Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003"

Transkript

1 Dagsordenens punkt ordinære kongres oktober 2003 Redegørelse Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden Udarbejdet af A/S A-Pressens bestyrelse Frihed i dit arbejde

2 Redegørelse Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden Udarbejdet af A/S A-Pressens bestyrelse Redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden Baggrund På LO s repræsentantskabsmøde i 2001 blev de nye retningsliner for fagbevægelsens fremtidige medieindsats vedtaget. Den indeholdt tre overordnede temaer, hvoraf det alene er det tredje tema, som behandles i denne mediepolitiske redegørelse. De tre temaer var: 1. Kontingentet pr. 1. januar 2003 blev nedsat med omkring 100 mio. kr. til 200 kr. pr. medlem om året. (Konsekvensen af de beslutninger var, at 2001 blev det sidste år med et egentligt driftstilskud til A-Pressen og dets selskaber. De resterende penge i mediebevillingen blev anvendt til lukningen af Aktuelt, mindre overgangsordninger i 2002 samt nye investeringer. Pr. 30. september 2003 resterer der 24,6 mio. kr. af mediebevillingen, hvoraf de 16,5 mio. kr. står til rådighed for LO s hovedbestyrelse til disposition for nye investeringer. 8,1 mio. kr. er bevilget og står til rådighed for A-Pressens bestyrelse. Se i øvrigt regnskabet side 8). 2. Der blev etableret et fagligt ugebrev under LO s ansvar, som skal sikre fagbevægelsens dækning af synspunkter på arbejdsmarkedsspørgsmål og velfærdssamfundets samlede prioriteringer med alle de stofområder og temaer, som relaterer sig til lønmodtagernes arbejdsliv. 3. Fagbevægelsen skal fortsat arbejde med at sikre alsidigheden ved at være med til at udbrede information om samfundsrelevante emner til borgerne. Disse aktiviteter varetages af A-Pressen A/S og tilknyttede selskaber på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Aktiviteter videreføres på grundlag af de målsætninger og strategier for de enkelte selskaber, der blev fastlagt på kongressen i Ansvaret for disse aktiviteter og eventuelle investeringer i nye aktiviteter har A-Pressen A/S. Nye investeringer skal besluttes inden for det overordnede formål, som blev fastlagt i LO s handlingsplan for 1999 til 2003 om at sikre alsidighed, modvirke mediekoncentration og udbrede information til flest mulige. Investeringerne skal hver for sig besluttes på grundlag af konkrete mål og strategier. Repræsentantskabet noterede sig A-Pressens investering på 22,5 mio. kr. i metroxpress og pålagde hovedbestyrelsen løbende at evaluere A-Pressens investeringer, herunder også investeringen i metroxpress. Repræsentantskabet pålagde herudover hovedbestyrelsen at fremlægge en mediepolitisk redegørelse på LO s kongres i 2003 således, at der endeligt tages stilling til ovennævnte investeringer. Udgangspunktet for den mediepolitiske redegørelse er det grundlag, som blev besluttet i forbindelse med omlægningen af medievirksomheden i april Det konkrete grundlag for A-Pressens virksomhed indeholder fire hovedelementer: Idégrundlaget Missionen (hvorfor er vi her) Visionen (hvordan er vi her) Målgrupperne (hvem er vi her for) Idégrundlaget Et menneskesyn, der medvirker til at sikre et samfund af frie, aktive og samarbejdende borgere et samfund, hvor der er social retfærdighed, ligeværdighed og frie muligheder for kulturel udfoldelse. 2

3 Derfor: En fortsat udvikling af velfærdssamfundet kræver et levende demokrati. Det er således vigtigt, at der stilles viden om både nationale og internationale forhold til rådighed for borgerne. Det er stadigvæk og vil også fremover være mediernes redigerede nyhedsstrøm, som er essentiel for den viden, mennesker får og dermed også den debat, der føres mennesker imellem. Det er begrundelsen for, at fagbevægelsen igennem A-Pressen i foråret 2001 valgte fortsat at investere i medier. Hovedindholdet i missionen A-Pressen skal inden for medieområdet arbejde for en udbygning af demokrati og velfærdssamfund ved at modvirke koncentrationen i mediernes ejerkreds og være med til at sikre alsidighed og information inden for samfundsrelevante emner. A-Pressen skal i særlig grad medvirke til at give de unge mulighed for og lyst til at forholde sig aktivt til det omgivende samfund og forøge aktiviteterne inden for undervisning om mediernes indhold og funktion. A-Pressen skal medvirke til at undgå en opdeling i samfundet mellem informationsstærke og -svage grupper og igennem sammensætningen af medieaktiviteterne give alle mennesker mulighed for at sikre sig viden for der igennem at medvirke til samfundets meningsdannelser. Det gør A-Pressen På trods af at A-Pressens samlede virksomhed i dag er væsentligt mindre end tidligere, er virksomheden stadig igennem sine investeringer i datterselskaberne TJECK Magazine, Lynx Media og NET Redaktionen, den associerede virksomhed metroxpress samt undervisningsprojektet Medietimen med til at sikre alsidigheden ved at give samfundsrelevant information til en bred gruppe af Danmarks befolkning. Det er bl.a. for at være til stede på brugernes præmisser og medvirke til at undgå en opdeling i samfundet mellem informationsstærke og -svage grupper, at A-Pressen har investeret i Dagbladet metroxpress. Dagbladet som med korte samfundsrelevante artikler inden for alle relevante stofområder er slået igennem i alle samfundsgrupper, men især over for de unge og andre, der ikke vil eller kan betale for et af de traditionelle dagblade. I Lynx Media er nyhedsudsendelsen NyhedsXpressen med til at give mennesker, der ikke har tid eller lyst til at bruge lang tid til at få et overblik over døgnets nyheder, en god mulighed for at tilegne sig viden. Radiomagasinet FagXpressen med hovedfokus på mere dybdeborende arbejdsmarkedsstof er for de mennesker, der har lidt mere tid til at sætte sig ind i stoffet. På tv-området medvirker produktionen af både dokumentarudsendelser, dokumentarserier og undervisningsudsendelser til at sikre viden om specifikke emner til en bred del af befolkningen. Også de samfundsrelevante temaer i TJECK Magazine sammenholdt med gratisprincippet for brugere er med til at give unge mennesker en mulighed for at tilegne sig viden om deres eget liv og om samfundet som helhed. Medietimens undervisningsprojekter medvirker i et tæt samarbejde med de deltagende skoler til at inddrage medier og samfundsspørgsmål i undervisningen af de ældste elever i både folkeskole og de gymnasiale uddannelser. Hovedindholdet i visionen A-Pressen skal være til stede på brugerens præmisser og fastholde en virksomhed, der består af flere medietyper. Der skal arbejdes videre med at etablere et tværgående, kreativt mediemiljø, hvor de forskellige medietyper arbejder tæt sammen for at få en optimal udnyttelse af alle ressourcer. Journalistikken skal være samfundsengagerende, seriøs og troværdig og med temaer, der har betydning for almindelige menneskers syn på samfundet. Herudover skal A-Pressen fortsat udvikle, igang- 3

4 sætte og eventuelt drive nye medieprojekter, der er med til at understøtte missionen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. A-Pressen skal i 2005 være økonomisk overskudsgivende og et godt investeringsobjekt. Det gør A-Pressen Til stede på brugernes præmisser For at være til stede på brugernes præmisser er A- Pressen involveret i flere medier med et redaktionelt indhold, der på hver sin måde opsøger befolkningen, der hvor de befinder sig kulturelt og fysisk. Derfor: er metroxpress koncept tilrettelagt til mennesker, der bruger det offentlige transportsystem. udsendes NyhedsXpressen og FagXpressen blandt andet til de mange mennesker, der hører den lokale radiostation på arbejdspladsen og i bilen. er målet, at tv-dokumentar produktionerne udsendes i prime time, hvor flest ser tv. distribueres Arbejdsmarkedsnyhederne fra NET- Redaktionen via nettet, hvor mange mennesker i løbet af dagen følger nyhedsudviklingen. er ungdomsbladet TJECK et blad med både det samfundsrelevante og det underholdende stof for unge, en kombination, som er nødvendig for at nå netop denne målgruppe. er Medietimen et projekt, der inddrages i skolernes undervisning. Her er vi med A-Pressen har fastholdt en virksomhed, der består af flere medietyper. På det redaktionelle område er selskaberne involveret i følgende medier, hvor hovedformålet for alle medietyper og produkter er at medvirke til at styrke debatten i samfundet. (Se en oversigt over A-Pressens samlede virksomhed i bilag 1). Print medier: Ungdomsbladet TJECK - fordi vi gerne vil nå de unge med nogle for dem relevante artikler. Arbejdsmarkedsartikler - fordi vi gerne vil øge kendskabet til det arbejdsmarkedsstof, som andre medier har nedprioriteret. Medietimens Xtrakt, baggrundsjournalistik for skoleelever fordi vi gerne vil sikre, at unge allerede i skolen får øget deres kendskab til både samfundet og medierne. Dagbladet metroxpress (ejerandel 30 pct.) fordi vi gerne vil have flere mennesker og især unge til at læse avis. Web-journalistik: Arbejdsmarkedsnyheder fra NET-Redaktionen - fordi vi gerne vil give en mulighed for det hurtige overblik på døgnets arbejdsmarkedsnyheder. Ungdomsjournalistik på - fordi nettet er en god måde at nå de unge på og giver let mulighed for dialog og interaktivitet med brugeren. Medietimen, baggrundsjournalistik for skoleelever på www-medietimen.dk fordi nettet er en god måde at nå de unge på. Tv-produktion: Dokumentar dokumentarserier og undervisning fra Lynx Media fordi vi gerne vil belyse nationale og internationale forhold, der har en betydning for debatten i det danske samfund. Radio- produktion: FagXpressen, baggrundsjournalistik om arbejdsmarkedet fordi vi gerne vil øge kendskabet til det arbejdsmarkedsstof, som andre medier har nedprioriteret. NyhedsXpressen fordi vi gerne vil give mennesker en mulighed for, at de kan følge døgnets begivenheder på deres lokale radiostation. Udover de redaktionelle områder driver A-Pressen igennem datterselskabet Lynx Media A/S også en virksomhed inden for kommercielle multimedieproduktioner til virksomheder og organisationer, 4

5 inden for de elektroniske medier og leverer en række tekniske ydelser inden for IT bl.a. lukkede virksomhedsnetværk. TJECK Magazine driver udover ungdomsbladet også en virksomhed med grafisk produktion. Med udgangspunkt i året 2001, hvor omsætningen på de nævnte områder var 11,7 mio. kr., er den forventede omsætning i 2003 steget med 65 pct. til forventet 19,3 mio. kr. i Sådan samarbejder vi Der er gradvist skabt et stadigt større samarbejde på tværs af de enkelte medietyper og selskaber, både når det drejer sig om de redaktionelle områder og de kommercielle produkter. Den styrke, der ligger i at være flermedial, bliver målrettet udnyttet. Som eksempler på det redaktionelle område kan nævnes: Arbejdsmarkedsjournalistikken, hvor redaktionerne for Lynx Medias radioafdeling, NET- Redaktionen og TJECK har et velfungerende samarbejde om at genanvende research til forskellige medietyper. NyhedsXpressen er et eksempel på, hvordan Lynx Medias radioafdeling, NET-Redaktionen og metroxpress samarbejder om at levere tre daglige nyhedsudsendelser, som sendes på lokalradioerne. På undervisningsområdet hvor Medietimen, web og tv-afdelingerne i Lynx Media har et løbende samarbejde. På det kommercielle område samarbejder alle selskaberne om at skabe synergi omkring salg af helhedsløsninger inden for kommunikation, indeholdende produktion af printmedier, websites, videoproduktion, produktion af lyd og billedspots til reklameindrykninger samt annoncer i printmedier. Det mener brugerne om journalistikken TJECK er populært, seriøst, troværdigt og med gode samfundsrelevante artikler, der giver ny viden. En Alstedanalyse viser, at TJECK opleves som et af de vigtigste gratis ungdomsmagasiner. TJECK bliver betegnet som det pænere og seriøse magasin. TJECK opfattes som en god blanding af sjov og alvor med et bredt emnevalg, så alle kan finde noget af interesse, og de dybdeborende artikler i TJECK opleves meget positivt (se de emner TJECK har behandlet i bilag 2). Vurderingen af journalistikken er meget positiv. TJECK opleves som troværdigt, bl.a. i sin faktagengivelse og i sin alsidige behandling af emner. Der er enighed om, at artiklerne ikke bør være længere end de nuværende 6-12 sider, og en del synes, at 12 sider er i overkanten. Samtidig opleves nedbrydningen af stoffet i mindre artikler og tekstbokse om et fælles tema som særdeles positivt. Flere læsere siger, at de sædvanligvis ikke giver sig i kast med længere artikler, men at de finder TJECKs temasider overkommelige, fordi de er stykket sammen af mindre tekster. Artiklerne har stor samfundsrelevans, hvilket vurderes særdeles positivt, og deltagerne er enige om, at artiklerne giver dem ny viden om aktuelle emner. Stor tilfredshed med metroxpress, der bedømmes til at være seriøs, troværdig, og som dækker nyhedsbehovet på en tilfredsstillende måde En Alstedanalyse viser, at læserne er særdeles tilfredse med metroxpress. Avisen dækker det behov, man har for nyheder. Læseren oplever, at man ved at skrive kortfattet og overskueligt får minimeret det tidsforbrug, der er nødvendigt for at få et overblik over, hvad der sker i Danmark og i resten af verden. Man er generelt tilfreds med indenrigs- og udenrigsdækningen, idet man har en oplevelse af, at man kommer hele vejen rundt i emnevalget. Kultur og byliv dækkes tilfredsstillende, og sporten opleves som informativ og overskuelig. Avisen betegnes som troværdig, objektiv og seriøs. 5

6 Læserne oplever, at de får tilført viden, når de læser metroxpress. De vurderer det i forhold til alternativer, som de selv opfatter som yderst mangelfulde. Deltagerne i Medietimen bliver mere aktive samfundsborgere En analyse af de deltagende skoleelever i Medietimens projekter viser, at en meget stor del af skoleeleverne ved mere om samfundet og deltager mere aktivt i debatten, ligesom de læser mere avis mv. efter at have deltaget i et Medietimeprojekt. (Se analysens hovedresultater i bilag 3 og Medietimens temaer i bilag 4) Kunderne er tilfredse med NET-Redaktionen En kundeanalyse viser, at NET-Redaktionen med sin niche inden for det arbejdsmarkedspolitiske område rammer de kunder, der har et stort behov for at følge nyhedsstrømmen og udviklingen inden for dette stofområde. På en skala fra 1 til 5, hvoraf 5 er bedst giver kundeanalysen følgende resultat: Tilfreds med NET-Redaktionen som leverandør af arbejdsmarkeds stof: 4,0 Dækker kundens behov: 3,6 Tilfreds med emnevalg: 3,6 Tilfreds med antallet af nyheder pr. dag: 4,3 Tilfreds med hastigheden i nyhedsstrømmen: 3,5 Troværdighed: 4,1 NyhedsXpressen og FagXpressen En gallupanalyse viser, at 50 pct. af lytterne er tilfredse med indholdet i nyhedsudsendelserne, 45 pct. er neutralt indstillet, mens kun 5 pct. er utilfredse. For FagXpressen er de tilsvarende tal 63 pct. tilfredse, 25 pct. er neutralt indstillet og 12 pct. er utilfredse. (Se temaer i 5) Tv-produktionen For Tv-produktionernes vedkommende beder Gallup seerne bedømme de udsendelser, de ser på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 er højeste karakter. Lynx Medias tv-produktioner bliver bedømt til mellem 3,5 og 4. Også forskellige dommerpaneler har bedømt produktionerne positivt, idet Allahs Børn modtog en Gold-Award som årets bedste dokumentarfilm ved Media Communications Associations. Spillet om Tjernobyl vandt den Europæiske Fjernsynspris på den tyske filmfestival Ökomedia Festivalen i Freiburg og var nomineret til den tyske Tv- Oscar, og tv serien om Tv-Glad blev nomineret til prisen for Årets dokumentarserie, på Tv-festivalen i (Se mere om produktionerne i bilag 6.) Vi har også analyseret nye medieområder A-Pressen har siden investeringen i metroxpress i 2001 sammen med andre mulige investorer været involveret i en række forarbejder og analyser om nye investeringer inden for alle områder af mediebilledet. Resultatet af samtlige analyser har været, at der ikke har været en tilstrækkelig økonomisk bæredygtighed i projekterne, hvorfor A-Pressen ikke har ønsket at medvirke til en investering. I et af projekterne, Portal-projektet, var der bevilliget 4,3 mio. kr. af LO s Hovedbestyrelse til et pilotprojekt, heraf blev der brugt 1,7 mio. kr., inden projektet blev stoppet i foråret Målgrupperne A-Pressens samlede målgruppe er på det redaktionelle område hele Danmarks befolkning. Det har A-Pressen nået De medieaktiviteter, som A-Pressen enten selv driver eller er medejer af, når bredt ud til den danske befolkning. TJECK størst i målgruppen af unge læsere i sin primære målgruppe mellem 17 og 23 år 6

7 Læsertal fra Index Gallup i 1. halvår 2003 viser, at ungdomsbladet TJECK når ud til læsere. Ser man alene på TJECKs målgruppe de årige, viser tallene, at TJECK med læsere når mere end hver tredje unge i målgruppen. Det placerer samtidig TJECK som det største ungdomsblad i denne gruppe. (Se mere om læsertal i bilag 7). metroxpress størst både blandt de unge og i det primære udgivelsesområde* Også for dagbladet metroxpress er læsertallene positive med daglige læser. Det placerer metroxpress som den 4. mest læste avis i Danmark og kun ganske få tusinde læsere fra at være næststørst i Danmark. Tallene afslører, at metroxpress er de unges avis, idet den i aldersgruppen år er det mest læste dagblad med læsere. Også hvis man ser på det primære udgivelsesområde, er metroxpress størst. (Se mere om læsertal i bilag 7). metroxpress primære udgivelsesområde er HTområdet og Østjylland. Mange nye læsere Gallup har i en nærmere analyse af læsertallene for perioden 1. halvår 2000 til 2003 afdækket gratisavisernes påvirkning af avislæsningen i Danmark. Gallup skriver: De seneste læsertal fra Index Danmark/Gallup for 1. halvår 2003 taler sit tydelige sprog gratisaviserne har været en klar succes med hensyn til antallet af læsere, der har adopteret de to aviser. Analysen viser, at den daglige avislæsning på trods af en stigning i befolkningstallet på ca ville være faldet med ca i perioden 1. halvår 2000 til 2003, hvis ikke gratisaviserne var introduceret i Danmark, nu er læsertallet i stedet steget med læsere altså en forskel på flere mennesker der læser avis. Heraf står metroxpress alene for de af de nye læsere. De tilsvarende tal for aldersgruppen år viser at eller ca. 15 pct. flere unge mennesker læser avis. Her er tallet for metroxpress alene nye læsere. Gallup skriver i den forbindelse: Indsnævres befolkningen til aldersgruppen personer år er udviklingen om muligt endnu mere markant. Konklusionen er klar tallene taler deres tydelige sprog! Der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at gratisaviserne har haft en betydning for avismarkedet generelt og ikke mindst i en aldersgruppe, som aviserne ellers så ud til at være godt på vej til at tabe på gulvet. Avislæsningen i Danmark har fået en renæssance med gratisavisernes tilsynekomst på avismarkedet og samtidigt åbnet det traditionelle demokratiske diskussionsforum op for en ny generation af avislæsere, som ellers kunne have set ud til at være tabt, hvis ikke trenden var blevet vendt. Gallup skriver videre: Samtidig ses af yderligere data fra Index Danmark/Gallup, at flere og flere læsere er i kontakt med de etablerede aviser over længere tid f.eks. en tre måneders periode end man så før gratisaviserne begyndte at udkomme. NyhedsXpressen og FagXpressen for den modne generation Både NyhedsXpressen og FagXpressen sendes på mindre og mellemstore lokalradioer i store dele af landet. NyhedsXpressen sendes tre gange i løbet af dagen, medens FagXpressen sendes en gang ugentlig. Lokalradioerne anslår, at lyttertallet ligger på mellem og ugentlige lyttere. 7

8 En kendskabsanalyse, som er udarbejdet af Gallup, viser, at kender NyhedsXpressen efter blot seks måneder, mens magasinprogrammet FagXpressen kendes af For begge programmer viser analysen, at der er en overvægt at lyttere mellem 50 og 60 år, der kender programmerne. Tv På tv-området er seertallene meget forskellige alt efter, hvilken station udsendelsen bliver sendt på, udsendelsestidspunktet og hvilken kategori, der er tale om. For Lynx Medias vedkommende ligger seertallene på mellem på Mellem Venner og for Spillet om Tjernobyl. Det er især mennesker over 28 år, der ser Lynx Medias tv-produktioner. (Se alle seertallene i bilag 6). Den økonomiske udvikling i A-Pressen Af visionen fremgår det, at A-Pressens virksomhed skal være et godt investeringsobjekt og give overskud fra Udgangspunktet, da forretningsplanen blev udarbejdet i 2001, var et driftsunderskud på 28 mio. kr. i de 100 procent selvejende medieaktiviteter, der efter rekonstruktionen var tilbage. Det økonomiske mål med forretningsplanen var at skabe en forbedring, der ville betyde, at A-Pressens samlede virksomhed kunne give et mindre overskud på 2 mio. kr. i Hvordan er det gået? LO s hovedbestyrelse godkendte på et møde den 21. september 2001 at bevilge 30 mio. kr. af mediebevillingen til brug for A-Pressens investeringer i datterselskaberne. Pr. 31. august 2003 er 24,6 mio. kr. indskudt som kapital i A-Pressen og heraf er 20,9 mio. kr. videreført til datterselskaberne. Det samlede resultat for hele A-Pressen var i forretningsplanen budgetteret til et underskud på 29 mio. kr. i Det faktiske resultat blev et underskud på 15,1 mio. kroner. Hovedårsagen til den store forbedring var, at introduktionen af metroxpress A/S i både hovedstadsområdet og Østjylland forløb bedre end forventet. Datterselskaberne NET Redaktionen A/S og TJECK Magazine A/S kom bedre ud af året end forventet, medens Lynx Media A/S kom svagere ud af året end forventet. Herudover gav salget af aktierne i Bladkompagniet en ekstraordinær indtægt. De primære medieaktiviteter i A-Pressen gav en resultatforbedring fra underskuddet på 28 mio. kr. i 2001 til et underskud på 14,7 mio. kr. i Selv om der er tale om et pænt fald, var resultatet dog 2 mio. kr. dårligere end forventet. I 2003 var det i forretningsplanen forventede underskud på godt 9 mio. kr. Det forventede årsresultat udarbejdet på baggrund af halvårsregnskabet viser et væsentligt dårligere resultat med et underskud på 19 mio. kr. Hovedårsagen til det dårligere resultat er, at Ejendommen Kalvebod Brygge først er udlejet pr. 1. november 2003, og ikke som forudsat i forretningsplanen pr. 1. januar Sammen med ombygningsomkostninger påvirkes det forventede resultat negativt med ca. 8 mio. kr. De primære medieaktiviteter vil i 2003 give et underskud på ca. 10 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2002, men ca. 2 mio. kr. dårligere end forventet i forretningsplanen. Igen i år er udviklingen i metroxpress tilfredsstillende. 8

9 Det er stadig opfattelsen, at A-Pressens virksomhed kan blive overskudsgivende i 2005 inden for den bevilgede kapital. Mediebevillingen I forbindelse med rekonstruktionen af mediepolitikken blev der bevilget 229,5 mio. kr. til driften for året 2001, lukning af Dagbladet Aktuelt, overgangsordninger for 2002 samt investeringer i perioden Beløbet på de 229,5 mio. kr. fremkom som dispositionsbeløbet pr tillagt mediebevillingen for årene 2001 og Regnskabet for perioden 1/ til 30/ ser således ud: Budget Mio. kr. Realiseret pr. 30/ Mio. kr. Afvigelse Mio. kr Bevilling til aktiviteter uden for A-Pressen (Drift A4 i 2002, tilskud FAEM, samt forsøgsprojekt i Esbjerg med en gratis 14-dages avis) 12,2 13,9-1,7 Vedrørende drift af selskaberne 2001 og lukning af Aktuelt 129,5 127,6 1,9 Overgangsordning vedr. NET-Redaktionen, TJECK, Medietimen, NET-Dialog og FagXpressen Investeringer: 14,5 14,5 0,0 Investering i metroxpress 22,5 22,5 0,0 Bevilling til udvikling af net-portal 4,3 1,7 2,6 Investering vedr. nuværende selskaber 30,0 24,7 5,3 Investeringer i alt 56,8 48,9 7,9 Til LO's hovedbestyrelses disposition for nye investeringer i 16,5 16,5 0,0 A-Pressen A/S I alt 229,5 221,4 8,1 Det tilbageværende rådighedsbeløb, som hovedbestyrelsen har bevilget på 8,1 mio. kr. henstår i LO til rådighed for A-Pressen A/S bestyrelse. De 16,5 mio. kr., som henstår til disposition for LO s hovedbestyrelse til nye investeringer i A-Pressen er endnu ikke bevilget. 9

10 Bilag 1 Hvad er A-Pressen A/S Selskabsopbygningen A-Pressen A/S er et aktieselskab og er underlagt lovgivningen om aktieselskaber og årsregnskabsloven. Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen, som står til ansvar overfor selskabets generalforsamling, hvor aktionærerne udøver deres indflydelse. A-Pressen A/S aktionærer er: A-Pressens egne aktier Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk Elektrikerforbund Dansk Frisør og Kosmetikerforbund Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Dansk Jernbaneforbund Dansk Metalarbejderforbund Landsorganisationen i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Kvindeligt Arbejderforbund Malerforbundet i Danmark NNF Restaurationsbranchens Forbund Specialarbejderforbundet i Danmark Træ-Industri-Byg i Danmark Rør- og Blikkenslagernes Fagforbund af LO Fredericia Malernes Fagforening Storkøbenhavn Metal København afd. 1 (afd er lagt sammen) Metal København afd Metal København afd Metal Ålborg NNF sukkervare og chokoladegruppen 500 Træ-Industi-Byg afd Socialdemokratiet Faaborg, Ærø Socialdemokratiet i Frederikshavn Socialdemokratiet i Hindsholm 500 Forsikrings-Aktieselskabet Alka De sidder i A-Pressen A/S bestyrelse: Hans Jensen (formand), LO Poul Erik Skov Christensen, SiD Susan Bergtorp, (medarbejderrepræsentant) Morten Bichel, (medarbejderrepræsentant) John Dahl, HK Thorkild E. Jensen, Dansk Metal Henry Holt Jochumsen, NNF Arne Johansen, TIB Lilian Knudsen, KAD Johannes Krarup, (medarbejderrepræsentant) Dennis Kristensen, FOA Jørgen Nimb, (medarbejderrepræsentant) A-Pressen A/S er moderselskab for og ejer hele kapitalen i datterselskaberne NET-Redaktionen A/S, Lynx Media A/S og TJECK Magazine A/S, samt 30 pct. af kapitalen i det associerede selskab metroxpress. Når A-Pressens virksomhed er organiseret med et moderselskab og tre datterselskaber, er det fordi A-Pressens bestyrelse har ønsket at styrke de enkelte medieaktiviteter mest muligt ved, at der i det enkelte selskab sidder bestyrelsesmedlemmer med en særlig indsigt i det pågældende selskabs produktområde. De sidder i datterselskabernes bestyrelse: NET-Redaktionen A/S Palle Smed (formand), SiD Agi Csonka, TDC Lise Thorsen Fritzbøger, Dansk Funktionærforbund Karin Kaas, FTF Per Mikael Jensen, metroxpress Bjarne Salomonsen, A-Pressen Lynx Media A/S Thorkild E. Jensen (formand), Dansk Metalarbejderforbund Kjeld Veirup, filmkonsulent Bjarne Salomonsen, A-Pressen TJECK Magazine A/S Bjarne Salomonsen (formand), A-Pressen Leif Skov, konsulent Britt Bargfeldt, Kaospiloterne Johannes Lund Andersen, lektor, Ålborg Universitetscenter 10

11 Alle fire selskaber samarbejder på tværs for at skabe den bedste synergi mellem de forskellige medietyper. Det betyder, at vi på de redaktionelle områder udnytter fælles idéudvikling og ressourcer, hvor det er muligt, og at vi på de rene kommercielle områder kan levere totalløsninger inden for kommunikation til kunderne. Produkterne i de fire selskaber er: A-Pressen A/S Medietimen er et journalistisk samarbejdsprojekt, hvor de deltagende skoleelever arbejder med udvalgte samfundsrelevante temaer. Produktion af avis, lavet af unge for unge om de udvalgte temaer Medietræningskurser for virksomheders medarbejdere journalistik for ikke-journalister Skriv-bedre kurser for virksomheders medarbejdere sprogligt serviceeftersyn Rådgivning og design af undervisningsmaterialer og aktiviteter NET-Redaktionen A/S Artikler, kommentarer og politiske analyser fra Christiansborg. Daglig nyhedsfeed om arbejdsmarkedsstof til hjemmesider, intranet osv. Dagligt avissammendrag, der skaber overblik fra morgenstunden om dagens vigtigste historier også til brug for hjemmesider. Målrettet indholdsproduktion såsom større temaer til hjemmesider eller trykte publikationer inden for arbejdsmarkedsområdet. Komplette tekniske løsninger på optagelse af lyd eller levende billeder i radio/tv-kvalitet til videre brug for radio, internt tv, web, intranet, CD, DVD. Komplet dækning af kongresser, konferencer, landsmøder mv. med levende billeder i en redigeret version. Levering af et komplet CMS-system til styring af web-sider på såvel internet som intranet. Produktion af lydindslag og nyhedsruller samt en komplet journalistisk bearbejdning af tekst, lyd og billeder, der ønskes publiceret på web. Indrykning og produktion af radiospot mv. Produktion af tv-reklamer Løsning af komplekse data netværksopgaver komplet med sikkerhedsløsninger TJECK Magazine A/S Udgivelsen af ungdomsbladet TJECK. Annoncering i landet største ungdomsblad målrettet unge mellem 17 og 23 år. Adgang til landet bedste distributionsnet målrettet unge mellem 17 og 23 år. Distribution af alle typer af materialer, som ønskes distribueret til unge mennesker mellem 17 og 23 år. Samfoliering af egne materialer med TJECK Magazine, der sikrer en højere opmærksomhed hos modtagerne. Design og distribution af postkort og plakater. Foliering af alt fra blade, kalendere til pjecer mv. Design og tryk af alt fra kalendere, bøger, pjecer, blade, kataloger til klistermærker mv. Personlig omdeling af materialer, prøver mv. til konkrete målgrupper i de største byer. Lynx Media A/S Produktion af tv-udsendelser til danske og udenlandske broadcastere. Produktion af radio-udsendelser til danske broadcastere. Produktion af virksomhedsprofiler, produktinformationer mv. på video, CD eller DVD til brug for markedsføring af organisationen på web, kongresser, konferencer mv. 11

12 Bilag 2 Oversigt over emner, der har været behandlet i TJECK MAGAZINE I det sidste år har TJECK behandlet et bredt udvalg af temaer og artikler omhandlende mange af livets forhold med stor interesse for unge som f. eks: Arbejdsmarkedet: Ny teknologi Kvinder i traditionelle mandejobs Jobsøgning Unge og militær Unge starter egen virksomhed Uddannelse: Fokus på nedskæring af tilskuddene til daghøjskoler Ungdomsuddannelser er hårdt ramt af nedskæringer Fremtidens gymnasium Om unge og SU Det er også livet: Depression Find din egen seksualitet også når den er anderledes Jalousi Festival-kultur Politik og økonomi: Velfærdsstaten Højrefløjen i dansk politik Overvågningssamfundet Dødslister nationalister Pyramidespil Vi lever med hinanden: Integration Diskrimination Tvangsægteskaber Religion Myter / Tolerance Det stærke køn: Hyldest til kvinderne Internationale forhold: Palæstina Krigen mod terrorisme Ulandsbistand gør en forskel! Tro på fremtiden også i Mellemøsten Musik flytter grænser Misbrugsproblemer: Doping Narkomani Prostitution 12

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen

STÆRKE MEDIER. - Vi skaber fremtiden sammen. Redegørelse fra mediearbejdsgruppen STÆRKE MEDIER - Vi skaber fremtiden sammen Redegørelse fra mediearbejdsgruppen December 2010 INDHOLD 1. FORORD 2. INDLEDNING: MEDIERNE ER DEMOKRATIETS FUNDAMENT 3. BEFOLKNINGENS BRUG AF MEDIER 4. KNR,

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2014 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 13 3. Indhold... 15 4. Handicap forpligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Demokrati kræver dialog

Demokrati kræver dialog I n d h o l d LO går for alvor på nettet - side 2 Som led i arbejdet med en ny informationsstrategi er LO nu klar til at præsentere en ny, udvidet hjemmeside - Samtidig er der premiere på et nyt debat-magasin,

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2005 24.08.2005 Jacob Mollerup Indhold: 1. Sammenfatning s. 3 2. Baggrunden s. 3 3. Registrerede henvendelser s. 4 a. Lytter- og Seerkontakten mv. s.

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 48 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskemedier.dk/nyheder/nyhedsbrev JOURNALISTIK OG REDAKTION Pressenævnet pålægger avis at bringe kendelse på forsiden Ny praksis

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev

Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev NYHEDSBREV UGE 13 2012 Læs også nyhedsbrevet direkte på vores hjemmeside: www.danskedagblade.dk/nyhedsbrev MEDDELELSER TIL ABONNENTER Nyhedsbrevet Dansk Presse erstattes af nyhedsbrevet Danske Medier Den

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde

Unge møder fagbevægelsen ansigt til ansigt i Roskilde N y h e d s b rev ti l LO s amter og sekti oner #4 / April 2001 Medlemshvervning Sundere livsstil uden pegefingre.......... side LO er på vej med en sundhedsstrategi for arbejdspladserne, som også skal

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP:

Hanne Reintoft, socialrådgiver og forfatter: Lisbeth Knudsen, tidligere nyhedsdirektør i DR: Lars Rohde, direktør, ATP: wijixggfik )''- Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K www.aeldresagen.dk CVR.nr. 10 62 54 08 Hjemstedskommune: København Bestyrelse Per Thestrup, landsformand Søren Rand, næstformand Eva Holm Christensen

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere