EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE"

Transkript

1 EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

2 EXPA N DI N G CPH THE GATEWAY OF NORTHERN EUROPE

3 07 Forord 09 Knudepunktet INDHOLD 13 Fremtidens lufthavn 23 Arbejdspladserne 27 Trafikvæksten 31 Infrastrukturen

4 Nordeuropas foretrukne Lufthavn Københavns Lufthavn er ikke blot danskernes lufthavn. Vores ruter tiltrækker hver dag turister og rejsende fra hele Nordeuropa. De bruger lufthavnen som knudepunkt, når de skal til og fra resten af verden. Det er vigtigt, for flere rejsende skaber nye arbejdspladser og grundlag for at åbne nye ruter til nye destinationer. Flere rejsende betyder, at lufthavnen skal kunne vokse. Derfor præsenterer vi nu en konkret vision om en lufthavn, der kan betjene 40 millioner passagerer om året næsten dobbelt så mange som i dag. Visionen er et blik ind i fremtiden og en invitation til alle, der er med til at skabe vækst i samfundet for væksten kommer ikke af sig selv. Vi er klar til at investere markant i udbygningen af lufthavnen, men den kan kun vokse, hvis Danmark er et attraktivt land både for forretninger og fornøjelser. I forbindelse med lanceringen inviterer vi derfor både flyselskaber, passagerer og forretningsdrivende samt politikere og erhvervsliv med i arbejdet for at sikre, at Københavns Lufthavn bevarer positionen som Nordeuropas foretrukne lufthavn. Thomas Woldbye Adm. direktør

5 Knudepunktet 1Københavns Lufthavn er i dag hub for trafik fra hele Nordeuropa. Den position giver ikke sig selv og er derfor vigtig at værne om. Knudepunktet 9

6 knudepunktet Knudepunktet i Nordeuropa københavns lufthavn 5 Øresundsregionen har ikke nær indbyggere nok til at understøtte Københavns Lufthavns store rutenetværk. Når lufthavnen er et vigtigt nordeuropæisk knudepunkt, skyldes det, at den ikke kun er den foretrukne lufthavn for danskere og sydsvenskere. 26 interkontinentale destinationer mio. passagerer i oplandet 4 interkontinentale destinationer mio. passagerer i oplandet 10 hamborg lufthavn Når flyet til Bangkok afgår fra CPH, er det så få som 40 % af passagererne, der kommer fra Danmark eller Sydsverige. Resten er fløjet hertil fra det øvrige Norden, fra Tyskland, Baltikum og resten af Europa. Uden disse passagerer ville ruten ikke eksistere, og turister og forretningsrejsende ville være nødt til at rejse via en af udlandets storlufthavne for at komme frem. Det er godt, at folk uden for Danmark også er glade for Københavns Lufthavn. Målt på geografien er antallet af indbyggere i vores opland nemlig alt for lille til at understøtte et rutenetværk som det, vi har glæde af i dag. Med 2,5 gange flere indbyggere kan lufthavnen i Hamborg kun opretholde fem langdistanceruter. I København har vi 26. Vi har de ruter, fordi Københavns Lufthavn er et knudepunkt, hvor passagerer fra de nære destinationer er med til at fylde flyene til de fjerne dele af netværket. Knudepunktet er vigtigt for Øresundsregionen. Den høje tilgængelighed bidrager væsentligt til vækst og beskæftigelse og gør det attraktivt for resten af verden at gøre forretninger med danske virksomheder. Den position giver ikke sig selv, og derfor er det vigtigt, at vi værner om den, hvis vi skal bevare den i fremtiden. 10 knudepunktet Knudepunktet 11

7 2fremtidens lufthavn Københavns Lufthavn skal vokse til næsten dobbelt størrelse. Det gælder både ter minaler, antallet af standpladser til fly og resten af lufthavnens flyområde. Men lufthavnens yderhegn flyttes ikke, så areal og nuværende infrastruktur skal udnyttes optimalt. Konkurrencen er hård Konkurrencen mellem Europas knudepunkter skærpes hele tiden. Derfor fokuserer vores plan for fremtidens lufthavn på at styrke vores konkurrencefordele: Hurtig transfer mellem fly Fokus på nedbringelse af driftsomkostninger Overskuelighed og en uhøjtidelig, dansk stemning Gode og varierede muligheder for shopping Attraktiv balance mellem pris og kvalitet Gode vilkår for butikker, restauranter og andre, der driver virksomhed i lufthavnen Energieffektive udbygninger og CO 2 -neutral vækst 12 knudepunktet fremtidens lufthavn 13

8 fremtidens lufthavn Mere selvbetjening Københavns Lufthavn er allerede i dag langt fremme med selvbetjening, og fremtidens lufthavn vil være endnu mere automatiseret. Aflevering af bagage, paskontrol og billetkontrol i gaten vil blive næsten fuldt automatiserede. Denne rejseoplevelse vil ikke alene være mere effektiv for passagererne, den vil også forbedre lønsomheden for flyselskaberne og dermed øge mulighederne for at sikre vækst i lufthavnen. En lufthavn i dobbelt størrelse Fremtidens lufthavn vil fortsat være kompakt og overskuelig. Terminal 2 og 3 smelter sammen, og Terminal 1 forventes lukket som indenrigsterminal. Der skal være plads til store fly, etableres en station for højhastighedstog og mere plads til de mange nye passagerer. Fremtidens lufthavn i København bygger videre på det fundament, der giver os konkurrencefordele i dag. Derfor fastholder visionen lufthavnens kompakte struktur. Terminal 2 og 3 skal udbygges til en sammenhængende terminal, og indenrigs- og udenrigstrafikken lægges sammen, så flyselskabernes operation bliver mere effektiv, og det bliver nemmere at være transferpassager. I fremtidens lufthavn vil afgående og ankommende passagerer blive adskilt i langt højere grad end i dag. Det er godt for de rejsende, fordi de ikke skaber trængsel for hinanden, og det er godt for flyselskaberne, fordi det tillader en mere effektiv udnyttelse af de mange nye kvadratmeter. Den kompakte struktur vil sikre fortsat gode vilkår for transfertrafik, hvilket vil styrke flyselskabernes forretning og skabe en endnu bedre passageroplevelse. Butiksområdet udvides og der bygges en ny, stor sikkerhedskontrol. Det giver rige muligheder for shopping, samtidig med at der tages hensyn til de rejsende, der blot vil hurtigst muligt frem til deres fly. en konkurrencedygtig lufthavn Det er lufthavnstaksterne, der finansierer ny infrastruktur og løsninger, der skal nedbringe flyselskabernes driftsomkostninger. Københavns Lufthavns takster har i flere år ligget blandt den billigste halvdel af vores konkurrenter. Den konkurrencefordel skal vi værne om. Det gør vi ved at sikre, at investeringerne stemmer overens med de reelle behov, og at de falder på rette tidspunkt i forhold til væksten. Udbygningen af lufthavnen vil derfor ske i etaper, så den kan justeres, når behov eller teknologi udvikler sig, eller hvis væksten er mindre end ønsket. 14 fremtidens lufthavn Fremtidens lufthavn 15

9 Luk op og se fremtidens lufthavn Udbygningen vil ske i dialog med både flyselskaber, passagerer, forretningsdrivende og myndigheder. Billedet viser derfor kun en foreløbig skitse.

10 Finger B forlænges De mange nye afgange til destinationer i Skandinavien og resten af Europa kræver, at der etableres flere gates og standpladser til de mellemstore fly, der bruges til denne trafik. 2. Mere plads til lavpristrafik Lavpristrafikken er vokset markant i flere år og har også brug for mere plads i fremtidens lufthavn. Endnu en bygning, der imødekommer disse selskabers ønsker om enkelhed og effektivitet, vil sikre plads til fortsat vækst. 3. Finger C forlænges Når rutenetværket til fjerne destinationer udvides, skal der skabes mere plads til de store fly, der skal til for at flyve til f.eks. Sydøstasien og Sydamerika. 4. Mere plads til ekstraordinære oplevelser Butiksområdet udvides, så der bliver plads til nye, åbne zoner med masser af lys, højt til loftet og mulighed for både oplevelser og afslapning i en uhøjtidelig, dansk atmosfære. 5. Terminalerne smelter sammen Fremtidens terminalstruktur udbygges og indrettes, så det bliver muligt at separere ankommende og afgående passagerer på en bedre måde. Det giver både en bedre oplevelse ved ankomst og et mere effektivt og intuitivt passagerflow ved afrejse. 6. Ny ankomstoplevelse Ankomstområdet vil blive markant forandret med plads til flere store bagagebånd. Nye lysindfald, markant dansk design og bedre faciliteter skal forbedre oplevelsen, mens man venter på bagagen, og sikre en god velkomst til Danmark. 7. Station til højhastighedstog En station for højhastighedstog, der bringer rejsende fra både Oslo og Hamborg til lufthavnen, vil være et væsentligt bidrag til at sikre væksten frem mod de 40 mio. passagerer. 8. Flere tilbud til forretningslivet Der skal skabes bedre muligheder for at relevante virksomheder kan placere sig i og omkring lufthavnen. Samtidig skal et nyt hotel give flere kon ferencefaciliteter samt bedre muligheder for at overnatte tæt på lufthavnen i for bindelse med besøg i København. 9. Plads til meget store fly Udbygningen sikrer endnu bedre faciliteter til de nye, meget store fly, som man ser i mange af verdens megahubs. I takt med at selskaberne ønsker at sætte dem i fast rutefart, udvides banesystemet, og der etableres en helt ny Finger E. 10. Flere parkeringspladser Flere rejsende betyder også, at der skal skabes plads til endnu flere parkerede biler.

11 3Arbejdspladserne Flere passagerer skaber nye job i lufthavnen og i resten af Øresundsregionen. Fremtidens lufthavn Ændringer i banesystemet Udvidelsen af terminalstrukturen betyder, at der skal skabes plads til % flere standpladser til fly. Det kan kun ske, hvis tværbanen forkortes. Den blev i sin tid anlagt af tyskerne, der havde brug for, at datidens vindfølsomme fly også kunne lande, når vinden var på tværs af hovedbanerne. I dag er der kun behov for den til ca. 0,2 % af alle starter og landinger. I en årrække vil tværbanens østlige del formodentlig blive bevaret af hensyn til de flyselskaber, der fortsat har vindfølsomme fly i deres flåde. 22 Fremtidens lufthavn Arbejdspladserne 23

12 arbejdspladser + 16 mio. passagerer skaber Større lufthavn, flere job Når lufthavnen vokser, er det en gevinst for os alle. En million nye passagerer fører til ca nye arbejdspladser. Målet om 40 mio. passagerer om året er derfor også et mål om flere end nye job. Det svarer til antallet af medarbejdere i nogle af Danmarks største virksomheder. 1 mio. flere passagerer skaber 950 nye job i lufthavnen Københavns Lufthavn er Danmarks port til resten af verden. Uanset om vi rejser med forretninger eller fornøjelser for øje, sikrer lufthavnens stærke rutenetværk, at vi kan komme hurtigt frem og i gang. op for de mange kvaliteter, Danmark har at byde på som destination. Målet er, at de vælger Danmark som et rejsemål, bor på hotel, går på restaurant og bruger penge i butikkerne. og 550 nye job udenfor nye job Når lufthavnen vokser, vinder vi som rejsende, fordi det bliver nemmere at komme direkte fra A til B. Vi vinder også som samfund, for den stigende rejseaktivitet gør Danmark mere produktivt og forbedrer konkurrenceevnen. Helt konkret er gevinsten dog for de ca personer, som der er nye job til, hver gang lufthavnen vokser med 1 mio. passagerer. En større lufthavn øger muligheden for, at endnu flere turister får øjnene En større lufthavn gør det også mere attraktivt for udenlandske virksomheder at lægge aktiviteter i Øresundsregionen, da de nemt kan sende deres medarbejdere videre ud i verden. 40 mio. årlige passagerer giver med andre ord en lufthavn med ca arbejdspladser og et samfund, der kan nyde godt af en forbedret konkurrenceevne samt flere turister og udenlandske virksomheders investeringer. 24 arbejdspladserne arbejdspladserne 25

13 4Trafikvæksten Københavns Lufthavn har plads til at vokse og en strategi, der skal sikre større vækst end konkurrenterne. Det kræver samarbejde med flyselskaber, myndigheder og erhvervsliv på tværs af Øresund. 26 Arbejdspladserne trafikvæksten 27

14 Direkte interkontinentale Ruter i dag: 1. San Francisco 2. Los Angeles (forår 2014) 3. Chicago 4. Fort Lauderdale 5. Washington DC 6. Toronto 7. New York, Newark 8. New York, JFK 9. Søndre Strømfjord 10. Narsarsuaq 11. Agadir 12. Marrakech 13. Casablanca 14. Kairo 15. Tel Aviv Beirut 17. Bagdad 18. Erbil 19. Doha 20. Dubai 21. Lahore 22. Phuket 23. Bangkok 24. Singapore 25. Beijing 26. Shanghai 27. Tokyo trafikvæksten CPH SANDSYNLIG UDVIDELSE AF RUTENETVÆRKET ved 40 mio. passagerer 28. Vancouver 29. Seattle 30. Boston 31. Mexico City 32. Sao Paolo 33. Johannesburg 34. Nairobi 35. Amman 36. Bombai 37. New Delhi 38. Colombo 39. Kuala Lumpur 40. Ho Chi Minh City 41. Hong Kong 42. Manila 43. Seoul Vækst i lufthavnen kræver samarbejde Vi vil alle rejse mere i fremtiden og især med fly til og fra verdens vækstcentre. Spørgsmålet er derfor ikke, om væksten kommer men hvor stor en andel, Øresundsregionen kan tiltrække. De seneste årtier er lufttrafikken steget støt over hele verden. Oliekrise, SARS-udbrud, golfkrig og finanskrise har sat udviklingen i stå i en periode, men hver gang er væksten vendt tilbage. Forventningerne til flytrafikken på globalt plan er, at der som minimum vil ske en fordobling af antallet af flyrejser i alle verdensdele de næste 20 år. Om København får del i den vækst afhænger af mange faktorer. Nogle er uden for Danmarks kontrol, f.eks. konjunktur og styrkeforholdet mellem euro og dollar. Andre forhold har vi bedre kontrol over, f.eks. markedsføringen af Danmark i udlandet, regionens erhvervsvilkår og den lovgivning, der i dag begrænser udenlandske selskabers rettigheder til at flyve til og fra Danmark. Flere af Europas storlufthavne er ved at nå deres kapacitetsloft, men Københavns Lufthavn har plads til at vokse. Derfor arbejder vi aktivt på at tiltrække nye ruter og er klar til at investere markant i udbygningen af lufthavnen. I 2013 fik vi flyselskabernes ord for, at vi er verdens bedste til at vurdere, hvornår en ny rute kan blive en god forretning. Men de nye ruter kommer ikke af sig selv. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i regionen, og myndighederne skal åbne luftrummet for alle, der har lyst til at skabe vækst i lufthavnen. Og der skal samarbejdes om infrastruktur og turisme på tværs af Øresund, hvis flyene skal fyldes. 28 trafikvæksten trafikvæksten 29

15 5 Flytrafikken vokser markant infrastrukturen Den korte transporttid til Københavns centrum med kollektiv transport er attraktiv for passagererne og vigtig for lufthavnen og byen. Den internationale brancheorgaisation, Airport Council International forventer markant vækst i flyrejser inden for og imellem regionerne henover de næste årtier. Særligt Mellemøsten og Sydøstasien vil være regioner, der kan vise sig at bidrage væsentligt til væksten i rejser til og fra Nordeuropa Antal flyrejser fordelt på regioner (mia.) 30 trafikvæksten infrastukturen 31

16 infrastrukturen offentlig transport skal vokse med Højhastighedstog I dag bruger ca. 5 mio. af de afgående passagerer kollektiv transport, når de skal til lufthavnen. Ved 40 mio. passagerer forventes mindst 9 mio. rejsende at ønske at bruge bus, tog eller metro, når de skal til lufthavnen. Det er en stigning på 80 %. Når der kommer flere passagerer i lufthavnen, øges presset på metro og tog, der skal udbygges i tide. På langt sigt skal lufthavnen også forbindes til de europæiske højhastighedstog. Det kræver politisk fokus allerede nu. Københavns Lufthavn hører til de lufthavne i Europa, der er bedst forbundet med offentlig transport. I 2012 valgte flere end 58 % af de afgående passagerer at bruge kollektiv transport, når de skulle i lufthavnen. Det tal vil stige, i takt med at metroen udbygges, og byen vokser. Allerede i dag er der behov for mere plads i togene til lufthavnen. Den korte transporttid til centrum er vigtig, ikke mindst for København, der er attraktiv som destination for city breaks og for virksomheder, der har behov for let og hurtigt at sende medarbejdere ud i verden. Regionen skal også bindes bedre sammen. Jylland og Fyn skal have bedre adgang til lufthavnen med direkte hurtigtog, og områderne omkring Göteborg og Hamborg/ Lübeck skal trækkes tættere på København ved hjælp af høj hastighedstog. Den tilstødende infrastruktur er afgørende for de næste årtiers udvikling af lufthavnen. Det tager lang tid at planlægge og bygge infrastruktur. Derfor bør politikere på regionalt og nationalt plan på begge sider af Øresund sætte sig sammen allerede nu. En højhastighedstoglinje fra Oslo til Hamborg og videre ned i Europa med stop i lufthavnen vil øge lufthavnens optageområde og styrke mulighederne for at udvide rutenetværket yderligere. 32 infrastrukturen infrastrukturen 33

17 FØLG MED ONLINE Se mere om fremtidens lufthavn på Følg nyheder og bland dig i debatten på de sociale medier. #expandingcph KONTAKT Kontakt Københavns Lufthavne A/S på for yderligere oplysninger. Expanding CPH The Gateway of Northern Europe. 1. udgave, 1. oplag, januar 2014 Copyright: Københavns Lufthavne A/S.

18 Expanding CPH er en konkret vision om fremtidens lufthavn i København. Visionen tegner et billede af lufthavnens rolle som knudepunkt i regionen. Visionen virkeliggøres, hvis vi på tværs af lufthavn, flyselskaber, erhvervsliv og politikere formår at sikre regionens evne til at skabe vækst og tiltrække turister og erhvervsaktiviteter. Visionen understøttes af CPH s udbygningsplan frem mod 40 mio. passagerer næsten det dobbelte af i dag. #expandingcph

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S

Benævnelser Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet og Københavns Lufthavne A/S CPH og Samfundet 2013 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet.

Derfor udsender vi både en ren finansiel rapport og en ikke-finansiel CSR-rapport med titlen CPH og Samfundet. 1 FORMANDENS BERETNING INDLEDNING (V) Jeg vil lige starte med at henvise til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2013. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

DER ER NOGET I LUFTEN

DER ER NOGET I LUFTEN Region Hovedstaden DER ER NOGET I LUFTEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR HOVEDSTADENS INTERNATIONALE TILGÆNGELIGHED MAJ 2009 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Hvidt Thelle, Claus Frelle-Petersen og Lars

Læs mere

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster /

/ Forord / Profil / Finansielt resume / Hoved- og nøgletal / Finansielle resultatindikatorer / Skat / / Ruteudvikling / Regulering og takster / CPH og Samfundet 2011 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Danmark Telefon: 32 31 32 31 Fax: 32 31 31 32 E-mail: cphweb@cph.dk Web: www.cph.dk CVR-nr.: 14 70 72 04 Stiftet: 19.

Læs mere

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 67 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2009 Københavns Lufthavn er en vigtig europæisk destination og et nordeuropæisk trafikknudepunkt. Københavns Lufthavn spiller en vigtig rolle i udviklingen af Danmark inden for erhvervsliv

Læs mere

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden

CPH NEWS. Bedre forhold for. indenrigsrejsende i CPH Læs side 4. Indhold. 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014. Forsiden 1 / CPH NEWS / efterår 2014 April 2014 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 4. Læs side 2 CPH: Europamester. Læs side 6 REGNSKAB:. Læs side 8 F&B AWARDS:. Læs side 10

Læs mere

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og

Formandens beretning. For det første Ekstraordinære kundeoplevelser Her bruger vi de 100.000 årlige passagerinterviews og de dybtgående interviews og Formandens beretning Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2012. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de internationale standarder for finansiel

Læs mere

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2

CPH NEWS. Emirates sætter verdens største fly ind på København. Indhold. Læs side 2 April 2015 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ind på verdens største fly ind på Læs side 2 s CPH investerer 130 mio. kr. i opgradering af Security og Terminal 2. Læs side 4

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH.

Der bor flere end fire millioner mennesker inden for en afstand af to timers transporttid fra CPH. Koncernårsrapport 2008 Københavns Lufthavne er det gule bånd, der forbinder passagerer og flyselskaber og bringer Skandinavien og verden sammen. I år har vi investeret i fremtiden, så rejsen fra din stue

Læs mere

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

På side 40 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2011 Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 49 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns Lufthavne A/S. Årsregnskabet

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2

Skærpet konkurrence giver bedre rejseoplevelse Læs side 2 September 2013 CPH NEWS INFORMATION TIL AKTIONÆRER I KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Læs side 2 Københavns Lufthavn udvider: En om- og udbygget et udvidet og forbedret bagageanlæg blev indviet i juni. Læs side

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte.

Indholdsfortegnelse. På side 53 fremgår fordeling af årets resultat samt foreslået udbytte. Koncernårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Københavns

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

International persontransport i Øresundsregionen. Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt International persontransport i Øresundsregionen Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Sorø, november 2009. Forord Nærværende rapport indgår i delaktiviteten Øresundsregionen som internationalt

Læs mere

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR UGE 39 * 2014 * N Y H E D S B R E V : YHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR FEMERN-TUNNEL STYRKER KØBENHAVNS LUFTHAVN Den kommende tunnel er ingen konkurrent, tvært imod, mener Københavns

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag

Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012. Forslag Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear Regional Udviklingsplan 2012 Forslag Regional Udviklingsplan 2012 Klima Regionens og kommunens opgaver på klimaområdet Region Hovedstaden og Kommunekontaktrådet Hovedstaden

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939

Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt. Pionértiden 1925-1939 Fra græsmark til Nordeuropas knudepunkt Københavns Lufthavn var en af de første civile lufthavne i verden. De første år var præget af pionérånden, hvor flyvning kun var for de privilegerede. Lufthavnen

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

VÆKST I TURISTERHVERVET

VÆKST I TURISTERHVERVET Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 344 Offentligt Turisterhvervets Samarbejdsforum VÆKST I TURISTERHVERVET 18. JULI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 18. juli 2008 Kontakt: Claus Frelle-Petersen, Martin

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion 17. april 2015 Af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet Opfølgning på Den faste Femern Bælt-forbindelse

Læs mere