Hvorfor lige 1. april?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor lige 1. april?"

Transkript

1 Nr. 4 April årgang Aprilsnar Hvorfor lige 1. april? En populær teori hævder, at aprilsnarreriet kan have en sammenhæng med overgangen fra juliansk til gregoriansk kalender. Kan det nu passe? De fleste kulturer har forskellige former for narredage, som regel placeret i tilknytning til betydelige skift i årets cyklus, nytår. Men hvorfor så netop Første April? Èn teori er, at valget af denne dato hænger sammen med kalenderreformen, og overgang fra juliansk til gregoriansk kalender. Frankrig var det første land, som overtog pave Gregorius kalender, hvilket skete allerede i Allerede i 1564 havde en lov dog flyttet årets officielle starttidspunkt fra påske til 2. januar. En af konsekvenserne var, at nytår blev "flyttet" fra slutningen af marts til 1. januar. I følge denne teori blev betegnelsen "Poisson d avril" ("Aprilsfisk") sammen med drillerier, knyttet til de stædige, der ikke ville lade sig indrullere i det nye system, men hårdnakket holdt fast ved at fejre det gamle nytår. Denne teori kan dog ikke forklare, hvorfor aprilsnarreriet så var udbredt i protestantiske og anglikanske lande på 1. april før disses overgang til gregoriansk kalender. Det er heller ikke helt klart hvilke konkrete belæg, teorien har - men dette forhindrer ikke, at man kan opleve den præsenteret som et faktum. Hvad den altså ikke indtil videre er. Sakset på Dansk Historisk Fællesråds hjemmeside:

2 Centrum april 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Kansler: Marianne Hansen Skovlundsvej 35, Saksild, 8300 Odder Telefon Webmaster: Aage Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Mail: Vores hjemmeside: Redaktør: Mogens Mehl Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon Mail: Materiale til Centrum: Du kan aflevere indlæg til Centrum på flere måder, allerhelst som et Word-dokument, eller på til som en vedhæftet fil eller på en diskette. Men du kan også blot skrive direkte på en mail eller almindeligt brev til redaktøren. Deadline: Deadline til næste nummer af Centrum er fredag den 1. maj Apropos Teori og praksis I teorien er der ingen forskel på teori og praksis. I praksis er der. Chuch Reid Set på en opslagstavle Teori er, når man ved alt men intet fungerer. Praksis er, når alt fungerer men ingen ved hvorfor. Her på kontoret er teori og praksis forenet: Intet fungerer - og ingen ved hvorfor. Sct. Georgs aften i Spejderhytten torsdag den 23. april kl. 19:00 Kom og vær med, så vi får en hyggelig aften i hinandens samvær. Sct. Georgs- budskabet bliver læst, og hvad mon det bringer. Vi er alle spændte, særlig i disse tider med finanskrise, bandekrige o.s.v. Aftenen starter dog med et måltid mad, som madgruppe 3 står for. OG HUSK bestik og service og afbud til Linda. Gildeledelsen Fokusgruppe møde i Spejderhytten mandag den 11. maj kl. 19:00 Tanker om, hvad I vil være med til. Jeg selv kan kun tænke frem til august, men der kommer en tid efter denne. Gildeledelsen Påstande om Sct. Georgsgildet i Odder. Engagement: - Vi brænder for sagen. Oplevelser: - Vi synes, det er sjovt at være gildebroder. Planlægning: - Vi tilrettelægger selv vor egen tid, så vi kan komme til de forskellige gildearrangementer. Nytænkning: - Vi tør tænke anderledes. Vi tør fjerne noget af det gamle og sætte nyt i gang. Vi giver hinanden gode oplevelser. Vi har en god fælles ansvarsfølelse. Gildeledelsen

3 Centrum april 2009 Side 3 Referat fra Gildetinget den 17. marts Valg af dirigent og referent Dirigent: Birte Brynning Referent: Kirsten Grønlund Dirigenten meddeler, at gildetinget er lovligt indvarslet. 2. Oplæsning af protokol fra Gildeting 2008 Protokollen blev læst op, og der blev refereret til de beslutninger, der var blevet truffet. 3. Gildemesterens beretning. Gildemesterberetningen forligger i skriftlig form i Centrum marts Beretningen godkendt. 4. Beretninger fra laug og udvalg. Spejderlaug: Spejderne planlagde og afholdt nytårsoptakt januar 2009 med hjælp fra gildet. Lars Christensen deltager som gildets repræsentant i planlægningsmøderne. Første planlægningsmøde med spejderne er aftalt til september Der vil blive afholdt nytårsoptakt sidste weekend i januar Gildet bidrager med kakao og pizza. Der vil blive ansøgt om penge fra Møller Jensens Fond til dette traktement. Til efteråret vil der blive samlet et kakaohold, som skal stå for det praktiske samt eventuelt personer til postbemanding. Kældermester Har ikke ret meget at berette. Når der er noget både godt og skidt kommer det i Centrum. Gaveudvalg Kører stille og roligt. Budbringerne får som tak en god snak, kaffe og kage. Møller Jensens Fond Som tak til De grønne Pigespejdere for at gå Lucia har fonden givet dem 500,00 kr. Redaktør Bladet udgives efter reglementet med hjælp fra en god sekretær, postvæsenet og post Svendsen. Redaktøren ønsker at stoppe næste år. Gim Har været til nogle gode møder med andre fra distriktet. GIM-erne havde planlagt Fellowshipday. Der manglede deltagelse fra Oddergildet. Programmet afgørende for interessen i at deltage. Skal gildet have en GIM? Ja! Gum Er ikke kommet så meget i gang. Har haft nogle møder med andre i distriktet. Der bliver en væbnerforberedelse til efteråret. Gildehøjskolen kunne evt. have interesse. Er der et behov lokalt, så kan der laves noget. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag. Arkivlaug Har afholdt en del møder. Arkivet er ved at blive lagt ind digitalt. Stor ros til lauget. It-laug Har ikke haft nogen møder. Fungerer fint god arbejdsgang. Fredslyset Kører perfekt. Større og større tilslutning. Gerne lidt flere gildebrødre i kirken. 6. Drøftelse og fastsættelse af rammer for gildets aktiviteter det kommende år. Nedenstående forslag bliver bragt til gildeledelsen som så viderebehandler dem: a) En dansker bosiddende i Bulgarien driver et projekt som hedder Fisken et værested for gadebørn. Han har fået tilbudt teltene fra Skanderborg Festivalen ved selv at tage dem ned. Kan vi hjælpe? Kan Møller Jensens Fond give noget? Forslaget rejst af Ingrid K.

4 Centrum april 2009 Side 4 Kommentar: Gildet skal passe på ikke at tage for meget ind, da det falder sammen med Punktstævnet. b) Gå sammen i distriktet for at tilbyde hjælp til nye flygtninge med henblik på, hvordan tingene fungerer i DK. Man kan gøre det som person, gruppe eller gilde. Forslaget rejst af Ejlif. Kommentarer: Svært at få lov til en sådan opgave. Lyder som en mentoropgave. Hvordan gør man det? Føler ingen trang til flere tiltag, da der sker en masse i gildet. 7. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. Regnskabet fremlagt. Ingen behov for kontingentforhøjelse. Regnskabet godkendt. Det store beløb i regnskabet vedrørende Tilgodehavende kontingent fremkommer ved, at man kun får kontoudtog to gange årligt, derfor ændres sidste indbetalings dato fremover, så registreringen kommer en måned før. Kommentar til budget Skal der mere end en person til Landsgildeting? Skal nuværende beslutning ændres så hele gildeledelsen kan komme af sted? Th. Møller Jensens Fond Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt. 8. Valg af gildeledelse og herolder. Gildemester: Jytte Mikkelsen Gildekansler: Marianne Hansen Gildeskatmester: Linda Svendsen Dørherold: Finn Larsen Faneherold: Mogens Thomsen 10. Valg af suppleanter. Gildemester: Lars Christensen Gildekansler: Jette Kock Gildeskatmester: Hans Erik Harboe Dørherold: Ingrid Harboe Faneherold: Ruth Mikkelsen Revisor: Ingrid Kristensen 11. Valg til laug og udvalg. Depot- og fakkellaug Lauget er nedlagt. Fakkellauget hører under spejderlauget. Spejderlaug Lars Christensen, Ejlif Borg, Finn Larsen og Inger Toldstrup Arkivlaug Mogens Mehl, Birte Hou, Ole Westphall og Hans Erik Harboe. It-laug Mogens Mehl, Aage Svendsen, Marianne Hansen og Jytte Mikkelsen. Fredslyset Aage Svendsen, Erling Hansen, Ole Westphall, Ingrid Kristensen, Kaja Bank og Inger Toldstrup. Kældermester Mogens Mehl Gaveudvalg Jytte Larsen og Hans Erik Harboe Møller Jensens Fond Linda Svendsen, Lars Christensen og Ole Westphall Gim Ejlif Borg 9. Valg af revisorer. Mogens Mehl og Vinni Thomsen Gum Birte Brynning Redaktør Mogens Mehl

5 Centrum april 2009 Side Eventuelt. a) Vedr. billeder på galleriets hjemmeside. Nogle ønsker ikke billeder, hvor man er på offentliggjort - andre er lige glade. Galleriet er et fint vindue for interesserede. Opfordres til at være meget kritisk i sin udvælgelse af billeder. Kan se billederne på sit eget net og så sige fra. Tilkendegivelse: Accepterer galleriet ved kritisk udvælgelse af billeder. b) Efterlyser regler for pris på traktementet under sygemelding. Gildeledelsen tager problematikken op og kommer med en udmelding. c) Spejderne laver nytårsoptakt og der er ønske om et pizzahold når tid er. d) Punktstævne fine indlæg. e) Afbud til gildets arrangementer efter gældende regler. Se Centrum november f) Forslag til sommerudflugt. Slåensøen og Paradislejren Bryggeri i Silkeborg (Ejlif) Heldagstur til Glyckstadt Heldagstur til den frisiske ø Hallig Hooge g) Frivilligcentret ønsker hjælp til en aktivitet. Ønsket er et løb, derefter hyggeligt samvær. Aage, Ole og Erling har lavet et billedløb. Hvis der bliver brug for hjælp, så siger de til. Aktiviteten er den 5. maj. h) I forbindelse med fredslyset så vær opmærksom på, at der er seks huse på Bronzealdervej. Hvor skal gudstjenesten i forbindelse med fredslyset foregå, jf. Ålykkecentrets flytning? Kirsten Grønlund Nyt fra Distriktet Fra distriktet har vi modtaget en mail, hvor man beklager, at der er udsendt en indkaldelse til distrikstgildeting med forkerte datoer, så her kommer en indkaldelse med korrekte datoer m.v. DISTRIKTSGILDETING For alle gildebrødre i Østjysk Distrikt Der indkaldes herved til Distriktsgildeting Mandag den 11. maj 2009 kl i Gildernes lokale Frederik Bajers Gade 28, Horsens Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter 1. Valg af dirigent og referent. 2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning. Beretning fra distriktets DIS Beretning fra distriktets DUS 3. Behandling af indkomne forslag (Eventuelle forslag tilsendes før mødet) 4. Distriktsgildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættes kontingent. (Regnskab tilsendes før mødet.) 5. Beretning og reviderede regnskab for de under distriktet hørende fonde og institutioner 6. Beretning fra distriktets gilder (9 gilder max. 3 minutter) 7. Valg af distriktsgildemester Ole Danielsen modtager genvalg Valg af distriktsgildekansler Marian Elbek modtager ikke genvalg Valg af distriktsgildeskatmester Bent Brogaard modtager genvalg. Valg af international sekretær Flemming Rosseau modtager ikke genvalg Valg af uddannelsessekretær Alice Tødt modtager genvalg 8. Valg af suppleanter for distriktsgildeledelsen.

6 Centrum april 2009 Side 6 9. Valg af 1. revisor og 1. suppleant. 10. Valg af medlemmer til udvalg. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 3, skal med henvisning til vedtægternes punkt 3, være distriktsgildemesteren i hænde senest den 1. maj 2009 med post. Det samme er gældende for forslag til distriktsgildeledelsen, men der kan også foreslås emner på Distriktsgildetinget. Adressen er: H.O. Danielsen, Banegårdsvej 12, 8660 Skanderborg. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester. Tilmelding: SENEST mandag den til Marian på enten telefon: eller mail: Pris for traktement: ca. kr. 50,00 NYT FRA GRUPPER OG LAUG Spejderlauget beretter: Stærkoddergruppen afholder Sct. Georgsdag i hytten torsdag d kl Traditionen tro afholdes Sct. Georgsdag sammen med spejdermøde. Efter spisning vil troppen traditionen tro opføre sagnet om Sct. Georg og dragen. Derefter vil alle spejderne aflægge deres spejderløfte. Endelig er bålhytten færdig - så de vil benytte lejligheden til at indvie den på denne traditionsrige dag. Sidste år var der ca. 120 spejdere/forældre med. Vi fra Sct. Georg gildet er naturligvis også velkommen i det omfang vi kan deltage, så mød op og se på før vores eget møde. På spejdergruppens vegne Lars Referat fra punktstævnemøde tirsdag den 24. marts 2009 Møde mellem gildeledelse, styregruppen for punktstævnet samt tovholdere. På mødet den 12. februar blev det besluttet at afholde dette møde for at få sammensat punktstævnets endelige program, som det skal udbydes i annoncer og på hjemmesiden. Styregruppen havde sammen med gildeledelsen inden mødet afholdt et møde med borgmester Niels-Ulrik Bugge, hvor borgmesteren lovede at modtage punktstævnedeltagerne på Rådhuset og byde deltagerne velkommen og være vært ved en forfriskning. Programmet blev herefter sammensat såldedes: Program fredag 17:00 Information og indskrivning åbner Informationskontoret i Kirkecentret åbner for indskrivning og værelsesfordeling. 18:00 Modtagelse på Odder Rådhus Borgmester Niels-Ulrik Bugge tager imod på Odder Rådhus og byder velkommen. 19:00 22:00 Get together I Kirkecentrets lokaler serveres aftensmad og der bydes på underholdning, fællessang og selskabeligt samvær. Program lørdag 08:00 09:00 Information og morgenkaffe Informationskontoret i Kirkecentret åbner for indskrivning af ikke overnattende gæster, ligesom der vil være morgenkaffe til de tilrejsende og de overnattende gæster som ikke får morgenkaffe i forbindelse med værelset. 09:00 11:30 vælg mellem: 1. Bag om Grundtvig Halvdelen af tiden er han forsker på Vartov i København, og den anden halvdel af tiden er han valgmenighedspræst i Odder. Kom og mød Grundtvig-kenderen Kim Arne Pedersen.

7 Centrum april 2009 Side 7 2. Brændevinstur til Bjørnkær Bjørnkærlaugets oldermand Hans-Erik Harboe byder på smagsprøver på denne tur til voldstedet ved Bjørnkær, hvor Europas ældste brændevinssæt blev udgravet. 3. Moderne planteforædling Korn dyrket i køkkenhavestørrelse, små mejetærskere og afgrøder, hvor stråene har fået plasticpose på. En udviklings - og forædlingsvirksomhed inden for byg, hvede og raps er årsagen dertil. 4. Herregårdstur Smukke herregårde med spændende historier. Bustur igennem et smukt landskab med lokal guide. 5. Besøg hos Møbelfabrikken R. Randers Du har sikkert mere ned én gang hvilet i en stol eller siddet ved et bord, som er produceret af Oddervirksomheden R. Randers. Følg med direktør Erik Randers på en tur rundt i fabrikken, som har leveret møbler til rådhuse, skoler, gymnasier, lufthavne o.s.v. 6. Besøg på Ashramaen i Gylling På det yderste af Gyllingnæs ligger en af Danmarks tre største forlagsbogtrykkerier vi har mulighed for at invitere dig indenfor klostermuren og se et moderne trykkeri og høre lidt af historien om Ashramaen. 7. Hou Maritime Efterskole Besøg på en helt speciel efterskole, hvor forstanderen Palle Jensen vil vise rundt og fortælle om skolen. 8. Den Økologiske Have i Odder Nordeuropas største økologiske besøgshave ligger i Odder tag med på en guidet tur og nyd den smukke have. 11:30 13:00 Frokost for alle i Kirkecentrets lokaler Om eftermiddagen kan der vælges mellem enten hele eftermiddagen 13:00 17:00 hvor der kan vælges mellem: 1. Egmont højskolen En helt speciel højskole, som lægger vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder, og skolen har et særligt ansvar over for mennesker med fysiske handicap. 2. Brændevinstur til Bjørnkær og Odder museum Bjørnkærlaugets oldermand Hans-Erik Harboe byder på smagsprøver når han tager os med til voldstedet ved Bjørnkær, hvorfra Europas ældste brændevinssæt blev udgravet. Eftermiddagskaffe i Kirkecentret, hvorefter vi fortsætter til Odder Museum, hvor vi bl. a. skal se brændevinssættet og høre Hans-Erik Harboe fortælle om anvendelsen. eller man kan dele eftermiddagen op i to aktiviteter 13:00 14:30 kan man vælge mellem: 1. Den Økologiske Have i Odder Nordeuropas største økologiske besøgshave ligger i Odder tag med på en guidet tur og nyd den smukke have. 2. Pensionisthøjskolen i Rude Danmarks smukkest beliggende højskole Pensionisternes egen højskole skabt i Grundtvigs ånd, hvor livsglæden og evnen til at undres er det centrale. Træf giver dig/jer denne enestående chance for at se og høre om højskolen. 3. Efterskolen Rudehøj En lilleverden i den store verden 4. Glaskunst Besøg hos glaskunstneren Dorthe Bent i den gamle stationsbygning i Ørting 14:30 15:30 Eftermiddagskaffe i Kirkecentrets lokaler 15:30 17:00 kan man vælge mellem: 1. Besøg hos keramikeren Birthe Rågård Keramikeren Birthe Rågård fortæller om keramik og om sine smukke keramikting.

8 Centrum april 2009 Side 8 2. Rathlousdal Afslappende gåtur igennem Rathlousdal Skoven guidet af Eigil Rye. Turen går bl.a. frem til en gammel bjørnegrotte, og gennem en af landets ældste alléer. 3. Odder Museum Vi slutter os sammen med deltagere, som har været på Bjørnkær, og vi skal blandt andet se brændevinssættet og høre Hans- Erik Harboe fortælle om anvendelsen. 17:30 Afslutning Vi mødes ved spejderhytten til afslutning omkring lejrbålet 18:00 Grillen er tændt Oddergildet byder på lidt grillmad, inden vi skilles. På mødet blev det besluttet, at vi med dette nummer af Centrum vil bede om tilkendegivelse af, hvor mange overnattende gæster man vil påtage sig at have se indstik og giv venligst tilbagemelding, enten på Sct. Georgs Aften den 23. eller, hvis du ikke kommer denne aften så pr. post. Det videre forløb Styregruppen udarbejder budget og fastsætter deltagergebyret sammen med gildeledelsen. Programmet annonceres på vores hjemmeside fra den 1. juni Annonce indrykkes i Sct. Georg juninummeret. Derudover prøver vi at få en annonce optaget i Herolden, Århus, i Gammeluglen i Hammel, i Hadstens Gildeblad samt eventuelle gildeblade i Horsens. Tilmeldingsfristen sættes til den 30. juni 2009, og derefter indkaldes tovholdere til briefing omkring antal deltagere til de enkelte aktiviteter. Mogens M. Vores GIM har sendt følgende: I forbindelse med vort gildeting den 17. marts blev der efterlyst ideer til forskellige aktiviteter, som vi i gildet kunne beskæftige os med i fremtiden. Jeg nævnte, at jeg på et af vore DIS møder havde fået noget materiale om "Ide-katalog om etniske minoriteter" af Anne Marie, som er GIM i Hadsten-gildet. Hun har været involveret i etniske punktflygtninge, nogle unge piger fra Århusområdet, som hun har vist tilrette om danske forhold på forskellig vis, og hun har haft meget glæde af dette arbejde. Denne form for opgaver kan jo udføres af evt. et gilde, en gruppe, eller en enkeltperson som i Anne Maries tilfælde. Jeg foreslog at overlade materialet til gildeledelsen, men vi aftalte senere, at det måske var bedst at få det ud på tryk, så hver enkel kan se, hvad det drejer sig om, så derfor dette indlæg. I øvrigt er materialet udarbejdet af landsgildets internationale medlem (LGIU) Niels Rosenbom Ejlif (GIM) Gilderne og de etniske minoriteter Idékatalog I Danmark bor der mange borgere af anden etnisk herkomst end dansk. Hvad enten de er asylsøgere og bor i lejre eller har fået asyl eller endog dansk statsborgerskab, så kan de med rette føle sig lidt lost. Der kan være sprogproblemer (og det danske sprog er en svær en med mange godt skjulte underfundigheder). Meget af det, som vi har fået ind med modermælken og tager som selvfølgelige rutiner, skal læres. Og så er der lige det med at føle sig accepteret og ligeværdig i et nyt samfund. Som gildespejdere/-brødre/-medlemmer kan vi gøre en forskel. Vi kan gøre livet lidt gladere og lysere for vores medmennesker og hjælpe dem til en nemmere hverdag. Nedenfor er listet en række mulige aktiviteter. Fælles for dem alle er, at de er eller kan gøres tidsbegrænsede. Inden man går

9 Centrum april 2009 Side 9 i gang, er det fornuftigt at aftale et tidsforløb (f.eks. x aftener over y måneder). Husk også, at det ikke nødvendigvis skal være et gildeprojekt uden andre aktører. Der findes mange andre grupperinger, som også har kompetencer og ressourcer til dette arbejde: Spejdere, Røde Kors og mange andre. Cafeer Vi kan tilbyde hjælp til voksne indvandrere med elementære ting som blanketudfyldning, hvor køber man hvad? Hvordan finder man rundt i systemet? Hvad er din ret og pligt i hverdagen? (altså: hvordan gør man her). Åndehul s cafe; læg øre til det, som ligger de fremmede på hjerte gerne over en kop kaffe og/eller et spil. Lektiecafeer til børn og voksne (husk at det ikke kræver højere lærereksamen at hjælpe med at træne det danske sprog). Cafeer findes måske allerede i kommunens frivillighedshus, men kan måske oprettes på biblioteket, en skole, et spejderhus eller i gildets egne lokaler. Mentorordninger Bliv mentor for en person i en periode. Især kvinderne har ofte et stort behov for at blive styret ind i vores samfund. Pga. kønsrollemønstret i de fleste andre kulturer bør mentor og mentee være af samme køn, men der kan fint være en aldersforskel svarende til mor-datter. Der kan feks aftales et eller flere ugentlige møder af ca. en time over 2 måneder, hvor man giver moderlige/faderlige råd om det, der presser sig på (sundhed, uddannelse, indkøb, foreningsliv mm), går med hen på kommunen osv. Kort sagt, du hjælper tilrette som når tante Oda eller din nevø flytter til byen og skal have opbygget et netværk. Besøg på asylcentre Gilder i nærheden af asylcentre kan kontakte centerlederen og forhøre sig om mulige aktiviteter, spændende fra et ordinært besøg til aktivitetsdage (med spejder- /gildeaktiviteter) og udflugter/lejre. Der er flygtningecentre i: Sandholm, Aunstrup, Kongelunden, Grib Skov og Jelling. Kulturmøder Madlavning, sang og dans er oplagte emner til en hyggelig dag/aften med kulturel brobygning. Hvorfor gå på libanesisk restaurant, hvis der bor en gruppe libanesere i lokalområdet? Inviter etniske grupper. Gå gerne med dem i byen og køb ind (for gildets penge), lad dem lave maden. Efter spisningen kan I så synge for hinanden og danse sammen (både kædedans/mavedans og totur til Vejle/bro-brobrille). Sådanne møder kan godt aftales som et enkelt arrangement eller en møderække. Der kan også arrangeres mindre møder (gruppe- eller individuelt niveau) i private hjem. I så fald må modparten dog på ingen måde føle sig presset til at skulle åbne deres hjem. Spejderaktiviteter for børn Forhør jer hos de lokale spejdere, om de kunne tænke sig at få tilgang af etniske spejdere. Hvis ja, så hjælp dem med agitation og især arbejdet med forældrene. Vi kan holde møder med forældrene og forklare dem spejderarbejdets værdier. Den store hurdle er ofte kulturforskellen og angsten for at betro børnene til fremmede. Her kan vi hjælpe ved at tage forældrene i hånden og vise dem hvad der rent faktisk sker ved møder og på ture. Tag forældrene med på en parallel-tur, hvor de er i nærheden og kan se deres børn uden at forstyrre spejderaktiviteterne. En del voksne indvandrere/asylsøgere kender spejderbevægelsen fra deres hjemland og måske kunne interessen for gildearbejdet vækkes hos en gammel spejder? Hvordan kommer vi i kontakt? Hvis I ikke allerede har kontakt, så spørg på Rådhuset. Alle kommunale forvaltninger har efterhånden en integrationsmedarbejder (eller gruppe). Her kan I både få kontaktadresser og gode råd, også med

10 Centrum april 2009 Side 10 hensyn til andre, der arbejder på dette område. Listen ovenfor er ikke komplet, og vi hører gerne om nye ideer eller bare nuancer af de nævnte muligheder God fornøjelse med et rigtig godt gildearbejde, som gør andre glade og giver dig nogle gode oplevelser. IU Besøg i Asramaen i Gylling Lørdag den 14. marts startede 11 gildebrødre på turen til Asramaen, som Jytte Thygesen meget fint havde arrangeret. Vi ankom kl og blev budt velkommen af en meget venlig mand, som startede med at fortælle lidt om, hvad Asramaen beskæftigede sig med i det daglige, nemlig trykkeri, altså det som giver Asramaen en indkomst, det som de lever af. Straks vi kom indenfor fornemmede, man en stor RENHED og fantastisk arbejdsro, det føles som en stilhed, som mange sikkert ville ønske at befinde sig i til daglig. I indgang og kontorer var der meget fin kunst, som også gør sit til, at man får ro i sjælen. Vi bevægede os ind i kontorerne, og senere trykkeriet, og hele tiden blev kravet om høj kvalitet fremhævet. Asramaen var blandt de 3 trykkerier som blev udvalgt som leverandør af tryksager efter sammenlægningen af mange forlag. Der er 110 personer, som arbejder og bor på Asramaen, og derforuden er der 60 personer ansat efter gældende overenskomst. Vi var på rundtur i drivhusene, hvor man dyrker grøntsager, frugt og krydderurter til den daglige kost, til ca. 120 personer. Alt er økologisk. Vi gik en rundtur og så de forskellige bygninger blandt andet et nyt hus bygget med én meter tykke mure beregnet til arkiver - fantastisk. Vi sluttede dagens rundtur med kaffe og hjemmebagt kransekage og et lille stykke chokolade. Overalt hvor vi kom frem både ude og inde, var der pinligt rent. En rigtig dejlig oplevelse på en lørdag formiddag. Stor tak til Jytte Thygesen for at have arrangeret denne tur. Jytte Søby Mikkelsen GM. Aage Svendsen sender dette indlæg: Lars Madsen fra Aktivitetshuset på Ålykkecenteret har kontaktet os. Lars og en kollega skal lave et arrangement for de hjælpere, som er tilknyttet aktivitetshuset. Det er noget, de laver hvert år i maj måned for at påskønne hjælpernes indsats. Lars spurgte, om der stadig var nogen af de gamle, fra dengang vi havde loppemarked på Ålykkecentret, for de kunne godt bruge lidt hjælp, så de ville høre, om der var nogle gildebrødre, som ville give en hånd med. Ole, Erling, Mogens Thomsen og Aage tog ned for at høre, hvad de havde tænkt sig at lave. De kunne godt tænke sig, det blev noget med spejderløb, men de vidste ikke rigtig, hvordan de skulle gribe det an. Det drejer sig om cirka 65 personer, som vi skal have på løb. Det bliver ikke løb men gang. Mogens T. og Aage har tilrettelagt 6 ture på cirka 5 km af halvanden times varighed, og det bliver lavet som et foto-løb, hvor deltagerne skal finde affotograferede ting på ruterne. Efter de har været ude på ruterne, skal de hjem på Ålykkecenteret, hvor den står på spejdermiddag foliebiks, koldskål, hyggeligt samvær, og til kaffen vil Lars forsøge at finde en, som kan spille guitar, så vi kan synge gamle spejdersange. Store dele af arrangementet er på plads. Den 14. april er der deadline, og den 5. maj løber det af stabelen. Det er muligt, de godt kan bruge flere gildebrødre, det vender vi til bage med. (den udstationerede gruppe )

11 Centrum april 2009 Side 11 Erling har sendt et indlæg vedrørende nytårsoptakten og det var allerede modtaget den 23. februar men da redaktøren har usædvanlig godt styr på tingene lægger han selvfølgelig alle de mails, som vedrører indlæg til bladet, i en speciel mappe på computeren og det var også forsøgt med Erlings indlæg blot var det smuttet ned i en anden mappe og blev derfor ikke fundet, før Erling omtalte det manglende indlæg i Centrum for marts måned redaktøren beklager den manglende orden og iler med at bringe indlægget her: Nytårsløbet fra negativ til positiv. Efter at jeg er kommet hjem fra årets nytårsløb, der i år var lavet af lederne fra DDS, har jeg lyst til at skrive om mine oplevelser på denne dag. Jeg mødte op med en ret negativ stemning, som bl.a. skyldtes den manglende orientering omkring løbet. Vi kom dog i gang, og jeg blev sammen med Aage placeret på post 1 sammen med to juniorspejderledere, og det var nogle rigtige spejdere, som bare var positive over opgaven, og det var en rigtig god oplevelse og mit humør bliv meget bedre. Men jeg syntes alligevel jeg ville køre hjem. På vejen hjem tog jeg Birte med til Kirkecentret, undervej stoppede vi op ved den post hvor Lars og Mogens var, og vi fik en rigtig hyggelig snak. Nå, så kunne jeg da godt lige stikke hovedet indenfor på Kirkecenteret, hvor Ruth, Ingrid og Jytte var i gang. Det var godt jeg kom og blev spurgt, om jeg ikke kunne hente pizza, og så var man i gang med at være pizzabud. Da jeg så kom tilbage, myldrede spejderne ind på Kirkecentret, en herlig fornemmelse og humøret fik et tand opad. Efter mere hygge med gildebrødre og spejderledere var det tid til kirkegang, og det deltog jeg også i. Når man står der i kirken og spejderne fører fanerne op, så bliver man rørt og siger til sig selv, det var nu godt man ikke tog hjem. Nu sidder jeg så her i Saksild med en god oplevelse, og alle mine negative bølger er væk. Tak for en god dag/erling Ingrid K. Har sendt dette udklip

12 Centrum april 2009 Side 12 I denne måned: 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten Sct. Georgs Aften Sct. Georgs budskabet læses op og vi bekræfter vort gildeløfte. HUSK evt. framelding til Linda senest den 16. april I næste måned: 11. maj kl. 19:00 i Spejderhytten Fokusgruppemøde Vi skal som sædvanlig høre om, hvorledes det går i grupperne. Er der grupper der nedlægges, og er der nye idéer. Arne Thomsen den 3. april Birthe Riis Mikkelsen den 4. april Ingrid Kristensen den 15. april - 80 år Inge Aggerbech-Lauritsen den 26. april - 70 år 11. maj kl. 19:30 i Gildernes lokale Frederik Bajers Gade 28, Horsens Distriktsgildeting Se indkaldelsen inde i bladet. Tilmelding senest den 4. maj Gildetinget 2009 Gildetinget i år blev afviklet på Odder Kirkecenter. Der var mødt 29 gildebrødre op, og det var lige hvad lokalet kunne rumme. Efter nogle års fravær var jeg spændt på, hvordan tinget ville blive afviklet, for det er dér, hvor meninger brydes, og nye tiltag skal drøftes. Det blev et rigtigt godt gildeting set fra min platform. Det var meget positivt, at vi fik valgt nogle af de nye gildebrødre ind på nogle af tillidsposterne. Man oplever et gilde, der har energi, og de tiltag, der er taget, bl.a. punktstævnet. Mogens kunne berette om høj kvalitet og et godt udarbejdet materiale. Det bliver spændende at se, om vi kan sælge varen til andre gildebrødre, og om de vil komme på besøg i Odder. Da både gildeledelsen og de fleste i laug og udvalg genopstillede blev valget hurtigt overstået. For mig personligt blev dette gildeting noget særligt, da jeg blev hyldet på grund af min fødselsdag. Jeg vil her sige rigtig mange tak for gaven og fødselsdagssangen, det varmede, og man føler, at nu er man blandt rigtige venner. ERLING

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer4 46. årgang April 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer4 46. årgang April 2013 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften tirsdag den 23. april kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj Fugletur

Læs mere

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig

Oktober 2005. Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Oktober 2005 Fra kapellet Notre-Dame du Raisin, bygget 1856 på Mont Brouilly, Frankrig Centrum oktober 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Ændring af tidspunktet for receptionen i anledning af vores 40-års

Læs mere

MÅNEDSBREV. Marts. April. Nummer 3 46. årgang Marts 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter. Gildeting. Sct.

MÅNEDSBREV. Marts. April. Nummer 3 46. årgang Marts 2013. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter. Gildeting. Sct. MÅNEDSBREV Nummer 3 46. årgang Marts 2013 Denne måneds aktiviteter Marts Gildeting onsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 2 står for maden. Kældermester gi r mad og drikke! Næste måneds

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

MÅNEDSBREV. Oktober. September. Evt. afbud til Linda på telefon 86 54 22 51 eller mail til svendsen@turbopost.dk. Nummer 8 47. årgang September 2014

MÅNEDSBREV. Oktober. September. Evt. afbud til Linda på telefon 86 54 22 51 eller mail til svendsen@turbopost.dk. Nummer 8 47. årgang September 2014 MÅNEDSBREV Nummer 8 47. årgang September 2014 Denne måneds aktiviteter September Gildehal i Hammel onsdag den 3. september 2014 kl. 19:00 i Spejdercenter Engedalen, Møllevangen 4, 8450 Hammel Efterfulgt

Læs mere

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden

Nu er det længe siden, men end det gemmes i mit sind hvordan i barndomstiden Nr. 8 September 2010 På en norsk hjemmeside fandt jeg dette stemningsfulde billede af høsten i gamle dage. Der er en verden til forskel på denne idyl og så de kæmpestore maskiner, der i dag larmer og støver

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

MÅNEDSBREV. Februar 2012. Nummer 2 45. årgang. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. Februar

MÅNEDSBREV. Februar 2012. Nummer 2 45. årgang. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. Februar MÅNEDSBREV Nummer 2 45. årgang Februar 2012 Februar Denne måneds aktiviteter Hyggeaften mandag den 20. februar kl. 19:00 i Spejderhytten Vi har til den aften inviteret Tove Jensen, Gylling, der vil komme

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

April 2007. Papirklip af H.C.Andersen

April 2007. Papirklip af H.C.Andersen April 2007 Papirklip af H.C.Andersen Centrum april 2007 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Indbydelse til Sct. Georgs Aften mandag den 23. april 2007 kl. 19 i Hytten Traditionen tro begynder vi aftenen med

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

Nr. 3 Marts 2009 42. årgang

Nr. 3 Marts 2009 42. årgang Nr. 3 Marts 2009 42. årgang Martsviol Centrum marts 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon

Læs mere

September 2006. Foto Mogens Mehl

September 2006. Foto Mogens Mehl September 2006 Foto Mogens Mehl Centrum september 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Byvandring. Vi glæder os til at se mange af jer mandag den 25. september kl. 18:00 ved Odder sognekirke. Ove Mikkelsen

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Centrum marts 2006 Side 2. mandag den 8. maj 2006 kl. 19.30

Centrum marts 2006 Side 2. mandag den 8. maj 2006 kl. 19.30 Marts 2006 Centrum marts 2006 Side 2 Nyt fra distriktet. DISTRIKTSGILDETING for alle gildebrødre i Østjysk Distrikt Der indkaldes herved til Distriktsgildeting mandag den 8. maj 2006 kl. 19.30 i Galten

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen

Nyt fra gildeledelsen Februar 2006 Centrum februar 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Indbydelse til gildearrangement mandag den 20. februar 2006 kl. 19:00 i spejderhytten. Det er lykkedes os at få sygeplejerske Jonna Nørlund,

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Svostrup Kro læs inde i bladet om krogruppens besøg her

Svostrup Kro læs inde i bladet om krogruppens besøg her Nr. 10 November 2008 41. årgang Svostrup Kro læs inde i bladet om krogruppens besøg her Centrum november 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester:

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Nr. 2 Februar 2009 42. årgang

Nr. 2 Februar 2009 42. årgang Nr. 2 Februar 2009 42. årgang Nytårsoptakten 2009 bød på mange spændende opgaver. Her er en gruppe spejdere i gang med at bringe hinanden over åen ved Stampmøllen ved hjælp af en selvfremstillet A-formet

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet

DEN KNU. Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke. 30. Årgang Nr. 311. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet Side 12 Gruppe 2 inviterer på en tur ud i den danske natur. Vi mødes på Græsted Gård kl. 18.15 hvorfra turen går til Farum Kirke, efter en rundvisning i kirken er der mulighed for at gå en tur på kirkegården

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

MÅNEDSBREV. November. December. Nummer 10 47. årgang November 2014. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November. December. Nummer 10 47. årgang November 2014. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 47. årgang November 2014 Denne måneds aktiviteter November Spilleaften i Hytten Tirsdag den 18. november 2014 kl. 18:30 Fredslys Onsdag den 26. november 2014 i Skanderborg Næste måneds

Læs mere

Centrum april 2005 Side 2

Centrum april 2005 Side 2 April 2005 Centrum april 2005 Side 2 Nyt fra distriktet. Der er 9 gilder i Østjysk Distrikt og 346 gildebrødre. Distriktsgildeledelsen vil gerne, at vi skal kende hinanden, og at der mindst en gang om

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen

Nyt fra gildeledelsen November 2006 Centrum november 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Møde med Y s-men. Vi har fået indbydelse fra Y s-men i Odder til at mødes med dem mandag den 20. november kl. 18:15 i Kirkecentret til foredrag

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

Bjørn Nørgaards Menneskemuren opstillet foran Horsens Kunstmuseum.

Bjørn Nørgaards Menneskemuren opstillet foran Horsens Kunstmuseum. Nr. 4 April 2010 43. årgang Bjørn Nørgaards Menneskemuren opstillet foran Horsens Kunstmuseum. Værket, der regnes for Bjørn Nørgaards hovedværk, er et 15 m bredt monument, der oprindeligt blev skabt til

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen

Nyt fra gildeledelsen December 2005 Centrum december 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Nytårsgildehal mandag den 9. januar 2006 kl. 19:00 i spejderhytten. Vi vil igen i år byde det nye år velkommen med en nytårsgildehal. Vi

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2016 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge

STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE. Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge STILLINGE GRUPPE SPIDS ØRE Maj Juni Juli - August 2011 www.spejdernet.dk/stillinge Mødeprogram for Mowgli s brødre og søstre Maj: Onsdag d. 4. Ulvemøde. Lør- Søndag d. 7.-8. Weekend tur. Onsdag d. 11.

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Gudenåens udspring ved Tinnet Krat søndag den 5. september 2010.

Gudenåens udspring ved Tinnet Krat søndag den 5. september 2010. Nr. 9 Oktober 2010 Gudenåens udspring ved Tinnet Krat søndag den 5. september 2010. 43. årgang Centrum oktober 2010 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Juni og juli 2008. Venus fra Willendorf kvindefigur, kalksten 25.000 f.v.t., Østrig

Juni og juli 2008. Venus fra Willendorf kvindefigur, kalksten 25.000 f.v.t., Østrig Juni og juli 2008 Venus fra Willendorf kvindefigur, kalksten 25.000 f.v.t., Østrig Centrum juni og juli 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 12. juni 2008 kl. 18:15. Sommderudflugt til Ryekol. Vi siger

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Dato: 29. januar 2015. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 16,15. R e f e r a t. Åbne punkter. Til efterretning.

Dato: 29. januar 2015. Mødested: Sønderbro Kirkes sognelokale. Mødestart kl. 16,15. R e f e r a t. Åbne punkter. Til efterretning. Sønderbro Kirkes sognelokale Møde nr. Blad nr. 1 Mødestart kl. 16,15 R e f e r a t Lars Skytte Nielsen Anette V. Egly AVE Karl-Ole Petersen - KOP Gert Fruelund Jensen - GF Tove Asmussen TA Anne Marie Kristensen

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Søren Larsen Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

Centrum maj 2008 Side 2. kalenderen. Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol

Centrum maj 2008 Side 2. kalenderen. Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol Maj 2008 Centrum maj 2008 Side 2 kalenderen Torsdag den 22. maj 2008 kl. 19:00 Fokusgruppemøde i Hytten Torsdag den 12. juni 2008 Sommerudflugt til Ryekol Obs. Jette Grandahl har skiftet adresse til Nørreled

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

MÅNEDSBREV. OBS! Se Kirstens invitation på side 6. Juni. Juli. August. Nummer 6 46. årgang Juni-juli 2013. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. OBS! Se Kirstens invitation på side 6. Juni. Juli. August. Nummer 6 46. årgang Juni-juli 2013. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 6 46. årgang Juni-juli 2013 Denne måneds aktiviteter Juni Sommerudflugt mandag den 17. juni 2013 kl. 18:45 Byparken 10, 8660 Skanderborg Ekstraordinær distriktsgildeting torsdag den 27.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere