DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER"

Transkript

1 DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

2 2 STYRKE TIL MERE

3 Forord Kongressen afsatte i 2010, 3. mio. kr. til organiserings og medlemsfastholdelse. Den ene mio. kr., skulle anvendes centralt og de resterende til lokale aktiviteter som afdelingerne kunne søge. I forbindelse med midtvejsevaluering og debat om ansøgninger i starten af 2013, besluttede hovedbestyrelsen, at afdelingerne skulle have fordelt midlerne efter medlemstal. Der blev fordelt 1,8 mio. kr. Der blev reserveret en pulje på kr. til en særlig ungdomsindsats. De resterende 1,720 mio. kr. blev fordelt til afdelingerne som følger: Der fulgte betingelser med for at få midlerne til udbetaling. Afdelingen skulle, jf. strategiplanen, have en handlingsplan. Midlerne skulle anvendes til aktiviteter, en styrket opsøgende indsats og ikke til merchandise. Afdelingerne skulle udarbejde regnskab og udarbejde rapport for anvendelse af midlerne inden kongressen De kommende sider er en sammenskrivning af de rapporter der er modtaget fra afdelingerne. Der er afdelinger der mangler. Det skyldes at de ikke har gjort brug af de afsatte midler og derfor heller ikke har udarbejdet rapport. Oktober Bornholm 209 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Esbjerg 1158 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Fyn 1872 medl. x 76,50 kr ,00 kr. København 5169 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Lillebælt 1456 medl. x 76,50 kr ,00 kr. MidtVest 2009 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Nordjylland 2363 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Nordsjælland 1011 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Randers 738 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Sønderjylland 848 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Storstrøm 1117 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Vestsjælland 1914 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Østjylland 2637 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Ungdom/FLU (Afsat af HB) ,00 kr. I alt ,50 kr. STYRKE TIL MERE 3

4 Organiseringsrapport fra afdelingerne Afdeling Bornholm Vi blev hurtige enige om i bestyrelsen at vi ville bruge de midler der var blevet bevilget kr kr. Skulle bruges på vores 100 års jubilæum og på folkemødet Til vores jubilæum lavede vi en lille konkurrence. Denne gik ud på at man fik et klistermærke udleveret og dette skulle sættets på ens bil i en given periode og en dag i denne periode ville jeg så stå et hemmeligt sted på Bornholm med et stort flag og hvis man havde et klistermærke på sin bil ville man få et gavekort på 500 kr. Vi samler energien Vi har nu i 100 år sørget for de bornholmske elektrikere Denne lidt event blev godt modtaget og jeg fik delt små 200 klistermærker ud. Konkurrencen løbe over 3 uger (uge ), men der er forsat nogen der kører rundt med deres klistermærker på bilen. Folkemødet Dansk El-Forbund afd. Bornholm har aldrig været repræsenteret på folkemødet. Det skulle der laves om på. Derfor fik jeg vores fine campingvogn til Bornholm. Vi fik en aftale om at vi kunne stå på samme stand som Metal Bornholm. Det var nogle rigtig gode dage, hvor vi fik mange positive tilbage meldinger om at det var godt vi var repræsenteret. Folkemødet er i uge 24, torsdag til søndag. Vi fik hjælp af afdeling Nordsjælland som stillede der administrative medarbejder til rådighed alle dage. Det er ikke sidste gang vi er med til denne fest. Der ud over har vi fået lavet et netværk for vores AMR og her i efteråret vil der også blive lavet et netværk for alle TR folkene på øen. Vores ungdomsarbejde er også begyndt så småt at røre på sig. Vi har i de sidste år kun haft en ungdomsrepræsentant, men nu har flere meldt sig på banen. Her i slutningen af august skal Bornholm være vært ved forberedelsesweekenden for hele region øst. Jan Nielsen / afdelingsformand Bornholm 4 STYRKE TIL MERE

5 Afdeling København Københavns afdeling har 1 faglig sekretær samt 2 konsulenter som er beskæftigede på fuldtid med organiseringsarbejdet. Foruden disse 3 medarbejdere kører afdelingsbestyrelsen jævnligt arbejdspladsbesøg, som et led i vores organiserings strategi. Der laves løbende opsøgende arbejde på Teknisk Skole med klassebesøg, hvilket typisk foregår ved frikøb af medlemmer i afdelingens uddannelsesudvalg. Afdelingsformanden er, via sin post som formand for Byggefagenes Samvirke og som FU medlem i LO sektionen, desuden involveret i en lang række aktiviteter, herunder møder med kommuner og hovedstadsregionen omkring udarbejdelse af sociale klausuler. Desuden er afdelingsformanden den politiske kontakt til flere af Folketingets partier i forbindelse med den politiske behandling af social dumpning samt lovgivning inden for området. Vores primære opgaver har været: hjælp til oprettelse af faglige klubber, valg af tillidsrepræsentanter og klubopstart inden for vores overenskomstområder samt at få tillidsrepræsentanter og klubber til, at tage aktiv part i organiseringsarbejdet i deres eget firma. Vi har desuden været aktivt opsøgende i, at lokaliserer uorganiserede virksomheder inden for vores område. Det er svært at sætte et helt præcist tal på København afdelings samlede organiseringsindsats, men den samlede økonomiske indsats ligger årligt på over 2 millioner kr. På afdelingens vegne Per Olsen / afdelingsformand København Afdelingen har desuden, via Lars Jensen, været Region Øst koordinator i forhold til organiseringsindsatsen over for HUAWAI, lige som Lars Jensen er koordinator i det Storkøbenhavnske område, når det gælder store byggepladser i samarbejde med BAT. STYRKE TIL MERE 5

6 Afdeling Lillebælt Projekter og organiseringsforløb Projekt Velkvalificeret arbejdskraft Projektet er delt op i tre underprojekter, hvor Lillebælt er part i delen Elektrikere tilbage til faget Samarbejder med Erhvervsskolerne med inddragelse af Tekniq lokalt = Respekt for, at DEF har fingeren på pulsen, og lytter til, hvor virksomhederne ser behovet for arbejdskraft/ uddannelse inden for el-branchen og tilgrænsende områder. Aktiv indsats over for arbejdsgiverne (tilbyder velkvalificeret arbejdskraft). Aktiv indsats over for Jobcentrene, som skal have fokus på, at der er åbning i el-faget, dvs. de kan være ambassadør i forhold til at vække borgernes og virksomhedernes interesse for faget. Siemens Wind-Power Fælles organiseringsprojekt med tæt samarbejde på tværs af LO-forbund (Metal, HK, DEF, TL og 3F) Møder med Metal-tillidsfolk løbende og har tæt kontakt med de øvrige tillidsrepræsentanter. Afdelingen tjekker lister mhp. kortlægning af faggrupper/ organiseringsindsats. Arbejder på at få valgt DEF-tillidsrepræsentanter på fabrikken i Brande og i montørgruppen. Fælles konferencer m. LO-Konventum som tovholder. Erfaringsudveksling, opfølgning, fremtidig strategi. Medlemskontakt /synlighed /fastholdelse Lego kontortid Fastholdelse og øget organisering Formand Karl-Jørn Petersen kontortid i Billund sidste tirsdag i hver måned. Tekniske Skoler Flere besøg - ud over de fastsatte besøg på grundforløb/h-forløb, også fast deltagelse ved dimission. Stor aktivitet/ løbende kontakt fra Lillebælt Ungdom. Erhvervsakademierne Formand tæt kontakt, repræsenteret i udvalg vedr. installatør-uddannelsen. Medlemsfastholdelse, synlighed over for uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Temamøder afdelingen ved valg af emner også fokus på at nå anden målgruppe end den sædvanlige. Andre end Tordenskjolds soldater kommer spreder budskab/skaber goodwill blandt kolleger, øger motivation for medlemskab. Deltagelse i klubmøder opridsning af løn- og arbejdsvilkår, GPS-aftaler, efterlønsreglerne, senioraftaler mv. Råd om lønforhandling = skaber nærhed til afdelingen, medlemskab er brugbart. Uddannelse af tillidsfolk og opkvalificering af afdelingens indsats Fælles organiseringsuddannelse Aktiv deltagelse fra afdelingen (formand og sagsbehandler) - deltager i netværksmøder Fire af afdelingens tillidsfolk har gennemført kursus, 4 moduler, i første halvår Resultater opsamles på fælles evalueringsdag i sensommeren plan for det videre arbejde skal lægges fast. Der skal aftales plan for netværksdannelse mellem egne DEF-tillidsfolk og med TL, NNF og Malerne. Fælles organiseringsuddannelse, som de mindre LO-forbund er gået sammen om at gennemføre. I Lillebælts område er det, ud over DEF, Teknisk Landsforbund, Malerne og NNF, der er en gruppe, og som danner et netværk. Herudover er Serviceforbundet og Blik og Rør med. 6 STYRKE TIL MERE

7 Afdelingen medvirker ved kortlægningen. Sammenligner lister fra TR/firmaet holdt op mod medlemsregistret i DEF - koordineret indsats på tværs af fagforbund, der har folk på virksomheden. Fælles for indsatsen er, at vi vil: Oplyse om og fastnagle værdien af at være organiseret = overenskomstdækket. For den enkelte, for sammenholdet/ fællesskabsfølelsen, for engagementet og produktiviteten på arbejdspladsen, for fagets fremtid, for de danske arbejdspladser, for landets økonomi. Synlighed i forhold til pressen Aktiv dialog med lokalpressen. Formand Karl-Jørn Petersen givet radiointerview om Elektrikere tilbage til faget og Indsats med at få overenskomstdækket udenlandsk virksomheder = komme Social dumping til livs. Netværk er dannet bl.a. med NNF. Her besøg på Scare i Christiansfeld i forbindelse med fælles organiseringsindsats. Karl-Jørn Petersen og Hanne Johnsen klar til besøg på slagteriet. Fælles fodslag, fælles frokost for at drøfte fremtidig indsats mellem TL, NNF, Malerne og DEF. STYRKE TIL MERE 7

8 Afdelingens overenskomstdækning af udenlandske arbejdsgivere Organiseringsindsats i forbindelse hermed Hejre-projektet Fredericia. Afd. har holdt møder med portugisisk firma, der har afgivet tilbud/nu arbejder på projektet (nu indmeldt i Tekniq). I dialog med ungarsk og irsk firma om tiltrædelsesaftale. Synlighed på selve pladsen ved regelmæssigt at være fysisk til stede. Tre fagforbund har adgang til pladsen (Metal, 3F, DEF). Politisk påvirkning i lokalområdet Synlighed ved deltagelse i møder med borgmestre, kommunalpolitikere, folketingskandidater. Vedholdende opfordring til, at stille overenskomstkrav til virksomheder i offentlige projekter, herunder forpligte hovedentreprenør til at sikre kædeansvar. Afdelingen er repræsenteret i LO og LBR (Det lokale Beskæftigelsesudvalg) og LAU (Det lokale A-kasse udvalg) og har i disse fora indflydelse. Christian Rabjerg Madsen Formand Karl-Jørn Petersen på vej til byggepladsen Karl Jørn Pedersen/afdelingsformand Lillebælt 8 STYRKE TIL MERE

9 Midtvest Beretning af indsats og anvendelse af udlagte (kongres) midler til organisering og medlemsfastholdelsesindsats. Afdelingen har i kongresperioden løbende diskuteret egen indsats, bestyrelsen har fulgt medlemstallet, som desværre har udviklet sig negativt. Vi har videreført tidligere almindelig agitation overfor medlemmer og potentielle medlemmer, vi har i en periode lavet opkald til alle som har ønsket at forlade elektrikernes faglige fællesskab, denne indsats med opringning til de som ønsker udmeldelse har desværre vist sig at have meget ringe effekt. Vi har i samarbejde med Retor gennemført 2 kurser for tillidsrepræsentanter organiser din arbejdsplads, der har samlet været 22 tillidsvalgte med på disse. Udbyttet heraf kan ses med en medlemsfremgang i en virksomhed hvor tillidsmanden har fået fat i mange af de uorganiseret. Mange af de øvrige har efterfølgende haft kontakt med kollegaer fra andre virksomheden i lokalområderne, hvor der er ved at blive skabt en kultur med at det ikke længere er farligt at tale med en kollega som er ansat i en anden virksomhed. I vinteren 2013/14 har vi inviteret alle medlemmer til fyraftensmøder fordelt rund i afdelingen, med organisering og medlemsfastholdelse som det primære. 136 medlemmer valgte at tage imod invitationen og vi fik mange gode diskussioner om hvorfor elektrikerne er gået sammen i forening, aldersspredningen på de 6 møder var helt fra den ny indmeldte lærling til pensionisten som har været med i mere end 50 år. Udbyttet er svært at vurdere på men at der er en forståelse for at elektrikernes fagforening også skal være her i fremtiden ligger helt klart. Afdelingsbestyrelsen har sat sig selv den opgave at vi alle skal være med til at løfte organiseringsopgaven i de kommende år. Vi har aftalt at alle er på opsøgende arbejde d. 19. november 2014, det vil så være 1. gang at hele bestyrelsen er ude for at opsøge medlemmer på samme dag. Afdelingen fik til indsatsen tildelt kr ,50 Heraf forbrugt på porto, medlemsmøder mm. kr ,95 Tilbageført til forbundet kr ,55 STYRKE TIL MERE 9

10 Afdeling Nordjylland Afdelingens handlingsplan, er den lokale udmøntning af Dansk El-Forbund s strategiplan for medlemsfastholdelse og organiseringsstrategi. Afdelingens mål for indsatsen Fastholdelse af de nuværende medlemmer At organisere nye lærlingemedlemmer og fastholde dem som ordinære medlemmer efter uddannelsen Som minimum at fastholde medlemstallet, og helst få det til at stige Tættere kontakt til tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne Øge synligheden på arbejdspladserne i afdelingens område Aktiviteter Opsøgende arbejde: Afdelingen har en plan for opsøgende arbejde, og vedlægges som bilag til handlingsplanen. Bestyrelsen inddrages i planlægningen af det opsøgende arbejde i fællesskab med de valgte på afdelingskontoret. Afdelingens skal være opsøgende, minimum 2 gange om måneden. Afdelingen beslutter hvilke firmaer/overenskomstområder/geografiske områder, som skal besøges. Afdelingen udpeger minimum 10 firmaer, som de skal have særlig fokus på i , for at øge medlemsfastholdelsen/organiseringen. Der foretages opsamling på medlemsudviklingen i firmaerne. Det overordnede mål er 100 % organisering i firmaerne. Der oprettes branche netværk inden for følgende områder: Industri Ernst +PDS Forsyningsselskaber Ken +Michael +PDS Antenne / Kabel tv Dan + PSN Alarm Jørgen + PDS Bygge Anlæg Henrik + Klaus +JKR + CEM Bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte områder får ansvaret for afholdelse af møder i de enkelte netværk, møderne bruges blandt andet op til lønforhandlinger og til at styrke indberetning til lønstatistik, herudover drøftes branche relaterede problemer. Afdelingskontoret står for de praktiske forberedelser. Der har været afholdt møde om kommunenetværk for TR / AMR, mødeform udvikles Afdelingen planlægger besøg hos grossisterne i området 1 gang om året. Målet er at få kontakt til serviceelektrikerne omkring deres særlige arbejdsforhold - f.eks. GPS overvågning, arbejdsmiljø i servicebiler, lønforhandling, lokalaftaler osv. og organisering og fastholdelse. Der har været afholdt besøg hos Lemvig Mulle. Der er i foråret 2014, særligt fokus på industrivirksomhederne i forhold til det opsøgende arbejde. 10 STYRKE TIL MERE

11 Der er bl.a. besøgt Industrivirksomheder Rockwool Øster Doense, Karstensens Skibsværft Skagen, Novo Nordisk Hjørring, Vattenfall Vodskov, Alfa Laval Aalborg, Nyfors Brønderslev, Energi Nord Hjørring Offentlige arbejdspladser: Sygehus Vendsyssel, Vandforsyningen Aalborg, Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Kongres og kulturcenter, Opstart af Supersygehus. Flådestation Frederikshavn, Byggearbejdspladser: Der er løbende besøgt byggearbejdspladser i hele vores område. Tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter Affdelingen indbyder minimum 2 gange til netværksmøder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, indkaldes til introduktionsmøde i afdelingen, hvor afdelingen præsenteres hvad kan afdelingen hjælpe med? medlemsfordele, organisering på arbejdspladsen, uddannelsesplanlægning som tillidsvalgt osv. Foretaget, manglende tilmeldinger, mødeform udvikles. Afdelingen afholder en arbejdsmiljøkonference, én gang årligt. Afholdes i samarbejde med afdelingerne i det Regionale samarbejde. Afdelingen har minimum, én gang årligt kontakt med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten. Enten telefonisk eller ved personlig kontakt. Der skal især være fokus på dem som afdelingen sjældent har kontakt med. Kontakten registres for at synliggøre dette Arbejdet med dette pågår løbende. Afdelingen afholder minimum én gang om året, organiseringskurser organiser jeres egen arbejdsplads - for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Ikke afholdt for nuværende (1/ ). Afdelingen styrker indsatsen for at få valgt flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der udarbejdes en liste over de firmaer som kan have en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Der planlægges fyraftensmøder med medlemmerne i firmaerne for at få valgt en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Der har været afholdt møder både på Tekniq og Industri området. Der deltager bestyrelsesmedlemmer og der tilknyttes en kontaktperson fra bestyrelsen som mentor. Medlemmer på restancelister Afdelingskontoret kontakter medlemmer på sletteliste for at fastholde medlemmet. Der laves løbende statstik til bestyrelsen over kontakterne. Der henvises til vejledning i strategiplanen. Forsøges foretaget løbende, ressourcer har manglet. Medlemmer der ønsker overflytning. Afdelingskontoret kontakter medlemmer der ønsker overflytning. Kontakten foretages så hurtig som muligt efter modtagelse af ønsket om overflytning. Der udpeges en person på kontoret der foretager kontakten. Dette er for at samle erfaringen. Der forespørges altid om de gerne vil kontaktes senere med henblik på tilbageflytning. Baggrund for ønskes om overflytning registreres. Alle medlemmer kontaktes afdelingsformanden foretager disse opkald løbende, registrering halter. Skolebesøg Afdelingen besøger H1 forløb i samarbejde med forbunds organiseringskonsulent. Foretaget. Afdelingen besøger H4 forløb med det formål at orientere om arbejdsløshedsforsikring, regler om ferie, jobmuligheder mv. efter udlæretidspunktet. STYRKE TIL MERE 11

12 Foretaget Afdelingen besøger forløb på eventuddannelsen for at organisere denne gruppe. Besøg er foretaget, derudover har vi besøgt grundforløb i Hobro, Hjørring, Frederikshavn samt Skolepraktikcentrene i Aalborg og Frederikshavn. Jobformidling Afdelingen kontakter arbejdsgiverne i lokalområdet omkring hjælp til jobformidling. Medlemmerne skal vide at det er afdelingen der hjælper med at finde nyt arbejde, hvis man mister arbejdet. Målet er at sikre tæt tilknytning til medlemmet. Jobformidling foretages løbende direkte til arbejdsgivere. Lønrådgivning Afdelingen tilbyder lønrådgivning til medlemmerne og kontrol af lønseddel. Dette gøres synligt overfor medlemmerne. Det samme gør sig gældende vedrørende kontrakter. EBA er en del af afdelingens lønrådgivning. Synliggjort på møder og i lokalblad, foretages løbende. Afdelingerne afholder møde for tillidsrepræsentanterne omkring de årlige lønforhandlinger, hvor statistikker, pristalsudvikling m.m. gennemgås og der laves planlægning af indsatsen i lokalområdet. Foretaget, der udvikles på møde formen. Tværfaglige organiserings- og synlighedsaktiviteter Afdelingen deltager, i den udstrækning det er muligt, i de fællesaktiviteter der er ved synlighed og organisering i afdelingens område. Deltager i Byggefagenes Sikkerhedspatruljer i området, deltager på Messer i LO regi. Ressourcer Afdelingsformanden og bestyrelsen er ansvarlig for at sikre at der er ressourcer til at afdelingens handlingsplan kan gennemføres. Af det udlagte beløb i henhold til handlingsplanen er der for nuværende 8/ brugt flg.: Frikøb bestyrelsesmedlemmer kr Kørsel kr I alt: kr Derudover er der brugt økonomi på fortæring til møder m.m. som ikke er medtaget. Jens Kristian Andersen / afdelingsformand Nordjylland Afdeling Randers Vi har i periode fra sidste kongres fulgt vores organiserings/fastholdelsesplan. Vi har i perioden haft medlemsmøder med flg. virksomheder hvor vi har kunnet spore en antydning af gul feber (medlemssivning) John Drejer-Lillegården-Delta3-JC hvidevareservice-skyline (konkurs)-el: Con Hornslet-Technodan. Vi har i samme periode søsat et nyt projekt hvor vi hver tirsdag (når tiden tillader) besøger en TR eller AMR på hans arbejdsplads. Vi har i afdelingen nedsat et TR/organiseringsudvalg der varetager planlægningen af indsatsen på området. Vi har i samme periode brugt midler på merchandise (trøjer, jakker, bolcher klistermærker mm.) alt sammen for, at skabe synlighed på pladserne. I perioden har vi i tråd med planen fået valgt 4 TR og 7 AMR. Vi har i samme periode deltaget i organiseringsuddannelsen (Rhetor) hvor vi har forsøgt 12 STYRKE TIL MERE

13 at klæde en udvalgt skare af TR/AMR på til at varetage organiseringsindsatsen på pladserne. Peter Jensen har i samme periode deltaget i det store fælles organiseringsprojekt arrangeret af Cefal/LO-skolen. Vi mangler inden næste kongres at holde 4 opfølgningsmøder med flg. virksomheder: JC hvidevareservice-john drejer-lillegården og Delta 3. Vi har ikke et overblik over medlemsvandringen til de gule men det er et forholdsvist lille tal. Afdeling Randers største medlemsfald skyldes manglende lærlingeindtag kontra stor afgang til pension og ikke mindst overflytning pga. arbejdspladsskift. Peter Kann / afdelingsformand Randers Afdeling Storstrøm Afdelingen vedtog på bestyrelsesmødet d. 30. november 2013 i sin handlingsplan for organisering. Planens hovedpunkter var, fastholdelse af medlemmer, synlighed, styrkelse af loyaliteten, forbedre medlemmernes kendskab til: Afdelingen arbejdsmarkedet fagbevægelsen efteruddannelse kompetenceudvikling samt, at mod arbejde social dumping. Afdelingen har derfor i perioden opbygget et netværk af tillidsrepræsentanter der deltager i virksomheds og byggepladsbesøg. Afdelingsbestyrelsen har blandt andet inden hvert bestyrelsesmøde været på byggepladsbesøg efter en liste udarbejdet af afdelingskontoret. Bestyrelsen og tillidsfolkene har fået en god kontakt til de medlemmer der til daglig beskæftiger sig med installationsarbejde og derigennem fået styrket synligheden og især fællesskabet omkring overenskomsterne og fagbevægelsen. Afdelingen har været af sted 18 gange i perioden til og besøgt ca. 270 byggepladser og mødt ca. 450 medlemmer. Afdelingens bestyrelse og tillidsfolk har også deltaget i Byggepatruljer i BAT regi i perioden. Afdelingen har også i perioden afholdt et stort antal firmamøder, typisk som fyraftensmøder, hvor de ansatte med udgangspunkt i forslag selv har sat dagsordenen. Dog har temaet organisering altid været en del af dagsordenen. Der har i perioden været afholdt 11 firmamøder med ca. 76 ansatte. Afdelingen har også i den forløbne periode forsøgt at være synlig for medlemmerne i medierne som aktiv i den politiske debat vedrørende medlemmernes løn og arbejdsvilkår på hjemmesiden. Samtidig har afdelingen i afdelingsblade, på Facebook, på hjemmesiden og på mails aktivt debatteret med medlemmerne om værdien af medlemsskabet og overenskomsterne. Afdelingen har også i den forløbne periode afholdt en lang række temamøder af varierende indhold, blandt andet fagligt teoretiske møde, møder om overenskomsterne, møder om efterløns og pensionsordningerne, møder om privatøkonomi, hvortil der har været stor deltagelse af medlemmerne. Der har været afholdt 9 temamøder med ca. 170 deltagere Afdelingen har også i den forløbne periode op til overenskomstfornyelserne af Industri og Elektrikeroverenskomsten afholdt fyraftensmøder kaldet Overenskomst og Hotdogs, ved el-grossisterne, hvor afdelingen var vært med en pølse og hvor medlemmerne til gengæld skulle diske op med overenskomstforslag. Der blev afholdt 6 møder med ca. 80 deltagere. Afdelingen har også i perioden oprettet en lukket jobbank på Facebook hvor der løbende bliver slået job op fra lokale installatører i afdelingens område. Mange medlemmer har været glade for netop denne service. Der er i øjeblikket 131 medlemmer tilmeldt ordningen. Dennis Fridthjoff / afdelingsformand Storstrøm STYRKE TIL MERE 13

14 Afdeling Sønderjylland Arbejdet med organisering og synlighed har været en integreret del af det daglige arbejde, vi har ikke været ude med de store arrangementer eller events. Vi har planlagt frikøb af TR indenfor de kommende måneder. Han skal sammen med Erik rundt til arbejdspladser, TR og aflevere de nye overenskomster. Vi vurderer at den nye overenskomst er en god anledning til at få en snak om den danske model, organisering, uddannelse og synlighed. Synlighed på EUCSYD: Erik besøger grundforløb i Aabenraa og Haderslev. Her har vi besøgt H1 sammen med Forbundets agitator. Erik besøger H2 hvor det primære emne er sikkerhed. H4 besøger jeg og har 2 lektioner sammen med dem, jeg deltager også de fleste gange når de har afslutning sammen med mestre og familie. Erik kommer også på skolen den første fredag i måneden, hvor han har en god kontakt til lærlingene. Byggepladsbesøg: BAT byggepladsbesøgende er gået lidt i stå, der har været personaleudskiftninger ved 3F. Erik har nu overtaget ansvaret at koordinere besøgene på større byggepladser i området, herunder sygehusbyggeriet i Aabenraa. Flere TR og AMR: Det er kun lykkedes at få valgt TR og AMR i ganske få nye virksomheder, der har været større succes med at få genvalgt i de firmaer hvor TR og AMR er stoppet. Virksomheder med særligt fokus: Haderslev el-teknik og A.G. Electric ved begge firmaer har vi talt med flere medlemmer om valg af TR, det har endnu ikke været muligt at få opbakning til at holde møde om valg af TR. Sydjysk el-tekniq, her har vi afholdt møde og der blev valgt TR, der var på det tidspunkt 1 uorganiseret i firmaet. Efterfølgende har TR fået nyt arbejde og der er ikke nyvalgt nogen TR. Telefonisk kontakt: Medlemmer på slette/rykkerliste og medlemmer der ønsker udmeldelse/overflyttelse kontaktes telefonisk af afdelingen. Afdelingen skal være tilgængelig for medlemmerne: Efter at vi har skåret bemandingen ned til 2 personer fastholder vi, at første mand åbner dør og telefon og sidste lukker. Enkelte dage er kontoret ubemandet her forsøges at omstille telefon. Bestyrelsen inddrages i organiseringsarbejdet: Bestyrelsen har ikke vist den store interesse i at deltage aktivt i organiseringsarbejdet. Vi forsøgte at afholde et Fyr og Flamme kursus, måtte aflyses da der var for få deltagere. Økonomi: Vi har ikke indtil nu brugt penge til organiseringsarbejdet, men som tidligere nævnt har vi frikøbt TR til byggepladsbesøg i de kommende måneder. han kommer også på skolen den første fredag i måneden, hvor han har en god kontakt til lærlingene. Jeg vil derfor gerne vente med at foretage endelig afregning. Thorkild Jacobsen / afdelingsformand Sønderjylland Afdeling Vestsjælland Bestyrelsen i Dansk EL-Forbund Vestsjælland har vedtaget, udover det Dansk EL-Forbunds kongres har vedtaget i 2010, at alle 3 skoler i afdelingens område skal besøges (Selandia, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole). 14 STYRKE TIL MERE

15 Organiseringsindsats: Grundforløbet har været besøgt 12 gange H1 (afdelingen deltager altid med en faglig repræsentant) har været besøgt 16 gange H4 (2 besøg i alle H4 klasserne) har været besøgt 12 gange. Installatøruddannelsen/maskinmester uddannelse Efter svendeprøven, er afdelingen på besøg i H4 klassen, med en lille gave. Har været besøgt 12 gange. Dansk EL-Forbund Vestsjælland har medio august medlemmer 264 lærlingemedlemmer 51 tillidsrepræsentanter 39 arbejdsmiljørepræsentanter Afdeling Vestsjælland har i år 2013/2014 anvendt kr til organisering Erik Magdal / afdelingsformand Vestsjælland På besøgene i H4 klasserne får eleverne information om optagelse i EL-Fagets arbejdsløshedskasse ledig hvad så? Hvad er en overenskomst? Efteruddannelse, ferieforhold mv. Afdelingen har i 2013 og 2014 haft 40 skolebesøg. I 2013 valgte bestyrelsen, at afholde organisations/synlighedsdage. Besøg hos grossist, på byggepladser, og på virksomhedsbesøg. 8 gange har afdelingen frikøbt tillidsvalgte. at hvis der er tid før Vestsjællands bestyrelsesmødet, kører bestyrelsen på byggepladsbesøg. 2 gange har afdelingen startet med organisering på byggeplads/virksomheder før et bestyrelsesmøde. at afholde 3 organiseringskurser Organiser din egen arbejdsplads. 2 dages kursus og en opfølgningsdag i afdelingens lokaler. På opfølgningsdagen har afdelingen frikøbt tillidsvalgte. at registrere tillidsvalgte (TR / AMR) på afdelingens hjemmeside. Kun synligt for medlemmer. at deltage i tværfaglige (BAT) byggepladsbesøg. Frikøbt tillidsvalgte. at deltage i klubmøder. Vi har deltaget i 12 klubmøder. STYRKE TIL MERE 15

16 Afdeling Østjylland Afdelingen modtog i juni måned 2013 kr ,50 fra forbundet efter afdelingens fremsendte handlingsplan for 2013 og Midlerne indgik på en særskilt konto i afdelingen, og midlerne er anvendt til ekstraordinært organiseringsarbejde. Der indgås aftaler med flere virksomheder og byggepladser, hvor vi foretog besøg og uddelte bl.a. rundstykker, pjecer og havde møde med såvel de organiserede som uorganiserede. Vi foretager også besøg i forskellige virksomheder og hos forskellige sjak på byggepladserne til frokostmøder, hvor der blev indkøbt fortæring i forhold til antal elektrikere, ansat på byggepladserne. På en stor byggeplads, hvor der gik op til 100 elektrikere fra forskellige virksomheder i 4 forskellige sjak, var der et sjak med 26 elektrikere på akkord, hvoraf de 8 var uorganiserede og kom fra vikarvirksomheder. Der har været udført utallige ekstraordinære besøg rundt hos virksomheder og på byggepladser i Afdelingen Østjyllands område lige fra Grenå, ind over Silkeborg / Ry til Horsens m.v. Der blev nedsat et organiseringsudvalg, som har forestået planlægning af arbejdet, og udvalget fik tilknyttet tillidsfolk fra virksomhederne KONE A/S, Lindpro, Bravida og G4S. Derudover deltog afdelingens 4 valgte sekretærer i det ekstraordinære organiseringsarbejde. Efter adskillige møder og besøg blev de 8 organiseret i Dansk El-Forbund Afdeling Østjylland. Organiseringsarbejdet på den pågældende byggeplads forsætter, da der stadig er uorganiserede i flere sjak i forskellige virksomheder på byggepladsen, og der kommer nye til hver uge, bl.a. vikarfirmaer. Der er i dag ansat ca håndværkere i alt på byggepladsen. 16 STYRKE TIL MERE

17 Det er planlagt, at der den 28. august 2014 sammen med andre byggefag i Århus laves et kulturarrangement, hvor alle de ansatte håndværkere på virksomheden samles fra kl Der udbetales løn fra virksomhederne (dette forhandles p.t.). De forskellige forbund betaler underholdning m.v. i forbindelse med arrangementet. Arrangementet er som nævnt et kulturarrangement med fagligt indhold omkring efteruddannelse, organisering m.v. I forbindelse med det ekstraordinære organiseringsarbejde er de bevilgede midler anvendt til aflønning, frikøb af TR til opsøgende besøg hos virksomheder og på byggepladser samt til diverse materialer i forbindelse hermed. Regnskab vedlagt denne rapport. I forbindelse med arrangementet DM i Skills i Ålborg, blev det aftalt med Aarhus Tech, LO Århus og Århus Kommune, at der i alt blev sendt i alt 400 elever fra 10. klasse samt unge fra en række forberedende uddannelsestilbud til DM i Skills i Ålborg. Derudover var Afdeling Østjylland medvirkende til at 3 busser kunne sendes af sted fra Aarhus Tech. STYRKE TIL MERE 17

18 Afdelingen pakkede materiale til 5 busser, så hver deltager fik materiale fra Dansk El-Forbund og en anvisning på, at besøgte man DEF s stand på udstillingen, kunne man få udleveret en T-shirt med uddannelses-sloganet: Elektrikerlærling = lige lidt sejere Den ekstraordinære indsats har krævet et stort arbejde i afdelingen, men vi mener også at det på længere sigt, hvis dette fortsætter, kan medvirke til en fastholdelse af medlemmer samt en organisering af nye, da vi har oplevet, at der er en hel del, der går og gemmer sig ude i de forskellige virksomheder. Organiseringsudvalget har taget udgangspunkt i en udarbejdet liste over fraflytning og udmeldelser der viser, hvor medlemsvandringen er fortaget til. I juni måned 2013 havde Afdeling Østjylland et samlet medlemstal på 3347, heraf var de 2383 ordinære fuldt betalende medlemmer, derudover 261 lærlinge. I juli måned 2014 havde Afdeling Østjylland et samlet medlemstal på 3384, heraf var de 2362 ordinære fuldt betalende medlemmer, derudover 284 lærlinge. der er en stigning på 23 lærlinge-medlemmer i samme periode. Tilbagegangen på de 21 ordinære fuldt betalende medlemmer skyldes hovedsageligt fraflytninger til andre afdelinger/forbund/a-kasser. Fra januar 2010 til januar 2014 er det en nedgang på i alt 158 fuldt betalende medlemmer svarende til et tab på kr i Vi har derfor ikke kunne præstere en stigning i medlemstallet for fuldt betalende medlemmer trods den ekstraordinære, store indsats. Indsatsen i Afdeling Østjylland vil fortsætte, også efter kongressen men i mindre grad, da det kræver økonomiske ressourcer, som der ikke lige umiddelbart er plads til i kontingentet. Det skønnes at der i afdelingens område ved en fortsat ekstraordinær indsats kan organiseres op til minimum 200 medlemmer. Der er efter vores opgørelse op til 300/350 uorganiserede i hele afdelingens område. Ervind F. Poulsen / afdelingsformand Østjylland Det er en medlemstilbagegang på 21 ordinære fuldt betalende medlemmer på et år, hvorimod 18 STYRKE TIL MERE

19 STYRKE TIL MERE 19

20

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

SÆRFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

SÆRFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Styrket fagpolitisk indsats Hovedbestyrelsen bemyndiges til i kongresperioden, at anvende 2,00 kr. pr. medlem pr. måned til en styrket fagpolitisk indsats. Den fagpolitiske indsats er bl.a.: Aktiviteter,

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014

LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 LOs Organiseringskonference 2014 Opsamling mandag den 1. december 2014 FORBUND Hvad er egentlig organiserende fagforening? Fra Servicerende til inddragelse Kulturændring Tage ejerskab Tid ressourcer Inddragelse

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

nr GENERALFORSAMLING 4. APRIL 2017 Medlemsarrangement: besøg på vestas HVEM SKAL VÆRE ÅRETS ELEKTRIKER 2017?...SE BAGSIDEN

nr GENERALFORSAMLING 4. APRIL 2017 Medlemsarrangement: besøg på vestas HVEM SKAL VÆRE ÅRETS ELEKTRIKER 2017?...SE BAGSIDEN nr. 1-2017 GENERALFORSAMLING 4. APRIL 2017 Medlemsarrangement: besøg på vestas HVEM SKAL VÆRE ÅRETS ELEKTRIKER 2017?...SE BAGSIDEN LEDER af Jesper E. Jensen, afdelingsformand Dansk El-Forbund Afd. Østjylland

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE

VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE VÆRD AT VIDE OM GRUNDKURSER 2014 LÆS MERE OM KURSERNE Indhold Grundkursus 1 Grundkursus 2 Grundkursus 3 Grundkursus 4 Praktiske oplysninger Alle medlemmer kan deltage på kurset. Du tilmelder dig kurset

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

DAGPENGE KONTRA KONTANTHJÆLP LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER

DAGPENGE KONTRA KONTANTHJÆLP LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER VÆRD AT VIDE OM DAGPENGE KONTRA KONTANTHJÆLP LÆS MERE OM DINE MULIGHEDER Vidste du... Vidste du, at du kan få op til mere end dobbelt så meget i dagpenge, som du kan få i kontanthjælp? Vidste du, at du

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand

Tillidsvalgt. Klubarbejdet. Arbejdsretten GRUNDKURSER Retfærdighed. Politiske ideologier. Arbejdsret. Tillidsmand Værd at vide om GRUNDKURSER 2017 Retfærdighed Klubarbejdet Den politiske tillidsrepræsentant Tillidsvalgt Politiske ideologier Kommunikationspsykologi Tillidsmand Arbejdsret Arbejdsretten Indhold Grundkursus

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Organisering i Siemens Wind Power

Organisering i Siemens Wind Power Organisering i Siemens Wind Power Eftermiddagens menu Præsentation af organiseringsprojektet Simens Wind Power Case HI Park Herning 4 store udfordringer i 2014 Planer for 2015 2 Siemens Wind Power Over

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i BJMF 25. oktober 2011

Ordinær generalforsamling i BJMF 25. oktober 2011 Ordinær generalforsamling i BJMF 25. oktober 2011 Arbejdsplan Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats,

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjylland

Socialpædagogerne Sydjylland Socialpædagogerne Sydjylland VIRKSOMHEDSPLAN FOR SOCIALPÆDAGOGERNE SYDJYLLAND 2015-2017 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Fakta om Kreds Sydjylland... 4 Besvarede telefonopkald:... 4 Servicering af

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat torsdag den 23. oktober 2014 Punkt 5 Indkomne forslag, beretningsforslag og særforslag - fortsat Beretningsforslag

Læs mere

Faglig jobformidling

Faglig jobformidling Faglig jobformidling 1 Indhold 4 7 9 11 Hvilke metoder bruger afdelinger til jobformidlingen og hvordan organiseres samarbejdet internt i afdelingerne? Hvordan organiserer de faglige afdelinger arbejdet

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere

Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere Vedtægter for Landsbrancheklubben, Fundamentet for Struktører, Jord- & Betonarbejdere 01 Landsbrancheklubbens formål: styrke sammenholdet mellem arbejderne på bygge- og anlægsområdet få alle organiseret

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR LÆRLINGE 2014

LØNSTATISTIK FOR LÆRLINGE 2014 LØNSTATISTIK FOR LÆRLINGE 2014 Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016

Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Dato: 18.03.2016 Ref.: Referat fra BESTYRELSESMØDE den 18. marts 2016 Tid: 09.00 14.00 Sted: Mødelokalet Kredskontoret Birk Centerpark 4 7400 Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 Cykelstatistik Før første branchemøde og nu! Metal hovedstaden havde 152 medlemmer fra branchen, det er nu

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10.

Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10. 1 Mødereferat Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 12/1 10. Sted: VUC Vejle Tidspunkt: 10 14. Deltagere: Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Marie Thodberg, UU Århus og Samsø; Eva Møller Jensen, Mercantec;

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Overraskende medlemsfremgang til HK?

Overraskende medlemsfremgang til HK? En artikel fra KRITISK DEBAT Overraskende medlemsfremgang til HK? Skrevet af: Ulla Jeppesen Offentliggjort: 15. april 2015 HK har medlemsfremgang for første gang i mange år. I denne beretning fra arbejdet

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 6. oktober 2010

Ordinær generalforsamling den 6. oktober 2010 Ordinær generalforsamling den 6. oktober 2010 Medlemmer m.m. 79 færre betalende medlemmer er vi blevet i Randers afdeling siden sidste generalforsamling. De 9 af dem var medlem af Elektronikklubben, så

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet.

Resume af bestyrelsesmødet 28. februar Sparringsforum Varde Kommune. Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Resume af bestyrelsesmødet 28. februar 2017. Sparringsforum Varde Kommune Beskæftigelsesplanen for 2017 er blevet godkendt i Byrådet. Varde kommune har igen i år modtaget 600.000 kr. i den regionale uddannelsespulje.

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20 LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20 1 af 5 1 Semco klub 20, har til formål at forbedre løn og arbejdsvilkår, samt at arbejde for, at de gældende overenskomst- og sikkerhedsbestemmelser overholdes og udnyttes

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere