HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning"

Transkript

1

2

3 HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

4 Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. De eneste garantier for HP-produkter og - serviceydelser er at finde i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri skal opfattes som en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller mangler heri. Edition 1, 10/2008 Varemærker Microsoft, Windows og Windows XP er amerikansk registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Alle de produkter, der er nævnt heri, er eventuelt varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Anvendelsen af dette produkt uden for de angivne lande/områder er muligvis ikke tilladt i henhold til den nationale lovgivning i landene/områderne. I de fleste lande/ områder er det ved lov strengt forbudt at slutte telekommunikationsudstyr (faxmaskiner), der ikke er godkendt, til offentlige telefonnet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. Varenummer: CC

5 Indholdsfortegnelse 1 Opsætning Introduktion... 2 Konventioner i vejledningen... 3 HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 funktioner... 4 Dele, der følger med faxtilbehøret... 5 Kontroller faxfunktion... 6 Nødvendige faxindstillinger... 7 Guiden Faxkonfiguration... 7 Faxopsætning, menu... 7 Indstil eller bekræft dato og klokkeslæt... 8 Indstil, bekræft eller foretag ændring for land/område Indstil faxbrevhovedet Angivelse af faxindstillinger Fjernkonfiguration af fax Webbrowser HP Web Jetadmin HP MFP Digital Sending Software - Konfigurationsværktøj Indstillinger for Send fax Indstil registreringen af klartone Indstil sidehovedet på forside (udgående faxer) Indstil opkaldstilstand Indstilling af et opkaldspræfiks Indstil reglerne for genkald Indstil genopkald ved optaget Indstil genopkald ved intet svar Indstil genopkaldsintervallet Indstil opløsning for udgående fax Indstil takstkoder Indtil JBIG-komprimeringstilstand Ændring af indstilling for skarphed Ændring af baggrundsindstillingen Ændring af indstilling for lysstyrke/mørkhed Aktivere Bekræftelse af faxnummer DAWW iii

6 Aktiver Faxnummer svarer til kortnummer Avancerede faxindstillinger Arkiver faxer Indstillinger for faxmodtagelse Angiv antal ringetoner, før der svares Føj stempel til modtagne faxer (indgående faxer) Indstil tilpasning til side Indstil papirbakken Bloker indgående faxer Opret en liste over blokerede faxnumere Fjern numre fra listen over blokerede faxnumre Ryd alle numre fra listen over blokerede faxnumre Start pollingmodtagelse Ændre beskedindstillinger Indstil fejlkorrektionstilstand Indstil modemlydstyrken Indstil ringelydstyrken Brug af fax Faxfunktionsskærmen Statusmeddelelsesfelt Send en fax Send en fax indtast numrene manuelt Send en fax via hurtigopkald Søg en hurtigopkaldsliste efter navn Send en fax ved at bruge telefonbogsnumre DSS-faxtelefonbogssøgning Annuller en fax Annuller den aktuelle faxoverførsel Annuller alle ventende faxer Faxmodtagelse Opret eller slet hurtigopkaldslister Opret en hurtigopkaldsliste Slette en hurtigopkaldsliste Slet et enkelt nummer i hurtigopkaldslisten Tilføj et nummer til en eksisterende hurtigopkaldsliste Samtaleopkald og Maks. forsøg Faxopkaldsrapport Faxaktivitetslog T.30-rapport Sikkerhedsindstillinger Ændring af din PIN-kode Indstil Videresendelse af fax iv DAWW

7 Planlægning af faxudskrivning (hukommelseslås) Aktivér eller deaktivér tidsplanen for udskrivning af faxer Opret en tidsplan for faxudskrivning Brug af fax via VoIP-netværk Løsning af faxproblemer Er faxmaskinen opsat korrekt? Hvilken type telefonlinje bruger du? Anvender du en strømbeskyttelsesenhed? Anvender du telefonselskabets tjeneste til indtalte meddelelser eller en telefonsvarer? Har din telefonlinje en funktion til ventende opkald? Kontroller status for faxtilbehør Faxfunktionen fungerer ikke Generelle faxproblemer Problemer med faxmodtagelse Problemer med faxafsendelse Fejlkoder Faxfejlmeddelelser Send Fax-meddelelser Meddelelser for faxmodtagelse Faxlogger og -rapporter Udskriv faxopkaldsrapporten Planlæg udskrivning af faxopkaldsrapporter Udskriv faxaktivitetsloggen Udskriv takstkoderapporten Ryd faxaktivitetsloggen og takstkoderapporten Udskriv rapporten for listen over blokerede faxnumre Udskriv rapport for hurtigopkaldsliste Serviceindstillinger Indstillinger i menuen Startopsætning Indstillinger i menuen Fejlfinding Indstillinger i menuen Nulstillinger Firmwareopgraderinger Tillæg A Service og support Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Kundesupport Tillæg B Specifikationer Specifikationer for faxtilbehørsproduktet Erstatningsdele og tilbehør DAWW v

8 Tillæg C Lovgivningsmæssige oplysninger Program for miljømæssig produktforvaltning Beskyttelse af miljøet Plastik Begrænsninger i materialet Bortskaffelse af produktaffald i private husholdninger i EU Kilder med yderligere oplysninger Overensstemmelseserklæring FCC-regulativer Additional FCC statement for telecom products (USA) Telephone Consumer Protection Act (USA) Canadiske DOC-regulativer Industry Canada CS-03 requirements EU-erklæring om telekommunikationsdrift New Zealand Telecom Statements EMI-erklæring (Taiwan) VCCI-erklæring (Japan) EMI-erklæring (Korea) Tabel for stoffer (Kina) Indeks vi DAWW

9 1 Opsætning Introduktion Konventioner i vejledningen HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 funktioner Dele, der følger med faxtilbehøret Kontroller faxfunktion Nødvendige faxindstillinger DAWW 1

10 Introduktion HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 betyder, at HP-multifunktionsproduktet kan fungere som en enkeltstående analog faxmaskine. Yderligere oplysninger findes i mfpfaxaccessory500. Denne vejledning beskriver dette produkts faxfunktioner og indeholder oplysninger om produktspecifikationer og lovmæssige oplysninger. BEMÆRK: Udover den analoge faxfunktion understøtter MFP'en også LAN-faxafsendelse. LANfaxafsendelse administreres via HP MFP Digital Sending Software Konfigurationsværktøj, som er et separat produkt, der ikke er dækket i dette dokument. Yderligere oplysninger om LAN-faxafsendelse findes i HP MFP Digital Sending Software Brugervejledning eller HP MFP Digital Sending Software Supportvejledning. Hvis både det analoge faxtilbehør og LAN-fax er installeret, kan kun én fax aktiveres ad gangen. Du bør gemme denne vejledning til senere brug, hvis du får brug for oplysninger om bestemte faxfunktioner. BEMÆRK: Hvis MFP'en blev leveret med faxtilbehøret installeret skal du fjerne dækslet til faxforbindelsen, tilslutte telefonledningen og derefter udføre den indledende faxkonfiguration. Dækslet til faxforbindelsen er placeret på telefonstikket på det bageste kort til ekstramoduler. 2 Kapitel 1 Opsætning DAWW

11 Konventioner i vejledningen I vejledningen findes der adskillige tip, noter og advarsler, som giver dig vigtige oplysninger. TIP: Tippene indeholder hjælp eller genveje. BEMÆRK: FORSIGTIG: af produktet. Noterne indeholder vigtige oplysninger om et begreb eller udførelsen af en opgave. Forsigtig angiver procedurer, som du skal følge for at undgå datatab eller beskadigelse ADVARSEL! Advarsler gør dig opmærksom på bestemte procedurer, som du skal følge for at undgå selv at komme til skade, katastrofalt datatab eller omfattende beskadigelse af produktet. DAWW Konventioner i vejledningen 3

12 HP LaserJet Analog Fax Accessory 500 funktioner Funktioner til faxafsendelse Hurtigopkald Faxadressekartotek Indstillinger for opløsning og billedjustering Takstkoder Funktioner til faxmodtagelse Føj stempel til modtagne faxer Bloker indgående faxer Faxpolling Justerbar antal ringetoner, før der svares Avancerede faxfunktioner Besked om faxstatus Arkiver faxer automatisk JBIG-komprimering Fejlkorrektion Fjernkonfiguration af fax Den integrerede webserver HP Web Jetadmin HP MFP Digital Sending-software Sikkerhedsfunktioner PIN-kode til faxudskrivning og videresendelse af fax Tidsplan for faxudskrivning 4 Kapitel 1 Opsætning DAWW

13 Dele, der følger med faxtilbehøret Følgende komponenter følger med faxtilbehøret: Kort til faxtilbehør Fax Brugervejledning (dette dokument) på cd Send Fax-driver og Send Fax-drivervejledning (på cd) Telefonledninger (ledninger) varierer efter land/område BEMÆRK: Send Fax Driver gør det muligt at sende en fax direkte fra din pc til en netværkstilsluttet MFP. Installation af denne driver er valgfri. Se Send Fax-drivervejledning på cd'en for at få yderligere instruktioner. DAWW Dele, der følger med faxtilbehøret 5

14 Kontroller faxfunktion Når faxtilbehøret er installeret og fungerer korrekt, vises faxikonet på MFP'ens kontrolpanel. Hvis faxtilbehøret netop er installeret, men ikke er konfigureret, er faxikonet nedtonet. Hvis dette sker, skal du bruge de medfølgende instruktioner til at konfigurere faxtilbehøret. 6 Kapitel 1 Opsætning DAWW

15 Nødvendige faxindstillinger BEMÆRK: Der findes en guide Faxkonfiguration, der fører dig gennem de nødvendige trin for at angive de nødvendige faxindstillinger. Når faxkortet er installeret, skal du konfigurere bestemte indstillinger, før du kan bruge det. Hvis disse indstillinger ikke er konfigureret, er faxikonet nedtonet. Disse indstillinger omfatter: Dato og klokkeslæt Land/område Faxbrevhoved (telefonnummer og firmanavn) Disse oplysninger bruges i faxbrevhovedet, der udskrives på alle udgående faxer. BEMÆRK: Når først faxtilbehøret er installeret, kan det læse nogle af disse indstillinger fra MFP'en, og derfor kan der allerede være angivet en værdi. Du bør kontrollere værdierne for at bekræfte, at de er indstillet og korrekte. BEMÆRK: I USA og mange andre lande/områder er angivelse af dato, klokkeslæt, land/område, telefonnummer og firmanavn og andre oplysninger i faxbrevhovedet et lovkrav. Guiden Faxkonfiguration Guiden Faxkonfiguration fører brugere gennem en trinvis fremgangsmåde for at konfigurere de faxindstillinger, der er nødvendige for at kunne bruge faxfunktionen. Hvis indstillingerne ikke er konfigureret, er faxfunktionen deaktiveret. Følgende er en liste over faxindstillinger, der konfigureres med guiden: Land/område Faxtelefonnummer Firmanavn Disse oplysninger bruges i faxbrevhovedet, der udskrives på alle udgående faxer. Guiden starter, når produktet tændes. Du kan vælge at bruge guiden eller afslutte den og konfigurere indstillingerne senere. Du kan også åbne guiden via menuen Administration på kontrolpanelet. Berør menuen Startopsætning, og tryk derefter på menuen Faxopsætning. BEMÆRK: De indstillinger, der angives ved hjælp af guiden på kontrolpanelet, tilsidesætter alle indstillinger, der er foretaget i den integrerede webserver. Faxopsætning, menu Indstil den nødvendige faxindstillinger ved at åbne menuen Administration på kontrolpanelet. Berør menuen Startopsætning, og tryk derefter på menuen Faxopsætning. BEMÆRK: Hvis menuindstillingerne Faxopsætning ikke vises i menuvisningen, kan LAN-fax være deaktiveret. Når LAN-fax er aktiveret, deaktiveres det analoge faxtilbehør, og faxmenuen vises ikke. Der kan kun være aktiveret én faxfunktion ad gangen enten LAN-fax eller analog fax. Faxikonet vises for en af faxfunktionerne. Hvis du vil bruge analog fax, når LAN-fax er aktiveret, skal du bruge HP MFP Digital Sending Software Konfigurationsværktøj til at deaktivere LAN-fax. DAWW Nødvendige faxindstillinger 7

16 Indstil eller bekræft dato og klokkeslæt Indstillingen for dato og klokkeslæt for faxtilbehøret har samme værdi som indstillingen for dato og klokkeslæt for MFP'en. Hvis det er første gang, du starter MFP'en, bedes du om disse oplysninger. Følg disse trin, hvis du vil bekræfte eller ændre klokkeslættet og datoen. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at få vist menuen til opsætningsindstillinger, og berør derefter Faxopsætning. 3. Berør Påkrævede indstillinger. 4. Vælg datoformat, og indtast derefter datoen. 5. Vælg klokkeslætsformat, og indtast derefter klokkeslættet. 6. Berør Gem for at acceptere indstillingerne. Indstil, bekræft eller foretag ændring for land/område. Indstillingen for land/område angiver det land/område, hvor produktet eller faxtilbehøret befinder sig. Denne indstilling angiver også dato-/klokkeslætsformat samt minimalt/maksimalt antal ring, før der svares, for det pågældende land/område. Da denne indstilling er et lovkrav for nogle lande/områder, skal den angives, før faxtilbehøret fungerer. Hvis det er første gang, du starter produktet, bedes du om disse oplysninger. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at få vist menuen til opsætningsindstillinger. 3. Berør Faxopsætning for at få vist menuen Faxopsætning, og berør Påkrævede indstillinger. 4. Berør Land/område for at få vist listen over lande/områder. 5. Rul gennem listen, indtil dit land/område vises, og berør derefter det pågældende land/område for at vælge det. 6. Berør Gem for at gemme indstillingerne. Indstil faxbrevhovedet Indstillingen for brevhovedet bruges til at indstille et telefonnummer og firmanavn, der placeres i faxbrevhovedet. Disse oplysninger er påkrævede og skal indstilles. BEMÆRK: Hvis faxikonet på kontrolpanelet ikke er nedtonet, har du udført al den nødvendige opsætning. Se Brug af fax på side 29 for at få oplysninger om afsendelse af faxer. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at få vist menuen Startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at få vist menuen Faxopsætning. 4. Berør Påkrævede indstillinger for at få vist menuen Nødvendige indstillinger. 5. Berør Oplysninger i faxhoved for at få vist indstillingerne for brevhovedet. 8 Kapitel 1 Opsætning DAWW

17 6. Berør Telefonnummer for at få vist skærmbilledet Telefonnummer. 7. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 8. Indtast telefonnummeret ved hjælp af tastaturet, og berør derefter OK. 9. Berør Gem for at gemme telefonnummeret i brevhovedet. 10. Berør Firmanavn, og gentag processen. DAWW Nødvendige faxindstillinger 9

18 10 Kapitel 1 Opsætning DAWW

19 2 Angivelse af faxindstillinger Fjernkonfiguration af fax Indstillinger for Send fax Indstillinger for faxmodtagelse Indstil fejlkorrektionstilstand Indstil modemlydstyrken Indstil ringelydstyrken DAWW 11

20 Fjernkonfiguration af fax Ud over via MFP-kontrolpanelet kan du udføre fjernkonfiguration af faxtilbehøret ved hjælp af forskellige softwareværktøjer. Da MFP'en omfatter en integreret webserver (EWS), kan du konfigurere faxtilbehøret over nettet ved hjælp af enten en webbrowser eller HP Web Jetadmin (WJA). Derudover kan du konfigurere faxtilbehøret over netværket gennem brug af en netværksforbundet computer og konfigurationsværktøjet HP MFP Digital Sending Software (DSS). Disse værktøjer giver adgang til de fleste konfigurationsindstillinger for faxtilbehøret, som er tilgængelige via MFP-faxmenuen. BEMÆRK: DSS-konfigurationsværktøjet kan bruges til at deaktivere/aktivere den analoge faxfunktion på MFP'en. Hvis DSS-konfigurationsværktøjet deaktiverer den analoge fax, og MFP'en derefter frakobles konfigurationsværktøjet, vil du ikke se Send til fax i EWS- eller WJA Digital Sending-menuen. Hvis det sker, skal du bruge DSS-konfigurationsværktøjet til at aktivere den analoge fax for MFP'en. Webbrowser MFP'en indeholder en integreret webserver (EWS). EWS gør det muligt for dig at bruge en webbrowser til at opnå adgang til og konfigurere de analoge faxindstillinger. 1. Indtast IP-adressen på MFP'en på browserens URL-adresselinje, og tryk på Enter for at åbne EWSskærmen Konfigurer MFP. Du finder IP-adressen på MFP'en ved at udskrive en MFPkonfigurationsside. BEMÆRK: Hvis der bruges DSS, vises en meddelelse på EWS, der angiver, at DSS har kontrollen. Den eneste måde, hvorpå indstillingerne kan ændres, er gennem DSS. 2. Klik på fanen Fax. Skærmen Faxindstillinger åbnes. 3. På skærmen Faxindstillinger skal du foretage dine ændringer i indstillingerne og klikke på Anvend for at acceptere indstillingerne. Vælg Avanceret for at konfigurere avancerede faxindstillinger. Du får flere oplysninger om indstillingerne ved at se Indstillinger for Send fax på side Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du klikke på OK for at acceptere indstillingerne. HP Web Jetadmin Udfør følgende trin for at få adgang til MFP-indstillingerne for analog fax ved hjælp af HP Web Jetadmin. Detaljerede oplysninger om HP Web Jetadmin finder du i HP Web Jetadmin - Referencemanual. 1. Start HP Web Jetadmin. 2. I tekstboksen Hurtigt overblik skal du indtaste IP-adressen for MFP'en i tekstboksen Hurtig enhedssøgning og derefter klikke på Start for at få vist enhedsstatus i højre rude. Vælg Digital afsendelse og fax i statusrullemenuen i ruden. 3. Konfigurér indstillingerne i afsnittet Faxindstillinger eller Avancerede faxindstillinger. Hvis du ønsker flere oplysninger om en bestemt indstilling, skal du klikke på konteksthjælpen ved siden af indstillingen. 4. Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du klikke på Anvend for at acceptere indstillingerne. Ud over at konfigurere en enkelt MFP kan du også udføre konfiguration af flere enheder. Når tilstanden for flere enheder bruges, konfigureres flere MFP'er samtidigt. Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du i HP Web Jetadmin - Referencemanual. 12 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

21 HP MFP Digital Sending Software - Konfigurationsværktøj Udfør følgende trin for at få adgang til MFP-indstillingerne for analog fax ved hjælp af DSSkonfigurationsværktøjet. 1. Start værktøjet (på computeren eller serveren) for at få åbne hovedskærmen. 2. Vælg MFP'en, og klik på knappen Konfigurer MFP på hovedskærmen, og klik derefter på fanen Send til fax for at åbne skærmen Faxindstillinger. 3. Vælg Aktiver Send til fax for at aktivere faxfunktionerne på MFP'en. Hvis du vil have adgang til indstillingerne for analog fax, skal du vælge det direkte fra MFP'ens indbyggede modem på rullelisten Send Faxes (Afsendelse af faxer). På skærmen Faxindstillinger skal du foretage dine ændringer i indstillingerne og klikke på OK for at acceptere indstillingerne. Vælg Avanceret for at åbne skærmen Advanced MFP Modem Settings (Avancerede MFP-modemindstillinger) for at få flere faxindstillinger. Du får flere oplysninger om indstillingerne ved at se Indstillinger for Send fax på side Når du har foretaget ændringer i indstillingerne, skal du klikke på OK for at acceptere indstillingerne. Ud over konfiguration af en enkelt MFP kan du også konfigurere flere enheder. Hvis du ønsker flere oplysninger om HP MFP Digital Sending Software - Konfigurationsværktøj, skal du se i HP MFP Digital Sending Software - Brugervejledning eller i HP MFP Digital Sending Software - Supportvejledning. BEMÆRK: Afhængigt af egenskaberne og indstillingerne for faxmetoden er nogle af disse indstillinger eventuelt ikke tilgængelige eller kan ikke konfigureres. DAWW Fjernkonfiguration af fax 13

22 Indstillinger for Send fax Indstil registreringen af klartone Med indstillingen for registrering af klartone angives, om faxmaskinen skal kontrollere, om der er en klartone, før en fax afsendes. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Registrer klartone. 5. Berør Aktiveret (standard) for at aktivere registrering af klartone, eller berør Deaktiveret for at deaktivere registrering af klartone. Indstil sidehovedet på forside (udgående faxer) Sidehovedet på forsiden består af dato, klokkeslæt, firmanavn, telefonnummer og sidenummer og er påtrykt øverst på siden af alle udgående faxer. Indstillingen bestemmer, om sidehovedet skal føjes til øverst på siden eller udskrives overlappende. Hvis sidehovedet tilføjes øverst på en side, flyttes sidedata ned, hvilket kan medføre, at data nederst på siden bliver skubbet til næste side, og der i så fald udskrives en ekstra side. Hvis sidehovedet udskrives overliggende, skubber det ingen sidedata, men kan blive udskrevet over data øverst på siden. BEMÆRK: Når videresendelse af fax er aktiveret, føjes sidehovedet på forsiden altid til øverst på siden, også hvis overlapning er aktiveret. 1. Berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Standardjobindstillinger. 3. Rul til, og berør Standardfaxindstillinger. 4. Rul til, og berør Faxafsendelse. 5. Berør Faxhoved for at se indstillingerne for brevhoved. 6. Berør Forside for at udskrive sidehovedet overlappende, eller berør Placér før (standard) for at føje sidehovedet til øverst på siden. 7. Berør Gem. Indstil opkaldstilstand Indstillingerne for opkaldstilstand angiver den anvendte opkaldstype: enten tone (tryk-tonetelefoner) eller impuls (drejeskivetelefoner). Udfør de følgende trin for at indstille opkaldstilstanden. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 14 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

23 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse, og brug nedpilen til at rulle til Opkaldstilstand. 5. Berør Opkaldstilstand for at se indstillingerne for opkaldstilstand. 6. Berør Tone (standard) for at indstille faxen til toneopkald, eller berør Impuls for at indstille faxen til impulsopkald. 7. Berør Gem. Indstilling af et opkaldspræfiks Indstillingen for opkaldspræfiks gør det muligt at indtaste et præfiksnummer (f.eks. "9" for at få adgang til en ekstern linje) under opkald. Præfiksnummeret føjes automatisk til alle telefonnumre, der kaldes op til. BEMÆRK: Det kan være nødvendigt med en pause mellem præfikset og telefonnummeret. Indtast et komma (,) for at indsætte en pause på to sekunder. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse, og brug nedpilen til at rulle til Opkaldspræfiks for at se indstillingerne for opkaldspræfiks. 5. Berør Special for at indtaste et opkaldspræfiksnummer. BEMÆRK: Hvis du vil deaktivere opkaldspræfikset, skal du berøre Fra (standard), berøre Gem og derefter springe de efterfølgende trin over. 6. Berør Gem for at åbne skærmen Set Dialing Prefix (Indstil opkaldspræfiks). 7. Berør Opkaldspræfiksnummer. 8. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 9. Indtast opkaldspræfiksnummeret, og berør OK. 10. Berør Gem. Indstil reglerne for genkald Indstil genopkald ved optaget Indstillingen for genopkald ved optaget vælger antallet af gange (0 til og med 9), som faxtilbehøret skal kalde op til et nummer igen, hvis det er optaget. Intervallet mellem gentagne forsøg angives via indstillingen Genopkaldsinterval. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning. 3. Rul til, og berør Faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Ring op igen ved optaget. 5. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. DAWW Indstillinger for Send fax 15

24 6. Indtast værdien (0-9), og berør OK. 7. Berør Gem. Indstil genopkald ved intet svar Med indstillingen for genopkald ved intet svar vælges antallet af gange, som faxtilbehøret ringer op igen, hvis det opkaldte nummer ikke svarer. Antallet af genopkald er enten 0 til 1 (brugt i USA) eller 0 til 2 afhængigt af indstillingen land/område. Intervallet mellem gentagne forsøg angives via indstillingen Genopkaldsinterval. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Rul til, og berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Ring op igen ved intet svar. 5. Berør Aldrig eller En gang. 6. Berør Gem. Indstil genopkaldsintervallet Med indstillingen for genopkaldsinterval vælges antal minutter mellem genopkald, hvis nummeret, der kaldes op til, er optaget eller ikke svarer. BEMÆRK: Du kan komme ud for, at der vises en meddelelse om genopkald på kontrolpanelet, når både Ring op igen, hvis nummeret er optaget og Ring op igen, hvis opkaldet ikke besvares er deaktiveret. Det sker, hvis faxtilbehøret ringer et nummer op, opnår forbindelse, og forbindelsen derefter afbrydes. Første genopkaldsforsøg sker ved bps, og, hvis dette mislykkes, foretages automatisk endnu to genopkaldsforsøg uanset genkaldsindstillingerne (det første ved bps, og hvis det mislykkes, det andet ved bps). Under dette genopkaldsforsøg vises en meddelelse på kontrolpanelet, der angiver, at et genopkaldsforsøg er i gang. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning for at åbne menuen for startopsætning. 3. Berør Faxopsætning for at åbne menuen for faxopsætning. 4. Berør Indstillinger for faxafsendelse og brug nedpilen til at rulle til Genopkaldsinterval. 5. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 6. Indtast værdien (1-5), og berør OK. 7. Berør Gem. Indstil opløsning for udgående fax Indstillingen for opløsning af udgående fax bestemmer den maksimale opløsning, der understøttes af den modtagende faxmaskine. Faxtilbehøret bruger den højest mulige opløsning, (som begrænses af denne indstilling) samt den maksimale opløsning på den modtagende faxmaskine. BEMÆRK: Faxer, der er bredere end 21,25 cm, sendes automatisk som standard eller fin opløsning for at reducere telefontiden. 16 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

25 BEMÆRK: Indstillingen for standardopløsning har en lavere dpi end standardindstillingerne for opløsning for forrige MFP-model. For eksempel havde tidligere MFP-modeller en standardopløsning på FIN (200 x 200 dpi). BEMÆRK: Jo højere opløsningen er, jo længere overførselstid kræves. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Berør Standardjobindstillinger. 3. Berør Standardfaxindstillinger. 4. Rul til, og berør Faxafsendelse. 5. Berør Opløsning for at se indstillingerne for opløsning. 6. Berør Standard (200 x 100 dpi, standard), Fin (200 x 200 dpi) eller Superfin (300 x 300 dpi) for at vælge opløsningen. 7. Berør Gem. Indstil takstkoder Når indstillingen for takstkoder er aktiveret, bliver brugeren bedt om at indtaste et nummer ved afsendelse af en fax. Dette nummer placeres i takstkoderapporten. Hvis du vil have vist takstkoderapporten, kan du enten udskrive den eller søge i den ved hjælp af et program. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til og berør Startopsætning, og derefter Faxopsætning for at åbne faxmenuen. 3. Berør Indstillinger for faxafsendelse for at se indstillingerne for Fax Send. 4. Rul til, og berør Takstkoder for at se indstillingerne for takstkoden. 5. Berør Special for at aktivere takstkoder. BEMÆRK: Hvis du vil deaktivere takstkoder, skal du berøre Fra, berøre Gem og derefter springe de efterfølgende trin over. 6. Berør Gem for at åbne skærmen Billing Code (Faktureringskode). 7. Berør tekstboksen for at få vist tastaturet. 8. Indtast det mindst mulige antal cifre, som du vil have i takstkoden, og berør derefter OK. 9. Berør Gem. Indtil JBIG-komprimeringstilstand Hvis du aktiverer JBIG-komprimering, kan det reducere opkaldsgebyret ved at reducere faxoverførselstiden, og er derfor den foretrukne indstilling. Imidlertid kan JBIG forårsage kompatibilitetsproblemer, når der kommunikeres med nogle ældre faxmaskiner, hvorfor du i så fald skal deaktivere det. BEMÆRK: JBIG-komprimering fungerer kun, når begge maskiner, både den sendende og den modtagende, benytter JBIG-komprimering. DAWW Indstillinger for Send fax 17

26 Udfør følgende trin for at aktivere eller deaktivere JBIG-komprimering. 1. Rul til, og berør Administration-ikonet på kontrolpanelet for at åbne menuen Administration. 2. Rul til, og berør Startopsætning. 3. Rul til, og berør Faxopsætning. 4. Rul til, og berør Indstillinger for faxafsendelse. 5. Berør JBIG-komprimering for at se indstillingerne. 6. Berør Aktiveret (standard) for at aktivere JBIG-komprimering, eller berør Deaktiveret for at deaktivere JBIG-komprimering. Ændring af indstilling for skarphed Indstillingen Skarphed angiver skarpheden, som scanneren bruger, når MFP'en scanner originalen. Med brug af skarphed forbedres kanterne på originalen, så svag eller fin tekst og grafik gengives mere skarp. Forøgelse af skarphed forøger opløsningen, hvilket også forøger sendetiden. 1. Berør Fax-ikonet på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen. 2. Rul til, og berør Flere indstillinger. 3. Rul til, og berør Billedjustering. 4. Under overskriften Skarphed skal du berøre den venstre pil for at forøge skarpheden eller berøre den højre pil for at forøge skarpheden af billedet. 5. Berør OK for at acceptere indstillingen. Ændring af baggrundsindstillingen Hvis du faxer et dokument, der er trykt på farvet papir, kan du forbedre indstillingerne for faxkopien ved at fjerne en baggrund, der måske forårsager streger eller sløring i faxkopien. 1. Berør Fax-ikonet på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen. 2. Rul til, og berør Flere indstillinger. 3. Rul til, og berør Billedjustering. 4. Under overskriften Baggrundsoprydning skal du berøre den venstre eller den højre pil for at ændre baggrundsindstillingen. 5. Berør OK for at acceptere indstillingen. Ændring af indstilling for lysstyrke/mørkhed Indstillingen for lysstyrke/mørkhed justerer, hvor lyst eller mørkt det sendte billede ser ud på den modtagende faxmaskine. 1. Berør Fax-ikonet på kontrolpanelet for at få vist faxskærmen. 2. Rul til, og berør Flere indstillinger. 3. Rul til, og berør Billedjustering. 18 Kapitel 2 Angivelse af faxindstillinger DAWW

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Brugervejledning

HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Brugervejledning HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

HP Color LaserJet CM6040/CM6030 MFP-serien Analog Fax Accessory 300 Fax Brugervejledning

HP Color LaserJet CM6040/CM6030 MFP-serien Analog Fax Accessory 300 Fax Brugervejledning HP Color LaserJet CM6040/CM6030 MFP-serien Analog Fax Accessory 300 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Modem og lokalnetværk Brugervejledning

Modem og lokalnetværk Brugervejledning Modem og lokalnetværk Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500MFP

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET 9500MFP i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Bluetooth til Windows

Bluetooth til Windows Bluetooth til Windows Sådan kommer du i gang Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere