nr august 2013 issn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 116 --- august 2013 issn. 0901-8824"

Transkript

1 nr august 2013 issn

2 side 2 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 116! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. nr Gironummer: reg.nr. 1551, kontonr Fra udlandet sender man til IBAN-nr. DK Ansvarlig over for presseloven er formand Per Adelhart Christensen. Hvor intet andet angives, er teksten af Jørgen Olsen. Indlæg til Projekt og Kultur nr. 117 skal aftales med koordinatoren på Bladet skal udkomme i november Projekt & Kultur er på 16 sider hver gang og trykkes på Godsbanen i Århus i 140 eks. Redaktionen ønsker at fremme bladets formidling og opfordrer til eftertryk med kildeangivelse. Med navn signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens holdninger. Dette nummer indeholder: 3: GtU ønsker at sætte fokus på behovet for fair produktionsvilkår i Vestafrika - af Jens Elgaard Madsen. 3 4: Mødedeltagelser og udstillinger Mediemarkeringer. 5 6: Referat af generalforsamlingen. 7 13: Referat af lanceringskonferencen for Organisationen for Verdensborgerskab - af Julien K. M. Murhula : Appel af 23. maj 2013: For et verdensborgerskab og for frihed over hele verden - til at mennesker bevæger sig og slår sig ned, hvor de ønsker! - oversat fra fransk af Apolonia Tabares Roldán. Billedet på forsiden er taget af GtU s koordinator Jørgen Olsen i Emmaus-Samfundet i Padova, Italien. Pace er det italienske ord for fred, og kollagen findes på døren ind til loppemarkedet. Billedet på bagsiden er taget af Jørgen Olsen i Emmaus-Samfundet i Ferrara, Italien. Billedet pryder en væg på loppemarkedet. Hermed en stor tak til alle, som har sendt kontingenter og bidrag siden sidst! Vi er for tiden 163 medlemmer. Hvis der er girokort vedhæftet, betyder det, at du ikke har betalt for i år. Elektronisk Projekt & Kultur Fra og med nr. 91, maj 2007, kan alle numre af Projekt & Kultur læses elektronisk på Her kan man desuden læse artikler opdelt efter lande og emner. Den enkelte modtager af Projekt & Kultur kan vælge at nøjes med den elektroniske version. Rettelse til nr. 115, side 8, overskriften I den trykte udgave kom der til at stå Formandens beretning 2013 Der skal stå Vi undskylder. Vi blev hacket Nogle har hygget sig med at skaffe sig adgang til vores adresse og sende spam ud til X antal af vores kontaktpersoner. Vi har forsynet adressen med en ny adgangskode og håber, at vi dermed har mindsket risikoen for gentagelse. Gode hjemmesider om hudplejeprodukter fra Mali og Burkina Faso. - om Mali og så selvfølgelig vores egen: her opdateres og flere gange dagligt. Verdensspejlet i Århus Alsidigt arrangement med musik, mad, udstillinger, workshops, film og foredrag i Klosterport 4, Århus C. lørdag den 31. august kl. 13 til 23 og søndag den 1. september kl. 11 til 17. Genvej til Udvikling deltager med blandet u- landhandel, og søndag kl. 13 holder koordinator Jørgen Olsen foredrag om Amataltal-projektet. Vi vil meget gerne se et stort fremmøde af medlemmer mv. til at være med til at passe vores stand, så vi alle sammen også kan tage del i de mange oplevelser. Ring på , , eller ! Eller mail til Vi forventer, at vi op til arrangementet kan linke til et færdigt program fra

3 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 3 GtU ønsker at sætte fokus på behovet for fair produktionsvilkår i Vestafrika - af Jens Elgaard Madsen GtU har importeret og solgt håndværksprodukter i årevis via vores såkaldte blandede u-landhandel. Formålet har altid været at skaffe et indtægtsgrundlag til producenterne og samtidig oplyse om håndværkerfamiliernes levevilkår, handlekraft og kreativitet. GtU vil også det kommende år være massivt til stede med vores salgs- og informationsbod ved kræmmermarkeder, byfester, Aarhus Sustainability Festival, Couleur Café og Verdensspejl under Aarhus Festuge. Vi har netop fået en bevilling på kr. fra CISU s oplysningspulje for (Læs om CISU på ). Beløbet skal bruges til at fremme oplysning og debat omkring behovet for mere retfærdige produktionsvilkår i Vest Afrika. Som noget nyt vil vi derfor opfordre de besøgende ved vores informationsstand, børn såvel som voksne, til at forfatte en lille tekst eller lave en børnetegning, hvor de forholder sig til produktionsvilkårene i Afrika. De bedste bidrag vil blive bragt i Projekt & Kultur. Vi ønsker også at kaste lys over den unfair konkurrence, som afrikansk landbrug, småindustri og handel udsættes for gennem fremstilling af en serie plakater. Måske har du nogle ideer til emner, der kunne belyses, eller har lyst til at medvirke ved plakaternes udformning. I så fald hører vi gerne fra dig. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at give en hånd med i vores salgs- og informationsbod. Læs nederst side 2 om vores deltagelse i Verdensspejlet i Århus! Mødedeltagelser og udstillinger 18. maj i Terndrup: Jørgen Olsen passede stand for Genvej til Udvikling, da foreningen deltog i den årlige folkefest i Terndrup, Østhimmerland. Varesalg: 444 kr. 25. maj i København: Vera Teglgaard deltog for Genvej til Udvikling i en salgs- og oplysningsstand på den burkinske ambassade i anledningen af Den Afrikanske Unions 50 års jubilæum. Varesalg 349 kr. Vera Teglgaard har desuden solgt for 349 kr. på sin private bopæl. 29. maj i Aalborg: Som led i samarbejdet med Afro-art ledsagede Jørgen Olsen den ugandiske maler Joseph Ntensibe rundt i Aalborg til 4 forskellige kunstgallerier. Ntensibe besøgte Danmark, fordi nogle af hans malerier var udstillet sommeren igennem på Galleri Glocal Art ved Dronninglund. Læs nærmere på 9. juni i Roskilde: Genvej til Udvikling afholdt generalforsamling, som refereres på siderne 5 og 6. Varesalg: juni i Århus: Vera Teglgaard og Jens Elgaard Madsen deltog i forberedelsesmøde for arrangementet Verdensspejlet i gården i Klostergade 4 til afholdelse den 31. august og den 1. september og med deltagelse af en lang række u-landsforeninger. 16. juni i København: Marianne Dithmer deltog for GtU i Couleur Café varesalg kr. Læs mere om Couleur Café på (fortsættes side 4)

4 side 4 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 Mødedeltagelser og udstillinger (fortsat fra side 3) 19. juni i Aalborg: Jørgen Olsen var til bestyrelsesmøde i Afro-art. Læs om Afro-art på 3. juli i Århus: Vera Teglgaard deltog i forberedelsesmøde for arrangementet i gården i Klostergade 4 til afholdelse den 31. august og den 1. september, jf. 11. juni-notitsen. 7. august i Århus: Vera Teglgaard og Jens Elgaard Madsen deltog i forberedelsesmøde for arrangementet i gården i Klostergade 4 til afholdelse den 31. august og den 1. september, jf. 11. juni-notitsen. 14. august i Thorup ved Dronninglund: Birgitte Juul Nielsen og Jørgen Olsen var til catwalk på Glocal Art jf juni på Vestre Boulevard i Aars: 348 kr. 18. juni i Novo Parken i Øster Hurup: 179 kr. 20. juni på Hvirvelkærgård i Als: 20 kr. 22. juni i Kulturhuset i Arden: 244 kr. 23. juni på sportspladsen i Astrup: 67 kr. 27. juni på Hvirvelkærgård i Als: 230 kr. 11. juli på Hvirvelkærgård i Als: 560 kr. 18. juli på Hvirvelkærgård i Als: 188 kr. 20. juli på Vestre Boulevard i Aars: 0 kr. 30. juli i Novo Parken i Øster Hurup: 283 kr. 1. august på Hvirvelkærgård i Als: 174 kr. 3. august på Vestre Boulevard i Aars: 173 kr. 6. august i Novo Parken i Ø. Hurup: 478 kr. 13. august i Novo Parken i Ø. Hurup: 179 kr. 15. august på Hvirvelkærgård i Als: 157 kr. 15. august ved havnen i Hadsund: 495 kr. 16. august ved havnen i Hadsund: 176 kr. 17. august på Trekanten, Aalborg Ø.777 kr. Disse arrangementer er for sommeren 2013 s vedkommende støttet af en oplysningsbevilling fra Civilsamfund i Udvikling (tidligere Projektrådgivningen), som man kan læse mere om på Læs desuden artiklen øverst side 3! Mediemarkeringer Koordinator for Genvej til Udvikling, Jørgen Olsen, har 22. maj skrevet en kommentar på Politikens hjemmeside til debatindlæg fra politikeren Zenia Stampe med overskriften Derfor søger jeg ulønnet arbejdskraft. GtU s stand på kræmmermarkedet på Hvirvelkærgård nord for Als i Østhimmerland, torsdag den 18. juli. Det stormede kraftigt. (foto: Jørgen Olsen) Sommeren rundt om i Himmerland: Jørgen Olsen præsenterede vores blandede u- landhandel på en række kræmmermarkeder og sommerfester med følgende resultater, hvad angår varesalg (alle salgsfremstød tjener desuden et oplysningsformål): 4. juni i Novo Parken i Øster Hurup: 192 kr. 8. juni på Frederik IX s Plads i Farsø: 29 kr. Prisen for pengene under denne overskrift fik GtU s koordinator, Jørgen Olsen, offentliggjort et blogindlæg på den 13. juni klik ind her: Effekten af brugte effekter under denne overskrift fik GtU s koordinator, Jørgen Olsen, offentliggjort et blogindlæg på den 29. juli klik ind her:

5 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 5 GENVEJ TIL UDVIKLING Referat af generalforsamling 9. juni 2013 hos Tilde Tvedt og Ole Olsen, Roskilde. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Per blev valgt. 2. Beretning Formanden beskrev det forløbne år som et relativt stille år uden projekter, hvor det har været sundt med tid til refleksion. Han konkluderede samtidig, at foreningen har været aktiv i flere forskellige sammenhænge, fx salgsudstillinger, blogindlæg, indsamling til Tessalit/Mali og tilstedeværelsen i Emmaus Europa og Emmaus International. Formanden valgte i sin gennemgang af beretningen at fokusere på hjemmesiden. Han luftede muligheden for at prøve noget nyt ved for eksempel at forsøge os med et nyhedsbrev. Naturligt nok valgte han også at komme ind på den aktuelle sikkerhedssituation i Vestafrika og de vanskeligheder det har for fremtidige projektinitiativer. I den efterfølgende meningsudveksling satte flere af forsamlingens Afrika-kyndige ord på omfanget og årsagerne til den politiske udvikling i området. 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab Regnskabet blev gennemgået og kommenteret punktvis. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2012 kr , hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende. Oplysnings- og administrationsregnskabet udviser et underskud på kr , hvilket ligger inden for rammerne af det forventede. Også i de kommende år forventes et underskud. Bestyrelsen vil til enhver tid arbejde for at underskuddet bliver så begrænset som muligt, så egenkapitalen ikke falder drastisk. Regnskabet blev godkendt. Regnskabet er frit tilgængeligt for enhver. 4. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling. 5. Fastsættelse af det årlige kontingent Følgende uændrede minimum satser gældende fra 2013 blev besluttet: Personligt medlemskab.150 kr. Husstandsmedlemskab..200 kr. Kollektivt medlemskab.200 kr. Abonnement uden medlemskab 100 kr. 6. Planer for det kommende år Forsamlingen drøftede en række politiske emner med udgangspunkt i synspunkter, som spiller en stor rolle for Emmaus International (EI): Vand som fælles gode Fri bevægelighed for mennesker samt et tredje emne, som er specifikt for Emmaus Sverige og for samtlige otte svenske Emmaus-organisationer (som også bakker de to ovenstående synspunkter op): Anerkendelse af Vestsaharas eksilregering. (fortsættes side 6)

6 side 6 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 (fortsat fra side 5) GtU s repræsentant i EI åbnede diskussionen, idet han havde brug for at vide, hvad GtU mener om disse emner af stor betydning for EI. Han havde også brug for at føle sig bedre klædt på, når han deltager i møder hos EI. Den efterfølgende debat viste, at de fremmødte ikke havde samme opfattelse af emnernes indhold og flere gav udtryk for, at de manglede viden om de forskellige politiske synspunkter for at kunne stemme om en officiel GtU-holdning. Forsamlingen besluttede derfor at søge foreningens holdning til disse emner afklaret igennem diskussioner på et eller flere medlemsmøder. Det blev også diskuteret om GtU er en organisation der arbejder for at fremme særlige politiske mål og synspunkter. Også her var der stor uenighed blandt de fremmødte. I forbindelse med den blandede u-landhandel er det lykkedes at få en bevilling på kr. fra CISU s oplysningsbevilling for I ansøgningen betoner vi, at vi det kommende år vil bruge vores informations- og udstillingsstand til at sætte fokus på et Behov for fair produktionsvilkår i Vestafrika fortalt med afsæt i lokale håndværksprodukter. Den blandede u-landhandel på generalforsamlingen (foto: Jørgen Olsen) Vi håber, at kunne inddrage flest mulige GtU medlemmer i det praktiske arbejde omkring vores informations- og salgsarbejde. Vi vil også det kommende år opretholde kontakten til hidtidige projekt-samarbejdspartnere (fx ved at søge fondsmidler i det små, opkøbe håndværksprodukter og rådgive vores samarbejdspartnere om udformning af ansøgninger). Tiden må vise, om vi lægger an til at opstarte et egentligt projekt; men vi vil holde alle døre åbne. For så vidt angår GtU s kollektive medlemskaber blev det besluttet at tilføje Arden Fællesråd. Begrundelsen herfor er, at vores sekretariat er beliggende i Arden, og at vi ønsker at bakke op om det lokale fællesråd. Endelig besluttede generalforsamlingen at sende et beløb på 130 som bidrag til solidaritetsfonden under Emmaus International. 7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer Til bestyrelsen genvalgtes Per Adelhart Christensen, Isabelle Grignon og Jens Elgaard Madsen. Som 1. suppleant genvalgtes Jesper Olsen. Som 2. suppleant genvalgtes Leif Haarbo Nielsen. Som medlemsvalgte revisorer valgtes Jørn Kirkegaard og Per Gustav Johansen (genvalg fra den ekstraordinære generalforsamling). 8. Eventuelt. Næste års generalforsamling forventes afholdt lørdag d. 21. juni kl. 13 til 18 hos Gitte og Holger Thorup, Vejle. Jens E. Madsen, referent Per Adelhart Christensen, dirigent.

7 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 7 Udsigt over konferencesalen (foto: OCU =Organisationen for Verdensborgerskab) Referat af lanceringskonferencen for Organisationen for Verdensborgerskab - af Julien Kalimira Mzee Murhula, medlem af Genvej til Udvikling, som deltog i konferencen - meget let forkortet af Jørgen Olsen, som har skrevet fodnoterne - flere oplysninger på engelsk, fransk og spansk på - her kan man skrive sig på som verdensborger. Den afholdt følgende internationale organisationer: Emmaüs International, France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand og Utopia-Bevægelsen en konference for officielt at lancere den nye internationale organisation, som hedder Organisationen for Verdensborgerskab, forkortet OCU 1 Disse tre eksisterende internationale organisationer er stiftende medlemmer af den nye organisation. (fortsættes side 8) 1 Forkortelsen er på fransk = l Organisation pour la Citoyenneté Universelle.

8 side 8 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 Referat af lanceringskonferencen for Organisationen for Verdensborgerskab (fortsat fra side 7) VERDENSBORGERSKAB FRIHED FOR MENNESKER TIL BEVÆGELSE OG BOSÆTTELSE Konferencen blev sat i gang kl i Paris og sluttede omkring Den fandt sted i UNESCO-Bygningen. Efter at alle de mere end 400 inviterede havde fundet deres pladser, holdt konferencens vært en velkomsttale. Værten var journalist Pascale Lafitte. Hun bød velkommen til alle gæster. Derefter gennemgik hun dagens program. I sin åbningstale sagde hun, at formålet med denne konference var at tænke folkevandringer fra et nyt perspektiv og en ny vinkel. Vi mener, at global bevægelighedsfrihed samt ret til bosættelse for mennesker kunne være en måde at bidrage til fred, at bidrage til en afbalanceret og bæredygtig udvikling med politisk, social og økonomisk retfærdighed, som forhindres af økonomisk og finansiel globalisering. Konferencen var en lejlighed til offentligt at lancere aktiviteterne i den nye organisation. Organisationen for Verdensborgerskab har til formål at tale til fordel for og kæmpe for, at alle verdensborgere får de samme rettigheder til at bevæge sig og til at bosætte sig i det land, hvor de selv mener, de kan få et bedre liv, et land de selv vælger. Efter de indledende bemærkninger redegjorde Pascal Lafitte for dagens tidsplan. Den var som følger: Kl til kl : Åbningstaler og stor fremadskuende debat. Kl til kl.16.30: Kaffepause. Kl til kl : Udlevering af det første "Verdensborgerskabspas", vidnesbyrd og diskussion med publikum. Kl til kl : Vedtagelse af appel samt afslutning. Introducerende oplæg ved Angela Melo: Direktør for afdelingen for ungdom og social integration i UNESCO William Fabre: Generalsekretær for den franske delegation ved UNESCO. Afsløring af et vægmaleri med navnet "Global Frihed for Mennesker til Bevægelse og Bosættelse. Vægmaleriet er lavet af kunstnerne Kashink og Michael Beerens. Derefter talte: Jean Rousseau, formand for OCU 2 Anne Hidalgo, stedfortrædende for Paris overborgmester. En tekst blev læst op, som var forfattet af Ignacio Lula da Silva, tidligere præsident i Brasilien. 2 Er også formand for Emmaus International.

9 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 9 Vægmaleriet (foto: OCU =Organisationen for Verdensborgerskab) Fremadskuende debat: "Global frihed for mennesker til bevægelse og bosættelse" Talere: Ombudsmand i Benin, Albert Tevoedjré Forfatter Taslima Nasrin Økonom Ricardo Petrella Tidligere generaldirektør for UNESCO Federico Mayor Zaragoza. Debat med publikum. Kaffepause. Udlevering af det første "Verdensborgerpas", vidnesbyrd og diskussion med publikum Præsentation af passet og dens målsætninger Vidnesbyrd af Carlos Jativa, Ecuadors ambassadør i Frankrig. Uddeling af pas nr. 1 til Christiane Hessel, Stéphane Hessels hustru. Stéphane Hessel døde i februar i år, og derfor fik hans hustru det første hvide pas i hans sted. Uddeling af pas til Albert Tevoedjré, Taslima Nasrin, Ricardo Petrella og Federico Mayor Zaragoza. (fortsættes side 10)

10 side 10 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 Referat af lanceringskonferencen for Organisationen for Verdensborgerskab (fortsat fra side 9) Oplæsning af et budskab fra Lilian Thuram, ambassadør for UNICEF 3. Diskussion med fotograf Oliviero Toscani, migrant 4 Anzoumane Sissoko, sømand Florence Arthaud, migrant Marguerite Zanfongno, miljøaktivist François Veillerette og kunstner Rona Hartner. Diskussion med musiker Tiken Jah Fakoly, foreningsaktivist Edda Pando, fotograf Reza Deghati, migrant Djibril Sakho og migrant Carline Beaubrun. Oplæsning af en tekst fra Mario Soares, tidligere præsident for Portugal. Diskussion med Jean-Marc Alexandre, der fungerer som formand for CSF 5, Amard Gabriel, formand for boligforeningen ved søerne i Essonne 6, dommer Mariana Moto Cutinella, migrant Constantin Simen, migrant Svitlana Kostryba, tidligere modstandsmand Adolfo Kaminsky 7. Vedtagelse af appel samt afslutning Udtalelser af kunstnerne bag vægmaleriet. Dialog med De Forenede Nationers hovedkvarter i New York. Appel af 23. maj Afsluttende bemærkninger ved: Daniel Rondeau, Frankrigs ambassadør ved UNESCO Jean Rousseau, formand for OCU. Digte blev fortolket af kunstnerne fra Slam Productions: Pilote le Hot, Valentine, Wonder Jen Ypnova og Victor Zarka. Uddrag af konferencens taler: 3 Var i årene en af Frankrigs betydeligste fodboldspillere med bl.a. 142 landskampe, rekord i Frankrig. 4 Vi har valgt at lade ordet migrant stå, da det eksisterer på dansk. I Gyldendals fransk-danske ordbog oversættes migrant med gæstearbejder og med omkringvandrende. På konferencen den 23. maj diskuteredes bevægelser generelt og ikke indvandring (immigration immigranter) eller udvandring (emigration emigranter) i forhold til et bestemt land derfor kan der ikke så godt stå immigrant eller emigrant; migrant må være den bedste løsning. 5 CDF = Crédit Social des Fonctionnaires = må være en slags opsparingsordning for funktionærer 6 Departement syd for Paris. Jean Rousseau OCU s formand, Jean Rousseau, understregede behovet for at se mennesker bevæge sig frit i hele verden. Han sagde, at han ikke forstår, hvorfor store pengeformuer ikke længere har nogen grænser, mens mennesker skal gennemgå en række kontroller og opfylde masser af betingelser, når de skal krydse grænser. 7 Eftersom ordet résistant sædvanligvis anvendes i forbindelse med besættelsen af Frankrig i 2. verdenskrig, må der være tale om en modstandsmand fra denne tid.

11 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 11 Den økonomiske og finansielle globalisering har gjort, at penge rejser frit i alle lande i hele verden; men vi mennesker kan desværre ikke rejse frit. Mennesker bør også have ret til at bevæge sig frit, fordi økonomien bør være til tjeneste for mennesker. Anne Hidalgo 1. viceoverborgmester i Paris bød alle deltagere velkomne til Paris. En by som har oplevet mange begivenheder som oplysningstiden, revolutioner, verdenserklæringen om menneskerettigheder. Paris er en universel by samt en by for store historiske begivenheder. Anne Hidalgo undlod ikke at nævne, at hun er en fransk statsborger, som nedstammer fra indvandring. Angela Melo Fru Melo fortalte, hvordan UNESCO gennemfører et arbejde til fordel for unge arbejdsløse over hele verden, som er i vanskelige situationer. UNESCO driver projekter, der er målrettet til social integration af unge arbejdsløse. Carlos Jativa Ecuadors ambassadør blev udpeget til at være med på konferencen, fordi hans land er det første, som har accepteret gyldigheden af det hvide pas for verdensborgerskab. Derfor er alle migranter, der har opnået dette pas, velkomne i Ecuador. Efter USA er Ecuador det land på det amerikanske kontinent, der modtager flest indvandrere. Ecuador har forpligtet sig til at fremme mobiliteten for menneskerettigheder, frihed og international beskyttelse, lighed og ikkediskrimination af migranter, samt at de menneskerettigheder, som ecuadorianerne nyder, også skal gives til indvandrere på lige fod. I Ecuador gælder i sin helhed artikel 13 fra verdenserklæringen om menneskerettigheder: 1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser. 2. Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget land. Carlos Jativa sluttede sin tale med at sige, at den ecuadorianske grundlov forsvarer verdensborgerskab. Ignacio Lula da Silva Der blev læst op af en tekst af den tidligere brasilianske præsident, hentet fra forordet til bogen Visum til verden. 8 Albert Tevoedjré Albert Tevoedjré 9 er ombudsmand i republikken Benin. Han begyndte med at hylde Stéphane Hessel. 10 Han henviste gentagne gange til de universelle værdier i den menneskelige familie, som blev fremhævet af forfatteren Aimé Césaire. 11 Den beninske ombudsmand fortsatte sin tale med at sige, at i Europa, om han ser det, har der i dag udviklet sig et uformelt medborgerskab det havde man ikke for 50 år siden. (fortsættes side 12) 8 Emmaus International har - på bevægelsens tre sprog, engelsk, fransk og spansk - udgivet bogen med den angivne titel. Senere blev det til en hjemmeside ; som på andre Emmaus-hjemmesider skifter man mellem de tre sprog ved et enkelt klik. 9 Tevoedjré har haft en række poster i Benin og på internationalt plan han spillede en stor rolle i landets demokratiseringsproces fra Sammen med Isidore de Souza - - introducerede han Emmaus i Benin. 10 Tysk-jødisk-fransk forfatter, diplomat, modstandsmand (se note 7) oktober februar Fransk forfatter og politiker ( ), født på Martinique i Caribien, som hører under Frankrig.

12 side 12 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 Referat af lanceringskonferencen for Organisationen for Verdensborgerskab (fortsat fra side 11) Men i dag er det truet af frygt, frygt for andre, frygt for forskel, frygt for religion, frygt for usikkerhed mv. Det bør være muligt for mennesket at skabe forudsætninger og indforståethed for at leve sammen for at fjerne alle disse hindringer. Stephane Hessel lancerede vigtige appeller om, at hvert menneske bør kunne bosætte sig i et givet land og forlade det igen, når han selv synes. Det er ikke en utopi; for Europa er nået et stykke vej, og så kan det også lade sig gøre i andre dele af verden. Hvis denne virkelighed endnu ikke sker andre steder i verden, skyldes det forskrækkelse. Vi mangler frækheden til at gøre det! Vi er bange for ingenting. Det er den daglige virkelighed, som bevirker, at vi skal leve sammen i denne verden, som er blevet så lille. Samvær er ikke kun en ædel ting, men også realistisk. Vi skal gøre hvad vi kan for at nå det. Stéphane Hessel sagde: "Grænserne er lavet for at blive overskredet." En af de vigtigste blokeringer for verdensborgerskab er frygten for islam. Det kaldes islamofobi. Det er trist, når kristne og muslimer nægter at tale sammen. Taslima Nasrin Digter og forfatter Taslima Nasrin, der stammer fra Bangladesh, talte om dødstrusler, hun fik fra ekstremister for at havde kritiseret islam. Hun sluttede med at sige, at verden er én. Ricardo Petrella Ricardo Petrella introducerede sin præsentation med to spørgsmål: Hvad er beviset for, at det, vi er i gang med at gøre i denne eftermiddag, vil være en profetisk handling? Er universelt medborgerskab muligt? Petrella håber, at vi inden for 30 år kommer til at erstatte FN med en anden organisation, som skal hedde: Verdensorganisationen for menneskelighed. Han fortsatte med at sige, at FN ikke længere repræsenterer menneskelighed og ikke forsvarer menneskerettighederne. 12 Verdens forskellige ledere ignorerer de mennesker, der lever i slumkvarterer og forsøger at undgå, at man opdager, at de eksisterer. Hvorfor kæmper FN ikke mod slumkvarterer, hvor 1,7 milliarder mennesker lever? 1,7 milliarder af vores medmennesker lever i denne verden som ulovligt tilstedeværende. Vores politiske ledere tjener penge på natur. Petrella har i årtier kæmpet for at forsvare den universelle ret til vand. Han sluttede sit indlæg med at opfordre deltagerene til at erklære fattigdom som en illegal tilstand. Tiken Jah Fakoly Tiken Jah Fakoly, musikalsk megastjerne fra Elfenbenskysten, hilste oprettelsen af Organisationen for Verdensborgerskab velkommen. Vesterlændinge kan rejse til Afrika, når det passer dem, og de bliver der ofte længe. Visum bliver udstedt til dem uden problemer; men en afrikaner kan ikke når som helst rejse til Vesten. Betingelserne for udstedelse af visum er for stive for afrikanere. Han håber, at med den nystiftede organisation vil afrikanere og vesterlændinge endelig nyde de samme rettigheder. 12 Som det er tilfældet for de øvrige talere, taler Ricardo Petrella for egen personlige regning.

13 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 13 Fra venstre mod højre: Anzoumane Sissoko, Sarah Kaminsky, Adolpho Kaminsky, Constantin Simen, Gilbert Mitterrand, Tiken Jah Fakoly, Christiane Hessel, Reza Deghati, Carline Beaubrun, Marguerite Zanfongno (foto: OCU =Organisationen for Verdensborgerskab) Gilbert Mitterand Gilbert Mitterrand blev bedt om at være med i stedet for Federico Mayor Zaragoza, som var fraværende på grund af sygdom. Gilbert Mitterrand, formand for France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand, sagde, at vi må handle nu for at tackle migrationsspørgsmålet. Vi har på nuværende tidspunkt 75 millioner mennesker, der har forladt deres land på grund af klimaforandringerne. Ørkendannelsen fortsætter, indtørringen af søer og floder ligeså. Klimaforandringer accelererer. I 2030 vil antallet af klimaflygtninge være fordoblet. For at forhindre menneskelige katastrofer i 2030 bør vi fra nu af ændre på migrationspolitikken. Afslutningsord Formanden for Organisationen for Verdensborgerskab, Jean Rousseau, takkede alle deltagere og opfordrede dem til at støtte OCU. Konferencens sluterklæring blev delt ud. Formand ønskede stor succes til OCU. Endelig sagde han, at OCU vil sende en opfordring til FN i New York for at bede dem om at afholde en international konference i organisationens regi. Konferencen skal handle om verdensborgerskab. Læs sluterklæring / appel på siderne 14 og 15! Læs sluterklæring / appel på dette link

14 side 14 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 Appel af 23. maj 2013: For et verdensborgerskab og for frihed over hele verden - til at mennesker bevæger sig og slår sig ned, hvor de ønsker! - oversat fra fransk af Apolonia Tabares Roldán - fodnoter af Jørgen Olsen. Vi, borgere og repræsentanter for organisationer fra forskellige kontinenter, der er gået sammen under banneret for Organisationen for Verdensborgerskab, lancerer en appel for verdensborgerskab og for global bevægelsesfrihed og bosættelse for alle. En anderledes tilgang til migration er i dag blevet en nødvendighed: De gældende migrationspolitikker falder i alt væsentligt inden for hvert enkelt stats juridiske beføjelser og er derfor ikke længere relevante for det 21. århundredes migration og den virkelighed, som er karakteriseret ved globaliseringen. De gældende politikker og systemer lader ofte hånt om det, der i vores øjne udgør en grundlæggende ret, skitseret i artikel 13 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. De nævnte systemer godkender eksistensen af mobilitet i to kategorier: De mest privilegerede lande tilbyder deres borgere næsten ubegrænset bevægelsesfrihed over hele kloden, hvorimod tre fjerdedele af den menneskelige race er ude af stand til at flygte fra en form for de facto husarrest. Dette resulterer i afvigende administrative behandlinger, anmodninger om umådelige finansielle garantier, arbejdssituationer, der er ensbetydende med slaveri og den stigende kriminalisering af ulovlig indvandring. Migranterne 1 i dag er blevet ofre for vilkårlig politisk beslutningstagning og institutionel vold, samt at blive let bytte for kriminelle netværk. I mange nordlige lande ser vi en genopblussen af myter baseret på frygt og fremmedfjendtlige og racistiske fordomme. Disse fordomme og myter fungerer som brændstof til mange former for politisk forgiftning og udnyttelse, de fodrer de mest reaktionære holdninger, de fortæller faretruende skrøner om invasioner, de er bange for tab af national identitet, og de snakker om, at integration af tilflyttere er umulige opgaver. Fordommene og myterne bidrager dernæst til at forme ekstreme, lukkede og irrationelle grænsepolitikker samt at retfærdiggøre systematiske overtrædelser af de grundlæggende rettigheder, der tildeles indvandrere i internationale traktater og konventioner. Endnu mere alvorligt har lukning og militarisering af grænserne, navnlig i Europa, Nordamerika og Australien, vist sig at være dødbringende for tusindvis af mennesker i mere end to årtier. Det er dyrt i forhold til menneskeliv, og disse systemer er også dyre, når det drejer sig om offentlige midler, når flere hundrede millioner af dollars i en krisetid - bruges på en ødsel politik, som er åbenlyst ineffektiv. Vi bekræfter, at det er illusorisk at tro på at lukke grænser og kontrollere de vandrende strømme af mennesker med henblik på at forhindre dem, der har mistet alt håb om et bedre liv, i at gå hen og prøve lykken andetsteds. Vi er sikre på, at det ikke vil være muligt at forhindre dem, hvis levende miljøer er blevet ødelagt af den økologiske krise, i at søge at bosætte sig i mere tempererede klimabælter. Antallet af klimaflygtninge, der i øjeblikket anslås at være ca. 38 mio., kan nå op på 150 millioner i Vi har valgt at lade ordet migrant stå, da det eksisterer på dansk. I Gyldendals fransk-danske ordbog oversættes migrant med gæstearbejder og med omkringvandrende. På konferencen den 23. maj diskuteredes bevægelser generelt og ikke indvandring (immigration immigranter) eller udvandring (emigration emigranter) i forhold til et bestemt land derfor kan der ikke så godt stå immigrant eller emigrant; migrant må være den bedste løsning.

15 Projekt & Kultur nr. 116, august 2013 side 15 Endelig er der et presserende behov for at gennemføre en rolig og velovervejet analyse af migration som et almindeligt socialt fænomen, som er karakteristisk både for den tid vi lever i og for de kommende tider, dybt knyttet til de ændringer, der finder sted på globalt plan, ændringer som migrationen både er årsag til og konsekvens af. Vi har lært, at menneskeheden har bygget sin historie og sin rigdom op ved hjælp af migration: Det ville være forkert og en fornægtelse af virkeligheden at tro, at dette kunne være anderledes i fremtiden. Vi er fast besluttet på at handle i dag for at sikre respekten for de grundlæggende menneskerettigheder for alle. Vi opfordrer til afholdelse af en international FNkonference, der organiseres omkring temaerne bevægelsesfrihed og fri bosættelse sammen med vedtagelsen af en bindende international konvention om disse spørgsmål. Konferencen må forberedes gennem en høring af en bred vifte af mennesker, som oplever problemerne på forskellig vis. Vi inviterer alle til at støtte et stærkt og symbolsk initiativ: Verdensborgerpasset. Dette pas er et rejsedokument, som anerkendes ved grænserne af de stater, som underskriver en aftale herom, der symboliserer deres vilje til respekt for migranters ret og anerkendelse af fri bevægelighed og bosættelse som en grundlæggende rettighed for alle menneskelige væsener, baseret på artikel 13 i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, Vi kræver et effektivt verdensborgerskab for hver beboer af planeten, med sikker adgang til grundlæggende rettigheder i hvert land, den enkelte besøger eller bor i. Samtidig kræver vi en afkobling af de traditionelle nationale statsborgerskaber, som det allerede delvist finder sted, f. eks. inden for rammerne af Den Europæiske Union, Mercosur 2, ECOWAS 3 og Trans Tasman Travel Agreement 4. Derfor opfordrer vi samfundsgrupper og borgere, NGO er, politiske partier, fagforeninger, sociale bevægelser og økonomiske aktører, som deler vores vision, om at støtte vores initiativer, at viderebringe vores budskaber og til at melde sig ind i Organisationen for Verdensborgerskab. Vi opfordrer desuden stater og deres regeringer, lokale myndigheder og internationale organisationer til at deltage i vores Verdensborgerskabspas-projekt og til at kæmpe for anerkendelse af retten til den frie bevægelighed og den frie bosættelse gennem internationale organisationer og FN-organer. Vi opfordrer alle til at underskrive multilaterale aftaler, som tilskynder den frie bevægelighed, til at implementere åbne grænser på nationalt plan, og til at sikre migranters rettigheder. Endelig opfordrer vi alle enkeltpersoner til at blive involveret i kampen for verdensborgerskab og global bevægelsesfrihed og fri bosættelse. Vi inviterer alle til at lægge pres på alle niveauer i beslutningsprocesserne, således at vores visioner kan blive til virkelighed. Paris, den 23. maj 2013 Organisationen for Verdensborgerskab Hvis man vil støtte opfordringen til handling af 23. maj 2013, enten som person eller som organisation, kan man gå til Organisationen for Verdensborgerskabs hjemmeside 5 Her kan appellen af 23. maj læses på fransk, engelsk og spansk. 2 Økonomisk samarbejdsorganisation mellem Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasilien med Chile, Bolivia og Venezuela som associerede. 3 Økonomisk samarbejdsorganisation for 15 vestafrikanske lande. 4 Aftale mellem Australien og New Zealand om fri bevægelighed mellem landene. 5 På hjemmesiden kan man skifte mellem sprogene engelsk, fransk og spansk.

16 afsender: Genvej til Udvikling, Skovvej 24, 9510 Arden. B

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Indian-Danish Forum

Vedtægter for Indian-Danish Forum Vedtægter for Indian-Danish Forum 1. FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Indian-Danish Forum (herefter benævnt Foreningen ). 1.2 Foreningens indtægter består udelukkende af medlemskontingenter.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere