Hvad skal storkommunen hedde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal storkommunen hedde?"

Transkript

1 Bilag til pkt. nr. 2 Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner Hvad skal storkommunen hedde? Rapport Mercuri Urval A/S

2 Indholdsfortegnelse 1 Mercuri Urval A/S Epinion A/S Baggrund Indledning Indspil fra Peter Kjær, arkitekt og rektor, Arkitektskolen Aarhus 6 5 Hovedresultater Associationer knyttet til Skagen Associationer knyttet til Frederikshavn Præferencer for at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Forslag til alternativt kommunenavn Fordele og ulemper ved alternativt kommunenavn Associationer forbundet med navnet Skagen Associationer forbundet med navnet Frederikshavn Skagen Kommune versus Frederikshavn Kommune: Fordele og ulemper Respondenter fra Skagen Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Respondenter fra Frederikshavn Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune... 19

3 8.3 Respondenter fra Sæby Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Respondenter fra det øvrige Danmark Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Sammenligning af de 4 respondentgrupper Forslag til alternativt kommunenavn Fordele og ulemper ved et alternativt kommunenavn Respondenter fra Skagen Respondenter fra Frederikshavn Respondenter fra Sæby Respondenter fra det øvrige Danmark Nordøstvendsyssel? Kendskab/positive associationer Ukendskab/negative associationer Undersøgelsens metode Side 2 ud af 35

4 1 Mercuri Urval A/S Mercuri Urval A/S arbejder bredt med HR-relateret rådgivning og strategiske problemstillinger, og målet er, at vores offentlige kunder kan leve op til de stadig større krav til kvalitet, service og effektivitet, som de offentlige beslutningstagere formulerer. Som eksempler på vores kompetencer kan nævnes: Forandringsledelse Inddragelse af borgere Kommunalreformen Leder- og ledelsesudvikling Medarbejdersamtaler Organisationsudvikling. Vi udvikler løsningerne sammen. Vores kunderelationer er baseret på levering af konsulentydelser til et stort antal kunder i centraladministrationen, kommuner, amter, offentlige og halvoffentlige selskaber, interesseorganisationer samt internationale organisationer. Vi leverer konsulentydelser i et tæt samarbejde med vores kunder og aftaler metoder og ansvarsfordeling fra opgave til opgave. Vores ydelser og rådgivning skræddersys med andre ord til de konkrete opgaver, og det indgår altid i vores succeskriterier, at der skabes den højeste grad af nytteværdi for kunden. Konsulenterne er udvalgt efter evne og interesse for at arbejde med rådgivning af den offentlige sektor, og alle gennemgår en grundig intern videreuddannelse i anvendelsen af vores gennemprøvede koncepter, metoder og værktøjer. Når vi skal løse opgaver i samarbejde med vores kunder, udvælger vi de konsulenter, hvis erfaring og indsigt bedst matcher de krav, som den enkelte opgave stiller. Læs mere på 2 Epinion A/S Epinion A/S gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Side 3 ud af 35

5 Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Side 4 ud af 35

6 3 Baggrund 3.1 Indledning Mercuri Urval A/S har med Epinion A/S som underleverandør udarbejdet en kvalitativ undersøgelse af, hvad den kommende storkommune mellem Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner skal hedde. Undersøgelsen er foretaget den november 2004 blandt 60 tilfældigt udtrukne telefonrespondenter, ligeligt udtrukket fra følgende lokaliteter: Skagen, Frederikshavn, Sæby, Aalborg, København og resten af landet. Undersøgelsen er foretaget for Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner på foranledning af Johan Hessellund, kommunaldirektør i Skagen Kommune. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Mercuri Urval A/S for Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner. Rapporten indeholder følgende dele: Indspil fra Peter Kjær, rektor for Arkitektskolen Aarhus Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsens enkelte elementer Undersøgelsens metode. Side 5 ud af 35

7 4 Indspil fra Peter Kjær, arkitekt og rektor, Arkitektskolen Aarhus Hvad skal storkommunen hedde? Vedrørende navnetænkning i den nordligste kommune i Jylland Hvordan kommer vi nærmere en beslutning om, hvad den nordligste kommune i Danmark skal hedde? Vi har anmodet rektor og arkitekt Peter Kjær, Arkitektskolen Aarhus, om at komme med nogle spontane betragtninger: Hverken Frederikshavn eller Skagen har op gennem tiden haft central administrativ betydning i området. Det har derimod Hjørring, der var administrativt centrum indtil kommunalreformen i Frederikshavn er og har været præget af fiskeri og værfts- og stålindustri med blandt andet B&W's Alpha Diesels Motors og værftet som nogle af drivkræfterne. Mange kender byen som grænse- og færgeby til Norge og Sverige samt adgangsvej til Læsø. Gennem 2. Verdenskrig havde tyskerne oprettet stærke bastioner i Pikkerbakkerne de stærke befæstninger forsvarede adgangen til Kattegat. Byen kan i dag karakteriseres som en trafik- og industriby, som har set sine velmagtsdage. Byen har ikke særlige charmerende træk, der kan bidrage til at bygge et solidt brand. For at gøre Frederikshavn stærk rent brandingmæssigt skal der udvikles en bevidst strategi. Frederikshavns stærkeste kort er den centrale geografiske placering i den nye storkommune hvilket i sig selv er en lidt tynd argumentation i brandingsammenhænge. Skagen ligger langt mod nord og er landskabeligt set koblet fra Sæby og Frederikshavn. Myterne om Skagen er talrige specielt om kunstnere og bohemer, der rejste nordpå efter lyset, det særlige lys, der skabes ved refleksion i vand og sand på kridtholdig undergrund. Det er det arketypiske vendsysselske lys. Side 6 ud af 35

8 Historien om kunsterne krydret med havets dramatik, fiskeriet som poesi, den maleriske havn og historiske bydel som billeddannende på fiskernes liv giver alt sammen et dramatisk brand, der ikke bare kan nyskabes. Hvordan kan det stærke Skagen-brand blive storkommunens brand? Kun gennem turisme og bevidst satsning på de fortællinger, der kan bidrage til den gode historie. Frederikshavn kan levere materiale til fortællingen gennem sine myter om Tordenskjold. Og Sæby har sin gamle fine bydel, selvom det i dag ikke bidrager helt nok til et stærkt udtryk. Alle historierne, myterne og værdierne i området skal samles i et brand, men brandet skal også bygge på elementer om en ny tid, der er baseret på en drøm, der er lige så stærk som myten om kunstnernes Skagen. En drøm, hvor også Frederikshavn og Sæby får deres roller i den ny Skagen Kommune: Her bliver Sæby porten fra syd, Frederikshavn porten fra øst, vest og nord og Skagen leverer myten. 5 Hovedresultater På baggrund af indeværende undersøgelse fremkommer 2 konklusioner, hvor den ene konklusion berører borgernes reaktion på navnevalg, mens den anden konklusion belyser konsekvenserne af navnevalget udadtil: Det vil skabe spændinger hos de 3 nuværende kommuners borgere, hvis man vælger ét af de eksisterende kommunenavne som navn på den kommende storkommune. I forhold til eksterne relationer vil navnet Skagen Kommune skabe det mest positive omdømme. Undersøgelsen har afdækket følgende områder: Associationer knyttet til Skagen og Frederikshavn. Præferencer for at kalde den nye storkommune for enten Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune samt fordele og ulemper knyttet hertil. Side 7 ud af 35

9 Forslag til et alternativt kommunenavn samt fordele og ulemper knyttet hertil. Undersøgelsen har overordnet givet følgende resultater: 5.1 Associationer knyttet til Skagen Til Skagen knytter sig følgende associationer fordelt på respondentgrupperne Skagen, Frederikshavn, Sæby og det øvrige Danmark: Respondenter fra Skagen: Turisme, havet, byen, sol, en dejlig og kendt by, naturen, solnedgang, lyset, klimaet, museerne, havnen, erhverv, kultur, fiskeri, strand, godt butiksliv, Grenen, blæst. Respondenter fra Frederikshavn: Grenen, fiskeri, dejlig by, arbejdsløshed, ferie, Skagen Festival, bajere og flotte piger om sommeren, lystbåde, sand, seværdigheder, havn, turisme. Respondenter fra Sæby: Turisme, Grenen, sommer, kendt by, langt væk, meget nordligt, strand, rædsom vinter, langt fra alarmcentral, havnen, Skagenshusene, vand. Respondenter fra det øvrige Danmark: Skagensmalerne, Grenen, strand, ferie, hav, lys, fisk, gamle huse, museerne, flot natur, noget rart, Sandormen, sommer, der, hvor vandene mødes, kunstnerboliger, Skagen Festival, turisme, historie, fiskerhusene, kendt by, kunst, velstand, sommerhuse, barsk natur, Brøndums Hotel, bundere, et råt byliv, Den tilsandede Kirke, Råbjerg Mile, fiskekuttere, haver, Prins Knud. 5.2 Associationer knyttet til Frederikshavn Til Frederikshavn knytter sig følgende associationer fordelt på de fire respondentgrupper: Respondenter fra Skagen: Uddannelsesmuligheder, svenskere og nordmænd, byen, erhvervsmuligheder, administration, det lukkede værft, havn, store butikker, kold og kedelig by, gennemkørselsby, mange mennesker, toget. Respondenter fra Frederikshavn: Krudttårnet, Musikhus, dejlig by, værftet, Bangsbo Museum, miljø, arbejdsløshed, Tordenskjolds soldater, færgefart, økonomisk krise, Søværnet, lukket sygehus, rådhuset, rødspætter, havn, turisme, Norge og Sverige. Side 8 ud af 35

10 Respondenter fra Sæby: Færgeleje, stor havn, industri, gode indkøbsmuligheder, sygehus, værftet, kommunalt underskud, kold by, Kattegatmuseet og Nordsømuseet. Respondenter fra det øvrige Danmark: Færgeby, gammel fiskerby, havneby, motorvej, industriby, værftet, boligtiltrækning, middelstor handelsby, erhverv, arbejdsløshed, skibstrafik, noget kedeligt, rødspætter, barskt klima, ishockeyklubben, nyanlagt strand, nordmænd, turistpræget, flådestationen, god gågade, rå by, fulde svenskere, dejlig by, kold. 5.3 Præferencer for at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Respondenternes præferencer i forhold til at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune fordeler sig som følger i forhold til respondentgruppe: Respondenter fra Skagen: 9 ud af 10 foretrækker Skagen Kommune. Respondenter fra Frederikshavn: 7 ud af 10 foretrækker Frederikshavn Kommune. Respondenter fra Sæby: 6 ud af 10 foretrækker Frederikshavn Kommune. Der er ingen, der foretrækker Skagen Kommune. Respondenter fra det øvrige Danmark: 20 ud af 30 respondenter foretrækker Skagen Kommune, mens 5 foretrækker Frederikshavn Kommune. 5.4 Fordele og ulemper ved at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Der er gennemgående en række hovedkategorier, som karakteriserer de fordele og ulemper, som respondenterne identificerer i forhold til at kalde den nye storkommune for Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune. Dertil er der en markant forskel på, hvilken hovedkategori, som den enkelte respondentgruppe fremhæver. I det følgende præsenteres hovedkategorier i forhold til fordele og ulemper ved de to storkommunenavne fordelt på respondentgruppe. Respondenter fra Skagen: Flertallet af respondenterne fra Skagen anbefaler navnet Skagen Kommune, fordi navnet er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer. Side 9 ud af 35

11 Et mindretal af respondenterne fra Skagen fremdrager den ulempe, at navnet ikke er repræsentativt for de tre kommuner. I forhold til navnet Frederikshavn Kommune fremdrager under halvdelen af respondenterne fra Skagen den fordel, at navnet afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. Respondenter fra Frederikshavn: Halvdelen af respondenterne fra Frederikshavn anbefaler navnet Frederikshavn Kommune, fordi navnet afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. 1 respondent identificerer den ulempe, at navnet giver negative associationer. I forhold til navnet Skagen Kommune erkender 2 respondenter, at navnet er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer, mens 2 respondenter fremdrager, at navnet ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. Respondenter fra Sæby: Over halvdelen af respondenterne fra Sæby anbefaler navnet Frederikshavn Kommune, fordi det afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. 3 respondenter erkender dog, at navnet ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. I forhold til navnet Skagen Kommune fremdrager 4 respondenter ligeledes, at det ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. På den anden side fremhæver 2 respondenter navnet, fordi det er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer. Respondenter fra det øvrige Danmark: 19 ud af 30 respondenter fra det øvrige Danmark (det vil sige 10 fra Aalborg, 10 fra København og 10 fra resten af landet) fremhæver navnet Skagen Kommune, fordi det er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer. På den anden side erklærer 14 respondenter, at navnet ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. I forhold til navnet Frederikshavn Kommune fremhæver 4 respondenter, at navnet er et signal om industri og erhvervskoncentration, mens 5 respondenter fremhæver, at navnet afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. Til gengæld påpeger 4 respondenter, at navnet giver negative associationer. Side 10 ud af 35

12 5.5 Forslag til alternativt kommunenavn Adspurgt, om de kunne komme i tanke om et helt tredje navn til den nye storkommune, fremkom respondenterne med følgende forslag: Klitten Kommune, Nordjyllands Kommune, NordKommunen, Nordspidsen Kommune, Grenen Kommune, Nordøstvendsyssel Kommune, Østvendsyssel Kommune, Sæby Kommune, Kattegat Kommune, Sæbyhavn Kommune, Skagen-Frederikshavn Kommune, Skagen-Frederikshavn-Sæby Kommune, Nordøstjysk Kommune, Milen Kommune, Råbjerg Mile Kommune, Danmark Nord Kommune. 5.6 Fordele og ulemper ved alternativt kommunenavn I det følgende præsenteres de fordele og ulemper, som respondenterne fremdrager i forhold til dels at sammentrække de 3 kommuners navne, dels at tildele den nye storkommune et andet navn end Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune. En sammenlægning eller sammentrækning af de 3 kommuners navne vil give den samme tilknytning for alle borgere, samtidig med at udefrakommende vil kende til sammenlægningen. På den anden side bliver der tale om et langt navn. Et alternativt navn kan samle de 3 kommuner og give dem en fælles start, hvor ingen forfordeles. På den anden side skal man bruge tid på at gøre det nye navn kendt. 6 Associationer forbundet med navnet Skagen Følgende tabel præsenterer de associationer, som de 4 respondentgrupper formulerer, når de præsenteres for udtrykket Skagen. Tal i parentes angiver, hvor mange respondenter, der har nævnt den pågældende association. Side 11 ud af 35

13 Skagen (10) Frederikshavn 10) Sæby (10) Det øvrige Danmark (30) Turisme/turister (3) Grenen (5) Turister/turisme (4) Malerier/Skagens malerne (11) Havet (2) Fiskeri (3) Grenen (2) Grenen (9) Byen (2) Dejlig by (2) Pragtfuld sommer (2) Strand/sand (7) Sol (2) Arbejdsløshed (2) Kendt by Ferie (6) En dejlig by (2) Ferie Langt væk Hav/vand (6) Naturen (2) Skagen Festival Meget nordligt Lys/solen (4) En kendt by (2) Bajere Strand Fisk (4) Solnedgang Flotte piger om sommeren Rædsom vinter Gamle huse (4) Lyset Lystbåde Langt fra alarmcentral Museerne (4) Klimaet Sand Havnen Flot/smuk natur (3) Museerne Seværdigheder Skagenshusene Noget rart (3) Havnen Havn Dødkedeligt landskab på vejen dertil Sandormen (3) Erhverv Turisme Vand Sommer (3) Kultur Fiskeri Det nordligste/hvor vandene mødes (3) Kunstnerboliger Strand Skagen Festival (2) Kunst Turister (2) Hygge Historie (2) Godt butiksliv Fiskerhusene (2) Side 12 ud af 35

14 Skagen (10) Frederikshavn 10) Sæby (10) Det øvrige Danmark (30) Grenen Kendt by (2) Blæst Kunst (2) Sommer Velstand (2) Frisk luft Et dejligt sted (2) Sommerhuse Barsk natur Brøndums Hotel Bunkers Et råt byliv Den tilsandede kirke Råbjerg Mile Nordjylland Fiskerkuttere Haver Prins Knud Side 13 ud af 35

15 7 Associationer forbundet med navnet Frederikshavn Følgende tabel præsenterer de associationer, som de 4 respondentgrupper formulerer, når de præsenteres for udtrykket Frederikshavn. Tal i parentes angiver, hvor mange respondenter, der har nævnt den pågældende association. Side 14 ud af 35

16 Skagen (10) Frederikshavn (10) Sæby (10) Øvrige Danmark (30) Uddannelses- Krudttårnet (3) Færgeleje (4) Færgeby (10) muligheder (2) Svenskere / nordmænd (2) Mest besøgt af Nordmændene Musikhus (2) Stor havn (3) Gammelt fiskeleje / fiskeriby (8) Byen (2) Dejlig by (2) Industri (2) Siger ikke meget (6) Flådestationen Siger mig ikke noget (2) Værftet (2) Gode indkøbsmuligheder (2) Havneby (5) En god gågade En rå by Erhvervsmuligheder Bangsbo Museum (2) Sygehus (2) Motorvej (3) Fulde svenskere Administration Miljø Værftet Industriby (3) Det lukkede værft Arbejdsløshed Kommunalt underskud Nyanlagt strand Turistpræget Dejlig by Værftet (3) Noget kold Havn Tordenskjolds soldater Kold by Boligtiltrækning Store butikker Færgefart Kattegatmuseet/Nordsømuseet Middelstor handelsby (3) Kold/kedelig by Økonomisk krise Erhverv (2) Gennemkørselsby Søværnet Arbejdsløshed (2) Mange mennesker Intet sygehus Skibstrafik Toget Rådhuset Noget kedeligt Rødspætter Havn Turisme, Norge og Sverige Rødspætter Barsk klima Ishockeyklubben Side 15 ud af 35

17 8 Skagen Kommune versus Frederikshavn Kommune: Fordele og ulemper I det følgende præsenteres respondenternes præferencer i forhold til de 2 foreslåede navne for den nye storkommune - det vil sige, Frederikshavn Kommune eller Skagen Kommune. Dertil gennemgås respondenternes opregning af fordele og ulemper ved at kalde den nye storkommune for henholdsvis Skagen Kommune og Frederikshavn Kommune. Gennemgangen inddeles i 4 underafsnit, der følger respondentbesvarelserne fra de 3 lokaliteter Frederikshavn, Skagen og Sæby samt det øvrige Danmark Respondenter fra Skagen Respondentgruppen fra Skagens-området udgør 10 respondenter Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Konfronteret med de 2 foreslåede navne for den nye storkommune, foretrak 9 af respondenterne Skagen Kommune, mens 1 respondent formulerede sit eget alternativ, nemlig Skagen Frederikshavn Kommune Fordele ved navnet Skagen Kommune 7 af respondenternes argumenter for at tildele den nye storkommune navnet Skagen Kommune kan grupperes under følgende hovedkategori, som efterfølges af en række illustrative citater: Navnet Skagen Kommune er mere kendt og har en større reklamemæssig værdi. 1 Sidstnævnte er en sammenlægning af besvarelserne fra Aalborg, København og det øvrige Danmark. Side 16 ud af 35

18 Et kendt navn er vigtigt; det er godt til at sælge regionen. Flere kender kommunen, både i Danmark og i udlandet. Det er et navn, alle kender, alle i Danmark. Det er vigtigt og bedre at kalde kommunen Skagen; Skagen har en større reklamemæssig værdi. Et godt salgsnavn for turister fra Danmark og udlandet Ulemper ved navnet Skagen Kommune 2 respondenter fra Skagen har øje for, at navnet Skagen Kommune ikke er dækkende for storkommunen: Navnet Skagen Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Det er en ulempe at forfordele én af kommunerne Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune 3 argumenter for at kalde den nye storkommune Frederikshavn Kommune kan grupperes under følgende kategori: Navnet Frederikshavn Kommune afspejler, at Frederikshavn er den største by og ligger midt i storkommunens geografi Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune 1 respondent argumenterer for, at Skagen Kommune vil blive glemt. Side 17 ud af 35

19 8.2 Respondenter fra Frederikshavn Respondentgruppen fra Frederikshavn-området udgør 10 respondenter Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne 7 respondenter anbefaler, at den nye storkommune kaldes Frederikshavn Kommune, mens 1 respondent er indifferent. 1 respondent er imod begge alternativer, og 1 respondent har ingen holdning til spørgsmålet Fordele ved navnet Skagen Kommune 2 respondenter fremfører argumenter, der støtter Skagen Kommune som navn på den nye storkommune. De 2 argumenter kan grupperes under følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er mere kendt, har større reklamemæssig værdi, og giver positive associationer. Mange danskere forbinder Skagen med sommer og sol jeg ved ikke, hvad de forbinder Frederikshavn med Ulemper ved navnet Skagen Kommune 2 respondenter fremfører argumenter imod Skagen Kommune som navn på den nye storkommune. Argumenterne tilhører følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Det ville virke underligt, fordi den er mindre end Frederikshavn. Det er ikke repræsentativt i forhold til Frederikshavn og Sæby. Side 18 ud af 35

20 8.2.4 Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune 5 respondenter fremfører argumenter under følgende hovedkategori, idet de støtter Frederikshavn Kommune som navnet på den nye storkommune: Navnet Frederikshavn Kommune afspejler, at Frederikshavn er den største by og ligger midt i storkommunens geografi. Det er den største by, den ligger midt i området. Der ligger meget administration her, som kunne udbygges. Frederikshavn er større, der er flere ting end i Skagen: Bådehavn, industri og færger. Udadtil er det den største plet af de 3. Det største, mest centrale Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune 2 respondenter fremfører hver sit argument, der hver hører til følgende 2 hovedkategorier: Navnet Frederikshavn Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Det virker dumt det skal hedde noget nyt, når man slår sig sammen med 2 andre og skal samarbejde. Navnet Frederikshavn Kommune vil give negative associationer. Arbejdsløsheden det kommer man altid til at tænke på. De unge har ingen muligheder hverken i Frederikshavn eller i Skagen. De skal længere væk. Side 19 ud af 35

21 8.3 Respondenter fra Sæby Respondentgruppen fra Sæby-området udgør 10 respondenter Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Præsenteret for de 2 alternativer, anbefaler 6 af respondenterne fra Sæby, at den nye storkommune skal hedde Frederikshavn Kommune. 2 respondenter er indifferente. 1 respondent ønsker ingen af delene, mens 1 respondent ingen holdning har til spørgsmålet Fordele ved navnet Skagen Kommune 2 argumenter for, at den nye storkommune kaldes Skagen Kommune, kan grupperes under følgende hovedkategori, som efterfølges af et citat: Navnet Skagen Kommune er mere kendt, har større reklamemæssig værdi og giver positive associationer. Folk forbinder Skagen med noget positivt. Der er stil over Skagen. Turisme. Et sted, hvor man har sommerbolig og Skagen Festival Ulemper ved navnet Skagen Kommune 4 argumenter imod Skagen Kommune som nyt navn knytter sig til følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er ikke repræsentativt for de 3 gamle kommuner i forhold til geografi, erhvervsstruktur, identitet og markedsføring. Det lyder virkelig nordligt - som om, at det er helt på den yderste spids. Det giver ikke det rigtige billede af hele kommunen. Side 20 ud af 35

22 Så bliver hele området betragtet som et turistområde. Frederikshavn har altid været fiskerby folk ville spekulere på, hvor Frederikshavn ville ende som fiskerby, hvis det skulle til at hedde Skagen. Hertil fremkommer en række enkeltstående argumenter. Ét argument imod Skagen Kommune som navn for storkommunen lyder, at det er sværere at tiltrække tilflyttere, fordi man forbinder Skagen med turisme Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune 6 argumenter for at tildele navnet Frederikshavn Kommune til den nye storkommune kan grupperes under følgende hovedkategori: Navnet Frederikshavn Kommune afspejler, at Frederikshavn er den største by og ligger midt i storkommunens geografi. Et eller andet sted dækker det bredest, hvad hele kommunen står for. Frederikshavn har lidt af det hele både land og by. Skagen er for ensidig og for meget rand. Frederikshavn blev hovedstaden i kommunen; de fleste ting blev centraliseret der. Den ligger midt imellem, det er den største kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune 3 argumenter imod Frederikshavn Kommune som navnet på den nye storkommune samler sig under følgende hovedkategori: Navnet Frederikshavn Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Jeg kunne forestille mig, at de 2 andre ville føle sig som de små. Hvis både Skagen og Sæby bliver udeladt, er det en ulempe, fordi de 2 andre drukner men det er ikke en stor ulempe. Side 21 ud af 35

23 8.4 Respondenter fra det øvrige Danmark Respondentgruppen for det øvrige Danmark udgør 30 respondenter, udtrukket fra henholdsvis Storkøbenhavn, Aalborg og det øvrige Danmark Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Konfronteret med de 2 foreslåede navne for den nye storkommune, det vil sige Frederikshavn Kommune eller Skagen Kommune, svarede 20 ud af 30 respondenter, at de foretrak Skagen Kommune som navn for den nye storkommune. 5 respondenter foretrak Frederikshavn Kommune. 2 respondenter anbefalede et helt nyt navn. 1 respondent var indifferent, og 2 respondenter havde ingen holdning til spørgsmålet Fordele ved navnet Skagen Kommune 19 ud af 20 argumenter for at tildele den nye storkommune navnet Skagen Kommune kan alle kategoriseres under følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er mere kendt, har større reklamemæssig værdi, og giver positive associationer. Følgende citater illustrerer denne kategorisering: De ord, som jeg forbinder med Skagen, forbinder mange med Skagen toppen af Danmark, ferieoplevelser man er ikke i tvivl om, hvor det er på Danmarks-kortet toppen af Danmark kunne bruges i slogans og på forskellig vis. Jeg tror, at Skagen er mere kendt som navn folk har lettere ved at placere Skagen, mens det ikke er alle, der ved, hvor Frederikshavn ligger. Skagen siger flere mennesker noget også udlændinge. Side 22 ud af 35

24 Skagen i sig selv er et navn. Det ved alle, hvor er. Det er mere kendt end Frederikshavn, og flere har en positiv holdning, hvis de hører navnet Skagen. Det er noget positivt, Skagen er kendt i hele Europa. En fordel i forhold til turisme og brand. Navnet er kort og giver én nogle positive tanker. Det signalerer noget sommerligt og noget meget nordligt Ulemper ved navnet Skagen Kommune 14 ud af 15 argumenter imod at kalde den nye storkommune for Skagen Kommune kan alle kategoriseres under følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er ikke repræsentativt for de tre kommuner i forhold til geografi, erhvervsstruktur, identitet og markedsføring. Følgende citater illustrerer denne kategorisering: For dem, der bor langt mod syd, vil man alligevel tænke på en kommune, der består af sand, og at det er en kunstnerkommune. De 2 andre kommuner blev gemt væk. Side 23 ud af 35

25 Frederikshavn bliver ikke markedsført på samme måde som Skagen. Skagen ligger yderligt. Ikke kun Skagen de skal ikke have hele æren. Så ved man ikke, at det nu er 3 kommuner, der er slået sammen. Det giver et lidt mere indsnævret billede af kommunen mere turistet. Kommunen ville kun blive forbundet med sommerhusturisme Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Respondenterne fra det øvrige Danmark præsenterer 12 argumenter for at kalde den nye storkommune Frederikshavn Kommune, hvoraf de 9 argumenter fordeler sig på følgende 2 hovedkategorier. Hver kategori efterfølges af illustrative citater: Navnet Frederikshavn Kommune giver et signal om industri og erhvervskoncentration. Det er mere industri. Måske mere globalt, hvor Skagen er mere dansk og hygge. Jeg tænker mere sydligt, det er forbundet med resten af Danmark, lidt mere erhvervsliv. Der er mere gang i erhvervslivet, flere virksomheder. Frederikshavn er den største by, og den ligger centralt. Det ville fortælle, at det var en stor kommune omkring en stor by. Side 24 ud af 35

26 Det ville trække navnet tættere på resten af Danmark Skagen er langt væk Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Ud af 8 argumenter kan 4 argumenter imod at kalde den nye storkommune for Frederikshavn Kommune grupperes under følgende hovedkategori, som efterfølges af en række illustrative citater: Navnet Frederikshavn Kommune vil give negative associationer. Frederikshavn har stået svagt. Folk tænker på arbejdsløshed. En lille negativ virkning. Hvis den blev kaldt Frederikshavn, mister den de kvaliteter, som man forbinder med Skagen, for eksempel lyset. Negative tanker. 8.5 Sammenligning af de 4 respondentgrupper I det følgende præsenteres 2 tabeller. Den første tabel opsummerer respondentgruppernes præferencer i forhold til, om den nye storkommune skal hedde Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune. Den næste tabel opsummerer respondentgruppernes identifikation af fordele og ulemper i forhold til at kalde den nye storkommune henholdsvis Skagen Kommune og Frederikshavn Kommune fordelt på hovedkategorier. Side 25 ud af 35

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR

Må kun offentliggøres med kildeangivelsen: Epinion for Danmarks Radio. Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Danskernes holdning til den royale skilsmisse. En telefonundersøgelse for DR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Tabelrapport...1 2.1 Frekvenstabeller...1 2.2 Krydstabuleringer...3

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark. Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+

Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ FINANSIERING Kendskabsanalyse, Toppen af Danmark Helårsturisme - Naturen+ Kontaktperson Jakob Thorbech Bo Elvers, Alexander Holten Steffen Analysen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område?

Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Skal vi prøve at lave et kæmpe turist område? Den Nye børnevenlige Vestkyst Med centrum i Bade Byerne Skælskør og Korsør Strand. Lidt ideer og nytænkning til Korsør og hele Slagelse kommune. Kamp nr. 1

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014

Bosætningsanalyse. Esbjerg Kommune. Rapport. Juni 2014 Bosætningsanalyse Esbjerg Kommune Rapport Juni 2014 Indledning Introduktion til rapporten Esbjerg Kommune ønsker viden om, hvordan forskellige målgrupper opfatter kommunen. Det skal styrke Esbjerg Kommune

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Evaluering af kommuneguiderne 2013

Evaluering af kommuneguiderne 2013 Evaluering af kommuneguiderne 2013 Evaluering af den foreløbige indsats af kommuneguiderne i Frederikshavn kommune. Vi vil tage udgangspunkt i de opgaver som CAM havde foreslået i det oplæg som blev kaldt

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere