HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

2

3 APPENDIX Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål... 4 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode)... 5 Appendix 3: Oversigt over udvalg, delegationer m.v. og deres opgaver Anlægsudvalget... 7 Dagsordensudvalget (Formandskabet)... 8 Erhvervsudvalget... 8 Frednings- og Miljøudvalget Familie- og Sundhedsudvalget Finans- og Skatteudvalget Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget Lovudvalget Nordisk Råd Revisionsudvalget Råstofudvalget Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg Udvalget for Forretningsordenen Udvalget til Valgs Prøvelse Udvalg for Kultur, Uddannelse og Kirke Vestnordisk Råd Appendix 4: Ordensregler i Inatsisartutsalen Appendix 5: Forskrift for Inatsisartutformandens repræsentations- og rejseudgifter, frigoder og modtagelse af gaver Appendix 6: Bestemmelser om frivillig registrering af medlemmernes hverv og økonomiske interesser Appendix 7: Skabeloner og huskelister... 34

4 Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål Hvis et medlem af Inatsisartut ønsker at fremsætte et forslag til Inatsisartutlov, et beslutningsforslag, at rejse en forespørgselsdebat eller stille et spørgsmål til Naalakkersuisut, har medlemmet mulighed for at modtage bistand til udarbejdelsen i Bureau for Inatsisartut. I Bureau for Inatsisartut er ansat et antal udvalgssekretærer for de stående og lovpligtige udvalg. Dén udvalgssekretær, som beskæftiger sig med det sagsområde, man ønsker at fremsætte et forslag eller rejse et spørgsmål indenfor, kan indenfor visse ressourcegrænser rådgive og yde bistand i forbindelse med den tekniske udarbejdelse. Medlemmet står for politikken, men kan hos udvalgssekretæren modtage rådgivning og bistand til, hvordan det, man ønsker at foreslå eller stille spørgsmål om, kan udformes rent teknisk. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvilke formkrav, der gælder for forslag, henholdsvis spørgsmål; herunder kan medlemmet få bistand til at få forslaget eller spørgsmålet opstillet, så det lever op til formkravene. Det kan også være oplysninger om, hvilke bestemmelser, der evt. allerede findes på det givne område, og om der indenfor den seneste tid har været fremsat forslag eller spørgsmål om det givne emne i Inatsisartut. Medlemmet kan også modtage en vurdering af, hvorvidt et ønsket forslag strider mod f.eks. Grundloven, Selvstyreloven eller anden lovgivning og rådgivning om, hvordan forslaget evt. alternativt kan udformes. Henvendelse om hjælp eller assistance bør fremsættes på et tidspunkt, der i praksis giver Bureauets medarbejdere en reel mulighed for at undersøge det ønskede spørgsmål. Det gælder særligt f.s.v. angår bistand til udformning af medlemsforslag til samlingerne. Her bør der rettes henvendelse senest 2 uger før fristdagen. Der er i de senere år tilført betydelige økonomiske ressourcer til partisekretariaterne. Dette m.h.p. at give sekretariaterne mulighed for i højere grad selv at rådgive medlemmerne af Inatsisartut. En henvendelse til Bureau for Inatsisartut bør derfor normalt forudsætte en forudgående drøftelse med partisekretariatet. Oftest kan det være formålstjenstligt i stedet at udarbejde et 37 spørgsmål til Naalakkersuisut om emnet, evt. som uddybende baggrund for et efterfølgende forslag. Sådanne spørgsmål bør stilles så tidligt, at et svar kan være behørigt indarbejdet i et udkast til forslag inden fristdagen. 4

5 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode) Valg af medlemmer til Inatsisartuts udvalg sker ved forholdstalsvalg efter D Hondts metode. (For Formandskabet for Inatsisartuts vedkommende, er det dog kun næstformændene, der vælges efter D Hondts metode. Inatsisartuts Formand vælges ved almindeligt flertal) Ved forholdstalsvalg efter D Hondts metode deles medlemmerne af Inatsisartut i de grupper, hvori de overfor Formanden for Inatsisartut har anmeldt at ville stemme sammen. Som udgangspunkt udgør hver enkelt partigruppe, kandidatforbund eller løsgænger en selvstændig valggruppe. Der er dog mulighed for, at partigrupper, kandidatforbund og løsgængere kan slå sig sammen i større valggrupper, i et såkaldt valgteknisk samarbejde (Se nærmere herom nedenfor). Hver valggruppes mandattal divideres med divisorerne 1, 2, 3, 4 og 5 osv.; det vil sige op til det antal medlemmer, der skal sidde i det pågældende udvalg. Herved fremkommer en række kvotienter. De 5 højeste kvotienter repræsenterer hver en udvalgspost. (Bemærk dog, at Inatsisartuts delegation til Vestnordisk Råd har 6 medlemmer, og at der er tradition for at Inatsisartuts Formand indvælges i delegationen, hvorefter der altså skal vælges yderligere 5 medlemmer. Bemærk også, at Inatsisartuts delegation til Nordisk Råd kun har 2 medlemmer.) Den valggruppe, som den højeste kvotient er knyttet til, opnår altså ret til at indsætte det første medlem i udvalget. Valggruppen med den næsthøjeste kvotient opnår ret til at indsætte det andet medlem af udvalget, osv. Opnår flere valggrupper en lige høj kvotient tildeles udvalgsposten efter lodtrækning. Valggrupperne bestemmer selv, hvilket medlem de vil indsætte i udvalget. Til illustration vises nedenfor et antal illustrative eksempler baseret på partiernes mandatfordeling ved efterårssamlingen Eksempel 1: 6 partier uden valgforbund vælger 5 udvalgsmedlemmer. Siumut får 3 medlemmer af udvalget, mens Inuit Ataqatigiit får 2 medlemmer (markeret med fed skrift). Valggrupper Mandater Divisorer Siumut 14 14,00 7,00 4,67 3,50 2,80 Inuit Ataqatigiit 11 11,00 5,50 3,67 2,75 2,20 Atassut 2 2,00 1,00 0,67 0,50 0,40 Demokraterne 2 2,00 1,00 0,67 0,50 0,40 Partii Inuit 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 Partii Naleraq 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 5

6 Valg af udvalgsformand Bemærk, at medlemmet fra den valggruppe, der opnår den højeste kvotient, og dermed opnår ret til at besætte den første af udvalgets 5 poster, ikke nødvendigvis bliver udvalgsformand. Udvalget vælger nemlig selv sin formand. (Inatsisartuts Formand vælges dog som tidligere nævnt ved almindeligt flertalsvalg). Valgteknisk samarbejde Hvert parti, kandidatforbund eller løsgænger udgør en særskilt valggruppe, medmindre det pågældende parti, kandidatforbund eller løsgængere indgår et valgteknisk samarbejde med andre partier, kandidatforbund eller løsgængere. Ofte vil fordelingen af udvalgsposter kunne forrykkes ved indgåelse af valgteknisk samarbejde. Eksempel 2: 6 partier med et valgforbund mellem Siumut, Atassut og Demokraterne. Valgforbundet vil dermed få 3 medlemmer af udvalget, mens Inuit Ataqatigiit får 2 medlemmer (markeret med fed skrift). Valggrupper Mandater Divisorer Siumut, Atassut og Demokraterne 18 18,00 9,00 6,00 4,50 3,60 Inuit Ataqatigiit 11 11,00 5,50 3,67 2,75 2,20 Partii Inuit 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 Partii Naleraq 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 Eksempel 3: 6 partier med 2 valgforbund mellem henholdsvis Siumut og Inuit Ataqatigiit samt mellem Atassut, Demokraterne, Partii Inuit og Partii Naleraq. Valgforbundet mellem Siumut og Inuit Ataqatigiit får 4 medlemmer af udvalget (markeret med fed skrift). Valgforbundet mellem Atassut, Demokraterne, Partii Inuit og Partii Naleraq får 1 medlem af udvalget (markeret med fed skrift). Valggrupper Mandater Divisorer Siumut og Inuit Ataqatigiit 25 25,00 12,50 8,33 6,25 5,00 Atassut, Demokraterne, Partii Inuit og Partii Naleraq 6 6,00 3,00 2,00 1,50 1,20 6

7 Appendix 3: Oversigt over udvalg, delegationer m.v. og deres opgaver Nedenfor angives en oversigt over de på FM14 nedsatte udvalg og deres fagområder. Herudover er en beskrivelse af de grønlandske repræsentanters funktioner i Nordisk Råd samt Vestnordisk Råd. Anlægsudvalget Opgaverne for Anlægsudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er udvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Trafikforhold: Beflyvning: -Luftfart. -Anlæg af landingsbaner. Heliporte, Mittarfeqarfiit (GLV). Søfart: -Intern og ekstern. -Arbejdsvilkår og regler for besætningsmedlemmer. Havne: -Anlæg. -Vedligeholdelse. -Drift. SAR-beredskab (Eftersøgnings-og redningsberedskab) Servicekontrakter om ovenstående Vejanlæg og passager- og fragtbefordring Offentligt tilsyn med transportmidler, herunder biler og både Redningsbåde og redningstjeneste Den fremtidige trafikstruktur har udvalgets særlige bevågenhed og udvalget har fokus på transport-kommissionens anbefalinger. Forsyning: Godstransport Royal Arctic Line Bygdeforsyning Energiforhold: Vandforsyning i byer og bygder Vandkraft og vedvarende energi og energikilder (- vind- og solenergi samt jordvarme) Elektricitet, herunder elforsyning i byer og bygder (Nukissiorfiit) Kommunikationsforhold Postbesørgelse Forhold omkring EDB og informationsteknologi herunder internet Tele, TV og radioanlæg og udbygning heraf 7

8 Forhold vedrørende radiokommunikation Forhold vedrørende telekommunikation Boligforhold: Offentlige boligudlejningsselskaber: INI A/S, og ISERIT A/S Boligstøtte Vakantboliger Udlejningsboliger Personaleboliger Renovering Landsplanlægning, bygge- og anlægsforhold: Lovgivning om landsplanlægning og arealtildeling udenfor by- og bygdezoner. Andelsboligbyggeri Bygnings- og licitationslovgivning Medbyggerhuse 10/40/50 og 20/20/60 byggeri Støttet kommunalt boligbyggeri Anlægsstrategi: national og for bygder og yderdistrikter Anlægs- og renoveringsfonden Illuut A/S Dagsordensudvalget (Formandskabet) Der henvises til beskrivelsen af Formandskabets opgaver andetsteds i håndbogen. Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Erhvervsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsforhold generelt: Konkurrenceforhold og konkurrencelov Handel. Servicekontrakter KNI Pilersuisoq, Nuuk Imeq Næring og næringslov Vareforsyning Lovgivning, der vedrører Køb/salg Ind- og udførsel af varer Håndværk 8

9 Produktion og anden virksomhed i bygderne Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige drikke Det veterinære område Erhvervsstøtteforhold: Landbaserede erhverv Bank- og forsikringsforhold Værdipapirhandel Øvrige finansielle forhold Forbrugerforhold: Forbrugerråd Markedsføring Mærkning Priser Kreditforhold Turisme: Turisme i Grønland generelt Lovgivning, der vedrører, turisterhvervet Økonomiske rammebetingelser for turisterhvervet Internationale handelsrelationer: WTO, mv. Arbejdsmarkedsforhold: Arbejdsmarkedsplanlægning Arbejdsformidling Arbejdsløshedsbekæmpelse Arbejdsskader Arbejdsmiljø Storskalaprojekter: Aluminiumssmelter i Grønland Generelle finansielle forhold vedrørende aluminiumsprojektet Generelle arbejdsmarkedsmæssige aspekter af aluminiumsprojektet og andre storskalaprojekter Samfundsmæssige og økonomiske aspekter af storskalaprojekter 9

10 Frednings- og Miljøudvalget Frednings- og Miljøudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Frednings- og Miljøudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Frednings- og Naturforhold: Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsminder og bygninger. Naturfredning: International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter Fredning af områder, arealer, flora mv. Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressourcer, såsom: Havpattedyr, Landpattedyr, Fugle og Fisk Samlet at sikre vildtforvaltning og ressourceudnyttelse af de levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag Naturbeskyttelse: Fysisk planlægning Erhvervelse til rekreative formål Kulturmiljø Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet hermed Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og i havet Miljøforhold: Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og i havet Affaldshåndtering, mv. Kildesortering Genbrug Affaldsforbrænding i by og bygd Dumpe og andet deponi af affald Håndtering af særligt miljøfarligt affald At sikre energiudnyttelse, forbrug og anden ressourceudnyttelse på en miljøskånsom vis og på et bæredygtigt grundlag At sikre beskyttelse af forbrugere mod sundheds- og miljøskadelige produkter Genteknologi, herunder genmodificerede fødevarer og enzymer 10

11 Efterforskning og udnyttelse af olie og mineralske råstoffer: Miljøforhold og miljøspørgsmål vedrørende olieefterforskning, olieudvinding samt udnyttelse af mineralske råstoffer i undergrunden og på havbunden Klimaforhold: Klimaforhold og samspillet mellem forurening, klima, natur og miljø National og international klimaindsats CO2 begrænsende tiltag Grønlands Naturinstitut og Asiaq samt spørgsmål og forhold i det danske Miljø- og Energiministerium, Dansk Polarcenter, Miljøstyrelsen, og Danmarks Miljøundersøgelser med relation til eller betydning for Grønland bør til enhver tid have udvalgets interesse. Dette gælder tillige forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom Zackenberg, Nuuk Basic med flere. Udvalget finder, at klima, natur- og miljømæssige forhold i de Arktiske egne hører indenfor udvalgets fag- og interesseområder. Udvalget har opmærksomhed mod de mange internationale natur- og miljøaftaler, som er gældende for Grønland. Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om natur- og miljømæssige forhold i Nordisk Råd, Arktisk Råd og Vestnordisk Råd og øvrige samarbejdsorganer forpligtende eller med relevans for Grønland. Udvalget skal holde sig orienteret om de internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder. Familie- og Sundhedsudvalget Familie- og Sundhedsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Familie- og Sundhedsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Socialvæsenets styrelse og organisation: Socialvæsenets styrelse og organisation Tværfagligt socialt samarbejde Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. 11

12 Nordisk konvention om social tryghed Handicapområdet: Hjælp til personer med vidtgående handicap Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap Familieretlige regler: Myndighedsloven Ægteskabets retsvirkninger Børns retsstilling Børnetilskud Underholdsbidrag til børn samt adoptionstilskud Børn og unge-området: Hjælp til børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Særlige institutioner for voksne: Særlige institutioner for voksne, herunder krisecentre Sociale sikringsydelser: Hjemmehjælp Offentlig hjælp Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Offentlig pension Ældreinstitutioner Førtidspension og revalidering Boligsikring og boligbørnetilskud Sundhedsvæsenet i Grønland: Sundhedsvæsenets styrelse og organisation Sundhedsvæsenets ydelser Ansatte i sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jordemødre, mv.) Telemedicin Sygdomme, herunder blandt andet: Fysiske og psykiske lidelser Vaccinationer Epidemier og beredskab Kønssygdomme HIV/AIDS Folkesundhed og folkesundhedsprogram Forebyggelse 12

13 Lægemidler Svangerskab og fødsel: Svangerskabshygiejne og fødselshjælp Abort og prævention Tandpleje Internationale konventioner om sundhed Tobak og sikring af røgfri miljøer Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav) Internationale forhold: Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen i socialpolitikken og på sundhedsområdet i de øvrige nordiske lande og i samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser og rekommandationer, som Selvstyret har tiltrådt. Finans- og Skatteudvalget Finansudvalget har en central placering i selvstyrets budget- og bevillingssystem. I lyset heraf holder udvalget sig løbende orienteret om den generelle økonomiske politik og indgår i drøftelser af overordnede, økonomiske prioriteringer. Finansudvalget indkalder som et led i dette arbejde redegørelser fra Naalakkersuisut, afholder samråd med medlemmer af Naalakkersuisut og udbygger sin generelle viden om den grønlandske økonomi gennem orienteringsrejser i Grønland såvel som internationalt. Finansudvalget søger videre at holde sig orienteret via afholdelse af møder med organisationer og større virksomheder især med henblik på parternes status og planer for fremtiden. Finansrelaterede fag- og interesseområder: Behandle sager henvist til udvalget Holde sig ajour med den økonomiske udvikling herhjemme og i de dele af verden, som påvirker den grønlandske økonomi Behandle det årlige finanslovsforslag på Inatsisartuts efterårssamling, og herunder medvirke ved fastlæggelsen af hovedlinjerne for den økonomiske politik Behandle forslag til tillægsbevillingslov på Inatsisartuts første samling i året Behandle konkrete bevillingsansøgninger fra Naalakkersuisut gennem hele året 13

14 Medvirke til at sikre at anvendelsen af bevillingerne sker i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne Endelig kan Finansudvalget, på vegne af Inatsisartut, godkende, at Naalakkersuisut i budgetåret afholder udgifter og oppebærer indtægter, som ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse, jf. Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, 1, stk. 2. Skatte- og afgiftsrelaterede fag- og interesseområder: Indkomstskat: Personskat Selskabsskat Udbytteskat Undgåelse af dobbeltbeskatning Skattebegunstigede opsparinger Afgifter: Havneafgifter Rejeafgifter Lotteriafgifter Stempelafgifter Afgift på automatspil Indførselsafgifter Afgifter af motorkøretøjer Miljø- og energiafgifter Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget Opgaverne for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Tilsyn med (bæredygtighed, økonomi m.v.): Al fiskeri (trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, linefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskere, krabbefiskeri, kammuslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.) Licenser 14

15 TAC/kvotefordeling Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af: Fiskeri Fangst og jagt Landbrug Erhvervsmæssig fangst/jagt og ikke-erhvervsmæssig fangst/jagt af (dog ikke fredningsspørgsmål): Havpattedyr Landpattedyr Fugle Fangst- og jagtbeviser/-tilladelser/-licenser Landbrug: Erhvervsmæssige udnyttelser af arealer til planteavl og afgræsning Husdyrhold Akvakultur Veterinærforhold Lovudvalget Lovudvalget varetager almene retspolitiske opgaver og er ressortansvarlig for forfatningsretlige, forvaltningsretlige, kommunalretlige og formueretlige anliggender samt spørgsmål vedrørende retsvæsenet. Endvidere er udvalget ressortudvalg for Ombudsmanden for Inatsisartut s almindelige virksomhed. Det forfatningsretlige område omfatter Danmarks Riges Grundlov, Lov om Grønlands Selvstyre, samt selvstyrets egne regler vedrørende Inatsisartut og Naalakkersuisut, herunder valg til Inatsisartut, Naalakkersuisut-medlemmers ansvarlighed og spørgsmålet om vederlag til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. På det forvaltningsretlige og kommunalretlige område beskæftiger udvalget sig med almene emner, der ikke henhører under Inatsisartut s øvrige stående udvalg, eksempelvis sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, registerlovgivningen, tjenestemandslovgivningen, selvstyrets administration, den kommunale valglov, samt kommunernes- og bygdernes styrelse. Fra formuerettens område kan nævnes almindelig aftale- og erstatningsret, forsikringsret, immaterielle rettigheder, tinglysning og pant. Retsvæsenet omfatter politiet og domstole, kriminalretten og foranstaltningssystemet. Lovudvalget påser overordnede retspolitiske synspunkter vedrørende borgernes retssikkerhed, lovgivningens kvalitet og forvaltningens borgerservice. 15

16 Nordisk Råd Nordisk Råd blev etableret i 1952, og er et samarbejdsforum for i alt 87 parlamentarikere fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Inatsisartut har 2 medlemmer i Nordisk råd Nordisk Ministerråd, der er et samarbejde mellem de tilsvarende nordiske regeringer, blev oprettet i Nordisk Råd Nordisk Råd er et samarbejde for de nordiske parlamentarikere. Rådet fungerer blandt andet som et rådgivende organ for de nordiske regeringer. Nordisk Råds medlemmer arbejder dels i rådets præsidium og i de fem politiske udvalg og dels i deres respektive partigrupper. Nordisk Råds session finder sted to gange om året. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige skiftes til at være værter for sessionerne. Her mødes de nordiske parlamentarikere i plenarforsamlingen. En lang række andre møder finder sted ved sessionen. Repræsentanter for de nordiske regeringer mødes med hinanden og med parlamentarikerne. Statsministre og oppositionsledere deltager i et topmøde med Nordisk Råd om et aktuelt emne. Udover sessionerne afholdes årligt typisk 2 udvalgsmøder, foruden en årlig orienteringsrejse. Derudover kan det være relevant for medlemmerne at deltage i konferencer, seminarer og lignende. Selvom Inatsisartut kun har 2 af de i alt 87 medlemmer i Nordisk Råd, sikrer de gennem møderne i Nordisk Råds partigrupper og fagudvalg, at Grønlands interesser bliver markeret overfor de øvrige nordiske parlamentarikere og regeringer. De to grønlandske medlemmer er således Grønlands parlamentariske ansigt udadtil i det nordiske samarbejde og er med til at skabe international anerkendelse og viden om de grønlandske forhold. Det parlamentariske samarbejde i Nordisk Råd udmøntes i rekommandationer til Nordisk Ministerråd. Frem til valget den 28. november 2014 var de to grønlandske repræsentanter fra Inatsisartut medlemmer af henholdsvis Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg og Nordisk Råds Miljø- og Naturressourceudvalg. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers samarbejde, herunder også Naalakkersuisut. I ministerrådet mødes repræsentanter for regeringerne og udformer blandt andet nordiske konventioner. Der findes 10 fagministerråd, og samarbejdet koordineres af et 11. ministerråd, der består af ministrene for nordisk samarbejde i medlemslandene. 16

17 Revisionsudvalget Revisionsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Lov om Inatsisartut og Naalakkersuisut 18 og 19 beskriver forhold omkring Revisionsudvalgets opgaver, kompetencer og fortrolighed mv. Revisionsudvalget gennemgår Landskassens regnskaber og revisors bemærkninger hertil én gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til Naalakkersuisut, som regnskaberne giver anledning til. Udvalget kan foretage en vurdering af, hvorvidt der er taget passende økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder der er omfattet af revisionen. Udvalget kan rekvirere alt nødvendigt materiale til brug for revisionen fra den regnskabsførende myndighed. Udvalget fører desuden kontrol med Naalakkersuisuts varetagelse af Grønlands Selvstyres aktionærinteresser. Udvalget kan i den forbindelse foretage en vurdering af om Naalakkersuisut i fornødent omfang har søgt at tilsikre, at der tages passende økonomiske hensyn ved driften af helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber. Inden for sit fagområde er Revisionsudvalget desuden forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen og god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med givne bevillinger Bedømme om selvstyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der forfølger dette sigte Stille forslag til forbedringer af Landskassens regnskabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger modtaget fra ekstern revision samt Naalakkersuisuts redegørelse herfor Afgive indstilling til Inatsisartut om regnskabets godkendelse Afgive indstilling til Inatsisartut om valg af revisor Råstofudvalget Råstofudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Råstofudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. 17

18 Fag- og interesseområder: Råstofanliggender: Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden Mineralske råstoffer Minedrift generelt Sikkerhed i og omkring aktive miner Licensmæssige betingelser for oprydning af nedlukkede råstofaktiviteter Samfundsmæssige og sociale virkninger ved minedrift Arbejdsmarkedsforhold i minesektoren Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med minedrift, skatter og royalties. Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører Særlige forhold omkring radioaktive mineraler Udvinding af Olie og Gas: Olie og gasudvinding generelt Olie og gasudvinding offshore Sikkerhed på offshore installationer og andre typer fartøjer og materiel til olie og gas udvinding Miljøforhold omkring udvinding af olie og gas Samfundsmæssige og sociale virkninger af olie og gasudvinding Arbejdsmarkedsforhold i olie og gas sektoren Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med olie og gas aktiviteter, skatter og royalties Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg Udvalget skal holde sig ajour med udviklingen indenfor sit arbejdsområde, men henblik på at deltage i drøftelser om- og medvirke til at lægge linjerne for den generelle udenrigs- og sikkerhedspolitik samt for at sikre, at udvalgets viden løbende opdateres med nyeste viden og initiativer indenfor området. Udvalget har blandet andet som opgave at drøfte redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold fra Naalakkersuisut, og fremsætte de spørgsmål og bemærkninger, som materialet og udvalgets overvejelser i øvrigt giver anledning til, samt behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Endelig, såfremt den danske udenrigsminister orienterer Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om sager af betydning for Grønland, er det nu praksis, at Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender orienterer udvalget samtidig. Dette kaldes Samtidighedsprincippet. Fag- og interesseområder: Udenrigs- og sikkerhedspolitik: Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, der er af betydning for Grønland, herunder Grønlands Kommando og forholdet til de militære anlæg i Grønland 18

19 Ulandshjælp Forsvarsaftalen: Den aftalemæssige ramme om den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland er Forsvarsaftalen fra 1951 og Igaliku-aftalerne af 6. august 2004 (modernisering af forsvarsaftalen fra 1951, Joint Komité aftale og en miljøaftale) Arktisk Råd: Miljømæssige beskyttelse samt bæredygtig udviklingsaftaler i de Arktiske områder, herunder klimaforandringer, biodiversitet, folkesundhed, beskyttelse af det maritime miljø og beredskab ved skibsulykker EU: Forholdet omkring fiskeriaftaler, OLT-ordninger samt Grønlands og rigsfællesskabets samarbejde med EU i det hele taget FN: FN s arbejde med menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder, internationalt klimasamarbejde, FN s havretskonvention og kontinentatsokkelkommission Int ernationale aftaler: Udover aftalen med EU er der ligeledes bilaterale aftaler om fiskeri med Norge, Rusland, Færøerne og Island Udvalget for Forretningsordenen Inatsisartuts formandskab udgør sammen med en af Inatsisartut valgt repræsentant for hvert parti eller kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i formandskabet, Inatsisartuts Udvalg for forretningsordenen. Inatsisartut vælger samtidig personlige suppleanter for hver repræsentant for hvert parti eller kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i formandskabet, såfremt dette er muligt. Udvalget har det øverste ansvar for godkendelse af Formandskabets forslag til Inatsisartuts budget. Udvalget til Valgs Prøvelse Foreløbigt udvalg til valgs prøvelse I forbindelse med nyvalg nedsættes et foreløbigt udvalg til valgs prøvelse, bestående af aldersformanden og 4 andre af ham udpegede medlemmer, jvf. Forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 2. Udvalget afgiver indstilling om de valgte Inatsisartutmedlemmers og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. Forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 3, og 6, stk

20 Udvalget til valgs prøvelse Udvalget til valgs prøvelse nedsættes efter Forretningsordenens 7, stk. 1, på den konstituerende samling og ved Inatsisartutårets begyndelse. Udvalget afgiver indstilling til Inatsisartut omkring Inatsisartutmedlemmers og Naalakkersuisut-medlemmers forhold, der i almindeligt omdømme kunne gøre et medlem uværdigt til at være medlem af Inatsisartut, jvf. Forretningsordenens 2 og 6, stk. 2. Endvidere forelægges udvalget spørgsmål til afgørelse efter 25 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, om Inatsisartutformandens, Naalakkersuisutformandens og Naalakkersuisutmedlemmers mulige bevarelse af hverv og erhverv i offentlige eller private virksomheder. Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kultur- og Uddannelsesudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Kultur- og Uddannelsesudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Skole- og Undervisningsvæsen: Daginstitutionsområdet Folkeskolen Specialskoler Gymnasierne Videregående uddannelser Erhvervsmæssige uddannelser Efterskoler Fritidsvirksomhed Folkehøjskoler Uddannelsesstøtte Elevindkvartering Forskning: Grønlands statistik Ilisimatusarfik Kultur- og nyhedsformidling: Aviser 20

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Inatsisartut... 7 2. Sådan bliver en lov til... 8 2.1 Nu må Inatsisartut gribe ind!... 8 2.2 For at kunne fremsætte et overbevisende

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Valg til INATSISARTUT

Valg til INATSISARTUT Valg til INATSISARTUT Indhold 1 Valgets grundprincipper.... 4 2 Udskrivelse af valg... 6 3 Hvem kan stille op, hvem kan stemme... 10 4 Valglister og valgkredse.... 16 5 Konstituering.... 24 6 Oversigt

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007 Landstingets Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 1. halvår 2014 NERSORNAAT JANUAR OG JUNI Tildeling af Nersornaat i sølv til Peter Beck 9. januar 2014 Formanden for Inatsisartut Lars- Emil Johansen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE. Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2006 Landstingets Årsberetning 2006 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Inatsisartut ukiumoortumik

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere