Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50"

Transkript

1 Oktober 2014 nr. 4 Arbejdsmiljø info Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet som for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været ude for en arbejdsulykke skal sygdommen anmeldes som enten arbejdsbetinget lidelse eller arbejdsskade. Der er forskellige måder at anmelde en arbejdsskade på: Dit firma anmelder sygdommen til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen. Du har pligt til selv at sikre dig at skaden er anmeldt. Du vil modtage en skrivelse fra enten arbejdsgiverens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen snarest efter anmeldelsen. Hvis du ikke inden for ca. 1 til 2 måneder efter arbejdsskaden har hørt fra forsikringsselskabet eller Arbejdsskadestyrelsen, så kontakt Malernes fagforening. Som noget nyt er det nu muligt at anmelde elektronisk over nettet på: www. ask.dk Din læge/tandlæge (egen eller hospitalet), har pligt til at anmelde sygdommen til Arbejdsskadestyrelsen, men glemmer det ofte. Meget vigtigt: arbejdsskaden skal anmeldes senest inden 1 år efter den er opstået Gem en kopi af anmeldelsen, så du er sikker på, at arbejdsskaden er anmeldt. Medbring kopi af anmeldelsen når du kontakter Malernes fagforening. I tvivlsspørgsmål vil arbejdsmiljøansvarlig Gert Hansen være behjælpelig Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne:

2 Medlemsblad for Malernes fagforening Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Susanne Rasmussen Redaktionsudvalg: Susanne Rasmussen Jimi Pedersen Jesper Carl Oplag: eksemplarer Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS ISSN Redaktionen sluttet 8. september 2014 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 1. december 2014 Malernes fagforening Storkøbenhavn Lygten København NV Telefon: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Indhold Vi skal satse på organisering og arbejdsmiljø... 3 Nano-partikler hvad så?... 4 BLY, BLY og atter BLY... 5 Vognmalernelærlinge i SKP føler sig usikre på deres rettigheder... 6 Ny mand på skolen... 7 Anmeldelser med»kød«på... 8 Andelsforening tager ansvar mod social dumping... 9 Klub- og tillidsmandskonference... 9 Vikarbureauer er de kommet for at blive? Arbejdsløshedsstatistik Afdelingen gratulerer Seniorklubben Juletræsfest Arbejdspladsliste Klubliste Find 5 fejl Temadag i fagforeningen Tid: Onsdag den 12. november kl Sted: Lygten 10, 2400 København NV Temaerne for denne aften er: Malerforbundets fremtid? Den overståede kongres hvad kom der ud af den? Hvad er visionerne for fremtiden? Av min skulder! En gemmengang af procedurerne for brugen af sundhedsordningen. Der vil blive fortalt om sundhedsordningens mange aspekter. Der vil være en let anretning fra kl.15.30

3 Kongres fra den oktober 2014: Vi skal satse på organisering og arbejdsmiljø Nu er der atter gået 4 år, så den 25. oktober drager 25 delegerede fra Malernes fagforening i København afsted til Ålborg for at deltage i Malerforbundets 33. ordinære kongres. AF SUSANNE RASMUSSEN Her skal vi lægge en fælles plan for Malerforbundets hovedopgaver de næste 4 år, hvor det også bliver med en ny forbundsformand ved roret. Vores nuværende Forbundsformand Jørn Erik går på en velfortjent pension efter at have siddet som formand for malerne i de sidste 20 år. I den periode har han gjort utroligt meget for vores forbund og særligt har han haft et kæmpe arrangement og et stort hjerte for vores arbejdsmiljø, som jo er blevet forbedret væsentligt igennem de 20 år, der er gået. Vi skal derfor vælge ny formand på kongressen. Der er 2 kandidater: Forbundets næstformand: Rasmus Gunnarson og Århus-afdelingens formand: Kresten Vendelboe. Organisering og arbejdsmiljø Vi er 25 delegerede fra København og vi kører med bus via Slagelse for at samle de delegerede fra Sjællands-afdelingen op, og derefter kører vi i samlet trop til Aalborg De 25 delegerede, der tager af sted fra København, er: 1. Susanne Rasmussen (HB) 2. Gert Hansen (HB) 3. Allan Larsen (HB) 4. Rene Jensen 5. Jimi Pedersen 6. Jesper Carl 7. Michelle Frese 8. Jørgen Rasmus Pedersen 9. 1 suppl.: Anders Engberg Christiansen istedet for Allan Tang Jensen 10. Gerd Moss Christensen 11. Brian Øllegaard 12. Jesper Faber Specht Vi vil fra Københavns afdeling gøre vores til, at vi fortsat vil blive ved med at være et selvstændigt og stærkt forbund, hvor det er det organiserende og vores arbejdsmiljø, som er vores hovedprioriteter. Det er også her vi mærker de største udfordringer i vores hverdag, både i afdelingerne, og ude på arbejdspladserne. Inden for arbejdsmiljøet er der kommet flere sager med bly og manglende skur- og velfærds forhold. Mange kræfter på udenlandsk arbejdskraft De uorganiserede arbejdskollegaer, både danske og udenlandske, og især diverse»arme og ben firmaer«(altså falske selvstændige) fylder mere og mere. Ja selv det, at vi, ifølge vores overenskomst, har retten til opmålt arbejde er heller ikke så lige til længere. Det er nok nogle at de områder, hvor vi mærker, at vi bliver mest presset som fag udefra. Forbundet har brugt rigtig mange ressourcer på dette og det er nogle af de 13. Kitt Møller Holm 14. Lasse Sørensen 15. Mette Grenaa 16. Rune T. Pedersen 17. Pelle Raun 18. Carsten Alwin Wenzel 19. Bent Avnsø 20. Jon Panduro Petersen 21. John Fogelberg 22. Stig Jeske Hansen 23. Svend Erik Peltzsch 24. Sebastian Larsen (lærlingelandledelsen KBH) 25. Henrik Mile (lærlingelandledelsen KBH) Malernes forbundsformand Jørn Erik Nielsen taler ved sidste kongres i Foto: Harry Nielsen udfordringer, der gør, at vi syntes, at vi stadigvæk skal arbejde målrettet på at fastholde vores stærke forbund.»organisere«skal fastholdes Det er også derfor, vi har vores 6 organisere, der er ansat af forbundet. Hver afdeling har en fast organisator tilknyttet. Københavns afdelingen vil arbejde benhårdt for at fastholde disse organisere, så vi også har dem i den kommende periode. Følg kongressen på Facebook Som noget nyt, har vi i besluttet, at vi vil lægge små live-opdateringer fra kongressen på Malernes fagforening Storkøbenhavns Facebook side. Der vil også blive lagt lidt»news«på vores hjemmeside: i løbet af de 4 dage kongressen løber. Så kan alle, der ikke deltager, få muligheden for at følge med i, hvad der rører på sig på selve kongressen. maler nyt 3

4 Nano i maling: Nano-partikler hvad så? Syntetiske nanopartikler kræver stor opmærksomhed i forhold til arbejdsmiljø. Deres specielle fysiske og kemiske egenskaber, der gør dem anvendelige til en række industrielle formål, giver også mistanke om sundhedsskadelige effekter. Udviklingen af nanomaterialer med nye eller forbedrede egenskaber rummer store danske erhvervs- og samfundspotentialer eksempelvis inden for områder som byggeri, farve- og lak samt overfladebehandling. Nanopartiklers oprindelse Partikler i nanometerstørrelse er ikke et nyt fænomen. De forekommer naturligt mange steder. Der kan skelnes mellem følgende 3 typer af partikler: Naturlige nanopartikler dannes fra vulkanudbrud og afbrænding af organisk materiale (fx fra en skovbrand). Industrielle biprodukter dannes ved menneskelig aktivitet. Disse inkluderer sod og partikler fra køretøjers udstødning og maskiner i industriel produktion, og de findes derfor i alle byer og nær en række industrielle processer (fx i svejserøg). Syntetiske nanopartikler designes og fremstilles med bestemte forskningsmæssige eller kommercielle formål. Syntetiske nanopartikler påkalder sig stor opmærksomhed i arbejdsmiljøorganisationen. Deres specielle fysisk-kemiske egenskaber, som netop gør dem anvendelige til en række industrielle formål, giver også mistanke om sundhedsskadelige effekter. Personlige værnemidler Personlige værnemidler skal være sidste vej til at beskytte sig, men kan være nødvendige som supplement til andre tekniske og administrative foranstaltninger. De bruges som sidste udvej til at beskytte medarbejderne mod: 1. Partikler og materialer, man enten har mistanke om er sundhedsskadelige. 2. Eller partikler og materialer, man ikke kender sundhedsvirkningen af. Er værnemidler nødvendige, sker der ofte en eksponering af lokalet. Klare skriftlige instruktioner og uddannelse af personale skal være på plads i forhold til rengøring. Ligeledes hvor og hvornår personlige værnemidler er påbudt, og hvor og hvornår det er sikkert at tage værnemidler af igen. Åndedrætsværn Filtrerende åndedrætsværn skal altid være tilgængeligt i produktioner med fint støv. Maskefiltre vil aldrig beskytte 100 % mod nanopartikler, men masker med P3 filtre vurderes at være de mest effektive til at opfange nanopartikler af forskellige størrelser under normale arbejdsforhold og i kortere perioder. Den HVAD BETYDER NANO Ordet nano kommer fra græsk og betyder dværg. Nano er en måleenhed svarende til en milliardtedel (10-9), og 1 nanometer (nm) er en milliardtedel af en meter. Nanopartikler er defineret ud fra en fysisk størrelse på ca. 1 nm til 100 nm. Definitionen af nanopartikler omfatter partikler af forskellige former. Herunder fibre, plade- og kugleformede partikler. Nanopartikler Nanopartikler er en fællesbetegnelse for alle stoffer, hvor de primære partikler har mindst én dimension mindre end ca. 100 nm. Billederne viser eksempler på nanopartiklernes mangfoldige geometriske former 4 maler nyt

5 største kilde til eksponering ved brug af masker er, hvis ikke masken sidder tæt rundt om næse og mund. En god pasform er derfor vigtig. Medarbejdere, som arbejder med nano bør overveje at anvende friskluftsforsynet åndedrætsværn og sikkerhedsforanstaltninger på niveau med asbestarbejde eller kræftrisikable stoffer og materialer. Forskning har vist, at nanopartikler kan gennemtrænge en række forskellige handsketyper. Nitrilhandsker er blandt de mest effektive til at modstå gennemtrængning af partikler. Valg af handsketype tilpasses det specifikke arbejde, og man følger producenternes anbefalinger. Der henvises i øvrigt til handskevejledning på Beklædning og briller Der findes ikke meget viden om korrekt valg af beklædningsmaterialer. Blandt de generelle råd er at: Overflader på beklædning og fodtøj skal være støvafvisende og gerne af et non-wowen materiale (ex. tyvek) Heldragten skal være tætsluttende ved hals og håndled. Nogle nanomaterialer kan være irriterende for øjne, eller de kan være opblandet i en irriterende eller ætsende solvent. Arbejdet skal i sådanne tilfælde laves i aflukkede anlæg, eller ved anvendelse af beskyttende beklædning og sikkerhedsbriller, som slutter tæt om øjnene. BLY BLY og atter BLY Der er stadig firmaer som prøver at krybe udenom arbejdsmiljøreglerne, når f.eks. blyholdig maling skal slibes af. AF GERT HANSEN Som bekendt malede vi, inden det blev ulovligt, med maling indeholdende bly. Da der med årene bliver opbygget et tykt malingslag som på et tidspunkt skal afrenses til bart træ, er muligheden for at blive blyforgiftet til stede, hvis det pulveriserede blymaling kommer ind i kroppen gennem luftvejene, øjnene eller åbne sår o.lign. Der har igennem årene været oplyst om faren bl.a. i fagforeningen, Malernyt og via Arbejdsmiljøhusets folder. Der er dog stadig firmaer, der prøver at krybe udenom arbejdsmiljøreglerne, og udsætter malesvendene for blyforgiftningsfare. Aktuelt er der flere faglige sager kørende pga. blyafrensningen/slibning Hvad sker der? Bly kan medføre sygdomme i nervesystemet, hjerneskader, kolik, hurtig mave, blodmangel, og bly kan også nedsætte både mænd og kvinders evne til at få børn. Jo større koncentration af bly i blodet jo større risiko for skader. Svendene ringer Den store omtale om faren ved arbejde med bly gennem TV, aviser, hjemmeside og fagbladene har gjort at malerne kontakter afdelingen inden eller umiddelbart lige efter arbejdet er påbegyndt, om hvordan man skal forholde sig ved arbejde med blybehandlede maleropgaver Hvad gør vi? Lad det være sagt klart og entydigt: Det er ikke specialiserede firmaer til renoveringsopgaver eller Arbejdsmiljøhuset, der bestemmer retningslinjerne for afrensning og slibning af blyholdige bygningsdele eller brugen af personlige værnemidler, blodprøvetagning m.m. Det er udelukkende Arbejdstilsynet. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, har udgivet en ny vejledning om håndtering af bly i bygninger. Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, Malerforbundet, Danske Malermestre, og Dansk Byggeri. Hent branchevejledningen her: maler nyt 5

6 Fagforeningen på skolebesøg: Vognmalerlærlinge i SKP ordningen føler sig usikre på deres rettigheder Elever som ikke kan få en læreplads, efter at de har afsluttet deres grundforløb, kan fortsætte på et SKP-værksted. Rettigheder for SKP-eleverne er noget uklare, og skaber uro på værkstedet i Tåstrup. Det skal der gøres noget ved, og i samarbejde med værkstedets elevrepræsentant Jonas Gammelgaard, kontakter vi Malerforbundets uddannelsessekretær Søren Kjærsgaard, for at få sat fokus på SKP-elevernes forhold. AF METTE DAUER, FAGLIG ORGANISATOR Den 15. maj er Jimi Pedersen, faglig sekretær, Rene Jensen, faglig sekretær og jeg på besøg i SKP-værkstedet for vognmalere i Tåstrup. Vi skal fortælle lidt om den nye overenskomst, så eleverne er klædt ordentlig på, den dag de finder en læreplads. Hurtig bliver vi klar over, at der er andre ting som er vigtige for dem. Eleverne er usikre på deres rettigheder, de er ikke dækket af, for eksempel arbejdsmiljøloven, da det er en skole. Det er lidt af en gråzone og som Jonas Gammelgaard, elevrepræsentant på værkstedet udtaler:»vi kan ikke være de eneste, som har de problemer«. Forbundet ind i sagen Der er fire SKP-værksteder i Danmark for vognmalere, med ca. 120 elever. De arbejder med farlige stoffer som kræver epoxybevis og de håndterer biler og lifte, de skal selvfølgelig have ordentlige arbejdsforhold. Derfor valgte afdelingen, i samarbejde med elevrepræsentanten Jonas Gammelgård, at kontakte Søren Kjærsgaard, som sidder i det faglige fællesudvalg, så vi kan få sat fokus på elevernes forhold ude på SKP vognmalerværkstederne. Malerforbundet har efterfølgende fulgt op på problemstillingen, og i samarbejde med Autobranchens Arbejdsgiverforening har de kontaktet skolen for at få fokus på SKP-elevernes forhold ude på værkstederne. Uddrag fra artiklen»bedre arbejdsmiljø på skolepraktikcentre«i Maleren 04-14:»Får nu udleveret arbejdstøjskp-eleverne har også peget på det urimelige i, at de ikke får udleveret arbejdstøj på centret, men skal bruge deres eget tøj. Vi er i forhandling med skolen kommet frem til, at der i fremtiden udleveres et sæt arbejdstøj til hver elev, ligesom der, når opgaverne betinger det, stilles et par sikkerhedssko til rådighed.«6 maler nyt

7 Mød fagforeningen hver torsdag: Ny mand på skolen Der har i mange år været tradition for at fagforeningen er på skolen en halv dag om ugen, for at besvare de mange spørgsmål, som lærlingene løber ind i. Nu er der ny mand på posten og vi bringer derfor en lille præsentation. AF JESPER CARL Siden 2008 har Gert Hansen været elevansvarlig, og da han i foråret blev valgt som afdelingens næstformand, blev det tid til en udskiftning på den post. Den nye mand med ansvaret for eleverne er Jimi Pedersen. Jimi er udlært i 1993 og har en faglig baggrund som bl.a. klubformand i Hoverby og arbejdsmiljørepræsentant i Nielsen & Kromann. Siden 2010 har han arbejdet som faglig sekretær i afdelingen og har bl.a. haft faglige sager, udenlandsk arbejdskraft og organisering som ansvarsområder. Spørgsmål og rådgivning Jimi er til stede på skolen hver torsdag mellem 9.30 og 12.00, og her sidder han klar til at besvare spørgsmål og give generel rådgivning til eleverne.»lærlingene kommer med mange forskellige problemstillinger og spørgsmål af forskellig art. Hvor meget må jeg gå alene og hvilke pligter og ansvar har jeg som lærling? Hvordan fungerer sundhedsordningen? Hvornår skal jeg skifte løntrin? Det er nogle af de mest stillede spørgsmål«, siger Jimi. Han oplever også at lærlingene går op i arbejdsmiljøet og stiller forskellige spørgsmål vedrørende sikkerhed og værnemidler.»det at der er fokus på arbejdsmiljøet på et tidligt stadie af lærlingenes uddannelse er meget positivt, og det stemmer meget godt overens med det fokus TEC har på det, når eleverne arbejder på skolens værksteder.«imens MalerNyt er på skolen, kommer Jens B. Hansen op til Jimi og han har nogle spørgsmål vedrørende det kommende valg af lærlingerepræsentant i værkstedklubben. Jens er voksenlærling i Malerfirmaerne Valling, Rasmussen og Folmer Hansen. Han har overvejet at stille op til valget som lærlingerepræsentant på den kommende generalforsamling i klubben, og har i den forbindelse nogle spørgsmål til Jimi. Jens og Jimi fik en god snak om hvad det indebærer at være talerør mellem virksomheden, værkstedsklubben og de andre lærlinge i firmaet.»jeg fik meget hurtigt afklaret de spørgsmål jeg havde og blev noget klogere på hvad jeg kommer til at arbejde med, hvis jeg bliver valgt«, siger Jens. maler nyt 7

8 Udenlandsk arbejdskraft: Anmeldelser med»kød«på Vi modtager ofte anmeldelser fra kollegaerne, når de støder på udenlandsk arbejdskraft, enten på arbejdspladsen eller i fritiden. Nogle gange har de observeret, at der arbejdes til langt ud på aftenen eller at sikkerheden er helt uacceptabel. AF JESPER CARL Andre gange modtager vi anmeldelser fra andre fagforeninger, der har set noget mystisk på et arbejdspladsbesøg. Selv frustrerede malermestre kontakter os i blandt, hvis de f.eks. har tabt en sag fordi en virksomhed med udenlandsk arbejdskraft har kraftigt underbudt det tilbud de selv havde givet på sagen. Der er stort set altid»kød«på de anmeldelser vi modtager. Besøg på pladsen Når vi modtager anmeldelser fører det som regel altid til, at vi kører ud og kontrollerer forholdene, med mindre vi med sikkerhed kender virksomheden med den udenlandske arbejdskraft og på forhånd har en god idé om at forholdene er i orden, f.eks. hvis vi tidligere har kontrolleret lønforholdene. Vi kører for det meste ud og kontrollere anmeldelserne i løbet af meget kort tid, gerne samme dag eller dagen efter anmeldelsen er indkommet og vi SÅDAN ANMELDER DU oplever at der stort set altid er noget at komme efter på den ene eller den anden måde. Manglende RUT-registrering Hvis det er en udenlandsk virksomhed der udfører arbejdet på byggepladsen, så har den ofte glemt at registrere pladsen i det såkaldte RUT-register (Registreret for udenlandske tjenesteydere). Registeret giver myndighederne mulighed for at kontrollere at arbejdsmiljøet og skatteforhold er i orden. Undlader man som udenlandsk virksomhed at lade sig registrerer, så giver det oftest en bøde på kr , både til virksomheden og den der har bestilt arbejdet. Vi giver Arbejdstilsynet besked, når regler om RUT registrering ikke overholdes. Har den udenlandske virksomhed ikke en overenskomst, så rejser vi straks, efter pladsbesøget, et krav om overenskomst. Krav om overenskomst Hvis det er en dansk virksomhed med udenlandske ansatte vi støder på, så rejser Hvis de udenlandske håndværkere laver malerarbejde, så anmeldes det nemmest direkte på vores hjemmeside: BRUG BAT KARTELLETS APP Hvis de laver andre håndværksopgaver, så er det bedste at bruge BAT Kartellets app. Der kan være problemer med at bruge appen på nogle enheder. Den kan hentes på: Mange husker sikkert forsiden af MalerNyt i oktober To malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. De hænger i et reb, der er spændt fast på skorstenen. En kollega anmeldte det til fagforeningen, som fik Arbejdstilsynet til at stoppe arbejdet. vi også straks et overenskomstkrav over for virksomheden, hvis den ikke er dækket, så forholdene fremadrettet kan matche resten af det danske arbejdsmarked. Flere danske malervirksomheder med overenskomst ansætter udenlandske medarbejdere, og når vi møder dem, så tager vi en snak med de udenlandske malere om lønog ansættelsesvilkår. Får vi på den baggrund mistanke om at reglerne ikke overholdes, så anmoder vi straks om et såkaldt»48 timers møde«, hvor virksomheden skal bevise at løn- og ansættelsesvilkårene er i orden. Hvis ikke det er tilfældet, så rejser vi et krav om bod. Fordi der næsten altid er»kød«på de anmeldelser vi modtager, så vil vi gerne opfordre vores medlemmer til at give os besked når de støder på udenlandsk arbejdskraft rundt om i Storkøbenhavn. 8 maler nyt

9 Social Dumping Nej Tak: Andelsforening tager ansvar mod social dumping Andelsforening A/B Damhjørnet med formand Nanna Biener er i gang med en større renovering, hvor der skal males vinduer samt mures. Nanna kontakter Malernes Fagforening for at tjekke op på Malerfirmaet. AF JIMI PEDERSEN Fagforeningens interesse blev vækket af at blive ringet op af en andelsforening, der ønsker at kontrollere om de firmaer, de skal bruge, er kendt for at udføre social dumping. Ud over at de hyrer organiserede firmaer, så dobbelttjekker de ved at ringe til fagforeningen for at forsikre sig om, at der ikke skulle være noget skjult.»vi har alle et ansvar for at tingene bliver lavet på lige vilkår«, udtaler Nanna, da fagforeningen besøger den unge forkvinde en solbeskinnede onsdag i andelsforeningen.»det er også vigtigt, at firmaerne tager ansvar for faget og fremtiden og har lærlinge«, udtaler Nana.»Det sværeste er faktisk at finde et sted, hvor man kan se om firmaerne er organiserede, lidt ligesom 3F s OKForhold app«, siger Nanna. Fagforeningen lover at tage det videre for at undersøge mulighederne for om man kan samle kræfterne og lave en fælles OKBygge app. Her kan du tjekke om der er overenskomst Det viser om firmaerne er organiserede, ikke om de også lever op til»social Dumping Nej Tak standarder«. For at vide mere må man kontakte de respektive fagforeninger. Fagforeninger i København 3F /BJMF F KØBENHAVN DANSK EL-FORBUND KØBENHAVN RØR OG BLIK KBH MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN Jimi Jesper Arbejdsgiverforeninger Scan QR koderne DANSK BYGGERI DANSKE MALERMESTRE DANSK HÅNDVÆRK DANSK INDUSTRI Klub- og tillidsmandskonference Fredag den 23. januar 2015 på Lygten 10, kl Vi gentager succesen fra sidste år og indbyder igen alle klubber og tillidsvalgte samt kontaktpersoner til tillidsmandskonferencen her på Lygten med en spændende dagsorden. Vi mødes til morgenbrød kl og senere vil der være frokost. Når»arbejdet er gjort«vil der være afterparty. Yderligere oplysning: Michelle Jimi Online tilmelding senest mandag den 12. januar PROGRAM: DIT MALERLIV Arbejdsmiljø Hvor langt er vi nået? Udenlandsk arbejdskraft Eksklusion vs. inklusion Forhandlingsteknik Inden afgrunden Det endelige program vil blive sendt ud inden konferencen maler nyt 9

10 Hyret som vikar... Vikarbureauer Er de kommet for at blive? 2/3 af alle de ledige malerjob der blev opslået gennem Jobportalen, Jobnet o.a. i den første halvdel af 2014, blev opslået af vikarbureauer. Det er en voldsom stigning af brugen af vikarbureauer. AF ALLAN LARSEN Fortsat flere arbejdsgivere vælger at hyre malersvende gennem et vikarbureau. Fordelen for arbejdsgiveren er, at man kommer udenom en måske besværlig proces med at skulle finde og ansætte en malersvend og at man betaler sig fra hele den administrative side af ansættelsen: Lønudbetaling, pensionsafregning, feriepengeafregning, indberetninger til det offentlig osv. Alt dette tager vikarbureauet sig af. For malersvendens vedkommende gælder, at man ikke rigtig bliver en del af firmaet, trygheden i ansættelsen er om muligt endnu mere usikker, kortvarige ansættelsesforhold og øget risiko for at overenskomsten ikke overholdes. For faget som sådan gælder, at vikarbureauer jo ikke tager lærlinge, ikke satser på efteruddannelse og ikke deltager i udviklingen af faget. Der kan yderligere være usikkerhed omkring, hvem der er ansvarlig for arbejdsmiljøet Er det vikarbureauet, som man er ansat i, eller er den malervirksomhed som man arbejder for? Hovedreglen er, at den virksomhed, du arbejder for (malervirksomheden) er den ansvarlige og erstatningspligtige. Tilmeldt jobcentret Har vikarbureauet ikke noget arbejde til dig, skal du være tilmeldt Jobcentret. Du kan evt. benytte den funktion på jobnet. dk, der angiver, at du er i midlertidigt arbejde op til14 dage. Men husk at tilmelde dig første dag uden arbejde så undgår du at miste penge. Du kan i nogle situationer, blive omfattet at reglerne om»supplerende dagpenge«, så hvis du tager kontakt til et vikarbureau, for at blive tilmeldt som vikar, eller får arbejde gennem et vikarbureau, så kontakt A-kassen for at få afklaret, hvordan du skal forholde dig i den konkrete situation. Vær opmærksom Der er nogle forhold man skal være opmærksom på, når man starter som vikar. Er du ansat i vikarbureauet eller bliver du ansat i malerfirmaet. Dette har en direkte betydning for dit ansættelsesretslige forhold. Du skal faktisk tjekke både vikarbureauet og den virksomhed du bliver ansat i for om, de har overenskomst, Fordi: Dine ansættelsesvilkår skal mindst svare til de vilkår, der er gældende i virksomheden. Dvs. at din løn ikke må være mindre end de andre i firmaet. Du har fx ret til at arbejde på akkord i henhold til overenskomsten. Det gælder i øvrigt ALLE forhold i virksomheden. Arbejdstøj, arbejdstid, julefrokost, kørepenge du må ikke stilles ringere end de fastansatte. Du må ikke blive omfattet af en konkurrenceklausul dvs. et evt. forbud mod at arbejde/tage arbejde i selvsamme virksomhed. Nogle vikarbureauer kører med bestemmelser om, at man ikke må tage arbejde i det pågældende malerfirma før tidligst efter et nærmere defineret antal uger. Hvis du vælger at blive ansat i malerfirmaet før denne periode 10 maler nyt

11 er udløbet, er kravet om en økonomisk bod udelukkende et forhold mellem Vikarbureauet og arbejdsgiveren. Du kan ikke afkræves en bod for dette. Hvis der bliver ledige stillinger i det firma, du er udstationeret i, skal du informeres om det af virksomheden. Vær særligt opmærksom på, hvem der er den arbejdsmiljøansvarlige og hvem du kommunikerer med om arbejdsmiljøspørgsmål. Uanset om du er ansat i vikarbureauet eller virksomheden, skal den virksomhed, der har instruktionsbeføjelserne sikre, at du er forsikret, at dit arbejdsmiljø er i orden og indberette evt. arbejdsskade. Vikarbureauet kan også have ansvaret for dit arbejdsmiljø. Dvs. at evt. tvister skal rettes dertil. Er I 5 vikarer fra samme bureau, skal I vælge jeres egen Arbejdsmiljørepræsentant. Har du været ansat i mere end 74 timer indenfor de seneste 4 uger, skal din arbejdsgiver betale 3 G-dage. Også når du er vikar! Læs kontrakten Der er derfor al mulig grund til at læse den kontrakt, man skriver med vikarbureauet godt og grundigt igennem. Få den evt. læst igennem og kommenteret af fagforeningen. En vikar er en kollega Til dig der arbejder i et firma med vikarer. Betragt vikarer som dine kollegaer. Det kan godt være at de er der i kort tid, men det giver den bedste oplevelse for alle, hvis man undgår at dele firmaet op i»de faste ansatte«og»de løse«. Inddrag dem på bedste vis i de firmaets rutiner og tænk også på, at de måske en dag er fastansat i firmaet. Husk julefrokosten, klubkassen osv. og ikke mindst er de en del af arbejdsmiljøet, så firmaets arbejdsmiljørepræsentant er også deres sikkerhedsmand. Hvis du bliver anvist Mens du er ledig, er der også nogle forhold man skal være opmærksom på. Bliver du af Jobcenteret anvist arbejde til et vikarbureau, kan du ikke sige nej. Arbejde i et vikarbureau tæller på samme linje som alt andet arbejde. Hvis det er vikarbureauet, der kontakter dig, træffer du selv beslutningen. Antal ledige Arbejdsløshedsstatistik - ledige malere i København Ledige Malere - Tilmeldt jobnet Malerne 2014 Malerne 2013 Malerne 2013 Procent Malerne ,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0 Ledige i % MERE INFO Det var en kort sommer. Hvor vinteren og foråret viste en mindre ledighed end 2013, blev sommeren en skuffelse og endnu mere at ledigheden er begyndt at stige meget tidligt på efteråret. Du kan finde flere detaljer om ledighedstallene på hjemmesiden: Her kan du finde tallene for hele landet, andre afdelinger og en opdeling på, hvor mange der er ledige på dagpenge, i aktivering, i løntilskudsjob og i uddannelse under ledighed. Der er stadig tekniske problemer med at vise faggruppe statistikkerne maler nyt 11

12 Seniorklubben Køgetur 65 år: Kaj Erling Andersson Fritz Svend Warchot John Lykke Olesen Aksel Jens Corfitzen Eleftherios Kostianos John Nielsen John Christian Svendsen Erik Risager Pedersen Karin Bennedsen 70 år: Benny Seldal Leif Aage Leth Christensen Ole Nielsen Geert Jesper T. Jensen Jørgen Aage Riis Karlo Kieffer Hanne Glud Andersen Ole Esthen Broholm Kaj Knud Bekmann 75 år: Jørgen Patrong Tommy E. Christensen Mogens Arno Larsen 80 år: Villy Poulsen Egon Kristian Vinther Christen Lundorf Larsen Willy Olsen Erik Husmer Leif Hansen 85 år: Erik Knud Falk Povl Eigil Nielsen 90 år: Henning Christophersen Johannes Erik Tangaa 95 år: Knud Buch Husk 24. december og 31. januar er overenskomstmæssige arbejdsdage. Vognmalere har dog fri 24. december. Den 4. september 2014 var Malernes seniorklub i Køge. Der var 54 deltagere, og vi startede dagen i Køge miniby, hvor 3 guider fortalte os om både Køges historie og om tilblivelsen af de over 425 minihuse i målestok 1:10. Husene er en tro kopi af de huse, som stod i Køge i 1865, hvoraf mange stadig kan ses. Vi så også værkstederne, hvor enkeltdelene til husene bliver fremstillet, bl.a. mur- og tagsten. Fra minibyen gik vi ind til Køges bymidte. Her så vi torvet, der er Danmarks største og derefter besøgte vi kirken, som indeholder mange spændende detaljer, flot træskærearbejde og mange gravsten i gulvet. Også Flemming Street bidrog med fortællinger om Køges historie. Dagen blev rundet af på restaurant Christiansminde, hvor vi nød smørrebrød og en enkelt øl. En fin sensommerdag med mange gode oplevelser. PS. Desværre var denne tur overtegnet, så seniorudvalget måtte meddele en del kolleger, at de ikke kunne komme med. Derfor var det rigtig dejligt, at de, der var forhindrede i at deltage, meldte afbud så kunne vi få andre med i stedet! Billeder fra Køgeturen vil blive lagt ud på malernes hjemmeside. JULETRÆSFEST I BYGGEFAGENES HUS, LYGTEN 10, 2400 KØBENHAVN NV SØNDAG DEN 30. NOVEMBER 2014 KL.14 TIL Stort juletræ (næsten helt op til loftet!), julesang, julesjov, godteposer, pebernødder, juleklip og masser af julehygge. Der skal bages småkager, laves julepynt og måske får vi besøg af Julemanden. Masser af underholdning for børnene. Så tag børnene i hånden og lad os få en hyggelig søndag eftermiddag sammen. TILMELDING Billetter købes i åbningstiden hos Michelle Frese og koster 30 kr. for både børn og voksne. SENESTE TILMELDING 23. November. OBS! Ved bestilling af børnebilletter er det vigtigt at vi får alder og køn at vide. 12 maler nyt

13 ARBEJDSPLADSLISTE FIRMA ARBEJDSPLADS ARBEJDETS ART Björn Forsberg A/S Fredensvej 1, Charlottelund Renovering City Gruppen A/S Jacob Erlandsensvej 5,1. Renovering Entreprisemaleren A/S Nørrebrogade tv Renovering Eskildsen Edel Sauntes Alle 10,4.sal Rigshospitalet Renovering H.Friedmann & Søn A/S Nordre Fasanvej 154 Hovedtrappe H.Friedmann & Søn A/S Serridslevvej 4-27D Udv. Arbejde Malerfirmaet H.M. ApS Rungstedvej Nye lejligheder Malerselskabet SBM A/S Plejecenter Farum Midtpunkt Ombygn./ Nyt Malerselskabet SBM A/S Landskronagade Udv. Arbejde Malerselskabet SBM A/S Tune skole, Lundegårdshegnet 11 Vedligeholdelse Nielsen & Kromann A/S Strandgade 87, byg. B, opg. A,C og D Nybyg Nielsen & Kromann A/S Carl Jacobsensvej 25 (KTS) Ombygning Olsen & Christiansen A/S Rebækkavej 59 m.fl. Udv. Arbejde Petersen & Andersen A/S Frederiksberg hospital, udv vinduer Anden lønaftale Petersen & Andersen A/S Ahorhlunden 15 etape 2 Roskilde Nye lejligheder Redanz A/S Faxe alle 1, Faxe Bryggeri adm bygn. Udv. Arbejde Raadvad maleren Aps Ålekistevej 85 Renovering Seehusen A/S Højskolevej 17 / Frilandsmuseet Udv. Arbejde FÅ FAT I EN OPMÅLER DET BETALER SIG! KONTAKT MALERNES OPMÅLER OG BEREGNERKONTOR Lersø Parkalle København KONTAKT: Ivan Hansen: Jesper Larsen: Nina Sørensen: John Fogelberg: HUSK Du har altid ret til, at få dit arbejde målt op. Du kan altid, kontakte din opmåler ved tvivlsspørgsmål. Du kan hente din nye overenskomst i din afdeling på Lygten 10. Dette er naturligvis en service, vi kun giver til vores medlemmer! Ingen medlemmer af fagforeningen må tage arbejde i følgende firmaer, der er ramt af BLOKADE Malerfirmaet A. Jackson IVS cvr.nr.: B.P. Bygge-Service cvr.nr.: Koba Entreprise cvr.nr.: OKTOBER 2014 maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og arbejdsmiljørepræsentanter i København Bech & Koch Klubformand + arbejdsmiljørep.: Brian Carl Øllegaard Stenløsebo Stenløse Peter Klingenberg Vejlebrovej 32 H 2635 Ishøj Bendt Barsdal ApS Bjørn Frosberg Katrinedalsvej 43, st., Vanløse Carsten Alwin Wenzel Stengårdsvej 13 B 3650 Ølstykke Brdr. Steinfath A/S Ricky Bøgvig Nielsen Hedekæret 12, 2. th Hedehusene Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Ole Petersen Dovregade 6, 2. th København S C. Møllmann & Co A/S Bent Avnsø Astersvej Ølsted Finn Hansson Nørrebrogade 202, 2. tv Kbh. N Lars Pedersen Ørnebjergvej Glostrup C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129, st. th Kastrup Danlev Pedersen A/S: John Andersen Hedeparken th Ballerup Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen DTU, bygningsafdelingen: Karen M. Hansen Damvej Stenløse, Geert Hansen og Co ApS Niclas Bechsgaard Drægert Gillesager 242, 1. tv Brøndby Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund Carsten Henrik Gaardsted Gammel Køge Landevej Hvidovre Malerselskabet Preisler & Thorsen ApS Kasserer Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal H. Friedmann & Søn A/S Casper Olesen Jernbane Allé 50, Vanløse Leo Gram Geislersgade 15,4 th 2300 København S Claus Rosengaard Kristensen Topperne 1, Albertslund Klaus Henriksen Karin Huitfeldt Grupe Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19, 3. th Valby Henrik Munck Aps Kirsten Graulund Jørgensen Sognegårds Alle 28, st. th Hvidovre Holger E. Jensen A/S Svend Erik Peitzsch Dalvænget Ballerup Kasserer + Arbejdsmiljørep: Michael Roh Agerskovvej 4 F, st Rødovre J.P. Hoverby A/S Allan Tang Jensen Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117, 4. th København N Jens Peter Hansen Rytterkær Smørum Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jeudan Servicepartner A/S Gerd Moss Christensen Violvej Stenløse Fælles Susan Winther Åfløjen 28, 2. tv Brønshøj Klaus Eilsborg Rylemosen 26, 2. tv., C/O Berg 2605 Brøndby Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Søren Vernholm Jargin Klaus Christoffersen A/S Hanne Lizet Schrøder Skjalm Hvides Gade 13, 2. tv 1728 København V Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16, 5. th København S Karsten Packert Gyngemose Parkvej 9, 1. th Søborg Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45, 1. tv Ballerup Jesper Larsen Gadager Glostrup. Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og arbejdsmiljørepræsentanter i København Malerfirmaet Eskildsen A/S Formand Jesper Kam Fiolgade 22 C, 1. th Helsingør Julie Rosengren Jensen, Vennemindevej 56, 2. th København Ø Malerfirmaerne Valling, Rasmussen & Folmer Hansen A/S Frank Rykær Valby Langgade 196 st. tv Valby Charlotte Clifford Maribovej Valby Michael Hansen Engvadvej Hvidovre Malerhuset Steen Nielsen A/S Rasmus L. Ryberg Hybenvej Fårevejle Dan Gielfeldt Petersen Arresøgade 18, 1. tv Kbh. N Nielsen & Kromann Stig Jeske Hansen Bryggervangen 22, st Kbh. Ø Christina Hansen Tinghøjvej 58, Søborg Kenneth Pedersen Christiansvej Holmegaard Ole V. Hansen ApS Klubformand + arbejdsmiljørep.: Martin Dreymann Hindustanvej København S Peter Maler A/S Mie Grove Jensen Hellebækgade 23, st. th Kbh. N, Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61, 2. tv København NV Ole Sørensen Amagerbrogade 53, 4. th Kbh. S Petersen & Andersen A/S Martin Randrup Præstøvej Næstved, Jesper Rasmussen Slotsgade 31C 4200 Slagelse, Per Kim Christensen Tølløsevej Tølløse Politigården Jan Ridderberg Stenstrupvej 15 B 4573 Højby Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre S.B.M. A/S Per Raoul Eiberg Rørmose Parkvej Farum, Jesper Rønne Pedersen Rothesgade 8, 2. tv København Ø Henrik Romsdal-Knudsen Præstemarksvej Kastrup / Sander og Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken Taastrup Seehusen A/S Christian Dahl Håndværkerhaven 25, 1. tv København NV Flemming Breining Blokland 16 A 2620 Albertslund Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven Glostrup Claus Nielsen Hegnet 27, 2. th Glostrup / Tommy Eriksen ApS Pelle Raun Bustrupgade 11, 1. th København K Torben Madsen A/S Klubformand + arbejdsmiljørep.: Jesper Faber Specht Rådmand Billes Vej Rødovre Per Hesselholdt Tornekrogen Værløse V.S. Larsen A/S Jens Christian Bunk Frødings Allé Søborg Arbejdsmiljørep: Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9, 4. tv København NV Vinkler ApS Erik Riis Refsgaard Ejbyvej Skovlunde Palle Dalsgaard Petersen Lyøvej 10, 4. th Frederiksberg Karsten Brandt-Knudsen Ærtevej 32 st.th 2700 Brønshøj Aage Møller & Søn Aps Søren Kastrup Petersen Egevangshusene Taastrup Rettelser/tilføjelser til tillidsmandslisten skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 Find fem fejl På billedet til højre findes fem fejl. Sæt en ring om fejlene og tag et billede af det. Derefter kan du uploade billedet til os på Der trækkes lod om to flasker vin eller en biograftur for to. Vinderen offentliggøres i næste udgave af MalerNyt. Scan QR koden og upload dit billede

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg:

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg: Oktober 2013 nr. 4 Kommunalvalg: Dumping er på dagsordenen Der er valg til kommunalbestyrelserne tirsdag den 19. november. Regeringen har opfordret kommuner og regioner til at indføje arbejdsklausuler

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Store summer hives ud af betændt model

Store summer hives ud af betændt model Oktober 2012 nr. 4 Fagforeningen afværger dagpengefald Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden. Det er besluttet i fagforeningens

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere