NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk"

Transkript

1 Juni årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 3. august Næste nummer udkommer den 28. august Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Side 3 Side 4 Side 6 Side 9 Side 11 Side 14 Side 17 Side 20 Side 21 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Afdelingsformænd på kursus i samarbejde Jan holder styr på murerne Kommunalt kursus NKI vil vækste sig ud af krisen Cramo kæmper for sit navn i Danmark Struktøruddannelsen et kvalitetsstempel Fra Hovedkontoret Bygningsmateriel Grønt materiel Liftmateriel Skurvogne og moduler KUNDER Ser vice S o r timent Fleksibil ilitet Stabil ilitet Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 3. august MEDA RBEJDERE Ef te r u d dann nnelse Fo r ve ntning nger Rådgivning Jord- og anlægsmateriel ISO 9002 Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Landsdækkende udlejning Aalborg Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Odense Roskilde Rødekro Sakskøbing Slagelse Sønderborg Vassingerød Viborg Århus 2

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Ledigheden svagt stigende Leder Ledigheden er svagt stigende i Dansk Formands Forening. Vi har i april måned en ledighedsprocent på kun 1,2 pct. Men vi kan se, at ledigheden er svagt stigende. Der bliver nu lavet en del nye funktioner på mit IAK. Det betyder, at medlemmer nu kan følge sagsgangen elektronisk samt følge og se de korrespondancer, der foregår, hvis man har en sag kørende i a-kassen. Medlemmerne får ligeledes en personlig kalender til brug i samarbejdet med a-kassen. Dansk Formands Forening har lagt en orientering på hjemmesiden under IAK. Dansk Formands Forening har netop afholdt seminar for de tillidsvalgte i den offentlige sektor. Det blev holdt på Odder Park Hotel, og emnet var overenskomsterne, og hvilke teknikker der kan anvendes i de forskellige forhandlingssituationer. Seminaret var godt besøgt, og alle gav udtryk for tilfredshed med udbyttet af seminaret. Dansk Formands Forening har ligeledes holdt møde med næsten alle afdelingsformændene om de nye vedtægter, om samarbejdet i regionerne og hvad der ellers rører sig i afdelingerne. Det var et særdeles konstruktivt møde, som også er omtalt i bladet. Husk at meddele kontoret i København, hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet. Det kan have betydning for kontingentet fremover. Vi har nu fået programmet til det kommunale kursus sat op, så jeg vil bede interesserede medlemmer læse annoncen inde i bladet. Temaet er trivslen på arbejdspladsen, og om hvorledes trivsel og arbejde forenes. Husk tilmelding til kurset er efter først til mølle princippet. Til slut vil jeg ønske alle en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret på Prags Boulevard har ferielukket i uge 29 og 30. Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Referat fra bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 8. april 2009 på Hovedkontoret, Prags Boulevard 45. Forhandlingsprotokollen Der var ikke kommet indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2009 på hovedkontoret, hvorefter landsformanden underskrev protokollen. 01. Forhandlingsprotokollen 02. Orientering vedrørende verserende sager 03. Opsigelse 04. Senioraftaler 05. Årsmøder 06. FR 07. Lederne 08. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 11. Øvrige forhold 12. Eventuelt Ad. 01: Landsformanden har været til møde i Arbejdstilsynet vedrørende de nye ID kort til alle, der arbejder indenfor bygge og anlæg, spændende at følge den videre proces. Den nye lønstatistik fra år 2008 er klar. Der er lønstigninger på ca. fem pct. til offentlige og seks pct. til privat ansatte medlemmer. Et medlem har fået sin opsigelse fra firmaet men har arbejdet uden at være omfattet af pensionsordning, selvom det er et overenskomstmæssigt krav. Sagen er nu hos Dansk Byggeri. Der er kommet en afgørelse for vort medlem, som mistede armen i arbejdsulykke. Sagen ligger hos vores jurist til gennemsyn. En kommune fastholder, at fyringen af medlem ikke var politisk, men der mangler stadig bevis, og man vil videreføre sagen. Sagen ligger hos vores advokat. Ad. 02: Vi har afholdt opfølgnings seminar i ledelse i praksis, hvor 12 medlemmer deltog. Ad. 03: Landsformanden har været til møde i to kommuner, hvor der blev talt om den nye overenskomst, og der blev 4 valgt en talsmand. Begge steder blev der opfordret til at deltage i årsmøderne. Ad. 04: Landsformanden forhandlede to senioraftaler hjem, seks måneders godtgørelse oveni deres opsigelsesvarsel på tre og seks måneder. Ad. 05: Syd- og Vestsjællands Afdeling har mistet ca. 70 medlemmer, og i Århus Afdeling var det ikke meget bedre. I Lolland Falster Afdeling blev bestyrelsen reduceret til tre medlemmer på trods af god opbakning til årsmødet. Der blev talt om en decideret sammenlægning af Syd- og Vestsjælland og Lolland-Falster Afdeling. I Midt Vest Afdeling var der stor utilfredshed med regionsarbejdet. Københavns Afdeling var der god opbakning, hvor der efterfølgende var møde med PensionDanmark og IAK vedrørende efterløn. I Randers var det en fornøjelse at være til årsmøde, men de var dog ikke tilfredse med den manglende opbakning fra regionen. På trods af den flotte messe mødte kun ganske få medlemmer op til Nordjyllands årsmøde. I Søndejylland og Vestjyllands afdelinger var der mødt mange medlemmer op, og der var en livlig diskussion om foreningen. I Vejle- Kolding Afdeling var der god opbakning til Jan Hansen. I Fyns Afdeling blev bestyrelsen reduceret til tre personer, og der var utilfredshed med regionens manglende information. Bornholms Afdeling havde den opfattelse, at den er kørt ud på et sidespor. Afdelingen savner flere møder i foreningen. Alle medlemmer der henvender sig til hovedkontoret kan få tilsendt de nye vedtægter. Ad. 06: Der var møde den 9. marts i Aalborg, hvor sagen med Lederne blev gennemgået. Næste møde er den 27. maj. Ad. 07: Lederne har skrevet ud til vores medlemmer om bidragsfri periode vedr. efterløn. Er du født mellem den 2. juli 1962 til og med den 31. december 1975 har du muligvis ret til at afholde en bidragsfri periode. Det er den a-kasse, du var medlem af pr. 31. december 2007, der skal sende breve med information om bidragsfri periode. Hvis du opfylder betingelserne, har du formentlig fået et brev fra din tidligere a- kasse, Ledernes A-kasse. Men hvis du skal have en bidragsfri periode, skal du henvende dig i din nuværende a-kasse, som er IAK.

5 Referat fra bestyrelsesmøde Der er ikke noget nyt fra Direktoratet eller Datatilsynet. Men der er rykket for aktindsigt, idet vi har hørt, at Lederne har anket sagen. Der bliver skrevet et nyt brev anbefalet, idet vi ikke har hørt noget. Ad. 08: Korrigeret årsbudget blev fremlagt. Budgettet blev gennemgået og godkendt til og med 31. marts Regnskabet for 2008 blev fremlagt og gennemgået. Det må siges at være tilfredsstillende grundet de omstændigheder, vi har haft i 2008, med medlemsafgange samt afvikling af kongres. Ad. 09: Arbejdet med målsætninger blev gennemgået. Man blev enige om at stille nogle punkter i bero. Ad. 10: Der skal indkøbes nye gaver til lageret. Dansk Formands Forening har haft besøg af Arbejdstilsynet og kontoret har fået en grøn Smiley. Ad. 11: Møde med tillidsmændene vedrørende overenskomster og forhandlingsteknik klokken den 4. maj Der er møde samme dag om aftenen på Hovborg Kro med IAK og PensionDanmark om efterløn og pension. Der blev talt om, at holde møde den 29. maj 2009 med afdelingsformændene. I første omgang skal der skrives ud til afdelingsformændene så man eventuelt kan få noget input fra dem til mødet angående de nye regioner. Landsmødet er reserveret til den 24. oktober Der vil blive arbejdet på at få udstillere til vores landsmøde. Næste møder for bestyrelsen Fredag den 19. juni 2009 Fredag den 21. august 2009 Fredag den 4. september 2009 Fredag den 2. oktober 2009 Landsrådsmøde lørdag den 24. oktober Eventuelt 5

6 Afdelingsformænd på kursus Seniorer i København I Det Kongelige Teaters Produktionshus så man bl.a. rekvisitter. Medlemmerne af Seniorklubben i Syd- og Vestsjællands Afdeling har været på tur til København, hvor begyndte med et besøg på Hovedkontoret. Herefter gik turen videre til Det Kongelige Teaters Produktionshus, der er indrettet i de gamle B&W bygninger. Her er værksteder til samtlige fag som snedker, smede, malere samt et stort lokale, hvor kulisserne kan prøveopstilles. Malerværkstedet er rigtigt stort, da baggrundstæpperne lægges ud på gulvet, og så går malerne og maler motivet med langskaftede pensler. Der ca. 50 ansatte på Produktionshuset. Derefter kørte deltagerne ned til Operahuset, hvor de gik en tur og så huset udefra samt havneområdet. Malerværkstedet er meget stort, for her lægges baggrundtæpperne ud på gulvet, hvorefter malerne kan gå i gang. Afdelingsformænd på kursus i samarbejde Relationerne og kommunikationen mellem afdelingsformændene i DFF fik en saltvandsindsprøjtning på Fyn De fleste kender hinanden godt. De har deltaget aktivt i arbejdet i Dansk Formands Forening i mange år, men i en travl hverdag kan det godt knibe med at få sendt den rigtige information videre. Derfor har nogle haft opfattelsen af, at kommunikationen og samarbejdet imellem afdelingsformændene godt kunne blive bedre. Og derfor var alle afdelingsformænd samlet til kursus på Fjeldsted Skov Kro, hvor netop samarbejde og kommunikation med afsæt i den enkelte afdelingsformand var emnet. Kursusleder var Michael Groser, der efter at have drevet egen IT-virksomhed i lidt mere end en snes år, har brugt de seneste knap 10 år på at hjælpe teams og ledere med at blive den bedste udgave af sig selv. Michael Groser arbejder som konsulent, underviser og coach med specialer i kommunikation, leder-udvikling, konfliktforebyggelse, team-udvikling og salg. Michael Groser har tidligere arbejdet sammen med 6

7 Afdelingsformænd på kursus Landsformand Kim Bøje Madsen byder velkommen til afdelingsformændene, der var samlet til kursus på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. På fl øjen ses afdelingsformændene Vagn Nordentoft (Midt & Vest), Svend Erik Petersen (Sønderjylland), Bjarne Andersen (Bornholm) og Palle Frederiksen (Fyn). På fl øjen er det fra højre vicelandsformand og afdelingsformand Lars Hansen (Lolland-Falster), bestyrelsesmedlem i Vejle-Kolding Afdeling, Per Madsen og Jørgen Hansen (Århus) Dansk Formands Forening i mange år i sin egenskab af leverandør af IT til fagforeningen på Prags Boulevard. Han kender derfor foreningen godt, og det er allerede aftalt, at Michael Groser også skal undervise på dette års kommunale kursus i uge 41, hvor Michael Jenne står for den ene del af kurset, og Michael Groser den anden. Michael Groser introducerer og underviser med fundament i Enneagrammet, tidens mest effektive persontype værktøj til udvikling af ledere og teams. Udfordret Michael Groser udfordrede afdelingsformændene fra første minut, hvor den enkelte blev bedt om at identificere tre ting, som den enkelte virkelig værdsætter ved at være afdelingsformand i DFF, og hvad motivationen er for at bestride jobbet. De fleste synes, at der er et godt netværk, godt socialt samvær og mulighed for at dele erfaringer og viden. Motivationen er at være med til at skabe resultater, sætte rammerne og være med til at forme hverdagen for medlemmerne og være med til at sætte fingeraftryk på overenskomsterne. Her mente formændene, at de er med til at gøre en forskel, fordi de viser ansvarlighed overfor fællesskabet, og fordi de er med til at støtte medlemmerne ved at varetage deres faglige og sociale interesser. I en brainstorm skulle afdelingsformændene tage stilling til tre spørgsmål, nemlig hvordan man skaber mere dialog og samarbejde, hvordan tonen, formen og strukturen er på kommunikationen og endelig hvordan man sikrer, at relevant information når ud til medlemmerne til den rette tid. Formændene kunne herefter melde sig til de enkelte grupper efter egen interesse, men de skulle alle deltage i gruppearbejdet i alle tre grupper, hvor det var tilladt at kaste alle idéer på bor- Optimal sikkerhed på byggepladsen PROTECTO NYHED I DANMARK Protecto er det nye sikkerhedsrækværkssystem fra Hünnebeck, som er udviklet på baggrund af vores mangeårige viden og erfaring med byggeplads- og stilladsmontage. Sikkerheden er naturligvis testet og dokumenteret, så Protecto bl.a. opfylder den nye EN Protecto giver optimale arbejdsforhold på byggepladsen og minimerer risikoen for faldulykker. Systemet er bygget enkelt op omkring få, solide dele og samtlige dele er varmforzinkede. 1. Fast tilspænding til underlaget, ingen vaklende stolper 2. Unikt, nyt indbygget låsesystem uden klemmelus 3+4. Fodlisteholder kan eftermonteres uden demontering af stolpe 4 Kontakt os for en demonstration eller yderligere information på telefon

8 Afdelingsformænd på kursus Fra venstre John Pedersen (København), Winnie Hansen (kasserer i Dansk Formands Forening) og Peer Nørgaard (Nordjylland) Konsulent Michael Groser havde til opgave at fortælle afdelingsformændene om bl.a. kommunikation og samarbejde. Bind en knude på et langt tov, lød en opgave i samarbejde på. Det viste sig at være vanskeligere end de fl este troede. Brainstorm gav mange gode idéer til de stillede spørgsmål. det også dem som umiddelbart ikke lod sig realisere. Derimod var det ikke tilladt at skyde andres idéer eller forslag ned. Glimrende forslag I gruppearbejdet kom der flere glimrende forslag frem. F. eks. blev det foreslået at etablere et netværk med , sms og telefon til hurtig og effektiv udsendelse af nyheder. Det blev foreslået at holde landsrådsmøderne på skift i regionerne, og at der holdes to landsrådsmøder mod det ene, som de nuværende vedtægter giver mulighed for. Det ene landsrådsmøde skulle ifølge forslaget være et rent fagligt møde. Det blev også foreslået, at regionerne skal bruge hinanden mere, f. eks. igennem regionsmøder med et højt fagligt indhold. Det blev endelig også foreslået, at nabo-foreninger med fordel kan holde årsmøder det samme sted men i hver deres lokaler. Når den faglig del er overstået, kan alle alle mødes til fælles fest for at minimere omkostningerne. Måderne til at formidle information fra foreningen til medlemmerne på kan være mange, spændende fra aviser og 8 tv til plakater på reklamesøjler, Formandsbladet som dagblad, nyhedsbreve og nyhedsmails. Projekter vedtaget Da formændene havde givet deres forslag til løsning af de stillede spørgsmål, var det tid til at prioritere og ikke mindst finde ud af, hvem der konkret skulle gøre hvad og hvornår. Brainstormen mundede ud i, at der senest den 1. september i år etableres et netværk blandt afdelingsformændene med sms, mail og telefon. Det blev desuden besluttet, at der afvikles to årlige møder for afdelingsformænd, således at forårets møde udelukkende er for afdelingsformændene, mens efterårets møde, som også kan regnes for landsmødet, er for afdelingsformændene og deres bestyrelser altså det samme forum som efter vedtægterne afvikler landsrådsmødet. Det første sociale møde holdes i foråret Endelig blev det vedtaget at holde landsrådsmøderne på skift i de forskellige regioner, at årsmøder med regionerne aftales indbyrdes mellem regionerne, og at det første møde holdes i efteråret 2009.

9 Jan holder styr på murerne Kontorbygningen på Merkurvej i Kolding er et af O. Adsbølls nyeste byggeprojekter. Jan har styr på murerne Afdelingsformanden i Vejle-Kolding Afdeling er byggepladsleder hos velrenommeret byggefirma Når fru Jensen skal have skiftet fire tegl på muren ind mod naboen, ringer hun til Jan Ove Hansen. Når advokatfirmaet skal flytte i nyt domicil, er det Jan Ove Hansen, der holder styr på de murere, der lægger stenene. Jan Ove Hansen er nemlig foruden at være ny afdelingsformand for Dansk Formands Forening i Vejle-Kolding - også byggepladsleder hos byggefirmaet O. Adsbøll & Sønner i Kolding. - Jeg står for alle om- og tilbygninger samt service og reparationer, men det er også mig, der holder styr på vore knap 50 murere, fortæller Jan Ove Hansen, der bor tæt på Vejle, men som i det meste af sit arbejdsliv har arbejdet i Kolding, hvorfra han også stammer. Servicechef Egentlig er den 49-årige afdelingsformand udlært murer, og efter at have taget en del kurser blev han servicechef hos det daværende Højgaard & Schultz. Siden skiftede han til et lignende job hos J & B Entreprise, inden han kom bag skrivebordet hos en af Koldings mest velrenommerede byggevirksomheder, O. Adsbøll & Sønner. - Da jeg arbejdede for Højgaard & Schultz blev jeg sendt ned til Gibraltar for at holde styr på murerne på et kæmpe stort byggeprojekt. Engagementet varede i tre og et halvt år, og da jeg kom hjem, tiltrådte jeg et lignende job hos J & B Entreprise i Kolding. Herefter havde jeg egentlig fået nok, og da en tidligere kollega, som var blevet ansat hos O. Adsbøll & Sønner ringede og sagde, at de havde et job til mig, afviste STILLADSSYSTEMER markedets bedste varemærker Telefon

10 Jan holder styr på murerne jeg i første omgang, men jeg lod mig overtale til at komme til et møde, og så endte jeg alligevel her, smiler Jan Ove Hansen, der da heller ikke har fortrudt, at han indlod sig på jobbet i familiefirmaet, som Ove Adsbøll stiftede i 1972, og som sønnen Bjarne Adsbøll i dag står i spidsen for. Adsbøll O. Adsbøll & Sønner A/S bygger både for erhvervskunder, offentlige og private bygherrer. Virksomheden har desuden en kloakafdeling, der håndterer mellem 600 og 800 kloakforsikringsskader om året. O. Adsbøll & Sønner A/S er autoriseret kloakmester og udfører kloakarbejde og biologiske minirenseanlæg for såvel private som offentlige myndigheder. O. Adsbøll & Sønner A/S har igennem årene opkøbt attraktive byggegrunde og udvikler som totalentreprenør selv projekter, som efterfølgende bliver solgt. O. Adsbøll & Sønner A/S udvikler gerne selv byggeprojekter, som efterfølgende bliver solgt. Her er firmaet ved at etablere vej til byggegrunde i Koldings industrikvarter. DS Semaco A/S er førende inden for korrosionsbeskyttelse og vedligeholdelse af beton og stål. Virksomheden er et selvstændigt selskab og indgår i DS Gruppen. Reparation og overfladebehandling af alle former for betonkonstruktioner er en af DS Semacos kernekompetencer. Virksomheden råder over moderne værktøjer og produktionsudstyr til staben af meget erfarne medarbejdere. Formand til Betonarbejder og Betonrenovering Rutineret, selvstændig og erfaren arbejdsleder Et spændende job i en veldrevet virksomhed Du bliver medarbejdende formand på spændende entrepriser inden for betonarbejder og betonrenovering. Du kommer til at arbejde med opgaver på broer, havneanlæg, renseanlæg, siloer mv. Du får reference til den adm. direktør og arbejder tæt sammen med din projektleder. Desuden får du løbende sparring med DS Semacos øvrige meget erfarne formænd. Som formand arbejder du med stor frihed og selvstændighed på pladser primært vest for Storebælt. Du må være indstillet på fleksible arbejdstider under hensyntagen til opgavernes karakter og vejrlig. Som formand har du selvstændigt ansvar for ansættelse og ledelse af bemandingen i dit sjak. Nøgleopgaverne er derfor: Arbejdsledelse af sjak på op til 5-6 mand Kvalitetssikring Møder med bygherrer, sikkerhedsorganisationer og underentreprenører Pladsetablering samt mindre indkøb Registrering og rapportering af timeog materialeforbrug På større opgaver evt. samarbejde med andre formænd Erfaren formand Det vigtigste er din gode og indgående erfaring med praktisk udførelse af betonarbejder og betonrenovering. En baggrund som håndværker, struktør eller konstruktør vil være en fordel, men det er ikke et krav. Som leder på pladsen motiverer og leder du sjakket. Dine folk skal have tillid til og respektere dig. Drive, overblik, et skarpt blik for detaljer, kvalitet og sikkerhed, god mandskabspleje og kommunikation er dine vigtigste redskaber. Du tilbydes Stillingen er på funktionærlignende vilkår og indeholder gode muligheder for løbende videreuddannelse. DS Semaco er en veldrevet virksomhed med megen fokus med medarbejdernes trivsel og videreuddannelse. Stillingen ønskes besat snarest muligt, men i forhold til tiltrædelsesdato venter DS Semaco gerne på den rigtige. Læs hele annoncen mærket 8273/For på Virksomheden får ikke kendskab til din henvendelse uden din accept. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrich B. Thorsen eller Jeanne Walkusch via mail eller på telefon Samtaler vil foregå i Århus. Send venligst din ansøgning og dit CV mærket 8273/For via denne adresse: 10

11 Kommunalt kursus KAN ARBEJDE OG TRIVSEL FORENES? Tilfører du dit arbejde værdi, og hænger det sammen med andres indsats? Kan du undgå spild, og hvad er en værdistrøm? Løses arbejdet på én gang, eller bliver det hele tiden afbrudt? Laver du arbejde, som ikke bliver brugt af nogen, og hvad er trækstyring? Hvordan bliver du bedre til det, du allerede er god til, og kan det alt sammen forenes med trivsel på arbejdspladsen? Hvad enten det er på arbejdspladsen eller i fritiden, stiller mange arbejdsledere og formænd sig selv og deres medarbejdere spørgsmål af den karakter, som dem du lige har læst. Vil du finde svarene og i øvrigt blive dygtigere til at løse de kommende års udfordringer, har Dansk Formands Forening det ultimative tilbud til dig. På det kommunale kursus i efteråret 2009 introduceres du til to af tidens stærkeste værktøjer målrettet til ledere som ønsker at begå sig inspirerende og motiverende overfor deres medarbejdere. Hvis ledere og medarbejdere stræber efter at blive den bedste udgave af sig selv dannes et solidt fundament for både skabelse og fastholdelse af trivsel. Trivsel er den væsentligste faktor for skabelse af nøgleværdier som effektivitet, produktivitet og indtjening. Trivsel er ligeledes fundament for blødere værdier som motiverende og inspirerende arbejdsmiljø samt lystbetonet samarbejde og minimal stress. Du får også lejlighed til at afprøve, hvordan en manual kan halvere tidsforbruget til en opgaves løsning, eksperimentere med dine vaneforestillinger om hvordan en opgave skal løses, og - sidst men ikke mindst viden og færdigheder på et område som omtales meget, men ikke altid på grund af faktisk viden om emnet. Deltag på det kommunale kursus på Den Kommunale Højskole i Grenaa, den 7., 8. og 9. oktober 2009, hvor du på tre dage bliver introduceret til Enneagrammet, som er et værktøj til ledelse og teamudvikling og til Lean-tankegangen, hvor alle de grundlæggende begreber bliver gennemgået og uddybet med eksempler og øvelser. Lean kan oversættes til trimmet, og vil du være i god form, er det aldrig for sent at komme i træning. Vil du kunne tale med og være blandt dem, der faktisk ved, hvad Lean er, kan introduktionskurset give dig den nødvendige viden og indsigt. Bliv klogere på dig selv og dine kolleger, lær noget nyt, som du vil få glæde af i mange år fremad og få en god oplevelse, når 24 medlemmer af Dansk Formands Forening mødes i Grenaa til oktober. Der er i øvrigt tradition for, at Dansk Formands Forening har et lille nyhedspunkt undervejs i kurset, og i år er der også nyt fra foreningen. Tilmelding kan ske allerede nu pr. mail til adressen eller ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten, der kommer i næste nummer af Formandsbladet. Vi ses i Grenaa? Dansk Formands Forenings motto: Vi holder dig i front 11

12 Årsmøder 2009 PERI 12

13 Årsmøder 2009 PERI Afdelingsformand Jan Hansen, Vejle-Kolding Afdeling, afl ægger sin første beretning. 13

14 NKI vil vækste sig ud af krisen NKI vil vækste sig ud af krisen Ægteparret Pia og Carlo Andersen står bag en af landets mest fremsynede og innovative virksomheder nye planer er altid på vej i Nordjylland Pia og Carlo Andersen driver NKI Kloak & Industriservice i et tæt samarbejde. Da Carlo Andersen var færdig med 8. klasse, kunne det offentlige skolevæsen ikke lære ham mere, så han blev landmand. Hænderne er rigtigt skruet på, og bortset fra, at der mangler en finger på den ene hånd fra tiden som slagter på Nørresundby Svineslagteri, så er Carlo aldrig blevet for fin til at give en hånd med, hvis det kniber en dag i det 140 mand store firma, som han har brugt de seneste 19 år på at banke op. NKI Kloak & Industriservice er på knap 20 år vokset fra at være én ung mand og én gammel slamsuger til at være en kæmpe virksomhed, der løser en utrolig bred vifte af opgaver over hele landet og sågar lejlighedsvis i udlandet. 14 Gammel slamsuger Da jeg begyndte for mig selv, investerede jeg i en gammel slamsuger til kr. Mine forældre kautionerede hver for kr., og da de var skilt måtte jeg først til den ene og så til den anden, griner Carlo Andersen i læderstolen på kontoret på Lundeborgvej 12 i Aalborg Øst. Hverken kontoret eller chefen bærer særligt meget præg af at være chef. Carlo Andersen er iført sort t-shirt, sorte bukser og træsko akkurat som en meget stor del af de 140 medarbejdere, og det vil slet ikke være i hans ånd at forsøge at bilde læserne ind, at der er lige ryddeligt i alle hjørner. Men der er hyggeligt, og sammen med hustruen Pia, Carlo Andersen begyndte ene mand med en gammel slamsuger for 19 år siden. Her står han ved en af virksomhedens nyeste lastvogne. som han også i arbejdstiden sidder ansigt til ansigt med, har han skabt en atmosfære, der oser langt væk af familie, fællesskab og sammenhold. Og hvis man som medarbejder ikke har lyst til at bidrage til fællesskabet, både socialt og rent fagligt altså så godt og vel passe sit arbejde ja, så har man formentlig ikke udsigt til nogen lang karriere i NKI. Her er man naturligvis først og fremmest til for kunderne, men man er bestemt også til for hinanden, og ikke ret mange går forgæves til hverken Carlo eller Pia, hvis der er et problem, som skal løses, faglig eller privat, økonomisk eller til anden side. Jamen, vi må da af og til hjælpe en medarbejder med at betale en tandlægeregning. Det finder vi altid ud af, smiler Carlo Andersen, der begyndte med at tømme septiktanke for sommerhusejere i og omkring Blokhus. Iværksætter Projektet med slamsugeren siger i virkeligheden en masse om Carlo Andersen. Tankerne i hans lyse hoved døjer med at holde sig i ro. Selv om det næste år er 20 år siden, han begyndte som selvstændig, så ynder han stadig at kalde sig for iværksætter. Han nævner det aldrig med et ord, men det er tydeligt, at tiden er brugt fornuftigt, og at virksomheden går godt. Den globale finanskrise påvirker naturligvis også NKI, men foreløbig har virksomheden stort set kunnet holde sit aktivitetsniveau, og skulle det knibe, finder Carlo

15 bare på en ny idé, som han har gjort med stor succes så mange gange før. NKI tømmer stadig septiktanke, men varerne på hylderne i det tidligere Lekkerland er så mange og så forskellige, at der skal op mod 30 administrative medarbejdere til at holde styr på det hele. Aalborg Portland I 1993 tilbød jeg at løse nogle opgaver for cementfabrikken Aalborg Portland. Jeg var der i tre uger, hvor jeg praktisk talt ikke var hjemme, men arbejdet blev så godt udført, at vi i dag fast har 40 mand på arbejde på cementfabrikken, hvor vi fungerer som virksomhedens entreprenør og transportør. Når vi fejer for kommuner rundt om i hele landet, transporterer vi de tons opsuget sand hjem til Lundeborgvej, hvor vi i et avanceret vaskeanlæg vasker sandet fri for tungmetaller og andre stoffer. Det rensede sand sælger vi efterfølgende til Aalborg Portland, der kan benytte det i cementproduktionen, og fra den 1. marts i år har vi desuden oprettet en harbour-service, hvor vi forestår alt losning og lastning af de skibe, der anløber cementfabrikkernes egne havneanlæg, fortæller Carlo Andersen, der håber, at harbour-service ikke alene vil brede sig til andre havne men også til andre virksomheder som f. eks. kraftvarmeværker. Vi har jo alt grejet i forvejen, og bliver harbour-service den forventede succes, regner vi med at skulle ansætte yderligere medarbejdere på kort sigt. Mere offensive Vi ved jo godt, at der er krise. Det kan vi bl.a. mærke på aktiviteten i byggebranchen, hvor vore store entreprenørmaskiner måske ikke har helt så meget at lave som tidligere. Men vi vil ikke pibe. Vi vil vækste os ud af krisen, og vi er allerede blevet meget mere offensive i vores markedsføring og i vores kontakt med nuværende og potentielle nye kunder. Vi beskæftiger en række meget dygtige medarbejdere. Vi betaler vore folk en særdeles god løn også noget NKI vil vækste sig ud af krisen højere end de kan få de fleste andre steder, men dels arbejder de med ofte meget dyrt materiel, som kræver stor ansvarlighed, og dels beholder vi gerne vore dygtige medarbejdere, og vi tror på, at en høj løn som påskønnelse for en god indsats og for at være en aktiv del af fællesskabet er med til at styrke firmakulturen endnu mere, siger Carlo Andersen. Vi sender gerne vore medarbejdere på efteruddannelse. Vi kan tilbyde det nyeste og bedste grej i branchen. Vi har en stor kapacitet og stor volumen, og så er vi en fleksibel virksomhed, der hurtigt kan sadle om og løse alle pludseligt opståede problemer. Vi har døgnvagt i de forskellige afdelinger med tilbud om, at vi er på stedet i løbet af en time, I dette avancerede vaskeanlæg udvaskes tungmetaller og andre stoffer fra det opsugede sand. Fejemaskinerne hos NKI suger årligt tons sand op på gader og stræder i hele landet. Sandet vaskes og deponeres på Lundeborgvej i Aalborg Øst, inden det indgår i cementproduktionen på Aalborg Portland. 15

16 NKI vil vækste sig ud af krisen og jeg garanterer for, at hvis jeg ringer til fem medarbejdere sent lørdag aften, så går der ikke mere end en time fra, at de render rundt i Jomfru Ane Gade til de stiller på pladsen klar til at rykke ud, griner Carlo Andersen, der indgår i et tæt samarbejde med søsterfirmaet Leif M. Jensen på Sjælland om bl.a. slamsugning og tv-inspektion af kloakker. Virksomheden har således hele 19 topprofessionelle tv-inspektionshold med det mest moderne og avancerede udstyr. Selv om Carlo Andersen synes, at han er blevet bedre til at holde fri i hvert fald i weekenderne så går meget af hjernekapaciteten med at udtænke nye tanker. På at få idéer til nye forretningsområder, ofte baseret på noget kendt kombineret med nye måder at udnytte den kapacitet på, der findes i virksomheden i forvejen. Tunnel-vask Sammen med egne medarbejdere har han således udviklet et køretøj, der er specielt indrettet og konstrueret til at vaske tunneller med. Køretøjer er egentlig udviklet i Østrig til rengøring af landets mange alpe-tunneller, men hos NKI har man videreudviklet køretøjet, således at det kan vaske med varmt vand. Det er medvirkende til, at NKI har kontrakt med Vejdirektoratet om rengøring og forebyggende vedligeholdelse af alle tunneller og en række broer i hele landet. Tunnellerne skal rengøres otte gange om året, og Carlo Andersen ser gerne, at hans køretøj får opgaver i Øresundstunnellen og andre tunneller i udlandet. Renser landingsbaner Kreativ tankegang har også ført til, at NKI som en af meget få entreprenørvirksomheder er i stand til at løse specialopgaver i lufthavne. Når flyene lander og letter, slides dækkene voldsomt. Den varme gummi, der skrælles af dækkene, brænder sig fast i asfalten på landingsbanerne, og på et tidspunkt danner de en glat overflade, som af sikkerhedsgrunde nødvendigvis må fjernes. Carlo Andersen og NKI har udviklet et køretøj, der er i stand til at spule gummibelægningen af landingsbanerne, og det har betydet, at NKI løser opgaver i flere danske lufthavne, og at medarbejdere og køretøj sågar har været på arbejde i Tyskland og i Heathrow i London. Det ofte tætte forhold, der eksisterer mellem Pia og Carlo Andersen på den ene side og medarbejderne på den anden side har også ført til, at Carlo Andersen er gået ind i et projekt med mere socialt tilsnit. NKI har således igennem årene taget imod og beskæftiget en lang række drenge og unge mænd, som af den ene eller den anden grund var kommet skævt ind på livet. Carlos Drenge, som han ynder at kalde dem, har i NKI fået en ny start med nogle mennesker, der holder af dem og har tillid til dem. Den tillid bliver oftest betalt tilbage mange gange i form af, at drengene bliver rettet op og flere af dem fungerer i dag som stabile medarbejdere i NKI. Vi giver dem en god løn, en faderlig opdragelse og sørger for, at de får en uddannelse. Til gengæld kræver jeg, at de aldrig nogen sinde er uærlige overfor mig. Er de det, kan jeg ikke hjælpe dem, understreger Carlo Andersen. Kompetencer NKI er miljøcertificeret efter ISO standarden og sikrer sig igennem løbende efteruddannelse en velkvalificeret medarbejderstab, der kan løse alle opgaver. Virksomheden tilbyder at rense alle kloaksystemer, også de svært tilgængelige. At suge sand, sten, støv med mere fra store dybder. At højtryksrense varmevekslere på kraftvarmeværker. At foretage tv-inspektion af stikledninger fra hovedledninger. At strømpefore og reparere kloaksystemer. At foretage faldmåling af kloaksystemer. At feje og gøre rent på større arealer. I dag foregår det meste af Carlo Andersens arbejde på kontoret, men han er ikke bleg for at give gutterne en hånd med, hvis det kniber en lørdag formiddag. De store maskiner drager stadig. Carlo går gerne i haven hvis han har en minigraver med, griner Pia Andersen, der er uddannet skovingeniør og miljøtekniker. Det er ikke altid lige sjovt at være gift med Carlo, men det er i hvert fald aldrig kedeligt, bedyrer hun med et kærligt blik på ægtemanden. 16 NKI Kloak & Industriservice deltog i messen i forbindelse med Dansk Formands Forenings Nordjyllands Afdelings årsmøde på Hotel Søparken i Aabybro.

17 Cramo kæmper for sit navn i Danmark Det internationale udlejningsfirma er blandt de største på markedet og har både private og professionelle som kunder Cramo kæmper for sit navn i Danmark I hjemlandet Finland er Cramo et brand på linje med Bang & Olufsen i Danmark. I Danmark er Cramo et af de største udlejningsfirmaer i bygge- og anlægsbranchen, men der er stadig et stykke vej endnu, før navnet Cramo bliver folkeeje. - Vi gør ellers, hvad vi kan. Cramo har 18 afdelinger spredt rundt i Danmark. Hertil kommer specialafdelinger, så vi er virkelig til stede og tæt på vore kunder, understreger afdelingsleder hos Cramo i Nordjylland, Donald Sørensen, der har mere end fordoblet omsætningen, siden han kom til Nordjylland for et år siden. Håndplukket hos en af de konkurrerende virksomheder i branchen. Bredt og dybt program - Et af Cramos forcer er, at vi har et ufatteligt bredt og dybt program af materiel. Vi har eksempelvis byggemaskiner, 2200 anlægsmaskiner, skure og containere, 9300 kontor- og skolemoduler, lifte og 200 teleskoplæssere og trucks. Vi har været Gazelle-virksomhed de seneste tre år, og i 2008 blev vi af European Rental Association kåret som landets bedste udlejningsvirksomhed, fortæller Donald Sørensen, der har fire medarbejdere i Nørresundby. - En anden af vore forcer er, at rigtigt mange af vore medarbejdere har en håndværksmæssig baggrund. Hænderne vender rigtigt, og flere af os har selv siddet bag rattet på maskinerne, så vi ved godt, hvad vore kunder taler om. Vi kender også alle de gode råd og tips. Vi er ekstremt serviceminded og er til at komme i forbindelse med 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. Vi har ekspertisen, vi kan levere hurtigt, vi er fleksible og så er vi venlige og imødekommende og altid med fokus på kundens ønsker og behov. Det er vigtige parametre i en branche, der er presset hårdt af den globale finanskrise, mener Donald Sørensen. Afdelingsleder Donald Sørensen ved en fl ishugger til de grønne områder. De fleste materieludlejningsfirmaer tilbyder leje af diverse maskiner, lifte, mandskabsvogne og andet grej til bygge- og anlægsbranchen. Alt det har Cramo naturligvis også på hylderne, men der er utroligt meget mere, som man ikke umiddelbart forventer at finde. Slæbebåde - I vort omfattende katalog kan kunderne bl.a. finde alt grej til arbejde på og sågar i havnene. For eksempel slæbebåde, lige som vi driver egen maskinstation, således at vore kunder kan leje store, avancerede maskiner med eller uden fører, siger Donald Sørensen, der selv har mange års erfaring fra bran- I Nørresundby har Cramo adresse på Bøgildsmindevej. 17

18 Cramo kæmper for sit navn i Danmark chen lige fra chauffør og maskinfører over kontorarbejde samt salg og service. - Som noget relativt nyt er vi begyndt at tilbyde multiservice. Det vil sige, at vi klarer alle praktiske opgaver i forbindelse med oprettelse og drift af en byggeplads. Vi er eksempelvis totalentreprenør i forbindelse med byggeriet af det store, nye Ikea i Odense. Det vil sige, at vi klarer alt fra toiletpapir og hjertestartere til skurvogne og gravemaskiner. Fordelen for kunden er jo, at kunden kun skal ringe ét sted. Vi er med i byggeprocessen på et meget tidligt tidspunkt, således at vi kender arbejdsgangene og projektet i detaljer. Herefter skal entreprenøren ikke tænke på, hvornår der skal bestilles gravemaskine til den eller den opgave. Vi kender projektet, og ved at gravemaskinen skal bruges fra den og den uge, så entreprenøren risikerer ikke at glemme at bestille eller bestiller på et tidspunkt, hvor der ikke er brug for maskinen. Vi sørger for, at alt materiel er til stede, når det skal bruges, således at der ikke spildes penge unødigt. Klarer det praktiske - Flere og flere af vore kunder kan sagtens se fordelene ved at lade os varetage alt det praktiske, således at de selv kan koncentrere sig om det, de er bedst til, men byggebranchen er ofte meget konservativ, så vi er i gang med at bearbejde en holdningsændring, fordi de fleste selv har været vant til at bestille maskiner og andet grej, de skal bruge i forbindelse med byggeriet. Samtidig med at de har skullet klare en million andre opgaver. Opgaven for os er således at forklare, at entreprenøren skal give slip på opgaver, som han plejer at løse og som i virkeligheden måske har været en ekstra byrde for ham, fordi der var endnu et par ting, han skulle huske på. Nu kan han trygt overlade alt det til os, understreger Donald Sørensen. Blandt tilbuddene fra Cramo er også leje af biler til specifikke opgaver. Lejeperioden er minimum to måneder, og flere kunder lejer typisk en bil i hele den periode, hvor et projekt løber, og det kan være alt fra to måneder til to år. Fordelen er naturligvis, at kunden således blot afleverer bilen tilbage, når projektet er færdigt, og han ikke længere har brug for den. Tjekket Hos Cramo lægger virksomheden meget vægt på, at alt materiel, der går ud gennem porten, er tjekket og tjekket igen for fejl og mangler. I alle afdelinger er der indrettet værksted, hvor der foretages almindelige rutine-tjek. Desuden kommer alt grej naturligvis til års-eftersyn. Ved større serviceeftersyn eller reparationer har Cramo etableret to servicecentre, ét i øst og ét i vest, således at firmaet hurtigt kan rykke ud til kunder, der mod forventning måtte have problemer med en maskine. - Nærheden er vigtig for os og for kunderne. Vi skal være hurtigt på pladsen, hvis der bliver problemer med en maskine. Og det er vi, forsikrer Donald Sørensen, der hylder mottoet: - Vi har alt, og hvis vi ikke har det, så skaffer vi det. En slange tjekkes for fejl, inden den lægges på lager. På værkstedet foretages rutine-tjek af grej, inden det går ud af porten igen. 18 Grej i mange forskellige størrelser og til mange forskellige formål er lige inde og vende hos Cramo i Nørresundby, inden det transporteres ud til nye kunder.

19 Navne nyt Projektsekretær hos Cramo A/S Cecilie Schneider er ansat som projektsekretær hos Cramo A/S med koordinerende opgaver for ledelsen, bl.a. kommunikation. Hun kommer fra en stilling som direktionssekretær hos BMS, hvor hun var ansat gennem otte år. Økonomichef hos Cramo A/S Brian Berthou, 49 år, er ansat som økonomichef hos Cramo A/S. Han kommer fra en stilling hos ThyssenKrupp Elevator A/S, hvor han har været økonomichef de seneste 3½ år. Brian Berthou er uddannet HD i regnskabsvæsen og har de seneste mere end 20 år arbejdet med økonomi og regnskab. Navne nyt hos Cramo Salgs- og projektchef hos Cramo A/S Mads Blom, 39 år, er ansat som salgsog projektchef hos Cramo A/S med ansvar for projektafdelingen øst op for multiservice. Mads Blom har de seneste 10 år været ansat hos Skanska, hvor han har beskæftiget med projektudvikling og projektledelse. Han er oprindelig uddannet bygningscivilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Cecilie Schneider er ansat som projektsekretær hos Cramo A/S. Brian Berthou er ansat som økonomichef hos Cramo A/S. Mads Blom er ansat som salgs- og projektchef hos Cramo A/S. HUSK AT BOOKE din annonce til næste blad Ring på tlf ARBEJDSPLATFORME fleksibilitet i højden Telefon

20 Struktøruddannelsen et kvalitetsstempel En grundig uddannelse Da Fredrik Carlsen var færdig med skolen, vidste han ikke rigtigt, hvad han skulle gå i gang med. Hans far, der selv er uddannet murer, fortalte, at dengang han var færdig med skolen, fik han to dage til at fjumre rundt i - og så var det ellers i gang med at arbejde. - Og det synes han åbenbart også skulle gælde mig, smiler Fredrik Carlsen. For efter to dage kørte Fredriks far ham hen til et byggefirma, som var ejet af en af farens venner. - Så fik jeg en skovl i hånden, og så var det bare værsgo at gå i gang, fortæller Fredrik Carlsen. Uddannelse Han var i firmaet et årstid som arbejdsmand, men han begyndte også at tale med både kolleger og sin far om at få en uddannelse, og flere pegede på struktøruddannelsen. De fleste i Fredrik Carlsens familie er murere, og det overvejede han også selv at blive. Men hans far sagde til ham, at det kunne han altid blive bagefter. Så gik Fredrik Carlsen i gang med en uddannelse som bygningsstruktør. - Vi lærer tingene meget grundigt og systematisk og på en anden måde, end når man bare bliver kastet direkte ud i det praktiske arbejde. Vi ved mere om, hvorfor tingene lige skal gøres sådan, mener Fredrik Carlsen. - Jeg foretrækker de mindre projekter, hvor man både kommer omkring mange ting i faget men også fysisk flytter sig rundt mellem flere projekter. F.eks. har jeg for nylig arbejdet med et golfanlæg, og det var rigtigt spændende, siger Fredrik Carlsen. Vi lærer tingene meget grundigt, understreger Fredrik Carlsen. Struktøruddannelsen - et kvalitetsstempel - Det er et kvalitetsstempel at få en uddannelse som bygningsstruktør. Og vi kan ikke blive for dygtige. Det siger formand i CG Jensen, Johnny Villadsen, der har været 30 år i branchen, men først selv tog en uddannelse som bygningsstruktør, da han var voksen. Johnny Villadsen begyndte i 1977 som jord og betonarbejder, og i 1991 blev han formand. - Dengang var der ingen uddannelse inden for mit fag, fortæller han. Men i begyndelsen af 1990erne tog han selv uddannelsen, og i 1995 blev han færdig som bygningsstruktør. - Selv om jeg havde mange års praktisk erfaring, så synes jeg bestemt, at jeg lærte noget under uddannelsen. Jeg havde jo prøvet at lave mange ting før, men den teoretiske del, hvor man lærer, hvorfor man gør det lige på den måde og hvad sker, der hvis vi ikke gør det rigtigt osv, det fik jeg meget ud af. Alle voksne medarbejdere i CG Jensen bliver tilbudt at komme i lære, og i Johnny Villadsens eget sjak er det stort set alle, der har gennemgået uddannelsen som struktører. Lige nu har firmaet 12 unge lærlinge og to voksne. Alle formænd arbejder målrettet med uddannelse i firmaet. - Når firmaet viser, at vi tager uddannelse alvorligt, så smitter det af. Så gør de unge det også det er dejligt at se sådan nogle unge lærlinge få selvtillid og brede skuldre, når de gennemgår uddannelsen. De tager ansvar og er meget engagerede. Vi har her i virksomheden en virkelig god holdånd. Vi ved, at vi alle skal bidrage for at firmaet bliver en succes, siger Johnny Villadsen. 20

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg

kr fa Chris MacDonald: magasinet side 4 Lad dig smitte af det positive side 12 side 14 side 22 side 27 UDDANNELSE TEMA: et værdifuldt valg kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 2. 2012 ARBEJDSMAND gik i lære som 44-årig side 12 PLUS PÅ KONTOEN under uddannelsen side 14 TIDLIGERE TOPCHEF: Tal med andre om din fyring side 22 SKAL-SKAL IKKE

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

kr fa Hun ville være mor - det kostede hende jobbet SIDE 4 magasinet et værdifuldt valg Fruelund: Holdspil eller fnidder SIDE 12

kr fa Hun ville være mor - det kostede hende jobbet SIDE 4 magasinet et værdifuldt valg Fruelund: Holdspil eller fnidder SIDE 12 kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr 3. 2010 Fruelund: Holdspil eller fnidder SIDE 12 Få styr på ferien SIDE 22 Hun ville være mor - det kostede hende jobbet SIDE 4 Se efterårets program for din lokale

Læs mere

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere