PÅ KRYDS TVÆRS I RIBE DOMKIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ KRYDS TVÆRS I RIBE DOMKIRKE"

Transkript

1 PÅ KRYDS TVÆRS I RIBE DOMKIRKE RIBE 2013

2 1 LYSARME Det var almindeligt i 1600-tallet, at man skænkede noget til kirken, så man kunne blive husket. Men det var vigtigt, at det ikke måtte koste kirken penge, for kirken var fattig efter Reformationen. I Ribe Domkirke er der fire lysarme, dvs. lysestager, som hænger på søjlerne. De er alle skænket til Domkirken af borgere i Ribe med løfte om, at familien hvert år vil betale 10 rigsdaler til at købe lys for. I aftalen står også, at de, der bor i giverfamiliernes huse, skal betale for altid. Også i dag. Der er stadig tre huse i Ribe, der betaler 10 rigsdaler om året til Domkirken. Nu er beløbet regnet om til 23,75 kr. Det er langt mindre, end et stort kirkelys koster i dag.

3 1. Hvilken møntenhed brugte man til at betale med i 1600-tallet?

4 2 LYSEKRONER Man gik en aftentur i kirken Ved vintertid omkring år 1680 var aftenerne buldermørke i Ribes gader. Så kunne folk gå tur i kirken, for der var lys! Man tændte nemlig alle lysene i kirken, og det var levende lys. Der hang fire lysekroner af træ ned fra hver sin hvælving i hovedskibet. Lysene var lavet af voks. Desuden havde man de fire lysarme, der stadig hænger på søjlerne. På prædikestolen var der også en lysarm. Vokslysene på alteret lyste fint, og der var også lys i den store femarmede lysestage i koret. Elektriske lys i kronerne Nu er lysekronerne af træ skiftet ud med lysekroner af messing, der blev støbt i I Ribe blev elektricitet almindeligt i 1923, da kommunen byggede et elektricitetsværk. Kirken var med på noderne, og det var lidt af en sensation, at kirken fik elektrisk lys så tidligt. Der er en enkelt pære i toppen af hver hvælving i sideskibene, men der er også stadig stearinlys i kirken. Prøv at gå en tur og se, hvor meget lys der er i kirken.

5 2. Hvad var lysene til lysekronerne lavet af i 1680?

6 3 KANNIKESTOLENE En stol til alle kanniker En kannik var en præst, der hørte til Domkirken. Kannikerne sad i stolene under gudstjenesten. Før Reformationen var der gudstjeneste otte gange i døgnet. De blev kaldt tidebønner. Stolene er lavet omkring På det tidspunkt var Iver Munk biskop. Gavlene Gavlene er smukt udskåret, men de er ikke lavet af samme slags træ. I sydsiden er de to gavle måske strandingsgods af en ukendt træsort fundet i Vadehavet. I nordsiden er de lavet magen til af egetræ. Hvis man kigger nærmere på de udskårne figurer i gavlene, ser man antydninger af, at de er kommet langvejs fra. I en gavl er der udskåret en abe med et spejl. Spejlet er symbol på forfængelighed.

7 3. Hvilket udskåret dyr hører ikke hjemme i Danmark?

8 4 KIRKESKIB Tak for Guds beskyttelse Kirkens største rum, hvor menigheden sidder, kaldes skibet. Et kirkeskib er også en skibsmodel, som hænger i loftet. Der findes kirkeskibe i mange danske kirker, især i havnebyer. Lange sejladser var farlige og tog meget lang tid. Mange sømænd brugte den lange tid om bord til at lave modeller af det skib, de sejlede med. Hvis de kom hjem igen i god behold, forærede mange af dem modelskibet til kirken som tak for Guds beskyttelse på turen. Skibet er symbol på menneskelivet Bertel Clausen Jensen, en tidligere skibsfører, skrev om skibet: Lad det være et symbol på, at menneskets liv her på jorden er som en sejlads Fra Vuggen til Graven må krydses omkring Blandt Haabets og Frygtens de stridige Ting. Snart vippes vi oppe på Bølgernes Toppe, Snart nærmes vi Grunden i flyvende Spring. Fregatten Rota Skibet er bygget af Bertel Clausen Jensen. Han var 79 år gammel, da han byggede det. Det er en model af fregatten Rota, som blev bygget i 1822, efter at det blev ombygget til handelsskib i Pengene til materialer til modellen skænkede den tidligere grosserer P. C. Dueholm. Bertel Clausen Jensen besluttede, at kirkeskibet skulle hedde Marie efter Dueholms afdøde hustru. Skibet er skænket til Ribe Domkirke i 1936, men først hængt op i 2004.

9 4. Hvad hed den fregat oprindeligt, som man byggede en model af?

10 5 MALERIERNE PÅ SØJLERNE To malerier tilbage Der malet billeder på to søjler i hovedskibet. De er malet med oliemaling på granit, hvilket ikke var almindeligt. Der har været billeder på alle søjlerne i hovedskibet; men kun disse to er bevaret. På den første søjle er det Jomfru Maria med Jesusbarnet. Det er ganske naturligt, fordi Domkirken hedder Vor Frue i Ribe dvs. en Mariakirke, indviet til Jomfru Maria. Rødhåret jomfru Maria Når en maler skal male en person, bruger han en model. Maleren i Domkirken har sikkert brugt en pige fra Ribe som model. Prøv at lægge mærke til, at både Jomfru Maria og Jesus er rødhårede, så det har de lokale modeller nok også været. Læg mærke til, hvor mange fingre Jomfru Maria har på højre hånd. Den Jomfru Maria, der blev malet omkring år 1525, havde helt bestemt 5 fingre, men i en restaurering er der sket et eller andet. Bartholumæus med kniv og Andreas med kors På anden søjle ses de to disciple, Bartholomæus og Andreas. De kan kendes på deres insignier, dvs. de ting de bærer. Andreas bærer det skrå kors, han blev korsfæstet på. I bindingsværkshusene i Ribe og i det skotske flag kan man finde Andreaskors. Bartholomæus bærer den kniv, han blev flået med ved sin henrettelse. Det tøj, de har på, er ikke det tøj, vi normalt mener, disciplene gik i. Disciplene ligner helt tydeligt to rige købmænd i Ribe omkring år Måske dem, der betalte for maleriet?

11 5. Hvad er malerierne på søjlerne malet med?

12 6 ALTERET Fra 50 altre til 1 I alle kirker er der et alter. Før Reformationen havde Ribe Domkirke 50 altre. Der var et alter for hver helgen, som man kunne bede til. Efter Reformationen er der kun ét alter, fordi man ikke længere tilbeder helgener. Det nye alter Det alter man ser i Ribe Domkirke i dag, ser helt anderledes ud, end de altre, der kom efter Reformationen. Det er lavet af lyserødt portugisisk marmor, som passer i farven til resten af udsmykningen. Arkitekt Ebbe Lehn-Petersen fra Odense har tegnet det. Alteret i centrum Alteret er helt centralt for kirken. Præsten læser bibeltekster højt og lyser velsignelsen, mens han står ved alteret. Rundt om alteret er der et knæfald, hvor alle kan deltage i nadveren. Når man bliver konfirmeret, foregår det ved alteret. Sådan er det også ved bryllupper, når brudeparret siger ja til hinanden ved vielsen.

13 6. Hvorfra hentede man marmor til alteret?

14 7 APSIS Udsmykningen Apsis er den runde ende af kirken, hvor alteret står. Kalkmalerierne i hvælvingerne, stiftmosaikkerne i bueslagene og glasmosaikkerne i vinduerne er lavet af den verdensberømte, danske kunstner Carl-Henning Pedersen. Han arbejdede hver dag fra kl. 8 til kl. 16. Alligevel tog det 5 år at lave udsmykningen. Han begyndte hver dag, med at læse i Biblen om det emne, han arbejdede med. Kalk, stifter og glas Carl-Henning Pedersen brugte en teknik, der hedder fresco, hvor man maler direkte på den våde kalk. På den måde fremstår farverne meget tydeligt. Både farverne og glasset til mosaikkerne er fra Norditalien. Alle de små stifter på ca. 1 x 1 cm har han selv hugget til af store blokke med hammer og mejsel. Bagefter dannede han det store billede ved at sætte en klat mørtel på muren og derefter presse de små stifter ind i mørtelen. Carl-Henning Pedersen arbejdede ikke ud fra tegninger eller skitser, men alene ud fra sine indre billeder. Skal alt blive ved det gamle? Se dig rundt i kirken. Alle billeder, figurer, mønstre og andet var moderne kunst, da det blev lavet. Hver gang man laver noget nyt i kirken, er det udtryk for, den tid man lever i. Carl-Henning Pedersens udsmykning bliver diskuteret meget, fordi den er så moderne. Hvad synes du om Carl- Henning Pedersens kunstværk?

15 7. Hvad læste Carl-Henning i hver morgen før sit arbejde i kirken?

16 8 NICHEGRAVEN I ydermuren, lige inden for norddøren, er der en lille niche med en marmorplade i bunden. Indtil den store restaurering omkring 1900 troede man, at der var begravet et menneske i muren. Det blev fortalt, at det var Kong Erik Emune (konge ), som var begravet halvvejs ude og halvvejs inde i kirken, fordi han var blevet myrdet i kirken. Da graven blev åbnet omkring år 1900, fandt man tre segl af bly i den. En indskrift i seglene fortalte, at der var tale om tre biskopper. De havde været begravet i en tidligere kirke, og deres jordiske rester og segl var flyttet til nichegraven, da den nuværende kirke blev bygget. Kirkebyggeriet begyndte i 1150, men kirken var først færdig i Indskrifterne i seglene fortalte om de tre biskopper: Odinkar, død 1043 Nothulf, død 1140 Asser, død 1142

17 8. Hvilken af de tre biskopper døde først?

18 9 ATLANTEN Atlas bærer himlen på sine skuldre Atlas er den person, der i den græske mytologi af Zeus blev dømt til at bære himmelhvælvingen på sine skuldre. Han har givet navn til Atlantis, Atlasbjergene og til bogen med landkort, som vi kalder et atlas. Han er symbolet på kraft og udholdenhed. Mandsfiguren Atlas kaldes også en atlant. Han indgår i bygninger, som f.eks. Domkirken, som et bærende element. Atlanten bærer f.eks. søjler og forestiller forskellige figurer. I Ribe Domkirke er der syv atlanter. Hvad fortæller atlanterne? Prøv at se på atlanten på søjlen med Bartholumæusbrødrene. En ung mand står på skuldrene af en gammel mand. Hvad mon det betyder? Nogen har fortolket figuren som Staten og Skatteyderen. Andre ser den som et symbol på, at den unge generation altid står på skuldrene af den tidligere generation. Hvordan vil du fortolke det? Hvad er det, kunstneren vil sige til os?

19 9. Atlas er symbolet på kraft og

20 10 TRIFORIEBUERNE Hvorfor hedder det triforiebuer? I adskillelsen mellem galleriet (Domkirkemuseet) og hovedskibet er der en række åbninger. Åbningerne har hver to søjler, som deler åbningen i tre rum. Deraf navnet tri(tre)foriebuer. Søjler De to søjler har begge en base forneden og en kapitæl for oven. Stykket mellem base og kapitæl kaldes skaftet. Skafterne er lavet af flere forskellige materialer. Det samme gælder baser og kapitæler. De har også forskellige mønstre og tilhugninger. Det ser ud til, at stenene er kommet til Ribe i blokke. Først bagefter er de blevet hugget til. Nogle af dem endda først efter, at de er sat op. Forskellig byggestil Væggen oven over triforiebuerne er også udsmykket. Der er trykket trekanter ind i pudset med spidsen af en murske. De sorte skygger forstærker indtrykket af trekanter. Skyggerne er støv, der er kommet til med tiden. Man mener, at der over triforiebuerne har været et fladt træloft, fordi man i den romanske byggestil (rundbuestil) ikke kunne lave hvælvinger over så bredt et rum som midterskibet. Men da den nye byggestil, den gotiske (spidsbuestil), kom frem, byggede man murene lidt højere, satte gotiske vinduer ind og byggede hvælvinger over hovedskibet. Derfor har vi faktisk en opdeling af kirken. Den nederste del af kirken er romansk, mens den øverste er gotisk. Gå en tur i kirken og find selv eksempler på gotisk og romansk byggestil.

21 10. Den ene byggestil hedder romansk. Hvad hedder den anden?

22 11 MESSEHAGEL Overtræksvest i kirkeårets farver Messehagelen er en slags overtræksvest, som præsten bruger under gudstjenesten eller dele af den. Først tager præsten en alba på. En alba er en lang, hvid kjortel. Over albaen bærer han messehagelen. Messehagelen er farvet i traditionelle farver. Alt efter farve passer den til bestemte tider af kirkeåret. På forsiden af alle messehagelerne er der et Dagmarkors i forskellige udførelser. Den hvide Den hvide bruges ved særlige festdage. Midt på ryggen ses Jomfru Maria med Jesu barnet og ud fra hende udgår der kærlighedsstråler. Den røde Den røde bruges 2. juledag og i pinsen. Rosen på ryggen er inspireret af Brorsons salme: Den yndigste rose er funden. Den salme spilles fra Domkirkens klokkespil hver morgen kl. 8 og hver aften kl. 18. Den lilla Den lilla bruges i adventstiden, fastetiden, samt Skærtorsdag og St. Bededag. Udsmykningen er et granatæble, som omtales mange gange i Det Gamle Testamente. Den grønne Den grønne bruges i trinitatistiden. Det er perioden fra Pinse til Advent. Den er dekoreret med spirende og blomstrende erantis, der bebuder forår.

23 11. Hvilken blomst er der på ryggen af den grønne messehagel?

24 12 DEN LILLE MAND Hvem er han? Helt oppe i toppen af hvælvingen over tværskibet står en lille mand med løftede arme. Det er det eneste kalkmaleri fra middelalderen i Ribe Domkirke. Vi ved ingenting om ham. Derfor må vi gætte, hvem han er, eller sammenligne ham med noget lignende andre steder. Atlas en bærende figur Figuren kunne være en atlant opkaldt efter Atlas, den græske gud, der bærer himlen og himmelhvælvet. Derfor står han med oprakte arme, som om han bærer noget tungt, nemlig himlen. Men vi ved ikke, om det er den rigtige tolkning. Er han bygmesteren? Det kunne måske også være kirkens bygmester. Måske har han villet vise, at det var ham der byggede kirken. Det kunne også tænkes, at han jublede: Juhu, jeg er færdig. Fresco-maleri Kalkmalerierne er af den type, der hedder fresco. Det betyder, at de er malet på frisk og fugtig kalk, så farverne binder godt på kalken. Den samme teknik har Carl-Henning Pedersen brugt i hvælvingen over apsis. Ved du, at den øverste af vores halshvirvler, den, der holder vores hoved, også kaldes atlas?

25 12. Hvilket materiale er den lille mand malet på?

26 13 GRAVSTEN Gravsten som gulvbelægning Gravsten var meget vigtige. Det var her, der blev fortalt om den afdøde. Stenen blev ofte lavet, før man døde, og man sørgede selv for, at gravstenen fik den tekst, man ønskede. Derudover betalte man en afgift til kirken for at blive begravet det rigtige sted i kirken og få en gravsten lagt på graven. Gravstenen blev lagt, så den blev en del af gulvbelægningen. Langs væggene i kirken står mange gravsten; de har ligget i gulvet indtil 1843/1904. De er meget slidte, fordi mange fødder har gået på dem. Stenenes materialer og udførelse viser, at der er tale om gravsten over meget rige borgere i Ribe. Stinkende rige Før Reformationen var det kun kirkens mænd, der blev begravet i kirken. Efter Reformationen kunne alle blive begravet i kirken, hvis de ellers kunne betale, hvad det kostede. Det var nemlig meget dyrt at blive begravet inde i kirken. Udtrykket at være stinkende rig stammer fra tiden omkring reformationen. At være stinkende rig betød, at en mand havde så mange penge, at han kunne købe sig en gravplads lige foran alteret. Så kunne han ligge der og stinke!

27 13. Hvad blev til gulvbelægning, når de meget rige var blevet begravet inde i kirken?

28 14 SCT. JØRGEN OG DRAGEN Helgenen Sct. Jørgen Sct. Jørgen var en helgen i den katolske tid. Sct. Jørgen kaldes også Sct. Georg. Han beskyttede de svage og sårbare. I Nordre Sideskib ses Sct. Jørgen i kamp med dragen, mens prinsessen ser til. Legenden fortæller Sct. Jørgen kom en dag til et ganske lille kongerige. Her huserede et skrækkeligt uhyre, en grådig drage. Mange mænd havde prøvet at dræbe den, men uden held. Dragen blev så sat til at bevogte landet. Til gengæld skulle den have to får at æde hver dag. Men fårene slap op og dragen forlangte i stedet et menneske én gang om året. I år var det blevet den unge, smukke prinsesse, som alle holdt meget af, der skulle ofres. Sct. Jørgen kom ridende til sumpen, hvor dragen holdt prinsessen fanget. Dragen udsendte ild og pestånde gennem næsebor og gabet. Der blev en voldsom kamp. Til sidst lykkedes det Sct. Jørgen at overmande den skrækkelige drage. Kongen tilbød ham prinsessen og det halve kongerige; men han afslog. Gud alene havde æren, sagde han, for uden Guds hjælp havde han ikke magtet at dræbe dragen. Derfor endte det med, at han red væk uden prinsessen og det halve kongerige. Sct. Jørgensdag Som alle andre helgener har Sct. Jørgen sin egen helgendag. Det er den 23. april, dagen hvor han led martyrdøden år 303 efter Jesu fødsel.

29 14. Hvad rider Sct. Jørgen på?

30 15 ORGEL Piber og blæsebælg Et orgel er et musikinstrument, som frembringer sine toner ved, at der blæses luft gennem piber. Luften kommer fra en blæsebælg, som tidligere blev betjent af et menneske. I dag er blæsebælgen elektrisk. Jo større orgel man har, jo større blæsebælg har man brug for. Den person, der spiller på orgelet, kaldes en organist. Domkirken har haft orgel siden 1200-årene Før Reformationen var koret og hovedskibet adskilt af en mur. I hovedskibet sad de almindelige mennesker, mens koret var forbeholdt de gejstlige. Det første orgel i Domkirken var placeret ovenpå denne mur. Efter Reformationen blev muren fjernet, så alle kunne se hovedalteret. Flere orgler til Domkirken Domkirken har fået nyt orgel både i 1400-årene og omkring Det orgel, der står i Domkirken i dag, er fremstillet i Men facaden fra 1634 er genbrugt. Orglets funktion Før Reformationen blev salmerne kun sunget af et kor og ikke af menigheden. Efter Reformationen blev korsangen afskaffet og erstattet af menighedens sang. Orglet blev brugt til kunstmusik. Dvs. at organisten spillede musik, der udelukkende var skrevet til at blive spillet, men ikke til ledsagelse af sangen. Først langt senere spillede organisten til salmesangen.

31 15. Hvor kommer luften i orglet fra?

32 16 DØBEFONT Døbefonten er meget gammel. Den er lavet omkring 1400 og fremstillet af malm. Malm bruges også til at støbe kirkeklokker. Døbefonten er fremstillet i Lübeck. Omkring 1500 fik den sin sorte bundfarve og figurerne blev forgyldt. Børnene skulle helt under vand Før Reformationen blev børnene i dåben dyppet helt ned i vandet, også selvom der var is på. I dag nøjes man med at øse vand på barnets hoved. Når hele barnet skulle dyppes ned under vandet, skulle der også være plads til det. Derfor er der et stort, dybt kar i døbefonten. Karret blev fyldt helt op med vand, og vandet blev stående i døbefonten et helt år. Hvert år 1. søndag i advent skiftede man vandet. I dag er der et fladt fad, lavet af messing, øverst i fonten, og vandet fornyes til hver eneste barnedåb. De udøbte var ikke velkomne Døbefonten har ikke altid stået tæt ved alteret. I begyndelsen stod den ved indgangsdøren, fordi man ikke ville have udøbte ind i kirken. I dag tænker man anderledes. Nu bydes barnet velkommen i Guds Hus og i menigheden via dåben. Derfor er dåben ved en gudstjeneste i kirken.

33 16. Ved hvilken kirkelig handling bydes børn velkommen i menigheden?

34 Apsis Tværskib Kor Tværskib Hovedskib Sideskib Sideskib Indgang til museet Tårn Tårn

35 KRYDS OG TVÆRS Kontrolordene er navne på to personer, der var vigtige for Reformationen:

36 Undervisningsmaterialet Ribe Domkirke museum er udarbejdet for Ribe Domkirke museum af: Richard Kværnø og Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, Trine Wittorff Brander, Sydvestjyske Museer, Else Agergaard, Skoletjenesten, Esbjerg Kommunale Skolevæsen med støtte fra Ribe Domsogns Menighedsråd, Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommunale Skolevæsen. Foto: Folmer Iversen, Ribe Domkirke, Richard Kværnø, Else Agergaard Layout: Lars Møller Nielsen, Studio8 Ribe 2013 Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden udgivelse af dette materiale eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler. Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse.

50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke

50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke 50 altre blev til ét alter i Ribe Domkirke Måske har du været ude at rejse og besøgt en katolsk kirke. Her kan man se mange altre rundt om i kirken. Ved altrene kan man tænde lys og bede for de afdøde.

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

I RIBE DOMKIRKE MED REFORMATIONSBRILLER 2017 REFORMATIONS- SPOR FOR UDSKOLINGEN

I RIBE DOMKIRKE MED REFORMATIONSBRILLER 2017 REFORMATIONS- SPOR FOR UDSKOLINGEN REFORMATIONS- SPOR FOR UDSKOLINGEN 1 Før Reformationen ejede kirken en tredjedel af Danmarks bygninger og jorde. Indtægterne derfra gjorde kirken rig. Herudover modtog kirken gaver fra rig såvel som fattig.

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift Ans Kirke Grønbæk Sogn,Viborg Stift ANS KIRKE Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt som de gamle landsbykirker. Men med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan.

Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan. Til læreren Sådan kan I arbejde Læsning af teksten Læs højt for klassen, mens eleverne har teksten foran sig. Lad dem evt. selv læse ord eller sætninger, hvor de kan. På de følgende sider finder du oplæg

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

S k r ø b e l e v k i r k e

S k r ø b e l e v k i r k e Skrøbelev kirke DK Skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtigt, men efter dens stil og byggemåde må den, ligesom en stor del af de danske landsbykirker, stamme fra 1100-tallet. I sin bog om Langelands

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MINI KATEKISMUS

MIN. kristendom fra top til tå MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MINI KATEKISMUS MIN MINI KATEKISMUS kristendom fra top til tå MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN 1 2 Den bog, du sidder med nu, er en katekismus. Det betyder, at det er en bog, der helt enkelt fortæller

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

1. Kirkebygningens historie

1. Kirkebygningens historie 1. Kirkebygningens historie Sådan begynder det Idéen til en ny kirke og et nyt sogn i Viby sogns østlige del bliver til under Anden Verdenskrig. Og et halvt år før befrielsen, den 24. november 1944, samles

Læs mere

PÅSKEDAG 2015 En prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Haderslev Domkirke 5. april 2015 kl. 10

PÅSKEDAG 2015 En prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Haderslev Domkirke 5. april 2015 kl. 10 PÅSKEDAG 2015 En prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht Haderslev Domkirke 5. april 2015 kl. 10 Sangblad med opstandelsesbillede af Carl Bloch Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 22.s.e.trinitatis 2014.doc 16-11-2014. side 1. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 22.s.e.trinitatis 2014.doc 16-11-2014. side 1. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14. Der er noget man ikke kan tage selv. Der er i centrum af evangeliet en stærk hemmelighed, og det er at der er noget som Gud giver, og som man

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10

1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 1. s. i advent 30. november 2014 - Haderslev Domkirke kl. 10 74-83 447-73 / 90-102,2-78 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (21,1-9): Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken Mariae bebudelse

Prædiken Mariae bebudelse Prædiken Mariae bebudelse Salmer DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 71: Nu kom der bud fra englekor DDS 441: Alle mine kilder DDS 117: En rose så jeg skyde // DDS 72; Maria hun var

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

Maria Bebudelse en appetizer:

Maria Bebudelse en appetizer: Maria Bebudelse en appetizer: Englevingen rammer din kind. Mærker du den? Eller er du ikke hjemme? For travlt optaget af at bygge dit liv på en solid klippe måske? Prøv at se dig omkring. Lyt til de gamles

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst

Galten kirke. Nyrenoveret og med ny kirkekunst Galten kirke Nyrenoveret og med ny kirkekunst Kunstner: Peter Brandes Peter Brandes har lavet altertavlen, altertæppet og de 10 glasmalerier i vinduerne. Arkitekt: Jane Havshøj Jane Havshøj har designet

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Udsmykning i kirken INDLEDNING

Udsmykning i kirken INDLEDNING 2 Udsmykning i kirken INDLEDNING Hendriksholm Kirke er født med alterruden som eneste udsmykning bortset fra enkelte symboler i alter og døbefont. Dette hæfte vil omhandle de udsmykninger, der i tidens

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Langfredag 2016. Alting var uafvendeligt, smerten måtte bæres, for der var ingen panodiler at tage. Tiden måtte være så lang,

Langfredag 2016. Alting var uafvendeligt, smerten måtte bæres, for der var ingen panodiler at tage. Tiden måtte være så lang, Langfredag 2016 Vores fornemmelse for hvad tid er, har ændret sig, jeg ved ikke hvornår det er sket, jeg ved ikke helt hvordan det er gået til, men det har noget med vores rigdom at gøre! Maria, Jesu mor,

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298

Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298 1 Midfaste søndag II. Sct. Pauls kirke 6. marts 2016 kl. 10.00. Salmer: 441/31/172/457//662/439/577/298 Åbningshilsen Så kom vi ind i forårets første måned. 4. søndag i fasten, midt i fasten, halvvejs

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Ikke vores, men Guds frugt!

Ikke vores, men Guds frugt! Ikke vores, men Guds frugt! Luk 14,1-11 Salmer: 16-448-13-54-439/476-731 Kollekt: Seidelin, s. 107 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER. Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke

UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER. Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER Undervisningsmateriale om Stig Weyes udsmykning i Grindsted Kirke UNDERVISNINGSMATERIALE FOR MELLEMTRINSELEVER INDHOLDSFORTEGNELSE Skattejagt Side 3 Grøn, rød,

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals

Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Undervisningsmateriale til indskoling med digitalt værktøj: Puppet Pals Kristendomskundskab (1.-3. klasse) Færdighedsmål: Livsfilosofi og etik: Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra

Læs mere

Hellig 3 Konger 5. januar 2014

Hellig 3 Konger 5. januar 2014 Hellig 3 Konger 5. januar 2014 Jeg hørte en forunderlig historie nytårsaften, en lille fortælling om hvordan vi hænger sammen med den store verden og jeg besluttede at I skulle have den i dag. Da jeg så

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10

Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Prædiken til Hedefest 28.08.2014 kl. 19.10 Salmer: 70 du kom til vor runde jord 10 alt hvad som fuglevinger fik 370 menneske din egen magt 787 du som har tændt Herren er mit lys og min frelse, hvem skal

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt ESTVAD KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum Målgruppe: 3.-4. klasse I slægt med Odin handler om jernaldermenneskets liv og død. Hvordan boede de i jernalderen her på egnen? Hvad levede de af? Og

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. i advent kl. 10.00 i Engesvang 78 - Blomster som en rosengård 86 - Hvorledes skal jeg møde 89 - Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge 80 - Tak og ære være Gud 439 O, du Guds lam

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Det historiske museum i Kutaisi

Det historiske museum i Kutaisi Det historiske museum i Kutaisi Niko Berdzenishvilis historiske museum ligger i den vestlige del af Georgien. Her opbevares georgiske guldsmedearbejder fra det 10. til 18. århundrede, som hørte hjemme

Læs mere

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121

Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Juleaften 2015 Salmer: 94, 120, 104, 119, 121 Når Gud viser os sit ansigt! Hvis billedet ikke er godt nok, er det fordi du ikke tæt nok på. Sådan har en pressefotograf engang udtalt. Jo tættere des bedre.

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev

Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev Tager man en tur på kryds og tværs gennem Danmark med opmærksomheden særlig rettet mod de landsbykirker man passerer, kan

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

4. søndag i advent II Salmer: 86, 87, 142, 596, 85 (nadver), 90

4. søndag i advent II Salmer: 86, 87, 142, 596, 85 (nadver), 90 4. søndag i advent II Salmer: 86, 87, 142, 596, 85 (nadver), 90 I den forgangne uge har der været et hav af børn til julegudstjenester i Jægersborg Kirke. De har sunget salmer af hjertens lyst og lytte

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Opstandelse i musik og poesi

Opstandelse i musik og poesi Sognepræst Anders Kjærsig Kronik i Fyens Stiftstidende: Opstandelse i musik og poesi En organist skulle engang have spurgt en præst: Kan man være kristen uden at være musikalsk? Præsten mente, at det kunne

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Pas cu pas,- et skridt ad gangen.

Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Pas cu pas,- et skridt ad gangen. Udlandspraktik er en fantastisk måde at opleve et andet land. Man møder landets kultur, normer og historie på en helt anden måde, og man oplever det hele på tæt hold Derudover

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

Omkring et moderne alterbillede v/mag.art. Helene Lykke Evers

Omkring et moderne alterbillede v/mag.art. Helene Lykke Evers Omkring et moderne alterbillede v/mag.art. Helene Lykke Evers Torsdage 16.00-17.45, 18. februar til 17. marts 2016. Bliv klogere på moderne dansk kirkekunst med dette billedrige kursus, der gennemgår fem

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i

Men også den tænker, som brugte det meste af sit korte voksenliv på at filosofere over, hvad det vil sige at være et menneske og leve i Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 5. maj 2013 kl. 10.00 5. søndag efter påske Johannes 16, 23b-28 Salmer: 408-218-674,1+2+7 367 588-722 Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen

Læs mere

Tema 12 Trosbekendelser og kunst Begreber Dogmer treenigheds- meningen om Jesus Trosbekendelserne Den Nikænske Trosbekendelse

Tema 12 Trosbekendelser og kunst Begreber Dogmer treenigheds- meningen om Jesus Trosbekendelserne Den Nikænske Trosbekendelse Tema 12 Trosbekendelser og kunst Kristendommen har altid udtrykt sig i og gennem begreber, symboler og kunst. Du skal kende de vigtigste kristne dogmer og trosbekendelsen, og du skal kende nogle vigtige

Læs mere

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009

Steen Skovsgaards samtale med Bjørn Nørgaard 1. søndag efter helligtrekonger 2009 Første del (efter epistel-læsningen) Det er jo en provokerende epistel på mange måder. I hvert fald er der et ord, jeg godt vil spørge dig om, Bjørn Nørgaard. Jeg kan vel sige uden at fornærme dig, at

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage.

Indhold. -Juletræet med sin pynt. -Julemanden. -Nisser. -Sankta Lucia. -Hellige tre konger. -Højt fra træets grønne top. -Jul i gamle dage. Jul i Danmark Indhold -Juletræet med sin pynt -Julemanden -Nisser -Sankta Lucia -Hellige tre konger -Højt fra træets grønne top -Jul i gamle dage -Sne -Romerriget -Lidt af hvert om julen -Slutning 2 Juletræet

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD

HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD HELLEVAD-ØRUM KIRKEBLAD 4/38 Juni juli august 2015 Nyt motiv kommer fra Gitte En sommerfugl i (h)ånden... St. Bededag og følgende søndag blev i alt 16 skønne unge konfirmeret. Borgerforeningen havde som

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

Skagenrosen. Tæt ved havet groede en lille plante. En blomst

Skagenrosen. Tæt ved havet groede en lille plante. En blomst Skagenrosen Tæt ved havet groede en lille plante. En blomst kunne man ikke kalde den, for den havde ingen krone kun en stilk med nogle grønne blade. Hver dag kiggede den ud over det åbne hav, og når det

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere