SØ-RESTAURATIONEN. Drug & Alcohol - status... side 21. Rammeaftaler... side 5. Socialrådgiverordning - nyt tilbud... side 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ-RESTAURATIONEN. Drug & Alcohol - status... side 21. Rammeaftaler... side 5. Socialrådgiverordning - nyt tilbud... side 29"

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Maj årgang 4 Rammeaftaler... side 5 Drug & Alcohol - status... side 21 Socialrådgiverordning - nyt tilbud... side 29 1

2 Dansk Sø-Restaurations Forening Kontor-og foreningslokaler Havnegade København K Kontortid: 9-16 Telefon Mandag - fredag 9-15 Forsidebilledet: Brise i Atlanterhavet. Foto: AOP. Bagsidebilledet: Og øvrige tatoveringskopier side 4. Fra: "en tatovørs erindringer" Se side 31. Sekretær Kontingent: Faglig sekretær: Fax: Girokonto: Internet: REDAKTIONEN sluttet den 20. maj Formand og forretningsfører: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg (opsætning) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. Stof til august-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 25. juli Næste nummer udkommer ca. 7. august INDHOLD Leder... Rammeaftaler og individuelle kontr... KRIMI afsnit 3... Foreningens ulykkesforsikring... Fødselsdage m.v... Kontingentopkrævninger og restancer... Ind/Ud... Materiale til PC-kørekort - tilbud... Arne Jensen... Drug & Alcohol... Foreningen orienterer... Faglige sager... Socialrådgiverordning... USA som køber til Grønland... Anmeldelse

3 LEDER Der er for mange små fagforeninger i Danmark. Det har 2 arbejdsmarkedsforskere i Danmark fundet ud af. Den eneste vej frem for fagbevægelsen er sammenlægninger til store forbund. Ellers får medlemmerne dårlig service og rådgivning, og kontingenterne er for høje. Samtidig giver de mange fagforeninger et ufleksibelt arbejdsmarked på grund af de mange faggrænser hvor fagforeningerne ofte spilder deres tid med interne magtkampe. Således konkluderer de to forskere. Pressen henvender sig straks til LO for kommentarer, og i LO nikker man forstående til problemstillingerne. Sjovt nok er der kun 20 fagforbund i LO, medens der er 100 i FTF, hvis mening om disse spørgsmål ingen åbenbart interesserer sig for. Når det gælder spørgsmålet om fleksibilitet på arbejdsmarkedet og interne magtkampe, taler vi om et vedvarende tilpasningsproblem med gynger og karuseller. Flere eller færre fagforeninger garanterer ikke med en enkelt trylleformular optimering af arbejdsmarkedet som en helhed. Så ville man have reduceret menneskets samhørighed til uddannelse og arbejdsfæller til et rent mekanisk forhold, og det er en mere filosofisk snak om robotter og fritidssamfund. Og der er ikke den fjerneste forskel på hvor firkantet den store fagforening kan være på den lille arbejdsplads, eller den lille på den store arbejdsplads. Spørgsmålene om kontingenternes størrelse sammenholdt med serviceniveau interesserer mig som daglig leder af en lille fagforening i højeste grad. Og det er mig noget af en gåde hvordan de sikkert seriøse forskere er nået frem til deres konklusioner. Når jeg lytter til folkesnakkens signaler omkring fagbevægelsen, så føler jeg ikke at nedgørelsen kører på de små fagforeninger med deres nærhed til medlemmerne. Så er det jeg hører som de altoverskyggende problemer: LO s politiske ståsted og samhørighed med Socialdemokratiet Store pengetanke Misbrug af midler (ikke forstået kriminelt, men de dyre unødvendige rejser og alt det) Mastodonter hvor medlemmerne behandles fra oven og nedefter Bureaukrati Ikke netop problemer som karakteriserer de små uafhængige fagforeninger. 3

4 Om vi kan levere det rette serviceniveau til den rigtige pris? I DSRF har vi i dag et samlet A-kasse og fagforeningskontingent på 665 kr. pr. måned (uden efterløn), hvilket mange SID ere sikkert ville drømme om. Det er korrekt at vi ikke kan aflønne en række eksperter med et medlemstal omkring de betalende. Men det kan vi betale os til at have til rådighed i en uafhængig hovedorganisation som FTF, hvor vi er sammen med små andre, og hvor vi i dag trækker på en socialrådgiverordning og en arbejdsskadeordning når det gælder særlige ekspertbetonede emner. Ingen tvivl om at fagbevægelsen skal tænke nye tanker om hvad vi skal sælge til hvilken pris, og også her har de små fagforeninger deres vigtige mission. De små rum giver langt større frihed og mulighed for omlægninger og tilpasninger. Fagbevægelsen i Danmark har sin helt naturlige fremtid hvis den lærer at lytte mere til de medlemmer den repræsenterer. Og man lytter i den forbindelse ikke på de store forkromede kongresser, hvor kun de professionelle aktører magter ordet. LO dominerer i dag danskernes og pressens holdninger til hvad fagbevægelsen egentlig er for en størrelse. Og vi må beklageligvis konstatere at det er årtier tilbage LO sagde noget interessant, hvor der var nerve i stemmeføringen. Derfor er fagbevægelsens krise i bund og grund identisk med LO s krise, og det er altså den anden vej omkring kære arbejdsmarkedsforskere. AOP 4

5 RAMMEAFTALER / INDIVIDUELLE KONTRAKTER C O N T R A KOLLEKTIV OVERENSKOMST / FASTLØNSAFTALER A.P.Møller har gennem brev til de ansatte seniorofficerer, samt på møder med Dansk Navigatørforening og Dansk Sø-Restaurations Forening, udtrykt ønske om, at ansætte rederiets seniorofficerer på individuelle kontrakter efter en rammeaftale. På det sidst afholdte medlemsmøde i Nyborg, var der en lang og god debat om rederiets udspil, ligesom mange medlemmer fra A.P.Møller har kontaktet foreningen for nærmere oplysninger. Det har været et gennemgående træk i debatten mellem medlemmer og Dansk Sø-Restaurations Forening, at mange medlemmer har misforstået A.P.Møller s oplæg. Langt størsteparten har den opfattelse at det drejer sig om en fastlønsaftale med 1:1 ordning, hvilket ikke er tilfældet. Som det er nu er alle hovmestre i A.P.Møller ansat på den kollektive hovedoverenskomst, der er indgået mellem Danmarks Rederiforening og Dansk Sø-Restaurations Forening/ Dansk Navigatørforening. Denne kollektive overenskomst fastsætter betingelserne for ansættelsesforholdet, samt hvilken hyre/pension der skal gives og frihedsoptjening/ afvikling. I andre rederier, som f.eks. DFDS, er hovmestrene ansat efter en særoverenskomst som i tilfældet med DFDS samtidig er en fastlønsaftale. En sådan særoverenskomst bygger på den kollektive hovedoverenskomst, men der er truffet aftale mellem rederi og organisation om at afvige denne på bestemte punkter, typisk hyre og frihedsbestemmelserne. I DFDS er der aftalt at man får fast månedlig hyre, som er ens uanset om man er ude eller hjemme, overtid er indregnet i hyren, og en tjenestedag giver en dags frihed inkl. ferie. Det er ikke denne form for ansættelse som A.P.Møller ønsker. 5

6 Oplægget fra A.P.Møller bygger på en ansættelse af den enkelte på en individuel kontrakt, hvor det er den enkelte selv der skal forhandle sin hyre og evt. personlige tillæg. De faglige foreninger og rederiet aftaler en rammeaftale, dvs. fastsætter de mere generelle regler for ansættelse, som sygdom / barsel / opsigelse / pension / ferie m.m. Som det fremgår er der ingen garanteret mindsteløn, men heller ingen øverste grænse for hvad hyren kan være. Typisk vil der i rammeaftalen være aftalt at den samlede hyrestigning til gruppen som helhed skal være som aftalt i den kollektive hovedoverenskomst, f. eks. 2,5 % om året, men det er op til en årlig forhandling mellem rederi og ansatte, hvordan disse skal fordeles. Hovmester A kan f.eks. få 7,5 % hyrestigning, mens hovmestrene B og C ingen hyrestigning opnår. Det vil normalt være en alt inklusiv hyre, d.v.s. cateringtillæg / bondestores tillæg / overtid er med i den aftalte hyre. Dette vil i teorien medføre at over en årrække vil der være lige så mange forskellige hovmester hyrer i A.P.Møller, som der er hovmestre. I oplægget fra A.P.Møller er der ikke oplæg til en 1:1 ordning. Oplægget siger at der skal være 2 pr. stilling og at den enkelte skal have 187 aktive tjenestedage ombord og 127 fridage, 36 dages ferie, 5 feriefridage og 10 rederidage om året. Rederidage er til kurser, møder og rejsedage. Man kan sige at fokus målrettes mod skibets drift og ikke mod den enkeltes frihed. Uanset sygdom m.m. skal der altid være en af de to seniorofficerer ude ombord. A.P.Møller ønsker også at indføre et bonussystem for seniorofficerer, der bygger på den enkeltes bedømmelser. Ved overenskomstforhandlingerne i 1998 indgik Maskinmestrenes Forening en rammeaftale som gav mulighed for individuel ansættelse af alle maskinmestre. Dansk Sø- Restaurations Forening og Dansk navigatørforening ønskede ikke dengang at indgå i forhandlinger om dette, og i begge foreninger er der stadig megen skepsis overfor denne ansættelsesform. Foreningerne er enige om at forhandle sammen om emnet, således at der evt. kommer en fælles aftale. Dog har Dansk Sø-Restaurations Forening igangværende forhandlinger med ALCATEL MARINE om ansættelse af hovmestre efter en rammeaftale. Egentlige forhandlinger med APM om dette emne har der ikke været. Efter et orienterings møde med rederiet, som fandt sted efter rederiet havde udsendt sit brev til seniorofficerne om 6

7 dens ønsker for fremtiden, har der ikke været kontakt mellem rederi og forening om dette emne. Foreningen har ikke været inviteret til de 2 seniorofficersmøder som rederiet har afholdt, selv om der i det sidste også deltog hovmestre. Efter at foreningen selv rettede henvendelse til rederiet og spurgte om det ikke var mest hensigtsmæssigt at den deltog i disse seniorofficersmøder når dens medlemmer gjorde dette, er foreningen dog blevet inviteret med til mødet den 21. maj. 1:1-ordning Dansk Sø-Restaurations Forening vil gerne slå fast, at foreningen ikke vil hverken acceptere eller forkaste en rammeaftale hen over hovedet på medlemmerne. Der skal være en debat og der vil blive afholdt medlemsmøder om dette. Dog må medlemmerne også selv spille med og deltage i debatten, både i bladet, på møder og ved kontakt til foreningen, så den endelige beslutning kan træffes på det bedst mulige grundlag. AOP APM's forslag til en rammeaftale. 2 mand i en stilling Ude Hjemme Ude Hjemme 182,5 dage 141,5 dage Fridøgn og nuldage 187 dage 127 dage Rejser, kursus og møder Fridøgn 36 dage 5 FFD Ferie 36 dage I alt: 182,5 I alt: FFD = 5 feriefridage Ferie = Ferie, løbende dage Rejser, kursus og møder = 10 dage 5 FFD Ferie 7

8 Resume: Hans finder Hanne liggende livløs bag en palle i et proviantrum med tøjet i vild uorden. Da han kommer tilbage med chiefpurseren er Hanne forsvundet. Han foretager en febrilsk eftersøgning og går efterfølgende til skipperens kammer, hvor han finder ch.purser, køkkenchef og overstyrmand i møde med skipperen. MYSTERIET OM DEN FORSVUNDNE DESSE afsnit 3 Skipperen kikkede forvirret på Hans, mens Bjarne sprang op og råbte: Hold nu op med dine åndsvage historier ellers bliver du fyret!!!!!! Skipperen have fattet sig lidt og sagde: Rolig høker, og Hans, hvad er det du siger, hvem er forsvundet???. Hans åbnede for sluserne og i et rivende tempo fortalte han hele historien om fundet af Hanne i Fort Knox med tøjet i uorden, tilsyneladende død. Hvordan Hanne have været væk da han efter at have hentet Chief purser Bjarne var kommet tilbage og at Bjarne have slået det hele hen som pjat, samt at han nu havde ledt alle steder og Hanne var ingen steder. Bjarne begyndte igen at skælde ud på Hans, men skipperen stoppede dette med et hurtigt: Hold mund, høker. Hvorefter skipperen tog telefonen på sit skrivebord og ringede til informationen og gav ordre til at kalde Hanne ud over højtalerne, hele skibet, og med besked om at ringe til broen omgående når hun reagerede. Dernæst sagde han til Hans, Bjarne og Overstyrmanden: I følger med på broen. Mens de gik mod broen rystede Hans s knæ, hvad hvis han tog fejl og Hanne havde ringet til broen og spurgt hvad der var galt. Der var ingen tvivl om at hvis det var sket, var hans tid på skibet og i rederiet slut for altid. Skipperen åbnede døren til broen og spurgte straks den vagthavende 2. styrmand: Har Hanne ringet til broen? Den lettere forvirrede styrmand svarede at det havde hun ikke. Ja, så må vi hellere starte en eftersøgning, udbrød skipperen med et skjult sideblik til Bjarne, hvorefter han begyndte at udstede ordrer som et løbsk maskingevær: Overstyrmand, skibet skal eftersøges fra stævn til hæk og fra bund til top. Tørn alle skibsassistenterne til. 2. Styrmand, ring til maskinen og sig at vi reducerer fart til lavest mulige, samt bed chiefen om at holde mandtal på sine og melde tilbage. Høker væk hele din afdeling og hold mønstring af dem i messen. Send også en purser sammen med tillidsrepræsentanten rundt og tjek alle kamre. I skal alle melde tilbage til mig her på broen, og Hans, du bliver her på broen. 8

9 Alle fik lige pludselig travlt med at udføre skipperens ordre, undtagen Hans, som trak hen i den lukkede brovinge, hvor den skibsassistent der havde 8-12 vagten stod i halvmørket. Hans hjerte pumpede som en gal og han følte sig total forvirret. Da han stod ved siden af 8-12 vagten, hviskede denne til ham: Er du på krudttobak eller pissefuld, det her ender med at koste dig jobbet. Hans kunne bare trække opgivende på skulderen. mens denne kom med enstavelsesord som svar. Skipperen lagde røret på og sagde ud i luften: De kan ikke finde Hanne nogen steder inde i apteringen, og nu mangler der også tjeneren Lise. Hans følte det både som en sten var faldet fra hans hjerte ved at han have haft ret, samt en begyndende panik over at Hanne, pigen han havde været hemmeligt forelsket i, nu virkelig var væk, og at det han havde set i Fort Knox så ikke var en drøm. Overalt på det store passagerskib var der nu vild aktivitet, alle blev purret og krydset af på mandskabslisten. De forskellige afdelingsledere gik i gang med at foretage eftersøgning af deres områder af skibet sammen med deres folk. Alle bandede og skældte ud over at have fået deres søvn afbrudt bare fordi en køjekrage var væk, hun lå sikkert og hyggede sig et eller andet sted. Modsat resten af skibet var der total stilhed på broen. De eneste lyde var instrumenternes lejlighedsvise bippen. Hans følte også at tiden nærmest stod stille, mens han stod der i mørket med tusinde tanker flyvende rundt i hovedet. Han kunne se skipperen stå henne ved siden af roret og stirre ud på fordækket og ankerspillene. Bzzz, Bzzz sagde telefonen lige pludselig og alle på broen hoppede ligesom lidt i vejret. Skipperen flåede røret ud af holderen på pulten foran sig og nærmest råbte JA. Hans stirrede på skipperen Hvilke initialer hviskede skipperen ML Så, med et brag blev døren til broen flået op og ind stormede skibets kvindelige 1. styrmand fulgt af 2 skibsassistenter. Skipper, Skipper, råbte hun forpustet. Vi har fundet en stewardesse kittel ude ved ankerspillet, den hang fast i lønningens rækværk. Øh, hva, sagde skipperen. det kan vel 9

10 være hvem som helst. Det betyder ingenting. Jo, svarede 1. styrmanden, for der står Hanne i kraven på kitlen og vi fandt et armbånd samme sted, et mandearmbånd hvor der er indgraveret nogle initialer. Hvilke, nærmest hviskede skipperen. BJ svarede 1. styrmanden. Hans stod som frosset fast, hans Hanne var smidt ud over siden. Samtidig slog det ham som en hammer at initialerne BJ kunne både være Chiefpurser Bjarne Jensen, Overstyrmand Bjarkur Joensen og Kaptajn Bent Jørgensen, de tre deltagere i det møde han havde afbrudt for at melde Hanne s forsvinden, kunne det betyde... Der er en flaske rødvin på højkant i hvert nummer til indsenderen af et indlæg som bliver brugt LIDT OM DIN ULYKKKESFORSIKRING HOS DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Da vi har erfaret at mange af vore medlemmer ikke er helt klar over hvornår og hvordan foreningens ulykkesforsikring dækker, vil vi derfor give en kort orientering om forsikringen. sygdomsforsikring. Hvad dækker forsikringen: Forsikringen dækker hvis du kommer ud for en ulykke, f. eks arbejdsulykke, færdselsulykke, overfald eller tilskadekomst ved sport, samt dødsfald som følge af en ulykke. Den dækker også tandskader op til pr. skade i forbindelse med en ulykke, men ikke tyggeskader. Hvad dækker forsikringen ikke: Forsikringen dækker ikke ved sygdom eller dødsfald som følge af sygdom. Den dækker heller ikke tabt arbejdsfortjeneste. Det er ikke en livs- eller Hvordan udbetales forsikringen: Hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde er betingelsen for at få udbetalt erstatning at du bliver invalideret. Invaliditets- 10

11 procenten skal være mindst 5 % for at du kan få erstatning. Hvor meget er jeg dækket for: Ved dødsfald som følge af et ulykkestilfælde er forsikringssummen kr Ved 100 % varige mén er forsikringssummen kr Når skaden er sket: Når skaden er sket skal du ringe til foreningen og bede om at få tilsendt en skadesanmeldelse som du selv og lægen / tandlægen skal udfylde. Derefter skal den sendes til Chubb. Hvem af vore medlemmer er dækket: Alle aktive medlemmer med stemmeret og som er under 67. Forsikringsselskabets adresse: Chubb Insurance Marina Park Sundkrogsgade København Ø. Tlf Erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Den fastsættes i % i forhold til forsikringssummen ved 100 % varige mén. Ved varige mén på 25 % eller derover ydes en tillægserstatning. Tandskader dækkes med højst kr pr. skade, hvis der ikke opnås erstatning fra anden side. Hvem får udbetalt erstatningen: Ménerstatning udbetales altid til dig. Ved dødsfald udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende, dvs. din mand/kone, børn eller forældre. Ønsker du beløbet udbetalt til en eventuel samlever er det meget vigtigt du giver os / Chubb besked på hvem der skal have beløbet udbetalt. Du er altid velkommen til at ringe til foreningen hvis du har yderligere spørgsmål. Vivi Puge Grov udbetalingsstatistik År Udbetalt Antal

12 Runde fødselsdage i perioden 1/6-13/8 Grethe Ø. Hansen - Ole Rømersvej 3/1, 7400 Herning - fylder 60 år den 8. juni. Willfredo Bumagat Abueg - Kalmanparken 75, 9200 Aalborg SV - fylder 50 år den 11. juni. Peter Holm - Østerled 3, 3700 Rønne - fylder 60 år den 17. juni. Ervind Kristensen - Polarparken, Isbjørnevej 90, 6715 Esbjerg N - fylder 70 år den 18. juni. Peter Vedel Nommesen - Bogfinkevej 9, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse - fylder 50 år den 20. juni. Annelise Malmkvist - Krangerupvænget 23, 5230 Odense M - fylder 60 år den 28. juni. Sidsel H. Jensen - Granparken 2/st, 8400 Ebeltoft - fylder 50 år den 6. juli. Arne L. Sabroe - Petersborgvej 65, 9000 Aalborg - fylder 60 år den 13. juli. Jørn Rasmussen - Syrenvej 15, 5960 Marstal - fylder 60 år den 22. juli. Kirsten Sørensen - Holmbergsvej 7, 8963 Auning - fylder 60 år den 3. august. Gudmund Bjørnson - Ringtoften 129/ st/tv, 2740 Skovlunde - fylder 80 år den 5. august. Marie F. Riis - Braineparken 14/st/tv, 6100 Haderslev - fylder 80 år den 9. august. Ellinor Emma Jeppesen - Østervang 119/2/mf, 3400 Hillerød - fylder 70 år den 2. juli. JUBILÆUM i perioden 1/6-13/8 Børge C. S. Christiansen har den 1/6 været medlem af foreningen i 25 år. Aage Peter Hansen har den 7/6 været medlem af foreningen i 40 år og udnævnes dermed til æresmedlem. Ervin B. Nielsen har den 1/8 været medlem af foreningen i 50 år. Hans Johansen har den 1/8 været medlem af foreningen i 25 år. 12

13 Tak til foreningen for de to flasker vin til min fødselsdag, samt alt godt for forening og medlemmer fremover. Også en tak til personalet for den gode flaske. Poul Bossen Min hjerteligste tak til foreningen for min udnævnelse som 60 års jubilar, tak for medfølgende gave samt 2 flasker dejlig vin ved min 80 års dag. Håber på alt godt for DSRF i fremtiden. Kai Egon Petersen Tak for den venlige hilsen fra foreningen til min 70 års dag. Ole Kure Tak for det fine barometer foreningen glædede mig med ved mit jubilæum (40 år). Jørgen Kiil Jensen Stiftelsen Georg Stages Minde sender herved en hjertelig tak for det modtagne og meget velkomne bidrag på 10 stk. Kokkebøger til undervisning af kabyseleverne, på skoleskibet Georg Stage. Med venlig hilsen. Benny Jacobsen, Hovmester Takker mange gange for en god vin til min 70 års dag. Britt Rogne Tusind tak for den smukke gave og det dejlige brev, som jeg modtog i anledningen af min 70 års dag. Det har været en god ting for mig at have været medlem af foreningen gennem de mange år. Der har aldrig været behov for at være medlem andre steder! Men det har især været en stor glæde for mig, at foreningen gennem de år jeg har været pensioneret har budt på så mange gode oplevelser i form af samvær, udflugter og lignende. Jeg ønsker også for foreningen, at den må få lykke og held til at skaffe nye og gode arbejdspladser for foreningens medlemmer. Jeg husker selv tydeligt, hvilket fremskridt det var, da der kom voksenpersonale om bord i stedet for messedrengene. Venlig hilsen Søren Specht Jørgensen NB! Ur og barometer skal snarest få sin plads på skottet så jeg kan følge tid og vejr frem til næste jubilæum! Jeg ønsker hermed at takke foreningen for udnævnelsen til æresmedlem og det medfølgende diplom, samt det smukke stormglas. med venlig hilsen Jørgen P. Larsen, Hovmester 13

14 K O N T I N G E N T O P K R Æ V N I N G og restancer Da foreningen modtager en del forespørgsler vedrørende opkrævning af kontingent og rykkerprocedurer, skal jeg her forsøge at redegøre for nogle af disse spørgsmål. Foreningen opkræver kontingent månedsvis til forudbetaling. Dvs. at indbetalingsfristen er første hverdag i den måned opkrævningen gælder. Altså skal kontingent for eksempelvis maj md. være indbetalt d. 1. maj og så fremdeles. Rykkerprocedure påbegyndes hvis kontingent indbetaling ikke har fundet sted ca. d. 20. i indeværende måned. Der udsendes en første rykker med ca. 14 dages indbetalingsfrist. Overholdes denne indbetaling ikke udsendes anden rykker med ca. 14 dages indbetalingsfrist. Hvis anden rykker ikke betales bliver den pågældende slettet som medlem af Dansk Sø-Restaurations Forening, og opkrævning af restancen overlades til advokat (incasso). Årsagen til at der bruges advokat til at indhente skyldige kontingenter hænger sammen med at foreningen forudbetaler medlemmernes a-kasse kontingent til FTF-A kvartalsvis. Derudover har a- kassen strenge regler og tidsfrister for hvornår Dansk Sø-Restaurations Forening senest skal meddele dem at vi har slettet et medlem, da de ikke kan ændre i udløbne kvartaler. Konsekvensmæssigt sker det at foreningen reelt har forudbetalt a-kasse for et medlem og ikke kan få pengene retur fra a-kassen, hvilket er et direkte tab på vores konto. Her skal jeg for god ordens skyld gøre opmærksom på, at slettede medlemmer ikke længere er dækket af foreningens heltidsulykkesforsikring, og ikke længere er fagligt repræsenteret i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser med arbejdsgivere der er dækket af vores overenskomster. Det hænder at medlemmer modtager opkrævning der lyder på for højt beløb. Dette sker når indbetaling finder sted for sent. Da foreningen udsender opkrævninger via Betalings Service bliver der sendt en opkrævningsfil til disse ca. d. 20 i måneden før, hvilket betyder at indbetalinger der sker senere end denne dato, ikke når at blive registreret. Når der indbetales kontingent på almindelig giro kan der gå op til 5 hverdage, før vi får besked om indbetalingen fra Girobank. Når jeg registrerer en for sen indbetaling får det pågældende medlem tilsendt et nyt girokort med korrekt beløb. Til slut skal det lige nævnes at vi altid er til at snakke med ang. afdragsordning i tilfælde af restance og man kan langt hen af vejen undgå at få rykkerskrivelser hvis man slår på tråden og fortæller os hvis man indbetaler senere end betalingsfristen, det være sig af den ene eller anden årsag.... Kasserer Corlis Hansen 14

15 Indmeldelser i perioden til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Rasmussen Tom Wihlborg Brøchner Per A. P. Møller Smidt Jørn-Ole A.P. Møller Bidstrup Laila BHT Espersen Kicki BHT Uhrenholdt Benny Danserv Palmgren Kenneth Alexander DFDS Andersen Niels DFDS Christensen Lonni DFDS Haugaard Janni DFDS Henriksen Didde-Kristine Bahr DFDS Hvid Dorthe DFDS Kløve Jette Marie DFDS Larsen Michael R. DFDS Nielsen Heidi DFDS Nissen Kirsten Høyer DFDS Høj Thomas L. DFDS Poulsen Anders Lohmann DFDS Hyttel Pernille DFDS Quazzani Driss DFDS Shamoun Rafi DFDS Andersen Gitte Juul DFDS Arnoldi Jan Hansen DFDS Bergendorff Jan DFDS Bjørklund Ole DFDS Brandt Margit DFDS Andersen Anita DFDS Hansen Hans Fynbo DFDS Sundstrøm Maria Del Pilar Serrano Samsø Linien 29 Slettet p.g.a. restance I N G E N Ind/Ud marts 2001 Ind 23 Ud 14 Netto 9 Ind/Ud april 2001 Ind 24 Ud 17 Netto 7 15

16 16 For medlemmer af Dansk Sø- Restaurations Forening er prisen kun 399 kr.

17 A R N E J E N S E N En søfarts social-politisk institution i Danmark er gået på pension den 29. marts Med Arne Jensen s pensionering lukkes i princippet Søfartssocialt kontor i Søfartsstyrelsen ned. Et kontor som i rigt mål blev anvendt af alle søfartsorganisationer, rederier og søfarende direkte. Hvis man spørger i Søfartsstyrelsen hvorfor Arne Jensen s stilling ikke bliver genbesat er svaret, at man ikke kan finde en afløser af lignende format og afstøbning, og så vil man hellere undgå at reklamere for funktionen. Vel vidende at betydningen af dette for alle søfarende vigtige kontor, blev udviklet i kød og blod omkring den engagerede personlighed Arne Jensen - er det for os brugere, en både betænkelig, men også stærkt beklagelig holdning til funktionen, som Søfartsstyrelsen på den vis stiller til skue. Arne Jensen - lidt historie (CV som det hedder på moderne). Arne er født i 1933 på landet hvor han som 7-årig startede i roemarkerne og fulgte skolen efter hævdvunden landbotradition hver anden dag - når der var tid. Den første søfartsbog blev udstedt 28/ til brug for udmønstring med skoleskibet Georg Stage, efterfulgt af en udmønstring med ØK fra august 1949 til maj Afbrudt af endnu et skoleskibsophold som elev på Danmark, sejlede Arne herefter som matros med ØK frem til sommeren 1960, hvor han skiftede til den hjemlige færgetrafik. I årene 1961 til 1973 arbejdede Arne Jensen i Sømændenes Forbund. Først som medhjælper ved arbejdsløshedskontrollen, og senest som næstformand under Preben Møller Hansen. Fra 1966 (dengang vi andre klædte os på til ungdomsoprøret ) og frem til begyndelsen af halvfjerdserne, var Arne medlem af den kommission som på afgørende vis skulle ændre Sømandsloven af 1952, som organisationsudpeget medlem. Efter 1952-loven var udmønstringstiden 24 måneder (ændret til 12 måneder i 1964), og skibet/rederiet kunne udstede disciplinærstraffe ved for sent fremmøde og lignende, i form af inddragelse af op til 7 dages hyre. Den Sømandslov vi nu kender og bruger 17

18 62 Som disciplinbod kan tab af hyre for indtil syv dage pålægges en sømand: (1) hvis han undlader at tiltræde tjenesten i rette tid eller uberettiget går fra borde eller ikke kommer tilbage i rette tid efter at have været i land, (2) hvis han forsømmer at melde forfald, der hindrer ham i at komme ombord i rette tid,. (4) hvis han er beruset i tjenesten (5) hvis han bortødsler proviant eller på anden måde behandler provianten utilbørligt.. (8) hvis han ikke adlyder en ordre han modtager i tjenesten, eller (9) hvis han opfører sig usømmeligt... fra 1952-loven er dateret i 1973, og det er en lov med en helt anden slags bogstaver. Der er ingen disciplinærstraffe, og udmønstringstiden er blevet til 6 måneder, hvorefter der er ret til fri hjemrejse til Danmark fra en hvilkensomhelst havn i verdenen. Den lov har Arne kendt, forstået og brugt som få gennem resten af århundredet. I 1973 havde der udviklet sig en markant indre strid i Sømændenes Forbund om ansættelsesforholdene for forbundets medlemmer. Skulle man kæmpe for rederiansættelse eller skulle man fastholde ønsket om den frie ansættelse som skibsansat. Arne var inkarneret fortaler for rederiansættelsen, men majoriteten i forbundets bestyrelse var imod. To diamentralt modsatte filosofier om trykhed og frihed tørnede sammen, og Arne valgte at forlade forbundet til fordel for et job i Søfartsstyrelsen som en konsekvens af sin minoritets-rolle. Historisk udviklede der sig på samme tid et lignende slagsmål i Havnearbejdernes Fællesforbund i Danmark om løsarbejderansættelse eller fastansættelse. Forbundet ønskede fastansættelse, og det fik de i slutningen af halvfjerdserne. Ansættelsen i Søfartsstyrelsen strakte sig herefter over mere end et kvart århundrede fra 1. oktober 1973 til 29. marts I den tid har Søfartssocialt Kontor fået skikkelse og format, og været brugt af mange, både på organisationsplan og 35 Godtgør en sømand, at han kan få stilling på skib af højere grad end den, han har, eller få anden stilling, som det er af væsentlig betydning for ham at opnå, kan han kræve afsked, om han uden øget udgift for rederen stiller en duelig mand i sit sted. Stk. 2. Det samme gælder, hvis der efter forhyringen er indtruffet en omstændighed, som gør det til en velfærdssag for ham at kunne fratræde lovens udgave af den nuværende 10 (velfærdsparagraffen). Den søfarende skal holde rederen økonomisk skadesløs 18

19 på det personlige plan. Alle har altid kunne ringe, og enhver henvendelse er altid vil jeg tro, blevet behandlet med lige stor omhyggelig og ikke mindst engagement i retfærdighed og helst lidt bedre. I tiden har Arne på styrelsens vegne deltaget i efterfølgende tillægs-ændringer til loven af 1973, som f.eks. i udarbejdelsen af de nye paragraffer om gravide søfarende og barselsrettigheder, og om retten til hjemrejse i krigssituationer. Arne har med sin intense viden og store engagement været en guldgrube for os alle. Under kommissionsforhandlingerne blev det spørgsmål fremdraget, om en disciplinbod, der aldrig kunne overstige 7 dages hyre, kunne forventes at virke effektivt og præventivt nok... Fra A.O. Bache's 700 sider lange kommenterede udgave af 1952-loven. at spørge til Sømandslovens paragraf dit eller dat prellede af. Indledende svar sprang efter sekunder tilbage i undrende modspørgsmål hvor jeg fik vævet mig længere og længere væk fra mit ærinde. Siden har jeg haft utallige telefonsamtaler med Arne, både praktiske og også filosoferende, og ofte meget lange. Der er næppe det betydende komma i 1973-loven som jeg ikke har fået brækket ud i atomer. Ikke altid så jeg kendte forskel på spørgsmål og svar mod slutningen af samtalen, men altid så jeg vidste at jeg igen havde fået tilført en portion ballast, som jeg derefter måtte bruge efter bedste evne og beskub. Om ikke andet var jeg, med et velkendt moderne udtryk, blevet forvirret på et højere plan. Jeg har meget at takke Arne for, og det er med stor beklagelse jeg må ønske ham al mulig lykke i hans så absolut fortjente otium. Ole Strandberg Arne Jensen - som jeg kender ham. Da jeg startede i Sø-Restaurations Foreningen 2. januar 1997, var der ikke noget bagland når det gjaldt fagretslige spørgsmål og Sømandsloven, som man kunne trække på. Der gik derfor ikke mange timer i mit ansættelsesforhold, før jeg første gang ringede Arne Jensen op. Og den samtale vil jeg aldrig glemme. Jeg tror næppe jeg fik svar på nogetsomhelst, men Arne fik en frygtelig masse at vide om mig. Lejligheden skulle bruges til at etablere en bro så vi gensidigt vidste hvem hinanden var. Alle mine forsøg på Der er en meget speciel udvikling i reglerne omkring alkohol og beruselse i loven fra 1952 til Efter 1973-loven kan gentagen beruselse i tjenesten som bekendt medføre afsked (bortvisning). I lovgivernes bemærkninger til 1973-udkastet hedder det: Efter de gældende bestemmelser i sømandslovens... vil det forhold, at en sømand har været beruset i tjenesten, ikke kunne straffes efter sømandsloven... 19

20 20 PFA-ANNONCE

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Særoverenskomst DFDS A/S

Særoverenskomst DFDS A/S 1 Særoverenskomst mellem DFDS A/S Dansk Metals Maritime Afdeling gældende fra 1. marts 2012 SUPERVISORER Dansk Internationalt Skibsregister Overenskomst mellem DFDS A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER

Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens mundtlige besvarelse af samrådsspørgsmål BØ den 1. juli 2011 28. juni 2011 J.nr.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart DIS-SÆROVERENSKOMST Mellem Royal Arctic Line A/S Og Metal Søfart 2007 Skibsassistenter DIS-SÆROVERENSKOMST mellem Royal Arctic Line A/S og Metal Søfart Denne overenskomst er gældende for tjeneste som befaren

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Særoverenskomst DFDS A/S

Særoverenskomst DFDS A/S 1 Særoverenskomst mellem DFDS A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING gældende og fra 1. marts 2007 SUPERVISORER Dansk Internationalt Skibsregister Overenskomst mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK SØ -

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2007. SÆRAFTALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFART Denne ordning er gældende for tjeneste i skibe registeret

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale)

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Gældende fra 1. marts 2016. SÆRAFALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFAR Denne ordning er

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Særoverenskomst mellem. Rederiet A.P. Møller A/S og. Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. Gældende fra 1. april 2007

Særoverenskomst mellem. Rederiet A.P. Møller A/S og. Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. Gældende fra 1. april 2007 Overenskomstsituationen 2007/2010 Særoverenskomst mellem Rederiet A.P. Møller A/S og Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere Gældende fra 1. april 2007 Herværende overenskomst er gældende for skibsofficerers

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 1. august 2008 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Coop Danmark A/S (advokat, HR-chef Anders Terp-Hansen) Uoverensstemmelsen angår aflønningen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

[Dato] Dansk Internationalt Skibsregister

[Dato] Dansk Internationalt Skibsregister [Dato] Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem FJORD LINE DANMARK A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING gældende fra 1. marts 2016 for SUPERVISORER Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere