Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindab Brugervejledning - læsseramper. Lindab Doorline 1404.01. Brugervejledning Læsseramper"

Transkript

1 Lindab Brugervejledning - læsseramper Lindab Doorline Brugervejledning Læsseramper

2 Indhold 1. Generelt Brug af vejledningen Operatør/tekniker Garanti Eftersalg Overensstemmelseserklæring og CE-mærkning Sikkerhed Generelt Korrekt/forkert brug Sikkerhedsforanstaltninger for læsserampen Obligatorisk årligt eftersyn Beskrivelse af læsserampen Beskrivelse af systemet Tekniske data Montering, installation og eftersyn Betjening Fejlfinding Vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse 232M/232M Forebyggende vedligeholdelse 233M/233M100/233NG Årlig vedligeholdelse Justering Ude af drift Afmontering, nedtagning og bortskaffelse

3 1. Generelt 1.1 Brug af vejledningen 1.2 Operatør/tekniker 1.4 Eftersalg I denne vejledning beskrives, hvordan læsseramper fra Lindab anvendes. De sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages, beskrives, og samtidig er der en beskrivelse af læsserampen samt af, hvordan fejl kan løses. Denne beskrivelse er henvendt til operatøren af læsserampen. Efter læsning af vejledningen bør du være i stand til at betjene læsserampen, men du må dog ikke løse fejl ved læsserampen. Ved tekniske fejl skal du kontakte en kvalificeret tekniker. Tekstlayout Tekst med kursiv: oplysninger, der kræver ekstra opmærksomhed. Tekst med fed: vigtige oplysninger. Anvendte symboler! Advarsel! Hvis instruktionerne ledsages af dette symbol, betyder det, at læsserampen kan blive beskadiget, eller at der kan opstå fejl, hvis instruktionerne ikke følges til fulde. Hvis teksten ledsages af dette symbol, betyder det, at der er fare for personskade, hvis instruktionerne ikke følges til fulde. Bruger Brugeren er de personer, der håndterer læsserampen på nogen måde. Operatør Operatøren er de personer, som normalt håndterer læsserampen. Operatøren skal kende alle de sikkerhedsregler, der er beskrevet i denne vejledning. Operatøren må ikke udføre reparationer på læsserampen. Tekniker Teknikeren er en tekniker, som er kvalificeret til at foretage tekniske reparationer på eller af læsserampen. Han/hun er kvalificeret til at udføre mekaniske og/eller elektrotekniske reparationer af systemet/systemerne og/eller vedligeholdelsesarbejde. 1.3 Garanti Garantibetingelserne, som er beskrevet i de generelle salgsvilkår og/eller garantien bortfalder, hvis følgende gør sig gældende: 1. Der er udført vedligeholdelsesarbejde og/eller reparationer uden at følge instruktionerne omhyggeligt. 2. Montage/reparationer er ikke blevet udført af en kvalificeret tekniker. Hvis der forekommer mangler eller problemer, eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Lindab. 1.5 Overensstemmelseserklæring og CE-mærkning Loading Systems International B.V., Loodsweg 1, 8243 PH LELYSTAD, Holland erklærer hermed, at følgende produkter: Læsserampe 232M, 232J, 232M100 Læsserampe 233M, 233J, 233M100, 233NG Overholder maskindirektivet (2006/42/EF med senere ændringer). Overholder følgende yderligere EUdirektiver: EMC-direktivet 2004/108/EF med senere ændringer; lavspændingsdirektivet 2006/95/EF med senere ændringer. Overholder den harmoniserede EUstandard: EN 1398: Der er ikke blevet anvendt originale reservedele. 4. Det kan påvises, at de leverede komponenter er blevet behandlet ulovligt, forkert og/eller forsømmeligt. 5. Læsserampen er blevet brugt til andre formål end det, den er konstrueret til. 3

4 2. Sikkerhed 2.1 Generelt 2.2 Korrekt/forkert brug 2.3 Sikkerhedsforanstaltninger for læsserampen Selvom Lindab har taget alle tænkelige forholdsregler, gælder følgende regler: Under betjening af læsserampen skal omgivelserne holdes under opsyn (hvis det er muligt). Der må ikke indføres genstande mellem, under eller i læsserampen eller dens bevægelige dele. Der skal holdes en vis afstand til læsserampen, når den er i bevægelse. Læsserampens bevægelsesretning må ikke blokeres. Der skal være fri bevægelse. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for håndtering eller arbejde, der er udført af en bruger, operatør eller tekniker, der ikke er autoriseret eller ikke er tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet.!! Sikkerhedsforanstaltninger Før læsserampen tages i brug første gang, skal operatøren læse hele den medfølgende vejledning. Læsserampen skal bruges iht. instruktionerne. Alle andre former for brug kan medføre uforudsete forhold og er derfor strengt forbudt. Instruktionerne i vejledningen skal følges omhyggeligt. Afbryd altid strømmen (dette gælder kun for eldrevne læsseramper), før der udføres arbejde på systemet. Sørg altid for, at strømmen ikke kan blive slået til ved et uheld. Vær ekstra opmærksom på at sikre, at styring altid er lukket under drift (dette gælder kun for eldrevne læsseramper). Styring må kun åbnes af en tekniker, der har gennemgået et elektroteknikkursus.! Sikkerhed skal altid prioriteres over drift. Sikkerhedsforanstaltninger Læsserampen er konstrueret og fremstillet i henhold til de gældende EU-direktiver. Producenten har været meget opmærksom på sikkerheden i forbindelse med læsserampen og har taget mange sikkerhedsforanstaltninger (nødstop, sikkerhedsanordning for port/læsserampe). Det skal regelmæssigt kontrolleres (én gang om måneden), om sikkerhedsudstyret stadig fungerer korrekt. Afbryd altid strømmen (dette gælder kun for eldrevne læsseramper), før der udføres arbejde på systemet. Sørg altid for, at strømmen ikke kan blive slået til ved et uheld. Desuden skal arbejdsområdet afskærmes, så arbejdsområdet er tydeligt markeret. 2.4 Obligatorisk årligt eftersyn! For at overholde de lovpligtige bestemmelser skal brugeren/operatøren få læsserampen efterset mindst en gang om året. Hvis der er behov for justering, skal justeringen foretages af en fuldt autoriseret tekniker. 4

5 3. Beskrivelse af læsserampen 3.1 Beskrivelse af systemet 3.3 Montage, installation, eftersyn!! Læsserampen og dens bevægelige øverste dæk og næbet er konstrueret og fremstillet til at bygge bro mellem højdeforskellen mellem læsseområdet og køretøjets lad. Dermed bliver det muligt at af- og pålæsse køretøjer. Afhængigt af modellen aktiveres bevægelserne (løft, ind og ud) manuelt eller vha. en trykknap. Overskrid aldrig den løftekapacitet, som læsserampen er konstrueret og fremstillet til. Læsserampen skal monteres af en tekniker, der er godkendt af Lindab. Før læsserampen tages i brug første gang, skal den autoriserede tekniker kontrollere læsserampens sikkerhed og betjening og frigive den til brug af den rette bruger eller operatør. Læsserampesystemets sikkerhed skal kontrolleres mindst en gang om året. Dette eftersyn skal udføres af en godkendt tekniker, og alle former for kontrol skal ske iht. sikkerhedsanvisningerne. Brug kun læsserampen til det formål, den er konstrueret og fremstillet til. Løfteenheder (gaffeltruck eller palletruck osv.) på læsserampen skal altid være under opsyn. 3.2 Tekniske data Øverste dæk: Understel: Næbvinkel: Beskyttelsesudstyr: Motor: Frekvens: Manuel tilbageføring: Betjeningspanel: Udvendig diameter for hovedcylinder: Fra L2 = mm: 233NG: Stål, holdbar udførelse Profileret stål, selvunderstøttende 4 grader for 232M(100), 5 grader for 233M(100)/233NG Hydraulisk sikkerhedsstop med integreret slangesikkerhedsventil i cylinder 230 V eller 400 V 50 Hz Standard Nødstop iht. EN 418, 230 V/400 V, 50 Hz 65 mm 110 mm 2 50 mm Udvendig diameter for næbcylinder: 45 mm for 232, 50 mm for 233 5

6 3. Beskrivelse af læsserampen 3.4 Betjening Elektrisk betjening Betjeningspanelet er placeret, så det er muligt under betjening af læsserampen at holde opsyn med det område, hvor der kan forekomme risici. Hængslet næb: Betjeningspanelet har 2 styrefunktioner: Op og Til hvileposition (R). Det øverste dæk løftes, så længe styrefunktionen er aktiveret. Så snart det øverste dæk når øverste niveau, drejer klappen horisontalt. Så snart styrefunktionen slippes, skal det øverste dæk straks sænkes og være placeret på køretøjet. Klapunderstøttelsen skal være mindst 100 mm. Styrefunktionen Op er en dødemandsfunktion. Det betyder, at løftet af det øverste dæk eller drejningen af klappen straks stopper, når knappen slippes. For at få læsserampen tilbage til hvileposition skal styrefunktionen Til hvileposition (R) aktiveres, hvorefter det øverste dæk løftes, og klappen er i lodret position. Derefter sænkes det øverste dæk til dets hvileposition. Kontrollér, at klappens gribeanordninger låses. Hvis læsserampen ikke aktiverer en bestemt funktion efter en bestemt puls, kan det skyldes, at en af de beskrevne sikkerhedsfunktioner er blevet aktiveret. Kontrollér, om det er tilfældet. Hvis det ikke løser problemet, kan du finde hjælp i afsnit 3.5: Fejlfinding. Fremskydeligt næb: Betjeningspanelet har 4 styrefunktioner: Op, Udskyd, Træk tilbage og Til hvileposition (R). Hvis styrefunktionen Op aktiveres, flytter det øverste dæk til et højere niveau. 1,5 sekund efter, at funktionen slippes, begynder dækket at køre ned. Så snart det øverste dæk har nået det øverste niveau, skal styrefunktionen Udskyd benyttes. Rampen hæves lidt, før næbet skydes ud, og sænkes ikke, så længe betjeningsfunktionen bruges.! Styrefunktionen Udskyd kan først bruges, når styrefunktionen Op har været brugt i mindst 2 sekunder. Klappens bevægelse stopper, så snart styrefunktionen slippes. Det øverste dæk begynder at køre ned efter 1,5 sekund, indtil klappen hviler på køretøjets lad. Klapunderstøttelsen skal være mindst 100 mm. Sørg for, at der ikke er genstande under klappen, når den hviler på køretøjets lad. Kun klappen må hvile på køretøjets lad! Klapunderstøttelsen kan nemt justeres bagefter vha. knapperne Udskyd og Træk tilbage. Når en af disse knapper bruges, løftes dækket altid først i 1,5 sekund. Derefter starter bevægelsen ind- eller udad. For at få læsserampen tilbage til hvileposition skal styrefunktionen Til hvileposition (R) aktiveres, hvorefter det øverste dæk løftes. Så snart det øverste niveau nås, trækkes næbet tilbage. Derefter vender det øverste dæk tilbage til hvilepositionen. Hvis læsserampen ikke aktiverer en bestemt funktion efter en bestemt puls, kan det skyldes, at en af de beskrevne sikkerhedsforanstaltninger er blevet aktiveret. Kontrollér, om det er tilfældet. Hvis det ikke løser problemet, kan du finde hjælp i afsnit 3.5: Fejlfinding. Nødstop: Aktivering: Sæt hovedkontakten på 0. Deaktivering: Sæt hovedkontakten på 1, og brug styrefunktionen ( Op ) kortvarigt.! Styrefunktionerne inkluderer nødstopsystemet, som gør det muligt at deaktivere læsserampen selv med en defekt kontakt (dette gælder kun for eldrevne læsseramper). 3.5 Fejlfinding Hvis læsserampen ikke reagerer med det samme efter aktivering af styringen, eller hvis læsserampen af en eller anden årsag stopper, skal følgende fremgangsmåde følges: Kontrollér, om der er en genstand i bevægelsesretningen, som forhindrer læsserampens bevægelsesfrihed. Fjern i så fald genstanden. Kontrollér, om en eller flere sikkerhedsforanstaltninger er blevet aktiveret. Kontrollér, om der er belastning på det øverste dæk. Fjern den, hvis det er tilfældet. Hvis problemet ikke løses, skal du kontakte Lindabs tekniske afdeling og informere dem om det. Brugeren må aldrig deaktivere sikkerhedsudstyret. Brugeren må ikke selv udføre andet arbejde, da det kan medføre, at garantien bortfalder. 6

7 3. Beskrivelse af læsserampen 3.6 Vedligeholdelsesarbejde Forebyggende vedligeholdelse 232M/232M100 Kompliceret vedligeholdelsesarbejde kræver specialviden. Af hensyn til din egen sikkerhed anbefaler vi stærkt, at du kontakter din forhandler, hvis der skal udføres kompliceret vedligeholdelsesarbejde. Kvalificerede medarbejdere i virksomheden kan udføre det her anførte vedligeholdelsesarbejde:! Brug altid servicestøtten i forbindelse med vedligeholdelse af læsserampen! Hver uge: Alle læsserampens funktioner skal testes en gang om ugen, også selvom den ikke har været i brug. Denne kontrol kan nemt udføres ved at køre læsserampen gennem sin cyklus flere gange. Hver måned: Hver måned skal en række smørepunkter kontrolleres (se tegningen her nederst på siden), rengøres og smøres, og akslernes fastgørelse skal kontrolleres (se f.eks. billede 1 og 2): 1. Baghængslerne på det øverste dæk 2. Hovedcylinderens drejepunkter (på frontbjælken og på øverste dæk) 3. Fjederenhed på sidenæb (ekstraudstyr) Hver anden måned: Kontrollér olien i tanken. Sæt læsserampen i laveste position, og afbryd strømmen. Hvis der er en åben grav, kan du nemt kravle ind under rampen. Strømforsyningen er monteret på øverste dæk. Brug en skruetrækker som oliepind til at måle oliestanden. Oliestanden må ikke være lavere end 20 mm under påfyldningsåbningen. Bemærk! Der må kun anvendes én type olie i hydrauliksystemet. Brug kun Univis J13 eller tilsvarende. Billede 1 Billede 2 7

8 3. Beskrivelse af læsserampen Forebyggende vedligeholdelse 233M/233M100/233NG Hver uge: Alle læsserampens funktioner skal testes en gang om ugen, også selvom den ikke har været i brug. Denne kontrol kan nemt udføres ved at køre læsserampen gennem sin cyklus flere gange. Hver måned: Hver måned skal en række smørepunkter kontrolleres (se tegningen her nederst på siden), rengøres og smøres, og akslernes fastgørelse skal kontrolleres (se f.eks. billede 1 og 2 på side 7): 1. Baghængslerne på det øverste dæk 2. Hovedcylinderens drejepunkter (på frontbjælken og på øverste dæk) 3. Næbcylinderens drejepunkter 4. Styreklodsnæb (rund nylon) 5. Fjederenhed og styresystemets sidenæb (ekstraudstyr) Hver anden måned: Kontrollér olien i tanken. Sæt læsserampen i laveste position, og afbryd strømmen. Hvis der er en åben grav, kan du nemt kravle ind under rampen. Strømforsyningen er monteret på øverste dæk. Brug en skruetrækker som oliepind til at måle oliestanden. Oliestanden må ikke være lavere end 20 mm under påfyldningsåbningen. Bemærk! Der må kun anvendes én type olie i hydrauliksystemet. Brug kun Univis J13 eller tilsvarende. 8

9 3. Beskrivelse af læsserampen Årlig vedligeholdelse Det årlige vedligeholdelsesarbejde for læsseplatformssystemer må kun udføres af autoriserede fagfolk. Under et servicebesøg skal læsserampen omhyggeligt efterses for funktionsfejl eller defekte dele. Kontrollér alle mekaniske, hydrauliske og elektriske dele. Betjen rampen flere gange efter kontrol for at sikre, at alle funktionerne fungerer korrekt. Brug denne vejledning til at løse eventuelle funktionsfejl og til at reparere rampen. Årlig vedligeholdelse af mekaniske dele: Kontrollér alle svejsninger for revner. Hvis en svejsning er revnet, skal læsserampen blokeres. Den må ikke bruges. Kontakt din forhandler angående sikkerhedsrisici og/eller reparation af svejsningen. Rampen kan bruges igen, når svejsningen er repareret. Kontrollér, smør og rengør hængsler, drejepunkter og styreskinner. Kontrollér rampen for korrosion. Rengør korroderede dele, og brug grunder og maling eller zinkspray til at beskytte delene. Udskift delene, hvis de er meget korroderede. Kontrollér skrueforbindelserne på frontbjælken, forankringen og det øverste dæk. Spænd om nødvendigt skruerne. 3.7 Justering Ved montage skal læsserampesystemet justeres, så indstillingerne overholder de aftalte krav. Brugeren må ikke foretages ændringer af indstillingerne. Hvis der kræves ændringer på et senere tidspunkt, skal forhandleren kontaktes, så ændringerne kan foretages af forhandleren. Hvis brugeren eller en tredjepart foretager ændringer af fabriksindstillingerne, kan garanti bortfald på grund af uautoriserede ændringer. Årlig vedligeholdelse af hydraulikdele: Kontrollér alle cylindre, tilslutninger og slanger for lækage. Udskift defekte dele. Kontrollér oliestanden. Der må kun anvendes én type olie i hydrauliksystemet. Brug kun Univis J13 eller tilsvarende. Årlig vedligeholdelse af elektriske dele: Kontrollér alle kablerne. Kablernes isolering er intakt. Udskift beskadigede kabler, da de udgør en sikkerhedsrisiko. Kontrollér alle magnetspolernes forbindelser på strømforsyningen og i kontaktskabet. Løse kontakter eller dårlige forbindelser kan forårsage funktionsfejl. 3.8 Ude af drift Hvis der udføres vedligeholdelsesarbejde (af en tekniker), eller hvis læsserampesystemet ikke skal bruges i længere tid, skal strømmen afbrydes (dette gælder kun for eldrevne læsseramper), og læsserampen skal sikres mod utilsigtet og uautoriseret brug. 3.9 Afmontering, nedtagning og bortskaffelse Læsserampen er fremstillet, så afmontering skal udføres af kvalificeret personale. Lindab fraskriver sig ethvert ansvar for og hæfter ikke for forkert afmontering udført af tredjeparter. Systemets materialer kræver ikke særlige foranstaltninger eller procedurer i forbindelse med nedtagning og bortskaffelse. Alle dele skal bortskaffes iht. de gældende miljømæssige bestemmelser. 9

10 Notater 10

11 Notater 11

12 Lindab Brugervejledning - læsseramper Produkter fra Lindab Profil Lindab Coverline Lindab Coverline til tag og facader er den bedste løsning til landbrug og industri. Pladerne fås i mange profiltyper og farver, der let kan kombineres og giver et utal af muligheder. En stærk og holdbar løsning. Lindab Doorline Industri Et komplet program af stærke og driftsikre ledhejseporte, der er ideelle til de hårde krav, der er til f.eks. industri- eller landbrugsbyggerier. Et stort udvalg af farver og flotte kombinationsmuligheder giver stor frihed til udformning og design. Lindab Ramper og Sluser Ved anvendelse af Lindab læsseramper, sluser og industriporte, opnår man det ultimative system, der sikrer et godt arbejdsmiljø og en effektiv logistik. En effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne logistisk systemer. Se mere på Lindab Profil A/S Tlf. (+45)

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

1351.01. Lindab Doorline Ramper og sluser. Layout DL Ramper.indd 2 17-03-2011 15:35:33

1351.01. Lindab Doorline Ramper og sluser. Layout DL Ramper.indd 2 17-03-2011 15:35:33 1351.01 Lindab Doorline Ramper og sluser Layout DL Ramper.indd 2 17-03-2011 15:35:33 Læsseramper Generelt Bløde overgange Effektiv af- og pålæsning af gods på køretøjer, er et vigtigt parameter i moderne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGSANVISNING ORWAK 3410. November 2006 PUBL. NO 4869612-00 Edition 1

BRUGSANVISNING ORWAK 3410. November 2006 PUBL. NO 4869612-00 Edition 1 DK BRUGSANVISNING ORWAK 3410 November 2006 PUBL. NO 4869612-00 Edition 1 Dansk INDHOLDSFOR- TEGNELSE Sikkerhed... 382 Brugsanvisning... 393 Tekniske specifi kationer... 404 Måltegning... 404 Transport...

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual

DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual DÆKAPPARAT Installation, drift & Vedligeholdelsesmanual LT868 vare nr. 10710868 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Anvendelse...

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer

Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning for Hi-Force Højtryks-hydraulikværktøjer Brugervejledning Advarsel: Ved anvendelse af Hi-Force Hydraulikværktøjer kommer der et meget højt tryk til anvendelse. For at undgå ulykker er

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Maskiner. Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Maskiner Gode råd og værktøjer, som kan anvendes ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt

Læs mere

4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL

4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL 4-SØJLET AUTOLIFT DK MANUAL RAV4402, RAV4406-E, RAV4502-E, RAV4506-OF > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk RAV4402 RAV4406-E RAV4502-E RAV4506-OF MANUAL GENERELLE

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201401 DOC: 841652 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 L8 DANFOSS INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen 6

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2

MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 REVISION: 201402 DOC: 841617 DANSK MONTERINGSVEJLEDNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Tjekliste for sikkerhed 4 2. Symboler i monteringsvejledningen

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 3 Vindhastighed i Beaufort 4 Bemærkninger 5 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 DRIFT Betjening 7 Drift med håndsving 7 Drift med motor 8 Motor med kontakt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere