Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643"

Transkript

1 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

2

3 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden Brugervejledning NetVista X40-computer Type 6643

4 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter på side vii og Produktgaranti og bemærkninger på side 79. Anden udgave (september 2000) Denne bog er en oversættelse af User Guide NetVista X40 Type 6643, (22P2751). Denne bog kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Hvis der er kommentarer til materialet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne. IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som denne bog dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af bogen. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til: Director of Commercial Relations - Europe IBM Deutschland GmbH Schönaicher Strasse 220 D Böblingen Germany Oversat af IBM Sprogcenter. Copyright IBM Danmark A/S 2000 Copyright International Business Machines Corporation All rights reserved.

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter vii Bemærkning om litiumbatteri viii Sikkerhedsforskrifter for modem viii Sikkerhedsforskrifter for laser viii Om denne bog xi Typografi xi Andre oplysninger xii Kapitel 1. Produktoversigt Identifikation af computeren Hardwarefaciliteter Mikroprocessor Hukommelse Programmer Programmer forudinstalleret af IBM Andre programmer Access IBM Kapitel 2. Klargøring af computeren Placering af computeren Indretning af arbejdsplads Arbejdsstilling Tilslutning af kabler USB-stik Lydstik Andre stik Registrering af identifikationsnumre Start af computeren Kapitel 3. Brug og vedligeholdelse af computeren Knapper og statusindikatorer Start af computeren Slukning af computeren Brug af Rapid Access III-tastatur Brug af IBM ScrollPoint III-musen Adgang til diskettedrev, cd- eller dvd-drev Brug af disketter Håndtering og opbevaring af disketter Indsættelse og fjernelse af disketter Skrivebeskyttelse af disketter Brug af cd- eller dvd-drev Håndtering af cd eller dvd Copyright IBM Danmark A/S 2000 iii

6 Indsættelse eller fjernelse af cd eller dvd Brug af skærmfaciliteter Skærmstyreprogrammer Brug af lydfunktioner Indstilling af lydstyrke Optagelse og afspilning af lyd Brug af funktionsstyringsfunktioner Brug af Windows Start-menuen Brug af Standby-knappen på tastaturet Brug af afbryderen Angivelse af strømstyringsmodeller Brug af sikkerhedsfunktioner Låsning af dæksel Låsning af tastaturet Vedligeholdelse af computeren Generelt Rengøring af computer og tastatur Flytning af computeren Kapitel 4. Brug af programmet Configuration/Setup Utility Start og brug af programmet Configuration/Setup Utility Fremvisning og ændring af indstillinger Afslut programmet Configuration/Setup Utility Brug af kodeord Startkodeord Administratorkodeord Angivelse, skift og sletning af kodeord Brug af Security Profile by Device Andre indstillinger i programmet Configuration/Setup Utility Startsekvens Kapitel 5. Installation af ekstraudstyr Håndtering af enheder, der er følsomme over for statisk elektricitet Sikkerhedskopiering af konfigurationen Tilgængeligt udstyr Værktøj Placering af komponenter Systemkort Afmontering af kabler Afmontering af bagdæksel Afmontering af harddisk Afmontering af systemkortdæksel Installation af hukommelse Installation af adapter Kapitel 6. Fejlfinding Fejlfindingsprocedure iv Brugervejledning

7 Automatisk funktionstest (POST) POST-fejlkoder Fejlfindingsskemaer for enheder Lydproblemer Problemer med cd- eller dvd-drev Problemer med dvd Problemer med diskettedrev Problemer med skærm Generelle problemer Periodiske fejl Problemer med tastatur, mus eller pegeudstyr Problemer med hukommelse Modemproblemer Problemer med ekstraudstyr Problemer med programmer Problemer med USB (Universal Serial Bus) IBM Enhanced Diagnostics Oprettelse af en IBM Enhanced Diagnostics-diskette Udførelse af programmet IBM Enhanced Diagnostics Udskiftning af batteri Kapitel 7. Oplysninger, hjælp og service Oplysninger Brug af World Wide Web Oplysninger via fax Hjælp og service Dokumentation og fejlfindingsprogrammer Telefonservice Andre serviceydelser Køb af flere serviceydelser Tillæg. Produktoplysninger Produktgaranti og bemærkninger Servicebevis IBM Servicebevis for USA, Puerto Rico og Canada (Del 1- Generelle vilkår) IBM Servicebevis for alle lande undtagen USA, Puerto Rico, Canada og Tyrkiet (Del 1 - Standardvilkår) Del 2-Særlige vilkår for specifikke lande Bemærkninger Behandling af datodata Varemærker Elektronisk stråling Industry Canada Class B emission compliance statement Erklæring vedrørende EU-krav Indholdsfortegnelse v

8 Federal Communications Commission (FCC) and telephone company requirements Netledninger Stikordsregister vi Brugervejledning

9 Sikkerhedsforskrifter Fare! Elektrisk strøm fra el-, telefon- og kommunikationskabler kan være farlig. Undgå elektrisk stød: v Tilslut eller fjern ikke kabler, og installér, vedligehold, eller omkonfigurér ikke computeren i tordenvejr. v Slut alle netledninger til korrekt jordforbundne stikkontakter. v Slut enhver enhed, der skal forbindes med dette produkt, til korrekt forbundne stikkontakter. v Brug kun én hånd, når du skal tilslutte eller afmontere signalkabler. v Tænd aldrig for udstyr ved tegn på brand, vandskade eller anden form for beskadigelse. v Medmindre installations- og konfigurationsvejledningen siger noget andet, skal du afmontere de tilsluttede netledninger, telekommunikationssystemer, netværk og modemer, inden du åbner enhedernes dæksler. v Tilslut og afmontér kabler som beskrevet i det følgende ved installation eller flytning af produktet eller tilsluttet udstyr eller ved åbning af produktets eller udstyrets dæksler. Ved montering: 1. Sluk for alt udstyr. 2. Slut først alle kabler til udstyret. 3. Tilslut signalkablerne. 4. Sæt netledningen i stikkontakten. 5. Tænd. Ved afmontering: 1. Sluk for alt udstyr. 2. Tag netledningen ud af stikkontakten. 3. Tag signalkablerne ud. 4. Tag alle kabler ud af udstyret. Copyright IBM Danmark A/S 2000 vii

10 Bemærkning om litiumbatteri Pas på: Der er fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun batteriet med et batteri med IBM-partnummer 33F8354 eller et tilsvarende batteri, som forhandleren anbefaler. Batteriet indeholder litium og kan eksplodere, hvis det ikke bruges, håndteres eller kasseres korrekt. Du må ikke: v udsætte batteriet for vand v opvarme det til mere end 100 C v åbne det eller forsøge at reparere det Batteriet skal kasseres i henhold til de lokale kommunale bestemmelser. Spørg kommunens tekniske forvaltning (miljøafdelingen). Sikkerhedsforskrifter for modem Følg altid de grundlæggende sikkerhedsregler for at undgå brand, elektrisk stød eller skader, f.eks.: v Tilslut aldrig telefonledninger i tordenvejr. v Installér aldrig telefonjackstik i fugtige omgivelser, medmindre jackstikkene er designet til det. v Rør aldrig ved ikke-isolerede telefonledninger eller stik, medmindre telefonledningen er taget ud af netværksinterfacet. v Vær forsigtig, når du installerer eller ændrer en telefonforbindelse. v Anvend ikke en telefon i tordenvejr, medmindre den er trådløs. Der er fare for elektrisk stød fra lynnedslag. v Anvend aldrig en telefon til at rapportere udsivning af gas i nærhed af kilden. Sikkerhedsforskrifter for laser Nogle IBM-pc er leveres med et cd-drev eller dvd-drev. Cd- og dvd-drev sælges også separat som ekstraudstyr. Cd- og dvd-drev er laserprodukter. Drevene opfylder IEC s (International Electrotechnical Commission) standard nr. 825 og CENELEC EN for klasse 1 laserprodukter. Vær opmærksom på følgende, når der er installeret et cd- eller dvd-drev: Pas på: Brug af justeringsknapper eller udførelse af justeringer eller andre procedurer end dem, der er beskrevet her, kan resultere i alvorlig strålingsfare. viii Brugervejledning

11 Fjern ikke cd- eller dvd-drevets dæksler. Det kan resultere i alvorlig strålingsfare. Drevene indeholder ingen dele, der kan udskiftes eller repareres. Fjern ikke drevenes dæksler. Visse cd- og dvd-drev indeholder en indbygget klasse 3A eller klasse 3B laserdiode. Bemærk følgende: Fare! Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes, og drevet åbnes, er der laserstråling. Se ikke direkte ind i laserstrålen, og benyt ikke optiske instrumenter til at se ind i laserstrålen. Undgå direkte laserstråling. Sikkerhedsforskrifter ix

12 x Brugervejledning

13 Om denne bog Med denne bog kan du lære IBM NetVista X40-computeren og dens faciliteter at kende. Bogen beskriver, hvordan du bruger, vedligeholder og installerer ekstraudstyr i computeren. Hvis der opstår problemer med computeren, kan du finde nyttige oplysninger om fejlfinding i bogen, der også indeholder en vejledning i, hvordan du får service. Typografi Den typografi, der anvendes i denne bog, angiver tekst med særlig betydning. Følgende afsnit forklarer typografien. Typografi Fare! Pas på! Advarsel! Bemærk: Vigtigt! Forklaring Fare! advarer om forhold, der kan være livsfarlige eller forårsage alvorlige ulykker. Pas på! advarer om forhold, der kan forårsage alvorlige ulykker. Advarsel! indeholder vigtige oplysninger, som du kan bruge til at undgå at ødelægge den hardware og de programmer, der leveres sammen med computeren. En bemærkning indeholder nyttige oplysninger. Disse oplysninger advarer om mulige problemer. Der bruges også fremhævet tekst i bogen. Teksten kan være fremhævet på forskellige måder, og hver fremhævning har en bestemt betydning. Fremhævning Fed Eksempel Kursiv Forklaring Fed skrift bruges til at angive punkter på skærmbilledet, du skal klikke eller dobbeltklikke på. Fed skrift bruges også i tabeloverskrifter, i nummererede oversigter og i visse andre oversigter for at gøre opmærksom på en term eller et udtryk, der bliver defineret. Eksempeltekst bruges til at vise den tekst, du skal indtaste via tastaturet. Kursiv skrift bruges til at vise bog- eller diskettenavne og til at fremhæve et bestemt ord eller en bestemt vejledning. Denne skrifttype bruges også til at vise variable oplysninger, f.eks. tal i en fejlkode eller et drevbogstav. Copyright IBM Danmark A/S 2000 xi

14 Andre oplysninger Følgende bøger indeholder yderligere oplysninger om computeren. Dokumenterne findes som Adobe Acrobat PDF-filer på adressen på World Wide Web. v Om de forudinstallerede programmer Dette hæfte indeholder oplysninger om styresystemet, styreprogrammer, programmer til produktretablering og andre programmer. v Hardware Maintenance Manual Denne bog, der henvender sig til erfarne serviceteknikere, kan hentes fra WWW som en PDF-fil. Der er flere oplysninger i Kapitel 7. Oplysninger, hjælp og service på side 71. v Technical Information Manual Denne bog henvender sig til dem, der vil vide mere om de tekniske aspekter ved computeren. xii Brugervejledning

15 Kapitel 1. Produktoversigt Computeren indeholder det sidste nye i computerteknologi. Dette kapitel beskriver computeren, faciliteterne og de forudinstallerede programmer. Identifikation af computeren I de fleste tilfælde er den bedste måde at identificere computeren på at bruge maskintypen/modelnummeret. Maskintypen/modelnummeret siger noget om computerens forskellige faciliteter, f.eks. mikroprocessortypen og antallet af båse. Nummeret er placeret på en lille mærkat på computerens højre side. Maskintypen/modelnummeret kan f.eks. være 6643-xxx. Copyright IBM Danmark A/S

16 Hardwarefaciliteter Følgende oplysninger dækker mange modeller. Skærmbilledet System Summary i programmet Configuration/Setup Utility indeholder en oversigt over de faciliteter, der findes i den model, du har købt. Der er flere oplysninger i Kapitel 4. Brug af programmet Configuration/Setup Utility på side 31. Mikroprocessor v Intel Celeron- eller Pentium III-mikroprocessor v Intern L2-cache (afhængig af model) v 66 MHz eller 133 MHz FSB (Front Side Bus) (afhængig af model). Hukommelse v To DIMM-sokler (Dual Inline Memory Modul) v 133 MHz SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access memory) v 64 MB og 128 MB ikke-paritets, ikke-ecc DIMM-moduler (standard) v 256 MB ikke-paritets, ikke-ecc DIMM-moduler (valgfri) v Maks. 512 MB SDRAM understøttet v FLASH-hukommelse til systemprogrammer. Interne drev v En EIDE-harddisk v Et 3,5-tommers diskettedrev v Et cd- eller dvd-drev. Grafiksubsystem Indbygget grafikkontrolenhed med høj ydeevne. Lydsubsystem v Indbygget, 16-bit Sound Blaster Pro-kompatibel lydkontrolenhed med tre lydstik (lydudgang/hovedtelefon, lydindgang og mikrofon). v To indbyggede stereohøjtalere til understøttelse af multimedieprogrammer. Kommunikation v Klargjort til Ethernet v PCI-modem (Peripheral Component Interconnect) (kun på visse modeller). Systemstyringsfunktioner v Wake on LAN v Start ved opkald v Start på angivet tidspunkt v Alert on LAN 2 Brugervejledning

17 v Automatisk start via startsekvens v Systemstyring, BIOS og programmer Tastatur- og musefunktioner v IBM ScrollPoint III-mus v IBM Rapid Access III-tastatur (visse modeller) med USB (Universal Serial Bus) v To USB-stik på Rapid Access III-tastaturet v IBM Preferred USB-tastatur (visse modeller). Udvidelsesmuligheder v To udvidelsesporte til PCI-lavprofiladaptere v Fem USB-stik v To DIMM-sokler. Strøm v 110 watt v Manuelt spændingsskift, eller volt vekselstrøm v Automatisk skift af inputfrekvensområde eller Hz v Indbygget sikring og spændingsstabilisator v Udvidet funktionsstyring (APM) v ACPI-understøttelse (Advanced Configuration and Power Interface). Sikkerhedsfunktioner v Start- og administratorkodeord v Dæksellås (kun på visse modeller) v Styring af startsekvens v Uovervåget start v I/O-kontrol af diskette og harddisk v Alert on LAN. Understøttede styresystemer v Microsoft Windows 98 Second Edition (SE) v Microsoft Windows 2000 Professional v Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Kapitel 1. Produktoversigt 3

18 Programmer Dette afsnit beskriver de programmer, IBM har forudinstalleret, og andre programmer, som leveres sammen med computeren. Programmer forudinstalleret af IBM Computeren leveres med forudinstallerede programmer. De omfatter et styresystem, styreprogrammer, der understøtter indbyggede faciliteter, og andre hjælpeprogrammer. Hæftet Om de forudinstallerede programmer indeholder flere oplysninger om de forudinstallerede programmer. Andre programmer Computeren leveres med en Software Selections-cd, som indeholder andre programmer, du kan installere. Hæftet Om de forudinstallerede programmer indeholder flere oplysninger om de andre programmer, der leveres sammen med computeren. Access IBM Programmet Access IBM er forudinstalleret på computeren og er tilgængeligt fra Windows-skrivebordet. Det indeholder følgende funktioner: Start Hvordan...? Tilpasning Hjælp Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du klargør computeren. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du udfører forskellige opgaver. Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du tilpasser programmet Access IBM. Dette afsnit indeholder hjælp og oplysninger om, hvordan du får hjælp fra IBM. Der er flere oplysninger om Access IBM i hæftet Om de forudinstallerede programmer, der leveres sammen med computeren. Du kan også finde hæftet ved hjælp af View documentation i Access IBM. 4 Brugervejledning

19 Kapitel 2. Klargøring af computeren Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du klargør computeren første gang. Inden du går i gang Læs sikkerhedsforskrifterne, før du klargør computeren. Læs Sikkerhedsforskrifter på side vii. Kontrollér, at du har følgende dele: v Computer v Netledning v Tastatur v Mus. Kontakt IBM-forhandleren, hvis nogen af disse dele mangler. Placering af computeren Kontrollér, at der er et tilstrækkeligt antal korrekt jordforbundne stikkontakter til computeren og andre tilsluttede enheder. Placér computeren et tørt sted. Der skal være mindst 5 cm fri plads rundt om computeren, så ventilationshullerne ikke blokeres. Copyright IBM Danmark A/S

20 Indretning af arbejdsplads Du får størst udbytte af computeren, hvis du placerer udstyret og indretter arbejdspladsen efter dine behov og det arbejde, du skal udføre. Din arbejdsstilling er det vigtigste, men også lyskilder, ventilation og placering af stikkontakter kan have betydning for indretningen af arbejdspladsen. Afstand fra skærmen Støtte til lænden Sædehøjde Arbejdsstilling Der findes ikke nogen arbejdsstilling, der er ideel for alle, men i det følgende gives nogle retningslinier for, hvordan du finder den, der passer dig bedst. Vælg en god stol for at mindske den træthed, man kan opleve, hvis man sidder i den samme arbejdsstilling i længere tid. Ryglænet og sædet skal kunne indstilles uafhængigt af hinanden for at støtte maksimalt. Sædets forkant skal være afrundet for at lette trykket på undersiden af lårene. Indstil sædet, så dine fødder enten hviler fladt på gulvet eller på en fodskammel, og dine lår er parallelle med gulvet. Når du benytter tastaturet, skal underarmene være parallelle med gulvet og håndledene i en neutral, afslappet stilling. Genskin og lys Anbring skærmen, så du får mindst muligt genskin og refleks fra loftslys, vinduer og andre lyskilder. Hvis du har mulighed for det, skal du placere skærmen vinkelret på vinduer og øvrige lyskilder. Reducér ovenlyset, evt. ved helt at slukke det eller ved at sætte svagere pærer i. Hvis skærmen står tæt ved vinduet, kan du skærme for sollyset vha. gardiner eller persienner. Du skal sikkert også justere lysstyrke og kontrast i løbet af dagen, efterhånden som lysforholdene ændres. Hvis det ikke er muligt helt at undgå reflekser, eller du ikke kan regulere lyset, kan du bruge et skærmfilter foran skærmen. Skærmfiltre kan imidlertid 6 Brugervejledning

21 påvirke skarpheden af billedet på skærmen, så det bør du kun benytte, hvis de andre metoder ikke hjælper. Nedenfor vises, hvordan du kan vippe skærmen. Støv, der samles på skærmen, øger problemerne med genskin. Husk at rengøre skærmen med jævne mellemrum. Brug en blød klud, der er let fugtet med et skærmrensemiddel. Ventilation Både computeren og skærmen producerer varme. I computeren sidder en ventilator, der suger frisk luft ind og sender varm luft ud. Skærmen sender den varme luft ud gennem et luftgitter. Hvis ventilationshullerne blokeres, kan enhederne blive overophedet og ikke fungere korrekt eller blive beskadigede. Placér computeren og skærmen, så ventilationshullerne ikke blokeres. Normalt er 5 cm fri plads rundt om computer og skærm tilstrækkelig. Sørg også for, at ventilationsluften ikke blæser ind i ansigtet på nogen. Kapitel 2. Klargøring af computeren 7

22 Stikkontakter og kabellængder Placeringen af stikkontakter og længden på netledninger og kabler til printer og øvrige enheder kan være afgørende for, hvor computeren skal anbringes. Ved indretning af arbejdspladsen: v Undgå brug af forlængerledninger. Hvis det er muligt, skal du slutte computerens netledning direkte til stikkontakten. v Hold netledninger og kabler væk fra steder, hvor man går, så man ikke uforvarende kommer til at løsne dem. Tilslutning af kabler Læs følgende, før du tilslutter kablerne: v Tilslut alle enhedskabler, før du sætter netledningerne i stikkontakten. v Slut først netledningerne til computeren og andre enheder og derefter til stikkontakterne. Vigtigt! Hvis computeren skal sluttes til et Ethernet-netværk, skal du anvende et kategori 5 Ethernet-kabel for at overholde FCC klasse A-kravene. 8 Brugervejledning

23 USB-stik Der er fem USB-stik på computeren: tre bagpå 2 og to på højre side 3 af skærmen. Hvis computeren har et Rapid Access-tastatur, er der to USB-stik på bagsiden af tastaturet. Første gang du klargør computeren, skal du sætte kablerne fra tastaturet og musen i USB-portene bag på computeren i nærheden af stikket til netledningen. USB-enheder, f.eks. tastatur, mus, printer eller scanner, kan sluttes til et hvilket som helst ledigt USB-stik. Kablerne kan på et senere tidspunkt flyttes til et andet USB-stik. De to USB-stik på Rapid Access III-tastaturet er beregnet til USB-enheder, der ikke bruger meget strøm, f.eks. en mus eller gamepad. USB-enheder, der kræver mere strøm, f.eks. højtalere, skal tilsluttes et af de USB-stik, der er på computeren. Bemærk: Kabelstik fra USB-enheder er markeret, så de er nemme at tilslutte korrekt. Lydstik Lydstikkene, der er placeret på siden af skærmen, er lydindgang 4, lydudgang 5 og mikrofon 6. Kapitel 2. Klargøring af computeren 9

24 Andre stik Illustrationen nedenfor viser modemstikket 1, Ethernet-stikket 2, stikket til PS/2-musen 3 og PS/2-tastaturstikket 4. Registrering af identifikationsnumre Find identifikationsnumrene (serie og type/model) på højre side af computeren, og registrér oplysningerne. Læs Tillæg. Produktoplysninger på side 77. Læs afsnittet Andre oplysninger på side xii, der henviser til andre kilder til oplysninger om computeren. Læs hæftet Om de forudinstallerede programmer i programpakken for at få oplysninger om de programmer, der er installeret af IBM. Der findes flere programmer og styreprogrammer på Software Selectionscd en og evt. på andre cd er og disketter. 10 Brugervejledning

25 Start af computeren Læs kapitel 2 Kom godt i gang i hæftet Om de forudinstallerede programmer for at fortsætte med den programmæssige klargøring af computeren. Kapitlet Kapitel 3. Brug og vedligeholdelse af computeren på side 13 indeholder oplysninger om, hvordan du tænder for computeren. Bemærk: Kapitel 6. Fejlfinding på side 49 indeholder oplysninger om evt. problemer. Kapitel 2. Klargøring af computeren 11

26 12 Brugervejledning

27 Kapitel 3. Brug og vedligeholdelse af computeren Dette kapitel beskriver den daglige brug og vedligeholdelse af computeren. Knapper og statusindikatorer Knapperne foran på computeren bruges til at udføre bestemte funktioner som f.eks. at tænde for den. Lamperne er statusindikatorer, der viser, når en bestemt facilitet, f.eks. diskettedrevet, er i brug. 1 Harddisklampe 2 Indikator for tændt/standby 3 Afbryder 4 Knap til forøgelse af LCD-lysstyrken 5 Knap til formindskelse af LCDlysstyrken 6 Udløserknap til enhedsbås 7 Disketteudløserknap 8 Udløserknap til cd eller dvd. 9 Indikator for cd- eller dvd-drev aktivt 10 Indikator for diskettedrev aktivt 11 Diskettedrev Copyright IBM Danmark A/S

28 Følgende er en beskrivelse af knapper og statusindikatorer: Harddisklampe: Lampen lyser, når harddiskens læse/skrivehoved bevæger sig, eller når computeren læser fra eller skriver til harddisken. Du må ikke slukke for computeren, når lampen er tændt eller blinker. Indikator for tændt/standby: Denne lampe lyser, når der er tændt for computeren. Afbryder: Du tænder og slukke for computeren ved at trykke på knappen. Undlad at slukke for computeren, hvis lampen til harddisken eller diskettedrevet er tændt. Bemærk: Afbryderen aktiveres normalt ved et enkelt tryk. I nogle tilfælde slukker computeren dog ikke med det samme. Tryk på afbryderen i ca. fem sekunder. Så slukkes computeren. Knap til formindskelse af LCD-lysstyrken: Tryk på denne knap, indtil lysstyrken på skærmen er reduceret til det niveau, du vil have. Knap til forøgelse af LCD-lysstyrken: Tryk på denne knap, indtil lysstyrken på skærmen er forøget til det niveau, du vil have. Udløserknap til enhedsbås: Tryk på denne knap for at sænke enhedsbåsen, så der bliver adgang til diskettedrevet og cd- eller dvd-drevet. Du lukker båsen igen ved at skubbe op på cd- eller dvd-drevet, til båsen falder på plads og låser. Disketteudløserknap: Tryk på udløserknappen, når du skal tage en diskette ud af drevet. Udløserknap til cd eller dvd: Tryk på denne knap på cd- eller dvd-drevet for at åbne slæden, så du kan indsætte eller fjerne en disk. Indikator for cd- eller dvd-drev aktivt: Når denne lampe er tændt, betyder det, at computeren læser fra en cd eller dvd. Indikator for diskettedrev aktivt: Når denne lampe er tændt, betyder det, at computeren læser fra eller skriver til en diskette. 14 Brugervejledning

29 Start af computeren Hvad du ser og hører, når du starter computeren, afhænger af indstillingen i menuen Start Options i programmet Configuration/Setup Utility. Der er flere oplysninger i afsnittet Kapitel 4. Brug af programmet Configuration/Setup Utility på side 31. Hvis der registreres fejl under POST-testen, vises der en fejlmeddelelse. Hvis der er angivet et startkodeord, får du vist en kodeordsklarmelding på skærmen. Hvis du har angivet både et startkodeord og et administratorkodeord, skal du blot indtaste det ene af kodeordene ved kodeordsklarmeldingen. Når du indtaster kodeordet og trykker på Enter, vises styresystemet eller programmets første skærmbillede. Slukning af computeren Når du vil slukke computeren, skal du følge afslutningsvejledningen. Derved undgår du at miste data eller beskadige programmerne. Sådan afslutter du Windows: 1. Klik på Start på Windows-skrivebordet. 2. Klik på Luk computeren. 3. Klik på Luk computeren. 4. Klik på OK. Brug af Rapid Access III-tastatur Rapid Access-tastaturet indeholder knapper, som gør det nemmere at bruge computeren. Knapperne er genvejsknapper på tastaturet, der starter et program, åbner en fil eller udfører bestemte funktioner. Herved kan du åbne en fil, et program eller en internetadresse ved at trykke på en knap i stedet for at skulle klikke på en ikon, søge efter et program på menuen Start eller skrive internetadressen i browseren. Nogle af Rapid Access-knapperne er foruddefineret til at starte vigtige multimediefunktioner på computeren (lyd fra, lydstyrke og cd- og dvdafspilningsknapperne). Du kan ikke ændre disse knappers funktion. Der er otte farvede Rapid Access-knapper øverst på tastaturet. Nogle af knapperne er defineret til altid at starte bestemte funktioner på computeren. Den foruddefinerede funktion er angivet på mærkaten over knappen. Tre af knapperne, , Access IBM Web og Standby, er permanent programmerede. Tre af de resterende fem knapper kan være foruddefineret afhængig af det styresystem, der er forudinstalleret på computeren. Du kan tilpasse de andre knapper, Kapitel 3. Brug og vedligeholdelse af computeren 15

30 så de starter programmer eller filer. Hvis du f.eks kan lide at lægge 7-kabalen, kan du tilpasse en af Rapid Access-knapperne til at åbne programmet 7-kabale. De to USB-stik på Rapid Access III-tastaturet er beregnet til USB-enheder, der ikke bruger meget strøm, f.eks. en mus eller gamepad. USB-enheder, der kræver mere strøm, f.eks. højtalere, skal tilsluttes et af de USB-stik, der er på computeren. + 1 Standbyknap 2 Indikator for standby 3 Indikator for Num Lock 4 Indikator for Caps Lock 5 Indikator for Scroll Lock Multimedieknapper 6 Lyd fra 7 Stop 8 Afspil/pause 9 Lydstyrke 10 Næste spor 11 Forrige spor Gør følgende for at tilpasse en Rapid Access-knap: 1. Klik på Start på skrivebordet. 2. Vælg Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel. 3. Dobbeltklik på Tastatur (Rapid Access). Programmet Rapid Access-tastatur - Tilpasning starter. 4. Følg vejledningen på skærmen. Klik på Hjælp for at få flere oplysninger om Rapid Access-tastaturet. 16 Brugervejledning

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2179

Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2179 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning Type 2179 Dennyesteudgaveafdenneonlinebogfindes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brugervejledning NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2283 Type 6274 IBM

Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support. Brugervejledning Type 2283 Type 6274 IBM Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support Brugervejledning Type 2283 Type 6274 IBM Den nyeste udgave af denne onlinebog findes på hjemmesiden http://www.ibm.com/pc/support

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8424, 8425, 8428 Type 8171, 8172, 8173 Første udgave

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

Første udgave (juli 2000)

Første udgave (juli 2000) Brugervejledning Bemærk: Før du bruger oplysningerne i denne bog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg A, Garanti og bemærkninger på side 113. Første udgave

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

NetVista. Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 Type 8311, 8312, 8313, 8314, 8315

NetVista. Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 Type 8311, 8312, 8313, 8314, 8315 NetVista Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307, 8308, 8309, 8310 Type 8311, 8312, 8313, 8314, 8315 NetVista Brugervejledning Type 8301, 8302, 8303, 8304, 8305 Type 8306, 8307,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

ThinkCentre. Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434

ThinkCentre. Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434 ThinkCentre Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434 ThinkCentre Brugervejledning Type2296,8191,8198,8199,8316,8434 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter,

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

ThinkCentre. Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419

ThinkCentre. Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419 ThinkCentre Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419 ThinkCentre Brugervejledning Type 8183, 8184, 8320, 8416 Type 8417, 8418, 8419 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8290, 8291, 8292, 8463, 8464 Type 8465, 8469, 8472, 8708, 8709 Type 8712, 8713, 8719, 8771, 8772 Type 8776, 8777, 8817, 9214 Type 9215, 9216 Vejledning i udskiftning

Læs mere

PC 300PL Brugervejledning. Type 6584 og 6594 IBM

PC 300PL Brugervejledning. Type 6584 og 6594 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6584 og 6594 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6584 og 6594 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle

Læs mere

PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM

PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM PC 300PL type 6565 PC 300GL type 6563, 6564 og 6574 Brugervejledning IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog, og det

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117, 8118 Type 8119, 8120, 8121 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8104, 8105, 8106, 8107 Type 8108, 8109, 8117,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

IBM NetVista. Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649

IBM NetVista. Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649 IBM NetVista Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649 IBM NetVista Brugervejledning A20 Type 6269 A40 Type 6568, 6578, 6648 A40p Type 6569, 6579, 6649 Bemærk

Læs mere

PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM

PC 300GL Brugervejledning. Type 6267, 6277 og 6287 IBM PC 300GL Brugervejledning Type 6267, 6277 og 6287 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du læse de generelle oplysninger i Tillæg B, Produktgaranti

Læs mere

700reus.book Page i Monday, September 13, 1999 12:38 PM. Aptiva Brugervejledning

700reus.book Page i Monday, September 13, 1999 12:38 PM. Aptiva Brugervejledning 700reus.book Page i Monday, September 13, 1999 12:38 PM Aptiva Brugervejledning 700reus.book Page ii Monday, September 13, 1999 12:38 PM Før du bruger oplysningerne i denne bog, skal du læse oplyningerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

PC 300PL Brugervejledning Type 6565. PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM

PC 300PL Brugervejledning Type 6565. PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6565 PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM PC 300PL Brugervejledning Type 6565 PC 300GL Brugervejledning Type 6563, 6564 og 6574 IBM Bemærk Før du bruger

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9120, 9127, 9129, 9134, 9136, 9139, 9141, 9143, 9156, 9158, 9171, 9191 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

PC 300GL Brugervejledning. Type 6268, 6278 og 6288 IBM

PC 300GL Brugervejledning. Type 6268, 6278 og 6288 IBM PC 300GL Brugervejledning Type 6268, 6278 og 6288 IBM PC 300GL Brugervejledning Type 6268, 6278 og 6288 IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne håndbog, og det produkt, den understøtter, skal du

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, 9304, 9323, 9326 ThinkCentre Vejledning i installation

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Personal Computer. Type 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 og 6286. Brugervejledning

Personal Computer. Type 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 og 6286. Brugervejledning Personal Computer Type 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 og 6286 Brugervejledning Tredje udgave (februar 2001) Denne bog er en oversættelse af IBM Personal Computer Types 6266, 6270, 6279, 6280 and 6286 User

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Vejledning i udskiftning af hardware Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Første udgave (juli 2006) Delvis Copyright International Business Machines Corporation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364

Din brugermanual HP PAVILION TX1250EN http://da.yourpdfguides.com/dref/4162364 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION TX1250EN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Om de forudinstallerede programmer IBM

Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Om de forudinstallerede programmer IBM Bemærk Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal du læse Tillæg A, Fremvisning af licensaftale

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6019, 6064, 6066, 6067, 6072, 6073, 6077, 6078, 6087, 6088, 9181, 9196, 9325, 9330 ThinkCentre Vejledning i installation og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

NetVista. Komgodtigang

NetVista. Komgodtigang NetVista Komgodtigang NetVista Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i dette hæfte og det produkt, de understøtter, skal du læse Sikkerhedsforskrifter på side v og Tillæg. Produktgaranti og

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

NetVista. Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848

NetVista. Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848 NetVista Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848 NetVista Brugervejledning A60 Type 6838 A60i Type 6848 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse

Læs mere

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning

Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Hjælpeprogrammet Setup (Opsætning) Brugervejledning Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136

Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 ThinkCentre Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 ThinkCentre ThinkCentre Brugervejledning Type 8129, 8132, 8133, 8134 Type 8135, 8136 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Komgodtigang. NetVista

Komgodtigang. NetVista NetVista Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding og problemløsning - Hjælp og service NetVista Komgodtigang Bemærk

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

ThinkCentre. Brugervejledning Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Brugervejledning Type 9212 og 9213 ThinkCentre Brugervejledning Type 9212 og 9213 ThinkCentre Brugervejledning Type 9212 og 9213 Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Vigtige sikkerhedsforskrifter

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I

Læs mere

Lenovo 3000 Brugervejledning

Lenovo 3000 Brugervejledning Lenovo 3000 Brugervejledning Maskintype 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 9680, 9681, 9682, 9683, 9684, 9685, 9686, 9687, 9688, 9689, 9690, 9691 Lenovo 3000 Bemærk Før du bruger oplysningerne

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

ThinkCentre Brugervejledning

ThinkCentre Brugervejledning ThinkCentre Brugervejledning Maskintype 9120, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9134, 9135, 9136, 9137, 9139, 9140, 9141, 9142, 9143, 9144, 9156, 9157, 9158, 9159, 9169, 9171, 9189, 9191 ThinkCentre Brugervejledning

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows 98, programmer og styreprogrammer

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Brugervejledning Lenovo 3000 J Serie. Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259

Brugervejledning Lenovo 3000 J Serie. Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259 Brugervejledning Lenovo 3000 J Serie Type 8252, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259 Lenovo 3000 J Serie Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse

Læs mere

Brugervejledning Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398

Brugervejledning Lenovo 3000 J-serien. Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Brugervejledning Lenovo 3000 J-serien Type 7390, 7391, 7392, 7396, 7397, 7398 Lenovo 3000 J-serien Bemærk Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse Vigtige

Læs mere

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer

IBM Personal Computer IBM. Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation 4.0, andre programmer og styreprogrammer IBM Personal Computer IBM Om de forudinstallerede programmer Windows NT Workstation

Læs mere