CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE"

Transkript

1 CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY ID 10 RBJDMIJØ PÅ TUR ID 11 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 TR HO ÆØ YDT ID CO-INDUTRI F BD FYDR 100 ÅR ID MDRBJDRVGT K IKK VÆR Å BKDN ID N PD I BTYRN IKRR INDFYD ID 18 INTRNTION FGBVÆG ID 19 FÆKB MOTIVRR ID UDDNN HITTR IGN ID 7 FGIG ORIN 2-23 BIV KÆDT PÅ TI N ID 24 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRB CO-INDUTRI FGBD FYDR 100 ÅR ID MDRBJDRV TR IGN ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 TRÆNING I FORHNDING FTRY ID 10 RBJDM N PD I BTYRN IKRR INDFYD ID KB MOTIVRR ID 2

2 l Go ilo li t ot sbj på i bjspls Hi V blv føst ot f CO-iuss bjspis, o t føst o fst på u f o ilo, so pæ bjspls i li. Fo t o ilo, so iv t o sbj. å lø t i islli, so llispæstt Hik vs v, h isll si bjspls l pis. - Nå j ø vos iktø, så spø h l l os, hv vi å o lv, o hvo t å fosklli opv. H vil hø, hvis pobl. å skk vi i o l t fi fouf løsi. Dt sys j ot sbj, si Hik vs, so l f 3F o llispæstt fo syv koll i vfosyi hos Hi V, i kl på si 4-5. I tvivl o pis Hos CO-iuss opl, so blt tæll fo Clus Js o æstfo Ms s, blv oså lt æk l o ilo, so v i højsæt, bjspls skull sls f t væ t fosklli h f v- o klok fosyi l fælls viksoh. - så sslu tuli- vis ufoi fo ll, o t slvst vit, t bj is i pocss. Dfo t lælit t oplv, t Hi V bå i pocs o u h fokus på ilo so væstli l f sbjt ll lls, llispæstt o sbjsuvl, s Ms s i fobils ovækkls f COiuss bjspis. Vit vsl O o pocss l f løsi, hvis vsl på bjspls i bu. å lø t blt t på t føst bjsiljøtopø, so Iu- ss Bchbjsiljøå holt i oktob i Os. H ust Thos Btls, psykolo på Vict fo bjsiljøs jshol, t pocs, so vil sætt i skl pss l klt viksoh. Fo fis ikk fst fol fo vslspocss, so k sætts ov ll viksoh. i skl bj ivolvs, foi væiful ssouc, so oft h i l, hvo bjspls k bliv t b st t væ. - Mbj få oså t stø lyst l t iplt bslu, hvis slv h væt i pocss. Pojktt lykks ikk st, hvo lls h iføt ol vslspocss u t ivolv bj, fstslo h blt t. Du k læs i kl på si 8-9. tss ø stt sy Ntop vsl o t ot bjsiljø vi på lts bjspls. lls h t ybt lvoli koskvs fo stt. I Dk skyls ksplvis hv fj syli stss, o sk ø ålit f stss. i h sk sypto på lvi stss hv. D volso koskvs f stss blv pæstt f Pt Qvotup Gisli, læ o foshol, på bjsiljøtopøt. å t hl o t få opbyt t ot o holbt bjsiljø i. Hvis u vil hv ps l t b bjsiljø, ulih fo t lt i bjs iljøroshowt 2015, so Mtl- o Mskiiuss bjsiljøuvl v Dsk Ius, CO-ius o stå b. Po, o st k u læs o i kl på si ovb Fosi: Tillispæstt hos æsø yslt u s. Foto: Klus Muk. CO Msit si 2 Vi sæ : å p s u k o f t t GODT OG GIVR GOD DI JD -iuss MRB fåt CO h V Hi. ID 4-5 spis 2014 bj D Å TOPMØ på TR P ufoi s o ss t åt s skl h t f I-BR s bjspl ss, ly o poc ø. ID 8-9 p to jø il js føst b I -INDUTR D FÅR CO N V G IN HRN 014 JDPRI 2 føst onding søs MRB G I FORH tt ikk IN so N Æ h R T s. s jspi Hi V siljøpæ l psykisk s b j i st b u å p -i h ki tt CO t på l t fo fstli læ k v t ID 10 tob. Dt sk ID 6 bjsiljø. 27. ok h vikso R IJØ PÅ TU IGN på RBJDM HITTR lv jsiljøt s s b N N l i s st k u ic UDD i t 015. Få ps o vt fo oshow 2 ID 11 Ntu. ID 7 bjsiljør ls u t l v us s f CO-i k. stt i D it uiv i s st u i -M f CO o s i Ctlo IKRR RN Y hv V. T B I 1790 Køb 12, 2. sl, N PD. ø Vst pls -ius.k 80 00, Fx INDFYD O -ius l t få il: Tlf YDT t Ø i.k, - t st Æ C u s -i f o O æ TR H llisp Få hjælp sh.) (DJ) ot. ID 18 s s (sv s.k skl st ylssb i H u H b :. u -i io co sø kt æ li R il: it på 80 41, - skl oså, Tlf på sltsy h (DJ) lt s K th s.k ouc list: Do BVÆG ID 19 Jou33 ikk b p o t. G 04, -il: bjsiljø 3 F N, tt, ID IO Tlf. ist spæs tylssl lli l INTRNT fotæll tu s s it us lt / -b, so ll v i st j u b CO -Ms i vi t, llishv. 100 pæst obu D FYDR RR ls o IV lsf l B i T G O i - M F U B st I l ikk i R i sk K T v t vi U o t D bl ls f s bl Æ i F fø v i CO-IN t l å o f bst, t h u i i o kt l fobut. ssæ Vi bj CO -Msi o li føst i, i t. D us I j -i k t i å u l CO sb åli b. fo ks å. Blt s si 3 ov ID it uko b o CO -Ms ovb j, juli, spt, ts, u j G 3 00 ID 22-2 INTRIN Opl 22.0 : phic / K IKK GIG OR : Kilow G F st T G pouko itol i. V sk R fi JD o l B fic fø R i s sc D D t u it t M fo fic 9001 kvl IO sbkdn Kilow c øc fici. IO uv f TI N bst yls VÆR Å Å sk 001 ilj fici. t P t ( 14 l T O D i øc I å v ilj Æ h t j s BIV K CR-c fic bjs oisk) kusus i D b vlific bst yls D OH 3936 (lkt us lby k lih). o IN 1902 sv sf ) -i v ls O l ci C so y l iu st ID (pp f b IN 1395 l. j, b. 7 ID 16-1

3 f Doth Kh Foto Pll Pt kov Go ilo iv ot sbj Hi V h fåt CO-iuss bjspis 2014 Dt o ilo i li, f hholsvis vfosyi, s- ot. O l h os, så b - Vi skl uytt, t sll si l åi- so iv t o sbj. Dt læt o åhust, hv bt vi h li slå bs i o lytt l os, h. D l t ø foskl, o vi llispæstt Hik v- s bjskultu. i h fø si bslu u i skl bu l vi, so l st, s, so top f u h i- Dfo klt Nils Møll Js ll livt. t ot sbj vik jo ikk, fstslå h. sllt si bjspls Hi V l bj s o oput hvis ikk k ko si - f, so bå l o llis- CO-iuss bjspis. l t fi fælls kultu på - i, poit h. pæstt p på l t sk- - Nå j ø vos iktø, så spø- s y fælls bjspls. H l Fo Nils Møll Js llispæs- b t ot sbj i viksoh, h l l os, hv vi å o lv, o væt på, t slv o ko f foskl- tt o bssø, so sk- åli yhsbv, so Nils hvo t å fosklli op- li st, så hv s 100 ås b bil ll lls o - Møll Js s u l ll bj- v. H vil hø, hvis pobl- fi i top t, so Hi V bj.. D ifoo o lt f y. å skk vi i o skl, li t sik sut v f høj - J oplv, t llispæstt opv l føslsshils. l t fi fouf løs- kvlitt st håt spilv. O o l t skb i - Dt bty t fo koll, t i. Dt sys j ot sbj, så stt h t ål fo viksoh bslu, so bj ui- v, hv sk, o t t, å o si Hik vs, so l o, t skl lv høj kvlitt fo lbt ikk fostå. Mbj k lv, bty ot o bliv bækt. f 3F o llispæstt fo syv koll- fæ p. jo ot si o, t lls tæf- ll læs t, si Hik vs. i vfosyi hos Hi V. I løbt f t hlvt å ubj f ækli bslu, llis- Bå h o Nils Møll Js bj- bjsupp blt bj pæstt k bu st fo, t top s bjspls t skb i håbo, so bskiv stli l o k fokl. På å k h vut CO-iuss bjspis D lill sk på ll yb bt i viksoh o sætt fo, ib bol, så vi bv fælls o sttu, so føl hæ. ov øbot t bvist vl f hvo kultu skl væ. o opthol o kultu, - J fik t chok, j fik bsk, Nils Møll Jss si. H ltåt Dt v o stt fo sbjt i fokl h. t lls. Nu få vi så lill jobbt so iktø i Hi V fo oiso, b. H l fo, t llispæstt fiu l t i os o t o s- fi å si, kot ft t t fosklli - Vi v usik, vist ikk, hvo vi skull oså iv ly, hvis lls l t bj, si Hik vs. h f v- o klokfosyi h, o t v uvist, o opv skull i i bslu, hvilkt v blvt slt i t fælls fosyis- flytts u. Dt v t t få slt ll skt i blt t fskilsss. slskb. o t fælls ål, si Hik vs. - Dt, j to f it li job i byit, v ilobst lls t Chf l t tl ovb si 4 CO Msit Hi V oto i slu f oktob CO-iuss bjspis. H ss f vst iktø Nils Møll Js o llispæstt Hik vs. ø, so si, o si t, ø. J to ybt i v på, t ot sbj hl o t skb i, o t i opv so l t sik, t ll bj k s i t, so vi ø. O j sys fksk, t vi h fåt skbt bjspls sto bjslæ o fli stolth, si h. Dt vist si li hut, t t fosklli bjupp, ko D v 45 stt. I 55, o ilo s væstli l f sbjt ll h o to øvi llispæstt på bjspls, sbjsuvlt o Nils Møll Js. - Dt bty t fo os, t vi h chf, so l t tl. Nol h ikk så t flytt, hvis h h tufft bslu, vi llispæstt bliv l høt, hvis sk Hi V få pis fo succs t hv føt osllispocs f koul viksoh l t bliv pivt viksoh. I tæt sbj ll lls o bj t lykks t få slt bj f t fosklli h f v- o klokfosyi o y, fælls kultu. si 5

4 f Doth Kh Foto kiv - Vi h lls, so o l t iv bj kls fo s bj, si Hik vs, llispæstt i Hi V (3F), so oi bjspls l sbjspis. H ss h s øs, oisossktæ i CO-ius (i it), o Ms s, æstfo i COius (th.). Hi V få oså CO-iuss bjspis fo si høj pioi f uls, so blt t sik, t bå uflæt o flæt k føl uvikli. - M ists vis viksoh, t sts på si bj oså i f. Dt iv tyh o lli ll viksoh o bj, o t jo ust fo t ot sbj, si Ms s, æstfo i CO-ius, h ovækk pis l llispæstt Hik vs Uls hitt i Ntu vt fo iuss slvvlt uls Hi V Dt h væt t tvlt foå o tvl so på sk iusbjspls, o t ku ss på t foholsvist lvt tl søi o lsku få CO-iuss l slvvlt uls. M u tt kot i ulsslyst, vis sst tl f Iuss Koptcuviklisfo (IKUF). bjspis 2014 I uust 2014 v såls 191 fl søi o lsku l ft- o viuls i koåt O slv o i sptb 2013 v usævlit søi l IKUF, så Hi V h so føst ott CO-iuss bjspis. Dt skt v fstli ki på viksoh 27. oktob føl sptb 2014 ot. - ptb 2013 v hlt kstoiæ, t jlit t s, t stt i h fåt lyst l t uby s fik fsl på s søi i s t på IKUF s hjsi. Dfo h f Doth Kh Foto Pll Pt kov koptc, så stå b ustt l fs bjsk, si Pt å i å. - Dt si i, t sø blvt CO-ius ubjt pjc, so uko o kot. Pjc ui Rifot, souschf i CO-ius. lt b l t skiv klt sø hl po- siplth kot b foståls css f -å. Fl skiv f, hv t, ovskost i- i h IKUF ubjt t post- i læ h si oså ov, t v, k bu to us slvvlt kot, so ihol opfoi l t lt fæ i få fvist s sø- uls l. O t t posivt, husk to us slvvlt uls. i o ulsslsku f IKUF. si Pt Rifot. Kott vil bliv lt u på koss, søi k bliv fvist, hvis u- H oplv o, t s ol, kus, kofc o li i fo- ls ikk k bus på bjspl- so sys, t t lit svæt t fi bu. Fo slv o t slv ovb si 6 CO Msit - D t, skb t o sbj o i sist sik, t vi lykks fælls ål u i, l i vi o fj bå så o sto sj uvjs, si Nils Møll Js, iktø i Hi V, i si tl v ovækkls. Hi V få pis fo succs t hv føt osllispocs f t væ koul viksoh l t bliv pivt viksoh. I tæt sbj ll lls o bj t lykks t få slt bj f t fosklli h f v- o klokfosyi o y, fælls kultu. F vst Pt Fb, oål i CO-ius, Nils Møll Js, iktø i Hi V, Hik vs, llispæstt i Hi V, Ms s, æstfo i CO-ius, o øs, oisossktæ i CO-ius. s i ius. I sptb 2013 blv 563 søi fvist, s ku 161 u f, hvo pæcist fi i uls o få ufylt flvlt uls, s pls l fl. Mot søi l IKUF 2012 l 2014 J. Fb. Mts pil Mj Jui Juli u. p. Okt. Nov. Dc. I lt *8.581 *2014 ikk li optlt si 7

5 f Doth KGh foto lx tn I-B holt sit føst bjsiljøtopø osi i slu f oktob. H v blt t stss o o vslspocss på so. tss på topø tss o ufoi på bjspls skl håts o pocss, ly t f I-BR s føst bjsiljøtopø 4 pls fo 35 å si, så skl hj fu obblt så hut i i fohol l føst bjs, fokl h. O li fovt vi t f livt GOD RÅD TI T vos bst- o olfoæl jo. FORBYGG TR Dt fo vit t hol øj sypto Ovvj, o u fo biøs på stss ikk b hos si slv, oså hos Dyk oo koll. O ikk ist t vit t sik t Husk socil si f livt ot psykisk bjsiljø, så ll vs på bjspls. Gø, ø i l Kil: Pt Qvotup Gisli GOD PROCR M t t hv i ito, ot t t få st i kvitt i på i pocss. Pojktt lykks ikk st, hvo i å. Dfo v Thos Btls, psykolo lls h iføt ol vslspocss u t på Vict fo bjsiljøs jshol, ivitt l bjsiljøtopøt fo t fotæll o, O li skl kouiks hl ivolv bj, fstslå h. hvo viksoh k skb o vslspocss. ø, o ll skl vi, hv ålt. pojktt. ll skl vi, hvofo ø, so - Vi oplv oft, t bjspls sætt Vict fo bjsiljø h ubjt pjc i, sys ikk it, t t ykk kb o vslspocss, so fokl o ot. O foski p oså hlt klt på t fs, bjspls skl i, hvis vil fohol, so skl væ l st fo t få succs fø o vslspocs. Pjc k bslls o owlos på vslspocs, li lpsi, ivolvi o kouiko, fotæll h. M ust hvo y bjspls l t H ust, t pocs, so vil sætt kotlæ si vslspobl o fi løsi på, så skl væb si tåloi- i skl pss l klt viksoh. D fis ikk fst fol fo vslspocss, so h, fø sultt k høsts. sætts ov ll viksoh. i skl - Dt t f t u l t å t æ bj ivolvs, foi væiful v. å t vit t væb si tåloih o t, so skl bu, i ssouc, so oft h i l, hvo bjspls k bliv t b st t væ. t slli l, o pojktt lykks ll - Mbj få oså t stø lyst l t iplt bslu, hvis slv h j, si Thos Btls. væt ovb si 8 CO Msit Hv fj syli i Dk skyls stss sk ø ålit f stss. tss kost hvt å t sk sfu 14 illi ko i fo f sy, suhsuift o fo li øsfl sk h sypto på lvi stss hv. D volso koskvs f stss bliv pæstt f Pt Qvotup Gisli, læ o foshol, på I-BR s føst bjsiljøtopø, blv fholt 22. oktob i Os 430 lt. - tss ølæ, o t bty, t vi ikk h ovsku l t æ på kost, yi o oo, so vikli k folæ vos liv, si Pt Qvotup Gisli. HØJT TMPO H p på, t t u l, t stss æst folksyo i. Fo t føst tpot i sfut stt. o kspl æv h l sot/hvi fil Kl t o Poul Richht i fohol l us copkk fil. i s tpot på bjspls to poct o åt. - Dt vil si, t hvis byt på bjs- DVRTGN PÅ NGVRIG TR Føllssæssi t: fæsæssi t: Tisth, i læ v t hol fi. Hol si fo si slv. Bkyi, stløsh, ufoklli st, Gå l ylih: øt bu f suls kff, citt, lkohol o stoff. usikkh, lt l å, føl si væiløs. Iitbl, ot, påståli, v, st Ovv spot. huoissk ss. Nst pæstosv, sy. Psykisk tæt. H hukolssbsvæ o svæt v t koct si. Pobl på bjspls, l hyij, l ovblik. ubslutso. M koflikt. Føllsskol. Fysisk t: Hovpi, st, svilh, spæi i kk. Nvøs tæki, cs, yst på hæ, hjtbk. Hyppi ifko, fovæi f koisk syo. Fysisk tæt. øvløsh. Æt ppt, kvl, hyppi vli, vst, ié ll fostoppls. ksull pobl. si 9

6 f Doth Kh Foto kiv f Doth Kh Tæi i bjsiljø ovb si 10 CO Msit fohli ftlyss bjsiljøpæstt ikk klæt på l t fohl psykisk bjsiljø bjsiljøpæstt skl hv tæi i fohlistkik, hvis skl ku håt t psykisk bjsiljø. Dt fstslå t Nvbj, bjsksfosk v FO (Foskisct fo bjsks- o Oisosstui) på Købhvs Uivsitt på bu f usøls o psykisk bjsiljø o sbjssystt i fo O-oåt, so FO h fott fo O. H p på, t bjsiljøpæstt i ut l t sætt si i i lov o l o sik, t bliv håhævt på bjspls. - M t psykisk bjsiljø hl l fohli. Dt svæt t sætt på fol, foi t vskllit t si, hv t pæcist hl o, ksplvis obi oplvs foskllit f pso l pso. D skl ltså fohls o, hvoå skl øs ot v t psykisk bjsiljø. å t t ko l chf o si, t æsvæi fo klo i luft ovskt, fokl h. Kopois skl læs Dfo skl bjsiljøpæstt væ b l t fohl o l t s ulih fo iflyls o bstls. Usøls vis, t bjsiljøpæstt skl læ t fohl på s å so llispæstt o tæk i kopois. t Nvbj påp, t t kæv oslli fo bjsiljøpæstt, so vt l, t å vis t sæt l l chf, så h h b t tt i ll få bsø f bjslsyt. Tillispæstt, so k l fohlistkik v, t t kv o fi ko i t k to ko, o t tli lfs. - M bjsiljøpæstt vil oplv t so t l, hvis ikk h fåt t hlt, so vil hv t, foi vt l t ku støtt si l skpp l. Dt to fosklli syst, so stø s, si h. Dt o ikk ku bjsiljøpæstt, so skl tæk i æ bjsto, oså ffobu bø æ s uls f y bjsiljøpæstt, så bliv b l t fohl, påp h. - Vos usøls ty på, t ikk h fåt tæi, so bhov fo, si t Nvbj. Usøls Psykisk bjsiljø o sbjssystt ifo O-oåt k læss på FO hjsi på ss: D sl ppot f O fovts t uko s i å. på tu Få ps o cks l bjsiljøt på bjsiljøroshow 2015 å ull bjsiljøroshowt i tu u på sk lvj fo t iv l o stt i ius fisk iput l s bjsiljøists. Dt sk f 19. ju 2015 o t u f. B showt stå Mtl- o Mskiiuss bjsiljøuvl v Dsk Ius, CO-ius o. T fo oshowt : ttus fo bjsiljøt i ius Psykisk bjsiljø Muskl- o skltbls Vlo i vækst o pouko Ulykk H fhols ø: Huov vil væ ulih fo t t ækk populæ vjli hj o blt t koflikthå, ki, u o ystt, bjsiljøuls o fobyls f ulykk. Mø spcilt hvt l bjsiv, l, llis- o bjsiljøpæstt f iuss bch, pæstt f bch oså vlko. Dt s æl åiv, yih o uvis på hvvsulssct. Mø fhols f klokk 12, hvo svs swich o v, l klokk 15. Dt s t lt. lktoisk lli vi Tillisfist ott fø fholls f tt t øsk st. ty på bjsiljøt bjsiljø Roshow ju Hotl Bi sbj Tov sbj 20. ju Riosl, lbo Kultu o Kos Ct uop Pls lbo 21. ju Hotl cic Hi Fosbchs Hi 22. ju Hotl cic hus Vst Rytoft hus 26. ju Hotl Fsbo tvj Rø 27. ju Hotl cic Os Hvikævj Os 28. ju Hust, Milft Hisvl ll Milft 2. fbu Koll-Koll Fiksbovj Væløs 4. fbu, Købhv Vls Købhv 5. fbu Hotl cic Rist, Nøtov Rist si 11

7 f ingid PDN foto KlU MUNK Dt slt hvv f Rø ips v bu f åb ov bæ, o sltfl ts f i sto kuv. TR hos æsø lt: Vi skl k ll hjø f pouko u s llispæstt på sltsyit på æsø. H skl ikk b pouc slt, skl oså fotæll tuist o t Nv: u yjolfot s l: 41 å ovb bjspls: æsø lt. Byt o so CO Msit si 12 fo 14 å si o blv fulsst fo ott å si Bopæl: Gl. Østby, æsø Ffobu: 3F Uls: Folkskol Tillishvv: Tillispæstt o bjpæstt i æsø lt / Fili: Gift Dis Hol s o o l t bø Fisitss: Islsk hst -il: Fl sto tuistbuss o lut f pk fotæll, t æsø lt ikk ku poukosviksoh. D oså tuistttko. - Nå bj h, isllt på t lv fosklli. M bå i sltpouko, i bukk, pkkit o i pkbit, si u s, l f 3F o llispæstt. - O t lsv lsiit t væ llispæstt, fo slv o vi ikk h sto pobl, slvfølli, j skl t i f, si hu. ltsyit h i stt o vit o 16 o so, å hovpt f cik tuist ki på t l håvæk o bliv så i fotælli o oll fsllisto, t iv 155 ko kilot fo slt l i o ø. HVVND D sæli fohol, skb sltt på æsø, oloisk. ltsyit tblt på kt f Rø, vitstkt, f st sy fo ø. D bliv ovsvøt f hvv t p o åt. Hvvt siv i uu, ku l t vist pukt. H bliv t stst f t solit l blål. l f t slt v fop, o t, bliv lb, h sltkocto på oki 10 poct o ihol vi il. Hvvt hts f syits tkvo, hæls op i sto sltp, u oki 3000 lit hv o opvs ov lv il. Nå sltt by t kystllis v oki 83, høsts t sto, fl skovl, hæls op i kuv, tøs o sæls. bjspls ofttt f Iuss Ovskost, u s bvist o, t viksoh oså l f oplvlssøkooi o u slii æsøs vist tuistttko. ltt blvt t stækt b, pss ot s t t f øs luksuspoukt: jofuhu. HUK FROKOTN Dt kæv ot sælit t bj på sltsyit, fo skl væ isllt på t ku vt fosklli fuko. - M skl ku skk tuist, blik lit o fotæll jok, ust hu o æv, t stt t fosklli, uø t i ot t. Dt svæt t få fulsjob på æsø, o ll koll byt t sojob. fthå sæso blvt læ, o l sist h t fulsjob. klt f stt o oså u, skl stu, å sæso slutt. M fo fstbo kæv t kvitt t stykk t shæ bjsliv s, o foils f ppio ø livt svæt fo. - Folk tæll, så t oså ot f t, j so skl hjælp, si llispæstt. OVRBIK Hs job t hv ovblik ov hl pouko. - M fksk it job oså so t si l koll, t skl husk t spis fokost o husk t hol s pus, fo t l so, å tvlt, si hu o lføj, t hs fuko so llispæstt oså t væ, so folk k ko l, hvis h pobl. - Vi t fhæi f hi o t fhæi f, t t hl fu, o fo t vit, t vi h t ot s o h lli l hi. Tuist skl oplv o s på stt, si hu. t f få fli pobl, hu h oplvt på bjspls, v, sist vit v økooisk pobl på Kubt. D v t l f syit, o bj på syit ått å på bjsfoli. - Vi øsk, t ll skull på foli, ikk ku bj, si hu. D ått hv 3F s hjælp l t få fohlt på pls, o i kø b viksoh ot. æsø lt ltsyi på æsø blv optt i 1990 ft t hv lit sll si oki I ill v fslli f slt livsv i æsøs økooi, bæ l syi føt, t ll skov på ø blv fælt. illkæolo i Vibo blv opækso på l o sltsyi, o i sbj poukosskol blv føst slthytt byt i Dt stt so t uosbjsløshspojkt, blvt sto tuistttko, o i poucs oki 70 tos slt o åt s på ls å ov åb il. yit h i stt o vit o 16 o so. Rstpouko f sltsyi bus i kubt, æsø Ku, hvo psoisispt få bhli, o æst ko fo bhlihs skyl. Kubt top blvt skilt u f sltsyit. si 13

8 320097_CO1-12.i 1 02/05/ f BJN KJÆ foto f BoGN D fkk fohold indn fo JNiNDUN Co-iuss fbl fyl 100 å CO-Msit h u føsls i å. Blt uko li føst i ovb 1914 To å ft, t CO-ius i 1912 blv opttt u vt Ctloiso f Mtlbj, blv Dsk - o Mskibjfobus f bl æt l t fælls lsbl fo ll ktllts oiso. D så foløb l CO-Msit s lys - o t u 100 å si. CO-Msit h å hft fosklli v: Jæ- o Mtlbj J- o Mtlbj J- o Mtl Mtl CO-Mtl-Nyt 1982 Ktllt CO-ius CO-Msit f 1995 Ctloisos fælls fbl "Jæ- o Mtlbj O fo Ctloiso f Mtlbj i Dk" uko føst 1. ovb D føst å v lkl skvt osk bostv, slv o skifttyp officilt v fskfft i Dk i 1875, s øvi l f t 12 sis bl v skvt lili skift. Blt iholt i øvit ifoo f lsfobu o ksplvis uføli list ov l, v slttt på u f stc vs ævls, føst, føslså, illssto, fli o sist u, hvo vko hv btlt. M t vist v "l", f o l v på to-t tætskv si. Blt uko o å o blv hlt f l 1970 ust l stli l f Ctloiso. Dt v i å oså lt støst uiftspost i oisos skb. Oplt å i 1974 hlt op på kspl ålit o uko s å 14 u. tøst opl fo t klt u v i ts kspl. KUTURFORMIDING O koll lttlæi f blt h t i 1964, t u ov t bi oi o kot vø fli o polisk pobl h blt ilt b o bvist kultult btot oplysisviksoh si o lyik, "hvo bå oll o såklt o, vc i blv foklt, så i fik b ulih fo t fostå o kussk utyksil". Dsu kl o itviws o o billkust, "læ fø fspo bt o tts Kustfo ft st i foåt 1965, o i ostæih, t ku t få jiusll viksoh lto i potstko, k åsk ss, t t ikk h væt sk u viki", so t h i CO-iuss b i Op i 1970 h t o blts ålsæ: "V blts lttlæi h ko bstæbt si på ikk blot t oit o fbvælss pobl o væ bil ll Ctloiso o s l, lli på t bi stof f uhol kkt......dtt sist h btyt, t fblts ko h ott utyk fo, t blt oså læss f ls ætfæll o stø bø." M CO-iuss y vtæt f 1969 blv t fstslåt, t lsfobu, so lsluttt Ctloiso ov 50 poct f s l, skl ft blt l stli l. O fobu, so lsluttt CO-ius i 50 poct f s lstl, o so ikk slv uiv t fbl ist o å skl ft COiuss fbl l t lstl, hvo lsluttt Ctloiso. GT BD Føst f 1. juli 1987 fik CO-ius sit t slvstæi bl "Ktllt". Føst u uko i fobils CO-iuss 75 ås jubilæu 1. juli "Ktllt" blv l ust l lliso sikkhspæstt i ius. I 1992 skift blt us o v l "CO-ius", o f ju 1995 uko blt so "CO-Msit". å fik blt FT-pis f oiso f bjbvælss Fbl o Tisskift. CO-Msit ko u sks ålit i t opl på p. u. Histoi o CO-Msit it tkst bst på bo D fksk fohol i fo jius f joulist Bj Kjæ. Bo blv uivt i fobils CO-iuss 100-ås jubilæu i Du k fi bo på CO-Msit N R /ÅR 01/ ovb si 14 si 15 CO Msit t usit f fosi på CO-Msit. INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 HIP, HIP, HURR ID 6 NY GOB ORGNITION FØD I KØBNHVN JOBPGT ID 10 FGIG NYHDR DIRKT I DIN MIBOK ID 11 VÆRT T IG NJ ID UDDNN MOD KRI ID DNK NOTR ID 16 INTRNTION FGBVÆG ID 17 CO-INDUTRI HR 100 ÅR JUBIÆUM ID 6 N TOR FMII ID U T PÅ PORT ID 20 ØN K VÆR RTFÆRDIG ID 21 FGIG ORINTRING ID VI HR DT GODT ID 8-9 BIV N ID 24 INDUT INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 HIP, HIP, HURR ID 6 NY GOB ORGNITION FØD I KØBNHVN DIRKT I DIN MIBOK ID 11 VÆRT T IG NJ ID UDDNN MO MOD KRI ID DNK NOTR ID 16 NOTR ID 16 INTRNTION FG- BVÆG ID 7 VI HR DT GODT ID 8-9 INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 UROP HR BRUG FOR N ID 7 VI HR DT GODT ID 8-9 UROP HR BRUG FOR N JOBPGT ID 10 FGIG NYHDR DIR

9 f Doth Kh Foto Mts / Mbjvlt skl ikk væ så bsk D bjvlt bstylssl kvlific bstylss bj, f bstylssfo - D bjvlt bstylssl oft lill sul bsk o s t bi. Dt slt i u l. Dt s Vi Fiks. H bstyl- s Vi Fiks bstylssfo fo Mts /, l f Koit fo Go lskbslls o si su i bstyls fo Flck /, Rockwool / o Wix. åt, k få blyst, o sbjt i bstyls o sbjt iko fu, ll o ot, so skl øs ls, si h. ssfo fo Mts /, l f Koit fo s Vi Fiks oplv, t Go lskbslls o si su i bstyl- s hsitsæssit lt t posiv holi s fo Flck /, Rockwool / o Wix. M bj f pouko. M l bjvlt bstylss- o h, h øt bjs pæstt jo l i bstyls i sælit sto bjvlt bstylssl. oksk vlt, så j k ikk li sk viksoh. O slv o - - D, so bliv vlt i so bjs sku, hvo vi få t l t å viksoh i bliv ovtt pæstt i bstyls, oft folk, so h op i høj h, si s Vi f itol koc, så bty lt s sjæl o hjt i viksoh. D v, Fiks. t ikk øvivis, t bj- hvo ku, hv sk i po- vlt bstylssl få uko, o hvilk pocss ikk fu ufol sk i iflyls. oplt. D k fotæll bstyls, hv fo - J h slv væt iktø i Ch. sk i viksoh iv vikl på H oplv, t fl o fl bstyl- Hs, hvo vi i 2005 blv købt f t, so ø si i oiso, si s Vi ssfoæ h fokus på, t få t fsk koc. D y j v i by- Fiks. bst bi l viksoh, hvis ls v t få hjtkvbbbls ov, H h top s CO-ius væt v t få t bst u f ll ut t bj, so oft v flit i styupp, so h ubjt u- o bot. kv, s i bstyls. Fo i s søls Mbjvlt bstylssl- Dfo bfl h yvlt bstyl- v v så ol, kst i hvvsbstyls. Usøls vis, ssl, t kotkt bsty- tot o ø li. M t bstylssfoæ l s Vi lssfo fo t få ufol v åt t ås v t posiv Fikss opfttls f bjvlt sk o, hvo bstylssbjt o iø, t bj- bstylssls posiv bi l bsty- ækk koptc. D skl væ ol, so k pksk btyi i viksoh, fst- fu, o hvilk fov fo- vlt bstylssls bi ovb si 16 CO Msit lss bj. Bu fo koptc H p på, t bstylss oll t bskytt o uvikl lsit væiskbls i viksoh. Bstyls skl sik, t viksoh h i lls, i st o i t hl tt lv op l ål, so st fo viksoh. Fo t ø t h bstyls bu fo l bj st, so h kskb l skb o fis, o åsk ol, so k l t sisk k. - O så skl væ ol, so v, hv viksohs DN. H k bjvlt viklit bibi ot. D åsk ikk supskp fisi, t hll ikk i. D h sto vi o t it i viksoh, o k sll i spøsål l bstylss bslu, v, hv bslu h f slå s Vi Fiks. H ku o ot tæk si, t oså bjvlt bstylssl blv vlt u f, hvilk koptc bstyls stå o l. - Hvis bstyls h fokus på uvikli f y poukt, k t væ hsitsæssit, t t bj f uviklisfli, so si i bstyls, s t åsk f å h l bjs pæstt. Koit fo Go lskbslls bfl su bstyls, t ø u f vlui. - Dt st foll å, hvopå k sik si, t bstyls fu otlit. V t lv vlui f bstylss bj o ls koptc o v t væiskb fo viksoh, fotæll h. Usøls Mbjvlt b - stylssl i hvvsbstyls f Ni Fuholt, so bå s Vi Fiks o CO-ius h bit l, k owlos f u vic på lukk l f hjsi. si 17

10 f Doth KGh pls i bstyls sik iflyls itol fbvæls BBYKRIDT MOD IGTIING GOBT Vi skl hlt f l 2095, fø ful lislli ll kvi o æ på bjskt. I hvt fl hvis VNK DGPNG KN TIG uvikli fotsætt s ft so i Få hjælp f CO-ius l t få pls v bstylssbot D y svsk i vil hæv psts ko o å. å, hvo Globl G Gp Rpot h ålt lislli på loblt pl. I fobils fohli o svsk fislov Rppot, top blvt offtlijot f Wol fo 2015 vil i hæv psts f cik cooic Fou, vis, t lih ll kø, å svsk ko o å l cik ko i føst s på økooisk ltls o ulih fo tt, 100 lihs. Hft vil ksil psts i å på 60 poct. D åli blv påbyt i 2006, CO-ius fotsætt si kp fo t skff fl bjvlt bsty- væ cik Dt skiv K-vik. v lih på 56 poct. Gui l vluvlt lssl i i sk hvvsbstyls. Dfo h llispæstt på viksoh, hvo 50 st- Dk k o byst si f t væ kot lit tætt på ful lislli ll kø. It vi u h klt os t, i bjvlt pæstt i bstyls, fåt t bv f FGFORNINGMND NY TTMINITR I VRIG i i top f ftpls. ist å v Dk på CO-ius t lbu o hjælp l t få vlt bj i bstyls. tf öfv blv 14. sptb i å sttsiist i ottpls. Top f oit f oi- - Vi skiv l llispæstt fo t ø opækso på, t vi, ocilokt fik 31,3 poct f st sk l Isl på føstpls ftfult f Fil, h ulih fo t få iflyls på t høj ivu v t væl - v vlt l Riks. ocilokt i- No, vi o ltså Dk. Ovsk Nic- bjpæstt l bstyls. i vil vi oså ust, t Miljöpt. tf öfv ut svjs o h u o Rw oså t fi på top list ov st li- t vlko l t kotkt os, hvis h bu fo hjælp i pocss fo i svsk fbvæls. H v f 2006 l 2012 sll l. t få vlt pæstt, si Nj Chisty, kosult i CO-ius. fo fo Dsk Mtls søstoiso IF Mtll. Dt l i v, hvo ist lislli ll æ o kvi Pkist. D RIGTIG KNDIDTR Fl llispæstt h hvt si l CO-ius, foi ll CO-ius h top ubjt pjc Gui l vluvlt, so ålttt llispæstt o bj i vluvlt. Pjc iv kspl på, so vluvlt skl t slli l o iv o å l, hvo bjupp k fob vlt. Pjc k bslls o owlos på u pjc. h bjvlt pæstt i bstyls t oft b ikk bj, hø u iuss ovskost, i stt kik ll l. - Dt ust, t t vit, t llispæsttupp iskut, hvo fi i kit, so top pæst lø o fukoæ u iuss ovskost. Dt fø, t h b kotktfl, sto vi o viksoh st i pous l t sik si støst uli iflyls i bstyls, si hu. Hu p på, t CO-ius ksplvis top h hjulpt is Wi Pow vlpocs, hvo t t tæt o fokust sbj i - foto: indull GloBl UNioN. INPKTION F TKTIFBRIKKR FUTTT bjt t sik t ot o sikkt bjsiljø på tkslfbikk i Blsh ykkt t væstlit skit tætt på, ft t ispko f fbikk blvt fsluttt. Ispko fott f Th Blsh cco, so ftl iåt ll l ækk itol tøjpouct. ftl sik blt t ufhæi o jævli kotol f bjsfohol på tkslfbikk. Ispko h fsløt sikkhspobl i fosklli på ll fbikk. 17 fbiksbyi i så åli bjupp lykks t få vlt bå fukoæ o lø i i st, t ispktø h kotktt Blsh i o bstyls. bflt ili luki f fbikk. D v t tæt sbj ll llispæstt o bjs - Tkkt væ ispko istsættls ll pæstt i vluvlt. upp llispæstt to blt t byt. Rjs o sikk o bæy tkslius ovb si 18 si 19 CO Msit ut l fosklli fli fo t ov ll l t st. - Dt vis, t hvis bj lv st o systsk ists, så k få it o sultt u f t, si Nj Chisty. M stt ist livt, tøjfbik i Blsh kollps i pil i Blsh ot på vj. Vi vil fotsætt bjt t skb stæk ffoi, so k sik bjs th, si Jyki Ri, lsktæ i Ius Globl Uio.

11 f Doth Kh Foto Pll Pt kov Fællsskb ov Vi bj bst, å vi ov fo sbj sk! D ot f t st iit- æ, hvo i s, t vi ikk y vos op- loi o løsi l oli- o sius. O h Fo t sætt ft i uvikli bj uviklis- på vos bjspls. Poblt b, t l. Hvis vi h istk o, t koll ikk lt væt på, t ll fupp h sv fo fli o pouko ikt s. hvis vi skl utt ot o opå vækst, så h vi lv, så vil vi ikk væ, kokl. O så o ivolvt i uvikli o pouko f st k ltså å li u l koll o hs fksk oft bhov fo, t hjælp t fl poukvitt. kokt kulpss løsi. ski i pouko o få fpøvt pouktt. løft opv. - Vi l os op i o os. Dt ulp fo - Vi h vækst på poct o åt o - D h ilo o pouktt, o hvis t ikk Dfo skl vi ovs l t få fællsskbt l sbjt, o t opstå lyhut. Dfo skl skl hl uvikl y poukt. Dfo h vi vik, så k poukosbj å op l t fu o sbjt l t blost. Dt vi væ opækso på, hvo vi ov, væt øt l t t slli l, hvo vi ø, så uvikli poblt u lll. Dt si Pt Holt Chists, ph.. o lkto v si Pt Holt Chists. vi ikk stå o p fi hi, å skitt bty, t vi i løbt f 24 k å f 30 po- Coph Busiss chool. H v på Tks Dt hl iføl h o blt t t i- ikk vik. å vi h lt svt u l ll, fotæll ct uvikli l 100 poct, si Jcob Fu- Ås oktob i Os 800 lt- sk iitoslt, skb sylih f Jcob Fuskov, so icto of ufctui skov. fl kspl på, hv skb iito, klts bi o styk klts opfttls f, ssbly på Wlltc, på Tks Ås. Bå h o ik His ust, t t o hv ov os i løbt f bjs. t h ll hu bty ot fo h. Dt bty, t viksoh lit pioit o kæv sto vilj o sbjsv f ll si. Åts t på ås v top bj o - Nå h skbt t fællsskb, så pllæ pouko, o t fijot vækst. ili høj f fhæih f, o jo fl l, t ll k lt i uvikli. ll pæsto f oplæshol på Tk- Blt t ot f t, so iit ll- itko, bj h hi, - Dt kæv t kæp t f bj- s Ås k læss på st, t folk ikk y op ft si. iso t i jo høj få bj oplvls f t ufø bjt på å. Vi skl skb iito, å bjsopv opftts so fællsskb, si Pt Holt Chists. bå uvis sto flksibilitt o hv koptc- isløs, ll hvis oplv, t sk fosklsbhli på bjspls. ll h sv viksoh, so top h hft fokus på t i o. Dfo sto fokus på uls, så vi k lv lt slv. M flst f os sys, t t sjovt, fotæll ik His, fællsllis- Tks Ås blv holt 1. oktob i Os Coss Ct tt bj o vækst. Hvofo kokl? ov bj, så sbjt vs o pæstt på Wlltc o l f Dsk Mtl. Iito k fo klt fø l opføsl, poukvitt o vækst s, Wlltc / i so k sætt t uhlit pæ på bjspl- llø. Viksoh uvikl o lv tko- s. Fo hvis vi ikk føl, t vi spill oll på bjspls, så k vi jo li så ot os i si 20 si 21 CO Msit

12 t f Iuss å li l sy vsstls t vjli, ikk tt slli l, o t i fo t pcifikk fohol, so øt l t kotkt ø. s Bchbjsiljøå oiso, k, ll k bjsiljø,.k, tlf cto-cph 14 - IBN Dsk Ius Tlf CO-ius Tlf Tlf Iuss Bchbjsiljøå bjslsyt h i so 2013 st kst fokus på l fo sikkh på lvto, o fol illust såls, hvo u so lv toj skl væ sæli påpssli. Ovhols l ikk, k ispkoso ikk ok lvto. Iuss Bchbjsiljøå t ispioshæft o bjsplsvui l i o llsto viksoh 1 fli oi H bis sst ifoo o blt t CO-Mlls l Yli oplysi li på CO-iuss hjsi U-vic u Mlssvic på hjsi fobholt l lsfobu, y pjc o l fli voliftskls, o kæv t sælit psswo. Du k s tyks, kus o kofc, fli volift, OK-yt.v. OK-l, skiftholspo, CO-Mlls, CO/DI-ftl, /-vic o o, hvo u få psswo på hjsi. PJCR OG TRYKGR Kæ læs D uv f CO-Msit sist uv f it fbl på tyk. F åsskiftt uko CO-Msit li l iitlt. Fo t ø ov l t iitl fbl så stfi so ulit, to sist u i å, CO-Msit u 5 o 6, ukot bå på ppi o i iitl uv. Hvis ikk u i fobils tt u f CO-Msit h ott t lktoisk yhsbv t iitl si i i ilboks, k u slv ll i, så u ot t iitl si fov. Dt ø u v t å i på vos hjsi o klikk u i høj si itpå u Till/fl. H k u oså ll i t ll yhsbv st psslls f CO-ius. NYT FR CO-INDUTRI kiftholsbj kiftholsbj Pksk vjli fo lls, llispæstt o bj 2014 Gui l vluvlt lvto vjli o sikkh v ot, po o ftsy kiftholsbj DI o CO-ius h top i fællsskb vit pjc kiftholsbj. Pjc pksk vjli i pllæi f skiftholsbj l bu i viksoh, so t h ll ovvj t ifø skiftholsbj. D hv si l viksohs lls, Ny ui l l f vluvlt vjli o lvto Iuss Bchbjsiljøå h lvt vjli lvto - vjli o sikkh v ot, po o ftsy. Vjli ufot so fol o tt si piæt o lvtoj. llispæstt o bj l bu v ovvjls, iskussio o vtull fohli oki lttlæls o pllæi f skiftholsbj. Pjc k bslls ll owlos på Nå skl væls bj i i viksohs bstyls, skl sætts t vluvl på viksoh l t stå fo vlt. Mbj i vluvlt spill t vi oll fo, hvo vlt lttlæs, o h sto btyi fo vlts ufl. CO-ius h fo lvt pjc Gui l vluvlt, so k bus f bj i vluvl, f bjvlt bstylsspæstt o f llispæstt. Gui k bslls vi CO-iuss hjsi o k su owlos f lukk l f CO-iuss hjsi u / vic. Yli kspl k bslls vi o vjli k vi owlos f Ny fo i tkisk lsfobu o b Thos vlt so y fo fo Tkisk sfobu (T). Hu Hibo, flisfo i T Østjyl- fo fo T slo si koll Doth fløs Git Güi, i oktob ik f l, i kpvl o fospost. o ft t hv ståt i spis fo tkik, si o kostuktø i ott å. t, o hu h fokus på T s æk- b Thos ut so tkisk T s y fo v si 2001 flisfo i T Fy, o yvlt 58-åi - J vil fotsætt bjt t s. sik Ny fo i Mlfobut I slu f oktob fik Mlfobut sk ol o t sk ovskostsyst, y fo, Kst Vlbo blv s Kst Vlbo so vlt so fløs fo Jø ik Nils på yltåt fo. ls kos i lbo. Kst Vlbo h åækk O y fo vil fotsætt bjt væt hos Mls Ffoi fli æks, so opt fobuts Øst/Vst, o h fløs Jø ik Nils, oki l. h væt fo fo Mlfobut - Vi skl fostæk ists o socil sst 20 å. upi, så vi fotst k bv - D 50-åi Kst Vlbo ulæt Mlls bis i ækkføl, ust l lsfobu. polisk iflyls o sik, t tkisk uls oså fov vil stå stækt. Vi v, bliv t s bhov fo tkik i f, så bå uls o ftuls skl pioits højt, si o b Thos blt t o t. byisl. I 1999 ko Kst Vlbo l fli Øst/Vst, hvo h h fut so hholsvis kss o fo. CO-MDDR sptb si 22 CO Msit PV-ui l ius Pv-ui l ius Iuss Bchbjsiljøå h lvt vjli PV-ui l ius. D ihol bskivls f PV s f o, hvo fø PV, o si bskiv vjli fosklli to l, hvo k lv PV. Dsu kspl på sk o plch, k bus, å skl lvs PV i viksoh. Bå vjli o sk k owlos f o yli kspl k bslls på 2014/061 /-kp. 2014/062 Ivito l Tk Ås os 1. oktob 2014 i Os Coss Ct. 2014/063 bjsiljøtopø /064 bjskus fo llispæstt. 2014/065 Ny pjc o skiftholsbj. 2014/066 Ny ui l l f vluvlt. 2014/071 PV-ui l ius. 2014/070 lvto - vjli o sikkh v ot, po o ftsy. 2014/072 bjsiljøoshow /069 -kusus si 23

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle

Et temamagasin om, hvordan den virker livet på både globale handel på den nordlige og sydlige halvkugle VEJVI SER T L E S R A ADV m ligh n Enhv gh vikli j g i hø t tiligt on n v h, m o in Et tmmg t på bå v li k i v å l p globl hn g hlvkugl li y g o g n noli SPIL SPIL SPIL FOR FOR FOR IL DIT L IV DIT L IV

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang

i klimaets tegn Nr. 1 februar 2015 71. årgang t i klimats tgn 4 2 N. 1 fua 2015 71. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere