Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade tlf.: Telefontræffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl (Klaus Bonde) Kontortid mandag og torsdag kl (Georg M. Jensen) 2

3 har medført, at Sadolin Farveland samtidig har droppet sine sponsorgaver til Kontaktens konkurrence. Derfor udgår deres gevinst på en gourmetmiddag. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. I denne periode (slutningen af november og begyndelsen af december), i 1999 startede jeg som redaktør på dette blad, så dette må siges at være en jubilæumsudgave af Kontakten, da det jo er 10 år siden, at jeg præsenterede det første blad med mig som redaktør. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, som jeg møder på gaden eller via postvæsenet eller mail tilkendegiver, at bladet har gennemgået en positiv forandring gennem årene. Også en stor tak til de formænd/bestyrelsesmedlemmer, som løbende gennem årene har givet mig stof til bladet, uden deres indlæg havde der jo ikke været noget at skrive om. Flere af dem har jo også i lighed med mig haft 10 års jubilæum som frivillige udøvere af beboerdemokratiet. Nu må vi se, om bladet fortsætter i årene fremover, eller om tiden efterhånden løber fra denne form for publikation, så nyhederne kun vil kunne ses på Østparkens eller Vivabolig s hjemmeside på internettet. Grundet omstruktureringer i Boligselskabet Østparkens udbud af malerentreprisen, er Sadolin Farveland ikke mere fast leverandør af malervarer til fraflytterlejligheder, som de har været i årtier. Dette Bogø is-sandwich og smørrebrød har udvidet sin forretning i Bogøgade til det dobbelte, og i den anledning har de udtrukket en ekstra gevinst. Tillykke med udvidelsen. Løsningen i konkurrencen var denne gang Mishel Betsagoo, som er den ene af vore to elektrikere. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Boligselskabet Østparkens beboere, personalet i administrationen samt i de forskellige afdelinger, håndværkerne og rengøringspersonalet samt ikke mindst vore trofaste sponsorer, kort sagt alle læsere af bladet ønskes hermed en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår med håbet om alt godt i På gensyn i Kontakten 1 i maj Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Information fra administrationen: Lotte Bang orienterer. Information fra håndværkerafdelingen: Mogens Blicher Hansen orienterer. Nyt fra driftsafdelingen: Jan Kristensen orienterer. 3

4 Nyt fra rengøringsafdelingen: Martine Kühn orienterer. Mishel Batsegoo: Min vej til jobbet som elektriker i Østparkens håndværkerafdeling. Tømrer Jens Henrik Jensen: Baggrunden for min ansættelse i Østparken. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Hold fingrene fra vores DUS 2: Laila Thomsen fra Øgade Samråd beretter. Hovedgevinst i juleudtrækningen: Kurt overrækker den heldige vinder gavekortet. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Indlæg under afd. 3: Ros og ris fra en beboer. Carsten Larsen fra Bjørnøgade spørger og afdelingsbestyrelsen svarer. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Elisabeth V. Christensen fortæller. Tur til Jesperhus Blomsterpark: Ellinor Jensen beretter. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen (forrest i bladet) Håndværkerne samt rengøringspersonalet (bagerst i bladet). Varmemestre/teamledere samt ejendomsfunktionærer (under afdelingerne). Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2009: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 3, 2009) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Ledelse Mogens Blicher Hansen Ledelse Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lotte Hupfeld Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi 5

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) 10, 20 og 30 kr. pr. kvadratmeter pr. år, som er tilfældet for afdeling 4. Formand Brian Skræm Efteråret er snart ved at være ovre, de mange smukke farver fra træerne er ved at forsvinde i takt med at bladene falder af, og vinteren står nu lige for døren. Vi håber, at alle har nydt sommeren, der som sædvanlig har været lunefuld, men der har dog været gode perioder med meget lunt vejr med en rimelig lun sensommer. Vedligeholdelsesreglement. Som der blev skrevet i sidste nummer af Kontakten, har vi opdateret vores vedligeholdelsesreglement. Grunden var blandt andet, at malerne brugte nogle malingstyper med hørere glans, end hvad vi havde beskrevet i vores reglement, og så kan vi jo ligeså godt få tilpasset malingstyperne med vores regler. Så det nye reglement bliver snart udsendt til alle. Tilbagekøbsklausul. For afdelingerne 4 og 6, som er omfattet af tilbagekøbsklausuler, har vi fået optaget lån, så de kan blive betalt til kommunen den 1. december i år. Her vil der for afdeling 6 blive en begrænset huslejestigning på henholdsvis 2, 4 og 6 kr. pr. kvadratmeter over de næste 3 år, hvis helhedsplanen bliver vedtaget. I modsat fald vil stigningen være på henholdsvis Tvist mellem organisationsbestyrelsen og afd. 3 Som det nok er alle bekendt har der været en tvist mellem organisationsbestyrelsen (OB) og afd. 3 omkring kompetenceforholdene omkring ansættelsen af vores beboerrådgiver, hvor OB mente, at de havde ret til at ansætte beboerrådgiveren til at servicere alle afdelinger, uanset at afd. 3 ikke ønskede en beboerrådgiver i deres afdeling. Her har vi nu fået svar fra kommunens tilsyn. Her er videregivet konklusionen på svaret: Med baggrund i ovenstående - og jf. almenboliglovens 7 skal Teknik- og Miljøforvaltningen hermed oplyse, at det er organisationsbestyrelsen, der har kompetencen til at ansætte pågældende beboerrådgiver med henblik på servicering af alle Østparkens afdelinger. - every day is a sun day Sjællandsgade Aalborg 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Kirsten Sørensen Afdeling 4 Winni Jensen Afdeling 5 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 7

8 Men det skal samtidig for god ordens skyld bemærkes, at afdelingsbestyrelsen jf. lovens 39 skal orienteres om såvel ansættelser som afskedigelser. Hermed går vi ud fra, at der kommer ro omkring beboerrådgiverordningen. Evaluering af beboerrådgiver. I forbindelse med ansættelsen af vores beboerrådgiver (BR) blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres hvert år. Derfor havde vi til vores sidste bestyrelsesmøde inviteret BR Carsten Borup Kristensen med, så han kunne redegøre for den tid, han nu har været ansat. Han har bla. medvirket til arrangementer i afd. 3 og 6. Der har været 72 klagesager, flest i afd. 1 og 3, men det er jo også de største afdelinger, og så har han i et enkelt tilfælde været udlejet til en enkelt klagesag for Limfjorden. Tidsmæssigt er det afdelingerne 1, 3 og 6, der har stået for med et forbrug på mellem timer hver. I de fleste tilfælde er det lykkedes at mægle i klagesager, således at de forhold, der er blevet klaget over, er faldet til ro. OB roste Carsten for det arbejde, han har udrettet indtil nu, og det må siges helt at stå mål til de forventninger, vi havde til beboerrådgiverordningen, da vi besluttede at ansætte en sådan i selskabet. Af de tilbagemeldinger vi har fået fra jer beboere, der har været i kontakt med ham, uanset om det har været den, der er klaget over eller det har været klageren, føler de, at de har fået en fair behandling, og for klageren, at klagen også bliver taget alvorligt, og at der bliver taget hånd omkring den. Udlejningssituationen. Man hører efterhånden tit, at det er et problem at få udlejet, og at der står tomme lejligheder rundt omkring. Selv var jeg til et vælgermøde inde i byrådssalen, og her blev det oplyst, at vi havde omkring 5000 ledige boliger i Aalborg Kommune. Det synes vi ikke helt hang sammen med det, vi oplevede, og siden vi spurgte ind til det store tal, viste det sig da også, at der kun var omkring 45 boliger i den almene sektor, resten var parcelhuse, ejerlejligheder og andelslejligheder. Alt der bare var til salg eller udlejning var talt med. For vores selskab har vi heldigvis ingen problemer med at leje ud, og der står rigtig mange på ventelisten. Det skal dog lige siges, at vi her i starten af november havde ikke mindre end 10 opsigelser på en dag, et tal som ingen tidligere kan huske på blot en dag, men det skulle være pænt spredt over afdelingerne. Lige nu har vi i VIVAbolig over 3000 medlemmer. Ønsker man en 3-4 rums bolig, har vi en ventetid på ½ til 1 år, og til stue og 1. sal ligger den på over et år. For 1-2 rums boliger er der i øjeblikket ca. 1 års ventetid, så det ser rigtig godt ud. Med hensyn til fraflytning har vi udarbejdet nogle statistikker for de sidste 3 år. Her kan vi se, at fraflytningerne gennemsnitligt er steget en lille smule fra i 2006/2007 med 18,66% til her sidste regnskabsår 19,65%, så heller ikke her ser det så galt ud. Så vi kan da kun være glade og stolte over, at der er rigtig mange, der gerne vil bo hos os. Byggesager. Det er ved at være nogle år siden, at vi har bygget nye lejligheder. Lige nu er der mange projekter rundt omkring i byen, og der er da også flere af dem, som vi er interesseret i. Der er noget omkring 8

9 Provstejorden og Eternitgrunden, og her sidst er Vejgaard Vestre skole også kommet med. Om nogle af projekterne bliver til noget med os som bygherre, er ikke til at sige endnu. Vi skal jo ikke bygge for enhver pris, men også se på, om de kan udlejes til fornuftig pris, og her ved siden af skal vi også holde alle vore andre boliger i god stand, så de følger med i den udvikling, som vi lejere stiller af krav til nutidens bolig. Rengøring. Her fra 1. oktober startede rengøringen op i eget regi. Retningslinjerne herfor er de samme som før. Vi ønsker alle i rengøringen velkommen og håber, at de kommer godt fra start. Generelt. Ellers er der gang i rigtig mange ting rundt omkring i afdelingerne. Alle afdelinger har godkendt regnskaberne for det forgangne regnskabsår. Alle afdelinger har også været berørt af, at der skal opsættes postkasser inden nytår, og i flere afdelinger er der opsat molokker til renovation. Men læs mere herom under afdelingerne. Noget vi kommer til at arbejde med i den kommende tid er politikker. I VIVAbolig regi er vi kommet rigtig langt hermed, men alle dem der berører Østparken skal jo også lige godkendes her. Vi skal også se på vores visioner, hvilken udvikling ønsker vi os, skal vi bygge, skal vi sammenlægge lejligheder, hvilke standarder skal fremtidens boliger have. Der er nok at tage fat på her. Et arbejde som vi er begyndt på i VIVAbolig, men som jo reelt udvikler sig hele tiden. Vi ønsker hermed alle beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand Sjællandsgade Aalborg 9

10 Information fra administrationen Lotte Bang Udlejning Der er meget travlt i udlejningsafdelingen lige nu. Der kommer generelt mange opsigelser og boligerne skal ud i tilbud til de mange på ventelisten. Men vi har ingen ledige boliger. Vi arbejder stadig på at samkøre vore arbejdsgange, så breve, materiale og informationer er ens i Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden, sådan at vi kan behandle alle lejere og boligsøgende ens. Vi har haft mange henvendelser omkring opskrivninger på tværs af de to boligorganisationer, hvilket vi også havde forventet. Administration Der bliver arbejdet på at komme igennem de ophobede bunker, vi har haft i forbindelse med sammenlægningen af administrationen til Vivabolig, og det går stille og roligt fremad. Vi beklager meget, at der har været lidt startvanskeligheder med EDB-konverteringen og sammenkøring af medlemmer og lejere. Bl.a. har det bevirket, at varmeregnskaberne er kommet lidt senere ud end de plejer. Vi regner med at være på den rigtige side af det nu. har været koblet ned i forbindelse med overgangen til IP-telefoni og vores oplæring af systemet. Det har nogle gange været os, der har lavet fejl og en enkelt gang TDC, der ikke kunne finde fejlen i systemet. Vi beklager meget og takker for jeres tålmodighed. Fraflytninger Der har i Boligselskabet Østparken været i alt 456 fraflytninger i regnskabsåret, hvilket svarer til 20 %, niveauet de sidste 3 år har ligget meget stabilt omkring det samme. Økonomi Der er søgt, og vi har modtaget refusion af indbetalt lønsumsafgift fra Skat på ,- kr., som skal tilbagebetales til afdelingerne. Der er udarbejdet årsregnskab for perioden 1. juni maj 2009 for Boligselskabet Østparken, som skal godkendes på repræsentantskabsmødet den 23. november Fra administrationen ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Lotte Bang Økonomi direktør Der har også været nogle forstyrrelser med telefonerne, som engang imellem 10

11 Indlæg fra håndværkerafdelingen Yderligere 2 tømrere har i år været ansat i Rughaven/Hørhaven, mens udskiftningen af fordøre stod på, men de er igen afskediget efter endt arbejde. Mogens Blicher Hansen Vi har i år udvidet håndværkerafdelingen fra de tidligere 6 mand til nu 9 mand og har taget større arbejder ind, som vi laver omkring % billigere, end hvis vi købte arbejdet ude i byen. Dette giver en besparelse for udgifterne i afdelingerne, således at der kan laves mere for det samme beløb eller laves arbejde, som der så skal lånes mindre til, og dette giver i sidste ende en mindre huslejestigning, end hvis vi købte arbejdet af en entreprenør. Vi har også startet en rengøringsafdeling op bestående af 11 medarbejdere, og vi forventer at lave en væsentlig bedre rengøring, end den vi hidtil har fået af de selskaber, vi har haft til at gøre rent. Til slut vil vi ønske alle en glædelig jul og godt nytår. Mogens Blicher Hansen Teknisk direktør v/ Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon /

12 Indlæg fra driftsafdelingen Jan Kristensen Ny tider Ny opgaver/udfordringer Nyt årti Ejendomsfunktionærerne har fundet sig godt tilrette i de nye teams. Opgaverne er fordelt, således at teamet altid kan løse de opgaver, der må komme, selv om der ferie, sygdom eller kurser. Den nye struktur betyder, at vi er gået over til decentralisering, således at de fleste driftsmæssige opgaver løses ude på stedet, som skulle blive til gavn for beboerne, så beboerne ikke altid skal ind på kontoret på Vesterbro 23. PCeren har gjort sit indtog og telefaxen er på vej ud af ejendomskontoret/varmemesterkontoret, Nu foregår næsten al kommunikation via mail: Bestilling af håndværkere, godkendelse af fakturaer er også på vej, alt omkring vaskerierne, nøglesystemer og forsikringer. PC eren opdateres løbende i takt med udviklingen. Lovgivningen fortæller, at der skal være forretningsgange i næsten alting, så i dag skal vi også dokumentere (sund fornuft). Dagligdag i kældrene Der er nu indført molokker i en del afdelinger. Det betyder, at svineriet og dermed lugtgenerne kommer væk fra kældrene, og der bliver frigivet timer, som nu bruges til mere beboerservice, således afdelingen sparer penge på konto 115, reparationsudgifter. Ejendomsfunktionærerne er omstillingsparate til det næste årti, klar til de nødvendige renoveringsarbejder og helhedsplaner, der sker i og med, (fokus på lejerne), de forsat kan have et godt sted at bo. Driftsafdelingen ønsker jer en rigtig god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Jan Kristensen Driftsleder 12

13 Indlæg fra rengøringsafdelingen de virkelig føler, at de er en del af Boligselskabet Østparken. Martine Kühn Så kom vi i gang! Vi startede den 1. oktober med alle Østparkens afdelinger, og jeg er meget glad for den måde, mine assistenter og jeg er blevet modtaget på. Flere af beboerne er stoppet op på gaden og har sagt velkommen til os. Det vil jeg lige benytte lejligheden til at takke for. Jeg ved, det har stor betydning for assistenterne, at de nu bliver set, og at Mange har ligeledes kommenteret de nye vogne, vi kører rundt med (positivt), så jeg vil lige kort fortælle om metoderne, vi nu bruger. Vognen har nogle kasser, hvor mopperne ligger i. Mopperne er, inden vi går i gang, forbehandlet med vand og sæbe. Når assistenten starter i en opgang, fejes trappen, derefter tager hun/han mopper i det bælte, som bæres om livet og vasker trappen oppe fra og ned. Mopperne er inddelt i 2, så én del vasker og én del tørrer efter, derfor vil der ikke være våde trapper, når vi forlader opgangen. De mopper, som er blevet brugt, smides til vask, og der tages nye i brug til næ- Hele holdet ved rengøringsafdelingens bil 13

14 dog ikke brugt til f.eks. toiletter, dertil har vi microklude. Disse bliver kun brugt til dette formål. Vi er startet op med mange hængepartier fra den tidligere rengøring, men jeg mener, at vi har fået meget rettet op, og vi vil f.eks. i de kommende uger foretage hovedrengøring i alle vaskerierne i afd. 1, så det går fremad. Rengøringsvogn ste opgang. Ikke noget med en moppe, som er blevet vredet op i en spand vand gang på gang, nej, vi gør nu kun rent med rene mopper i alle opgange. Vi har specielle microhandsker i stedet for klude, som bruges til aftørring af gelænder, pletter på vægge o. lign. Når handsken er brugt smides den til vask og en ny tages i brug. Handskerne bliver Jeg har nu ansat 10 assistenter i afdelingen, og jeg vil på deres og mine vegne endnu engang takke for velkomsten og ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår. PS: Billeder af rengøringsafdelingens personale kan ses sammen med håndværkerafdelingens bag i bladet. Venlig hilsen Martine Kühn Kurt s køkken v/ Kurt Hansen - Rughaven Aalborg Telefon Kurts køkken med Kurt ved roret Vi har lavet omstrukturering af ejerskabet af Kurts Køkken. Tidligere forpagter Steen Abel er nu tilknyttet som ansat, og jeg har igen overtaget ejerskabet af Kurts Køkken. Ellers er alt som før, og der kan bestilles mad og buffeter nøjagtig som man plejer. Kig ind på vores hjemmeside! 14

15 Præsentation af elektriker Mishel Betsagoo Jeg var så heldig at blive fastansat som elektriker i boligselskabet Østparken. Jeg elsker mit job og kan godt lide mine kollegaer og køre rundt til beboerne, hvor jeg ordner deres el problemer. Jeg bor selv i boligselskabet Østparken på Konvalvej sammen med min kæreste Maria. I min fritid arbejder jeg i gruppen, der hedder BRUG FOR ALLE UNGE, som rollemodel og som rapporter for Integrationsministeriet. Jeg kan også godt lide at spille musik, når jeg har lidt tid til overs. Jeg spiller på guitar og keyboard. Desuden træner jeg også par gange om ugen i fitness center. Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som elektriker i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Med venlig hilsen Mishel Betsagoo Mit navn er Mishel Betsagoo. Jeg er lige fyldt 30 år og kommer oprindelig fra Iran. I 2003 kom jeg til Danmark. Jeg havde uddannelsen som elektriker fra Iran, men jeg kunne ikke bruge den til noget i Danmark. Derfor startede jeg på sprogskole - det tog halvandet år, og jeg lærte at skrive og læse dansk. Derefter startede jeg på teknisk skole for at tage elektrikeruddannelsen igen Danmark, for at kunne få arbejde som elektriker herhjemme. Jeg fik læreplads i boligselskabet Østparken. Der gik nogle år med skole og læreplads, men til sidst fik jeg min elektrikeruddannelse igen i februar

16 Præsentation af tømrer Jens Henrik Jensen af. Vi var med til at bygge mange flotte træhuse. I Oslo mødte jeg også min kone. Vi blev gift den 14. maj 1994, og har fået 2 dejlige drenge, Andreas på 19 år, som går på handelsskole, og Jonas på 18 år, som går på gymnasiet. I 1995 var vi så heldige, at nabogrunden blev sat til salg, så der byggede vi i et træhus (selvfølgelig). Som nyansat tømrer er jeg blevet bedt om at skrive lidt om mig selv: Jeg er født i Hjallerup d. 23. marts Vi flyttede dog hurtigt til Lindholm, og her gik jeg i folkeskole først på Thistedvejens skole og de sidste klasser på Lindholm gamle skole. Efter 9. klasse fik jeg en lærerplads hos tømrermester Knud Larsen i Lindholm, og jeg blev hurtigt klar over, at det var det rigtige. Som nyudlært tømrer fik jeg arbejde hos min bror, som på det tidspunkt havde et byggefirma i Øster Brønderslev. Vi byggede sommerhuse og parcelhuse i det meste af Nordjylland. I 1981 mødte jeg en af de gamle makkere, jeg har haft, Lars Madsen. På det tidspunkt var der stilstand i byggeriet herhjemme, så vi besluttede at prøve lykken i Oslo. Det var nogle fantastiske år, hvor vi virkelig fik prøvet tømrerfaget Min kone Joan kommer fra egnen omkring Tranum og Slettestrand, så for nogle år siden købte vi sommerhus i Slettestrand. Der går meget af fritiden både med det praktiske vedligehold og skønne vandreture ved stranden og i Fosdalen. Igennem årene har jeg været ansat hos bl.a. TL byg, Multi-byg og senest hos Frank D. Jensen, hvor vi også arbejdede en del for Østparken. Jeg har nu været ansat hos Vivabolig nogle måneder og er rigtig glad for mit nye job. Med venlig hilsen Jens Henrik Jensen 16

17 Nyt fra beboerrådgiveren Siden sidst har der været afholdt tur til Jesperhus Blomsterpark, hvor ca. 50 beboere fra afd. 1 og 3 var af sted. Det var en rigtig god tur, selv om vejret godt kunne have været lidt bedre. Men da der var mange indendørs aktiviteter, var det bare med at komme ud, når det ikke regnede. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen I afd. 6 er det lykkedes at få gang i bankospillet igen, og der er 3 beboere, som styrer det. Bl.a. Mogens, som er en rigtig bankomand, som har meget erfaring omkring sådanne arrangementer. Vi har indtil nu afholdt 2 bankospil, og der har været mange deltagere fra afd. 6 og 5. Så det fortsætter hver første tirsdag i måneden fremover. Det er så meningen, Mogens dirigerer slagets gang 17

18 at jeg trækker mig ud af arrangementet igen, når det er helt selvkørende. Vi kan dog godt sige fra bankogruppen, at der er et lille overskud, og det har vi planer om at benytte til andre aktiviteter i afd. 6. På den alvorlige side, fortsætter der med at være diverse problemer i de forskellige afdelinger, og dem forsøger jeg stadig at løse efter bedste evne. Der er mest tale om problemer med at tage hensyn til hinanden, men også sociale og psykiske problemer har der været nogle af. Ellers vil jeg slutte for denne gang med en opfordring til jer beboere. Har I et ønske om en aktivitet, et arrangement eller andet i netop jeres afdeling, så kontakt mig. Jeg vil så være med til at gøre det til virkelighed. Men ønsket skal komme fra jer. Glædelig jul og godt nytår. Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf.: Arbejdet ved mit kontor i Sjællandsgade er nu færdigt, og det er dejligt at have fået lidt mere rolige forhold, samtidig med at afd. 1 s garage/værksted er blevet flot. Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

19 Heldig vinder af Kontaktens hovedgevinst Kurt overrækker Mitzi gavekortet til julefrokost Som de foregående år har Kurt Hansen, indehaver af Kurt s Køkken i Rughaven, sponsoreret en stor og flot gave til udtrækning blandt deltagerne i Kontaktens konkurrence. I år var den heldige vinder Mitzi Jacobsen fra Bjørnøgade. Hun vandt et gavekort på ikke mindre end 10 stk. juleanretning til en værdi af 1180,- kr. Det var en dejlig ting, siger Mitzi. Vi skal holde julefrokost lige før jul, og ellers fylder min mand Børge år en af dagene efter jul, så det kan måske bruges i den anledning. I hvert fald siger jeg mange tak for dejlige præmie. Et stort tillykke skal også lyde herfra ikke blot med præmien, men også med Børges fødselsdag lige efter jul. Endelig en tak til Kurt for den flotte præmie, og en god jul samt et godt nytår til ham og hans personale. Redaktøren 19

20 Klar besked fra Øgade til politikerne: Hold fingrene fra vores DUS 2 Drøftelserne gik blandt andet på: Hvor kan vi risikere, at børnene færdes i stedet for, og er det ikke vigtigt at forebygge og ikke brandslukke? Sparer man i én forvaltning og får man senere i en anden forvaltning udgifter i forhold til utilpassede unge? Det har givet store bekymringer blandt forældrekredsen. Politikernes svar var i første omgang, at man ville arbejde på at finde alternative muligheder. Konklusionen blev, at flere af politikerne efterhånden fik forståelse for forældrenes bekymringer og vil drøfte det igen. Ø-gade Samråd har afholdt vælgermøde i Fyensgade Centret. Panelet bestod af: Kenneth Kuur Sørensen (A) Anne-Dorte Krog (F) Steen Royberg (V) Anette Valentin (C) Lise Lundgren (B) Gert Ingolf (DF) Susanne Flydtkjær (Ø) Ordstyrer var Per Lunde, Samrådet. Det første emne, der blev bragt på banen, var DUS 2 på Sønderbro skole. Fra 1. januar 2010 kan elever fra 6. og 7. klasse ikke mere gå i DUS på grund af besparelser i forbindelse med vedtagelse af Aalborg kommunes budget for 2010 et budget, der blev vedtaget enstemmigt af byrådet. Skolebestyrelsen på Sønderbro skole har arbejdet meget aktivt for at undgå denne besparelse. Et rigtig godt eksempel på, at når politikere mødes med borgerne, bliver sagerne nærværende og ikke blot et stykke papir. I den forbindelse blev kulturelle tilbud drøftet, bl.a. Symfoniorkesteret, Karolinelund og Musikkens Hus. Skal Karolinelund bestå i den nuværende form med kommunalt tilskud. Flere af politikerne foreslog, at Karolinelund skal bevares, men i en anden form. Politikerne fik udleveret en oversigt over beboersammensætningen i en boligafdeling med ældre-venlige boliger. Her har Aalborg kommune visiteret 4 tidligere/nuværende misbrugere, således at denne gruppe er 26,67 % af disse beboere. I hverdagen giver det problemer i forhold til de ældre beboere, bl.a. med uro om natten, hvilket giver utryghed blandt de 20

21 ældre beboere. Alle var enige om, at det er en uheldig beboersammensætning, der er skabt af Ældre- og Handicapforvaltningen, både for de ældre, men også misbrugerne, idet de er meget synlige og dermed bliver udstillet. Der var bred enighed om, at der mangler et sted til disse borgere, så denne gruppe også får gode forhold. Billede Debatten gik så livligt, at mødet sprang alle rammer. Mødet skulle slutte kl , så mødelederen måtte desværre stoppe debatten kl af hensyn til lukning af lokalet. Ø-gade Samråd er meget tilfredse med mødet. Panelet var godt sammensat og forholdt sig til helt konkrete spørgsmål fra salen. Afslutningsvis bemærkede Samrådet, at det var ærgerligt, at der ikke er valg hvert år, så der kan afholdes vælgermøde hvert år. Flere politikere tilkendegav, at Samrådet er velkommen til at indbyde til møder, så der er en dialog mellem borgerne og politikerne. Det vil Samrådet følge op på, lige som politikerne vil følge op på besparelserne i DUS 2. Med venlig hilsen Øgade Samråd v/laila Thomsen Solvangsvej Aalborg Tlf. nr

22 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - stth. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Gitte Thomsen, Saltholmsgade 10 Erik Gregersen, Morsøgade 20 Badeværelsesrenovering Afdelingsformand Palle Christensen Så det snart jul. Velkommen til julenummeret af beboerbladet Kontakten. Denne gang vil badeværelsesrenoveringen fylde en del, samt det nye tiltag med påskønnelse overfor de beboere, der har boet i afdeling 1 i mere end 50 år. Lige efter sommerferien startede vi med renoveringen af badeværelser i Saltholmsgade nr. 12 i venstre side af opgangen. Allerede nogle dage efter at nedbrydningen var startet, begyndte de første udfordringer at vise sig. Der var en anden adskillelse i gulvet af etagerne end i Morsøgade, hvor vores eget prøvebadeværelse var etableret. Det gav lidt problemer med hensyn til beton, gulvvarme, faldstamme, rørføring og gulvfliser. 22

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5

3B s beboerblad. Gourmet i stor stil i Kløvermarken. Side 8-10. Lønstrupgård Børneopdragelse på tværs af kulturer. Side 4-5 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 5 - maj 2010 Gourmet i stor stil i Kløvermarken

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere