Jubilæumsskrift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jubilæumsskrift 1930-2005"

Transkript

1 Jubilæumsskrift

2

3 Aarhus Studenter-Sangere Syng dig sammen, Sangerskare, i et enigt Tonevæld! Inden spredt I atter fare, vil vi smelte Sjæl i Sjæl. Derfor til vor Tonefest, Sangerflok, vel mødt som Bedst! Sigvald Skavlan Århus 2005

4 2

5 Forord Det er ikke hvert år, at et kor fylder 75 år, og det vil Aarhus Studenter-Sangere selvfølgelig gerne markere. Dette finder sted i jubilæumsåret 2005 med en stor jubilæumskoncert, med en koncertrejse til Wien, og forhåbentlig også med udgivelse af en ny CD. Alle disse ting, måske med undtagelse af CD en, vil imidlertid blive glemt på et tidspunkt, og derfor vil Aarhus Studenter-Sangere også gerne forsøge at fastholde såvel fortiden som korets øjeblikkelige status; dette sker med udgivelsen af det jubilæumsskrift, som vi har fornøjelsen af at kunne præsentere her. Sidste gang, der blev udgivet et jubilæumsskrift, var ved vort 50-årsjubilæum i Dette skrift indeholder en udførlig og ganske morsom og læseværdig gennemgang af korets virke i de første 50 år, samt dele af korets forhistorie helt tilbage i 1920-erne. Dette skal derfor ikke gentages her, og i stedet vil den historiske gennemgang udelukkende omfatte perioden fra 1980 til og med udgangen af Som noget nyt har vi endvidere bedt nogle af korets medlemmer og dirigenten om at skrive nogle bidrag på essay-form. Dette skulle forhåbentlig give en idé om spændvidden i koret og være med til at bryde den stramme historiske fremstilling. Det er vort håb, at både sangerbrødrene, alment musikinteresserede og fagfolk vil kunne høste udbytte af det foreliggende skrift og at vore læsere vil slå en kluklatter op under læsningen af de mange festlige oplevelser, som er blevet studentersangerne til del. Til sidst skal jeg rette en stor tak til alle de sangerbrødre, der har forsynet os med værdifuldt materiale, til bidragsskriverne, og ikke mindst til Lars Mikkel Brix Gregersen, der har arbejdet hårdt med at redigere det omfattende billedmateriale. Århus, maj Claus Moltke-Leth 3

6 4

7 Indholdsfortegnelse Formandstanker ved en rund dag...7 Studentersanger med liv og sjæl...8 Aarhus Studenter-Sangere : Per Worsøe Laursen årsjubilæet...12 Vandmøllen i Apenninerne...13 Syvsoverne...14 Udlandsrejser : Uffe Most...20 Fynsk Forår...20 Ulrik Prinds af Danmark...20 Bellmaniana...21 Universitetets 60-årsfest...21 Koncert med Etta Cameron årsjubilæum...22 Udlandsrejser...23 Andre aktiviteter : Michael Deltchev...30 Ebeltoft Festival...31 Hyldest til hexen...31 Korfestival i Lukaskirken...31 Ebeltoft 700 år...32 Udlandsrejser...32 Andre aktiviteter : Dorthe Gårdbo...37 Messe til det nye årtusinde...37 Verdensrekord...38 Ship Ahoy...39 Universitetets 75-årsfest...40 Kulturnat...40 Hyldest til kronprinsparret...41 Udlandsrejser...43 Andre aktiviteter...48 At være dirigent for Aarhus Studenter-Sangere i det 21. århundrede...49 Hvorfor studentersanger?...53 Om en optagelse i Aarhus Studenter-Sangere anno Hvorfor er jeg studentersanger?...55 Consumatum est

8 6

9 Formandstanker ved en rund dag Af Michael Fuglholt, formand for Aarhus Studenter-Sangere Den, der måtte åbne dette jubilæumsskrift af lyst, er jo sikkert både glad for musik og måske lidt historisk interesseret. Et af de spørgsmål, som man kunne søge besvaret, kunne jo være, hvorfor det er værd at fejre Aarhus Studenter-Sangeres 75-årsjubilæum. En grund kunne være, at man ikke skal lade en lejlighed til at feste passere og det vil en rigtig studentersanger heller aldrig gøre. En anden grund kunne være at takke jubilaren for alt det, der var og det er der også grund til. En tredje og for mig måske vigtigste grund er at fejre, hvor godt det går for koret og alt hvad det står for. Hvis man kan lide at synge, kan man vælge mange karrierer. Man kan gøre det til sit levebrød eller man kan isolere det i sin bruser. Man kan også vælge en mellemvej og synge som amatør og så er der igen en stribe valg at gøre. Skal man synge solo eller i ensemble og skal det være i et band eller et kor og hvilken genre har man lyst til at kaste sig over? Når man vælger at synge i Aarhus Studenter-Sangere, har man både valgt at synge i mandskor og i en vis udstrækning at bevare den tradition for mandskorssang, der har trivedes ved i hvert tilfælde de nordiske universiteter. Det betyder ikke, at vi ikke efter bedste evne kaster os over snart sagt enhver genre for ind imellem at opdage, at lige netop dette materiale måske ikke egner sig så godt til en gruppe som os. Andre gange på en god dag lykkes det, så den tætte, egale klang, der kan kendetegne mandskorssangen, får os til næsten at være ligeglade med, om der er et publikum, for lykkefølelsen breder sig i en uanset. Jeg føler det helt klart som en gave at få lov til at være formand for koret i denne tid. Da jeg overtog hvervet, var det ligesom at få en kappe på mine skuldre, hvor forpligtelsen overfor historien og alt det særlige, der kendetegner studentersangerne med traditioner, kammeratskabet og musikken, stod klart. Det er nu ikke svært at finde motivationen til den opgave, for her er samlet en gudsvelsignelse af viden om de mest snurrige ting og en kærlighed til sproget og den hurtige replik, som nogen gange truer med at overdøve kærligheden til musikken. Den nuværende bestyrelse arbejder efter en handleplan, hvor vi skal arbejde på, at koret bliver et af de 5 bedste kor i Århus. Derfor måtte vi ligesom alle vore forgængere kæmpe med at rekruttere nye sangere og de unge har meget at vælge imellem. Vi prøver at løse opgaven ved at gøre os så synlige som muligt med ambitiøse og underholdende koncerter. Det næste er så at fastholde sangerne og her spiller kammeratskabet og tonen sangerne imellem ind, men sandelig også netop ambitionsniveauet. Jeg mener, at vi er rigtig godt på vej ved at fastholde linien med at have en meget dygtig dirigent Dorthe Gårdbo, som har fået koret til at synge flere rytmiske sange og hun kan få os til at synge pianissimo og det er svært især for mandskor. Nu er vi nået til jubilæumsåret med et rimeligt stort kor, der med en kæmpe arbejdsindsats er ved at slide sig frem til et brag af en jubilæumskoncert, der rummer både gammelt og nyt. Når jeg skal nævne højdepunkter for mine egne oplevelser med koret, tænker jeg på lyden af Rimskij-Korsakovs Pater noster i krypten under den russiske mindekirke ved Shipkapasset i Bulgarien og en kirkekoncert i Berlin, hvor vi præsterede pianissimo, så englene græd, men også situationen nu, hvor koret slider med en af de største opgaver i de sidste 25 år. Til lykke med os! 7

10 Studentersanger med liv og sjæl Af Helge Knub, æresmedlem af Aarhus Studenter-Sangere Den 20. februar 2005 kan Aarhus Studenter-Sangere (AS-S) fejre sin 75 års fødselsdag og med glæde se tilbage på en række gode år med musikalske og interne oplevelser. Traditionelt vil man ved en rund fødselsdag som denne give et historisk tilbageblik, men da de første 50 år er udførligt beskrevet i korets festskrift ved 50 års dagen, skal de ikke gentages her. Ifølge AS-S love er formålet fortrinsvis at dyrke flerstemmig mandskorsang og at fremme kendskabet til dansk sang og musik ved optræden i og udenfor Danmark. Mange kor er indstillet på fortrinsvis at dyrke bestemte musikalske genrer, men AS-S har valgt et bredt repertoire lige fra folkeviser, fædrelandssange, barbershop til moderne korarbejder med talekor og rytmisk musik. Studentersangerne i de nordiske lande har gennem årene kunnet glæde sig over, at komponister og digtere på eget initiativ eller på opfordring har bidraget med nye værker både med og uden instrumental ledsagelse, og her kan AS-S med glæde og taknemlighed takke for flere store værker lavet til specielle arrangementer, såsom nordiske studenter-sangerstævner, koncertrejser og korets rusgilder. For at leve op til sine lovbefalede formål har AS-S foretaget mange koncertrejser til udlandet, og det er foreløbig blevet til Bulgarien, England, Estland, Finland, Færøerne, Holland, Italien, Island, Norge, Rusland, Slovakiet, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, USA og Østrig; det har helt naturligt medført, at udenlandske sange og korværker er indgået i repertoiret, og her har medlemmernes sprogkunnen været af stor værdi. AS-S interne liv består mest af talrige prøver på repertoiret, men blandet med kammeratligt samvær; resultaterne skulle jo gerne komme andre til gode, og i kraft af det brede repertoire har man som regel til enhver tid kunnet finde netop det, der passede bedst til den aktuelle lejlighed. Og her har en historisk udvikling måske også spillet ind. Korets enkelt-medlemmer oplever ofte, at de præsenteres som studentersanger, hvilket tilsyneladende giver dem (og os) en særlig formodning om, at man venter noget specielt fra deres (vores) side. Andre kors medlemmer har vistnok ikke en sådan særbetegnelse. Denne forhånds-goodwill mærkes ved AS-S koncerter. Forklaringen har som antydet måske en historisk baggrund, der også har vakt videnskabelig interesse. I 1985 satte Det Nordiske Samarbejdsnævn for Humanistisk Forskning projektet Studentersangen i Norden i gang for hvert af de nordiske lande, og cand. mag. Anne Ørbæk Jensen fik overdraget opgaven for Danmark. I 1996 resulterede det i en 408 sider stor afhandling, Hellige Flamme. Studentersang i Danmark i 1800-tallet. Jeg er nok arveligt belastet som studentersanger. Min far var en af medstifterne af AS-S, og herved fik jeg lejlighed til at kende de andre stiftere allerede inden jeg selv blev medlem i Jeg lyttede med store øren, når bestyrelsen holdt møde hjemme, og noterede mig en række uformelle synspunkter og tanker, som de gjorde sig om AS-S virke. En del af disse erindringer har jeg nedfældet i maj 1995 i et notat på 12 sider til den daværende bestyrelse. Da jeg blev student i 1936 var min far formand for AS-S, som i foråret havde været på en vellykket koncertrejse til Göteborg. Som formand var han fint indlogeret hos en direktør, som han ikke så, men som havde stillet bil med chauffør til hans rådighed. I sommeren var han og jeg på ferie i Göteborg, og jeg var forundret over, at min far var meget interesseret i at finde ud af, hvor han havde boet! 8

11 Sang har altid været en del af gode fester; vi ved f.eks., at rektor ved den Lærde Skole, nu Aarhus Katedralskole, Martin Børup (ca ), skrev Carmen Vernale til en forårsfest for kommende studenter. Denne sang er fortsat på AS-S repertoire, og melodien kender mange fra rådhusets klokkespil. Og sang er stadig en væsentlig del ved AS-S fester, ikke mindst de mange drikkeviser. Men de særlige ruskantater er strøget. Årsagen er formentlig, at de kræver nogen tid at få indstuderet, og at dirigenterne ikke har villet spilde tid på det, når andre opgaver pressede sig på, hvilket synspunkt mange sangere delte. Koret har 2 specielt komponerede kantater; i 1940 Jørgen Jersilds med tekst af Morten Børup, selv gammel elev fra Aarhus Katedralskole, og Poul Schierbecks med tekst af Alex Garff fra 1945; hver på sin måde fremragende værker. Man kunne ønske sig, at de på ny kom til ære og værdighed og gjorde rusgildet endnu mere festligt. Når stamkoret først en gang har fået lært dem, er indstuderingen ikke særlig tidskrævende. Måtte denne animositet forsvinde, ikke mindst hos dem, der ikke kender værket til bunds! I Jersilds kantate indgår Carmen Vernale, som ved første opførelse gav problemer, da dirigenten havde ændret korudsættelsen, hvad komponisten absolut ikke syntes om; men det skulle i dag forhåbentlig være en saga blot. I de nordiske universitetsbyer var der i 1800-tallet opstået et ønske om, at man ved festlige lejligheder havde sanglig (kor)underholdning, og da der ikke var kvindelige studenter, blev det altså mandskor, der fik opgaven. Disse ofte til lejligheden sammensatte kor fik efterhånden også opgaver uden for universiteterne, når særlige musikalske og sanglige opgaver skulle løses. Det hørte til dagens orden, at komponister og digtere skabte større eller mindre kantater til offentlige begivenheder, hvad enten det nu var jubilæum, bryllup, fødselsdage eller begravelser, og ved sådanne lejligheder trak man så på de musikalske studenters kunnen; alt dette var med til at give studenterne en særlig nimbus. Göteborg -koret inden rejsen til Göteborg i maj Nr. 4 fra venstre blandt de stående i første række er dirigenten Birger Gade ved siden af G. V. Knub. Bl. andre ses Laurids Blom, K. Schmidt-Phiseldeck, Frede Storm Hansen, længst bag Paul Knudsen, Laurentius Holm, Gerdes, Kai Otto og H. Bünemann. 9

12 Datidens studenter var også ivrige deltagere i samfundsdebatten, og særlig skandinavismen gav anledning til, at nordiske studenter holdt møder i de nordiske lande (ikke altid særlig velset af de respektive regeringer). Og her skulle der også synges, og det gav bl.a. anledning til, at man dannede faste mandskor og de, der ikke havde et sådant i starten, fik blod på tanden og stiftede nye. Blandt dem var bl.a. Studenter-Sangforeningen (S-S) i København (1839). Koret fik hurtigt særlige opgaver ved Københavns Universitet, og påtog sig også opgaver i det københavnske musikliv. Nu er studenter jo ret mobile og ofte med rødder uden for hovedstaden; og efter endt studium er mange havnet rundt om i landet. I årenes løb hjemsøgte S-S store dele af provinsen, og skabte med deres sang og muntre akademiske optræden en stor glæde hos tilhørerne, der hermed blev præsenteret for nye sider af dansk kultur, og opdagede, at studenter også var almindelige mennesker. Og så hjalp det ofte, at det var gamle sangere, der var værter for koret under besøget og kunne formidle kontakten til de lokale beboere. Det er nok her man skal finde årsagen til, at kælenavnet studentersanger har fået en speciel betydning i vide kredse. I årenes løb var en del gamle sangere havnet i Århus, men havde ikke glemt de glade sangerdage. Det var derfor helt naturligt, at disse gamle troubadourer øjnede en chance for, at der ved det nye Aarhus Universitet kunne skabes et lignende sangermiljø, som man kendte i de øvrige nordiske universitetsbyer. AS-S blev født. I dag lever ingen af de gamle stiftere, men for os, som har kendt dem, forstod vi, at det ikke alene var et spørgsmål om at få stiftet et kor, men at dette også skulle have den særlige nimbus iblandet den glæde, de havde fået som sangere og bevaret gennem livet. Deres motto var og er stadig for os sangere: En gang studentersanger altid studentersanger! 10

13 Aarhus Studenter-Sangere Af Claus Moltke-Leth, kasserer for Aarhus Studenter-Sangere Aarhus Studenter-Sangere har i de forløbne 25 år undergået store forandringer. Først og fremmest har man skullet omstille sig fra en forholdsvis privilegeret stilling som Aarhus Universitets kor, til at være ét blandt mange kor. Selv om der vel stadig står respekt om det at være studentersanger, er der i dag mange, der ganske enkelt ikke kender denne tradition, selv blandt folk, der færdes på universitetet eller i andre uddannelsesmiljøer til daglig. I denne situation er respekt ikke længere noget, man bare kan tage for givet som studentersanger, men noget, som man skal gøre sig fortjent til, og det har ikke altid været nogen nem sag at skulle lære! Men i dag er vi godt på vej, synes jeg godt man kan være bekendt at sige. Vi kan glæde os over, at der støt og roligt er fremgang både i medlemstal og målt på antallet og kvaliteten af arrangementerne, og at studentersangernes særlige sjæl trods mange omvæltninger stadig består. Og selv om perioden til tider har budt på hårdt arbejde, må man jo ikke glemme de mange fornøjelige stunder, som der heldigvis har været flest af. En god del af sangerne har faktisk været med i hele perioden, og det må jo siges at tale for sig selv. Skal man lave en lidt nøjere analyse af hvilke faktorer, som især har spillet en rolle i studentersangernes nyere historie, må man ud over de samfundsmæssige og kulturelle forskydninger selvfølgelig også medtage de påvirkninger, som enkeltpersoner i og omkring koret har givet. Det drejer sig selvfølgelig især om korets bestyrelser og dirigenter. Især sidstnævnte om end kun ansat af koret har haft umådelig stor betydning både musikalsk og på andre områder, så det vil derfor være naturligt at lade dirigenterne være ledetråden i den beretning, som nu følger. 11

14 : Per Worsøe Laursen Per Worsøe Laursen ( ) var blevet dirigent nogle få år tidligere, nærmere bestemt i Han var især inspireret af nyere dansk musik og den amerikanske tradition for spirituals og barbershop-sang, hvilket naturligt nok smittede af på korets repertoire. En anden spændende nyskabelse for studentersangerne var indførelsen af et kirkemusik-repertoire, dels af middelalderkomponister som nederlænderen Ockeghem 1, dels nyere fransk af f.eks. Poulenc 2. Han var i øvrigt myreflittig til at berige koret med nye udsættelser af sange og egne kompositioner, og han har efterladt sig to sangbøger med egne udsættelser, der stadig er helt uundværlige for koret. Samtidig var han en festlig person, der elskede et langt nachspiel 3, og i det hele taget forstod at sætte pris på kombinationen af sang og bægerklang. Per var en ægte kunstnertype, i sjælden grad beåndet og inspirerende på podiet, og morsom, fandenivoldsk, og sommetider sin egen værste fjende. Historierne om ham er mange, og ikke alle hans meritter er egnede til trykning i et festskrift! 50-årsjubilæet Den første større begivenhed i perioden var naturligvis 50-årsjubilæet, der selvfølgelig skulle markeres behørigt. Forberedelserne hertil havde været mange, bl.a. var der allerede i 1978 oprettet et særligt jubilæumsfond til at finansiere jubilæumsaktiviteterne. Dette var stærkt nødvendigt, idet økonomien havde det aldeles skidt efter den store Amerika-turné i Heldigvis var der dengang som nu sponsorer parat til at give finansiel støtte til at realisere arrangementerne. En del af finansieringen blev endvidere bragt til veje ved at et par af medlemmerne gav nogle større engangsbeløb mod at være kontingentfri resten af livet. Selve arrangementet kom til at strække over to dage, nemlig den 16. og 17. maj Den 16. afholdtes reception om eftermiddagen i Vandrehallen på Universitetet med efterfølgende tvangfri 4 på Musikinstituttet. Den 17. var der først frokost i Århus Kongreshus for korets gæster (i alt 62), bestyrelse og jubilæumsudvalget, betalt af Århus bystyre (ja, det var tider dengang). Lige som ved vort nuværende jubilæum var der om aftenen koncert, der blev afholdt i Universitetets aula. På programmet var et bredt udsnit af korets daværende repertoire, herunder også kirkemusik, spirituals, barbershop og Brittens 5 Little Musgrave 6. En af afdelingerne blev udført af vort svenske besøgende venskabskor, Akademiska Kören Göteborg; her fik man bl.a. operaparodien 1 Johannes Ockeghem (ca ). Flamsk komponist, en af tidens største mestre i polyfoniske korværker. Af hans produktion er der bevaret motetter, messer samt nogle sekulære sange. 2 Francis Poulenc ( ). Fransk komponist, tilhørte kredsen af komponister som Cocteau og Honegger. Gav væsentlige bidrag til nyere fransk vokalmusik, bl.a. religiøse korværker og solosange og et melodrama efter Jean de Brunhoffs børnebog Babar. Komponerede herudover operaer og diverse kammer- og orkestermusik. 3 Nachspiel er en uhøjtidelig sammenkomst med fri (dog som regel organiseret) afsyngning af sange, f.eks. efter en koncert. Her kan man synge frit uden at skulle stå til regnskab bagefter! Det er dog sket, at koret er blevet enigt om ikke at synge mere dén aften, for det ville man trods alt ikke være bekendt 4 En anden fornøjelig AS-S-tradition, omtrent det samme som nachspiel, bortset fra at der ikke behøver at have været noget forudgående seriøst arrangement, som kan berettige løssluppenheden. 5 Benjamin Britten ( ), engelsk komponist, kendt for bl.a. det storladne værk War Requiem (1962). 6 Den fulde titel er The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard. Værket er skrevet i 1943 over en tekst fra The Oxford Book of Ballads, og besætningen består af tenor, baryton og bas med klaverakkompagnement. 12

15 Italiensk Salat 7 at høre, med Lennart Limberg som solist. Bagefter var der fest i Matematisk Kantine med underholdning ved Århussynkopaterne (en blanding af Århus Byorkester og Østjydsk Musikforsyning) og ikke mindst selvfølgelig sangerne selv. Vandmøllen i Apenninerne Det næste store projekt, som studentersangerne gav sig i kast med, var syngespillet Vandmøllen i Apenninerne 8 en fornøjelig vaudeville i en akt fra 1874, skrevet af Carl Møller og Villiam Faber 9 med musik af Chr. Hansen. Førsteopførelsen fandt sted i maj 1981 i Helsingør Theater i Den Gamle By, med gentagelse i juni året efter. Handlingen er en parodi på en særlig variant af den klassiske folkekomedie, nemlig den såkaldte tyroleroperette, selvfølgelig med en god portion jodlen og studentikost sludder. I hovedrollen som den underskønne og ombejlede vandmølleforpagterske Chabli sås Bendt Toft Olsen, og de tre andre roller som henholdsvis Oberst St. Emilion, Lorentz Jägermeister og Brioche blev udfyldt af Erik Honoré, Poul Esberg og Jens Bøje, der samtidig instruerede. Resten af koret fik statistroller som jodlende grovbønder iført lederhosen eller soldater fra det 37 te Soave-regiment! Erik Honoré, Poul Esberg, Jens Bøje og Bendt Toft Olsen Dirigent Per Worsøe havde skrevet en helt ny ouverture til stykket med kraftige lån fra Wagner, Ach, du lieber Augustin og salmen Klokken slår, tiden går, og så havde sangerne masser af ledsagende messingsuppe ved harmoniorkestret Tonica en anden skattet institution i det århusianske musikliv. Ud over selve stykket, der jo kun er i én akt, blev der i øvrigt også opført Italiensk Salat med Ole Hedegaard som tenorsolist samt et musikalsk stemningsbillede ved det til lejligheden dannede Midtjysk Alpe-Ensemble. Forberedelserne kostede store anstrengelser, og det ikke kun for dem, der skulle stå på scenen. For at illustrere dette vil jeg for en stund afbryde min beretning og overgive ordet til en af vores mest trofaste støtter, nemlig Christian Rods kone, Anna: 7 Komponeret af Richard Geneé ( ). Besætningen er selvglad tenorflødebolle og modvilligt akkompagnement, og teksten består udelukkende af italienske musikudtryk. 8 Også kendt under titlen En Søndag paa Alperne. 9 En søn af Peter Faber ( ), der bl.a. skrev den udødelige julesang Højt fra træets grønne top. 13

16 »En af de mere særprægede opgaver jeg har haft som sangerkone, var at sy en Gretchendragt til en velvoksen studentersanger. Opgaven var sjov, for hvor skaffer man damesko og strømpebukser i str. 46 (skostørrelse vel at mærke)? Det lykkedes, og jeg fik også syet kjolen, en fin barm blev lavet af skumvaskeklude, en gul paryk, overskægget blev farvet mørkere og så var Bendt Toft Olsen klar til at gå på scenen som den smukke vandmølleforpagterske Chabli i syngespillet Vandmøllen i Apeninerne. Ud over den smukke Chabli, var stykket udstyret med blandt andet jodlende grovbønder iført lederhosen, oh hvilket syn! Det var en oplevelse der, i en periode, fyldte meget i vores liv vores to piger kunne på det tidspunkt alle replikker udenad og jeg tror såmænd de kan mange af dem endnu.«de mange anstrengelser bar heldigvis frugt, både i form af uforglemmelige oplevelser for de medvirkende og gode anmeldelser i pressen. F.eks. skrev Aarhuus Stiftstidende i en anmeldelse den 23/5 1981:»[ ] i det hele taget har opførelsen bestemt høj kvalitet, og det skal den slags jo have for ikke at virke lavkomisk.«der var også rosende ord til Jens Bøje, der blev rost for både sin instruktion og sit komiske naturtalent. Sammenfattende kan man sige, at stykket betegner et højdepunkt i perioden, og det sker stadig jævnligt, at talen falder på de gode gamle dage med Vandmøllen blandt de tilbageværende medvirkende, som stadig er tilbage i koret. Syvsoverne Et andet værk, som studentersangerne opførte i denne periode, var Syvsoverne efter Johs. V. Jensens novelle, bearbejdet af Mogens Balslev og sat i musik af komponisten Svend S. Schultz 10. Stykket kan nærmest betegnes som en musikalsk satyrbagatel, idet det handler om drilleri og druk og enfoldighed kontra snuhed. Det er absolut humoristisk, og har bl.a. indlagt en travesti over salmen Velkommen igen, Guds engle små. Opførelsen fandt sted i aulaen på Aarhus Universitet ved årsfesten den 3. september 1982, og blandt tilhørerne var Prins Henrik (alene, da Dronning Margrethe var blevet hentet tilbage til København for at hjælpe Poul Schlüter med at danne sin første regering) og ikke mindre vigtigt både komponist og librettist. Heldigvis for studentersangerne blev stykket opført til fuld tilfredshed for både publikum og værkets skabere, og Sv. S. Schultz takkede efterfølgende studentersangerne på det hjerteligste. Udlandsrejser Studentersangerne foretog adskillige udlandsrejser i perioden, næsten én om året i gennemsnit. Den første tur gik til Hamborg i april Koret var inviteret af Det Danske Selskab i Hamborg gennem generalkonsul H. A. Djurhuus. Netop Djurhuus var en god og meget nyttig ven af koret, idet han som diplomat kunne åbne døre for koret på en række turneer i udlandet. Vi mødte ham første gang i Los Angeles på USA-turen i 1976, og nød godt af venskabet både i Hamborg og senere, da koret i 1986 var på Island. 10 Svend S. Schultz ( ), dansk komponist, der blandt meget andet komponerede yndet kormusik som f.eks. satserne Yndigt dufter Danmark og Midsommersangen. 14

17 Hovedbegivenheden var en koncert, som fandt sted i Den Danske Sømandskirke. På programmet var et bredt udsnit af korets repertoire, spændende fra danske romancer og årstidssange over fransk kirkemusik og spirituals til barbershop. Little Musgrave blev også opført ved den lejlighed. Imidlertid havde koncerten nær lidt en krank skæbne, og det er sikkert det, som den bedst huskes for i dag, i alt fald af sangerne. Forklaringen får læseren her af Palle Lykke Nielsen, dengang næsten nystartet studentersanger:»turen startede i god orden fra Musikinstituttet i Århus, med et lille mellemstop i Bramdrupdam, hvor vi skulle samle vores dirigent Per Worsøe Laursen op. Stemningen var i top, og den blev bedre og bedre, jo nærmere vi kom grænsen og billige øl. Da vi triller ned ad bakken i Kruså siger et af korets medlemmer vist nok formanden Kurt Kjær: Nu har alle vel husket pas! Underforstået: vi er en samling fornuftige, intelligente mænd, og det havde vi så naturligvis. En stemme lyder fra sædet bag ved mig: For satan, det har jeg glemt. Det kunne man i nogle situationer tage lidt let måske. Problemet var bare, at stemmen kom fra vores dirigent og det lød absolut som noget han mente meget alvorligt. Dirigentens pas lå i Odense. Og vi havde ingen tid til overs, for vi skulle direkte til Hamborg, skifte tøj og synge koncert! Udsigten til en kortur uden dirigent var ikke opløftende, og jeg lod mig overtale til at starte min kriminelle løbebane. Ung og naiv var jeg et let bytte for vores rutinerede dirigent (dette lyder absolut meget værre end det er, men det gør historien mere spændende). Af udseende mere forskellige personer end Per og jeg skal man lede længe efter, men Pers håb var, at vi slet ikke skulle vise pas og hvis vi skulle, så skulle vi bare vinke med dem eller vise at vi havde et. Per Worsøe Laursen Kunne jeg ikke tabe mit om til ham når paskontrollen kom igennem bussen? Klart hvad gør man ikke for at få dirigenten med på hele turen. Den danske paskontrol var fuldstændig ligeglad, men den tyske levede op til sit rygte for omhyggelig og grundig udførelse af sit arbejde. Igennem 2/3 af bussen blev det min tur. Mit pas blev kontrolleret og fundet i orden. Pasmanden vendte sig om for at kontrollere de der sad på den anden side af gangen. Jeg tabte skønsomt mit pas, Per samlede det op, og jeg fik pludselig en voldsom interesse for at kigge ud af vinduet pludselig var udsigten fantastisk spændende samtidig med at mit perifere syn næsten blev på 360 o. Mit pas blev udleveret anden gang. Studeret let men så studeret aldeles grundigt. Der blev set på pas, på Per, om på mig som ikke anede noget om hvad der foregik, idet jeg kiggede ud af vinduet. Da pasmanden havde besluttet sig for at jeg lignede ham i passet mere end Per gjorde, blev jeg bedt om at vise mit pas. Febrilsk ledte jeg efter det og blev så spurgt om det var dette, som han havde i hånden. Tak skal De have, var min kommentar og ville tage det. Den købte han ikke. Per blev bedt om at gå med og det samme blev jeg. Mit tyske er og var meget dårligt, men da det i en høj kommandotone blev sagt Kommen Sie auch mit Herr Nielsen, forstod selv jeg alvoren og vandrede med. 15

18 Forhør, rapportskrivning mm. på paskontoret husker jeg ikke meget af, men: Hele miseren kostede koret 400 DM og ca. 2 timers forsinkelse. Mest åndssvagt?? Vi fik at vide at Per kunne gå tilbage til den danske paskontrol og få et nødpas for vist nok 10 DM. En oplevelse rigere, 400 DM fattigere, 2 timer forsinket og noget klogere kunne Aarhus Studenter- Sangere fortsætte rejsen.«næste tur var i oktober 1982, og her gik rejsen til Normandiet, med en enkelt afstikker til Paris. Med på turen var bl.a. historikeren Hans Bjørn, og deltagerne kunne dermed glæde sig over en meget kompetent føring til de mange historiske steder, som f.eks. Caen med Vilhelm Erobrerens grav, D-dagskysten, Bayeux-tapetet, Mont St. Michel og Rouen. Den Danske Kirke Paris 20. oktober Bemærk de nye kortrøjer! Musikalsk blev turen også en succes, endda med Poulenc på programmet i dennes fædreland. I en lokal avis fik koncerten i St. Elois-kirken i Rouen således følgende venlige anmeldelse:»les voix sonnent juste, fondues avec plenitude et raffinement. Les finales, en particulier, sont des chefs-d oevres, tant elles vibrant longtemps et s accordent avec l acoustique du lieu. Le son deviant translucide. 11 «Det er ikke hver dag, studentersangerne har fået en sådan ros, og så endda på fransk! I oktober 1983 besøgte sangerne atter Hamborg, igen inviteret af Det Danske Selskab. Programmet var nogenlunde det samme som sidst, dog denne gang uden Poulenc og Britten. Den sidste store tur i perioden gik til Island i juli Turen til Island var Per Worsøes sidste opgave som førstedirigent for studentersangerne, men han bistod dog koret lejlighedsvis senere. Turen, der var en ret stor satsning, var kommet i stand med hjælp fra ambassadør Djurhuus. Der var masser af sightseeing og koncerter i Reykjavik og Hafnarfjördur. Fra to af deltagerne, Morten Daus-Petersen og Mads Gregersen, har jeg fået følgende beretning:»vi var knap nok blevet tørre bag ørene som nye og unge sangere, da vi i 1986 fik lov til at deltage i vores første sangerfærd. Det bør her bemærkes at vi, trods de år der er gået siden, stadig tilhører korets gruppe af unge sangere. 11 Oversat ca.: Stemmerne klinger rent, smeltet sammen med fylde og forfinelse. Specielt afslutningerne er mesterlige, sådan som de længe bliver stående og forener sig med rummets akustik. Lyden bliver gennemsigtig. 16

19 Nå, men turen skulle føre os til en stort anlagt koncertturné i sagaernes land. Vi havde hjemmefra hørt, at solen aldrig går ned i Island og det gjorde den så sandelig heller ikke for os, da vi var der. De lyse nætter giver mulighed for at udnytte alle døgnets 24 timer til aktiviteter i vågen tilstand. Hvad gør man som ny sanger, når man får sæde i flyet ved siden af vores erfarne solist Ole Hedegaard? Ydmyg som man er, så siger man da ja til at dele hans flaske cognac med ham!!! Så bunden blev lagt allerede i flyet. Mads holdt sig dog så sober, at han var i stand til at støtte (bære) Bette-Knud ud af flyet. Island. Prestur. Fordeling af sovepladserne er jo altid en udfordring når man skal bo privat. Der var højlydte protester fra vores pianist Lone da det forlød at hun skulle dele seng med vores dirigent Per. Men heldigvis træder en rigtig gentleman til og redder Lone på stregen. Men det var jo for at synge vi var kommet, så vi startede lørdag aften med en fest hos vores værter med alle deres venner, da der nu var ankommet danske gæster medbringende rigeligt med drikkevarer. Som stolte danske medbragte vi den danske kulturarv i flydende form (Gammel Dansk) Gammel Dansk fremkalder desværre en indre irritationsallergi på yngre islandske kvinder (værtinden gik pludselig for sig selv). Dagen efter havde vi koncert i Langholtskirka i Reykjavik detaljerne husker vi kun svagt dog mimede Morten 2/3 af programmet efter aftale med dirigenten. Koncerten mundede ud i en fest på rådhuset, hvor borgmesteren og byrådet i Hafnarfjördur. Derudover havde vi andre koncerter som altid mundede ud i en fest specielt festen 1. juli er noget tåget i vores bevidsthed vi ved ikke om vi havde fest (det havde vi jo nok), hvor den blev afholdt og hvem der deltog (vi var helt sikkert selv med!). Men festen på Ambassaden den husker vi tydeligt. Salig ambassadør Djurhuus, som gennem årene var en stor fan af studentersangerne og som har lagt hus til adskillige studentersangerfester, havde arrangeret en flot reception i ambassaden. Denne gang behøvede han ikke at rense sit kjolesæt efter vores besøg og der var heldig vis ingen svømmepøl, hvor studentersangere kunne praktisere tuxedo diving. 12 Vi så alt det som er værd at se i Island: geysere, bad i den Blå lagune, Thingvalla, Gulfoss, Præsident Vigdis hjem, whisky on the rocks med svovlvand direkte fra vandværket. Natteliv i Reykjavik byder også på spændende udfordringer dans på diskotek under stjernehimmel, alternativ musik osv., og vores unge værter Ingibjørg og Luther færdedes hjemmevant i de lyse nætter og kendte alle de listige steder. 12 En henvisning til et par historier fra studentersangernes besøg hos Djurhuus i Los Angeles i Det falder uden for denne fremstillings rammer at gå i nærmere detaljer hermed! 17

20 Vi opnåede i alt 15 timers søvn på de 7 døgn som turen varede, og det er jo rigeligt når man er ung og dynamisk. Sidste nat kunne festen ingen ende tage vi kørte igennem hele natten og nåede kun lige med nød og næppe flyveren til Danmark næste morgen.«fest på den Islandske ambassade. 18

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Den 17. Danske Barbershop Festival

Den 17. Danske Barbershop Festival Fællesbillede 2003 Dansk Barbershopforening indbyder vokalgrupper og kor til Den 17. Danske Barbershop Festival Lørdag-søndag den 13.-14. marts 2010 i København Mød de mange talentfulde og ambitiøse sangerkolleger

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009

Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Beretning 2008 Helsingør Haandværker -Sang forening Stiftet den 30. januar 1848 HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009 Bestyrelsens beretning ved Formanden: Så er det ved at være et års tid siden vi sad

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed?

Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Skal man tage imod tyggegummi fra en fremmed? Jeg er pæredansk. Jeg snakker altid pænt til og om andre. Jeg smiler og siger i lige måde, når nogle ønsker mig en god dag, uanset hvilken etnisk baggrund

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere