Bilag 1: Idébeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Idébeskrivelser"

Transkript

1 Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav... 2 Strategisk værdi for sektoren... 2 Gennemførlighed... 2 Omfang/tid... 2 Business case... 2 Tema 1: Danbib migrering Projekttitel: Tema 1: Grænseflade til professionelle: DanBib Netpunkt VIP - BOB... 3 Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk... 4 Tema 3: Søgning... 5 Tema 4: Bibliotek.dk Tema 5: Opdatering af databrønd Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Tema 7: Integration og ILL Tema 8: Data Tema 9: Data Science Side 1 af 39

2 Vurderingsparametre I idébeskrivelsen har DDB vurderet en række parametre med en score fra 1-5 (hvor 1 er lavest og 5 er højest) for at anføre vigtigheden af projekterne. Parametrene er beskrevet nedenfor. Lovgivnings- eller standardiseringskrav 1 betyder i denne sammenhæng, at det vurderes, at der i projektet hverken er lov- eller standardiseringskrav, der gør, at dette projekt skal udvikles, 2, 3, og 4 betyder, at der er standardiseringskrav. Jo højere tallet er des vigtigere er de. Tallet 5 betyder, at der er et lovkrav. Strategisk værdi for sektoren Under dette punkt vurderes det, hvor vigtigt projektet er i forhold til den samlede bibliotekssektor. Gennemførlighed Gennemførlighed vurderes ud fra en afvejning mellem risiko og kompleksitet i projektet. Jo lavere risiko og kompleksitet des højere score. Omfang/tid Omfang og tid fremgår af projektbeskrivelsens tidsestimat og er i denne model omsat til scores fra 1-5. Stort omfang/tid giver lav score og omvendt. Business case Der er ikke udarbejdet en Business Case for nogen af idebeskrivelser, så derfor er der ikke givet point på denne parameter. Side 2 af 39

3 Tema 1: Danbib migrering Projekttitel: Tema 1: Grænseflade til professionelle: DanBib Netpunkt VIP - BOB Grænsefladerne til Danbib, Netpunkt og de tilhørende VIP og BOB migreres. Sammen med brugere afklares ønsket funktionalitet, som udvikles og implementeres på den nye platform. : Når DanBib er migreret, skal de tilhørende grænseflader udvikles. Mht. VIP og BOB skal grænsefladerne måske ikke i sig selv ændres, men der skal være sømløs adgang fra Netpunkt. : Hvordan grænsefladen skal udvikles hænger bl.a. sammen med konsolideringsprojektet Grænseflade til posthus er med i Data i/o-projektet Søgefunktionalitet udvikles i projekter under Tema: Søgning Grænsefladerne skal være velfungerende og effektive for bibliotekspersonalet i forhold til søgning, ILL, genbrug m.m timer i Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 2 Omfang/tid 1 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 13 Side 3 af 39

4 Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk Er igangsat. Side 4 af 39

5 Tema 3: Søgning Projekttitel: Tema 3: Suggestion Service, få eller 0 hits stavehjælp At slutbrugeren får hjælp/inspiration til at komme videre fra en 0-hits situation (eller et (konfigurerbart) lille resultat) ved, at servicen stiller forsalg om alternative stavemåder eller synonymer. OpenSpell servicen skal migreres til SuggestionServicen, således at den kan anvendes i Brønd 3.1 og frem. Forslag fra OpenSpell vil i dansk sammenhæng fortsat basere sig på Ordbog og synonymordbog fra Ankiro. Det skal vurderes, om interne baser som fx DBC s emneordsbase vil give merværdi til servicen. Der skal testes og evt. implementeres mod en engelsksproget base. Funktionen findes i dansk og engelsk version på old bibiotek.dk Projektet omfatter udelukkende stavehjælp på dansk og evt. engelsk. Brugerne efterlades aldrig uden forslag til, hvordan de kommer videre i et søgeforløb samtidig med, at de så hurtigt som muligt kommer frem til det ønskede. OpenSpell er migreret og fungerer mod Ankiros base, i et senere perspektiv er det hensigten at udvide funktionen mod andre baser, fx fuldtekst baser, statistiske analyser af hyppige søgetermer, flere sprog mv. 130 timer Strategisk værdi for sektoren 2 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 4 Værdi ift. Infrastruktur 4 Business case (decentrale og centrale besparelser) (BC udfyldes af - DDB men med input fra DBC) Score i alt 15 Side 5 af 39

6 Projekttitel: Tema 3: Suggestion Service, auto complete Inspiration til slutbrugeren ved indtastning af søgetermer/fraser i en given søgesituation. : Den nuværende Suggestion Service kan foreslå ord / fraser fra eksisterende SOLR indekser, præsenteret som auto complete, efter indtastning af x-antal tegn i søgeboks. Målet for projektet er at udvide servicen til at udstille forslag på tværs af indekser samt undersøge muligheden for at auto complete ud fra andre typer kilder end eksisterende (indekserede) brønddata, fx adfærdsdata. : Auto complete er blot én af flere hjælpefunktioner i den samlede Suggestion Service. Projektet omfatter ikke andre typer genkendelse af fx emner / ord / stavning / statistiske analyser af hyppige brugte søgeord mv. (Se projektet Om stavehjælp og projektet Did you mean) : Brugerne efterlades aldrig uden forslag til, hvordan de kommer videre i et søgeforløb samtidig med, at de så hurtigt som muligt kommer frem til det ønskede. Auto complete kan anvendes bredere end på enkelte søgeregistre. 80 timer : Strategisk værdi for sektoren 2 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 5 Værdi ift. Infrastruktur 2 Business case (decentrale og centrale besparelser) (BC udfyldes af - DDB men med input fra DBC) Score i alt 14 Projekttitel: Tema 3: SuggestionService, Did You Mean? Side 6 af 39

7 At slutbrugeren får hjælp/inspiration til at komme videre fra en 0-hits situation ved, at servicen stiller forsalg til søgeord/ termer ud fra analyser af indhold. Formålet er desuden at anvende funktionen til afgrænsning / udvidelse af søgeresultater. Did You Mean-funktioner kan både anvendes i 0-hits situationer og som afgrænsning eller udvidelse af søgeresultater. På baggrund af indsamlet data om brug af fx hyppige søgeord, eller ord der hyppigt optræder i sammenhæng med det indtastede ord, kan Did You Meanfunktionen hjælpe/inspirere brugeren i sin videre søgefærd. Projektet skal som udgangspunkt undersøge om SOLRs Did You Mean modul kan honorere kravene, før den tekniske implementering afgøres. Ud fra brugsscenarier skal projektet analysere og teste hvilke typer data og analysemetoder, der synes at give mest værdi i hhv. DDB CMS og bibliotek.dk. Valg af data og metoder prioriteres, da projektets rammer ikke kan rumme alle givne muligheder. Brugerne efterlades aldrig uden forslag til hvordan de kommer videre i et søgeforløb samtidig med at de så hurtigt som muligt kommer frem til det ønskede. 130 timer Strategisk værdi for sektoren 2 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 4 Værdi ift. Infrastruktur 2 Business case (decentrale og centrale besparelser) (BC udfyldes af - DDB men med input fra DBC) Score i alt 13 Projekttitel: Tema 3: Near match Ved få eller 0-hits på flere søgeord tilbydes brugeren en søgning, der indeholder nogle af de ønskede termer I bibliotek.dk indsættes der automatisk et og når brugeren indtaster flere ord i søgefeltet. Når Side 7 af 39

8 brugeren får få eller 0 hits, skal brugeren tilbydes hits, der opfylder dele af den samlede søgestreng ( eller ). Resultatet sorteres efter relevans, dvs. hits med flest søgetermer placeres højere oppe i søgeresultatet end hits, der indeholder færre af de anvendte søgetermer. Forslaget har været på bibliotek.dk udviklingsplan flere gange, men er blevet nedprioriteret pga vigtigere opgaver. En prototype er udviklet. Brugerne efterlades aldrig uden forslag til, hvordan de kommer videre i et søgeforløb samtidig med at de så hurtigt som muligt kommer frem til det ønskede. 70 timer Strategisk værdi for sektoren 2 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 5 Værdi ift. Infrastruktur 2 Business case (decentrale og centrale besparelser) (BC udfyldes af - DDB men med input fra DBC) Score i alt 14 Projekttitel: Tema 3: Relevans i søgeresultater - rankering Datamængderne i den nationale biblioteksinfrastruktur bliver større og større samtidigt med, at nye materialetyper løbende tilføjes. Det er vigtigt, at brugerne nemt kan finde det, de ønsker gennem gode søgefunktioner. Med andre ord betyder det, at brugernes søgninger efter materialer i den fælles biblioteksinfrastrukturen skal have en god relevans uanset hvilken grænseflade, der bliver brugt. Dette projekt har fokus på, hvordan vi kan forbedre relevansen i søgeresultaterne ved at forbedre de modeller og algoritmer, som ligger til grund for rankeringen af materialer i relation til en søgning. Søgesystemet i den nationale biblioteksinfrastruktur returnerer en liste med søgeresultater sorteret efter det enkelte materiales relevans i relation til brugerens forespørgsel (søgning med Side 8 af 39

9 en søgestreng). Udfordringen med relevans rankering i store datamængder med forskellige materialetyper er at estimere relevansen af et materiale i relation til en forespørgsel. Projektet fokuserer på at forbedre rankeringen og dermed søgeresultaternes relevans inden for tre områder: Fortsat justering og vægtning af hvordan en søgning kan / skal foretages i eksisterende og nye indekser på tværs af materialetyper. Dynamisk analyse af brugernes søgestrenge Brug af søgestatistik og adfærdsdata sammen med statistiske metoder. Projektet er kravstiller til og bruger af resultater fra følgende projekter / temaer: Opsamling af søgestatistik og adfærdsdata sammen med implementering af statistiske analyser- og analysemetoder gennemføres i Tema 9 Data Science. Projektet forventes kontinuerligt at forbedre brugernes oplevelse af søgeresultaternes relevans. Projektets resultater verificeres gennem måling af: Søgning i repræsentative testdataset før og efter forandring. Subjektiv vurdering af brugere / testgruppe før og efter forandring. Estimat: Definition af testdataset og testmetodik: 100 timer Område A: Analyse og implementering - 80 timer Område B: Analyse og implementering timer Område C: Analyse og krav til Tema timer Område C: Implementering afhængigt analysefasen område C. Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 2 Værdi ift. infrastruktur 4 Business case (decentrale og centrale besparelser) (BC udfyldes af - DDB men med input fra DBC) Score i alt 15 Projekttitel: Tema 3: Letvægts version af søge API Side 9 af 39

10 De mobile brugergrænseflader til den nationale biblioteksinfrastruktur bliver flere og vigtigere. Mobil adgang sker mange gange med en lavere båndbredde (3G mv.) og til en anden (højere) pris end WiFi eller fast tilsluttede enheder. Det betyder, at det bliver vigtigere, at mængden af data, som leveres fra et API/WS, minimeres allerede i designet af infrastrukturen. Dette projekt har fokus på at forbedre mulighederne: At levere data til mobile (og andre) grænseflader med god performance gennem en letvægtsversion af den eksisterende søge API/WS (WebService). Gennem en API nøgle at understøtte: - Adgangsstyring af søgetjenester/services i infrastrukturen - Mobil adgang native (direkte fra styrsystemer som ios, Android, Windows Phone, mv. og ikke gennem en webserver) til den nationale søgeinfrastruktur. Enheder, som bruges til adgang og interaktion med internettet, kan stort set (hvis vi ser bort fra spilkonsoller og tingenes internet) deles op i Desktop, Tablets og Mobil, hvor grænsen mellem de sidste to bliver mere flydende. Brugergrænseflader til den nationale biblioteksinfrastruktur har op til i dag haft meget stort fokus på Desktop løsninger med stor skærm, tastatur og adgang til internettet med stor båndbredde. Trenden gennem mange år er et større brug af mobile løsninger. For mange er mobile løsninger den vigtigste og eneste måde at interagere med internettet på. Adgang til den nationale biblioteksinfrastruktur sker gennem WebServices (WS) og overførelse af data og strukturinformation som XML. Dette er funktionelt OK; men XML tilføjer meget strukturinformation, dvs. det er meget data, som skal overføres i relation til informationsmængden. Dette vil vi adressere inden for Område A ved at udvikle letvægts API versioner med høj performance inden for de vigtigste WS i eksempelvis REST/JSON. I dag kræver brugen af en WS i den fælles infrastruktur, at klienten eller enheden er identificeret med en fast IP-adresse som en server (f.eks. bibliotek.dk, DDB CMS, mv.) eller kommunikerer med en server med fast IP-adresse (webservere f.eks. bibliotek.dk, DDB CMS, mv.). I Område B ønsker vi at understøtte alternativ adgang og adgangsstyring ved at tilføje en API Nøgle til infrastrukturens API/WS. Dette medfører, at alle enheder, som skal have adgang til API/WS kan registrere en API Nøgle og dermed få direkte adgang uden mellemliggende servere med fast IP. Projektet skal leve op til krav fra og levere resultater til følgende projekter / temaer: Tema 1 Konsolidering DDB CMS og bibliotek.dk Tema 4 bibliotek.dk Indirekte fra alle nationale projekter, som arbejder med grænseflader til mobile løsninger. Succeskriterier: Område A At infrastrukturen understøtter mobile løsninger med god performance. Område B At det bliver nemmere og mere fleksibelt for alle leverandører at udvikle gode grænseflader, som bygger på den nationale infrastruktur. Side 10 af 39

11 Forventninger på sigt: At få flere mobile løsninger med god performance. At flere leverandører har interesse i at udvikle (mobile) løsninger til bibliotekerne. Estimat: Område A: Analyse? timer Område A: Implementering? timer Område B: Analyse -? timer Område B: Implementering -? timer Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 2 Omfang/tid - Værdi ift. infrastruktur 5 Business case (decentrale og centrale besparelser) (BC udfyldes af - DDB men med input fra DBC) Score i alt 12 Side 11 af 39

12 Tema 4: Bibliotek.dk Projekttitel: Tema 4: Mobile grænseflader (bibliotek.dk) Bibliotek.dk skal have en opdateret mobilgrænseflade, som kan bruges til hovedparten af brugernes opgaver på bibliotek.dk. I efteråret 2014 udvikles første version af m.bibliotek.dk baseret på brønd3. Det vil kun være en første responsive version uden alle relevante muligheder. Resterende funktionalitet laves i Tablets dirigeres som udgangspunkt til desktopversionen, men touchfunktionalitet skal naturligvis være til stede. Grundfunktioner og ny funktionalitet udvikles samtidig til desktop, tablet og mobil. Mobilversionen giver ved årets udgang hovedparten af de muligheder, som findes i desktopversionen. Velfungerende touchfunktionalitet på alle funktioner hvor det er relevant. 200 timer. Strategisk værdi for sektoren 3 Gennemførlighed 3 Omfang/tid 3 Værdi ift. infrastruktur 2 Score i alt 12 Projekttitel: Tema 4: Samspil med andre systemer (bibliotek.dk) Strategisk indsatsområde: Side 12 af 39

13 Bibliotek.dk skal helst uden stor forsinkelse kunne interagere med andre programmer, som brugerne bruger sammen med bibliotek.dk. Der kan løbende komme behov for integration med andre systemer eller tilpasning af services pga. andre systemers ønsker. Det kan være referenceværktøjer, portaler som LibraryThing eller GoodReads, søgemaskiner, andre offentlige portaler osv. Selve brugerfaciliteterne ligger i et andet projekt dette er udelukkende integration mellem systemer. Relevante systemer, som ønsker at interagere med bibliotek.dk, og som brugerne har nytte af, skal søges integreret. Brugere kan fortsat bruge hidtidige, relevante redskaber og nye relevante redskaber. I nogle år er der ingen projekter til dette tema i andre kan der være 2-4 projekter. 100 timer. Strategisk værdi for sektoren 3 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 3 Score i alt 15 Projekttitel: Tema 4: OpenFormat ændringer som konsekvens af ny datamodel for analyser Konsekvensændring i formateringen som følge af den ændrede datamodel for analyser, så brugergrænsefladen får de relevante data i xml-tags, som skal danne grundlag for visningen. Det har været et ønske, at datamodellen for analyser skulle ændres med henblik på dels at kunne håndtere søgning på en enkelt analyse uden at få støj i resultatet fra andre analyser, og dels at få vist de(n) analyse(r ), der hitter på en for brugeren let gennemskuelig måde. Da Side 13 af 39

14 datamodellen ikke er endeligt fastlagt, er det også svært endeligt at sige, hvor stort omfanget af ændringerne i formateringen vil være. Datamodellen og implementeringen af denne ligger uden for dette projekt. Implementeringen af visningen på brugergrænsefladen ligger ligeledes udenfor. Formateringen skal gøre det nemt for brugergrænsefladen at håndtere de data, der indgår i en analyse, så de kan fremvises på en for brugeren forståelig og overskuelig måde. Det er forventet, at den nye datamodel og tilhørende visning vil fremme brugen af analyserne og give brugeren bedre mulighed for at vælge den rette indspilning af f.eks. et musikstykke. Javascript programmør med indsigt i OpenFormat. Timebehov er svært at fastsætte, da datamodellen ikke er kendt, Skønnet 100 timer. Strategisk værdi for sektoren 1 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 3 Score i alt 13 Projekttitel: Tema 4: Brugerfaciliteter (bibliotek.dk) Bibliotek.dk skal løbende udvikle brugerfaciliteter, som brugerne efterspørger, og som er relevante og nyttige i forhold til bibliotek.dk. Der er løbende blevet udviklet funktioner som fx Share, widgets eller feeds. Sociale medier og apps er eksempler på hurtigt udviklende områder, hvor der kan opstå relevante projektideer. Beslutning om udvikling tager som udgangspunkt afsæt i ønsker fra brugere ikke blot i, at noget er muligt. Side 14 af 39

15 Egentlig integration med andre systemer ligger under projekt 2Samspil med andre systemer. Bibliotek.dk er up-to-date med brugernes it-anvendelse og kan understøtte de ønsker, der er til samspil. Projektet er relevant og nyttigt for et større antal brugere, og omkostningen er rimelig i forhold til nytteværdien. 100 timer Strategisk værdi for sektoren 2 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 13 Projekttitel: Tema 4: Generel brugerundersøgelse (bibliotek.dk) Ønsker til ny funktionalitet undersøges systematisk og gennemføres så hurtigt som muligt, hvis der er et udbredt ønske, og det er muligt at gennemføre i samspil med bibliotekerne. Borgerne bliver hørt, og deres behov kan efterfølgende tages med i udviklingen af bibliotek.dk. En generel brugerundersøgelse gennemføres hvert år for at få brugernes input til den nye bibliotek.dk og vurdere, hvordan gennemført udvikling har påvirket brugernes adfærd og vurdering. Funktionalitet og grænseflade ændres bl.a. ud fra disse input. Undersøgelserne giver input til Tema 10: Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur. I løbet af året gennemføres også mindre undersøgelser og brugertests. Brugerundersøgelsen besvares af mindst 2000 brugere samt 200 fra brugerpanelet, og giver Side 15 af 39

16 input til den fortsatte udvikling og forbedringspunkter. 100 timer. Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 16 Projekttitel: Tema 4: bibliotek.dk. Opfølgning på projekt: automatisk fjernlån af eget materiale Borgerne får ønsket biblioteksmateriale hurtigere, biblioteker, der ønsker at benytte faciliteten, kan opnå en rationaliseringsgevinst "Automatisk fjernlån af eget materiale" er et tilbud om automatisk håndtering af en besværlig bestil-opgave, der i dag udføres manuelt. Funktionen har i flere år været efterspurgt af både folke- og forskningsbiblioteker. I 2014 gennemføres storskalaforsøg med Automatisk fjernlån også af eget materiale inkl. evaluering. I dette forsøg kan bibliotekerne ikke individuelt opsætte parametre vedr. behandlingen af bestillinger. Afhængig af resultatet af evalueringen kan der komme udvikling i 2015, fx hvis hvert bibliotek individuelt skal kunne sætte alle parametre. Området samfinansieres med Danbib. At biblioteker oplever en af dem ønsket serviceforbedring med mindre arbejde - og at brugerne oplever at modtage ønskede materialer hurtigere. Afhænger af hvad der besluttes som opfølgning på høringen. Få ændringer: 50 timer Store ændringer (fx individuelle parametre i VIP-basen): 250 timer Publicering af bestilstatistik udvidet: 50 timer Side 16 af 39

17 Strategisk værdi for sektoren 3 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 2 Værdi ift. infrastruktur 3 Score i alt 13 Projekttitel: Tema 4: Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB At bibliotekspersonalet kan se links til fuldtekst i Infomedia ved artikelbestilinger i BOBgrænsefladen Overført fra bibliotek.dk-udviklingsplanen Et gammelt ønske fra professionelle brugere af BOB-systeet, som kan realiseres, når alle bibliotek.dk-bestillinger sker i brønd. 75 timer Krav 1 Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 2 Score i alt 17 Side 17 af 39

18 Projekttitel: Tema 4: Låse en bestilling i BOB, Analyseprojekt At forhindre, at to eller flere blandt et biblioteks personale arbejder på den samme BOBbestilling. Overført fra bibliotek.dk-uplan 2014: Mulighed for at låse en bestilling i BOB-grænsefladen ("I arbejde"-markering), hvis der er risiko for, at flere går i gang med at arbejde på en bestilling. Der skal først laves et analyseprojekt, som analyserer løsningsmuligheder. En høring på prof blog gav ikke nogen klar prioritering: Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. Bedre BOB-funktionalitet, effektivisering. Analyseprojekt: 25 timer. Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 2 Score i alt 17 Projekttitel: Tema 4: Forbedret lånerstatus, Analyseprojekt Side 18 af 39

19 At slutbrugeren kan se samtlige de bestillinger, der afleveres fra bibliotek.dk i sin lånerstatus, også de, der ligger i BOB-systemet og afventer manuel behandling af personalet OpenUserStatus-webservicen udvides til også at kunne udlevere information om bestillinger, som afventer manuel ekspedition. Disse vil så kunne vises i lånerstatus, så brugeren ikke bliver i tvivl om, hvorvidt de har afleveret bestillingen. Dette involverer ikke de lokale bibliotekssystemer, men er alene en præsentation af brugerbestillinger i bibliotek.dk-delen af BOB, som endnu ikke er behandlet ("åbne" bestillinger). Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. Overført fra 2014 (Med titel "Følg min bestilling"). At OpenUserStatus-webservicen kan interagere både med lokalsystemernes NCIP-grænseflader samt med BOB-systemets webservice. Analyseprojekt: 25 timer Strategisk værdi for sektoren 3 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 3 Score i alt 17 Projekttitel: Tema 4: Vis nærmeste bibliotek, der har åbent Side 19 af 39

20 At brugeren kan få vist åbningstider for et bibliotek, fx nærmeste åbne bibliotek. Fra bibliotek.dk-uplan 2014: Et ønske om, at brugerne hurtigt kan finde åbne biblioteker i nærheden (betjent eller ubetjent). Funktionaliteten skal baseres på inddaterede oplysninger i VIP-basen. I blev gennemført de ændringer i VIP-base og grænseflade, som er en forudsætning for projektet. I 2014 vil man kunne lave en funktion fx i mobile grænseflader der viser nærmeste åbne bibliotek. En forudsætning er, at webservicen (OpenAgency) også udbygges med denne funktionalitet. Til 2015: projektet forudsætter altså 3 ting: 1. At bibliotekerne har afleveret strukturerede data vedr. åbningstider til VIP-basen 2. At OpenAgency-webservicen udbygges til at kunne spørge på og udlevere disse data 3. At bibliotek.dk-grænsefladen udbygges til at kunne anvende OpenAgency og præsentere data for brugeren. At bibliotek.dk-brugeren (og andre grænseflader gennem OpenAgency) kan spørge detaljeret på åbningstidsdata og få relevant information. Tolerancer skal også medtages her og opdateres om nødvendigt. OpenAgency: 100 timer Bibliotek.dk-grænsefladen: 75 timer Strategisk værdi for sektoren 2 Gennemførlighed 3 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 15 Side 20 af 39

21 Tema 5: Opdatering af databrønd Projekttitel: Tema 5: Data I/O-system Udvikle det system, der skal være hovedvejen for flow af data til, fra og imellem de nationale databaser. Modernisere modtagelse og aflevering af data fra eksterne partnere og kunder. Minimere forbruget af ressourcer til håndtering af datakilder til og fra de nationale databaser. Baggrund: Det nuværende posthus er beregnet til at håndtere de gamle systemer med meget få og ensartede dataflows. Det er ikke beregnet til at håndtere den nye infrastruktur med Brønden og mange forskellige datakilder med hver deres specielle flow. Dette betyder, at ressourceforbruget til håndtering af disse flows er unødigt højt. Der er derfor i 2014 startet et projekt op, hvor der skal implementeres en afløser for posthuset, der kan vedligeholdes og er mindre ressourcekrævende. Projektet har i en stor del af 2014 været allokeret til udvikling af integrationen mellem FBS og Brønden. Derfor er det nødvendigt, at projektet videreføres i 2015, således at det oprindelige formål kan videreføres. Milepæle: 2015-Q1: Håndtering af brønd-datakilder via filer Q2: Håndtering af e-bogs kilder Q3: Håndtering af datakilder via OAI Q4: Håndtering af øvrige datakilder. Projektet implementerer grundsystemet for flows, men ikke flowene i sig selv. Dvs., at det at flytte et givet flow fra Posthuset til Data I/O-systemet ligger uden for projektets opgave. Dette er en opgave, som sker løbende, når nye versioner at Data I/O systemet sættes i drift. Projektet skal ved udgangen af 2015 have tilvejebragt et Data I/O-system, der kan overtage funktionerne for Posthuset, således at posthuset kan udfases i løbet af Der skal laves tolerancer på succeskriterier, idet de fortæller noget om forretningsværdien. 8 årsværk i 2015: 7 udviklere. (7*1.200 = timer) 1 driftsmedarbejder. (1.200 timer) I alt: timer. Side 21 af 39

22 Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 1 Omfang/tid 1 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 13 Projekttitel: Tema 5: Analyse af forudsætninger for data-ind via OAI-PMH Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Projektet skal danne grundlag for arbejdet med at integrere OAI protokollen i DBC s posthåndteringssystem (posthuset), således at katalogposter og andre kilder kan høstes ind i de nationale systemer (bibliotek.dk og Danbib) uden filleverancer fra bibliotekerne. Dette pilotprojekt stammer fra et ønske fra bl.a. FFU bibliotekerne om ikke længere at levere poster i ISO2709 i filformat til DBC, men derimod at få deres lokale systemer høstet gennem OAI- PMH protokollen. Projektet skal ses som forbedring af DBC s tilbud til bibliotekerne om flere forskellige måder at levere data på, såvel som at øge indholdet i de nationale systemer med data fra flere og andre kilder til glæde for brugerne. Projektet omfatter primært at definere en model, når det kommer til formater, håndtering af formater, samt afklare eventuelle tekniske begrænsninger. Selve implementeringen er ikke indeholdt. Projektet skal sikre, at der er en fælles forståelse af behov, samt at model for poster og formater er på plads inden etablering af data-ind funktionalitet til håndtering af OAI-PMH. Succeskriteriet er at få defineret en model som er på niveau med de eksisterende metoder til posthåndtering. Projektet har et omfang på ca. 60 timer udviklingstimer med vægten lagt på formater og interoperabilitet. Side 22 af 39

23 Lovgivningsmæssige krav 3 Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 19 Projekttitel: Tema 5: Data-ud via OAI-PMH Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Der skal etableres en platform fra hvilken f.eks. FFU biblioteker eller andre interesserede kan høste de data, som findes i brønden. Data skal naturligvis være data, som DBC kan stille frit tilgængeligt, og der skal være fuld tilgængelighed udefra. : Baggrunden er dels både ønsket om at kunne høste brønden til brug i egne sammenhænge hos f.eks. FFU biblioteker, dels som en generel forpligtelse at stille offentligt produceret data frit tilgængeligt. Dette er dermed en del af DBC s arbejde for open source og open access i kultursektoren. : Dette projekts formål er at etablere en platform, hvorfra der kan OAI-PMH høstes fra brønden i f.eks. i Dublin Core. Umiddelbart tænkes der åbne data. Eventuelle senere tilføjelser af flere datasæt og format, samt funktionelle udvidelser i form af afgrænsninger i adgang, er ikke inkluderet i estimatet. : Succeskriterierne for projektet er, at data fra brønden bliver gjort tilgængelige for brug i andre systemer, hvad enten det drejer sig om en del af FFU bibliotekernes søgesystemer eller som en del af andre systemer, der kan anvende bibliografiske data. Eventuelle ønsker om nye datasæt eller afgræsninger af data i mindre sæt eller flere forskellige formater kan følge senere i senere projekter, hvis der kommer forespørgsler på denne funktionalitet. : Der er et behov for ca. 250 timer til etablering af denne platform inkl. et simpelt offentligt interface. Dette inkluderer både arbejde med at udvikle metoder til at filtrere data, flytte data fra eksisterende systemer, og konvertere data til valgt format, f.eks. Dublin Core. Dertil kommer en mindre investering i en server platform, hvorfra systemet kan drives, da dette system skal være fuldt adskilt fra det øvrige produktionssystem. Side 23 af 39

24 Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 3 Omfang/tid 3 Værdi ift. infrastruktur 4 Score i alt 15 Side 24 af 39

25 Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Projekttitel: TEMA 6. Adgang. Bibliotek.dk integrerer til CULR-webservicen Bibliotek.dk kan udnytte CULR-webservicens informationer om en brugers samlede bibliotekstilhørsforhold. : CULR-webservicen er udviklet i 2014 og tilbyder information om en brugers samlede bibliotekstilhørsforhold samt hjemkommune (for folkebiblioteker), med henblik på at kunne tilbyde den bedste adgang til biblioteksmateriale. Bibliotek.dk skal udvikles til at kalde CULR og anvende dens informationer, fx i samarbejde med SAOU-webservicen ved direkte adgang til digitale licensbelagte materialer. Det er en forudsætning at bibliotekssystemerne bredt har lavet klienter til CULR-webservicen med henblik på aflevering af data til CULR-databasen, og at de er taget bredt i anvendelse i bibliotekerne. Integration til CULR-servicen indgår bl.a. i FBS-planerne : At bibliotek.dk kan anvende CULR-webservicen til det beskrevne formål. Større brugertilfredshed med anvendelsen af bibliotekernes licensbelagte materialer samt mere effektiv udnyttelse af disse. 100 timer Lovgivningsmæssige krav 3 Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 21 Projekttitel: Tema 6: SAOU videreudvikling: Integration til forskningsbibliotekernes licenser Side 25 af 39

26 Videreudvikling af SAOU-servicen: alle bibliotekstyper flere digitale indholdsprodukter integration til DDB-ERMS SAOU er udviklet i 2014, og i 2014 bringes den til at samarbejde med bibliotek.dk's loginservice og folkebibliotekernes fælles proxyserver, således at bibliotek.dk og andre serviceaftagere kan tilbyde sømløs adgang til folkebibliotekernes licensprodukter. I 2015 skal der arbejdes med integration med forskningsbibliotekernes data (gennem "Nationalt Aggregeret Linkresolver") samt integration til det kommende fælles DDB-ERMS som afløser for det gamle administrationssystem fra Folkebibliotekernes Licenskontor Ved at integrere til DDB-ERMS kan SAOU få adgang til alle de digitale indholdsprodukter, som DDB-ERMS vil håndtere (ud over de licensbelagte fx abonnementsbelagte, gratis/frie mm). Forventning på længere sigt er at SAOU-servicen kan tilbyde at håndtere direkte adgang til samtlige de digitale indholdsprodukter som bibliotekerne vil kunne tilbyde, i samarbejde med CULR-webservicen, den nationale proxy samt den nationale linkresolver 500 timer: NAL-integration: 200 t Flere indholdsprodukter: 100 t Integration til DDB-ERMS: 200 t Lovgivningsmæssige krav 3 Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 2 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 20 Tema 7: Integration og ILL Projekttitel: Tema 7: Implementering af nye ILL-standarder, opfølgning Side 26 af 39

27 At videreudvikle bestilsystemets håndtering af de nye ILL-standarder som er ny-implementeret ultimo Med ibrugtagning af FBS-bibliotekssystemet for alvor i løbet af 2015, får vi også storskalaerfaringer med implementeringen af to nye centrale standarder og protokoller, med tilhørende profiler i DBCs bestilhåndteringssystem. Det drejer sig om: ISO 18626: Interlibrary loan transactions : udveksling af lånetransaktioner mellem bibliotekssystemer ISO 20775: Schema for holdings information : udveksling af holdings information (udlånsstatus og tilgængelighed) mellem bibliotekssystemer Det er nu 12 år siden, vi implementerede de gamle standarder (Danzig- z3950-profilen), og erfaringerne fra dengang viser, at konkret implementering af en helt ny standard altid skal følges op med ændringer/rettelser og tilføjelser i funktionaliteten. Derudover vil sameksistensen af systemer af både den gamle og den nye type helt sikkert medføre løbende opfølgning på uhensigtsmæssigheder og fejl. Der afsættes et beredskab til dette. Rationel og effektiv automatisk håndtering af fjernlån i iso18626-biblioteker, smidig og sømløs sameksistens mellem "gamle" og "nye" systemer. 400 timer. Lovgivningsmæssige krav 4 Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 2 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 20 Projekttitel: Tema 7. Integration og ILL. Automatisk fjernlån som service: "Hvem kan levere først" Side 27 af 39

28 DBCs bestilsystem indeholder backend-funktioner til beregning af "hurtigste og bedste leverandør" af bestilt materiale, og disse bruges ved automatisk fjernlån. Denne funktionalitet foreslås udstillet som webservice, således at den kan kaldes generelt fra ethvert system (fx en grænseflade, lokal eller national). Flere store biblioteker (fx i FFU-regi) har udtrykt ønske om, at det nationale bestilsystems funktioner til fx håndtering af automatisk lokalisering og bestilling udstilles som webservice, således at de kan kaldes af systemer uden for DBC s domæne. Vi har en række byggesten (fx OpenHoldingStatus-webservicen) klar allerede, men selve "beregningsmotoren" ligger i backendsystemet. Opgaven kræver bl.a. omlægning af eksisterende php-webservices (OpenOrder, OpenHoldingStatus) til JavaEE-arkitektur, således at de kan arbejde sammen med de programmer og scripts, der i dag laver de nødvendige beregninger. Bedre sammenhæng mellem de lokale og de centrale systemer i forhold til slutbrugeren. 500 timer Strategisk værdi for sektoren 3 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 2 Værdi ift. infrastruktur 4 Score i alt 15 Side 28 af 39

29 Tema 8: Data Projekttitel: Tema 8: Personautoriteter i brønden Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag Implementering af personer/personnavne som selvstændige entiteter i databrønden. Det overordnede mål for projektet er at forberede implementering af en generel entitet/relations-model i brønden, for derved at imødekommende udviklingen inden for bibliografiske data. En sådan model vil understøtte og udbygge mulighederne for databerigelse og dataudveksling mellem brønden og eksterne kilder såvel inden for som uden for ABM-domænet. Det konkrete formål med projektet vil være at berige brøndens datagrundlag med oplysninger, det ikke vil være hensigtsmæssigt/rationelt at håndtere i de bibliografiske data, eksempelvis éntydig standardiseret forfatteridentifikation (ISNI og ORCID), oplysning om forfatters nationalitet samt relationer til yderligere information om forfatteren. Ud over implementering af datamodel omfatter projektet også udvikling/opsætning af miljø til import af personautoriteter fra DBC s produktionssystem. Perspektivet vil på længere sigt være, at man også kan udlevere data fra brønden, fx personautoriteter, som linked data; men nærværende projekt drejer sig udelukkende om den interne datamodel. Den valgte løsning skal være model for en fremtidig generel model for håndtering af entiteter/relationer i databrønden. 200 timer Lovgivningsmæssige krav 3 Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 3 Værdi ift. infrastruktur 4 Side 29 af 39

30 Score i alt 20 Projekttitel: Tema 8: Geodata i brønden Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag At opstille en række brugsscenarier, der kan illustrere en mulig merværdi for brugerne ved implementering af kontrollerede geografiske data ( geo-autoriteter ) i brønden. Brugsscenarier skal foruden anvendelse af kontrollerede geografiske data ( geo-autoriteter ) i brønden omfatte en analyse/vurdering af muligheden for at danne geografiske autoritetsdata ud fra eksisterende eksterne kilder, henunder geonames.org, der er tilgængelige som LOD. Udvikling og implementering af et geo-autoriteter i brønden er ikke omfattet. Projektet skal levere et brugbart beslutningsgrundlag for et egentligt udviklingsprojekt. 50 timer Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 17 Projekttitel: Tema 8: Koblede emnevokabularer i brønden Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag At opstille en række brugsscenarier, der kan illustrere en mulig merværdi for brugerne ved at tilføje brønden et ekstra semantisk lag i form af koblede emnevokabularer, der er tilgængelige Side 30 af 39

31 som LOD. DBC har med støtte fra Kulturstyrelsen i 2013 gennemført et projekt, hvor DK5 s systematiske del er publiceret som LOD med links til dewey.info. Brugsscenarierne i nærværende skal ses om en forlængelse og udvidelse af DK5-projektet fra Udvikling og implementering af et semantisk emnenetværk er ikke omfattet. Projektet skal levere et brugbart beslutningsgrundlag for et egentligt udviklingsprojekt. 50 timer Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 17 Projekttitel: Tema 8: Inkorporering af LOD-kilder i brønden Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag At opstille en række brugsscenarier, der kan illustrere en mulig merværdi for brugerne ved at inkludere data fra sociale medier, fx Wikipedia, som LOD-kilder i brønden. : Brugsscenarierne skal tillige omfatte en analyse/vurdering af hvilke eksisterende LOD-kilder, der vil være relevante inden for en overskuelig fremtid (2-3- år). Projektet skal ses i forlængelse af Projekt Personautoriteter i brønden, hvorfor hovedvægten bør lægges på brugsscenarier for kobling til data, der kan berige forfatteroplysninger. : Side 31 af 39

32 Udvikling og implementering i brønden er ikke omfattet. : Projektet skal levere et brugbart beslutningsgrundlag for et egentligt udviklingsprojekt. : 50 imer Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 17 Projekttitel: Tema 8: Service til konvertering og udlevering af geodata Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag At udvikle en service, der kan tilbyde en samlet indgang til geografiske oplysninger på nettet som fx Geonames, DBpedia og OpenStreetMap. Udover at servicen skal kunne udlevere data om lokaliteter mv., skal den også gøre det muligt at konvertere mellem forskellige typer af data, der repræsenterer samme lokalitet - eksempelvis mellem et bynavn og landekoden for det land, byen ligger i. : Der ligger store mængder af geografiske data tilgængeligt som LOD, men en udnyttelse af disse data til bibliografisk søgning og præsentation vil i langt de fleste tilfælde fordre, at der sker en normalisering eller en kvalificering af disse data. Derfor foreslås det, at der udvikles en (web)service, der via viderekald til forskellige LODtjenester kan samle og udlevere data i en form, der er velegnet til videre processering i brønden - eller hvilket system brugeren måtte ønske. Et eksempel på et brugsscenarium vil være, at man via navnet på en by, fx en forfatters fødested, kan få udleveret andre oplysninger om lokaliteten, fx dens koordinater, landekoden for det land byen ligger i, byens/landets navn på forskellige sprog etc. etc. Projektet vil bestå af flere faser/delprojekter: Analysefase, hvor relevante LOD-tjenester vurderes og analyseres Etablering af backend, der kan hente data fra LOD-tjenester Side 32 af 39

33 Etablering af frontend der kan videresende forespørgsler og udlevere data : En service som den her foreslåede, vil være et væsentligt bidrag til en realisering af opbygningen af geo-autoriteter i brønden jf. projektforslaget: Brugsscenarier for geodata i brønden. Udvikling og implementering af geo-autoriteter i brønden er ikke omfattet af nærværende projekt. : Yderligere berigelse af datagrundlag og forbedret udnyttelse af eksisterende data. : 120 timer Strategisk værdi for sektoren 3 Gennemførlighed 4 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 4 Score i alt 16 Side 33 af 39

34 Tema 9: Data Science Projekttitel: Tema 9: Forbedret bibliotek.dk dataopsamling af logdata Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag 1. Formål Formålet er at forbedre den eksisterende opsamling af data fra bibliotek.dk således at disse data bedre kan anvendes i både analyse af grænseflade funktionalitet men også til eksperimenter med nye services. I forbindelse med etablering af svartidsstatistik på det migrerede bibliotek.dk har der også været arbejdet med logning af funktionalitet og anvendelse af funktionalitet, herunder anvendelse af webservices i grænsefladen. Her mangler stadig at få etableret en logning, der holder styr på f.eks. de asynkrone kald der foregår i grænsefladen (AJAX). Projektet omhandler alene arbejdet med bibliotek.dk logning i forhold til eksisterende behov for data til analyser og services. Andre typer af logfiler samt mere overordnede use cases håndteres i andre projekter. Succeskriterierne består i at forædle den nuværende logning, således at det gør det lettere at følge sessioner på bibliotek.dk og se, hvordan brugerne anvender systemer. Det er en forventning, at data også skal anvendes i søgningsprojektet, Tema 3, som en del af adfærdsdata, som man vil kunne anvende til at forbedre f.eks. rankering. Projektets omfatter 50 udviklingstimer til eksperimenter med at danne rå datasæt til anvendelse i f.eks. søgningsprojekter m.m. på basis af det data som allerede logges fra bibliotek.dk. 6 Vurdering Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 5 Værdi ift. infrastruktur 4 Side 34 af 39

35 Score i alt 19 Projekttitel: Tema 9: Konsolidering af dataopsamlingsframework Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag 1. Formål Formålet er at konsolidere aktiviteterne på dataopsamlingsområdet, så der etableres et repository, hvor al rådata kan opsamles og bearbejdes. Her skal både opsamles data fra eksisterende indsamlingsmetoder, såvel som omdannes logfiler til rådata formater. Baggrunden er at få konsolideret de aktiviteter, der allerede findes på DBC koncentreret omkring indsamling af data, som pt. sker flere steder og fordelt på flere systemer. Således at viderebearbejdning af data kan foretages centralt, og at data kan integreres på tværs. Disse rådata skal kunne bruges i DDB statistik platformen. Det sidste kræver, at der tænkes dataflow i forhold til ind/ud af rådata, herunder adgangen til rådata internt på systemerne. Således at data skal kunne tilgås i formater som JSON, CSV og XML. Projektet handler i første omgang om at få samlet aktiviteter, der allerede findes, og at få data samlet sammen på en fælles platform. Denne platform skal kunne håndtere adgang internt på en forsvarlig måde, herunder stille data til rådighed for DDB statistik platformen. Der skal tænkes fremadrettet i forhold til evt. publicering af data, men det er ikke omfattet af projektet. Succeskriterierne er at få etableret en platform, som både teknologisk og sikkerhedsmæssigt (inkl. backup) kan danne grundlag for både overblik over datasæt såvel som fremtidige indsatser på data science området. Projektet omfatter ca. 250 udviklingstimer fordelt på ressourcer fra både udviklingsteams og driftsorganisation. Herudover skal der investeres i hardwareplatform til opgaven, der har muligheder for billig redundant storage der kan udvides over tid. Side 35 af 39

36 Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 3 Omfang/tid 3 Værdi ift. infrastruktur 5 Score i alt 17 Projekttitel: Tema 9: Opensearch statistik til DDB-CMS biblioteker Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag 1. Formål Formålet med projektet er at opsamle og registrere data fra opensearch webservicen på en sådan måde, at DDB og bibliotekerne kan se hvilke konsekvenser, det har for performance at ændre i opsætningen i grænsefladen på f.eks. facetter el. lignende. I forbindelse med et fællesmøde med bibliotekerne blev der fremført et ønske om en svartidsstatistik, hvor bibliotekerne både kan følge deres egne svartider på webservice niveau, såvel som få indsigt i de andre bibliotekers svartider. På den måde kan bibliotekerne dele viden om fordele og ulemper ved forskellige opsætninger af søgning og fremvisning i grænsefladen. Projektet skal fungere som en slags forløber for arbejdet med DDB statistik platformen (SAS), og datasættet skal kunne integreres i platformen på et senere tidspunkt. Ideen er at stille data til rådighed via en særlig grænseflade til bibliotekerne i første omgang. Side 36 af 39

37 Først og fremmest handler det om at gøre datagrundlaget ensartet samt sikre lagringen af datasættet. Derefter handler det om at få data præsenteret, således at eventuelle forandringer i opsætningen kan spores gennem den opsatte grænseflade. Ideen er, at grænsefladen skal vise antal søgninger, gennemsnitlig tid per søgning fordelt på fraktiler, mulighed for at definere tidsperiode, samt vise søgeprofil både for eget og for andre biblioteker. Således at man kan sammenligne tider fordelt på forskellige søgeprofiler. Projektet omfatter ca. 125 udviklingstimer. Strategisk værdi for sektoren 4 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 4 Værdi ift. infrastruktur 4 Score i alt 18 Projekttitel: Tema 9: Udarbejdning af use cases til datagrundlag Strategisk indsatsområde: 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag 1. Formål Dette projekt vil være definerende i forhold til krav til, hvordan data opsamles, og hvilke formater der anvendes. Men både formater og data skal tænkes åbent, således at data kan anvendes på tværs i flere sammenhænge. f.eks. skal der være en ensartet håndtering af personhenførbare data eller sessioner/trackingid. Side 37 af 39

38 For tiden har DBC en masse data om brugerne, som ikke anvendes, hverken til at bygge services, som kan støtte brugerne i f.eks. søgning, eller til identificering af forbedringer af grænseflader, eller til at gennemskue værdien for biblioteker og brugere af f.eks. digitale satsninger på e- ressource området. Men for at kvalificere arbejdet med data på en ordentlig måde skal der opsættes en række use cases, der kan danne grundlag for både services såvel som statistik. En del af dette arbejde bør tage højde for at få etableret formater til data, som betyder, at de kan anvendes i aggregeret form. Dvs. der skal etableres modeller for persondata (som er sikre) og for sessionsdata (så det er ensartet). Projektet leverer ikke produkter eller services. Men bør levere en række use cases, beskrevet på et plan, der gør data tilgængelige og brugbare både i forhold til DDB statistik platformen såvel som anvendelse i services, der kan støtte biblioteker og brugere. Arbejdet med disse use cases bør resultere i en overordnet model og beskrivelse af data, som f.eks. brugere, sessioner, bestillinger, licenser, kilder, søgninger m.m., som kan anvendes til at mappe fremtidige datasæt op imod. Det anbefales, at man i arbejdet med at udarbejde use cases også eksperimenterer med eksisterende data og forsøger at strukturere data i den overordnede model løbende. Succeskriterierne for projektet er at få leveret et stort antal use cases, der kan anvendes som grundlag for fremtidige projekter og sikre, at datagrundlaget får en ensartethed, der både kan understøtte fremtidige udviklingsinitiativer og DDB statistik platformen. Eksempler på mulige use cases: - Hvilke links bliver aktiveret på f.eks. e-bøger eller e-musik i grænsefladerne, og hvad er forholdet mellem pris og anvendelse fordelt på kilder, materialer m.m. - Opsamling af data på ILL og fjernlåns området, hvilke typer materialer anvendes ofte, og hvilke brugere anvender fjernlån (kønsfordeling, aldersfordeling) - Opsamling af søgedata fra enkeltsessioner i grænsefladen, således at der kan etableres services som f.eks. andre der har søgt på dette har også søgt efter eller andre der har søgt på dette endte med at bestille Side 38 af 39

39 Projektet omfatter 200 udviklingstimer til arbejdet med use cases, datamodel og eksperimenter / prototyper på datasæt Strategisk værdi for sektoren 5 Gennemførlighed 5 Omfang/tid 3 Værdi ift. infrastruktur 1 Score i alt 15 Side 39 af 39

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 1 HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 Formålet med at inkludere beholdningsdata i brønden, er at kunne afgrænse søgeresultater i forhold til tilgængelighed af materiale. Fx søgning på materialer,

Læs mere

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015

Bedrebolig.htk.dk. Beskrivelse af version 2. 26. juni 2015 Bedrebolig.htk.dk Beskrivelse af version 2 26. juni 2015 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Gennemgang af løsningens sider og deres formål... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Beregn... 4 2.3 Din boligs oplysninger...

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Maj 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Danskernes Digitale Bibliotek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitionsår på vej mod 2015, hvor én plan omfatter DDB, Danbib og Bibliotek.dk.

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

LÆS BLANDT ANDET OM: Bibliotekernes big data Computeren foreslår emneord Ny relevans-rankering på bibliotek.dk

LÆS BLANDT ANDET OM: Bibliotekernes big data Computeren foreslår emneord Ny relevans-rankering på bibliotek.dk #dbc Nr. 2 April 2015 LÆS BLANDT ANDET OM: Bibliotekernes big data Computeren foreslår emneord Ny relevans-rankering på bibliotek.dk 2 #dbc Nr. 2 April 2015 INDHOLD 3 Bibliotekernes big data 6 Det dynamiske

Læs mere

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek PROJEKT GEOTAGGING på skønlitteratur Et samarbejdsprojekt mellem Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek støttet af Styrelsen for Bibliotek & Medier Udviklingspuljen Silkeborg

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus

Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Den nationale databrønd som lokalkatalog - datamodel og konsekvenser Oplæg for DDElibraBrugergruppen 19. november 2015, Århus Hanne Hørl Hansen, DBC Hvorfor? 98 kommuner i Danmark med folkebiblioteker,

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Esbjerg Kommune Biblioteker

Esbjerg Kommune Biblioteker 1 Esbjerg Kommune Biblioteker Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplanen omfatter ekstraordinære tiltag. Almindelig hverdagsopgaver med åbningstid, udlånsvagter, brugerkurser m.v. er naturligvis fundamentet

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015

Cosmic IT-strategisk råd - OUH. 26. juni 2015 Cosmic IT-strategisk råd - OUH 26. juni 2015 Status Roadmap 2015 Status på COSMIC efter R3.1 R3.1 (LPR3) driftsstart den 14. juni Det er overordnet set gået rigtig godt. Få fejl Mange tuningsaktiviter

Læs mere

Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3

Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 FLERE FØLGERE PÅ INSTAGRAM #1 (2014-STYLE) 4 4 TIPS TIL AT FÅ FLERE FØLGERE 4 LÆG RELEVANTE BILLEDER ONLINE HVER DAG 4 BRUG TIDEN PÅ AT TAGE DE BEDSTE BILLEDER 4 BENYT

Læs mere

Migration af Danbib og bibliotek.dk

Migration af Danbib og bibliotek.dk Migration af Danbib og bibliotek.dk Dette notat beskriver, hvordan et migreret Danbib og bibliotek.dk kan understøtte DDB og den biblioteksprofessionelle infrastruktur. DBC maj 2012. Mål for migrationen

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe 2. december 2015 DDB-sekretariatet 1 INTRODUKTION... 3 GODKENDTE PROJEKTER... 6... 6 R16.06: Adgangsplatformen

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal.

Efter 1/1 2007 vil alle data vedrørende kommunernes forvaltning på grundvandsområdet findes i PC Jupiter XL samt på Danmarks Miljøportal. NOTAT Oplæg om grundvand. Af Carsten Christiansen, konsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Kommunerne får efter 1/1 2007 en række nye opgaver på grundvandsområdet med forvaltning efter vandforsyningsloven,

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle

Fremtidens metadata. Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015. Susanne Thorborg, DBC. Vejle Fremtidens metadata Vejle Oplæg på DDELibra brugergruppemøde 19. november 2015 Susanne Thorborg, DBC Agenda Nogle trends om bibliotekets brugere Hvordan påvirker det metadata og metadatastandarder? Bibliografisk

Læs mere

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel

Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem for teletaxakørsel Ole Helboe, Horsens Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 3. november 2014 1-30-75-1-201-3-12 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Notat til Horsens Kommune ang. støttet flextur frem

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere