DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER"

Transkript

1 DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

2 2 STYRKE TIL MERE

3 Forord Kongressen afsatte i 2010, 3. mio. kr. til organiserings og medlemsfastholdelse. Den ene mio. kr., skulle anvendes centralt og de resterende til lokale aktiviteter som afdelingerne kunne søge. I forbindelse med midtvejsevaluering og debat om ansøgninger i starten af 2013, besluttede hovedbestyrelsen, at afdelingerne skulle have fordelt midlerne efter medlemstal. Der blev fordelt 1,8 mio. kr. Der blev reserveret en pulje på kr. til en særlig ungdomsindsats. De resterende 1,720 mio. kr. blev fordelt til afdelingerne som følger: Der fulgte betingelser med for at få midlerne til udbetaling. Afdelingen skulle, jf. strategiplanen, have en handlingsplan. Midlerne skulle anvendes til aktiviteter, en styrket opsøgende indsats og ikke til merchandise. Afdelingerne skulle udarbejde regnskab og udarbejde rapport for anvendelse af midlerne inden kongressen De kommende sider er en sammenskrivning af de rapporter der er modtaget fra afdelingerne. Der er afdelinger der mangler. Det skyldes at de ikke har gjort brug af de afsatte midler og derfor heller ikke har udarbejdet rapport. Oktober Bornholm 209 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Esbjerg 1158 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Fyn 1872 medl. x 76,50 kr ,00 kr. København 5169 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Lillebælt 1456 medl. x 76,50 kr ,00 kr. MidtVest 2009 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Nordjylland 2363 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Nordsjælland 1011 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Randers 738 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Sønderjylland 848 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Storstrøm 1117 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Vestsjælland 1914 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Østjylland 2637 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Ungdom/FLU (Afsat af HB) ,00 kr. I alt ,50 kr. STYRKE TIL MERE 3

4 Organiseringsrapport fra afdelingerne Afdeling Bornholm Vi blev hurtige enige om i bestyrelsen at vi ville bruge de midler der var blevet bevilget kr kr. Skulle bruges på vores 100 års jubilæum og på folkemødet Til vores jubilæum lavede vi en lille konkurrence. Denne gik ud på at man fik et klistermærke udleveret og dette skulle sættets på ens bil i en given periode og en dag i denne periode ville jeg så stå et hemmeligt sted på Bornholm med et stort flag og hvis man havde et klistermærke på sin bil ville man få et gavekort på 500 kr. Vi samler energien Vi har nu i 100 år sørget for de bornholmske elektrikere Denne lidt event blev godt modtaget og jeg fik delt små 200 klistermærker ud. Konkurrencen løbe over 3 uger (uge ), men der er forsat nogen der kører rundt med deres klistermærker på bilen. Folkemødet Dansk El-Forbund afd. Bornholm har aldrig været repræsenteret på folkemødet. Det skulle der laves om på. Derfor fik jeg vores fine campingvogn til Bornholm. Vi fik en aftale om at vi kunne stå på samme stand som Metal Bornholm. Det var nogle rigtig gode dage, hvor vi fik mange positive tilbage meldinger om at det var godt vi var repræsenteret. Folkemødet er i uge 24, torsdag til søndag. Vi fik hjælp af afdeling Nordsjælland som stillede der administrative medarbejder til rådighed alle dage. Det er ikke sidste gang vi er med til denne fest. Der ud over har vi fået lavet et netværk for vores AMR og her i efteråret vil der også blive lavet et netværk for alle TR folkene på øen. Vores ungdomsarbejde er også begyndt så småt at røre på sig. Vi har i de sidste år kun haft en ungdomsrepræsentant, men nu har flere meldt sig på banen. Her i slutningen af august skal Bornholm være vært ved forberedelsesweekenden for hele region øst. Jan Nielsen / afdelingsformand Bornholm 4 STYRKE TIL MERE

5 Afdeling København Københavns afdeling har 1 faglig sekretær samt 2 konsulenter som er beskæftigede på fuldtid med organiseringsarbejdet. Foruden disse 3 medarbejdere kører afdelingsbestyrelsen jævnligt arbejdspladsbesøg, som et led i vores organiserings strategi. Der laves løbende opsøgende arbejde på Teknisk Skole med klassebesøg, hvilket typisk foregår ved frikøb af medlemmer i afdelingens uddannelsesudvalg. Afdelingsformanden er, via sin post som formand for Byggefagenes Samvirke og som FU medlem i LO sektionen, desuden involveret i en lang række aktiviteter, herunder møder med kommuner og hovedstadsregionen omkring udarbejdelse af sociale klausuler. Desuden er afdelingsformanden den politiske kontakt til flere af Folketingets partier i forbindelse med den politiske behandling af social dumpning samt lovgivning inden for området. Vores primære opgaver har været: hjælp til oprettelse af faglige klubber, valg af tillidsrepræsentanter og klubopstart inden for vores overenskomstområder samt at få tillidsrepræsentanter og klubber til, at tage aktiv part i organiseringsarbejdet i deres eget firma. Vi har desuden været aktivt opsøgende i, at lokaliserer uorganiserede virksomheder inden for vores område. Det er svært at sætte et helt præcist tal på København afdelings samlede organiseringsindsats, men den samlede økonomiske indsats ligger årligt på over 2 millioner kr. På afdelingens vegne Per Olsen / afdelingsformand København Afdelingen har desuden, via Lars Jensen, været Region Øst koordinator i forhold til organiseringsindsatsen over for HUAWAI, lige som Lars Jensen er koordinator i det Storkøbenhavnske område, når det gælder store byggepladser i samarbejde med BAT. STYRKE TIL MERE 5

6 Afdeling Lillebælt Projekter og organiseringsforløb Projekt Velkvalificeret arbejdskraft Projektet er delt op i tre underprojekter, hvor Lillebælt er part i delen Elektrikere tilbage til faget Samarbejder med Erhvervsskolerne med inddragelse af Tekniq lokalt = Respekt for, at DEF har fingeren på pulsen, og lytter til, hvor virksomhederne ser behovet for arbejdskraft/ uddannelse inden for el-branchen og tilgrænsende områder. Aktiv indsats over for arbejdsgiverne (tilbyder velkvalificeret arbejdskraft). Aktiv indsats over for Jobcentrene, som skal have fokus på, at der er åbning i el-faget, dvs. de kan være ambassadør i forhold til at vække borgernes og virksomhedernes interesse for faget. Siemens Wind-Power Fælles organiseringsprojekt med tæt samarbejde på tværs af LO-forbund (Metal, HK, DEF, TL og 3F) Møder med Metal-tillidsfolk løbende og har tæt kontakt med de øvrige tillidsrepræsentanter. Afdelingen tjekker lister mhp. kortlægning af faggrupper/ organiseringsindsats. Arbejder på at få valgt DEF-tillidsrepræsentanter på fabrikken i Brande og i montørgruppen. Fælles konferencer m. LO-Konventum som tovholder. Erfaringsudveksling, opfølgning, fremtidig strategi. Medlemskontakt /synlighed /fastholdelse Lego kontortid Fastholdelse og øget organisering Formand Karl-Jørn Petersen kontortid i Billund sidste tirsdag i hver måned. Tekniske Skoler Flere besøg - ud over de fastsatte besøg på grundforløb/h-forløb, også fast deltagelse ved dimission. Stor aktivitet/ løbende kontakt fra Lillebælt Ungdom. Erhvervsakademierne Formand tæt kontakt, repræsenteret i udvalg vedr. installatør-uddannelsen. Medlemsfastholdelse, synlighed over for uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Temamøder afdelingen ved valg af emner også fokus på at nå anden målgruppe end den sædvanlige. Andre end Tordenskjolds soldater kommer spreder budskab/skaber goodwill blandt kolleger, øger motivation for medlemskab. Deltagelse i klubmøder opridsning af løn- og arbejdsvilkår, GPS-aftaler, efterlønsreglerne, senioraftaler mv. Råd om lønforhandling = skaber nærhed til afdelingen, medlemskab er brugbart. Uddannelse af tillidsfolk og opkvalificering af afdelingens indsats Fælles organiseringsuddannelse Aktiv deltagelse fra afdelingen (formand og sagsbehandler) - deltager i netværksmøder Fire af afdelingens tillidsfolk har gennemført kursus, 4 moduler, i første halvår Resultater opsamles på fælles evalueringsdag i sensommeren plan for det videre arbejde skal lægges fast. Der skal aftales plan for netværksdannelse mellem egne DEF-tillidsfolk og med TL, NNF og Malerne. Fælles organiseringsuddannelse, som de mindre LO-forbund er gået sammen om at gennemføre. I Lillebælts område er det, ud over DEF, Teknisk Landsforbund, Malerne og NNF, der er en gruppe, og som danner et netværk. Herudover er Serviceforbundet og Blik og Rør med. 6 STYRKE TIL MERE

7 Afdelingen medvirker ved kortlægningen. Sammenligner lister fra TR/firmaet holdt op mod medlemsregistret i DEF - koordineret indsats på tværs af fagforbund, der har folk på virksomheden. Fælles for indsatsen er, at vi vil: Oplyse om og fastnagle værdien af at være organiseret = overenskomstdækket. For den enkelte, for sammenholdet/ fællesskabsfølelsen, for engagementet og produktiviteten på arbejdspladsen, for fagets fremtid, for de danske arbejdspladser, for landets økonomi. Synlighed i forhold til pressen Aktiv dialog med lokalpressen. Formand Karl-Jørn Petersen givet radiointerview om Elektrikere tilbage til faget og Indsats med at få overenskomstdækket udenlandsk virksomheder = komme Social dumping til livs. Netværk er dannet bl.a. med NNF. Her besøg på Scare i Christiansfeld i forbindelse med fælles organiseringsindsats. Karl-Jørn Petersen og Hanne Johnsen klar til besøg på slagteriet. Fælles fodslag, fælles frokost for at drøfte fremtidig indsats mellem TL, NNF, Malerne og DEF. STYRKE TIL MERE 7

8 Afdelingens overenskomstdækning af udenlandske arbejdsgivere Organiseringsindsats i forbindelse hermed Hejre-projektet Fredericia. Afd. har holdt møder med portugisisk firma, der har afgivet tilbud/nu arbejder på projektet (nu indmeldt i Tekniq). I dialog med ungarsk og irsk firma om tiltrædelsesaftale. Synlighed på selve pladsen ved regelmæssigt at være fysisk til stede. Tre fagforbund har adgang til pladsen (Metal, 3F, DEF). Politisk påvirkning i lokalområdet Synlighed ved deltagelse i møder med borgmestre, kommunalpolitikere, folketingskandidater. Vedholdende opfordring til, at stille overenskomstkrav til virksomheder i offentlige projekter, herunder forpligte hovedentreprenør til at sikre kædeansvar. Afdelingen er repræsenteret i LO og LBR (Det lokale Beskæftigelsesudvalg) og LAU (Det lokale A-kasse udvalg) og har i disse fora indflydelse. Christian Rabjerg Madsen Formand Karl-Jørn Petersen på vej til byggepladsen Karl Jørn Pedersen/afdelingsformand Lillebælt 8 STYRKE TIL MERE

9 Midtvest Beretning af indsats og anvendelse af udlagte (kongres) midler til organisering og medlemsfastholdelsesindsats. Afdelingen har i kongresperioden løbende diskuteret egen indsats, bestyrelsen har fulgt medlemstallet, som desværre har udviklet sig negativt. Vi har videreført tidligere almindelig agitation overfor medlemmer og potentielle medlemmer, vi har i en periode lavet opkald til alle som har ønsket at forlade elektrikernes faglige fællesskab, denne indsats med opringning til de som ønsker udmeldelse har desværre vist sig at have meget ringe effekt. Vi har i samarbejde med Retor gennemført 2 kurser for tillidsrepræsentanter organiser din arbejdsplads, der har samlet været 22 tillidsvalgte med på disse. Udbyttet heraf kan ses med en medlemsfremgang i en virksomhed hvor tillidsmanden har fået fat i mange af de uorganiseret. Mange af de øvrige har efterfølgende haft kontakt med kollegaer fra andre virksomheden i lokalområderne, hvor der er ved at blive skabt en kultur med at det ikke længere er farligt at tale med en kollega som er ansat i en anden virksomhed. I vinteren 2013/14 har vi inviteret alle medlemmer til fyraftensmøder fordelt rund i afdelingen, med organisering og medlemsfastholdelse som det primære. 136 medlemmer valgte at tage imod invitationen og vi fik mange gode diskussioner om hvorfor elektrikerne er gået sammen i forening, aldersspredningen på de 6 møder var helt fra den ny indmeldte lærling til pensionisten som har været med i mere end 50 år. Udbyttet er svært at vurdere på men at der er en forståelse for at elektrikernes fagforening også skal være her i fremtiden ligger helt klart. Afdelingsbestyrelsen har sat sig selv den opgave at vi alle skal være med til at løfte organiseringsopgaven i de kommende år. Vi har aftalt at alle er på opsøgende arbejde d. 19. november 2014, det vil så være 1. gang at hele bestyrelsen er ude for at opsøge medlemmer på samme dag. Afdelingen fik til indsatsen tildelt kr ,50 Heraf forbrugt på porto, medlemsmøder mm. kr ,95 Tilbageført til forbundet kr ,55 STYRKE TIL MERE 9

10 Afdeling Nordjylland Afdelingens handlingsplan, er den lokale udmøntning af Dansk El-Forbund s strategiplan for medlemsfastholdelse og organiseringsstrategi. Afdelingens mål for indsatsen Fastholdelse af de nuværende medlemmer At organisere nye lærlingemedlemmer og fastholde dem som ordinære medlemmer efter uddannelsen Som minimum at fastholde medlemstallet, og helst få det til at stige Tættere kontakt til tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne Øge synligheden på arbejdspladserne i afdelingens område Aktiviteter Opsøgende arbejde: Afdelingen har en plan for opsøgende arbejde, og vedlægges som bilag til handlingsplanen. Bestyrelsen inddrages i planlægningen af det opsøgende arbejde i fællesskab med de valgte på afdelingskontoret. Afdelingens skal være opsøgende, minimum 2 gange om måneden. Afdelingen beslutter hvilke firmaer/overenskomstområder/geografiske områder, som skal besøges. Afdelingen udpeger minimum 10 firmaer, som de skal have særlig fokus på i , for at øge medlemsfastholdelsen/organiseringen. Der foretages opsamling på medlemsudviklingen i firmaerne. Det overordnede mål er 100 % organisering i firmaerne. Der oprettes branche netværk inden for følgende områder: Industri Ernst +PDS Forsyningsselskaber Ken +Michael +PDS Antenne / Kabel tv Dan + PSN Alarm Jørgen + PDS Bygge Anlæg Henrik + Klaus +JKR + CEM Bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte områder får ansvaret for afholdelse af møder i de enkelte netværk, møderne bruges blandt andet op til lønforhandlinger og til at styrke indberetning til lønstatistik, herudover drøftes branche relaterede problemer. Afdelingskontoret står for de praktiske forberedelser. Der har været afholdt møde om kommunenetværk for TR / AMR, mødeform udvikles Afdelingen planlægger besøg hos grossisterne i området 1 gang om året. Målet er at få kontakt til serviceelektrikerne omkring deres særlige arbejdsforhold - f.eks. GPS overvågning, arbejdsmiljø i servicebiler, lønforhandling, lokalaftaler osv. og organisering og fastholdelse. Der har været afholdt besøg hos Lemvig Mulle. Der er i foråret 2014, særligt fokus på industrivirksomhederne i forhold til det opsøgende arbejde. 10 STYRKE TIL MERE

11 Der er bl.a. besøgt Industrivirksomheder Rockwool Øster Doense, Karstensens Skibsværft Skagen, Novo Nordisk Hjørring, Vattenfall Vodskov, Alfa Laval Aalborg, Nyfors Brønderslev, Energi Nord Hjørring Offentlige arbejdspladser: Sygehus Vendsyssel, Vandforsyningen Aalborg, Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Kongres og kulturcenter, Opstart af Supersygehus. Flådestation Frederikshavn, Byggearbejdspladser: Der er løbende besøgt byggearbejdspladser i hele vores område. Tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter Affdelingen indbyder minimum 2 gange til netværksmøder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, indkaldes til introduktionsmøde i afdelingen, hvor afdelingen præsenteres hvad kan afdelingen hjælpe med? medlemsfordele, organisering på arbejdspladsen, uddannelsesplanlægning som tillidsvalgt osv. Foretaget, manglende tilmeldinger, mødeform udvikles. Afdelingen afholder en arbejdsmiljøkonference, én gang årligt. Afholdes i samarbejde med afdelingerne i det Regionale samarbejde. Afdelingen har minimum, én gang årligt kontakt med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten. Enten telefonisk eller ved personlig kontakt. Der skal især være fokus på dem som afdelingen sjældent har kontakt med. Kontakten registres for at synliggøre dette Arbejdet med dette pågår løbende. Afdelingen afholder minimum én gang om året, organiseringskurser organiser jeres egen arbejdsplads - for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Ikke afholdt for nuværende (1/ ). Afdelingen styrker indsatsen for at få valgt flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der udarbejdes en liste over de firmaer som kan have en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Der planlægges fyraftensmøder med medlemmerne i firmaerne for at få valgt en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Der har været afholdt møder både på Tekniq og Industri området. Der deltager bestyrelsesmedlemmer og der tilknyttes en kontaktperson fra bestyrelsen som mentor. Medlemmer på restancelister Afdelingskontoret kontakter medlemmer på sletteliste for at fastholde medlemmet. Der laves løbende statstik til bestyrelsen over kontakterne. Der henvises til vejledning i strategiplanen. Forsøges foretaget løbende, ressourcer har manglet. Medlemmer der ønsker overflytning. Afdelingskontoret kontakter medlemmer der ønsker overflytning. Kontakten foretages så hurtig som muligt efter modtagelse af ønsket om overflytning. Der udpeges en person på kontoret der foretager kontakten. Dette er for at samle erfaringen. Der forespørges altid om de gerne vil kontaktes senere med henblik på tilbageflytning. Baggrund for ønskes om overflytning registreres. Alle medlemmer kontaktes afdelingsformanden foretager disse opkald løbende, registrering halter. Skolebesøg Afdelingen besøger H1 forløb i samarbejde med forbunds organiseringskonsulent. Foretaget. Afdelingen besøger H4 forløb med det formål at orientere om arbejdsløshedsforsikring, regler om ferie, jobmuligheder mv. efter udlæretidspunktet. STYRKE TIL MERE 11

12 Foretaget Afdelingen besøger forløb på eventuddannelsen for at organisere denne gruppe. Besøg er foretaget, derudover har vi besøgt grundforløb i Hobro, Hjørring, Frederikshavn samt Skolepraktikcentrene i Aalborg og Frederikshavn. Jobformidling Afdelingen kontakter arbejdsgiverne i lokalområdet omkring hjælp til jobformidling. Medlemmerne skal vide at det er afdelingen der hjælper med at finde nyt arbejde, hvis man mister arbejdet. Målet er at sikre tæt tilknytning til medlemmet. Jobformidling foretages løbende direkte til arbejdsgivere. Lønrådgivning Afdelingen tilbyder lønrådgivning til medlemmerne og kontrol af lønseddel. Dette gøres synligt overfor medlemmerne. Det samme gør sig gældende vedrørende kontrakter. EBA er en del af afdelingens lønrådgivning. Synliggjort på møder og i lokalblad, foretages løbende. Afdelingerne afholder møde for tillidsrepræsentanterne omkring de årlige lønforhandlinger, hvor statistikker, pristalsudvikling m.m. gennemgås og der laves planlægning af indsatsen i lokalområdet. Foretaget, der udvikles på møde formen. Tværfaglige organiserings- og synlighedsaktiviteter Afdelingen deltager, i den udstrækning det er muligt, i de fællesaktiviteter der er ved synlighed og organisering i afdelingens område. Deltager i Byggefagenes Sikkerhedspatruljer i området, deltager på Messer i LO regi. Ressourcer Afdelingsformanden og bestyrelsen er ansvarlig for at sikre at der er ressourcer til at afdelingens handlingsplan kan gennemføres. Af det udlagte beløb i henhold til handlingsplanen er der for nuværende 8/ brugt flg.: Frikøb bestyrelsesmedlemmer kr Kørsel kr I alt: kr Derudover er der brugt økonomi på fortæring til møder m.m. som ikke er medtaget. Jens Kristian Andersen / afdelingsformand Nordjylland Afdeling Randers Vi har i periode fra sidste kongres fulgt vores organiserings/fastholdelsesplan. Vi har i perioden haft medlemsmøder med flg. virksomheder hvor vi har kunnet spore en antydning af gul feber (medlemssivning) John Drejer-Lillegården-Delta3-JC hvidevareservice-skyline (konkurs)-el: Con Hornslet-Technodan. Vi har i samme periode søsat et nyt projekt hvor vi hver tirsdag (når tiden tillader) besøger en TR eller AMR på hans arbejdsplads. Vi har i afdelingen nedsat et TR/organiseringsudvalg der varetager planlægningen af indsatsen på området. Vi har i samme periode brugt midler på merchandise (trøjer, jakker, bolcher klistermærker mm.) alt sammen for, at skabe synlighed på pladserne. I perioden har vi i tråd med planen fået valgt 4 TR og 7 AMR. Vi har i samme periode deltaget i organiseringsuddannelsen (Rhetor) hvor vi har forsøgt 12 STYRKE TIL MERE

13 at klæde en udvalgt skare af TR/AMR på til at varetage organiseringsindsatsen på pladserne. Peter Jensen har i samme periode deltaget i det store fælles organiseringsprojekt arrangeret af Cefal/LO-skolen. Vi mangler inden næste kongres at holde 4 opfølgningsmøder med flg. virksomheder: JC hvidevareservice-john drejer-lillegården og Delta 3. Vi har ikke et overblik over medlemsvandringen til de gule men det er et forholdsvist lille tal. Afdeling Randers største medlemsfald skyldes manglende lærlingeindtag kontra stor afgang til pension og ikke mindst overflytning pga. arbejdspladsskift. Peter Kann / afdelingsformand Randers Afdeling Storstrøm Afdelingen vedtog på bestyrelsesmødet d. 30. november 2013 i sin handlingsplan for organisering. Planens hovedpunkter var, fastholdelse af medlemmer, synlighed, styrkelse af loyaliteten, forbedre medlemmernes kendskab til: Afdelingen arbejdsmarkedet fagbevægelsen efteruddannelse kompetenceudvikling samt, at mod arbejde social dumping. Afdelingen har derfor i perioden opbygget et netværk af tillidsrepræsentanter der deltager i virksomheds og byggepladsbesøg. Afdelingsbestyrelsen har blandt andet inden hvert bestyrelsesmøde været på byggepladsbesøg efter en liste udarbejdet af afdelingskontoret. Bestyrelsen og tillidsfolkene har fået en god kontakt til de medlemmer der til daglig beskæftiger sig med installationsarbejde og derigennem fået styrket synligheden og især fællesskabet omkring overenskomsterne og fagbevægelsen. Afdelingen har været af sted 18 gange i perioden til og besøgt ca. 270 byggepladser og mødt ca. 450 medlemmer. Afdelingens bestyrelse og tillidsfolk har også deltaget i Byggepatruljer i BAT regi i perioden. Afdelingen har også i perioden afholdt et stort antal firmamøder, typisk som fyraftensmøder, hvor de ansatte med udgangspunkt i forslag selv har sat dagsordenen. Dog har temaet organisering altid været en del af dagsordenen. Der har i perioden været afholdt 11 firmamøder med ca. 76 ansatte. Afdelingen har også i den forløbne periode forsøgt at være synlig for medlemmerne i medierne som aktiv i den politiske debat vedrørende medlemmernes løn og arbejdsvilkår på hjemmesiden. Samtidig har afdelingen i afdelingsblade, på Facebook, på hjemmesiden og på mails aktivt debatteret med medlemmerne om værdien af medlemsskabet og overenskomsterne. Afdelingen har også i den forløbne periode afholdt en lang række temamøder af varierende indhold, blandt andet fagligt teoretiske møde, møder om overenskomsterne, møder om efterløns og pensionsordningerne, møder om privatøkonomi, hvortil der har været stor deltagelse af medlemmerne. Der har været afholdt 9 temamøder med ca. 170 deltagere Afdelingen har også i den forløbne periode op til overenskomstfornyelserne af Industri og Elektrikeroverenskomsten afholdt fyraftensmøder kaldet Overenskomst og Hotdogs, ved el-grossisterne, hvor afdelingen var vært med en pølse og hvor medlemmerne til gengæld skulle diske op med overenskomstforslag. Der blev afholdt 6 møder med ca. 80 deltagere. Afdelingen har også i perioden oprettet en lukket jobbank på Facebook hvor der løbende bliver slået job op fra lokale installatører i afdelingens område. Mange medlemmer har været glade for netop denne service. Der er i øjeblikket 131 medlemmer tilmeldt ordningen. Dennis Fridthjoff / afdelingsformand Storstrøm STYRKE TIL MERE 13

14 Afdeling Sønderjylland Arbejdet med organisering og synlighed har været en integreret del af det daglige arbejde, vi har ikke været ude med de store arrangementer eller events. Vi har planlagt frikøb af TR indenfor de kommende måneder. Han skal sammen med Erik rundt til arbejdspladser, TR og aflevere de nye overenskomster. Vi vurderer at den nye overenskomst er en god anledning til at få en snak om den danske model, organisering, uddannelse og synlighed. Synlighed på EUCSYD: Erik besøger grundforløb i Aabenraa og Haderslev. Her har vi besøgt H1 sammen med Forbundets agitator. Erik besøger H2 hvor det primære emne er sikkerhed. H4 besøger jeg og har 2 lektioner sammen med dem, jeg deltager også de fleste gange når de har afslutning sammen med mestre og familie. Erik kommer også på skolen den første fredag i måneden, hvor han har en god kontakt til lærlingene. Byggepladsbesøg: BAT byggepladsbesøgende er gået lidt i stå, der har været personaleudskiftninger ved 3F. Erik har nu overtaget ansvaret at koordinere besøgene på større byggepladser i området, herunder sygehusbyggeriet i Aabenraa. Flere TR og AMR: Det er kun lykkedes at få valgt TR og AMR i ganske få nye virksomheder, der har været større succes med at få genvalgt i de firmaer hvor TR og AMR er stoppet. Virksomheder med særligt fokus: Haderslev el-teknik og A.G. Electric ved begge firmaer har vi talt med flere medlemmer om valg af TR, det har endnu ikke været muligt at få opbakning til at holde møde om valg af TR. Sydjysk el-tekniq, her har vi afholdt møde og der blev valgt TR, der var på det tidspunkt 1 uorganiseret i firmaet. Efterfølgende har TR fået nyt arbejde og der er ikke nyvalgt nogen TR. Telefonisk kontakt: Medlemmer på slette/rykkerliste og medlemmer der ønsker udmeldelse/overflyttelse kontaktes telefonisk af afdelingen. Afdelingen skal være tilgængelig for medlemmerne: Efter at vi har skåret bemandingen ned til 2 personer fastholder vi, at første mand åbner dør og telefon og sidste lukker. Enkelte dage er kontoret ubemandet her forsøges at omstille telefon. Bestyrelsen inddrages i organiseringsarbejdet: Bestyrelsen har ikke vist den store interesse i at deltage aktivt i organiseringsarbejdet. Vi forsøgte at afholde et Fyr og Flamme kursus, måtte aflyses da der var for få deltagere. Økonomi: Vi har ikke indtil nu brugt penge til organiseringsarbejdet, men som tidligere nævnt har vi frikøbt TR til byggepladsbesøg i de kommende måneder. han kommer også på skolen den første fredag i måneden, hvor han har en god kontakt til lærlingene. Jeg vil derfor gerne vente med at foretage endelig afregning. Thorkild Jacobsen / afdelingsformand Sønderjylland Afdeling Vestsjælland Bestyrelsen i Dansk EL-Forbund Vestsjælland har vedtaget, udover det Dansk EL-Forbunds kongres har vedtaget i 2010, at alle 3 skoler i afdelingens område skal besøges (Selandia, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole). 14 STYRKE TIL MERE

15 Organiseringsindsats: Grundforløbet har været besøgt 12 gange H1 (afdelingen deltager altid med en faglig repræsentant) har været besøgt 16 gange H4 (2 besøg i alle H4 klasserne) har været besøgt 12 gange. Installatøruddannelsen/maskinmester uddannelse Efter svendeprøven, er afdelingen på besøg i H4 klassen, med en lille gave. Har været besøgt 12 gange. Dansk EL-Forbund Vestsjælland har medio august medlemmer 264 lærlingemedlemmer 51 tillidsrepræsentanter 39 arbejdsmiljørepræsentanter Afdeling Vestsjælland har i år 2013/2014 anvendt kr til organisering Erik Magdal / afdelingsformand Vestsjælland På besøgene i H4 klasserne får eleverne information om optagelse i EL-Fagets arbejdsløshedskasse ledig hvad så? Hvad er en overenskomst? Efteruddannelse, ferieforhold mv. Afdelingen har i 2013 og 2014 haft 40 skolebesøg. I 2013 valgte bestyrelsen, at afholde organisations/synlighedsdage. Besøg hos grossist, på byggepladser, og på virksomhedsbesøg. 8 gange har afdelingen frikøbt tillidsvalgte. at hvis der er tid før Vestsjællands bestyrelsesmødet, kører bestyrelsen på byggepladsbesøg. 2 gange har afdelingen startet med organisering på byggeplads/virksomheder før et bestyrelsesmøde. at afholde 3 organiseringskurser Organiser din egen arbejdsplads. 2 dages kursus og en opfølgningsdag i afdelingens lokaler. På opfølgningsdagen har afdelingen frikøbt tillidsvalgte. at registrere tillidsvalgte (TR / AMR) på afdelingens hjemmeside. Kun synligt for medlemmer. at deltage i tværfaglige (BAT) byggepladsbesøg. Frikøbt tillidsvalgte. at deltage i klubmøder. Vi har deltaget i 12 klubmøder. STYRKE TIL MERE 15

16 Afdeling Østjylland Afdelingen modtog i juni måned 2013 kr ,50 fra forbundet efter afdelingens fremsendte handlingsplan for 2013 og Midlerne indgik på en særskilt konto i afdelingen, og midlerne er anvendt til ekstraordinært organiseringsarbejde. Der indgås aftaler med flere virksomheder og byggepladser, hvor vi foretog besøg og uddelte bl.a. rundstykker, pjecer og havde møde med såvel de organiserede som uorganiserede. Vi foretager også besøg i forskellige virksomheder og hos forskellige sjak på byggepladserne til frokostmøder, hvor der blev indkøbt fortæring i forhold til antal elektrikere, ansat på byggepladserne. På en stor byggeplads, hvor der gik op til 100 elektrikere fra forskellige virksomheder i 4 forskellige sjak, var der et sjak med 26 elektrikere på akkord, hvoraf de 8 var uorganiserede og kom fra vikarvirksomheder. Der har været udført utallige ekstraordinære besøg rundt hos virksomheder og på byggepladser i Afdelingen Østjyllands område lige fra Grenå, ind over Silkeborg / Ry til Horsens m.v. Der blev nedsat et organiseringsudvalg, som har forestået planlægning af arbejdet, og udvalget fik tilknyttet tillidsfolk fra virksomhederne KONE A/S, Lindpro, Bravida og G4S. Derudover deltog afdelingens 4 valgte sekretærer i det ekstraordinære organiseringsarbejde. Efter adskillige møder og besøg blev de 8 organiseret i Dansk El-Forbund Afdeling Østjylland. Organiseringsarbejdet på den pågældende byggeplads forsætter, da der stadig er uorganiserede i flere sjak i forskellige virksomheder på byggepladsen, og der kommer nye til hver uge, bl.a. vikarfirmaer. Der er i dag ansat ca håndværkere i alt på byggepladsen. 16 STYRKE TIL MERE

17 Det er planlagt, at der den 28. august 2014 sammen med andre byggefag i Århus laves et kulturarrangement, hvor alle de ansatte håndværkere på virksomheden samles fra kl Der udbetales løn fra virksomhederne (dette forhandles p.t.). De forskellige forbund betaler underholdning m.v. i forbindelse med arrangementet. Arrangementet er som nævnt et kulturarrangement med fagligt indhold omkring efteruddannelse, organisering m.v. I forbindelse med det ekstraordinære organiseringsarbejde er de bevilgede midler anvendt til aflønning, frikøb af TR til opsøgende besøg hos virksomheder og på byggepladser samt til diverse materialer i forbindelse hermed. Regnskab vedlagt denne rapport. I forbindelse med arrangementet DM i Skills i Ålborg, blev det aftalt med Aarhus Tech, LO Århus og Århus Kommune, at der i alt blev sendt i alt 400 elever fra 10. klasse samt unge fra en række forberedende uddannelsestilbud til DM i Skills i Ålborg. Derudover var Afdeling Østjylland medvirkende til at 3 busser kunne sendes af sted fra Aarhus Tech. STYRKE TIL MERE 17

18 Afdelingen pakkede materiale til 5 busser, så hver deltager fik materiale fra Dansk El-Forbund og en anvisning på, at besøgte man DEF s stand på udstillingen, kunne man få udleveret en T-shirt med uddannelses-sloganet: Elektrikerlærling = lige lidt sejere Den ekstraordinære indsats har krævet et stort arbejde i afdelingen, men vi mener også at det på længere sigt, hvis dette fortsætter, kan medvirke til en fastholdelse af medlemmer samt en organisering af nye, da vi har oplevet, at der er en hel del, der går og gemmer sig ude i de forskellige virksomheder. Organiseringsudvalget har taget udgangspunkt i en udarbejdet liste over fraflytning og udmeldelser der viser, hvor medlemsvandringen er fortaget til. I juni måned 2013 havde Afdeling Østjylland et samlet medlemstal på 3347, heraf var de 2383 ordinære fuldt betalende medlemmer, derudover 261 lærlinge. I juli måned 2014 havde Afdeling Østjylland et samlet medlemstal på 3384, heraf var de 2362 ordinære fuldt betalende medlemmer, derudover 284 lærlinge. der er en stigning på 23 lærlinge-medlemmer i samme periode. Tilbagegangen på de 21 ordinære fuldt betalende medlemmer skyldes hovedsageligt fraflytninger til andre afdelinger/forbund/a-kasser. Fra januar 2010 til januar 2014 er det en nedgang på i alt 158 fuldt betalende medlemmer svarende til et tab på kr i Vi har derfor ikke kunne præstere en stigning i medlemstallet for fuldt betalende medlemmer trods den ekstraordinære, store indsats. Indsatsen i Afdeling Østjylland vil fortsætte, også efter kongressen men i mindre grad, da det kræver økonomiske ressourcer, som der ikke lige umiddelbart er plads til i kontingentet. Det skønnes at der i afdelingens område ved en fortsat ekstraordinær indsats kan organiseres op til minimum 200 medlemmer. Der er efter vores opgørelse op til 300/350 uorganiserede i hele afdelingens område. Ervind F. Poulsen / afdelingsformand Østjylland Det er en medlemstilbagegang på 21 ordinære fuldt betalende medlemmer på et år, hvorimod 18 STYRKE TIL MERE

19 STYRKE TIL MERE 19

20

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Torsdag den 23. oktober 2014 Dagsreferat torsdag den 23. oktober 2014 Punkt 5 Indkomne forslag, beretningsforslag og særforslag - fortsat Beretningsforslag

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Initiativer på bygge- og anlægsområdet

Initiativer på bygge- og anlægsområdet 7. marts 2012 Initiativer på bygge- og anlægsområdet Over de næste år forventes en væsentlig stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft på bygge- og anlægsområdet i Region Midtjylland. Det skyldes bl.a.

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats

Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Baggrundsmateriale til kongresoplægget om en strategi for en fælles organiseringsindsats Indholdsfortegnelse Overordnet strategi for en fælles organiseringsindsats 5 Delstrategi om målgrupper 9 Delstrategi

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

STORMØDE 24. APRIL 2013 OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET

STORMØDE 24. APRIL 2013 OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET STORMØDE OPSAMLING PÅ GRUPPE- ARBEJDET 24. APRIL 2013 Når 1500 tillidsrepræsentanter, MED-udvalgsmedlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter samles så sprudler kreativiteten, holdninger brydes og kampgejsten

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING

1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING 1000 3F ERE TIL DEBAT OM ORGANISERING Odense Congres Center dannede 9. december 2013 rammen om en livlig debat om organisering. Mere end 1000 tillidsvalgte 3F ere var samlet for at diskutere, lytte og

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsens sammensætning 1 forbundsformand 1 næstformand 4 forbundssekretærer 6 afdelingsformænd 6 tillidsrepræsentanter Forsikringschefen er tilforordnet Der afvikles 8 til 10 hovedbestyrelsesmøder

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet.

Kvindelige ledere. På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kvindelige ledere På uddannelsen kan du bl.a. glæde dig til at møde: Karen Sjørup Ligestillingsforsker, Roskilde Universitet. Kirsten Normann Andersen Formand, FOA Århus. Lise Johansen, Ligestillingskonsulent,

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt.

Hovedopgaven. For at styrke medlemmernes faglige og politiske indsats, skal det opsøgende og inddragende arbejde øges kraftigt. Forslag til arbejdsplan for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes fagforening 2014-2015. Plan for udvikling af en stærk faglig- og politisk organisation med styr på økonomien. Arbejdsplanen er udarbejdet

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 20-4-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Jensen Biltriss, Allan Kierulff, Palle Carstensen, Kaj Midjord,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013

Lokalaftale nr. 1.1 Dato: 1. juni 2013 Lokalaftale nr. 1.1 Mellem timelønnede uddannede serviceelektrikere WICOTEC Kirkebjerg A/S, ansat i afdeling 10 på, Roskildevej 338, 2630 Taastrup, Hovedvejen 232, Osted, 4320 Lønaftale 01.06.2013 1.06.2014

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag 18. sep. 2012, Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Laila Jensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere