CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE"

Transkript

1 CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY ID 10 RBJDMIJØ PÅ TUR ID 11 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 TR HO ÆØ YDT ID CO-INDUTRI F BD FYDR 100 ÅR ID MDRBJDRVGT K IKK VÆR Å BKDN ID N PD I BTYRN IKRR INDFYD ID 18 INTRNTION FGBVÆG ID 19 FÆKB MOTIVRR ID UDDNN HITTR IGN ID 7 FGIG ORIN 2-23 BIV KÆDT PÅ TI N ID 24 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRB CO-INDUTRI FGBD FYDR 100 ÅR ID MDRBJDRV TR IGN ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 TRÆNING I FORHNDING FTRY ID 10 RBJDM N PD I BTYRN IKRR INDFYD ID KB MOTIVRR ID 2

2 l Go ilo li t ot sbj på i bjspls Hi V blv føst ot f CO-iuss bjspis, o t føst o fst på u f o ilo, so pæ bjspls i li. Fo t o ilo, so iv t o sbj. å lø t i islli, so llispæstt Hik vs v, h isll si bjspls l pis. - Nå j ø vos iktø, så spø h l l os, hv vi å o lv, o hvo t å fosklli opv. H vil hø, hvis pobl. å skk vi i o l t fi fouf løsi. Dt sys j ot sbj, si Hik vs, so l f 3F o llispæstt fo syv koll i vfosyi hos Hi V, i kl på si 4-5. I tvivl o pis Hos CO-iuss opl, so blt tæll fo Clus Js o æstfo Ms s, blv oså lt æk l o ilo, so v i højsæt, bjspls skull sls f t væ t fosklli h f v- o klok fosyi l fælls viksoh. - så sslu tuli- vis ufoi fo ll, o t slvst vit, t bj is i pocss. Dfo t lælit t oplv, t Hi V bå i pocs o u h fokus på ilo so væstli l f sbjt ll lls, llispæstt o sbjsuvl, s Ms s i fobils ovækkls f COiuss bjspis. Vit vsl O o pocss l f løsi, hvis vsl på bjspls i bu. å lø t blt t på t føst bjsiljøtopø, so Iu- ss Bchbjsiljøå holt i oktob i Os. H ust Thos Btls, psykolo på Vict fo bjsiljøs jshol, t pocs, so vil sætt i skl pss l klt viksoh. Fo fis ikk fst fol fo vslspocss, so k sætts ov ll viksoh. i skl bj ivolvs, foi væiful ssouc, so oft h i l, hvo bjspls k bliv t b st t væ. - Mbj få oså t stø lyst l t iplt bslu, hvis slv h væt i pocss. Pojktt lykks ikk st, hvo lls h iføt ol vslspocss u t ivolv bj, fstslo h blt t. Du k læs i kl på si 8-9. tss ø stt sy Ntop vsl o t ot bjsiljø vi på lts bjspls. lls h t ybt lvoli koskvs fo stt. I Dk skyls ksplvis hv fj syli stss, o sk ø ålit f stss. i h sk sypto på lvi stss hv. D volso koskvs f stss blv pæstt f Pt Qvotup Gisli, læ o foshol, på bjsiljøtopøt. å t hl o t få opbyt t ot o holbt bjsiljø i. Hvis u vil hv ps l t b bjsiljø, ulih fo t lt i bjs iljøroshowt 2015, so Mtl- o Mskiiuss bjsiljøuvl v Dsk Ius, CO-ius o stå b. Po, o st k u læs o i kl på si ovb Fosi: Tillispæstt hos æsø yslt u s. Foto: Klus Muk. CO Msit si 2 Vi sæ : å p s u k o f t t GODT OG GIVR GOD DI JD -iuss MRB fåt CO h V Hi. ID 4-5 spis 2014 bj D Å TOPMØ på TR P ufoi s o ss t åt s skl h t f I-BR s bjspl ss, ly o poc ø. ID 8-9 p to jø il js føst b I -INDUTR D FÅR CO N V G IN HRN 014 JDPRI 2 føst onding søs MRB G I FORH tt ikk IN so N Æ h R T s. s jspi Hi V siljøpæ l psykisk s b j i st b u å p -i h ki tt CO t på l t fo fstli læ k v t ID 10 tob. Dt sk ID 6 bjsiljø. 27. ok h vikso R IJØ PÅ TU IGN på RBJDM HITTR lv jsiljøt s s b N N l i s st k u ic UDD i t 015. Få ps o vt fo oshow 2 ID 11 Ntu. ID 7 bjsiljør ls u t l v us s f CO-i k. stt i D it uiv i s st u i -M f CO o s i Ctlo IKRR RN Y hv V. T B I 1790 Køb 12, 2. sl, N PD. ø Vst pls -ius.k 80 00, Fx INDFYD O -ius l t få il: Tlf YDT t Ø i.k, - t st Æ C u s -i f o O æ TR H llisp Få hjælp sh.) (DJ) ot. ID 18 s s (sv s.k skl st ylssb i H u H b :. u -i io co sø kt æ li R il: it på 80 41, - skl oså, Tlf på sltsy h (DJ) lt s K th s.k ouc list: Do BVÆG ID 19 Jou33 ikk b p o t. G 04, -il: bjsiljø 3 F N, tt, ID IO Tlf. ist spæs tylssl lli l INTRNT fotæll tu s s it us lt / -b, so ll v i st j u b CO -Ms i vi t, llishv. 100 pæst obu D FYDR RR ls o IV lsf l B i T G O i - M F U B st I l ikk i R i sk K T v t vi U o t D bl ls f s bl Æ i F fø v i CO-IN t l å o f bst, t h u i i o kt l fobut. ssæ Vi bj CO -Msi o li føst i, i t. D us I j -i k t i å u l CO sb åli b. fo ks å. Blt s si 3 ov ID it uko b o CO -Ms ovb j, juli, spt, ts, u j G 3 00 ID 22-2 INTRIN Opl 22.0 : phic / K IKK GIG OR : Kilow G F st T G pouko itol i. V sk R fi JD o l B fic fø R i s sc D D t u it t M fo fic 9001 kvl IO sbkdn Kilow c øc fici. IO uv f TI N bst yls VÆR Å Å sk 001 ilj fici. t P t ( 14 l T O D i øc I å v ilj Æ h t j s BIV K CR-c fic bjs oisk) kusus i D b vlific bst yls D OH 3936 (lkt us lby k lih). o IN 1902 sv sf ) -i v ls O l ci C so y l iu st ID (pp f b IN 1395 l. j, b. 7 ID 16-1

3 f Doth Kh Foto Pll Pt kov Go ilo iv ot sbj Hi V h fåt CO-iuss bjspis 2014 Dt o ilo i li, f hholsvis vfosyi, s- ot. O l h os, så b - Vi skl uytt, t sll si l åi- so iv t o sbj. Dt læt o åhust, hv bt vi h li slå bs i o lytt l os, h. D l t ø foskl, o vi llispæstt Hik v- s bjskultu. i h fø si bslu u i skl bu l vi, so l st, s, so top f u h i- Dfo klt Nils Møll Js ll livt. t ot sbj vik jo ikk, fstslå h. sllt si bjspls Hi V l bj s o oput hvis ikk k ko si - f, so bå l o llis- CO-iuss bjspis. l t fi fælls kultu på - i, poit h. pæstt p på l t sk- - Nå j ø vos iktø, så spø- s y fælls bjspls. H l Fo Nils Møll Js llispæs- b t ot sbj i viksoh, h l l os, hv vi å o lv, o væt på, t slv o ko f foskl- tt o bssø, so sk- åli yhsbv, so Nils hvo t å fosklli op- li st, så hv s 100 ås b bil ll lls o - Møll Js s u l ll bj- v. H vil hø, hvis pobl- fi i top t, so Hi V bj.. D ifoo o lt f y. å skk vi i o skl, li t sik sut v f høj - J oplv, t llispæstt opv l føslsshils. l t fi fouf løs- kvlitt st håt spilv. O o l t skb i - Dt bty t fo koll, t i. Dt sys j ot sbj, så stt h t ål fo viksoh bslu, so bj ui- v, hv sk, o t t, å o si Hik vs, so l o, t skl lv høj kvlitt fo lbt ikk fostå. Mbj k lv, bty ot o bliv bækt. f 3F o llispæstt fo syv koll- fæ p. jo ot si o, t lls tæf- ll læs t, si Hik vs. i vfosyi hos Hi V. I løbt f t hlvt å ubj f ækli bslu, llis- Bå h o Nils Møll Js bj- bjsupp blt bj pæstt k bu st fo, t top s bjspls t skb i håbo, so bskiv stli l o k fokl. På å k h vut CO-iuss bjspis D lill sk på ll yb bt i viksoh o sætt fo, ib bol, så vi bv fælls o sttu, so føl hæ. ov øbot t bvist vl f hvo kultu skl væ. o opthol o kultu, - J fik t chok, j fik bsk, Nils Møll Jss si. H ltåt Dt v o stt fo sbjt i fokl h. t lls. Nu få vi så lill jobbt so iktø i Hi V fo oiso, b. H l fo, t llispæstt fiu l t i os o t o s- fi å si, kot ft t t fosklli - Vi v usik, vist ikk, hvo vi skull oså iv ly, hvis lls l t bj, si Hik vs. h f v- o klokfosyi h, o t v uvist, o opv skull i i bslu, hvilkt v blvt slt i t fælls fosyis- flytts u. Dt v t t få slt ll skt i blt t fskilsss. slskb. o t fælls ål, si Hik vs. - Dt, j to f it li job i byit, v ilobst lls t Chf l t tl ovb si 4 CO Msit Hi V oto i slu f oktob CO-iuss bjspis. H ss f vst iktø Nils Møll Js o llispæstt Hik vs. ø, so si, o si t, ø. J to ybt i v på, t ot sbj hl o t skb i, o t i opv so l t sik, t ll bj k s i t, so vi ø. O j sys fksk, t vi h fåt skbt bjspls sto bjslæ o fli stolth, si h. Dt vist si li hut, t t fosklli bjupp, ko D v 45 stt. I 55, o ilo s væstli l f sbjt ll h o to øvi llispæstt på bjspls, sbjsuvlt o Nils Møll Js. - Dt bty t fo os, t vi h chf, so l t tl. Nol h ikk så t flytt, hvis h h tufft bslu, vi llispæstt bliv l høt, hvis sk Hi V få pis fo succs t hv føt osllispocs f koul viksoh l t bliv pivt viksoh. I tæt sbj ll lls o bj t lykks t få slt bj f t fosklli h f v- o klokfosyi o y, fælls kultu. si 5

4 f Doth Kh Foto kiv - Vi h lls, so o l t iv bj kls fo s bj, si Hik vs, llispæstt i Hi V (3F), so oi bjspls l sbjspis. H ss h s øs, oisossktæ i CO-ius (i it), o Ms s, æstfo i COius (th.). Hi V få oså CO-iuss bjspis fo si høj pioi f uls, so blt t sik, t bå uflæt o flæt k føl uvikli. - M ists vis viksoh, t sts på si bj oså i f. Dt iv tyh o lli ll viksoh o bj, o t jo ust fo t ot sbj, si Ms s, æstfo i CO-ius, h ovækk pis l llispæstt Hik vs Uls hitt i Ntu vt fo iuss slvvlt uls Hi V Dt h væt t tvlt foå o tvl so på sk iusbjspls, o t ku ss på t foholsvist lvt tl søi o lsku få CO-iuss l slvvlt uls. M u tt kot i ulsslyst, vis sst tl f Iuss Koptcuviklisfo (IKUF). bjspis 2014 I uust 2014 v såls 191 fl søi o lsku l ft- o viuls i koåt O slv o i sptb 2013 v usævlit søi l IKUF, så Hi V h so føst ott CO-iuss bjspis. Dt skt v fstli ki på viksoh 27. oktob føl sptb 2014 ot. - ptb 2013 v hlt kstoiæ, t jlit t s, t stt i h fåt lyst l t uby s fik fsl på s søi i s t på IKUF s hjsi. Dfo h f Doth Kh Foto Pll Pt kov koptc, så stå b ustt l fs bjsk, si Pt å i å. - Dt si i, t sø blvt CO-ius ubjt pjc, so uko o kot. Pjc ui Rifot, souschf i CO-ius. lt b l t skiv klt sø hl po- siplth kot b foståls css f -å. Fl skiv f, hv t, ovskost i- i h IKUF ubjt t post- i læ h si oså ov, t v, k bu to us slvvlt kot, so ihol opfoi l t lt fæ i få fvist s sø- uls l. O t t posivt, husk to us slvvlt uls. i o ulsslsku f IKUF. si Pt Rifot. Kott vil bliv lt u på koss, søi k bliv fvist, hvis u- H oplv o, t s ol, kus, kofc o li i fo- ls ikk k bus på bjspl- so sys, t t lit svæt t fi bu. Fo slv o t slv ovb si 6 CO Msit - D t, skb t o sbj o i sist sik, t vi lykks fælls ål u i, l i vi o fj bå så o sto sj uvjs, si Nils Møll Js, iktø i Hi V, i si tl v ovækkls. Hi V få pis fo succs t hv føt osllispocs f t væ koul viksoh l t bliv pivt viksoh. I tæt sbj ll lls o bj t lykks t få slt bj f t fosklli h f v- o klokfosyi o y, fælls kultu. F vst Pt Fb, oål i CO-ius, Nils Møll Js, iktø i Hi V, Hik vs, llispæstt i Hi V, Ms s, æstfo i CO-ius, o øs, oisossktæ i CO-ius. s i ius. I sptb 2013 blv 563 søi fvist, s ku 161 u f, hvo pæcist fi i uls o få ufylt flvlt uls, s pls l fl. Mot søi l IKUF 2012 l 2014 J. Fb. Mts pil Mj Jui Juli u. p. Okt. Nov. Dc. I lt *8.581 *2014 ikk li optlt si 7

5 f Doth KGh foto lx tn I-B holt sit føst bjsiljøtopø osi i slu f oktob. H v blt t stss o o vslspocss på so. tss på topø tss o ufoi på bjspls skl håts o pocss, ly t f I-BR s føst bjsiljøtopø 4 pls fo 35 å si, så skl hj fu obblt så hut i i fohol l føst bjs, fokl h. O li fovt vi t f livt GOD RÅD TI T vos bst- o olfoæl jo. FORBYGG TR Dt fo vit t hol øj sypto Ovvj, o u fo biøs på stss ikk b hos si slv, oså hos Dyk oo koll. O ikk ist t vit t sik t Husk socil si f livt ot psykisk bjsiljø, så ll vs på bjspls. Gø, ø i l Kil: Pt Qvotup Gisli GOD PROCR M t t hv i ito, ot t t få st i kvitt i på i pocss. Pojktt lykks ikk st, hvo i å. Dfo v Thos Btls, psykolo lls h iføt ol vslspocss u t på Vict fo bjsiljøs jshol, ivitt l bjsiljøtopøt fo t fotæll o, O li skl kouiks hl ivolv bj, fstslå h. hvo viksoh k skb o vslspocss. ø, o ll skl vi, hv ålt. pojktt. ll skl vi, hvofo ø, so - Vi oplv oft, t bjspls sætt Vict fo bjsiljø h ubjt pjc i, sys ikk it, t t ykk kb o vslspocss, so fokl o ot. O foski p oså hlt klt på t fs, bjspls skl i, hvis vil fohol, so skl væ l st fo t få succs fø o vslspocs. Pjc k bslls o owlos på vslspocs, li lpsi, ivolvi o kouiko, fotæll h. M ust hvo y bjspls l t H ust, t pocs, so vil sætt kotlæ si vslspobl o fi løsi på, så skl væb si tåloi- i skl pss l klt viksoh. D fis ikk fst fol fo vslspocss, so h, fø sultt k høsts. sætts ov ll viksoh. i skl - Dt t f t u l t å t æ bj ivolvs, foi væiful v. å t vit t væb si tåloih o t, so skl bu, i ssouc, so oft h i l, hvo bjspls k bliv t b st t væ. t slli l, o pojktt lykks ll - Mbj få oså t stø lyst l t iplt bslu, hvis slv h j, si Thos Btls. væt ovb si 8 CO Msit Hv fj syli i Dk skyls stss sk ø ålit f stss. tss kost hvt å t sk sfu 14 illi ko i fo f sy, suhsuift o fo li øsfl sk h sypto på lvi stss hv. D volso koskvs f stss bliv pæstt f Pt Qvotup Gisli, læ o foshol, på I-BR s føst bjsiljøtopø, blv fholt 22. oktob i Os 430 lt. - tss ølæ, o t bty, t vi ikk h ovsku l t æ på kost, yi o oo, so vikli k folæ vos liv, si Pt Qvotup Gisli. HØJT TMPO H p på, t t u l, t stss æst folksyo i. Fo t føst tpot i sfut stt. o kspl æv h l sot/hvi fil Kl t o Poul Richht i fohol l us copkk fil. i s tpot på bjspls to poct o åt. - Dt vil si, t hvis byt på bjs- DVRTGN PÅ NGVRIG TR Føllssæssi t: fæsæssi t: Tisth, i læ v t hol fi. Hol si fo si slv. Bkyi, stløsh, ufoklli st, Gå l ylih: øt bu f suls kff, citt, lkohol o stoff. usikkh, lt l å, føl si væiløs. Iitbl, ot, påståli, v, st Ovv spot. huoissk ss. Nst pæstosv, sy. Psykisk tæt. H hukolssbsvæ o svæt v t koct si. Pobl på bjspls, l hyij, l ovblik. ubslutso. M koflikt. Føllsskol. Fysisk t: Hovpi, st, svilh, spæi i kk. Nvøs tæki, cs, yst på hæ, hjtbk. Hyppi ifko, fovæi f koisk syo. Fysisk tæt. øvløsh. Æt ppt, kvl, hyppi vli, vst, ié ll fostoppls. ksull pobl. si 9

6 f Doth Kh Foto kiv f Doth Kh Tæi i bjsiljø ovb si 10 CO Msit fohli ftlyss bjsiljøpæstt ikk klæt på l t fohl psykisk bjsiljø bjsiljøpæstt skl hv tæi i fohlistkik, hvis skl ku håt t psykisk bjsiljø. Dt fstslå t Nvbj, bjsksfosk v FO (Foskisct fo bjsks- o Oisosstui) på Købhvs Uivsitt på bu f usøls o psykisk bjsiljø o sbjssystt i fo O-oåt, so FO h fott fo O. H p på, t bjsiljøpæstt i ut l t sætt si i i lov o l o sik, t bliv håhævt på bjspls. - M t psykisk bjsiljø hl l fohli. Dt svæt t sætt på fol, foi t vskllit t si, hv t pæcist hl o, ksplvis obi oplvs foskllit f pso l pso. D skl ltså fohls o, hvoå skl øs ot v t psykisk bjsiljø. å t t ko l chf o si, t æsvæi fo klo i luft ovskt, fokl h. Kopois skl læs Dfo skl bjsiljøpæstt væ b l t fohl o l t s ulih fo iflyls o bstls. Usøls vis, t bjsiljøpæstt skl læ t fohl på s å so llispæstt o tæk i kopois. t Nvbj påp, t t kæv oslli fo bjsiljøpæstt, so vt l, t å vis t sæt l l chf, så h h b t tt i ll få bsø f bjslsyt. Tillispæstt, so k l fohlistkik v, t t kv o fi ko i t k to ko, o t tli lfs. - M bjsiljøpæstt vil oplv t so t l, hvis ikk h fåt t hlt, so vil hv t, foi vt l t ku støtt si l skpp l. Dt to fosklli syst, so stø s, si h. Dt o ikk ku bjsiljøpæstt, so skl tæk i æ bjsto, oså ffobu bø æ s uls f y bjsiljøpæstt, så bliv b l t fohl, påp h. - Vos usøls ty på, t ikk h fåt tæi, so bhov fo, si t Nvbj. Usøls Psykisk bjsiljø o sbjssystt ifo O-oåt k læss på FO hjsi på ss: D sl ppot f O fovts t uko s i å. på tu Få ps o cks l bjsiljøt på bjsiljøroshow 2015 å ull bjsiljøroshowt i tu u på sk lvj fo t iv l o stt i ius fisk iput l s bjsiljøists. Dt sk f 19. ju 2015 o t u f. B showt stå Mtl- o Mskiiuss bjsiljøuvl v Dsk Ius, CO-ius o. T fo oshowt : ttus fo bjsiljøt i ius Psykisk bjsiljø Muskl- o skltbls Vlo i vækst o pouko Ulykk H fhols ø: Huov vil væ ulih fo t t ækk populæ vjli hj o blt t koflikthå, ki, u o ystt, bjsiljøuls o fobyls f ulykk. Mø spcilt hvt l bjsiv, l, llis- o bjsiljøpæstt f iuss bch, pæstt f bch oså vlko. Dt s æl åiv, yih o uvis på hvvsulssct. Mø fhols f klokk 12, hvo svs swich o v, l klokk 15. Dt s t lt. lktoisk lli vi Tillisfist ott fø fholls f tt t øsk st. ty på bjsiljøt bjsiljø Roshow ju Hotl Bi sbj Tov sbj 20. ju Riosl, lbo Kultu o Kos Ct uop Pls lbo 21. ju Hotl cic Hi Fosbchs Hi 22. ju Hotl cic hus Vst Rytoft hus 26. ju Hotl Fsbo tvj Rø 27. ju Hotl cic Os Hvikævj Os 28. ju Hust, Milft Hisvl ll Milft 2. fbu Koll-Koll Fiksbovj Væløs 4. fbu, Købhv Vls Købhv 5. fbu Hotl cic Rist, Nøtov Rist si 11

7 f ingid PDN foto KlU MUNK Dt slt hvv f Rø ips v bu f åb ov bæ, o sltfl ts f i sto kuv. TR hos æsø lt: Vi skl k ll hjø f pouko u s llispæstt på sltsyit på æsø. H skl ikk b pouc slt, skl oså fotæll tuist o t Nv: u yjolfot s l: 41 å ovb bjspls: æsø lt. Byt o so CO Msit si 12 fo 14 å si o blv fulsst fo ott å si Bopæl: Gl. Østby, æsø Ffobu: 3F Uls: Folkskol Tillishvv: Tillispæstt o bjpæstt i æsø lt / Fili: Gift Dis Hol s o o l t bø Fisitss: Islsk hst -il: Fl sto tuistbuss o lut f pk fotæll, t æsø lt ikk ku poukosviksoh. D oså tuistttko. - Nå bj h, isllt på t lv fosklli. M bå i sltpouko, i bukk, pkkit o i pkbit, si u s, l f 3F o llispæstt. - O t lsv lsiit t væ llispæstt, fo slv o vi ikk h sto pobl, slvfølli, j skl t i f, si hu. ltsyit h i stt o vit o 16 o so, å hovpt f cik tuist ki på t l håvæk o bliv så i fotælli o oll fsllisto, t iv 155 ko kilot fo slt l i o ø. HVVND D sæli fohol, skb sltt på æsø, oloisk. ltsyit tblt på kt f Rø, vitstkt, f st sy fo ø. D bliv ovsvøt f hvv t p o åt. Hvvt siv i uu, ku l t vist pukt. H bliv t stst f t solit l blål. l f t slt v fop, o t, bliv lb, h sltkocto på oki 10 poct o ihol vi il. Hvvt hts f syits tkvo, hæls op i sto sltp, u oki 3000 lit hv o opvs ov lv il. Nå sltt by t kystllis v oki 83, høsts t sto, fl skovl, hæls op i kuv, tøs o sæls. bjspls ofttt f Iuss Ovskost, u s bvist o, t viksoh oså l f oplvlssøkooi o u slii æsøs vist tuistttko. ltt blvt t stækt b, pss ot s t t f øs luksuspoukt: jofuhu. HUK FROKOTN Dt kæv ot sælit t bj på sltsyit, fo skl væ isllt på t ku vt fosklli fuko. - M skl ku skk tuist, blik lit o fotæll jok, ust hu o æv, t stt t fosklli, uø t i ot t. Dt svæt t få fulsjob på æsø, o ll koll byt t sojob. fthå sæso blvt læ, o l sist h t fulsjob. klt f stt o oså u, skl stu, å sæso slutt. M fo fstbo kæv t kvitt t stykk t shæ bjsliv s, o foils f ppio ø livt svæt fo. - Folk tæll, så t oså ot f t, j so skl hjælp, si llispæstt. OVRBIK Hs job t hv ovblik ov hl pouko. - M fksk it job oså so t si l koll, t skl husk t spis fokost o husk t hol s pus, fo t l so, å tvlt, si hu o lføj, t hs fuko so llispæstt oså t væ, so folk k ko l, hvis h pobl. - Vi t fhæi f hi o t fhæi f, t t hl fu, o fo t vit, t vi h t ot s o h lli l hi. Tuist skl oplv o s på stt, si hu. t f få fli pobl, hu h oplvt på bjspls, v, sist vit v økooisk pobl på Kubt. D v t l f syit, o bj på syit ått å på bjsfoli. - Vi øsk, t ll skull på foli, ikk ku bj, si hu. D ått hv 3F s hjælp l t få fohlt på pls, o i kø b viksoh ot. æsø lt ltsyi på æsø blv optt i 1990 ft t hv lit sll si oki I ill v fslli f slt livsv i æsøs økooi, bæ l syi føt, t ll skov på ø blv fælt. illkæolo i Vibo blv opækso på l o sltsyi, o i sbj poukosskol blv føst slthytt byt i Dt stt so t uosbjsløshspojkt, blvt sto tuistttko, o i poucs oki 70 tos slt o åt s på ls å ov åb il. yit h i stt o vit o 16 o so. Rstpouko f sltsyi bus i kubt, æsø Ku, hvo psoisispt få bhli, o æst ko fo bhlihs skyl. Kubt top blvt skilt u f sltsyit. si 13

8 320097_CO1-12.i 1 02/05/ f BJN KJÆ foto f BoGN D fkk fohold indn fo JNiNDUN Co-iuss fbl fyl 100 å CO-Msit h u føsls i å. Blt uko li føst i ovb 1914 To å ft, t CO-ius i 1912 blv opttt u vt Ctloiso f Mtlbj, blv Dsk - o Mskibjfobus f bl æt l t fælls lsbl fo ll ktllts oiso. D så foløb l CO-Msit s lys - o t u 100 å si. CO-Msit h å hft fosklli v: Jæ- o Mtlbj J- o Mtlbj J- o Mtl Mtl CO-Mtl-Nyt 1982 Ktllt CO-ius CO-Msit f 1995 Ctloisos fælls fbl "Jæ- o Mtlbj O fo Ctloiso f Mtlbj i Dk" uko føst 1. ovb D føst å v lkl skvt osk bostv, slv o skifttyp officilt v fskfft i Dk i 1875, s øvi l f t 12 sis bl v skvt lili skift. Blt iholt i øvit ifoo f lsfobu o ksplvis uføli list ov l, v slttt på u f stc vs ævls, føst, føslså, illssto, fli o sist u, hvo vko hv btlt. M t vist v "l", f o l v på to-t tætskv si. Blt uko o å o blv hlt f l 1970 ust l stli l f Ctloiso. Dt v i å oså lt støst uiftspost i oisos skb. Oplt å i 1974 hlt op på kspl ålit o uko s å 14 u. tøst opl fo t klt u v i ts kspl. KUTURFORMIDING O koll lttlæi f blt h t i 1964, t u ov t bi oi o kot vø fli o polisk pobl h blt ilt b o bvist kultult btot oplysisviksoh si o lyik, "hvo bå oll o såklt o, vc i blv foklt, så i fik b ulih fo t fostå o kussk utyksil". Dsu kl o itviws o o billkust, "læ fø fspo bt o tts Kustfo ft st i foåt 1965, o i ostæih, t ku t få jiusll viksoh lto i potstko, k åsk ss, t t ikk h væt sk u viki", so t h i CO-iuss b i Op i 1970 h t o blts ålsæ: "V blts lttlæi h ko bstæbt si på ikk blot t oit o fbvælss pobl o væ bil ll Ctloiso o s l, lli på t bi stof f uhol kkt......dtt sist h btyt, t fblts ko h ott utyk fo, t blt oså læss f ls ætfæll o stø bø." M CO-iuss y vtæt f 1969 blv t fstslåt, t lsfobu, so lsluttt Ctloiso ov 50 poct f s l, skl ft blt l stli l. O fobu, so lsluttt CO-ius i 50 poct f s lstl, o so ikk slv uiv t fbl ist o å skl ft COiuss fbl l t lstl, hvo lsluttt Ctloiso. GT BD Føst f 1. juli 1987 fik CO-ius sit t slvstæi bl "Ktllt". Føst u uko i fobils CO-iuss 75 ås jubilæu 1. juli "Ktllt" blv l ust l lliso sikkhspæstt i ius. I 1992 skift blt us o v l "CO-ius", o f ju 1995 uko blt so "CO-Msit". å fik blt FT-pis f oiso f bjbvælss Fbl o Tisskift. CO-Msit ko u sks ålit i t opl på p. u. Histoi o CO-Msit it tkst bst på bo D fksk fohol i fo jius f joulist Bj Kjæ. Bo blv uivt i fobils CO-iuss 100-ås jubilæu i Du k fi bo på CO-Msit N R /ÅR 01/ ovb si 14 si 15 CO Msit t usit f fosi på CO-Msit. INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 HIP, HIP, HURR ID 6 NY GOB ORGNITION FØD I KØBNHVN JOBPGT ID 10 FGIG NYHDR DIRKT I DIN MIBOK ID 11 VÆRT T IG NJ ID UDDNN MOD KRI ID DNK NOTR ID 16 INTRNTION FGBVÆG ID 17 CO-INDUTRI HR 100 ÅR JUBIÆUM ID 6 N TOR FMII ID U T PÅ PORT ID 20 ØN K VÆR RTFÆRDIG ID 21 FGIG ORINTRING ID VI HR DT GODT ID 8-9 BIV N ID 24 INDUT INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 HIP, HIP, HURR ID 6 NY GOB ORGNITION FØD I KØBNHVN DIRKT I DIN MIBOK ID 11 VÆRT T IG NJ ID UDDNN MO MOD KRI ID DNK NOTR ID 16 NOTR ID 16 INTRNTION FG- BVÆG ID 7 VI HR DT GODT ID 8-9 INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 UROP HR BRUG FOR N ID 7 VI HR DT GODT ID 8-9 UROP HR BRUG FOR N JOBPGT ID 10 FGIG NYHDR DIR

9 f Doth Kh Foto Mts / Mbjvlt skl ikk væ så bsk D bjvlt bstylssl kvlific bstylss bj, f bstylssfo - D bjvlt bstylssl oft lill sul bsk o s t bi. Dt slt i u l. Dt s Vi Fiks. H bstyl- s Vi Fiks bstylssfo fo Mts /, l f Koit fo Go lskbslls o si su i bstyls fo Flck /, Rockwool / o Wix. åt, k få blyst, o sbjt i bstyls o sbjt iko fu, ll o ot, so skl øs ls, si h. ssfo fo Mts /, l f Koit fo s Vi Fiks oplv, t Go lskbslls o si su i bstyl- s hsitsæssit lt t posiv holi s fo Flck /, Rockwool / o Wix. M bj f pouko. M l bjvlt bstylss- o h, h øt bjs pæstt jo l i bstyls i sælit sto bjvlt bstylssl. oksk vlt, så j k ikk li sk viksoh. O slv o - - D, so bliv vlt i so bjs sku, hvo vi få t l t å viksoh i bliv ovtt pæstt i bstyls, oft folk, so h op i høj h, si s Vi f itol koc, så bty lt s sjæl o hjt i viksoh. D v, Fiks. t ikk øvivis, t bj- hvo ku, hv sk i po- vlt bstylssl få uko, o hvilk pocss ikk fu ufol sk i iflyls. oplt. D k fotæll bstyls, hv fo - J h slv væt iktø i Ch. sk i viksoh iv vikl på H oplv, t fl o fl bstyl- Hs, hvo vi i 2005 blv købt f t, so ø si i oiso, si s Vi ssfoæ h fokus på, t få t fsk koc. D y j v i by- Fiks. bst bi l viksoh, hvis ls v t få hjtkvbbbls ov, H h top s CO-ius væt v t få t bst u f ll ut t bj, so oft v flit i styupp, so h ubjt u- o bot. kv, s i bstyls. Fo i s søls Mbjvlt bstylssl- Dfo bfl h yvlt bstyl- v v så ol, kst i hvvsbstyls. Usøls vis, ssl, t kotkt bsty- tot o ø li. M t bstylssfoæ l s Vi lssfo fo t få ufol v åt t ås v t posiv Fikss opfttls f bjvlt sk o, hvo bstylssbjt o iø, t bj- bstylssls posiv bi l bsty- ækk koptc. D skl væ ol, so k pksk btyi i viksoh, fst- fu, o hvilk fov fo- vlt bstylssls bi ovb si 16 CO Msit lss bj. Bu fo koptc H p på, t bstylss oll t bskytt o uvikl lsit væiskbls i viksoh. Bstyls skl sik, t viksoh h i lls, i st o i t hl tt lv op l ål, so st fo viksoh. Fo t ø t h bstyls bu fo l bj st, so h kskb l skb o fis, o åsk ol, so k l t sisk k. - O så skl væ ol, so v, hv viksohs DN. H k bjvlt viklit bibi ot. D åsk ikk supskp fisi, t hll ikk i. D h sto vi o t it i viksoh, o k sll i spøsål l bstylss bslu, v, hv bslu h f slå s Vi Fiks. H ku o ot tæk si, t oså bjvlt bstylssl blv vlt u f, hvilk koptc bstyls stå o l. - Hvis bstyls h fokus på uvikli f y poukt, k t væ hsitsæssit, t t bj f uviklisfli, so si i bstyls, s t åsk f å h l bjs pæstt. Koit fo Go lskbslls bfl su bstyls, t ø u f vlui. - Dt st foll å, hvopå k sik si, t bstyls fu otlit. V t lv vlui f bstylss bj o ls koptc o v t væiskb fo viksoh, fotæll h. Usøls Mbjvlt b - stylssl i hvvsbstyls f Ni Fuholt, so bå s Vi Fiks o CO-ius h bit l, k owlos f u vic på lukk l f hjsi. si 17

10 f Doth KGh pls i bstyls sik iflyls itol fbvæls BBYKRIDT MOD IGTIING GOBT Vi skl hlt f l 2095, fø ful lislli ll kvi o æ på bjskt. I hvt fl hvis VNK DGPNG KN TIG uvikli fotsætt s ft so i Få hjælp f CO-ius l t få pls v bstylssbot D y svsk i vil hæv psts ko o å. å, hvo Globl G Gp Rpot h ålt lislli på loblt pl. I fobils fohli o svsk fislov Rppot, top blvt offtlijot f Wol fo 2015 vil i hæv psts f cik cooic Fou, vis, t lih ll kø, å svsk ko o å l cik ko i føst s på økooisk ltls o ulih fo tt, 100 lihs. Hft vil ksil psts i å på 60 poct. D åli blv påbyt i 2006, CO-ius fotsætt si kp fo t skff fl bjvlt bsty- væ cik Dt skiv K-vik. v lih på 56 poct. Gui l vluvlt lssl i i sk hvvsbstyls. Dfo h llispæstt på viksoh, hvo 50 st- Dk k o byst si f t væ kot lit tætt på ful lislli ll kø. It vi u h klt os t, i bjvlt pæstt i bstyls, fåt t bv f FGFORNINGMND NY TTMINITR I VRIG i i top f ftpls. ist å v Dk på CO-ius t lbu o hjælp l t få vlt bj i bstyls. tf öfv blv 14. sptb i å sttsiist i ottpls. Top f oit f oi- - Vi skiv l llispæstt fo t ø opækso på, t vi, ocilokt fik 31,3 poct f st sk l Isl på føstpls ftfult f Fil, h ulih fo t få iflyls på t høj ivu v t væl - v vlt l Riks. ocilokt i- No, vi o ltså Dk. Ovsk Nic- bjpæstt l bstyls. i vil vi oså ust, t Miljöpt. tf öfv ut svjs o h u o Rw oså t fi på top list ov st li- t vlko l t kotkt os, hvis h bu fo hjælp i pocss fo i svsk fbvæls. H v f 2006 l 2012 sll l. t få vlt pæstt, si Nj Chisty, kosult i CO-ius. fo fo Dsk Mtls søstoiso IF Mtll. Dt l i v, hvo ist lislli ll æ o kvi Pkist. D RIGTIG KNDIDTR Fl llispæstt h hvt si l CO-ius, foi ll CO-ius h top ubjt pjc Gui l vluvlt, so ålttt llispæstt o bj i vluvlt. Pjc iv kspl på, so vluvlt skl t slli l o iv o å l, hvo bjupp k fob vlt. Pjc k bslls o owlos på u pjc. h bjvlt pæstt i bstyls t oft b ikk bj, hø u iuss ovskost, i stt kik ll l. - Dt ust, t t vit, t llispæsttupp iskut, hvo fi i kit, so top pæst lø o fukoæ u iuss ovskost. Dt fø, t h b kotktfl, sto vi o viksoh st i pous l t sik si støst uli iflyls i bstyls, si hu. Hu p på, t CO-ius ksplvis top h hjulpt is Wi Pow vlpocs, hvo t t tæt o fokust sbj i - foto: indull GloBl UNioN. INPKTION F TKTIFBRIKKR FUTTT bjt t sik t ot o sikkt bjsiljø på tkslfbikk i Blsh ykkt t væstlit skit tætt på, ft t ispko f fbikk blvt fsluttt. Ispko fott f Th Blsh cco, so ftl iåt ll l ækk itol tøjpouct. ftl sik blt t ufhæi o jævli kotol f bjsfohol på tkslfbikk. Ispko h fsløt sikkhspobl i fosklli på ll fbikk. 17 fbiksbyi i så åli bjupp lykks t få vlt bå fukoæ o lø i i st, t ispktø h kotktt Blsh i o bstyls. bflt ili luki f fbikk. D v t tæt sbj ll llispæstt o bjs - Tkkt væ ispko istsættls ll pæstt i vluvlt. upp llispæstt to blt t byt. Rjs o sikk o bæy tkslius ovb si 18 si 19 CO Msit ut l fosklli fli fo t ov ll l t st. - Dt vis, t hvis bj lv st o systsk ists, så k få it o sultt u f t, si Nj Chisty. M stt ist livt, tøjfbik i Blsh kollps i pil i Blsh ot på vj. Vi vil fotsætt bjt t skb stæk ffoi, so k sik bjs th, si Jyki Ri, lsktæ i Ius Globl Uio.

11 f Doth Kh Foto Pll Pt kov Fællsskb ov Vi bj bst, å vi ov fo sbj sk! D ot f t st iit- æ, hvo i s, t vi ikk y vos op- loi o løsi l oli- o sius. O h Fo t sætt ft i uvikli bj uviklis- på vos bjspls. Poblt b, t l. Hvis vi h istk o, t koll ikk lt væt på, t ll fupp h sv fo fli o pouko ikt s. hvis vi skl utt ot o opå vækst, så h vi lv, så vil vi ikk væ, kokl. O så o ivolvt i uvikli o pouko f st k ltså å li u l koll o hs fksk oft bhov fo, t hjælp t fl poukvitt. kokt kulpss løsi. ski i pouko o få fpøvt pouktt. løft opv. - Vi l os op i o os. Dt ulp fo - Vi h vækst på poct o åt o - D h ilo o pouktt, o hvis t ikk Dfo skl vi ovs l t få fællsskbt l sbjt, o t opstå lyhut. Dfo skl skl hl uvikl y poukt. Dfo h vi vik, så k poukosbj å op l t fu o sbjt l t blost. Dt vi væ opækso på, hvo vi ov, væt øt l t t slli l, hvo vi ø, så uvikli poblt u lll. Dt si Pt Holt Chists, ph.. o lkto v si Pt Holt Chists. vi ikk stå o p fi hi, å skitt bty, t vi i løbt f 24 k å f 30 po- Coph Busiss chool. H v på Tks Dt hl iføl h o blt t t i- ikk vik. å vi h lt svt u l ll, fotæll ct uvikli l 100 poct, si Jcob Fu- Ås oktob i Os 800 lt- sk iitoslt, skb sylih f Jcob Fuskov, so icto of ufctui skov. fl kspl på, hv skb iito, klts bi o styk klts opfttls f, ssbly på Wlltc, på Tks Ås. Bå h o ik His ust, t t o hv ov os i løbt f bjs. t h ll hu bty ot fo h. Dt bty, t viksoh lit pioit o kæv sto vilj o sbjsv f ll si. Åts t på ås v top bj o - Nå h skbt t fællsskb, så pllæ pouko, o t fijot vækst. ili høj f fhæih f, o jo fl l, t ll k lt i uvikli. ll pæsto f oplæshol på Tk- Blt t ot f t, so iit ll- itko, bj h hi, - Dt kæv t kæp t f bj- s Ås k læss på st, t folk ikk y op ft si. iso t i jo høj få bj oplvls f t ufø bjt på å. Vi skl skb iito, å bjsopv opftts so fællsskb, si Pt Holt Chists. bå uvis sto flksibilitt o hv koptc- isløs, ll hvis oplv, t sk fosklsbhli på bjspls. ll h sv viksoh, so top h hft fokus på t i o. Dfo sto fokus på uls, så vi k lv lt slv. M flst f os sys, t t sjovt, fotæll ik His, fællsllis- Tks Ås blv holt 1. oktob i Os Coss Ct tt bj o vækst. Hvofo kokl? ov bj, så sbjt vs o pæstt på Wlltc o l f Dsk Mtl. Iito k fo klt fø l opføsl, poukvitt o vækst s, Wlltc / i so k sætt t uhlit pæ på bjspl- llø. Viksoh uvikl o lv tko- s. Fo hvis vi ikk føl, t vi spill oll på bjspls, så k vi jo li så ot os i si 20 si 21 CO Msit

12 t f Iuss å li l sy vsstls t vjli, ikk tt slli l, o t i fo t pcifikk fohol, so øt l t kotkt ø. s Bchbjsiljøå oiso, k, ll k bjsiljø,.k, tlf cto-cph 14 - IBN Dsk Ius Tlf CO-ius Tlf Tlf Iuss Bchbjsiljøå bjslsyt h i so 2013 st kst fokus på l fo sikkh på lvto, o fol illust såls, hvo u so lv toj skl væ sæli påpssli. Ovhols l ikk, k ispkoso ikk ok lvto. Iuss Bchbjsiljøå t ispioshæft o bjsplsvui l i o llsto viksoh 1 fli oi H bis sst ifoo o blt t CO-Mlls l Yli oplysi li på CO-iuss hjsi U-vic u Mlssvic på hjsi fobholt l lsfobu, y pjc o l fli voliftskls, o kæv t sælit psswo. Du k s tyks, kus o kofc, fli volift, OK-yt.v. OK-l, skiftholspo, CO-Mlls, CO/DI-ftl, /-vic o o, hvo u få psswo på hjsi. PJCR OG TRYKGR Kæ læs D uv f CO-Msit sist uv f it fbl på tyk. F åsskiftt uko CO-Msit li l iitlt. Fo t ø ov l t iitl fbl så stfi so ulit, to sist u i å, CO-Msit u 5 o 6, ukot bå på ppi o i iitl uv. Hvis ikk u i fobils tt u f CO-Msit h ott t lktoisk yhsbv t iitl si i i ilboks, k u slv ll i, så u ot t iitl si fov. Dt ø u v t å i på vos hjsi o klikk u i høj si itpå u Till/fl. H k u oså ll i t ll yhsbv st psslls f CO-ius. NYT FR CO-INDUTRI kiftholsbj kiftholsbj Pksk vjli fo lls, llispæstt o bj 2014 Gui l vluvlt lvto vjli o sikkh v ot, po o ftsy kiftholsbj DI o CO-ius h top i fællsskb vit pjc kiftholsbj. Pjc pksk vjli i pllæi f skiftholsbj l bu i viksoh, so t h ll ovvj t ifø skiftholsbj. D hv si l viksohs lls, Ny ui l l f vluvlt vjli o lvto Iuss Bchbjsiljøå h lvt vjli lvto - vjli o sikkh v ot, po o ftsy. Vjli ufot so fol o tt si piæt o lvtoj. llispæstt o bj l bu v ovvjls, iskussio o vtull fohli oki lttlæls o pllæi f skiftholsbj. Pjc k bslls ll owlos på Nå skl væls bj i i viksohs bstyls, skl sætts t vluvl på viksoh l t stå fo vlt. Mbj i vluvlt spill t vi oll fo, hvo vlt lttlæs, o h sto btyi fo vlts ufl. CO-ius h fo lvt pjc Gui l vluvlt, so k bus f bj i vluvl, f bjvlt bstylsspæstt o f llispæstt. Gui k bslls vi CO-iuss hjsi o k su owlos f lukk l f CO-iuss hjsi u / vic. Yli kspl k bslls vi o vjli k vi owlos f Ny fo i tkisk lsfobu o b Thos vlt so y fo fo Tkisk sfobu (T). Hu Hibo, flisfo i T Østjyl- fo fo T slo si koll Doth fløs Git Güi, i oktob ik f l, i kpvl o fospost. o ft t hv ståt i spis fo tkik, si o kostuktø i ott å. t, o hu h fokus på T s æk- b Thos ut so tkisk T s y fo v si 2001 flisfo i T Fy, o yvlt 58-åi - J vil fotsætt bjt t s. sik Ny fo i Mlfobut I slu f oktob fik Mlfobut sk ol o t sk ovskostsyst, y fo, Kst Vlbo blv s Kst Vlbo so vlt so fløs fo Jø ik Nils på yltåt fo. ls kos i lbo. Kst Vlbo h åækk O y fo vil fotsætt bjt væt hos Mls Ffoi fli æks, so opt fobuts Øst/Vst, o h fløs Jø ik Nils, oki l. h væt fo fo Mlfobut - Vi skl fostæk ists o socil sst 20 å. upi, så vi fotst k bv - D 50-åi Kst Vlbo ulæt Mlls bis i ækkføl, ust l lsfobu. polisk iflyls o sik, t tkisk uls oså fov vil stå stækt. Vi v, bliv t s bhov fo tkik i f, så bå uls o ftuls skl pioits højt, si o b Thos blt t o t. byisl. I 1999 ko Kst Vlbo l fli Øst/Vst, hvo h h fut so hholsvis kss o fo. CO-MDDR sptb si 22 CO Msit PV-ui l ius Pv-ui l ius Iuss Bchbjsiljøå h lvt vjli PV-ui l ius. D ihol bskivls f PV s f o, hvo fø PV, o si bskiv vjli fosklli to l, hvo k lv PV. Dsu kspl på sk o plch, k bus, å skl lvs PV i viksoh. Bå vjli o sk k owlos f o yli kspl k bslls på 2014/061 /-kp. 2014/062 Ivito l Tk Ås os 1. oktob 2014 i Os Coss Ct. 2014/063 bjsiljøtopø /064 bjskus fo llispæstt. 2014/065 Ny pjc o skiftholsbj. 2014/066 Ny ui l l f vluvlt. 2014/071 PV-ui l ius. 2014/070 lvto - vjli o sikkh v ot, po o ftsy. 2014/072 bjsiljøoshow /069 -kusus si 23

13 f Doth Kh Bliv klæt på l l CO-ius lby kusus i t håt l D t t t slli l, å bjspls ovvj ll h iføt l. Dfo fhol CO-ius i 2015 t kusus, klæ lt på l t lt kvt i iskussio o l på bjspls, bå fø viksoh bslutt t ifø l, o å l bliv iføt på bjspls. Kust ihol: pæsto f vist lvæktøj kst oplæshol, so bi y vikl på l Viksohsbsø Poukosspil, hvo lvæktøj pøvs f i fohol l bjsiljølov, ovskost o sbjsftl Dbt o, hvo l påvik lø o t psykisk bjsiljø Kust fi st f 2. ts l tos 5. ts 2015 på Mtlskol Jølu. Tilli l kust skl sk v hvls l it ffobu. Du k bliv lt l på FIU ott Msipost ID-.: 42428

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole uivsity of copha Ftis ø by Js, Maia B; Backhaus, Atj; Fy, Ol Publish i: Nå ost ko Publicatio at: 2012 Docut Vsio Folats li vsio (oft folats pf) Citatio fo publish vsio (APA): Js, M. B., Backhaus, A., &

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. SLÅ TIL NU! Og få rejsen til under halv pris. Se de gode tilbud. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Gui J 204 - Se fle guid bt.dk/plus b.dk/plus 0 sid SLÅ L NU! Og få rejs und Se bud Få rejs und INDHOLD: Få rejs und...4 Go bud... 6-7 Fik drømmefi spot... 8-0 PLUS udgives Blingske Media,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere