DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER"

Transkript

1 DANSK El-FORBUND RAPPORT FRA AFDELINGERNE FOR ORGANISERINGSIND- SATSEN FOR DE KONGRES AFSATTE MIDLER

2 2 STYRKE TIL MERE

3 Forord Kongressen afsatte i 2010, 3. mio. kr. til organiserings og medlemsfastholdelse. Den ene mio. kr., skulle anvendes centralt og de resterende til lokale aktiviteter som afdelingerne kunne søge. I forbindelse med midtvejsevaluering og debat om ansøgninger i starten af 2013, besluttede hovedbestyrelsen, at afdelingerne skulle have fordelt midlerne efter medlemstal. Der blev fordelt 1,8 mio. kr. Der blev reserveret en pulje på kr. til en særlig ungdomsindsats. De resterende 1,720 mio. kr. blev fordelt til afdelingerne som følger: Der fulgte betingelser med for at få midlerne til udbetaling. Afdelingen skulle, jf. strategiplanen, have en handlingsplan. Midlerne skulle anvendes til aktiviteter, en styrket opsøgende indsats og ikke til merchandise. Afdelingerne skulle udarbejde regnskab og udarbejde rapport for anvendelse af midlerne inden kongressen De kommende sider er en sammenskrivning af de rapporter der er modtaget fra afdelingerne. Der er afdelinger der mangler. Det skyldes at de ikke har gjort brug af de afsatte midler og derfor heller ikke har udarbejdet rapport. Oktober Bornholm 209 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Esbjerg 1158 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Fyn 1872 medl. x 76,50 kr ,00 kr. København 5169 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Lillebælt 1456 medl. x 76,50 kr ,00 kr. MidtVest 2009 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Nordjylland 2363 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Nordsjælland 1011 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Randers 738 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Sønderjylland 848 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Storstrøm 1117 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Vestsjælland 1914 medl. x 76,50 kr ,00 kr. Østjylland 2637 medl. x 76,50 kr ,50 kr. Ungdom/FLU (Afsat af HB) ,00 kr. I alt ,50 kr. STYRKE TIL MERE 3

4 Organiseringsrapport fra afdelingerne Afdeling Bornholm Vi blev hurtige enige om i bestyrelsen at vi ville bruge de midler der var blevet bevilget kr kr. Skulle bruges på vores 100 års jubilæum og på folkemødet Til vores jubilæum lavede vi en lille konkurrence. Denne gik ud på at man fik et klistermærke udleveret og dette skulle sættets på ens bil i en given periode og en dag i denne periode ville jeg så stå et hemmeligt sted på Bornholm med et stort flag og hvis man havde et klistermærke på sin bil ville man få et gavekort på 500 kr. Vi samler energien Vi har nu i 100 år sørget for de bornholmske elektrikere Denne lidt event blev godt modtaget og jeg fik delt små 200 klistermærker ud. Konkurrencen løbe over 3 uger (uge ), men der er forsat nogen der kører rundt med deres klistermærker på bilen. Folkemødet Dansk El-Forbund afd. Bornholm har aldrig været repræsenteret på folkemødet. Det skulle der laves om på. Derfor fik jeg vores fine campingvogn til Bornholm. Vi fik en aftale om at vi kunne stå på samme stand som Metal Bornholm. Det var nogle rigtig gode dage, hvor vi fik mange positive tilbage meldinger om at det var godt vi var repræsenteret. Folkemødet er i uge 24, torsdag til søndag. Vi fik hjælp af afdeling Nordsjælland som stillede der administrative medarbejder til rådighed alle dage. Det er ikke sidste gang vi er med til denne fest. Der ud over har vi fået lavet et netværk for vores AMR og her i efteråret vil der også blive lavet et netværk for alle TR folkene på øen. Vores ungdomsarbejde er også begyndt så småt at røre på sig. Vi har i de sidste år kun haft en ungdomsrepræsentant, men nu har flere meldt sig på banen. Her i slutningen af august skal Bornholm være vært ved forberedelsesweekenden for hele region øst. Jan Nielsen / afdelingsformand Bornholm 4 STYRKE TIL MERE

5 Afdeling København Københavns afdeling har 1 faglig sekretær samt 2 konsulenter som er beskæftigede på fuldtid med organiseringsarbejdet. Foruden disse 3 medarbejdere kører afdelingsbestyrelsen jævnligt arbejdspladsbesøg, som et led i vores organiserings strategi. Der laves løbende opsøgende arbejde på Teknisk Skole med klassebesøg, hvilket typisk foregår ved frikøb af medlemmer i afdelingens uddannelsesudvalg. Afdelingsformanden er, via sin post som formand for Byggefagenes Samvirke og som FU medlem i LO sektionen, desuden involveret i en lang række aktiviteter, herunder møder med kommuner og hovedstadsregionen omkring udarbejdelse af sociale klausuler. Desuden er afdelingsformanden den politiske kontakt til flere af Folketingets partier i forbindelse med den politiske behandling af social dumpning samt lovgivning inden for området. Vores primære opgaver har været: hjælp til oprettelse af faglige klubber, valg af tillidsrepræsentanter og klubopstart inden for vores overenskomstområder samt at få tillidsrepræsentanter og klubber til, at tage aktiv part i organiseringsarbejdet i deres eget firma. Vi har desuden været aktivt opsøgende i, at lokaliserer uorganiserede virksomheder inden for vores område. Det er svært at sætte et helt præcist tal på København afdelings samlede organiseringsindsats, men den samlede økonomiske indsats ligger årligt på over 2 millioner kr. På afdelingens vegne Per Olsen / afdelingsformand København Afdelingen har desuden, via Lars Jensen, været Region Øst koordinator i forhold til organiseringsindsatsen over for HUAWAI, lige som Lars Jensen er koordinator i det Storkøbenhavnske område, når det gælder store byggepladser i samarbejde med BAT. STYRKE TIL MERE 5

6 Afdeling Lillebælt Projekter og organiseringsforløb Projekt Velkvalificeret arbejdskraft Projektet er delt op i tre underprojekter, hvor Lillebælt er part i delen Elektrikere tilbage til faget Samarbejder med Erhvervsskolerne med inddragelse af Tekniq lokalt = Respekt for, at DEF har fingeren på pulsen, og lytter til, hvor virksomhederne ser behovet for arbejdskraft/ uddannelse inden for el-branchen og tilgrænsende områder. Aktiv indsats over for arbejdsgiverne (tilbyder velkvalificeret arbejdskraft). Aktiv indsats over for Jobcentrene, som skal have fokus på, at der er åbning i el-faget, dvs. de kan være ambassadør i forhold til at vække borgernes og virksomhedernes interesse for faget. Siemens Wind-Power Fælles organiseringsprojekt med tæt samarbejde på tværs af LO-forbund (Metal, HK, DEF, TL og 3F) Møder med Metal-tillidsfolk løbende og har tæt kontakt med de øvrige tillidsrepræsentanter. Afdelingen tjekker lister mhp. kortlægning af faggrupper/ organiseringsindsats. Arbejder på at få valgt DEF-tillidsrepræsentanter på fabrikken i Brande og i montørgruppen. Fælles konferencer m. LO-Konventum som tovholder. Erfaringsudveksling, opfølgning, fremtidig strategi. Medlemskontakt /synlighed /fastholdelse Lego kontortid Fastholdelse og øget organisering Formand Karl-Jørn Petersen kontortid i Billund sidste tirsdag i hver måned. Tekniske Skoler Flere besøg - ud over de fastsatte besøg på grundforløb/h-forløb, også fast deltagelse ved dimission. Stor aktivitet/ løbende kontakt fra Lillebælt Ungdom. Erhvervsakademierne Formand tæt kontakt, repræsenteret i udvalg vedr. installatør-uddannelsen. Medlemsfastholdelse, synlighed over for uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Temamøder afdelingen ved valg af emner også fokus på at nå anden målgruppe end den sædvanlige. Andre end Tordenskjolds soldater kommer spreder budskab/skaber goodwill blandt kolleger, øger motivation for medlemskab. Deltagelse i klubmøder opridsning af løn- og arbejdsvilkår, GPS-aftaler, efterlønsreglerne, senioraftaler mv. Råd om lønforhandling = skaber nærhed til afdelingen, medlemskab er brugbart. Uddannelse af tillidsfolk og opkvalificering af afdelingens indsats Fælles organiseringsuddannelse Aktiv deltagelse fra afdelingen (formand og sagsbehandler) - deltager i netværksmøder Fire af afdelingens tillidsfolk har gennemført kursus, 4 moduler, i første halvår Resultater opsamles på fælles evalueringsdag i sensommeren plan for det videre arbejde skal lægges fast. Der skal aftales plan for netværksdannelse mellem egne DEF-tillidsfolk og med TL, NNF og Malerne. Fælles organiseringsuddannelse, som de mindre LO-forbund er gået sammen om at gennemføre. I Lillebælts område er det, ud over DEF, Teknisk Landsforbund, Malerne og NNF, der er en gruppe, og som danner et netværk. Herudover er Serviceforbundet og Blik og Rør med. 6 STYRKE TIL MERE

7 Afdelingen medvirker ved kortlægningen. Sammenligner lister fra TR/firmaet holdt op mod medlemsregistret i DEF - koordineret indsats på tværs af fagforbund, der har folk på virksomheden. Fælles for indsatsen er, at vi vil: Oplyse om og fastnagle værdien af at være organiseret = overenskomstdækket. For den enkelte, for sammenholdet/ fællesskabsfølelsen, for engagementet og produktiviteten på arbejdspladsen, for fagets fremtid, for de danske arbejdspladser, for landets økonomi. Synlighed i forhold til pressen Aktiv dialog med lokalpressen. Formand Karl-Jørn Petersen givet radiointerview om Elektrikere tilbage til faget og Indsats med at få overenskomstdækket udenlandsk virksomheder = komme Social dumping til livs. Netværk er dannet bl.a. med NNF. Her besøg på Scare i Christiansfeld i forbindelse med fælles organiseringsindsats. Karl-Jørn Petersen og Hanne Johnsen klar til besøg på slagteriet. Fælles fodslag, fælles frokost for at drøfte fremtidig indsats mellem TL, NNF, Malerne og DEF. STYRKE TIL MERE 7

8 Afdelingens overenskomstdækning af udenlandske arbejdsgivere Organiseringsindsats i forbindelse hermed Hejre-projektet Fredericia. Afd. har holdt møder med portugisisk firma, der har afgivet tilbud/nu arbejder på projektet (nu indmeldt i Tekniq). I dialog med ungarsk og irsk firma om tiltrædelsesaftale. Synlighed på selve pladsen ved regelmæssigt at være fysisk til stede. Tre fagforbund har adgang til pladsen (Metal, 3F, DEF). Politisk påvirkning i lokalområdet Synlighed ved deltagelse i møder med borgmestre, kommunalpolitikere, folketingskandidater. Vedholdende opfordring til, at stille overenskomstkrav til virksomheder i offentlige projekter, herunder forpligte hovedentreprenør til at sikre kædeansvar. Afdelingen er repræsenteret i LO og LBR (Det lokale Beskæftigelsesudvalg) og LAU (Det lokale A-kasse udvalg) og har i disse fora indflydelse. Christian Rabjerg Madsen Formand Karl-Jørn Petersen på vej til byggepladsen Karl Jørn Pedersen/afdelingsformand Lillebælt 8 STYRKE TIL MERE

9 Midtvest Beretning af indsats og anvendelse af udlagte (kongres) midler til organisering og medlemsfastholdelsesindsats. Afdelingen har i kongresperioden løbende diskuteret egen indsats, bestyrelsen har fulgt medlemstallet, som desværre har udviklet sig negativt. Vi har videreført tidligere almindelig agitation overfor medlemmer og potentielle medlemmer, vi har i en periode lavet opkald til alle som har ønsket at forlade elektrikernes faglige fællesskab, denne indsats med opringning til de som ønsker udmeldelse har desværre vist sig at have meget ringe effekt. Vi har i samarbejde med Retor gennemført 2 kurser for tillidsrepræsentanter organiser din arbejdsplads, der har samlet været 22 tillidsvalgte med på disse. Udbyttet heraf kan ses med en medlemsfremgang i en virksomhed hvor tillidsmanden har fået fat i mange af de uorganiseret. Mange af de øvrige har efterfølgende haft kontakt med kollegaer fra andre virksomheden i lokalområderne, hvor der er ved at blive skabt en kultur med at det ikke længere er farligt at tale med en kollega som er ansat i en anden virksomhed. I vinteren 2013/14 har vi inviteret alle medlemmer til fyraftensmøder fordelt rund i afdelingen, med organisering og medlemsfastholdelse som det primære. 136 medlemmer valgte at tage imod invitationen og vi fik mange gode diskussioner om hvorfor elektrikerne er gået sammen i forening, aldersspredningen på de 6 møder var helt fra den ny indmeldte lærling til pensionisten som har været med i mere end 50 år. Udbyttet er svært at vurdere på men at der er en forståelse for at elektrikernes fagforening også skal være her i fremtiden ligger helt klart. Afdelingsbestyrelsen har sat sig selv den opgave at vi alle skal være med til at løfte organiseringsopgaven i de kommende år. Vi har aftalt at alle er på opsøgende arbejde d. 19. november 2014, det vil så være 1. gang at hele bestyrelsen er ude for at opsøge medlemmer på samme dag. Afdelingen fik til indsatsen tildelt kr ,50 Heraf forbrugt på porto, medlemsmøder mm. kr ,95 Tilbageført til forbundet kr ,55 STYRKE TIL MERE 9

10 Afdeling Nordjylland Afdelingens handlingsplan, er den lokale udmøntning af Dansk El-Forbund s strategiplan for medlemsfastholdelse og organiseringsstrategi. Afdelingens mål for indsatsen Fastholdelse af de nuværende medlemmer At organisere nye lærlingemedlemmer og fastholde dem som ordinære medlemmer efter uddannelsen Som minimum at fastholde medlemstallet, og helst få det til at stige Tættere kontakt til tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne Øge synligheden på arbejdspladserne i afdelingens område Aktiviteter Opsøgende arbejde: Afdelingen har en plan for opsøgende arbejde, og vedlægges som bilag til handlingsplanen. Bestyrelsen inddrages i planlægningen af det opsøgende arbejde i fællesskab med de valgte på afdelingskontoret. Afdelingens skal være opsøgende, minimum 2 gange om måneden. Afdelingen beslutter hvilke firmaer/overenskomstområder/geografiske områder, som skal besøges. Afdelingen udpeger minimum 10 firmaer, som de skal have særlig fokus på i , for at øge medlemsfastholdelsen/organiseringen. Der foretages opsamling på medlemsudviklingen i firmaerne. Det overordnede mål er 100 % organisering i firmaerne. Der oprettes branche netværk inden for følgende områder: Industri Ernst +PDS Forsyningsselskaber Ken +Michael +PDS Antenne / Kabel tv Dan + PSN Alarm Jørgen + PDS Bygge Anlæg Henrik + Klaus +JKR + CEM Bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte områder får ansvaret for afholdelse af møder i de enkelte netværk, møderne bruges blandt andet op til lønforhandlinger og til at styrke indberetning til lønstatistik, herudover drøftes branche relaterede problemer. Afdelingskontoret står for de praktiske forberedelser. Der har været afholdt møde om kommunenetværk for TR / AMR, mødeform udvikles Afdelingen planlægger besøg hos grossisterne i området 1 gang om året. Målet er at få kontakt til serviceelektrikerne omkring deres særlige arbejdsforhold - f.eks. GPS overvågning, arbejdsmiljø i servicebiler, lønforhandling, lokalaftaler osv. og organisering og fastholdelse. Der har været afholdt besøg hos Lemvig Mulle. Der er i foråret 2014, særligt fokus på industrivirksomhederne i forhold til det opsøgende arbejde. 10 STYRKE TIL MERE

11 Der er bl.a. besøgt Industrivirksomheder Rockwool Øster Doense, Karstensens Skibsværft Skagen, Novo Nordisk Hjørring, Vattenfall Vodskov, Alfa Laval Aalborg, Nyfors Brønderslev, Energi Nord Hjørring Offentlige arbejdspladser: Sygehus Vendsyssel, Vandforsyningen Aalborg, Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Kongres og kulturcenter, Opstart af Supersygehus. Flådestation Frederikshavn, Byggearbejdspladser: Der er løbende besøgt byggearbejdspladser i hele vores område. Tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter Affdelingen indbyder minimum 2 gange til netværksmøder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Nye tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, indkaldes til introduktionsmøde i afdelingen, hvor afdelingen præsenteres hvad kan afdelingen hjælpe med? medlemsfordele, organisering på arbejdspladsen, uddannelsesplanlægning som tillidsvalgt osv. Foretaget, manglende tilmeldinger, mødeform udvikles. Afdelingen afholder en arbejdsmiljøkonference, én gang årligt. Afholdes i samarbejde med afdelingerne i det Regionale samarbejde. Afdelingen har minimum, én gang årligt kontakt med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten. Enten telefonisk eller ved personlig kontakt. Der skal især være fokus på dem som afdelingen sjældent har kontakt med. Kontakten registres for at synliggøre dette Arbejdet med dette pågår løbende. Afdelingen afholder minimum én gang om året, organiseringskurser organiser jeres egen arbejdsplads - for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Ikke afholdt for nuværende (1/ ). Afdelingen styrker indsatsen for at få valgt flere tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Der udarbejdes en liste over de firmaer som kan have en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Der planlægges fyraftensmøder med medlemmerne i firmaerne for at få valgt en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Der har været afholdt møder både på Tekniq og Industri området. Der deltager bestyrelsesmedlemmer og der tilknyttes en kontaktperson fra bestyrelsen som mentor. Medlemmer på restancelister Afdelingskontoret kontakter medlemmer på sletteliste for at fastholde medlemmet. Der laves løbende statstik til bestyrelsen over kontakterne. Der henvises til vejledning i strategiplanen. Forsøges foretaget løbende, ressourcer har manglet. Medlemmer der ønsker overflytning. Afdelingskontoret kontakter medlemmer der ønsker overflytning. Kontakten foretages så hurtig som muligt efter modtagelse af ønsket om overflytning. Der udpeges en person på kontoret der foretager kontakten. Dette er for at samle erfaringen. Der forespørges altid om de gerne vil kontaktes senere med henblik på tilbageflytning. Baggrund for ønskes om overflytning registreres. Alle medlemmer kontaktes afdelingsformanden foretager disse opkald løbende, registrering halter. Skolebesøg Afdelingen besøger H1 forløb i samarbejde med forbunds organiseringskonsulent. Foretaget. Afdelingen besøger H4 forløb med det formål at orientere om arbejdsløshedsforsikring, regler om ferie, jobmuligheder mv. efter udlæretidspunktet. STYRKE TIL MERE 11

12 Foretaget Afdelingen besøger forløb på eventuddannelsen for at organisere denne gruppe. Besøg er foretaget, derudover har vi besøgt grundforløb i Hobro, Hjørring, Frederikshavn samt Skolepraktikcentrene i Aalborg og Frederikshavn. Jobformidling Afdelingen kontakter arbejdsgiverne i lokalområdet omkring hjælp til jobformidling. Medlemmerne skal vide at det er afdelingen der hjælper med at finde nyt arbejde, hvis man mister arbejdet. Målet er at sikre tæt tilknytning til medlemmet. Jobformidling foretages løbende direkte til arbejdsgivere. Lønrådgivning Afdelingen tilbyder lønrådgivning til medlemmerne og kontrol af lønseddel. Dette gøres synligt overfor medlemmerne. Det samme gør sig gældende vedrørende kontrakter. EBA er en del af afdelingens lønrådgivning. Synliggjort på møder og i lokalblad, foretages løbende. Afdelingerne afholder møde for tillidsrepræsentanterne omkring de årlige lønforhandlinger, hvor statistikker, pristalsudvikling m.m. gennemgås og der laves planlægning af indsatsen i lokalområdet. Foretaget, der udvikles på møde formen. Tværfaglige organiserings- og synlighedsaktiviteter Afdelingen deltager, i den udstrækning det er muligt, i de fællesaktiviteter der er ved synlighed og organisering i afdelingens område. Deltager i Byggefagenes Sikkerhedspatruljer i området, deltager på Messer i LO regi. Ressourcer Afdelingsformanden og bestyrelsen er ansvarlig for at sikre at der er ressourcer til at afdelingens handlingsplan kan gennemføres. Af det udlagte beløb i henhold til handlingsplanen er der for nuværende 8/ brugt flg.: Frikøb bestyrelsesmedlemmer kr Kørsel kr I alt: kr Derudover er der brugt økonomi på fortæring til møder m.m. som ikke er medtaget. Jens Kristian Andersen / afdelingsformand Nordjylland Afdeling Randers Vi har i periode fra sidste kongres fulgt vores organiserings/fastholdelsesplan. Vi har i perioden haft medlemsmøder med flg. virksomheder hvor vi har kunnet spore en antydning af gul feber (medlemssivning) John Drejer-Lillegården-Delta3-JC hvidevareservice-skyline (konkurs)-el: Con Hornslet-Technodan. Vi har i samme periode søsat et nyt projekt hvor vi hver tirsdag (når tiden tillader) besøger en TR eller AMR på hans arbejdsplads. Vi har i afdelingen nedsat et TR/organiseringsudvalg der varetager planlægningen af indsatsen på området. Vi har i samme periode brugt midler på merchandise (trøjer, jakker, bolcher klistermærker mm.) alt sammen for, at skabe synlighed på pladserne. I perioden har vi i tråd med planen fået valgt 4 TR og 7 AMR. Vi har i samme periode deltaget i organiseringsuddannelsen (Rhetor) hvor vi har forsøgt 12 STYRKE TIL MERE

13 at klæde en udvalgt skare af TR/AMR på til at varetage organiseringsindsatsen på pladserne. Peter Jensen har i samme periode deltaget i det store fælles organiseringsprojekt arrangeret af Cefal/LO-skolen. Vi mangler inden næste kongres at holde 4 opfølgningsmøder med flg. virksomheder: JC hvidevareservice-john drejer-lillegården og Delta 3. Vi har ikke et overblik over medlemsvandringen til de gule men det er et forholdsvist lille tal. Afdeling Randers største medlemsfald skyldes manglende lærlingeindtag kontra stor afgang til pension og ikke mindst overflytning pga. arbejdspladsskift. Peter Kann / afdelingsformand Randers Afdeling Storstrøm Afdelingen vedtog på bestyrelsesmødet d. 30. november 2013 i sin handlingsplan for organisering. Planens hovedpunkter var, fastholdelse af medlemmer, synlighed, styrkelse af loyaliteten, forbedre medlemmernes kendskab til: Afdelingen arbejdsmarkedet fagbevægelsen efteruddannelse kompetenceudvikling samt, at mod arbejde social dumping. Afdelingen har derfor i perioden opbygget et netværk af tillidsrepræsentanter der deltager i virksomheds og byggepladsbesøg. Afdelingsbestyrelsen har blandt andet inden hvert bestyrelsesmøde været på byggepladsbesøg efter en liste udarbejdet af afdelingskontoret. Bestyrelsen og tillidsfolkene har fået en god kontakt til de medlemmer der til daglig beskæftiger sig med installationsarbejde og derigennem fået styrket synligheden og især fællesskabet omkring overenskomsterne og fagbevægelsen. Afdelingen har været af sted 18 gange i perioden til og besøgt ca. 270 byggepladser og mødt ca. 450 medlemmer. Afdelingens bestyrelse og tillidsfolk har også deltaget i Byggepatruljer i BAT regi i perioden. Afdelingen har også i perioden afholdt et stort antal firmamøder, typisk som fyraftensmøder, hvor de ansatte med udgangspunkt i forslag selv har sat dagsordenen. Dog har temaet organisering altid været en del af dagsordenen. Der har i perioden været afholdt 11 firmamøder med ca. 76 ansatte. Afdelingen har også i den forløbne periode forsøgt at være synlig for medlemmerne i medierne som aktiv i den politiske debat vedrørende medlemmernes løn og arbejdsvilkår på hjemmesiden. Samtidig har afdelingen i afdelingsblade, på Facebook, på hjemmesiden og på mails aktivt debatteret med medlemmerne om værdien af medlemsskabet og overenskomsterne. Afdelingen har også i den forløbne periode afholdt en lang række temamøder af varierende indhold, blandt andet fagligt teoretiske møde, møder om overenskomsterne, møder om efterløns og pensionsordningerne, møder om privatøkonomi, hvortil der har været stor deltagelse af medlemmerne. Der har været afholdt 9 temamøder med ca. 170 deltagere Afdelingen har også i den forløbne periode op til overenskomstfornyelserne af Industri og Elektrikeroverenskomsten afholdt fyraftensmøder kaldet Overenskomst og Hotdogs, ved el-grossisterne, hvor afdelingen var vært med en pølse og hvor medlemmerne til gengæld skulle diske op med overenskomstforslag. Der blev afholdt 6 møder med ca. 80 deltagere. Afdelingen har også i perioden oprettet en lukket jobbank på Facebook hvor der løbende bliver slået job op fra lokale installatører i afdelingens område. Mange medlemmer har været glade for netop denne service. Der er i øjeblikket 131 medlemmer tilmeldt ordningen. Dennis Fridthjoff / afdelingsformand Storstrøm STYRKE TIL MERE 13

14 Afdeling Sønderjylland Arbejdet med organisering og synlighed har været en integreret del af det daglige arbejde, vi har ikke været ude med de store arrangementer eller events. Vi har planlagt frikøb af TR indenfor de kommende måneder. Han skal sammen med Erik rundt til arbejdspladser, TR og aflevere de nye overenskomster. Vi vurderer at den nye overenskomst er en god anledning til at få en snak om den danske model, organisering, uddannelse og synlighed. Synlighed på EUCSYD: Erik besøger grundforløb i Aabenraa og Haderslev. Her har vi besøgt H1 sammen med Forbundets agitator. Erik besøger H2 hvor det primære emne er sikkerhed. H4 besøger jeg og har 2 lektioner sammen med dem, jeg deltager også de fleste gange når de har afslutning sammen med mestre og familie. Erik kommer også på skolen den første fredag i måneden, hvor han har en god kontakt til lærlingene. Byggepladsbesøg: BAT byggepladsbesøgende er gået lidt i stå, der har været personaleudskiftninger ved 3F. Erik har nu overtaget ansvaret at koordinere besøgene på større byggepladser i området, herunder sygehusbyggeriet i Aabenraa. Flere TR og AMR: Det er kun lykkedes at få valgt TR og AMR i ganske få nye virksomheder, der har været større succes med at få genvalgt i de firmaer hvor TR og AMR er stoppet. Virksomheder med særligt fokus: Haderslev el-teknik og A.G. Electric ved begge firmaer har vi talt med flere medlemmer om valg af TR, det har endnu ikke været muligt at få opbakning til at holde møde om valg af TR. Sydjysk el-tekniq, her har vi afholdt møde og der blev valgt TR, der var på det tidspunkt 1 uorganiseret i firmaet. Efterfølgende har TR fået nyt arbejde og der er ikke nyvalgt nogen TR. Telefonisk kontakt: Medlemmer på slette/rykkerliste og medlemmer der ønsker udmeldelse/overflyttelse kontaktes telefonisk af afdelingen. Afdelingen skal være tilgængelig for medlemmerne: Efter at vi har skåret bemandingen ned til 2 personer fastholder vi, at første mand åbner dør og telefon og sidste lukker. Enkelte dage er kontoret ubemandet her forsøges at omstille telefon. Bestyrelsen inddrages i organiseringsarbejdet: Bestyrelsen har ikke vist den store interesse i at deltage aktivt i organiseringsarbejdet. Vi forsøgte at afholde et Fyr og Flamme kursus, måtte aflyses da der var for få deltagere. Økonomi: Vi har ikke indtil nu brugt penge til organiseringsarbejdet, men som tidligere nævnt har vi frikøbt TR til byggepladsbesøg i de kommende måneder. han kommer også på skolen den første fredag i måneden, hvor han har en god kontakt til lærlingene. Jeg vil derfor gerne vente med at foretage endelig afregning. Thorkild Jacobsen / afdelingsformand Sønderjylland Afdeling Vestsjælland Bestyrelsen i Dansk EL-Forbund Vestsjælland har vedtaget, udover det Dansk EL-Forbunds kongres har vedtaget i 2010, at alle 3 skoler i afdelingens område skal besøges (Selandia, EUC Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske Skole). 14 STYRKE TIL MERE

15 Organiseringsindsats: Grundforløbet har været besøgt 12 gange H1 (afdelingen deltager altid med en faglig repræsentant) har været besøgt 16 gange H4 (2 besøg i alle H4 klasserne) har været besøgt 12 gange. Installatøruddannelsen/maskinmester uddannelse Efter svendeprøven, er afdelingen på besøg i H4 klassen, med en lille gave. Har været besøgt 12 gange. Dansk EL-Forbund Vestsjælland har medio august medlemmer 264 lærlingemedlemmer 51 tillidsrepræsentanter 39 arbejdsmiljørepræsentanter Afdeling Vestsjælland har i år 2013/2014 anvendt kr til organisering Erik Magdal / afdelingsformand Vestsjælland På besøgene i H4 klasserne får eleverne information om optagelse i EL-Fagets arbejdsløshedskasse ledig hvad så? Hvad er en overenskomst? Efteruddannelse, ferieforhold mv. Afdelingen har i 2013 og 2014 haft 40 skolebesøg. I 2013 valgte bestyrelsen, at afholde organisations/synlighedsdage. Besøg hos grossist, på byggepladser, og på virksomhedsbesøg. 8 gange har afdelingen frikøbt tillidsvalgte. at hvis der er tid før Vestsjællands bestyrelsesmødet, kører bestyrelsen på byggepladsbesøg. 2 gange har afdelingen startet med organisering på byggeplads/virksomheder før et bestyrelsesmøde. at afholde 3 organiseringskurser Organiser din egen arbejdsplads. 2 dages kursus og en opfølgningsdag i afdelingens lokaler. På opfølgningsdagen har afdelingen frikøbt tillidsvalgte. at registrere tillidsvalgte (TR / AMR) på afdelingens hjemmeside. Kun synligt for medlemmer. at deltage i tværfaglige (BAT) byggepladsbesøg. Frikøbt tillidsvalgte. at deltage i klubmøder. Vi har deltaget i 12 klubmøder. STYRKE TIL MERE 15

16 Afdeling Østjylland Afdelingen modtog i juni måned 2013 kr ,50 fra forbundet efter afdelingens fremsendte handlingsplan for 2013 og Midlerne indgik på en særskilt konto i afdelingen, og midlerne er anvendt til ekstraordinært organiseringsarbejde. Der indgås aftaler med flere virksomheder og byggepladser, hvor vi foretog besøg og uddelte bl.a. rundstykker, pjecer og havde møde med såvel de organiserede som uorganiserede. Vi foretager også besøg i forskellige virksomheder og hos forskellige sjak på byggepladserne til frokostmøder, hvor der blev indkøbt fortæring i forhold til antal elektrikere, ansat på byggepladserne. På en stor byggeplads, hvor der gik op til 100 elektrikere fra forskellige virksomheder i 4 forskellige sjak, var der et sjak med 26 elektrikere på akkord, hvoraf de 8 var uorganiserede og kom fra vikarvirksomheder. Der har været udført utallige ekstraordinære besøg rundt hos virksomheder og på byggepladser i Afdelingen Østjyllands område lige fra Grenå, ind over Silkeborg / Ry til Horsens m.v. Der blev nedsat et organiseringsudvalg, som har forestået planlægning af arbejdet, og udvalget fik tilknyttet tillidsfolk fra virksomhederne KONE A/S, Lindpro, Bravida og G4S. Derudover deltog afdelingens 4 valgte sekretærer i det ekstraordinære organiseringsarbejde. Efter adskillige møder og besøg blev de 8 organiseret i Dansk El-Forbund Afdeling Østjylland. Organiseringsarbejdet på den pågældende byggeplads forsætter, da der stadig er uorganiserede i flere sjak i forskellige virksomheder på byggepladsen, og der kommer nye til hver uge, bl.a. vikarfirmaer. Der er i dag ansat ca håndværkere i alt på byggepladsen. 16 STYRKE TIL MERE

17 Det er planlagt, at der den 28. august 2014 sammen med andre byggefag i Århus laves et kulturarrangement, hvor alle de ansatte håndværkere på virksomheden samles fra kl Der udbetales løn fra virksomhederne (dette forhandles p.t.). De forskellige forbund betaler underholdning m.v. i forbindelse med arrangementet. Arrangementet er som nævnt et kulturarrangement med fagligt indhold omkring efteruddannelse, organisering m.v. I forbindelse med det ekstraordinære organiseringsarbejde er de bevilgede midler anvendt til aflønning, frikøb af TR til opsøgende besøg hos virksomheder og på byggepladser samt til diverse materialer i forbindelse hermed. Regnskab vedlagt denne rapport. I forbindelse med arrangementet DM i Skills i Ålborg, blev det aftalt med Aarhus Tech, LO Århus og Århus Kommune, at der i alt blev sendt i alt 400 elever fra 10. klasse samt unge fra en række forberedende uddannelsestilbud til DM i Skills i Ålborg. Derudover var Afdeling Østjylland medvirkende til at 3 busser kunne sendes af sted fra Aarhus Tech. STYRKE TIL MERE 17

18 Afdelingen pakkede materiale til 5 busser, så hver deltager fik materiale fra Dansk El-Forbund og en anvisning på, at besøgte man DEF s stand på udstillingen, kunne man få udleveret en T-shirt med uddannelses-sloganet: Elektrikerlærling = lige lidt sejere Den ekstraordinære indsats har krævet et stort arbejde i afdelingen, men vi mener også at det på længere sigt, hvis dette fortsætter, kan medvirke til en fastholdelse af medlemmer samt en organisering af nye, da vi har oplevet, at der er en hel del, der går og gemmer sig ude i de forskellige virksomheder. Organiseringsudvalget har taget udgangspunkt i en udarbejdet liste over fraflytning og udmeldelser der viser, hvor medlemsvandringen er fortaget til. I juni måned 2013 havde Afdeling Østjylland et samlet medlemstal på 3347, heraf var de 2383 ordinære fuldt betalende medlemmer, derudover 261 lærlinge. I juli måned 2014 havde Afdeling Østjylland et samlet medlemstal på 3384, heraf var de 2362 ordinære fuldt betalende medlemmer, derudover 284 lærlinge. der er en stigning på 23 lærlinge-medlemmer i samme periode. Tilbagegangen på de 21 ordinære fuldt betalende medlemmer skyldes hovedsageligt fraflytninger til andre afdelinger/forbund/a-kasser. Fra januar 2010 til januar 2014 er det en nedgang på i alt 158 fuldt betalende medlemmer svarende til et tab på kr i Vi har derfor ikke kunne præstere en stigning i medlemstallet for fuldt betalende medlemmer trods den ekstraordinære, store indsats. Indsatsen i Afdeling Østjylland vil fortsætte, også efter kongressen men i mindre grad, da det kræver økonomiske ressourcer, som der ikke lige umiddelbart er plads til i kontingentet. Det skønnes at der i afdelingens område ved en fortsat ekstraordinær indsats kan organiseres op til minimum 200 medlemmer. Der er efter vores opgørelse op til 300/350 uorganiserede i hele afdelingens område. Ervind F. Poulsen / afdelingsformand Østjylland Det er en medlemstilbagegang på 21 ordinære fuldt betalende medlemmer på et år, hvorimod 18 STYRKE TIL MERE

19 STYRKE TIL MERE 19

20

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

PROTOKOL 26.-29. OKTOBER 2010 VI FORBINDER FREMTIDEN

PROTOKOL 26.-29. OKTOBER 2010 VI FORBINDER FREMTIDEN PROTOKOL 26.-29. OKTOBER 2010 VI FORBINDER FREMTIDEN 30. KONGRES 2010 INDHOLD DELEGERETLISTE 3 DAGSORDEN 9 KONGRESSENS PROGRAM 10 PUNKT 1 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 11 PUNKT 2 FORSLAG TIL DAGSORDEN

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Fredag den 24. oktober 2014 Dagsreferat fredag den 24. oktober 2014 Punkt 6 lovforslag fortsat 8.0 Ændringsforslag til 5. afsnit: Forslagene til valg af formand,

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere