Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009"

Transkript

1 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade. Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade. Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen. Hørhaven og Rughaven. Fyensgade. Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm. Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade tlf.: Telefontræffetid: mandag - fredag kl torsdag tillige kl (Klaus Bonde) Kontortid mandag og torsdag kl (Georg M. Jensen) 2

3 har medført, at Sadolin Farveland samtidig har droppet sine sponsorgaver til Kontaktens konkurrence. Derfor udgår deres gevinst på en gourmetmiddag. Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til juleudgaven af Kontakten. I denne periode (slutningen af november og begyndelsen af december), i 1999 startede jeg som redaktør på dette blad, så dette må siges at være en jubilæumsudgave af Kontakten, da det jo er 10 år siden, at jeg præsenterede det første blad med mig som redaktør. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, som jeg møder på gaden eller via postvæsenet eller mail tilkendegiver, at bladet har gennemgået en positiv forandring gennem årene. Også en stor tak til de formænd/bestyrelsesmedlemmer, som løbende gennem årene har givet mig stof til bladet, uden deres indlæg havde der jo ikke været noget at skrive om. Flere af dem har jo også i lighed med mig haft 10 års jubilæum som frivillige udøvere af beboerdemokratiet. Nu må vi se, om bladet fortsætter i årene fremover, eller om tiden efterhånden løber fra denne form for publikation, så nyhederne kun vil kunne ses på Østparkens eller Vivabolig s hjemmeside på internettet. Grundet omstruktureringer i Boligselskabet Østparkens udbud af malerentreprisen, er Sadolin Farveland ikke mere fast leverandør af malervarer til fraflytterlejligheder, som de har været i årtier. Dette Bogø is-sandwich og smørrebrød har udvidet sin forretning i Bogøgade til det dobbelte, og i den anledning har de udtrukket en ekstra gevinst. Tillykke med udvidelsen. Løsningen i konkurrencen var denne gang Mishel Betsagoo, som er den ene af vore to elektrikere. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Boligselskabet Østparkens beboere, personalet i administrationen samt i de forskellige afdelinger, håndværkerne og rengøringspersonalet samt ikke mindst vore trofaste sponsorer, kort sagt alle læsere af bladet ønskes hermed en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkeligt nytår med håbet om alt godt i På gensyn i Kontakten 1 i maj Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du bl.a. læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Information fra administrationen: Lotte Bang orienterer. Information fra håndværkerafdelingen: Mogens Blicher Hansen orienterer. Nyt fra driftsafdelingen: Jan Kristensen orienterer. 3

4 Nyt fra rengøringsafdelingen: Martine Kühn orienterer. Mishel Batsegoo: Min vej til jobbet som elektriker i Østparkens håndværkerafdeling. Tømrer Jens Henrik Jensen: Baggrunden for min ansættelse i Østparken. Nyt fra beboerrådgiveren: Carsten Borup Kristensen orienterer. Hold fingrene fra vores DUS 2: Laila Thomsen fra Øgade Samråd beretter. Hovedgevinst i juleudtrækningen: Kurt overrækker den heldige vinder gavekortet. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Indlæg under afd. 3: Ros og ris fra en beboer. Carsten Larsen fra Bjørnøgade spørger og afdelingsbestyrelsen svarer. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Elisabeth V. Christensen fortæller. Tur til Jesperhus Blomsterpark: Ellinor Jensen beretter. Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen (forrest i bladet) Håndværkerne samt rengøringspersonalet (bagerst i bladet). Varmemestre/teamledere samt ejendomsfunktionærer (under afdelingerne). Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 2, 2009: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 3, 2009) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. april Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. 4

5 Administrationen i Vivabolig Lotte Bang Ledelse Mogens Blicher Hansen Ledelse Jan Kristensen Drift og vedligeholdelse Torben Thomsen Drift og vedligeholdelse Jytte Faitanini Udlejning Karina Andresen Udlejning Lise Lotte Kjær Udlejning Gitte Nielsen Administration Tina Reeves Administration Bettina Munk Administration Gitte Vinther Administration Lotte Hupfeld Økonomi Tina Andersen Økonomi Tove Pedersen Økonomi Pia Andersen Økonomi 5

6 Nyt fra Organisationsbestyrelsen (hovedbestyrelsen) 10, 20 og 30 kr. pr. kvadratmeter pr. år, som er tilfældet for afdeling 4. Formand Brian Skræm Efteråret er snart ved at være ovre, de mange smukke farver fra træerne er ved at forsvinde i takt med at bladene falder af, og vinteren står nu lige for døren. Vi håber, at alle har nydt sommeren, der som sædvanlig har været lunefuld, men der har dog været gode perioder med meget lunt vejr med en rimelig lun sensommer. Vedligeholdelsesreglement. Som der blev skrevet i sidste nummer af Kontakten, har vi opdateret vores vedligeholdelsesreglement. Grunden var blandt andet, at malerne brugte nogle malingstyper med hørere glans, end hvad vi havde beskrevet i vores reglement, og så kan vi jo ligeså godt få tilpasset malingstyperne med vores regler. Så det nye reglement bliver snart udsendt til alle. Tilbagekøbsklausul. For afdelingerne 4 og 6, som er omfattet af tilbagekøbsklausuler, har vi fået optaget lån, så de kan blive betalt til kommunen den 1. december i år. Her vil der for afdeling 6 blive en begrænset huslejestigning på henholdsvis 2, 4 og 6 kr. pr. kvadratmeter over de næste 3 år, hvis helhedsplanen bliver vedtaget. I modsat fald vil stigningen være på henholdsvis Tvist mellem organisationsbestyrelsen og afd. 3 Som det nok er alle bekendt har der været en tvist mellem organisationsbestyrelsen (OB) og afd. 3 omkring kompetenceforholdene omkring ansættelsen af vores beboerrådgiver, hvor OB mente, at de havde ret til at ansætte beboerrådgiveren til at servicere alle afdelinger, uanset at afd. 3 ikke ønskede en beboerrådgiver i deres afdeling. Her har vi nu fået svar fra kommunens tilsyn. Her er videregivet konklusionen på svaret: Med baggrund i ovenstående - og jf. almenboliglovens 7 skal Teknik- og Miljøforvaltningen hermed oplyse, at det er organisationsbestyrelsen, der har kompetencen til at ansætte pågældende beboerrådgiver med henblik på servicering af alle Østparkens afdelinger. - every day is a sun day Sjællandsgade Aalborg 6

7 Organisationsbestyrelsen Brian Skærm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Kirsten Sørensen Afdeling 4 Winni Jensen Afdeling 5 Otto Holm Sørensen Afdeling 2-9 Bjarne Olsen Medarbejderrepræsentant 7

8 Men det skal samtidig for god ordens skyld bemærkes, at afdelingsbestyrelsen jf. lovens 39 skal orienteres om såvel ansættelser som afskedigelser. Hermed går vi ud fra, at der kommer ro omkring beboerrådgiverordningen. Evaluering af beboerrådgiver. I forbindelse med ansættelsen af vores beboerrådgiver (BR) blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres hvert år. Derfor havde vi til vores sidste bestyrelsesmøde inviteret BR Carsten Borup Kristensen med, så han kunne redegøre for den tid, han nu har været ansat. Han har bla. medvirket til arrangementer i afd. 3 og 6. Der har været 72 klagesager, flest i afd. 1 og 3, men det er jo også de største afdelinger, og så har han i et enkelt tilfælde været udlejet til en enkelt klagesag for Limfjorden. Tidsmæssigt er det afdelingerne 1, 3 og 6, der har stået for med et forbrug på mellem timer hver. I de fleste tilfælde er det lykkedes at mægle i klagesager, således at de forhold, der er blevet klaget over, er faldet til ro. OB roste Carsten for det arbejde, han har udrettet indtil nu, og det må siges helt at stå mål til de forventninger, vi havde til beboerrådgiverordningen, da vi besluttede at ansætte en sådan i selskabet. Af de tilbagemeldinger vi har fået fra jer beboere, der har været i kontakt med ham, uanset om det har været den, der er klaget over eller det har været klageren, føler de, at de har fået en fair behandling, og for klageren, at klagen også bliver taget alvorligt, og at der bliver taget hånd omkring den. Udlejningssituationen. Man hører efterhånden tit, at det er et problem at få udlejet, og at der står tomme lejligheder rundt omkring. Selv var jeg til et vælgermøde inde i byrådssalen, og her blev det oplyst, at vi havde omkring 5000 ledige boliger i Aalborg Kommune. Det synes vi ikke helt hang sammen med det, vi oplevede, og siden vi spurgte ind til det store tal, viste det sig da også, at der kun var omkring 45 boliger i den almene sektor, resten var parcelhuse, ejerlejligheder og andelslejligheder. Alt der bare var til salg eller udlejning var talt med. For vores selskab har vi heldigvis ingen problemer med at leje ud, og der står rigtig mange på ventelisten. Det skal dog lige siges, at vi her i starten af november havde ikke mindre end 10 opsigelser på en dag, et tal som ingen tidligere kan huske på blot en dag, men det skulle være pænt spredt over afdelingerne. Lige nu har vi i VIVAbolig over 3000 medlemmer. Ønsker man en 3-4 rums bolig, har vi en ventetid på ½ til 1 år, og til stue og 1. sal ligger den på over et år. For 1-2 rums boliger er der i øjeblikket ca. 1 års ventetid, så det ser rigtig godt ud. Med hensyn til fraflytning har vi udarbejdet nogle statistikker for de sidste 3 år. Her kan vi se, at fraflytningerne gennemsnitligt er steget en lille smule fra i 2006/2007 med 18,66% til her sidste regnskabsår 19,65%, så heller ikke her ser det så galt ud. Så vi kan da kun være glade og stolte over, at der er rigtig mange, der gerne vil bo hos os. Byggesager. Det er ved at være nogle år siden, at vi har bygget nye lejligheder. Lige nu er der mange projekter rundt omkring i byen, og der er da også flere af dem, som vi er interesseret i. Der er noget omkring 8

9 Provstejorden og Eternitgrunden, og her sidst er Vejgaard Vestre skole også kommet med. Om nogle af projekterne bliver til noget med os som bygherre, er ikke til at sige endnu. Vi skal jo ikke bygge for enhver pris, men også se på, om de kan udlejes til fornuftig pris, og her ved siden af skal vi også holde alle vore andre boliger i god stand, så de følger med i den udvikling, som vi lejere stiller af krav til nutidens bolig. Rengøring. Her fra 1. oktober startede rengøringen op i eget regi. Retningslinjerne herfor er de samme som før. Vi ønsker alle i rengøringen velkommen og håber, at de kommer godt fra start. Generelt. Ellers er der gang i rigtig mange ting rundt omkring i afdelingerne. Alle afdelinger har godkendt regnskaberne for det forgangne regnskabsår. Alle afdelinger har også været berørt af, at der skal opsættes postkasser inden nytår, og i flere afdelinger er der opsat molokker til renovation. Men læs mere herom under afdelingerne. Noget vi kommer til at arbejde med i den kommende tid er politikker. I VIVAbolig regi er vi kommet rigtig langt hermed, men alle dem der berører Østparken skal jo også lige godkendes her. Vi skal også se på vores visioner, hvilken udvikling ønsker vi os, skal vi bygge, skal vi sammenlægge lejligheder, hvilke standarder skal fremtidens boliger have. Der er nok at tage fat på her. Et arbejde som vi er begyndt på i VIVAbolig, men som jo reelt udvikler sig hele tiden. Vi ønsker hermed alle beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. På organisationsbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand Sjællandsgade Aalborg 9

10 Information fra administrationen Lotte Bang Udlejning Der er meget travlt i udlejningsafdelingen lige nu. Der kommer generelt mange opsigelser og boligerne skal ud i tilbud til de mange på ventelisten. Men vi har ingen ledige boliger. Vi arbejder stadig på at samkøre vore arbejdsgange, så breve, materiale og informationer er ens i Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden, sådan at vi kan behandle alle lejere og boligsøgende ens. Vi har haft mange henvendelser omkring opskrivninger på tværs af de to boligorganisationer, hvilket vi også havde forventet. Administration Der bliver arbejdet på at komme igennem de ophobede bunker, vi har haft i forbindelse med sammenlægningen af administrationen til Vivabolig, og det går stille og roligt fremad. Vi beklager meget, at der har været lidt startvanskeligheder med EDB-konverteringen og sammenkøring af medlemmer og lejere. Bl.a. har det bevirket, at varmeregnskaberne er kommet lidt senere ud end de plejer. Vi regner med at være på den rigtige side af det nu. har været koblet ned i forbindelse med overgangen til IP-telefoni og vores oplæring af systemet. Det har nogle gange været os, der har lavet fejl og en enkelt gang TDC, der ikke kunne finde fejlen i systemet. Vi beklager meget og takker for jeres tålmodighed. Fraflytninger Der har i Boligselskabet Østparken været i alt 456 fraflytninger i regnskabsåret, hvilket svarer til 20 %, niveauet de sidste 3 år har ligget meget stabilt omkring det samme. Økonomi Der er søgt, og vi har modtaget refusion af indbetalt lønsumsafgift fra Skat på ,- kr., som skal tilbagebetales til afdelingerne. Der er udarbejdet årsregnskab for perioden 1. juni maj 2009 for Boligselskabet Østparken, som skal godkendes på repræsentantskabsmødet den 23. november Fra administrationen ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Lotte Bang Økonomi direktør Der har også været nogle forstyrrelser med telefonerne, som engang imellem 10

11 Indlæg fra håndværkerafdelingen Yderligere 2 tømrere har i år været ansat i Rughaven/Hørhaven, mens udskiftningen af fordøre stod på, men de er igen afskediget efter endt arbejde. Mogens Blicher Hansen Vi har i år udvidet håndværkerafdelingen fra de tidligere 6 mand til nu 9 mand og har taget større arbejder ind, som vi laver omkring % billigere, end hvis vi købte arbejdet ude i byen. Dette giver en besparelse for udgifterne i afdelingerne, således at der kan laves mere for det samme beløb eller laves arbejde, som der så skal lånes mindre til, og dette giver i sidste ende en mindre huslejestigning, end hvis vi købte arbejdet af en entreprenør. Vi har også startet en rengøringsafdeling op bestående af 11 medarbejdere, og vi forventer at lave en væsentlig bedre rengøring, end den vi hidtil har fået af de selskaber, vi har haft til at gøre rent. Til slut vil vi ønske alle en glædelig jul og godt nytår. Mogens Blicher Hansen Teknisk direktør v/ Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon /

12 Indlæg fra driftsafdelingen Jan Kristensen Ny tider Ny opgaver/udfordringer Nyt årti Ejendomsfunktionærerne har fundet sig godt tilrette i de nye teams. Opgaverne er fordelt, således at teamet altid kan løse de opgaver, der må komme, selv om der ferie, sygdom eller kurser. Den nye struktur betyder, at vi er gået over til decentralisering, således at de fleste driftsmæssige opgaver løses ude på stedet, som skulle blive til gavn for beboerne, så beboerne ikke altid skal ind på kontoret på Vesterbro 23. PCeren har gjort sit indtog og telefaxen er på vej ud af ejendomskontoret/varmemesterkontoret, Nu foregår næsten al kommunikation via mail: Bestilling af håndværkere, godkendelse af fakturaer er også på vej, alt omkring vaskerierne, nøglesystemer og forsikringer. PC eren opdateres løbende i takt med udviklingen. Lovgivningen fortæller, at der skal være forretningsgange i næsten alting, så i dag skal vi også dokumentere (sund fornuft). Dagligdag i kældrene Der er nu indført molokker i en del afdelinger. Det betyder, at svineriet og dermed lugtgenerne kommer væk fra kældrene, og der bliver frigivet timer, som nu bruges til mere beboerservice, således afdelingen sparer penge på konto 115, reparationsudgifter. Ejendomsfunktionærerne er omstillingsparate til det næste årti, klar til de nødvendige renoveringsarbejder og helhedsplaner, der sker i og med, (fokus på lejerne), de forsat kan have et godt sted at bo. Driftsafdelingen ønsker jer en rigtig god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen Jan Kristensen Driftsleder 12

13 Indlæg fra rengøringsafdelingen de virkelig føler, at de er en del af Boligselskabet Østparken. Martine Kühn Så kom vi i gang! Vi startede den 1. oktober med alle Østparkens afdelinger, og jeg er meget glad for den måde, mine assistenter og jeg er blevet modtaget på. Flere af beboerne er stoppet op på gaden og har sagt velkommen til os. Det vil jeg lige benytte lejligheden til at takke for. Jeg ved, det har stor betydning for assistenterne, at de nu bliver set, og at Mange har ligeledes kommenteret de nye vogne, vi kører rundt med (positivt), så jeg vil lige kort fortælle om metoderne, vi nu bruger. Vognen har nogle kasser, hvor mopperne ligger i. Mopperne er, inden vi går i gang, forbehandlet med vand og sæbe. Når assistenten starter i en opgang, fejes trappen, derefter tager hun/han mopper i det bælte, som bæres om livet og vasker trappen oppe fra og ned. Mopperne er inddelt i 2, så én del vasker og én del tørrer efter, derfor vil der ikke være våde trapper, når vi forlader opgangen. De mopper, som er blevet brugt, smides til vask, og der tages nye i brug til næ- Hele holdet ved rengøringsafdelingens bil 13

14 dog ikke brugt til f.eks. toiletter, dertil har vi microklude. Disse bliver kun brugt til dette formål. Vi er startet op med mange hængepartier fra den tidligere rengøring, men jeg mener, at vi har fået meget rettet op, og vi vil f.eks. i de kommende uger foretage hovedrengøring i alle vaskerierne i afd. 1, så det går fremad. Rengøringsvogn ste opgang. Ikke noget med en moppe, som er blevet vredet op i en spand vand gang på gang, nej, vi gør nu kun rent med rene mopper i alle opgange. Vi har specielle microhandsker i stedet for klude, som bruges til aftørring af gelænder, pletter på vægge o. lign. Når handsken er brugt smides den til vask og en ny tages i brug. Handskerne bliver Jeg har nu ansat 10 assistenter i afdelingen, og jeg vil på deres og mine vegne endnu engang takke for velkomsten og ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår. PS: Billeder af rengøringsafdelingens personale kan ses sammen med håndværkerafdelingens bag i bladet. Venlig hilsen Martine Kühn Kurt s køkken v/ Kurt Hansen - Rughaven Aalborg Telefon Kurts køkken med Kurt ved roret Vi har lavet omstrukturering af ejerskabet af Kurts Køkken. Tidligere forpagter Steen Abel er nu tilknyttet som ansat, og jeg har igen overtaget ejerskabet af Kurts Køkken. Ellers er alt som før, og der kan bestilles mad og buffeter nøjagtig som man plejer. Kig ind på vores hjemmeside! 14

15 Præsentation af elektriker Mishel Betsagoo Jeg var så heldig at blive fastansat som elektriker i boligselskabet Østparken. Jeg elsker mit job og kan godt lide mine kollegaer og køre rundt til beboerne, hvor jeg ordner deres el problemer. Jeg bor selv i boligselskabet Østparken på Konvalvej sammen med min kæreste Maria. I min fritid arbejder jeg i gruppen, der hedder BRUG FOR ALLE UNGE, som rollemodel og som rapporter for Integrationsministeriet. Jeg kan også godt lide at spille musik, når jeg har lidt tid til overs. Jeg spiller på guitar og keyboard. Desuden træner jeg også par gange om ugen i fitness center. Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som elektriker i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Med venlig hilsen Mishel Betsagoo Mit navn er Mishel Betsagoo. Jeg er lige fyldt 30 år og kommer oprindelig fra Iran. I 2003 kom jeg til Danmark. Jeg havde uddannelsen som elektriker fra Iran, men jeg kunne ikke bruge den til noget i Danmark. Derfor startede jeg på sprogskole - det tog halvandet år, og jeg lærte at skrive og læse dansk. Derefter startede jeg på teknisk skole for at tage elektrikeruddannelsen igen Danmark, for at kunne få arbejde som elektriker herhjemme. Jeg fik læreplads i boligselskabet Østparken. Der gik nogle år med skole og læreplads, men til sidst fik jeg min elektrikeruddannelse igen i februar

16 Præsentation af tømrer Jens Henrik Jensen af. Vi var med til at bygge mange flotte træhuse. I Oslo mødte jeg også min kone. Vi blev gift den 14. maj 1994, og har fået 2 dejlige drenge, Andreas på 19 år, som går på handelsskole, og Jonas på 18 år, som går på gymnasiet. I 1995 var vi så heldige, at nabogrunden blev sat til salg, så der byggede vi i et træhus (selvfølgelig). Som nyansat tømrer er jeg blevet bedt om at skrive lidt om mig selv: Jeg er født i Hjallerup d. 23. marts Vi flyttede dog hurtigt til Lindholm, og her gik jeg i folkeskole først på Thistedvejens skole og de sidste klasser på Lindholm gamle skole. Efter 9. klasse fik jeg en lærerplads hos tømrermester Knud Larsen i Lindholm, og jeg blev hurtigt klar over, at det var det rigtige. Som nyudlært tømrer fik jeg arbejde hos min bror, som på det tidspunkt havde et byggefirma i Øster Brønderslev. Vi byggede sommerhuse og parcelhuse i det meste af Nordjylland. I 1981 mødte jeg en af de gamle makkere, jeg har haft, Lars Madsen. På det tidspunkt var der stilstand i byggeriet herhjemme, så vi besluttede at prøve lykken i Oslo. Det var nogle fantastiske år, hvor vi virkelig fik prøvet tømrerfaget Min kone Joan kommer fra egnen omkring Tranum og Slettestrand, så for nogle år siden købte vi sommerhus i Slettestrand. Der går meget af fritiden både med det praktiske vedligehold og skønne vandreture ved stranden og i Fosdalen. Igennem årene har jeg været ansat hos bl.a. TL byg, Multi-byg og senest hos Frank D. Jensen, hvor vi også arbejdede en del for Østparken. Jeg har nu været ansat hos Vivabolig nogle måneder og er rigtig glad for mit nye job. Med venlig hilsen Jens Henrik Jensen 16

17 Nyt fra beboerrådgiveren Siden sidst har der været afholdt tur til Jesperhus Blomsterpark, hvor ca. 50 beboere fra afd. 1 og 3 var af sted. Det var en rigtig god tur, selv om vejret godt kunne have været lidt bedre. Men da der var mange indendørs aktiviteter, var det bare med at komme ud, når det ikke regnede. Beboerrådgiver Carsten Borup Kristensen I afd. 6 er det lykkedes at få gang i bankospillet igen, og der er 3 beboere, som styrer det. Bl.a. Mogens, som er en rigtig bankomand, som har meget erfaring omkring sådanne arrangementer. Vi har indtil nu afholdt 2 bankospil, og der har været mange deltagere fra afd. 6 og 5. Så det fortsætter hver første tirsdag i måneden fremover. Det er så meningen, Mogens dirigerer slagets gang 17

18 at jeg trækker mig ud af arrangementet igen, når det er helt selvkørende. Vi kan dog godt sige fra bankogruppen, at der er et lille overskud, og det har vi planer om at benytte til andre aktiviteter i afd. 6. På den alvorlige side, fortsætter der med at være diverse problemer i de forskellige afdelinger, og dem forsøger jeg stadig at løse efter bedste evne. Der er mest tale om problemer med at tage hensyn til hinanden, men også sociale og psykiske problemer har der været nogle af. Ellers vil jeg slutte for denne gang med en opfordring til jer beboere. Har I et ønske om en aktivitet, et arrangement eller andet i netop jeres afdeling, så kontakt mig. Jeg vil så være med til at gøre det til virkelighed. Men ønsket skal komme fra jer. Glædelig jul og godt nytår. Med venlig hilsen Carsten Borup Kristensen Beboerrådgiver Sjællandsgade 11 Tlf.: Arbejdet ved mit kontor i Sjællandsgade er nu færdigt, og det er dejligt at have fået lidt mere rolige forhold, samtidig med at afd. 1 s garage/værksted er blevet flot. Køb ind i Rughaven Tilbudspris alle ugens dage 7,95 kr. pr. 100 gram Nyhed! Indlevering af tips og lotto Spillehal med 12 maskiner Åben alle ugens dage Håndkøbsmedicin Stort udvalg af kollonial varer Iskolde øl og sodavand Vejgårds bedste bland selv slik Rughaven Aalborg Tlf

19 Heldig vinder af Kontaktens hovedgevinst Kurt overrækker Mitzi gavekortet til julefrokost Som de foregående år har Kurt Hansen, indehaver af Kurt s Køkken i Rughaven, sponsoreret en stor og flot gave til udtrækning blandt deltagerne i Kontaktens konkurrence. I år var den heldige vinder Mitzi Jacobsen fra Bjørnøgade. Hun vandt et gavekort på ikke mindre end 10 stk. juleanretning til en værdi af 1180,- kr. Det var en dejlig ting, siger Mitzi. Vi skal holde julefrokost lige før jul, og ellers fylder min mand Børge år en af dagene efter jul, så det kan måske bruges i den anledning. I hvert fald siger jeg mange tak for dejlige præmie. Et stort tillykke skal også lyde herfra ikke blot med præmien, men også med Børges fødselsdag lige efter jul. Endelig en tak til Kurt for den flotte præmie, og en god jul samt et godt nytår til ham og hans personale. Redaktøren 19

20 Klar besked fra Øgade til politikerne: Hold fingrene fra vores DUS 2 Drøftelserne gik blandt andet på: Hvor kan vi risikere, at børnene færdes i stedet for, og er det ikke vigtigt at forebygge og ikke brandslukke? Sparer man i én forvaltning og får man senere i en anden forvaltning udgifter i forhold til utilpassede unge? Det har givet store bekymringer blandt forældrekredsen. Politikernes svar var i første omgang, at man ville arbejde på at finde alternative muligheder. Konklusionen blev, at flere af politikerne efterhånden fik forståelse for forældrenes bekymringer og vil drøfte det igen. Ø-gade Samråd har afholdt vælgermøde i Fyensgade Centret. Panelet bestod af: Kenneth Kuur Sørensen (A) Anne-Dorte Krog (F) Steen Royberg (V) Anette Valentin (C) Lise Lundgren (B) Gert Ingolf (DF) Susanne Flydtkjær (Ø) Ordstyrer var Per Lunde, Samrådet. Det første emne, der blev bragt på banen, var DUS 2 på Sønderbro skole. Fra 1. januar 2010 kan elever fra 6. og 7. klasse ikke mere gå i DUS på grund af besparelser i forbindelse med vedtagelse af Aalborg kommunes budget for 2010 et budget, der blev vedtaget enstemmigt af byrådet. Skolebestyrelsen på Sønderbro skole har arbejdet meget aktivt for at undgå denne besparelse. Et rigtig godt eksempel på, at når politikere mødes med borgerne, bliver sagerne nærværende og ikke blot et stykke papir. I den forbindelse blev kulturelle tilbud drøftet, bl.a. Symfoniorkesteret, Karolinelund og Musikkens Hus. Skal Karolinelund bestå i den nuværende form med kommunalt tilskud. Flere af politikerne foreslog, at Karolinelund skal bevares, men i en anden form. Politikerne fik udleveret en oversigt over beboersammensætningen i en boligafdeling med ældre-venlige boliger. Her har Aalborg kommune visiteret 4 tidligere/nuværende misbrugere, således at denne gruppe er 26,67 % af disse beboere. I hverdagen giver det problemer i forhold til de ældre beboere, bl.a. med uro om natten, hvilket giver utryghed blandt de 20

21 ældre beboere. Alle var enige om, at det er en uheldig beboersammensætning, der er skabt af Ældre- og Handicapforvaltningen, både for de ældre, men også misbrugerne, idet de er meget synlige og dermed bliver udstillet. Der var bred enighed om, at der mangler et sted til disse borgere, så denne gruppe også får gode forhold. Billede Debatten gik så livligt, at mødet sprang alle rammer. Mødet skulle slutte kl , så mødelederen måtte desværre stoppe debatten kl af hensyn til lukning af lokalet. Ø-gade Samråd er meget tilfredse med mødet. Panelet var godt sammensat og forholdt sig til helt konkrete spørgsmål fra salen. Afslutningsvis bemærkede Samrådet, at det var ærgerligt, at der ikke er valg hvert år, så der kan afholdes vælgermøde hvert år. Flere politikere tilkendegav, at Samrådet er velkommen til at indbyde til møder, så der er en dialog mellem borgerne og politikerne. Det vil Samrådet følge op på, lige som politikerne vil følge op på besparelserne i DUS 2. Med venlig hilsen Øgade Samråd v/laila Thomsen Solvangsvej Aalborg Tlf. nr

22 Indlæg fra afdeling 1 Afdelingsbestyrelse & repræsentantskab i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78-1th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78 - stth. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64-3th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14-2tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20-1th. Suppleanter til repræsentantskabet / afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Gitte Thomsen, Saltholmsgade 10 Erik Gregersen, Morsøgade 20 Badeværelsesrenovering Afdelingsformand Palle Christensen Så det snart jul. Velkommen til julenummeret af beboerbladet Kontakten. Denne gang vil badeværelsesrenoveringen fylde en del, samt det nye tiltag med påskønnelse overfor de beboere, der har boet i afdeling 1 i mere end 50 år. Lige efter sommerferien startede vi med renoveringen af badeværelser i Saltholmsgade nr. 12 i venstre side af opgangen. Allerede nogle dage efter at nedbrydningen var startet, begyndte de første udfordringer at vise sig. Der var en anden adskillelse i gulvet af etagerne end i Morsøgade, hvor vores eget prøvebadeværelse var etableret. Det gav lidt problemer med hensyn til beton, gulvvarme, faldstamme, rørføring og gulvfliser. 22

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016 Afdelingsmøde - Afdeling 1 mandag d. 25. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten.

1. Velkomst og præsentation Frede byder velkommen til Johnny og Carsten. 145 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. januar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.45 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, og Lotte Bang.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 17:00-20:00 Mødet hævet : Onsdag d. 11. juni

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012

Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012 Referat af beboermøde i Østparkens afdeling 6. Tirsdag den 23. oktober 2012 Inden det ordinære beboermøde var der en kort præsentation af adgangskontrol ved Per Jensen fra elektrikerfirmaet Erik Fals A/S.

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016

Afdelingsmøde Afdeling 6. onsdag den 20. april 2016 Afdelingsmøde Afdeling 6 onsdag den 20. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Beboermøde Afdeling 4

Beboermøde Afdeling 4 Beboermøde Afdeling 4 Dagsorden beboermøde afdeling 4 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om Helhedsplanen 7. Valg af styregruppe

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Dagsorden er godkendt

Dagsorden er godkendt 134 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 5. oktober 2011 Start kl. 17.00, slut kl. 19.00 Tilstede var Brian Skræm, Eigil Stausholm, Christian Vestergaard, Tina Holm, Søren Andersen, Frede Skrubbeltrang,

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26.

Læs mere

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.

Lise Stender, Inge Häuser og Palle Christensen havde meldt afbud. 1. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 14. januar 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

2. Strategiplan for driftsafdelingen, håndværkerafdelingen og input til due diligence vedrørende bygningernes tilstand

2. Strategiplan for driftsafdelingen, håndværkerafdelingen og input til due diligence vedrørende bygningernes tilstand 151 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. februar 2012 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00 Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Tina Holm, Søren Andersen, Iver Eriksen, Palle Christensen, Christian Vestergaard,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009

Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset. Tirsdag den 22. september 2009 Referat af ordinært beboermøde i Pakhuset Tirsdag den 22. september 2009 1. Fremmødte: 13 personer. 2. Evy Pauck bød velkommen, og åbnede mødet jf. dagsordnen, hun gjorde opmærksom på at der i den første

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordnens punkt 9 a afdeling 1 Bornholmsgade m.fl. og b afdeling 4 Konvalvej

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse til dagsordnens punkt 9 a afdeling 1 Bornholmsgade m.fl. og b afdeling 4 Konvalvej 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2011 kl. 17.15 20.00 Deltagere: Christian Vestergaard, Brian Skræm, Iver Eriksen, Verner Frederiksen, Palle Christensen, Henrik Yde,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 11

Beboermøde. Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Orientering fra teamleder 6. Status helhedsplanen 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere