Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forms Composer. Brug af Forms Composer. www.lexmark.com. Oktober 2003"

Transkript

1 Forms Composer Brug af Forms Composer Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Oktober 2003

2 Edition: Oktober 2003 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til dette dokument kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Copyright 2003 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING Denne software og den medfølgende dokumentation, som leveres under denne aftale, er kommerciel software og dokumentation, som udelukkende er udviklet for egen regning.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 1 Installation... 2 Kapitel 2: Planlægning af formularen... 3 Kapitel 3: Introduktion... 4 Konfiguration af arbejdsmappen... 4 Oprettelse af en ny formular... 5 Import og anvendelse af en PDF-fil som en formular... 5 Kapitel 4: Oprettelse af et formset... 6 Brug af designruden... 6 Brug af værktøjslinjerne i designruden... 7 Brug af dataruden... 9 Indsættelse af variabler i formset'et Definition af side- og projektaktiveringsbetingelser Definition af udskriftsprofil til side Definition af projektegenskaber Kapitel 5: Indlæsning af et formset Oprettelse af en angivet pipe Oprettelse af forbindelse fra den angivne pipe til et printerobjekt Kapitel 6: Oprettelse og indlæsning af en eksempelformular. 17 Kapitel 7: E-formular-direktiver Datastream-kommandoer iii

4 1 Introduktion Denne vejledning er et selvstudium i, hvordan du kan oprette et formularprojekt vha. Forms Composer-softwaren. I denne vejledning anvendes følgende udtryk: Værtsprogram det softwareprogram, som genererer udskriftsdata, der skal kombineres eller flettes med formularen Værtsdata de udskriftsdata, der genereres af værtsprogrammet Et formularprojekt består af en eller flere formularer, der overføres til Document Producer-serveren. Når formularerne er overført til Document Producer-serveren, flettes de med udskriftsdata, der blev sendt fra værtsprogrammet. Når formularer og data er flettet, kan Document Producer udskrive, e, faxe dem, overføre dem til FTP eller gemme dem i en fil. Med formularprojektet følger desuden: Tilknytningsoplysninger fra værtsprogramdataene til formularvariablerne En betingelsesfil, der vælger den rigtige formular til hver side med data, som kommer fra værtsprogrammet Når du bruger Forms Composer, kan du designe en formular vha.: tekst linjer pile ellipser felter (rektangel og afrundet rektangel) billeder stregkoder sider fra en PDF-fil objektvariabler (herunder tekst-, billede- og stregkodevariabler) Du kan angive, at variabler skal være områder på formularen, som derefter udfyldes med ændrede data fra et separat program. F.eks. kan du definere en variabel som en kundes adresse på en faktura. Når formularen er flettet med data fra serveren, kan den samme formular flettes med en distributionsliste med mange kunder, så der oprettes en særskilt kundeformular for hver kunde. Introduktion 1

5 Installation Forms Composer kan installeres og køres under Windows 98, Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Installation 2

6 2 Planlægning af formularen Der er flere trin, der skal udføres, før du opretter et formset. Denne planlægningsfase hjælper dig til at oprette et solidt formulardesign, der kræver minimal vedligeholdelse. Før du begynder at designe formularen, skal du beslutte følgende: Hvilken type formular, du har brug for. En tom formular uden dynamiske felter eller et formset, der omfatter oplysninger fra en datastream fra tredjepart? Hvilken type formular du vil oprette (faktura, konossement osv.) Hvordan det færdige resultat skal se ud (se på eksisterende brevpapir eller et eksempel, du vil kopiere) Hvilke oplysninger der skal vises i formularen og et navn for hver af dem (tænk på, hvilke typer oplysninger værtsprogrammet indsamler for dig) Hvilken type objekter, der skal designes (kolonner, totaler, tekstfelter) Hvilke farver og skygger der skal bruges i formularen Hvilke oplysninger der er fælles for de formularer, du opretter (firmaadresse, logo, telefon og faxnumre) Planlægning af formularen 3

7 3 Introduktion Nu, hvor du ved, hvilke typer oplysninger du har brug for i formularen, kan du begynde at oprette formset'et med brug af Forms Composer-softwaren. Konfiguration af arbejdsmappen Arbejdsmappen er et sted på netværket eller det lokale drev, hvor du gemmer alle virksomhedens formularer. Arbejdsmappen er som standard angivet til at være mappen C:\Program Files\Lexmark\Document Solutions\Forms Composer\Samples. Sådan konfigurerer du arbejdsmappen: 1 Åbn Forms Composer-designværktøjet ved at klikke på Start Programmer Lexmark Document Solutions Forms Composer. 2 Klik på Filer Angiv arbejdsmappe. Der åbnes en stifinderlignende dialogboks for standardarbejdsmappen "Samples" (Eksempler). 3 Gå til den mappe, hvor du vil gemme de færdige formularer. 4 Klik på OK. Introduktion 4

8 Oprettelse af en ny formular Du kan oprette formsets for enten Document Producer eller Document Portal. I Document Portal er der ingen programdatastream, så dataruden vises ikke, og projekt- og sideaktiveringsbetingelser anvendes ikke. Du kan oprette variabler for formset'et Document Portal i designruden og derefter skrive et script for at anmode om data fra Document Portal-brugeren og gemme dataene i et dataset. Dataset'et bruges til at flette oplysningerne med formularen. Når et formset er oprettet i én tilstand, kan det eksporteres til en anden tilstand. Hvis du vil ændre tilstanden for et formset, mens formset'et er åbent, skal du vælge Filer Eksportér til og derefter den ønskede tilstand. Det originale formset forbliver åbent. 1 Klik på Filer Ny. 2 Vælg den formset-type, du opretter Document Portal eller Document Producer. 3 Klik på OK. Import og anvendelse af en PDF-fil som en formular Du kan oprette en formular i andre tekstbehandlingsprogrammer og gemme den som en PDF-fil og derefter importere PDF-filen og oprette variablerne i den. Sådan oprettes en ny formular på basis af en eksisterende PDF-fil: 1 Klik på Filer Ny. 2 Vælg den formset-type, du opretter Document Portal eller Document Producer. 3 Klik på Tilstand PDF, eller vælg PDF-ikonet på værktøjelinjen. 4 Vælg det PDF-billede, du vil bruge som basis for formularen. 5 Tegn tekstfelter, indsæt billeder osv. for at designe formularen 6 Klik på Filer Gem som, og gem filen som en.lff-fil. Introduktion 5

9 4 Oprettelse af et formset Når du designer en formular, skal du oprette objekter i formularen, som skal rumme de forskellige typer oplysninger, der skal vises. Det færdige formulardesign består af en samling dataobjekter og variabler. Grænsefladen i Forms Composer er opdelt i to forskellige ruder, en designrude, hvor du kan føje objekter til formularen, og en datarude, hvor du kan knytte data til de forskellige variabler, der er oprettet i designruden. Brug af designruden I designruden kan du definere formularens udseende og oprette variabler, der skal modtage dataene fra værtsdatastreamen. Du kan også oprette en formular fra andre tekstbehandlingsprogrammer og gemme den som en PDF-fil og derefter importere PDF-filen og oprette variablerne i den. Objekttyper, der bruges i designruden. Faste dataobjekter Faste dataobjekter indeholder oplysninger, som altid skal vises i den udskrevne formular. Disse oplysninger ændres normalt ikke fra formular til formular. Et firmalogo, en firmaadresse eller et vandmærke er eksempler på faste data. Variable dataobjekter Oplysninger, der er genereret af værtsprogrammet, tilknyttes bestemte objekter i formularen via oprettelse og tildeling af variabler. Disse variabler angiver over for formularen, hvor værtsdata skal placeres. Tekstvariabler formaterer det tildelte dataelement som tekst. Skriftsnit, punktstørrelse og farve kan angives for hver tekstvariabel. Stregkodevariabler formaterer det tildelte dataelement som en stregkode. Type og størrelse kan angives for hver stregkodevariabel. Billedvariabler formaterer det tildelte dataelement, så det repræsenterer en billedfil. Størrelse, rotation, kantlinjebredde, farve osv. kan vælges vha. billedpladsholderen i designet. Oprettelse af et formset 6

10 Brug af værktøjslinjerne i designruden Forms Composer indeholder et komplet sæt designfunktioner, som du har nem adgang til øverst på skærmen. Værktøjslinjerne er beskrevet nedenfor. Filhåndteringslinje Åbn en ny fil Åbn en fil Luk fil Gem fil Udskriv fil Vis udskriftsfil Redigeringslinje Fortryd ændring Annuller Fortryd ændring Klip Kopier Sæt ind Slet Tegneværktøjslinje Marker et objekt Tegn en linje Tegn et rektangel Tegn en ellipse Tegn et afrundet rektangel Tegn en pil Indsæt et tekstfelt Indsæt et billede Indsæt en stregkode Indsæt et PDF-billede Tekstlinje Skift skrifttypen i det valgte tekstobjekt Skift skrifttypestørrelsen i det valgte tekstobjekt Skift skrifttypefarven i det valgte tekstobjekt Gør teksten i det valgte tekstobjekt fed Kursiver teksten i det valgte tekstobjekt Understreg teksten i det valgte tekstobjekt Juster teksten i det valgte tekstobjekt Udfør stave-/grammatikkontrol på tekstobjektet Understreg teksten i det valgte tekstobjekt Ryk teksten i det valgte tekstobjekt ind Oprettelse af et formset 7

11 Linje- og baggrundsværktøjslinje Skift rammen for det valgte objekt Skift baggrunden for det valgte objekt Objektværktøjslinje Lås det valgte objekt Roter det valgte objekt Placer det valgte objekt bagest Placer det valgte objekt forrest Arranger de valgte objekter (vælg i rullemenuen) Skift størrelsen på de valgte objekter (vælg i rullemenuen) Oprettelse af et formset 8

12 Brug af dataruden I dataruden kan du identificere de forskellige datafelter i værtsdatastreamen, der skal vises i den nyoprettede formular. Tilknytning af data fra en datastream til din formular Felttilknytninger er områder, som du opretter i datafilen. Disse felttilknytninger tegnes omkring data, tildeles et variabelnavn og knyttes derefter til de variabler, der er oprettet i formularen. Åbning af en datafil Datafiler kan være enten almindelige tekstfiler eller RDI-filer (Raw Data Interface) (som f.eks. oprettes af SAP-databaser). Datafiler har oplysninger på samme sted i hver fil. Det vil sige, at når du har defineret én datafil, angives resten automatisk. Sådan åbner du en datafil: 1 Klik på Data Indlæs datafil. 2 Vælg eksempeldatafilen. Datafilen indlæses i dataruden. 3 Hold venstre museknap nede, og tegn tekstfelter rundt om de oplysninger, du vil fjerne fra datastreamen. Når du er færdig med at tegne felttilknytningen, åbnes dialogboksen Egenskaber for felttilknytninger. Angivelse af egenskaberne for felttilknytning Egenskaberne for felttilknytning består af følgende elementer: Placeringsparametre Række, Kolonne, Længde og Dybde for felttilknytningen i datafilen. Workflow-egenskaber workflow-egenskaberne definerer, at et felt indeholder en Faxnummer- eller -id-handling, der kan bruges af datastreamen. Faxnummer faxadresse, der vælges af et script i Document Producer. -id -adresse, der vælges, når formset'et bruges sammen med et script i Document Producer. Når en bruger skriver scripts til Document Producer-softwaren, flettes formset'et med den indgående datastream, og de færdige formsets udskrives, es, faxes, sendes via FTP eller gemmes i en fil. Variablerne -id eller Faxnummer registreres af scriptet, og formset'et es eller faxes til det nummer, der hentes i datastreamen. Variabel skriv et variabelnavn, der knyttes til et område i designruden. Oprettelse af et formset 9

13 Når du har oprettet alle variablerne, skal du gøre følgende. Indsæt variablerne i formularen i designruden. Definer side- og projektaktiveringsbetingelser. Konfigurer projektindstillingerne. Indsættelse af variabler i formset'et Når du har oprettet og navngivet alle felttilknytningerne i dataruden, skal du indsætte disse variabler i formularen i designruden. Vælg den variabeltype, du indsætter (tekst, stregkode eller billede) på værktøjslinjen. Indsættelse af en tekstvariabel 1 Klik på ikonet Indsæt tekst på værktøjslinjen. 2 Tegn tekstfeltet i formularen. 3 Højreklik, mens tekstfeltet er markeret, og vælg Indsæt/rediger variabel i menuen. Derved åbnes dialogboksen Variabel med følgende faner. Generelt vælg det variabelnavn, der skal indsættes. Indstillingen Vis markerede aktiv, hvis felttilknytningen/variablen i dataruden er fremhævet. Indstillingen Vis alle gør det muligt at se alle de tilgængelige felttilknytninger/variabler i dataruden. Strenge dette er indstillinger for en strengvariabel. Indstillingen Brugerdefineret tegnmatrix gør det muligt for dig at vælge et tegnsæt, der skal anvendes på strengvariablen (CP850, CP858, ISO_Latin_1 og ISO_Latin_9). Tal disse er indstillinger for talvariabler. Disse indstillinger anvendes ved fletning. Indstillingen Euro-omregning gør det muligt for dig at vælge mellem lande eller områder, hvis valuta er med i det europæiske valutasystem, og hvor omregningsfaktoren er fast tilknyttet euroen. Indsættelse af en stregkodevariabel Sådan indsætter du en stregkode i et formset: 1 Klik på ikonet Indsæt stregkode på værktøjslinjen. 2 Vælg stregkodetypen Fast eller Variabel. En fast stregkode er en stregkode der aldrig ændres, og som kan indsættes i designet. En variabel stregkode ændres, så den passer til den variabelstreng, der indtastes i tekstfeltet. Når du indsætter en variabel stregkode, anvendes en standardstregkode som pladsholder i designruden. Stregkoden vises som standard i formularens øverste venstre hjørne. Oprettelse af et formset 10

14 Indsættelse af en billedvariabel 1 Klik på ikonet Indsæt billede på værktøjslinjen. 2 Vælg Variabelt billede som billedtypen på værktøjslinjen. Derefter kan du indtaste en variabel streng i tekstfeltet. Når et formset flettes med en datastream, omfatter denne streng navnet og filtypen for den billedfil, der skal medtages. 3 Klik på Indsæt variabel for at indsætte variabler i strengen. Alle variable billeder i designruden vises med et "X" over sig. 4 Vælg egenskaberne for variable billeder: Ingen skalering der foretages ingen skalering i det importerede billede. Ens skalering skalerer bredden og højden af billedet for at importere proportionalt, så billedet stadig passer i billedpladsholderens rammer, men er så stort som muligt. Tilpas skalering tilpasser størrelsen af den billedfil, der skal importeres, til pladsholderbilledet. 5 Klik på Gennemse i eksempelbilledfilen for at vælge et billede som pladsholder. Dette billede vises i formularen, indtil formset'et flettes med datastreamen. Billedet vises som standard i formularens øverste venstre hjørne. Definition af side- og projektaktiveringsbetingelser Document Server kan indeholde mange formularprojekter. Projektaktiveringsbetingelserne anvendes til at vælge det korrekte formularprojekt til output fra hvert værtsprogram. Brug projektaktiveringsbetingelserne til at identificere entydige data i output fra værtsprogrammet. Fakturadata indeholder f.eks. altid ordene "Kundenummer" i første datalinje. Formularprojektet kan indeholde mange sider. Sideaktiveringsbetingelser anvendes til at vælge de korrekte formularsider, der skal produceres for hver side med data fra værtsprogrammet. Hvis mængdeordrevariablen [QUANTITY] f.eks. er større end ti [>10], produceres en side, der indeholder et rabattilbud på kundens næste køb. Hvis output fra værtsprogrammet indeholder mange logiske job (f.eks. hvis der udskrives mange fakturaer ad gangen fra værtsprogrammet), skal du bruge jobegenskaberne til at identificere første eller sidste side og opdele logiske job. Du kan tildele et script til behandling af hvert job. Sideaktiveringsbetingelser anvendes til at bestemme, hvilke formularer eller sider fra formset'et der produceres som output fra handlingen MergeForm for hver dataside i datastreamen. Sideaktiveringsbetingelser kan angives i menuen Filer. Hver enkelt fane i dialogboksen Sideaktiveringsbetingelser repræsenterer et betingelsessæt. Et betingelsessæt indeholder én eller flere betingelser eller test for datasiden fra datastreamen for at afgøre, om outputsiderne i sættet skal produceres. Alle betingelserne i et betingelsessæt skal være sande, for at outputsiderne i sættet kan produceres. Tilføj betingelsessæt for at definere betingelser, der producerer andre formularer ud fra en dataside i datastreamen. Oprettelse af et formset 11

15 Betingelser under den samme betingelsesfane bevirker, at der udføres en "AND"-handling. Betingelser under forskellige betingelsesfaner bevirker, at der udføres en "OR"-handling. Hver betingelse omfatter følgende dele: Felt definerer, hvor dataene skal findes i datastreamen. Handling definerer den type test, der skal udføres på dataene. Sammenligningsværdi definerer den faste værdi, som dataene sammenlignes med. Type definerer, om dataene og sammenligningsværdierne skal behandles som strenge (tekst) eller numeriske værdier. Hvis datastreamen består af flere individuelle job, kan du bruge jobegenskaberne til at opdele datastreamen i de individuelle job. Hvis Første side er markeret, afgør betingelserne, hvilke formularer der skal produceres og angiver starten på et nyt job. Hvis Sidste side er markeret, afgør betingelserne, hvilke formularer der skal produceres og angiver slutningen af et nyt job. Feltet Script bruges til angivelse af det serverscript, der skal køres for jobbet. Definition af udskriftsprofil til side Udskriftsprofil til side er valgfri og angiver egenskaber for, hvordan formularen udskrives (kildeskuffe, udskriftsbakke, medietype osv.). Hvis der ikke angives nogen udskriftsprofil til side, anvendes printerens standardindstillinger. Oprettelse af et formset 12

16 Definition af projektegenskaber Under fanen Generelt kan du vælge indstillinger for Gitter og lineal, f.eks. Standardpapirstørrelse, Standardskrifttypenavn og -størrelse for projektet. Under fanen Side kan du vælge specifikke sideegenskaber for projektet, f.eks. Sidestørrelse, Margener og Papirretning. Under fanen Yderligere filer kan du medtage yderligere filer i projektet, f.eks. filer, der kan bruges til variable billeder. Fanen Oplysninger om formular indeholder oplysninger om projektet, f.eks. forfatterens navn, kommentarer og en beskrivelse af projektet. Under fanen Sikkerhed kan du angive en adgangskode eller en udløbsdato for projektet. Fanen PDF indeholder forfatter-, emne- og titeloplysninger, som skal vises i Egenskaber for dokument/oversigt i den endelige flettede PDF. Afkrydsningsfeltet Integrer skrifttyper angiver, om de skrifttyper, der anvendes i PDF'en, skal gemmes i PDF-filen. Dette øger PDF-filens størrelse, men sikrer det bedste resultat ved visning eller udskrivning af PDF-filen. Bemærk! Hvis teksten i en endelig, flettet PDF ikke ser rigtig ud, kan det være, fordi der er udført skrifttypeerstatning. Prøv at integrere skrifttyperne for at se, om det løser problemet. Brug programmet Server Manager, hvis problemet varer ved, og undersøg, om der er advarsler vedrørende skrifttypeerstatning i loggen. Dette betyder, at serveren ikke har adgang til skrifttypen, så den kan integreres. Brug Forms Composer til at skifte skrifttype, eller anskaf skrifttypen med integreringsrettigheder, og installer den på Windows-serveren. Oprettelse af et formset 13

17 5 Indlæsning af et formset Nu, hvor du har oprettet formset'et og indstillet variabler og aktiveringsbetingelser, skal du overføre formularen til Document Producer-serveren. Når flettehandlingen er udført, og formularen er flettet med de relaterede oplysninger fra datastrømmen, kan du gøre følgende: Flytte formularerne til andre servere på netværket. Kombinere formularerne med effektive scripts (oprettet som softwaren Workflow Composer), der giver dig mulighed for at vedhæfte formularen til en arbejdsgang (fax, , arkiv, osv.). Formsets overføres fra Server Manager ved hjælp af ikonet Tilføj Formset ellere fanen Formsets under ikonet Håndtér Formsets. Ved overførsel af et formset til serveren kan du angive den handling, der skal udføres, når serveren modtager data for et formset, på flere måder. Kun én handling udføres og kun i den rækkefølge, som den er angivet i i dialogboksen Tilføj Formset Vælg handlinger. Når datastreamen modtages af Producer-serveren, kontrollerer serveren, om dataene er i TXT- eller i RDI-format (Raw Data Interface, for eksempel fra SAP-systemer), og om de indeholder direktiver, der angiver handlinger, der skal udføres for det pågældende formset. Yderligere oplysninger finder du under E-formular-direktiver på side 20. Hvis der ikke er angivet nogen direktiver i datastreamen, kontrollerer serveren, om der er angivet sideaktiveringsbetingelser i formset'et. Hvis der ikke er angivet noget i sideaktiveringsbetingelserne, kontrollerer serveren, om en handling er knyttet til formset'et, som angivet i den samme dialogboks. Hvis der ikke er angivet nogen handling under fanen, kontrollerer serveren, om der er knyttet handlinger til den angivne pipe, der anvendes af formset'et. De handlingsindstillinger, der er knyttet til formset'et, kan bruges til at angive fem handlingstyper (der kan kun bruges én ad gangen): Udskriv Angiv IP-adressen eller kønavnet, ("kønavnet" er navnet på printeren, som det vises i mappen Printere i Windows), antallet af kopier, dupleks, papirtype, papirstørrelse, papirretning og printertype. Bemærk! Det anbefales at bruge kønavnet, hvis du vil udskrive større mængder. SMTP- Udfyld felterne Adresse, Til, Cc, Bcc, Fra, Svar til, Emne, Meddelelse og Tegnsæt. Indlæsning af et formset 14

18 Fax via printer Udfyld felterne IP-adresse, Stations-id, Faxnummer, Vent på fuldførelse, Minutter til genopkald, Antal gange for genopkald og Papirstørrelse. Overfør til FTP Udfyld felterne Serveradresse, Brugernavn, Adgangskode, Konto, Overførselstilstand, Destinationssti, Tilføj tidsstempel, Opret bibliotek og Overskriv fil. Gem i en fil Udfyld felterne Sti til fil og filnavn, Tilføj et tidsstempel, Overskriv og Opret bibliotek. Guiden indeholder nu alle de oplysninger, du skal bruge for at kunne føje formset'et til serveren, og du får vist skærmbilledet Oversigt. Når du har føjet formset'et til serveren, kan du enten klikke på Udfør eller vælge indstillingen Start guiden Opret angivet pipe. Oprettelse af en angivet pipe En strøm med data sendes til et sted, hvor et formset venter på, at hente oplysninger fra datastrømmen og udfylde variablerne i formset'et. Når formset'et har de nødvendige oplysninger, udføres den handling, der er angivet med indstillingen Tilknyt handling. Denne indstilling kan kun vælges, når Document Producer-softwaren er installeret. 1 Klik på ikonet Håndter Formsets på startsiden i Server Manager. Siden Formsets åbnes i serverens notesblok. Klik på Angivne pipes, og klik derefter på Opret ny pipe. Nu startes guiden Opret angivet pipe. 2 Navn indtast et navn til den nye pipe. \\.\pipe\ sættes foran det angivne navn. Følgende tegn er ikke tilladt i navnet: /, \, :, *,?, ", >, <, og. 3 Tilknyt et Formset der er to valgmuligheder for denne indstilling: Denne pipe bruges af flere Formsets dette er standardindstillingen. Denne pipe modtager formsets og undersøger, om der er aktiveringstilstande i formset'et for at angive, hvordan de skal behandles. Brug altid følgende Formset sammen med denne pipe Denne indstilling angiver, at pipen skal antage, at alle indgående Formsets er af den angivne type. Det er ikke nødvendigt at undersøge hvert formset for at afgøre, hvilken handling der skal udføres. 4 Tilknyt handling denne handling angiver, at pipen skal vælge en handling, som skal udføres, når formset'et modtages af serveren. Du kan vælge følgende: Handlingen angives i pipen eller i datastreamen Direktiverne i datastreamen angiver, hvilke handlinger der skal udføres, eller også angiver de sideaktiveringsbetingelser, der er angivet i Forms Composer, hvilke handlinger der skal udføres. Udfør denne handling Vælg en handling, der skal udføres på formset'et. Indstillingerne omfatter SMTP- , Fax via printer, Overfør til FTP, Gem i en fil og Udskriv. Kør et script kan kun vælges, hvis Document Distributor- eller Document Producerserveren er installeret. Hvis du allerede har skrevet et script, der kan anvendes til formularen, skal du vælge det her. Indlæsning af et formset 15

19 5 Datatype formularer, der er modtaget af pipen, antages at være af den angivne datatype. Forskellige datatyper datatypen for indgående formsets kontrolleres. Denne indstilling bør kun vælges, hvis du er usikker på, hvilken datatype der modtages, eller hvis der modtages mere end én type data. Formsets er altid af denne type Vælg mellem "En stream med almindelig tekst" eller "En stream med strukturerede data". En stream med strukturerede data kunne f.eks. være RDI. 6 Klik på Udfør på denne side vises en oversigt over de valg, der er foretaget for den nye pipe. Klik på Tilbage, hvis du vil ændre nogle af indstillingerne. Nu, hvor du har oprettet en ny angivet pipe, skal du oprette forbindelse til et Windows-printerobjekt. Oprettelse af forbindelse fra den angivne pipe til et printerobjekt Sådan opretter du forbindelse fra den angivne pipe til et printerobjekt: 1 Klik på Start Indstillinger Printere. 2 Klik på Tilføj printer. 3 Opret et Windows-printerobjekt og en ny lokal port. Opret en ny lokal port under portindstillingerne. Angiv et af de pipenavne, der er specificeret i guiden Opret angivet pipe i Server Manager, i følgende format: \\.\pipe\pipe_name hvor pipe_name er navnet fra guiden Opret angivet pipe i Server Manager. 4 Vælg Generisk på listen over producenter og printerdriveren Generisk/Kun tekst. 5 Når du har oprettet dit Windows-printerobjekt, skal du sørge for, at datastreamen peger på det. Hvis datastrømmen kommer fra et program i dette system, skal du udskrive til det pågældende printerobjekt. Hvis datastreamen kommer fra et andet Windows-system, skal du angive, at printerobjektet skal deles, og udskrive til printerobjektet. Hvis datastreamen kommer fra et AS/400- eller UNIX-system, skal du køre et serviceprogram i systemet med navnet TCP/IP Printing Service. Det leveres sammen med Windows NT, Windows 2000 og Windows XP, men du bestemmer selv, om det skal installeres. Inden for UNIX er dette et LPD-program (Line Printer Damon). Det lytter på netværket efter streams med udskriftsdata, der sendes af andre systemer. Det modtager dem uden for netværket og sender dem til den angivne kø. Hvis datastreamen kommer fra en mainframe, skal du køre et printeremuleringsprogram i systemet. Disse programmer emulerer en mainframeprinter. De modtager streamen med udskriftsdata fra mainframen, konverterer den fra EBCDIC til ASCII og sender den til den rigtige printerkø i Windows. Kontakt systemadministratoren, hvis du ønsker flere oplysninger om printeremuleringsprogrammer til mainframes. Indlæsning af et formset 16

20 6 Oprettelse og indlæsning af en eksempelformular I følgende øvelse føres du gennem hele processen til oprettelse og indlæsning af et formset. Indstilling af variabler i formularen 1 Åbn Forms Composer-softwaren ved at klikke på Start Programmer Lexmark Document Solutions Forms Composer. 2 Klik på Ny i menuen Filer. 3 Vælg formset-typen. Vælg Document Producer. 4 Klik på Indlæs datafil i menuen Data. 5 Standardmappen til formularer åbnes. Vælg debittext.txt. 6 Tegn vha. musen et rektangel omkring måned/dag/år i debittext.txt i ruden i højre side. 7 Der åbnes en dialogboks til feltvariabler. Accepter standardværdierne, og navngiv variablen DATO. Klik på OK. 8 Tegn et rektangel omkring ordene "Debetnota", og kald variablen DEBETCHECK. Klik på OK. 9 Tegn et rektangel omkring de tre linjer under "Debiteres", og kald variablen DEBITERES. Klik på OK. 10 Tegn et rektangel omkring tallet "1234", og kald variablen DEBETNR. Klik på OK. 11 Tegn et rektangel omkring tallet "1357", og kald variablen FAKTURANR. Klik på OK. 12 Tegn et rektangel omkring værdien "Fakturadato", og kald variablen FAKTDATO. Klik på OK. 13 Tegn et rektangel omkring tallet "2468", og kald variablen KUNDEORDNR. Klik på OK. 14 Tegn et rektangel omkring værdien "Kreditdato", og kald variablen KREDITDATO. Klik på OK. 15 Tegn et rektangel omkring "Transaktionsliste", og kald variablen DEBITERINGER. Klik på OK. 16 Tegn et rektangel omkring "talliste", og kald variablen BELØB. Klik på OK. 17 Tegn et rektangel omkring tallet "10.00", og kald variablen TOTAL. Klik på OK. 18 Tegn et rektangel omkring navnet nederst til venstre på siden, og kald variablen GODKENDELSE. Klik på OK. Oprettelse og indlæsning af en eksempelformular 17

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer 1 I Lexmark TM, version 3.1, kombineres softwaren til udformning af e-formularer med et serverprogram for e-formularer. Du kan nu oprette dine egne formularer og kombinere dem med scripts og på den måde

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere