HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning"

Transkript

1

2

3 HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

4 Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Edition 1, 10/2008 Varemærker Microsoft, Windows og Windows XP er amerikansk registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Alle de produkter, der er nævnt heri, er eventuelt varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Anvendelsen af dette produkt uden for de angivne lande/områder er muligvis ikke tilladt i henhold til den nationale lovgivning i landene/områderne. I de fleste lande/ områder er det ved lov strengt forbudt at slutte telekommunikationsudstyr (faxmaskiner), der ikke er godkendt, til offentlige telefonnet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. Varenummer: CC

5 Indholdsfortegnelse 1 Opsætning Introduktion... 2 Konventioner i vejledningen... 3 HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 funktioner... 4 Dele, der følger med faxtilbehøret... 5 Kontroller faxfunktion... 6 Nødvendige faxindstillinger... 7 Guiden Faxkonfiguration... 7 Faxopsætning, menu... 7 Indstil eller bekræft dato og klokkeslæt... 8 Indstil, bekræft eller foretag ændring for land/område Indstil faxbrevhovedet Angivelse af faxindstillinger Fjernkonfiguration af fax Webbrowser HP Web Jetadmin HP MFP Digital Sending Software - Konfigurationsværktøj Indstillinger for Send fax Indstil registreringen af klartone Indstil sidehovedet på forside (udgående faxer) Indstil opkaldstilstand Indstilling af et opkaldspræfiks Indstil reglerne for genkald Indstil genopkald ved optaget Indstil genopkald ved intet svar Indstil genopkaldsintervallet Indstil opløsning for udgående fax Indstil takstkoder Indtil JBIG-komprimeringstilstand Ændring af indstilling for skarphed Ændring af baggrundsindstillingen Ændring af indstilling for lysstyrke/mørkhed Aktivere Bekræftelse af faxnummer DAWW iii

6 Aktiver Faxnummer svarer til kortnummer Avancerede faxindstillinger Arkiver faxer Indstillinger for faxmodtagelse Angiv antal ringetoner, før der svares Føj stempel til modtagne faxer (indgående faxer) Indstil tilpasning til side Indstil papirbakken Bloker indgående faxer Opret en liste over blokerede faxnumere Fjern numre fra listen over blokerede faxnumre Ryd alle numre fra listen over blokerede faxnumre Start pollingmodtagelse Ændre beskedindstillinger Indstil fejlkorrektionstilstand Indstil modemlydstyrken Indstil ringelydstyrken Brug af fax Faxfunktionsskærmen Statusmeddelelsesfelt Send en fax Send en fax indtast numrene manuelt Send en fax via hurtigopkald Søg en hurtigopkaldsliste efter navn Send en fax ved at bruge telefonbogsnumre DSS-faxtelefonbogssøgning Annuller en fax Annuller den aktuelle faxoverførsel Annuller alle ventende faxer Faxmodtagelse Opret eller slet hurtigopkaldslister Opret en hurtigopkaldsliste Slette en hurtigopkaldsliste Slet et enkelt nummer i hurtigopkaldslisten Tilføj et nummer til en eksisterende hurtigopkaldsliste Samtaleopkald og Maks. forsøg Faxopkaldsrapport Faxaktivitetslog T.30-rapport Sikkerhedsindstillinger Ændring af din PIN-kode Indstil Videresendelse af fax iv DAWW

7 Planlægning af faxudskrivning (hukommelseslås) Aktivér eller deaktivér tidsplanen for udskrivning af faxer Opret en tidsplan for faxudskrivning Brug af fax via VoIP-netværk Løsning af faxproblemer Er faxmaskinen opsat korrekt? Hvilken type telefonlinje bruger du? Anvender du en strømbeskyttelsesenhed? Anvender du telefonselskabets tjeneste til indtalte meddelelser eller en telefonsvarer? Har din telefonlinje en funktion til ventende opkald? Kontroller status for faxtilbehør Faxfunktionen fungerer ikke Generelle faxproblemer Problemer med faxmodtagelse Problemer med faxafsendelse Fejlkoder Faxfejlmeddelelser Send Fax-meddelelser Meddelelser for faxmodtagelse Faxlogger og -rapporter Udskriv faxopkaldsrapporten Planlæg udskrivning af faxopkaldsrapporter Udskriv faxaktivitetsloggen Udskriv takstkoderapporten Ryd faxaktivitetsloggen og takstkoderapporten Udskriv rapporten for listen over blokerede faxnumre Udskriv rapport for hurtigopkaldsliste Serviceindstillinger Indstillinger i menuen Startopsætning Indstillinger i menuen Fejlfinding Indstillinger i menuen Nulstillinger Firmwareopgraderinger Tillæg A Service og support Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Kundesupport Tillæg B Specifikationer Specifikationer for faxtilbehørsproduktet Erstatningsdele og tilbehør DAWW v

8 Tillæg C Lovgivningsmæssige oplysninger Program for miljømæssig produktforvaltning Beskyttelse af miljøet Plastik Begrænsninger i materialet Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU Kilder med yderligere oplysninger Overensstemmelseserklæring FCC-regulativer Additional FCC statement for telecom products (USA) Telephone Consumer Protection Act (USA) Canadiske DOC-regulativer Industry Canada CS-03 requirements EU-erklæring om telekommunikationsdrift New Zealand Telecom Statements EMI-erklæring (Taiwan) VCCI-erklæring (Japan) EMI-erklæring (Korea) Tabel for stoffer (Kina) Indeks vi DAWW

9 1 Opsætning Introduktion Konventioner i vejledningen HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 funktioner Dele, der følger med faxtilbehøret Kontroller faxfunktion Nødvendige faxindstillinger DAWW 1

10 Introduktion HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 betyder, at HP-multifunktionsproduktet kan fungere som en enkeltstående analog faxmaskine. Yderligere oplysninger findes i mfpfaxaccessory500. Denne vejledning beskriver dette produkts faxfunktioner og indeholder oplysninger om produktspecifikationer og lovmæssige oplysninger. BEMÆRK: Udover den analoge faxfunktion understøtter MFP'en også LAN-faxafsendelse. LANfaxafsendelse administreres via HP MFP Digital Sending Software Konfigurationsværktøj, som er et separat produkt, der ikke er dækket i dette dokument. Yderligere oplysninger om LAN-faxafsendelse findes i HP MFP Digital Sending Software Brugervejledning eller HP MFP Digital Sending Software Supportvejledning. Hvis både det analoge faxtilbehør og LAN-fax er installeret, kan kun én fax aktiveres ad gangen. Du bør gemme denne vejledning til senere brug, hvis du får brug for oplysninger om bestemte faxfunktioner. BEMÆRK: Hvis MFP'en blev leveret med faxtilbehøret installeret skal du fjerne dækslet til faxforbindelsen, tilslutte telefonledningen og derefter udføre den indledende faxkonfiguration. Dækslet til faxforbindelsen er placeret på telefonstikket på det bageste kort til ekstramoduler. 2 Kapitel 1 Opsætning DAWW

11 Konventioner i vejledningen I vejledningen findes der adskillige tip, noter og advarsler, som giver dig vigtige oplysninger. TIP: Tippene indeholder hjælp eller genveje. BEMÆRK: FORSIGTIG: af produktet. Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave. Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse ADVARSEL! Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet. DAWW Konventioner i vejledningen 3

12 HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 funktioner Funktioner til faxafsendelse Hurtigopkald Faxadressekartotek Indstillinger for opløsning og billedjustering Takstkoder Funktioner til faxmodtagelse Føj stempel til modtagne faxer Bloker indgående faxer Faxpolling Justerbar antal ringetoner, før der svares Avancerede faxfunktioner Besked om faxstatus Arkiver faxer automatisk JBIG-komprimering Fejlkorrektion Fjernkonfiguration af fax Den integrerede webserver HP Web Jetadmin HP MFP Digital Sending-software Sikkerhedsfunktioner PIN-kode til faxudskrivning og videresendelse af fax Tidsplan for faxudskrivning 4 Kapitel 1 Opsætning DAWW

13 Dele, der følger med faxtilbehøret Følgende komponenter følger med faxtilbehøret: Kort til faxtilbehør Fax Brugervejledning (dette dokument) på cd Send Fax-driver og Send Fax-drivervejledning (på cd) Telefonledninger (ledninger) varierer efter land/område BEMÆRK: Send Fax Driver gør det muligt at sende en fax direkte fra din pc til en netværkstilsluttet MFP. Installation af denne driver er valgfri. Se Send Fax-drivervejledning på cd'en for at få yderligere instruktioner. DAWW Dele, der følger med faxtilbehøret 5

14 Kontroller faxfunktion Når faxtilbehøret er installeret og fungerer korrekt, vises faxikonet på MFP'ens kontrolpanel. Hvis faxtilbehøret netop er installeret, men ikke er konfigureret, er faxikonet nedtonet. Hvis dette sker, skal du bruge de medfølgende instruktioner til at konfigurere faxtilbehøret. 6 Kapitel 1 Opsætning DAWW

15 Nødvendige faxindstillinger BEMÆRK: Der findes en guide Faxkonfiguration, der fører dig gennem de nødvendige trin for at angive de nødvendige faxindstillinger. Når faxkortet er installeret, skal du konfigurere bestemte indstillinger, før du kan bruge det. Hvis disse indstillinger ikke er konfigureret, er faxikonet nedtonet. Disse indstillinger omfatter: Dato og klokkeslæt Land/område Faxbrevhoved (telefonnummer og firmanavn) Disse oplysninger bruges i faxbrevhovedet, der udskrives på alle udgående faxer. BEMÆRK: Når først faxtilbehøret er installeret, kan det læse nogle af disse indstillinger fra MFP'en, og derfor kan der allerede være angivet en værdi. Du bør kontrollere værdierne for at bekræfte, at de er indstillet og korrekte. BEMÆRK: I USA og mange andre lande/områder er angivelse af dato, klokkeslæt, land/område, telefonnummer og firmanavn og andre oplysninger i faxbrevhovedet et lovkrav. Guiden Faxkonfiguration Guiden Faxkonfiguration fører brugere gennem en trinvis fremgangsmåde for at konfigurere de faxindstillinger, der er nødvendige for at kunne bruge faxfunktionen. Hvis indstillingerne ikke er konfigureret, er faxfunktionen deaktiveret. Følgende er en liste over faxindstillinger, der konfigureres med guiden: Land/område Faxtelefonnummer Firmanavn Disse oplysninger bruges i faxbrevhovedet, der udskrives på alle udgående faxer. Guiden starter, når produktet tændes. Du kan vælge at bruge guiden eller afslutte den og konfigurere indstillingerne senere. Du kan også åbne guiden via menuen Administration på kontrolpanelet. Berør menuen Startopsætning, og tryk derefter på menuen Faxopsætning. BEMÆRK: De indstillinger, der angives ved hjælp af guiden på kontrolpanelet, tilsidesætter alle indstillinger, der er foretaget i den integrerede webserver. Faxopsætning, menu Indstil den nødvendige faxindstillinger ved at åbne menuen Administration på kontrolpanelet. Berør menuen Startopsætning, og tryk derefter på menuen Faxopsætning. BEMÆRK: Hvis menuindstillingerne Faxopsætning ikke vises i menuvisningen, kan LAN-fax være deaktiveret. Når LAN-fax er aktiveret, deaktiveres det analoge faxtilbehør, og faxmenuen vises ikke. Der kan kun være aktiveret én faxfunktion ad gangen enten LAN-fax eller analog fax. Faxikonet vises for en af faxfunktionerne. Hvis du vil bruge analog fax, når LAN-fax er aktiveret, skal du bruge HP MFP Digital Sending Software Konfigurationsværktøj til at deaktivere LAN-fax. DAWW Nødvendige faxindstillinger 7

16 Indstil eller bekræft dato og klokkeslæt Indstillingen for dato og klokkeslæt for faxtilbehøret har samme værdi som indstillingen for dato og klokkeslæt for MFP'en. Hvis det er første gang, du starter MFP'en, bedes du om disse oplysninger. Følg disse trin, hvis du vil bekræfte eller ændre klokkeslættet og datoen. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at få vist menuen til opsætningsindstillinger, og berør derefter Faxopsætning. 3. Berør Påkrævede indstillinger. 4. Vælg datoformat, og indtast derefter datoen. 5. Vælg klokkeslætsformat, og indtast derefter klokkeslættet. 6. Berør Gem for at acceptere indstillingerne. Indstil, bekræft eller foretag ændring for land/område. Indstillingen for land/område angiver det land/område, hvor produktet eller faxtilbehøret befinder sig. Denne indstilling angiver også dato-/klokkeslætsformat samt minimalt/maksimalt antal ring, før der svares, for det pågældende land/område. Da denne indstilling er et lovkrav for nogle lande/områder, skal den angives, før faxtilbehøret fungerer. Hvis det er første gang, du starter produktet, bedes du om disse oplysninger. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at få vist menuen til opsætningsindstillinger. 3. Berør Faxopsætning for at få vist menuen Faxopsætning, og berør Påkrævede indstillinger. 4. Berør Land/område for at få vist listen over lande/områder. 5. Rul gennem listen, indtil dit land/område vises, og berør derefter det pågældende land/område for at vælge det. 6. Berør Gem for at gemme indstillingerne. Indstil faxbrevhovedet Indstillingen for brevhovedet bruges til at indstille et telefonnummer og firmanavn, der placeres i faxbrevhovedet. Disse oplysninger er påkrævede og skal indstilles. BEMÆRK: Hvis faxikonet på kontrolpanelet ikke er nedtonet, har du udført al den nødvendige opsætning. Se Brug af fax på side 29 for at få oplysninger om afsendelse af faxer. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at få vist menuen Startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at få vist menuen Faxopsætning. 4. Berør Påkrævede indstillinger for at få vist menuen Nødvendige indstillinger. 5. Berør Oplysninger i faxhoved for at få vist indstillingerne for brevhovedet. 8 Kapitel 1 Opsætning DAWW

17 6. Berør Telefonnummer for at få vist skærmbilledet Telefonnummer. 7. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 8. Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet, og berør derefter OK. 9. Berør Gem for at gemme telefonnummeret i brevhovedet. 10. Berør Firmanavn, og gentag processen. DAWW Nødvendige faxindstillinger 9

18 10 Kapitel 1 Opsætning DAWW

19 2 Angivelse af faxindstillinger Fjernkonfiguration af fax Indstillinger for Send fax Indstillinger for faxmodtagelse Indstil fejlkorrektionstilstand Indstil modemlydstyrken Indstil ringelydstyrken DAWW 11

20 Fjernkonfiguration af fax Ud over via MFP-kontrolpanelet kan du udføre fjernkonfiguration af faxtilbehøret ved hjælp af forskellige softwareværktøjer. Da MFP'en omfatter en integreret webserver (EWS), kan du konfigurere faxtilbehøret over nettet ved hjælp af enten en webbrowser eller HP Web Jetadmin (WJA). Derudover kan du konfigurere faxtilbehøret over netværket gennem brug af en netværksforbundet computer og konfigurationsværktøjet HP MFP Digital Sending Software (DSS). Disse værktøjer giver adgang til de fleste konfigurationsindstillinger for faxtilbehøret, som er tilgængelige via MFP-faxmenuen. BEMÆRK: DSS-konfigurationsværktøjet kan bruges til at deaktivere/aktivere den analoge faxfunktion på MFP'en. Hvis DSS-konfigurationsværktøjet deaktiverer den analoge fax, og MFP'en derefter frakobles konfigurationsværktøjet, vil du ikke se Send til fax i EWS- eller WJA Digital Sending-menuen. Hvis det sker, skal du bruge DSS-konfigurationsværktøjet til at aktivere den analoge fax for MFP'en. Webbrowser MFP'en indeholder en integreret webserver (EWS). EWS gør det muligt for dig at bruge en webbrowser til at opnå adgang til og konfigurere de analoge faxindstillinger. 1. Indtast IP-adressen på MFP'en på browserens URL-adresselinje, og tryk på Enter for at åbne EWSskærmen Konfigurer MFP. Du finder IP-adressen på MFP'en ved at udskrive en MFPkonfigurationsside. BEMÆRK: Hvis der bruges DSS, vises en meddelelse på EWS, der angiver, at DSS har kontrollen. Den eneste måde, hvorpå indstillingerne kan ændres, er gennem DSS. 2. Klik på fanen Fax. Skærmen Faxindstillinger åbnes. 3. På skærmen Faxindstillinger skal du foretage dine ændringer i indstillingerne og klikke på Anvend for at acceptere indstillingerne. Vælg Avanceret for at konfigurere avancerede faxindstillinger. Du får flere oplysninger om indstillingerne ved at se Indstillinger for Send fax på side Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du klikke på OK for at acceptere indstillingerne. HP Web Jetadmin Udfør følgende trin for at få adgang til MFP-indstillingerne for analog fax ved hjælp af HP Web Jetadmin. Detaljerede oplysninger om HP Web Jetadmin finder du i HP Web Jetadmin - Referencemanual. 1. Start HP Web Jetadmin. 2. I tekstboksen Hurtigt overblik skal du indtaste IP-adressen for MFP'en i tekstboksen Hurtig enhedssøgning og derefter klikke på Start for at få vist enhedsstatus i højre rude. Vælg Digital afsendelse og fax i statusrullemenuen i ruden. 3. Konfigurér indstillingerne i afsnittet Faxindstillinger eller Avancerede faxindstillinger. Hvis du ønsker flere oplysninger om en bestemt indstilling, skal du klikke på konteksthjælpen ved siden af indstillingen. 4. Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du klikke på Anvend for at acceptere indstillingerne. Ud over at konfigurere en enkelt MFP kan du også udføre konfiguration af flere enheder. Når tilstanden for flere enheder bruges, konfigureres flere MFP'er samtidigt. Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du i HP Web Jetadmin - Referencemanual. 12 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

21 HP MFP Digital Sending Software - Konfigurationsværktøj Udfør følgende trin for at få adgang til MFP-indstillingerne for analog fax ved hjælp af DSSkonfigurationsværktøjet. 1. Start værktøjet (på computeren eller serveren) for at få åbne hovedskærmen. 2. Vælg MFP'en, og klik på knappen Konfigurer MFP på hovedskærmen, og klik derefter på fanen Send til fax for at åbne skærmen Faxindstillinger. 3. Vælg Aktiver Send til fax for at aktivere faxfunktionerne på MFP'en. Hvis du vil have adgang til indstillingerne for analog fax, skal du vælge det direkte fra MFP'ens indbyggede modem på rullelisten Send Faxes (Afsendelse af faxer). På skærmen Faxindstillinger skal du foretage dine ændringer i indstillingerne og klikke på OK for at acceptere indstillingerne. Vælg Avanceret for at åbne skærmen Advanced MFP Modem Settings (Avancerede MFP-modemindstillinger) for at få flere faxindstillinger. Du får flere oplysninger om indstillingerne ved at se Indstillinger for Send fax på side Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du klikke på OK for at acceptere indstillingerne. Ud over konfiguration af en enkelt MFP kan du også konfigurere flere enheder. Hvis du ønsker flere oplysninger om HP MFP Digital Sending Software - Konfigurationsværktøj, skal du se i HP MFP Digital Sending Software - Brugervejledning eller i HP MFP Digital Sending Software - Supportvejledning. BEMÆRK: Afhængigt af egenskaberne og indstillingerne for faxmetoden er nogle af disse indstillinger eventuelt ikke tilgængelige eller kan ikke konfigureres. DAWW Fjernkonfiguration af fax 13

22 Indstillinger for Send fax Indstil registreringen af klartone Med indstillingen for registrering af klartone angives, om faxmaskinen skal kontrollere, om der er en klartone, før en fax afsendes. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Registrer klartone. 5. Berør Aktiveret (standard) for at aktivere registrering af klartone, eller berør Deaktiveret for at deaktivere registrering af klartone. Indstil sidehovedet på forside (udgående faxer) Sidehovedet på forsiden består af dato, klokkeslæt, firmanavn, telefonnummer og sidenummer og er påtrykt øverst på siden af alle udgående faxer. Indstillingen bestemmer, om sidehovedet skal føjes til øverst på siden eller udskrives overlappende. Hvis sidehovedet tilføjes øverst på en side, flyttes sidedata ned, hvilket kan medføre, at data nederst på siden bliver skubbet til næste side, og der i så fald udskrives en ekstra side. Hvis sidehovedet udskrives overliggende, skubber det ingen sidedata, men kan blive udskrevet over data øverst på siden. BEMÆRK: Når videresendelse af fax er aktiveret, føjes sidehovedet på forsiden altid til øverst på siden, også hvis overlapning er aktiveret. 1. Berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Standardjobindstillinger. 3. Rul til, og berør Standardfaxindstillinger. 4. Rul til, og berør Faxafsendelse. 5. Berør Faxhoved for at se indstillingerne for brevhoved. 6. Berør Forside for at udskrive sidehovedet overlappende, eller berør Placér før (standard) for at føje sidehovedet til øverst på siden. 7. Berør Gem. Indstil opkaldstilstand Indstillingerne for opkaldstilstand angiver den anvendte opkaldstype: enten tone (tryk-tonetelefoner) eller impuls (drejeskivetelefoner). Udfør de følgende trin for at indstille opkaldstilstanden. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 14 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

23 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse, og brug nedpilen til at rulle til Opkaldstilstand. 5. Berør Opkaldstilstand for at se indstillingerne for opkaldstilstand. 6. Berør Tone (standard) for at indstille faxen til toneopkald, eller berør Impuls for at indstille faxen til impulsopkald. 7. Berør Gem. Indstilling af et opkaldspræfiks Indstillingen for opkaldspræfiks gør det muligt at indtaste et præfiksnummer (f.eks. "9" for at få adgang til en ekstern linje) under opkald. Præfiksnummeret føjes automatisk til alle telefonnumre, der kaldes op til. BEMÆRK: Det kan være nødvendigt med en pause mellem præfikset og telefonnummeret. Indtast et komma (,) for at indsætte en pause på to sekunder. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse, og brug nedpilen til at rulle til Opkaldspræfiks for at se indstillingerne for opkaldspræfiks. 5. Berør Special for at indtaste et opkaldspræfiksnummer. BEMÆRK: Hvis du vil deaktivere opkaldspræfikset, skal du berøre Fra (standard), berøre Gem og derefter springe de efterfølgende trin over. 6. Berør Gem for at åbne skærmen Set Dialing Prefix (Indstil opkaldspræfiks). 7. Berør Opkaldspræfiksnummer. 8. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 9. Indtast opkaldspræfiksnummeret, og berør OK. 10. Berør Gem. Indstil reglerne for genkald Indstil genopkald ved optaget Indstillingen for genopkald ved optaget vælger antallet af gange (0 til og med 9), som faxtilbehøret skal kalde op til et nummer igen, hvis det er optaget. Intervallet mellem gentagne forsøg angives via indstillingen Genopkaldsinterval. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning. 3. Rul til, og berør Faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Ring op igen ved optaget. 5. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. DAWW Indstillinger for Send fax 15

24 6. Indtast værdien (0-9), og berør OK. 7. Berør Gem. Indstil genopkald ved intet svar Med indstillingen for genopkald ved intet svar vælges antallet af gange, som faxtilbehøret ringer op igen, hvis det opkaldte nummer ikke svarer. Antallet af genopkald er enten 0 til 1 (brugt i USA) eller 0 til 2 afhængigt af indstillingen land/område. Intervallet mellem gentagne forsøg angives via indstillingen Genopkaldsinterval. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Rul til, og berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Ring op igen ved intet svar. 5. Berør Aldrig eller En gang. 6. Berør Gem. Indstil genopkaldsintervallet Med indstillingen for genopkaldsinterval vælges antal minutter mellem genopkald, hvis nummeret, der kaldes op til, er optaget eller ikke svarer. BEMÆRK: Du kan komme ud for, at der vises en meddelelse om genopkald på kontrolpanelet, når både Ring op igen, hvis nummeret er optaget og Ring op igen, hvis opkaldet ikke besvares er deaktiveret. Det sker, hvis faxtilbehøret ringer et nummer op, opnår forbindelse, og forbindelsen derefter afbrydes. Første genopkaldsforsøg sker ved bps, og, hvis dette mislykkes, foretages automatisk endnu to genopkaldsforsøg uanset genkaldsindstillingerne (det første ved bps, og hvis det mislykkes, det andet ved bps). Under dette genopkaldsforsøg vises en meddelelse på kontrolpanelet, der angiver, at et genopkaldsforsøg er i gang. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Genopkaldsinterval. 5. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 6. Indtast værdien (1-5), og berør OK. 7. Berør Gem. Indstil opløsning for udgående fax Indstillingen for opløsning af udgående fax bestemmer den maksimale opløsning, der understøttes af den modtagende faxmaskine. Faxtilbehøret bruger den højest mulige opløsning, (som begrænses af denne indstilling) samt den maksimale opløsning på den modtagende faxmaskine. BEMÆRK: Faxer, der er bredere end 21,25 cm, sendes automatisk som standard eller fin opløsning for at reducere telefontiden. 16 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

25 BEMÆRK: Indstillingen for standardopløsning har en lavere dpi end standardindstillingerne for opløsning for forrige MFP-model. For eksempel havde tidligere MFP-modeller en standardopløsning på FIN (200 x 200 dpi). BEMÆRK: Jo højere opløsningen er, jo længere overførselstid kræves. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Berør Standardjobindstillinger. 3. Berør Standardfaxindstillinger. 4. Rul til, og berør Faxafsendelse. 5. Berør Opløsning for at se indstillingerne for opløsning. 6. Berør Standard (200 x 100 dpi, standard), Fin (200 x 200 dpi) eller Superfin (300 x 300 dpi) for at vælge opløsningen. 7. Berør Gem. Indstil takstkoder Når indstillingen for takstkoder er aktiveret, bliver brugeren bedt om at indtaste et nummer ved afsendelse af en fax. Dette nummer placeres i takstkoderapporten. Hvis du vil have vist takstkoderapporten, kan du enten udskrive den eller søge i den ved hjælp af et program. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til og berør Startopsætning, og derefter Faxopsætning for at åbne faxmenuen. 3. Berør Indstillinger for faxafsendelse for at se indstillingerne for Fax Send. 4. Rul til, og berør Takstkoder for at se indstillingerne for takstkoden. 5. Berør Special for at aktivere takstkoder. BEMÆRK: Hvis du vil deaktivere takstkoder, skal du berøre Fra, berøre Gem og derefter springe de efterfølgende trin over. 6. Berør Gem for at åbne skærmen Billing Code (Faktureringskode). 7. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 8. Indtast det mindst mulige antal cifre, som du vil have i takstkoden, og berør derefter OK. 9. Berør Gem. Indtil JBIG-komprimeringstilstand Hvis du aktiverer JBIG-komprimering, kan det reducere opkaldsgebyret ved at reducere faxoverførselstiden, og er derfor den foretrukne indstilling. Imidlertid kan JBIG forårsage kompatibilitetsproblemer, når der kommunikeres med nogle ældre faxmaskiner, hvorfor du i så fald skal deaktivere det. BEMÆRK: JBIG-komprimering fungerer kun, når begge maskiner, både den sendende og den modtagende, benytter JBIG-komprimering. DAWW Indstillinger for Send fax 17

26 Udfør følgende trin for at aktivere eller deaktivere JBIG-komprimering. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning. 3. Rul til, og berør Faxopsætning. 4. Rul til, og berør Indstillinger for faxafsendelse. 5. Berør JBIG-komprimering for at se indstillingerne. 6. Berør Aktiveret (standard) for at aktivere JBIG-komprimering, eller berør Deaktiveret for at deaktivere JBIG-komprimering. Ændring af indstilling for skarphed Indstillingen Skarphed angiver skarpheden, som scanneren bruger, når MFP'en scanner originalen. Med brug af skarphed forbedres kanterne på originalen, så svag eller fin tekst og grafik gengives mere skarp. Forøgelse af skarphed forøger opløsningen, hvilket også forøger sendetiden. 1. Berør Fax-ikonet på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen. 2. Rul til, og berør Flere indstillinger. 3. Rul til, og berør Billedjustering. 4. Under overskriften Skarphed skal du berøre den venstre pil for at forøge skarpheden eller berøre den højre pil for at forøge skarpheden af billedet. 5. Berør OK for at acceptere indstillingen. Ændring af baggrundsindstillingen Hvis du faxer et dokument, der er trykt på farvet papir, kan du forbedre indstillingerne for faxkopien ved at fjerne en baggrund, der måske forårsager streger eller sløring i faxkopien. 1. Berør Fax-ikonet på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen. 2. Rul til, og berør Flere indstillinger. 3. Rul til, og berør Billedjustering. 4. Under overskriften Baggrundsoprydning skal du berøre den venstre eller den højre pil for at ændre baggrundsindstillingen. 5. Berør OK for at acceptere indstillingen. Ændring af indstilling for lysstyrke/mørkhed Indstillingen for lysstyrke/mørkhed justerer, hvor lyst eller mørkt det sendte billede ser ud på den modtagende faxmaskine. 1. Berør Fax-ikonet på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen. 2. Rul til, og berør Flere indstillinger. 3. Rul til, og berør Billedjustering. 18 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/

World Wide Web URL - Oplysninger specielt om HP LaserJet 3150: http://www.hp.com/support/lj3150/ Se her, hvad HP Customer Care kan tilbyde. Tak fordi du har handlet hos os. Sammen med produktet modtager du mange forskellige supportydelser fra Hewlett-Packard og vores supportpartnere, så du nemt, hurtigt

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER...

INDHOLD. Synkronisering af data...10 INDSTILLINGER FOR SYNKRONISERING... 12 INDSTILLINGER I LOTUS NOTES... 13 INDSTILLINGER I LOTUS ORGANIZER... BRUGERHÅNDBOG INDHOLD INDHOLD INDHOLD.................................. 2 INTRODUKTION............................. 3 Twig PC Tools............................ 3 Præsentation af grænsefladen..............

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1)

Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Brugervejledning til Cisco Unified Communications Self Care Portal, version 10.5(1) Unified Communications Self Care Portal 2 Indstillinger for Unified Communications Self Care 2 Telefoner 4 Yderligere

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/908958

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/908958 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere