Jubilæumsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsskrift 1922-2012"

Transkript

1 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB I AALBORG

2 Jubilæumsskrift D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB

3 Indhold Forord...3 Dansk Amerikansk Klubs jubilæumsskrift...3 Stort tillykke fra Aalborg...4 Indledning...5 Stiftelsen...6 DAK...7 Borgmester for en dag...9 Lord Mayor of Aalborg for a day...10 Sommerhus i Blokhus...12 Rebild fest igen!...14 Fællesreje til Amerika...15 Fællesrejse Fællesrejse i juli - Frokost- Rebildfest - Folkefest og Banket...19 Program for 4. juli festlighederne i Aalborg i Præsidenter gennem alle årene...23 Æresmedlemmer...24 Stiftelsesfest...25 Hilsner fra Amerika års jubilæum års jubilæet års jubilæum års jubilæum...29 Formidling af lejligheder...30 St. Cloud State University i Aalborg...30 Den sidste besøgsrejse til U.S.A...33 Dansk Amerikansk Klubs Garden Party...34 Dansk Amerikansk Junior Klub...40 Dansk Amerikansk Klubs...42 Jubilæumsfond...42 Borgmesterfrokost...44 Den største ære...45 Velkommen vi vil Jer byde...46 Talen for Amerika!...46 Danish American Mayors Club...47 Vort blad...48 Danish American News...48 Aalborg bys borgmester bliver æresmedlem...48 Ny præsident i Eks. Mayors Club...48 Stella s træ...49 Et ekstra træ!...49 Årets gang...50 Dansk Amerikansk Klub...56 Opsætning og tryk: Freka Grafisk A/S. Tlf

4 Forord Med dette jubilæumsskrift byder Dansk Amerikansk Klub velkommen til klubbens 90 års jubilæum. Ved stiftelsen i 1922 var formålet bl.a. at Dansk Amerikansk Klub skulle forestå festarrangementer i forbindelse med Rebild festlighederne for at give de mange besøgende amerikanere og dansk-amerikaneres ophold i Aalborg indhold og festlighed! Sådan begyndte det og sådan er det nu 90 år senere. Gennem de mange år siden stiftelsen har Dansk Amerikansk Klub været båret af en solid og engageret medlemskreds, som sammen med klubbens bestyrelser har skabt og fastholdt de mange gode og velkendte traditioner i klubbens aktiviteter. Som det vil ses i Jubilæumsskriftets gengivelse af begivenhederne gennem årene, så har Dansk Amerikansk klub udviklet sig hele tiden. Kendte arrangementer er fastholdt og udviklet. Nye arrangementer er kommet til og er nu med som fast bestanddel i klubbens mange opgaver. Joh - det er skam en aktiv 90 års jubilar. Dette jubilæumsskrift fortæller om - og viser - sekvenser fra klublivet igennem de mange år. De fleste af klubbens medlemmer vil ved læsningen af Jubilæumsskriftet kunne genskabe sig erindringer om mange gode og festlige oplevelser i Dansk Amerikansk Klub. Og mon ikke læseren samtidig bliver inspireret og styrket i sin lyst til at være med. Det gælder klubbens nuværende medlemmer, men også de mange læsere, som endnu ikke er blevet medlem af Dansk Amerikansk Klub. Allerede her er det på sin plads at rette en tak til alle de, som på forskellig vis har trukket med i Dansk Amerikansk Klubs lange liv og samtidig udtrykke vished om, at der venter en lys og spændende fremtid for Dansk Amerikansk Klub. Jubilæumsskriftets tilblivelse er båret af en redaktionsgruppe med Inger Østergaard som drivkraften. Tillykke og tak for et spændende og flot Jubilæumsskrift i anledning af Dansk Amerikansk Klubs 90 års jubilæum. En varm tak til alle for jeres indsats og bidrag. Et stort tillykke til Dansk Amerikansk Klub med sit 90 års jubilæum. Jens Søndergaard Præsident D.A.K. DANSK AMERIKANSK KLUB Jubilæumsskrift

5 Stort tillykke fra Aalborg 90-års fødselsdag. Disse ord sætter uden tvivl en masse tanker i gang hos rigtig mange mennesker. Med et lille smil på læben mindes vi den komiske sketch, hvor James nytårsaften varter Miss Sophie op - på sin helt specielle måde. Nu er der jo ikke umiddelbart en masse sammenlignelige punkter mellem sketchen og Dansk Amerikansk Klub - og dog. Når jeg tænker på Dansk Amerikansk Klub, så er det blandt andet ord som traditioner, samlingssted og venskaber, der dukker op - og netop disse ord er også gennemgående for sketchen. Men så stopper det sammenlignelige også! Bortset fra selvfølgelig de 90 år! Jeg vil gerne ønske Dansk Amerikansk Klub i Aalborg rigtig hjertelig tillykke med 90-års jubilæet. Det er altid meget imponerende at opleve det engagement og den ildhu, der altid er forbundet med klubben og dens mange aktiviteter, og jeg har dyb respekt for klubbens mange tilbagevendende initiativer, som betyder så uendelig meget for en stor gruppe mennesker. Dansk Amerikansk Klub har fx. en stor andel i de meget tætte relationer, der er skabt mellem Danmark, USA og Canada. I har altid gjort en betydelig indsats for at styrke venskabet og heldigvis ofte med Aalborg som et centralt omdrejningspunkt. Det sætter byen stor pris på. Klubben har også en stor rolle i forhold til at støtte og opfordre vores unge mennesker til at drage ud i verden og møde den med et åbent sind. Og så er der selvfølgelig de forskellige arrangementer i forbindelse med 4. juli festen. Også her er klubben garant for mange gode og faste traditioner. Både Gardenparty et og Borgmesterfrokosten er arrangementer, som mange mennesker ser frem til hvert år, og jeg må sige, at jeg i mit efterhånden mangeårige borgmesterembede hvert år nyder at give mine borgmesterbeføjelser videre til en kompetent person den ene dag om året. Det er mit håb, at Dansk Amerikansk Klub også i årene, der kommer, vil blive ved med at værne om de mange gode traditioner og dermed fortsat skabe glæde og gode oplevelser for rigtig mange mennesker. Hjertelig tillykke med de første 90 år! Henning G. Jensen borgmester 4 Jubilæumsskrift

6 Indledning At få lov til at fordybe sig i D.A.K. s gamle papirer, breve og bøger har været et stor og spændende opgave for mig, og der har virkelig været drev i folkene bag klubben, helt fra dens start i Opgaverne har gennem årene været rigtig mange - der har været meget store arrangementer - køb og drift af sommerhus i Blokhus og fællesrejser gennem mange år til USA - ja, helt fra 1930 og frem til 1987 blev disse rejser gennemført med et eller to bestyrelsesmedlemmer som rejseledere. I de første mange år var det rundrejser, men senere blev det på andre måder. Rejselederen hjalp deltagerne til først New York og efter nogle dage der, blev de hjulpet til de forskellige lufthavne og banegårde for at komme rigtigt videre på rejsen, frem til slægt og venner i USA. Udnævnelserne til Borgmester for en dag, startede i oprettelse af Dansk Amerikansk Klubs Jubilæumsfond i 1982 og Eks. Mayors Club i Jeg håber, dette jubilæumsskrift vil glæde kommende læsere. Det har været herligt for mig. Tak til udvandrerarkivet, Ebert Jensen jun. og alle øvrige, som har hjulpet med materiale til denne bog. Inger Østergaard Maj 2012 Jubilæumsskrift

7 Stiftelsen Dansk Amerikansk klub blev stiftet den 16. august 1922 her i Aalborg på foranledning af nogle fremsynede og meget ihærdige mennesker, der havde været på rejse til USA, og var vendt tilbage til det gamle fædreland igen. Nogle der havde mod til at gå i gang med opgaven og virkelig yde noget! I de gamle papirer og breve står der skrevet: Idéen til en Dansk Amerikansk Klub i Aalborg blev lagt i Skomagerværkstedet California mellem Skomagermester S. Sørensen, Agent Mikkelsen og andre, gennem samtaler om Amerika og om tiden, de havde opholdt sig derovre. Efter antallet af dansk-amerikanere i vor by skulle en sådan forening uden vanskelighed kunne oprettes. Ved et første forsøg syntes det imidlertid ikke så ganske let. Den skulle grundes på levedygtige fortsætter. Og det gjaldt i hvert fald om at finde folk med ledende ånd - og som var i besiddelse af initiativet til at sætte foreningen i system. En betingelse for at blive medlem var, at man havde været bosat i USA eller Canada, men af forskellige grunde var returneret til fædrelandet! Der blev averteret i byens blade, og den aften, hvor man første gang skulle samles (i en forsamlingsbygning på Mølleplads) blev det uheldigvis regnvejr, og der mødte kun 6 (seks) deltagere! Det var imidlertid mennesker, som ikke havde i sinde at give op. Man blev enige om, hver for sig, at finde nye emner, og berammede et senere møde. Dette møde blev holdt på National den 16. august 1922, og her var der kommet så mange til stede, at Maj Jubilæumsskrift man kunne starte Klubben under dens nuværende navn Dansk-Amerikansk Klub i Aalborg, vælge en bestyrelse samt udarbejde og vedtage klubbens første love. Bestyrelsen kom til at bestå af: Buntmager W. Lindskou, Præsident Uhrmager Petersen (Daddy), Vicepræsident Maskinass. Vilh. Howarth, Kasserer Glarmester A. Honoré, Sekretær Fru Truelsen På det første bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at klubben som kendetegn skulle anskaffe sig et emblem. Det blev foreslået og vedtaget at flytte møderne til Palads-Cafeen, der stillede lokaler til rådighed. Det vedtoges, at hvert nyt medlem skulle betale et indskud på 5 kroner og kontingentet sattes til foreløbig 50 øre pr. medlem pr. måned. Mødeaftenerne berammedes til den første og tredje onsdag i hver måned. Den første generalforsamling blev afholdt den 4. oktober, og her blev der foretaget en rekonstruering af bestyrelsen, hvor Fru Nina Jacobsen indtrådte som sekretær i stedet for glarmester Honoré. Allerede i 1926 bliver Dansk Amerikansk Klub medlem af 4. juli komiteen, og specielt arrangementerne her omkring havde stor interesse. På en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 1970 vedtages lovændringer, så der nu også kan optages medlemmer, der ikke har boet eller været i USA, som passive medlemmer! m

8 DAK I 1928 sendes der brev ud om Dansk Amerikansk Klub og dens opgaver! D.A.K. (som klubben populært kaldes) er Dansk Amerikansk Klub i Aalborg, der har taget den opgave op at samle alle herboende kvinder og mænd, som i kortere eller længere tid har opholdt sig i U.S.A eller Canada, for i forening at bevare sproget og minderne derovre fra, dels ved læsning af danske og amerikanske blade, som udgives derovre, dels ved diskussion, foredrag, oplæsning og selskabelige sammenkomster. Jubilæumsskrift

9 D.A.K. stiftedes i 1922 og dens tilblivelse skyldes en del af klubbens nuværende medlemmer, der tog tanken op om at søge og gøre noget for samling og underholdning af de besøgende dansk-amerikanere her i Aalborg, når disse, særlig efter Rebild festen mødte op i flok og følge uden nogen samlingsplads. Tanken vandt straks bifald blandt flere hjemvendte, der ønskede at være med til at fejre vore landsmænd fra den anden side under deres besøg her. Der er siden da udført et stort arbejde i denne retning, og at Aalborg er det store centrale midtpunkt næst efter Rebild ses bedst derved, at der år efter år samles flere og flere dansk-amerikanere til disse festligheder, som er blevet så populære ved jule- og nytårstid og særlig ved 4. juli. D.A.K. er den første og eneste forening her i landet, der er startet udelukkende af hjemvendte danskamerikanere med ovennævnte opgaver på sit program. D.A.K. arrangerer - i samarbejde med Aalborg Turistforening - den velkendte årlige folkefest, som Aalborg by lader afholde til ære for de besøgende dansk-amerikanere, og som finder sted i det smukke anlæg Kilden umiddelbart efter tilbagekomsten fra Rebild den 4. juli. Anlægget er i den anledning smukt og kunstnerisk illumineret. Foruden koncert af forstærket orkester samt stort sangkor, har fremragende talere ved denne lejlighed med glimrende evner tolket den broderskabsfølelses ånd, der besjæler danskheden på begge sider af Altanten. Festen, der har været besøgt af til DANSK mennesker, slutter med et stort fyrværkeri i danske og amerikanske farver. D.A.K. afholder årlig den 5. juli en festbanket, hvortil dansk-amerikanere fortrinsvis har adgang. Tilslutningen til denne har altid været glimrende, næsten større end pladsen har tilladt, og har altid forløbet til deltagernes udelte tilfredshed, hvorpå klubben har modtaget mange beviser. D.A.K. 8 Jubilæumsskrift D.A.K. er fremdeles uden noget som helst vederlag til tjeneste med at arrangere sammenkomster og udflugter for dansk-amerikanere under besøget her, når blot hovedtrækkene opgives, og at vi tillige får en betimelig arrangementsfrist. D.A.K. har arrangeret banketter og sammenkomster for følgende loger og foreninger: 1924 Sangforeningen Harmonien Chicago Leder: C.P. Ditlefsen 1925 Dansk Brodersamfund Leder: John Christensen, Cincinatti 1927 De Sammensl. Danske Forenningern, Racine Leder: Chr. Christensen, Racine 1928 Dania California Leder: C. Redsted Pedersen, s.fransisco 1928 D. Kirkelige og D. Sammenslutn. Ungdom Leder: A.H. Jurgens, Menominee 1929 ventes bl.a. Dana Kirel, Blair, Nebraska Leder: Prof. Walvo B. Nielsen 1930 er anmeldt flere sammenslutninger bl.a. Dansk Brodersamfunds logerne i California og De sammensl. Danske Foreninger Leder: Chr. Christensen, Racine. D.A.K. har foruden sit arbejde i broderskabets tjeneste også et ønske om at kunne nå så vidt, at vi kan sætte foden under eget bord i et hjem, hvor vi kan byde vore landsmænd fra den anden side velkommen på en sådan måde, at de føler sig rigtig hjemme her iblandt os, og dette ønske håber vi med tiden at få realiseret til gensidig gavn og glæde. D.A.K. har her i korte træk berørt klubbens arbejde i de svundne år (6 år) og står rede til at møde fremtiden. Skulle der imidlertid findes loger, selskaber eller enkelte personer derovre fra, der måtte ønske nærmere oplysning om et eller andet, vedr. besøg herhjemme, står klubben gerne til tjeneste, ligesom den til enhver tid vil være behjælpelig med råd og dåd, hvis nogen efter mange års fravær kommer hjem og eventuelt kunne ønske at henleve sine sidste dage i vort gamle fædreland Danmark. Dansk Amerikansk Klub, Aalborg AMERIKANSK KLUB

10 Borgmester for en dag Den første Borgmester for en dag I 1928 blev der under Dansk Amerikansk Klub s frokost den 4. juli udnævnt en Borgmester for en dag - nemlig Martin Cramer, fra San Francisco, California. Det var første gang, det skete og en stor ære for den udvalgte dansk-amerikaner. Denne hæder tilfalder stadig hvert år en person, der gennem sin aktivitet inden for det dansk-amerikanske samarbejde, har bidraget til at udbygge og forstærke forbindelsen og aktiviteterne mellem Danmark og Amerika. Der har været mange kendte navne gennem årene, men også personer, der i en i øvrigt travl hverdag, også har ydet et stort og egennyttigt arbejde, uden at blive kendt herhjemme for det, også dem søger Dansk Amerikansk Klub at tage hensyn til. Denne tradition videreføres, så der stadig hvert år udnævnes en ny Borgmester for en dag. Borgmestervalget ligger i Dansk Amerikansk Klub s bestyrelses regi og er altid en meget velbevaret hemmelighed. Først dagen før kontaktes den udpegede (skal være sikre på at vedkommende er på besøg i Danmark) og selve udnævnelsen foretages af Aalborg Bys borgmester. Borgmester i 2011 blev Erik Pedersen fra Solvang, California. Bag på det gamle foto står der skrevet med fin håndskrift: Farvel kære Aalborg og tak for al din elskværdighed. Jeg glemmer dig aldrig! Borgmester N.B. Nelson, Spokane, WA Kaptajn Klinker I 1929 faldt valget på Kaptajn Klinker. Tidligere præsident Ebert Jensens søn, Ebert, kan fortælle, at C.J. Klinker ankom til Aalborg i overalls. Hans far måtte tage ham med til er herreekviperingshandler, og få ham klædt på, før han kunne deltage i Dansk Amerikansk Klubs frokost og modtage byens nøgle. Jubilæumsskrift

11 Victor Borge I 1976 var det præsident/planteskoleejer Martin Thomsen, der udnævnte Entertaineren Victor Borge til Borgmester for en dag, og det var en festlig frokost med hr. Borges vanlige humor! I 1999 blev der afholdt en 90 års fødselsdagskoncert i Aalborg Hallen med / for Victor Borge, under overværelse af en fyldt sal. Han underholdt ca. 2 timer, uden afbrydelse. - alene på scenen! Denne aften var han ledsaget af sin datter Rikke Borge. Efterfølgende blev der afholdt en reception for medlemmer og gæster fra Rebild selskabet og Dansk Amerikansk Klub, og da Victor Borge hilste på daværende præsident Egon Østergaard, var hans kommentar: De er da vokset siden sidst - ja, humoren var der stadig! Lord Mayor of Aalborg for a day i Dansk Amerikansk Klub, Aalborg present: 1928 Martin Cramer San Francisko. CA Kaptain Klinker San Francisko. CA, 1930 Vald. Hansen Texas Jack San Suan. TX 1931 Walter Raarup New York. NY 1932 Hans Tuesen Chicago. IL 1933 Ludvig Mosbak Askov. MN 1934 W.S. Pedersen Florida (Appelsinkongen) Mrs, T. Klitgaard San Francisko. CA 1936 Indian Chief Whirling Thunder Illinois 1937 George Houmann Racine. WI 1938 N.B. Nelson Spokane. WA 1939 Walther Eriksen New York. NY 1946 Ch. Sørensen Milwaukee. WI 1947 John Hansen Bettendorf.IA 1948 Jean Hersholt Beverly Hills. CA Carl Brisson New York. NY 1950 Margaret Kohler St. Louis. CA C.B. Christensen Scenectady, NY 1952 Anton Christensen Racine. WI 1953 Fred Johnson Detroit. MI 1954 George Ugilt Chicago. IL 1955 Mathilde Ibsen Jensen New York. NY 1956 Hj. Bertelsen Elmwood Park. IL 1957 Otto Nielsen Seattle. WA 1958 Hans Kirkegaard Chicago. IL 1959 Sv. AA. Smith Brooklyn NY 1960 George Tikøb Bush Atlanta. GA 1961 Gunnar Jensenius Chicago. IL 1962 John Pedersen Chicago il 10 Jubilæumsskrift

12 1963 Ted Hansen California Fred Hansen Chicago. IL 1965 Axel Østergaard Los Angeles. CA Aksel Nielsen Chicago. IL 1967 Viggo Tarnow Solvang. CA Bernhard Daugbjerg Houston. TX 1969 Hein Christensen St. Thomas 1970 Mrd. Rigmor Eriksen Detroit. MI 1971 Ferdinand Sørensen Solvang. CA Marshall Fredericks Birmingham. MI 1973 Olaf Juhl 1974 Gorm Larsen Gig Harbor. WA 1975 Niels Nielsen Chicago 1976 Victor Borge Greewich. CN 1977 Levi Person Solvang, Ca Mrs. Petersen Florida 1979 Verner Thomsen USA 1980 Carl Larsen Detroit Knud Hoffmeier 1982 Christian Castenskjold Rancho Santa Fe, CA 1983 Axel Springborg Los Angeles. Ca Joseph Krentzel Fair Lawn. NY 1985 Erik Meyer Yorba Linda, CA Winstrup Olesen Beverly Hill, FL 1987 Asbjørn Gade Jacksonville. FL 1988 Stella Jensen Solvang. CA 1989 Chris Steffensen Hoffman Estate. IL 1990 Bent Lernø Simi Valley. CA Tom Paulsen Clyde Hill. WA 1992 Poul Dalby Andersen Los Angeles. CA Palle E. Vraast-Thomsen Pacifica. CA Hakon Andy Andersen Artica. CA Florence M. Hansen Tucson. AZ 1996 C.Poul Lindholm Maple Plains. MN 1997 Anne Marie Gore Pasadena. CA 1998 Carlo Christensen Glendale, CA 1999 Peter Ørum St. Charles, IL 2000 Henning O. Pedersen Sonoma. CA 2001 Annelise Sawkins Minneapolis. MN Bent Hansen Solvang. CA 2003 Tor D. Jensen Wilmette. IL 2004 Kirsten Kane Morristown. NJ 2005 Aage Møller San Mateo. CA 2006 Nadine Poulsen Seattle. WA Lowell Kramme Des Moines, Iowa 2008 Carl Wilhjelm Columbus, New Jersey 2009 Stewart Hansen West Demoines. Iowa 2010 Poul Egon Roge Northbrook. Ill Erik Pedersen Solvang. Ca. Jubilæumsskrift

13 Sommerhus i Blokhus På generalforsamlingen den 2. oktober 1928 blev der nedsat et byggeudvalg, og allerede i begyndte man at samle penge ind til før omtalte sommerhus. I lovene blev der tilføjet: Hvert halve år henlægges mindst 25 % af den ved regnskabets opgørelse tilstedeværende kassebeholdning til Byggefondet. Skulle klubben ophøre at eksistere, og hvis der ikke forinden er truffet nogen afgørelse med hensyn til dens mulige midlers anvendelse, overlades det til generalforsamlingen at tage bestemmelse derom i henhold til 7. Denne lov træder i kraft straks. I beretningen fra 1937 kan man læse følgende: Som det vil erindres fra sidste år var der i efteråret 1936 stillet forslag om køb af en byggegrund ved Blokhus. Det blev overdraget bestyrelsen at undersøge sagen. I vinterens løb blev der flere gange set på grunde ved Vesterhavet. Dette resulterede i, at vort medlem, dir. C.M. Larsen, Nørresundby, tilbød klubben 2 af sine byggegrunde ved Grønhøj, ca. 7 km. nord for Blokhus på i alt ca. 1,5 ha, ud mod Vesterhavet for kun 1.100,- kr. Efter at være forelagt generalforsamlingen i april, vedtog bestyrelsen enstemmigt at købe grundene. Nu håber vi snart at få vort eget sommerhus, som er tænkt bygget med køjepladser, således at vore amerikanske venner også kan tilbringe en dejlig og billig ferie ved det smukke Vesterhav, udtalte præsidenten. I 1938 skrives der: Efter nogle overvejelser var der en del betænkeligheder ved at bygge på den nyerhvervede grund i Grønhøj ved Blokhus, dels på grund af afstanden til Blokhus, dels på grund af de store byggeudgifter. Man så derefter om ikke der kunne findes en bedre beliggende grund med et sommerhus på. Det resulterede i, at vi købte læge Heilskov s sommerhus midt i Blokhus By for 5.000,- kr., hvoraf de 2.500,- kr. blev taget af klubbens formue, medens der blev tegnet aktier for et beløb af 2.500,- kr. ved medlemmerne. Der er 6400 kv.alen klit til, så den byder på udvidelsesmuligheder. I sommerhuset er der 10 sengepladser i 5 værelser, foruden køkken. Hele villaen har været udlejet til medlemmerne hele sommeren med tilfredsstillende resultat. Alle medlemmer har adgang til dagligstuen og grunden hver søndag hele sommeren igennem. Nu håber vi i en ikke for fjern fremtid at få en sal, hvor hele klubben kan være samlet, ligesom flere værelser ønskes tilbygget, så at de flest mulige medlemmer kan få lejlighed til at holde ferie ved det skønne Vesterhav. Efter præsidentens beretning oplæste assurandør Oluf Jensen regnskabet, det hidtil største i klubbens historie. Det balancerer med 6.967,- kr. Vognmand Ebert Jensen genvalgtes til præsident med akklamation. Sekretær havearkitekt Martin Thomsen, fortalte om husets indretning og hvordan man havde tænkt det skulle benyttes. Efter drøftelser omkring 4. juli arrangementerne samledes man ved kaffebordene, hvor der herskede den fornøjelige stemning, som er Dansk Amerikansk Klubs særkende. Senere vistes der film fra sommerens Amerikarejse. Blokhus i Dansk-amerikansk flagudsmykning Den officielle indvielse af sommerhuset foregik den 19. juni I Aalborg Amtstidende kan man dagen efter læse følgende: Dansk Amerikansk Klub i Aalborg indviede i går eftermiddag sit sommerhus - tidligere tilhørende læge Heilskov, ved Svinget i Blokhus. Medlemmer med familie, i alt ca. 50 store og små, stævnede i strålende sol mod havet og klitterne. Blokhus var i søndagens festdragt, ved de mange 12 Jubilæumsskrift

14 En del af de ca. 50 medlemmer med familie små maleriske sommerbeboelser vajede flagene, enkelte havde til ære for klubben foruden Dannebrog hejst det amerikanske flag! Deltagerne i indvielseshøjtideligheden samledes foran det nymalede og pyntelige hus til en kort indvielseshøjtidelig. Præsidenten Ebert Jensen bød velkommen og gav en kort orientering om tilblivelseshistorien, inden præsidenten gav ordre til at hejse flagene. Dannebrog først og derefter The star Spangled Banner! - og medlemmerne sprang op fra gryder og marehalm - og sang stående et vers af den danske og amerikanske nationalsang. Derefter var det officielle program slut. Præsidenten havde erklæret huset for åbnet og i køkkenet snurrede primusapparaterne, og snart bredte en liflig kaffeduft sig gennem de hyggelige stuer. En del af selskabet indtog kaffen ude på den store veranda. Indvielsesfestdagen sluttede med en middag på Klitgaards Badehotel. Der herskede omkring festbordene som sædvanlig en umådelig humørfyldt stemning, der synes at være et særkende for festerne i D.A.K. Her udfoldes et foreningsliv, der ikke er stivnet i Fru Ebert Jensen og sønnen Ebert på trappen ved sommerhuset former, snærende etiketter - man er som brødre og søstre. Man hjælper hinanden for den gode sag, det er at styrke båndene mellem landsmænd på begge sider af Altanterhavet. Der blev ved bordet holdt en række taler - således præsident Ebert Jensen, skomagermester Jensen, havearkitekt Thomsen, rigsdagsbetjent Svenningsen, buntmager Lindskov, blystøber Hermansen m.fl. Dagen sluttede med kaffe og en svingom i Strandingskroen. I 1941 fremgår det, at der jo efter krigens udbrud har været vanskeligheder med at komme til Blokhus og få den dejlige oplevelse ved vandet, men på et punkt er der gode nyheder. Grunden i Grønhøj er blevet solgt til bagermester Olesen, og på den måde er sommerhuset i Blokhus nu fri af gæld. Bestyrelsen har fået grunden ved sommerhuset i Blokhus i fin stand og det resterende vil ved sammenhold også blive rettet med tiden. Sommerhuset er ikke nogen indtægtskilde i 1941, men alligevel en glæde for os, udtaler præsidenten Ingvar E. Olesen i sin beretning. I pinsen havde bestyrelsen og andre medlemmer af Jubilæumsskrift

15 klubben sat sig for, at huset skulle fikses op i Blokhus, og de fik noget fra hånden. Der blev luftet ud, spulet, rystet madrasser og påført 40 kg. maling! Da arbejdet var tilendebragt sagde præsidenten, at alt var såre godt, det havde været en travl dag, men med et godt resultat. Pinsedag overraskede hr. spindermester Bibby os ved at overrække bestyrelsen 2 nye flagsnore. Huset i Blokhus har altid været et smertens barn, men i år 1943 er det den rene elendighed! På grund af trafikforhold og andre forhold, der har gjort rejselivet besværligt, har det ikke været til at leje ud, så det har i året givet et underskud på kr. 20,21! I 1944 hedder det i en meget kort omtale af sommerhuset: Om sommerhuset er der ingenting at sige i år. På grund af forholdene må vi lade det passe sig selv. Efter 2.den verdenskrigs ophør i står der om sommerhuset: Det er i en miserabel forfatning, skaden tyskerne har forøvet på det er takseret og andrager ca. kr ,- foruden en forladt bunkers på grunden. Efter 2.verdenskrig blev sommerboligen solgt og pengene sat i obligationer. m Rebild fest igen! Efter krigsårene blev der igen i 1946 afholdt Rebildfest med frokost og banket og Dansk Amerikansk Klub kunne igen udnævne en Borgmester for en dag nemlig Chr. Sørensen, fra Milwaukee. Wi. Efter den lange dvaletilstand var både 4. juli og Banketten i Kilden i år af særlig betydning for os, hvilket blev pointeret flere gange af talerne. Banket den 5. juli Tidsplanen var følgende, ved Banketten i Kilden den 5. juli 1946: Præsidenten byder velkommen og udnævner toastmaster: Dir. Alf Schiøtz-Christensen Efter velkomsten gives ordet til borgmester Marius Andersen, for byens velkomst Suppen serveres Prolog: Fru Thora Larsen Blomster til fru Larsen, (overtjeneren) Sang: Gregersens sang. Mel. I Danmark er jeg født Stegen serveres Tale af redaktør P.C. Jacobsen Sang: Der er et yndigt land samt Waendelings Sang Tale af overpræsidenten for de danske Brodersamfund i Amerika, mr. John Hansen, Davenport. Sang: My Country Tale af vicepræsident Ebert Jensen Isen serveres Sang: Palles sang. (mel. Der er et land) Tale af kontorchef Oluf C. Jensen Nøglen tilbageleveres Ordet frit Afslutning ved præsidenten Blandt andet blev der i talerne nævnt følgende Vi er på ny nået frem til freden og skal på ny være med til at bygge en verden op. At vi ikke er blevet glemt af gamle venner, havde vi også bevis for. Bankdirektør Hr. Robert Lund sagde ved Banketten, at han i år havde savnet Dansk - Amerikansk Klubs Bureau. Det arbejde havde man tidligere taget som en selvfølge, og da det i år ikke blev udført, havde man savnet det. Borgmester Marius Andersen sagde også her, at han påskønnede Dansk Amerikansk Klubs virke for at fastholde båndene med landsmænd i Amerika, og han lovede os fortsat den støtte, byen engang havde ydet os, men som grundet besættelsen og festernes ophør var blevet afbrudt. m 14 Jubilæumsskrift

16 Fællesreje til Amerika Den første fællesrejse til Amerika blev gennemført i og ved rejsens afslutning blev der sendt et fælles brev til alle deltagere på rejsen ombord på skibet Frederik den VIII. Brevet var afsendt fra Aalborg den 10. oktober I brevet blev alle deltagere budt velkommen hjem til Danmark igen: Efter en forhåbentlig vellykket rejse, nærmer Rejseselskabet sig nu snart Hjemmets Havn, hvor De vil blive modtaget af Slægt og Venner, der byder Dem velkommen hjem, fra denne begivenhedsrige Tur blandt Landsmænd, derovre i det fjerne Vesten. Dansk Amerikansk Klub i Aalborg ønsker også at bringe Deltagerne et Velkommen Hjem førend Selskabet skilles, og ønsker tillige at bringe Selskabet en hjertelig og velment TAK for Tilslutningen til turen. Vi har stadig gennem pressen og korrespondancer fulgt Eder på denne eventyrlige rejse, hvor Modtagelsen til tider har været fyrstelig. Vi erfarer tillige at det heller ikke har manglet på Personlighe- Jubilæumsskrift

17 der hvor det gjaldt at repræsentere gamle Danmark, og vi bringer i denne forbindelse en Hilsen og Tak til Dhrr. Slagtermester Olsen, Kbh. Ing. Carlsen, Hr. Farsø og fru Stationsforstander Søborg m.fl., der så smukt har bistået Ledelsen ved de forskellige festlige Lejligheder derovre, Ja, en tak til Alle der har bidraget til at denne første fællesrejse er falden så heldig ud, Håber det har været en oplevelse der sent vil glemmes. Det skulle være så kært ved Lejlighed at hilse på dem når De besøger Aalborg - og skulle nogen finde anledning til at offentliggøre sine indtryk angående turen, vil vi være glade ved at modtage samme. Hermed byder D.A.K. hele Rejseselskabet ombord Frederik den VIII et hjerteligt Velkommen hjem På D.A.K ` vegne M.J. Simonsen Sekretær Fællesrejse 1938 Ligesom de tidligere års rejser vil gæsterne fra Danmark blive modtaget af Det danske Amerika hvor de kommer frem. Der var nedsat komiteer, der skulle sørge for, at gæsterne fik det størst mulige udbytte af deres rejse, efterhånden som de kom frem. Ældste deltager på denne rejse var den 82 årige Lars Jensen fra Nørre Tranders, der for første gang skulle besøge familie i USA. Inden afrejsen havde han besøg af Aalborg Amtstidende - og han fortæller til journalisten, at han glæder sig meget il rejsen, men han skal lige have sin have pænt i orden inden. For første gang skal han besøge sin søn, skræddermester Jensen, Waseca, Minnesota. 16 Jubilæumsskrift Min søn har længe bedt mig komme på besøg, og da jeg hørte om D.A.K rejse, tilbød min søn at betale turen. Lars Jensen bliver så spurgt, om han så måske ikke bliver derovre? men svaret er prompte - Nej, det tror jeg ikke. Man må jo ikke arbejde derovre! Aalborggenserne dansede på Gripsholm i aftes! Et gammelt avisudklip fortæller følgende: Vi er nu nået et godt stykke ud i Nordatlanten, og nægtes kan det ikke, at her gynger det lidt. Humøret er alligevel højt, alle er raske, og vi har mange adspredelser. Gamle Jensen er fremdeles gruppens midtpunkt, og han siger med galgenhumor, at han ikke havde ven-

18 tet så megen opmærksomhed før sin begravelse! Dansen går hver aften, nu i aften indleder vi med biografforestilling. Bagefter lægger Dansk-Amerikansk Klub ud med vor snart berømte Vupti- Gine. Hilsen til venner og pårørende. Turens ældste - Fru Flyger fra Aalborg og den 82 årige Lars Jensen fra Nørre Tranders Anstrengende dage på Gripsholm Blege, men fattede viste alle fællesrejsens deltagere sig igen i dag efter gårdsdagens højes ø. Der er ingen søsyge mere og humøret er stigende. Den 82 årige deltager er dagens helt. Han klager over, at der er for få damer til at danse med, til at han kan holde sig i træning! Menuen i dag stod på gule ærter, flæsk og pandekager. Dagen går ellers med badning i svømmebassinet, cykling eller tennis. Kl serveres frokosten. Kl eftermiddagskaffe, hvorefter man promenerer til middage kl Kl er der biografforestilling og derefter dans. En anstrengende dag, men vejret er strålende og søsyge bandlyst. m Rejseselskabet ved Niiagara vandfaldet Jubilæumsskrift

19 Fællesrejse i 1939 Det var rejser med et stramt program deltagerne kom ud for, men med mange store oplevelser til følge. Rejsen i 1939, der var kommet til i samarbejde med Svenske Amerika Linien i København - resulterede i følgende rejseplan: Der var afrejse med Gribsholm fra Gøteborg den 13. juli til New York, hvor man blev et par dage, herefter til Buffalo og Niagara Vandfald, hvorfra turen gik til Detroit. Her sås automobilfabrikkerne m.v., siden blev det Chicago og turen endte i den store danske koloni i Racine, Wisc. Hjemturen gik fra Chicago til Washington D.C. hvor blandt andet krigergravene i Arlington blev besøgt. Efter besøg i Philadelfia gik turen videre til New York, hvorfra der blev sejlet den 14. sept. Det blev en meget interessant tur og med god tilslutning - hvor også ikke-medlemmer kunne deltage! Der deltog 40 personer og en meget kyndig rejseleder hr. Thomsen. Program for fællesrejsen 1939 Deltagerne ombord på Gribsholm 18 Jubilæumsskrift

20 Programet for rejsens første del så således ud: Afrejse fra Gøteborg juli kl. 11 Ankonst New York juli Afgang fra New York juli 9.00 a.m. Ankomst til Niagara vandfald juli 6.30 p.m. Afgang fra Niagara Vandfald juli 1.20 p.m. Ankomst til Detroit juli 7.10 p.m. Afgang fra Detroit juli 7.20 a.m. Ankomst til Chicago juli om eftermiddagen Afgang fra Chicago juli 8.00 a.m. Ankomst til Racine juli om eftermiddagen Afslutning på 1.ste del af fællesrejsen,...mandag den 31. juli Den mellemliggende tid frem til hjemrejsen den 14. september blev så brugt til at gøre familiebesøg / og eller rejse rundt på egen hånd i det store land. Disse fællesrejser vedblev at være en del af Dansk Amerikansk Klubs program, dog senere på andre måder, men de foregik helt frem til juli - frokost - Rebildfest folkefest og banket Præsident Ebert Jensen skriver om festlighederne i Vi var på forhånd klar over, at besøget i 1934 ville blive langt større end de foregående år, og komiteen havde også derudfra forberedt arrangementet godt. Ebert Jensen Bureau var oprettet på Odd Fellow Palæet med telefon og fuld betjening, klar til at modtage den store invation. Komiteen havde i god tid sikret sig talere til folkefesten den 4. og til Banketten den 5. juli, henholdsvis hr. generalkonsul Geo. Bech, N.Y. og minister Otto Wadsted, Washington, samt amerikas gesandt i København, Mrs. R. Bryan Owen m.fl. Ebert Jensen var præsident i 10 år og ved sin afgang blev han udnævnt til æresmedlem. Jubilæumsskrift

Danish American News

Danish American News Danish American News Nr. 79 Juni 2012 27. årgang www.dansk-amerikansk-klub.dk DANSK AMERIKANSK KLUB 4. juli-dage Program for festlighederne i Aalborg og Rebild Mandag d. 2. juli kl. 10.00-12.00 Dansk Amerikansk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere