Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Forår 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Stx SpA Lone Janderup Jensen 3spA4 3s spansk Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til spansk sprog og kultur (uge 43-50) Titel 2 Fortsat introduktion til spansk sprog og kultur samt udvikling af basale kommunikationsfærdigheder (uge 2-6, 8-12 og 14-21) Titel 3 Guatemala - La hija del puma (uge 33-41) Titel 4 Jóvenes españoles (uge 43-50) EKSAMEN Titel 5 Artistas famosos (Picasso y Frida Kahlo) (uge 47-51) Titel 6 Cuba (uge 2-6 og 8-10) Titel 7 Pandillas (uge og 17-21) EKSAMEN Titel 8 Jóvenes latinoamericanos (uge 33-41) Titel 9 Almodóvar: Todo sobre mi madre (uge 43-49) Titel 10 Titel 11 Argentina (uge 2-6) EKSAMEN El sueño de una vida mejor en España (uge 8-11) EKSAMEN Titel 12 Videre arbejde med eksamenstema er (uge 15-19) Side 1 af 17

2 Titel 1 Indhold Introduktion til spansk sprog og kultur 1g Kernestof: Grundbog: Buena idea Claus Pedersen m.fl. (Alinea 2007) Stk 1-5 Supplerende stof: Uddrag fra andre begyndersystemer : Eso es 1 stk 5 og 10 bl.a. Forskellige opgaver til træning af præp, hay og estar Billedbeskrivelse Undervisningsfilm: Mi vida loca stk 1-5 Film: Volver Avisoverskrifter Links Sang: Me gustas tú 16 blokke Udtale Elementært gloseforråd (identitet, familie, bolig, (intro),nationalitet, tal. Basal grammatik :præsens af verber på ar, ser, estar, ir, hay; før nutid/perfektum af verber på ar, spørgeord, talord 1-100, (intro)adjektiver Lytteforståelse, Læseforståelse Klasseundervisning og par-arbejde. Mindre skriftlige opgaver og øvelser i relation til begyndersystemet. Titel 2 Fortsat introduktion til spansk sprog og kultur samt udvikling af basale Side 2 af 17

3 kommunikationsfærdigheder Indhold Fortsat arbejde med begyndersystemet Buena idea (tekstbog + øvebog) stk 6-19 og supplerende materiale: Tekster fra andre begyndersystemer (A que sí, Tapas, Eso es 1, Vamos) Billeder Links til netsider Interaktive grammatikøvelser (bl.a. Kirstens grammatik) Buena idea 2, stk 9:Cada oveja con su pareja (præsentation og net-dating) Skriftlig aflevering med præsentation af dig selv og profil af din drømmekæreste. Undervisningsfilm: Mi vida loca stk 6-20 (som opsamling på eller forberedelse til det aktuelle stof) Film: Volver Cooperative learning en español: Emner, der kan supplere lærebogen Oplæg omkring spansk/latinamerikansk kultur: 1) Shakira (Amanda og Cecilie) 2) Jenifer López (Rebecca og Zofia) 3) Ricky Martín (Julie og Amalie) 4) Antonio Banderas (Line og Marina) 5) Picasso (Katrine og Pernille) 6) Salvador Dalí (Benjamin, Ida og Maria) 28 blokke Fagets grundlæggende færdigheder ( basalt ordforråd, grammatik, udtale) Arbejde omkring tale- lytte - læse og skrive disciplinerne Der arbejdes med personrelaterede og almene emner. I den indledende fase lægges hovedvægten på spansk kultur. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, oplæg for klassen Informationssøgning og grammatiske øvelser på nettet Titel 3 Guatemala La hija del puma Side 3 af 17

4 Indhold Kernestof: html Muere artista mexicano Alejandro Santiago (bearbejdet og gloseret) (Zayra cruz/oaxaca 22/07/2013) Youtube: video om Alejandro Santiagos liv og kunst, spec 2501 migrantes : La hija del puma (Kaleidoscope 1995 Clausen og Ringgaard) (episodios 1-2; esc 6-11, og Supplerende stof: Filmen La hija del puma Doku DR El día de los muertos Filmen El Norte (immigration fra Guatemala, gennem México til USA) 16 blokke Fokus på overgangen fra begyndersystemet til autentisk tekst med repetition og udvidelse af ordforråd og repetition af det grammatiske stof fra 1g. Fokus på verberne og introduktion af datiderne (imperfecto/pretérito) og futuro, Refleksive verber, poss pron, pers pron. Guatemala i 1980 erne. Undertrykkelsen af mayaindianerne og deres kultur og kampen for menneskerettighederne. Flygtningeproblematikken. Klasseundervisning, par- og gruppearbejde, informationssøgning, grammatiske øvelser på nettet og skriftligt arbejde Titel 4 Indhold Jóvenes españoles EKSAMEN Kernestof Side 4 af 17

5 La buena vida (Eva Rosenkilde) Gyldendal 2008 (bog + dvd) Kap 1 Estrella de Sevilla Kap 3 Mireia de Barcelona Kap 6 Alejandro de Madrid 3g: La generación de los mil euros pp (dansk indledning + uddrag vedrørende Carolina) i Nuevos retratos (Ole Loumann Gyld 2008) Skr opgave: El trabajo (los jóvenes ni-ni, y si no hay trabajo? La generación de mil euros) Supplerende stof: Ung i det kriseramte Spanien Spaniens tabte generation Navisen.dk/blog/spaniens-tabte-generation/ Los jóvenes españoles (kap 11 i Tapas) Tekst og film: Elena una joven española (Tengberg Media) Dvd er til La buena vida Juanes: La camisa negra Uddrag fra Mi querida familia (dvd + opgaver) (Eva Rosenkilde Gyld 2013) DR: Tillykke Spanien (første 20 min) Filmen Volver (Almodóvar) Skr opgave: Vivir en casa 14 blokke Unge spanieres drømme, interesser, livsværdier, familierelationer og problemer. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 5 af 17

6 Titel 5 Artistas famosos (Picasso y Frida Kahlo) Indhold Gruppearbejde: Oplæg om Picasso og udvalgte malerier (baggrund og billedbeskrivelse) Ekskursion til Jorn Museet i Silkeborg: Jorn <<<< Picasso Myter og møder 28/11/13 Tekst om Frida Kahlo (Hola) Filmen Frida Skriftlig aflevering (arbejdsark) 12 timer Picassos liv og billedverden Frida Kahlo: liv og billeder Gram: aspekt (imperfecto og pretérito) Klasseundervisning, informationssøgning, gruppearbejde og oplæg Ti tel 6 Cu ba In Ker d nes ho tof: ld Cu ba nos (An ny Ho lmg aar d For lag et EA 200 4): Fak ta om Cu ba (in dle dni ng pp 6-10) dan sk 1. Inf or ma cio nes sob re Side 6 af 17

7 Side 7 af 17 Cu ba: 1.1 Fid el Cas tro y el triu nfo de la rev olu ció n (p 11) 1.2 Ch e Gu eva ra (p 11) : gru ppe arb ejd e Ret rat os cu ba nos. On ce his tori as de la

8 Side 8 af 17 Cu ba act ual. (Ol e Lo um an) Gyl d La sals a es par a todo el mun do Alb erto el coch ero Su ppl ere nd e sto f: Fil m: Befo re nigh t falls Do ku: sm å BB

9 Side 9 af 17 C fil m 1-2 San g: Y en eso llegó Fid el Gl oria Est efa n Cua ndo Cub a sea libre Wi ki om Gl oria Est efa n 3g: Vid ere arb ejd e me d per spe ktiv erin g O m 15 blo

10 Side 10 af 17 fa n g kke S ær li ge fo k us p u n kt er Cu ba før og nu Re pet ere før nut id, div ers e pro n, ser, esta r, hay, Gl ose træ nin g V æ se nt li gs te ar be jd sf or m er Kla sse un der vis nin g, inf or mat ion ssø gni ng, gru ppe arb

11 ejd e, Titel 7 Indhold Pandillas EKSAMEN Kernestof: Filmen Sin nombre Doku: Entras si quieres, sales si puedes (Carlos e Isabel) Sang: Maná: Pobre Juan https://www.youtube.com/watch?v=evd0kvjm6we Terminsprøven: Emigrantes desaparecidos Supplerende stof: Retratos latinos en California (Kledal og Ringgård, Systime) Kap 5: Los Angeles og banderne pp Forskellige synopser til Sin nombre (Revolver Entertainment) BBC National Geografic M13 America s Deadliest Gang 42 min https://www.youtube.com/watch?v=ufgvpnvhxuu Filmen Las voces inocentes (film om borgerkrigen i El Salvador) Avisartikler fra danske aviser: Jyllandsposten: Nye flygtningestrømme på vej mod Europa (5. Dec 2011) (arbejdsspørgsmål på spansk til de danske artikler) Filmen La jaula de oro (om nogle unge guatemaltekeres rejse fra Guatemala over Mexico mod USA for at få et bedre liv) 9 blokke De kriminelle bander, deres miljø og ritualer (herunder filmen Sin nombre) Fokus på lytteforståelse, læseforståelse og samtale Grammatik: pretérito, imperfecto og verber generelt, rep adjektivernes gradbøjning, Side 11 af 17

12 udvidet nutid (estar + gerundio), før nutid (perfektum) Billedbeskrivelse Klasseundervisning, par- og gruppearbejde Præsentation af og introduktion til 3g eksamensopgaver Side 12 af 17

13 Titel 8 Indhold Jóvenes latinoamericanos Kernestof La identidad contrastada Jóvenes en Latinoamérica (Ole Nicolaj Mikkelsen og Pablo Riismøller) Gyld 2013: Cap 1 Mariángeles de Argentina Me gustan las mujeres pp 7-20 Klip fra Evita Cap 2 Mario de Colombia Quiero una vida sin drogas pp Videre arbejde med tema erne drogas og sueños de una vida mejor ud fra: Narcocultura Gyld 2009 Filmen og uddrag af drejebogen til María, llena eres de gracia kap 2 pp Supplerende stof: Video er med narcocorridos (Los Tigres del Norte) Filmen La jaula de oro (om nogle unges rejse fra Guatemala til USA på jagten efter et bedre liv) 15 blokke Unge latinamerikaneres drømme, interesser, livsværdier, familierelationer og problemer. Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 13 af 17

14 Titel 9 Indhold Almodóvar: todo sobre mi madre Kernestof: Almodóvar: Todo sobre mi madre : film + uddrag fra drejebog (sec 1, 5-16, 28, 67,71, 108, 110, 114 Skriftlig aflevering: Eksamensopgave La revolución familiar 15 blokke Tema erne familia, homosexualidad, el SIDA mm Cooperative learning-strukturer, oplæg, informationssøgning på nettet Titel 10 Argentina EKSAMEN Side 14 af 17

15 Indhold Kernestof: La vida es un tango (Dolores Soler-Espiauba) Systime 2002 (uddrag) Skriftlig aflevering om forsvundne børn under den spanske borgerkrig: Eksamensopgave Los niños robados Supplerende stof: Avisartikler Sange: Adiós muchachos Caminito Mi Buenos Aires querido El día que me quieras Film La historia oficial (Luis Puenzo 1985) Baseret på virkelige begivenheder under la guerra sucia i 70 ernes Argentina. 9 blokke Kultur og samfundsforhold i Argentina med fokus på diktatur, los desaparecidos og las Madres de la Plaza de Mayo. Div Titel 11 El sueño de una vida mejor en España EKSAMEN Side 15 af 17

16 Indhold Kernestof: Moros en la costa kap 2,4, 7, 10 og 11. (Dolores Soler-Espiauba Kaleidoscope) Testimonios de inmigrantes ilegales en Gran Canaria df Supplerende stof: Video: DR TV Dokumentarudsendelse om bådflygtninge fra Nordafrika Blind passager mod Paradis søndag d.16.nov.2003 Retratos latinos en California (Ringgaard og Kledal Gyld 2012) p 11Push- og pull-faktorer 12 blokke Drømmen om et bedre liv i Spanien/Europa Grammatik: fokus på verbernes forskellige tider og de personlige pronomener. arbejdsforme r Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, oplæg, informationssøgning etc Side 16 af 17

17 Titel 12 Indhold Færdiggørelse af eksamensemner Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 12 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning/virtuelle /projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Spansk niveau A Rikke Camilla Apel SpA32-13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj_juni, skoleår 12/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning Hf og VUC Ska Spansk A-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad!

REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER. 1. Glosestorm. Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! REGELMÆSSIGE VERBER: AR VERBER Glosestorm Skriv 3 gloser til hvert verbum. Lær dem udenad! HABLAR (at tale): COMPRAR (at købe): TOMAR (at tage): COCINAR (at lave mad): LAVAR (at vaske): Se hvad din nabo

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Historie A Karen Kruse-Hansen (MB kandidat i 1.g) 3s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital

Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid ibog det ultimative studieværktøj Bliv digital 2014 HG Indholdsfortegnelse Velkommen til den digitale nutid og fremtid 3 ibog det ultimative studieværktøj 4 Bliv digital 5 Så er der adgang til nettet/ibøger under eksamen 7 Systime Kurser 8 Systime

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Handelsskolen

Læs mere

I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag.

I dette bilag er vedlagt de bilag der er til de enkelte skolebidrag. Bemærk at ikke alle skoler har bilag til deres bidrag. Bilag Bilag Dette materiale indeholder bilag til hovedrapporten for 4. Runde af projektet Undervisningsorganisering former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, hvor vi i denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Informationsteknologi

Læs mere

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu

GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu www.dansk.nu LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på www.dansk.nu GRY CLASEN MADS VESTERAGER Lærervejledning Sprog i Livet på www.dansk.nu

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse:

Årsplan. 7. årgang. Rønbækskolen 2009 2010. Indholdsfortegnelse: Årsplan 7. årgang Rønbækskolen 2009 2010 Indholdsfortegnelse: Indledning og status... 2 Årskalender... 2 Sociale mål for 7. årgang... 3 Personlige og sociale kompetencer... 4 Årgangs- og klasseregler...

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC

Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Horsens HF og VUC Hfe Religion

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Linda Bendiks Hasselström (LB)

Linda Bendiks Hasselström (LB) Kære selvstuderende i: Design C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 8-16 På mailadressen: LB@kvuc.dk Med venlig hilsen Linda Bendiks

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere