K&K. Nr. 109 Årgang 2010 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG DEN SENMODERNE BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K&K. Nr. 109 Årgang 2010 AARHUS UNIVERSITETSFORLAG DEN SENMODERNE BY"

Transkript

1 K&K Nr. 109 Årgang 2010 DEN SENMODERNE BY AARHUS UNIVERSITETSFORLAG

2

3 K&K Kultur og Klasse Nr. 109 Årgang 2010 DEN SENMODERNE BY

4 Redaktion Mikkel Bolt (Københavns Universitet), Jacob Bøggild (Aarhus Universitet), Per Krogh Hansen (Syddansk Universitet, Kolding), Karen Hvidtfeldt Madsen (Syddansk Universitet, Odense), Henrik Skov Nielsen (Aarhus Universitet), Karen-Margrethe Simonsen (Aarhus Universitet), Kjersti Bale (Universitetet i Oslo), Mari Hatavara (University of Tampere), Stefan Jonsson (Södertörn högskola) Redaktionspanel Peter Burke (Emmanuel College, Cambridge), Peer Bundgaard (Aarhus Universitet), Lise Busk-Jensen, Terry Eagleton (University of Manchester), Arild Fetveit (Københavns Universitet), Anker Gemzøe (Aalborg Universitet), Kristin Gjesdal (Temple University), Jørgen Holmgaard, Irene Iversen (Universitetet i Oslo), Fredric Jameson (Duke University, North Carolina), Jørgen Dines Johansen (Syddansk Universitet, Odense), Jakob Lothe (Universitetet i Oslo), Anne-Marie Mai (Syddansk Universitet, Kolding), Jacob Lund (Aarhus Universitet), Søren Pold (Aarhus Universitet), Søren Schou (Roskilde Universitetscenter), Lars-Åke Skalin (Örebro Universitet), Anders Troelsen (Aarhus Universitet), Jacob Wamberg (Aarhus Universitet), Martin Zerlang (Københavns Universitet). Hovedredaktører K&K 109 Karen Hvidtfeldt Madsen og Hjørdis Havsteen Brandrup Kontakt K&K Kultur og Klasse nr. 109, 38. årgang Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2010 Tilrettelægning, sats og omslag: Jørgen Sparre Ebogsprodukton: Narayana Press ISBN ISSN Aarhus Universitetsforlag Århus Langelandsgade Århus N København Tuborgvej København NV

5 K&K Indhold Forord 11 Andreas Huyssen: Verdensbyer urbane forestillingsverdener 29 Svend Erik Larsen: Leve i byen eller med byen By og litteratur efter modernismen 45 Martin Zerlang: Potsdamer Platz Myten om midten 55 Hjørdis Havsteen Brandrup: Kulturel dynamik i oplevelsesbyrummet en analyse af Brandts Klædefabrik 71 Gitte Marling: Den kulturelle podning af danske byer performativ arkitektur og mangfoldig bykultur 85 Helene Schytter: Havnen og det heterogene byrum Nordhavn betragtet gennem Georges Batailles heterologi 103 Pernille Larsen: Cittaslow som citybrand kampen for at genvinde den lokale heterogenitet

6 119 Mats Franzén: Varumärkets kortslutning? Stockholm The Capital of Scandinavia 133 Henrik Reeh: Møder og grænser tværkunstneriske planer for byens havn. En Sønderborg-historie 149 Maja Klausen: I flow gennem byen Fænomenet parkour i det senmoderne byrum 163 Om forfatterne 165 Abstracts

7 FORORD Dette nummer af K&K har byen som tema; ikke bare storbyen, som igennem de seneste århundreder er blevet uløseligt knyttet sammen med erfaringen af moderniteten, men byen som den fremtræder i det 21. århundrede, hvor tidligere fastlagte dikotomier mellem stor- og lilleby, provins og hovedstad, lokalt og globalt synes at være under ombrydning. I sit essay Storbyen og åndslivet fra 1903, analyserede Georg Simmel storbykulturen med udgangspunkt i sin oplevelse af livet i det ekspanderende Berlin og pegede på, at prisen for storbylivets intellektuelle og refleksive stimulation var en følelsesmæssig afstumpethed. Storbymennesket er et blasert væsen, relationer mellem mennesker var blevet overfladiske og præget af distance og reservation som det menneskelige sinds reaktion på livstempoet i storbyerne og deres koncentration af sanseindtryk og menneskemasser. Nærhed og menneskeligt engagement som i den lille by kunne umuligt bevares, mente Simmel. Simmels storby var et oplevelsescentrum på godt og ondt. Og i dag, godt et århundrede senere, er det netop oplevelsesbegrebet, der i mange tilfælde danner rammerne for analyser af byer og byrum. I takt med afviklingen af industrisamfundet i den vestlige verden har byen de seneste år indtaget en ny position; byen har udviklet sig fra et industri- og erhvervscentrum til et forbrugs- og fritidslandskab i det, man i dag kalder oplevelsesøkonomi, oplevelseskultur eller oplevelsessamfund. I oplevelsessamfundet er kultur noget, man gør; kultur er i mange tilfælde blevet et spørgsmål om performance. Det kommer til udtryk i byerne, som i disse år supplerer indkøbsområder med begivenhedsrum, fodgængergader og cafémiljøer. Oplevelser og underholdning er med andre ord mange steder hovedprioriteten i byplanlægningen. Både små og store byer brander sig selv med events og identitetsskabende slogans i en interurban konkurrence om at tiltrække beboere, skatteydere og forbrugere, hvorunder også relationen mellem det lokale, det nationale og det globale er i spil. Artiklerne i dette temanummer af K&K demonstrerer, at interessen for byen eksisterer usvækket. Byen tiltrækker stadig humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere, der interesserer sig for bykultur enten i form af dens reelle udtryk

8 6 K&K Kultur&Klasse (betydningen af arkitektur, infrastruktur eller lignende) eller undersøger de æstetiske repræsentationer (kunst, litteratur mv.), der handler om eller foregår i byen. Byen er i fokus som stedet, hvor de nyeste tendenser kan sanses og registreres. Samtidig er der tydelige forandringer så vel i byernes status, deres indbyrdes relationer og i bykulturens karakter, og det er ikke mindst disse forandringer, som forskere i dag lader sig udfordre af. Hvilke byer er toneangivende i globaliseringens tidsalder, hvor etablerede hierarkier og magtbalancer er i bevægelse? Der er ingen traditioner, der betinger, hvor det enkelte menneske skal bosætte sig, hvilket sætter ikke bare storbyerne men også provinsbyer i konkurrence om at gøre sig attraktive i forhold til publikum i bred forstand. Det er betydningen af disse udviklinger og tendenser, som artiklerne i dette nummer afsøger. Hvad er byen overhovedet for en størrelse? En samling huse omkring en eller flere pladser? Et fællesskab? Et offentligt refleksionsrum? En oplevelse? En vare? Byer konstrueres af arkitekter og byplanlæggere, men der er væsentlige dele af bykulturen, som ikke kan planlægges. Byer kan analyseres som værker og læses som tekster, dog med det forbehold at de er dynamiske enheder, hvor læserne, brugerne eller borgerne er levende væsener, der til stadighed er i bevægelse. Byer er koncentrationer af mennesker, bebyggelser, bevægelser, møder, tanker, meninger, betydninger, intensitet og drømme, og redaktionen af K&K er glade for at kunne præsentere en række artikler, der på forskellig vis afsøger byens kulturelle betydninger og samtidig reflekterer over betingelserne for denne type analyser. Den første artikel er Morten Visbys oversættelse af den amerikanske germanist, litteratur- og kulturforsker Andreas Huyssens artikel Verdensbyer Urbane forestillingsverdener. Andreas Huyssen anskueliggør byens karakter ved at bruge palimpsesten som metafor: som en pergamentrulle, hvor tekster og billeder gennem århundreder er blevet vasket væk og nye tilføjet. Således er byen ikke alene en fysisk virkelighed, men en størrelse hvor erfaringer og erindringer ligger lige under overfladen. Alle byer er usynlige, citerer Huyssen Italo Calvino for, idet han understreger, at under hver enkelt bys umiddelbare urbane virkelighed ligger de usynlige strukturer af byers historiske erindringer og forestillingsverdener og venter på at blive afdækket og rekonstrueret. Byboernes forestillinger om deres by er ikke indbildning men (den måske mest interessante) del af byens virkelighed. En anden væsentlig tråd i Andreas Huyssens artikel handler om at bryde det hierarki af verdensbyer, som har domineret den samfundsvidenskabelige globaliseringsforskning i form af en opdeling af byer i, hvad han benævner som primære kerne-verdensbyer, primære semi-perifere og perifere byer. Huyssen argumenterer for, at nye indsigter vil opstå ved at fokusere på modernitetens opståen i den ikke-vestlige del af verden frem for New York, Paris, London osv., og på det faktum, at de postkoloniale byer har deres egen modernitet. En række af de modsætninger, der konstituerer den traditionelle forståelse af modernitet, kunne i samme anledning dekonstrueres og i bedste fald også kaste nye indsigter tilbage i forhold til de traditionelle byanalyser. Byen er ifølge Huyssen en størrelse, der må begribes i en

9 Forord 7 konstant dialektisk bevægelse mellem det lokale og det globale, der på intet tidspunkt kommer til at udelukke hinanden. I artiklen Leve i byen eller med byen. By og litteratur efter modernismen fremhæver Svend Erik Larsen den indisk-amerikanske forfatter Amitav Ghosh som eksempel på et forfatterskab, der kalder på en ny litteraturhistorisk optik for bylitteraturen. Hos Ghosh er det netop byen i en globaliseret verden, der fremstilles. Byen lukker sig ikke om sig selv, men er udgangspunkt for netværksdannelser mellem mennesker i forskellige byer verden over. Svend Erik Larsen henviser til netværksteoretikere som f.eks. Manuel Castells som inspiration for de nye litteraturhistoriske blikke og vinkler, der også formodes at kunne gøre modernismens og førmodernismens byer tilgængelige for nye læsninger, og eksemplificerer yderligere gennem læsninger af Jess Ørnsbo, Jens Baggesen, Jon Dos Passos og Jens Smærup Sørensen. I Martin Zerlangs artikel Potsdamer Platz demonstrerer han, hvordan de talrige forandringer, som Potsdamer Platz har været igennem i sin knap 300-årige eksistens, kan forstås som en følge af byens konstante længsel efter et centrum at definere sig selv ud fra. Med udgangspunkt i pladsens etablering, den arkitektoniske udvikling og de kunstnere, der gennem tiden har anvendt Potsdamer Platz som inspiration og motiv, fortæller Martin Zerlang, hvordan pladsen kan forstås i relation til hhv. aristokratiet og borgerskabet i det 18. og det 19. århundrede, og masserne i det 20. århundrede. Potsdamer Plads blev ramt, da Berlin blev bombet under Anden Verdenskrig og ligeledes, da Muren blev opført i Afslutningsvist redegør Martin Zerlang for, hvorledes rekonstruktionen af pladsens historie efter Tysklands genforening udgør en bevægelse fra en vækst- og erhvervsorienteret pladsindretning til underholdning og disneyfication, som han argumenterer for dominerer denne oplevelsens tidsalder. Det er ligeledes oplevelseskultur og -økonomi, der kontekstualiserer den prisbelønnede plads foran Brandts Klædefabrik i Odense i Hjørdis H. Brandrups artikel Kulturel dynamik i oplevelsesbyrummet en analyse af Brandts Klædefabrik. Hun viser, hvorledes (historiske) narrativer bevidst sættes i spil i kvarteret med henblik på at iscenesætte et særligt miljø præget af den i oplevelsesøkonomien så efterstræbelsesværdige autenticitet. Artiklen viser med udgangspunkt i Bourdieus teori om sociale og kulturelle kapitalformer og Gerhard Schulzes livsstilsmiljøer, hvordan prisen for denne udvikling er eksklusion af bestemte befolkningsgrupper: En del af byens befolkning måske dem som for alvor giver pladsen og byen liv og autenticitet er der ikke plads til i dette miljø. På samme måde peger Gitte Marling i artiklen Den kulturelle podning af danske byer performativ arkitektur og mangfoldig bykultur på, at mangfoldighed i byrummet er vigtigt. Det er et helt generelt vilkår for byer i dag, at de forandrer karakter under indflydelse af oplevelsesøkonomien, påpeger Gitte Marling og argumenterer for, at byerne typisk gør brug af både en indadvendt og en udadvendt strategi, når de begår sig i oplevelsesøkonomien. Den indadvendte strategi handler

10 8 K&K Kultur&Klasse om at bevare traditioner og fejre de eksisterende indbyggere. Den udadvendte strategi er orienteret mod opsigtsvækkende og originale events. Gitte Marling fastholder det brede oplevelsesbegreb og argumenterer for, at underholdning og Disneyland ikke er nok til at skabe og sikre den gode by. Ligesom byen skal give plads til alle mulige forskellige slags mennesker, skal den også kunne fungere som et offentligt refleksionsrum. Marling præsenterer og analyserer Århus Festuge, Bazar Fyn i Odense og Frederiksberg Ny Bymidte som eksempler på byrum og -begivenheder, der indfrier de opstillede kvalitetskrav om oplevelser, der både pirrer sanserne og muliggør refleksion og læring. Med udgangspunkt i Københavns Nordhavn skriver Helene Schytter i artiklen Havnen og det heterogene byrum om byplanlægningens udfordringer i forhold til at skabe og bevare rummelige og levende bymiljøer i den postindustrielle by. På baggrund af Georges Batailles begreber om det heterogene og det radikalt anderledes formulerer Helene Schytter en række temaer som optikker for en analyse af Københavns Nordhavn. Hun efterlyser ligesom Gitte Marling de urbane refleksionspotentialer og argumenterer for betydningen af at tænke i andre æstetiske strategier end de gængse, f.eks. i form af æstetiseringer af funktionstømte bygninger og ved i det hele taget at tænke i Bataille-inspirerede kategorier som det fremmedartede, det midlertidige, det ikke-planlagte og det uforudsigelige. Pernille Larsen skriver i Cittaslow som citybrand kampen for at genvinde den lokale heterogenitet om den sydfynske provinsbys arbejde på at planlægge og iscenesætte det gode liv for både nuværende og kommende beboere. Svendborg er som den første danske by blevet optaget i den internationale Cittaslowbevægelse, et netværk af hvad Huyssen ville kalde perifere byer, der forpligter sine medlemmer på en lang række målsætninger i retning af at blive en langsom by. Pernille Larsen argumenterer for, at bevægelsen kan forstås i relation til globaliseringen på flere forskellige niveauer: dels som en modreaktion på et stadig mere opskruet og hektisk livstempo i den senmoderne verden, dels i forhold til tendensen til ensretning og -artning af byer verden over. Desuden inddrager Pernille Larsen citybrandingfænomenet forstået som et globaliseringselement og peger på det paradoksale i, at det netop er mangfoldigheden eller det man kunne kalde det heterogene, der går tabt, når byer bliver til varer i offentligt finansierede og stramt styrede brandingstrategier. I artiklen Varumärkets kortslutning? Stockholm The Capital of Scandinavia har Mats Franzén ligeledes fokus på bybranding som fænomen, Stockholm som varemærke og de mulige problematikker, der knytter sig til den egenrådige udnævnelse af sig selv til Skandinaviens hovedstad, som Stockholm foretog i Mats Franzén viser, hvorledes brandingstrategien, der har som mål at tiltrække turister og ressourcestærke tilflyttere, samtidig har en række kortslutningsmuligheder indskrevet: Byen kan risikere at miste kontrollen over varemærket, som jo ikke er beskyttet copyright i traditionel forstand, ligesom en brandingstrategi, der i for høj grad er orienteret mod erhvervslivet, kan mangle fokus på og fornemmelse for

11 Forord 9 byens indbyggere og stedets egenlogik. For det gik jo meget godt i Stockholm allerede inden brandingkampagnen, konstaterer Mats Franzén, ligesom Svendborg allerede var et godt brand i sig selv, før den blev Cittaslow. Således risikerer byerne med de aggressive og politisk styrede brandingstrategier at ødelægge mere, end de vinder at støde flere mennesker fra sig, end de trækker til. Henrik Reehs artikel Møder og grænser tværkunstneriske planer for byens havn. En Sønderborg-historie redegør for en konkret byplanlægningsproces. Statens Kunstfond støttede i årene fra udarbejdelsen af en tværkunstnerisk plan for udviklingen af havnen i Sønderborg. Reeh redegør for to centrale modsætningsstrukturer i processen: dels den arbejdsgruppeinterne modsætning mellem på den ene side kunstnere og humanister og på den anden side ingeniører. Dels modsætningen mellem på den ene side planlæggerne (der er udenbys) og på den anden side de lokale modtagere af projektet. Henrik Reeh præsenterer den franske tænker Michel de Certeaus teori om byplanlæggeren og planlægningens paradoks i moderne tid og om overvindelsen af modsætningen mellem det nødvendige objektiverende overblik og fornemmelsen for det reelle hverdagsliv i den aktuelle by. Med udgangspunkt i erfaringerne fra Sønderborg havn og med reference til de Certeau foreslår Henrik Reeh en model i fire niveauer som metodisk fremgangmåde i denne type processer. Nummeret afsluttes med Maja Klausens artikel I flow gennem byen. Fænomenet parkour i det senmoderne byrum, hvori parkour introduceres som et eksempel på en subkultur i det senmoderne, der sigter mod at tilegne sig og rekontekstualisere byens rum gennem bevægelser og medieringer. Parkour defineres som bevægelseskunst udført primært af unge mænd, der finder nye veje gennem byen og søger et flow i bevægelsen gennem byen på tværs af de almindelige trafikale årer. Maja Klausen udpeger historiske forløbere i efterkrigstidens avantgardebevægelse, Situationistisk Internationale, og argumenterer for, at en neovitalistisk forståelsesramme kan anskueliggøre dynamikken mellem disse nye bevægelsesformer, møder og udvekslinger mellem mennesker, digital teknologi og senmoderne byrum, hvor forholdet mellem centrum og periferi er under udvikling på en række forskellige niveauer. På den interne front på K&K er der også sket både forandringer, forskydninger og bevægelser af grænseoverskridende art. Det nye layout og design, som præger K&K 109, er et af resultaterne af skiftet fra Forlaget Medusa til Aarhus Universitetsforlag, som er realiseret ved indgangen til K&K er fortsat et tidsskrift, der bringer originale videnskabelige artikler om filosofiske, litterære, æstetiske, medievidenskabelige og kulturanalytiske problemstillinger. Fremover publiceres artikler på så vel svensk, norsk og dansk, og K&K har i samme anledning etableret en nordisk redaktionsgruppe, idet tre nye medlemmer fra hhv. Sverige, Norge og Finland er trådt ind i redaktionen.

12

13 ANDREAS HUYSSEN VERDENSBYER URBANE FORESTILLINGSVERDENER For fremtiden vil jeg selv beskrive byerne havde Khanen sagt. Og du skal afgøre på dine rejser, om de eksisterer. Men de byer som Marco Polo besøgte, var altid forskellige fra dem, som kejseren havde forestillet sig. (Calvino, De usynlige byer 62) De fleste byer i verden har været udsat for store forandringer i de seneste årtier. Verden over har urbaniseringsprocesserne gennemgået en voldsom acceleration, og byerne er vokset tættere sammen både økonomisk og kulturelt. De transnationale selskaber og deres indvirkninger på så vel lokale som globale økonomier har skabt nye netværk af byer, og udbredelsen af globale og regionale kulturindustrier, kulturarvsfonde, masseturisme, beskæftigelsesmigration, akademiske udvekslinger og spektakulære kulturbegivenheder som biennaler, sportsstævner og udstillingssucceser har gjort andre byer til en del af vores måde at leve og opfatte verden på. Tillige med disse udviklinger er der kommet en ny, pulserende litteratur på banen blandt verdens økonomer, sociologer, antropologer og urbanteoretikere. Denne litteratur søger at beskrive tendensen i de urbane udviklinger, sådan som den kommer til udtryk i deres skiftende relationer til nationer og regioner, til sociale bevægelser og til konsekvenserne af den globaliserede økonomi og verdenskultur. Ganske vist ville man med rette kunne problematisere de historiske, hierarkiske og propagandistiske implikationer af mange af disse termer, for eksempel ord som globalisering og den globale by, men der er ingen tvivl om, at der er en ny forståelse af byer og verdenskultur under opsejling her i begyndelsen af det 21. århundrede. 1 Vi må udnytte den nye viden om byer, der er blevet produceret i sammenhæng med globalisering, idet vi samtidig skærper presset på de måder, hvorpå man hidtil har forstået globaliseringsprocesserne inden for de forskellige videnskaber. 1 For en fortrinlig kritisk gennemgang af det forskningsfelt, der knytter sig til globale byer, se redaktørernes introduktion i Brenner og Keil Se Michael Peter Smith for en gennemført kritik af og et alternativ til den binarisme, økonomisme og funktionalisme, der har været kendetegnende for tidligere forskning i globale byer eller verdensbyer hos folk som David Harvey, Manuel Castells, John Friedman og Saskia Sassen.

14 12 K&K Kultur&Klasse Som indvånere i Vestens akademiske verden og som kritikere af globaliseringens neoliberale sejrsstolthed har vi ofte utilstrækkeligt kendskab til de dybere historier bag og de aktuelle udviklinger i byområder i andre dele af verden. Derfor er vi nødt til at fokusere mere på byer uden for de nordatlantiske territorier og G8- landene. Dermed ønsker jeg på ingen måde at underkende den store gennemslagskraft, Paris, London, New York og Los Angeles urbane forestillingsverdener har haft i andre dele af verden, og da slet ikke at lade imperiets, den koloniale erobring og herredømmets historie ude af betragtning. At sætte parentes om det nordatlantiske område er en nødvendig, men i sig selv utilstrækkelig metode til forskydning af de redegørelser for moderniteten, der er udgået fra Vesten, et greb, som er analogt med, men en smule forskelligt fra Dipesh Chakrabartys forsøg på at marginalisere Europa. Det er helt enkelt baseret på den pragmatiske tanke, at vi behøver en langt dybere viden om modernitetens historiske opståen og udviklinger i den ikke-vestlige verdens byer, om de urbane konstellationer og konflikter, den har udløst der, og om hvad sådanne udviklinger kan betyde for bykulturer i bred forstand i dag. Men hvad skal man så forstå ved en urban forestillingsverden? På dette punkt vækker Italo Calvinos vidunder af en bog, De usynlige byer, overordentlig dyb resonans. Calvino har engang forholdsvis nostalgisk beskrevet sin egen bog som noget i retning af et sidste kærlighedsdigt om byen ( Italo Calvino on Invisible Cities ). Titlen anslår bogens egen fiktionspræmis, men den vidner også om, at man som enkeltperson aldrig vil kunne begribe en virkelig by i dennes nutidige eller fortidige totalitet. Det er netop grunden til, at de urbane forestillingsverdener er forskellige afhængigt af et væld af perspektiver og subjekt-positioner. Alle byer er palimpsester af virkelige, forskelligartede erfaringer og erindringer. De rummer en stor variation af forskellige spatielle praksisser, deriblandt arkitektur og byplanlægning, administration og erhvervsliv, arbejde og fritid, politik, kultur og hverdagsliv. De består af en kakofoni af stemmer og er som oftest kendetegnet ved en mangfoldighed af sprog. I en vis henseende forbliver alle byer dybest set usynlige, ligesom alle byer i dag er verdensbyer, i den forstand at der ikke længere findes nogen ren, ubesmittet, monokulturel eller ensproget lokalitet, hvilket i øvrigt historisk set formentlig har været undtagelsen snarere end reglen. Ikke desto mindre bliver lokaliteten til stadighed skabt på ny gennem vores alt andet end usynlige bevægelser gennem byrummet, gennem vores erkendelse og tackling af de byggede omgivelser, hvori vi befinder os, og gennem alle vores interaktioner med bylivet. 2 En urban forestillingsverden forstår jeg altså først og fremmest som byboernes forestilling om deres egen by som stedet, hvor hverdagslivet udfolder sig, og som ramme dels om inspirerende traditioner og kontinuiteter og dels om historier om destruktion, kriminalitet og konflikter i enhver afskygning. Byrummet vil altid være et socialt rum, der inddrager subjektiviteter og identiteter, som er differentieret af klasse og race, køn og alder, uddannelse og religion. De urbane forestillingsverdener er vores kognitive og somatiske billeder af de steder, vi bor, arbejder

15 Andreas Huyssen Verdensbyer urbane forestillingsverdener 13 og leger. Den er et legemliggjort materielt faktum. De urbane forestillingsverdener er således ikke ren indbildning, men derimod en del af byens virkelighed. Vores ageren i byen er styret af vores tanker om byen og vores syn på den. Det har altid forekommet mig, at det enten var alt for overilet og forhastet eller simpelthen en kategorifejl at snakke om globalisering og global kultur. Der findes tydeligvis ikke én global kultur, som er fælles for alle indbyggere på jordkloden, og der vil sandsynligvis heller aldrig opstå en sådan samlet kultur. Selve kulturbegrebet indebærer strid, kritik og konflikt. De lokale og nationale historier, religiøse tilhørsforhold og skikke, sprog og kulturelle udtryksmåder er helt enkelt alt for divergente til, at de nogensinde ville kunne sammensmeltes til en eller anden form for kulturelt esperanto. Det er det, jeg mener med kategorifejl. Det dystopiske indtryk af en enkelt, stadig mere dominerende hegemonisk globalkultur artikuleres af de folk i USA og resten af verden, der begræder den kulturelle amerikanisering gennem forbrugerisme, medier og McDonald's, og som holder den vestlige modernitet generelt ansvarlig for alverdens dårligdomme som regel uden selv at have gidet sætte sig ind i andre kulturer og sprog. I amerikansk sammenhæng risikerer kritikken af globaliseringen som decideret hegemonisk kulturimperialisme at forfalde til ahistorisk skyldspolitik kombineret med, hvad min kollega Gayatri Spivak har kaldt sanktioneret uvidenhed (9). Uden for USA knytter kritikken an til dybe nationale og kulturelle antiamerikanske strømninger, som ofte er udtryk for lige så stor uvidenhed. I begge tilfælde er den snæversynede provinsialisme ubestridt fremherskende. Under alle omstændigheder har hverken markedsøkonomiens, privatiseringens og cyber-fremtidens sejrsstolthed eller den apokalyptiske klagesang om homogenisering og kulturimperialisme a la Disney og McDonald s kunnet tilbyde overbevisende modeller for forståelsen af de aktuelle urbane transformationer af en ikke længere bipolær verden. Der er imidlertid en anden definition på global kultur, som virker mere lovende og måske ligefrem fremstår kosmopolitisk på en ny måde, idet den rummer og opretholder en dialektisk spænding mellem det universelle og det specielle frem for at satse på det ene frem for det andet. Dette synspunkt anerkender alle eksisterende kulturelle artikulationer i netop deres forskelligheder og affiniteter. Det hverken benægter eller overdriver den betydelige indvirkning, som den vestlige massekultur, teknologi og livsstil har haft verden over, men det fremhæver pluraliteten ved at fokusere på spatiel spredning, oversættelse, approprieringer, transnationale forbindelser og grænsekrydsninger, der for så vidt ikke er nye, men har gennemgået en voldsom acceleration og forstærkning i de senere årtier. 3 Ved ikke at opfatte de vestlige byer som det eneste mulige udgangspunkt for en analyse udvider denne tilgang ydermere vores geografiske forestillingsevne. Det drejer sig her 2 Produktionen af lokalitet er et af de mest anvendelige koncepter, der fremskrives i Appadurai Modernity at Large. 3 Se for eksempel Appadurai Modernity at Large, Hannerz, Pieterse og Smith.

16 14 K&K Kultur&Klasse om et overordentlig rigt forskningsfelt i relation til kulturel oversættelse, men det står endnu ubesvaret hen, hvordan man skal forene det universelle og det specielle i en kulturkritisk praksis uden at forfalde til hverken empirisk partikularisme eller abstrakt universalisme. For at få et bedre greb om det globale bør man fokusere på de steder, hvor den såkaldt globale kultur primært bliver produceret. Byer har altid virket fortættende på de kulturelle udviklinger og deres dynamik, og det gør de også i dag. I forlængelse af Charles Taylors brug af termen social imaginary og Henri Lefebvres argumentation omkring den sociale produktion af rum er det blevet forholdsvis udbredt at tale om urbane forestillingsverdener. 4 Det er imidlertid en term, der bliver brugt på forskellig vis. Nogle fokuserer fortrinsvis på mediebilleder, cyberspace og global populærmusik som det, der knytter byerne sammen. Andre fokuserer snarere på translokale sociale bevægelser i forbindelse med jordrettigheder, ulovlige bosættelser og boligforhold eller på transnationale, internetbaserede græsrodsaktiviteter med sigte på menneskerettigheder eller miljøanliggender. 5 Atter andre har set en nøgle til forståelsen af vor tids urbane forestillingsverdener i de forskellige forbindelsesled mellem lokal forankring og translokale erhvervsrelationer og handelspraksisser. 6 Faktisk er alle disse elementer i samspil med det longue duré, der udgøres af skikke, sprog og hverdagspraksisser et afgørende aspekt af tilblivelsen af samtidens urbane imagination. Ganske vist har utopierne om det gode liv og de spøgelsesagtige skrækscenarier med forbrydelse, korruption og forfald altid eksisteret side om side i de urbane forestillingsverdener. Tænk på den lysende by på toppen af bjerget eller den babylonske skøge, som begge er dybt rodfæstede kønnede metaforer for byen. Tænk på de glitrende storbymidter i glas og stål eller det 21. århundredes vidtstrakte megabyer og deres slumkvarterer, ghettoer og blikskursbyer. I dag gør både glansen og mørket sig gældende i de former, der er specifikke for det 21. århundrede: Den modernistiske utopi og dens aktuelle kommercielle og forbrugeristiske hybris med forstæder, velhavende omegnskvarterer og afspærrede boligområder side om side med modernitetens skyggeside, hvor ghettoer, blikskursbyer og favelaer strækker sig kilometer efter kilometer ud i landområderne. De urbane forestillingsverdener danner imidlertid også ramme om møder med andre byer medieret af rejser og turisme, diasporaer og beskæftigelsesmigration, biograffilm, fjernsyn og internet. Det globale og det lokale vil uvægerlig sammenblandes et faktum, som er blevet beskrevet med den rammende neologisme glokalisering (Robertson). Dette sproglige krumspring, som faktisk optrådte i en japansk bilreklame, før det vandt udbredelse i den akademiske verden, er imidlertid lige så abstrakt som den foregående tilgang, der opererede med en simpel binær modstilling mellem det lokale og det globale. Også denne vending risikerer at tilsløre mere, end den afdækker. Den afholder os fra at spørge ind til de nærmere detaljer af sammenblandingen af det globale og det lokale i en konkret urban forestillingsverden. I første omgang har den måske nok haft stor værdi som en kritik

byens rum 1 - Det fremmede i det kendte

byens rum 1 - Det fremmede i det kendte byens rum 1 - Det fremmede i det kendte DET FREMMEDE Byens rum - Det fremmede i det kendte Antologien er udarbejdet på baggrund af seminaret Det fremmede i det kendte - mod en ny strategi for byrummet.

Læs mere

Kultur og Klasse Nr. 110 Årgang 2010

Kultur og Klasse Nr. 110 Årgang 2010 K&K Kultur og Klasse Nr. 110 Årgang 2010 Overvågning i samtidskunsten Redaktion Mikkel Bolt (Københavns Universitet), Jacob Bøggild (Aarhus Universitet), Per Krogh Hansen (Syddansk Universitet, Kolding),

Læs mere

Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede

Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede 2 Byens rum Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede Denne gang vil jeg forlade min boplads og søge mig nysyn i en fremmed egn. Knud Rasmussen, Myter og sagn fra Grønland Det KENDTE Byens rum 2 Det kendte

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul

Berlin. Fattig men sexet. Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Berlin Fattig men sexet Roskilde Universitetscenter 2008 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Tek-Sam 1. Modul Kenneth Horst Hansen Lasse Kent Jensen Vejleder: Lise Drewes Nielsen Forsiden

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konceptbeskrivelse for Norden rundt i 50 dage... 3 Der er utallige muligheder for at skabe sit eget rejseeventyr i Norden... 4 Problemformulering... 4 Problemstillinger...

Læs mere

EUROPÆISKE BYER I EN GLOBAL ÆRA

EUROPÆISKE BYER I EN GLOBAL ÆRA LANDSPLANAFDELINGEN EUROPÆISKE BYER I EN GLOBAL ÆRA BYIDENTITETER OG REGIONAL UDVIKLING BUDSKABER OG KONKLUSIONER OPFØLGNINGSRAPPORT EFTER KONFERENCEN EUROPEAN CITIES IN A GLOBAL ERA URBAN IDENTITIES AND

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Kulturelle rum for det enkle liv

Kulturelle rum for det enkle liv Linda Jonsen Kulturelle rum for det enkle liv Artiklen undersøger Det enkle liv som et sociologisk og kulturelt fænomen. Det enkle liv forstås som en diskurs i modernitetens rum, og som sådan kan det både

Læs mere

SBi 2011:03. Arkitektur på grænsen En antologi

SBi 2011:03. Arkitektur på grænsen En antologi SBi 2011:03 Arkitektur på grænsen En antologi Arkitektur på grænsen En antologi Redaktion: Lise Bek, Claus Bech-Danielsen og Gregers Algreen Ussing SBi 2011:03 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Det politiske marked

Det politiske marked Det politiske marked den politiske sociologi som ramme for analyse af partipolitisk kommunikation 1 Af Orla Vigsø Dette paper redegør for den politiske sociologi som med udgangspunkt i Pierre Bourdieus

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL

MANUAL. Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL MANUAL Uddybet guide til PhD-projektet URBANE SPIL URBANE SPIL PhD-projekt af Tobias Løssing Arkitektskolen Aarhus Institut for Design August 2005 Vejleder: Lektor Morten Daugaard, cand. phil. Arkitektskolen

Læs mere

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati

Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati Danmark som informationssamfund Muligheder og barrierer for politik og demokrati MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land?

Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Åben konkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg kan VI tegne et nyt land? Indhold 5 Forord

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND

sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND sådan taler medier og borgere om politik EN DISKURSANALYTISK UNDERSØGELSE AF POLITIK I DET MEDIALISEREDE SAMFUND MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Husets univers. Om danske enfamiliehuse i tid og rum. af Inger Sjørslev

Husets univers. Om danske enfamiliehuse i tid og rum. af Inger Sjørslev af Inger Sjørslev Husets univers Om danske enfamiliehuse i tid og rum Visse huse er besjælede. Selv hard core arkitekturmodernister vil sikkert indrømme det. Men hvad med det halvt hundrede tusinde danske

Læs mere