Forms Composer. Brug af Forms Composer. Oktober 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forms Composer. Brug af Forms Composer. www.lexmark.com. Oktober 2003"

Transkript

1 Forms Composer Brug af Forms Composer Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Oktober 2003

2 Edition: Oktober 2003 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer til dette dokument kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, USA. I Storbritannien og Irland skal de sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere dokumenter, der er relateret til dette produkt, ved at ringe på I Storbritannien og Irland skal du ringe på +44 (0) I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Copyright 2003 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DEN AMERIKANSKE REGERING Denne software og den medfølgende dokumentation, som leveres under denne aftale, er kommerciel software og dokumentation, som udelukkende er udviklet for egen regning.

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion... 1 Installation... 2 Kapitel 2: Planlægning af formularen... 3 Kapitel 3: Introduktion... 4 Konfiguration af arbejdsmappen... 4 Oprettelse af en ny formular... 5 Import og anvendelse af en PDF-fil som en formular... 5 Kapitel 4: Oprettelse af et formset... 6 Brug af designruden... 6 Brug af værktøjslinjerne i designruden... 7 Brug af dataruden... 9 Indsættelse af variabler i formset'et Definition af side- og projektaktiveringsbetingelser Definition af udskriftsprofil til side Definition af projektegenskaber Kapitel 5: Indlæsning af et formset Oprettelse af en angivet pipe Oprettelse af forbindelse fra den angivne pipe til et printerobjekt Kapitel 6: Oprettelse og indlæsning af en eksempelformular. 17 Kapitel 7: E-formular-direktiver Datastream-kommandoer iii

4 1 Introduktion Denne vejledning er et selvstudium i, hvordan du kan oprette et formularprojekt vha. Forms Composer-softwaren. I denne vejledning anvendes følgende udtryk: Værtsprogram det softwareprogram, som genererer udskriftsdata, der skal kombineres eller flettes med formularen Værtsdata de udskriftsdata, der genereres af værtsprogrammet Et formularprojekt består af en eller flere formularer, der overføres til Document Producer-serveren. Når formularerne er overført til Document Producer-serveren, flettes de med udskriftsdata, der blev sendt fra værtsprogrammet. Når formularer og data er flettet, kan Document Producer udskrive, e, faxe dem, overføre dem til FTP eller gemme dem i en fil. Med formularprojektet følger desuden: Tilknytningsoplysninger fra værtsprogramdataene til formularvariablerne En betingelsesfil, der vælger den rigtige formular til hver side med data, som kommer fra værtsprogrammet Når du bruger Forms Composer, kan du designe en formular vha.: tekst linjer pile ellipser felter (rektangel og afrundet rektangel) billeder stregkoder sider fra en PDF-fil objektvariabler (herunder tekst-, billede- og stregkodevariabler) Du kan angive, at variabler skal være områder på formularen, som derefter udfyldes med ændrede data fra et separat program. F.eks. kan du definere en variabel som en kundes adresse på en faktura. Når formularen er flettet med data fra serveren, kan den samme formular flettes med en distributionsliste med mange kunder, så der oprettes en særskilt kundeformular for hver kunde. Introduktion 1

5 Installation Forms Composer kan installeres og køres under Windows 98, Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP. Installation 2

6 2 Planlægning af formularen Der er flere trin, der skal udføres, før du opretter et formset. Denne planlægningsfase hjælper dig til at oprette et solidt formulardesign, der kræver minimal vedligeholdelse. Før du begynder at designe formularen, skal du beslutte følgende: Hvilken type formular, du har brug for. En tom formular uden dynamiske felter eller et formset, der omfatter oplysninger fra en datastream fra tredjepart? Hvilken type formular du vil oprette (faktura, konossement osv.) Hvordan det færdige resultat skal se ud (se på eksisterende brevpapir eller et eksempel, du vil kopiere) Hvilke oplysninger der skal vises i formularen og et navn for hver af dem (tænk på, hvilke typer oplysninger værtsprogrammet indsamler for dig) Hvilken type objekter, der skal designes (kolonner, totaler, tekstfelter) Hvilke farver og skygger der skal bruges i formularen Hvilke oplysninger der er fælles for de formularer, du opretter (firmaadresse, logo, telefon og faxnumre) Planlægning af formularen 3

7 3 Introduktion Nu, hvor du ved, hvilke typer oplysninger du har brug for i formularen, kan du begynde at oprette formset'et med brug af Forms Composer-softwaren. Konfiguration af arbejdsmappen Arbejdsmappen er et sted på netværket eller det lokale drev, hvor du gemmer alle virksomhedens formularer. Arbejdsmappen er som standard angivet til at være mappen C:\Program Files\Lexmark\Document Solutions\Forms Composer\Samples. Sådan konfigurerer du arbejdsmappen: 1 Åbn Forms Composer-designværktøjet ved at klikke på Start Programmer Lexmark Document Solutions Forms Composer. 2 Klik på Filer Angiv arbejdsmappe. Der åbnes en stifinderlignende dialogboks for standardarbejdsmappen "Samples" (Eksempler). 3 Gå til den mappe, hvor du vil gemme de færdige formularer. 4 Klik på OK. Introduktion 4

8 Oprettelse af en ny formular Du kan oprette formsets for enten Document Producer eller Document Portal. I Document Portal er der ingen programdatastream, så dataruden vises ikke, og projekt- og sideaktiveringsbetingelser anvendes ikke. Du kan oprette variabler for formset'et Document Portal i designruden og derefter skrive et script for at anmode om data fra Document Portal-brugeren og gemme dataene i et dataset. Dataset'et bruges til at flette oplysningerne med formularen. Når et formset er oprettet i én tilstand, kan det eksporteres til en anden tilstand. Hvis du vil ændre tilstanden for et formset, mens formset'et er åbent, skal du vælge Filer Eksportér til og derefter den ønskede tilstand. Det originale formset forbliver åbent. 1 Klik på Filer Ny. 2 Vælg den formset-type, du opretter Document Portal eller Document Producer. 3 Klik på OK. Import og anvendelse af en PDF-fil som en formular Du kan oprette en formular i andre tekstbehandlingsprogrammer og gemme den som en PDF-fil og derefter importere PDF-filen og oprette variablerne i den. Sådan oprettes en ny formular på basis af en eksisterende PDF-fil: 1 Klik på Filer Ny. 2 Vælg den formset-type, du opretter Document Portal eller Document Producer. 3 Klik på Tilstand PDF, eller vælg PDF-ikonet på værktøjelinjen. 4 Vælg det PDF-billede, du vil bruge som basis for formularen. 5 Tegn tekstfelter, indsæt billeder osv. for at designe formularen 6 Klik på Filer Gem som, og gem filen som en.lff-fil. Introduktion 5

9 4 Oprettelse af et formset Når du designer en formular, skal du oprette objekter i formularen, som skal rumme de forskellige typer oplysninger, der skal vises. Det færdige formulardesign består af en samling dataobjekter og variabler. Grænsefladen i Forms Composer er opdelt i to forskellige ruder, en designrude, hvor du kan føje objekter til formularen, og en datarude, hvor du kan knytte data til de forskellige variabler, der er oprettet i designruden. Brug af designruden I designruden kan du definere formularens udseende og oprette variabler, der skal modtage dataene fra værtsdatastreamen. Du kan også oprette en formular fra andre tekstbehandlingsprogrammer og gemme den som en PDF-fil og derefter importere PDF-filen og oprette variablerne i den. Objekttyper, der bruges i designruden. Faste dataobjekter Faste dataobjekter indeholder oplysninger, som altid skal vises i den udskrevne formular. Disse oplysninger ændres normalt ikke fra formular til formular. Et firmalogo, en firmaadresse eller et vandmærke er eksempler på faste data. Variable dataobjekter Oplysninger, der er genereret af værtsprogrammet, tilknyttes bestemte objekter i formularen via oprettelse og tildeling af variabler. Disse variabler angiver over for formularen, hvor værtsdata skal placeres. Tekstvariabler formaterer det tildelte dataelement som tekst. Skriftsnit, punktstørrelse og farve kan angives for hver tekstvariabel. Stregkodevariabler formaterer det tildelte dataelement som en stregkode. Type og størrelse kan angives for hver stregkodevariabel. Billedvariabler formaterer det tildelte dataelement, så det repræsenterer en billedfil. Størrelse, rotation, kantlinjebredde, farve osv. kan vælges vha. billedpladsholderen i designet. Oprettelse af et formset 6

10 Brug af værktøjslinjerne i designruden Forms Composer indeholder et komplet sæt designfunktioner, som du har nem adgang til øverst på skærmen. Værktøjslinjerne er beskrevet nedenfor. Filhåndteringslinje Åbn en ny fil Åbn en fil Luk fil Gem fil Udskriv fil Vis udskriftsfil Redigeringslinje Fortryd ændring Annuller Fortryd ændring Klip Kopier Sæt ind Slet Tegneværktøjslinje Marker et objekt Tegn en linje Tegn et rektangel Tegn en ellipse Tegn et afrundet rektangel Tegn en pil Indsæt et tekstfelt Indsæt et billede Indsæt en stregkode Indsæt et PDF-billede Tekstlinje Skift skrifttypen i det valgte tekstobjekt Skift skrifttypestørrelsen i det valgte tekstobjekt Skift skrifttypefarven i det valgte tekstobjekt Gør teksten i det valgte tekstobjekt fed Kursiver teksten i det valgte tekstobjekt Understreg teksten i det valgte tekstobjekt Juster teksten i det valgte tekstobjekt Udfør stave-/grammatikkontrol på tekstobjektet Understreg teksten i det valgte tekstobjekt Ryk teksten i det valgte tekstobjekt ind Oprettelse af et formset 7

11 Linje- og baggrundsværktøjslinje Skift rammen for det valgte objekt Skift baggrunden for det valgte objekt Objektværktøjslinje Lås det valgte objekt Roter det valgte objekt Placer det valgte objekt bagest Placer det valgte objekt forrest Arranger de valgte objekter (vælg i rullemenuen) Skift størrelsen på de valgte objekter (vælg i rullemenuen) Oprettelse af et formset 8

12 Brug af dataruden I dataruden kan du identificere de forskellige datafelter i værtsdatastreamen, der skal vises i den nyoprettede formular. Tilknytning af data fra en datastream til din formular Felttilknytninger er områder, som du opretter i datafilen. Disse felttilknytninger tegnes omkring data, tildeles et variabelnavn og knyttes derefter til de variabler, der er oprettet i formularen. Åbning af en datafil Datafiler kan være enten almindelige tekstfiler eller RDI-filer (Raw Data Interface) (som f.eks. oprettes af SAP-databaser). Datafiler har oplysninger på samme sted i hver fil. Det vil sige, at når du har defineret én datafil, angives resten automatisk. Sådan åbner du en datafil: 1 Klik på Data Indlæs datafil. 2 Vælg eksempeldatafilen. Datafilen indlæses i dataruden. 3 Hold venstre museknap nede, og tegn tekstfelter rundt om de oplysninger, du vil fjerne fra datastreamen. Når du er færdig med at tegne felttilknytningen, åbnes dialogboksen Egenskaber for felttilknytninger. Angivelse af egenskaberne for felttilknytning Egenskaberne for felttilknytning består af følgende elementer: Placeringsparametre Række, Kolonne, Længde og Dybde for felttilknytningen i datafilen. Workflow-egenskaber workflow-egenskaberne definerer, at et felt indeholder en Faxnummer- eller -id-handling, der kan bruges af datastreamen. Faxnummer faxadresse, der vælges af et script i Document Producer. -id -adresse, der vælges, når formset'et bruges sammen med et script i Document Producer. Når en bruger skriver scripts til Document Producer-softwaren, flettes formset'et med den indgående datastream, og de færdige formsets udskrives, es, faxes, sendes via FTP eller gemmes i en fil. Variablerne -id eller Faxnummer registreres af scriptet, og formset'et es eller faxes til det nummer, der hentes i datastreamen. Variabel skriv et variabelnavn, der knyttes til et område i designruden. Oprettelse af et formset 9

13 Når du har oprettet alle variablerne, skal du gøre følgende. Indsæt variablerne i formularen i designruden. Definer side- og projektaktiveringsbetingelser. Konfigurer projektindstillingerne. Indsættelse af variabler i formset'et Når du har oprettet og navngivet alle felttilknytningerne i dataruden, skal du indsætte disse variabler i formularen i designruden. Vælg den variabeltype, du indsætter (tekst, stregkode eller billede) på værktøjslinjen. Indsættelse af en tekstvariabel 1 Klik på ikonet Indsæt tekst på værktøjslinjen. 2 Tegn tekstfeltet i formularen. 3 Højreklik, mens tekstfeltet er markeret, og vælg Indsæt/rediger variabel i menuen. Derved åbnes dialogboksen Variabel med følgende faner. Generelt vælg det variabelnavn, der skal indsættes. Indstillingen Vis markerede aktiv, hvis felttilknytningen/variablen i dataruden er fremhævet. Indstillingen Vis alle gør det muligt at se alle de tilgængelige felttilknytninger/variabler i dataruden. Strenge dette er indstillinger for en strengvariabel. Indstillingen Brugerdefineret tegnmatrix gør det muligt for dig at vælge et tegnsæt, der skal anvendes på strengvariablen (CP850, CP858, ISO_Latin_1 og ISO_Latin_9). Tal disse er indstillinger for talvariabler. Disse indstillinger anvendes ved fletning. Indstillingen Euro-omregning gør det muligt for dig at vælge mellem lande eller områder, hvis valuta er med i det europæiske valutasystem, og hvor omregningsfaktoren er fast tilknyttet euroen. Indsættelse af en stregkodevariabel Sådan indsætter du en stregkode i et formset: 1 Klik på ikonet Indsæt stregkode på værktøjslinjen. 2 Vælg stregkodetypen Fast eller Variabel. En fast stregkode er en stregkode der aldrig ændres, og som kan indsættes i designet. En variabel stregkode ændres, så den passer til den variabelstreng, der indtastes i tekstfeltet. Når du indsætter en variabel stregkode, anvendes en standardstregkode som pladsholder i designruden. Stregkoden vises som standard i formularens øverste venstre hjørne. Oprettelse af et formset 10

14 Indsættelse af en billedvariabel 1 Klik på ikonet Indsæt billede på værktøjslinjen. 2 Vælg Variabelt billede som billedtypen på værktøjslinjen. Derefter kan du indtaste en variabel streng i tekstfeltet. Når et formset flettes med en datastream, omfatter denne streng navnet og filtypen for den billedfil, der skal medtages. 3 Klik på Indsæt variabel for at indsætte variabler i strengen. Alle variable billeder i designruden vises med et "X" over sig. 4 Vælg egenskaberne for variable billeder: Ingen skalering der foretages ingen skalering i det importerede billede. Ens skalering skalerer bredden og højden af billedet for at importere proportionalt, så billedet stadig passer i billedpladsholderens rammer, men er så stort som muligt. Tilpas skalering tilpasser størrelsen af den billedfil, der skal importeres, til pladsholderbilledet. 5 Klik på Gennemse i eksempelbilledfilen for at vælge et billede som pladsholder. Dette billede vises i formularen, indtil formset'et flettes med datastreamen. Billedet vises som standard i formularens øverste venstre hjørne. Definition af side- og projektaktiveringsbetingelser Document Server kan indeholde mange formularprojekter. Projektaktiveringsbetingelserne anvendes til at vælge det korrekte formularprojekt til output fra hvert værtsprogram. Brug projektaktiveringsbetingelserne til at identificere entydige data i output fra værtsprogrammet. Fakturadata indeholder f.eks. altid ordene "Kundenummer" i første datalinje. Formularprojektet kan indeholde mange sider. Sideaktiveringsbetingelser anvendes til at vælge de korrekte formularsider, der skal produceres for hver side med data fra værtsprogrammet. Hvis mængdeordrevariablen [QUANTITY] f.eks. er større end ti [>10], produceres en side, der indeholder et rabattilbud på kundens næste køb. Hvis output fra værtsprogrammet indeholder mange logiske job (f.eks. hvis der udskrives mange fakturaer ad gangen fra værtsprogrammet), skal du bruge jobegenskaberne til at identificere første eller sidste side og opdele logiske job. Du kan tildele et script til behandling af hvert job. Sideaktiveringsbetingelser anvendes til at bestemme, hvilke formularer eller sider fra formset'et der produceres som output fra handlingen MergeForm for hver dataside i datastreamen. Sideaktiveringsbetingelser kan angives i menuen Filer. Hver enkelt fane i dialogboksen Sideaktiveringsbetingelser repræsenterer et betingelsessæt. Et betingelsessæt indeholder én eller flere betingelser eller test for datasiden fra datastreamen for at afgøre, om outputsiderne i sættet skal produceres. Alle betingelserne i et betingelsessæt skal være sande, for at outputsiderne i sættet kan produceres. Tilføj betingelsessæt for at definere betingelser, der producerer andre formularer ud fra en dataside i datastreamen. Oprettelse af et formset 11

15 Betingelser under den samme betingelsesfane bevirker, at der udføres en "AND"-handling. Betingelser under forskellige betingelsesfaner bevirker, at der udføres en "OR"-handling. Hver betingelse omfatter følgende dele: Felt definerer, hvor dataene skal findes i datastreamen. Handling definerer den type test, der skal udføres på dataene. Sammenligningsværdi definerer den faste værdi, som dataene sammenlignes med. Type definerer, om dataene og sammenligningsværdierne skal behandles som strenge (tekst) eller numeriske værdier. Hvis datastreamen består af flere individuelle job, kan du bruge jobegenskaberne til at opdele datastreamen i de individuelle job. Hvis Første side er markeret, afgør betingelserne, hvilke formularer der skal produceres og angiver starten på et nyt job. Hvis Sidste side er markeret, afgør betingelserne, hvilke formularer der skal produceres og angiver slutningen af et nyt job. Feltet Script bruges til angivelse af det serverscript, der skal køres for jobbet. Definition af udskriftsprofil til side Udskriftsprofil til side er valgfri og angiver egenskaber for, hvordan formularen udskrives (kildeskuffe, udskriftsbakke, medietype osv.). Hvis der ikke angives nogen udskriftsprofil til side, anvendes printerens standardindstillinger. Oprettelse af et formset 12

16 Definition af projektegenskaber Under fanen Generelt kan du vælge indstillinger for Gitter og lineal, f.eks. Standardpapirstørrelse, Standardskrifttypenavn og -størrelse for projektet. Under fanen Side kan du vælge specifikke sideegenskaber for projektet, f.eks. Sidestørrelse, Margener og Papirretning. Under fanen Yderligere filer kan du medtage yderligere filer i projektet, f.eks. filer, der kan bruges til variable billeder. Fanen Oplysninger om formular indeholder oplysninger om projektet, f.eks. forfatterens navn, kommentarer og en beskrivelse af projektet. Under fanen Sikkerhed kan du angive en adgangskode eller en udløbsdato for projektet. Fanen PDF indeholder forfatter-, emne- og titeloplysninger, som skal vises i Egenskaber for dokument/oversigt i den endelige flettede PDF. Afkrydsningsfeltet Integrer skrifttyper angiver, om de skrifttyper, der anvendes i PDF'en, skal gemmes i PDF-filen. Dette øger PDF-filens størrelse, men sikrer det bedste resultat ved visning eller udskrivning af PDF-filen. Bemærk! Hvis teksten i en endelig, flettet PDF ikke ser rigtig ud, kan det være, fordi der er udført skrifttypeerstatning. Prøv at integrere skrifttyperne for at se, om det løser problemet. Brug programmet Server Manager, hvis problemet varer ved, og undersøg, om der er advarsler vedrørende skrifttypeerstatning i loggen. Dette betyder, at serveren ikke har adgang til skrifttypen, så den kan integreres. Brug Forms Composer til at skifte skrifttype, eller anskaf skrifttypen med integreringsrettigheder, og installer den på Windows-serveren. Oprettelse af et formset 13

17 5 Indlæsning af et formset Nu, hvor du har oprettet formset'et og indstillet variabler og aktiveringsbetingelser, skal du overføre formularen til Document Producer-serveren. Når flettehandlingen er udført, og formularen er flettet med de relaterede oplysninger fra datastrømmen, kan du gøre følgende: Flytte formularerne til andre servere på netværket. Kombinere formularerne med effektive scripts (oprettet som softwaren Workflow Composer), der giver dig mulighed for at vedhæfte formularen til en arbejdsgang (fax, , arkiv, osv.). Formsets overføres fra Server Manager ved hjælp af ikonet Tilføj Formset ellere fanen Formsets under ikonet Håndtér Formsets. Ved overførsel af et formset til serveren kan du angive den handling, der skal udføres, når serveren modtager data for et formset, på flere måder. Kun én handling udføres og kun i den rækkefølge, som den er angivet i i dialogboksen Tilføj Formset Vælg handlinger. Når datastreamen modtages af Producer-serveren, kontrollerer serveren, om dataene er i TXT- eller i RDI-format (Raw Data Interface, for eksempel fra SAP-systemer), og om de indeholder direktiver, der angiver handlinger, der skal udføres for det pågældende formset. Yderligere oplysninger finder du under E-formular-direktiver på side 20. Hvis der ikke er angivet nogen direktiver i datastreamen, kontrollerer serveren, om der er angivet sideaktiveringsbetingelser i formset'et. Hvis der ikke er angivet noget i sideaktiveringsbetingelserne, kontrollerer serveren, om en handling er knyttet til formset'et, som angivet i den samme dialogboks. Hvis der ikke er angivet nogen handling under fanen, kontrollerer serveren, om der er knyttet handlinger til den angivne pipe, der anvendes af formset'et. De handlingsindstillinger, der er knyttet til formset'et, kan bruges til at angive fem handlingstyper (der kan kun bruges én ad gangen): Udskriv Angiv IP-adressen eller kønavnet, ("kønavnet" er navnet på printeren, som det vises i mappen Printere i Windows), antallet af kopier, dupleks, papirtype, papirstørrelse, papirretning og printertype. Bemærk! Det anbefales at bruge kønavnet, hvis du vil udskrive større mængder. SMTP- Udfyld felterne Adresse, Til, Cc, Bcc, Fra, Svar til, Emne, Meddelelse og Tegnsæt. Indlæsning af et formset 14

18 Fax via printer Udfyld felterne IP-adresse, Stations-id, Faxnummer, Vent på fuldførelse, Minutter til genopkald, Antal gange for genopkald og Papirstørrelse. Overfør til FTP Udfyld felterne Serveradresse, Brugernavn, Adgangskode, Konto, Overførselstilstand, Destinationssti, Tilføj tidsstempel, Opret bibliotek og Overskriv fil. Gem i en fil Udfyld felterne Sti til fil og filnavn, Tilføj et tidsstempel, Overskriv og Opret bibliotek. Guiden indeholder nu alle de oplysninger, du skal bruge for at kunne føje formset'et til serveren, og du får vist skærmbilledet Oversigt. Når du har føjet formset'et til serveren, kan du enten klikke på Udfør eller vælge indstillingen Start guiden Opret angivet pipe. Oprettelse af en angivet pipe En strøm med data sendes til et sted, hvor et formset venter på, at hente oplysninger fra datastrømmen og udfylde variablerne i formset'et. Når formset'et har de nødvendige oplysninger, udføres den handling, der er angivet med indstillingen Tilknyt handling. Denne indstilling kan kun vælges, når Document Producer-softwaren er installeret. 1 Klik på ikonet Håndter Formsets på startsiden i Server Manager. Siden Formsets åbnes i serverens notesblok. Klik på Angivne pipes, og klik derefter på Opret ny pipe. Nu startes guiden Opret angivet pipe. 2 Navn indtast et navn til den nye pipe. \\.\pipe\ sættes foran det angivne navn. Følgende tegn er ikke tilladt i navnet: /, \, :, *,?, ", >, <, og. 3 Tilknyt et Formset der er to valgmuligheder for denne indstilling: Denne pipe bruges af flere Formsets dette er standardindstillingen. Denne pipe modtager formsets og undersøger, om der er aktiveringstilstande i formset'et for at angive, hvordan de skal behandles. Brug altid følgende Formset sammen med denne pipe Denne indstilling angiver, at pipen skal antage, at alle indgående Formsets er af den angivne type. Det er ikke nødvendigt at undersøge hvert formset for at afgøre, hvilken handling der skal udføres. 4 Tilknyt handling denne handling angiver, at pipen skal vælge en handling, som skal udføres, når formset'et modtages af serveren. Du kan vælge følgende: Handlingen angives i pipen eller i datastreamen Direktiverne i datastreamen angiver, hvilke handlinger der skal udføres, eller også angiver de sideaktiveringsbetingelser, der er angivet i Forms Composer, hvilke handlinger der skal udføres. Udfør denne handling Vælg en handling, der skal udføres på formset'et. Indstillingerne omfatter SMTP- , Fax via printer, Overfør til FTP, Gem i en fil og Udskriv. Kør et script kan kun vælges, hvis Document Distributor- eller Document Producerserveren er installeret. Hvis du allerede har skrevet et script, der kan anvendes til formularen, skal du vælge det her. Indlæsning af et formset 15

19 5 Datatype formularer, der er modtaget af pipen, antages at være af den angivne datatype. Forskellige datatyper datatypen for indgående formsets kontrolleres. Denne indstilling bør kun vælges, hvis du er usikker på, hvilken datatype der modtages, eller hvis der modtages mere end én type data. Formsets er altid af denne type Vælg mellem "En stream med almindelig tekst" eller "En stream med strukturerede data". En stream med strukturerede data kunne f.eks. være RDI. 6 Klik på Udfør på denne side vises en oversigt over de valg, der er foretaget for den nye pipe. Klik på Tilbage, hvis du vil ændre nogle af indstillingerne. Nu, hvor du har oprettet en ny angivet pipe, skal du oprette forbindelse til et Windows-printerobjekt. Oprettelse af forbindelse fra den angivne pipe til et printerobjekt Sådan opretter du forbindelse fra den angivne pipe til et printerobjekt: 1 Klik på Start Indstillinger Printere. 2 Klik på Tilføj printer. 3 Opret et Windows-printerobjekt og en ny lokal port. Opret en ny lokal port under portindstillingerne. Angiv et af de pipenavne, der er specificeret i guiden Opret angivet pipe i Server Manager, i følgende format: \\.\pipe\pipe_name hvor pipe_name er navnet fra guiden Opret angivet pipe i Server Manager. 4 Vælg Generisk på listen over producenter og printerdriveren Generisk/Kun tekst. 5 Når du har oprettet dit Windows-printerobjekt, skal du sørge for, at datastreamen peger på det. Hvis datastrømmen kommer fra et program i dette system, skal du udskrive til det pågældende printerobjekt. Hvis datastreamen kommer fra et andet Windows-system, skal du angive, at printerobjektet skal deles, og udskrive til printerobjektet. Hvis datastreamen kommer fra et AS/400- eller UNIX-system, skal du køre et serviceprogram i systemet med navnet TCP/IP Printing Service. Det leveres sammen med Windows NT, Windows 2000 og Windows XP, men du bestemmer selv, om det skal installeres. Inden for UNIX er dette et LPD-program (Line Printer Damon). Det lytter på netværket efter streams med udskriftsdata, der sendes af andre systemer. Det modtager dem uden for netværket og sender dem til den angivne kø. Hvis datastreamen kommer fra en mainframe, skal du køre et printeremuleringsprogram i systemet. Disse programmer emulerer en mainframeprinter. De modtager streamen med udskriftsdata fra mainframen, konverterer den fra EBCDIC til ASCII og sender den til den rigtige printerkø i Windows. Kontakt systemadministratoren, hvis du ønsker flere oplysninger om printeremuleringsprogrammer til mainframes. Indlæsning af et formset 16

20 6 Oprettelse og indlæsning af en eksempelformular I følgende øvelse føres du gennem hele processen til oprettelse og indlæsning af et formset. Indstilling af variabler i formularen 1 Åbn Forms Composer-softwaren ved at klikke på Start Programmer Lexmark Document Solutions Forms Composer. 2 Klik på Ny i menuen Filer. 3 Vælg formset-typen. Vælg Document Producer. 4 Klik på Indlæs datafil i menuen Data. 5 Standardmappen til formularer åbnes. Vælg debittext.txt. 6 Tegn vha. musen et rektangel omkring måned/dag/år i debittext.txt i ruden i højre side. 7 Der åbnes en dialogboks til feltvariabler. Accepter standardværdierne, og navngiv variablen DATO. Klik på OK. 8 Tegn et rektangel omkring ordene "Debetnota", og kald variablen DEBETCHECK. Klik på OK. 9 Tegn et rektangel omkring de tre linjer under "Debiteres", og kald variablen DEBITERES. Klik på OK. 10 Tegn et rektangel omkring tallet "1234", og kald variablen DEBETNR. Klik på OK. 11 Tegn et rektangel omkring tallet "1357", og kald variablen FAKTURANR. Klik på OK. 12 Tegn et rektangel omkring værdien "Fakturadato", og kald variablen FAKTDATO. Klik på OK. 13 Tegn et rektangel omkring tallet "2468", og kald variablen KUNDEORDNR. Klik på OK. 14 Tegn et rektangel omkring værdien "Kreditdato", og kald variablen KREDITDATO. Klik på OK. 15 Tegn et rektangel omkring "Transaktionsliste", og kald variablen DEBITERINGER. Klik på OK. 16 Tegn et rektangel omkring "talliste", og kald variablen BELØB. Klik på OK. 17 Tegn et rektangel omkring tallet "10.00", og kald variablen TOTAL. Klik på OK. 18 Tegn et rektangel omkring navnet nederst til venstre på siden, og kald variablen GODKENDELSE. Klik på OK. Oprettelse og indlæsning af en eksempelformular 17

Workflow Composer. Scriptreference. Marts 2003. www.lexmark.com

Workflow Composer. Scriptreference. Marts 2003. www.lexmark.com Workflow Composer Scriptreference Marts 2003 www.lexmark.com Udgave: Marts 2003 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser

2 Operativsystemer 3 Kommunikationsenheder 4 Undervisningsmiljø 5 Undervisningshandlinger 6 Klassekontrolpanel. 9 Om NetOp Underviser Indhold I Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 1 1 Om dokumentationen... til NetOp Instruct 1 Typografiske konventioner... 1 Opdateringer til... dokumentationen 2 2 Operativsystemer... 2 3 Kommunikationsenheder...

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Brugermanual Sitecore Content Manager

Brugermanual Sitecore Content Manager Brugermanual Sitecore Content Manager Udarbedelse: Sitecore A/S Dato: Oktober 2004 Udgave: Revision 4.3.2 Sprog: Dansk Sitecore er et varemærke under Sitecore A/S. Andre produkt- og firmanavne nævnt i

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere