30 DANSKE NOVELLER EN ANTOLOGI MED BIOGRAFISKE NOTER CHARLES HAUGBØLL CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN 1942 SAMLET AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 DANSKE NOVELLER EN ANTOLOGI MED BIOGRAFISKE NOTER CHARLES HAUGBØLL CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN 1942 SAMLET AF"

Transkript

1 30 DANSKE NOVELLER EN ANTOLOGI MED BIOGRAFISKE NOTER SAMLET AF CHARLES HAUGBØLL CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN 1942

2 INDHOLD Med biografiske Noter FORORD af Biblioteksdirektør Thomas Døssing 11 HANS BJERREGAARD: Bryllupsfrokost 13 Født 2. Marts Søn af Kommunaldirektør Knud B. Provinsjournalist. Free-lancing i København. Debuterede med en Samling Prosastykker, Lille sjove Verden (1937). Har senere udsendt Digtsamlingerne Blæsten og Det mærkelige Aar samt Romanerne Drømmevagabond og Fanget. H. C. BRANNER: En halv Alen Vand 17 Født 23. Juni Søn af Rektor ved Ordrup Gymnasium Chr. B. Student 1921, Filosofikum, Prqvinsskuespiller, Uddannelse i Forlagsboghandel. Vandt 2. Præmie i Statsradiofoniens store Hørespilkonkurrence Debuterede med Romanen Legetøj (1936) derefter Barnet leger ved Stranden (1939), Drømmen om en Kvinde (1941) og Novellesamlingen Om lidt er vi borte (1941). JOHS. CHRISTENSEN: 34 Mand og en Baad 29 Født 18. Oktober Postbud. Debuterede 1941 med Romanen S Mand og Amanda. SIGURD ELKJÆR: Sidsel 39 Født 6. Februar 1885 paa Horsensegnen og har udgivet følgende Bøger: Anders Grøn (1915), Hans Nielsen Smed (1918), Sejer (1921), Under Uvejret (1922), Fedet og Plov (1923), Busens Horn (Digte 1925), Rane 09 Kirsten (1926), Helle Arvidsdatler (1928), Charlotte Dalgaard (1932), Jacob og Hagar (1935), Mellem Hav og Fjord (1936), Et Muldskud i Havel (1937), Landfast (1938), Niels Tambours Datter (1940), Jens Rytter (1941). Mellem Hav og Fjord fik den danske Pris i en international Romankonkurrence. LECK FISCHER: Kongens Billede 47 Født 26. Marts 1904 i København. Søn af Grosserer Otto L. F. Præliminær- og Handelseksamen. Bankmand og Forlagskonsulent. Produktion: Leif den Lykkelige, Romantrilogi ( ), (Folkeudgave 1935), Karrégade 23 (1930), Abehuset (1931), En Dreng fra Gaden (1932), Kontormennesker (1933), De! maa gerne blive Mandag (1934), Fesfen i Skelsted (1936), Hvordan i Morgen (1938), En Kvinde paa Furre (1940), Kaptajnen (1941).

3 Skuespil: Krøbling, Før Syndfloden, Barnet (filmatiseret), J det tomme Hus, Fraskilt, Syndebukken, De sorte Fugle, 1 Lyst og Nød, Jeg vil være en anden. Alle opførte. Filmsmanuskripter. Hørespil. Novellist og Kronikør til Dag- og Ugeblade. PETER FREUCHEN: Forvirret Nat i Alaska 53 Født 20. Februar Søn af kgl. Vejer og Maaler L. B. F. Student fra Nykøbing F., cand. phil. Deltog i Danmarksekspeditionen med Knud Rasmussen. Første Thuleekspedition Bestyrer af Thule Kartograf paa 5. Thuleeksp. Rejser til det arktiske Rusland Leder af Filmseksp. (Metro Goldwyn Mayer) til Alaska Filmsmanuskript Eskimo Rejser i Nord- og Syd- Amerika Foredragsrejser i U. S. A Rejser til det arktiske Sibirien 1937 og til Lapland Forfatterskabet: Grønland, Land og Folk, Storfanger, Rømningsmænd, Nordkaper, Ivalu, Grønlandske Problemer, Flugten tit Sydamerika, Min grønlandske Ungdom, Min anden Ungdom, Knud Rasmussen, som jeg kendte ham. Sibiriske Ævenlyr. JOHANNES LINDSKOV HANSEN: Glardrengen 61 Født 20. Juli 1907 af jydske Forældre. Har levet sin Barndom i Jylland. Tog Realeksamen, derefter Landvæsenselev, Opsynsmand paa en Tvangsarbejdsanstalt, Journalist og Redaktør. Debuterede 1935 med Romanen Nedenom og hjem. Derefter Perronen i 1937 og Genrejsere MARTIN JENSEN: Kirkebryllup." 71 Født Husmandssøn fra Thy. Landarbejder. Student Debuterede samme Aar i Vild Huede. Udgivet: Hjertets Uro, Digte (1933), Med Kors over Døren, Miljøskildring fra Thy (1933), 28. April, satirisk Digt (1934), Der brænder en Ud, Digte (1935), Vestenvind, moderne Bonderoman (1942). Endvidere aktuelle Digte og Kulturkritiske Artikler i Dagspressen. ELLEN KIRK: Afsked i en Provinsby 79 Født Student fra Ing. Jespersens Skole. Barnepige i England og Stuepige i Frankrig. Debuterede 1931 med Romanen: Med Fjerkost og Kasserolle. Har senere udsendt Romanen Opgør. Oversætter og Novelist. HANS KIRK: Patricier og Plebejer 87 Broder til Ellen Kirk. Født 11. Januar 1898, Søn af Læge Kirk i Hadsund. Blev Student fra Sorø i 1916, studerede Jura, tog juridisk Embedseksamen, Volontør ved det danske Gesandtskab i Paris, derefter Sekretær i Københavns Magistrat. Afsked 1925, har derefter levet som Skribent. Medarbejder ved Arbejderbladet til 22. Juni Hovedværker: Fiskerne, Daglejerne, De nye Tider. MOGENS KLITGAARD: Brunkul 97 Født 23. August 1906 i København. Søn af Afdelingschef E. K. Debuterede 1937 med Romanen: Der sidder en Mand i en Sporvogn. Har senere udsendt: Gud mildner Luften for de klippede Faar (1938), De røde Fjer (1940), Ballade paa Nytorv (1940) og Radioromanen Elly Petersen (1941). ERLING KRISTENSEN: Almindelige Mennesker. 111 Født 9. Juni 1893 paa Holte Hede i Tolstrup Sogn, Vendsyssel. Søn af Landarbejder. Kom 17 Aar gi. i Mekanikerlære. Fik eget Værksted 25 Aar gi. Debuterede 33 Aar gi. Har udsendt Romanerne: Støtten, Byen mellem lo Taarne, Stodderkongen (oversat til svensk, hollandsk og russisk), Ler, Kværnen maler, Drejers Hotel, Menneske mellem Mennesker, samt Novellesamlingen Noget for enhver Smag, Hørespil og Kroniker, samt Noveller i Dagspressen.

4 TOM KRISTENSEN: Det gaadefulde Bjærg 117 Født 4. August 1893 i London. Søn af Fabriksmester P. L. K. Student (Henrik Madsens Skole) 1911, cand. mag Lærer i Engelsk ved Købmandsskolen. Studierejser Japan og Kina, korteree Rejser i Europa. Literaturanmelder ved Politiken. Har udgivet bl. a.: Digtsamlinger: Fribytterdrømme (1920), Mirakler (1922), Paafuglefjeren (1922), Verdslige Sange (1927), En Fribytters Ord (Udvalgte Digte 1933), Mod den yderste Rand (1936), Digte i Døgnet (1940), En Kavaler i Spanien, Prosa og Digte (1926). Romaner: Livets Arabesk (1921), En Anden (1923), Hærværk (1930) og Novellesamlingen Vindrosen (1934). Talrige Oversættelser. MOGENS LINCK: Familien Papins Sommerferie 129 Født Debuterede som Forfatter i 1934 med Pelshuen, en psykologisk Kriminalstudie i Romanform. Skrev siden 3 Bøger, den sidste i 1940: Damen med den rode Hat, humoristisk Kriminalroman. Har desuden skrevet Noveller, Kronikker og Artikler. EVALD LONGFORS: Afvikling 139 Født i København 1904 som Søn af Sejlmager L. Debuterede i 1925 med Skuespillet Hjemløs paa Arbejdernes Teater. Udgav 1928 Novellesamlingen Nonne. Derefter Stemninger, Digte 1932, Brogede Tæpper, Digte En Række Hørespil, Radiomontager m. m. KAI MUNK: Tretusinde Kroner 145 Født 13. Januar 1898 i Maribo. Student (Nykøbing F.) Cand. theol Sognepræst i Vedersø samme Aar. Har bl. a. skrevet Skuespillene: En Idealist, I Brændingen, Ordet, Kærlighed, Sejren, Han sidder ved Smeltediglen, Diktatorinden, Himmel og Jord, Puslespil, Fugl Fønix og Egelykke, der alle har været opførte, samt Filmsmanuskriptet Christian den 11. Endvidere Digtsamlingerne: Os bærer den himmelske Glæde (1934), Vedersø Jerusalem retur (1934), Navigare Necesse (1940). VIGGO F. MØLLER: Ordet, der aldrig blev udtalt 157 Født 24. April 1887 i Odense, Søn af Branddirektør M. Hovedværker: Nerver (1920), Sære ofl Gale (1928), En Sten bliver kastet paa Vandet (1929), Kyx (1932), / Kraft al mig selv (Vers, 1936) og Den excentriske Hverdag (1937). Redaktør af Vild Hvede. BERTEL BUDTZ-MttLLER: Seks drenge henter bedstemoer hjem 167 Født 13. Juli 1899 i Viborg. Søn af Stadsdyrlæge Muller i Thisted. Forstmand, Officer. Debuterede som ekspressionistisk Dramatiker og Essayist En Række Bogudgivelser til Leder af Arbejdernes Teater til Har foruden sine dramatiske Arbejder bl a. udsendt to store Bind Noveller, Thyboer, som efterfølges al endnu et Par Bind. JØRGEN NIELSEN: Ekstratoget 175 Født 1902 i Midtjylland og var i sin Barndom og Ungdom beskæftiget med Landbrugs- og Tørvearbejde. Provinsjournalist fra 1923 til 27 og debuterede som Forfatter i 1929 med Novellesamlingen Lavt Land. Har senere udsendt: Offerbaal (1929), De hovmodige (1930), En Kvinde ved Baalet (1932), Vi umyndige (1934), En Gaard midt i Verden (1936) og Dubet (1940). TAGE NISSEN: Renterne 183 Født 1899 i Esbjerg. Af fynsk Bonde- og sønderjydsk Højskoleslægt. Læste til Dyrlæge, men rejste til Sydamerika. Arbejdede som Landmand, Mekaniker, Gartner, Huslærer og Godsskriver i Argentina,

5 Brasilien, Uruguay og Chile. Medarbejder ved den danske Avis Syd og Nord i Buenos Aires. Nogle Aar som Sømand. I Redaktionen af Søfartsmagasinet Vikingen. Free-lancing Noyelist og Journalist. Har udsendt: Pampas, en Afhandling, Undervejs, Rejseerindringer. JOSEF PETERSEN: Antipoden 193 Født 16. September Søn af Sognepræst N. F. P. Autodidakt, Murer, Kunstmaler, Literaturanmelder. Debuterede 1910 med Mitkas Billede, har senere udgivet bl. a.: Kongeofret, En Verden stiger al Havet, Søfareren Vitus Bering. To Sølvmedaillebelønnede Olympiadedigte, Euryale (Paris 1924) og Agronauterne (Los Angeles 1932). Endvidere Novellesamlinger, Skuespil, Hørespil og Digtsamlinger. NIS PETERSEN: Aftenbønnen 201 Født i Vamdrup 22. Januar Faderen Garver, Moderen Tandtekniker. Efter disses Bortgang (ca. to Aar gi.) opdraget hos Bedsteforældrene, et pensioneret Lærerpar i Herning. Realeksamen her og derefter modstræbende i Apotekerlære en kort Tid. Videre Journalist, Reporter, rejsende Korrespondent en Aarrække. Vagabonderende Free-lancing indtil 1931, da Romanen Sandalmagernes Gade fremkom. Forud var udsendt Digtsamlingen Nattens Pibere, og nu fulgte (kronologisk) En Drift Vers, Digte, Til en Dronning, Digte, 99 Bemærkninger, Aforismer, Spildt Mælk, Roman, Engle blæser paa Trompet, Noveller, Stykgods, Digte, samt Dagtyve og andre, Noveller. ERLING POULSEN: En Dreng løber bort 211 Født 29. Januar Opvokset i et nørrebrosk Arbejderkvarter. Forlod den almindelige Kommuneskole og blev Arbejdsdreng, senere Kontormand, indtil Debuterede, efter lidt free-lancing-journalistik og Ugebladsnovelistik, i 1940 med Romanen: Blaat er altid pænt. Derefter Digtsamlingen Vers (1941). Drengebogsforfatter. Bornepsykologiske Studier. HANS SCHERFIG: Butleren 215 Født 8. April 1905, Søn af Direktør S. D. S. Student fra Metropolitanskolen Foretog Studierejser i Østrig, Frankrig og Amerika. Udstillede paa Kunstnernes Efteraarsudstiling 1928 til 38. Paa Corner og Høstudstilling i Debuterede som Forfatter 1937 med Fortællingen: Den døde Mand. Har senere udgivet: Den forsvundne Fuldmægtig og Det forsømte Foraar. HANS SEVERINSEN: Fangen Kvinde giver man ikke tilbage Født 1900 i Varde. Har arbejdet i Manufaktur, Kolonial, Forsikring og flere andre Brancher, Steward paa Englands- og Frankrigsbaade, Parkeringsmand, og sidst Tjener paa Storebæltsfærgen. Debuterede 1939 med Der kan ske saa meget paa otte Dage, derefter Delfinen (1940) og Løvet falder i Oktober (1941). Novelist. SOYA: Satire 231 Født i København 30. Oktober 1896, Søn af Maleren S. Student fra Metropolitanskolen Aaret efter Filosofikum. Derefter en Aarrække free-lancing-journalist. Har bl. a. skrevet Teaterstykkerne Parasitterne, Den leende Jomfru, Hvem er jeg? Avner for Vinden, Brudstykker af et Mønster, To Traade i Tæppet. Novellesamlinger: Ganske almindelige Mennesker (1930), Handlingen foregaar i Danmark (1936), Smaa venlige Smaafisk (1941) samt Fortællingen Jeg kunde nemt ta' 100 Kroner (1931) og En Gæst (1942). Hørespilforfatter. KNUD SØNDERBY: En Fanger i en Baad 237 Født 10. Juli 1909 i Esbjerg. Søn af Grosserer S. Student (Øregaard) cand. jur Dagbladsmedarbejder (Nationaltidende, Berligske Tidende).

6 Debuterede 1931 med Romanen Midt i en Jazztid. Derefter: To Mennesker mødes (1932), En Kvinde er overflødig (1936), De kolde Flammer (1940) og en Samling Skitser: Grønlandsk Sommer (1941). PETER TUTEIN: En virkelig Dag 243 Født den 2. April 1902 i Varde. Lærte Landvæsen i to Aar, rejste til Østgrønland som Fangstmand 1921, forliste med»teddy c i Storisen 1923, kom hjem Efteraaret Derefter paa Sælfangst i Hvidehavet Foraaret 1925, til Sydøstgrønland om Efteraaret. Sydamerika rundt i 1929 og vandt»martins«jack London Præmie i 1930 og rejste samme Aar gennem Canada, Alaska og U.S.A. Tog paa Sælfangst igen i Har skrevet Bøgerne: Fangstmænd, Larsen, Larsen vender hjem, SIS Bolivia, Sin egen Fjende, Den blaa Sø, Hørespil og Noveller. OLE VINDING: Diana 249 Født 1906, Søn af Journalist V. Har opholdt sig i Frankrig fra 1924 til 1935, som Korrespondent for københavnske Blade og samtidig Medarbejder ved flere franske Aviser og Tidsskrifter. Har udsendt: Spanien i Nærbilleder (1937) Reportage fra den spanske Borgerkrig og En anden Verden (1941). Desuden en Række Noveller i danske og udenlandske Blade. CAI M. WOEL: Den rigtige Slutning 259 Født i København 1895, som Søn af Købmand W. Tog første Del af Lærereksamen fra Blaagaards Seminarium, men opgav Læsningen og gik i Boghandlerlære. Drev selvstændig Boghandel og Forlagsvirksomhed fra , og har siden levet som Forfatter. Har bl. a. udgivet: Novellesamlinger: Gloria (1929), Hverdagsmennesker (1933), Forunderlige Hverdag (1937), Lukkede Veje (1939), Naar det bedste gaar fra os (1941). Romaner: Mit Livs Elvira (1930), Mænd paa Femogtredive (1931), Søger de ydmyge Steder (1932), Døden gaar fordi (1933), En Roman om To (1934), Det gamle Sogn (1935), Af samme Stof som Drømmen (1936), De, som bor i Glashus (1936), Dannevirkenietter (1937), Kærlighedens Lyst (1939), Riget af Evighed (1940). Smaa Prosastykker og literaturhistoriske Arbejder

Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen

Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen Det åndens vejr Om Martin Jensen - en digter fra Thy Svend Sørensen Bogen hedder Vestenvind ; den skulle snarere hedde Østenvind efter det andens vejr, der blæser i den. Så negativt indledes anmeldelsen

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015l Jaruplund Højskole i samarbejde med Dansk Forfatterforening ARBEJDENDE UGEKURSUS FOR FORFATTERE, ILLUSTRATORER

Læs mere

BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden.

BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden. BLICHERNOTER indeholder Om Blichers digtdebut 1814 Generalforsamling. Generalforsamlingsberetning Om Blicher-noveller der har tilknytning til Vestlig Profil. Eneboeren på Bolbjerg Henrik Ljungberg Kniplerinden

Læs mere

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy

Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy SYDTHY ÅRBOG 2011 1 Udgivet af: Egnshistorisk Forening for Sydthy Redaktionsudvalg: Eigil T. Andersen, Ullerupvej 5, 7760 Hurup, tlf. 97 95 31 65 E-mail: eigil.andersen@karby.dk Poul Martin Kjær, Valmuevej

Læs mere

DANSK GENNEM 300 AAR

DANSK GENNEM 300 AAR DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Bøger fra Forlaget. mellemgaard

Bøger fra Forlaget. mellemgaard mellemgaard Bøger fra Forlaget 2014-2015 Indhold Krimi- og spændingsromaner Aldrig stille ind i natten....5 Blå lys....6 De gode græd og de onde lo...7 Diamanter varer ikke evigt....8 Du er en ond mand...9

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 -

Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Blå bog for 3. real C årgang 1967. 40 års jubilæumsfest den 22. september 2007-1 - Indholdsfortegnelse Anna O... 3 Bente... 5 Birgit... 6 Elin... 7 Gunhild... 8 Hanne E.... 9 Hanne G... 10 Inge... 12 Ingrid...

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

SØREN AABYE KIERKEGAARD

SØREN AABYE KIERKEGAARD SØREN AABYE KIERKEGAARD - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3-4 Søren Aabye Kierkegaard - hvordan var

Læs mere

Stuk, storby og Søgelys

Stuk, storby og Søgelys Stuk, storby og Søgelys 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. HERMAN BANG: STUK... 2 1.1. HERMAN BANG... 2 1.2. STUK... 4 1.3. STORBYEN I STUK... 9 4. JACOB PALUDAN:

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Ludvig Holberg: Epigrammer

Ludvig Holberg: Epigrammer 1/ 25 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Ludvig Holberg: Epigrammer Udvalgte og oversatte fra latin af Sigurd Müller Version 1.3-02.10.2006 En god ven forærede mig for nylig Sigurd

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang

Haabløse Slægter. Herman Bang. The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang Haabløse Slægter Herman Bang The Project Gutenberg EBook of Haabløse Slægter, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere