CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE"

Transkript

1 CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY ID 10 RBJDMIJØ PÅ TUR ID 11 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 TR HO ÆØ YDT ID CO-INDUTRI F BD FYDR 100 ÅR ID MDRBJDRVGT K IKK VÆR Å BKDN ID N PD I BTYRN IKRR INDFYD ID 18 INTRNTION FGBVÆG ID 19 FÆKB MOTIVRR ID UDDNN HITTR IGN ID 7 FGIG ORIN 2-23 BIV KÆDT PÅ TI N ID 24 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRB CO-INDUTRI FGBD FYDR 100 ÅR ID MDRBJDRV TR IGN ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 TRÆNING I FORHNDING FTRY ID 10 RBJDM N PD I BTYRN IKRR INDFYD ID KB MOTIVRR ID 2

2 l Go ilo li t ot sbj på i bjspls Hi V blv føst ot f CO-iuss bjspis, o t føst o fst på u f o ilo, so pæ bjspls i li. Fo t o ilo, so iv t o sbj. å lø t i islli, so llispæstt Hik vs v, h isll si bjspls l pis. - Nå j ø vos iktø, så spø h l l os, hv vi å o lv, o hvo t å fosklli opv. H vil hø, hvis pobl. å skk vi i o l t fi fouf løsi. Dt sys j ot sbj, si Hik vs, so l f 3F o llispæstt fo syv koll i vfosyi hos Hi V, i kl på si 4-5. I tvivl o pis Hos CO-iuss opl, so blt tæll fo Clus Js o æstfo Ms s, blv oså lt æk l o ilo, so v i højsæt, bjspls skull sls f t væ t fosklli h f v- o klok fosyi l fælls viksoh. - så sslu tuli- vis ufoi fo ll, o t slvst vit, t bj is i pocss. Dfo t lælit t oplv, t Hi V bå i pocs o u h fokus på ilo so væstli l f sbjt ll lls, llispæstt o sbjsuvl, s Ms s i fobils ovækkls f COiuss bjspis. Vit vsl O o pocss l f løsi, hvis vsl på bjspls i bu. å lø t blt t på t føst bjsiljøtopø, so Iu- ss Bchbjsiljøå holt i oktob i Os. H ust Thos Btls, psykolo på Vict fo bjsiljøs jshol, t pocs, so vil sætt i skl pss l klt viksoh. Fo fis ikk fst fol fo vslspocss, so k sætts ov ll viksoh. i skl bj ivolvs, foi væiful ssouc, so oft h i l, hvo bjspls k bliv t b st t væ. - Mbj få oså t stø lyst l t iplt bslu, hvis slv h væt i pocss. Pojktt lykks ikk st, hvo lls h iføt ol vslspocss u t ivolv bj, fstslo h blt t. Du k læs i kl på si 8-9. tss ø stt sy Ntop vsl o t ot bjsiljø vi på lts bjspls. lls h t ybt lvoli koskvs fo stt. I Dk skyls ksplvis hv fj syli stss, o sk ø ålit f stss. i h sk sypto på lvi stss hv. D volso koskvs f stss blv pæstt f Pt Qvotup Gisli, læ o foshol, på bjsiljøtopøt. å t hl o t få opbyt t ot o holbt bjsiljø i. Hvis u vil hv ps l t b bjsiljø, ulih fo t lt i bjs iljøroshowt 2015, so Mtl- o Mskiiuss bjsiljøuvl v Dsk Ius, CO-ius o stå b. Po, o st k u læs o i kl på si ovb Fosi: Tillispæstt hos æsø yslt u s. Foto: Klus Muk. CO Msit si 2 Vi sæ : å p s u k o f t t GODT OG GIVR GOD DI JD -iuss MRB fåt CO h V Hi. ID 4-5 spis 2014 bj D Å TOPMØ på TR P ufoi s o ss t åt s skl h t f I-BR s bjspl ss, ly o poc ø. ID 8-9 p to jø il js føst b I -INDUTR D FÅR CO N V G IN HRN 014 JDPRI 2 føst onding søs MRB G I FORH tt ikk IN so N Æ h R T s. s jspi Hi V siljøpæ l psykisk s b j i st b u å p -i h ki tt CO t på l t fo fstli læ k v t ID 10 tob. Dt sk ID 6 bjsiljø. 27. ok h vikso R IJØ PÅ TU IGN på RBJDM HITTR lv jsiljøt s s b N N l i s st k u ic UDD i t 015. Få ps o vt fo oshow 2 ID 11 Ntu. ID 7 bjsiljør ls u t l v us s f CO-i k. stt i D it uiv i s st u i -M f CO o s i Ctlo IKRR RN Y hv V. T B I 1790 Køb 12, 2. sl, N PD. ø Vst pls -ius.k 80 00, Fx INDFYD O -ius l t få il: Tlf YDT t Ø i.k, - t st Æ C u s -i f o O æ TR H llisp Få hjælp sh.) (DJ) ot. ID 18 s s (sv s.k skl st ylssb i H u H b :. u -i io co sø kt æ li R il: it på 80 41, - skl oså, Tlf på sltsy h (DJ) lt s K th s.k ouc list: Do BVÆG ID 19 Jou33 ikk b p o t. G 04, -il: bjsiljø 3 F N, tt, ID IO Tlf. ist spæs tylssl lli l INTRNT fotæll tu s s it us lt / -b, so ll v i st j u b CO -Ms i vi t, llishv. 100 pæst obu D FYDR RR ls o IV lsf l B i T G O i - M F U B st I l ikk i R i sk K T v t vi U o t D bl ls f s bl Æ i F fø v i CO-IN t l å o f bst, t h u i i o kt l fobut. ssæ Vi bj CO -Msi o li føst i, i t. D us I j -i k t i å u l CO sb åli b. fo ks å. Blt s si 3 ov ID it uko b o CO -Ms ovb j, juli, spt, ts, u j G 3 00 ID 22-2 INTRIN Opl 22.0 : phic / K IKK GIG OR : Kilow G F st T G pouko itol i. V sk R fi JD o l B fic fø R i s sc D D t u it t M fo fic 9001 kvl IO sbkdn Kilow c øc fici. IO uv f TI N bst yls VÆR Å Å sk 001 ilj fici. t P t ( 14 l T O D i øc I å v ilj Æ h t j s BIV K CR-c fic bjs oisk) kusus i D b vlific bst yls D OH 3936 (lkt us lby k lih). o IN 1902 sv sf ) -i v ls O l ci C so y l iu st ID (pp f b IN 1395 l. j, b. 7 ID 16-1

3 f Doth Kh Foto Pll Pt kov Go ilo iv ot sbj Hi V h fåt CO-iuss bjspis 2014 Dt o ilo i li, f hholsvis vfosyi, s- ot. O l h os, så b - Vi skl uytt, t sll si l åi- so iv t o sbj. Dt læt o åhust, hv bt vi h li slå bs i o lytt l os, h. D l t ø foskl, o vi llispæstt Hik v- s bjskultu. i h fø si bslu u i skl bu l vi, so l st, s, so top f u h i- Dfo klt Nils Møll Js ll livt. t ot sbj vik jo ikk, fstslå h. sllt si bjspls Hi V l bj s o oput hvis ikk k ko si - f, so bå l o llis- CO-iuss bjspis. l t fi fælls kultu på - i, poit h. pæstt p på l t sk- - Nå j ø vos iktø, så spø- s y fælls bjspls. H l Fo Nils Møll Js llispæs- b t ot sbj i viksoh, h l l os, hv vi å o lv, o væt på, t slv o ko f foskl- tt o bssø, so sk- åli yhsbv, so Nils hvo t å fosklli op- li st, så hv s 100 ås b bil ll lls o - Møll Js s u l ll bj- v. H vil hø, hvis pobl- fi i top t, so Hi V bj.. D ifoo o lt f y. å skk vi i o skl, li t sik sut v f høj - J oplv, t llispæstt opv l føslsshils. l t fi fouf løs- kvlitt st håt spilv. O o l t skb i - Dt bty t fo koll, t i. Dt sys j ot sbj, så stt h t ål fo viksoh bslu, so bj ui- v, hv sk, o t t, å o si Hik vs, so l o, t skl lv høj kvlitt fo lbt ikk fostå. Mbj k lv, bty ot o bliv bækt. f 3F o llispæstt fo syv koll- fæ p. jo ot si o, t lls tæf- ll læs t, si Hik vs. i vfosyi hos Hi V. I løbt f t hlvt å ubj f ækli bslu, llis- Bå h o Nils Møll Js bj- bjsupp blt bj pæstt k bu st fo, t top s bjspls t skb i håbo, so bskiv stli l o k fokl. På å k h vut CO-iuss bjspis D lill sk på ll yb bt i viksoh o sætt fo, ib bol, så vi bv fælls o sttu, so føl hæ. ov øbot t bvist vl f hvo kultu skl væ. o opthol o kultu, - J fik t chok, j fik bsk, Nils Møll Jss si. H ltåt Dt v o stt fo sbjt i fokl h. t lls. Nu få vi så lill jobbt so iktø i Hi V fo oiso, b. H l fo, t llispæstt fiu l t i os o t o s- fi å si, kot ft t t fosklli - Vi v usik, vist ikk, hvo vi skull oså iv ly, hvis lls l t bj, si Hik vs. h f v- o klokfosyi h, o t v uvist, o opv skull i i bslu, hvilkt v blvt slt i t fælls fosyis- flytts u. Dt v t t få slt ll skt i blt t fskilsss. slskb. o t fælls ål, si Hik vs. - Dt, j to f it li job i byit, v ilobst lls t Chf l t tl ovb si 4 CO Msit Hi V oto i slu f oktob CO-iuss bjspis. H ss f vst iktø Nils Møll Js o llispæstt Hik vs. ø, so si, o si t, ø. J to ybt i v på, t ot sbj hl o t skb i, o t i opv so l t sik, t ll bj k s i t, so vi ø. O j sys fksk, t vi h fåt skbt bjspls sto bjslæ o fli stolth, si h. Dt vist si li hut, t t fosklli bjupp, ko D v 45 stt. I 55, o ilo s væstli l f sbjt ll h o to øvi llispæstt på bjspls, sbjsuvlt o Nils Møll Js. - Dt bty t fo os, t vi h chf, so l t tl. Nol h ikk så t flytt, hvis h h tufft bslu, vi llispæstt bliv l høt, hvis sk Hi V få pis fo succs t hv føt osllispocs f koul viksoh l t bliv pivt viksoh. I tæt sbj ll lls o bj t lykks t få slt bj f t fosklli h f v- o klokfosyi o y, fælls kultu. si 5

4 f Doth Kh Foto kiv - Vi h lls, so o l t iv bj kls fo s bj, si Hik vs, llispæstt i Hi V (3F), so oi bjspls l sbjspis. H ss h s øs, oisossktæ i CO-ius (i it), o Ms s, æstfo i COius (th.). Hi V få oså CO-iuss bjspis fo si høj pioi f uls, so blt t sik, t bå uflæt o flæt k føl uvikli. - M ists vis viksoh, t sts på si bj oså i f. Dt iv tyh o lli ll viksoh o bj, o t jo ust fo t ot sbj, si Ms s, æstfo i CO-ius, h ovækk pis l llispæstt Hik vs Uls hitt i Ntu vt fo iuss slvvlt uls Hi V Dt h væt t tvlt foå o tvl so på sk iusbjspls, o t ku ss på t foholsvist lvt tl søi o lsku få CO-iuss l slvvlt uls. M u tt kot i ulsslyst, vis sst tl f Iuss Koptcuviklisfo (IKUF). bjspis 2014 I uust 2014 v såls 191 fl søi o lsku l ft- o viuls i koåt O slv o i sptb 2013 v usævlit søi l IKUF, så Hi V h so føst ott CO-iuss bjspis. Dt skt v fstli ki på viksoh 27. oktob føl sptb 2014 ot. - ptb 2013 v hlt kstoiæ, t jlit t s, t stt i h fåt lyst l t uby s fik fsl på s søi i s t på IKUF s hjsi. Dfo h f Doth Kh Foto Pll Pt kov koptc, så stå b ustt l fs bjsk, si Pt å i å. - Dt si i, t sø blvt CO-ius ubjt pjc, so uko o kot. Pjc ui Rifot, souschf i CO-ius. lt b l t skiv klt sø hl po- siplth kot b foståls css f -å. Fl skiv f, hv t, ovskost i- i h IKUF ubjt t post- i læ h si oså ov, t v, k bu to us slvvlt kot, so ihol opfoi l t lt fæ i få fvist s sø- uls l. O t t posivt, husk to us slvvlt uls. i o ulsslsku f IKUF. si Pt Rifot. Kott vil bliv lt u på koss, søi k bliv fvist, hvis u- H oplv o, t s ol, kus, kofc o li i fo- ls ikk k bus på bjspl- so sys, t t lit svæt t fi bu. Fo slv o t slv ovb si 6 CO Msit - D t, skb t o sbj o i sist sik, t vi lykks fælls ål u i, l i vi o fj bå så o sto sj uvjs, si Nils Møll Js, iktø i Hi V, i si tl v ovækkls. Hi V få pis fo succs t hv føt osllispocs f t væ koul viksoh l t bliv pivt viksoh. I tæt sbj ll lls o bj t lykks t få slt bj f t fosklli h f v- o klokfosyi o y, fælls kultu. F vst Pt Fb, oål i CO-ius, Nils Møll Js, iktø i Hi V, Hik vs, llispæstt i Hi V, Ms s, æstfo i CO-ius, o øs, oisossktæ i CO-ius. s i ius. I sptb 2013 blv 563 søi fvist, s ku 161 u f, hvo pæcist fi i uls o få ufylt flvlt uls, s pls l fl. Mot søi l IKUF 2012 l 2014 J. Fb. Mts pil Mj Jui Juli u. p. Okt. Nov. Dc. I lt *8.581 *2014 ikk li optlt si 7

5 f Doth KGh foto lx tn I-B holt sit føst bjsiljøtopø osi i slu f oktob. H v blt t stss o o vslspocss på so. tss på topø tss o ufoi på bjspls skl håts o pocss, ly t f I-BR s føst bjsiljøtopø 4 pls fo 35 å si, så skl hj fu obblt så hut i i fohol l føst bjs, fokl h. O li fovt vi t f livt GOD RÅD TI T vos bst- o olfoæl jo. FORBYGG TR Dt fo vit t hol øj sypto Ovvj, o u fo biøs på stss ikk b hos si slv, oså hos Dyk oo koll. O ikk ist t vit t sik t Husk socil si f livt ot psykisk bjsiljø, så ll vs på bjspls. Gø, ø i l Kil: Pt Qvotup Gisli GOD PROCR M t t hv i ito, ot t t få st i kvitt i på i pocss. Pojktt lykks ikk st, hvo i å. Dfo v Thos Btls, psykolo lls h iføt ol vslspocss u t på Vict fo bjsiljøs jshol, ivitt l bjsiljøtopøt fo t fotæll o, O li skl kouiks hl ivolv bj, fstslå h. hvo viksoh k skb o vslspocss. ø, o ll skl vi, hv ålt. pojktt. ll skl vi, hvofo ø, so - Vi oplv oft, t bjspls sætt Vict fo bjsiljø h ubjt pjc i, sys ikk it, t t ykk kb o vslspocss, so fokl o ot. O foski p oså hlt klt på t fs, bjspls skl i, hvis vil fohol, so skl væ l st fo t få succs fø o vslspocs. Pjc k bslls o owlos på vslspocs, li lpsi, ivolvi o kouiko, fotæll h. M ust hvo y bjspls l t H ust, t pocs, so vil sætt kotlæ si vslspobl o fi løsi på, så skl væb si tåloi- i skl pss l klt viksoh. D fis ikk fst fol fo vslspocss, so h, fø sultt k høsts. sætts ov ll viksoh. i skl - Dt t f t u l t å t æ bj ivolvs, foi væiful v. å t vit t væb si tåloih o t, so skl bu, i ssouc, so oft h i l, hvo bjspls k bliv t b st t væ. t slli l, o pojktt lykks ll - Mbj få oså t stø lyst l t iplt bslu, hvis slv h j, si Thos Btls. væt ovb si 8 CO Msit Hv fj syli i Dk skyls stss sk ø ålit f stss. tss kost hvt å t sk sfu 14 illi ko i fo f sy, suhsuift o fo li øsfl sk h sypto på lvi stss hv. D volso koskvs f stss bliv pæstt f Pt Qvotup Gisli, læ o foshol, på I-BR s føst bjsiljøtopø, blv fholt 22. oktob i Os 430 lt. - tss ølæ, o t bty, t vi ikk h ovsku l t æ på kost, yi o oo, so vikli k folæ vos liv, si Pt Qvotup Gisli. HØJT TMPO H p på, t t u l, t stss æst folksyo i. Fo t føst tpot i sfut stt. o kspl æv h l sot/hvi fil Kl t o Poul Richht i fohol l us copkk fil. i s tpot på bjspls to poct o åt. - Dt vil si, t hvis byt på bjs- DVRTGN PÅ NGVRIG TR Føllssæssi t: fæsæssi t: Tisth, i læ v t hol fi. Hol si fo si slv. Bkyi, stløsh, ufoklli st, Gå l ylih: øt bu f suls kff, citt, lkohol o stoff. usikkh, lt l å, føl si væiløs. Iitbl, ot, påståli, v, st Ovv spot. huoissk ss. Nst pæstosv, sy. Psykisk tæt. H hukolssbsvæ o svæt v t koct si. Pobl på bjspls, l hyij, l ovblik. ubslutso. M koflikt. Føllsskol. Fysisk t: Hovpi, st, svilh, spæi i kk. Nvøs tæki, cs, yst på hæ, hjtbk. Hyppi ifko, fovæi f koisk syo. Fysisk tæt. øvløsh. Æt ppt, kvl, hyppi vli, vst, ié ll fostoppls. ksull pobl. si 9

6 f Doth Kh Foto kiv f Doth Kh Tæi i bjsiljø ovb si 10 CO Msit fohli ftlyss bjsiljøpæstt ikk klæt på l t fohl psykisk bjsiljø bjsiljøpæstt skl hv tæi i fohlistkik, hvis skl ku håt t psykisk bjsiljø. Dt fstslå t Nvbj, bjsksfosk v FO (Foskisct fo bjsks- o Oisosstui) på Købhvs Uivsitt på bu f usøls o psykisk bjsiljø o sbjssystt i fo O-oåt, so FO h fott fo O. H p på, t bjsiljøpæstt i ut l t sætt si i i lov o l o sik, t bliv håhævt på bjspls. - M t psykisk bjsiljø hl l fohli. Dt svæt t sætt på fol, foi t vskllit t si, hv t pæcist hl o, ksplvis obi oplvs foskllit f pso l pso. D skl ltså fohls o, hvoå skl øs ot v t psykisk bjsiljø. å t t ko l chf o si, t æsvæi fo klo i luft ovskt, fokl h. Kopois skl læs Dfo skl bjsiljøpæstt væ b l t fohl o l t s ulih fo iflyls o bstls. Usøls vis, t bjsiljøpæstt skl læ t fohl på s å so llispæstt o tæk i kopois. t Nvbj påp, t t kæv oslli fo bjsiljøpæstt, so vt l, t å vis t sæt l l chf, så h h b t tt i ll få bsø f bjslsyt. Tillispæstt, so k l fohlistkik v, t t kv o fi ko i t k to ko, o t tli lfs. - M bjsiljøpæstt vil oplv t so t l, hvis ikk h fåt t hlt, so vil hv t, foi vt l t ku støtt si l skpp l. Dt to fosklli syst, so stø s, si h. Dt o ikk ku bjsiljøpæstt, so skl tæk i æ bjsto, oså ffobu bø æ s uls f y bjsiljøpæstt, så bliv b l t fohl, påp h. - Vos usøls ty på, t ikk h fåt tæi, so bhov fo, si t Nvbj. Usøls Psykisk bjsiljø o sbjssystt ifo O-oåt k læss på FO hjsi på ss: D sl ppot f O fovts t uko s i å. på tu Få ps o cks l bjsiljøt på bjsiljøroshow 2015 å ull bjsiljøroshowt i tu u på sk lvj fo t iv l o stt i ius fisk iput l s bjsiljøists. Dt sk f 19. ju 2015 o t u f. B showt stå Mtl- o Mskiiuss bjsiljøuvl v Dsk Ius, CO-ius o. T fo oshowt : ttus fo bjsiljøt i ius Psykisk bjsiljø Muskl- o skltbls Vlo i vækst o pouko Ulykk H fhols ø: Huov vil væ ulih fo t t ækk populæ vjli hj o blt t koflikthå, ki, u o ystt, bjsiljøuls o fobyls f ulykk. Mø spcilt hvt l bjsiv, l, llis- o bjsiljøpæstt f iuss bch, pæstt f bch oså vlko. Dt s æl åiv, yih o uvis på hvvsulssct. Mø fhols f klokk 12, hvo svs swich o v, l klokk 15. Dt s t lt. lktoisk lli vi Tillisfist ott fø fholls f tt t øsk st. ty på bjsiljøt bjsiljø Roshow ju Hotl Bi sbj Tov sbj 20. ju Riosl, lbo Kultu o Kos Ct uop Pls lbo 21. ju Hotl cic Hi Fosbchs Hi 22. ju Hotl cic hus Vst Rytoft hus 26. ju Hotl Fsbo tvj Rø 27. ju Hotl cic Os Hvikævj Os 28. ju Hust, Milft Hisvl ll Milft 2. fbu Koll-Koll Fiksbovj Væløs 4. fbu, Købhv Vls Købhv 5. fbu Hotl cic Rist, Nøtov Rist si 11

7 f ingid PDN foto KlU MUNK Dt slt hvv f Rø ips v bu f åb ov bæ, o sltfl ts f i sto kuv. TR hos æsø lt: Vi skl k ll hjø f pouko u s llispæstt på sltsyit på æsø. H skl ikk b pouc slt, skl oså fotæll tuist o t Nv: u yjolfot s l: 41 å ovb bjspls: æsø lt. Byt o so CO Msit si 12 fo 14 å si o blv fulsst fo ott å si Bopæl: Gl. Østby, æsø Ffobu: 3F Uls: Folkskol Tillishvv: Tillispæstt o bjpæstt i æsø lt / Fili: Gift Dis Hol s o o l t bø Fisitss: Islsk hst -il: Fl sto tuistbuss o lut f pk fotæll, t æsø lt ikk ku poukosviksoh. D oså tuistttko. - Nå bj h, isllt på t lv fosklli. M bå i sltpouko, i bukk, pkkit o i pkbit, si u s, l f 3F o llispæstt. - O t lsv lsiit t væ llispæstt, fo slv o vi ikk h sto pobl, slvfølli, j skl t i f, si hu. ltsyit h i stt o vit o 16 o so, å hovpt f cik tuist ki på t l håvæk o bliv så i fotælli o oll fsllisto, t iv 155 ko kilot fo slt l i o ø. HVVND D sæli fohol, skb sltt på æsø, oloisk. ltsyit tblt på kt f Rø, vitstkt, f st sy fo ø. D bliv ovsvøt f hvv t p o åt. Hvvt siv i uu, ku l t vist pukt. H bliv t stst f t solit l blål. l f t slt v fop, o t, bliv lb, h sltkocto på oki 10 poct o ihol vi il. Hvvt hts f syits tkvo, hæls op i sto sltp, u oki 3000 lit hv o opvs ov lv il. Nå sltt by t kystllis v oki 83, høsts t sto, fl skovl, hæls op i kuv, tøs o sæls. bjspls ofttt f Iuss Ovskost, u s bvist o, t viksoh oså l f oplvlssøkooi o u slii æsøs vist tuistttko. ltt blvt t stækt b, pss ot s t t f øs luksuspoukt: jofuhu. HUK FROKOTN Dt kæv ot sælit t bj på sltsyit, fo skl væ isllt på t ku vt fosklli fuko. - M skl ku skk tuist, blik lit o fotæll jok, ust hu o æv, t stt t fosklli, uø t i ot t. Dt svæt t få fulsjob på æsø, o ll koll byt t sojob. fthå sæso blvt læ, o l sist h t fulsjob. klt f stt o oså u, skl stu, å sæso slutt. M fo fstbo kæv t kvitt t stykk t shæ bjsliv s, o foils f ppio ø livt svæt fo. - Folk tæll, så t oså ot f t, j so skl hjælp, si llispæstt. OVRBIK Hs job t hv ovblik ov hl pouko. - M fksk it job oså so t si l koll, t skl husk t spis fokost o husk t hol s pus, fo t l so, å tvlt, si hu o lføj, t hs fuko so llispæstt oså t væ, so folk k ko l, hvis h pobl. - Vi t fhæi f hi o t fhæi f, t t hl fu, o fo t vit, t vi h t ot s o h lli l hi. Tuist skl oplv o s på stt, si hu. t f få fli pobl, hu h oplvt på bjspls, v, sist vit v økooisk pobl på Kubt. D v t l f syit, o bj på syit ått å på bjsfoli. - Vi øsk, t ll skull på foli, ikk ku bj, si hu. D ått hv 3F s hjælp l t få fohlt på pls, o i kø b viksoh ot. æsø lt ltsyi på æsø blv optt i 1990 ft t hv lit sll si oki I ill v fslli f slt livsv i æsøs økooi, bæ l syi føt, t ll skov på ø blv fælt. illkæolo i Vibo blv opækso på l o sltsyi, o i sbj poukosskol blv føst slthytt byt i Dt stt so t uosbjsløshspojkt, blvt sto tuistttko, o i poucs oki 70 tos slt o åt s på ls å ov åb il. yit h i stt o vit o 16 o so. Rstpouko f sltsyi bus i kubt, æsø Ku, hvo psoisispt få bhli, o æst ko fo bhlihs skyl. Kubt top blvt skilt u f sltsyit. si 13

8 320097_CO1-12.i 1 02/05/ f BJN KJÆ foto f BoGN D fkk fohold indn fo JNiNDUN Co-iuss fbl fyl 100 å CO-Msit h u føsls i å. Blt uko li føst i ovb 1914 To å ft, t CO-ius i 1912 blv opttt u vt Ctloiso f Mtlbj, blv Dsk - o Mskibjfobus f bl æt l t fælls lsbl fo ll ktllts oiso. D så foløb l CO-Msit s lys - o t u 100 å si. CO-Msit h å hft fosklli v: Jæ- o Mtlbj J- o Mtlbj J- o Mtl Mtl CO-Mtl-Nyt 1982 Ktllt CO-ius CO-Msit f 1995 Ctloisos fælls fbl "Jæ- o Mtlbj O fo Ctloiso f Mtlbj i Dk" uko føst 1. ovb D føst å v lkl skvt osk bostv, slv o skifttyp officilt v fskfft i Dk i 1875, s øvi l f t 12 sis bl v skvt lili skift. Blt iholt i øvit ifoo f lsfobu o ksplvis uføli list ov l, v slttt på u f stc vs ævls, føst, føslså, illssto, fli o sist u, hvo vko hv btlt. M t vist v "l", f o l v på to-t tætskv si. Blt uko o å o blv hlt f l 1970 ust l stli l f Ctloiso. Dt v i å oså lt støst uiftspost i oisos skb. Oplt å i 1974 hlt op på kspl ålit o uko s å 14 u. tøst opl fo t klt u v i ts kspl. KUTURFORMIDING O koll lttlæi f blt h t i 1964, t u ov t bi oi o kot vø fli o polisk pobl h blt ilt b o bvist kultult btot oplysisviksoh si o lyik, "hvo bå oll o såklt o, vc i blv foklt, så i fik b ulih fo t fostå o kussk utyksil". Dsu kl o itviws o o billkust, "læ fø fspo bt o tts Kustfo ft st i foåt 1965, o i ostæih, t ku t få jiusll viksoh lto i potstko, k åsk ss, t t ikk h væt sk u viki", so t h i CO-iuss b i Op i 1970 h t o blts ålsæ: "V blts lttlæi h ko bstæbt si på ikk blot t oit o fbvælss pobl o væ bil ll Ctloiso o s l, lli på t bi stof f uhol kkt......dtt sist h btyt, t fblts ko h ott utyk fo, t blt oså læss f ls ætfæll o stø bø." M CO-iuss y vtæt f 1969 blv t fstslåt, t lsfobu, so lsluttt Ctloiso ov 50 poct f s l, skl ft blt l stli l. O fobu, so lsluttt CO-ius i 50 poct f s lstl, o so ikk slv uiv t fbl ist o å skl ft COiuss fbl l t lstl, hvo lsluttt Ctloiso. GT BD Føst f 1. juli 1987 fik CO-ius sit t slvstæi bl "Ktllt". Føst u uko i fobils CO-iuss 75 ås jubilæu 1. juli "Ktllt" blv l ust l lliso sikkhspæstt i ius. I 1992 skift blt us o v l "CO-ius", o f ju 1995 uko blt so "CO-Msit". å fik blt FT-pis f oiso f bjbvælss Fbl o Tisskift. CO-Msit ko u sks ålit i t opl på p. u. Histoi o CO-Msit it tkst bst på bo D fksk fohol i fo jius f joulist Bj Kjæ. Bo blv uivt i fobils CO-iuss 100-ås jubilæu i Du k fi bo på CO-Msit N R /ÅR 01/ ovb si 14 si 15 CO Msit t usit f fosi på CO-Msit. INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 HIP, HIP, HURR ID 6 NY GOB ORGNITION FØD I KØBNHVN JOBPGT ID 10 FGIG NYHDR DIRKT I DIN MIBOK ID 11 VÆRT T IG NJ ID UDDNN MOD KRI ID DNK NOTR ID 16 INTRNTION FGBVÆG ID 17 CO-INDUTRI HR 100 ÅR JUBIÆUM ID 6 N TOR FMII ID U T PÅ PORT ID 20 ØN K VÆR RTFÆRDIG ID 21 FGIG ORINTRING ID VI HR DT GODT ID 8-9 BIV N ID 24 INDUT INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 HIP, HIP, HURR ID 6 NY GOB ORGNITION FØD I KØBNHVN DIRKT I DIN MIBOK ID 11 VÆRT T IG NJ ID UDDNN MO MOD KRI ID DNK NOTR ID 16 NOTR ID 16 INTRNTION FG- BVÆG ID 7 VI HR DT GODT ID 8-9 INDUTRIN OVRNKOMTFORHNDINGR R TRTT ID 4-5 UROP HR BRUG FOR N ID 7 VI HR DT GODT ID 8-9 UROP HR BRUG FOR N JOBPGT ID 10 FGIG NYHDR DIR

9 f Doth Kh Foto Mts / Mbjvlt skl ikk væ så bsk D bjvlt bstylssl kvlific bstylss bj, f bstylssfo - D bjvlt bstylssl oft lill sul bsk o s t bi. Dt slt i u l. Dt s Vi Fiks. H bstyl- s Vi Fiks bstylssfo fo Mts /, l f Koit fo Go lskbslls o si su i bstyls fo Flck /, Rockwool / o Wix. åt, k få blyst, o sbjt i bstyls o sbjt iko fu, ll o ot, so skl øs ls, si h. ssfo fo Mts /, l f Koit fo s Vi Fiks oplv, t Go lskbslls o si su i bstyl- s hsitsæssit lt t posiv holi s fo Flck /, Rockwool / o Wix. M bj f pouko. M l bjvlt bstylss- o h, h øt bjs pæstt jo l i bstyls i sælit sto bjvlt bstylssl. oksk vlt, så j k ikk li sk viksoh. O slv o - - D, so bliv vlt i so bjs sku, hvo vi få t l t å viksoh i bliv ovtt pæstt i bstyls, oft folk, so h op i høj h, si s Vi f itol koc, så bty lt s sjæl o hjt i viksoh. D v, Fiks. t ikk øvivis, t bj- hvo ku, hv sk i po- vlt bstylssl få uko, o hvilk pocss ikk fu ufol sk i iflyls. oplt. D k fotæll bstyls, hv fo - J h slv væt iktø i Ch. sk i viksoh iv vikl på H oplv, t fl o fl bstyl- Hs, hvo vi i 2005 blv købt f t, so ø si i oiso, si s Vi ssfoæ h fokus på, t få t fsk koc. D y j v i by- Fiks. bst bi l viksoh, hvis ls v t få hjtkvbbbls ov, H h top s CO-ius væt v t få t bst u f ll ut t bj, so oft v flit i styupp, so h ubjt u- o bot. kv, s i bstyls. Fo i s søls Mbjvlt bstylssl- Dfo bfl h yvlt bstyl- v v så ol, kst i hvvsbstyls. Usøls vis, ssl, t kotkt bsty- tot o ø li. M t bstylssfoæ l s Vi lssfo fo t få ufol v åt t ås v t posiv Fikss opfttls f bjvlt sk o, hvo bstylssbjt o iø, t bj- bstylssls posiv bi l bsty- ækk koptc. D skl væ ol, so k pksk btyi i viksoh, fst- fu, o hvilk fov fo- vlt bstylssls bi ovb si 16 CO Msit lss bj. Bu fo koptc H p på, t bstylss oll t bskytt o uvikl lsit væiskbls i viksoh. Bstyls skl sik, t viksoh h i lls, i st o i t hl tt lv op l ål, so st fo viksoh. Fo t ø t h bstyls bu fo l bj st, so h kskb l skb o fis, o åsk ol, so k l t sisk k. - O så skl væ ol, so v, hv viksohs DN. H k bjvlt viklit bibi ot. D åsk ikk supskp fisi, t hll ikk i. D h sto vi o t it i viksoh, o k sll i spøsål l bstylss bslu, v, hv bslu h f slå s Vi Fiks. H ku o ot tæk si, t oså bjvlt bstylssl blv vlt u f, hvilk koptc bstyls stå o l. - Hvis bstyls h fokus på uvikli f y poukt, k t væ hsitsæssit, t t bj f uviklisfli, so si i bstyls, s t åsk f å h l bjs pæstt. Koit fo Go lskbslls bfl su bstyls, t ø u f vlui. - Dt st foll å, hvopå k sik si, t bstyls fu otlit. V t lv vlui f bstylss bj o ls koptc o v t væiskb fo viksoh, fotæll h. Usøls Mbjvlt b - stylssl i hvvsbstyls f Ni Fuholt, so bå s Vi Fiks o CO-ius h bit l, k owlos f u vic på lukk l f hjsi. si 17

10 f Doth KGh pls i bstyls sik iflyls itol fbvæls BBYKRIDT MOD IGTIING GOBT Vi skl hlt f l 2095, fø ful lislli ll kvi o æ på bjskt. I hvt fl hvis VNK DGPNG KN TIG uvikli fotsætt s ft so i Få hjælp f CO-ius l t få pls v bstylssbot D y svsk i vil hæv psts ko o å. å, hvo Globl G Gp Rpot h ålt lislli på loblt pl. I fobils fohli o svsk fislov Rppot, top blvt offtlijot f Wol fo 2015 vil i hæv psts f cik cooic Fou, vis, t lih ll kø, å svsk ko o å l cik ko i føst s på økooisk ltls o ulih fo tt, 100 lihs. Hft vil ksil psts i å på 60 poct. D åli blv påbyt i 2006, CO-ius fotsætt si kp fo t skff fl bjvlt bsty- væ cik Dt skiv K-vik. v lih på 56 poct. Gui l vluvlt lssl i i sk hvvsbstyls. Dfo h llispæstt på viksoh, hvo 50 st- Dk k o byst si f t væ kot lit tætt på ful lislli ll kø. It vi u h klt os t, i bjvlt pæstt i bstyls, fåt t bv f FGFORNINGMND NY TTMINITR I VRIG i i top f ftpls. ist å v Dk på CO-ius t lbu o hjælp l t få vlt bj i bstyls. tf öfv blv 14. sptb i å sttsiist i ottpls. Top f oit f oi- - Vi skiv l llispæstt fo t ø opækso på, t vi, ocilokt fik 31,3 poct f st sk l Isl på føstpls ftfult f Fil, h ulih fo t få iflyls på t høj ivu v t væl - v vlt l Riks. ocilokt i- No, vi o ltså Dk. Ovsk Nic- bjpæstt l bstyls. i vil vi oså ust, t Miljöpt. tf öfv ut svjs o h u o Rw oså t fi på top list ov st li- t vlko l t kotkt os, hvis h bu fo hjælp i pocss fo i svsk fbvæls. H v f 2006 l 2012 sll l. t få vlt pæstt, si Nj Chisty, kosult i CO-ius. fo fo Dsk Mtls søstoiso IF Mtll. Dt l i v, hvo ist lislli ll æ o kvi Pkist. D RIGTIG KNDIDTR Fl llispæstt h hvt si l CO-ius, foi ll CO-ius h top ubjt pjc Gui l vluvlt, so ålttt llispæstt o bj i vluvlt. Pjc iv kspl på, so vluvlt skl t slli l o iv o å l, hvo bjupp k fob vlt. Pjc k bslls o owlos på u pjc. h bjvlt pæstt i bstyls t oft b ikk bj, hø u iuss ovskost, i stt kik ll l. - Dt ust, t t vit, t llispæsttupp iskut, hvo fi i kit, so top pæst lø o fukoæ u iuss ovskost. Dt fø, t h b kotktfl, sto vi o viksoh st i pous l t sik si støst uli iflyls i bstyls, si hu. Hu p på, t CO-ius ksplvis top h hjulpt is Wi Pow vlpocs, hvo t t tæt o fokust sbj i - foto: indull GloBl UNioN. INPKTION F TKTIFBRIKKR FUTTT bjt t sik t ot o sikkt bjsiljø på tkslfbikk i Blsh ykkt t væstlit skit tætt på, ft t ispko f fbikk blvt fsluttt. Ispko fott f Th Blsh cco, so ftl iåt ll l ækk itol tøjpouct. ftl sik blt t ufhæi o jævli kotol f bjsfohol på tkslfbikk. Ispko h fsløt sikkhspobl i fosklli på ll fbikk. 17 fbiksbyi i så åli bjupp lykks t få vlt bå fukoæ o lø i i st, t ispktø h kotktt Blsh i o bstyls. bflt ili luki f fbikk. D v t tæt sbj ll llispæstt o bjs - Tkkt væ ispko istsættls ll pæstt i vluvlt. upp llispæstt to blt t byt. Rjs o sikk o bæy tkslius ovb si 18 si 19 CO Msit ut l fosklli fli fo t ov ll l t st. - Dt vis, t hvis bj lv st o systsk ists, så k få it o sultt u f t, si Nj Chisty. M stt ist livt, tøjfbik i Blsh kollps i pil i Blsh ot på vj. Vi vil fotsætt bjt t skb stæk ffoi, so k sik bjs th, si Jyki Ri, lsktæ i Ius Globl Uio.

11 f Doth Kh Foto Pll Pt kov Fællsskb ov Vi bj bst, å vi ov fo sbj sk! D ot f t st iit- æ, hvo i s, t vi ikk y vos op- loi o løsi l oli- o sius. O h Fo t sætt ft i uvikli bj uviklis- på vos bjspls. Poblt b, t l. Hvis vi h istk o, t koll ikk lt væt på, t ll fupp h sv fo fli o pouko ikt s. hvis vi skl utt ot o opå vækst, så h vi lv, så vil vi ikk væ, kokl. O så o ivolvt i uvikli o pouko f st k ltså å li u l koll o hs fksk oft bhov fo, t hjælp t fl poukvitt. kokt kulpss løsi. ski i pouko o få fpøvt pouktt. løft opv. - Vi l os op i o os. Dt ulp fo - Vi h vækst på poct o åt o - D h ilo o pouktt, o hvis t ikk Dfo skl vi ovs l t få fællsskbt l sbjt, o t opstå lyhut. Dfo skl skl hl uvikl y poukt. Dfo h vi vik, så k poukosbj å op l t fu o sbjt l t blost. Dt vi væ opækso på, hvo vi ov, væt øt l t t slli l, hvo vi ø, så uvikli poblt u lll. Dt si Pt Holt Chists, ph.. o lkto v si Pt Holt Chists. vi ikk stå o p fi hi, å skitt bty, t vi i løbt f 24 k å f 30 po- Coph Busiss chool. H v på Tks Dt hl iføl h o blt t t i- ikk vik. å vi h lt svt u l ll, fotæll ct uvikli l 100 poct, si Jcob Fu- Ås oktob i Os 800 lt- sk iitoslt, skb sylih f Jcob Fuskov, so icto of ufctui skov. fl kspl på, hv skb iito, klts bi o styk klts opfttls f, ssbly på Wlltc, på Tks Ås. Bå h o ik His ust, t t o hv ov os i løbt f bjs. t h ll hu bty ot fo h. Dt bty, t viksoh lit pioit o kæv sto vilj o sbjsv f ll si. Åts t på ås v top bj o - Nå h skbt t fællsskb, så pllæ pouko, o t fijot vækst. ili høj f fhæih f, o jo fl l, t ll k lt i uvikli. ll pæsto f oplæshol på Tk- Blt t ot f t, so iit ll- itko, bj h hi, - Dt kæv t kæp t f bj- s Ås k læss på st, t folk ikk y op ft si. iso t i jo høj få bj oplvls f t ufø bjt på å. Vi skl skb iito, å bjsopv opftts so fællsskb, si Pt Holt Chists. bå uvis sto flksibilitt o hv koptc- isløs, ll hvis oplv, t sk fosklsbhli på bjspls. ll h sv viksoh, so top h hft fokus på t i o. Dfo sto fokus på uls, så vi k lv lt slv. M flst f os sys, t t sjovt, fotæll ik His, fællsllis- Tks Ås blv holt 1. oktob i Os Coss Ct tt bj o vækst. Hvofo kokl? ov bj, så sbjt vs o pæstt på Wlltc o l f Dsk Mtl. Iito k fo klt fø l opføsl, poukvitt o vækst s, Wlltc / i so k sætt t uhlit pæ på bjspl- llø. Viksoh uvikl o lv tko- s. Fo hvis vi ikk føl, t vi spill oll på bjspls, så k vi jo li så ot os i si 20 si 21 CO Msit

12 t f Iuss å li l sy vsstls t vjli, ikk tt slli l, o t i fo t pcifikk fohol, so øt l t kotkt ø. s Bchbjsiljøå oiso, k, ll k bjsiljø,.k, tlf cto-cph 14 - IBN Dsk Ius Tlf CO-ius Tlf Tlf Iuss Bchbjsiljøå bjslsyt h i so 2013 st kst fokus på l fo sikkh på lvto, o fol illust såls, hvo u so lv toj skl væ sæli påpssli. Ovhols l ikk, k ispkoso ikk ok lvto. Iuss Bchbjsiljøå t ispioshæft o bjsplsvui l i o llsto viksoh 1 fli oi H bis sst ifoo o blt t CO-Mlls l Yli oplysi li på CO-iuss hjsi U-vic u Mlssvic på hjsi fobholt l lsfobu, y pjc o l fli voliftskls, o kæv t sælit psswo. Du k s tyks, kus o kofc, fli volift, OK-yt.v. OK-l, skiftholspo, CO-Mlls, CO/DI-ftl, /-vic o o, hvo u få psswo på hjsi. PJCR OG TRYKGR Kæ læs D uv f CO-Msit sist uv f it fbl på tyk. F åsskiftt uko CO-Msit li l iitlt. Fo t ø ov l t iitl fbl så stfi so ulit, to sist u i å, CO-Msit u 5 o 6, ukot bå på ppi o i iitl uv. Hvis ikk u i fobils tt u f CO-Msit h ott t lktoisk yhsbv t iitl si i i ilboks, k u slv ll i, så u ot t iitl si fov. Dt ø u v t å i på vos hjsi o klikk u i høj si itpå u Till/fl. H k u oså ll i t ll yhsbv st psslls f CO-ius. NYT FR CO-INDUTRI kiftholsbj kiftholsbj Pksk vjli fo lls, llispæstt o bj 2014 Gui l vluvlt lvto vjli o sikkh v ot, po o ftsy kiftholsbj DI o CO-ius h top i fællsskb vit pjc kiftholsbj. Pjc pksk vjli i pllæi f skiftholsbj l bu i viksoh, so t h ll ovvj t ifø skiftholsbj. D hv si l viksohs lls, Ny ui l l f vluvlt vjli o lvto Iuss Bchbjsiljøå h lvt vjli lvto - vjli o sikkh v ot, po o ftsy. Vjli ufot so fol o tt si piæt o lvtoj. llispæstt o bj l bu v ovvjls, iskussio o vtull fohli oki lttlæls o pllæi f skiftholsbj. Pjc k bslls ll owlos på Nå skl væls bj i i viksohs bstyls, skl sætts t vluvl på viksoh l t stå fo vlt. Mbj i vluvlt spill t vi oll fo, hvo vlt lttlæs, o h sto btyi fo vlts ufl. CO-ius h fo lvt pjc Gui l vluvlt, so k bus f bj i vluvl, f bjvlt bstylsspæstt o f llispæstt. Gui k bslls vi CO-iuss hjsi o k su owlos f lukk l f CO-iuss hjsi u / vic. Yli kspl k bslls vi o vjli k vi owlos f Ny fo i tkisk lsfobu o b Thos vlt so y fo fo Tkisk sfobu (T). Hu Hibo, flisfo i T Østjyl- fo fo T slo si koll Doth fløs Git Güi, i oktob ik f l, i kpvl o fospost. o ft t hv ståt i spis fo tkik, si o kostuktø i ott å. t, o hu h fokus på T s æk- b Thos ut so tkisk T s y fo v si 2001 flisfo i T Fy, o yvlt 58-åi - J vil fotsætt bjt t s. sik Ny fo i Mlfobut I slu f oktob fik Mlfobut sk ol o t sk ovskostsyst, y fo, Kst Vlbo blv s Kst Vlbo so vlt so fløs fo Jø ik Nils på yltåt fo. ls kos i lbo. Kst Vlbo h åækk O y fo vil fotsætt bjt væt hos Mls Ffoi fli æks, so opt fobuts Øst/Vst, o h fløs Jø ik Nils, oki l. h væt fo fo Mlfobut - Vi skl fostæk ists o socil sst 20 å. upi, så vi fotst k bv - D 50-åi Kst Vlbo ulæt Mlls bis i ækkføl, ust l lsfobu. polisk iflyls o sik, t tkisk uls oså fov vil stå stækt. Vi v, bliv t s bhov fo tkik i f, så bå uls o ftuls skl pioits højt, si o b Thos blt t o t. byisl. I 1999 ko Kst Vlbo l fli Øst/Vst, hvo h h fut so hholsvis kss o fo. CO-MDDR sptb si 22 CO Msit PV-ui l ius Pv-ui l ius Iuss Bchbjsiljøå h lvt vjli PV-ui l ius. D ihol bskivls f PV s f o, hvo fø PV, o si bskiv vjli fosklli to l, hvo k lv PV. Dsu kspl på sk o plch, k bus, å skl lvs PV i viksoh. Bå vjli o sk k owlos f o yli kspl k bslls på 2014/061 /-kp. 2014/062 Ivito l Tk Ås os 1. oktob 2014 i Os Coss Ct. 2014/063 bjsiljøtopø /064 bjskus fo llispæstt. 2014/065 Ny pjc o skiftholsbj. 2014/066 Ny ui l l f vluvlt. 2014/071 PV-ui l ius. 2014/070 lvto - vjli o sikkh v ot, po o ftsy. 2014/072 bjsiljøoshow /069 -kusus si 23

13 f Doth Kh Bliv klæt på l l CO-ius lby kusus i t håt l D t t t slli l, å bjspls ovvj ll h iføt l. Dfo fhol CO-ius i 2015 t kusus, klæ lt på l t lt kvt i iskussio o l på bjspls, bå fø viksoh bslutt t ifø l, o å l bliv iføt på bjspls. Kust ihol: pæsto f vist lvæktøj kst oplæshol, so bi y vikl på l Viksohsbsø Poukosspil, hvo lvæktøj pøvs f i fohol l bjsiljølov, ovskost o sbjsftl Dbt o, hvo l påvik lø o t psykisk bjsiljø Kust fi st f 2. ts l tos 5. ts 2015 på Mtlskol Jølu. Tilli l kust skl sk v hvls l it ffobu. Du k bliv lt l på FIU ott Msipost ID-.: 42428

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen

Pas på Kort. Målforhold 1:6476 Dato 29/ Signaturforklaring. Kort & Matrikelstyrelsen Ps å Kt Må 1:6476 Dt 29/6- Situi Kt & Mtistys Ditsss 1:3500 Sø Pt Sv 4 Bøsv Kus sv 42,37 t s 60 45 50 i t SKOVDYRKERNE i 2001 i 0 100 200 22 44 uu 64 æ 76 sø i i 43 40 s 2001 s s 89 Vj Bist s S 79 i Aisæs

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole

Fremtidens grønne by Jensen, Marina Bergen; Backhaus, Antje; Fryd, Ole uivsity of copha Ftis ø by Js, Maia B; Backhaus, Atj; Fy, Ol Publish i: Nå ost ko Publicatio at: 2012 Docut Vsio Folats li vsio (oft folats pf) Citatio fo publish vsio (APA): Js, M. B., Backhaus, A., &

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem:

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem: Af Mi M B J TRIN: 7.-9. kl VARIGHED: 6-8 lki FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk fæih- viål fløb fyl h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S vi v læiål kl å å læi h. D vjli iuki il fløb Øjvibi i iskiv.k il vbyi.

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere