HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 APPENDIX

2

3 APPENDIX Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål... 4 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode)... 5 Appendix 3: Oversigt over udvalg, delegationer m.v. og deres opgaver Anlægsudvalget... 7 Dagsordensudvalget (Formandskabet)... 8 Erhvervsudvalget... 8 Frednings- og Miljøudvalget Familie- og Sundhedsudvalget Finans- og Skatteudvalget Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget Lovudvalget Nordisk Råd Revisionsudvalget Råstofudvalget Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg Udvalget for Forretningsordenen Udvalget til Valgs Prøvelse Udvalg for Kultur, Uddannelse og Kirke Vestnordisk Råd Appendix 4: Ordensregler i Inatsisartutsalen Appendix 5: Forskrift for Inatsisartutformandens repræsentations- og rejseudgifter, frigoder og modtagelse af gaver Appendix 6: Bestemmelser om frivillig registrering af medlemmernes hverv og økonomiske interesser Appendix 7: Skabeloner og huskelister... 34

4 Appendix 1: Bistand ved udarbejdelsen af forslag, forespørgsler og spørgsmål Hvis et medlem af Inatsisartut ønsker at fremsætte et forslag til Inatsisartutlov, et beslutningsforslag, at rejse en forespørgselsdebat eller stille et spørgsmål til Naalakkersuisut, har medlemmet mulighed for at modtage bistand til udarbejdelsen i Bureau for Inatsisartut. I Bureau for Inatsisartut er ansat et antal udvalgssekretærer for de stående og lovpligtige udvalg. Dén udvalgssekretær, som beskæftiger sig med det sagsområde, man ønsker at fremsætte et forslag eller rejse et spørgsmål indenfor, kan indenfor visse ressourcegrænser rådgive og yde bistand i forbindelse med den tekniske udarbejdelse. Medlemmet står for politikken, men kan hos udvalgssekretæren modtage rådgivning og bistand til, hvordan det, man ønsker at foreslå eller stille spørgsmål om, kan udformes rent teknisk. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvilke formkrav, der gælder for forslag, henholdsvis spørgsmål; herunder kan medlemmet få bistand til at få forslaget eller spørgsmålet opstillet, så det lever op til formkravene. Det kan også være oplysninger om, hvilke bestemmelser, der evt. allerede findes på det givne område, og om der indenfor den seneste tid har været fremsat forslag eller spørgsmål om det givne emne i Inatsisartut. Medlemmet kan også modtage en vurdering af, hvorvidt et ønsket forslag strider mod f.eks. Grundloven, Selvstyreloven eller anden lovgivning og rådgivning om, hvordan forslaget evt. alternativt kan udformes. Henvendelse om hjælp eller assistance bør fremsættes på et tidspunkt, der i praksis giver Bureauets medarbejdere en reel mulighed for at undersøge det ønskede spørgsmål. Det gælder særligt f.s.v. angår bistand til udformning af medlemsforslag til samlingerne. Her bør der rettes henvendelse senest 2 uger før fristdagen. Der er i de senere år tilført betydelige økonomiske ressourcer til partisekretariaterne. Dette m.h.p. at give sekretariaterne mulighed for i højere grad selv at rådgive medlemmerne af Inatsisartut. En henvendelse til Bureau for Inatsisartut bør derfor normalt forudsætte en forudgående drøftelse med partisekretariatet. Oftest kan det være formålstjenstligt i stedet at udarbejde et 37 spørgsmål til Naalakkersuisut om emnet, evt. som uddybende baggrund for et efterfølgende forslag. Sådanne spørgsmål bør stilles så tidligt, at et svar kan være behørigt indarbejdet i et udkast til forslag inden fristdagen. 4

5 Appendix 2: Forholdstalsvalgmetode (D Hondts metode) Valg af medlemmer til Inatsisartuts udvalg sker ved forholdstalsvalg efter D Hondts metode. (For Formandskabet for Inatsisartuts vedkommende, er det dog kun næstformændene, der vælges efter D Hondts metode. Inatsisartuts Formand vælges ved almindeligt flertal) Ved forholdstalsvalg efter D Hondts metode deles medlemmerne af Inatsisartut i de grupper, hvori de overfor Formanden for Inatsisartut har anmeldt at ville stemme sammen. Som udgangspunkt udgør hver enkelt partigruppe, kandidatforbund eller løsgænger en selvstændig valggruppe. Der er dog mulighed for, at partigrupper, kandidatforbund og løsgængere kan slå sig sammen i større valggrupper, i et såkaldt valgteknisk samarbejde (Se nærmere herom nedenfor). Hver valggruppes mandattal divideres med divisorerne 1, 2, 3, 4 og 5 osv.; det vil sige op til det antal medlemmer, der skal sidde i det pågældende udvalg. Herved fremkommer en række kvotienter. De 5 højeste kvotienter repræsenterer hver en udvalgspost. (Bemærk dog, at Inatsisartuts delegation til Vestnordisk Råd har 6 medlemmer, og at der er tradition for at Inatsisartuts Formand indvælges i delegationen, hvorefter der altså skal vælges yderligere 5 medlemmer. Bemærk også, at Inatsisartuts delegation til Nordisk Råd kun har 2 medlemmer.) Den valggruppe, som den højeste kvotient er knyttet til, opnår altså ret til at indsætte det første medlem i udvalget. Valggruppen med den næsthøjeste kvotient opnår ret til at indsætte det andet medlem af udvalget, osv. Opnår flere valggrupper en lige høj kvotient tildeles udvalgsposten efter lodtrækning. Valggrupperne bestemmer selv, hvilket medlem de vil indsætte i udvalget. Til illustration vises nedenfor et antal illustrative eksempler baseret på partiernes mandatfordeling ved efterårssamlingen Eksempel 1: 6 partier uden valgforbund vælger 5 udvalgsmedlemmer. Siumut får 3 medlemmer af udvalget, mens Inuit Ataqatigiit får 2 medlemmer (markeret med fed skrift). Valggrupper Mandater Divisorer Siumut 14 14,00 7,00 4,67 3,50 2,80 Inuit Ataqatigiit 11 11,00 5,50 3,67 2,75 2,20 Atassut 2 2,00 1,00 0,67 0,50 0,40 Demokraterne 2 2,00 1,00 0,67 0,50 0,40 Partii Inuit 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 Partii Naleraq 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 5

6 Valg af udvalgsformand Bemærk, at medlemmet fra den valggruppe, der opnår den højeste kvotient, og dermed opnår ret til at besætte den første af udvalgets 5 poster, ikke nødvendigvis bliver udvalgsformand. Udvalget vælger nemlig selv sin formand. (Inatsisartuts Formand vælges dog som tidligere nævnt ved almindeligt flertalsvalg). Valgteknisk samarbejde Hvert parti, kandidatforbund eller løsgænger udgør en særskilt valggruppe, medmindre det pågældende parti, kandidatforbund eller løsgængere indgår et valgteknisk samarbejde med andre partier, kandidatforbund eller løsgængere. Ofte vil fordelingen af udvalgsposter kunne forrykkes ved indgåelse af valgteknisk samarbejde. Eksempel 2: 6 partier med et valgforbund mellem Siumut, Atassut og Demokraterne. Valgforbundet vil dermed få 3 medlemmer af udvalget, mens Inuit Ataqatigiit får 2 medlemmer (markeret med fed skrift). Valggrupper Mandater Divisorer Siumut, Atassut og Demokraterne 18 18,00 9,00 6,00 4,50 3,60 Inuit Ataqatigiit 11 11,00 5,50 3,67 2,75 2,20 Partii Inuit 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 Partii Naleraq 1 1,00 0,50 0,33 0,25 0,20 Eksempel 3: 6 partier med 2 valgforbund mellem henholdsvis Siumut og Inuit Ataqatigiit samt mellem Atassut, Demokraterne, Partii Inuit og Partii Naleraq. Valgforbundet mellem Siumut og Inuit Ataqatigiit får 4 medlemmer af udvalget (markeret med fed skrift). Valgforbundet mellem Atassut, Demokraterne, Partii Inuit og Partii Naleraq får 1 medlem af udvalget (markeret med fed skrift). Valggrupper Mandater Divisorer Siumut og Inuit Ataqatigiit 25 25,00 12,50 8,33 6,25 5,00 Atassut, Demokraterne, Partii Inuit og Partii Naleraq 6 6,00 3,00 2,00 1,50 1,20 6

7 Appendix 3: Oversigt over udvalg, delegationer m.v. og deres opgaver Nedenfor angives en oversigt over de på FM14 nedsatte udvalg og deres fagområder. Herudover er en beskrivelse af de grønlandske repræsentanters funktioner i Nordisk Råd samt Vestnordisk Råd. Anlægsudvalget Opgaverne for Anlægsudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er udvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Trafikforhold: Beflyvning: -Luftfart. -Anlæg af landingsbaner. Heliporte, Mittarfeqarfiit (GLV). Søfart: -Intern og ekstern. -Arbejdsvilkår og regler for besætningsmedlemmer. Havne: -Anlæg. -Vedligeholdelse. -Drift. SAR-beredskab (Eftersøgnings-og redningsberedskab) Servicekontrakter om ovenstående Vejanlæg og passager- og fragtbefordring Offentligt tilsyn med transportmidler, herunder biler og både Redningsbåde og redningstjeneste Den fremtidige trafikstruktur har udvalgets særlige bevågenhed og udvalget har fokus på transport-kommissionens anbefalinger. Forsyning: Godstransport Royal Arctic Line Bygdeforsyning Energiforhold: Vandforsyning i byer og bygder Vandkraft og vedvarende energi og energikilder (- vind- og solenergi samt jordvarme) Elektricitet, herunder elforsyning i byer og bygder (Nukissiorfiit) Kommunikationsforhold Postbesørgelse Forhold omkring EDB og informationsteknologi herunder internet Tele, TV og radioanlæg og udbygning heraf 7

8 Forhold vedrørende radiokommunikation Forhold vedrørende telekommunikation Boligforhold: Offentlige boligudlejningsselskaber: INI A/S, og ISERIT A/S Boligstøtte Vakantboliger Udlejningsboliger Personaleboliger Renovering Landsplanlægning, bygge- og anlægsforhold: Lovgivning om landsplanlægning og arealtildeling udenfor by- og bygdezoner. Andelsboligbyggeri Bygnings- og licitationslovgivning Medbyggerhuse 10/40/50 og 20/20/60 byggeri Støttet kommunalt boligbyggeri Anlægsstrategi: national og for bygder og yderdistrikter Anlægs- og renoveringsfonden Illuut A/S Dagsordensudvalget (Formandskabet) Der henvises til beskrivelsen af Formandskabets opgaver andetsteds i håndbogen. Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Erhvervsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsforhold generelt: Konkurrenceforhold og konkurrencelov Handel. Servicekontrakter KNI Pilersuisoq, Nuuk Imeq Næring og næringslov Vareforsyning Lovgivning, der vedrører Køb/salg Ind- og udførsel af varer Håndværk 8

9 Produktion og anden virksomhed i bygderne Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige drikke Det veterinære område Erhvervsstøtteforhold: Landbaserede erhverv Bank- og forsikringsforhold Værdipapirhandel Øvrige finansielle forhold Forbrugerforhold: Forbrugerråd Markedsføring Mærkning Priser Kreditforhold Turisme: Turisme i Grønland generelt Lovgivning, der vedrører, turisterhvervet Økonomiske rammebetingelser for turisterhvervet Internationale handelsrelationer: WTO, mv. Arbejdsmarkedsforhold: Arbejdsmarkedsplanlægning Arbejdsformidling Arbejdsløshedsbekæmpelse Arbejdsskader Arbejdsmiljø Storskalaprojekter: Aluminiumssmelter i Grønland Generelle finansielle forhold vedrørende aluminiumsprojektet Generelle arbejdsmarkedsmæssige aspekter af aluminiumsprojektet og andre storskalaprojekter Samfundsmæssige og økonomiske aspekter af storskalaprojekter 9

10 Frednings- og Miljøudvalget Frednings- og Miljøudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Frednings- og Miljøudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Frednings- og Naturforhold: Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsminder og bygninger. Naturfredning: International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter Fredning af områder, arealer, flora mv. Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressourcer, såsom: Havpattedyr, Landpattedyr, Fugle og Fisk Samlet at sikre vildtforvaltning og ressourceudnyttelse af de levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag Naturbeskyttelse: Fysisk planlægning Erhvervelse til rekreative formål Kulturmiljø Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet hermed Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og i havet Miljøforhold: Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og i havet Affaldshåndtering, mv. Kildesortering Genbrug Affaldsforbrænding i by og bygd Dumpe og andet deponi af affald Håndtering af særligt miljøfarligt affald At sikre energiudnyttelse, forbrug og anden ressourceudnyttelse på en miljøskånsom vis og på et bæredygtigt grundlag At sikre beskyttelse af forbrugere mod sundheds- og miljøskadelige produkter Genteknologi, herunder genmodificerede fødevarer og enzymer 10

11 Efterforskning og udnyttelse af olie og mineralske råstoffer: Miljøforhold og miljøspørgsmål vedrørende olieefterforskning, olieudvinding samt udnyttelse af mineralske råstoffer i undergrunden og på havbunden Klimaforhold: Klimaforhold og samspillet mellem forurening, klima, natur og miljø National og international klimaindsats CO2 begrænsende tiltag Grønlands Naturinstitut og Asiaq samt spørgsmål og forhold i det danske Miljø- og Energiministerium, Dansk Polarcenter, Miljøstyrelsen, og Danmarks Miljøundersøgelser med relation til eller betydning for Grønland bør til enhver tid have udvalgets interesse. Dette gælder tillige forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom Zackenberg, Nuuk Basic med flere. Udvalget finder, at klima, natur- og miljømæssige forhold i de Arktiske egne hører indenfor udvalgets fag- og interesseområder. Udvalget har opmærksomhed mod de mange internationale natur- og miljøaftaler, som er gældende for Grønland. Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om natur- og miljømæssige forhold i Nordisk Råd, Arktisk Råd og Vestnordisk Råd og øvrige samarbejdsorganer forpligtende eller med relevans for Grønland. Udvalget skal holde sig orienteret om de internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder. Familie- og Sundhedsudvalget Familie- og Sundhedsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Familie- og Sundhedsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Socialvæsenets styrelse og organisation: Socialvæsenets styrelse og organisation Tværfagligt socialt samarbejde Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. 11

12 Nordisk konvention om social tryghed Handicapområdet: Hjælp til personer med vidtgående handicap Døgninstitutioner for personer med vidtgående handicap Familieretlige regler: Myndighedsloven Ægteskabets retsvirkninger Børns retsstilling Børnetilskud Underholdsbidrag til børn samt adoptionstilskud Børn og unge-området: Hjælp til børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Særlige institutioner for voksne: Særlige institutioner for voksne, herunder krisecentre Sociale sikringsydelser: Hjemmehjælp Offentlig hjælp Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Offentlig pension Ældreinstitutioner Førtidspension og revalidering Boligsikring og boligbørnetilskud Sundhedsvæsenet i Grønland: Sundhedsvæsenets styrelse og organisation Sundhedsvæsenets ydelser Ansatte i sundhedsvæsenet (læger, sygeplejersker, jordemødre, mv.) Telemedicin Sygdomme, herunder blandt andet: Fysiske og psykiske lidelser Vaccinationer Epidemier og beredskab Kønssygdomme HIV/AIDS Folkesundhed og folkesundhedsprogram Forebyggelse 12

13 Lægemidler Svangerskab og fødsel: Svangerskabshygiejne og fødselshjælp Abort og prævention Tandpleje Internationale konventioner om sundhed Tobak og sikring af røgfri miljøer Kontrol med levnedsmidler (veterinære krav) Internationale forhold: Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om udviklingen i socialpolitikken og på sundhedsområdet i de øvrige nordiske lande og i samarbejdet i Vestnorden. I disse sammenhænge kan der være visse konventionsmæssige forpligtelser og rekommandationer, som Selvstyret har tiltrådt. Finans- og Skatteudvalget Finansudvalget har en central placering i selvstyrets budget- og bevillingssystem. I lyset heraf holder udvalget sig løbende orienteret om den generelle økonomiske politik og indgår i drøftelser af overordnede, økonomiske prioriteringer. Finansudvalget indkalder som et led i dette arbejde redegørelser fra Naalakkersuisut, afholder samråd med medlemmer af Naalakkersuisut og udbygger sin generelle viden om den grønlandske økonomi gennem orienteringsrejser i Grønland såvel som internationalt. Finansudvalget søger videre at holde sig orienteret via afholdelse af møder med organisationer og større virksomheder især med henblik på parternes status og planer for fremtiden. Finansrelaterede fag- og interesseområder: Behandle sager henvist til udvalget Holde sig ajour med den økonomiske udvikling herhjemme og i de dele af verden, som påvirker den grønlandske økonomi Behandle det årlige finanslovsforslag på Inatsisartuts efterårssamling, og herunder medvirke ved fastlæggelsen af hovedlinjerne for den økonomiske politik Behandle forslag til tillægsbevillingslov på Inatsisartuts første samling i året Behandle konkrete bevillingsansøgninger fra Naalakkersuisut gennem hele året 13

14 Medvirke til at sikre at anvendelsen af bevillingerne sker i overensstemmelse med bevillingsforudsætningerne Endelig kan Finansudvalget, på vegne af Inatsisartut, godkende, at Naalakkersuisut i budgetåret afholder udgifter og oppebærer indtægter, som ikke kunne forudses ved finanslovens vedtagelse, jf. Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget, 1, stk. 2. Skatte- og afgiftsrelaterede fag- og interesseområder: Indkomstskat: Personskat Selskabsskat Udbytteskat Undgåelse af dobbeltbeskatning Skattebegunstigede opsparinger Afgifter: Havneafgifter Rejeafgifter Lotteriafgifter Stempelafgifter Afgift på automatspil Indførselsafgifter Afgifter af motorkøretøjer Miljø- og energiafgifter Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget Opgaverne for Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Tilsyn med (bæredygtighed, økonomi m.v.): Al fiskeri (trawlfiskeri, rejefiskeri, sænkegarnsfiskeri, linefiskeri, laksefiskeri, ørredfiskere, krabbefiskeri, kammuslingefiskeri, bundgarnsfiskeri m.v.) Licenser 14

15 TAC/kvotefordeling Indhandlingsrapportering, indhandling og produktion af: Fiskeri Fangst og jagt Landbrug Erhvervsmæssig fangst/jagt og ikke-erhvervsmæssig fangst/jagt af (dog ikke fredningsspørgsmål): Havpattedyr Landpattedyr Fugle Fangst- og jagtbeviser/-tilladelser/-licenser Landbrug: Erhvervsmæssige udnyttelser af arealer til planteavl og afgræsning Husdyrhold Akvakultur Veterinærforhold Lovudvalget Lovudvalget varetager almene retspolitiske opgaver og er ressortansvarlig for forfatningsretlige, forvaltningsretlige, kommunalretlige og formueretlige anliggender samt spørgsmål vedrørende retsvæsenet. Endvidere er udvalget ressortudvalg for Ombudsmanden for Inatsisartut s almindelige virksomhed. Det forfatningsretlige område omfatter Danmarks Riges Grundlov, Lov om Grønlands Selvstyre, samt selvstyrets egne regler vedrørende Inatsisartut og Naalakkersuisut, herunder valg til Inatsisartut, Naalakkersuisut-medlemmers ansvarlighed og spørgsmålet om vederlag til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut. På det forvaltningsretlige og kommunalretlige område beskæftiger udvalget sig med almene emner, der ikke henhører under Inatsisartut s øvrige stående udvalg, eksempelvis sagsbehandlingsloven, offentlighedsloven, registerlovgivningen, tjenestemandslovgivningen, selvstyrets administration, den kommunale valglov, samt kommunernes- og bygdernes styrelse. Fra formuerettens område kan nævnes almindelig aftale- og erstatningsret, forsikringsret, immaterielle rettigheder, tinglysning og pant. Retsvæsenet omfatter politiet og domstole, kriminalretten og foranstaltningssystemet. Lovudvalget påser overordnede retspolitiske synspunkter vedrørende borgernes retssikkerhed, lovgivningens kvalitet og forvaltningens borgerservice. 15

16 Nordisk Råd Nordisk Råd blev etableret i 1952, og er et samarbejdsforum for i alt 87 parlamentarikere fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Inatsisartut har 2 medlemmer i Nordisk råd Nordisk Ministerråd, der er et samarbejde mellem de tilsvarende nordiske regeringer, blev oprettet i Nordisk Råd Nordisk Råd er et samarbejde for de nordiske parlamentarikere. Rådet fungerer blandt andet som et rådgivende organ for de nordiske regeringer. Nordisk Råds medlemmer arbejder dels i rådets præsidium og i de fem politiske udvalg og dels i deres respektive partigrupper. Nordisk Råds session finder sted to gange om året. Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige skiftes til at være værter for sessionerne. Her mødes de nordiske parlamentarikere i plenarforsamlingen. En lang række andre møder finder sted ved sessionen. Repræsentanter for de nordiske regeringer mødes med hinanden og med parlamentarikerne. Statsministre og oppositionsledere deltager i et topmøde med Nordisk Råd om et aktuelt emne. Udover sessionerne afholdes årligt typisk 2 udvalgsmøder, foruden en årlig orienteringsrejse. Derudover kan det være relevant for medlemmerne at deltage i konferencer, seminarer og lignende. Selvom Inatsisartut kun har 2 af de i alt 87 medlemmer i Nordisk Råd, sikrer de gennem møderne i Nordisk Råds partigrupper og fagudvalg, at Grønlands interesser bliver markeret overfor de øvrige nordiske parlamentarikere og regeringer. De to grønlandske medlemmer er således Grønlands parlamentariske ansigt udadtil i det nordiske samarbejde og er med til at skabe international anerkendelse og viden om de grønlandske forhold. Det parlamentariske samarbejde i Nordisk Råd udmøntes i rekommandationer til Nordisk Ministerråd. Frem til valget den 28. november 2014 var de to grønlandske repræsentanter fra Inatsisartut medlemmer af henholdsvis Nordisk Råds Kultur- og Uddannelsesudvalg og Nordisk Råds Miljø- og Naturressourceudvalg. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers samarbejde, herunder også Naalakkersuisut. I ministerrådet mødes repræsentanter for regeringerne og udformer blandt andet nordiske konventioner. Der findes 10 fagministerråd, og samarbejdet koordineres af et 11. ministerråd, der består af ministrene for nordisk samarbejde i medlemslandene. 16

17 Revisionsudvalget Revisionsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Lov om Inatsisartut og Naalakkersuisut 18 og 19 beskriver forhold omkring Revisionsudvalgets opgaver, kompetencer og fortrolighed mv. Revisionsudvalget gennemgår Landskassens regnskaber og revisors bemærkninger hertil én gang om året og fremsætter de spørgsmål og bemærkninger til Naalakkersuisut, som regnskaberne giver anledning til. Udvalget kan foretage en vurdering af, hvorvidt der er taget passende økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder der er omfattet af revisionen. Udvalget kan rekvirere alt nødvendigt materiale til brug for revisionen fra den regnskabsførende myndighed. Udvalget fører desuden kontrol med Naalakkersuisuts varetagelse af Grønlands Selvstyres aktionærinteresser. Udvalget kan i den forbindelse foretage en vurdering af om Naalakkersuisut i fornødent omfang har søgt at tilsikre, at der tages passende økonomiske hensyn ved driften af helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber. Inden for sit fagområde er Revisionsudvalget desuden forpligtet til blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen og god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Bedømme om udgifter og indtægter er disponeret i overensstemmelse med givne bevillinger Bedømme om selvstyrets værdier er forvaltet økonomisk forsvarligt og stille forslag til interne regler, der forfølger dette sigte Stille forslag til forbedringer af Landskassens regnskabssystem i det omfang, udvalget finder det påkrævet Tage stilling til revisionsprotokollater og beretninger modtaget fra ekstern revision samt Naalakkersuisuts redegørelse herfor Afgive indstilling til Inatsisartut om regnskabets godkendelse Afgive indstilling til Inatsisartut om valg af revisor Råstofudvalget Råstofudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Råstofudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. 17

18 Fag- og interesseområder: Råstofanliggender: Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden Mineralske råstoffer Minedrift generelt Sikkerhed i og omkring aktive miner Licensmæssige betingelser for oprydning af nedlukkede råstofaktiviteter Samfundsmæssige og sociale virkninger ved minedrift Arbejdsmarkedsforhold i minesektoren Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med minedrift, skatter og royalties. Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører Særlige forhold omkring radioaktive mineraler Udvinding af Olie og Gas: Olie og gasudvinding generelt Olie og gasudvinding offshore Sikkerhed på offshore installationer og andre typer fartøjer og materiel til olie og gas udvinding Miljøforhold omkring udvinding af olie og gas Samfundsmæssige og sociale virkninger af olie og gasudvinding Arbejdsmarkedsforhold i olie og gas sektoren Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med olie og gas aktiviteter, skatter og royalties Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg Udvalget skal holde sig ajour med udviklingen indenfor sit arbejdsområde, men henblik på at deltage i drøftelser om- og medvirke til at lægge linjerne for den generelle udenrigs- og sikkerhedspolitik samt for at sikre, at udvalgets viden løbende opdateres med nyeste viden og initiativer indenfor området. Udvalget har blandet andet som opgave at drøfte redegørelser og oplysninger om udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold fra Naalakkersuisut, og fremsætte de spørgsmål og bemærkninger, som materialet og udvalgets overvejelser i øvrigt giver anledning til, samt behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Endelig, såfremt den danske udenrigsminister orienterer Folketingets Udenrigspolitiske Nævn om sager af betydning for Grønland, er det nu praksis, at Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender orienterer udvalget samtidig. Dette kaldes Samtidighedsprincippet. Fag- og interesseområder: Udenrigs- og sikkerhedspolitik: Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, der er af betydning for Grønland, herunder Grønlands Kommando og forholdet til de militære anlæg i Grønland 18

19 Ulandshjælp Forsvarsaftalen: Den aftalemæssige ramme om den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland er Forsvarsaftalen fra 1951 og Igaliku-aftalerne af 6. august 2004 (modernisering af forsvarsaftalen fra 1951, Joint Komité aftale og en miljøaftale) Arktisk Råd: Miljømæssige beskyttelse samt bæredygtig udviklingsaftaler i de Arktiske områder, herunder klimaforandringer, biodiversitet, folkesundhed, beskyttelse af det maritime miljø og beredskab ved skibsulykker EU: Forholdet omkring fiskeriaftaler, OLT-ordninger samt Grønlands og rigsfællesskabets samarbejde med EU i det hele taget FN: FN s arbejde med menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder, internationalt klimasamarbejde, FN s havretskonvention og kontinentatsokkelkommission Int ernationale aftaler: Udover aftalen med EU er der ligeledes bilaterale aftaler om fiskeri med Norge, Rusland, Færøerne og Island Udvalget for Forretningsordenen Inatsisartuts formandskab udgør sammen med en af Inatsisartut valgt repræsentant for hvert parti eller kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i formandskabet, Inatsisartuts Udvalg for forretningsordenen. Inatsisartut vælger samtidig personlige suppleanter for hver repræsentant for hvert parti eller kandidatforbund, der ikke er repræsenteret i formandskabet, såfremt dette er muligt. Udvalget har det øverste ansvar for godkendelse af Formandskabets forslag til Inatsisartuts budget. Udvalget til Valgs Prøvelse Foreløbigt udvalg til valgs prøvelse I forbindelse med nyvalg nedsættes et foreløbigt udvalg til valgs prøvelse, bestående af aldersformanden og 4 andre af ham udpegede medlemmer, jvf. Forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 2. Udvalget afgiver indstilling om de valgte Inatsisartutmedlemmers og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. Forretningsorden for Inatsisartut 1, stk. 3, og 6, stk

20 Udvalget til valgs prøvelse Udvalget til valgs prøvelse nedsættes efter Forretningsordenens 7, stk. 1, på den konstituerende samling og ved Inatsisartutårets begyndelse. Udvalget afgiver indstilling til Inatsisartut omkring Inatsisartutmedlemmers og Naalakkersuisut-medlemmers forhold, der i almindeligt omdømme kunne gøre et medlem uværdigt til at være medlem af Inatsisartut, jvf. Forretningsordenens 2 og 6, stk. 2. Endvidere forelægges udvalget spørgsmål til afgørelse efter 25 i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut, om Inatsisartutformandens, Naalakkersuisutformandens og Naalakkersuisutmedlemmers mulige bevarelse af hverv og erhverv i offentlige eller private virksomheder. Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Kultur- og Uddannelsesudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling. Inden for sit fagområde er Kultur- og Uddannelsesudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik. Fag- og interesseområder: Skole- og Undervisningsvæsen: Daginstitutionsområdet Folkeskolen Specialskoler Gymnasierne Videregående uddannelser Erhvervsmæssige uddannelser Efterskoler Fritidsvirksomhed Folkehøjskoler Uddannelsesstøtte Elevindkvartering Forskning: Grønlands statistik Ilisimatusarfik Kultur- og nyhedsformidling: Aviser 20

Kapitel 1. Repræsentation

Kapitel 1. Repræsentation Cirkulære om s brug af midler til repræsentationsudgifter, rejseudgifter og øvrige udgifter m.m. (Til alle medlemmer af og samtlige direktorater og enheder under landsstyreområderne) Sekr. J. nr. 02.13

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret Historisk Kapitel I. Landsting, landsstyre, udskrivning af landstingsvalg og habilitet 1. Landstinget træder sammen snarest muligt

Læs mere

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT

INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT INATSISARTUT DET GRØNLANDSKE PARLAMENT Udgivet af Bureau for Inatsisartut Januar 2015 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut med mindre andet er anført. Bureau for Inatsisartut Postboks 1060 3900 Nuuk

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Oktober 2016 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret

Læs mere

Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 2012, 28. maj 2015, og 1. juni 2016.

Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 2012, 28. maj 2015, og 1. juni 2016. Forretningsorden for Inatsisartut af 12. november 2010 med ændringer af 22. september 2011, 29. maj 2012, 28. maj 2015, og 1. juni 2016. Kapitel 1 Indkaldelse, valgs prøvelse, valgbarhed 1. Inatsisartut

Læs mere

Charter for Vestnordisk Råd

Charter for Vestnordisk Råd Charter for Vestnordisk Råd Præambel I erkendelse af At Færøerne, Grønland og Island, det vestnordiske område, har en fælles interesse i bevarelsen og en kontrolleret udnyttelse af landenes levende og

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

En guide til pressen om arbejdet i INATSISARTUT

En guide til pressen om arbejdet i INATSISARTUT En guide til pressen om arbejdet i INATSISARTUT Udgivet af Bureau for Inatsisartut Marts 2014 Alle billeder: Bureau for Inatsisartut Bureau for Inatsisartut Postboks 1060 3900 Nuuk inatsisartut@inatsisartut.gl

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012 NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 1. halvår 2012 FORORD Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut, indenfor denne valgperiode, begynder med åbningen af efterårssamlingen den 21. september.

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium

Formandskabets Kontaktudvalgsmøde med folketingets præsidium INATSISARTUT P a r l i a m e n t o f G r e e n l a n d Nyhedsbrev Af Formanden for Inatsisartut Josef Motzfeldt 2. halvår 2012 Forord Det fjerde arbejdsår for Inatsisartut indenfor denne valgperiode startede

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015

HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 HÅNDBOG FOR INATSISARTUT 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til Inatsisartut... 7 2. Sådan bliver en lov til... 8 2.1 Nu må Inatsisartut gribe ind!... 8 2.2 For at kunne fremsætte et overbevisende

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Forretningsorden for Nordisk Råd

Forretningsorden for Nordisk Råd Forretningsorden for Nordisk Råd 2012 dansk Nordisk Råds forretningsorden fra 1971 blev erstattet af en ny forretningsorden, som blev vedtaget i henhold til Helsingforsaftalens artikel 59 under Nordisk

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Nordisk Råd. Forretningsorden for Nordisk Råd

Nordisk Råd. Forretningsorden for Nordisk Råd Nordisk Råd Forretningsorden for Nordisk Råd DANSK / 2017 1 Forretningsorden for Nordisk Råd ISBN 978-92-893-4779-2 (PRINT) ISBN 978-92-893-4780-8 (PDF) http://dx.doi.org/10.6027/anp2016-784 ANP 2016:784

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund

Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund Generel forretningsorden for udvalg i Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Præambel En ikke ubetydelig del af Danmarks Bowling Forbunds (forbundet) indtægter kommer fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Disse

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet

Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet Standardforretningsorden for Institutråd ved Københavns Universitet 1. I henhold til 22, stk. 6 i vedtægten for Københavns Universitet fastsætter rektor hermed en standardforretningsorden til brug for

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere