Rejsekort Dok aug. 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsekort Dok. 177645 aug. 2003"

Transkript

1 Rejsekort Dok aug Titel: Rejsekort Forfatter: Projektchef Hans Holmgren, Projekt Rejsekort Resume Rejsekortet er nu på vej. DSB, HUR, Ørestadsselskabet, STS, VT, VAT og NT stiftede Rejsekort A/S i august i år. Det ny selskab har indledt udbudsforretningen og en leverandør påregnes valgt i begyndelsen af Systemet påregnes taget i brug fra slutningen af 2006, og vil være fuldt udbygget nogle år senere. Rejsekort er et markant projekt indenfor den kollektive transport, der vil skabe mulighed for et betydeligt serviceløft og bidrage til at den kollektive trafik kan vinde markedsandele. Et landsdækkende billetteringssystem vil gøre den kollektive transport lettere tilgængelig. Det bliver lettere at være kunde, da samme kort kan bruges overalt i landet på samme vis. Samtidig opnår trafikselskaberne en række fordele. Baggrund Taksterne i den offentlige kollektive trafik i Danmark fastsættes af lokale og regionale takstmyndigheder, samt fsa. den landsdækkende togtrafik, af DSB. Hver takstmyndighed har sine billetter og kort. Den kollektive trafik i Danmark har i mange år været reguleret af et sæt af specielle love, der har lagt rammerne for trafikselskabernes kompetencer og virke. De enkelte trafikselskaber har lovgivningsmæssigt kompetencen til at fastlægge taksterne, men gennem frivillige aftaler, er der sikret sammenhængende takstsystemer i den regionale trafik, og et omfattende samarbejde mellem de regionale takstmyndigheder og DSB. Systemerne bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, klippekort og periodekort. Systemerne markerede i sin tid afgørende løft for den kollektive trafik, og fungerer fortsat. De eksisterende systemer har sine begrænsninger af bl.a. følgende årsager: Trafikdage på Aalborg Universitet

2 begrænsede muligheder for udvidelse af samarbejdet, uoverskuelighed for den rejsende i nye eller uvante relationer, begrænset fleksibilitet, en ofte uhensigtsmæssig prisstruktur, hvor rejser af tilsvarende længde er prissat vidt forskelligt, en prisstruktur, der pga den indbyggende logik i zonesystemerne kan give uforståelige resultater med forskellig pris på ud- og hjemtur, og klippekort kan være billigere end periodekort selv for den faste kunde, og mulighederne for forfalskninger bliver stadig større pga let adgang til kopierings- og printsystemer af meget høj kvalitet. Endelig gør de eksisterende systemer, at selskabernes viden om rejsemønstre og belastningsgrader må opnås ved særskilte tællinger, og selv da kun er summarisk. Systemerne har i sine grundformer eksisteret i en længere årrække, men er blevet videreudviklet over årene, hvor bl.a. kort og billetter er blevet gjort mere differentierede. Et kvantespring i samarbejde og tilbud til kunderne er blevet etableret gennem det såkaldte busder gjorde det er muligt at købe en billet, der inkluderer såvel en togrejse som tog samarbejde, de tilsluttende busrejser. Nye muligheder Trafikselskaberne har hidtil levet med de eksisterende systemers svagheder. Der eksisterede ikke bedre alternativer. Men enkelhed for kunderne, differentierede billetprodukter, gode passagertællinger og effektive barrierer overfor snyd, prioriteres højt af trafikselskaberne Flere amter har i den sidste 10-års periode indført elektroniske systemer for salg af kontantbilletter, og nogle har også indført elektroniske kort til sin egen trafik. Hvis denne udvikling ville fortsætte, ville resultatet blive en række isolerede øer med forskellige tekniske systemer, der ikke kan fungere sammen. En sådan udvikling ville underminere mulighederne for at bevare og udvide det nuværende takstsamarbejde. Rejsekort vil, med det landsdækkende koncept, sikre at der skabes et samlet system. Ny teknologi baseret på kontaktfrie chipkort, er nu blevet de facto standard ved etablering af nye systemer. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Rejsekort Dok aug Det grundlæggende princip i et sådant system er, at kunden har et personligt eller upersonligt smartcard. Kortet kan anvendes som værdikort, hvor der kan rejses for et vist beløb der er forudbetalt (som taletidskort) eller hvor forbruget betales efterfølgende. Der trækkes penge i overensstemmelse med den valgte prisstruktur (eventuelt med rabat og bonus). Kortet kan genoplades automatisk ved abonnementsordninger, eller efter behov via internet, i automater og kortsalg. Kortet kan også bruges som periodekort. Kortet minder på mange måder om et Danmøntkort eller telekort, men selve betalingen/udveksling af data foregår kontaktfrit på brøkdele af et sekund ved at kortet føres forbi en læser. Den kontaktfri teknologi er meget hurtig, og betalingen kan gennemføres med kortet liggende i en pung eller taske. Dette giver, sammen med effektive IT-systemer, helt nye muligheder for sikker, kundevenlig og fleksibel håndtering af billetteringen. Samtidig er nye medier, som internet, blevet meget udbredte med mulighed for at tilbyde såvel salg som information direkte til kunderne, i hjemmet eller mobilt. Formål og vision De overordnede målsætninger for det nye billetsystem er, at systemet skal resultere i: flere tilfredse kunder, et øget passagertal, øgede indtægter, og reducerede omkostninger. Rejsekortet giver fordele til kunderne det bliver lettere at være bruger af den kollektive transport, og til trafikselskaberne der kan give en bedre service, vinde markedsandele og opn å bedre driftseffektivitet. De overordnede krav er, at systemet skal være: enkelt, let forståeligt og nemt at bruge set fra kundernes synsvinkel, let tilgængeligt, med en vifte af salgskanaler tilpasset kundernes forskellige behov, udformet med stor fleksibilitet, således at fremtidige tiltag ikke begrænses unødigt. Visionen er, at alle i hele Danmark skal have et Rejsekort - gyldig til alle rejser, overalt. Benefits Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Følgende benefits påregnes for kunder og trafikselskaber. Makedstilpassede takster og rejsehjemler: et kort til alle typer rejser, fleksible muligheder for takstdifferentiering over tid, afstand, rejserelation og målgruppe, mængderabatter, samt bonus- og loyalitetsprogrammer, fleksible og kundetilpassede korttyper, mulighed for andre takstsystemer, end de nuværende zonesystemer. Markedsføring: hurtig opfølgning på konsekvenserne af nye tiltag, mulighed for markedsføring overfor udvalgte kunde segmenter. Forbedret salgssystem: større tilgængelighed, bredt anvendelige abonnementssystemer, der kan anvendes af alle uanset rejsehyppighed, fælles salgssystem kortet kan oplades overalt. Bedre datagrundlag: ledelsesinformation, trafikplanlægning, afregning og indtægtsfordeling mellem parterne, markedsføring. Af øvrige benefits kan nævnes: reduktion af snyd og gratister, lavere distributionsomkostninger, erstatning af nuværende tællesystemer. Konceptet Rejsekortet udformes primært som et værdikort, der skal præsenteres ved rejsens start og afslutning. Dette værdikort erstatter de nuværende klippe- og periodekort. Kortet vil kunne bruges overalt, og kunden behøver ikke at kende det bagvedliggende takstsystem, da systemet beregner rejsens pris. Rejsekortsystemet indeholder en fælles ramme for takstsystemet, som hvert takstmyndighed kan udfylde med egne priser og rabatter. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Rejsekort Dok aug Rabatter og evt. bonus kan være en funktion af rejseomfanget, og disse udformes således, at såvel de nuværende klippekortskunder som periodekortskunder tilgodeses. Salgssystemet etableres med en bred vifte af tilbud, betjent salg fra stationer og andre salgssteder, selvbetjent salg i automater og via internet. Kortet kan genoplades hvor som helst i landet. Fleksible abonnementsordninger med tilknyttet automatisk betaling forventes at tiltrække mange kunder. Internettet, fast og mobilt, forventes også at blive den foretrukne kanal for information. Oplysninger om kundernes rejseveje (i anonymiseret form) vil via systemet indgå i trafikselskabernes planlægning og opfølgning. Systemet opbygges med en central IT-installation, der servicerer alt lokalt udstyr placeret i busser, på perroner og salgssteder. Konceptet bygger på en høj grad af decentralisering. Det lokale udstyr skal kunne fungerede uafhængigt af det centrale system, i op til flere dage. Rejsekort systemet er i videst mulig omfang et stand-alone system, men der vil være flere berøringsflader til Trafikselskaberne it-systemer og administrative procedurer. Udviklingen og erfaringer Den kollektive transport har gennem flere år benyttet sig af elektronisk billettering. Særlig har der i Metro-systemer været benyttet små magnetstribekort til at komme ind og ud fra stationer, og en del trafikselskaber har også benyttet magnetkort i busser. Andre selskaber har forsøgt sig med smartcards, baseret på kontaktteknologien (som Danmønt og de kommende chip-kort), men sådanne systemer har ikke vundet større udbredelse, især grundet den langsomme håndtering af selve billetteringen. Udviklingen tog for alvor fart fra ca. 1995, hvor den kontaktfrie teknologi fik sit gennembrud. Der er i dag mange systemer i drift, herunder en række store systemer. Af de mere fremtrædende eksempler kan nævnes Hong Kong, Singapore, East Japan rail og Helsinki. Mange byer og regioner er godt på vej med at introducere systemer, f.eks. Paris, Rom, London, San Fransisco, Los Angeles, Washington, Göteborg og Stockholm. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 De fleste steder er der tale om regionale systemer, der omfatter en by med omliggende region. Ofte medvirker indførelsen af de nye systemer til et mere omfattende billetsamarbejde mellem de implicerede selskaber, og flere steder er dette en væsentlig begrundelse for at indføre et nyt system. I Holland er der, ligesom i Danmark, taget et landsdækkende initiativ. Der er således en klar trend. Trafikselskaber i hele verden går over til nye systemer, baserede på den kontaktløse teknologi. Teknologien er blevet moden. Et afgørende princip for Rejsekort i Danmark har været at det skal bygge på moden teknologi, der er i drift i store systemer. Dette kriterium kan nu opfyldes. Sideløbende med at teknologien er modnet, er også de internationale standards kommet på plads. Langt de fleste vælger i dag systemer baseret på ISO-standarder. Dette muliggør en teknisk samvirken og reducerer afhængigheden af bestemte leverandører. Ovenpå disse tekniske standarder udvikles der også specifikationer vedr. anvendelsen af kortene, f.eks. vedrørende hvilke billettyper der forekommer og disses indhold. Eksempler herpå kan nævnes ITSO i England og Kernapplikation i Tyskland. I Skandinavien er der udviklet en fælles specifikation, Rejsekortspecifikationen, der lægger grunden til et udvidet samarbejde i Skandinavien, herunder i Øresundsregionen. De rejsekort der er på vej i Göteborg og Stockholm, samt Rejsekortet i Danmark såvel som i Skåne, bygger på denne specifikation. Risiko Indførelse af et nyt billetteringssystem er en stor og kompleks opgave. Der lægges vægt på, at systemet baseres på eksisterende, vel gennemprøvet teknologi, tilpasset vores særlige forhold. Driftsikkerhed er et væsentligt krav, og systemet vil derfor opbygges efter et decentralt koncept, der ikke altid er afhængig af en central computer, som det er tilfældet med Dankortterminal-systemet. Ved indføring af det nye system påtænkes risiciene minimeret ved en successiv introduktion, hvor kunderne gradvis skifter fra de bestående systemer til det nye system, over en periode. Ulempen herved er, at de gamle systemer skal holdes i sideløbende drift i en periode. Trafikselskaberne vil fastlægge priser og rabatter i det nye system, på grundlag af grundige analyser og overvejelser. Det vil dog ikke kunne undgås, at nogle kunder får en prissænkning, Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Rejsekort Dok aug og at andre får en prisforhøjelse. Dette er i øvrigt naturligt, da en af hensigterne er, at skabe et system, hvor sammenhæng mellem ydelse og pris er klarere end det er tilfældet i dag. Selve overgangsperioden vil formodentlig indebære såvel politiske som kundemæssige reaktioner, således som det også har været tilfældet ved tidligere gennemførte takstreformer. Erfaringerne fra blandt andet bus-tog samarbejdet viser dog, at kunderne modtager nye tiltag positivt, hvis formålet er kommunikeret klart. Ved indførelsen af Rejsekortet må der konkret foretages en afvejning af fordele og ulemper mellem hurtig og successiv indførelse. Det vil være hensigtsmæssigt om de kommende årlige takst- og billetændringer afspejler de tanker som tænkes realiseret ved etablering af Rejsekort. Kundernes vurderinger Forudgående vurderinger og kundetests viser, at et system som Rejsekort, kundemæssigt meget attraktivt system. vil være et Der er gennemført kundetests med en bred brugergrupperepræsentation, aldersgrupper, faste som mere lejlighedsvise kunder, etc. dækkende alle Analysef irmaet Megafon, der har gennemført kundetestene, konkluderer på denne baggrund: Generelt modtages rejsekortet overordentlig positivt. Der er bred enighed om, at det er en god idé at indføre det nye billetteringssystem som erstatning for de nuværende. Trafikselskabernes initiativ til at indføre ny teknologi mødes generelt med en positiv holdning. Respondenternes imødekommende interesse og nysgerrighed over for det nye billetteringssystem afspejler, at de oplever trafikselskaberne som dynamiske, nyskabende og på forkant med udviklingen, idet de tager ny teknologi i anvendelse. Det grundlæggende alternativ til et fælles Rejsekortsystem Det alternative valg kunne for nogle selskaber være at beholde de nuværende systemer i endnu en årrække. Udviklingsmulighederne for at udvikle/ændre de bestående takstsystemer vil være meget begrænsede, og i flere tilfælde nærmer de nuværende systemer sig sin forventede levetidsgrænse, med stigende vedligeholdelsesomkostninger som konsekvens. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Andre selskaber kunne vælge at indføre egne elektroniske systemer, således at den hidtidige trend, hvor enkelte trafikselskaber selv indfører lokale løsninger, fortsætter. Dette vil indebære, at der skabes en række forskellige løsninger, der ikke kan (eller kun delvist kan) kommunicere sammen. Det nuværende takstsamarbejde vil blive undermineret, og mulighederne for et endnu tættere samarbejde vanskeliggøres. Forarbejdet og projekteringen DSB og HUR fulgte gennem en årrække udviklingen på billetteringsområdet, og et større udredningsarbejde (BUG) blev afsluttet i Konklusionen heraf var, at tiden syntes moden, og at man skulle gøre sig klare til at udnytte de nye muligheder. HUR og DSB besluttede i 1995 at etablere et fælles projekt sammen med Ørestadselskabet m ed formål at formulere et beslutningsgrundlag for etablering af et nyt billetteringssystem. Forprojekteringen afsluttedes i 1998 og viste at: kundefordelene var store at projektet ville være teknisk velfunderet at økonomien syntes gunstig at projektet mest hensigtsmæssigt realiseredes i fælles regi I 1999 blev det besluttet at udvide konceptet til et landsdækkende koncept idet de samlede fordele ved et sådant er betydelige. Dette koncept blev udviklet i samarbejde med de amtslige trafikselskaber. Projektet var oprindeligt tænkt som et traditionelt leveranceprojekt, men siden udvidet til en totalleverance hvor også drift, finansiering og forretningsudvikling indgår. Et projekt af denne karakter er stort og komplekst. Samtidig er de mulige fordele betydelige. Dette forhold kalder på en grundig projektrealisering. Projektet valgte at benytte en hovedrådgiver i forløbet, Carl Bro, samt herudover en række andre rådgivere indenfor specielle områder. De væsentligste aktiviteter har været: at afklare trafikselskabernes behov, at undersøge markedet og de tekniske muligheder, at undersøge kundernes forventninger og deres holdninger til det nye koncept, Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Rejsekort Dok aug at afklare de lovmæssige forhold, samt de implicerede myndigheders syn. F.eks. Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet, Datatilsynet, Konkurrencestyrelsen, etc. at klarlægge det økonomiske grundlag, at udvikle en udbudsstrategi, at vurdere de finansieringsmæssige forhold og muligheder, at vurdere de forretningsmæssige perspektiver der ligger udover Rejsekortet, at udarbejde en kravspecifikation og det samlede udbudsmateriale samt, at afklare den organisatoriske ramme for det videre arbejde og definere parternes roller heri. Projekteringen er nu afsluttet. Sagen har været forelagt de deltagende selskabers besluttende organer, der alle har godkendt at den organisatoriske ramme kan etableres og udbudet iværksættes. Udbud Udbudet gennemføres som et udbud efter forhandling iht. EU s udbudsdirektiv. Udbudet er et funktionsudbud, hvor tilbudsgiverne byder ind med konkrete løsninger. Et væsentligt princip er, at der indgås én aftale med et leverandørkonsortium, for hele leverancen, således at den kommende leverandør får det samlede ansvar, og har et eget interesse i at systemet virker og leveres til tiden. Udbudet omfatter: udvikling, installation og idriftsættelse, vedligehold, drift, videreudvikling, finansiering, (option), og udvikling af nye forretningsområder. Tidsplan Udbudet er i gang med den indledende prækvalifikation. Det forventes, at der kan prækvalificeres et antal leverandørkonsortier, der vil blive inviterede til at afgive tilbud i november Herefter udarbejder tilbudsgiverne sine tilbud, hvorefter disse forhandles. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Erfaringerne fra tilsvarende udbud andre steder, indikerer at denne proces kan tage op mod et års tid. Aftalen skal herefter godkendes af de deltagende selskabers besluttende organer. Der er forventning om, at der kan indgås aftale med en leverandør i det først halvår af 2005, og at systemet kan tages i brug i Hovedstadsregionen fra slutningen af 2006, med en efterfølgende udbygning til resten af landet i et antal trin, startende øst for Storbælt, herefter mod vest og nord iht. DSB s hovedstrækninger, koordineret med indføring i de tilstødende amter der er med fra start. Herefter følger de resterende DSB og Arriva-strækninger. Andre trafikselskaber kan melde sig til undervejs og disse vil blive forsøgt koordineret med udbygningen for DSB. Det forventes at systemet kan blive fuldt udbygget på ca. 3 4 år. Herudover vil der for hvert deltagende trafikselskab ske en gradvis udfasning af de eksisterende korttyper, samt en successiv indføring af nye pris og rabatstrukturer, således at kunderne flyttes over til Rejsekort-systemet successivt. Systemet er i udgangspunktet tænkt som erstatning og videre udbygning af de kollektive trafikselskabers takst- og billetsystemer, men systemet er fuldt ud åbent for ikkediskriminerende inddragelse af private trafikudbydere, der måtte have interesse i at være med. Den organisatoriske ramme Samarbejdet omkring Rejsekort er forankret i Rejsekortselskabet. Rejsekortselskabet ejes initialt af DSB, HUR, ØSS, STS, VT, VAT og NT. Tanken er at ejerkredsen skal udvides med flere. De trafikselskaber som ønsker at bruge Rejsekortet skal indgå en aftale med Rejsekortselskabet. Man behøver dog ikke være medejer for at bruge systemet (man kan være bruger), og også private trafikudbydere kan tilslutte sig. Erfaringerne viser, at det er hensigtsmæssigt at have en meget klar organisation, der står for udbud og den efterfølgende implementering og drift. Organisationen skal være fuldt dedikeret til opgaven med at indføre Rejsekort. Efter grundige overvejelser blev det besluttet at vælge en aktieselskabsform. De involverede parter; trafikselskaber, takstmyndigheder, operatører, entreprenører, Rejsekortselskabet og leverandøren vil indgå i et samspil. Trafikdage på Aalborg Universitet

11 Rejsekort Dok aug Rejsekort a/s står for: gennemfører udbudet og indgår aftale med en leverandør, styrer og kontrollerer udvikling, implementering og drift, indgår aftaler med brugerne om betingelserne for at bruge systemet, sikrer at systemet videreudvikles. Leverandøren står for: udvikling, installation og idriftsættelse, vedligehold, drift, videreudvikling, finansiering, evt., udvikling af nye forretningsområder. Trafikselskaberne står for: at bruge systemet, at have kundekontakten, at drive salgskanaler, Takstmyndighederne står for: at fastsætte takster og i fællesskab, at fastlægge billetprodukter og rejseregler. Forretningsmæssige perspektiver Rejsekortet har et potentiale i kraft af sin landsdækkende udbredelse og store kundemasse hovedparten af alle danskere får et Rejsekort. Dette potentiale forventes at kunne udnyttes til andet og mere end til betaling for den kollektive transport, til gavn for kunderne, trafikselskaberne og leverandøren. Der kan blive tale om udnyttelse til betalingsformidling, service i forbindelse med rejser, adgangskontrol, studiekort, kantinekort og meget andet. Der er gennemført en omfattende analyse af mulighederne og om hvorledes disse muligheder kan udvikles. Konklusionen er, at sådanne anvendelser mest hensigtsmæssigt udvikles i privat regi, hvorfor denne opgave er udbudt som en del af det samlede udbud. Strategiske perspektiver Trafikdage på Aalborg Universitet

12 Rejsekortet gør det lettere at være kunde i den kollektive trafik, og det giver de kollektive trafikselskaber mulighed for at blive mere effektive. På kort sigt er det afgørende at Rejsekort A/S gives den fornødne handlekraft og gennemfører et udbud på en effektiv måde, og får det grundlæggende system etableret og idriftsat. Det forudsætter målrettethed hos Rejsekort A/S og dets ejerkreds. På sigt er der ingen der vil kunne forstå, at man tidligere kunne klare sig uden den store fleksibilitet og sikkerhed, der sikres af de servicepakker, der tilbydes gennem udnyttelsen af Rejsekortsystemet. Trafikdage på Aalborg Universitet

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort.

Systemet bygger på billetter og kort af pap og papir; kontantbilletter, ti-turs-kort og personlige og upersonlige periodekort. Projekt REJSEKORT af Projektchef Hans Holmgren, Hovedstadens Trafikselskab Projekt REJSEKORT er et fælles projekt mellem HT, DSB, Ørestadsselskabet og privatbanerne (Østbanen, Hornbækbanen, Gribskovbanen,

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW

%XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW N O T A T %XV 7RJ7DNVWVDPDUEHMGHW 1LHOV0RUWHQVHQ%XV 7RJ6HNUHWDULDWHW Takstsamarbejdet er et af målene med Bus & Tog Samarbejdet, der blev etableret som projekt i foråret 1996. Foruden takst- og billetsamarbejdet

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011. Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 5. maj 2011 105 Transportministeriet. København, den 6. april 2011. a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Takster for øvrige billettyper. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Takster for øvrige billettyper Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 8 Bilag 1 Takster på øvrige billettyper Indledning og baggrund

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12

1. Indledning 4. 3. Rejseregler og forretningsbetingelser 12 3.1 Forretningsbetingelser 12 3.2 Grundlag for forretningsbetingelser 12 Bilag 6 Salg og service Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Salg af rejser 5 2.1 Salgskanaler 5 2.1.1 Betjent salg 6 2.1.2 Krav til drift og vedligehold på stationer og ved betjent salg 7 2.2 Billettyper

Læs mere

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik

Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Business case - rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Forhistorie for denne business case... 3 2 Hvad er rejsekortet?... 4 2.1 Uddybende

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune

Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe. TEKNIK OG MILJØ Trafik og Veje Aarhus Kommune Kollektiv Trafik Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 Hermed svar på 10-dages forespørgsel omkring dels kontantautomaterne i bybusserne og dels alternative muligheder

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Driftsoptimering og passagerinformation med bustelematik

Driftsoptimering og passagerinformation med bustelematik Projektkoordinator Jan Jessen, Sydbus Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Projektleder Jørgen Birk, COWI A/S Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Trafikdage på Aalborg Universitet 2003 1 Baggrund Driftsoptimering

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu

Midttrafiks influenza beredskab. Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Situationen lige nu Midttrafiks influenza beredskab Beredskabsgruppe Træffer beslutning og kommunikere på Midttrafiks vegne i forhold til en evt. pandemi - Overvåger udviklingen

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet.

Hvilken af de to typer rejsekortudstyr, der installeres i bussen, aftales særskilt mellem Midttrafik og busselskabet. Rejsekortet Midttrafik billetsystem, Rejsekortet indeholder dels kontaktløse chipkort, dels et system til kontantbillettering. Udstyr til kontantbillet erstatter det eksisterende udstyr, inkl. klippekortsmaskiner,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 1. HALVÅR 2013 14. august 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport for første halvår 2013 indeholder 4 afsnit. I det første afsnit sætter Helle Fuhrmann fokus på, hvad

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere