BeoLink Wireless 1. Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLink Wireless 1. Vejledning"

Transkript

1 BeoLink Wireless 1 Vejledning

2 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde må kun udføres af uddannede serviceteknikere. ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Udstyret må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, fx vaser, på udstyret. Træk stikket ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen til udstyret. Afbryderen skal hele tiden være lettilgængelig. Symbolet et lyn i en trekant advarer om uisoleret farlig strømspænding bag produktets afskærmning, som kan være stærk nok til at forårsage elektriske stød. Symbolet et udråbstegn i en trekant henleder brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstr uktioner, som kan findes i vejledningen, der følger med produktet. Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav til de canadiske regler om interferensskabende udstyr. De interne antenner, som anvendes i denne mobile sender, skal have en afstand på mindst 20 cm til alle personer, og de må ikke samplaceres eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender. Ændringer, som er foretaget uden forudgående udtrykkelig autorisation af dette selskab, kan i værste fald betyde bortfald af brugerens ret til at anvende udstyret. Bemærk! Denne enhed overholder del 15 i FCCreglerne. Betjening af enheden forudsætter, at følgende bestemmelser overholdes: 1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og 2) enheden skal acceptere enhver type interferens, inklusive den, som kan påvirke enhedens drift negativt. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergier og kan desuden forårsage skadelig interferens i radiokommunikation, hvis ikke det installeres korrekt og bruges i overensstemmelse med denne vejledning. Dog er der ingen garanti for, at der ikke opstår interferens i en given installation. Såfremt udstyret forårsager skadelig interferens i en radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for det, opfordres brugeren til selv at forsøge at fjerne interferensen ved at udføre et eller flere af følgende skridt: Skift antennens retning eller placering. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-tvtekniker for at få hjælp.

3 Indhold 3 Indledning, 4 Dette kapitel giver dig et overblik over Wireless 1 systemet i hovedrummet og linkrummet og beskriver desuden Master Link og Power Link opsætningerne. Nærbetjening, 6 Find ud af, hvordan du tænder for funktionen Timer-afspilning og lytter med på en kilde, der bliver afspillet på hovedrumssystemet. Beo4 fjernbetjeningen, 7 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at betjene hovedrummets kilder fra linkrummet. Beo4 Lydjusteringer, 8 Find ud af, hvordan du bruger Beo4 fjernbetjeningen til at justere lyden. Opsætning af BeoLink Wireless 1, 9 Find ud af, hvordan du placerer, installerer og tilslutter Wireless 1 enheder samt IR-øjet. Klar til brug, 16 Find ud af, hvordan du gør dine linkrumsprodukter klar til brug.

4 4 Indledning Hovedrummet er det rum, hvor audio- og/eller videosystemet med de forskellige kilder er placeret (hovedsystemet). Når BeoLink Wireless 1 er tilsluttet hovedsystemet, skal systemet konfigureres som sender. Linkrummet er det rum, hvor du har sat et andet BeoLink Wireless 1 system op som modtager. For at fuldføre linkrumsopsætningen skal du enten bruge et Bang & Olufsen audio/video-produkt eller et par aktive højttalere. Linkrumssystem med kompatibelt videoprodukt, som er installeret med Master Link tilslutning. Afhængigt af dit linkrumsprodukt kræver et linkrumssystem enten en Master Link eller en Power Link opsætning. Master Link opsætning Hvis dit linkrumsprodukt er et audio- eller videosystem, skal det sluttes til BeoLink Wireless 1 via et Master Link kabel. Bemærk, at BeoLab 3500 opsætningen også skal tilsluttes BeoLink Wireless 1 via et Master Link kabel. Se den vejledning, der fulgte med det pågældende produkt, for oplysninger vedrørende betjeningen af denne opsætning.

5 5 Se kapitlet Opsætning af BeoLink Wireless 1 (side 9-15 i denne vejledning) for yderligere oplysninger om installation af systemet. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan man installerer hovedrumssystemet og linkrumsprodukterne, skal du se de vejledninger, der følger med de pågældende produkter. Linkrumssystem med aktive højttalere og et IR-øje, som er installeret via en Power Link forbindelse. Power Link opsætning Hvis dit linkrumsprodukt består af et par aktive højttalere, skal de tilsluttes BeoLink Wireless 1 via Power Link kabler. Se side 6-8 i denne vejledning for oplysninger om betjening af denne type opsætning. Denne opsætning kræver desuden et IR-øje, så systemet kan betjenes enten via nærbetjening eller med en Bang & Olufsen fjernbetjening.

6 6 Nærbetjening Denne side omhandler udelukkende en Power Link opsætning med et IR-øje. For oplysninger om Beo4 fjernbetjening af linkrumsprodukter, som er installeret med Master Link kabler, skal du se de vejledninger, der følger med de pågældende produkter. Det lille runde IR-øje har knapper til nærbetjening. Du kan bruge knapperne til at lytte med på en kilde, der bliver afspillet på hovedrumssystemet. Du kan også bruge knapperne til at justere lydstyrken. Knapperne kan også bruges til at inkludere eller udelukke linkrumshøjttalerne i en Timer-programmering på musik- eller videosystemet i hovedrummet. Funktionen Timer-afspilning findes ikke i alle Bang & Olufsen systemer. Se den vejledning, der følger med hovedsystemet. Lyt med på en hovedrumskilde > Tryk på PLAY for at lytte med på en kilde, der bliver afspillet på hovedsystemet. Hvis der ikke bliver afspillet en kilde, når du trykker på PLAY, tænder radioen i hovedsystemet. Hvis der ikke er musikkilder i hovedsystemet, bliver der tændt for den TV-kanal, der blev afspillet sidst. > Tryk på PLAY igen for at slukke for linkrumshøjttalerne (en rød standbyindikatorlampe lyser i knappen PLAY ). Hvis du holder knappen PLAY nede i mere end to sekunder, bliver både linkrums- og hovedsystemet slukket. Justering af lydstyrke > Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken i højttalerne. Lydstyrken i linkrumshøjttalerne justeres uafhængigt af hovedsystemet. TIMER PLAY Betjening af Timer-afspilning Hvis hovedsystemet er programmeret til automatisk at begynde at spille (Timer-afspilning), er det muligt også at inkludere linkrumshøjttalerne i programmeringen. > Tryk på TIMER. En lille rød lampe i knappen TIMER angiver, at linkrumshøjttalerne inkluderes. > Tryk på TIMER igen for at deaktivere Timer-funktionen for linkrummet (den røde lampe bliver slukket).

7 TIMER PLAY Beo4 fjernbetjening 7 Denne side omhandler udelukkende en Power Link opsætning med et IR-øje. For oplysninger om Beo4 fjernbetjening af linkrumsprodukter, som er installeret med Master Link kabler, skal du se de vejledninger, der følger med de pågældende produkter. Med Beo4 fjernbetjeningen kan du tænde for den kilde, du ønsker at lytte til på musikeller videosystemet i hovedrummet, og betjene den pågældende kildes funktioner, præcis som når du betjener hovedsystemet direkte. De funktioner, der nævnes på disse sider, er kun tilgængelige via BeoLink Wireless 1, hvis den pågældende kilde findes i dit Bang & Olufsen system, og kilden understøtter funktionen. Sådan tænder du for en musikkilde > Tryk på RADIO for at lytte til et radioprogram. > Tryk på CD for at lytte til en CD. > Tryk på A MEM (A TAPE) for at lytte til en musikoptagelse. Sådan tænder du for en videokilde > Tryk på TV for at lytte til fjernsynet. > Tryk på DTV (SAT) for at lytte til digitalt fjernsyn. > Tryk på V MEM (V TAPE) for at lytte til en videooptagelse. > Tryk på DVD for at lytte til en DVD. Sådan tænder du for ekstra kilder > Tryk på LIST for at få vist ekstra kilder som fx N.MUSIC (musik, der er gemt på en computer), og tryk derefter på GO for at tænde en kilde. Beo4 fjernbetjeningen fås som ekstraudstyr hos din Bang & Olufsen forhandler. Se de vejledninger, der følger med Beo4 og musik- og videosystemet, for at få yderligere oplysninger om, hvordan de enkelte produkter betjenes.

8 8 Beo4 Lydjusteringer Denne side omhandler udelukkende en Power Link opsætning med et IR-øje. For oplysninger om lydjusteringer på produkter i Master Link opsætninger, skal du se de vejledninger, der følger med de pågældende produkter. Med Beo4 fjernbetjeningen kan du justere lyden fra linkrumshøjttalerne. Alle lydniveauer nulstilles til deres oprindelige værdier, når du slukker for linkrumshøjttalerne, medmindre du gemmer dem permanent. Alle de aktuelle lydniveauer, også lydstyrkeniveau, bliver gemt samtidig. Lyden justeres uafhængigt af musik- eller videosystemet i hovedrummet. Sådan justerer du lydstyrken eller fjerner lyden > Tryk på eller for at skrue op eller ned for lydstyrken. > Tryk i midten af knappen for at fjerne lyden, og tryk på eller for at få lyden tilbage. Sådan justerer du højttalerbalancen > Tryk på LIST flere gange, indtil SPEAKER* vises i displayet. > Tryk på eller for at justere balancen mellem venstre og højre. Sådan justerer du bas, diskant eller loudness > Tryk på LIST flere gange, indtil A.SETUP* (eller V.SETUP* for en videokilde) vises i displayet. > Tryk på GO for at få adgang til at justere de relevante indstillinger. > Tryk på LIST flere gange, indtil BASS, TREBLE eller LOUDNSS vises i displayet. > Tryk på eller for at justere indstillingen. > Tryk på GO for at vælge indstillingen. Sådan gemmer du lydindstillinger permanent programmer et nyt lydniveau, højttaleren starter på > Tryk på LIST flere gange, indtil S.STORE* vises i displayet. > Tryk på GO for at gemme indstillingerne permanent. *BEMÆRK! For at få vist disse funktioner, skal du først føje dem til Beo4 listen over funktioner. Se kapitlet Tilpasning af Beo4 i den vejledning, der følger med Beo4.

9 Opsætning af BeoLink Wireless 1 9 På de næste sider bliver det forklaret, hvordan du installerer et sæt BeoLink Wireless 1 både i hoved- og linkrummet. Det anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde: Forbind Wireless 1 enhederne som forklaret på side 10. Foretag kabeltilslutningerne som forklaret på side Kontroller den trådløse forbindelse mellem opsætningerne i hovedrummet og linkrummet. Monter evt. enhederne på væggen som forklaret på side 11 og 15. Programmer linkrumsopsætningen til den korrekte Option som forklaret på side 16. Før du starter Sørg for, at Wireless 1 placeres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Brug kun godkendte Bang & Olufsen vægbeslag for at undgå personskade! Der kan kun slukkes helt for strømmen til Wireless 1 ved at koble systemet fra stikkontakten. Forsøg aldrig at åbne Wireless 1. Alle reparationer skal foretages af uddannede serviceteknikere! Wireless 1 er udelukkende beregnet til indendørs brug under tørre forhold og inden for et temperaturområde på C (50 113º F). Sørg for, at der er plads nok omkring Wireless 1 for at sikre tilstrækkelig ventilation. Anbring ikke genstande på Wireless 1. Wireless 1 har en indendørs rækkevidde på ca. 30 m afhængigt af placering og omgivelser. Én sender kan bruges til op til syv modtagere, og du kan installere tre sendere i en opsætning. Senderne skal placeres med mindst 5 meters afstand. Du skal bruge mindst én BeoLink Wireless 1, der er konfigureret som sender og sluttet til hovedsystemet, og én BeoLink Wireless 1, der er konfigureret som modtager, i hvert linkrum. Desuden skal du bruge et IR-øje i hvert linkrum med en Power Link opsætning. Anbring ikke IR-øjet i direkte sollys, under kunstig belysning (fx en spot) eller nær genstande, som frembringer elektrisk støj (fx lysdæmpere), da det kan reducere fjern-betjeningsmodtagerens følsomhed.

10 10 >> Opsætning af BeoLink Wireless 1 Wireless 1 Sender/ modtager Wireless 1 skal konfigureres som enten sender eller modtager. Før du monterer senderen og modtageren på væggen, skal du etablere forbindelse mellem dem. Enhederne skal være i det samme rum, når du gør dette. Den fremgangsmåde, der beskrives her, skal gennemføres for hver enkelt modtager i en opsætning én ad gangen. Hvis det er nødvendigt med mere end én sender, skal der etableres forbindelse mellem hver enkelt sender og hver enkelt modtager én ad gangen. Når du etablerer forbindelse til modtagerne, må der kun være tændt for én sender ad gangen. Sådan etablerer du forbindelse mellem en sender og en modtager > Sæt omskifteren til enten at sende (T) eller modtage (R). > Sæt stikket fra senderen og modtageren i stikkontakten. > Tryk på forbindelsesknappen på senderen og modtageren for at igangsætte en ét minut lang forbindelsestilstand. > Når indikatorlampen lyser grønt eller gult, er der etableret forbindelse mellem senderen og modtageren. Ca. 20 sekunder efter, at der er skabt forbindelse, skifter modtageren til stand-by (indikatorlampen lyser rødt). > Når modtageren skifter til stand-by, skal du frakoble strømmen til enhederne og flytte dem til deres fremtidige placering. Hvis du har flere modtagere, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde for hver enkelt modtager. Indikatorlamper Hurtigt gult blink Wireless 1 er nulstillet til fabriksindstillingen. Langsomt rødt blink Wireless 1 er i forbindelsestilstand. Hurtigt rødt blink Forbindelse mislykkedes/ modtageren er uden for senderens rækkevidde. Grøn God forbindelse mellem sender og modtager. Gul Acceptabel, men ikke optimal, forbindelse mellem sender og modtager. Rød Modtageren er skiftet til stand-by. Hvis du vil nulstille Wireless 1 til fabriksindstillingen (ingen forbindelse), skal du trykke på forbindelsesknappen, indtil den gule indikatorlampe begynder at blinke hurtigt. På side 11 kan du se, hvordan du får adgang til knapper og stik.

11 11 Wireless 1 vægmontering Wireless 1 kan monteres på en væg (eller et loft) med ét af de to vedlagte beslag i enten en vandret eller lodret position. Systemet kan placeres på beslaget, så kablerne kan føres enten til venstre eller højre. Hvis du placerer Wireless 1 lodret på en væg, skal kablerne dog føres nedad ellers holder beslaget ikke Wireless 1 sikkert på plads! Brug to skruer og murankre med en minimumsbelastningsgrad på hver 1,6 kg. Hvis du vil hænge Wireless 1 på en gipsvæg eller et loft, skal den ene skrue være en sekskantskrue (4 mm), der gennemtrænger gipsen og skrues mindst 12 mm ind i en lodret stolpe. Den anden skrue skal være af en type, der er beregnet til gips-paneler. Du skal fjerne dækslet for at få adgang til forbindelsesknappen og stikkene. Når du har tilsluttet kablerne og kontrolleret, at den trådløse forbindelse er intakt, skal du føre kablerne gennem rillen og sætte dækslet på igen. Når du har monteret dækslet, skal du sætte Wireless 1 på beslaget som vist.

12 12 >> Opsætning af BeoLink Wireless 1 Tilslutninger Master Link I hovedrummet: Tilslut senderen til Master Link stikket på hovedsystemet. Sæt derefter strøm til både hovedsystemet og senderen. Master Link tilslutning ML I linkrummet: Tilslut audio- eller videoproduktet til Master Link stikket på modtageren. Sæt derefter strøm til audio- eller videoproduktet og modtageren. Kontroller indikatorlampen i modtageren for at sikre, at forbindelsen er intakt. Hvis forbindelsen er gået tabt, skal du flytte enhederne. Modtageren skifter til standby efter ca. 20 sekunder. Omskifter til modtager/ sender Hovedrum R T Forbindelsesknap Indikatorlampe Linkrum MASTER LINK T BeoLink Wireless 1 R BeoLink Wireless 1

13 13 Master Link tilslutning ML IR PL PL Tilslutninger Power Link I hovedrummet: Slut senderen til Master Link stikket på hovedsystemet. Sæt derefter strøm til både hovedsystemet og senderen. Omskifter til modtager/ sender Hovedrum R T Forbindelsesknap Indikatorlampe Linkrum I linkrummet: Slut højttalerne til Power Link stikkene på modtageren. Slut IR-øjet til stikket mærket IR. (Se side 14, hvis du ønsker yderligere oplysninger om IR-øjet og det tilhørende kabel.) Sæt derefter strøm til både højttalerne og modtageren. T BeoLink Wireless 1 MASTER LINK R BeoLink Wireless 1 Kontroller indikatorlampen i modtageren for at sikre, at forbindelsen er intakt. Hvis forbindelsen er gået tabt, skal du flytte enhederne. Modtageren skifter til standby efter ca. 20 sekunder. Power Link Mk 3 Power Link kabler: Kablerne skal være af den type, som er mærket med en trekant på stikket. Brug ikke den gamle type Power Link kabler, da de vil forårsage støj og derfor ikke give den optimale lydkvalitet.

14 14 >> Opsætning af BeoLink Wireless 1 IR-øje kabeltilslutninger Det lille runde IR-øje fås hos din Bang & Olufsen forhandler. Der skal bruges et IR-øje i hver linkrumsopsætning. Brug det kabel, der leveres sammen med IR-øjet, og tilslut det som beskrevet her: > Klip kablet over, så det får en passende længde (fra modtageren til IR-øjet ), og fjern plastbelægningen som vist. > Sæt enden af kablet gennem kabelholderen (A), og slut ledningerne til terminalerne inde i IR-øjet i den angivne rækkefølge. Tilspænd derefter holderen (A). > Sæt dækslet på, og monter IR-øjet på væggen som beskrevet på næste side. Sæt derefter kablet i stikket mærket IR på modtageren. Slut ledningerne i kablet til terminalerne inde i modtageren i denne rækkefølge: 1 = Gul 2 = Grå 3 = Grøn 4 = Hvid 5 = Brun A mm 1.5" 5 mm 0.25" Fjern belægningen fra enden af kablet. Sno kabelkorerne i hver enkelt ledning, og bøj dem bagover.

15 15 D D C C IR-øje vægmontering Hvis IR-øjet er placeret ved siden af en dør og i en passende højde, er det nemt at tænde eller slukke systemet med nærbetjening, når du går ind eller ud af rummet. Hvis systemet er placeret i nærheden af telefonen, kan du slukke for højttalerne, når du taler i telefon. B B > Brug vægpladen til at markere, hvor hullerne skal være på væggen. Sæt skruer og vægankre i, men lad de to skruehoveder stikke ud fra væggen som vist (C/D). > Placer vægpladen bag på IRøjet, og monter den med de tre skruer (B). > Sæt de to skruehoveder, der stikker ud (D), i de tilsvarende nøglehuller, og drej IR-øjet med uret for at fastgøre det. B B C D

16 16 Klar til brug Indstilling af Options Når du har foretaget alle tilslutninger som beskrevet på I en Power Link opsætning skal du indstille linkrumshøjttalerne til en af de følgende Options: Option 4 de foregående sider eller i de Option 0: Bruges, hvis du vil vejledninger, som fulgte med dine linkrumsprodukter, kan du deaktivere fjernbetjening i linkrummet. T R begynde at bruge systemet. For Option 4: Bruges, hvis du at din opsætning kan fungere ordentligt, skal du dog først indstille Options for installerer en linkrumsopsætning i samme rum som hovedsystemet (fx i et stort L-formet rum med to Option 5 linkrumsprodukterne. separate lyttepositioner). Option 5: Bruges, hvis du sætter På denne side kan du se hvilke et Bang & Olufsen TV op i Options, du skal anvende i din Power Link opsætning. For linkrummet. Option 6: Bruges i en opsætning, T R oplysninger om Option hvor hovedsystemet er placeret i indstilling af et produkt i en Master Link opsætning, skal du ét rum, og linkrumsopsætningen i et andet som beskrevet i Option 6 se de vejledninger, der følger denne vejledning (dette er med de pågældende produkter. fabriksindstillingen). T R

17 17 Brug Beo4 fjernbetjeningen til at indstille den korrekte Option. Hele systemet skal være i standby. > Hold knappen nede, og tryk på LIST. > Slip begge knapper. > Tryk på LIST flere gange, indtil OPTION? vises i displayet på Beo4. Tryk derefter på GO. > Tryk på LIST flere gange, indtil L.OPT vises i displayet på Beo4. Indtast derefter det relevante nummer (0, 4, 5 eller 6). Trådløs interferens Signalerne mellem sender og modtager kan blive påvirket af andre systemer, såsom mikrobølgeovne eller trådløse PC-systemer, samt trådløse telefonsystemer i USA. Hvis der opstår interferens, skal du forsøge at afhjælpe problemet med en eller flere af følgende forholdsregler: Drej eller flyt modtageren for at forbedre modtagelsen. Forøg afstanden mellem det udstyr, der forstyrrer, og modtageren. Kontakt din Bang & Olufsen forhandler for at få hjælp.

18 18 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Miljøbeskyttelse Europa-Parlamentet og Rådet for Produkter og udstyr, som skal Den Europæiske Union har udstedt et direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr ved navn Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Formålet med direktivet er at forhindre affald af elektrisk og elektronisk udstyr samt at fremme genanvendelse og andre former for genvinding af sådant affald. Direktivet vedrører således producenter, distributører og forbrugere. WEEE-direktivet kræver, at både producenter og slutbrugere bortskaffer elektrisk og elektronisk udstyr samt elektriske og elektroniske reservedele på en miljømæssig forsvarlig måde, og at udstyr og affald genbruges eller genvindes med henblik på materialer eller energi heraf. Elektrisk og elektronisk udstyr og reservedele må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, og alt elektrisk og elektronisk udstyr samt alle reservedele skal indsamles og bortskaffes separat. indsamles med henblik på genbrug og andre former for genvinding, er mærket med det viste piktogram. Når elektrisk og elektronisk udstyr bortskaffes ved hjælp af de indsamlingssystemer, der anvendes i dit land, beskyttes miljøet og andre menneskers helbred. Desuden bidrages der til en betryggende og rationel anvendelse af naturlige ressourcer. Indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr og affald forhindrer mulig forurening af naturen med farlige stoffer, som kan være indeholdt i elektriske og elektroniske produkter og udstyr. Din Bang & Olufsen forhandler kan hjælpe og rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

19 19 Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF og 2006/95/EF. Dette produkt må bruges i EU- og EFTA-medlemsstater. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel!

20

BeoLab 4000. Vejledning

BeoLab 4000. Vejledning BeoLab 4000 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

BeoLab 7-6. Vejledning

BeoLab 7-6. Vejledning BeoLab 7-6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoLab 10. Vejledning

BeoLab 10. Vejledning BeoLab 10 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

BeoLab 7-4. Vejledning

BeoLab 7-4. Vejledning BeoLa 7-4 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. For at forhindre tilskadekomst må der kun ruges Bang & Olufsens

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoVision 4. Vejledning

BeoVision 4. Vejledning BeoVision 4 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr.

Kun til det canadiske marked: Dette digitale klasse B-apparat opfylder alle krav i de canadiske bestemmelser om interferensskabende udstyr. BeoTime Vejledning Dette produkt overholder bestemmelserne i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan ændres uden varsel. Til det norske marked!

Læs mere

BeoLink Passive. Setting-up Guide

BeoLink Passive. Setting-up Guide BeoLink Passive Setting-up Guide Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel. B E O L I N K S Y S T

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere

BeoSound 5. Vejledning

BeoSound 5. Vejledning BeoSound 5 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning,

Den højpolerede overflade på BeoLab 4000 i den farvesammensætning, 2 I N D L E D N I N G 3 Indhold Deres BeoLab 4000 højttalere er et sæt meget små, aktive højttalere. Størrelsen, udformningen og alsidigheden gør BeoLab 4000 til ideelle højttalere til alle typer musik-/videosystemer,

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA4355/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA4355/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 2

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoSound 6. Vejledning

BeoSound 6. Vejledning BeoSound 6 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Advarsel! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som brugeren

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLab 3. Vejledning

BeoLab 3. Vejledning BeoLab 3 Vejledning Fjern topdækslet på BeoLab 3 for at få adgang til godkendelsesmærkaterne. BEMÆRK! Hvis du lytter til høj musik i længere tid, kan det medføre høreskade! Acoustic Lens Technology fremstillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX

Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beokompatible funktionser OneRemote Interface type 2610 Triax C-HD 415 CX Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten.

Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten. Der skal altid være nem adgang til stikkontakten. BeoLab 5 ADVARSEL: For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk

OneRemote INT Converter. Type 32002638. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-HD207CX. 32002638u3dk OneRemote INT Converter Type 32002638 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-HD207CX 32002638u3dk Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK o o0 Play press 1 sec. Play

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

2 3 RollerMouse funktioner

2 3 RollerMouse funktioner Produkt Manual Æsken indeholder 2 3 RollerMouse funktioner 1. 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 5 A. Rullestav. Valg af

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual

Æsken indeholder. RollerMouse Red plus brugermanual rugermanual 2 3 Æsken indeholder 1. RollerMouse Red plus 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Håndledsstøtte 5. Nøgle til afmontering af håndledsstøtte 1 5 4 /1 RollerMouse funktioner

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Libra + 200M Dørklokken

Libra + 200M Dørklokken Libra + 200M Dørklokken Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 16 Sikkerhed... Hurtig start... sæt Isæt batterierne til dørklokken... side. 17 Vælgerkontakt-positioner... Lydstyrkekontrol... Skydevindue...

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Maximum XO30 S u1 OneRemote INT Converter Type 30012668 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Maximum XO30 S 30012668u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille funktioner OO OK Q*1 EPG E*1 Recall W*1*2 CH+

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1

OneRemote INT Converter. Type Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Humax BXR-HD u1 OneRemote INT Converter Type 30012697 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Humax BXR-HD2 30012697u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 OO OK Q*1 Guide E*1 Back W*1*2 P+ R*1*2 P- o1 o2 o3 Media

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7355 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Meddelelse 3 2

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SPA7220. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SPA7220 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere