SØ-RESTAURATIONEN. Drug & Alcohol - status... side 21. Rammeaftaler... side 5. Socialrådgiverordning - nyt tilbud... side 29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØ-RESTAURATIONEN. Drug & Alcohol - status... side 21. Rammeaftaler... side 5. Socialrådgiverordning - nyt tilbud... side 29"

Transkript

1 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Maj årgang 4 Rammeaftaler... side 5 Drug & Alcohol - status... side 21 Socialrådgiverordning - nyt tilbud... side 29 1

2 Dansk Sø-Restaurations Forening Kontor-og foreningslokaler Havnegade København K Kontortid: 9-16 Telefon Mandag - fredag 9-15 Forsidebilledet: Brise i Atlanterhavet. Foto: AOP. Bagsidebilledet: Og øvrige tatoveringskopier side 4. Fra: "en tatovørs erindringer" Se side 31. Sekretær Kontingent: Faglig sekretær: Fax: Girokonto: Internet: REDAKTIONEN sluttet den 20. maj Formand og forretningsfører: Ole Philipsen Privat telefon Arbejdsløshedskasse -Aalborg, telefon Århus, telefon Esbjerg, telefon Herning, telefon Kolding, telefon Odense, telefon Ringsted, telefon Hillerød, telefon Roskilde, telefon Københavns kommune telefon Københavns amt telefon Redaktion og annoncer Ole Philipsen (ansvarshavende) Ole Strandberg (opsætning) Produktion: Special-Trykkeriet Viborg a-s Livøvej Viborg Telefon ISSN Oplag: eksemplarer Modtagergrupper: Sø-Restaurationspersonalet i handelsflåden, passagerskibe samt offshoreenheder. Endvidere rederier, færgeoverfarter, skibsprovianteringshandlere, sømandskirker m.fl. Stof til august-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 25. juli Næste nummer udkommer ca. 7. august INDHOLD Leder... Rammeaftaler og individuelle kontr... KRIMI afsnit 3... Foreningens ulykkesforsikring... Fødselsdage m.v... Kontingentopkrævninger og restancer... Ind/Ud... Materiale til PC-kørekort - tilbud... Arne Jensen... Drug & Alcohol... Foreningen orienterer... Faglige sager... Socialrådgiverordning... USA som køber til Grønland... Anmeldelse

3 LEDER Der er for mange små fagforeninger i Danmark. Det har 2 arbejdsmarkedsforskere i Danmark fundet ud af. Den eneste vej frem for fagbevægelsen er sammenlægninger til store forbund. Ellers får medlemmerne dårlig service og rådgivning, og kontingenterne er for høje. Samtidig giver de mange fagforeninger et ufleksibelt arbejdsmarked på grund af de mange faggrænser hvor fagforeningerne ofte spilder deres tid med interne magtkampe. Således konkluderer de to forskere. Pressen henvender sig straks til LO for kommentarer, og i LO nikker man forstående til problemstillingerne. Sjovt nok er der kun 20 fagforbund i LO, medens der er 100 i FTF, hvis mening om disse spørgsmål ingen åbenbart interesserer sig for. Når det gælder spørgsmålet om fleksibilitet på arbejdsmarkedet og interne magtkampe, taler vi om et vedvarende tilpasningsproblem med gynger og karuseller. Flere eller færre fagforeninger garanterer ikke med en enkelt trylleformular optimering af arbejdsmarkedet som en helhed. Så ville man have reduceret menneskets samhørighed til uddannelse og arbejdsfæller til et rent mekanisk forhold, og det er en mere filosofisk snak om robotter og fritidssamfund. Og der er ikke den fjerneste forskel på hvor firkantet den store fagforening kan være på den lille arbejdsplads, eller den lille på den store arbejdsplads. Spørgsmålene om kontingenternes størrelse sammenholdt med serviceniveau interesserer mig som daglig leder af en lille fagforening i højeste grad. Og det er mig noget af en gåde hvordan de sikkert seriøse forskere er nået frem til deres konklusioner. Når jeg lytter til folkesnakkens signaler omkring fagbevægelsen, så føler jeg ikke at nedgørelsen kører på de små fagforeninger med deres nærhed til medlemmerne. Så er det jeg hører som de altoverskyggende problemer: LO s politiske ståsted og samhørighed med Socialdemokratiet Store pengetanke Misbrug af midler (ikke forstået kriminelt, men de dyre unødvendige rejser og alt det) Mastodonter hvor medlemmerne behandles fra oven og nedefter Bureaukrati Ikke netop problemer som karakteriserer de små uafhængige fagforeninger. 3

4 Om vi kan levere det rette serviceniveau til den rigtige pris? I DSRF har vi i dag et samlet A-kasse og fagforeningskontingent på 665 kr. pr. måned (uden efterløn), hvilket mange SID ere sikkert ville drømme om. Det er korrekt at vi ikke kan aflønne en række eksperter med et medlemstal omkring de betalende. Men det kan vi betale os til at have til rådighed i en uafhængig hovedorganisation som FTF, hvor vi er sammen med små andre, og hvor vi i dag trækker på en socialrådgiverordning og en arbejdsskadeordning når det gælder særlige ekspertbetonede emner. Ingen tvivl om at fagbevægelsen skal tænke nye tanker om hvad vi skal sælge til hvilken pris, og også her har de små fagforeninger deres vigtige mission. De små rum giver langt større frihed og mulighed for omlægninger og tilpasninger. Fagbevægelsen i Danmark har sin helt naturlige fremtid hvis den lærer at lytte mere til de medlemmer den repræsenterer. Og man lytter i den forbindelse ikke på de store forkromede kongresser, hvor kun de professionelle aktører magter ordet. LO dominerer i dag danskernes og pressens holdninger til hvad fagbevægelsen egentlig er for en størrelse. Og vi må beklageligvis konstatere at det er årtier tilbage LO sagde noget interessant, hvor der var nerve i stemmeføringen. Derfor er fagbevægelsens krise i bund og grund identisk med LO s krise, og det er altså den anden vej omkring kære arbejdsmarkedsforskere. AOP 4

5 RAMMEAFTALER / INDIVIDUELLE KONTRAKTER C O N T R A KOLLEKTIV OVERENSKOMST / FASTLØNSAFTALER A.P.Møller har gennem brev til de ansatte seniorofficerer, samt på møder med Dansk Navigatørforening og Dansk Sø-Restaurations Forening, udtrykt ønske om, at ansætte rederiets seniorofficerer på individuelle kontrakter efter en rammeaftale. På det sidst afholdte medlemsmøde i Nyborg, var der en lang og god debat om rederiets udspil, ligesom mange medlemmer fra A.P.Møller har kontaktet foreningen for nærmere oplysninger. Det har været et gennemgående træk i debatten mellem medlemmer og Dansk Sø-Restaurations Forening, at mange medlemmer har misforstået A.P.Møller s oplæg. Langt størsteparten har den opfattelse at det drejer sig om en fastlønsaftale med 1:1 ordning, hvilket ikke er tilfældet. Som det er nu er alle hovmestre i A.P.Møller ansat på den kollektive hovedoverenskomst, der er indgået mellem Danmarks Rederiforening og Dansk Sø-Restaurations Forening/ Dansk Navigatørforening. Denne kollektive overenskomst fastsætter betingelserne for ansættelsesforholdet, samt hvilken hyre/pension der skal gives og frihedsoptjening/ afvikling. I andre rederier, som f.eks. DFDS, er hovmestrene ansat efter en særoverenskomst som i tilfældet med DFDS samtidig er en fastlønsaftale. En sådan særoverenskomst bygger på den kollektive hovedoverenskomst, men der er truffet aftale mellem rederi og organisation om at afvige denne på bestemte punkter, typisk hyre og frihedsbestemmelserne. I DFDS er der aftalt at man får fast månedlig hyre, som er ens uanset om man er ude eller hjemme, overtid er indregnet i hyren, og en tjenestedag giver en dags frihed inkl. ferie. Det er ikke denne form for ansættelse som A.P.Møller ønsker. 5

6 Oplægget fra A.P.Møller bygger på en ansættelse af den enkelte på en individuel kontrakt, hvor det er den enkelte selv der skal forhandle sin hyre og evt. personlige tillæg. De faglige foreninger og rederiet aftaler en rammeaftale, dvs. fastsætter de mere generelle regler for ansættelse, som sygdom / barsel / opsigelse / pension / ferie m.m. Som det fremgår er der ingen garanteret mindsteløn, men heller ingen øverste grænse for hvad hyren kan være. Typisk vil der i rammeaftalen være aftalt at den samlede hyrestigning til gruppen som helhed skal være som aftalt i den kollektive hovedoverenskomst, f. eks. 2,5 % om året, men det er op til en årlig forhandling mellem rederi og ansatte, hvordan disse skal fordeles. Hovmester A kan f.eks. få 7,5 % hyrestigning, mens hovmestrene B og C ingen hyrestigning opnår. Det vil normalt være en alt inklusiv hyre, d.v.s. cateringtillæg / bondestores tillæg / overtid er med i den aftalte hyre. Dette vil i teorien medføre at over en årrække vil der være lige så mange forskellige hovmester hyrer i A.P.Møller, som der er hovmestre. I oplægget fra A.P.Møller er der ikke oplæg til en 1:1 ordning. Oplægget siger at der skal være 2 pr. stilling og at den enkelte skal have 187 aktive tjenestedage ombord og 127 fridage, 36 dages ferie, 5 feriefridage og 10 rederidage om året. Rederidage er til kurser, møder og rejsedage. Man kan sige at fokus målrettes mod skibets drift og ikke mod den enkeltes frihed. Uanset sygdom m.m. skal der altid være en af de to seniorofficerer ude ombord. A.P.Møller ønsker også at indføre et bonussystem for seniorofficerer, der bygger på den enkeltes bedømmelser. Ved overenskomstforhandlingerne i 1998 indgik Maskinmestrenes Forening en rammeaftale som gav mulighed for individuel ansættelse af alle maskinmestre. Dansk Sø- Restaurations Forening og Dansk navigatørforening ønskede ikke dengang at indgå i forhandlinger om dette, og i begge foreninger er der stadig megen skepsis overfor denne ansættelsesform. Foreningerne er enige om at forhandle sammen om emnet, således at der evt. kommer en fælles aftale. Dog har Dansk Sø-Restaurations Forening igangværende forhandlinger med ALCATEL MARINE om ansættelse af hovmestre efter en rammeaftale. Egentlige forhandlinger med APM om dette emne har der ikke været. Efter et orienterings møde med rederiet, som fandt sted efter rederiet havde udsendt sit brev til seniorofficerne om 6

7 dens ønsker for fremtiden, har der ikke været kontakt mellem rederi og forening om dette emne. Foreningen har ikke været inviteret til de 2 seniorofficersmøder som rederiet har afholdt, selv om der i det sidste også deltog hovmestre. Efter at foreningen selv rettede henvendelse til rederiet og spurgte om det ikke var mest hensigtsmæssigt at den deltog i disse seniorofficersmøder når dens medlemmer gjorde dette, er foreningen dog blevet inviteret med til mødet den 21. maj. 1:1-ordning Dansk Sø-Restaurations Forening vil gerne slå fast, at foreningen ikke vil hverken acceptere eller forkaste en rammeaftale hen over hovedet på medlemmerne. Der skal være en debat og der vil blive afholdt medlemsmøder om dette. Dog må medlemmerne også selv spille med og deltage i debatten, både i bladet, på møder og ved kontakt til foreningen, så den endelige beslutning kan træffes på det bedst mulige grundlag. AOP APM's forslag til en rammeaftale. 2 mand i en stilling Ude Hjemme Ude Hjemme 182,5 dage 141,5 dage Fridøgn og nuldage 187 dage 127 dage Rejser, kursus og møder Fridøgn 36 dage 5 FFD Ferie 36 dage I alt: 182,5 I alt: FFD = 5 feriefridage Ferie = Ferie, løbende dage Rejser, kursus og møder = 10 dage 5 FFD Ferie 7

8 Resume: Hans finder Hanne liggende livløs bag en palle i et proviantrum med tøjet i vild uorden. Da han kommer tilbage med chiefpurseren er Hanne forsvundet. Han foretager en febrilsk eftersøgning og går efterfølgende til skipperens kammer, hvor han finder ch.purser, køkkenchef og overstyrmand i møde med skipperen. MYSTERIET OM DEN FORSVUNDNE DESSE afsnit 3 Skipperen kikkede forvirret på Hans, mens Bjarne sprang op og råbte: Hold nu op med dine åndsvage historier ellers bliver du fyret!!!!!! Skipperen have fattet sig lidt og sagde: Rolig høker, og Hans, hvad er det du siger, hvem er forsvundet???. Hans åbnede for sluserne og i et rivende tempo fortalte han hele historien om fundet af Hanne i Fort Knox med tøjet i uorden, tilsyneladende død. Hvordan Hanne have været væk da han efter at have hentet Chief purser Bjarne var kommet tilbage og at Bjarne have slået det hele hen som pjat, samt at han nu havde ledt alle steder og Hanne var ingen steder. Bjarne begyndte igen at skælde ud på Hans, men skipperen stoppede dette med et hurtigt: Hold mund, høker. Hvorefter skipperen tog telefonen på sit skrivebord og ringede til informationen og gav ordre til at kalde Hanne ud over højtalerne, hele skibet, og med besked om at ringe til broen omgående når hun reagerede. Dernæst sagde han til Hans, Bjarne og Overstyrmanden: I følger med på broen. Mens de gik mod broen rystede Hans s knæ, hvad hvis han tog fejl og Hanne havde ringet til broen og spurgt hvad der var galt. Der var ingen tvivl om at hvis det var sket, var hans tid på skibet og i rederiet slut for altid. Skipperen åbnede døren til broen og spurgte straks den vagthavende 2. styrmand: Har Hanne ringet til broen? Den lettere forvirrede styrmand svarede at det havde hun ikke. Ja, så må vi hellere starte en eftersøgning, udbrød skipperen med et skjult sideblik til Bjarne, hvorefter han begyndte at udstede ordrer som et løbsk maskingevær: Overstyrmand, skibet skal eftersøges fra stævn til hæk og fra bund til top. Tørn alle skibsassistenterne til. 2. Styrmand, ring til maskinen og sig at vi reducerer fart til lavest mulige, samt bed chiefen om at holde mandtal på sine og melde tilbage. Høker væk hele din afdeling og hold mønstring af dem i messen. Send også en purser sammen med tillidsrepræsentanten rundt og tjek alle kamre. I skal alle melde tilbage til mig her på broen, og Hans, du bliver her på broen. 8

9 Alle fik lige pludselig travlt med at udføre skipperens ordre, undtagen Hans, som trak hen i den lukkede brovinge, hvor den skibsassistent der havde 8-12 vagten stod i halvmørket. Hans hjerte pumpede som en gal og han følte sig total forvirret. Da han stod ved siden af 8-12 vagten, hviskede denne til ham: Er du på krudttobak eller pissefuld, det her ender med at koste dig jobbet. Hans kunne bare trække opgivende på skulderen. mens denne kom med enstavelsesord som svar. Skipperen lagde røret på og sagde ud i luften: De kan ikke finde Hanne nogen steder inde i apteringen, og nu mangler der også tjeneren Lise. Hans følte det både som en sten var faldet fra hans hjerte ved at han have haft ret, samt en begyndende panik over at Hanne, pigen han havde været hemmeligt forelsket i, nu virkelig var væk, og at det han havde set i Fort Knox så ikke var en drøm. Overalt på det store passagerskib var der nu vild aktivitet, alle blev purret og krydset af på mandskabslisten. De forskellige afdelingsledere gik i gang med at foretage eftersøgning af deres områder af skibet sammen med deres folk. Alle bandede og skældte ud over at have fået deres søvn afbrudt bare fordi en køjekrage var væk, hun lå sikkert og hyggede sig et eller andet sted. Modsat resten af skibet var der total stilhed på broen. De eneste lyde var instrumenternes lejlighedsvise bippen. Hans følte også at tiden nærmest stod stille, mens han stod der i mørket med tusinde tanker flyvende rundt i hovedet. Han kunne se skipperen stå henne ved siden af roret og stirre ud på fordækket og ankerspillene. Bzzz, Bzzz sagde telefonen lige pludselig og alle på broen hoppede ligesom lidt i vejret. Skipperen flåede røret ud af holderen på pulten foran sig og nærmest råbte JA. Hans stirrede på skipperen Hvilke initialer hviskede skipperen ML Så, med et brag blev døren til broen flået op og ind stormede skibets kvindelige 1. styrmand fulgt af 2 skibsassistenter. Skipper, Skipper, råbte hun forpustet. Vi har fundet en stewardesse kittel ude ved ankerspillet, den hang fast i lønningens rækværk. Øh, hva, sagde skipperen. det kan vel 9

10 være hvem som helst. Det betyder ingenting. Jo, svarede 1. styrmanden, for der står Hanne i kraven på kitlen og vi fandt et armbånd samme sted, et mandearmbånd hvor der er indgraveret nogle initialer. Hvilke, nærmest hviskede skipperen. BJ svarede 1. styrmanden. Hans stod som frosset fast, hans Hanne var smidt ud over siden. Samtidig slog det ham som en hammer at initialerne BJ kunne både være Chiefpurser Bjarne Jensen, Overstyrmand Bjarkur Joensen og Kaptajn Bent Jørgensen, de tre deltagere i det møde han havde afbrudt for at melde Hanne s forsvinden, kunne det betyde... Der er en flaske rødvin på højkant i hvert nummer til indsenderen af et indlæg som bliver brugt LIDT OM DIN ULYKKKESFORSIKRING HOS DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Da vi har erfaret at mange af vore medlemmer ikke er helt klar over hvornår og hvordan foreningens ulykkesforsikring dækker, vil vi derfor give en kort orientering om forsikringen. sygdomsforsikring. Hvad dækker forsikringen: Forsikringen dækker hvis du kommer ud for en ulykke, f. eks arbejdsulykke, færdselsulykke, overfald eller tilskadekomst ved sport, samt dødsfald som følge af en ulykke. Den dækker også tandskader op til pr. skade i forbindelse med en ulykke, men ikke tyggeskader. Hvad dækker forsikringen ikke: Forsikringen dækker ikke ved sygdom eller dødsfald som følge af sygdom. Den dækker heller ikke tabt arbejdsfortjeneste. Det er ikke en livs- eller Hvordan udbetales forsikringen: Hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde er betingelsen for at få udbetalt erstatning at du bliver invalideret. Invaliditets- 10

11 procenten skal være mindst 5 % for at du kan få erstatning. Hvor meget er jeg dækket for: Ved dødsfald som følge af et ulykkestilfælde er forsikringssummen kr Ved 100 % varige mén er forsikringssummen kr Når skaden er sket: Når skaden er sket skal du ringe til foreningen og bede om at få tilsendt en skadesanmeldelse som du selv og lægen / tandlægen skal udfylde. Derefter skal den sendes til Chubb. Hvem af vore medlemmer er dækket: Alle aktive medlemmer med stemmeret og som er under 67. Forsikringsselskabets adresse: Chubb Insurance Marina Park Sundkrogsgade København Ø. Tlf Erstatningen udbetales som et engangsbeløb. Den fastsættes i % i forhold til forsikringssummen ved 100 % varige mén. Ved varige mén på 25 % eller derover ydes en tillægserstatning. Tandskader dækkes med højst kr pr. skade, hvis der ikke opnås erstatning fra anden side. Hvem får udbetalt erstatningen: Ménerstatning udbetales altid til dig. Ved dødsfald udbetales forsikringssummen til nærmeste pårørende, dvs. din mand/kone, børn eller forældre. Ønsker du beløbet udbetalt til en eventuel samlever er det meget vigtigt du giver os / Chubb besked på hvem der skal have beløbet udbetalt. Du er altid velkommen til at ringe til foreningen hvis du har yderligere spørgsmål. Vivi Puge Grov udbetalingsstatistik År Udbetalt Antal

12 Runde fødselsdage i perioden 1/6-13/8 Grethe Ø. Hansen - Ole Rømersvej 3/1, 7400 Herning - fylder 60 år den 8. juni. Willfredo Bumagat Abueg - Kalmanparken 75, 9200 Aalborg SV - fylder 50 år den 11. juni. Peter Holm - Østerled 3, 3700 Rønne - fylder 60 år den 17. juni. Ervind Kristensen - Polarparken, Isbjørnevej 90, 6715 Esbjerg N - fylder 70 år den 18. juni. Peter Vedel Nommesen - Bogfinkevej 9, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse - fylder 50 år den 20. juni. Annelise Malmkvist - Krangerupvænget 23, 5230 Odense M - fylder 60 år den 28. juni. Sidsel H. Jensen - Granparken 2/st, 8400 Ebeltoft - fylder 50 år den 6. juli. Arne L. Sabroe - Petersborgvej 65, 9000 Aalborg - fylder 60 år den 13. juli. Jørn Rasmussen - Syrenvej 15, 5960 Marstal - fylder 60 år den 22. juli. Kirsten Sørensen - Holmbergsvej 7, 8963 Auning - fylder 60 år den 3. august. Gudmund Bjørnson - Ringtoften 129/ st/tv, 2740 Skovlunde - fylder 80 år den 5. august. Marie F. Riis - Braineparken 14/st/tv, 6100 Haderslev - fylder 80 år den 9. august. Ellinor Emma Jeppesen - Østervang 119/2/mf, 3400 Hillerød - fylder 70 år den 2. juli. JUBILÆUM i perioden 1/6-13/8 Børge C. S. Christiansen har den 1/6 været medlem af foreningen i 25 år. Aage Peter Hansen har den 7/6 været medlem af foreningen i 40 år og udnævnes dermed til æresmedlem. Ervin B. Nielsen har den 1/8 været medlem af foreningen i 50 år. Hans Johansen har den 1/8 været medlem af foreningen i 25 år. 12

13 Tak til foreningen for de to flasker vin til min fødselsdag, samt alt godt for forening og medlemmer fremover. Også en tak til personalet for den gode flaske. Poul Bossen Min hjerteligste tak til foreningen for min udnævnelse som 60 års jubilar, tak for medfølgende gave samt 2 flasker dejlig vin ved min 80 års dag. Håber på alt godt for DSRF i fremtiden. Kai Egon Petersen Tak for den venlige hilsen fra foreningen til min 70 års dag. Ole Kure Tak for det fine barometer foreningen glædede mig med ved mit jubilæum (40 år). Jørgen Kiil Jensen Stiftelsen Georg Stages Minde sender herved en hjertelig tak for det modtagne og meget velkomne bidrag på 10 stk. Kokkebøger til undervisning af kabyseleverne, på skoleskibet Georg Stage. Med venlig hilsen. Benny Jacobsen, Hovmester Takker mange gange for en god vin til min 70 års dag. Britt Rogne Tusind tak for den smukke gave og det dejlige brev, som jeg modtog i anledningen af min 70 års dag. Det har været en god ting for mig at have været medlem af foreningen gennem de mange år. Der har aldrig været behov for at være medlem andre steder! Men det har især været en stor glæde for mig, at foreningen gennem de år jeg har været pensioneret har budt på så mange gode oplevelser i form af samvær, udflugter og lignende. Jeg ønsker også for foreningen, at den må få lykke og held til at skaffe nye og gode arbejdspladser for foreningens medlemmer. Jeg husker selv tydeligt, hvilket fremskridt det var, da der kom voksenpersonale om bord i stedet for messedrengene. Venlig hilsen Søren Specht Jørgensen NB! Ur og barometer skal snarest få sin plads på skottet så jeg kan følge tid og vejr frem til næste jubilæum! Jeg ønsker hermed at takke foreningen for udnævnelsen til æresmedlem og det medfølgende diplom, samt det smukke stormglas. med venlig hilsen Jørgen P. Larsen, Hovmester 13

14 K O N T I N G E N T O P K R Æ V N I N G og restancer Da foreningen modtager en del forespørgsler vedrørende opkrævning af kontingent og rykkerprocedurer, skal jeg her forsøge at redegøre for nogle af disse spørgsmål. Foreningen opkræver kontingent månedsvis til forudbetaling. Dvs. at indbetalingsfristen er første hverdag i den måned opkrævningen gælder. Altså skal kontingent for eksempelvis maj md. være indbetalt d. 1. maj og så fremdeles. Rykkerprocedure påbegyndes hvis kontingent indbetaling ikke har fundet sted ca. d. 20. i indeværende måned. Der udsendes en første rykker med ca. 14 dages indbetalingsfrist. Overholdes denne indbetaling ikke udsendes anden rykker med ca. 14 dages indbetalingsfrist. Hvis anden rykker ikke betales bliver den pågældende slettet som medlem af Dansk Sø-Restaurations Forening, og opkrævning af restancen overlades til advokat (incasso). Årsagen til at der bruges advokat til at indhente skyldige kontingenter hænger sammen med at foreningen forudbetaler medlemmernes a-kasse kontingent til FTF-A kvartalsvis. Derudover har a- kassen strenge regler og tidsfrister for hvornår Dansk Sø-Restaurations Forening senest skal meddele dem at vi har slettet et medlem, da de ikke kan ændre i udløbne kvartaler. Konsekvensmæssigt sker det at foreningen reelt har forudbetalt a-kasse for et medlem og ikke kan få pengene retur fra a-kassen, hvilket er et direkte tab på vores konto. Her skal jeg for god ordens skyld gøre opmærksom på, at slettede medlemmer ikke længere er dækket af foreningens heltidsulykkesforsikring, og ikke længere er fagligt repræsenteret i forbindelse med eventuelle uoverensstemmelser med arbejdsgivere der er dækket af vores overenskomster. Det hænder at medlemmer modtager opkrævning der lyder på for højt beløb. Dette sker når indbetaling finder sted for sent. Da foreningen udsender opkrævninger via Betalings Service bliver der sendt en opkrævningsfil til disse ca. d. 20 i måneden før, hvilket betyder at indbetalinger der sker senere end denne dato, ikke når at blive registreret. Når der indbetales kontingent på almindelig giro kan der gå op til 5 hverdage, før vi får besked om indbetalingen fra Girobank. Når jeg registrerer en for sen indbetaling får det pågældende medlem tilsendt et nyt girokort med korrekt beløb. Til slut skal det lige nævnes at vi altid er til at snakke med ang. afdragsordning i tilfælde af restance og man kan langt hen af vejen undgå at få rykkerskrivelser hvis man slår på tråden og fortæller os hvis man indbetaler senere end betalingsfristen, det være sig af den ene eller anden årsag.... Kasserer Corlis Hansen 14

15 Indmeldelser i perioden til IND DSRF EFTERNAVN FORNAVN REDERI Rasmussen Tom Wihlborg Brøchner Per A. P. Møller Smidt Jørn-Ole A.P. Møller Bidstrup Laila BHT Espersen Kicki BHT Uhrenholdt Benny Danserv Palmgren Kenneth Alexander DFDS Andersen Niels DFDS Christensen Lonni DFDS Haugaard Janni DFDS Henriksen Didde-Kristine Bahr DFDS Hvid Dorthe DFDS Kløve Jette Marie DFDS Larsen Michael R. DFDS Nielsen Heidi DFDS Nissen Kirsten Høyer DFDS Høj Thomas L. DFDS Poulsen Anders Lohmann DFDS Hyttel Pernille DFDS Quazzani Driss DFDS Shamoun Rafi DFDS Andersen Gitte Juul DFDS Arnoldi Jan Hansen DFDS Bergendorff Jan DFDS Bjørklund Ole DFDS Brandt Margit DFDS Andersen Anita DFDS Hansen Hans Fynbo DFDS Sundstrøm Maria Del Pilar Serrano Samsø Linien 29 Slettet p.g.a. restance I N G E N Ind/Ud marts 2001 Ind 23 Ud 14 Netto 9 Ind/Ud april 2001 Ind 24 Ud 17 Netto 7 15

16 16 For medlemmer af Dansk Sø- Restaurations Forening er prisen kun 399 kr.

17 A R N E J E N S E N En søfarts social-politisk institution i Danmark er gået på pension den 29. marts Med Arne Jensen s pensionering lukkes i princippet Søfartssocialt kontor i Søfartsstyrelsen ned. Et kontor som i rigt mål blev anvendt af alle søfartsorganisationer, rederier og søfarende direkte. Hvis man spørger i Søfartsstyrelsen hvorfor Arne Jensen s stilling ikke bliver genbesat er svaret, at man ikke kan finde en afløser af lignende format og afstøbning, og så vil man hellere undgå at reklamere for funktionen. Vel vidende at betydningen af dette for alle søfarende vigtige kontor, blev udviklet i kød og blod omkring den engagerede personlighed Arne Jensen - er det for os brugere, en både betænkelig, men også stærkt beklagelig holdning til funktionen, som Søfartsstyrelsen på den vis stiller til skue. Arne Jensen - lidt historie (CV som det hedder på moderne). Arne er født i 1933 på landet hvor han som 7-årig startede i roemarkerne og fulgte skolen efter hævdvunden landbotradition hver anden dag - når der var tid. Den første søfartsbog blev udstedt 28/ til brug for udmønstring med skoleskibet Georg Stage, efterfulgt af en udmønstring med ØK fra august 1949 til maj Afbrudt af endnu et skoleskibsophold som elev på Danmark, sejlede Arne herefter som matros med ØK frem til sommeren 1960, hvor han skiftede til den hjemlige færgetrafik. I årene 1961 til 1973 arbejdede Arne Jensen i Sømændenes Forbund. Først som medhjælper ved arbejdsløshedskontrollen, og senest som næstformand under Preben Møller Hansen. Fra 1966 (dengang vi andre klædte os på til ungdomsoprøret ) og frem til begyndelsen af halvfjerdserne, var Arne medlem af den kommission som på afgørende vis skulle ændre Sømandsloven af 1952, som organisationsudpeget medlem. Efter 1952-loven var udmønstringstiden 24 måneder (ændret til 12 måneder i 1964), og skibet/rederiet kunne udstede disciplinærstraffe ved for sent fremmøde og lignende, i form af inddragelse af op til 7 dages hyre. Den Sømandslov vi nu kender og bruger 17

18 62 Som disciplinbod kan tab af hyre for indtil syv dage pålægges en sømand: (1) hvis han undlader at tiltræde tjenesten i rette tid eller uberettiget går fra borde eller ikke kommer tilbage i rette tid efter at have været i land, (2) hvis han forsømmer at melde forfald, der hindrer ham i at komme ombord i rette tid,. (4) hvis han er beruset i tjenesten (5) hvis han bortødsler proviant eller på anden måde behandler provianten utilbørligt.. (8) hvis han ikke adlyder en ordre han modtager i tjenesten, eller (9) hvis han opfører sig usømmeligt... fra 1952-loven er dateret i 1973, og det er en lov med en helt anden slags bogstaver. Der er ingen disciplinærstraffe, og udmønstringstiden er blevet til 6 måneder, hvorefter der er ret til fri hjemrejse til Danmark fra en hvilkensomhelst havn i verdenen. Den lov har Arne kendt, forstået og brugt som få gennem resten af århundredet. I 1973 havde der udviklet sig en markant indre strid i Sømændenes Forbund om ansættelsesforholdene for forbundets medlemmer. Skulle man kæmpe for rederiansættelse eller skulle man fastholde ønsket om den frie ansættelse som skibsansat. Arne var inkarneret fortaler for rederiansættelsen, men majoriteten i forbundets bestyrelse var imod. To diamentralt modsatte filosofier om trykhed og frihed tørnede sammen, og Arne valgte at forlade forbundet til fordel for et job i Søfartsstyrelsen som en konsekvens af sin minoritets-rolle. Historisk udviklede der sig på samme tid et lignende slagsmål i Havnearbejdernes Fællesforbund i Danmark om løsarbejderansættelse eller fastansættelse. Forbundet ønskede fastansættelse, og det fik de i slutningen af halvfjerdserne. Ansættelsen i Søfartsstyrelsen strakte sig herefter over mere end et kvart århundrede fra 1. oktober 1973 til 29. marts I den tid har Søfartssocialt Kontor fået skikkelse og format, og været brugt af mange, både på organisationsplan og 35 Godtgør en sømand, at han kan få stilling på skib af højere grad end den, han har, eller få anden stilling, som det er af væsentlig betydning for ham at opnå, kan han kræve afsked, om han uden øget udgift for rederen stiller en duelig mand i sit sted. Stk. 2. Det samme gælder, hvis der efter forhyringen er indtruffet en omstændighed, som gør det til en velfærdssag for ham at kunne fratræde lovens udgave af den nuværende 10 (velfærdsparagraffen). Den søfarende skal holde rederen økonomisk skadesløs 18

19 på det personlige plan. Alle har altid kunne ringe, og enhver henvendelse er altid vil jeg tro, blevet behandlet med lige stor omhyggelig og ikke mindst engagement i retfærdighed og helst lidt bedre. I tiden har Arne på styrelsens vegne deltaget i efterfølgende tillægs-ændringer til loven af 1973, som f.eks. i udarbejdelsen af de nye paragraffer om gravide søfarende og barselsrettigheder, og om retten til hjemrejse i krigssituationer. Arne har med sin intense viden og store engagement været en guldgrube for os alle. Under kommissionsforhandlingerne blev det spørgsmål fremdraget, om en disciplinbod, der aldrig kunne overstige 7 dages hyre, kunne forventes at virke effektivt og præventivt nok... Fra A.O. Bache's 700 sider lange kommenterede udgave af 1952-loven. at spørge til Sømandslovens paragraf dit eller dat prellede af. Indledende svar sprang efter sekunder tilbage i undrende modspørgsmål hvor jeg fik vævet mig længere og længere væk fra mit ærinde. Siden har jeg haft utallige telefonsamtaler med Arne, både praktiske og også filosoferende, og ofte meget lange. Der er næppe det betydende komma i 1973-loven som jeg ikke har fået brækket ud i atomer. Ikke altid så jeg kendte forskel på spørgsmål og svar mod slutningen af samtalen, men altid så jeg vidste at jeg igen havde fået tilført en portion ballast, som jeg derefter måtte bruge efter bedste evne og beskub. Om ikke andet var jeg, med et velkendt moderne udtryk, blevet forvirret på et højere plan. Jeg har meget at takke Arne for, og det er med stor beklagelse jeg må ønske ham al mulig lykke i hans så absolut fortjente otium. Ole Strandberg Arne Jensen - som jeg kender ham. Da jeg startede i Sø-Restaurations Foreningen 2. januar 1997, var der ikke noget bagland når det gjaldt fagretslige spørgsmål og Sømandsloven, som man kunne trække på. Der gik derfor ikke mange timer i mit ansættelsesforhold, før jeg første gang ringede Arne Jensen op. Og den samtale vil jeg aldrig glemme. Jeg tror næppe jeg fik svar på nogetsomhelst, men Arne fik en frygtelig masse at vide om mig. Lejligheden skulle bruges til at etablere en bro så vi gensidigt vidste hvem hinanden var. Alle mine forsøg på Der er en meget speciel udvikling i reglerne omkring alkohol og beruselse i loven fra 1952 til Efter 1973-loven kan gentagen beruselse i tjenesten som bekendt medføre afsked (bortvisning). I lovgivernes bemærkninger til 1973-udkastet hedder det: Efter de gældende bestemmelser i sømandslovens... vil det forhold, at en sømand har været beruset i tjenesten, ikke kunne straffes efter sømandsloven... 19

20 20 PFA-ANNONCE

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere