Årsregnskabsmeddelelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 24. marts 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/ sider i alt, heraf 4 sider bilag Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for SP Group A/S har på et møde i dag behandlet regnskabet for år 2003 og besluttet at indstille det til generalforsamlingens vedtagelse. Resumé: Koncernens nettoomsætning blev på 595 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2002, hvor omsætningen var 529 mio. kr. Resultat før goodwilla fskrivninger og skat udgør et overskud på 20 mio. kr. imod et overskud i 2002 på 32 mio. kr. Årets resultatet efter skat og minoriteter udgør et overskud på 11 mio. kr. imod et overskud i 2002 på 19 mio. kr. Bestyrelsen betegner resultatet som ikke tilfredsstillende. I 2004 forventes en omsætning på ca. 650 mio. kr. med et resultat før goodwillafskrivninger og skat på ca. 20 mio. kr. Det trykte regnskab og beretning for 2003 forventes udsendt primo april

2 Værdier i SP Group A/S Hvad står SP Group A/S for, og hvad vil vi i vore respektive samarbejdsrelationer være kendte for: Vision Vi ønsker at være den foretrukne leverandør af tekniske emner, hvori plast indgår. Idégrundlag For SP Group A/S koncernen, der har udvalgte lande som markedsområde, er kunststoffer og overfladebelægning det væsentligste grundlag for produktion, forædling og markedsføring af produkter til kunder, der i et kvalificeret samarbejde stiller krav om veldefineret kvalitet og højt forædlingsniveau. Resultatorienteret - godt købmandskab er vort fælles fundament - vi sætter os konkrete mål og handler praktisk og selvstændigt ud herfra - vi spørger os selv: Skaber det, vi gør, merværdi og tilfredsstillende resultat - gennem samarbejde nås målene - vi har lyst til at blive bedre Internationalt orienteret - vi samarbejder med kunder, hvor de er, også på det globale marked - vi fokuserer på nærhed og opmærksomhed, trods afstand - forskellige sprog, kulturer, holdninger og skikke kan håndteres Leveregel Vores bærende leveregel er: Kvalitet og engagement i ord og handling Et udfordrende og forpligtende budskab, som indikerer, at vi i et tæt samarbejde kan opnå løsninger, som måske er udenfor rækkevidde i dag. Vi fokuserer på kundernes oplevelse, medarbejdernes handlingsmønster samt det færdige produkts kvalitet. Derfor forpligtes alle til at være engagerede, visionære og realistiske. Vor bærende tankegang understøtter vores kerneværdier: Ansvarsbevidst, resultatorienteret, internationalt orienteret, forandringsparat. Kerneværdier Udover vore kunder og medarbejdere er SP Group A/S s kerneværdier: Ansvarsbevidst - jeg tør tage ansvar for egne opgaver og handlinger - jeg løber ikke fra en aftale vi er ordholdende - jeg føler ansvar for vore kunder og vore medarbejdere Forandringsparat - vi er i bevægelse og udvikler os hele tiden - vi tager initiativer, vi synliggør og belønner initiativer - vi vil gøre en forskel. Vi vil skabe en merværdi en bedre løsning - vi er åbne og modtagelige for at gøre ting anderledes, end vi plejer Målsætning Det er vores mål gennem en kontrolleret vækst at udvikle virksomheden til en af de væsentligste underleverandører på det nordeuropæiske marked indenfor koncernens kernekompetencer. Kompetenceområder Koncernen besidder fire faglige og tekniske kompetence. Polyuretansektoren producerer valser og kar til den grafiske branche samt tekniske artikler til elektronik og rehab i polyuretan. Desuden produceres ventiler, skorstene og rør til staldventilation. Som eget produkt fremstilles og markedsføres world wide ergonomiske produkter så som måtter, stole og borde under navnet Ergomat. 2

3 Sprøjtestøbesektoren producerer tekniske artikler til bl.a. OEM kunder herunder til radio- og tvbranchen. I egne renrum produceres til medicobranchen. Herudover belægges transparent plast med UV-lakker for at opnå ridsefaste overflader f.eks. på ruder til mobiltelefoner. Vakuumsektoren producerer vakuumformede emner til bl.a. køle - og fryseskabsbranchen samt kabinetter og tekniske artikler til belysning, medico og anden industri. Belægningssektoren coater industri- og medicoartikler med Teflon og andre materialer. Udvikling I de enkelte sektorer vil der fortsat ske en betydelig udvikling i et tæt samarbejde med kunderne. Desuden er der i SP Group A/S i 2003 etableret en central udviklingsafdeling, som på tværs i koncernen varetager generelle udviklingsprojekter. Struktur I dag fremstår koncernen som en af de største plastkoncerner i Danmark med faglige og tekniske kompetencer, der har en stærk synergi. 3

4 Forretningsmæssig struktur 31. december 2003 SP Group A/S Udvikling Marketing Økonomi SP Tools / SP Purchase HRD Sekretariat / IT Underleverandør Division Handels-Division Polyuretan Sprøjtestøbning Vakuum Belægning Ergomat A/S TPI (Holland) Tinby A/S Kaiserplast A/S Gibo Plast A/S Accoat A/S USA Danmark Tinby Sp.zo.o Schrøder-Plast A/S Canada Polen Sønderborg Plast A/S Tyskland Schroeder-Plast Techn. Juridisk struktur 31. december 2003 SP Group A/S. G.T.I Denmark A/S Kaiserplast A/S Gibo Plast A/S Accoat A/S Tinby USA Inc TPI Polytechniek bv 60% Tinby Sp.zo.o Sønderborg Plast A/S Ergomat LLC 51 % Tinby GmbH Schrøder-Plast A/S Ergomat Canada Inc. SP International A/S 64% Schroeder-Plast Techn..

5 Der er grundet frasalget af farve- og lakproduktionen pr. 1. januar 2001 foretaget tilpasning af sammenligningstallene for år 2000, således at disse nedenfor er vist dels inklusive farve- og lakproduktionen og dels eksklusive denne produktion. Der er ligeledes i de korrigerede tal medtaget resultater for hele regnskabsåret 2000 for dattervirksomhederne Stig Ravn A/S (15 måneder) og N.P.I. Plastic A/S. Begge virksomheder er før korrektion indregnet for den aktuelle ejerperiode på henholdsvis 8 og 3 måneder. Som konsekvens af overgangen til anvendelse af den nye årsregnskabslov er sammenligningstal for 2001 samt hoved- og nøgletal tilpasset den ændrede regnskabspraksis. DKK' før korrektion 2000 korrigeret Omsætning Resultat før afskrivninger Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster Resultat før goodwillafskr. og skat Resultat af ekstraordinære poster Årets resultat SP Group A/S andel heraf Anlægsaktiver Samlede aktiver Egenkapital i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver (eksl. akkvisitioner) Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Overskudsgrad % 8,1 7,0 6,1 1,7 8,1 4,9 Afkastningsgrad % 9,2 7,3 5,3 3,5 11,0 8,0 Egenkapitalens forrentning % 7,2 4,6 1,8-65,4 14,7 7,6 Egenkapitalandel % 41,8 27,9 29,8 24,3 32,4 25,6 Resultat pr. aktie, kr. pr. stk Årets samlede udbytte Børskurs, kr. pr. stk., ultimo Indre værdi pr. aktie, kr. pr. stk., ultimo Børskurs/indre værdi, ultimo. 1,49 1,25 1,25 1,91 1,58 1,54 Gennemsnitligt antal medarbejdere

6 Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 1997". Overskudsgrad = Afkastningsgrad = Egenkapitalens forrentning = Egenkapitalandel = Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning (Resultat af primær drift + finansielle indtægter) x 100 Gennemsnitlig balancesum Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital x 100 Balancesum 6

7 For at lette overblikket over fordelingen af både resultat og balance på koncernens fire sektorer, er der nedenfor medtaget en kort oversigt over enkelte hoved- og nøgletal. DKK'000 Polyuretan Sprøjtestøbning Vakuumformning Belægning Øvrige* Koncernen Omsætning Resultat før afskrivninger Resultat før goodwillafskr. og skat Årets resultat SP Group A/S andel heraf Anlægsaktiver Samlede aktiver Egenkapital i alt Investeringer i materielle anlægsaktiver (eksl. akkvisitioner) Gennemsnitligt antal medarbejdere * Øvrige indeholder G.T.I. Denmark A/S, fællesaktiviteter i moderselskabet samt eliminering af koncerninterne transaktioner. 7

8 Årsresultat Forventningerne til året 2003 blev i årsregnskabsmeddelelsen 2002 udtrykt som en omsætning i niveauet 640 mio. kr. (nedjusteret pr til ca. 600 mio. kr.), et resultat før minoritetsinteresser og skat på ca. 20 mio. kr. og et resultat efter minoritetsandele og skat på ca. 14 mio. kr. For året 2003 realiseredes en omsætning på 595 mio. kr., et resultat før minoritetsinteresser og skat på 15 mio. kr. og et resultat efter minoritetsandele og skat på 11 mio. kr. Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Afvigelsen i forhold til de oprindelige forventninger kan primært henføres til følgende forhold: De generelt dårlige økonomiske konjunkturer har haft negativ betydning for SP Group A/S koncernen, som overvejende er underleverandør til industrien i Skandinavien. Flere væsentlige kunder, især indenfor sprøjtestøbesektoren, har outsourcet produktion til Fjernøsten. En forventet væsentlig ordre til UV Hardcoating-enheden blev ikke realiseret. Udvikling på markeder og produkter SP Group A/S består af en række plastforarbejdende virksomheder, der i et indbyrdes forhold er i stand til at skabe synergi såvel internt som i samarbejde med koncernens kunder. Markedet kræver i stadigt større omfang systemleverandører, der i et strategisk samarbejde kan skabe værditilvækst og konkurrencedygtighed, samt være indstillet til, som underleverandør, at følge kunden i en globaliseret vækststrategi. SP Group A/S lever op til disse krav. PUR På alle markeder for PUR-produkter har 2003 været præget af hård priskonkurrence, som følge af dårlige konjunkturer og generel overkapacitet. På det grafiske marked har afsætningen som forventet stadig været nedadgående, selvom der har vist sig en vis markedsstabilitet ultimo Det grafiske marked forventes fortsat at være vigende. Afsætningen af tekniske emner har været på niveau med Aktiviteten i dette segment er meget konjunkturfølsom, hvorfor en aktivitetsstigning forudsætter et generelt økonomisk opsving i Skandinavien. De tekniske artikler forventes at følge de økonomiske konjunkturer. Indenfor ventilationsområdet til landbruget har omsætningen været stigende, hvilket er sammensat af en afsætningsmæssig forøgelse men til lavere priser. Priserne har i hele 2003 været presset af dårlig økonomi i europæisk landbrug samt flere udbydere af specielt ventiler i polyuretan og andre materialer. Det forventes, at markedet indenfor ventilation vil udvikle sig positivt. Markedet for ergonomiske produkter, herunder måtter, er konjunkturfølsomt, og på baggrund af den generelle økonomiske afmatning i Europa har vi for første gang ikke oplevet en omsætningsstigning indenfor dette segment. Det forventes, at markedet for det ergonomiske område vil udvikle sig positivt. Således forventes for 2004 en omsætning for PUR-området på niveau med 2003, men en styrket indtjening på grund af en stram omkostningsstyring. Sprøjtestøbning og UV-lakering Kaiserplast A/S har pr. 1. januar 2003 overtaget Schrøder-Plast A/S i Juelsminde. I foråret 2003 er virksomhedens afdeling i Horsens blevet lukket, og produktionen er overført til fabrikkerne i Juelsminde og Stoholm. Den 1. oktober 2003 blev Sønderborg Plast A/S overtaget. Desuden har selskabet pr. 1. januar 2004 overtaget Accoat Hardtech, Holstebro fra søsterselskabet Accoat A/S, Kvistgård. 8

9 På trods af forventning om et svagt faldende marked for sprøjtestøbte komponenter, forventes en intensiveret salgsindsats at kunne bidrage til en stigende markedsandel i Der budgetteres et stigende salg til specielt medico- og teknikområdet, og totalomsætningen forventes at stige i En fortsat hård priskonkurrence og en stigende udflytning af produktion fra Danmark skaber stor usikkerhed omkring resultatudviklingen. Virksomhedens omkostninger vil løbende blive tilpasset det aktuelle aktivitetsniveau, og der er igangsat handlingsplaner for en yderligere forbedring af produktionseffektiviteten. Belægning Accoat A/S har pr. 1. januar 2004 frasolgt Accoat Hardtech til søsterselskabet Kaiserplast A/S. Dette skyldes, at synergieffekten mellem Kaiserplast og Accoat Hardtech vurderes til at være væsentligt større, end det var tilfældet mellem Accoat Hardtech og Accoat A/S. Pr. 1. juli 2003 er Per R. Reimer ansat som ny adm. direktør. Per R. Reimer indgår desuden i koncernledelsen for SP Group A/S. Den tidligere adm. direktør Jens Hinke fortsætter i direktionen og er udnævnt til koncernudviklingsdirektør i SP Group A/S. Accoat A/S har overtaget det tidligere Helioprint A/S grund og bygninger på Munkegårdsvej 16 i Kvistgård. Således vil størstedelen af Accoat A/S aktiviteter i løbet af 2004 blive samlet i nyrenoverede bygninger, hvilket forventes at give store rationaliseringsgevinster. Der vil på Munkegårdsvej blandt andet blive investeret i nye automatiske anlæg, og kapaciteten vil blive væsentligt forøget. For bedre at kunne udnytte den øgede kapacitet er der igangsat implementering af nyt materiale og produktionsstyringssystem. Accoat Medical forbliver i de nuværende lokaler, men ledelse, administration, salg og udvikling flyttes til Munkegårdsvej. Accoat Medical vil i første halvdel af 2004 introducere en ny hydrofil guidewire, som der stilles store forventninger til. De tiltag, der er igangsat i 2003 og som afsluttes i 2004, vil medføre investeringer på ca. kr. 45 mio. Årsresultatet for 2004 vil blive påvirket af de store ændringer og tiltag, der gennemføres, og det forventes ikke, at virksomheden kan nå at få resultateffekt af disse før i Resultatet for 2004 forventes derfor at ligge på niveau med resultatet for Vakuumformning Salgsindsatsen, hvor plast kan erstatte andre materialer, prioriteres meget højt, hvorfor salgsorganisationen er ændret i 2003, og direkte teknisk salg er blevet styrket derved. Eksporten til Norge og Sverige udvikles stadig positivt, og der forventes en yderligere positiv udvikling på disse markeder. Der har i årets løb været stor interesse for de nye teknologier High-pressure og Twinsheet formning, hvilket også har givet to konkrete ordrer for indkapsling af filmfremkaldere og kopimaskiner i såvel Danmark som Sverige. Disse produkter har været under fremstilling/indkøring i 2003 og vil give omsætning i Der forventes en fortsat organisk vækst på disse teknologier samt på vakuumformning generelt. Risikoforhold Koncernens plastvirksomheder besidder en række forskellige teknologier og henvender sig til mange forskellige brancher. Dette giver en risikospredning med mindre påvirkning fra konjunktursvingninger i enkelte brancher eller fra teknologisk forældelse relateret til specifikke teknologier. Koncernens aktiviteter er struktureret på en sådan måde, at der ikke er afhængighedsforhold til enkelte kunder eller leverandører. De fleste af koncernens råvarer er oliebaserede, hvilket betyder, at væsentlige udsving på oliepriser kan medføre råvareprisstigninger, som på kort sigt ikke kan overføres til kunderne. Flere af Accoat A/S s aktiviteter er meget løntunge, og det vil løbende blive vurderet at flytte nogle af disse aktiviteter til billigere produktionslande. 9

10 Miljørisici På miljøområdet har koncernens selskaber de nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser, ligesom der ledelsen bekendt ikke er overvejelser om skærpede krav til koncernens virksomheder. Kreditrisici Koncernens kreditrisici er begrænsede på grund af ovennævnte branchespredning samt anvendelse af et kreditovervågningsprogram. Der er ikke registreret væsentlige tab på debitorer i det forgangne år. Likviditetsrisici Koncernen besidder et tilfredsstillende kapitalberedskab. Der forventes for 2004 et positivt likviditetsbidrag fra drifts- og investeringsaktiviteter. Valuta- og renterisici Der foretages ikke spekulative valutatransaktioner inden for koncernen. Det er koncernens politik at afdække kendte risici i det omfang, der handles i andre valutaer end DKK. En væsentlig del af koncernens langsigtede finansiering er variabelt forrentet og placeret i valutaen CHF. Valutarisikoen på denne gældspost er delvist afdækket ved indgåelse af valutaterminer og optioner. Valutarisikoen skal ses i sammenhæng med den for tiden lave rente i CHF. Viden ressourcer Overfor kunderne ønsker koncernen at være en kvalificeret sparringspartner med veldokumenteret rådgivning. Dette stiller særligt store krav til viden, ressourcerne hos medarbejdere og vedrørende produktionsprocesser. For til stadighed at kunne levere konkurrencedygtige produkter og løsninger er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau og med et teknisk erfaringsgrundlag. Der bliver løbende anvendt ressourcer på uddannelse og udvikling af koncernens medarbejdere, ligesom der gennemføres medarbejdertilfredshedsanalyser. SP Group A/S beskæftigede i året 2003 gennemsnitlig 733 medarbejdere. Medarbejderne er fordelt som følger: Sektor Belægning Polyuretan Sprøjtestøbning Vakuumformning Øvrige 5 8 I alt gennemsnit Miljø Koncernens miljøstrategi er, at alle koncernens virksomheder skal have et certificerbart miljøstyringssystem, der på hensigtsmæssig måde sikrer: anvendelse af miljøvenlige produkter og processer minimering af affald og spild i forbindelse med produktions- og anvendelsesprocesser genbrug i størst muligt omfang udvikling hen imod produkter, der kan fremstilles af de miljømæssigt mest hensigtsmæssige råvarer produktion under hensyntagen til minimering af ressourceforbruget og udledning til omgivelserne et tilfredsstillende arbejdsmiljø med bl.a. beskyttelse mod skadelige påvirkninger fra produkter, støv og dampe samt sikring af ergonomisk korrekte arbejdsstillinger Køb og salg af aktiviteter Salgsselskabet ERGOMAT Canada Inc. har tidligere været ejet 50% af SP Group A/S og har i tidligere år indgået som associeret selskab i SP Group A/S koncernen. Pr. 1. januar 2003 er det canadiske selskab overdraget til Tinby LLC, USA. I den forbindelse er koncernens ejerandel af Tinby LLC ændret fra 60% til 51%, idet den canadiske direktør er indtrådt som medejer i Tinby LLC. Pr. 1. januar 2003 er sprøjtestøbevirksomheden Schrøder-Plast A/S i Juelsminde tilkøbt. Dette tilkøb giver koncernen yderligere kompetencer indenfor støbning af større plastemner samt indstøbning af el-print og kredsløb. Koncernen har, via Schrøder-Plast A/S's datterselskab, adgang til det kinesiske lavtlønsområde. Tilkøbet giver ligeledes på længere sigt mulighed for strukturelle rationaliseringer. 10

11 Med virkning fra 1. maj 2003 er der tilkøbt 60% af aktierne i det hollandske selskab TPI- Polytechniek BV. Dette selskab har igennem mange år været SP Group A/S's forhandler på en række hovedmarkeder i Europa. Samtidig er koncernens tyske selskab Tinby GmbH solgt til TPI-Polytechniek BV. Formålet med dette swop har været at styrke positionen indenfor salget af ventiler og ventilationsrør i polyuretan til landbrug og industri. Pr. 1. oktober 2003 er sprøjtestøbevirksomheden Sønderborg Plast A/S tilkøbt. Købet giver en markedsmæssig styrkelse indenfor visse brancher, ligesom strukturelle rationaliseringer bliver muliggjort. Finans- og valutaforhold Det er koncernens politik, at de økonomiske resultatmål skal opnås på de primære forretningsområder. Der anvendes således ikke spekulativt finansielle eller valutariske instrumenter. Tilrettelæggelse af finansieringsstruktur og valutadisponering foretages udelukkende på kommerciel basis med henblik på mindst mulig eksponering mod rente- og valutarisici. Herudover søges koncernens udvikling opnået ved organisk vækst samt enkelte strategiske akkvisitioner. Forventninger til 2004 Der forventes en omsætning i 2004 på 650 mio. kr. mod en omsætning i 2003 på 595 mio. kr. Denne omsætningsforventning er påvirket af købet af Sønderborg Plast A/S pr. 1. oktober 2003 samt tilkøbet af 60% af TPI-Polytechniek BV pr. 1. maj Der forventes et primært resultat på ca. 32 mio. kr. (29 mio. kr.), et resultat efter minoritets-interesser før skat på ca. 12 mio. kr. (15 mio. kr.). Tallene i parentes er tilsvarende beløb i I resultatforventningerne er der taget hensyn til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med nedlukning af sprøjtestøbeaktiviteten i Ejby samling af 3 produktionsenheder i en nytilkøbt bygning i Accoat A/S nedlukning af polyuretanproduktionen i Flensborg Der er ikke herudover indarbejdet tilkøb eller frasalg af virksomheder eller aktiviteter. Strategi Værditilvækst hos underleverandører vil fremover være betinget af evnen til at kunne fremstå som innovativ, serviceorienteret systemleverandør, der også kan source globalt. Koncernen vil derfor fortsat udvikle de aktiviteter, der giver synergiskabende mulighed, for i videst muligt omfang at fremstå som en stærk partner som systemleverandør. I det konkurrenceprægede globale plastsourcingbillede er effektivitet og et lavt omkostningsniveau en forudsætning for vækst og indtjening. Derfor vil koncernen, udover at kunne producere i lavtomkostningslande, i videst muligt omfang samle og automatisere sine produktionsenheder. Omkostninger skal ligeledes reduceres ved at centralisere visse stabsfunktioner samt udvidet udnyttelse af IT værktøjer. Udviklingen i visse regnskabsposter Resultatopgørelsen Koncernens nettoomsætning blev på 595 mio. kr. mod 529 mio. kr. i 2002 svarende til en stigning på 12,6%. Akkvisitioner har i 2003 tilført en omsætning på ca. 136 mio. kr. Der har således været et organisk omsætningsfald på ca. 69 mio. kr. svarende til 13%. Dækningsbidraget er på trods af stigningen i omsætningen faldet fra 188 mio. kr. i 2002 til 185 mio. kr. i 2003, svarende til en dækningsgrad på henholdsvis 35,6% og 31,1%. Alle sektorerne har haft nedgang i dækningsgraden. Andre driftsindtægter indeholder avance ved salg af kapitalandele i Ergomat Canada og Tinby GmbH. 11

12 Sammenlagt er eksterne omkostninger og personaleomkostninger steget med ca. 11% i forhold til året før, hvilket ligeledes henf øres til årets akkvisitioner. Ses der bort fra disse akkvisitioner har der været et fald på 9,4%. De finansielle nettoudgifter på 9,4 mio. kr. er reduceret med ca. 12% i forhold til året før, hvor de beløb sig til 10,7 mio. kr. Reduktionen kan henføres til den generelt faldende korte rente og omlægning af faste lån. Balance Koncernens balance udgør pr. 31. december ,1 mio. kr. mod 430,7 mio. kr. i Stigningen kan i det væsentligste henføres til årets til akkvisitioner. Egenkapital Ved udgangen af 2003 udgør koncernens egenkapital 149,2 mio. kr. mod 139,8 mio. kr. ultimo Tilgangen kan alene henføres til årets resultat samt mindre beløb vedrørende valutakursreguleringer og koncernintern avance. Koncernens soliditetsgrad er faldet fra 32,4% til 25,6%. Faldet henføres til stigningen i balancesummen på grund af årets akkvisitioner. Der foreslås ikke udloddet udbytte for år Pengestrøm Koncernen har i 2003 haft en negativ pengestrøm på 63 mio. kr. mod en positiv pengestrøm på 45 mio. kr. i Pengestrøm fra driftsaktiviteten udgør 13 mio. kr. mod 56 mio. kr. i Nettoinvestering i virksomheder udgør 45 mio. kr., ligesom der tillige, som tidligere nævnt, er foretaget større investeringer i Accoat A/S, hvilket tilsammen er den væsentligste årsag til den negative pengestrøm fra investeringsaktivitet på 81 mio. kr. I 2002 var beløbet uvæsentligt. 12

13 Corporate Governance Bestyrelsen har i 2003 systematisk gennemgået Corporate Governance anbefalinger og herunder forholdt sig til hver enkel anbefaling i relation til SP Group A/S koncernen. En lang række af udvalgets anbefalinger efterleves i SP Group A/S. I tilknytning hertil er igangsat en række aktiviteter, som skal sikre opfyldelse af yderligere anbefalinger. Bestyrelsen finder derfor, at Corporate Governance begrebet med hensyn til konstruktivt indhold og omfang vil være stærkt indarbejdet som ledelsesværktøj for direktion og bestyrelse, ligesom det i væsentlig grad udadtil vil bidrage til at skabe åbenhed og gennemsigtighed om koncernens virke. Anbefalingerne i Nørby-udvalget omfatter syv hovedområder, som i det følgende gennemgås i overskriftsform med tilknyttede bemærkninger i relation til koncernens størrelse og ejerstruktur. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Kommunikation Koncernen kommer med en ny hjemmeside i foråret 2004, med blandt andet en selvstændig sektion vedrørende investor relations. Hjemmesiden vil altid være opdateret og indeholder i øvrigt alt andet relevant og offentliggjort materiale, såsom fondsbørsmeddelelser, nøgletal, regnskabsmeddelelser, årsberetninger til download, finanskalender, aktionærsammensætning, præsentationer, strategier, organisations- og adresseoversigter, dialogmulighed, services, m.m. Generalforsamling, herunder indkaldelse og afgivelse af fuldmagter Koncernen indkalder alle aktionærer til generalforsamlingen med fyldestgørende information, herunder tilsendes årsberetningen til alle navnenoterede aktionærer. Interessenternes rolle og betydning for selskabet Direktionen og selskabets ledelse i øvrigt anvender megen tid på en åben og konstruktiv dialog med alle former for interessentgrupper. Åbenhed og gennemsigtighed Koncernen tilstræber, at den i alle henseender udviser stor åbenhed i det daglige arbejde. Al offentliggjort information vil til stadighed være tilgængelig på koncernens hjemmeside. Hjemmesiden findes på dansk, engelsk og tysk. Koncernen offentliggør kvartalsrapporter. Årsregnskabet foreligger i en dansk og engelsk udgave. Bestyrelsens opgaver og ansvar I henhold til selskabets forretningsorden for bestyrelse og direktion lever parterne op til nedennævnte forhold. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar er, at bestyrelsen generelt skal fokusere på: Overordnede mål og strategier, klare retningslinier, forholdet til direktion, etc. Bestyrelsesformandens opgaver: Bestyrelsesformanden drøfter jævnligt virksomhedens forhold med direktionen, men træffer ikke beslutninger uden inddragelse af bestyrelsen. Forretningsorden: Selskabets forretningsorden vil blive gennemgået og justeret en gang om året. Information fra direktion til bestyrelse: Informationsflowet er allerede inde i en fast struktur, som er på et tilfredsstillende niveau. Bestyrelsens sammensætning Generelt finder bestyrelsen, at dens arbejdsgrundlag er i overensstemmelse med anbefalingerne i Nørby-udvalget. Antallet af bestyrelsesmedlemmer: De nuværende vedtægter giver en ramme på et antal bestyrelsesmedlemmer mellem 4 og 8. SP Group A/S har p.t. 7 medlemmer af bestyrelsen inkl. 2 medarbejdervalgte. 13

14 Mødefrekvens: Bestyrelsen har holdt 6 møder i Aldersgrænse og valgperiode: Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen senest i det år, hvor medlemmet fylder 70 år. Anvendelsen af bestyrelsesudvalg (komitéer): SP Group A/S anvender ikke bestyrelseskomitéer. Aflønning af bestyrelse og direktion Direktionen og en række ledende medarbejdere har incitamentsprogrammer, men ikke bestyrelsen. Risikostyring Direktionen gennemgår og identificerer løbende og systematisk de væsentligste risikoområder, som gør sig gældende i koncernen, hvortil direktionen udarbejder politikker, som skal medvirke til at afdække disse. 14

15 Aktionærforhold Koncernens aktiekapital udgør nom. 177,9 mio. kr. fordelt på stk. aktier á 100 kr. Der er i alt 492 navnenoterede aktionærer med aktiebesiddelser på sammenlagt 99% af aktiekapitalen. Endvidere blev der i december 1999 udstedt warrants til direktionen for i alt nominelt 3 mio. kr. ( stk. aktier). De udstedte warrants berettiger til tegning af aktier til en kurs, der fastsættes ud fra kurs 300 korrigeret for udviklingen i Københavns Fondsbørs A/S' industriindeks. Direktionen er berettiget til at udnytte 20% af de udstedte warrants hvert år, første gang i år 2000, og således at ikke-udnyttede warrants kan udnyttes til tegning i efterfølgende år. De udstedte warrants skal dog udnyttes inden den 1. juni I august 2002 er der tildelt den administrerende direktør stk. optioner til selskabets aktier. Optionerne kan udnyttes i en 6-ugers periode efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2002 eller Hver option berettiger direktøren til at købe 1 stk. aktie á nom. 100 kr. til kurs 160 med tillæg af 7% p.a. Tillægget beregnes fra tildelingen den 27. august Der er dækning for den tildelte option i selskabets beholdning af egne aktier. Det er oplyst, at følgende ejer over 5% af selskabskapitalen: Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab, Kbh. K (26%) PBI-Holding, Ringsted A/S, Ringsted (17%) Schur Invest A/S, Horsens (12%) Mørksø Invest ApS, Skive (11%) Vibco Invest A/S, Horsens (7%) Bethe Invest A/S, Horsens (7%) Bodil Jørgensen, Aabenraa (7%) Lønmodtagernes Dyrtidsfond, København K (6%) Fondsbørsmeddelelser og udvikling i aktiekursen SP Group har i løbet af 2003 udsendt 14 fondsbørsmeddelelser: 7. januar Finanskalender marts Årsregnskabsmeddelelse for april Indkaldelse til generalforsamling 12. maj Statusoversigt over insiderregister 13. maj Delårsrapport for 1. kvartal maj Generalforsamling 23. maj Styrkelse af konkurrenceposition 25. juni Statusoversigt over insiderregister 26. august Halvårsmeddelelse 1/1 30/ oktober Udvidelse af sprøjtestøbeaktiviteter 8. oktober Statusoversigt over insiderregister 28.oktober Delårsrapport for 3. kvartal december Insidermeddelelse 10. december Statusoversigt over insiderregister Når kursen på SP Group aktien sammenholdes med udviklingen i KFX indekset, fås nedenstående billede: Kursindex KFX Kilde: Copenhagen Stockexchange SP Group Finanskalender SP Group A/S har siden 1. kvartal 2002 offentliggjort kvartalsrapporter med det formål at øge informationsniveauet omkring koncernens aktiviteter til aktionærer og andre interessenter Finanskalenderen for 2004 tager sig således ud: 24. marts Årsregnskabsmeddelelse for april Generalforsamling og delårsrapport for 1. kvartal august Delårsrapport for første halvår oktober Delårsrapport for 3. kvartal

16 Ordinær generalforsamling afholdes den 26. april 2004 kl på adressen Sunekær 13-15, 5471 Søndersø. Til generalforsamlingens godkendelse indstiller bestyrelsen følgende forslag: Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet opkøbe egne aktier. Årsregnskab Det trykte regnskab og beretning forventes at foreligge primo april Bilag Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for koncernen, samt resultatopgørelse og balance fra moderselskabet vedlægges. Spørgsmål angående denne fondsbørsmeddelelse kan rettes til adm. direktør, Leif Dambo Jensen på eller mobil Med venlig hilsen SP Group A/S Niels K. Agner Formand for bestyrelsen Leif Dambo Jensen Administrerende direktør 16

17 Resultatopgørelse for 2003 Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Nettoomsætning (40.130) (40.563) Produktionsomkostninger ( ) ( ) Dækningsbidrag Andre driftsindtægter (7.249) (6.706) Eksterne omkostninger (43.828) (38.028) (15.662) (15.574) Personaleomkostninger (82.118) (75.343) Resultat før afskrivninger (3.367) (4.206) Afskrivninger (37.659) (32.824) Resultat af primær drift Resultat før skat i tilknyttede virksomheder Resultat før skat i associeret virksomhed Finansielle indtægter (12.679) (11.582) Finansielle omkostninger (20.703) (19.072) Resultat før goodwillafskrivninger og skat (3.015) (5.074) Afskrivninger på goodwill (5.074) (3.015) Resultat før skat (10.886) (3.733) Skat af årets resultat (3.850) (10.947) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af årets resultat (84) Årets resultat Forslag til resultatdisponering 0 0 Udbytte for regnskabsåret Overført til næste år

18 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Udviklingsomkostninger Goodwill og koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning, lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associeret virksomhed Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

19 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Aktiekapital (38.105) (28.663) Overført resultat (28.663) (38.105) Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Bankgæld Leasingforpligtelser Finansieringsinstitutter Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver

20 Egenkapitalopgørelse for 2003 Aktie- Overført kapital resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital (56.916) Årets resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder 0 (390) (390) Egenkapital (38.105) Koncernintern avance 0 (831) (831) Årets resultat Valutakursregulering vedrørende udenlandske dattervirksomheder 0 (753) (753) Egenkapital (28.663)

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Forretningsmæssig struktur 31. december Juridisk struktur 31. december 2003

INDHOLDSFORTEGNELSE: Forretningsmæssig struktur 31. december Juridisk struktur 31. december 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Forretningsmæssig struktur 31. december 2003 SP Group A/S Udvikling SP Tools / SP Purchase Marketing HRD Økonomi Sekretariat / IT Underleverandør Division Handels-Division Polyuretan Sprøjtestøbning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere