Hvad skal storkommunen hedde?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal storkommunen hedde?"

Transkript

1 Bilag til pkt. nr. 2 Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner Hvad skal storkommunen hedde? Rapport Mercuri Urval A/S

2 Indholdsfortegnelse 1 Mercuri Urval A/S Epinion A/S Baggrund Indledning Indspil fra Peter Kjær, arkitekt og rektor, Arkitektskolen Aarhus 6 5 Hovedresultater Associationer knyttet til Skagen Associationer knyttet til Frederikshavn Præferencer for at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Forslag til alternativt kommunenavn Fordele og ulemper ved alternativt kommunenavn Associationer forbundet med navnet Skagen Associationer forbundet med navnet Frederikshavn Skagen Kommune versus Frederikshavn Kommune: Fordele og ulemper Respondenter fra Skagen Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Respondenter fra Frederikshavn Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune... 19

3 8.3 Respondenter fra Sæby Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Respondenter fra det øvrige Danmark Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Fordele ved navnet Skagen Kommune Ulemper ved navnet Skagen Kommune Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Sammenligning af de 4 respondentgrupper Forslag til alternativt kommunenavn Fordele og ulemper ved et alternativt kommunenavn Respondenter fra Skagen Respondenter fra Frederikshavn Respondenter fra Sæby Respondenter fra det øvrige Danmark Nordøstvendsyssel? Kendskab/positive associationer Ukendskab/negative associationer Undersøgelsens metode Side 2 ud af 35

4 1 Mercuri Urval A/S Mercuri Urval A/S arbejder bredt med HR-relateret rådgivning og strategiske problemstillinger, og målet er, at vores offentlige kunder kan leve op til de stadig større krav til kvalitet, service og effektivitet, som de offentlige beslutningstagere formulerer. Som eksempler på vores kompetencer kan nævnes: Forandringsledelse Inddragelse af borgere Kommunalreformen Leder- og ledelsesudvikling Medarbejdersamtaler Organisationsudvikling. Vi udvikler løsningerne sammen. Vores kunderelationer er baseret på levering af konsulentydelser til et stort antal kunder i centraladministrationen, kommuner, amter, offentlige og halvoffentlige selskaber, interesseorganisationer samt internationale organisationer. Vi leverer konsulentydelser i et tæt samarbejde med vores kunder og aftaler metoder og ansvarsfordeling fra opgave til opgave. Vores ydelser og rådgivning skræddersys med andre ord til de konkrete opgaver, og det indgår altid i vores succeskriterier, at der skabes den højeste grad af nytteværdi for kunden. Konsulenterne er udvalgt efter evne og interesse for at arbejde med rådgivning af den offentlige sektor, og alle gennemgår en grundig intern videreuddannelse i anvendelsen af vores gennemprøvede koncepter, metoder og værktøjer. Når vi skal løse opgaver i samarbejde med vores kunder, udvælger vi de konsulenter, hvis erfaring og indsigt bedst matcher de krav, som den enkelte opgave stiller. Læs mere på 2 Epinion A/S Epinion A/S gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale beslutninger. I samarbejde med kunden udarbejder vi det analysekoncept, som bedst belyser den aktuelle problemstilling. Side 3 ud af 35

5 Vi indsamler data, analyserer data optimalt, formidler resultater og rådgiver omkring anvendelsen af resultaterne. Vort mål er at præsentere analyseresultater i højeste kvalitet, som er direkte anvendelige i beslutningsprocessen. Læs mere på Side 4 ud af 35

6 3 Baggrund 3.1 Indledning Mercuri Urval A/S har med Epinion A/S som underleverandør udarbejdet en kvalitativ undersøgelse af, hvad den kommende storkommune mellem Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner skal hedde. Undersøgelsen er foretaget den november 2004 blandt 60 tilfældigt udtrukne telefonrespondenter, ligeligt udtrukket fra følgende lokaliteter: Skagen, Frederikshavn, Sæby, Aalborg, København og resten af landet. Undersøgelsen er foretaget for Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner på foranledning af Johan Hessellund, kommunaldirektør i Skagen Kommune. Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: Mercuri Urval A/S for Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner. Rapporten indeholder følgende dele: Indspil fra Peter Kjær, rektor for Arkitektskolen Aarhus Undersøgelsens hovedresultater Undersøgelsens enkelte elementer Undersøgelsens metode. Side 5 ud af 35

7 4 Indspil fra Peter Kjær, arkitekt og rektor, Arkitektskolen Aarhus Hvad skal storkommunen hedde? Vedrørende navnetænkning i den nordligste kommune i Jylland Hvordan kommer vi nærmere en beslutning om, hvad den nordligste kommune i Danmark skal hedde? Vi har anmodet rektor og arkitekt Peter Kjær, Arkitektskolen Aarhus, om at komme med nogle spontane betragtninger: Hverken Frederikshavn eller Skagen har op gennem tiden haft central administrativ betydning i området. Det har derimod Hjørring, der var administrativt centrum indtil kommunalreformen i Frederikshavn er og har været præget af fiskeri og værfts- og stålindustri med blandt andet B&W's Alpha Diesels Motors og værftet som nogle af drivkræfterne. Mange kender byen som grænse- og færgeby til Norge og Sverige samt adgangsvej til Læsø. Gennem 2. Verdenskrig havde tyskerne oprettet stærke bastioner i Pikkerbakkerne de stærke befæstninger forsvarede adgangen til Kattegat. Byen kan i dag karakteriseres som en trafik- og industriby, som har set sine velmagtsdage. Byen har ikke særlige charmerende træk, der kan bidrage til at bygge et solidt brand. For at gøre Frederikshavn stærk rent brandingmæssigt skal der udvikles en bevidst strategi. Frederikshavns stærkeste kort er den centrale geografiske placering i den nye storkommune hvilket i sig selv er en lidt tynd argumentation i brandingsammenhænge. Skagen ligger langt mod nord og er landskabeligt set koblet fra Sæby og Frederikshavn. Myterne om Skagen er talrige specielt om kunstnere og bohemer, der rejste nordpå efter lyset, det særlige lys, der skabes ved refleksion i vand og sand på kridtholdig undergrund. Det er det arketypiske vendsysselske lys. Side 6 ud af 35

8 Historien om kunsterne krydret med havets dramatik, fiskeriet som poesi, den maleriske havn og historiske bydel som billeddannende på fiskernes liv giver alt sammen et dramatisk brand, der ikke bare kan nyskabes. Hvordan kan det stærke Skagen-brand blive storkommunens brand? Kun gennem turisme og bevidst satsning på de fortællinger, der kan bidrage til den gode historie. Frederikshavn kan levere materiale til fortællingen gennem sine myter om Tordenskjold. Og Sæby har sin gamle fine bydel, selvom det i dag ikke bidrager helt nok til et stærkt udtryk. Alle historierne, myterne og værdierne i området skal samles i et brand, men brandet skal også bygge på elementer om en ny tid, der er baseret på en drøm, der er lige så stærk som myten om kunstnernes Skagen. En drøm, hvor også Frederikshavn og Sæby får deres roller i den ny Skagen Kommune: Her bliver Sæby porten fra syd, Frederikshavn porten fra øst, vest og nord og Skagen leverer myten. 5 Hovedresultater På baggrund af indeværende undersøgelse fremkommer 2 konklusioner, hvor den ene konklusion berører borgernes reaktion på navnevalg, mens den anden konklusion belyser konsekvenserne af navnevalget udadtil: Det vil skabe spændinger hos de 3 nuværende kommuners borgere, hvis man vælger ét af de eksisterende kommunenavne som navn på den kommende storkommune. I forhold til eksterne relationer vil navnet Skagen Kommune skabe det mest positive omdømme. Undersøgelsen har afdækket følgende områder: Associationer knyttet til Skagen og Frederikshavn. Præferencer for at kalde den nye storkommune for enten Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune samt fordele og ulemper knyttet hertil. Side 7 ud af 35

9 Forslag til et alternativt kommunenavn samt fordele og ulemper knyttet hertil. Undersøgelsen har overordnet givet følgende resultater: 5.1 Associationer knyttet til Skagen Til Skagen knytter sig følgende associationer fordelt på respondentgrupperne Skagen, Frederikshavn, Sæby og det øvrige Danmark: Respondenter fra Skagen: Turisme, havet, byen, sol, en dejlig og kendt by, naturen, solnedgang, lyset, klimaet, museerne, havnen, erhverv, kultur, fiskeri, strand, godt butiksliv, Grenen, blæst. Respondenter fra Frederikshavn: Grenen, fiskeri, dejlig by, arbejdsløshed, ferie, Skagen Festival, bajere og flotte piger om sommeren, lystbåde, sand, seværdigheder, havn, turisme. Respondenter fra Sæby: Turisme, Grenen, sommer, kendt by, langt væk, meget nordligt, strand, rædsom vinter, langt fra alarmcentral, havnen, Skagenshusene, vand. Respondenter fra det øvrige Danmark: Skagensmalerne, Grenen, strand, ferie, hav, lys, fisk, gamle huse, museerne, flot natur, noget rart, Sandormen, sommer, der, hvor vandene mødes, kunstnerboliger, Skagen Festival, turisme, historie, fiskerhusene, kendt by, kunst, velstand, sommerhuse, barsk natur, Brøndums Hotel, bundere, et råt byliv, Den tilsandede Kirke, Råbjerg Mile, fiskekuttere, haver, Prins Knud. 5.2 Associationer knyttet til Frederikshavn Til Frederikshavn knytter sig følgende associationer fordelt på de fire respondentgrupper: Respondenter fra Skagen: Uddannelsesmuligheder, svenskere og nordmænd, byen, erhvervsmuligheder, administration, det lukkede værft, havn, store butikker, kold og kedelig by, gennemkørselsby, mange mennesker, toget. Respondenter fra Frederikshavn: Krudttårnet, Musikhus, dejlig by, værftet, Bangsbo Museum, miljø, arbejdsløshed, Tordenskjolds soldater, færgefart, økonomisk krise, Søværnet, lukket sygehus, rådhuset, rødspætter, havn, turisme, Norge og Sverige. Side 8 ud af 35

10 Respondenter fra Sæby: Færgeleje, stor havn, industri, gode indkøbsmuligheder, sygehus, værftet, kommunalt underskud, kold by, Kattegatmuseet og Nordsømuseet. Respondenter fra det øvrige Danmark: Færgeby, gammel fiskerby, havneby, motorvej, industriby, værftet, boligtiltrækning, middelstor handelsby, erhverv, arbejdsløshed, skibstrafik, noget kedeligt, rødspætter, barskt klima, ishockeyklubben, nyanlagt strand, nordmænd, turistpræget, flådestationen, god gågade, rå by, fulde svenskere, dejlig by, kold. 5.3 Præferencer for at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Respondenternes præferencer i forhold til at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune fordeler sig som følger i forhold til respondentgruppe: Respondenter fra Skagen: 9 ud af 10 foretrækker Skagen Kommune. Respondenter fra Frederikshavn: 7 ud af 10 foretrækker Frederikshavn Kommune. Respondenter fra Sæby: 6 ud af 10 foretrækker Frederikshavn Kommune. Der er ingen, der foretrækker Skagen Kommune. Respondenter fra det øvrige Danmark: 20 ud af 30 respondenter foretrækker Skagen Kommune, mens 5 foretrækker Frederikshavn Kommune. 5.4 Fordele og ulemper ved at kalde den nye storkommune Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune Der er gennemgående en række hovedkategorier, som karakteriserer de fordele og ulemper, som respondenterne identificerer i forhold til at kalde den nye storkommune for Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune. Dertil er der en markant forskel på, hvilken hovedkategori, som den enkelte respondentgruppe fremhæver. I det følgende præsenteres hovedkategorier i forhold til fordele og ulemper ved de to storkommunenavne fordelt på respondentgruppe. Respondenter fra Skagen: Flertallet af respondenterne fra Skagen anbefaler navnet Skagen Kommune, fordi navnet er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer. Side 9 ud af 35

11 Et mindretal af respondenterne fra Skagen fremdrager den ulempe, at navnet ikke er repræsentativt for de tre kommuner. I forhold til navnet Frederikshavn Kommune fremdrager under halvdelen af respondenterne fra Skagen den fordel, at navnet afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. Respondenter fra Frederikshavn: Halvdelen af respondenterne fra Frederikshavn anbefaler navnet Frederikshavn Kommune, fordi navnet afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. 1 respondent identificerer den ulempe, at navnet giver negative associationer. I forhold til navnet Skagen Kommune erkender 2 respondenter, at navnet er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer, mens 2 respondenter fremdrager, at navnet ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. Respondenter fra Sæby: Over halvdelen af respondenterne fra Sæby anbefaler navnet Frederikshavn Kommune, fordi det afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. 3 respondenter erkender dog, at navnet ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. I forhold til navnet Skagen Kommune fremdrager 4 respondenter ligeledes, at det ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. På den anden side fremhæver 2 respondenter navnet, fordi det er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer. Respondenter fra det øvrige Danmark: 19 ud af 30 respondenter fra det øvrige Danmark (det vil sige 10 fra Aalborg, 10 fra København og 10 fra resten af landet) fremhæver navnet Skagen Kommune, fordi det er kendt, har reklamemæssig værdi og skaber positive associationer. På den anden side erklærer 14 respondenter, at navnet ikke er repræsentativt for de 3 kommuner. I forhold til navnet Frederikshavn Kommune fremhæver 4 respondenter, at navnet er et signal om industri og erhvervskoncentration, mens 5 respondenter fremhæver, at navnet afspejler, at byen er størst og ligger midt i storkommunens geografi. Til gengæld påpeger 4 respondenter, at navnet giver negative associationer. Side 10 ud af 35

12 5.5 Forslag til alternativt kommunenavn Adspurgt, om de kunne komme i tanke om et helt tredje navn til den nye storkommune, fremkom respondenterne med følgende forslag: Klitten Kommune, Nordjyllands Kommune, NordKommunen, Nordspidsen Kommune, Grenen Kommune, Nordøstvendsyssel Kommune, Østvendsyssel Kommune, Sæby Kommune, Kattegat Kommune, Sæbyhavn Kommune, Skagen-Frederikshavn Kommune, Skagen-Frederikshavn-Sæby Kommune, Nordøstjysk Kommune, Milen Kommune, Råbjerg Mile Kommune, Danmark Nord Kommune. 5.6 Fordele og ulemper ved alternativt kommunenavn I det følgende præsenteres de fordele og ulemper, som respondenterne fremdrager i forhold til dels at sammentrække de 3 kommuners navne, dels at tildele den nye storkommune et andet navn end Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune. En sammenlægning eller sammentrækning af de 3 kommuners navne vil give den samme tilknytning for alle borgere, samtidig med at udefrakommende vil kende til sammenlægningen. På den anden side bliver der tale om et langt navn. Et alternativt navn kan samle de 3 kommuner og give dem en fælles start, hvor ingen forfordeles. På den anden side skal man bruge tid på at gøre det nye navn kendt. 6 Associationer forbundet med navnet Skagen Følgende tabel præsenterer de associationer, som de 4 respondentgrupper formulerer, når de præsenteres for udtrykket Skagen. Tal i parentes angiver, hvor mange respondenter, der har nævnt den pågældende association. Side 11 ud af 35

13 Skagen (10) Frederikshavn 10) Sæby (10) Det øvrige Danmark (30) Turisme/turister (3) Grenen (5) Turister/turisme (4) Malerier/Skagens malerne (11) Havet (2) Fiskeri (3) Grenen (2) Grenen (9) Byen (2) Dejlig by (2) Pragtfuld sommer (2) Strand/sand (7) Sol (2) Arbejdsløshed (2) Kendt by Ferie (6) En dejlig by (2) Ferie Langt væk Hav/vand (6) Naturen (2) Skagen Festival Meget nordligt Lys/solen (4) En kendt by (2) Bajere Strand Fisk (4) Solnedgang Flotte piger om sommeren Rædsom vinter Gamle huse (4) Lyset Lystbåde Langt fra alarmcentral Museerne (4) Klimaet Sand Havnen Flot/smuk natur (3) Museerne Seværdigheder Skagenshusene Noget rart (3) Havnen Havn Dødkedeligt landskab på vejen dertil Sandormen (3) Erhverv Turisme Vand Sommer (3) Kultur Fiskeri Det nordligste/hvor vandene mødes (3) Kunstnerboliger Strand Skagen Festival (2) Kunst Turister (2) Hygge Historie (2) Godt butiksliv Fiskerhusene (2) Side 12 ud af 35

14 Skagen (10) Frederikshavn 10) Sæby (10) Det øvrige Danmark (30) Grenen Kendt by (2) Blæst Kunst (2) Sommer Velstand (2) Frisk luft Et dejligt sted (2) Sommerhuse Barsk natur Brøndums Hotel Bunkers Et råt byliv Den tilsandede kirke Råbjerg Mile Nordjylland Fiskerkuttere Haver Prins Knud Side 13 ud af 35

15 7 Associationer forbundet med navnet Frederikshavn Følgende tabel præsenterer de associationer, som de 4 respondentgrupper formulerer, når de præsenteres for udtrykket Frederikshavn. Tal i parentes angiver, hvor mange respondenter, der har nævnt den pågældende association. Side 14 ud af 35

16 Skagen (10) Frederikshavn (10) Sæby (10) Øvrige Danmark (30) Uddannelses- Krudttårnet (3) Færgeleje (4) Færgeby (10) muligheder (2) Svenskere / nordmænd (2) Mest besøgt af Nordmændene Musikhus (2) Stor havn (3) Gammelt fiskeleje / fiskeriby (8) Byen (2) Dejlig by (2) Industri (2) Siger ikke meget (6) Flådestationen Siger mig ikke noget (2) Værftet (2) Gode indkøbsmuligheder (2) Havneby (5) En god gågade En rå by Erhvervsmuligheder Bangsbo Museum (2) Sygehus (2) Motorvej (3) Fulde svenskere Administration Miljø Værftet Industriby (3) Det lukkede værft Arbejdsløshed Kommunalt underskud Nyanlagt strand Turistpræget Dejlig by Værftet (3) Noget kold Havn Tordenskjolds soldater Kold by Boligtiltrækning Store butikker Færgefart Kattegatmuseet/Nordsømuseet Middelstor handelsby (3) Kold/kedelig by Økonomisk krise Erhverv (2) Gennemkørselsby Søværnet Arbejdsløshed (2) Mange mennesker Intet sygehus Skibstrafik Toget Rådhuset Noget kedeligt Rødspætter Havn Turisme, Norge og Sverige Rødspætter Barsk klima Ishockeyklubben Side 15 ud af 35

17 8 Skagen Kommune versus Frederikshavn Kommune: Fordele og ulemper I det følgende præsenteres respondenternes præferencer i forhold til de 2 foreslåede navne for den nye storkommune - det vil sige, Frederikshavn Kommune eller Skagen Kommune. Dertil gennemgås respondenternes opregning af fordele og ulemper ved at kalde den nye storkommune for henholdsvis Skagen Kommune og Frederikshavn Kommune. Gennemgangen inddeles i 4 underafsnit, der følger respondentbesvarelserne fra de 3 lokaliteter Frederikshavn, Skagen og Sæby samt det øvrige Danmark Respondenter fra Skagen Respondentgruppen fra Skagens-området udgør 10 respondenter Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Konfronteret med de 2 foreslåede navne for den nye storkommune, foretrak 9 af respondenterne Skagen Kommune, mens 1 respondent formulerede sit eget alternativ, nemlig Skagen Frederikshavn Kommune Fordele ved navnet Skagen Kommune 7 af respondenternes argumenter for at tildele den nye storkommune navnet Skagen Kommune kan grupperes under følgende hovedkategori, som efterfølges af en række illustrative citater: Navnet Skagen Kommune er mere kendt og har en større reklamemæssig værdi. 1 Sidstnævnte er en sammenlægning af besvarelserne fra Aalborg, København og det øvrige Danmark. Side 16 ud af 35

18 Et kendt navn er vigtigt; det er godt til at sælge regionen. Flere kender kommunen, både i Danmark og i udlandet. Det er et navn, alle kender, alle i Danmark. Det er vigtigt og bedre at kalde kommunen Skagen; Skagen har en større reklamemæssig værdi. Et godt salgsnavn for turister fra Danmark og udlandet Ulemper ved navnet Skagen Kommune 2 respondenter fra Skagen har øje for, at navnet Skagen Kommune ikke er dækkende for storkommunen: Navnet Skagen Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Det er en ulempe at forfordele én af kommunerne Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune 3 argumenter for at kalde den nye storkommune Frederikshavn Kommune kan grupperes under følgende kategori: Navnet Frederikshavn Kommune afspejler, at Frederikshavn er den største by og ligger midt i storkommunens geografi Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune 1 respondent argumenterer for, at Skagen Kommune vil blive glemt. Side 17 ud af 35

19 8.2 Respondenter fra Frederikshavn Respondentgruppen fra Frederikshavn-området udgør 10 respondenter Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne 7 respondenter anbefaler, at den nye storkommune kaldes Frederikshavn Kommune, mens 1 respondent er indifferent. 1 respondent er imod begge alternativer, og 1 respondent har ingen holdning til spørgsmålet Fordele ved navnet Skagen Kommune 2 respondenter fremfører argumenter, der støtter Skagen Kommune som navn på den nye storkommune. De 2 argumenter kan grupperes under følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er mere kendt, har større reklamemæssig værdi, og giver positive associationer. Mange danskere forbinder Skagen med sommer og sol jeg ved ikke, hvad de forbinder Frederikshavn med Ulemper ved navnet Skagen Kommune 2 respondenter fremfører argumenter imod Skagen Kommune som navn på den nye storkommune. Argumenterne tilhører følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Det ville virke underligt, fordi den er mindre end Frederikshavn. Det er ikke repræsentativt i forhold til Frederikshavn og Sæby. Side 18 ud af 35

20 8.2.4 Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune 5 respondenter fremfører argumenter under følgende hovedkategori, idet de støtter Frederikshavn Kommune som navnet på den nye storkommune: Navnet Frederikshavn Kommune afspejler, at Frederikshavn er den største by og ligger midt i storkommunens geografi. Det er den største by, den ligger midt i området. Der ligger meget administration her, som kunne udbygges. Frederikshavn er større, der er flere ting end i Skagen: Bådehavn, industri og færger. Udadtil er det den største plet af de 3. Det største, mest centrale Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune 2 respondenter fremfører hver sit argument, der hver hører til følgende 2 hovedkategorier: Navnet Frederikshavn Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Det virker dumt det skal hedde noget nyt, når man slår sig sammen med 2 andre og skal samarbejde. Navnet Frederikshavn Kommune vil give negative associationer. Arbejdsløsheden det kommer man altid til at tænke på. De unge har ingen muligheder hverken i Frederikshavn eller i Skagen. De skal længere væk. Side 19 ud af 35

21 8.3 Respondenter fra Sæby Respondentgruppen fra Sæby-området udgør 10 respondenter Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Præsenteret for de 2 alternativer, anbefaler 6 af respondenterne fra Sæby, at den nye storkommune skal hedde Frederikshavn Kommune. 2 respondenter er indifferente. 1 respondent ønsker ingen af delene, mens 1 respondent ingen holdning har til spørgsmålet Fordele ved navnet Skagen Kommune 2 argumenter for, at den nye storkommune kaldes Skagen Kommune, kan grupperes under følgende hovedkategori, som efterfølges af et citat: Navnet Skagen Kommune er mere kendt, har større reklamemæssig værdi og giver positive associationer. Folk forbinder Skagen med noget positivt. Der er stil over Skagen. Turisme. Et sted, hvor man har sommerbolig og Skagen Festival Ulemper ved navnet Skagen Kommune 4 argumenter imod Skagen Kommune som nyt navn knytter sig til følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er ikke repræsentativt for de 3 gamle kommuner i forhold til geografi, erhvervsstruktur, identitet og markedsføring. Det lyder virkelig nordligt - som om, at det er helt på den yderste spids. Det giver ikke det rigtige billede af hele kommunen. Side 20 ud af 35

22 Så bliver hele området betragtet som et turistområde. Frederikshavn har altid været fiskerby folk ville spekulere på, hvor Frederikshavn ville ende som fiskerby, hvis det skulle til at hedde Skagen. Hertil fremkommer en række enkeltstående argumenter. Ét argument imod Skagen Kommune som navn for storkommunen lyder, at det er sværere at tiltrække tilflyttere, fordi man forbinder Skagen med turisme Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune 6 argumenter for at tildele navnet Frederikshavn Kommune til den nye storkommune kan grupperes under følgende hovedkategori: Navnet Frederikshavn Kommune afspejler, at Frederikshavn er den største by og ligger midt i storkommunens geografi. Et eller andet sted dækker det bredest, hvad hele kommunen står for. Frederikshavn har lidt af det hele både land og by. Skagen er for ensidig og for meget rand. Frederikshavn blev hovedstaden i kommunen; de fleste ting blev centraliseret der. Den ligger midt imellem, det er den største kommune Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune 3 argumenter imod Frederikshavn Kommune som navnet på den nye storkommune samler sig under følgende hovedkategori: Navnet Frederikshavn Kommune repræsenterer ikke de 3 kommuner. Jeg kunne forestille mig, at de 2 andre ville føle sig som de små. Hvis både Skagen og Sæby bliver udeladt, er det en ulempe, fordi de 2 andre drukner men det er ikke en stor ulempe. Side 21 ud af 35

23 8.4 Respondenter fra det øvrige Danmark Respondentgruppen for det øvrige Danmark udgør 30 respondenter, udtrukket fra henholdsvis Storkøbenhavn, Aalborg og det øvrige Danmark Præferencer i forhold til foreslåede kommunenavne Konfronteret med de 2 foreslåede navne for den nye storkommune, det vil sige Frederikshavn Kommune eller Skagen Kommune, svarede 20 ud af 30 respondenter, at de foretrak Skagen Kommune som navn for den nye storkommune. 5 respondenter foretrak Frederikshavn Kommune. 2 respondenter anbefalede et helt nyt navn. 1 respondent var indifferent, og 2 respondenter havde ingen holdning til spørgsmålet Fordele ved navnet Skagen Kommune 19 ud af 20 argumenter for at tildele den nye storkommune navnet Skagen Kommune kan alle kategoriseres under følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er mere kendt, har større reklamemæssig værdi, og giver positive associationer. Følgende citater illustrerer denne kategorisering: De ord, som jeg forbinder med Skagen, forbinder mange med Skagen toppen af Danmark, ferieoplevelser man er ikke i tvivl om, hvor det er på Danmarks-kortet toppen af Danmark kunne bruges i slogans og på forskellig vis. Jeg tror, at Skagen er mere kendt som navn folk har lettere ved at placere Skagen, mens det ikke er alle, der ved, hvor Frederikshavn ligger. Skagen siger flere mennesker noget også udlændinge. Side 22 ud af 35

24 Skagen i sig selv er et navn. Det ved alle, hvor er. Det er mere kendt end Frederikshavn, og flere har en positiv holdning, hvis de hører navnet Skagen. Det er noget positivt, Skagen er kendt i hele Europa. En fordel i forhold til turisme og brand. Navnet er kort og giver én nogle positive tanker. Det signalerer noget sommerligt og noget meget nordligt Ulemper ved navnet Skagen Kommune 14 ud af 15 argumenter imod at kalde den nye storkommune for Skagen Kommune kan alle kategoriseres under følgende hovedkategori: Navnet Skagen Kommune er ikke repræsentativt for de tre kommuner i forhold til geografi, erhvervsstruktur, identitet og markedsføring. Følgende citater illustrerer denne kategorisering: For dem, der bor langt mod syd, vil man alligevel tænke på en kommune, der består af sand, og at det er en kunstnerkommune. De 2 andre kommuner blev gemt væk. Side 23 ud af 35

25 Frederikshavn bliver ikke markedsført på samme måde som Skagen. Skagen ligger yderligt. Ikke kun Skagen de skal ikke have hele æren. Så ved man ikke, at det nu er 3 kommuner, der er slået sammen. Det giver et lidt mere indsnævret billede af kommunen mere turistet. Kommunen ville kun blive forbundet med sommerhusturisme Fordele ved navnet Frederikshavn Kommune Respondenterne fra det øvrige Danmark præsenterer 12 argumenter for at kalde den nye storkommune Frederikshavn Kommune, hvoraf de 9 argumenter fordeler sig på følgende 2 hovedkategorier. Hver kategori efterfølges af illustrative citater: Navnet Frederikshavn Kommune giver et signal om industri og erhvervskoncentration. Det er mere industri. Måske mere globalt, hvor Skagen er mere dansk og hygge. Jeg tænker mere sydligt, det er forbundet med resten af Danmark, lidt mere erhvervsliv. Der er mere gang i erhvervslivet, flere virksomheder. Frederikshavn er den største by, og den ligger centralt. Det ville fortælle, at det var en stor kommune omkring en stor by. Side 24 ud af 35

26 Det ville trække navnet tættere på resten af Danmark Skagen er langt væk Ulemper ved navnet Frederikshavn Kommune Ud af 8 argumenter kan 4 argumenter imod at kalde den nye storkommune for Frederikshavn Kommune grupperes under følgende hovedkategori, som efterfølges af en række illustrative citater: Navnet Frederikshavn Kommune vil give negative associationer. Frederikshavn har stået svagt. Folk tænker på arbejdsløshed. En lille negativ virkning. Hvis den blev kaldt Frederikshavn, mister den de kvaliteter, som man forbinder med Skagen, for eksempel lyset. Negative tanker. 8.5 Sammenligning af de 4 respondentgrupper I det følgende præsenteres 2 tabeller. Den første tabel opsummerer respondentgruppernes præferencer i forhold til, om den nye storkommune skal hedde Skagen Kommune eller Frederikshavn Kommune. Den næste tabel opsummerer respondentgruppernes identifikation af fordele og ulemper i forhold til at kalde den nye storkommune henholdsvis Skagen Kommune og Frederikshavn Kommune fordelt på hovedkategorier. Side 25 ud af 35

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008

Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Skagen Tversted Hirtshals Aalbæk Strandby KYSTBYPLAN Vendsyssel Udviklingsråd Februar 2008 Lønstrup Løkken Frederikshavn Sæby Læsø Indhold 1 Baggrund... 1 2 Overblik over de tværgående anbefalinger...

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere