Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014"

Transkript

1 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

2 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at de har oplevet nogenlunde status quo i antal ansatte i løbet af det seneste år. Og af de resterende virksomheder er andelen, der har oplevet fremgang lidt større end andelen, der har oplevet tilbagegang. Med hensyn til store personalemæssige ændringer på mere end 10 procent, er der dog flest, der har oplevet tilbagegang. Hvordan har udviklingen i virksomhedens antal beskæftigede i Ringkøbing-Skjern Kommune været det seneste halvår? n=103

3 Små og store virksomheder klarer sig nogenlunde lige godt Andelen af virksomheder, der har oplevet et fald i beskæftigelsen det seneste halve år er den samme for de små og større virksomheder i undersøgelsen Blandt de større virksomheder er der flere, der har haft fremgang i beskæftigelsen, end blandt de små virksomheder med under ti ansatte Udvikling i virksomhedernes beskæftigede i RKSK det seneste halvår (virksomhedernes andel er angivet i pct. for hhv. store og små virksomheder) Virksomheder (under 10 ansatte) (n=48) Virksomheder (10 ansatte eller derover) (n=45) Stigning >1pct 20 % 33 % Uændret 63 % 51 % Fald>1pct 15 % 15 %

4 Antallet af arbejdspladser har især været faldende inden for industrien, mens der har været fremgang indenfor bygge- og anlæg Industrien er den branche, hvor den største andel af virksomhederne angiver et fald i beskæftigelsen ligeledes er det den branche, hvor færrest virksomheder angiver at de har oplevet en stigning i beskæftigelsen Blandt de deltagende virksomheder inden for bygge- og anlæg er der derimod en lidt højere andel, der har angivet, at de har haft beskæftigelsesmæssig fremgang det seneste halvår. Udvikling i virksomhedernes beskæftigede i RKSK det seneste halvår (virksomhedernes andel er angivet i pct. for hver branche) Bygge og anlæg (n=20) Handel (n=21) Industri (n=25) Samtlige brancher (n=103) Stigning >1pct 45 % 30 % 16 % 25 % Uændret 45 % 67 % 60 % 58 % Fald>1pct 10 % 5 % 24 % 16 %

5 Forventninger om beskeden fremgang Knap hver tredje virksomhed i undersøgelsen har forventning om fremgang i antal ansatte i løbet af det næste halve år. Størstedelen af virksomhederne forventer dog ingen nævneværdige ændringer og kun hver tiende virksomhed forventer tilbagegang. Hvilken udvikling forventer du i virksomhedens antal beskæftigede i Ringkøbing-Skjern Kommune det næste halvår? n=102

6 Fire ud af ti virksomheder har haft vækst i omsætningen det seneste halvår Omsætningen har varieret mere end antallet af medarbejdere i virksomhederne det seneste halve år. Knap fire ud af ti virksomheder har haft en omsætning, der stort set ikke har ændret sig det seneste halve år. En tilsvarende andel af virksomhederne har oplevet fremgang i omsætningen. En lidt mindre andel, knap hver femte virksomhed, har oplevet en tilbagegang i omsætningen. Hvordan har omsætningen i din virksomhed udviklet sig det seneste halve år? n=100

7 Industribranchen har ikke oplevet samme positive udvikling i omsætningen Industrien er den branche, hvor den største andel af virksomhederne angiver et fald i omsætningen. Tilsvarende er det den branche, hvor den mindste andel af virksomhederne angiver en stigning i omsætningen. Andelen af industrivirksomheder, som angiver et fald, er på niveau med andelen af virksomhederne, som angiver stigende omsætning. Udvikling i virksomhedernes omsætning det seneste halvår (virksomhedernes andel er angivet i pct. for hver branche) Bygge og anlæg (n=20) Handel (n=20) Industri (n=24) Samtlige brancher (n=100) Stigning >1pct 50 % 45 % 33 % 42 % Uændret 40 % 40 % 38 % 38 % Fald>1pct 10 % 15 % 29 % 18 %

8 Hver anden virksomhed forventer vækst i omsætningen det kommende halvår 51 procent af virksomhederne har svaret, at de forventer vækst i omsætningen på mere end 2 procent det kommende halve år, og af dem forventer 9 procent en vækst på mere end 10 procent. 9 procent af virksomhederne forventer faldende omsætning, og heraf forventer 7 procent en faldende omsætning på mere end 10 procent. Hvilke forventninger til omsætningen har din virksomhed til det kommende halvår? n=100

9 Fire ud af ti virksomheder har haft vækst i indtjeningen det seneste halve år 40 procent af virksomhederne har svaret, at de oplevet vækst i omsætningen på mere end 2 procent det seneste halve år, og af dem har 13 procent haft en vækst på mere end 10 procent. Den største gruppe af virksomheder, 41 procent, har haft en stabil udvikling i indtjeningen, mens 15 procent har oplevet tilbagegang. Hvordan har indtjeningen i din virksomhed udviklet sig det seneste halve år? n=100

10 En tredjedel af industrivirksomhederne har oplevet et fald i indtjeningen Industrien er den branche, hvor den største andel af virksomhederne har angivet et fald i indtjeningen i løbet af det seneste halvår. Tilsvarende er det den branche, hvor den mindste andel af virksomhederne angiver en stigning i indtjeningen Udvikling i virksomhedernes indtjening det seneste halvår (virksomhedernes andel er angivet i pct. for hver branche) Bygge og anlæg Handel Industri Samtlige brancher (n=20) (n=20) (n=24) (n=100) Stigning >1pct 45 % 45 % 37 % 30 % Uændret 50 % 35 % 29 % 41 % Fald>1pct 5 % 15 % 30 % 15 %

11 44 procent af virksomhederne forventer vækst i indtjeningen det kommende halvår 44 procent af virksomhederne har forventninger om øget indtjening på mere end 2 procent det kommende halvår, heraf har 8 procent en forventning om en fremgang på mere end 10 procent. Den største gruppe af virksomheder, 45 procent, forventer en stabil indtjening, mens 10 procent forventer tilbagegang. Hvilke forventninger til indtjeningen har din virksomhed til det kommende halvår? n=100

12 De fleste går efter en vækstrate på niveau med andre i branchen De fleste, 57 procent af virksomhederne, har ambitioner om en vækstrate de kommende år, der er på niveau med andre i branchen. 28 procent går efter en vækstrate, der ligger over gennemsnittet i branchen, og kun 9 procent har ambitioner, der ligger under branchen som helhed. Hvad er jeres ambition for virksomhedens udvikling i de kommende 2-4 år? n=100

13 Forventninger om små stigninger eller status quo i forhold til investeringer og ordrebeholdning Hvilke forventninger er der i din virksomhed i det kommende halvår i forhold til det seneste halvår på følgende områder: - Investeringerne i virksomheden vil være: n=100 - Ordrebeholdning i virksomheden vil være: n=100

14 Tro på eksportfremgang i begrænset omfang Hvilke forventninger er der i din virksomhed i det kommende halvår i forhold til det seneste halvår på følgende områder: - Eksport i virksomheden vil være: n=100

15 De faglærte udgør den største gruppe af ansatte Syv ud af ti virksomheder i undersøgelsen beskæftiger faglært arbejdskraft. Knap halvdelen beskæftiger ansatte med korte eller mellemlange uddannelser, og en næsten lige så stor andel beskæftiger ufaglært arbejdskraft. På knap hver femte arbejdsplads er der akademikere ansat, mens der på en ud af tyve virksomheder er udenlandsk arbejdskraft ansat. Hvilken type af medarbejdere er der i dag i virksomheden? n=100

16 De faglærte forventes at være den mest efterspurgte medarbejdergruppe fremover Andel virksomheder, som angiver, at de forventer at ansætte, så der bliver flere af denne medarbejdertype fremover: Medarbejdertype Andel virksomheder Ufaglærte medarbejdere 14 % Faglærte medarbejdere 19 % Medarbejdere med kort eller mellemlang videregående uddannelse Akademikere medarbejdere med lange videregående uddannelser 9 % 2 % Udenlandsk arbejdskraft 2 %

17 Forventninger om ansættelser af ufaglært og især faglært arbejdskraft i et betydeligt antal virksomheder Hvad er forventningerne i din virksomhed i forhold til at ansætte ufaglærte medarbejdere inden for det næste halve års tid? n=99 Hvad er forventningerne i din virksomhed i forhold til at ansætte faglærte medarbejdere inden for det næste halve års tid? n=99

18 Forventninger om ansættelser af folk med korte eller mellemlange videregående uddannelser i hver femte virksomhed og i hver tiende virksomhed i forhold til akademisk arbejdskraft Hvad er forventningerne i din virksomhed i forhold til at ansætte medarbejdere med korte og mellemlange videregående uddannelser inden for det næste halve års tid? n=99 Hvad er forventningerne i din virksomhed i forhold til at ansætte akademikere inden for det næste halve års tid? n=99

19 Få virksomheder forventer at rekruttere udenlandsk arbejdskraft i nær fremtid og det er samme andel som andelen af virksomheder, der har udenlandsk arbejdskraft ansat Hvad er forventningerne i din virksomhed i forhold til at ansætte udenlandsk arbejdskraft inden for det næste halve års tid? n=99 n=99

20 Visse rekrutteringsproblemer især for faglært arbejdskraft En fjerdel af virksomhederne siger, at de mener, at der aktuelt er svært eller meget svært at skaffe kvalificeret faglært arbejdskraft. Knap så mange, men dog procent, mener, at det er svært eller meget svært at skaffe kvalificerede medarbejdere med kort, mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Andel virksomheder, som angiver, at de mener, at det aktuelt er svært eller meget svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft af denne type: Medarbejdertype Andel virksomheder Ufaglærte medarbejdere 3 % Faglærte medarbejdere 26 % Medarbejdere med kort eller mellemlang videregående uddannelse Akademikere medarbejdere med lange videregående uddannelser 15 % 17 % Udenlandsk arbejdskraft 0 %

21 Visse rekrutteringsproblemer i forhold til faglært arbejdskraft, men ikke i forhold til ufaglært arbejdskraft Hvor nemt eller svært mener du, at det aktuelt er at skaffe kvalificeret ny arbejdskraft til virksomheden af nedenstående typer af medarbejdere? - Ufaglært arbejdskraft n=97 - Faglært arbejdskraft n=97

22 Visse rekrutteringsproblemer i forhold til ansatte med videregående uddannelser Hvor nemt eller svært mener du, at det aktuelt er at skaffe kvalificeret ny arbejdskraft til virksomheden af nedenstående typer af medarbejdere? - Ansatte med korte eller mellemlange videregående uddannelser n=97 - Akademikere n=97

23 Nemt at skaffe kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Hvor nemt eller svært mener du, at det aktuelt er at skaffe kvalificeret ny arbejdskraft til virksomheden af nedenstående typer af medarbejdere? udenlandsk arbejdskraft n=97 n=97

24 I nogen grad opleves ejernes ønske om konsolidering som en vækstbarriere, mens der sjældent mangles investorer I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? - Ejernes ønske om konsolidering - Manglende investorer

25 Manglende finansieringsmuligheder udgør en vækstbarriere i knap hver tredje virksomhed stigende råvarepriser opleves som mindre hæmmende for de fleste I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? - Manglende muligheder for lån, kredit og anden finansiering - Stigende råvarepriser

26 Prisen på arbejdskraft udgør en vækstbarriere i mere end halvdelen af virksomhederne, mens mangel på kvalificeret arbejdskraft også opleves som en hæmsko for mange men dog lidt mindre hæmmende I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? - Prisen på arbejdskraft - Mangel på kvalificeret arbejdskraft

27 Mangel på højtuddannede samt den offentlige sagsbehandlingstid opleves kun for få som en stor væksthæmmer, men i et vist omfang som hæmmende i en betydelig del af virksomhederne I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? - Mangel på højtuddannet arbejdskraft - Den offentlige sagsbehandlingstid

28 Mangel på interessante erhvervsgrunde opfattes stort set ikke som væksthæmmende. Manglende samarbejdspartnere opfattes i begrænset omfang som væksthæmmende I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? - Mangel på interessante erhvervsgrunde - Manglende samarbejds-/alliancepartnere

29 Infrastrukturen opfattes som en betydelig vækstbarriere i omtrent hver fjerde virksomhed og lovgivningen omfattes som betydeligt hæmmende for væksten i omtrent hver anden virksomhed I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? - Infrastruktur - Lovgivning

30 Manglende eksporterfaring udgør ikke en væsentlig vækstbarriere, mens stigende konkurrence i højere grad opfattes som en hæmsko for vækst I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? Manglende eksporterfaring - Stigende konkurrence i markedet

31 Ændrede forbrugsmønstre hos kunderne opfattes af hver anden som en betydelig vækstbarriere, og samfundsøkonomien opfattes af endnu flere som væksthæmmende I hvor høj grad opleves følgende faktorer som barrierer for, at virksomheden kan vækste de kommende år? ændrede forbrugsmønstre hos kunderne - Samfundsøkonomien

32 Innovation: Cirka en tredjedel af de adspurgte virksomheder har lanceret nye produkter inden for det sidste halve år, mens knap halvdelen har lanceret nye serviceydelser Virksomheder kan have udviklingsaktiviteter, som vedrører produkter og serviceydelser, processer og organisation, nye kundegrupper og nye markeder. Har din virksomhed inden for det sidste halve år: - Lanceret nye produkter - Lanceret nye serviceydelser

33 Innovation: Cirka halvdelen af de adspurgte virksomheder har indført nye eller ændret processer i virksomheden, mens cirka en fjerdel har indført ny eller ændret organisation Virksomheder kan have udviklingsaktiviteter, som vedrører produkter og serviceydelser, processer og organisation, nye kundegrupper og nye markeder. Har din virksomhed inden for det sidste halve år: - Indført nye eller ændret processer i virksomheden - Indført ny eller ændret organisation

34 Cirka en tredjedel af de adspurgte virksomheder har igangsat salg på nye indenlandske markeder, mens cirka en fjerdel har igangsat salg på nye udenlandske markeder Virksomheder kan have udviklingsaktiviteter, som vedrører produkter og serviceydelser, processer og organisation, nye kundegrupper og nye markeder. Har din virksomhed inden for det sidste halve år: - Igangsat salg på nye indenlandske markeder - Igangsat salg på nye udenlandske markeder

35 Næsten halvdelen af de adspurgte virksomheder har igangsat salg til nye kundegrupper Virksomheder kan have udviklingsaktiviteter, som vedrører produkter og serviceydelser, processer og organisation, nye kundegrupper og nye markeder. Har din virksomhed inden for det sidste halve år: - Igangsat salg til nye kundegrupper

36 Om de deltagende virksomheder i undersøgelsen 209 af kommunens virksomheder er blevet inviteret til at deltage i undersøgelsen, som er gennemført i februar Heraf har 103 valgt at besvare spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 49 procent. Det er ikke alle, der har besvaret alle spørgsmål, derfor er antallet af virksomheder, der har besvaret de enkelte spørgsmål ikke konstant. Ved hvert spørgsmål er antallet af besvarelser anført som n=.. De procentmæssige fordelinger i afrapporteringen summerer ikke altid 100 procent. Det skyldes afrundinger, og at der ved nogle af spørgsmålene har været mulighed for at give flere svar på samme spørgsmål. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle virksomheder i kommunen, som er en del af virksomhedspanelet. Virksomheder indenfor blandt andet detailhandel, landbrug, fiskeri og dambrug, undervisning, udlejning af ejendomme, offentlig forvaltning og forsvar, sportsklubber er ikke rekrutteret til virksomhedspanelet. Samtidig er kun medtalt virksomheder med mindst to ansatte.

37 Resultaternes generaliserbarhed I forhold til tolkningen af svarene i undersøgelsen er det vigtigt at tage forbehold for to ting. Dels den forholdsvis lave svarprocent, da halvdelen af virksomhederne i panelet ikke deltager i undersøgelsen, og dels at kun et meget begrænset udpluk af virksomhederne i kommunen har haft mulighed for at svare. På trods af en lav svarsprocent og et lille antal besvarelser anses resultaterne for at være generaliserbare. Den vurdering baserer sig på det forhold, at der ikke er større systematiske skævheder i de deltagende virksomheder i undersøgelsen i forhold til hele panelet, og dermed i forhold til den samlede population, når der ses på branchesammensætning og virksomhedernes størrelse. En eventuel skævvridning i fordelingen af virksomheder i forhold til branche og virksomhedernes størrelse er undersøgt ved at kortlægge, hvordan virksomhederne i hele panelet procentvis fordeler sig på branche og størrelse i forhold til virksomhederne, der har valgt at deltage i undersøgelsen. Denne opgørelse ses på de to efterfølgende slides. Det ses, at hverken i forhold til branchefordelingen af virksomhederne eller virksomhedernes størrelse er der større forskelle mellem fordelingen i hele panelet og fordelingen blandt de virksomheder, der har valgt at svare på undersøgelsen.

38 Hovedbranche Hovedbranche Undersøgelsen Populationen Videnservice 14 % 9 % Bygge og anlæg 22 % 27 % Handel 23 % 23 % Landbrug, skovbrug og fiskeri 1 % 2 % Industri 27 % 25 % Finansiering og forsikring 3 % 2 % Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 4 % 5 % Vandforsyning og renovation 0 % 1 % Transport 3 % 3 % Hoteller og restauranter 1 % 2 % Information og kommunikation Ejendomshandel og udlejning 2 % 2 % 0 % 1 %

39 Virksomhedernes størrelse Antal ansatte Undersøgelsen Populationen % 26 % % 28 % % 15 % % 21 % % 3 % % 7 %

TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Viden & Strategi, Oktober 2018

TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Viden & Strategi, Oktober 2018 TEMA// Temperaturmåling blandt Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel Indeholder data om følgende emner: - Temperaturmåling - Højtuddannet arbejdskraft - Erhvervsservice i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Elever og lærlinge. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Uddannelses- og kompetencebehov

Uddannelses- og kompetencebehov Uddannelses- og kompetencebehov Virksomhedspanelundersøgelse Viden & Strategi Januar 2016 Indledning Denne virksomhedspanelundersøgelse er foretaget, fordi kommunen i samarbejde med Innovest, Jobcentret

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark

Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark 20. februar 2009 Virksomhedernes brug af IT i Region Syddanmark Figur 3 I hvilken grad køber virksomheden varer og ydelser via Internettet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 44% 40% 30% 28% 20% 10% 0% 12% 13% 2%

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Konjunkturer for 3. kvartal

Konjunkturer for 3. kvartal Syddanske konjunkturer Juni 18 Konjunkturer for 3. kvartal Det gode liv Den syddanske udvikling skal styrkes i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Udviklingsmuligheder

Læs mere

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport 3. juli 2018 2018:13 Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport Af Peter Rørmose Jensen, Michael Drescher og Emil Habes Beskæftigelsen er steget markant siden

Læs mere

Lønregulering 2014 og 2015

Lønregulering 2014 og 2015 Lønregulering 2014 og 2015 HR-analyse Juni 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 2.1. Statistiske mål... 5 3. Lønregulering 2014... 6 3.1. Samlet lønregulering 2014... 6 3.2.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet og rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Nøgletal for arbejdsmarkedet og rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet og rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, december 2016, Økonomi- og indenrigsministeriet 12. december 2016 Fremgangen i dansk økonomi er fortsat i 2016, og væksten

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge

Region Hovedstadens Vækstbarometer. Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer Elever og lærlinge Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder

STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN 10 politiske forslag som skaber vækst og arbejdspladser i danske industrivirksomheder STYRK INDUSTRIEN DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Forord 4 Eksportpiloter til mindre industrivirksomheder 4

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 5. februar 2009 Vækstbarometer 7 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Sådan rammer finanskrisen - 6 krisetegn Virksomhederne i Region

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Konjunktur for 4. kvartal

Konjunktur for 4. kvartal Syddanske konjunkturer November 18 Konjunktur for 4. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2011 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2011.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering forår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2010 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2010. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien

Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien Claus Aastrup Seidelin, seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Mads Højbjerg, stud.polit mahp@di.dk, 3377 455 JANUAR 219 Højvækstvirksomheder sikrer fremgang i økonomien Højvækstvirksomheder sikrer,

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder er kampklare i februar 2012

VÆKST BAROMETER. Virksomheder er kampklare i februar 2012 VÆKST BAROMETER februar 2012 Virksomheder er kampklare i 2012 På trods af finanskrise og rente- og valutauro er der ikke mange tegn på, at de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark spænder

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Virksomhederne forventer fremgang i 2017

Virksomhederne forventer fremgang i 2017 Anders Goul Møller, økonomisk konsulent angm@di.dk, 3377 3401 DECEMBER 2016 Virksomhederne forventer fremgang i 2017 Medlemmerne i DI s Virksomhedspanel har positive forventninger til det kommende år som

Læs mere

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer

rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer ANALYSE Hver tredje virksomhed med rekrutteringsudfordringer må sige nej til nye ordrer Resumé Kapacitetspresset på arbejdsmarkedet har været stigende gennem en årrække. Det har gradvist gjort det vanskeligere

Læs mere

Grafer til Syddansk Vækstbarometer

Grafer til Syddansk Vækstbarometer Grafer til Syddansk Vækstbarometer Figur 1. Forventningen til omsætning i dette kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. 1,6% 26,5% 33,6% 38,2% Større Uændret Mindre Ved ikke Kilde: Vækstbarometer

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2009

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2009 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2009 Virksomhederne finder lettere nye medarbejdere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2009. Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2018 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunkturer for 2. kvartal

Konjunkturer for 2. kvartal Syddanske konjunkturer April 18 Konjunkturer for 2. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Sydjylland, 17. januar 2019

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Sydjylland, 17. januar 2019 Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater Oplæg for RAR Sydjylland, 17. januar 2019 Virksomhedssurvey hidtidig metode Rekrutteringssurveyen har siden 2007 været en hjørnesten

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018

Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018 Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent KHPE@di.dk, 3377 3432 JANUAR 2018 Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018 Virksomhederne i DI s Virksomhedspanel ser ganske lyst på det kommende

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Fyn, 24. januar 2019

Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater. Oplæg for RAR Fyn, 24. januar 2019 Rekrutteringssurvey på grundlag af jobopslag - metode og resultater Oplæg for RAR Fyn, 24 januar 2019 Virksomhedssurvey hidtidig metode Rekrutteringssurveyen har siden 2007 været en hjørnesten i Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers

Dansk-Tysk Handelskammers Dansk-Tysk Handelskammers Resultatet af Eksportbarometret 2017 Danske eksportvirksomheder er i år mere optimistiske og forventer stigende eksport til Tyskland i 2018. Virksomhederne vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter

Virksomhedernes outsourcing skifter karakter ANALYSE Virksomhedernes outsourcing skifter karakter Danske virksomheder har udnyttet mulighederne ved en international arbejdsdeling, så de eksempelvis kan outsource til udlandet. Det kan være forbundet

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Oplæg SOSU-workshop Nordjylland

Oplæg SOSU-workshop Nordjylland A r b e j d s m a r k e d s k o n t o r M Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Amkmidt-nord@star.dk T 72 22 36 00 Oplæg SOSU-workshop Nordjylland Henrik Christensen 28. november 2018 Gårsdagens pressehistorie:

Læs mere

Aktuel rekrutteringssituation RAR Sjælland. Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedskontor Øst

Aktuel rekrutteringssituation RAR Sjælland. Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedskontor Øst Aktuel rekrutteringssituation RAR Sjælland Arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg Arbejdsmarkedskontor Øst Positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Østdanmark Arbejdsstyrken stiger Beskæftigelsen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Virksomhedsnavn Totalrapport

Virksomhedsnavn Totalrapport Virksomhedsnavn Totalrapport Antal besvarelser: 124 Denne rapport indeholder besvarelser for 124 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 04-09-2014-10-10-2014.

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK. overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I SYDDANMARK overvågning af arbejdsmarkedet i Syddanmark DECEMBER 2011 Udgiver: Beskæftigelsesregion Syddanmark www.brsyddanmark.dk (Redaktionens

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækst Barometer. Konjunktur for 3. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme med pil opad. August 2015

Vækst Barometer. Konjunktur for 3. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme med pil opad. August 2015 Vækst Barometer August Konjunktur for 3. kvartal : Stabil vækstoptimisme med pil opad Optimismen blandt de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark fortsætter opturen. Virksomhederne forventer

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013

Økonomisk analyse. Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen. 1. oktober 2013 Økonomisk analyse 1. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Rekruttering og arbejdskraft i fødevareklyngen En ny måling blandt Landbrug

Læs mere

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage

Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage 1 Det mener FOAs medlemmer om arbejde i weekender og på helligdage FOA har i perioden 1. - 10. november 2013 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Eksport giver job til rekordmange

Eksport giver job til rekordmange Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 OKTOBER 2018 Eksport giver job til rekordmange 805.000 danske jobs afhænger af eksport. Dette er det højeste niveau nogensinde. Virksomheder, der producerer

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Vækstregnskab for Rudersdal Kommune. Juni 2018

Vækstregnskab for Rudersdal Kommune. Juni 2018 Vækstregnskab for Rudersdal Kommune Juni 2018 Disposition 1. Hovedresultater 2. Rudersdals erhvervsspecialisering 3. Vækstindikatorer 4. Iværksætteri 5. Indikatorer for konkurrenceevne 6. Erhvervspolitiske

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere