NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Juni årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 3. august Næste nummer udkommer den 28. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Side 3 Side 4 Side 6 Side 9 Side 11 Side 14 Side 17 Side 20 Side 21 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Afdelingsformænd på kursus i samarbejde Jan holder styr på murerne Kommunalt kursus NKI vil vækste sig ud af krisen Cramo kæmper for sit navn i Danmark Struktøruddannelsen et kvalitetsstempel Fra Hovedkontoret Bygningsmateriel Grønt materiel Liftmateriel Skurvogne og moduler KUNDER Ser vice S o r timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 3. august MEDA RBEJDERE Ef te r u d dann nnelse Fo r ve ntning nger Rådgivning Jord- og anlægsmateriel ISO 9002 Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Landsdækkende udlejning Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 2

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Ledigheden svagt stigende Leder Ledigheden er svagt stigende i Dansk Formands Forening. Vi har i april måned en ledighedsprocent på kun 1,2 pct. Men vi kan se, at ledigheden er svagt stigende. Der bliver nu lavet en del nye funktioner på mit IAK. Det betyder, at medlemmer nu kan følge sagsgangen elektronisk samt følge og se de korrespondancer, der foregår, hvis man har en sag kørende i a-kassen. Medlemmerne får ligeledes en personlig kalender til brug i samarbejdet med a-kassen. Dansk Formands Forening har lagt en orientering på hjemmesiden under IAK. Dansk Formands Forening har netop afholdt seminar for de tillidsvalgte i den offentlige sektor. Det blev holdt på Odder Park Hotel, og emnet var overenskomsterne, og hvilke teknikker der kan anvendes i de forskellige forhandlingssituationer. Seminaret var godt besøgt, og alle gav udtryk for tilfredshed med udbyttet af seminaret. Dansk Formands Forening har ligeledes holdt møde med næsten alle afdelingsformændene om de nye vedtægter, om samarbejdet i regionerne og hvad der ellers rører sig i afdelingerne. Det var et særdeles konstruktivt møde, som også er omtalt i bladet. Husk at meddele kontoret i København, hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet. Det kan have betydning for kontingentet fremover. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, så jeg vil bede interesserede medlemmer læse annoncen inde i bladet. Temaet er trivslen på arbejdspladsen, og om hvorledes trivsel og arbejde forenes. Husk tilmelding til kurset er efter først til mølle princippet. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret på Prags Boulevard har ferielukket i uge 29 og 30. Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Referat fra bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 8. april 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45. Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2009 på hovedkontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen. 01. Forhandlingsprotokollen 02. Orientering vedrørende verserende sager 03. Opsigelse 04. Senioraftaler 05. Årsmøder 06. FR 07. Lederne 08. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 11. Øvrige forhold 12. Eventuelt Ad. 01: Landsformanden har været til møde i Arbejdstilsynet vedrørende de nye ID kort til alle, der arbejder indenfor bygge og anlæg, spændende at følge den videre proces. Den nye lønstatistik fra år 2008 er klar. Der er lønstigninger på ca. fem pct. til offentlige og seks pct. til privat ansatte medlemmer. Et medlem har fået sin opsigelse fra firmaet men har arbejdet uden at være omfattet af pensionsordning, selvom det er et overenskomstmæssigt krav. Sagen er nu hos Dansk Byggeri. Der er kommet en afgørelse for vort medlem, som mistede armen i arbejdsulykke. Sagen ligger hos vores jurist til gennemsyn. En kommune fastholder, at fyringen af medlem ikke var politisk, men der mangler stadig bevis, og man vil videreføre sagen. Sagen ligger hos vores advokat. Ad. 02: Vi har afholdt opfølgnings seminar i ledelse i praksis, hvor 12 medlemmer deltog. Ad. 03: Landsformanden har været til møde i to kommuner, hvor der blev talt om den nye overenskomst, og der blev 4 valgt en talsmand. Begge steder blev der opfordret til at deltage i årsmøderne. Ad. 04: Landsformanden forhandlede to senioraftaler hjem, seks måneders godtgørelse oveni deres opsigelsesvarsel på tre og seks måneder. Ad. 05: Syd- og Vestsjællands Afdeling har mistet ca. 70 medlemmer, og i Århus Afdeling var det ikke meget bedre. I Lolland Falster Afdeling blev bestyrelsen reduceret til tre medlemmer på trods af god opbakning til årsmødet. Der blev talt om en decideret sammenlægning af Syd- og Vestsjælland og Lolland-Falster Afdeling. I Midt Vest Afdeling var der stor utilfredshed med regionsarbejdet. Københavns Afdeling var der god opbakning, hvor der efterfølgende var møde med PensionDanmark og IAK vedrørende efterløn. I Randers var det en fornøjelse at være til årsmøde, men de var dog ikke tilfredse med den manglende opbakning fra regionen. På trods af den flotte messe mødte kun ganske få medlemmer op til Nordjyllands årsmøde. I Søndejylland og Vestjyllands afdelinger var der mødt mange medlemmer op, og der var en livlig diskussion om foreningen. I Vejle- Kolding Afdeling var der god opbakning til Jan Hansen. I Fyns Afdeling blev bestyrelsen reduceret til tre personer, og der var utilfredshed med regionens manglende information. Bornholms Afdeling havde den opfattelse, at den er kørt ud på et sidespor. Afdelingen savner flere møder i foreningen. Alle medlemmer der henvender sig til hovedkontoret kan få tilsendt de nye vedtægter. Ad. 06: Der var møde den 9. marts i Aalborg, hvor sagen med Lederne blev gennemgået. Næste møde er den 27. maj. Ad. 07: Lederne har skrevet ud til vores medlemmer om bidragsfri periode vedr. efterløn. Er du født mellem den 2. juli 1962 til og med den 31. december 1975 har du muligvis ret til at afholde en bidragsfri periode. Det er den a-kasse, du var medlem af pr. 31. december 2007, der skal sende breve med information om bidragsfri periode. Hvis du opfylder betingelserne, har du formentlig fået et brev fra din tidligere a- kasse, Ledernes A-kasse. Men hvis du skal have en bidragsfri periode, skal du henvende dig i din nuværende a-kasse, som er IAK.

5 Referat fra bestyrelsesmøde Der er ikke noget nyt fra Direktoratet eller Datatilsynet. Men der er rykket for aktindsigt, idet vi har hørt, at Lederne har anket sagen. Der bliver skrevet et nyt brev anbefalet, idet vi ikke har hørt noget. Ad. 08: Korrigeret årsbudget blev fremlagt. Budgettet blev gennemgået og godkendt til og med 31. marts Regnskabet for 2008 blev fremlagt og gennemgået. Det må siges at være tilfredsstillende grundet de omstændigheder, vi har haft i 2008, med medlemsafgange samt afvikling af kongres. Ad. 09: Arbejdet med målsætninger blev gennemgået. Man blev enige om at stille nogle punkter i bero. Ad. 10: Der skal indkøbes nye gaver til lageret. Dansk Formands Forening har haft besøg af Arbejdstilsynet og kontoret har fået en grøn Smiley. Ad. 11: Møde med tillidsmændene vedrørende overenskomster og forhandlingsteknik klokken den 4. maj Der er møde samme dag om aftenen på Hovborg Kro med IAK og PensionDanmark om efterløn og pension. Der blev talt om, at holde møde den 29. maj 2009 med afdelingsformændene. I første omgang skal der skrives ud til afdelingsformændene så man eventuelt kan få noget input fra dem til mødet angående de nye regioner. Landsmødet er reserveret til den 24. oktober Der vil blive arbejdet på at få udstillere til vores landsmøde. Næste møder for bestyrelsen Fredag den 19. juni 2009 Fredag den 21. august 2009 Fredag den 4. september 2009 Fredag den 2. oktober 2009 Landsrådsmøde lørdag den 24. oktober Eventuelt 5

6 Afdelingsformænd på kursus Seniorer i København I Det Kongelige Teaters Produktionshus så man bl.a. rekvisitter. Medlemmerne af Seniorklubben i Syd- og Vestsjællands Afdeling har været på tur til København, hvor begyndte med et besøg på Hovedkontoret. Herefter gik turen videre til Det Kongelige Teaters Produktionshus, der er indrettet i de gamle B&W bygninger. Her er værksteder til samtlige fag som snedker, smede, malere samt et stort lokale, hvor kulisserne kan prøveopstilles. Malerværkstedet er rigtigt stort, da baggrundstæpperne lægges ud på gulvet, og så går malerne og maler motivet med langskaftede pensler. Der ca. 50 ansatte på Produktionshuset. Derefter kørte deltagerne ned til Operahuset, hvor de gik en tur og så huset udefra samt havneområdet. Malerværkstedet er meget stort, for her lægges baggrundtæpperne ud på gulvet, hvorefter malerne kan gå i gang. Afdelingsformænd på kursus i samarbejde Relationerne og kommunikationen mellem afdelingsformændene i DFF fik en saltvandsindsprøjtning på Fyn De fleste kender hinanden godt. De har deltaget aktivt i arbejdet i Dansk Formands Forening i mange år, men i en travl hverdag kan det godt knibe med at få sendt den rigtige information videre. Derfor har nogle haft opfattelsen af, at kommunikationen og samarbejdet imellem afdelingsformændene godt kunne blive bedre. Og derfor var alle afdelingsformænd samlet til kursus på Fjeldsted Skov Kro, hvor netop samarbejde og kommunikation med afsæt i den enkelte afdelingsformand var emnet. Kursusleder var Michael Groser, der efter at have drevet egen IT-virksomhed i lidt mere end en snes år, har brugt de seneste knap 10 år på at hjælpe teams og ledere med at blive den bedste udgave af sig selv. Michael Groser arbejder som konsulent, underviser og coach med specialer i kommunikation, leder-udvikling, konfliktforebyggelse, team-udvikling og salg. Michael Groser har tidligere arbejdet sammen med 6

7 Afdelingsformænd på kursus Landsformand Kim Bøje Madsen byder velkommen til afdelingsformændene, der var samlet til kursus på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. På fl øjen ses afdelingsformændene Vagn Nordentoft (Midt & Vest), Svend Erik Petersen (Sønderjylland), Bjarne Andersen (Bornholm) og Palle Frederiksen (Fyn). På fl øjen er det fra højre vicelandsformand og afdelingsformand Lars Hansen (Lolland-Falster), bestyrelsesmedlem i Vejle-Kolding Afdeling, Per Madsen og Jørgen Hansen (Århus) Dansk Formands Forening i mange år i sin egenskab af leverandør af IT til fagforeningen på Prags Boulevard. Han kender derfor foreningen godt, og det er allerede aftalt, at Michael Groser også skal undervise på dette års kommunale kursus i uge 41, hvor Michael Jenne står for den ene del af kurset, og Michael Groser den anden. Michael Groser introducerer og underviser med fundament i Enneagrammet, tidens mest effektive persontype værktøj til udvikling af ledere og teams. Udfordret Michael Groser udfordrede afdelingsformændene fra første minut, hvor den enkelte blev bedt om at identificere tre ting, som den enkelte virkelig værdsætter ved at være afdelingsformand i DFF, og hvad motivationen er for at bestride jobbet. De fleste synes, at der er et godt netværk, godt socialt samvær og mulighed for at dele erfaringer og viden. Motivationen er at være med til at skabe resultater, sætte rammerne og være med til at forme hverdagen for medlemmerne og være med til at sætte fingeraftryk på overenskomsterne. Her mente formændene, at de er med til at gøre en forskel, fordi de viser ansvarlighed overfor fællesskabet, og fordi de er med til at støtte medlemmerne ved at varetage deres faglige og sociale interesser. I en brainstorm skulle afdelingsformændene tage stilling til tre spørgsmål, nemlig hvordan man skaber mere dialog og samarbejde, hvordan tonen, formen og strukturen er på kommunikationen og endelig hvordan man sikrer, at relevant information når ud til medlemmerne til den rette tid. Formændene kunne herefter melde sig til de enkelte grupper efter egen interesse, men de skulle alle deltage i gruppearbejdet i alle tre grupper, hvor det var tilladt at kaste alle idéer på bor- Optimal sikkerhed på byggepladsen PROTECTO NYHED I DANMARK Protecto er det nye sikkerhedsrækværkssystem fra Hünnebeck, som er udviklet på baggrund af vores mangeårige viden og erfaring med byggeplads- og stilladsmontage. Sikkerheden er naturligvis testet og dokumenteret, så Protecto bl.a. opfylder den nye EN Protecto giver optimale arbejdsforhold på byggepladsen og minimerer risikoen for faldulykker. Systemet er bygget enkelt op omkring få, solide dele og samtlige dele er varmforzinkede. 1. Fast tilspænding til underlaget, ingen vaklende stolper 2. Unikt, nyt indbygget låsesystem uden klemmelus 3+4. Fodlisteholder kan eftermonteres uden demontering af stolpe 4 Kontakt os for en demonstration eller yderligere information på telefon

8 Afdelingsformænd på kursus Fra venstre John Pedersen (København), Winnie Hansen (kasserer i Dansk Formands Forening) og Peer Nørgaard (Nordjylland) Konsulent Michael Groser havde til opgave at fortælle afdelingsformændene om bl.a. kommunikation og samarbejde. Bind en knude på et langt tov, lød en opgave i samarbejde på. Det viste sig at være vanskeligere end de fl este troede. Brainstorm gav mange gode idéer til de stillede spørgsmål. det også dem som umiddelbart ikke lod sig realisere. Derimod var det ikke tilladt at skyde andres idéer eller forslag ned. Glimrende forslag I gruppearbejdet kom der flere glimrende forslag frem. F. eks. blev det foreslået at etablere et netværk med , sms og telefon til hurtig og effektiv udsendelse af nyheder. Det blev foreslået at holde landsrådsmøderne på skift i regionerne, og at der holdes to landsrådsmøder mod det ene, som de nuværende vedtægter giver mulighed for. Det ene landsrådsmøde skulle ifølge forslaget være et rent fagligt møde. Det blev også foreslået, at regionerne skal bruge hinanden mere, f. eks. igennem regionsmøder med et højt fagligt indhold. Det blev endelig også foreslået, at nabo-foreninger med fordel kan holde årsmøder det samme sted men i hver deres lokaler. Når den faglig del er overstået, kan alle alle mødes til fælles fest for at minimere omkostningerne. Måderne til at formidle information fra foreningen til medlemmerne på kan være mange, spændende fra aviser og 8 tv til plakater på reklamesøjler, Formandsbladet som dagblad, nyhedsbreve og nyhedsmails. Projekter vedtaget Da formændene havde givet deres forslag til løsning af de stillede spørgsmål, var det tid til at prioritere og ikke mindst finde ud af, hvem der konkret skulle gøre hvad og hvornår. Brainstormen mundede ud i, at der senest den 1. september i år etableres et netværk blandt afdelingsformændene med sms, mail og telefon. Det blev desuden besluttet, at der afvikles to årlige møder for afdelingsformænd, således at forårets møde udelukkende er for afdelingsformændene, mens efterårets møde, som også kan regnes for landsmødet, er for afdelingsformændene og deres bestyrelser altså det samme forum som efter vedtægterne afvikler landsrådsmødet. Det første sociale møde holdes i foråret Endelig blev det vedtaget at holde landsrådsmøderne på skift i de forskellige regioner, at årsmøder med regionerne aftales indbyrdes mellem regionerne, og at det første møde holdes i efteråret 2009.

9 Jan holder styr på murerne Kontorbygningen på Merkurvej i Kolding er et af O. Adsbølls nyeste byggeprojekter. Jan har styr på murerne Afdelingsformanden i Vejle-Kolding Afdeling er byggepladsleder hos velrenommeret byggefirma Når fru Jensen skal have skiftet fire tegl på muren ind mod naboen, ringer hun til Jan Ove Hansen. Når advokatfirmaet skal flytte i nyt domicil, er det Jan Ove Hansen, der holder styr på de murere, der lægger stenene. Jan Ove Hansen er nemlig foruden at være ny afdelingsformand for Dansk Formands Forening i Vejle-Kolding - også byggepladsleder hos byggefirmaet O. Adsbøll & Sønner i Kolding. - Jeg står for alle om- og tilbygninger samt service og reparationer, men det er også mig, der holder styr på vore knap 50 murere, fortæller Jan Ove Hansen, der bor tæt på Vejle, men som i det meste af sit arbejdsliv har arbejdet i Kolding, hvorfra han også stammer. Servicechef Egentlig er den 49-årige afdelingsformand udlært murer, og efter at have taget en del kurser blev han servicechef hos det daværende Højgaard & Schultz. Siden skiftede han til et lignende job hos J & B Entreprise, inden han kom bag skrivebordet hos en af Koldings mest velrenommerede byggevirksomheder, O. Adsbøll & Sønner. - Da jeg arbejdede for Højgaard & Schultz blev jeg sendt ned til Gibraltar for at holde styr på murerne på et kæmpe stort byggeprojekt. Engagementet varede i tre og et halvt år, og da jeg kom hjem, tiltrådte jeg et lignende job hos J & B Entreprise i Kolding. Herefter havde jeg egentlig fået nok, og da en tidligere kollega, som var blevet ansat hos O. Adsbøll & Sønner ringede og sagde, at de havde et job til mig, afviste STILLADSSYSTEMER markedets bedste varemærker Telefon

10 Jan holder styr på murerne jeg i første omgang, men jeg lod mig overtale til at komme til et møde, og så endte jeg alligevel her, smiler Jan Ove Hansen, der da heller ikke har fortrudt, at han indlod sig på jobbet i familiefirmaet, som Ove Adsbøll stiftede i 1972, og som sønnen Bjarne Adsbøll i dag står i spidsen for. Adsbøll O. Adsbøll & Sønner A/S bygger både for erhvervskunder, offentlige og private bygherrer. Virksomheden har desuden en kloakafdeling, der håndterer mellem 600 og 800 kloakforsikringsskader om året. O. Adsbøll & Sønner A/S er autoriseret kloakmester og udfører kloakarbejde og biologiske minirenseanlæg for såvel private som offentlige myndigheder. O. Adsbøll & Sønner A/S har igennem årene opkøbt attraktive byggegrunde og udvikler som totalentreprenør selv projekter, som efterfølgende bliver solgt. O. Adsbøll & Sønner A/S udvikler gerne selv byggeprojekter, som efterfølgende bliver solgt. Her er firmaet ved at etablere vej til byggegrunde i Koldings industrikvarter. DS Semaco A/S er førende inden for korrosionsbeskyttelse og vedligeholdelse af beton og stål. Virksomheden er et selvstændigt selskab og indgår i DS Gruppen. Reparation og overfladebehandling af alle former for betonkonstruktioner er en af DS Semacos kernekompetencer. Virksomheden råder over moderne værktøjer og produktionsudstyr til staben af meget erfarne medarbejdere. Formand til Betonarbejder og Betonrenovering Rutineret, selvstændig og erfaren arbejdsleder Et spændende job i en veldrevet virksomhed Du bliver medarbejdende formand på spændende entrepriser inden for betonarbejder og betonrenovering. Du kommer til at arbejde med opgaver på broer, havneanlæg, renseanlæg, siloer mv. Du får reference til den adm. direktør og arbejder tæt sammen med din projektleder. Desuden får du løbende sparring med DS Semacos øvrige meget erfarne formænd. Som formand arbejder du med stor frihed og selvstændighed på pladser primært vest for Storebælt. Du må være indstillet på fleksible arbejdstider under hensyntagen til opgavernes karakter og vejrlig. Som formand har du selvstændigt ansvar for ansættelse og ledelse af bemandingen i dit sjak. Nøgleopgaverne er derfor: Arbejdsledelse af sjak på op til 5-6 mand Kvalitetssikring Møder med bygherrer, sikkerhedsorganisationer og underentreprenører Pladsetablering samt mindre indkøb Registrering og rapportering af timeog materialeforbrug På større opgaver evt. samarbejde med andre formænd Erfaren formand Det vigtigste er din gode og indgående erfaring med praktisk udførelse af betonarbejder og betonrenovering. En baggrund som håndværker, struktør eller konstruktør vil være en fordel, men det er ikke et krav. Som leder på pladsen motiverer og leder du sjakket. Dine folk skal have tillid til og respektere dig. Drive, overblik, et skarpt blik for detaljer, kvalitet og sikkerhed, god mandskabspleje og kommunikation er dine vigtigste redskaber. Du tilbydes Stillingen er på funktionærlignende vilkår og indeholder gode muligheder for løbende videreuddannelse. DS Semaco er en veldrevet virksomhed med megen fokus med medarbejdernes trivsel og videreuddannelse. Stillingen ønskes besat snarest muligt, men i forhold til tiltrædelsesdato venter DS Semaco gerne på den rigtige. Læs hele annoncen mærket 8273/For på Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrich B. Thorsen eller Jeanne Walkusch via mail eller på telefon Samtaler vil foregå i Århus. Send venligst din ansøgning og dit CV mærket 8273/For via denne adresse: 10

11 Kommunalt kursus KAN ARBEJDE OG TRIVSEL FORENES? Tilfører du dit arbejde værdi, og hænger det sammen med andres indsats? Kan du undgå spild, og hvad er en værdistrøm? Løses arbejdet på én gang, eller bliver det hele tiden afbrudt? Laver du arbejde, som ikke bliver brugt af nogen, og hvad er trækstyring? Hvordan bliver du bedre til det, du allerede er god til, og kan det alt sammen forenes med trivsel på arbejdspladsen? Hvad enten det er på arbejdspladsen eller i fritiden, stiller mange arbejdsledere og formænd sig selv og deres medarbejdere spørgsmål af den karakter, som dem du lige har læst. Vil du finde svarene og i øvrigt blive dygtigere til at løse de kommende års udfordringer, har Dansk Formands Forening det ultimative tilbud til dig. På det kommunale kursus i efteråret 2009 introduceres du til to af tidens stærkeste værktøjer målrettet til ledere som ønsker at begå sig inspirerende og motiverende overfor deres medarbejdere. Hvis ledere og medarbejdere stræber efter at blive den bedste udgave af sig selv dannes et solidt fundament for både skabelse og fastholdelse af trivsel. Trivsel er den væsentligste faktor for skabelse af nøgleværdier som effektivitet, produktivitet og indtjening. Trivsel er ligeledes fundament for blødere værdier som motiverende og inspirerende arbejdsmiljø samt lystbetonet samarbejde og minimal stress. Du får også lejlighed til at afprøve, hvordan en manual kan halvere tidsforbruget til en opgaves løsning, eksperimentere med dine vaneforestillinger om hvordan en opgave skal løses, og - sidst men ikke mindst viden og færdigheder på et område som omtales meget, men ikke altid på grund af faktisk viden om emnet. Deltag på det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober 2009, hvor du på tre dage bliver introduceret til Enneagrammet, som er et værktøj til ledelse og teamudvikling og til Lean-tankegangen, hvor alle de grundlæggende begreber bliver gennemgået og uddybet med eksempler og øvelser. Lean kan oversættes til trimmet, og vil du være i god form, er det aldrig for sent at komme i træning. Vil du kunne tale med og være blandt dem, der faktisk ved, hvad Lean er, kan introduktionskurset give dig den nødvendige viden og indsigt. Bliv klogere på dig selv og dine kolleger, lær noget nyt, som du vil få glæde af i mange år fremad og få en god oplevelse, når 24 medlemmer af Dansk Formands Forening mødes i Grenaa til oktober. Der er i øvrigt tradition for, at Dansk Formands Forening har et lille nyhedspunkt undervejs i kurset, og i år er der også nyt fra foreningen. Tilmelding kan ske allerede nu pr. mail til adressen eller ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kommer i næste nummer af Formandsbladet. Vi ses i Grenaa? Dansk Formands Forenings motto: Vi holder dig i front 11

12 Årsmøder 2009 PERI 12

13 Årsmøder 2009 PERI Afdelingsformand Jan Hansen, Vejle-Kolding Afdeling, afl ægger sin første beretning. 13

14 NKI vil vækste sig ud af krisen NKI vil vækste sig ud af krisen Ægteparret Pia og Carlo Andersen står bag en af landets mest fremsynede og innovative virksomheder nye planer er altid på vej i Nordjylland Pia og Carlo Andersen driver NKI Kloak & Industriservice i et tæt samarbejde. Da Carlo Andersen var færdig med 8. klasse, kunne det offentlige skolevæsen ikke lære ham mere, så han blev landmand. Hænderne er rigtigt skruet på, og bortset fra, at der mangler en finger på den ene hånd fra tiden som slagter på Nørresundby Svineslagteri, så er Carlo aldrig blevet for fin til at give en hånd med, hvis det kniber en dag i det 140 mand store firma, som han har brugt de seneste 19 år på at banke op. NKI Kloak & Industriservice er på knap 20 år vokset fra at være én ung mand og én gammel slamsuger til at være en kæmpe virksomhed, der løser en utrolig bred vifte af opgaver over hele landet og sågar lejlighedsvis i udlandet. 14 Gammel slamsuger Da jeg begyndte for mig selv, investerede jeg i en gammel slamsuger til kr. Mine forældre kautionerede hver for kr., og da de var skilt måtte jeg først til den ene og så til den anden, griner Carlo Andersen i læderstolen på kontoret på Lundeborgvej 12 i Aalborg Øst. Hverken kontoret eller chefen bærer særligt meget præg af at være chef. Carlo Andersen er iført sort t-shirt, sorte bukser og træsko akkurat som en meget stor del af de 140 medarbejdere, og det vil slet ikke være i hans ånd at forsøge at bilde læserne ind, at der er lige ryddeligt i alle hjørner. Men der er hyggeligt, og sammen med hustruen Pia, Carlo Andersen begyndte ene mand med en gammel slamsuger for 19 år siden. Her står han ved en af virksomhedens nyeste lastvogne. som han også i arbejdstiden sidder ansigt til ansigt med, har han skabt en atmosfære, der oser langt væk af familie, fællesskab og sammenhold. Og hvis man som medarbejder ikke har lyst til at bidrage til fællesskabet, både socialt og rent fagligt altså så godt og vel passe sit arbejde ja, så har man formentlig ikke udsigt til nogen lang karriere i NKI. Her er man naturligvis først og fremmest til for kunderne, men man er bestemt også til for hinanden, og ikke ret mange går forgæves til hverken Carlo eller Pia, hvis der er et problem, som skal løses, faglig eller privat, økonomisk eller til anden side. Jamen, vi må da af og til hjælpe en medarbejder med at betale en tandlægeregning. Det finder vi altid ud af, smiler Carlo Andersen, der begyndte med at tømme septiktanke for sommerhusejere i og omkring Blokhus. Iværksætter Projektet med slamsugeren siger i virkeligheden en masse om Carlo Andersen. Tankerne i hans lyse hoved døjer med at holde sig i ro. Selv om det næste år er 20 år siden, han begyndte som selvstændig, så ynder han stadig at kalde sig for iværksætter. Han nævner det aldrig med et ord, men det er tydeligt, at tiden er brugt fornuftigt, og at virksomheden går godt. Den globale finanskrise påvirker naturligvis også NKI, men foreløbig har virksomheden stort set kunnet holde sit aktivitetsniveau, og skulle det knibe, finder Carlo

15 bare på en ny idé, som han har gjort med stor succes så mange gange før. NKI tømmer stadig septiktanke, men varerne på hylderne i det tidligere Lekkerland er så mange og så forskellige, at der skal op mod 30 administrative medarbejdere til at holde styr på det hele. Aalborg Portland I 1993 tilbød jeg at løse nogle opgaver for cementfabrikken Aalborg Portland. Jeg var der i tre uger, hvor jeg praktisk talt ikke var hjemme, men arbejdet blev så godt udført, at vi i dag fast har 40 mand på arbejde på cementfabrikken, hvor vi fungerer som virksomhedens entreprenør og transportør. Når vi fejer for kommuner rundt om i hele landet, transporterer vi de tons opsuget sand hjem til Lundeborgvej, hvor vi i et avanceret vaskeanlæg vasker sandet fri for tungmetaller og andre stoffer. Det rensede sand sælger vi efterfølgende til Aalborg Portland, der kan benytte det i cementproduktionen, og fra den 1. marts i år har vi desuden oprettet en harbour-service, hvor vi forestår alt losning og lastning af de skibe, der anløber cementfabrikkernes egne havneanlæg, fortæller Carlo Andersen, der håber, at harbour-service ikke alene vil brede sig til andre havne men også til andre virksomheder som f. eks. kraftvarmeværker. Vi har jo alt grejet i forvejen, og bliver harbour-service den forventede succes, regner vi med at skulle ansætte yderligere medarbejdere på kort sigt. Mere offensive Vi ved jo godt, at der er krise. Det kan vi bl.a. mærke på aktiviteten i byggebranchen, hvor vore store entreprenørmaskiner måske ikke har helt så meget at lave som tidligere. Men vi vil ikke pibe. Vi vil vækste os ud af krisen, og vi er allerede blevet meget mere offensive i vores markedsføring og i vores kontakt med nuværende og potentielle nye kunder. Vi beskæftiger en række meget dygtige medarbejdere. Vi betaler vore folk en særdeles god løn også noget NKI vil vækste sig ud af krisen højere end de kan få de fleste andre steder, men dels arbejder de med ofte meget dyrt materiel, som kræver stor ansvarlighed, og dels beholder vi gerne vore dygtige medarbejdere, og vi tror på, at en høj løn som påskønnelse for en god indsats og for at være en aktiv del af fællesskabet er med til at styrke firmakulturen endnu mere, siger Carlo Andersen. Vi sender gerne vore medarbejdere på efteruddannelse. Vi kan tilbyde det nyeste og bedste grej i branchen. Vi har en stor kapacitet og stor volumen, og så er vi en fleksibel virksomhed, der hurtigt kan sadle om og løse alle pludseligt opståede problemer. Vi har døgnvagt i de forskellige afdelinger med tilbud om, at vi er på stedet i løbet af en time, I dette avancerede vaskeanlæg udvaskes tungmetaller og andre stoffer fra det opsugede sand. Fejemaskinerne hos NKI suger årligt tons sand op på gader og stræder i hele landet. Sandet vaskes og deponeres på Lundeborgvej i Aalborg Øst, inden det indgår i cementproduktionen på Aalborg Portland. 15

16 NKI vil vækste sig ud af krisen og jeg garanterer for, at hvis jeg ringer til fem medarbejdere sent lørdag aften, så går der ikke mere end en time fra, at de render rundt i Jomfru Ane Gade til de stiller på pladsen klar til at rykke ud, griner Carlo Andersen, der indgår i et tæt samarbejde med søsterfirmaet Leif M. Jensen på Sjælland om bl.a. slamsugning og tv-inspektion af kloakker. Virksomheden har således hele 19 topprofessionelle tv-inspektionshold med det mest moderne og avancerede udstyr. Selv om Carlo Andersen synes, at han er blevet bedre til at holde fri i hvert fald i weekenderne så går meget af hjernekapaciteten med at udtænke nye tanker. På at få idéer til nye forretningsområder, ofte baseret på noget kendt kombineret med nye måder at udnytte den kapacitet på, der findes i virksomheden i forvejen. Tunnel-vask Sammen med egne medarbejdere har han således udviklet et køretøj, der er specielt indrettet og konstrueret til at vaske tunneller med. Køretøjer er egentlig udviklet i Østrig til rengøring af landets mange alpe-tunneller, men hos NKI har man videreudviklet køretøjet, således at det kan vaske med varmt vand. Det er medvirkende til, at NKI har kontrakt med Vejdirektoratet om rengøring og forebyggende vedligeholdelse af alle tunneller og en række broer i hele landet. Tunnellerne skal rengøres otte gange om året, og Carlo Andersen ser gerne, at hans køretøj får opgaver i Øresundstunnellen og andre tunneller i udlandet. Renser landingsbaner Kreativ tankegang har også ført til, at NKI som en af meget få entreprenørvirksomheder er i stand til at løse specialopgaver i lufthavne. Når flyene lander og letter, slides dækkene voldsomt. Den varme gummi, der skrælles af dækkene, brænder sig fast i asfalten på landingsbanerne, og på et tidspunkt danner de en glat overflade, som af sikkerhedsgrunde nødvendigvis må fjernes. Carlo Andersen og NKI har udviklet et køretøj, der er i stand til at spule gummibelægningen af landingsbanerne, og det har betydet, at NKI løser opgaver i flere danske lufthavne, og at medarbejdere og køretøj sågar har været på arbejde i Tyskland og i Heathrow i London. Det ofte tætte forhold, der eksisterer mellem Pia og Carlo Andersen på den ene side og medarbejderne på den anden side har også ført til, at Carlo Andersen er gået ind i et projekt med mere socialt tilsnit. NKI har således igennem årene taget imod og beskæftiget en lang række drenge og unge mænd, som af den ene eller den anden grund var kommet skævt ind på livet. Carlos Drenge, som han ynder at kalde dem, har i NKI fået en ny start med nogle mennesker, der holder af dem og har tillid til dem. Den tillid bliver oftest betalt tilbage mange gange i form af, at drengene bliver rettet op og flere af dem fungerer i dag som stabile medarbejdere i NKI. Vi giver dem en god løn, en faderlig opdragelse og sørger for, at de får en uddannelse. Til gengæld kræver jeg, at de aldrig nogen sinde er uærlige overfor mig. Er de det, kan jeg ikke hjælpe dem, understreger Carlo Andersen. Kompetencer NKI er miljøcertificeret efter ISO standarden og sikrer sig igennem løbende efteruddannelse en velkvalificeret medarbejderstab, der kan løse alle opgaver. Virksomheden tilbyder at rense alle kloaksystemer, også de svært tilgængelige. At suge sand, sten, støv med mere fra store dybder. At højtryksrense varmevekslere på kraftvarmeværker. At foretage tv-inspektion af stikledninger fra hovedledninger. At strømpefore og reparere kloaksystemer. At foretage faldmåling af kloaksystemer. At feje og gøre rent på større arealer. I dag foregår det meste af Carlo Andersens arbejde på kontoret, men han er ikke bleg for at give gutterne en hånd med, hvis det kniber en lørdag formiddag. De store maskiner drager stadig. Carlo går gerne i haven hvis han har en minigraver med, griner Pia Andersen, der er uddannet skovingeniør og miljøtekniker. Det er ikke altid lige sjovt at være gift med Carlo, men det er i hvert fald aldrig kedeligt, bedyrer hun med et kærligt blik på ægtemanden. 16 NKI Kloak & Industriservice deltog i messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdelings årsmøde på Hotel Søparken i Aabybro.

17 Cramo kæmper for sit navn i Danmark Det internationale udlejningsfirma er blandt de største på markedet og har både private og professionelle som kunder Cramo kæmper for sit navn i Danmark I hjemlandet Finland er Cramo et brand på linje med Bang & Olufsen i Danmark. I Danmark er Cramo et af de største udlejningsfirmaer i bygge- og anlægsbranchen, men der er stadig et stykke vej endnu, før navnet Cramo bliver folkeeje. - Vi gør ellers, hvad vi kan. Cramo har 18 afdelinger spredt rundt i Danmark. Hertil kommer specialafdelinger, så vi er virkelig til stede og tæt på vore kunder, understreger afdelingsleder hos Cramo i Nordjylland, Donald Sørensen, der har mere end fordoblet omsætningen, siden han kom til Nordjylland for et år siden. Håndplukket hos en af de konkurrerende virksomheder i branchen. Bredt og dybt program - Et af Cramos forcer er, at vi har et ufatteligt bredt og dybt program af materiel. Vi har eksempelvis byggemaskiner, 2200 anlægsmaskiner, skure og containere, 9300 kontor- og skolemoduler, lifte og 200 teleskoplæssere og trucks. Vi har været Gazelle-virksomhed de seneste tre år, og i 2008 blev vi af European Rental Association kåret som landets bedste udlejningsvirksomhed, fortæller Donald Sørensen, der har fire medarbejdere i Nørresundby. - En anden af vore forcer er, at rigtigt mange af vore medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund. Hænderne vender rigtigt, og flere af os har selv siddet bag rattet på maskinerne, så vi ved godt, hvad vore kunder taler om. Vi kender også alle de gode råd og tips. Vi er ekstremt serviceminded og er til at komme i forbindelse med 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. Vi har ekspertisen, vi kan levere hurtigt, vi er fleksible og så er vi venlige og imødekommende og altid med fokus på kundens ønsker og behov. Det er vigtige parametre i en branche, der er presset hårdt af den globale finanskrise, mener Donald Sørensen. Afdelingsleder Donald Sørensen ved en fl ishugger til de grønne områder. De fleste materieludlejningsfirmaer tilbyder leje af diverse maskiner, lifte, mandskabsvogne og andet grej til bygge- og anlægsbranchen. Alt det har Cramo naturligvis også på hylderne, men der er utroligt meget mere, som man ikke umiddelbart forventer at finde. Slæbebåde - I vort omfattende katalog kan kunderne bl.a. finde alt grej til arbejde på og sågar i havnene. For eksempel slæbebåde, lige som vi driver egen maskinstation, således at vore kunder kan leje store, avancerede maskiner med eller uden fører, siger Donald Sørensen, der selv har mange års erfaring fra bran- I Nørresundby har Cramo adresse på Bøgildsmindevej. 17

18 Cramo kæmper for sit navn i Danmark chen lige fra chauffør og maskinfører over kontorarbejde samt salg og service. - Som noget relativt nyt er vi begyndt at tilbyde multiservice. Det vil sige, at vi klarer alle praktiske opgaver i forbindelse med oprettelse og drift af en byggeplads. Vi er eksempelvis totalentreprenør i forbindelse med byggeriet af det store, nye Ikea i Odense. Det vil sige, at vi klarer alt fra toiletpapir og hjertestartere til skurvogne og gravemaskiner. Fordelen for kunden er jo, at kunden kun skal ringe ét sted. Vi er med i byggeprocessen på et meget tidligt tidspunkt, således at vi kender arbejdsgangene og projektet i detaljer. Herefter skal entreprenøren ikke tænke på, hvornår der skal bestilles gravemaskine til den eller den opgave. Vi kender projektet, og ved at gravemaskinen skal bruges fra den og den uge, så entreprenøren risikerer ikke at glemme at bestille eller bestiller på et tidspunkt, hvor der ikke er brug for maskinen. Vi sørger for, at alt materiel er til stede, når det skal bruges, således at der ikke spildes penge unødigt. Klarer det praktiske - Flere og flere af vore kunder kan sagtens se fordelene ved at lade os varetage alt det praktiske, således at de selv kan koncentrere sig om det, de er bedst til, men byggebranchen er ofte meget konservativ, så vi er i gang med at bearbejde en holdningsændring, fordi de fleste selv har været vant til at bestille maskiner og andet grej, de skal bruge i forbindelse med byggeriet. Samtidig med at de har skullet klare en million andre opgaver. Opgaven for os er således at forklare, at entreprenøren skal give slip på opgaver, som han plejer at løse og som i virkeligheden måske har været en ekstra byrde for ham, fordi der var endnu et par ting, han skulle huske på. Nu kan han trygt overlade alt det til os, understreger Donald Sørensen. Blandt tilbuddene fra Cramo er også leje af biler til specifikke opgaver. Lejeperioden er minimum to måneder, og flere kunder lejer typisk en bil i hele den periode, hvor et projekt løber, og det kan være alt fra to måneder til to år. Fordelen er naturligvis, at kunden således blot afleverer bilen tilbage, når projektet er færdigt, og han ikke længere har brug for den. Tjekket Hos Cramo lægger virksomheden meget vægt på, at alt materiel, der går ud gennem porten, er tjekket og tjekket igen for fejl og mangler. I alle afdelinger er der indrettet værksted, hvor der foretages almindelige rutine-tjek. Desuden kommer alt grej naturligvis til års-eftersyn. Ved større serviceeftersyn eller reparationer har Cramo etableret to servicecentre, ét i øst og ét i vest, således at firmaet hurtigt kan rykke ud til kunder, der mod forventning måtte have problemer med en maskine. - Nærheden er vigtig for os og for kunderne. Vi skal være hurtigt på pladsen, hvis der bliver problemer med en maskine. Og det er vi, forsikrer Donald Sørensen, der hylder mottoet: - Vi har alt, og hvis vi ikke har det, så skaffer vi det. En slange tjekkes for fejl, inden den lægges på lager. På værkstedet foretages rutine-tjek af grej, inden det går ud af porten igen. 18 Grej i mange forskellige størrelser og til mange forskellige formål er lige inde og vende hos Cramo i Nørresundby, inden det transporteres ud til nye kunder.

19 Navne nyt Projektsekretær hos Cramo A/S Cecilie Schneider er ansat som projektsekretær hos Cramo A/S med koordinerende opgaver for ledelsen, bl.a. kommunikation. Hun kommer fra en stilling som direktionssekretær hos BMS, hvor hun var ansat gennem otte år. Økonomichef hos Cramo A/S Brian Berthou, 49 år, er ansat som økonomichef hos Cramo A/S. Han kommer fra en stilling hos ThyssenKrupp Elevator A/S, hvor han har været økonomichef de seneste 3½ år. Brian Berthou er uddannet HD i regnskabsvæsen og har de seneste mere end 20 år arbejdet med økonomi og regnskab. Navne nyt hos Cramo Salgs- og projektchef hos Cramo A/S Mads Blom, 39 år, er ansat som salgsog projektchef hos Cramo A/S med ansvar for projektafdelingen øst op for multiservice. Mads Blom har de seneste 10 år været ansat hos Skanska, hvor han har beskæftiget med projektudvikling og projektledelse. Han er oprindelig uddannet bygningscivilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Cecilie Schneider er ansat som projektsekretær hos Cramo A/S. Brian Berthou er ansat som økonomichef hos Cramo A/S. Mads Blom er ansat som salgs- og projektchef hos Cramo A/S. HUSK AT BOOKE din annonce til næste blad Ring på tlf ARBEJDSPLATFORME fleksibilitet i højden Telefon

20 Struktøruddannelsen et kvalitetsstempel En grundig uddannelse Da Fredrik Carlsen var færdig med skolen, vidste han ikke rigtigt, hvad han skulle gå i gang med. Hans far, der selv er uddannet murer, fortalte, at dengang han var færdig med skolen, fik han to dage til at fjumre rundt i - og så var det ellers i gang med at arbejde. - Og det synes han åbenbart også skulle gælde mig, smiler Fredrik Carlsen. For efter to dage kørte Fredriks far ham hen til et byggefirma, som var ejet af en af farens venner. - Så fik jeg en skovl i hånden, og så var det bare værsgo at gå i gang, fortæller Fredrik Carlsen. Uddannelse Han var i firmaet et årstid som arbejdsmand, men han begyndte også at tale med både kolleger og sin far om at få en uddannelse, og flere pegede på struktøruddannelsen. De fleste i Fredrik Carlsens familie er murere, og det overvejede han også selv at blive. Men hans far sagde til ham, at det kunne han altid blive bagefter. Så gik Fredrik Carlsen i gang med en uddannelse som bygningsstruktør. - Vi lærer tingene meget grundigt og systematisk og på en anden måde, end når man bare bliver kastet direkte ud i det praktiske arbejde. Vi ved mere om, hvorfor tingene lige skal gøres sådan, mener Fredrik Carlsen. - Jeg foretrækker de mindre projekter, hvor man både kommer omkring mange ting i faget men også fysisk flytter sig rundt mellem flere projekter. F.eks. har jeg for nylig arbejdet med et golfanlæg, og det var rigtigt spændende, siger Fredrik Carlsen. Vi lærer tingene meget grundigt, understreger Fredrik Carlsen. Struktøruddannelsen - et kvalitetsstempel - Det er et kvalitetsstempel at få en uddannelse som bygningsstruktør. Og vi kan ikke blive for dygtige. Det siger formand i CG Jensen, Johnny Villadsen, der har været 30 år i branchen, men først selv tog en uddannelse som bygningsstruktør, da han var voksen. Johnny Villadsen begyndte i 1977 som jord og betonarbejder, og i 1991 blev han formand. - Dengang var der ingen uddannelse inden for mit fag, fortæller han. Men i begyndelsen af 1990erne tog han selv uddannelsen, og i 1995 blev han færdig som bygningsstruktør. - Selv om jeg havde mange års praktisk erfaring, så synes jeg bestemt, at jeg lærte noget under uddannelsen. Jeg havde jo prøvet at lave mange ting før, men den teoretiske del, hvor man lærer, hvorfor man gør det lige på den måde og hvad sker, der hvis vi ikke gør det rigtigt osv, det fik jeg meget ud af. Alle voksne medarbejdere i CG Jensen bliver tilbudt at komme i lære, og i Johnny Villadsens eget sjak er det stort set alle, der har gennemgået uddannelsen som struktører. Lige nu har firmaet 12 unge lærlinge og to voksne. Alle formænd arbejder målrettet med uddannelse i firmaet. - Når firmaet viser, at vi tager uddannelse alvorligt, så smitter det af. Så gør de unge det også det er dejligt at se sådan nogle unge lærlinge få selvtillid og brede skuldre, når de gennemgår uddannelsen. De tager ansvar og er meget engagerede. Vi har her i virksomheden en virkelig god holdånd. Vi ved, at vi alle skal bidrage for at firmaet bliver en succes, siger Johnny Villadsen. 20

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015 SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september FOA AALBORG PO/pn FiU-nr. 9501-15-24-04 Referat fra sektorbestyrelseskonference 21. og 22. september, på Rønnes Hotel, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. Til stede:

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen

Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Information om faglig sagsbehandling a-skade- og social sagsbehandling a-kassen Fødevareforbundet NNF efter den 1. oktober 2013 Information til tillidsvalgte om fællesskabsløsninger indenfor faglige sagsbehandling,

Læs mere

Brochure32_LLTransport.indd 1 27/07/10 21.11

Brochure32_LLTransport.indd 1 27/07/10 21.11 Brochure32_LLTransport.indd 1 27/07/10 21.11 INDHOLDSFORTEGNELSE LL Transport 3 Kranservice 4 Specialkranservice 6 Trælastkørsel og Godstransport 8 Entrepernørkørsel 10 Containerservice 12 Slamsugerservice

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

PensionDanmark sundhedsordning

PensionDanmark sundhedsordning PensionDanmark sundhedsordning Konference om Sundhed i Muskler og Led hele arbejdslivet - NFA 8. Juni 2017, Sundhedsdirektør Kent Jensen PensionDanmark kort fortalt 695.000 medlemmer - heraf 380.000 aktive

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

Dokumentation: Arbejdsgivere står fast Her korte uddrag fra Fagbladet/sid.dk's

Dokumentation: Arbejdsgivere står fast Her korte uddrag fra Fagbladet/sid.dk's Dokumentation: Arbejdsgivere står fast Her korte uddrag fra Fagbladet/sid.dk's første interview med 14 arbejdsgivere, der ifølge integrationsminister Bertel Haarders (V) liste tilbyder en praktikplads

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde.

2) Godkendelse af dagsorden Vi forventer ikke at kunne nå alle punkter og vil undervejs prioritere de punkter, som må udsættes til næste møde. DVL Aarhus afdeling Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2014 TID: den 27. august 2014 kl. 19 22 STED: Carl Blochs Gade 28, Aarhus C TIL STEDE: Niels Bo Rasmussen, Tommy Pedersen, Lisbet Hallum,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere