FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC"

Transkript

1 FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC NO Monterings- og brukerveiledning Sentralstøvsugere SV DA FI EN Monterings- och bruksanvisning Centraldammsugare Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Asennus- ja käyttöohjeet Keskuspölynimurit Assembly instructions and user guide Central vacuum cleaners Edi tion

2 WEEE - Waste of Electric and Electronic Equipment Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på upps mlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city offi ce, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Norsk... 3 Svenska Dansk Soumeksi English

3 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsanvisninger Tekniske data Monteringsvejledning til støvsuger CV Montering af holderen Placering af støvsugeren på holderen Tilslutning af maskinen Brugervejledning til CV Start af maskinen Service Filter og støvposer - CV Udskiftning af støvposen Udskiftning/rengøring af fi lteret Monteringsvejledning til støvsuger CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Montering af holderen Placering af støvsugeren på holderen Tilslutning af maskinen Brugervejledning til CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Start af maskinen Service Display på CV Filter og støvposer - CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Udskiftning af posefi lteret Montering af posefi lteret Udskiftning af støvposen Montering af støvposen Eltilslutning Tilbehør Fejlfi nding Service- og vedligeholdelsesvejledning - CV Service- og vedligeholdelsesvejledning - CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Måltegninger Radiofjernbetjening til CV 400 RCC...44 Tillykke med dit valg af centralstøvsuger! Hvis du bruger din Flexit-støvsuger i henhold til denne brugervejledning, vil du få stor glæde af Flexit-maskinen, og den vil være et uundværligt arbejdsredskab i dit hjem i mange år fremover. Vores produkter udvikles konstant, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage eventuelle nødvendige ændringer af maskinens design. Vi fraskriver os også ansvaret for eventuelle trykfejl. Lovgivningen vedrørende krav om forbrugerkompensation er gældende for dette produkt i henhold til de aktuelle salgsbetingelser - forudsat at produktet er blevet anvendt korrekt (til husholdningsbrug) og vedligeholdt i henhold til anvisningerne i denne brugervejledning. Støvposer er forbrugsvarer. Dette produkt er omfattet af de enkelte landes lovbestemte krav vedrørende indsamling og sikker behandling af elektriske produkter, og ved bortskaffelse skal produktet overdrages til en forhandler eller en genbrugsstation af hensyn til genvinding. Klager, der skyldes fejlagtig eller ukorrekt montering, skal rettes til det ansvarlige installationsfirma. Forbrugeren vil muligvis ikke være berettiget til kompensation, hvis maskinen ikke anvendes korrekt, eller der er tale om grov forsømmelse i forbindelse med vedligeholdelse af produktet. 31

4 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade skal du læse alle sikkerhedsanvisninger og advarselstekster nøje, før du tager maskinen i brug. Denne centralstøvsuger er udelukkende beregnet til brug som tør-støvsuger indendørs. Brug aldrig støvsugeren, hvis der ikke er monteret et fi lter. Undgå at støvsuge væske op. Maskinen må ikke bruges i våde omgivelser. Undgå at støvsuge gløder eller brændende genstande op, f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske eller brandfarlig væske eller gas. Undgå at støvsuge i områder, hvor der kan være brandfarlig væske eller gas. Tag stikket ud af stikkontakten, før fi lteret eller posen skiftes, og før der foretages vedligeholdelsesarbejde. Tag altid stikket ud ved at trækket i stikket, ikke i ledningen. Stikkontakten og stikket skal sidde, så de er let synlige. Undgå at støvsuge skarpe genstande op, f.eks. knust glas eller nåle, der kan punktere posen. Vær særligt opmærksom på ikke at støvsuge genstande op, der kan blokere slange-/rørsystemet, f.eks. blyanter, legetøjsklodser og små plasticposer. Følg brugervejledningen nøje. Service og reparation må kun foretages på et autoriseret værksted. Brug kun originale reservedele og det tilbehør, som forhandleren anbefaler. Forsøg aldrig selv at foretage ændringer på maskinen. Undgå at bruge centralstøvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. Centralstøvsugeren har en speciel type ledning, der skal udskiftes med en ledning af samme type, hvis den beskadiges. Du kan købe denne type ledning hos en Flexit-forhandler. For at undgå risici skal ledningen udskiftes af en fagmand. Centralstøvsugeren må ikke bruges som legetøj. Centralstøvsugeren må ikke bruges til at støvsuge forurenet støv eller cementstøv op. 1.1 Tekniske data CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC Højde 427 mm 800 mm 800 mm 800 mm** Bredde inklusive håndgreb 360 mm 440 mm 440 mm 440 mm Længde inklusive holder 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Motor 1500 W 1700 W 1700 W 1700 W Sikring 10 A 10 A 10 A 10 A Vægt 5,5 kg 6,5 kg 6,7 kg 6,7 kg Støjniveau 69 db 70,5 db 70,5 db 70,5 db Støvbeholderens kapacitet - 25 l 25 l 25 l Kapacitet ved brug af støvpose 10 l 14 l 14 l 14 l Maks. sugestyrke, motor 630 Airwatt 734 Airwatt 734 Airwatt 734 Airwatt Maks. sugestyrke* 435 W 480 W 480 W 480 W Maks. luftstrøm* 52 l/s 55 l/s 55 l/s 55 l/s Maks. sugeeffekt* 24 kpa 25 kpa 25 kpa 25 kpa Radiofjernbetjening X Radiofrekvens 868 MHz Funktion Tænd-/slukknap, panel med driftsstatus Tænd-/slukknap, panel med driftsstatus, tretrins-sugestyrkeregulering Batteriets levetid 5 år Batteritype, kval. 3V CR2, I stk Driftsområde Maks. 50 meter. Se kommentar *** Dette udstyr overholder EU-direktiverne 2004/108/EC, 2006/95/EC. * Målt på sugeenheden ** Uden antenne *** I huse, der har flere etager, fl ere betonlag, tykke betonlag eller varmefordelingsplader i forbindelse med gulvvarme, skal det kontrolleres, at der er radioforbindelse mellem håndtag og sugeenhed før endelig installation. 32

5 2 Monteringsvejledning til støvsuger CV 100 Fig Montering af holderen Placer holderen, så der er rigeligt med plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal placeres. Sørg for, at der er mindst 500 mm fri plads over CV 100-beholderen. Markér placeringerne af de fi re skruehuller med en kuglepen eller lignende. Find derefter egnede skruer samt eventuelt rawlplugs til den type væg, beslaget skal sidde på. Bor de fi re huller til holderen. Skruehullernes diameter i holderen er 5 mm. Placer holderen, så den store åbning peger opad, se fi g. 1. Stram skruerne, så holderen sidder ordentligt fast (skruerne følger med støvsugeren). Fig Placering af støvsugeren på holderen Placer støvsugeren, så holderen befi nder sig direkte over vægbeslaget, se fi g. 2. Sænk centralstøvsugeren ned på holderen. Kontrollér, at den tilsvarende holder på centralstøvsugeren holdes ordentligt på plads af vægbeslaget. Fig. 3 Fig. 4 Fig Tilslutning af centralstøvsugeren Centralstøvsugeren tilsluttes med sugerøret i øverste position og udblæsningsrøret i nederste position. Sammenføjningen må ikke limes fast, men der kan eventuelt anvendes tape, når enheden senere gennemgår service. Indtag Sugerørsfatningen kan monteres to forskellige steder afhængig af, i hvilken retning du ønsker at installere rørsystemet. Sugerørsfatningen kan fl yttes på følgende måde: 1. Løsn sugerørsfatningen ved at skrue de fire Torx-skruer af med en Torx T20-skruetrækker eller en almindelig skruetrækker, fig Træk fatningen ud af maskinen, se fig Løsn den prop, der lukker af for det udtag, du ønsker at flytte sugerørs-fatningen hen til. Skru de fire Torx-skruer af. Fjern proppen fra maskinen. 4. Flyt sugerørsfatningen hen til det nye udtag. BEMÆRK! Fatningen er mærket Up. Fig. 6 Udblæsning Sørg for, at fatningen monteres med Up vendt opad. Fastgør fatningen ved at montere de fire skruer og stramme dem, fig Monter proppen på det udtag, hvor sugerørsfatningen tidligere sad. Skru den fast ved hjælp af de fire skruer. Udblæsningsrøret skal strammes godt til på væggen for at sikre, at det ikke kommer til at sidde løst på fatningen. Husk, at du skal kunne dreje det bøjede rør i forskellige retninger for at sikre et ordentligt rørføring. Tilslut derefter udblæsningsrøret og lyddæmperen, fig. 6. Monter centralstøvsugeren, så udblæsningsrøret er så kort som muligt, maks. 5 meter. Tag hensyn til dine omgivelser i forbindelse med placering af udblæsningen. Derfor bør du altid montere en lyddæmper. Du kan finde yderligere oplysninger om montering og installation af rørsystemet og lavspændingsledningen i den monteringsvejledning, der følger med rørpakken. 33

6 3 Brugervejledning til CV Fig. 7 Fig. 9 Filter 3.1 Start af centralstøvsugeren Styrestrømsudtaget (lavspænding) skal sluttes til en styrestrømsledning, der løber langs med rørene. Begge ender af lavspændingsledningen skal sluttes til støvsugerens tilkoblingspanel. Én ledning til hvert udtag. Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en stikkontakt med 230 volt. Maskinen er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Støvsugeren starter og stopper automatisk. Når støvsugerens slange sluttes til en sugekontakt, sørger en metalring for enden af slangen for at lukke styrestrømkredsen, og støvsugeren starter. 7. Når slangen tages ud af sugekontakten, stopper støvsugeren. Slangen skal være tømt helt for støv og snavs, før du slukker for støvsugeren. Fig Service Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du foretager service! Hvis sugestyrken er ringe, nedsættes luftstrømmen gennem maskinen. Det kan skyldes følgende: Støvposen er fuld og skal skiftes. Filteret er stoppet og skal rengøres. Støvsugeren har en varmeafbryder, der udløses, hvis støvsugeren bliver overophedet. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter, så motoren kan køle af. Mens du venter, kan du kontrollere slange, støvpose og fi lter for at sikre, at der ikke er noget, der blokerer luftstrømmen gennem maskinen. Støvsugeren skulle nu kunne starte igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du få et serviceværksted til at reparere centralstøvsugeren. CV 100 må kun bruges med støvpose og fi lter monteret. Hvis du bruger en slange med tænd/sluk-knap, kan du starte og stoppe støvsugeren ved hjælp af knappen på håndgrebet, fi g

7 4 Filter og støvposer - CV 100 Fig Udskiftning af støvposen Centralstøvsugeren er udstyret med en støvpose som standard. Forsøg aldrig at støvsuge uden en støvpose monteret. Tag fat i lågets kant, og træk opad for at åbne låget, fig. 10. Udskiftning af støvposen: Fjern den gamle støvpose ved at dreje papstiveren til venstre eller højre, så indtagets hævede del er på højde med åbningen i pappet. Træk derefter posen af dysen. Monter den nye støvpose på følgende måde: Træk åbningen i pappen ned over forhøjningen på indtaget, og træk den nye pose på. Drej pappet, så støvposen låses på plads. BEMÆRK! Vend støvposens kanter nedad i beholderen. Dette er for at undgå at beskadige posen med låget. Fig Udskiftning/rengøring af filteret Åbn låget, og tag støvposen ud som tidligere beskrevet. Filteret sidder forneden i beholderen ved motorhuset. Støvsugeren må ikke bruges, hvis ikke der er monteret et fi lter. Træk fi lteret ud af beholderen, fi g. 12. Filteret kan rengøres ved at ryste det eller skylle det i vand. Hvis fi lteret skylles, skal du lade det tørre helt, før du monterer det igen. Placer det rengjorte filter i bunden af beholderen. Tryk filterets udvendige kant ned mod beholderens sider, så filteret buler let op. Tryk derefter filteret ned på plads. Kontrollér, at filteret sidder helt tæt ind mod motorhuset, fig. 13. Monter støvposen igen, og sæt låget på. Kontrollér, at låget sidder ordentligt fast. Fig. 13 Fig. 11 Motorhus Filter Filter Papstiveren låser posen på plads, når du drejer den som vist i fi g. 11 ovenfor. Åbningen i pappet skal være ud for og glide ned over forhøjningen på indtaget, før du drejer papstiveren for at låse den. 35

8 5 Monteringsvejledning til støvsuger CV 200, CV 300 og CV 400 RRC 5.1 Montering af holderen Placer holderen, så der er rigeligt med plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal placeres. Sørg for, at der er mindst 200 mm fri plads under støvbeholderen. Markér placeringerne af alle de fire skruehuller med en kuglepen eller lignende. Hullernes diameter i holderen er 5 mm. Find skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til vægtypen. Bor de fire skruehuller. Monter vægbeslaget med den store åbning nedad, se fig. 14. Stram derefter skruerne, så beslaget sidder godt fast. Fig. 14 Fig Placering af støvsugeren på vægbeslaget For at lette proceduren skal du først fjerne støvbeholderen. Løsn beholderen ved at skubbe begge håndtag udad. Fjern derefter beholderen fra maskinen. Hvis du vil montere støvsugeren eller motorchassiset på vægbeslaget - skal du blot sænke chassiset ned, så låseanordningen på beslaget går gennem chassisets åbning Fig. 15. Sørg for, at det tilsvarende beslag på maskinen holdes helt på plads af vægbeslaget. Hvis du vil fjerne motorchassiset fra vægbeslaget - skal du skubbe låseanordningen mod dig selv, så den slipper chassiset, og derefter løfte chassiset op fra beslaget. 5.3 Tilslutning af maskinen Advarsel! Hvis rørsystemet i dit hjem har en anden diameter end et almindeligt Flexit-rørsystem, kan du købe en adapter hos en forhandler. Flexit-rørsystemet har en udvendig diameter på 51 mm. Maskinen tilsluttes med den fl eksible sugeslange i nederste position og udblæsningsrøret øverst, Fig 16. Den fl eksible slange kobles til støvindtaget på støvsugerbeholderen. Den tilhørende gummimuffe bruges til at stramme/løsne sammenføjningen mellem rørsystemet og den bøjelige støvsugerslange. Før halvdelen af muffen ind i støvsugerslangen, og fold den anden halvdel hen over. Før derefter 5-10 mm af støvsugerslangen ind i rørsystemet, og fold muffen tilbage, så den dækker sugerøret. Den fl eksible sugeslange fungerer som overgang mellem støvsugerenheden og rørsystemet. BEMÆRK! Denne sammenføjning må ikke limes, da det kan skabe problemer i forbindelse med udførelse af service. Udblæsning Placer centralstøvsugeren, så udblæsningsrøret er så kort som muligt, maks. 5 meter. Tag hensyn til dine omgivelser i forbindelse med placering af udblæsningen. Derfor bør du altid montere en lyddæmper. Du kan fi nde yderligere oplysninger om montering og installation af rørsystemet og lavspændingsledningen i den monteringsvejledning, der følger med rørpakken. Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser. Tryk på knappen på slangeindtaget ned for at fjerne sugeslangen. Indtag Fig

9 6 Brugervejledning til CV 200, CV 300 og CV 400 RRC 6.1 Start af centralstøvsugeren Styrestrømsudtaget (lavspænding) sluttes til en styrestrømsledning, der løber langs med rørene. Begge ender af lavspændingsledningen skal sluttes til støvsugerens tilkoblingspanel. Én ledning til hvert udtag. Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en stikkontakt med 230 volt. Maskinen er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Fig Støvsugeren starter og stopperautomatisk når støvsugerens slange sluttes til en sugekontakt (fig. 17), sørger en metalring for enden af slangen for at lukke styrestrømkredsen, og støvsugeren starter. Når slangen tages ud af sugekontakten, stopper støvsugeren. Slangen skal være tømt helt for støv og snavs, før du slukker for støvsugeren. Fig. 18 Hvis du bruger en slange med tænd/sluk-knap, kan du starte og stoppe støvsugeren ved hjælp af knappen på håndgrebet, fig. 18. RRC-håndtagene har desuden den funktion, at de justerer støvsugerens sugestyrke, idet knapperne sidder på slangehåndtaget. 6.2 Service Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du foretager service! Hvis sugestyrken er ringe, nedsættes luftstrømmen gennem maskinen. Det kan skyldes følgende: Støvposen er fuld og skal skiftes. Filteret er stoppet og skal rengøres for støv. Termosikring Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. CV 200 termosikring Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og filteret for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. CV 300 / CV 400 RRC termosikring Når den blinkende røde LED-indikator er aktiveret (modeller med display) er støvsugerens varmesikring udløst.. For flere oplysninger om varmesikring bedes du se højre kolonne på denne side CV 300 / CV 400 RRC display Modellen CV 300 / CV 400 RRC har et display med oplysninger om maskinen. Fig. 19. Start/Stop Indikator for tændt - grøn lampe Indikator for kontrol af støvsugerpose - gul lampe Indikator for service/ temperatur - rød lampe Afbryderkontakt - fast grøn lampe Når startkontakten aktiveres, eller slangen er koblet til vægkontakten, lyser en fast grøn indikatorlampe på displayet. Det grønne lys angiver, at støvsugeren kører under normale betingelser. Nulstilling Indikator for støvsugerpose / posefilter - blinker gult Når den gule LED-indikator begynder at blinke, mens maskinen kører, fortæller den dig, at det er på tide at rense posefilteret og/eller skifte støvsugerposen. Den gule blinkende lampe på støvsugeren tænder efter hver 8 driftstimer. Hvis den gule lampe blinker, skal du gøre følgende: Sluk for støvsugeren på slangehåndtaget (fjernbetjente versioner), fjern sugeslangen fra vægindtaget eller tryk på afbryderen på displayet. Kontroller derefter, at posefilteret/støvsugerposen ikke er tilstoppet. Udskiftningen er beskrevet i Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4. Når filtrene er renset/udskiftet, skal du nulstille støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder. Indikator for reduceret luftstrøm - fast gult lys Et fast gult lys på displayet indikerer, at luftstrømmen gennem støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder med reduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukket ned, for at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis den faste gule lampe lyser, og motoren er blevet lukket ned, skal du gøre følgende: Kontroller posefilteret og/eller støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se, om der er noget der blokerer for luften. Fjern det materiale, der har fået den gule lampe til at lyse. Derefter skal du nulstille støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder. Indikator service - fast rødt lys Når den røde indikatorlampe lyser, stopper motoren eller den vil ikke starte. Formålet med de faste røde lamper er at informere dig om, at det er tid til at bestille service til støvsugeren. Driftstidtælleren i støvsugeren har beregnet, at den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nu kontakte et autoriseret serviceværksted og lade dem udføre en service på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren. Du kan nulstille maskinen midlertidigt og køre med motoren i yderligere en time ved at trykke på nulstillingsknappen i mindst 3 sekunder. Efter denne ekstra driftstime skal der udføres service. Ellers vil maskinen ikke starte igen. Indikator for overophedning- blinkende rødt lys Den røde blinkende lampe indikerer, at støvsugeren er blevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og filteret for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Nulstil støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder.

10 7 Filter og støvposer - CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Fig. 20 Fig. 21 Fig Udskiftning af posefi lteret Der skal altid være monteret et posefi lter i støvbeholderen. Rengør filteret på følgende måde: 1. Løsn de to greb, der holder støvbeholderen fast. Frigør dem ved at trække grebene udad og væk fra beholderen, fig Lad filteret sidde i beholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen, så støvet løsnes fra filteret og falder ned i beholderen, fig Tag posefilteret ud. Fjern støvposen, hvis den anvendes. Tøm derefter beholderen for eventuelt resterende støv på et egnet sted. Udskift posefi lteret i centralstøvsugeren på følgende måde: 1. Monter det rengjorte/rystede posefilter i beholderen, fig. 22. Kontrollér, at filterholderen passer ind i støvbeholderens indvendige kant. Kontrollér, at filteret sidder korrekt hele vejen op - det stofbeklædte greb på filteret skal være synligt. 2. Monter derefter støvbeholderen med posefilteret i støvsugeren igen. 3. Luk beholderen på støvsugeren ved at trykke ind på de to greb for at sikre, at støvbeholderen kommer til at sidde ordentligt i støvsugeren. 7.2 Montering af posefi lteret Fig. 24 Fig Udskiftning af støvposen Centralstøvsugeren leveres med støvpose. Støvposen udskiftes på følgende måde: 1. Løsn de to greb, der holder støvbeholderen fast. Frigør dem ved at trække grebene udad og væk fra beholderen. 2. Løft beholderen af. 3. Ryst støvet af posefilteret. Det kan være en fordel at installere filteret i beholderen på en sådan måde, så eventuelt støv i filteret kan rystes ned i støvbeholderen. 4. Tag posefilteret ud. 5. Fjern den gamle støvpose ved at dreje papstiveren til venstre eller højre, så indtagets hævede del passer i sporet på pappet. Træk forsigtigt posen ud af beholderen, fig. 23. Fold den perforerede del af pappet mod åbningen af posen for at forhindre, at posens indhold slipper ud. 6. Tøm beholderen for støv. 7.4 Montering af støvposen Støvposen monteres på følgende måde: 1. Monter støvposen således at sporet i pappet passer med studsens hævede del. Drej posen lidt, så den hævede del holder posen på plads, fig Monter det rengjorte/rystede posefilter i beholderen. Kontrollér, at filterholderen sidder korrekt i støvbeholderens indvendige kant. Kontrollér, at filteret sidder korrekt hele vejen op - det stofbeklædte greb på filteret skal være synligt, fig Monter støvbeholderen i støvsugeren. Luk beholderen på støvsugeren ved at trykke ind på de to greb for at sikre, at støvbeholderen kommer til at sidde ordentligt i støvsugeren. CV 200 / CV 300 / CV 400 RRC kan anvendes både med og uden støvpose, men det anbefales at bruge støvpose. Disse produkter skal altid have et posefilter monteret. 38

11 8 Eltilslutning Tænd/sluk Styrestrømsudtaget (lavspænding) sluttes til en styrestrømsledning, der løber langs med rørene. Begge ender af lavspændingsledningen sluttes til støvsugerens tilkoblingspanel. Én ledning til hvert udtag. Lavspændingsledningen tilsluttes som vist nedenfor. Tilkoblingspanel på CV 300 og CV 400 RRC CV 300, CV 400 RRC-modellen har ekstra udtag på panelet. Lavspændingsledningen sluttes til dette udtag. Centralstøvsugerens strømkabel på 230 volt skal sluttes til en stikkontakt med 230 volt. Maskinen er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Udtag til lavspændingsledningerne: CV 100 CV 300 og CV 400 RRC tilkoblingspanel er vist ovenfor. Følgende udstyr kan sluttes til CV 300 og CV 400 RRC: Flexit-serviceindikator Udtag for tilkobling af Flexit serviceindikator som kan leveres som tilbehør, art. nr Denne varsler ved en lampe på sugekontakten, at fi lter og støvpose skal checkes og evt. rengøres/udskiftes. BEMÆRK! Kun 1 sæt pr. maskine. Flexit serviceindikator kobles til dette udtag. CV 100 Tilkoblingspanelet sidder forneden på CV 100-støvsugeren. Udtag for lavspændingsledning Frigør udtagets fatning (snap lockings) ved at trække dem ud. Monter Lavspændingsledning ( Én ledning til hvert udtag). Slut fatningen igen. CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Tilkoblingspanelet sidder øverst på CV 200, CV 300 og CV 400 RRCstøvsugeren. Lavspændingsledning Lavspændingsledning 39

12 9 Tilbehør Teleskoprør Juster teleskoprørets længde ved at trykke på knappen og trække det ind eller ud. 25. (Maks. længde 1000 mm og minimumlængde 600 mm). Ved støvsugning af trapper anbefaler vi at gøre røret så kort som muligt. Fig. 25 Radiator- og fugemundstykke Dette mundstykke er nyttigt til områder, hvor det er svært at komme til, f.eks. hjørner, fuger og radiatorer. Fig. 28 Fig. 29 Almindeligt gulvmundstykke Dette er et almindeligt, let gulvmundstykke, der kan anvendes til de fl este gulvflader. Du kan skifte mellem støvsugning af tæpper og parketgulv eller andet underlag, uden at du behøver at ændre indstillingerne, fi g. 26/27. Fig. 26 Børstemundstykke Børstemundstykket kan anvendes til lamper, billeder, gardiner og andre tekstiler, fi g. 30. Fig. 30 Møbelmundstykke Lille, praktisk mundstykke til støvsugning af møbler, puder og tekstiler, fi g. 31. Fig. 31 Fig. 27 Husk! Brug aldrig støvsugeren til væske, knust glas eller varm aske. Fig

13 10 Fejlfi nding Alt arbejde i forbindelse med strømforsyningen på 230 volt skal udføres af en autoriseret elektriker med kendskab til de relevante sikkerhedsbestemmelser. Støvsugeren starter ikke Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. Støvsugeren stopper derefter automatisk. CV 200 termosikring Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og filteret for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. CV 300 / CV 400 RRC termosikring Den røde blinkende lampe indikerer, at støvsugeren er blevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og filteret for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Nulstil støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder. Andre fejlfindinger Anvender du den korrekte slange? Kun den originale slange passer ordentligt. Starter støvsugeren, hvis du prøver en anden sugekontakt? Hvis det er tilfældet, er der en fejl i eltilslutningen til den første kontakt. Skru kontakten af, og kontrollér forbindelsen. Er strømmen sluttet til støvsugeren? Er der tændt for stikkontakten? Er lavspændingsledningen sluttet til støvsugeren? Batterierne til radiofjernbetjeningen (RRC-versionen af støvsugeren) kan være løbet ud. Udskift de to batterier med nye af typen CR2 3V. Støvsugeren stopper ikke Sidder der en metalgenstand fast i en af sugekontakterne, så stikbenene er brændt over? Dårlig sugestyrke Er alle sugekontakterne lukket ordentligt? Sidder der noget fast i en af sugekontakterne? Er beholderens låg lukket ordentligt? Sidder pakningen mellem beholderen og låget korrekt? Er den beskadiget? Er rørsystemet blokeret? Er støvsugerposen fyldt eller tilstoppet? Model CV 300 advarer ved hjælp af en besked på panelet. Er filteret tilstoppet? Model CV 300 advarer ved hjælp af en besked på panelet. Model CV 400 RRC advarer ved hjælp af en besked på håndtaget. Display på CV 300 / CV 400 RRC Modellen CV 300 / CV 400 RRC har et display med oplysninger om maskinen, Afbryderkontakt - fast grøn lampe Når startkontakten aktiveres, eller slangen er koblet til vægkontakten, lyser en fast grøn indikatorlampe på displayet. Det grønne lys angiver, at støvsugeren kører under normale betingelser. Indikator for støvsugerpose / posefilter - blinker gult Når den gule LED-indikator begynder at blinke, mens maskinen kører, fortæller den dig, at det er på tide at rense posefilteret og/eller skifte støvsugerposen. Den gule blinkende lampe på støvsugeren tænder efter hver 8 driftstimer. Hvis den gule lampe blinker, skal du gøre følgende: Sluk for støvsugeren på slangehåndtaget (fjernbetjente versioner), fjern sugeslangen fra vægindtaget eller tryk på afbryderen på displayet. Kontroller derefter, at posefilteret/støvsugerposen ikke er tilstoppet. Udskiftningen er beskrevet i Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4. Når filtrene er renset/udskiftet, skal du nulstille støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder. Indikator for reduceret luftstrøm - fast gult lys Et fast gult lys på displayet indikerer, at luftstrømmen gennem støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder med reduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukket ned, for at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis den faste gule lampe lyser, og motoren er blevet lukket ned, skal du gøre følgende: Kontroller posefilteret og/ eller støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se, om der er noget der blokerer for luften. Fjern det materiale, der har fået den gule lampe til at lyse. Derefter skal du nulstille støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder. Indikator for service - fast rødt lys Når den røde indikatorlampe lyser, stopper motoren eller den vil ikke starte. Formålet med de faste røde lamper er at informere dig om, at det er tid til at bestille service til støvsugeren. Driftstidtælleren i støvsugeren har beregnet, at den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nu kontakte et autoriseret serviceværksted og lade dem udføre en service på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren. Du kan nulstille maskinen midlertidigt og køre med motoren i yderligere en time ved at trykke på nulstillingsknappen i mindst 3 sekunder. Efter denne ekstra driftstime skal der udføres service. Ellers vil maskinen ikke starte igen. Indikator for overophedning - blinkende rødt lys Den røde blinkende lampe indikerer, at støvsugeren er blevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere slangen, støvsugerposen og filteret for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Nulstil støvsugeren. Gør dette ved at trykke på nulstillingsknappen på displayet i mindst 3 sekunder. Service og reservedele Hvis det er nødvendigt med service eller reservedele, skal du kontakte den lokale forhandler. Det vil være en hjælp, hvis du oplyser de tekniske data, der er vist på støvsugerens mærkeplade. Mærkepladen sidder ved siden af ledningsindgangen. Det vil være en god ide at notere disse data her, så du har dem lige ved hånden. Model:... Produktnummer:... Serienummer:... Købsdato:... (huske at gemme kvitteringen) ADVARSEL! Der kan opstå blokeringer, hvis: a) mundstykkerne og tilbehøret ikke bruges som anvist. b) der støvsuges våde eller fugtige tæpper. c) der suges fremmedlegemer op, når der ikke er monteret et mundstykke. d) vægkontakterne holdes ikke åbne lige indtil systemmotoren stopper helt. e) filteret og poserne bliver ikke renset regelmæssigt eller udkiftet ifølge producentens instruktioner. NB! Blokeringerne skyldes misbrug og dækkes ikke af garantien. 41

14 10.1 Service- og vedligeholdelsesvejledning - CV 100 BEMÆRK! Brug aldrig støvsugeren, hvis ikke der er monteret et filter og en støvpose. Produkt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan? Støvpose Skal udskiftes, før den bliver helt fuld. Det afhænger af brugen, men normalt 2-4 gange om året. Dårlig sugestyrke og fare for tilstopning i rørsystemet. Tag fat i lågets kant og åbn det ved at trække det opad. Fjern den gamle støvpose ved at dreje papstiveren til højre eller venstre, så forhøjningen på dysen når ind gennem åbningen i pappet. Træk derefter posen af indtaget. Træk åbningen i pappet ned over forhøjningen på indtaget, og træk den nye pose på. Drej pappet, så støvposen låses på plads. BEMÆRK! Åbningen i pappet skal justeres og skubbes uden om forhøjningen på indtaget, før pappet kan låses på plads ved at dreje det. BEMÆRK! Brug aldrig støvsugeren, hvis ikke der er monteret en støvpose. Filter i bunden Skal kontrolleres, når posen skiftes. Det kan give dårlig sugestyrke. Der kan komme støv i motoren. Fjern støvposen som beskrevet ovenfor. Fjern filteret fra bunden. Rengør filteret ved at ryste det eller skylle det i vand. BEMÆRK! Filteret skal være helt tørt, før det monteres igen. Monter det rene filter i maskinen igen. Tryk filterets udvendige kant ned mod beholderens sider, så filteret buler let op. Monter støvposen, og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder korrekt. BEMÆRK! Brug aldrig støvsugeren, hvis der ikke er monteret et filter Service- og vedligeholdelsesvejledning - CV 200, CV 300 og CV 400 RRC BEMÆRK! Brug aldrig støvsugeren, hvis der ikke er monteret et filter. Produkt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan? Støvbeholder Skal tømmes, før beholderen er 3/4 fuld. Det afhænger af brugen, men normalt 2-4 gange om året. Fare for tilstopning i rørsystemet. Løsn beholderens greb (træk dem ud fra maskinen) for at frigøre beholderen fra maskinen. Tag filteret og støvposen ud. Du kan finde yderligere oplysninger nedenfor. Tøm støvet ud i en plasticpose, og kom den i skraldespanden. Eventuelt resterende støv eller fnug kan fjernes manuelt. Støvpose Skal udskiftes, før den bliver helt fuld. Det afhænger af brugen, men normalt 2-4 gange om året. Dårlig sugestyrke og fare for tilstopning i rørsystemet. Løsn beholderens greb (træk dem ud fra maskinen) for at frigøre beholderen fra maskinen. Løft beholderen af. Tag forsigtigt filteret ud. Fjern derefter støvposen ved at vride den lidt så den hævede del på studsen passer med sporet i papstiveren. Tag forsigtigt posen ud. Fold den perforerede del af pappet mod åbningen af posen for at forhindre at posens indhold slipper ud Delene monteres i modsat rækkefølge. Filter Skal rystes, når beholderen tømmes. BEMÆRK! Anvend kun tørrengøring Opretholdelse af god sugestyrke. Løsn beholderens greb ved at trække grebene ud fra maskinen. Fjern beholderen fra maskinen. Lad filteret sidde i beholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen, så støvet løsnes fra filteret og falder ned i beholderen. Tag posefilteret ud. Fjern støvposen, hvis der anvendes en. Tøm derefter beholderen for støv på et egnet sted. 42

15 11 Måltegninger CV 100, CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Måltegninger i mm CV 100 CV 200, CV 300 og CV 400 RRC Fastgøres på væggen 43

16 12 Radiofjernbetjening til CV 400 RCC ADVARSEL! Træk ikke slangen ud af støvsugeren, mens motoren eller ventilatoren i støvsugeren stadig kører. Disse maskiner har en sikkerhedsafbryder. Sikkerhedsafbryderen bliver aktiveret, hvis maskinen bliver betjent med lukket vakuumstik. BEMÆRK! FØR FØRSTE ANVENDELSE Der følger en antenne med RRC-maskinen. Den skal monteres på centralstøvsugeren. Fastgør antennen ved at spænde den fast på den matchende spiralsokkel i låget. Se illustrationerne herunder: 1 2 Den første transmission Slangehåndtaget og støvsugeren skal have den første kommunikation, før støvsugeren startes. Dette gælder også, hvis slangehåndtaget er blevet udskiftet (reservedel). Gør således, før du starter din RRCstøvsuger: 1) Afbryd strømmen ved stikkontakten. 2) Stik derefter ledningen i igen og tryk samtidig på afbryderknappen ved slangehåndtaget i 10 sekunder. 3) Håndtaget og støvsugeren vil nu kommunikere. Afbryder LED-indikator Effektregulering - Effektregulering + Brugsanvisning Afbryderfunktionen og effektreguleringen styres med radioteknologi. Du behøver ikke at pege på maskinen som med en infrarød fjernbetjening. RRC's buede ende kan bruges overalt i huset. Start og stop Start: Ét tryk på kontakten = starter støvsugeren. Stop: Ét tryk på kontakten inden for 30 minutter efter start - vil standse maskinen. Effektreguleringen kan indstilles i 3 trin, minimum, medium og maksimum. Skift mellem de forskellige trin ved at trykke på knapperne (+) eller (-) ved slangehåndtaget. Efter 30 minutters vedvarende drift afbryder maskinen sig selv. Det er en sikkerhedsforanstaltning for det tilfælde, at støvsugeren er startet af sig selv. En anden sikkerhedshandling er, at batterieffekten i slangehåndtaget lukker ned, hvis en af knapperne i håndtaget bliver trykket ned i mere end 8 sekunder. Det er for at forhindre batteriet i at blive tømt. LED-indikator LED-indikatoren, der er anbragt ved afbryderknappen, vil blive aktiveret med forskelligt lys afhængigt af de handlinger der udføres: Grønt fast lys = aktiveres ved start eller stop eller når effektreguleringen justeres. Gult blinkende lys = advarselslys der indikerer, at posefilteret eller støvsugerposen er tilstoppet og trænger til rensning eller udskiftning. Indikation i håndtag efter man har reguleret hastighed (+) eller (-) eller on/off. Du skal derefter checke og rense eller udskifte filteret/posen. Tryk derefter på nulstillingsknappen på støvsugerens display i mindst 3 sekunder for at slukke for den gule advarselslampe ved slangens håndtag/display. Batteri Levetiden for de indbyggede batterier i den buede ende er ca. fem (5) år. Hvis batterikapaciteten ved handlingens start er for lav, vil støvsugeren blive slukket. Hvis støvsugeren ikke vil starte, eller hvis effektreguleringen via slangehåndtaget ikke virker, skal du udskifte batteriet ved slangehåndtaget. Skift til nyt batteri af typen 3V CR2. Få flere oplysninger og se fejlfinding i Kapitel 10 i denne brugsanvisning. Sådan udskiftes batteriet ved slangehåndtaget 1) Brug en lille, flad skruetrækker, og anbring den mellem slangehåndtaget og fordybningen ved tastepanelet. Bøj derefter forsigtigt med skruetrækkeren, så tastepanelet løsnes fra slangehåndtaget. 2) Løft tastepanelet op fra slangehåndtaget. Batteriet placeres i en holder under tastepanelet. Løsn batteriet fra holderen med hånden. Udskift det brugte batteri med et nyt af typen 3V CR2. Sørg for, at batteriet sættes korrekt i med hensyn til polariteten. 3) Sæt tastepanelet fast igen på slangehåndtaget med det nye batteri ved at skubbe tastepanelet ind i håndtaget. Skub derefter tastepanelet ned, så det klikker på plads i håndtaget. 44

17 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje Norway

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Flexit. centralstøvsuger RRC. Monteres nemt i nye og i eksisterende boliger. Giver renere luft og renere gulve

Flexit. centralstøvsuger RRC. Monteres nemt i nye og i eksisterende boliger. Giver renere luft og renere gulve Flexit NY MODEL Radio Remote Control RRC centralstøvsuger Monteres nemt i nye og i eksisterende boliger Giver renere luft og renere gulve Blæser det skadelige finstøv ud af huset Park Alle 366, 2605 Brøndby,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger

Brugsanvisning. Automatisk. Robotstøvsuger Brugsanvisning Automatisk Robotstøvsuger Støvsugerens dele 1. Tænd/sluk knap 2. Stik til lader 3. Batteri dæksel 4. Bærehåndtag 5. Luft udblæsning 6. Navigationsskærm 7. Rød indikatorlampe 8. Grøn indikatorlampe

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP.

TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. TOILET GUIDE TIL BORGEREN Drift og vedligeholdelse af Geberit AquaClean 8000+ AP og AquaClean 8000+ UP. SmartHome Tlf. 2247 2244 TILBEHØR TIL AQUACLEAN 8000 PLUS (UP og AP) Geberit AquaClean Dyse Cleaner.

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Supreme 100 Supreme 150/Performer 150 Supreme 250/Performer 250 Supreme LCD

Supreme 100 Supreme 150/Performer 150 Supreme 250/Performer 250 Supreme LCD Supreme 100 Supreme 150/Performer 150 Supreme 250/Performer 250 Supreme LCD Instructions for use 107407394 b DE-SV-EN-FI-DA Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung deutet an, dass das

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Nilfisk Power. 823 0089 000 e

Nilfisk Power. 823 0089 000 e Nilfisk Power User Manual Betriebsanleitung Instructions d utilisation Instrucciones de manejo Instruções de operação Istruzioni sull uso Gebruiksaanwijzing Driftsinstruks Driftsvejledning Brugsvejledning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

S91xx/S90xx 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Basic 3 Plus 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S91XX, S90XX DANSK 38 38 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Rensebar. BRUGERVEJLEDNING 06/06 Mat.-Nr. G40026-03 DE BA Bio-Circle

Rensebar. BRUGERVEJLEDNING 06/06 Mat.-Nr. G40026-03 DE BA Bio-Circle Rensebar BRUGERVEJLEDNING 06/06 Mat.-Nr. G40026-03 DE BA Bio-Circle Indholdsoversigt 1. Generelle oplysninger... 2 2. Grundlæggende sikkerhedsanvisning... 3 3. Tekniske data... 3 4. Produktbeskrivelse...

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere