TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige"

Transkript

1 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw, Polen Multifunktionelt Center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen

2 Selskabsoplysninger TK Development A/S CVR Euro Mall Holding A/S CVR TKD Nordeuropa A/S CVR Stockholm Gamla Brogatan S Stockholm T: (+46) Helsinki Korkeavuorenkatu 34 FIN Helsinki T: (+358) Aalborg Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg T: (+45) Riga Duntes str. 6 LV-1013 Riga T: (+371) København Arne Jacobsens Allé 16, 3. t.v. DK-2300 København S T: (+45) Vilnius Gynėjų str. 16 LT Vilnius T: (+370) Berlin Ahornstraße 16 D Berlin T: (+49) Warszawa ul. Mszczonowska 2 PL Warszawa T: (+48) Prag Karolinská 650/1 CZ Prag 8 T: (+420) Sofia Sterling Office 2a Saborna Street, 7 th fl. BG-1000 Sofia T: (+359) Fondskode: Hjemstedskommune: Aalborg Hjemmeside: Direktion: Frede Clausen og Robert Andersen Bestyrelse: Poul Lauritsen, Torsten Erik Rasmussen, Per Søndergaard Pedersen, Kurt Daell, Jesper Jarlbæk og Niels Roth 2/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Selskabsoplysninger

3 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2008/09 Resumé For regnskabsåret 2008/09 forventes fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 300 mio. Udviklingen i koncernens projektportefølje er forløbet planmæssigt, og den udgør pr. 30. april m² hvilket er på niveau med 31. januar TK Development har efter regnskabsperiodens udløb solgt sin andel af shoppingcentrene Futurum Ostrava i Ostrava og Haná Shopping Centre i Olomouc, Tjekkiet til investeringsfonden Pradera AM PLC. TK Development har i juni 2008 udnyttet sin option til at erhverve den resterende del af IØ Fondens ejerandel af Euro Mall Holding A/S således at TK Development nu ejer de centraleuropæiske aktiviteter 100 %. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon kvartal 2008/09 Afleverede projekter Der er i 1. kvartal 2008/09 afleveret projekter på ca m². Disse projekter er nævnt nedenfor. Spinderiet, Valby, Danmark De resterende knap m² af boligerne er afleveret i 1. kvartal 2008/09. Det samlede multifunktionelle shoppingog bydelscenter bestående af butikker, restauranter, kontorer, leisure og boliger, i alt ca m², åbnede den 15. november Projektet ekskl. boliger blev i regnskabsåret 2007/08 afleveret til ejendomsinvesteringsselskabet Dades. Boligdelen bestående af m² lejeboliger og m² ejerboliger blev ligeledes i regnskabsåret 2007/08 afleveret til henholdsvis Boligselskabet DVB og en privat investor. Vandtårnsvej, København, Danmark TK Development har i 1. kvartal 2008/09 solgt sin 50 % ejerandel af ca m² byggeret på Vandtårnsvej i København. Hadsundvej, Aalborg, Danmark Koncernen har pr. 1. april 2008 solgt og afleveret knap m² af ejendommen Hadsundvej, Aalborg til Region Nordjylland. Grundsalg, Tyskland Koncernen har i 1. kvartal 2008/09 solgt og afleveret en af koncernens tyske grunde til en dagligvarekæde. Fremdrift i koncernens projekter Fremdriften i koncernens igangværende projekter og byggerier er forløbet planmæssigt. Udlejningen af koncernens igangværende og planlagte projekter er generelt forløbet tilfredsstillende. Der er opnået de forventede myndighedstilladelser ligesom der i regnskabsperioden er indgået aftaler om salg af nogle af koncernens projekter. Der er fortsat fokus på anvendelse af forward funding. Der forventes fortsat et salg af et større grundareal i Polen i løbet af 2008/09. Herudover forventes yderligere indtægter vedrørende grundhandler i Danmark. Koncernens projekt DomusPro, Ukmerges Street i Vilnius, Litauen omfattende en retailpark på ca m² er udskudt ca. ½ år. Byggeriet forventes nu igangsat i efteråret 2008 med åbning i efteråret For omtale af nye projekter henvises til afsnittet Projektnyt. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Salg af andel af to investeringsejendomme i Tjekkiet TK Development ejer gennem Euro Mall Holding 20 % af joint venturet Euro Mall Ventures S.à.r.l., Luxembourg. Dette selskab har indgået aftale om salg af shoppingcentrene Futurum Ostrava og Haná Shopping Centre, beliggende i henholdsvis Ostrava og Olomouc i Tjekkiet. Salgsprisen for de to shoppingcentre udgør samlet EUR 104 mio., og centrene er afleveret til køber i juni Køber er den engelskbaserede investeringsfond Pradera AM PLC. TK Developments ejerandel af de solgte shoppingcentre indgår i koncernens portefølje som investeringsejendomme. Salget medfører en merværdi i forhold til bogført værdi på ca. DKK 40 mio. Den forventede værdistigning samt husleje fratrukket finansieringsomkostninger var indeholdt i forventningerne til 2008/09 hvilket betyder at salget medfører en nettoeffekt i niveauet DKK 20 mio. Periodemeddelelse TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 3/13

4 Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 hvori salget er nærmere omtalt. Ejerandel af Euro Mall Holding A/S forøget til 100 % TK Development har i juni 2008 udnyttet sin option til at erhverve den resterende del af IØ Fondens ejerandel af Euro Mall Holding A/S således at TK Development nu ejer de centraleuropæiske aktiviteter 100 %. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008. Aflevering af projekter Der er i maj 2008 sket aflevering af en retailpark på Tagtækkervej i Odense, Danmark til en privat investor. Projektet omfatter ca m² udlejet til IDEmøbler. Incentiveprogram Bestyrelsen i TK Development blev på den ordinære generalforsamling den 27. maj 2008 bemyndiget til at udstede warrants for i alt op til nom. DKK ( stk. a DKK 20) til direktion og ledende medarbejdere i koncernen. Bestyrelsen har den 5. juni 2008 besluttet at udnytte denne bemyndigelse til iværksættelse af incentiveprogram hvor direktionen tildeles stk. warrants og stk. tildeles øvrige ledende medarbejdere således at der i alt tildeles stk. warrants, svarende til 2,5 % af aktiekapitalen. Der henvises i øvrigt til fondsbørsmeddelelse nr. 8 og nr. 10/2008 hvori incentiveprogrammet er nærmere omtalt. Forventninger 2008/09 Forventningerne for 2008/09 er baseret på følgende markedsmæssige forhold: Lejeniveau forventes uforandret med baggrund i god efterspørgsel fra retaillejere. Jordpriser og byggeomkostninger vurderes at være svagt faldende med nogen variation fra land til land. Investorer vil forvente et højere afkast af deres investering med nedadgående priser til følge hvilket er en konsekvens af kreditkrisen med øgede egenkapitalkrav og finansieringsomkostninger. Flere større projekter til aflevering i de nærmeste år er imidlertid forhåndssolgt til aftalte afkastkrav. 300 mio. svarende til en forrentning af egenkapitalen på knap 20 %. Projektnyt Vasevej, Birkerød, Danmark TK Development har erhvervet en eksisterende ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der er mulighed for nybyggeri på ca m² således at det samlede projekt udgør ca m². Projektet vil omfatte en kombination af butikker, kontorer og boliger. Byggestart forventes ultimo 2008 med åbning ultimo Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2009 med åbning i foråret Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Det planlagte projekt ligger inden for lokalplanen for området, og byggetilladelse forventes så byggeriet opstartes i efteråret 2008 med åbning i foråret Der er stor efterspørgsel fra lejere til at placere sig i retailparken. Junttan, Kuopio, Finland I Kuopio i Finland har TK Development opnået ret til at erhverve en række eksisterende ejendomme. Der planlægges en om- og tilbygning af ejendommene, og det samlede projekt vil omfatte ca m² butikker med mulighed for en senere udvidelse. Projektet kan rummes inden for den eksisterende lokalplan for området, og der er mulighed for etapeopdeling af projektet. Projektet gennemføres i et 50/50 joint venture med den finske entreprenør Savocon Oy. Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku har TK Development erhvervet et areal med henblik på udvikling og opførelse af en retailpark på ca m². Byggeriet forventes påbegyndt medio 2009 med åbning medio Den økonomiske vækst i Centraleuropa vurderes at være fremmende dels for retailkædernes ekspansion og dermed væksten inden for butikssegmentet, dels for efterspørgslen efter boliger begge centrale segmenter for TK Development. Baseret på ovenstående fastholdes forventningerne for regnskabsåret 2008/09 om et resultat efter skat i niveauet DKK 4/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Periodemeddelelse

5 Projektporteføljen i koncernen Koncernens projektportefølje udgør pr. 30. april m² hvilket er på niveau med projektporteføljen pr. 31. januar 2008 på m². Af koncernens projektportefølje pr. 30. april 2008 vedrører m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Udviklingen i koncernens projektportefølje fremgår nedenfor: (m² ( 000)) Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 1 I nedenstående tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt mellem de to forretningsenheder og en mindre del i moderselskabet. Projekter pr (m² ( 000)) Solgte TKD Nordeuropa EMH TKD, moder Koncern i alt Procent af total Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,4 % Ikke påbegyndte ,1 % Total ,5 % Øvrige Færdigopførte ,9 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,5 % Total ,5 % TK Development, moderselskabet TK Development, moderselskabet er holdingselskab for TKD Nordeuropa og Euro Mall Holding samt de bulgarske aktiviteter. Endvidere er projekterne i Tyskland og Rusland samt enkelte andre aktiver hjemmehørende i denne del af koncernen. Den ene af koncernens tyske grunde er i 1. kvartal 2008/09 solgt og afleveret til en dagligvarekæde. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m² fordelt med m² vedrørende solgte projekter og m² vedrørende øvrige projekter. Pr. 31. januar 2008 udgjorde det samlede udviklingspotentiale m². Projekter Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa ejer flere ejendomme i Frederikssund hvor der opføres et shoppingcenter på i alt ca m². Projektet vil bestå af ca m² udlejet til dagligvareoperatører og ca m² der udlejes til specialbutikker og restauranter samt ca m² kontorer og boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 52 %, og ankerlejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik og Skoringen. Lokalplanen for området er vedtaget i december Der er indgået entreprisekontrakt, og de indledende byggearbejder er igangsat. Åbning af centret forventes primo I tilknytning til centret etableres et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Århus Syd, etape II, Danmark I Århus udvikler koncernen et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² er færdigopført og i november 2007 afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Anden etape er solgt til et ejendomsselskab baseret på forward funding. Byggeriet igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Projektportefølje ,0 % Tabel 2 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet vedrørende projektporteføljen under hver af de respektive forretningsenheder. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa en business- og boligpark på ca m² hvor TKD Nordeuropa løbende erhverver jordarealer til udvikling af nye projekter. Der arbejdes aktuelt med en ændring af lokalplanen hvorved ca m² konverteres fra kontor Periodemeddelelse TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 5/13

6 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ Forventet byggestart Åbning/Forventet åbning Danmark Premier Outlets Center Ringsted Detail % Efterår 2006 Marts 2008 Østre Teglgade København Kontor/Bolig ) 100 % 2008 Løbende Amerika Plads, p-kælder København P-kælder % 2004 Løbende Ejby Industrivej København Kontor % Ultimo 2008 Ultimo 2009 Hadsundvej Aalborg Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg Mix ) 50 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København Mix % 2008 Ultimo 2010/primo 2011 Amerika Plads, felt A København Kontor % 2008 Ultimo 2010/primo 2011 Århus Syd, etape II Århus Detail % Medio 2009 Primo 2010 Shoppingcenter, Frederikssund Frederikssund Detail/Bolig % Medio 2008 Primo 2010 Neptunvej Randers Mix % Primo 2009 Ultimo 2009 Retailpark, Tagtækkervej Odense Detail % Medio 2007 Medio 2008 Retailpark, Anelystparken, etape IV Århus Detail % Primo 2008 Medio 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa Detail % Efterår 2008 Medio 2009/Primo 2010 Retailpark, Brønderslev Brønderslev Detail % Efterår 2008 Medio 2009 Kontorprojekt, Vejle Vejle Kontor % Medio 2009 Medio 2010 Vasevej Birkerød Mix % Ultimo 2008 Ultimo 2009 Sverige Entré, multifunktionelt center Malmø Mix % Medio 2006 Forår 2009 Bazaar, Gøteborg Gøteborg Mix % Primo Retailpark, Karlstad Karlstad Detail % Ultimo 2010 Ultimo 2011 Retailpark, Barkarby, etape IV Barkarby Detail % Ultimo 2007 Efterår 2008 Retailpark, Marieberg, etape II Örebro Detail % Medio 2008 Januar 2009 Retailpark, Söderhamn Söderhamn Detail % Medio 2008 Etape 1: Efterår Etape 2: Medio Retailpark, Nyköping Nyköping Detail % Ultimo 2007 Efterår 2008/Januar 2009 Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad Detail % Medio 2008 Primo 2009 Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd Detail % Efterår 2008 Efterår 2009 Finland Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors Detail % Ultimo 2008 Ultimo 2009 Retailpark, Seinäjoki Seinäjoki Detail % Medio 2007 Efterår 2008 Shoppingcenter, Hyvinkää Hyvinkää Mix % Ultimo Junttan, Kuopio Kuopio Detail % Kaarina Retail Park Turku Detail % Medio 2009 M;edio 2010 Baltikum DomusPro Retail Park, Ukmerges Street Vilnius Detail % Efterår 2008 Efterår 2009 Milgravja Street Riga Bolig/Detail % - Efterår 2008 Ulmana Retail Park Riga Detail % Medio 2008 Januar 2009 Maskavas Retail Park Riga Detail % Ultimo 2008 Ultimo 2009 TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 6/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Periodemeddelelse

7 til boliger. Planarbejdet forventes afsluttet medio Amerika Plads, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: Felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen, og der pågår forhandlinger med flere potentielle lejere. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført og drives af Europark. Efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med Miller Developments der har erfaring med udvikling af factory outlets. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m² samt ca p-pladser. Der er tale om det første, betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede den 6. marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 47 %. Der forhandles med flere potentielle, internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Hadsundvej, Aalborg, Danmark En væsentlig del af det resterende areal er i 1. kvartal 2008/09 solgt og afleveret til Region Nordjylland. Det tilbageværende projektareal udgør m². Der er i 2007/08 indgået aftale med en privat investor om dennes køb af en boligbyggeret på ca m² hvor der vil ske løbende overdragelse af arealerne. Handlen er betinget af at der opnås tilladelse til opførelse af det planlagte boligbyggeri. Østre Teglgade, København, Danmark Der er tale om et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Retailpark, Anelystparken, etape IV, Århus, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m² hvor knap 70 % p.t. er udlejet. Byggeriet af første etape er påbegyndt og forventes færdigt medio Kontorprojekt, Vejle, Danmark I Vejle har TKD Nordeuropa option på et areal til brug for opførelse af kontorfaciliteter på ca m². Lokalplanen for området forventes vedtaget ultimo Der er mulighed for etapeopdeling af projektet der forventes færdigopført medio Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa har i 1. kvartal 2008/09 erhvervet en eksisterende ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der er mulighed for nybyggeri på ca m² således at det samlede projekt udgør ca m². Projektet vil omfatte en kombination af butikker, kontorer og boliger. Byggestart forventes ultimo 2008 med åbning ultimo Entré, multifunktionelt center, Malmø, Sverige TKD Nordeuropa har i tidligere år solgt det multifunktionelle center, Entré i Malmø til CGI Commerz Grundbesitz Investmentgesellschaft mbh. Salgsprisen er fastsat på baggrund af et afkastkrav på 6 %, og salgsaftalen er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt medio 2006, og udlejningsgraden udgør ca. 71 %. Ankerlejerne er bl.a. Hennes & Mauritz, Lindex, Hemköp, Intersport, SF Bio (Svensk Film) og fitnesskæden Sats. Centret forventes at åbne i foråret Centret udvikles som et multifunktionelt projekt på m² hvoraf m² er butikker, m² er restauranter, biograf, fitness og bowling, 300 m² er kontorer, og m² er boliger. Hertil kommer fællesarealer samt p-kælder med 900 pladser. Bazaar, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i løbet af efteråret Retailpark, Marieberg, Sverige Retailparkprojektet i Örebro, Sverige på m² opføres i to etaper. Første etape der omfatter ca m², er fuldt udlejet og afleveret til Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh i oktober Anden etape på de m² er nu fuldt udlejet og er efter regnskabsperiodens udløb ligeledes solgt til Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbh., baseret på forward funding. Projektet forventes afleveret til investor i januar Retailpark, Söderhamn, Sverige På koncernens areal i Söderhamn i Sverige udvikles en retailpark på m². Projektet opføres i to etaper hvor første etape udgør m². Udlejningen pågår, og der er underskrevet lejeaftale for en del af arealet. Åbning af første etape forventes i efteråret 2009 og anden etape medio Der er indgået letter of intent med en privat investor. Periodemeddelelse TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 7/13

8 Retailpark, Barkarby, Stockholm, Sverige Der er tale om en retailpark der fuldt udbygget bliver på m² fordelt på syv butikker. Første etape på m² der er udlejet til Jula og Färgtema, er færdigopført og afleveret til investor i juli Anden og tredje etape omfattende i alt m² der har Intersport, Asko, Mio og Pay C som lejere, er afleveret til investor i efteråret Fjerde og sidste etape er efter tilladelse fra myndighederne udvidet til m², og der er indgået lejeaftale med elektronikkæden Media Markt. Byggeriet er påbegyndt, og aflevering af sidste etape forventes i efteråret Det samlede projekt er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbh på basis af forward funding. Retailpark, Nyköping, Sverige Projektet omfatter i alt m² retailpark. Af det samlede projekt er ca m² udlejet og i første kvartal 2008/09 solgt til en privat investor baseret på forward funding, og ca m² er efter regnskabsperiodens udløb solgt til en dagligvareenhed, ligeledes baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt ultimo 2007 med løbende åbning af de enkelte lejemål. Retailparken der er solgt til en privat investor, forventes afleveret i efteråret 2008, og den del der er solgt til en dagligvareenhed, forventes afleveret i januar Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en om- og tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Renoveringen af de første ca m² er igangsat, og det samlede projekt forventes færdigt primo Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige TKD Nordeuropa er gennem en kvalifikationsrunde blevet udpeget til at opføre et nyt handelsområde i Danderyd Kommune nær Stockholm. Det samlede projekt forventes at omfatte ca m² retailpark, og der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m². Byggestart forventes i efteråret 2008 med åbning i efteråret Retailpark, Seinäjoki, Finland I den finske by Seinäjoki ejer TKD Nordeuropa et areal hvor der udvikles en retailpark på m². Byggeriet er igangsat i august 2007 med forventet færdiggørelse i efteråret Aktuel udlejningsgrad udgør 71 %. Projektet er solgt til en privat investor baseret på forward funding. Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland TKD Nordeuropa har ret til at erhverve et areal i Hyvinkää i Finland med henblik på opførelse af et ca m² kombineret shoppingcenter, hotel og kontorhus. Herudover omfatter projektet ca m² boliger og et parkeringshus med ca. 420 p-pladser. Projektet er koncernens første shoppingcenterprojekt i Finland. Lokalplanen forventes vedtaget i løbet af 2008 så byggeriet kan igangsættes ultimo 2008 med åbning i løbet af Junttan, Kuopio, Finland I Kuopio i Finland har TK Development opnået ret til at erhverve en række eksisterende ejendomme. Der planlægges en om- og tilbygning af ejendommene, og det samlede projekt vil omfatte ca m² butikker med mulighed for en senere udvidelse. Projektet kan rummes inden for den eksisterende lokalplan for området, og der er mulighed for etapeopdeling af projektet. Projektet gennemføres i et 50/50 joint venture med den finske entreprenør Savocon Oy. Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske Turku har TK Development erhvervet et areal med henblik på udvikling og opførelse af en retailpark på ca m². Byggeriet forventes påbegyndt medio 2009 med åbning medio DomusPro Retail Park, Ukmerges Street, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Byggetilladelse til projektet foreligger. Udlejningen er forløbet langsommere end forventet, og byggeriet forventes derfor først påbegyndt i efteråret 2008 med åbning i efteråret De første forhåndsaftaler med lejere er indgået, og der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Milgravja Street, Riga, Letland I Riga i Letland arbejdes med salg af koncernens projekt Milgravja Street der omfatter ca m² boligbyggeretter. Der er opnået enighed med køber, og handlen forventes gennemført i løbet af efteråret Ulmana Retail Park, Riga, Letland I Riga ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der planlægges opført en retailpark på m². Udlejningen er påbegyndt, og der er indgået forhåndsaftaler med lejere for størstedelen af arealet. Byggestart forventes medio 2008 med aflevering i januar Der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Maskavas Retail Park, Riga, Letland TKD Nordeuropa har option på et areal i den sydlige del af Riga med henblik på udvikling af en retailpark på ca m². Byggestart forventes ultimo 2008 når myndighedsforholdene er på plads, og færdiggørelse ultimo /13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Periodemeddelelse

9 Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 30. april m² fordelt med m² vedrørende solgte projekter og m² vedrørende øvrige projekter. Udviklingen i projektporteføljen er forløbet planmæssigt. Pr. 31. januar 2008 udgjorde det samlede udviklingspotentiale m². Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Projektnavn By Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ Forventet byggestart Åbning/ Forventet åbning Polen Multifunktionelt center Stocznia, Young City Gdansk Mix % Medio 2008 Ultimo 2010 Residential Park, Bielany Warszawa Boliger/Service % Efterår 2008 Løbende Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa Boliger/Service % Forår 2007 Efterår 2008 Poznan Warta Poznan Detail/Boliger % - Ultimo 2008 Shoppingcenter, Tarnów Tarnów Detail % Medio 2008 Efterår 2009 Shoppingcenter, Nowy Sącz Nowy Sącz Detail % Medio 2008 Efterår 2009 Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie Detail ) - Efterår 2008 Primo 2010 Bytom Retail Park Bytom Detail % 2008 Løbende Tjekkiet Prague Airport Ruzyne II Prag Mix % Fashion Arena Outlet Center Prag Detail % Forår 2007 Etape 1: November Etape 2: Ultimo Sterboholy Retail Park Prag Detail % Liberec Retail Park Liberec Detail % Efterår 2007 Etape 1: September Etape 2: Efterår Kolin Shopping Centre Kolin Detail % Efterår 2007 Oktober 2008 Most Retail Park Most Detail % Efterår 2008 Forår 2009 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové Detail ) 20 % Forår 2009 Forår 2010 Retailpark, Prešov Prešov Detail % Efterår 2008 Forår 2009 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. Periodemeddelelse TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 9/13

10 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen 10/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Periodemeddelelse

11 Shoppingcenter, Tarnów, Polen Liberec Retail Park, Liberec, Tjekkiet Periodemeddelelse TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ /13

12 Projekter Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen og udvikles i et joint venture med Meinl European Land Ltd. Centret vil indeholde retail, restaurant- og leisurefaciliteter på ca m², et kontortårn på ca m² samt to boligtårne på i alt ca m². Arealet til brug for projektet er erhvervet af Baltic Property Trust gruppen der ligeledes bliver langsigtet investor på kontordelen. Meinl European Land Ltd. har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Boligenhederne forventes solgt til private brugere. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle signalerer stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Der er ansøgt om byggetilladelse til projektet, og byggestart forventes medio 2008 med forventet åbning ultimo Projektet udgør første fase af en større udviklingsplan for hele området. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for opførelse af boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggetilladelse til projektet forventes udstedt medio Byggeriet af første etape forventes igangsat i efteråret 2008 med aflevering primo De øvrige etaper forventes afleveret løbende frem til Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa udvikles koncernens første boligprojekt i Polen. Fuldt udbygget vil projektet der opføres etapevis, bestå af 280 boligenheder samt ca m² serviceerhverv. Boligenhederne sælges som ejerlejligheder. Opførelsen af første etape på ca. 140 boligenheder er påbegyndt i foråret 2007 og forventes afsluttet i efteråret % af enhederne i projektets første etape er solgt. Anden etape forventes ligeledes at bestå af ca. 140 enheder. Der er aktuelt indgået salgsaftaler på 56 % af enhederne i anden etape. Byggeriet af anden etape forventes ligeledes afsluttet i efteråret Bygningerne til serviceerhverv påregnes færdigopført medio Shoppingcenter, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding erhvervet et areal til brug for opførelse af ca m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² udgør specialbutikker. Byggetilladelse til projektet foreligger, og den aktuelle udlejningsgrad udgør 90 %. I kraft af den store lejerinteresse arbejdes der aktuelt med en udvidelse af projektet til ca m². Åbning af centret forventes i efteråret 2009, og der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har erhvervet et areal i den polske by Nowy Sącz med henblik på opførelse af et shoppingcenter på m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Aktuel udlejningsgrad udgør 95 %. Der er opnået byggetilladelse til projektet. I kraft af den store lejerinteresse arbejdes der aktuelt med en udvidelse af projektet til ca m². Åbning af centret forventes i efteråret Der pågår forhandlinger med investorer til projektet. Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Meinl European Land Ltd. med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har således indgået udviklings- og honoraraftale med Meinl omkring Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Byggestart forventes i efteråret 2008 med åbning af centret primo Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeri igangsættes i takt med udlejning. Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet På Euro Mall Holdings centralt beliggende jordstykke i Prag udvikles et m² factory outlet center. Første etape på ca m² åbnede den 15. november Den aktuelle udlejningsgrad vedrørende første etape udgør ca. 78 %. Der pågår forhandlinger med flere potentielle, internationale lejere til de resterende lejemål. Projektet er udviklet i joint venture med en international samarbejdspartner med kompetence inden for factory outlets, og denne samarbejdspartner ejer 25 % af projektet. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Liberec Retail Park, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark der opføres i etaper. Første etape udgør ca m² og vil bestå af 13 enheder. Den aktuelle udlejningsgrad udgør ca. 82 %. Byggeriet er påbegyndt i oktober 2007 med åbning i september Åbning af anden etape forventes i efteråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Kolin Shopping Centre, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² shoppingcenter. Byggeriet er påbegyndt i oktober 2007, og centret forventes at åbne i 12/13 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Periodemeddelelse

13 oktober Aktuel udlejningsgrad udgør 86 %. Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding har erhvervet et areal i den tjekkiske by Most med henblik på etablering af en retailpark på ca m². Der er efter regnskabsperiodens udløb opnået byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og der er indgået forhåndsaftaler med lejere på mere end halvdelen af arealet. Projektet forventes færdigopført i foråret Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centeret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2009 med åbning i foråret Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding har erhvervet arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Det planlagte projekt ligger inden for lokalplanen for området, og byggetilladelse forventes så byggeriet opstartes i efteråret 2008 med åbning i foråret Der er stor efterspørgsel fra lejere til at placere sig i retailparken. Øvrige forhold For en nærmere beskrivelse af koncernens øvrige forhold, herunder risikoforhold henvises til koncernens årsrapport for 2007/08 der er tilgængelig på koncernens hjemmeside Periodemeddelelse TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/ /13

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S

Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Shoppingcenter, Hyvinkää, Finland Shoppingcenter, Nowy Sącz, Polen Halvårsrapport 2008/09 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 CVR 24256782 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark DomusPro

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782

Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2006/07 TK Development A/S CVR 24256782 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Resume 4 Hoved- og nøgletal 7 Forretningskoncept 8 Ledelsesberetning 13 Regnskabsåret 2006/07 13 TK Development,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S

Årsrapport 2005/06 TK Development A/S Årsrapport 2005/06 TK Development A/S CVR 24256782 Årsrapport 2005/06 for TK Development A/S /123 / TK Development A/S ordinære generalforsamling afholdes 30. maj 2006 kl. 17.00 i Aalborg Parken Harald

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Resume 5 Hoved- og nøgletal 8 Forretningskoncept 9 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11

Årsrapport 2004/05. TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 Årsrapport 2004/05 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TK DEVELOPMENT A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005 29. april 2005 TK Development A/S CVR nr. 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsresultat 2003/04

Halvårsresultat 2003/04 1 Hovedtendenser Resultat på DKK 38,2 mio. efter skat i 1. halvår 2003/04. Salg af Field s. Projektfokusering. Kapacitetstilpasning. Stram likviditet og mål om styrkelse af finansielt beredskab. Strategiske

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. 1. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 05-2011. Indberettet den 17.02.2011. STYRKET TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2015/16. Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2015/16 Illustration: Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2015/16 i korte træk 2. Markedsforhold 3. Projektportefølje Development

Læs mere

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007

Dansk byplanmøde. Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 Dansk byplanmøde Fremtidens detailhandel nye koncepter 4. oktober 2007 1 TK Development Idégrundlag og kernekompetence Idégrundlag: At skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Kernekompetence:

Læs mere

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent

Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent Sillebroen Frederikssunds nye center skyder i vejret Udlejningen nu oppe på næsten 70 procent MARTS 2009 Indgangen til Frederikssunds nye center, Sillebroen Vi flytter byens Kvickly til det nye center,

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Sjælsø Gruppen. Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Sjælsø Gruppen Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 1 AGENDA Forretningsplatform Køb af IBI og etablering i Polen Retail i Norden Boligprojekter i Sverige Polen Boligmarkedet i Danmark Erhvervsmarkedet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2003/04 for TK Development A/S (CVR. nr. 24 25 67 82) Københavns Havn Årsrapport 2003/04 Indholdsfortegnelse Københavns Havn Hoved og nøgletal 2 Hovedtendenser 3 Ledelsesberetning 4 Projektbeholdning 12 Risikoforhold 13 Aktionærforhold 16 Organisation 18 Fondsbørsmeddelelser

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK

ÅRSRAPPORT 2016/17 ( ) FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK FOTO: BROEN SHOPPING, SHOPPINGCENTER ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 29. MARTS 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK ÅRSRAPPORT 2016/17 (1.2.2016-31.01.2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14-2008. Indberettet den 19.08.2008. PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2007/2008 PERIODEMEDDELELSE KONSOLIDERING I ET SVAGT MARKED ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet

TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet 13. juni 2016 TK Development og CapMan er nye partnere i Ringsted Outlet CapMan Nordic Real Estate-fonden har erhvervet en 50-%-ejerandel af Ringsted Outlet fra Miller Developments og indgår i et partnerskab

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 FOTO: ÅBNING, BROEN SHOPPING, ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 16. JUNI 2017 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017/18 (1.2.2017-30.4.2017) RESUMÉ

Læs mere

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S

Investeringer og udvikling i Horsens. Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Investeringer og udvikling i Horsens Klaus Holmstoel, Colliers International Danmark A/S Den økonomiske udvikling 2 Den økonomiske udvikling Økonomi i lavt gear Lav økonomisk vækst i 2012 Forventninger

Læs mere

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE

2016/17 ( ) ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE ILLUSTRATION: HANDELSKVARTER, ARNINGE ENTRÉ, STOCKHOLM, SVERIGE TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2016 15. SEPTEMBER 2016 D E L Å

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010.

PERIODEMEDDELELSE 1. KVARTAL 2009/2010. Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010. 1. KVARTAL 2009/2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-2010. Indberettet den 23.02.2010. FORTSAT LAV AKTIVITET BÅDE INVESTERINGS OG UDLEJNINGSMARKEDET LIDER ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen

Læs mere

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København Mellem de i l nævnte parter er der dags dato indgået aftale om etablering af en oplukkelig vejbro over Frederiksholmsløbet mellem Teglholmen og Enghave Brygge l. Aftalens parter Aftalens parter (herefter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 2016/17 ILLUSTRATION: DOMUS VISTA, UNGDOMSBOLIGER, FREDERIKSBERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 15. DECEMBER 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259

Morvillesvej 6. Erhverv Poul Erik Bech. 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom. Sagsnummer: 91200259 Morvillesvej 6 8800 Viborg 6.403 kvm Grund 14.320 kvm Velbeliggende Gode adgangsforhold Projektejendom Sagsnummer: 91200259 Erhverv Poul Erik Bech Vesterbro 101 - Aalborg - Tlf. 96314900-912@edc.dk Lokalt

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011.

PERIODEMEDDELELSE 3. KVARTAL 2010/2011. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011. 3. KVARTAL 2010/2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 08-2011. Indberettet den 17.08.2011. FORTSAT TILTRO TIL DEN FREMTIDIGE UDVIKLING ASGAARD GROUP A/S orienterer herved om udviklingen i selskabet i perioden efter

Læs mere

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber.

Kongsberg A/S ejes af stifterne Jan Nørr Nissen og Per C Hansen gennem respektive holdingselskaber. 2011 2 Kongsberg Kongsberg A/S Kongsberg A/S har siden stiftelsen i 2001 beskæftiget sig med projektudvikling, ejendomsinvestering og gennemførelse af såvel bolig- som erhvervsbyggeri. Kongsberg A/S ejes

Læs mere

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15

ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 INFO@ASGAARDGROUP.COM CVR NR. 44 31 84 15 NAVN ASGAARD GROUP A/S ADRESSE RENTEMESTERVEJ 14, DK-2400 KØBENHAVN NV TELEFON M.V. TELEFON (+45) 33 11 00 24 E-MAIL INFO@ASGAARDGROUP.COM WEB-SITE CVR NR. 44 31 84 15 WWW.ASGAARDGROUP.COM DIREKTION SØREN

Læs mere

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5

27. august 2010 CVR nr. 24 25 67 82 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 13/2010 Side 1 af 5 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med TK Development A/S aktier

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Katrinebjergvej 107. Erhverv Poul Erik Bech. 8200 Aarhus N. Sagsnummer: 80202714. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Katrinebjergvej 107. Erhverv Poul Erik Bech. 8200 Aarhus N. Sagsnummer: 80202714. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Katrinebjergvej 107 8200 Aarhus N Sagsnummer: 80202714 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 87309930 802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Kontor Katrinebjergvej

Læs mere

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003

Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003. Asgaard Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7. København, den 28. maj 2003 Delårsrapport for perioden 01.10.2002-31.03.2003 Asgaard Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 København, den 28. maj 2003 Asgaard Development A/S Fondskode DK001013130-9. 28-05-03 Side 1 af 1 Regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele

Erhverv Poul Erik Bech. 8240 Risskov. Sagsnummer: 80202715. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Ådalsvej 27 8240 Risskov Sagsnummer: 80202715 Erhverv Poul Erik Bech Fredens Torv 1, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf. 87309930 802@edc.dk Lokalt kendskab med landsdækkende fordele Driftsøkonomi Mægler: Adresse:

Læs mere

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb 7 juni 2002 CVR. nr.24256782 Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Præsentation af Keops og halvårsresultat 2005/06

Præsentation af Keops og halvårsresultat 2005/06 Præsentation af Keops og halvårsresultat 2005/06 Koncernens forretningsomfang 1989 1996 2003 2005 2006 InvestorPartner Keops Development Keops Ejendoms- Keops opkøber Asset Management grundlægges grundlægges

Læs mere

Årsrapport 2004/05. TKD Nordeuropa A/S CVR nr Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) Fax (+45)

Årsrapport 2004/05. TKD Nordeuropa A/S CVR nr Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) Fax (+45) Årsrapport 2004/05 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSRAPPORT 2004/2005 FOR TKD NORDEUROPA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Branding og værdiskabelse fra byggepladser og bygninger

Branding og værdiskabelse fra byggepladser og bygninger Branding og værdiskabelse fra byggepladser og bygninger Baggrund for byggeri SEB Bank og Pension Grundlagt 1856 som Stockholms Enskilda Bank En af Nordens største bank og pensionsvirksomheder Ca.20.000

Læs mere