NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Juni årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 3. august Næste nummer udkommer den 28. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Side 3 Side 4 Side 6 Side 9 Side 11 Side 14 Side 17 Side 20 Side 21 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Afdelingsformænd på kursus i samarbejde Jan holder styr på murerne Kommunalt kursus NKI vil vækste sig ud af krisen Cramo kæmper for sit navn i Danmark Struktøruddannelsen et kvalitetsstempel Fra Hovedkontoret Bygningsmateriel Grønt materiel Liftmateriel Skurvogne og moduler KUNDER Ser vice S o r timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 3. august MEDA RBEJDERE Ef te r u d dann nnelse Fo r ve ntning nger Rådgivning Jord- og anlægsmateriel ISO 9002 Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Landsdækkende udlejning Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 2

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Ledigheden svagt stigende Leder Ledigheden er svagt stigende i Dansk Formands Forening. Vi har i april måned en ledighedsprocent på kun 1,2 pct. Men vi kan se, at ledigheden er svagt stigende. Der bliver nu lavet en del nye funktioner på mit IAK. Det betyder, at medlemmer nu kan følge sagsgangen elektronisk samt følge og se de korrespondancer, der foregår, hvis man har en sag kørende i a-kassen. Medlemmerne får ligeledes en personlig kalender til brug i samarbejdet med a-kassen. Dansk Formands Forening har lagt en orientering på hjemmesiden under IAK. Dansk Formands Forening har netop afholdt seminar for de tillidsvalgte i den offentlige sektor. Det blev holdt på Odder Park Hotel, og emnet var overenskomsterne, og hvilke teknikker der kan anvendes i de forskellige forhandlingssituationer. Seminaret var godt besøgt, og alle gav udtryk for tilfredshed med udbyttet af seminaret. Dansk Formands Forening har ligeledes holdt møde med næsten alle afdelingsformændene om de nye vedtægter, om samarbejdet i regionerne og hvad der ellers rører sig i afdelingerne. Det var et særdeles konstruktivt møde, som også er omtalt i bladet. Husk at meddele kontoret i København, hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet. Det kan have betydning for kontingentet fremover. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, så jeg vil bede interesserede medlemmer læse annoncen inde i bladet. Temaet er trivslen på arbejdspladsen, og om hvorledes trivsel og arbejde forenes. Husk tilmelding til kurset er efter først til mølle princippet. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret på Prags Boulevard har ferielukket i uge 29 og 30. Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Referat fra bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 8. april 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45. Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2009 på hovedkontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen. 01. Forhandlingsprotokollen 02. Orientering vedrørende verserende sager 03. Opsigelse 04. Senioraftaler 05. Årsmøder 06. FR 07. Lederne 08. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 11. Øvrige forhold 12. Eventuelt Ad. 01: Landsformanden har været til møde i Arbejdstilsynet vedrørende de nye ID kort til alle, der arbejder indenfor bygge og anlæg, spændende at følge den videre proces. Den nye lønstatistik fra år 2008 er klar. Der er lønstigninger på ca. fem pct. til offentlige og seks pct. til privat ansatte medlemmer. Et medlem har fået sin opsigelse fra firmaet men har arbejdet uden at være omfattet af pensionsordning, selvom det er et overenskomstmæssigt krav. Sagen er nu hos Dansk Byggeri. Der er kommet en afgørelse for vort medlem, som mistede armen i arbejdsulykke. Sagen ligger hos vores jurist til gennemsyn. En kommune fastholder, at fyringen af medlem ikke var politisk, men der mangler stadig bevis, og man vil videreføre sagen. Sagen ligger hos vores advokat. Ad. 02: Vi har afholdt opfølgnings seminar i ledelse i praksis, hvor 12 medlemmer deltog. Ad. 03: Landsformanden har været til møde i to kommuner, hvor der blev talt om den nye overenskomst, og der blev 4 valgt en talsmand. Begge steder blev der opfordret til at deltage i årsmøderne. Ad. 04: Landsformanden forhandlede to senioraftaler hjem, seks måneders godtgørelse oveni deres opsigelsesvarsel på tre og seks måneder. Ad. 05: Syd- og Vestsjællands Afdeling har mistet ca. 70 medlemmer, og i Århus Afdeling var det ikke meget bedre. I Lolland Falster Afdeling blev bestyrelsen reduceret til tre medlemmer på trods af god opbakning til årsmødet. Der blev talt om en decideret sammenlægning af Syd- og Vestsjælland og Lolland-Falster Afdeling. I Midt Vest Afdeling var der stor utilfredshed med regionsarbejdet. Københavns Afdeling var der god opbakning, hvor der efterfølgende var møde med PensionDanmark og IAK vedrørende efterløn. I Randers var det en fornøjelse at være til årsmøde, men de var dog ikke tilfredse med den manglende opbakning fra regionen. På trods af den flotte messe mødte kun ganske få medlemmer op til Nordjyllands årsmøde. I Søndejylland og Vestjyllands afdelinger var der mødt mange medlemmer op, og der var en livlig diskussion om foreningen. I Vejle- Kolding Afdeling var der god opbakning til Jan Hansen. I Fyns Afdeling blev bestyrelsen reduceret til tre personer, og der var utilfredshed med regionens manglende information. Bornholms Afdeling havde den opfattelse, at den er kørt ud på et sidespor. Afdelingen savner flere møder i foreningen. Alle medlemmer der henvender sig til hovedkontoret kan få tilsendt de nye vedtægter. Ad. 06: Der var møde den 9. marts i Aalborg, hvor sagen med Lederne blev gennemgået. Næste møde er den 27. maj. Ad. 07: Lederne har skrevet ud til vores medlemmer om bidragsfri periode vedr. efterløn. Er du født mellem den 2. juli 1962 til og med den 31. december 1975 har du muligvis ret til at afholde en bidragsfri periode. Det er den a-kasse, du var medlem af pr. 31. december 2007, der skal sende breve med information om bidragsfri periode. Hvis du opfylder betingelserne, har du formentlig fået et brev fra din tidligere a- kasse, Ledernes A-kasse. Men hvis du skal have en bidragsfri periode, skal du henvende dig i din nuværende a-kasse, som er IAK.

5 Referat fra bestyrelsesmøde Der er ikke noget nyt fra Direktoratet eller Datatilsynet. Men der er rykket for aktindsigt, idet vi har hørt, at Lederne har anket sagen. Der bliver skrevet et nyt brev anbefalet, idet vi ikke har hørt noget. Ad. 08: Korrigeret årsbudget blev fremlagt. Budgettet blev gennemgået og godkendt til og med 31. marts Regnskabet for 2008 blev fremlagt og gennemgået. Det må siges at være tilfredsstillende grundet de omstændigheder, vi har haft i 2008, med medlemsafgange samt afvikling af kongres. Ad. 09: Arbejdet med målsætninger blev gennemgået. Man blev enige om at stille nogle punkter i bero. Ad. 10: Der skal indkøbes nye gaver til lageret. Dansk Formands Forening har haft besøg af Arbejdstilsynet og kontoret har fået en grøn Smiley. Ad. 11: Møde med tillidsmændene vedrørende overenskomster og forhandlingsteknik klokken den 4. maj Der er møde samme dag om aftenen på Hovborg Kro med IAK og PensionDanmark om efterløn og pension. Der blev talt om, at holde møde den 29. maj 2009 med afdelingsformændene. I første omgang skal der skrives ud til afdelingsformændene så man eventuelt kan få noget input fra dem til mødet angående de nye regioner. Landsmødet er reserveret til den 24. oktober Der vil blive arbejdet på at få udstillere til vores landsmøde. Næste møder for bestyrelsen Fredag den 19. juni 2009 Fredag den 21. august 2009 Fredag den 4. september 2009 Fredag den 2. oktober 2009 Landsrådsmøde lørdag den 24. oktober Eventuelt 5

6 Afdelingsformænd på kursus Seniorer i København I Det Kongelige Teaters Produktionshus så man bl.a. rekvisitter. Medlemmerne af Seniorklubben i Syd- og Vestsjællands Afdeling har været på tur til København, hvor begyndte med et besøg på Hovedkontoret. Herefter gik turen videre til Det Kongelige Teaters Produktionshus, der er indrettet i de gamle B&W bygninger. Her er værksteder til samtlige fag som snedker, smede, malere samt et stort lokale, hvor kulisserne kan prøveopstilles. Malerværkstedet er rigtigt stort, da baggrundstæpperne lægges ud på gulvet, og så går malerne og maler motivet med langskaftede pensler. Der ca. 50 ansatte på Produktionshuset. Derefter kørte deltagerne ned til Operahuset, hvor de gik en tur og så huset udefra samt havneområdet. Malerværkstedet er meget stort, for her lægges baggrundtæpperne ud på gulvet, hvorefter malerne kan gå i gang. Afdelingsformænd på kursus i samarbejde Relationerne og kommunikationen mellem afdelingsformændene i DFF fik en saltvandsindsprøjtning på Fyn De fleste kender hinanden godt. De har deltaget aktivt i arbejdet i Dansk Formands Forening i mange år, men i en travl hverdag kan det godt knibe med at få sendt den rigtige information videre. Derfor har nogle haft opfattelsen af, at kommunikationen og samarbejdet imellem afdelingsformændene godt kunne blive bedre. Og derfor var alle afdelingsformænd samlet til kursus på Fjeldsted Skov Kro, hvor netop samarbejde og kommunikation med afsæt i den enkelte afdelingsformand var emnet. Kursusleder var Michael Groser, der efter at have drevet egen IT-virksomhed i lidt mere end en snes år, har brugt de seneste knap 10 år på at hjælpe teams og ledere med at blive den bedste udgave af sig selv. Michael Groser arbejder som konsulent, underviser og coach med specialer i kommunikation, leder-udvikling, konfliktforebyggelse, team-udvikling og salg. Michael Groser har tidligere arbejdet sammen med 6

7 Afdelingsformænd på kursus Landsformand Kim Bøje Madsen byder velkommen til afdelingsformændene, der var samlet til kursus på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. På fl øjen ses afdelingsformændene Vagn Nordentoft (Midt & Vest), Svend Erik Petersen (Sønderjylland), Bjarne Andersen (Bornholm) og Palle Frederiksen (Fyn). På fl øjen er det fra højre vicelandsformand og afdelingsformand Lars Hansen (Lolland-Falster), bestyrelsesmedlem i Vejle-Kolding Afdeling, Per Madsen og Jørgen Hansen (Århus) Dansk Formands Forening i mange år i sin egenskab af leverandør af IT til fagforeningen på Prags Boulevard. Han kender derfor foreningen godt, og det er allerede aftalt, at Michael Groser også skal undervise på dette års kommunale kursus i uge 41, hvor Michael Jenne står for den ene del af kurset, og Michael Groser den anden. Michael Groser introducerer og underviser med fundament i Enneagrammet, tidens mest effektive persontype værktøj til udvikling af ledere og teams. Udfordret Michael Groser udfordrede afdelingsformændene fra første minut, hvor den enkelte blev bedt om at identificere tre ting, som den enkelte virkelig værdsætter ved at være afdelingsformand i DFF, og hvad motivationen er for at bestride jobbet. De fleste synes, at der er et godt netværk, godt socialt samvær og mulighed for at dele erfaringer og viden. Motivationen er at være med til at skabe resultater, sætte rammerne og være med til at forme hverdagen for medlemmerne og være med til at sætte fingeraftryk på overenskomsterne. Her mente formændene, at de er med til at gøre en forskel, fordi de viser ansvarlighed overfor fællesskabet, og fordi de er med til at støtte medlemmerne ved at varetage deres faglige og sociale interesser. I en brainstorm skulle afdelingsformændene tage stilling til tre spørgsmål, nemlig hvordan man skaber mere dialog og samarbejde, hvordan tonen, formen og strukturen er på kommunikationen og endelig hvordan man sikrer, at relevant information når ud til medlemmerne til den rette tid. Formændene kunne herefter melde sig til de enkelte grupper efter egen interesse, men de skulle alle deltage i gruppearbejdet i alle tre grupper, hvor det var tilladt at kaste alle idéer på bor- Optimal sikkerhed på byggepladsen PROTECTO NYHED I DANMARK Protecto er det nye sikkerhedsrækværkssystem fra Hünnebeck, som er udviklet på baggrund af vores mangeårige viden og erfaring med byggeplads- og stilladsmontage. Sikkerheden er naturligvis testet og dokumenteret, så Protecto bl.a. opfylder den nye EN Protecto giver optimale arbejdsforhold på byggepladsen og minimerer risikoen for faldulykker. Systemet er bygget enkelt op omkring få, solide dele og samtlige dele er varmforzinkede. 1. Fast tilspænding til underlaget, ingen vaklende stolper 2. Unikt, nyt indbygget låsesystem uden klemmelus 3+4. Fodlisteholder kan eftermonteres uden demontering af stolpe 4 Kontakt os for en demonstration eller yderligere information på telefon

8 Afdelingsformænd på kursus Fra venstre John Pedersen (København), Winnie Hansen (kasserer i Dansk Formands Forening) og Peer Nørgaard (Nordjylland) Konsulent Michael Groser havde til opgave at fortælle afdelingsformændene om bl.a. kommunikation og samarbejde. Bind en knude på et langt tov, lød en opgave i samarbejde på. Det viste sig at være vanskeligere end de fl este troede. Brainstorm gav mange gode idéer til de stillede spørgsmål. det også dem som umiddelbart ikke lod sig realisere. Derimod var det ikke tilladt at skyde andres idéer eller forslag ned. Glimrende forslag I gruppearbejdet kom der flere glimrende forslag frem. F. eks. blev det foreslået at etablere et netværk med , sms og telefon til hurtig og effektiv udsendelse af nyheder. Det blev foreslået at holde landsrådsmøderne på skift i regionerne, og at der holdes to landsrådsmøder mod det ene, som de nuværende vedtægter giver mulighed for. Det ene landsrådsmøde skulle ifølge forslaget være et rent fagligt møde. Det blev også foreslået, at regionerne skal bruge hinanden mere, f. eks. igennem regionsmøder med et højt fagligt indhold. Det blev endelig også foreslået, at nabo-foreninger med fordel kan holde årsmøder det samme sted men i hver deres lokaler. Når den faglig del er overstået, kan alle alle mødes til fælles fest for at minimere omkostningerne. Måderne til at formidle information fra foreningen til medlemmerne på kan være mange, spændende fra aviser og 8 tv til plakater på reklamesøjler, Formandsbladet som dagblad, nyhedsbreve og nyhedsmails. Projekter vedtaget Da formændene havde givet deres forslag til løsning af de stillede spørgsmål, var det tid til at prioritere og ikke mindst finde ud af, hvem der konkret skulle gøre hvad og hvornår. Brainstormen mundede ud i, at der senest den 1. september i år etableres et netværk blandt afdelingsformændene med sms, mail og telefon. Det blev desuden besluttet, at der afvikles to årlige møder for afdelingsformænd, således at forårets møde udelukkende er for afdelingsformændene, mens efterårets møde, som også kan regnes for landsmødet, er for afdelingsformændene og deres bestyrelser altså det samme forum som efter vedtægterne afvikler landsrådsmødet. Det første sociale møde holdes i foråret Endelig blev det vedtaget at holde landsrådsmøderne på skift i de forskellige regioner, at årsmøder med regionerne aftales indbyrdes mellem regionerne, og at det første møde holdes i efteråret 2009.

9 Jan holder styr på murerne Kontorbygningen på Merkurvej i Kolding er et af O. Adsbølls nyeste byggeprojekter. Jan har styr på murerne Afdelingsformanden i Vejle-Kolding Afdeling er byggepladsleder hos velrenommeret byggefirma Når fru Jensen skal have skiftet fire tegl på muren ind mod naboen, ringer hun til Jan Ove Hansen. Når advokatfirmaet skal flytte i nyt domicil, er det Jan Ove Hansen, der holder styr på de murere, der lægger stenene. Jan Ove Hansen er nemlig foruden at være ny afdelingsformand for Dansk Formands Forening i Vejle-Kolding - også byggepladsleder hos byggefirmaet O. Adsbøll & Sønner i Kolding. - Jeg står for alle om- og tilbygninger samt service og reparationer, men det er også mig, der holder styr på vore knap 50 murere, fortæller Jan Ove Hansen, der bor tæt på Vejle, men som i det meste af sit arbejdsliv har arbejdet i Kolding, hvorfra han også stammer. Servicechef Egentlig er den 49-årige afdelingsformand udlært murer, og efter at have taget en del kurser blev han servicechef hos det daværende Højgaard & Schultz. Siden skiftede han til et lignende job hos J & B Entreprise, inden han kom bag skrivebordet hos en af Koldings mest velrenommerede byggevirksomheder, O. Adsbøll & Sønner. - Da jeg arbejdede for Højgaard & Schultz blev jeg sendt ned til Gibraltar for at holde styr på murerne på et kæmpe stort byggeprojekt. Engagementet varede i tre og et halvt år, og da jeg kom hjem, tiltrådte jeg et lignende job hos J & B Entreprise i Kolding. Herefter havde jeg egentlig fået nok, og da en tidligere kollega, som var blevet ansat hos O. Adsbøll & Sønner ringede og sagde, at de havde et job til mig, afviste STILLADSSYSTEMER markedets bedste varemærker Telefon

10 Jan holder styr på murerne jeg i første omgang, men jeg lod mig overtale til at komme til et møde, og så endte jeg alligevel her, smiler Jan Ove Hansen, der da heller ikke har fortrudt, at han indlod sig på jobbet i familiefirmaet, som Ove Adsbøll stiftede i 1972, og som sønnen Bjarne Adsbøll i dag står i spidsen for. Adsbøll O. Adsbøll & Sønner A/S bygger både for erhvervskunder, offentlige og private bygherrer. Virksomheden har desuden en kloakafdeling, der håndterer mellem 600 og 800 kloakforsikringsskader om året. O. Adsbøll & Sønner A/S er autoriseret kloakmester og udfører kloakarbejde og biologiske minirenseanlæg for såvel private som offentlige myndigheder. O. Adsbøll & Sønner A/S har igennem årene opkøbt attraktive byggegrunde og udvikler som totalentreprenør selv projekter, som efterfølgende bliver solgt. O. Adsbøll & Sønner A/S udvikler gerne selv byggeprojekter, som efterfølgende bliver solgt. Her er firmaet ved at etablere vej til byggegrunde i Koldings industrikvarter. DS Semaco A/S er førende inden for korrosionsbeskyttelse og vedligeholdelse af beton og stål. Virksomheden er et selvstændigt selskab og indgår i DS Gruppen. Reparation og overfladebehandling af alle former for betonkonstruktioner er en af DS Semacos kernekompetencer. Virksomheden råder over moderne værktøjer og produktionsudstyr til staben af meget erfarne medarbejdere. Formand til Betonarbejder og Betonrenovering Rutineret, selvstændig og erfaren arbejdsleder Et spændende job i en veldrevet virksomhed Du bliver medarbejdende formand på spændende entrepriser inden for betonarbejder og betonrenovering. Du kommer til at arbejde med opgaver på broer, havneanlæg, renseanlæg, siloer mv. Du får reference til den adm. direktør og arbejder tæt sammen med din projektleder. Desuden får du løbende sparring med DS Semacos øvrige meget erfarne formænd. Som formand arbejder du med stor frihed og selvstændighed på pladser primært vest for Storebælt. Du må være indstillet på fleksible arbejdstider under hensyntagen til opgavernes karakter og vejrlig. Som formand har du selvstændigt ansvar for ansættelse og ledelse af bemandingen i dit sjak. Nøgleopgaverne er derfor: Arbejdsledelse af sjak på op til 5-6 mand Kvalitetssikring Møder med bygherrer, sikkerhedsorganisationer og underentreprenører Pladsetablering samt mindre indkøb Registrering og rapportering af timeog materialeforbrug På større opgaver evt. samarbejde med andre formænd Erfaren formand Det vigtigste er din gode og indgående erfaring med praktisk udførelse af betonarbejder og betonrenovering. En baggrund som håndværker, struktør eller konstruktør vil være en fordel, men det er ikke et krav. Som leder på pladsen motiverer og leder du sjakket. Dine folk skal have tillid til og respektere dig. Drive, overblik, et skarpt blik for detaljer, kvalitet og sikkerhed, god mandskabspleje og kommunikation er dine vigtigste redskaber. Du tilbydes Stillingen er på funktionærlignende vilkår og indeholder gode muligheder for løbende videreuddannelse. DS Semaco er en veldrevet virksomhed med megen fokus med medarbejdernes trivsel og videreuddannelse. Stillingen ønskes besat snarest muligt, men i forhold til tiltrædelsesdato venter DS Semaco gerne på den rigtige. Læs hele annoncen mærket 8273/For på Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrich B. Thorsen eller Jeanne Walkusch via mail eller på telefon Samtaler vil foregå i Århus. Send venligst din ansøgning og dit CV mærket 8273/For via denne adresse: 10

11 Kommunalt kursus KAN ARBEJDE OG TRIVSEL FORENES? Tilfører du dit arbejde værdi, og hænger det sammen med andres indsats? Kan du undgå spild, og hvad er en værdistrøm? Løses arbejdet på én gang, eller bliver det hele tiden afbrudt? Laver du arbejde, som ikke bliver brugt af nogen, og hvad er trækstyring? Hvordan bliver du bedre til det, du allerede er god til, og kan det alt sammen forenes med trivsel på arbejdspladsen? Hvad enten det er på arbejdspladsen eller i fritiden, stiller mange arbejdsledere og formænd sig selv og deres medarbejdere spørgsmål af den karakter, som dem du lige har læst. Vil du finde svarene og i øvrigt blive dygtigere til at løse de kommende års udfordringer, har Dansk Formands Forening det ultimative tilbud til dig. På det kommunale kursus i efteråret 2009 introduceres du til to af tidens stærkeste værktøjer målrettet til ledere som ønsker at begå sig inspirerende og motiverende overfor deres medarbejdere. Hvis ledere og medarbejdere stræber efter at blive den bedste udgave af sig selv dannes et solidt fundament for både skabelse og fastholdelse af trivsel. Trivsel er den væsentligste faktor for skabelse af nøgleværdier som effektivitet, produktivitet og indtjening. Trivsel er ligeledes fundament for blødere værdier som motiverende og inspirerende arbejdsmiljø samt lystbetonet samarbejde og minimal stress. Du får også lejlighed til at afprøve, hvordan en manual kan halvere tidsforbruget til en opgaves løsning, eksperimentere med dine vaneforestillinger om hvordan en opgave skal løses, og - sidst men ikke mindst viden og færdigheder på et område som omtales meget, men ikke altid på grund af faktisk viden om emnet. Deltag på det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober 2009, hvor du på tre dage bliver introduceret til Enneagrammet, som er et værktøj til ledelse og teamudvikling og til Lean-tankegangen, hvor alle de grundlæggende begreber bliver gennemgået og uddybet med eksempler og øvelser. Lean kan oversættes til trimmet, og vil du være i god form, er det aldrig for sent at komme i træning. Vil du kunne tale med og være blandt dem, der faktisk ved, hvad Lean er, kan introduktionskurset give dig den nødvendige viden og indsigt. Bliv klogere på dig selv og dine kolleger, lær noget nyt, som du vil få glæde af i mange år fremad og få en god oplevelse, når 24 medlemmer af Dansk Formands Forening mødes i Grenaa til oktober. Der er i øvrigt tradition for, at Dansk Formands Forening har et lille nyhedspunkt undervejs i kurset, og i år er der også nyt fra foreningen. Tilmelding kan ske allerede nu pr. mail til adressen eller ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kommer i næste nummer af Formandsbladet. Vi ses i Grenaa? Dansk Formands Forenings motto: Vi holder dig i front 11

12 Årsmøder 2009 PERI 12

13 Årsmøder 2009 PERI Afdelingsformand Jan Hansen, Vejle-Kolding Afdeling, afl ægger sin første beretning. 13

14 NKI vil vækste sig ud af krisen NKI vil vækste sig ud af krisen Ægteparret Pia og Carlo Andersen står bag en af landets mest fremsynede og innovative virksomheder nye planer er altid på vej i Nordjylland Pia og Carlo Andersen driver NKI Kloak & Industriservice i et tæt samarbejde. Da Carlo Andersen var færdig med 8. klasse, kunne det offentlige skolevæsen ikke lære ham mere, så han blev landmand. Hænderne er rigtigt skruet på, og bortset fra, at der mangler en finger på den ene hånd fra tiden som slagter på Nørresundby Svineslagteri, så er Carlo aldrig blevet for fin til at give en hånd med, hvis det kniber en dag i det 140 mand store firma, som han har brugt de seneste 19 år på at banke op. NKI Kloak & Industriservice er på knap 20 år vokset fra at være én ung mand og én gammel slamsuger til at være en kæmpe virksomhed, der løser en utrolig bred vifte af opgaver over hele landet og sågar lejlighedsvis i udlandet. 14 Gammel slamsuger Da jeg begyndte for mig selv, investerede jeg i en gammel slamsuger til kr. Mine forældre kautionerede hver for kr., og da de var skilt måtte jeg først til den ene og så til den anden, griner Carlo Andersen i læderstolen på kontoret på Lundeborgvej 12 i Aalborg Øst. Hverken kontoret eller chefen bærer særligt meget præg af at være chef. Carlo Andersen er iført sort t-shirt, sorte bukser og træsko akkurat som en meget stor del af de 140 medarbejdere, og det vil slet ikke være i hans ånd at forsøge at bilde læserne ind, at der er lige ryddeligt i alle hjørner. Men der er hyggeligt, og sammen med hustruen Pia, Carlo Andersen begyndte ene mand med en gammel slamsuger for 19 år siden. Her står han ved en af virksomhedens nyeste lastvogne. som han også i arbejdstiden sidder ansigt til ansigt med, har han skabt en atmosfære, der oser langt væk af familie, fællesskab og sammenhold. Og hvis man som medarbejder ikke har lyst til at bidrage til fællesskabet, både socialt og rent fagligt altså så godt og vel passe sit arbejde ja, så har man formentlig ikke udsigt til nogen lang karriere i NKI. Her er man naturligvis først og fremmest til for kunderne, men man er bestemt også til for hinanden, og ikke ret mange går forgæves til hverken Carlo eller Pia, hvis der er et problem, som skal løses, faglig eller privat, økonomisk eller til anden side. Jamen, vi må da af og til hjælpe en medarbejder med at betale en tandlægeregning. Det finder vi altid ud af, smiler Carlo Andersen, der begyndte med at tømme septiktanke for sommerhusejere i og omkring Blokhus. Iværksætter Projektet med slamsugeren siger i virkeligheden en masse om Carlo Andersen. Tankerne i hans lyse hoved døjer med at holde sig i ro. Selv om det næste år er 20 år siden, han begyndte som selvstændig, så ynder han stadig at kalde sig for iværksætter. Han nævner det aldrig med et ord, men det er tydeligt, at tiden er brugt fornuftigt, og at virksomheden går godt. Den globale finanskrise påvirker naturligvis også NKI, men foreløbig har virksomheden stort set kunnet holde sit aktivitetsniveau, og skulle det knibe, finder Carlo

15 bare på en ny idé, som han har gjort med stor succes så mange gange før. NKI tømmer stadig septiktanke, men varerne på hylderne i det tidligere Lekkerland er så mange og så forskellige, at der skal op mod 30 administrative medarbejdere til at holde styr på det hele. Aalborg Portland I 1993 tilbød jeg at løse nogle opgaver for cementfabrikken Aalborg Portland. Jeg var der i tre uger, hvor jeg praktisk talt ikke var hjemme, men arbejdet blev så godt udført, at vi i dag fast har 40 mand på arbejde på cementfabrikken, hvor vi fungerer som virksomhedens entreprenør og transportør. Når vi fejer for kommuner rundt om i hele landet, transporterer vi de tons opsuget sand hjem til Lundeborgvej, hvor vi i et avanceret vaskeanlæg vasker sandet fri for tungmetaller og andre stoffer. Det rensede sand sælger vi efterfølgende til Aalborg Portland, der kan benytte det i cementproduktionen, og fra den 1. marts i år har vi desuden oprettet en harbour-service, hvor vi forestår alt losning og lastning af de skibe, der anløber cementfabrikkernes egne havneanlæg, fortæller Carlo Andersen, der håber, at harbour-service ikke alene vil brede sig til andre havne men også til andre virksomheder som f. eks. kraftvarmeværker. Vi har jo alt grejet i forvejen, og bliver harbour-service den forventede succes, regner vi med at skulle ansætte yderligere medarbejdere på kort sigt. Mere offensive Vi ved jo godt, at der er krise. Det kan vi bl.a. mærke på aktiviteten i byggebranchen, hvor vore store entreprenørmaskiner måske ikke har helt så meget at lave som tidligere. Men vi vil ikke pibe. Vi vil vækste os ud af krisen, og vi er allerede blevet meget mere offensive i vores markedsføring og i vores kontakt med nuværende og potentielle nye kunder. Vi beskæftiger en række meget dygtige medarbejdere. Vi betaler vore folk en særdeles god løn også noget NKI vil vækste sig ud af krisen højere end de kan få de fleste andre steder, men dels arbejder de med ofte meget dyrt materiel, som kræver stor ansvarlighed, og dels beholder vi gerne vore dygtige medarbejdere, og vi tror på, at en høj løn som påskønnelse for en god indsats og for at være en aktiv del af fællesskabet er med til at styrke firmakulturen endnu mere, siger Carlo Andersen. Vi sender gerne vore medarbejdere på efteruddannelse. Vi kan tilbyde det nyeste og bedste grej i branchen. Vi har en stor kapacitet og stor volumen, og så er vi en fleksibel virksomhed, der hurtigt kan sadle om og løse alle pludseligt opståede problemer. Vi har døgnvagt i de forskellige afdelinger med tilbud om, at vi er på stedet i løbet af en time, I dette avancerede vaskeanlæg udvaskes tungmetaller og andre stoffer fra det opsugede sand. Fejemaskinerne hos NKI suger årligt tons sand op på gader og stræder i hele landet. Sandet vaskes og deponeres på Lundeborgvej i Aalborg Øst, inden det indgår i cementproduktionen på Aalborg Portland. 15

16 NKI vil vækste sig ud af krisen og jeg garanterer for, at hvis jeg ringer til fem medarbejdere sent lørdag aften, så går der ikke mere end en time fra, at de render rundt i Jomfru Ane Gade til de stiller på pladsen klar til at rykke ud, griner Carlo Andersen, der indgår i et tæt samarbejde med søsterfirmaet Leif M. Jensen på Sjælland om bl.a. slamsugning og tv-inspektion af kloakker. Virksomheden har således hele 19 topprofessionelle tv-inspektionshold med det mest moderne og avancerede udstyr. Selv om Carlo Andersen synes, at han er blevet bedre til at holde fri i hvert fald i weekenderne så går meget af hjernekapaciteten med at udtænke nye tanker. På at få idéer til nye forretningsområder, ofte baseret på noget kendt kombineret med nye måder at udnytte den kapacitet på, der findes i virksomheden i forvejen. Tunnel-vask Sammen med egne medarbejdere har han således udviklet et køretøj, der er specielt indrettet og konstrueret til at vaske tunneller med. Køretøjer er egentlig udviklet i Østrig til rengøring af landets mange alpe-tunneller, men hos NKI har man videreudviklet køretøjet, således at det kan vaske med varmt vand. Det er medvirkende til, at NKI har kontrakt med Vejdirektoratet om rengøring og forebyggende vedligeholdelse af alle tunneller og en række broer i hele landet. Tunnellerne skal rengøres otte gange om året, og Carlo Andersen ser gerne, at hans køretøj får opgaver i Øresundstunnellen og andre tunneller i udlandet. Renser landingsbaner Kreativ tankegang har også ført til, at NKI som en af meget få entreprenørvirksomheder er i stand til at løse specialopgaver i lufthavne. Når flyene lander og letter, slides dækkene voldsomt. Den varme gummi, der skrælles af dækkene, brænder sig fast i asfalten på landingsbanerne, og på et tidspunkt danner de en glat overflade, som af sikkerhedsgrunde nødvendigvis må fjernes. Carlo Andersen og NKI har udviklet et køretøj, der er i stand til at spule gummibelægningen af landingsbanerne, og det har betydet, at NKI løser opgaver i flere danske lufthavne, og at medarbejdere og køretøj sågar har været på arbejde i Tyskland og i Heathrow i London. Det ofte tætte forhold, der eksisterer mellem Pia og Carlo Andersen på den ene side og medarbejderne på den anden side har også ført til, at Carlo Andersen er gået ind i et projekt med mere socialt tilsnit. NKI har således igennem årene taget imod og beskæftiget en lang række drenge og unge mænd, som af den ene eller den anden grund var kommet skævt ind på livet. Carlos Drenge, som han ynder at kalde dem, har i NKI fået en ny start med nogle mennesker, der holder af dem og har tillid til dem. Den tillid bliver oftest betalt tilbage mange gange i form af, at drengene bliver rettet op og flere af dem fungerer i dag som stabile medarbejdere i NKI. Vi giver dem en god løn, en faderlig opdragelse og sørger for, at de får en uddannelse. Til gengæld kræver jeg, at de aldrig nogen sinde er uærlige overfor mig. Er de det, kan jeg ikke hjælpe dem, understreger Carlo Andersen. Kompetencer NKI er miljøcertificeret efter ISO standarden og sikrer sig igennem løbende efteruddannelse en velkvalificeret medarbejderstab, der kan løse alle opgaver. Virksomheden tilbyder at rense alle kloaksystemer, også de svært tilgængelige. At suge sand, sten, støv med mere fra store dybder. At højtryksrense varmevekslere på kraftvarmeværker. At foretage tv-inspektion af stikledninger fra hovedledninger. At strømpefore og reparere kloaksystemer. At foretage faldmåling af kloaksystemer. At feje og gøre rent på større arealer. I dag foregår det meste af Carlo Andersens arbejde på kontoret, men han er ikke bleg for at give gutterne en hånd med, hvis det kniber en lørdag formiddag. De store maskiner drager stadig. Carlo går gerne i haven hvis han har en minigraver med, griner Pia Andersen, der er uddannet skovingeniør og miljøtekniker. Det er ikke altid lige sjovt at være gift med Carlo, men det er i hvert fald aldrig kedeligt, bedyrer hun med et kærligt blik på ægtemanden. 16 NKI Kloak & Industriservice deltog i messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdelings årsmøde på Hotel Søparken i Aabybro.

17 Cramo kæmper for sit navn i Danmark Det internationale udlejningsfirma er blandt de største på markedet og har både private og professionelle som kunder Cramo kæmper for sit navn i Danmark I hjemlandet Finland er Cramo et brand på linje med Bang & Olufsen i Danmark. I Danmark er Cramo et af de største udlejningsfirmaer i bygge- og anlægsbranchen, men der er stadig et stykke vej endnu, før navnet Cramo bliver folkeeje. - Vi gør ellers, hvad vi kan. Cramo har 18 afdelinger spredt rundt i Danmark. Hertil kommer specialafdelinger, så vi er virkelig til stede og tæt på vore kunder, understreger afdelingsleder hos Cramo i Nordjylland, Donald Sørensen, der har mere end fordoblet omsætningen, siden han kom til Nordjylland for et år siden. Håndplukket hos en af de konkurrerende virksomheder i branchen. Bredt og dybt program - Et af Cramos forcer er, at vi har et ufatteligt bredt og dybt program af materiel. Vi har eksempelvis byggemaskiner, 2200 anlægsmaskiner, skure og containere, 9300 kontor- og skolemoduler, lifte og 200 teleskoplæssere og trucks. Vi har været Gazelle-virksomhed de seneste tre år, og i 2008 blev vi af European Rental Association kåret som landets bedste udlejningsvirksomhed, fortæller Donald Sørensen, der har fire medarbejdere i Nørresundby. - En anden af vore forcer er, at rigtigt mange af vore medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund. Hænderne vender rigtigt, og flere af os har selv siddet bag rattet på maskinerne, så vi ved godt, hvad vore kunder taler om. Vi kender også alle de gode råd og tips. Vi er ekstremt serviceminded og er til at komme i forbindelse med 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. Vi har ekspertisen, vi kan levere hurtigt, vi er fleksible og så er vi venlige og imødekommende og altid med fokus på kundens ønsker og behov. Det er vigtige parametre i en branche, der er presset hårdt af den globale finanskrise, mener Donald Sørensen. Afdelingsleder Donald Sørensen ved en fl ishugger til de grønne områder. De fleste materieludlejningsfirmaer tilbyder leje af diverse maskiner, lifte, mandskabsvogne og andet grej til bygge- og anlægsbranchen. Alt det har Cramo naturligvis også på hylderne, men der er utroligt meget mere, som man ikke umiddelbart forventer at finde. Slæbebåde - I vort omfattende katalog kan kunderne bl.a. finde alt grej til arbejde på og sågar i havnene. For eksempel slæbebåde, lige som vi driver egen maskinstation, således at vore kunder kan leje store, avancerede maskiner med eller uden fører, siger Donald Sørensen, der selv har mange års erfaring fra bran- I Nørresundby har Cramo adresse på Bøgildsmindevej. 17

18 Cramo kæmper for sit navn i Danmark chen lige fra chauffør og maskinfører over kontorarbejde samt salg og service. - Som noget relativt nyt er vi begyndt at tilbyde multiservice. Det vil sige, at vi klarer alle praktiske opgaver i forbindelse med oprettelse og drift af en byggeplads. Vi er eksempelvis totalentreprenør i forbindelse med byggeriet af det store, nye Ikea i Odense. Det vil sige, at vi klarer alt fra toiletpapir og hjertestartere til skurvogne og gravemaskiner. Fordelen for kunden er jo, at kunden kun skal ringe ét sted. Vi er med i byggeprocessen på et meget tidligt tidspunkt, således at vi kender arbejdsgangene og projektet i detaljer. Herefter skal entreprenøren ikke tænke på, hvornår der skal bestilles gravemaskine til den eller den opgave. Vi kender projektet, og ved at gravemaskinen skal bruges fra den og den uge, så entreprenøren risikerer ikke at glemme at bestille eller bestiller på et tidspunkt, hvor der ikke er brug for maskinen. Vi sørger for, at alt materiel er til stede, når det skal bruges, således at der ikke spildes penge unødigt. Klarer det praktiske - Flere og flere af vore kunder kan sagtens se fordelene ved at lade os varetage alt det praktiske, således at de selv kan koncentrere sig om det, de er bedst til, men byggebranchen er ofte meget konservativ, så vi er i gang med at bearbejde en holdningsændring, fordi de fleste selv har været vant til at bestille maskiner og andet grej, de skal bruge i forbindelse med byggeriet. Samtidig med at de har skullet klare en million andre opgaver. Opgaven for os er således at forklare, at entreprenøren skal give slip på opgaver, som han plejer at løse og som i virkeligheden måske har været en ekstra byrde for ham, fordi der var endnu et par ting, han skulle huske på. Nu kan han trygt overlade alt det til os, understreger Donald Sørensen. Blandt tilbuddene fra Cramo er også leje af biler til specifikke opgaver. Lejeperioden er minimum to måneder, og flere kunder lejer typisk en bil i hele den periode, hvor et projekt løber, og det kan være alt fra to måneder til to år. Fordelen er naturligvis, at kunden således blot afleverer bilen tilbage, når projektet er færdigt, og han ikke længere har brug for den. Tjekket Hos Cramo lægger virksomheden meget vægt på, at alt materiel, der går ud gennem porten, er tjekket og tjekket igen for fejl og mangler. I alle afdelinger er der indrettet værksted, hvor der foretages almindelige rutine-tjek. Desuden kommer alt grej naturligvis til års-eftersyn. Ved større serviceeftersyn eller reparationer har Cramo etableret to servicecentre, ét i øst og ét i vest, således at firmaet hurtigt kan rykke ud til kunder, der mod forventning måtte have problemer med en maskine. - Nærheden er vigtig for os og for kunderne. Vi skal være hurtigt på pladsen, hvis der bliver problemer med en maskine. Og det er vi, forsikrer Donald Sørensen, der hylder mottoet: - Vi har alt, og hvis vi ikke har det, så skaffer vi det. En slange tjekkes for fejl, inden den lægges på lager. På værkstedet foretages rutine-tjek af grej, inden det går ud af porten igen. 18 Grej i mange forskellige størrelser og til mange forskellige formål er lige inde og vende hos Cramo i Nørresundby, inden det transporteres ud til nye kunder.

19 Navne nyt Projektsekretær hos Cramo A/S Cecilie Schneider er ansat som projektsekretær hos Cramo A/S med koordinerende opgaver for ledelsen, bl.a. kommunikation. Hun kommer fra en stilling som direktionssekretær hos BMS, hvor hun var ansat gennem otte år. Økonomichef hos Cramo A/S Brian Berthou, 49 år, er ansat som økonomichef hos Cramo A/S. Han kommer fra en stilling hos ThyssenKrupp Elevator A/S, hvor han har været økonomichef de seneste 3½ år. Brian Berthou er uddannet HD i regnskabsvæsen og har de seneste mere end 20 år arbejdet med økonomi og regnskab. Navne nyt hos Cramo Salgs- og projektchef hos Cramo A/S Mads Blom, 39 år, er ansat som salgsog projektchef hos Cramo A/S med ansvar for projektafdelingen øst op for multiservice. Mads Blom har de seneste 10 år været ansat hos Skanska, hvor han har beskæftiget med projektudvikling og projektledelse. Han er oprindelig uddannet bygningscivilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Cecilie Schneider er ansat som projektsekretær hos Cramo A/S. Brian Berthou er ansat som økonomichef hos Cramo A/S. Mads Blom er ansat som salgs- og projektchef hos Cramo A/S. HUSK AT BOOKE din annonce til næste blad Ring på tlf ARBEJDSPLATFORME fleksibilitet i højden Telefon

20 Struktøruddannelsen et kvalitetsstempel En grundig uddannelse Da Fredrik Carlsen var færdig med skolen, vidste han ikke rigtigt, hvad han skulle gå i gang med. Hans far, der selv er uddannet murer, fortalte, at dengang han var færdig med skolen, fik han to dage til at fjumre rundt i - og så var det ellers i gang med at arbejde. - Og det synes han åbenbart også skulle gælde mig, smiler Fredrik Carlsen. For efter to dage kørte Fredriks far ham hen til et byggefirma, som var ejet af en af farens venner. - Så fik jeg en skovl i hånden, og så var det bare værsgo at gå i gang, fortæller Fredrik Carlsen. Uddannelse Han var i firmaet et årstid som arbejdsmand, men han begyndte også at tale med både kolleger og sin far om at få en uddannelse, og flere pegede på struktøruddannelsen. De fleste i Fredrik Carlsens familie er murere, og det overvejede han også selv at blive. Men hans far sagde til ham, at det kunne han altid blive bagefter. Så gik Fredrik Carlsen i gang med en uddannelse som bygningsstruktør. - Vi lærer tingene meget grundigt og systematisk og på en anden måde, end når man bare bliver kastet direkte ud i det praktiske arbejde. Vi ved mere om, hvorfor tingene lige skal gøres sådan, mener Fredrik Carlsen. - Jeg foretrækker de mindre projekter, hvor man både kommer omkring mange ting i faget men også fysisk flytter sig rundt mellem flere projekter. F.eks. har jeg for nylig arbejdet med et golfanlæg, og det var rigtigt spændende, siger Fredrik Carlsen. Vi lærer tingene meget grundigt, understreger Fredrik Carlsen. Struktøruddannelsen - et kvalitetsstempel - Det er et kvalitetsstempel at få en uddannelse som bygningsstruktør. Og vi kan ikke blive for dygtige. Det siger formand i CG Jensen, Johnny Villadsen, der har været 30 år i branchen, men først selv tog en uddannelse som bygningsstruktør, da han var voksen. Johnny Villadsen begyndte i 1977 som jord og betonarbejder, og i 1991 blev han formand. - Dengang var der ingen uddannelse inden for mit fag, fortæller han. Men i begyndelsen af 1990erne tog han selv uddannelsen, og i 1995 blev han færdig som bygningsstruktør. - Selv om jeg havde mange års praktisk erfaring, så synes jeg bestemt, at jeg lærte noget under uddannelsen. Jeg havde jo prøvet at lave mange ting før, men den teoretiske del, hvor man lærer, hvorfor man gør det lige på den måde og hvad sker, der hvis vi ikke gør det rigtigt osv, det fik jeg meget ud af. Alle voksne medarbejdere i CG Jensen bliver tilbudt at komme i lære, og i Johnny Villadsens eget sjak er det stort set alle, der har gennemgået uddannelsen som struktører. Lige nu har firmaet 12 unge lærlinge og to voksne. Alle formænd arbejder målrettet med uddannelse i firmaet. - Når firmaet viser, at vi tager uddannelse alvorligt, så smitter det af. Så gør de unge det også det er dejligt at se sådan nogle unge lærlinge få selvtillid og brede skuldre, når de gennemgår uddannelsen. De tager ansvar og er meget engagerede. Vi har her i virksomheden en virkelig god holdånd. Vi ved, at vi alle skal bidrage for at firmaet bliver en succes, siger Johnny Villadsen. 20

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere