Rejse til Nicaragua efteråret 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejse til Nicaragua efteråret 2010"

Transkript

1 Rejse til Nicaragua efteråret 2010 Af Mie Buus, formand for Venskabsforeningen Amigos de El Doradito Rejsen havde til formål at skrive en projektformulering sammen med Venskabsforeningens nicaraguanske partner FUNDEMUNI. Til denne opgave havde vi i sommeren 2010 søgt og fået bevilliget penge af Projektrådgivningen/Danida som beskrevet i nyhedsbrev nr. 5 (november 2010). Nu er projektet, som hedder Ret til et liv uden vold, sendt ind, og vi kan forvente svar senest den 4. marts Som det fremgår, handler projektet om vold i familien. Vold er et stort og desværre velkendt problem i Nicaragua. I begyndelsen af 1990erne blev der skabt en enhed indenfor det nationale politi, der arbejder med voldsramte kvinder. Ifølge nicaraguansk lovgivning har kvinder og mænd lige rettigheder; men i virkelighedens verden er det anderledes. 48 procent af de nicaraguanske kvinder har været udsat for fysisk og psykisk vold (trusler eller lignende). I 2008 døde 65 kvinder af hustruvold, og hele anmeldelser på seksuel, psykisk og fysisk vold mod kvinder og piger blev indgivet samme år. Går vi til departementet Nueva Segovia, hvor Murra Kommune ligger, beskriver følgende tal fra 2009 situationen. Ifølge Comisaria de la Mujer y la Niñez de Nueva Segovia blev der i andet halvår af 2009 registreret 543 tilfælde af vold i familien. Her udgjorde vold mod unge kvinder mellem 13 og 25 år 68%. Dette blot for at understrege, at der er brug for et projekt, som har til formål at gøre en indsats mod et stort samfundsproblem uden at vi af den grund forestiller os, at problemet forsvinder i kraft af et mindre udviklingsprojekt; men det er vores forventning, at det kan sætte nogle personer i stand til at handle og bryde den onde cirkel, samt hos et større antal personer øge bevidstheden om, at vold er et samfundsproblem og ikke et problem, der kun hører ind under familien. Gensyn med Managua Den 17. november landede vi Kirsten, Søren og Mie i Managuas Augusto C. Sandino Lufthavn. Vi var et døgn forsinket på grund af tåge i London og efterfølgende ekstra overnatning i Houston, Texas. Vi tog gensynet ind med alle sanser inklusive den specielle lugt, som kun findes i Managua. Varm luft mættet med dieselos fra de nedslidte busser fra Guatemala blandet med dunste af affald og krydret med eksotiske dufte fra blomstrende træer og buske. På vejen fra lufthavnen og ind til hotellet kom der mange spontane udbrud af genkendelse og forundring: Der lå jo Hotel San Jose hvor vore venner altid skulle sættes af, når de var med ind til byen. Det lignede sig selv med sin nedslidte facade. Til gengæld var der skudt flere nye store bygninger op, f.eks. et stort indkøbscenter, Galerias. Glimtende og glitrende juletræer var der sat op i alle rundkørsler flere af dem skulle efter sigende have stået der si den sidste jul; men der var såmænd også kommet nye til. Præsident Daniel Ortegas kontra fej kiggede ned fra store reklameskilte langs vejen. Slagordene var dog skiftet ud siden sidst. Der kommer sikkert flere reklamer til, for 2011 er valgår. På hotellet mødtes vi med Jørgen Peter, der var rejst ind fra Quito dagen før efter en tur som rejseleder på Galapagos. Han var med os på hele turen. Vi blev installeret på et hyggeligt hotel nær centrum af Managua, det blev vor base disse første dage. Vejret var fint ca. 30 grader og tørt. Det regnede ikke af betydning i de 3 uger, vi var i Nicaragua.

2 De første dage tilbragte vi i Managua med besøg og gensyn med gamle venner og steder. Vi aflagde et besøg hos vores gamle arbejdsgiver Mellemfolkeligt Samvirke, og blev opdateret på den situation, organisationen står i for nuværende efter en omfattende omstrukturering. Det var som altid hyggeligt at gense de kendte ansigter på kontoret, få en kop kaffe og en snak. Vi fik også lejet en bil til at komme rundt i uden problemer, og aflagde et besøg hos Anna og hendes familie i deres nye dejlige hus. Anna fortalte os bl.a., at hun er ved at arran gere et op hold for unge fra Mellemamerika Komiteen i Nicaragua. Hun vil foreslå Murra som en mu lig hed, og her kan de unge danskere bl.a. hjælpe de unge fra Club de Adolecentes på inter netcafeen. Der bliver måske også andre aktiviteter, som de kan hjælpe til med alt efter sammen sætningen på gruppen. Det kan også være, de foretrækker et andet om rå de af landet det får vi se i Vi holdt et kort møde med Gloria Carrión og blev opdateret på situationen i kaffeselskabet; men hørte også om et spændende projekt, hun selv arbejder med. Det handler om at etablere en slags børnebiblioteker rundt omkring i Nicaragua og fremme børnelitteratur i landet. Det lød spændende, og det var måske en ide, der kunne omsættes i Murra. Men ellers var det jo med at komme i gang med rejsens formål og projektet Ret til et liv uden vold, der som nævnt skulle formuleres og skrives færdigt sammen med FUNDE MUNI og med inddragelse af målgruppen/brugerne i Murra. Vi havde på forhånd aftalt en plan for møder og aktiviteter med Anna, der er Venskabs foreningens repræsentant i Nicaragua og Bertha, der er direktør i FUNDEMUNI. Det viste sig dog, at planen måtte justeres dels på grund af de mange aktiviteter, som FUNDEMUNI havde gang i som følge af deres 15 års jubilæum, og dels på grund af nogle forhindringer ude i Murra. Alligevel mener vi nu nok, at vi nåede det vigtigste, og at vi kan konkludere, at rejsen opfyldte sit formål. Hos vor partner FUNDEMUNI i Ocotal FUNDEMUNIs hus i Ocotal. FUNDEMUNI er en almennyttig organisation, der fortrinsvis arbejder i Nueva Segovia med det formål at øge kvinders og unges deltagelse i egen sociale, økonomiske og kulturelle udvikling. FUNDEMUNI blev stiftet i 1995 og har således 15 års erfaring i Nueva Segovia med udviklingsaktiviteter, hvor målgruppen har bestået af landsbyledere, svage grupper, medlemmer af politiet, formynderiet for kvinder og børn, det kommunale udviklingsråd, lærere, sundhedspersonale og ungdomsnetværk.

3 FUNDEMUNI arbejdet med programmer i følgende kategorier: 1) Aktiviteter, der fremmer sundhed relateret til køn og reproduktion, 2) bevidsthedsfremmende processer, der fokuserer på køn og personlig udvikling, deltagelse i samfundsdebatten og forebyggelse af vold, 3) uddannelse af per so ner, som tager sig af voldsofre, 4) støtte til undervisning om overgangen fra barn til ung, 5) psyko logstøtte og juridisk rådgivning. FUNDEMUNI arbejder med workshops, hvor personlige beretninger, fysiske øvelser og rollespil er væsentlige dele af indholdet. Organisationen deltager i adskillige råd og netværk nationale såvel som internationale der arbejder med problematikker relateret til kvinder, vold og udvikling. FUNDEMUNI har stor erfaring i at samarbejde med internationale organisationer, herunder danske organisationer og med den danske ambassade. Anna har tidligere været kooperant i FUNDEMUNI. FUNDEMUNI har kontor i byen Ocotal, som ligger i det nordlige Nicaragua ikke langt fra grænsen til Honduras. Den ligger i samme departement som Murra, hvor vores projekt efter planen skal udfoldes. FUNDEMUNIs stab, der hovedsageligt består af en række veluddannede socialarbejdere og psykologer, havde adskillige gode input og forslag til konkrete aktiviteter, som erstattede de lidt vagere formuleringer, der stod i den oprindelige ansøgning. I det hele taget var det rigtig godt at få diskuteret projektet med de meget velkvalificerede personer hos FUNDE MUNI. Man kunne tydeligt mærke, at de er meget dedikerede, kompetente og erfarne i forhold til det arbejde, de udfører. Fra FUNDEMUNIs side bliver der især lagt vægt på en metodologi, der fokuserer på dannelse og vedligeholdelse af selvhjælpsgrupper. Selvhjælpsgrupper er et meget centralt ele ment i arbejdet, og faktisk starter FUNDEMUNI med at oprette selvhjælpsgrupper for volds ramte i de workshops, de udfører. En anden vigtig ting er, at de voldsramte gives under visning i rettigheder og muligheder for hjælp. Her opererer FUNDEMUNI med et begreb, de kalder La Ruta de Acceso a la Justicia. Det er de forskellige led i systemet sund heds personale, politi, retsvæsen osv. som på en måde udgør en kæde af forskellige instan ser, hvor de voldsramte bør kunne søge hjælp. En del af undervisningen i projektet kommer efter planen til at handle om, hvilke rettigheder man har, samt hvor og hvordan man hen vender sig til de relevante instanser for at få hjælp og en retfærdig behandling. Vi hørte selvfølgelig også om de mange aktiviteter i forbindelse med FUNDEMUNIs jubilæum, og vi deltog selv om end kort i et arrangement i en nærliggende landsby. Her så vi FUNDEMUNI i aktion, og vi mødte nogle af de andre partnere, som organisationen arbej der sammen med. Møde hos FUNDEMUNI.

4 I Murra Hovedgaden i Murra med trafikkaos af fodgængere, biler, motorcykler og busser. Derefter tog vi ud til Murra sammen med Andreas. Han og Jørgen Peter havde noget kaffebusiness, de skulle ordne. Vi mødtes over en middag med Denis Blandón, vor nye førstemand på fincaen, og fik om søndagen en rundvisning i kaffen. Han gjorde et rigtig godt ind tryk fagligt interesseret, fuld af visioner og gåpåmod. Kaffen var helt tydeligt tjenlig til høst, og de næste dage blev der plukket kaffe af Cándido og hans mange børn (der havde ferie fra skolen). Sjovt nok viste det sig, at vi kendte Cándidos far som vi havde besøgt, da Jørgen Peter registrerede fugle i kaffeområder, dengang vi stadig arbejdede i Nicaragua. Hos Casa Materna Casa Materna fungerer som en slags jordmodercenter for gravide kvinder, der venter på at føde. På landet i Nicaragua foregår langt de fleste fødsler i hjemmet; men hvis der er problemer med graviditet og fødsel, kan de henvende sig hos Casa Materna. Casa Materna er det, man kan kalde en selvejende institution. Den blev oprettet af bondeorganisationen UNAG i UNAG har tilknytning til det sandinistiske parti; men Casa Materna samarbejder med alle uden at skelne til politisk eller religiøst tilhørsforhold. Den har en lille fast stab; men trækker også på en skare af frivillige. Mange af de kvinder, der kommer på Casa Materna, er meget unge og flere har været udsat for vold. Det drejer sig hovedsageligt om voldtægt, hustruvold og manglende forsørgelse fra mandens side. Stedet råder over 6 senge; men behovet er langt større. I 2008 modtog Casa Materna 160 kvinder, hvoraf de 109 fødte på stedet.

5 Vi håber at inddrage Casa Materna i projektet, og samme dag vi kom til Murra, aflagde vi et besøg hos Rosa Achoa, som er koordinator for Casa Materna. Hun vidste nok fra Anna og Andreas, at vi planlagde et projekt i Murra, og at det var i stil med det miniprojekt, som FUNDEMUNI udførte i samarbejde med Casa Materna i 2009; men hun vidste ikke så meget om det konkrete indhold i projektet. Rosa var desværre ret ophængt, da hendes mand var meget syg; men vi fik alligevel en lang snak med hende hjemme på hendes veranda, og hun satte os ind i den situation, som Casa Materna befinder sig i netop nu. De havde hårdt brug for hjælp, sagde hun, og de manglede plads. Før kunne de trække på nogle andre lokaler i bygningen; men de blev nu brugt af MINSA (Sundhedsministeriet) på grund af situationen omkring det jordskredsramte hos pi tal, der Gravide kvinder på Casa Materna. stadig står ubrugt hen. De vil gerne flytte ud af Murra, og UNAG har købt en grund i La Victoria; men de mangler penge til at bygge osv. Vi måtte gøre det meget klart for Rosa, at projektet ikke kan hjælpe dem med de planer. Men vi kan måske nok hjælpe dem i forhold til undervisning/støtte til arbejdet med de gravide og nogle mindre udgifter til drift af stedet via projektet, hvis de kan påtage sig at samar bejde med FUNDEMUNI og løfte nogle af de praktiske opgaver. Det var rart at møde Rosa på en uformel måde hjemme hos hende selv. På de offentlige mø der siger hun ikke så meget; men her fik vi indtryk af en mere livlig og meget engageret person en solid bondekone, der er vant til at spille en rolle i sit samfund. Det efterfølgende møde på Casa Materna handlede især om at finde ud af hvilken rolle, Casa Materna kan/vil spille i projektet. Mødet gik godt, og Casa Materna med Rosa i spidsen tilkendegav en positiv indstilling til projektet og Casa Maternas medvirken. Hun gjorde meget ud af at forklare, at de havde gode samarbejdserfaringer med FUNDEMUNI, og at mini projektet havde haft god tilslutning; men også at de havde nogle store økonomiske og ressourcemæssige problemer. Casa Materna er gennem de sidste par år blevet støttet af en irsk organisation via UNAG. Det projekt udløb for 4 måneder siden. Projektet bestod mest i at hjælpe dem med op bygning og drift af en butik med salg af børnetøj, som efter sigende fungerer godt. Men lige nu kører organisationen med et underskud.

6 Møde med stakeholders i Murra Faktisk ligger projektet i forlængelse af et tidligere møde med lokalbefolkningen i Murra tilbage i Dengang drejede mødet sig om at forklare vores tilstedeværelse i området og hvilke planer vi har, samt få et indtryk af de problemer og ressourcer, der var til stede i Murra. Der kom mange forskellige forslag til projekter, herunder bl.a. forslag til at støtte udsatte familier, hvor vold var et af problemerne. Der er således gået et par år med at etablere Venskabsforeningen, finde en god lokal partner og planlægge et projekt. Det er vigtigt, at man inddrager lokalbefolkningen i planlægningen af projektet. Det gør man f.eks. ved at afholde en workshop med deltagelse af repræsentanter for de forskellige or ga nisationer, foreninger, landsbyledere, kirkerne osv., der udgør civilsamfundet. Derudover er det også nyttigt at informere/inddrage andre vigtige repræsentanter bl.a. fra kommu nen og de statslige institutioner, der opererer i området. Der var en deltagelse på 26 per so ner til mødet, der hver især havde nogle holdninger, meninger og input til projek tet. Der var flest deltagere fra Murra, men der var også personer fra andre landsbyer. Alle var interesserede i at høre, hvilke landsbyer projektet skulle foregå i, og alle ville gerne være med. Fra mødet med borgerne i Murra. Fra FUNDEMUNI deltog Yovira Merlo. Vi præsenterede Venskabsforeningen og projektets målsætning. Yovira gav en generel intro til emnet vold, og de mange former vold kan antage. Folk kom selv med eksempler på vold. Der var en, som berettede om en lærer, der var vol delig mod sine elever. Læreren var blevet flyttet til en anden skole; men han burde jo være afskediget, mente fortælleren. En anden havde oplevet en voldelig nabo, og han havde forsøgt at snakke med naboen; men var selv endt med at blive truet. Sådan kom der flere eksempler frem, og emnet blev grundigt vendt og diskuteret under Yoviras dygtige ledelse. Hun formulerede mange spørgsmål, og fik folk til at tage stilling til, hvilken rolle de selv og deres organisation spillede i forhold til at løse problemerne omkring vold. Der var ingen, som modsagde, at vold er et stort problem, og flere som f.eks. repræsentanten for MINSA

7 kunne fortælle om problemer, hun selv var stødt på i arbejdet. Flere fortalte ud fra per sonlige oplevelser, og viceborgmesteren udtrykte ønske om, at projektet kunne tilbyde workshops som rettede sig mod mænd. Derfor har vi lagt en komponent ind i projektet, der hand ler om en ny maskulinitet. Den kan måske give inspiration til nogle mænd, som tør tage et opgør med den gamle macho-identitet. Hun gik derefter over til at forklare og inddrage folk i en mere konkret samtale om projektet og dets aktiviteter. Der udspandt sig en del diskussion om begrebet La Ruta de Acceso a la Justicia, da flere af disse led jo netop var repræsenteret på mødet, og derfor kunne bidra ge med egne erfaringer og forslag. Vi havde et par dages møder mere med FUNDEMUNI for at skrive projektformuleringen færdig. Det handlede bl.a. om afklaring med hensyn til budget. Der skulle også lægges en tidsplan for udførelsen af projektets aktiviteter, og det skulle afklares, hvordan projektet skulle moni toreres og evalueres. Endelig måtte vi også finde ud af hvilke samfund, som projektet skulle omfatte, og dermed hvilke kriterier, der skulle ligge til grund for udvælgelsen. Der var flere ting at tage hensyn til; beliggenhed og adgang, størrelse og befolkningsgrundlag, centerfunktion, f.eks. eksisterende sundhedscenter, samt organisering og hvilke samfund, der eventuelt kunne servi ceres sammen. Hertil brugte vi bl.a. den rapport, som Gloria Carrión i sin tid lavede. De udvalgte landsbyer blev: Murra by, Las Victorias, El Doradito, Los Ángeles, Santo Domingo, El Arenal, San Gregorio, El Rosario, La Reforma, San Pablo, Paredes, Los Cedros. De sidste dage tilbragte vi i Managua, dels med at skrive projekt og rapport, og dels med samvær hos vennerne. De udpegede landsbyer i Murra Kommune, som skal med i projektet.

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito

Ret til et liv uden vold. Venskabsforeningen Amigos de El Doradito J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside Mindre udviklingsprojekt Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): Ret til et liv

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014

Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Nyhedsbrev nr. 14 September 2014 Med dette nyhedsbrev ønsker vi at bringe alle den glædelige nyhed, at Venskabsforeningen d. 11. juni fik meddelelsen om, at vores nye projekt Drømmen om et bedre Murra

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009

Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 Kontaktrejserapport Tamil Nadu, Indien 2009 U-landsforeningen Svalerne Af Helle Vinther Kristensen og Tommy FalkeØje Indholdsfortegnelse Resumé.. side 3 Partnere.. side 6 Nye NGOer, der har søgt om støtte.

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere