FRA MANDLER TIL pandelapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA MANDLER TIL pandelapper"

Transkript

1 KALUNDBORG modellen FRA MANDLER TIL pandelapper en fortælling om, hvordan lærere og pædagoger i Kalundborg Kommune udvikler og træner deres relationelle kompetencer i deres praksis

2

3 indledning Fra Mandler til Pandelapper side 2 // Kalundborg Kommune besluttede i 2013 at iværksætte efteruddannelse for lærere og pædagoger i forbindelse med skolereformen, så lærere og pædagogers daglige indsats kunne styrkes. Det betød, at vi pakkede tidligere erfaringer og traditioner væk, og gik nye veje i tilrettelæggelsen af en helt ny efteruddannelse for vores ansatte i folkeskolen. Overskriften på folderen Fra Mandler til Pandelapper referere til en fælles fortælling om, hvordan vi har bevæget vores sprog og tankegang i det professionelle arbejde med børn, unge, og os selv i forhold til at være endnu mere ressource- og handlingsorienteret. Det krævede mod at etablere et efteruddannelsesforløb, hvor vi ikke på forhånd kendte det forventede udbytte - men Kalundborg Kommune havde et ønske om at gå forrest i anvendelsen af nye efteruddannelsesmetoder samtidig med, at vi ønskede at forløbet skulle have fokus på både relationer og didaktik. Vi ønskede et efteruddannelsesforløb, som skulle "gå på to ben og valgte derfor at skabe et forløb omkring lærerne og pædagogernes relationelle kompetencer i praksis - et forløb som skulle skræddersyes til kommunen. Vi ønskede et efteruddannelsesforløb, som skulle "gå på to ben og valgte derfor at skabe et forløb omkring lærerne og pædagogernes relationelle kompetencer i praksis - et forløb som skulle skræddersyes til kommunen. For at kunne opfylde vores målsætning besluttede vi i Kalundborg kommune at udarbejde en strategisk efteruddannelsesplan med tre elementer; Et fagligt, didaktisk og praksisnært efteruddannelsesforløb med et stærkt fokus på at udvikle elevernes læringspotentiale i praksis. Afsæt i at udvikle og træne lærere og pædagogers relationelle kompetencer med det formål at styrke samspillet i personalegruppen og mellem børn og voksne. At der skulle være en rød tråd og sammenhæng med John Hattie s forskning og tanker om, hvad god undervisning er. Det har vist sig at være en ubetinget succes, når vi ser på vores evalueringer.

4 // side 3 DER var flere krav til uddannelsesforløbet Det skulle være nytænkende, det skulle være bæredygtigt, det skulle give lærere og pædagoger fornyet motivation til at arbejde med relationerne, det skulle være konkret anvendeligt med det samme og det skulle bygges på evidensbaseret viden. Samtidig skulle det være et match i forhold til vores andet ben i uddannelsesstratgien som er Visible Learning. Derfor har der været et ønske fra Kalundborg Kommune om at finde nye og anderledes måder at efteruddanne vores lærere, pædagoger og ledelsesteams på. Måder som møder de krav og forventninger, vi stiller til at kunne agerer professionelt og praksisnært - og som har afsæt i viden og evidens - velvidende at ikke al viden er lige vigtig i forhold til vores projekt. Derfor har opgaven også været at identificere, hvilken viden der var efterspurgt i forhold til skolereformen, og som vi ønskede at gøre virksomt. Disse krav blev indledningen på en 3 års rejse ind i den skræddersyede uddannelse i relationskompetencer til alle lærere og pædagoger. Mødet med det politiske udvalg og skolebestyrelserne Januar 2013 En idé bliver til virkelighed. De indledende møder, rammesætning og udforskning af muligheder Planlægningsmøde af pilotprojektet Relationskompetencer i Praksis

5 side 4 // at blive dygtig til at indgå i relationer kommer ikke af sig selv At blive dygtig til at indgå i relationer kommer ikke af sig selv. Relationen mellem mennesker er den vigtigste forudsætning for, at læring kan lykkes. Det peger al forskning på. Derfor har det for Kalundborg Kommune været vigtigt at fokusere på, hvordan vi uddanner og træner lærere og pædagoger i folkeskolen til at videreudvikle deres relationelle kompetencer, så de bliver en naturlig del af praksis - og dermed blive dygtigere i mødet med børn, unge, forældre, kolleger, ledelse - og ikke mindst sig selv. Når relationer mellem mennesker lykkes, kræver det først og fremmest en forståelse for hinanden, situationen og for den mangfoldighed og forskellighed, der er i spil. Og det gælder i særlig grad i folkeskolen og i arbejdet med at skabe god læring og gøre børn så dygtige, de kan blive. Forudsætningen er, at lærere og pædagoger har redskaberne og træningen i at arbejde med den professionelle relation i deres praksis. I Kalundborg Kommune har vi en forventning om, at lærere og pædagoger har fokus på alle elementer og facetter i børns læring og trivsel, og det er en naturlig opgave for os som kommune at have et ledelsesmæssigt fokus på, at skabe grundlaget for at medarbejderne kan lykkes med opgaven. Første modul af en intern coachuddannelse for konsulenter i Pædagogisk Udviklings Center og ledere i skolerne med henblik på medskabelse af kommende projekter Den endelige aftale om kompetenceudviklingsforløbet indgåes December 2013 Sommeruniversitet, uddannelse og træning af 90 lærere og pædagoger i Relationskompetencer i Praksis og evaluering af forløbet Møde med Uddannelsesudvalget, hvor erfaringer fra Relationskompetencer i Praksis drøftes og anbefales som et obligatorisk forløb i kommunen

6 // side 5 fra tanke til handling Da Kalundborg Kommune besluttede at iværksætte en efteruddannelsesindsats for lærere og pædagoger i folkeskolerne skete det med baggrund i vores viden om, og tro på, at de relationer børn og unge indgår i, er afgørende for deres udvikling og læring både fagligt og socialt. Derudover var der et stærkt ledelsesmæssigt fokus på, at lærere og pædagoger skulle have tilført nye redskaber i forbindelse med at gå fra undervisning til læring og derigennem udvikle nye veje og skabe det bedste afsæt for eleverne. Der var samtidig et klart ønske om, at lærere og pædagoger skulle opbygge fælles forståelser for viden, evidens og praksis, der netop understøttede den bedste læring og udvikling for eleverne - og som samtidig styrkede det kollegiale samarbejde på skolerne. Planlægningsmøde Kalundborg Kommune Januar 2014 Coachuddannelsen, ledere og konsulenter

7 side 6 // Mødet mellem Kalundborg kommune og Alberg & Thygesen Ideen med Kalundborg Kommunes samarbejde med Alberg & Thygesen var at udvikle et praksisnært uddannelsesforløb, hvor fokus var på det relationelle arbejde sat ind i en systemisk kontekst. Samarbejdet med Alberg & Thygesen har været under udvikling og opbygning over en treårig periode, hvor Kalundborg kommune har haft maksimal indflydelse på, hvordan projektet skulle udformes undervejs. Eksempelvis var det vigtigt, at det tog afsæt i de forskellige virkeligheder, som skolerne i kommunen arbejder i. For alle uddannelsesforløb gælder, at de tager afsæt i en række grundelementer, som alle kan stå alene - men som gør sig bedst i sammenhæng. Forventningerne til samarbejdet med Alberg & Thygesen var, at deres forskellige forløb var med til at skabe en række fremtidsbilleder, som den enkelte lærer, pædagog og skoleleder kunne relatere sig til, og se sig selv i - og samtidig præsenterede dem for, og trænede dem i at anvende en lang række kommunikative redskaber i deres dagligdag og praksis. Det var afgørende for kommunen, at teori blev omsat til praksis, samt at uddannelsesforløbene satte sig mærkbare spor på skolerne. Resultatet blev uddannelsesforløbet Relationskompetencer i Praksis. Satsningen skulle give en forståelse af, hvilke ambitioner Kalundborg Kommune har på skoleområdet og ikke mindst, at der er fokus på udviklingen af den enkelte lærer og pædagogs daglige arbejde med eleverne både fagligt og trivselsmæssigt. Opstart af anden coachuddannelse for ledere og konsulenter, og kursus i Feedback og Mentoring for de konsulenter, der var udvalgt til at skulle give feedback i træningssessionerne på Relationskompetencer i Praksis foråret 2015 og efterfølgende bære projektet videre i 2016 December 2014 Opstart af forløb Procespædagogerne med henblik på at træne deres relationelle kompetencer i forhold til procesledelse Første modul på Mastercoach Uddannelsen - en overbygning til coachuddannelsen

8 // side 7 når uddannelsesforløb får kælenavne Henover vinteren og foråret 2015, hvor forløbet blev igangsat, har alle lærere og pædagoger været på grundforløbet af Relationskompetencer i Praksis. Tilbagemeldingerne og feedbacken har været imponerende. Deltagerne har følt sig mødt, udfordret og løftet i forhold til deres professionelle faglighed, samtidig med at de giver udtryk for, at de kan omsætte deres nye viden og træning i deres hverdag og praksis på skolerne. Mange giver samtidig udtryk for, at der på skolerne er blevet skabt en helt ny samhørighed internt på skolerne og på tværs af skolerne. En samhørighed der tager afsæt i et fælles sprog og måder at tænke på i det professionelle arbejde. Og som en lille krølle så fik forløbet kælenavnet; Lars & Karsten Kurserne - og Lars Alberg og Karsten Thygesen har fået en solid platform på lærerværelserne rundt om på skolerne. Certificering i at anvende Extended DISC personanalyser for skoleledere og konsulenter, som har gennemgået coachuddannelsen Januar 2015 Opstart af Relationskompetencer i praksis - i alt 12 hold af 50 deltagere på i alt 3 dage henover foråret 2015 Andet forløb med Procespædagogoerne - fokus på træning i procesledelse og samtaleteknikker

9 side 8 // praktikken, udfordringerne, overvindelserne - og forventningen om en succes Naturligvis er der praktiske udfordringer forbundet med at tilrettelægge et efteruddannelsesforløb for 650 lærere og pædagoger - og særligt når vi taler om 30 timers uddannelse. Hertil kommer de logistiske udfordringer med bl.a. vikardækning, lokaleforhold, forplejning med mere. Det er vigtigt at nævne, at skolelederne har haft en afgørende rolle med henblik på at holde gryden i kog på skolerne, hvilket er lykkes over al forventning. Det skal blive en succes har været den sætning, som har omsluttet samarbejdet med Alberg&Thygesen, og en succes opstår kun, hvis alle har modet til at byde ind, lave forandringer og sætte deres egen viden i spil. Derfor har selve tilrettelæggelsen af uddannelsen også været gennem mange kritiske dialoger, inden vi var sikre på, at vi havde det rette indhold til målgruppen, og der er taget konkret udgangspunkt i Kalundborg Kommunes ønsker og behov på skoleområdet. En anden udfordring har været at turde vælge et uprøvet alternativ i forhold til de etablerede uddannelsesinstitutioner. Valget var dog lige til i og med, at vi ønskede et uddannelsesforløb der var praksisnært, som havde et højt teoretisk niveau og som blev udviklet i tæt samarbejde med og tilpasset til Kalundborg Kommunes særlige behov og ønsker. Det var vores oplevelse, at Alberg & Thygesen var de rette til at løfte projektet. Ikke kun qua deres fagligheder og dialogbaserede tilgange men også qua deres mangeårige erfaringer som hhv. undervisere og skoleledere. Udfordringer har en tendens til at blive mindre, når et projekt af denne størrelse har en solid politisk opbakning, et stærkt ledelsesmæssigt fokus og i øvrigt understøttes af hele skoleområdet fra skoleledere, forvaltning til politikere. Indledende drøftelser af et nyt projekt for skoleledere og ledelsesteams i målsætninger, 10 ledelsesmæssige dilemmaer på 10 dage December 2014 Certificering i at anvende Extended DISC personanalyser for skoleledere og konsulenter, som har gennemgået coachuddannelsen Projektet afsluttes med sidste hold på Relationskompetencer i Hverdagen

10 // side 9 lærerne, lars og karsten Da lærere og pædagoger blev introduceret til, at de alle skulle deltage i et fælles efteruddannelsesforløb, som de ikke selv havde valgt, var det selvfølgelig en satsning. Satsningen viste sig dog at være helt rigtig, og der spredte sig en positiv forventning, som smittede fra dem, som havde været på uddannelse, til dem som skulle på uddannelse rundt om på skolerne. Der opstod en fin og unik samklang mellem deltagerene og underviserne, som signalerede, at forløbet havde den præcise kombination af teori, praksis og forventning til egenindsats, som gjorde, at deltagerne kunne se sig selv i forløbet, og at de kunne anvende deres læring og træning på deres skoler. I planlægningen af uddannelsen var der lagt stor vægt på, at deltagerne med det samme kunne se, at det, de blev præsenteret for, kunne oversættes og anvendes i den daglige undervisning. Samtidig var det vigtigt for Kalundborg Kommune, at uddannelsen spillede ind i de rammer og målsætninger som er politisk vedtaget både kommunalt og centralt. Kombinationen af viden om pædagogik og læring kom derfor til at gå hånd i hånd med de politiske strategier, på en måde som gav mening for det pædagogiske personale. De fik konkrete metoder og redskaber med hjem til deres skole som, kunne bringes i anvendelse med det samme og som samtidig understøttede lovgivningen og de lokale politiske strategier. Lærere og pædagoger indgik i et tæt samspil med Lars og Karsten om praksisnære daglige opgaver, hvor problemer fik løsninger, der var holdbare.

11 side 10 // walk the talk fra lærer til ledere og tilbage Erfaringen fra vores uddannelsesforløb betyder, at Kalundborg Kommune har fundet nye måder at tilrettelægge dele af vores efteruddannelse på. En af disse dele er, at forløbene skal være praksisnære og relevante i forhold til deltagernes hverdag uden at gå på kompromis med evidens og faglig viden. Vi forudsætter, at lærere og pædagoger kan tilbyde alsidig, relevant faglig viden til eleverne med fokus på elevers trivsel. Det er en stor opgave, som kræver et fagligt fundament, der bygger på mange facetter, og en af disse facetter er at mestre det relationelle arbejde. Fordi der var et ønske om at skabe en bæredygtig efteruddannelsesplatform for folkeskolen, var det ikke kun lærere og pædagoger, der fik et uddannelsesløft - også skoleledere og konsulenter i forvaltningen blev tilbudt efteruddannelse i form af en intern coachuddannelse med fokus på Coaching, Ledelse og Organisation. Det har sat ledere og konsulenter i stand til at facilitere bl.a. forandringsprocesser og understøtte det relationelle arbejde i samarbejde med lærerne og pædagogerne på skolerne. Kalundborg kommune har et ønske om, at ledere og konsulenter er medskabende, og at de tænker bæredygtigt i deres arbejde. Samtidig ønsker vi at møde børn, forældre og medarbejdere med tillid, nærvær og nysgerrighed, ligesom vi altid har fokus på potentialer, læring og udvikling. Det er Kalundborg Kommunes ambition netop at have fokus på at identificere potentialet, og bruge potentialet til at finde mellemrum og fællesrum til nye måder at samarbejde og samskabe vores fælles virkeligheder på. Erfaringerne har lært os, at det betaler sig at lave skræddersyede forløb, som tager udgangspunkt i aktuelt bedste viden og knytter den til praksis, hvor der er tale om reel praksis og en reel genkendelig virkelighed.

12 // side 11 forløbene Sommeruniversitetet, august 2013 Pilotprojekt, hvor 90 lærere og pædagoger på to en halv dag blev trænet i deres relationnelle og kommunikative kompetencer med fokus på inklusionsopgaven og den vanskelige samtale. Coaching, Ledelse og Organisation - basis uddannelsen, vinter og forår timers Coachuddannelse for 24 skoleledere og konsulenter fra Pædagogisk Udviklingscenter med fokus på, at træne og udvikle deres relationelle og kommunikative kompetencer i forskellige organisatoriske sammenhænge. Coaching, Ledelse og Organisation - Mesterlære, efterår timers overbygningsuddannelse på basisuddannelsen for i alt 15 deltagere med et fokus på træning og udvikling i et praksis- og hverdags perspektiv - særligt på team-, mentor-, og læringssamtaler. Kursus i Konstruktiv Feedback og Feedforward, efterår timers kursus for i alt 8 udvalgte konsulenter fra overbygningen på coachuddannelsen, som blev trænet i at give konstruktiv feedback og feedforward. De 8 deltagere blev herefter koblet på uddannelsesforløbet Relationskompetencer i praksis i forbindelse med at træne og give deltagerne feedback - ligesom de gav underviserne feedback og dermed blev medskabende på forløbet. Sprog, Værktøj og Praksis, efterår 2014 og forår timers kursusforløb for 12 procespædagoger, hvor der var fokus på at træne og udvikle deres sprog, tænkning, adfærd og strategier i de processer de arbejder med på dagtilbudsområdet i forbindelse med implementeringen af kommunens KLAR pædagogik.

13 side 12 // Relationskompetencer i Praksis, vinter og forår timers kursusforløb for de ca 650 lærere og pædagoger i Kalundborg Kommune på skoleområdet, hvor fokus var på at træne og udvikle deres relationelle og kommunikative kompetencer i forhold til at samskabe et fælles sprog og tankegang i det professionelle arbejde med børn, unge, forældre og kolleger på skolerne. Relationskompetencer i Hverdagen, efterår timers overbygningsforløb på forløbet Relationskompetencer i Praksis for de 270 lærere og pædagoger, der ønskede at videreudvikle deres relationelle og kommunikative kompetencer, og blive endnu dygtigere til at implementere deres nye viden og træning i en hverdags praksis. Kalundborg Kommune er geografisk stor kommune beliggende på Nordvestsjælland. Kalundborg Kommune dækker et areal på 604 km2 og har 160 km kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen har knap borgere. Kalundborg kommune har 20 folkeskoler, hvoraf de 3 er specialskoler. På tre af de almene skoler er tilknyttet inklusionscentre. Der er ca. 650 ansatte lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og ledere på skolerne i Kalundborg For flere referencer til prospektet, kan kontaktes: Charlotte Grummesgaard Nielsen, Fagcenterchef, småbørn og undervisnining. Telefon: /

14 // side 13 ALBERG & THYGESEN et samarbejde mellem Lars Alberg og Karsten Thygesen To personer med hver sin virksomhed, hvor der arbejdes med mennesker i forandring - og ledelse af forandringer. Forandringer der skaber blivende forbedringer, for den enkelte, for organisationen og for virksomheden. Både Lars og Karsten er uddannede lærere med en solid undervisnings- og læringserfaring - samtidig med, at de begge har været ledere i folkeskolen gennem mange år. Som skoleledere har de været drevet af det relationelle arbejde, og vigtigheden af at skabe gode møder mellem mennesker. Men også af, hvordan man udnytter og arbejder med potentialer med henblik på at skabe de bedst mulige livschancer og muligheder for børn og voksne. De er begge erfarne coaches og mentorer - og har en særlig forkærlighed og passion for coaching som sprog og tankegang i ledelsen af børn og voksne. Derudover er de begge engagerede i bestyrelsesarbejdet for International Coachfederations danske afdeling og har derfor fingeren på pulsen indenfor udvikling af professionel coaching. Alle kurser, uddannelser og forløb har afsæt i den systemiske tænkning og et anderkendende perspektiv. Ud fra troen på; at alle har brug for noget - men der er ikke noget, som alle har brug for - så arbejder de ikke udfra færdige koncepter og hyldevarer. Alle kurser, uddannelser og forløb samskabes i tæt samarbejde med aftageren - og altid med et stærkt fokus på kvalitet, teoretisk substans og ikke mindst, at der skal være en direkte overførselsværdi til praksis. Et kendetegn for Lars og Karstens stil er, at de er nærværende, involverende, modige og altid velforberedte - og ikke mindst at alle oplæg og træninger leveres med et glimt i øjet. Lars Zedlitz Alberg LARS ALBERG ApS Tlf Mail Web CVR procesguide.dk - aps Karsten Hedegaard Thygesen Procesguide.dk ApS Tlf Mail Web CVR

15

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Ådalskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Ådalskolen 4) Skoleområdet i Ringsted Forventningerne

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES

PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN WWW.ATTRACTOR.DK/PROCES PROCESKONSULENT- UDDANNELSEN KOM PÅ DANMARKS MEST EFTERTRAGTEDE UDDANNELSE SOM PROCESKONSULENT. HER FÅR DU VIDEN OG INDSIGT, DER ER SKRÆDDERSYET TIL ARBEJDET MED PROCESSER I ORGANISATIONER AF EN HVER ART.

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

UDDANNELSE TIL TEAMKOORDINATOR

UDDANNELSE TIL TEAMKOORDINATOR UDDANNELSE TIL TEAMKOORDINATOR UDVIKLING AF PROFESSIONELLE LÆRINGSFÆLLESSKABER MED FOKUS PÅ TEAMKOORDINATORENS ROLLE NY UDDANNELSE I COK TEAMKOORDINATOR-UDDANNELSE Der er sket et paradigmeskifte i den

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath

Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009. Jesper Gath Kompetencer i det første ingeniørjob Aftagerseminar på DTU Byg tirsdag den 26. maj 2009 Jesper Gath Mentorordning i en aftager virksomhed Junior/senior-ordning Baggrund I 2005 blev der etableret juniorklubber

Læs mere

Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring

Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring Nyhedsbrevet fra Wise Mind for november måned 2010. Coaching & mentoring Denne måneds nyhedsbrev er skrevet af konsulent Lone Skovfoged fra vores sydlige bastion Haderslev. Lone har gennem et par år været

Læs mere

KiU og professionsdidaktik

KiU og professionsdidaktik KiU og professionsdidaktik Forskningsprojektet KiU og professionsdidaktik har primært fokus på at undersøge, på hvilke måder læreres kompetenceløft i undervisningsfag (KiU) sætter sig spor i praksis i

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Skoleleder til Glostrup Skole

Skoleleder til Glostrup Skole Job- og personprofil Center for Dagtilbud og Skole Skoleleder til Glostrup Skole 22. december 2015 1. Omgivelserne du skal navigere i Glostrup Kommune fik ny skolestruktur den 1. august 2012. De fire gamle

Læs mere

Synlig Læring i Gentofte Kommune

Synlig Læring i Gentofte Kommune Synlig Læring i Gentofte Kommune - også et 4-kommune projekt Hvor skal vi hen? Hvor er vi lige nu? Hvad er vores næste skridt? 1 Synlig Læring i følge John Hattie Synlig undervisning og læring forekommer,

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Visible Learning plus. Når lærerne ser læring gennem elevernes øjne og eleverne ser sig selv som sine egne lærere

Visible Learning plus. Når lærerne ser læring gennem elevernes øjne og eleverne ser sig selv som sine egne lærere Visible Learning plus Når lærerne ser læring gennem elevernes øjne og eleverne ser sig selv som sine egne lærere Hvad er Visible Learning plus? Baseret på John Hatties forskning Er et omfattende skoleudviklingsprogram

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Ansøgning A. P. Møller Fonden.

Ansøgning A. P. Møller Fonden. Punkt 8. Ansøgning A. P. Møller Fonden. 2014-20298. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgtes orientering og bekræftelse ansøgning til A. P. Møller Fonden. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen

Læs mere

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014.

I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget  Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen af skolereformen 2014. Halsnæs Kommune Rådhuset Udvalget for Skole, Familie og Børn 30. januar 2014 Høringssvar I teksten herunder gives der høringssvar til beslutningsoplægget " Fremtidens fælles folkeskole i Halsnæs og implementeringen

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 4. FORLØB 2016/2017 Styrk din rådgivning Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne

Læs mere

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Motivation og mestring Dette e-læringsforløb indeholder en gennemgang af, hvad det er, der opretholder og reducerer motivationen hos enkeltelever og klasser. Deltagerne gøres opmærksom på aktuelle teorier,

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

PRÆSENTERER. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse WOLFWAY v. Preben Werther PRÆSENTERER FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 40, Aarhus, Januar 2015 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune JOBPROFIL Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune 1. Indledning Stevns Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Store Heddinge Skole. Stillingen ønskes besat per 1. februar 2016. Dette notat er

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse

Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Stærke relationer med tillidsbaseret ledelse Lær dig selv at kende, og skab stærke relationer Ledere indgår dagligt i mange forskellige relationer både lederkolleger, chefer og medarbejdere. Kvaliteten

Læs mere

Statusbeskrivelse fra Søndersøskolen april 2015

Statusbeskrivelse fra Søndersøskolen april 2015 Statusbeskrivelse fra Søndersøskolen april 2015 Skolebestyrelsen på Søndersøskolen har i foråret 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældres, elevers og medarbejderes oplevelse af implementeringen

Læs mere

Ledelse og samarbejde mellem forskellige fagligheder hvad skal der til?

Ledelse og samarbejde mellem forskellige fagligheder hvad skal der til? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Ledelse og samarbejde mellem forskellige fagligheder hvad skal der til? Niels Grønbæk Nielsen Februar 2014 UNIVERSITY COLLEGE Spørgsmålet Ledelse og samarbejde mellem forskellige

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen

Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune Job- og personprofil for distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen Allerød Kommune søger en distriktsskoleleder til Engholmskolen og Ravnsholtskolen med tiltrædelse efter

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan.

Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Handleplanen for HG/EUD/EUX Business Ballerup for skoleåret 2015 2016 er udarbejdet på baggrund af EUD-afdelingens handleplan. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag

Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag Det overordnede formål med kompetenceudviklingen i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag er at skabe nær kompetenceudvikling for

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner

Udfordringer og perspektiver i arbejdet med to-sprogede elever - en skoleleders refleksioner 1 Skolelederen René Arnold Knudsen Skoleledelse i 15 år Skoleledelse under forandring Uddannelse Engagement (DRK, DFH, EVA ) 2 Herningvej Skole - fakta Elev og forældre: socio-økonomiske forhold Organisering

Læs mere

Resumé. Rapporten belyser følgende spørgsmål:

Resumé. Rapporten belyser følgende spørgsmål: Resumé 1.1 Formål og metode Kan vi lære af de andre? Udenlandske erfaringer med e- læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere er en afrapportering af et

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet

Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet Sammenlægning i Vejen Kommune Fra modvilje til samarbejde, forståelse og fleksibilitet Udfordringen Udfordringen var en sammenlægning af to organisationer med 12 kilometers afstand mellem sig: Åparken

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune søger

Ikast-Brande Kommune søger Ikast-Brande Kommune søger afdelingsleder til UU Ikast-Brande Job- og personprofil 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Værdigrundlag i Ikast-Brande Kommune... 3 4.

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune

Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Person- og jobprofil Distriktsskoleleder for Grønnevang Skole i Hillerød Kommune Denne person- og jobprofil for distriktsskoleleder for Grønnevang Skole indeholder: Introduktion Personen Grønnevang Skole

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Social kapital & Den attraktive organisation

Social kapital & Den attraktive organisation Social kapital & Den attraktive organisation Dagens vigtigste budskaber Ledelsesmæssige udfordringer kan ikke løses med det der skabte dem - brug for nyt mindset for ledelse Ledelse handler om skabe resultater

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse

Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse Kursus Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse Udviklet i et samarbejde mellem Projekt trivsel og psykisk sundhed, PsykInfo i Region Syddanmark og Psykiatrifonden Psykisk sundhed og mestring

Læs mere

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune

Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune Punkt 15. Talentudvikling af ledere i Aalborg Kommune 2013-46484 Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten, - drøfter oplæg til talentudvikling af ledere fra

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere