindings hustru Anna Marie Hansdatter af Yderik bar hende tl dåben. Testes: Niels Madsen i Lindinggård, Christen Linding i Lervad, Jens Nielsen Linding i Yderik, Hans Møller, Karen Sørensdatter Lindinggård og Mette Jensdatter d. 14 sep. ved middagstiden er Erik Christensen og hustru af Sig fød 1 søn og dom 17 post trinit d. 20 sep. døbt n. Mads. Thomas Jensens hustru af Snorup bar ham til dåben. Testes: Christen Hansen af Skyhede i Outrup sogn, Thomas Jensen af Snorup, Claus Bakkensen i sig, Hans Lauridsens hustru af Klinting i Henne sogn, Hans Christensens hustru i Sig d. 17 sep. kl. 10 formiddag er Christen Jepsen og hustru i Sig fød 1 datter og dom 17 post trinit d. 20 sep. døbt n. Kirsten. Christen Hansens hustru Johanne Lauridsdatter af Skyhede i Outrup sogn bar hende. Testes: Peder Nielsen i Sig, Hans Terkelsen ibidem, Jens Noe, Mourids Christensen i Tange, Mads Feldbereders hustru d. 24 spe. Er Jens Nielsen Linding og hustru Anna Marie Hansdatter af Yderik fød 1 søn og dom 18 post trinit d. 27 sep. døbt n. Hans. Jens Hansens hustru Inger Olufsdatter af Malle bar ham til dåben. Testes: Jens Hansen i Malle, Christen Nielsen Linding i Lervad, Mads Nielsen Linding i Krarup, Niels Nielsen i Linding, Las Olufsen i Bjalderup d. 5 dec. kl. 7 er Peder Tøstesen og hustru af Yderik fød 1 datter og dom 2 advent d. 6 dec. døbt n. Inger. Hans Terkelsens hustru Karen Nielsdatter af Sig bar hende. Testes: Hans Terkelsen i Sig, Vidste Nielsen i Yderik, Rasmus Sørensen ibidem, Christen Pedersen Svendsk ibidem, Niels Nielsens hustru Bodil Jensdatter i Lindinggård, Peder Madsen Skrædders pige Kirsten Gregers v. Jørgensdatter i Yderik d. 13 dec. kl. 2 slet er Peder Jensen og hustru Anna Thomasdatter af Tastrup fød 1 søn og dom 4 advent d. 20 dec. døbt n. Jens. Hans Sørensens hustru Johanne Christensdatter af Frisvad bar ham. Testes: Hans Sørensen af Frisvad, Niels Kjeldst i Tastrup, Mads Pedersen i Tange, Bertel Eskesens hustru i Sig, Marie Cathrine Jensdatter Lunde d. 16 dec. er Christen Jensen Soldat og hustru i Frihøje fød 1 søn og dom 4 advent d. 20 dec. døbt n. Oluf. Hans Møllers hustru Christiane Madsdatter af Linding Mølle bar ham. Testes: Niels Nielsen Linding, Mads Iversen i Firhøje, Peder Clausens hustru i Sig, Mette Lauridsdatter Sækbæk d. 18 jan. er Jens Jensen og hustru i Yderik fød 1 navnløs drengebarn og dom 3 post trinit d. 24 jan. begraven d. 10 feb. er Jørgen Pedersen og hustru i Olling fød 1 søn og dom qvinqvagesima d. 21 feb. døbt n. Jens. Christen Jensens hustru Inger Jensdatter af Stundsig bar ham til dåben. Testes: Christen Jensen i Stundsig, Christen Jensen Kusk på Nørholm, Thomas Knudsen i Olling, Christen Knudsens hustru i Michelborg d. 23 feb. er Mads Iversen og hustru i Frihøje fød 1 søn og dom invocavit d. 28 feb. døbt n. Jens. Christen Terkelsens hustru i Yderik bar ham til dåben. Testes: Hans Møller i Linding D:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Øster Horne\Torstrup\Torstrup sogn døbte 1734 til 1814.doc Side 20 af 102

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj.

Horne sogn viede 1734 til 1814. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734 d. 28 jan. trolovede jeg Christen Johansen og Maren Nielsdatter i Bounum. Gift 7 mar. 1734 d. 18 feb. trolovede jeg Christen Thomsen af Hindsig og Lene Salomonsdatter af Stundsig. Viet 16 maj. 1734

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Horsbøl. Horne sogn døbte 1734 til 1814

Horsbøl. Horne sogn døbte 1734 til 1814 1734 d. 17 jan. dom 2 p. epiph. døbte jeg Niels Madsens pigebarn af Gunderup nom. Mette, fød d. 15 jan. formiddag. Test: Jes Jensens hustru ved Hornevad bar barnet, Mads Christensen og Frands Nielsen af

Læs mere

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet.

Tistrup sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 6 jul. blev Anders Laugesens dødfødte drengebarn udi Krarup jordet. 1777 d. 27 jul. blev Jørgen Jepsens liden søn Jep af Lille Tønding begravet 2 måneder gammel. 1777 d. 30 nov. blev Thomas Sørensens

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted.

Lunde og Outrup sogne viede 1777 til 1798. 1777 d. 14 okt. Christen Michelsen af Langsig og Mette Marie Pedersdatter af Åsted. 1777 d. 4 feb. enkemand Rasmus Jensen af Lydom Hede og Bodil Pedersdatter af Søvig Huse. 1777 d. 13 jun. Jens Michelsen i Lunde, død 1811 og Maren Pedersdatter af Lundtang, død 1819. 1777 d. 14 okt. Christen

Læs mere

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814

Hodde og Tistrup sogne konfirmerede 1777 til 1814 1778 d. 26 apr. confirmationsbørn af Hodde og Tistrup sogne. Christen Sørensen Jens Jensen Gyde Madsen Anders Laugesen Jes Nielsen Jens Pedersen Mette Jensdatter Mette Michelsdatter Maren Michelsdatter

Læs mere

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede.

Sønder Bork sogn viede 1720 til 1814. 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter copulerede. [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1720 d. 21. apr. Blev Laurids Christensen og Elisabet Pedersdatter 1720 d. 13. okt. Copulerede Peder Gydesen og Maren Nielsdatter af Obling. 1721 d. 12. jan. Copulerede

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Torstrup sogn døde 1734 til 1814

Torstrup sogn døde 1734 til 1814 1734 d. 25 mar. fest annunciat. Mar. blev Søren Jessens dødfødte barn af Ovnbøl begravet. 1734 d. 20 maj. om natten mellem den 19 og 20 maj døde Søren Christensen i Sig, og blev begraven d. 26 gl. 60 år

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende.

Horne sogn konfirmerede 1734 til Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. Til første altergang ere af mig overhørte og admitterede følgende. 1734 d. 12 apr. Anna Olesdatter af Bjalderup 16½ år. 1734 d. 13 apr. Hans Pedersen af Stavskjær 20 år. 1734 d. 13 apr. Las Christensen

Læs mere

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Tistrup sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 7 sep. havde Christen Jepsen og Cecilia Jensdatter af Krasborg en datter til dåben navnlig Else båren af Kirsten Brynnings. Faddere vare Christen Brynning, Søren Jensen, Lambert Nielsen, Oluf Jepsen

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho.

Tistrup sogn viede 1777 til 1814. 1778 d. 8 jun. Hans Jessen og Karen Nielsdatter af Hesselho. 1777 d. 28 sep. Knud Jensen fra Vestkjær i Ølgod sogn og Anna Nielsdatter af Hesselho Tistrup sogn. 1778 d. 3 mar. Christen Nielsen af Rotbøl Horne sogn og Anna Jepsdatter af Krasborg Tistrup sogn. 1778

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715.

Fåborg og Vester Nykirke sogne døde 1715 til 1814. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. Fortegnelse Paa de afdøde i Nykirche og Faborg Sogner fra Ao. 1715. 1715 d. 20 jan. Begravet Hans Smed i Omme. 1715 d. 27 jan. Begravet Hans Iversen i Debel, tjenestepigen Maren? 1715 d. 2 feb. Begravet

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet.

Hoven sogn døde 1691 til 1814. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1691 d. 13 sep. blev Anna Jensdatter af Ørbæk begravet. 1692 d. 4 sep. blev Christen Pedersen af Dyrvig begravet. 1692 d. 18 sep. blev Mads Vestesens barn ved navn Mette af Oxlund begravet. 1692 d. 26

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel.

Verst sogn døde 1718 til 1814. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 9 okt. begravet Hans Hansens datter Else 20 uger gammel. 1718 d. 23 okt. begravet Søren Madsen 86 år gammel. 1718 d. 15 dec. begravet Niels Nielsen af Husted 55 år gammel. 1719 d. 8 feb. begravet

Læs mere

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814

Horsbøl. Ølgod sogn døbte 1732 til 1814 1732 d. 13 jan. blev Thomas Mortensens barn af Forsumho døbt og kaldet Mette. Peder Jacobsens hustru bar barnet og de andre faddere var Simon Olufsen, Peder Nielsen, Niels Iversen, Mads Nielsens hustru,

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814

Horsbøl. Ringive Gadbjerg og Lindeballe sogne konfirmerede 1796 til 1814. Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Ringgive, Gadbjerg og Lindeballe 1796-1814 Confirmerede 1796 Ingen konfirmerede 1797 1. Jens Villadsen fra Gadbjerg. 2. Peder Jørgensen af Ringgive præstegård. 3. Maren Jensdatter af Uhe. 4. Kirsten Johnsdatter

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814

Ansager sogn konfirmerede 1736 til 1814 1736 d. 18 nov. Blev blev confirmation holden med her højærværdigheds hr. biskoppens Mathias Anchersens tilladelse Riber d. 24 okt. 1736. Morten Jørgensen af Lund. Christen Christensen af Ansager Sønderby.

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Gilbjerg bye 1. gård. Thomas Hansen, 48, G, Hejnsvig, Gårdmand Johanne Gregersen, 48, G, Sønder Omme, Hans kone Hans Thomsen, 19, U, Hejnsvig, Søn Gregers Thomsen, 17, U, Hejnsvig, Søn Anders Thomsen,

Læs mere

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814

Lejrskov og Jordrup sogne døbte 1726 til 1814 1726 d. 2 feb. Ferup. Peder Jepsens barn hjemmedøbt af hl. Bertram Højer i Gamst, hvilket straks døde. 1726 d. 6 feb. Lejrskov. Sl. Hl. Peder Friedes barn Margareta Christina, d. 17 jan. hjemmedøbt af

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Slægt 12. Sortering Gammelgård.

Slægt 12. Sortering Gammelgård. Slægt 12. Sortering Gammelgård. 1702 d. 2 apr. Kjeld Jensens barn i Gamelgård kaldet Jens. F: Niels Sørensens hustru i Ølgod by, Jens Ebbesen i Gammelgård, Rasmus Sørensen af Ølgod by, Jens Ebbesens pige,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Horne sogn døde 1734 til 1814

Horne sogn døde 1734 til 1814 1734 d. 6 jan. fest epiph. blev Jens Christensens liden søn Laurids Jensen af Trasnsbøl begravet, som døde løverdag for end dag d. 2 jan. æt. 1 år 5 måneder. 1734 d. 3 feb. die litaneut. Blev Hans Hansens

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru.

Aadum sogn begravede 1694 til d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. [Ådum kirkebog 1694-1814] 1753 d. 16. okt. Gundesbøl. Christen Mirgaards 1. hustru. 1753 d. 21. okt. Blinkberg. Jep Jepsens dødfødte søn. 1753 d. 30. okt. Gundesbøl. Christen Olesens hustru. 1753 d. 30.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Folketælling Ansager 1801

Folketælling Ansager 1801 Ansager, 1. familie Georg Andreas Fabricius, husbonde, 61, g1, sognepræst Else Øllgaard, hans kone, 57, g1 Vilhelm Fabricius, deres søn, 24, u, candidat ministeri Anna Eleonora Fabricius, præstens søster,

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov.

1704 d. 29 sep. Hans Lassen og Maren Pedersdatter trolovede i Medum. Copulerede d. 16 nov. Sortering Medum. 1702 d. 8 feb. Rasmus Jensens barn udi Agersnap kaldet Anna. Niels Pedersens hustru i Agersnap bar barnet. F: Søren Mose i Medum, Peder Ibsen udi Medum, Christen Pedersens hustru i Agersnap,

Læs mere

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet.

Strellev sogn døde 1732 til d. 27 dec. blev Niels Leemann af Adsbøl begravet. 1732 d. 20 jan. blev Søren Bøel begravet. 1732 d. 6 feb. blev Christen Bjergs datter begravet. 1732 d. 7 sep. blev begravet Oluf Lauridsens barn. 1732 d. 23 nov. begravet Anna Lyager. 1732 d. 27 dec. blev

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Horsbøl. Ansager sogn døbte 1709 til 1814

Horsbøl. Ansager sogn døbte 1709 til 1814 1709 d. 23 jun. Blev Christen Trøllunds liden datter døbt?. Faddere: Kirsten Jensdatter af Krogager, (John Nielsen) af Krogager,? Trøllund den yngre af Kvie,? Christensdatter af?. 1709 d. 24 jun. På midsommers

Læs mere

Døbte i Skads sogns Kirkebog

Døbte i Skads sogns Kirkebog Døbte i Skads sogns Kirkebog 1714-1803 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Torstrup sogn viede 1734 til d. 27 apr. fer 3 pasch. Copulerede jeg Søren Jensen smed i Firhøje og Anna Sørensdatter af Gunderup.

Torstrup sogn viede 1734 til d. 27 apr. fer 3 pasch. Copulerede jeg Søren Jensen smed i Firhøje og Anna Sørensdatter af Gunderup. 1734. d. 27 apr. fer 3 pasch. Copulerede jeg Søren Jensen smed i Firhøje og Anna Sørensdatter af Gunderup. 1734 d. 27 apr. dito dag trolovede jeg Mads Iversen af Yderik og Maren Sørensdatter den ældre

Læs mere

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter.

Hodde sogn viede 1777 til 1814. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1777 d. 24 jun. Niels Hansen og Anna Margrethe Bergensdatter. 1778 d. 21 jun. enkemanden Peder Pedersen fra Kvie Ansager sogn og Søren Jensens ældste datter Kirsten fra Hoddeskov. 1778 d. 28 jun. Iver

Læs mere

Døde i Alslev Hostrup Kirkebog 1722 1802

Døde i Alslev Hostrup Kirkebog 1722 1802 Døde i Alslev Hostrup Kirkebog 1722 1802 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca. 20

Læs mere

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814

Sønder Bork sogn konfirmerede 1750 til 1814 [Sønder Bork kirkebog 1720 1808] 1750 d. 5. apr. Blev taget til confirmation nemlig. Christian Nielsen. Niels Magaard. Søren Christensen. Niels Christensen. Anders Christensen. Lars Jensen. Morten Hansen.

Læs mere

Døde i Janderup Billum Kirkebog 1701-1801

Døde i Janderup Billum Kirkebog 1701-1801 Døde i Janderup Billum Kirkebog 1701-1801 Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over en periode på ca.

Læs mere

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter.

Nørre Bork sogn viede 1720 til d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1721 d. 12. okt. Copulerede Peder Jepsen fra Hauervig og Maren Nielsdatter af Nørre 1722 d. 25. okt. Copulerede Morten Jepsen og Mette Olufsdatter. 1723 d. 6. jan. Copulerede

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt.

Grimstrup sogn døbte 1655 til 1814. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn i Roust noie Jacob (monhbrohus) døbt. [Grimstrup sogns kirkebog 1655 1706] 1655 d. 29. aug. Nis Hansens barn i Hjortkær noie Tøste døbt. 1655 d. 2. sep. Jep Sørensens barn i Grimstrup noie Voldborg døbt. 1655 d. 18. sep. Søren Møllers barn

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet.

Ansager sogn døde 1709 til d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 29 maj. Blev Henrich Jensen af Kvie begravet. 1709 d. 15 jun. Blev Jens Jensens søn Hans af Skovlund begravet. 1709 d. 30 jun. Blev Bertel Nielsens liden søn af Ålling begravet. 1709 d. 21 jul.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom.

Kvong og Lyne sogne konfirmerede 1727 til Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. Fortegnelse over de unge mennesker, som ere overhørte af mig i deres christendom. 1727 d. 28 okt. Niels Sørensen, barnefødt i den Vestergård i Hallum. 1728 d. 26 apr. Johanne Sørensdatter, Hallum. Bodil

Læs mere

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å

Side 2 af a Begravet Margrethe Grønholt almisselem i Ørum 76 år a Begravet Laurids Gregersen gårdmands yngste søn i Ulkær Enevold 3/4 å Side 1 af 31 1769 1b Døbt Thomas Vistisen gårdmand i Grejs - David 1769 1b Begravet Søren Jørgensen i Grejs Præstegård 31 år 1769 1b Begravet Søren Christensen gårdmands hjemmedøbte barn i Holtum 1769

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Sønder Omme sogn døbte 1685 til d. 19 jul. dom 5 trinitati blev født Las Olufsens barn i Kjær kaldet Maren.

Sønder Omme sogn døbte 1685 til d. 19 jul. dom 5 trinitati blev født Las Olufsens barn i Kjær kaldet Maren. Fortegnelse paa alle de som blefve føde og døde i S. Omme sogn fra Anno 1685 d 24 jun et sic et consegvent. Schrefvet af Hans Jensen Sæby loci diens. 1685 d. 19 jul. dom 5 trinitati blev født Las Olufsens

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Vester Starup sogn viede 1692 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Vester Starup\Vester Starup sogn viede 1692 til 1814.

Vester Starup sogn viede 1692 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Vester Starup\Vester Starup sogn viede 1692 til 1814. 1693 dom 19 post trin trolovede jeg Morten Pedersen af Klelund og Maren Sørensdatter af Nør Starup, copulerede dom 1 adventus ejusdem anni. 1694 den 27 oktober trolovede jeg Bonde Madsen af Fiskerhuse

Læs mere

Nørup sogn viede 1679 til 1814. 1680 d. 1 juni hafde Niels Christensen i Jelling brøllup med Margrethe Jørgensdatter i Trolderup.

Nørup sogn viede 1679 til 1814. 1680 d. 1 juni hafde Niels Christensen i Jelling brøllup med Margrethe Jørgensdatter i Trolderup. 1680 dend 12 april blev Peder Jensen i Gammelby og Gertrud Andersdatter sammenviet. 1680 d. 1 juni hafde Niels Christensen i Jelling brøllup med Margrethe Jørgensdatter i Trolderup. 1680 d. 6 juni blev

Læs mere

Forfedre av Jytte NIELSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Jytte NIELSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Jytte NIELSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Jytte NIELSEN 1 Jytte NIELSEN ble født i Nøbbet, i Svinsbjerg, i Danmark den 3 feb 1936. Hun er datter av Niels

Læs mere

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Afskrift af en del af Nibe-Vokslev sognes kirkebog Ole Færch 2013 Vokslev Sogns Kirkebog 1765 1813. Ole Færch. Forlag: Ole Færch, Aalborg.

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Grimstrup sogn viede 1655 til 1814. 1655 d. 3. dec. Peder Lassen af Hjortkær og Mette Sørensdatter af Vong.

Grimstrup sogn viede 1655 til 1814. 1655 d. 3. dec. Peder Lassen af Hjortkær og Mette Sørensdatter af Vong. [Grimstrup sogns kirkebog 1655 1706] 1655 d. 3. dec. Peder Lassen af Hjortkær og Mette Sørensdatter af Vong. 1655 d. 2. sep. Oluf Møller med Else Hansdatter holte deres bryllup udi Adserbøl i Lindknud

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Albertsen, Christen Død: 1773 4 år Far: Albert

Læs mere

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H

Side 2 af b Trolovet Hans Sørensen af Spettrup og Johanne Madsdatter i Hedensted b Trolovet Henrik Møller Degn af Snede og Marie Dal i H 1733 2b Trolovet Hans Knudsen og Else Nielsdatter i Remmerslund 1734 2b Trolovet Stephen Jensen og Anne Marie Mortensdatter i Hedensted 1734 2b Trolovet Niels Jørgensen og Anne Sørensdatter i Torup 1734

Læs mere

Bække sogn døde 1718 til 1814. 1719 d. 5 feb. begravet i Bække Elias Christensen 7 år gammel.

Bække sogn døde 1718 til 1814. 1719 d. 5 feb. begravet i Bække Elias Christensen 7 år gammel. 1718 d. 6 nov. begravet Christen Kjeldsens tvillingsønner i Kragelund Kjeld og Iver 14 dage gamle. 1719 d. 5 feb. begravet i Bække Elias Christensen 7 år gammel. 1719 d. 12 feb. begravet Jørgen Rasmussens

Læs mere

Strellev sogn viede 1732 til 1814

Strellev sogn viede 1732 til 1814 1732 d. 7 feb. blev Niels Sørensen og enken Anna Christine Christophersdatter trolovede. Ang. Forlovere kan sees den mig givne seddel til caution. Copulerede d. 2 jun. 1732 d. 12 sep. blev Niels Madsen

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere