Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden 2001-2003"

Transkript

1 Dagsordenens punkt ordinære kongres oktober 2003 Redegørelse Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden Udarbejdet af A/S A-Pressens bestyrelse Frihed i dit arbejde

2 Redegørelse Hovedbestyrelsens redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden Udarbejdet af A/S A-Pressens bestyrelse Redegørelse for udviklingen i A-Pressens investeringer i perioden Baggrund På LO s repræsentantskabsmøde i 2001 blev de nye retningsliner for fagbevægelsens fremtidige medieindsats vedtaget. Den indeholdt tre overordnede temaer, hvoraf det alene er det tredje tema, som behandles i denne mediepolitiske redegørelse. De tre temaer var: 1. Kontingentet pr. 1. januar 2003 blev nedsat med omkring 100 mio. kr. til 200 kr. pr. medlem om året. (Konsekvensen af de beslutninger var, at 2001 blev det sidste år med et egentligt driftstilskud til A-Pressen og dets selskaber. De resterende penge i mediebevillingen blev anvendt til lukningen af Aktuelt, mindre overgangsordninger i 2002 samt nye investeringer. Pr. 30. september 2003 resterer der 24,6 mio. kr. af mediebevillingen, hvoraf de 16,5 mio. kr. står til rådighed for LO s hovedbestyrelse til disposition for nye investeringer. 8,1 mio. kr. er bevilget og står til rådighed for A-Pressens bestyrelse. Se i øvrigt regnskabet side 8). 2. Der blev etableret et fagligt ugebrev under LO s ansvar, som skal sikre fagbevægelsens dækning af synspunkter på arbejdsmarkedsspørgsmål og velfærdssamfundets samlede prioriteringer med alle de stofområder og temaer, som relaterer sig til lønmodtagernes arbejdsliv. 3. Fagbevægelsen skal fortsat arbejde med at sikre alsidigheden ved at være med til at udbrede information om samfundsrelevante emner til borgerne. Disse aktiviteter varetages af A-Pressen A/S og tilknyttede selskaber på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Aktiviteter videreføres på grundlag af de målsætninger og strategier for de enkelte selskaber, der blev fastlagt på kongressen i Ansvaret for disse aktiviteter og eventuelle investeringer i nye aktiviteter har A-Pressen A/S. Nye investeringer skal besluttes inden for det overordnede formål, som blev fastlagt i LO s handlingsplan for 1999 til 2003 om at sikre alsidighed, modvirke mediekoncentration og udbrede information til flest mulige. Investeringerne skal hver for sig besluttes på grundlag af konkrete mål og strategier. Repræsentantskabet noterede sig A-Pressens investering på 22,5 mio. kr. i metroxpress og pålagde hovedbestyrelsen løbende at evaluere A-Pressens investeringer, herunder også investeringen i metroxpress. Repræsentantskabet pålagde herudover hovedbestyrelsen at fremlægge en mediepolitisk redegørelse på LO s kongres i 2003 således, at der endeligt tages stilling til ovennævnte investeringer. Udgangspunktet for den mediepolitiske redegørelse er det grundlag, som blev besluttet i forbindelse med omlægningen af medievirksomheden i april Det konkrete grundlag for A-Pressens virksomhed indeholder fire hovedelementer: Idégrundlaget Missionen (hvorfor er vi her) Visionen (hvordan er vi her) Målgrupperne (hvem er vi her for) Idégrundlaget Et menneskesyn, der medvirker til at sikre et samfund af frie, aktive og samarbejdende borgere et samfund, hvor der er social retfærdighed, ligeværdighed og frie muligheder for kulturel udfoldelse. 2

3 Derfor: En fortsat udvikling af velfærdssamfundet kræver et levende demokrati. Det er således vigtigt, at der stilles viden om både nationale og internationale forhold til rådighed for borgerne. Det er stadigvæk og vil også fremover være mediernes redigerede nyhedsstrøm, som er essentiel for den viden, mennesker får og dermed også den debat, der føres mennesker imellem. Det er begrundelsen for, at fagbevægelsen igennem A-Pressen i foråret 2001 valgte fortsat at investere i medier. Hovedindholdet i missionen A-Pressen skal inden for medieområdet arbejde for en udbygning af demokrati og velfærdssamfund ved at modvirke koncentrationen i mediernes ejerkreds og være med til at sikre alsidighed og information inden for samfundsrelevante emner. A-Pressen skal i særlig grad medvirke til at give de unge mulighed for og lyst til at forholde sig aktivt til det omgivende samfund og forøge aktiviteterne inden for undervisning om mediernes indhold og funktion. A-Pressen skal medvirke til at undgå en opdeling i samfundet mellem informationsstærke og -svage grupper og igennem sammensætningen af medieaktiviteterne give alle mennesker mulighed for at sikre sig viden for der igennem at medvirke til samfundets meningsdannelser. Det gør A-Pressen På trods af at A-Pressens samlede virksomhed i dag er væsentligt mindre end tidligere, er virksomheden stadig igennem sine investeringer i datterselskaberne TJECK Magazine, Lynx Media og NET Redaktionen, den associerede virksomhed metroxpress samt undervisningsprojektet Medietimen med til at sikre alsidigheden ved at give samfundsrelevant information til en bred gruppe af Danmarks befolkning. Det er bl.a. for at være til stede på brugernes præmisser og medvirke til at undgå en opdeling i samfundet mellem informationsstærke og -svage grupper, at A-Pressen har investeret i Dagbladet metroxpress. Dagbladet som med korte samfundsrelevante artikler inden for alle relevante stofområder er slået igennem i alle samfundsgrupper, men især over for de unge og andre, der ikke vil eller kan betale for et af de traditionelle dagblade. I Lynx Media er nyhedsudsendelsen NyhedsXpressen med til at give mennesker, der ikke har tid eller lyst til at bruge lang tid til at få et overblik over døgnets nyheder, en god mulighed for at tilegne sig viden. Radiomagasinet FagXpressen med hovedfokus på mere dybdeborende arbejdsmarkedsstof er for de mennesker, der har lidt mere tid til at sætte sig ind i stoffet. På tv-området medvirker produktionen af både dokumentarudsendelser, dokumentarserier og undervisningsudsendelser til at sikre viden om specifikke emner til en bred del af befolkningen. Også de samfundsrelevante temaer i TJECK Magazine sammenholdt med gratisprincippet for brugere er med til at give unge mennesker en mulighed for at tilegne sig viden om deres eget liv og om samfundet som helhed. Medietimens undervisningsprojekter medvirker i et tæt samarbejde med de deltagende skoler til at inddrage medier og samfundsspørgsmål i undervisningen af de ældste elever i både folkeskole og de gymnasiale uddannelser. Hovedindholdet i visionen A-Pressen skal være til stede på brugerens præmisser og fastholde en virksomhed, der består af flere medietyper. Der skal arbejdes videre med at etablere et tværgående, kreativt mediemiljø, hvor de forskellige medietyper arbejder tæt sammen for at få en optimal udnyttelse af alle ressourcer. Journalistikken skal være samfundsengagerende, seriøs og troværdig og med temaer, der har betydning for almindelige menneskers syn på samfundet. Herudover skal A-Pressen fortsat udvikle, igang- 3

4 sætte og eventuelt drive nye medieprojekter, der er med til at understøtte missionen på et økonomisk bæredygtigt grundlag. A-Pressen skal i 2005 være økonomisk overskudsgivende og et godt investeringsobjekt. Det gør A-Pressen Til stede på brugernes præmisser For at være til stede på brugernes præmisser er A- Pressen involveret i flere medier med et redaktionelt indhold, der på hver sin måde opsøger befolkningen, der hvor de befinder sig kulturelt og fysisk. Derfor: er metroxpress koncept tilrettelagt til mennesker, der bruger det offentlige transportsystem. udsendes NyhedsXpressen og FagXpressen blandt andet til de mange mennesker, der hører den lokale radiostation på arbejdspladsen og i bilen. er målet, at tv-dokumentar produktionerne udsendes i prime time, hvor flest ser tv. distribueres Arbejdsmarkedsnyhederne fra NET- Redaktionen via nettet, hvor mange mennesker i løbet af dagen følger nyhedsudviklingen. er ungdomsbladet TJECK et blad med både det samfundsrelevante og det underholdende stof for unge, en kombination, som er nødvendig for at nå netop denne målgruppe. er Medietimen et projekt, der inddrages i skolernes undervisning. Her er vi med A-Pressen har fastholdt en virksomhed, der består af flere medietyper. På det redaktionelle område er selskaberne involveret i følgende medier, hvor hovedformålet for alle medietyper og produkter er at medvirke til at styrke debatten i samfundet. (Se en oversigt over A-Pressens samlede virksomhed i bilag 1). Print medier: Ungdomsbladet TJECK - fordi vi gerne vil nå de unge med nogle for dem relevante artikler. Arbejdsmarkedsartikler - fordi vi gerne vil øge kendskabet til det arbejdsmarkedsstof, som andre medier har nedprioriteret. Medietimens Xtrakt, baggrundsjournalistik for skoleelever fordi vi gerne vil sikre, at unge allerede i skolen får øget deres kendskab til både samfundet og medierne. Dagbladet metroxpress (ejerandel 30 pct.) fordi vi gerne vil have flere mennesker og især unge til at læse avis. Web-journalistik: Arbejdsmarkedsnyheder fra NET-Redaktionen - fordi vi gerne vil give en mulighed for det hurtige overblik på døgnets arbejdsmarkedsnyheder. Ungdomsjournalistik på - fordi nettet er en god måde at nå de unge på og giver let mulighed for dialog og interaktivitet med brugeren. Medietimen, baggrundsjournalistik for skoleelever på www-medietimen.dk fordi nettet er en god måde at nå de unge på. Tv-produktion: Dokumentar dokumentarserier og undervisning fra Lynx Media fordi vi gerne vil belyse nationale og internationale forhold, der har en betydning for debatten i det danske samfund. Radio- produktion: FagXpressen, baggrundsjournalistik om arbejdsmarkedet fordi vi gerne vil øge kendskabet til det arbejdsmarkedsstof, som andre medier har nedprioriteret. NyhedsXpressen fordi vi gerne vil give mennesker en mulighed for, at de kan følge døgnets begivenheder på deres lokale radiostation. Udover de redaktionelle områder driver A-Pressen igennem datterselskabet Lynx Media A/S også en virksomhed inden for kommercielle multimedieproduktioner til virksomheder og organisationer, 4

5 inden for de elektroniske medier og leverer en række tekniske ydelser inden for IT bl.a. lukkede virksomhedsnetværk. TJECK Magazine driver udover ungdomsbladet også en virksomhed med grafisk produktion. Med udgangspunkt i året 2001, hvor omsætningen på de nævnte områder var 11,7 mio. kr., er den forventede omsætning i 2003 steget med 65 pct. til forventet 19,3 mio. kr. i Sådan samarbejder vi Der er gradvist skabt et stadigt større samarbejde på tværs af de enkelte medietyper og selskaber, både når det drejer sig om de redaktionelle områder og de kommercielle produkter. Den styrke, der ligger i at være flermedial, bliver målrettet udnyttet. Som eksempler på det redaktionelle område kan nævnes: Arbejdsmarkedsjournalistikken, hvor redaktionerne for Lynx Medias radioafdeling, NET- Redaktionen og TJECK har et velfungerende samarbejde om at genanvende research til forskellige medietyper. NyhedsXpressen er et eksempel på, hvordan Lynx Medias radioafdeling, NET-Redaktionen og metroxpress samarbejder om at levere tre daglige nyhedsudsendelser, som sendes på lokalradioerne. På undervisningsområdet hvor Medietimen, web og tv-afdelingerne i Lynx Media har et løbende samarbejde. På det kommercielle område samarbejder alle selskaberne om at skabe synergi omkring salg af helhedsløsninger inden for kommunikation, indeholdende produktion af printmedier, websites, videoproduktion, produktion af lyd og billedspots til reklameindrykninger samt annoncer i printmedier. Det mener brugerne om journalistikken TJECK er populært, seriøst, troværdigt og med gode samfundsrelevante artikler, der giver ny viden. En Alstedanalyse viser, at TJECK opleves som et af de vigtigste gratis ungdomsmagasiner. TJECK bliver betegnet som det pænere og seriøse magasin. TJECK opfattes som en god blanding af sjov og alvor med et bredt emnevalg, så alle kan finde noget af interesse, og de dybdeborende artikler i TJECK opleves meget positivt (se de emner TJECK har behandlet i bilag 2). Vurderingen af journalistikken er meget positiv. TJECK opleves som troværdigt, bl.a. i sin faktagengivelse og i sin alsidige behandling af emner. Der er enighed om, at artiklerne ikke bør være længere end de nuværende 6-12 sider, og en del synes, at 12 sider er i overkanten. Samtidig opleves nedbrydningen af stoffet i mindre artikler og tekstbokse om et fælles tema som særdeles positivt. Flere læsere siger, at de sædvanligvis ikke giver sig i kast med længere artikler, men at de finder TJECKs temasider overkommelige, fordi de er stykket sammen af mindre tekster. Artiklerne har stor samfundsrelevans, hvilket vurderes særdeles positivt, og deltagerne er enige om, at artiklerne giver dem ny viden om aktuelle emner. Stor tilfredshed med metroxpress, der bedømmes til at være seriøs, troværdig, og som dækker nyhedsbehovet på en tilfredsstillende måde En Alstedanalyse viser, at læserne er særdeles tilfredse med metroxpress. Avisen dækker det behov, man har for nyheder. Læseren oplever, at man ved at skrive kortfattet og overskueligt får minimeret det tidsforbrug, der er nødvendigt for at få et overblik over, hvad der sker i Danmark og i resten af verden. Man er generelt tilfreds med indenrigs- og udenrigsdækningen, idet man har en oplevelse af, at man kommer hele vejen rundt i emnevalget. Kultur og byliv dækkes tilfredsstillende, og sporten opleves som informativ og overskuelig. Avisen betegnes som troværdig, objektiv og seriøs. 5

6 Læserne oplever, at de får tilført viden, når de læser metroxpress. De vurderer det i forhold til alternativer, som de selv opfatter som yderst mangelfulde. Deltagerne i Medietimen bliver mere aktive samfundsborgere En analyse af de deltagende skoleelever i Medietimens projekter viser, at en meget stor del af skoleeleverne ved mere om samfundet og deltager mere aktivt i debatten, ligesom de læser mere avis mv. efter at have deltaget i et Medietimeprojekt. (Se analysens hovedresultater i bilag 3 og Medietimens temaer i bilag 4) Kunderne er tilfredse med NET-Redaktionen En kundeanalyse viser, at NET-Redaktionen med sin niche inden for det arbejdsmarkedspolitiske område rammer de kunder, der har et stort behov for at følge nyhedsstrømmen og udviklingen inden for dette stofområde. På en skala fra 1 til 5, hvoraf 5 er bedst giver kundeanalysen følgende resultat: Tilfreds med NET-Redaktionen som leverandør af arbejdsmarkeds stof: 4,0 Dækker kundens behov: 3,6 Tilfreds med emnevalg: 3,6 Tilfreds med antallet af nyheder pr. dag: 4,3 Tilfreds med hastigheden i nyhedsstrømmen: 3,5 Troværdighed: 4,1 NyhedsXpressen og FagXpressen En gallupanalyse viser, at 50 pct. af lytterne er tilfredse med indholdet i nyhedsudsendelserne, 45 pct. er neutralt indstillet, mens kun 5 pct. er utilfredse. For FagXpressen er de tilsvarende tal 63 pct. tilfredse, 25 pct. er neutralt indstillet og 12 pct. er utilfredse. (Se temaer i 5) Tv-produktionen For Tv-produktionernes vedkommende beder Gallup seerne bedømme de udsendelser, de ser på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 er højeste karakter. Lynx Medias tv-produktioner bliver bedømt til mellem 3,5 og 4. Også forskellige dommerpaneler har bedømt produktionerne positivt, idet Allahs Børn modtog en Gold-Award som årets bedste dokumentarfilm ved Media Communications Associations. Spillet om Tjernobyl vandt den Europæiske Fjernsynspris på den tyske filmfestival Ökomedia Festivalen i Freiburg og var nomineret til den tyske Tv- Oscar, og tv serien om Tv-Glad blev nomineret til prisen for Årets dokumentarserie, på Tv-festivalen i (Se mere om produktionerne i bilag 6.) Vi har også analyseret nye medieområder A-Pressen har siden investeringen i metroxpress i 2001 sammen med andre mulige investorer været involveret i en række forarbejder og analyser om nye investeringer inden for alle områder af mediebilledet. Resultatet af samtlige analyser har været, at der ikke har været en tilstrækkelig økonomisk bæredygtighed i projekterne, hvorfor A-Pressen ikke har ønsket at medvirke til en investering. I et af projekterne, Portal-projektet, var der bevilliget 4,3 mio. kr. af LO s Hovedbestyrelse til et pilotprojekt, heraf blev der brugt 1,7 mio. kr., inden projektet blev stoppet i foråret Målgrupperne A-Pressens samlede målgruppe er på det redaktionelle område hele Danmarks befolkning. Det har A-Pressen nået De medieaktiviteter, som A-Pressen enten selv driver eller er medejer af, når bredt ud til den danske befolkning. TJECK størst i målgruppen af unge læsere i sin primære målgruppe mellem 17 og 23 år 6

7 Læsertal fra Index Gallup i 1. halvår 2003 viser, at ungdomsbladet TJECK når ud til læsere. Ser man alene på TJECKs målgruppe de årige, viser tallene, at TJECK med læsere når mere end hver tredje unge i målgruppen. Det placerer samtidig TJECK som det største ungdomsblad i denne gruppe. (Se mere om læsertal i bilag 7). metroxpress størst både blandt de unge og i det primære udgivelsesområde* Også for dagbladet metroxpress er læsertallene positive med daglige læser. Det placerer metroxpress som den 4. mest læste avis i Danmark og kun ganske få tusinde læsere fra at være næststørst i Danmark. Tallene afslører, at metroxpress er de unges avis, idet den i aldersgruppen år er det mest læste dagblad med læsere. Også hvis man ser på det primære udgivelsesområde, er metroxpress størst. (Se mere om læsertal i bilag 7). metroxpress primære udgivelsesområde er HTområdet og Østjylland. Mange nye læsere Gallup har i en nærmere analyse af læsertallene for perioden 1. halvår 2000 til 2003 afdækket gratisavisernes påvirkning af avislæsningen i Danmark. Gallup skriver: De seneste læsertal fra Index Danmark/Gallup for 1. halvår 2003 taler sit tydelige sprog gratisaviserne har været en klar succes med hensyn til antallet af læsere, der har adopteret de to aviser. Analysen viser, at den daglige avislæsning på trods af en stigning i befolkningstallet på ca ville være faldet med ca i perioden 1. halvår 2000 til 2003, hvis ikke gratisaviserne var introduceret i Danmark, nu er læsertallet i stedet steget med læsere altså en forskel på flere mennesker der læser avis. Heraf står metroxpress alene for de af de nye læsere. De tilsvarende tal for aldersgruppen år viser at eller ca. 15 pct. flere unge mennesker læser avis. Her er tallet for metroxpress alene nye læsere. Gallup skriver i den forbindelse: Indsnævres befolkningen til aldersgruppen personer år er udviklingen om muligt endnu mere markant. Konklusionen er klar tallene taler deres tydelige sprog! Der kan ikke herske nogen som helst tvivl om, at gratisaviserne har haft en betydning for avismarkedet generelt og ikke mindst i en aldersgruppe, som aviserne ellers så ud til at være godt på vej til at tabe på gulvet. Avislæsningen i Danmark har fået en renæssance med gratisavisernes tilsynekomst på avismarkedet og samtidigt åbnet det traditionelle demokratiske diskussionsforum op for en ny generation af avislæsere, som ellers kunne have set ud til at være tabt, hvis ikke trenden var blevet vendt. Gallup skriver videre: Samtidig ses af yderligere data fra Index Danmark/Gallup, at flere og flere læsere er i kontakt med de etablerede aviser over længere tid f.eks. en tre måneders periode end man så før gratisaviserne begyndte at udkomme. NyhedsXpressen og FagXpressen for den modne generation Både NyhedsXpressen og FagXpressen sendes på mindre og mellemstore lokalradioer i store dele af landet. NyhedsXpressen sendes tre gange i løbet af dagen, medens FagXpressen sendes en gang ugentlig. Lokalradioerne anslår, at lyttertallet ligger på mellem og ugentlige lyttere. 7

8 En kendskabsanalyse, som er udarbejdet af Gallup, viser, at kender NyhedsXpressen efter blot seks måneder, mens magasinprogrammet FagXpressen kendes af For begge programmer viser analysen, at der er en overvægt at lyttere mellem 50 og 60 år, der kender programmerne. Tv På tv-området er seertallene meget forskellige alt efter, hvilken station udsendelsen bliver sendt på, udsendelsestidspunktet og hvilken kategori, der er tale om. For Lynx Medias vedkommende ligger seertallene på mellem på Mellem Venner og for Spillet om Tjernobyl. Det er især mennesker over 28 år, der ser Lynx Medias tv-produktioner. (Se alle seertallene i bilag 6). Den økonomiske udvikling i A-Pressen Af visionen fremgår det, at A-Pressens virksomhed skal være et godt investeringsobjekt og give overskud fra Udgangspunktet, da forretningsplanen blev udarbejdet i 2001, var et driftsunderskud på 28 mio. kr. i de 100 procent selvejende medieaktiviteter, der efter rekonstruktionen var tilbage. Det økonomiske mål med forretningsplanen var at skabe en forbedring, der ville betyde, at A-Pressens samlede virksomhed kunne give et mindre overskud på 2 mio. kr. i Hvordan er det gået? LO s hovedbestyrelse godkendte på et møde den 21. september 2001 at bevilge 30 mio. kr. af mediebevillingen til brug for A-Pressens investeringer i datterselskaberne. Pr. 31. august 2003 er 24,6 mio. kr. indskudt som kapital i A-Pressen og heraf er 20,9 mio. kr. videreført til datterselskaberne. Det samlede resultat for hele A-Pressen var i forretningsplanen budgetteret til et underskud på 29 mio. kr. i Det faktiske resultat blev et underskud på 15,1 mio. kroner. Hovedårsagen til den store forbedring var, at introduktionen af metroxpress A/S i både hovedstadsområdet og Østjylland forløb bedre end forventet. Datterselskaberne NET Redaktionen A/S og TJECK Magazine A/S kom bedre ud af året end forventet, medens Lynx Media A/S kom svagere ud af året end forventet. Herudover gav salget af aktierne i Bladkompagniet en ekstraordinær indtægt. De primære medieaktiviteter i A-Pressen gav en resultatforbedring fra underskuddet på 28 mio. kr. i 2001 til et underskud på 14,7 mio. kr. i Selv om der er tale om et pænt fald, var resultatet dog 2 mio. kr. dårligere end forventet. I 2003 var det i forretningsplanen forventede underskud på godt 9 mio. kr. Det forventede årsresultat udarbejdet på baggrund af halvårsregnskabet viser et væsentligt dårligere resultat med et underskud på 19 mio. kr. Hovedårsagen til det dårligere resultat er, at Ejendommen Kalvebod Brygge først er udlejet pr. 1. november 2003, og ikke som forudsat i forretningsplanen pr. 1. januar Sammen med ombygningsomkostninger påvirkes det forventede resultat negativt med ca. 8 mio. kr. De primære medieaktiviteter vil i 2003 give et underskud på ca. 10 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til 2002, men ca. 2 mio. kr. dårligere end forventet i forretningsplanen. Igen i år er udviklingen i metroxpress tilfredsstillende. 8

9 Det er stadig opfattelsen, at A-Pressens virksomhed kan blive overskudsgivende i 2005 inden for den bevilgede kapital. Mediebevillingen I forbindelse med rekonstruktionen af mediepolitikken blev der bevilget 229,5 mio. kr. til driften for året 2001, lukning af Dagbladet Aktuelt, overgangsordninger for 2002 samt investeringer i perioden Beløbet på de 229,5 mio. kr. fremkom som dispositionsbeløbet pr tillagt mediebevillingen for årene 2001 og Regnskabet for perioden 1/ til 30/ ser således ud: Budget Mio. kr. Realiseret pr. 30/ Mio. kr. Afvigelse Mio. kr Bevilling til aktiviteter uden for A-Pressen (Drift A4 i 2002, tilskud FAEM, samt forsøgsprojekt i Esbjerg med en gratis 14-dages avis) 12,2 13,9-1,7 Vedrørende drift af selskaberne 2001 og lukning af Aktuelt 129,5 127,6 1,9 Overgangsordning vedr. NET-Redaktionen, TJECK, Medietimen, NET-Dialog og FagXpressen Investeringer: 14,5 14,5 0,0 Investering i metroxpress 22,5 22,5 0,0 Bevilling til udvikling af net-portal 4,3 1,7 2,6 Investering vedr. nuværende selskaber 30,0 24,7 5,3 Investeringer i alt 56,8 48,9 7,9 Til LO's hovedbestyrelses disposition for nye investeringer i 16,5 16,5 0,0 A-Pressen A/S I alt 229,5 221,4 8,1 Det tilbageværende rådighedsbeløb, som hovedbestyrelsen har bevilget på 8,1 mio. kr. henstår i LO til rådighed for A-Pressen A/S bestyrelse. De 16,5 mio. kr., som henstår til disposition for LO s hovedbestyrelse til nye investeringer i A-Pressen er endnu ikke bevilget. 9

10 Bilag 1 Hvad er A-Pressen A/S Selskabsopbygningen A-Pressen A/S er et aktieselskab og er underlagt lovgivningen om aktieselskaber og årsregnskabsloven. Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen, som står til ansvar overfor selskabets generalforsamling, hvor aktionærerne udøver deres indflydelse. A-Pressen A/S aktionærer er: A-Pressens egne aktier Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk Elektrikerforbund Dansk Frisør og Kosmetikerforbund Dansk Funktionærforbund Serviceforbundet Dansk Jernbaneforbund Dansk Metalarbejderforbund Landsorganisationen i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark Kvindeligt Arbejderforbund Malerforbundet i Danmark NNF Restaurationsbranchens Forbund Specialarbejderforbundet i Danmark Træ-Industri-Byg i Danmark Rør- og Blikkenslagernes Fagforbund af LO Fredericia Malernes Fagforening Storkøbenhavn Metal København afd. 1 (afd er lagt sammen) Metal København afd Metal København afd Metal Ålborg NNF sukkervare og chokoladegruppen 500 Træ-Industi-Byg afd Socialdemokratiet Faaborg, Ærø Socialdemokratiet i Frederikshavn Socialdemokratiet i Hindsholm 500 Forsikrings-Aktieselskabet Alka De sidder i A-Pressen A/S bestyrelse: Hans Jensen (formand), LO Poul Erik Skov Christensen, SiD Susan Bergtorp, (medarbejderrepræsentant) Morten Bichel, (medarbejderrepræsentant) John Dahl, HK Thorkild E. Jensen, Dansk Metal Henry Holt Jochumsen, NNF Arne Johansen, TIB Lilian Knudsen, KAD Johannes Krarup, (medarbejderrepræsentant) Dennis Kristensen, FOA Jørgen Nimb, (medarbejderrepræsentant) A-Pressen A/S er moderselskab for og ejer hele kapitalen i datterselskaberne NET-Redaktionen A/S, Lynx Media A/S og TJECK Magazine A/S, samt 30 pct. af kapitalen i det associerede selskab metroxpress. Når A-Pressens virksomhed er organiseret med et moderselskab og tre datterselskaber, er det fordi A-Pressens bestyrelse har ønsket at styrke de enkelte medieaktiviteter mest muligt ved, at der i det enkelte selskab sidder bestyrelsesmedlemmer med en særlig indsigt i det pågældende selskabs produktområde. De sidder i datterselskabernes bestyrelse: NET-Redaktionen A/S Palle Smed (formand), SiD Agi Csonka, TDC Lise Thorsen Fritzbøger, Dansk Funktionærforbund Karin Kaas, FTF Per Mikael Jensen, metroxpress Bjarne Salomonsen, A-Pressen Lynx Media A/S Thorkild E. Jensen (formand), Dansk Metalarbejderforbund Kjeld Veirup, filmkonsulent Bjarne Salomonsen, A-Pressen TJECK Magazine A/S Bjarne Salomonsen (formand), A-Pressen Leif Skov, konsulent Britt Bargfeldt, Kaospiloterne Johannes Lund Andersen, lektor, Ålborg Universitetscenter 10

11 Alle fire selskaber samarbejder på tværs for at skabe den bedste synergi mellem de forskellige medietyper. Det betyder, at vi på de redaktionelle områder udnytter fælles idéudvikling og ressourcer, hvor det er muligt, og at vi på de rene kommercielle områder kan levere totalløsninger inden for kommunikation til kunderne. Produkterne i de fire selskaber er: A-Pressen A/S Medietimen er et journalistisk samarbejdsprojekt, hvor de deltagende skoleelever arbejder med udvalgte samfundsrelevante temaer. Produktion af avis, lavet af unge for unge om de udvalgte temaer Medietræningskurser for virksomheders medarbejdere journalistik for ikke-journalister Skriv-bedre kurser for virksomheders medarbejdere sprogligt serviceeftersyn Rådgivning og design af undervisningsmaterialer og aktiviteter NET-Redaktionen A/S Artikler, kommentarer og politiske analyser fra Christiansborg. Daglig nyhedsfeed om arbejdsmarkedsstof til hjemmesider, intranet osv. Dagligt avissammendrag, der skaber overblik fra morgenstunden om dagens vigtigste historier også til brug for hjemmesider. Målrettet indholdsproduktion såsom større temaer til hjemmesider eller trykte publikationer inden for arbejdsmarkedsområdet. Komplette tekniske løsninger på optagelse af lyd eller levende billeder i radio/tv-kvalitet til videre brug for radio, internt tv, web, intranet, CD, DVD. Komplet dækning af kongresser, konferencer, landsmøder mv. med levende billeder i en redigeret version. Levering af et komplet CMS-system til styring af web-sider på såvel internet som intranet. Produktion af lydindslag og nyhedsruller samt en komplet journalistisk bearbejdning af tekst, lyd og billeder, der ønskes publiceret på web. Indrykning og produktion af radiospot mv. Produktion af tv-reklamer Løsning af komplekse data netværksopgaver komplet med sikkerhedsløsninger TJECK Magazine A/S Udgivelsen af ungdomsbladet TJECK. Annoncering i landet største ungdomsblad målrettet unge mellem 17 og 23 år. Adgang til landet bedste distributionsnet målrettet unge mellem 17 og 23 år. Distribution af alle typer af materialer, som ønskes distribueret til unge mennesker mellem 17 og 23 år. Samfoliering af egne materialer med TJECK Magazine, der sikrer en højere opmærksomhed hos modtagerne. Design og distribution af postkort og plakater. Foliering af alt fra blade, kalendere til pjecer mv. Design og tryk af alt fra kalendere, bøger, pjecer, blade, kataloger til klistermærker mv. Personlig omdeling af materialer, prøver mv. til konkrete målgrupper i de største byer. Lynx Media A/S Produktion af tv-udsendelser til danske og udenlandske broadcastere. Produktion af radio-udsendelser til danske broadcastere. Produktion af virksomhedsprofiler, produktinformationer mv. på video, CD eller DVD til brug for markedsføring af organisationen på web, kongresser, konferencer mv. 11

12 Bilag 2 Oversigt over emner, der har været behandlet i TJECK MAGAZINE I det sidste år har TJECK behandlet et bredt udvalg af temaer og artikler omhandlende mange af livets forhold med stor interesse for unge som f. eks: Arbejdsmarkedet: Ny teknologi Kvinder i traditionelle mandejobs Jobsøgning Unge og militær Unge starter egen virksomhed Uddannelse: Fokus på nedskæring af tilskuddene til daghøjskoler Ungdomsuddannelser er hårdt ramt af nedskæringer Fremtidens gymnasium Om unge og SU Det er også livet: Depression Find din egen seksualitet også når den er anderledes Jalousi Festival-kultur Politik og økonomi: Velfærdsstaten Højrefløjen i dansk politik Overvågningssamfundet Dødslister nationalister Pyramidespil Vi lever med hinanden: Integration Diskrimination Tvangsægteskaber Religion Myter / Tolerance Det stærke køn: Hyldest til kvinderne Internationale forhold: Palæstina Krigen mod terrorisme Ulandsbistand gør en forskel! Tro på fremtiden også i Mellemøsten Musik flytter grænser Misbrugsproblemer: Doping Narkomani Prostitution 12

13 Bilag 3 Medietimen Resultat af analysen over skoleelevernes nyhedsvaner og samfundsaktivitet efter deltagelse i medietimen viser, at de: Diskuterer temaet med andre efter at projektet er afsluttet 44,0 % Læser mere avis 61,2 % Ser og hører flere nyheder og debatter i tv og radio 57,6 % Har mere lyst til at deltage i den offentlige debat 44,0 % Har fået større kendskab til aktuelle samfunds- og kulturspørgsmål 61,1 % Ved mere om: Hvordan samfunds- og kulturdebatten tager form i medierne 79,6 % Hvordan man kan deltage i samfunds- og kulturdebatten 70,2 % Hvordan journalisterne skruer deres historier sammen 74,9 % Er blevet: Mere interesseret i samfundsog kulturspørgsmål 69,1 % Bedre til at tage stilling til aktuelle samfunds- og kulturproblemer 62,8 % 13

14 Bilag 4 Oversigt over projekter i Medietimen for 2002 og 2003 Nedenstående temaer og problemstillinger har skoleelever behandlet til Medietimens avis Xtrakt og Xtrakt Online (www.medietimen.dk). Teknologi og hverdag november 01 til marts 02 Chat og netdating Netcafé Computerkriminalitet Biotek Reality-tv Mobil Danmark i mange farver januar 02 til april 02 Næsten dansk Ægteskab og kærlighed De forenede nationer i DK Åh Danmark Politik og integration År 2022 om 20 år august 02 til oktober 02 Robotter Fremtidens menneske Klimaændringer Fremtidens bolig Drøm eller mareridt Trafik Undervisning Gennemført med støtte fra Ingeniørforeningen og Dansk Naturvidenskabsformidling ca kr. Køn, krop & mode september 02 til december 02 Kropsudsmykning Homoliv Livsstil Ung sex Køn og køn imellem Sex til salg Det skæve liv Kampen mod kroppen Din egen stil Arbejdet kalder november 02 til februar 03 Under overfladen Stress Blandt kriminelle Det som ingen ser En tung arv Lortejob Den menneskelige faktor God arbejdslyst Drømmejobbet Fritid i Gentofte februar 03 til april 03 Indtægtsdækket projekt kr. for SKUB, Gentofte, to 5. klasser på Tjørnegårdsskolen Europa hvad vil vi med det? januar 03 til maj 03 Teenagedruk EU og os Unge aktivister Set udefra Ud i Europa Ligestilling i EU EU udvider På støtten Gennemført med støtte fra Nævnet vedr. EU-oplysning ca kr. Tro, viden og eksistens hvad tror du på? september 03 til december 03 (under udvikling) 14

15 Bilag 5 Oversigt over emner og temaer bragt i FagXpressen i perioden 1/ / Kræft & Sundhedsrisiko på jobbet: Kanyler i vasketøjet Lavtlønnede og sygeligheden Kræft på de danske arbejdspladser SARS og Søfolk Sikkerhed og kemokur TR-opgaven: Betalt børnepasning i Kolding Generationsskifte og TR Lønnede tillidsfolk i kommunen Ny løn TR-serviceeftersyn Psykisk arbejdsmiljø: Coop Danmark og fremtidens arbejdskraft Stresshåndtering i Roskilde Amt Fotosafari Portørerne og konflikten i Næstved Udbrændte medarbejdere Den offentlige sektor: Pressede ledere Traditioner på en brandstation Arbejdsformidlingen i Aalborg KL og beskæftigelseskurven Overfald Det gode arbejdsliv: Synlig rengøring Middelfart Sparekasse og verdenseliten Nordiske mestre i kokkekunst Robotter på arbejde Jobrotation i Brovst Knas og konflikter: Mobbepolitik på Als Nedslidende rengøring Dansk Internationalt Skibsregister Ufaglærte job i fare Kirkegårdsgraverne Bagerfaget under pres Fængselspræst i en konfliktzone Etisk værdigrundlag Fagbevægelsen og struktur: Medlemsflugt fra SiD (CASA-analyse) Portræt af en afgående lokalformand Betalt børnepasning i Kolding Hotline om unges arbejdsforhold Arbejdsskader og fagbevægelsen Jobskifte mm.: Fra gastronomi til børnehave Klip 14 i Næstved Ole skrald og kommunalpolitikken i Gladsaxe Fra skuespiller til fængselsfunktionær Internationalt: Global beskæftigelseskrise Kofoeds Skole som eksportsucces Barmhjertighedens krigere i Irak Vordingborg Kasserne Global gateway Pirater på verdenshavene Sommertema 03: Mennesker med risikofyldte job (6 udsendelser) Overfald og eksportchauffør Røgdykkere Professionel faldskærmsudspringer Redningsstationen i Gedser Erhvervsdykkere Bodyguard Projekt Klarhed Det arbejdende folks historie (Temaudsendelse) Faxe Vandrehjem En rummelig arbejdsplads (Temaudsendelse) Håndværk og faglighed: Kongelig fortjenstmedalje Kvindesmedie på Christiania (8. marts) 15

16 Bilag 6 Oversigt over de seneste tv-programmer produceret af Lynx Media A/S Allahs Børn tv-dokumentar En tv-dokumentar fra en anden verden skolen, der former islamiske præster, jihad-krigere og fundamentalister. Seertal: Allahs Børn blev sendt på DR i september 2002 og opnåede et seertal på Priser: Filmen modtog en Gold-Award som årets bedste dokumentarfilm ved Media Communications Associations årlige prisuddeling 2002 med følgende begrundelse: På forbløffende vis stoler denne dokumentarfilm på sine billeder og sine mennesker. Skønt filmen har sat sig for og tager fat på at forklare et for os vesterlændinge stort og svært emne, sker det uden dokumentarfilmgenrens kendte ingrediens: Den alvidende fortæller, der trygt og med autoritet beretter, hvad billederne ikke har fået med. Her taler billeder og mennesker, og alligevel får vi informationer og stor indsigt i en fremmed verden med ord som fundamentalisme og Jihad. Programmet er solgt til Norge, Sverige, Finland, Canada, Irland, Portugal og USA. Kunden Danmarks Radio, TV2 Norge, TV4 Sverige og YLE/FST Finland med finansiel støtte fra Det Danske Filminstitut, Nordisk Film- og TV Fond og EU Media plus. Produceret i co-produktion med Tv-dok. Mellem Venner tv-undervisning En oplysende film om Dansk Handicap Forbunds projektengagement i Nicaragua og de menneskelige værdier, der følger. Seertal: Mellem Venner blev sendt på DR1 i efteråret 2002 og fik seere. Desuden blev Mellem Venner sendt som en del af Nicaraguas mest sete program, en slags TV-aktuelt. Kunden: Dansk Handicapforbund med støtte fra Danida, Sygekassernes Helsefond og De Samvirkende Invalideorganisationer. Nede på jorden tv-dokumentar Humoristisk dokumentarisk tv-serie i seks afsnit om livet på VIKING - en fabrik, som producerer redningsmateriel. Seertal: Tv-serien blev vist på DR1 i efteråret 2002 med et gennemsnitligt seertal på Tv-serien blev ligeledes lanceret sammen med web-sitet til undervisningsbrug i både erhvervs- og almene uddannelser samt bredt i voksenuddannelsessystemet i foråret Kunden: Danmarks Radio er hovedkunde til tv-serien, mens Arbejdsmarkedsstyrelsen, Industriens Uddannelsesfond og Undervisningsministeriet har bidraget til det samlede projekt. Serien er produceret i co-produktion med Koncern Film og TV. Spillet om Tjernobyl tv-dokumentar En tv-dokumentar om uafdækkede aspekter, om hvordan myndighederne skjulte Tjernobylkatastrofens reelle omfang. Seertal: Programmet blev sendt på den tyske kanal ARTE i januar 2002 og opnåede et seertal på godt 1 million samt på ZDF og på DR i februar med et samlet seertal på Priser: Spillet om Tjernobyl vandt den Europæiske Fjernsynspris på den tyske filmfestival Ökomedia Festivalen i Freiburg med følgende begrundelse: Den Europæiske Fjernsynspris, der blev stiftet som en vandrepris af Vesttyske Rundfunk, går til den 60 minutter lange danske dokumentarfilm Tjernobyl legenden. Jørgen Pedersen, Bente Milton og Sabine Kemper efterprøver ny viden om den fortrængte katastrofe. Filmen stiller spørgsmål omkring den økonomiske hjælp fra vesten til en ny beskyttelseskappe over ulykkesreaktoren. En beskyttelseskappe, som ifølge filmens tese, muligvis overhovedet ikke var nødvendig. Programmet vandt også den tyske Grimme Preis (den tyske Tv-Oscar) i Kunden: De tyske tv-stationer ARTE og ZDF samt Danmarks Radio. Programmet er co-produceret i samarbejde med Milton Media. 16

17 TV Glad tv-dokumentar I otte programmer giver vi et indblik i hverdagen på TV Glad - en tv-station hvor de fleste medarbejdere er udviklingshæmmede. Seertal: Tv- serien blev vist på TV Zulu i april 2002 og genudsendt på TV2 i juni 2003 Det gennemsnitlige seertal blev Priser: Tv-Glad blevet nomineret til prisen for Årets dokumentar-serie på Tv-festivalen i Kunden: TV2 Zulu som er TV2s kanal til de 15 til 40-årige eller alle, der er Young at heart. Zulu viser mange serier både fiktion og dokumentar, udenlandsk og dansk. Tyrkiets glemte folk tv-dokumentar En tv-dokumentar om undertrykkelse af kurderne i Tyrkiet. Seertal: Programmet blev den 19. maj 2003 sendt på TV2 som Dags Dato-Special med et seertal på Kunden: Produceret i samarbejde med to journaliststuderende, Johannes Langkilde og Mads Brandstrup og efterfølgende solgt til TV2/Dags Dato. Drengene fra Ramallah tv-dokumentar En fortælling om de stenkastende palæstinensiske drenge i Ramallah: hvem de er, hvor de kommer fra, og hvorfor de kaster med sten Seertal: Programmet blev sendt på DR i oktober med genudsendelse på DR2, her opnåede programmet et samlet seertal på Solgt til visning i Mellemøsten (via City ART/DANA) Kunden: Produceret i co-produktion med DR med økonomisk støtte fra enkefru Plums Støttefond. Igangværende produktioner Følgende projekter er for øjeblikket i produktion: Thulefangerne en tv-dokumentar til DR om den danske stats tvangsforflytning af det oprindelige folk ved oprettelsen af Thule-Air-Base i Grønland. Det komplicerede familieliv en serie på fire programmer á 30 min. til DR2 der som tema behandler de ofte komplicerede relationer, der er mellem forældre og deres voksne børn. Integration i Østjylland en primetime-dokumentar til DR1, hvor vi følger et integrationsprojekt i Randers, hvor 20 flygtninge- og indvandrerfamilier søges integreret gennem beskæftigelse på danske arbejdspladser. Undervisningsprogrammer om integration i forlængelse af ovenstående dokumentar produceres tre programmer til DR Undervisning, hvor erfaringerne systematiseres til brug for andre tilsvarende projekter. Biografversion af Nede på Jorden - Med støtte fra bl.a. Filminstituttet, Undervisningsministeriet og LO klippes de 6 udsendelser nu sammen til en 80 min. biograffilm, som via Filmporten får premiere den 5. marts 2004 i 9 biografer i Århus, Ålborg, København og Odense. What not to wear pilot-produktion til TV2 Zulu ud fra et alternativt koncept om mode og stil. Er resultatet positivt efterfølges det af 10 programmer á 30 min. 17

18 Bilag 7 Læsertal iflg. Index Gallup 1. halvår 2003 Dagblade. metroxpress De Hele udgivelsesområde årige Danmark 1000 læsere 1000 læsere 1000 læsere metroxpress Politiken Urban Jyllands-Posten Berlingske Tidende B.T Ekstra Bladet Dagbladet Børsen Dagbladet Information Kristeligt Dagblad Ungdomsblade. De Alle årige Personer 1000 læsere 1000 læsere TJECK Magazine Chilli M! Sirene Bazar Woman Vi Unge eurowoman Frikvarter

A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde.

A-Pressen har investeret i MetroXpress af fire vigtige grunde. Sagsnr. 07.04-01-873 Ref. HJE/jtj Den 7. september 2001 MetroXpress LO s forretningsudvalg har dags dato med baggrund i nedenstående redegørelse drøftet A-Pressens investering i MetroXpress. Forretningsudvalget

Læs mere

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister

Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Bilag 3: Spørgeskemaundersøgelse, journalister Hvilken platform er du primært tilknyttet? Print 538 0 0 0 0 0 0 51,3% TV 0 202 0 0 0 0 0 19,3% Radio 0 0 98 0 0 0 0 9,3% Net 0 0 0 130 0 0 0 12,4% Sociale

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H)

Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Præsentation af Fynske Medier Læserprofil Fyens Stiftstidende (H) Fyens Stiftstidende (H) har 142.000 læsere Den typiske læser: 40 år og opefter Høj husstandsindkomst Højere uddannelse Funktionær Ejerbolig

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske

Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Medier 180Grader.dk 24timer Advokaten Aktionæren Appetize ArbejdsMarkedPolitisk Agenda AuClock AutoUpdate.dk Avisen.dk B.T. Benzin & kiosk Berlingske Tidende - Business Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2014 + 1. kvartal 2015 Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. + 1. De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 208.000 208.000 178.000

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2014 De nye læsertal for 2. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 sammenlignet med 2. halvår 2014 Søndagsaviser BT 223.000 208.000 191.000 Berlingske

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin

ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk Danmarks bedste online livsstilsmagasin ZoomMagazine.dk indeholder læsestof om alt hvad der vedrører den enkelte i hverdagen. Mode, personlig pleje, karriere, underholdning, elektronik,

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

HVEM ER SØNDAGSAVISEN

HVEM ER SØNDAGSAVISEN HVEM ER SØNDAGSAVISEN Fakta 1.147.000 læsere hver uge Målrettet annoncering i 24 lokale udgaver Over 1.500 lokale, regionale og landsdækkende annoncører Udgivelse fredag Den mest læste avis i weekenden

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for produkter fra Ole Henriksen i Nyhederne sendt på TV 2 Peter W. Rasmussen

Læs mere

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater.

I det følgende er der en gennemgang af målene med TPL og de opnåede resultater. Indledning og resultater Berlingske Tidendes projekt Tættere på læserne (i daglig tale forkortet til TPL) blev iværksat i januar 2003. Arbejdet resulterede i en omlægning af avisen i november 2003, hvor

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 4. kvartal 2013 + 1. kvartal 2014 De nye læsertal for 4. + 1. er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 4. + 1. sammenlignet med og 2. kvartal + 3.. Søndagsaviser BT 274.000 246.000 208.000 Berlingske 292.000 247.000 232.000 Ekstra

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2013 De nye læsertal for 2. halvår 2013 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 sammenlignet med 2. halvår 2013. Bemærk at der per 2. kvartal 2013 er foretaget

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55

Medieinfo. Lederne. København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 M E B D B Pr All um fa da Så læ Me ikk R Medieinfo 2011 Lederne København Stockholm Oslo Tlf. +45 70 27 11 55 Re DG an sti fra me ov Den typiske læser af Lederne er Lederne er et eksklusivt magasin, som

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2014 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2014 sammenlignet med 2. kvartal + 3. kvartal 2013 og 4. kvartal 2013 + 1. kvartal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN

VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN VELKOMMEN TIL DANMARKS STÆRKESTE REJSEMAGASIN Pris 59,50 Pris 59,50 Pris 59,50 VAGABOND REJS Ifølge TNS Gallup... Læserne er ekstremt moderne i Gallup Kompas. Der er meget få magasiner som kan vise en

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. kvartal + 3. kvartal 2013 De nye læsertal for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 er nu frigivet. Oversigten viser tallene for 2. kvartal + 3. kvartal 2013 sammenlignet med 4. kvartal 2012 + og 2. kvartal + 3. kvartal 2012. Søndagsaviser

Læs mere

En god forretning for Danmark

En god forretning for Danmark Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 147 Offentligt Ny model for spil på heste En god forretning for Danmark 1 Hestevæddeløbssportens bidrag til Danmark kan øges markant. I Danmark har hestevæddeløbsspillet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS

Agenda. Trendanalysen 2011. TNS Media Kontaktperson Morten Kromann-Larsen. Mindshare TNS Trendanalysen 2011 Agenda 1. Trendanalysen 2011 - om undersøgelsen 2. Tilbageblik - Trends 2010 3. Forventninger til 2011 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj 1.1 KONGRESI5 - TII Ad dagsordenens punkt 1: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF's vedtægter 5 39 stk. 1 fastsætter den ordínære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti

81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti 81 81 % af af dine kunder vil have en håndværker med Byg Garanti Sådan får får du du fat fat i dem i Byg Garanti er synlig i både tv, radio, i aviser og på internettet Hvert år afvikler Dansk Byggeri en

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets

Spilleregler. Selve spillet: En spillers tur starter. aktie som bevis for købet. Efter betaling modtager man firmaets Spilleregler Du skal bruge: 1 spilleplade. 1 terning. Flyttebrikker. 22 aktier. 20 lottokort. Pengesedler. Inden spillets start: Vælg en spiller til at styre banken. Hver spiller skal have 1 mio. ved spillets

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005

Jobmarkedet - Offentlig 2. halvår 2005 Jobmarkedet - Offentlig. halvår 00 Læsertal - erhvervsaktive Geografisk fordeling af læsertal Læsertal Jyllands-Posten dækker hele Danmark Nordjylland Jyllands-Posten 7.000 Politiken 9.000 FOA.000 Kom.

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014

PERSONLIGE UDVIKLING. MEDiEkiT 2014 PERSONLIGE UDVIKLING MEDiEkiT 2014 MEDIEKIT 2014 / psykologi PERSONLIGE UDVIKLING Dit ansigt sladrer Det afslører Dine træk ny forskning DerFor bliver Du som Din Mor Giv efter For Din hævntørst NR. 7,

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008.

DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008. Side 1 DUBCNN Magazine er et nyt, gratis, dansksproget hiphop magasin, som udkommer første gang i december, 2008. DUBCNN Magazine går fra starten efter at være Danmarks største trykte hiphop medie med

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere