Opbygning. Ane-kriterium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning. Ane-kriterium"

Transkript

1 Indhold Forord... 2 Opbygning... 3 Ane-kriterium... 3 Anenumre... 4 Mine forældres aner... 4 Far's aner... 5 Mor's aner... 5 Min far... 6 Min mor... 7 Statistik... 8 Anetavle - 5 generationer i halvcirkel Hvor kommer slægten fra i Danmark? (kort) Hvor kommer slægten fra i Tyskland? (kort) Anebeskrivelser (ikke-adelige) Anebeskrivelser (adelige) for ane Efterslægtstavle I (i træstruktur) Efterslægtstavle II (i kasse) Efterslægt (foto) Generationsopdelt aneliste (ikke-adelige) Sogneopdelt aneliste (ikke-adelige) Navneliste (ikke-adelige aner) Ordforklaringer og forkortelser Årstal og begivenheder

2 Forord Denne slægtsbog er anden udgave af Asta og Jensenius - en syerske og en maler, der udkom De blev begge født i 1904 og var hhv. 58 og 66 år, da de døde i 1963 og Materialet til bogen er hovedsagelig indsamlet med assistance fra professionelle forskere og indsamlet over en 40-årig periode. Som i enhver bog af denne art, vil der forekomme både tryk- og stavefejl samt fejl i datoer o.a., og skulle læseren finde sådanne, vil jeg være taknemmelig for at modtage rettelser. For mig blev slægtsforskning meget mere end en hobby; det gav en uventet og tilfredsstillende følelse af at være en del af noget større; at være bindeled mellem de der var, og de der kom. Mange spændende timer er tilbragt blandt ligesindede på biblioteker og arkiver, hvor varme og glæde gennemstrømmede én, når man efter timers søgning i de gamle arkivalier, kunne sætte endnu en kvist på anetræet. Rigsarkivar Johan Hvidtfeldt citeres for følgende: Det slægtshistoriske studium... er ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser... Sådan er det! For slægtens medlemmer er bogen en samling minder om ens forfædre, som kan hjælpe én til at finde et ståsted i en forjaget og rodløs tid. Løb først bogen overfladisk igennem - og tag den så frem igen, når der er tid til fordybelse. Skulle du under læsningen få den tanke: Hvad glæde har jeg egentlig af sådan en bog med omtale af en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig? Så husk at vor tid, med alle dens tekniske fremskridt, bygger på fortiden, og at alt - også én selv - er et produkt af denne. Nutiden bliver rigere for os, når vi færdes på steder, hvor vi véd, vore forfædre har levet. Selv om tiden har ændret billedet, står endnu meget som det stod engang. De af vore aner der blev født i København, boede i gader og ejendomme hvoraf mange stadig eksisterer; en købmandsgård i Næstved er i dag restaureret tilbage til den tid, da en af vore aner ejede den, og Maren Turisgade i Ålborg er opkaldt efter vor tip-11-oldemor. På landet ligger skove, søer og åer ofte, hvor de altid har ligget, og i landsbyer står både kirker og flere huse fra dengang. Den gamle landsbystruktur kan stadig ses, og tit findes stedet hvor anernes fæstegård og dens marker lå. Befinder man sig dér hvor ens aner blev født, lo, græd og døde, føler man en særlig tilknytning til stedet og anerne. Man lærer også at værdsætte livet mere, når man opdager, hvor meget held der har skullet til, for at netop vi blev født. Kirkebogs-studier viser, at børnedødeligheden for bare få generationer siden ofte var 50%, og beregner vi dette over kun 10 generationer (50%:2 10 ), var vor chance for at blive født mindre end 1 ud af 2000! Jeg håber, både slægten og andre vil få glæde af bogen, og at den måske en dag vil inspirere nogen til at bygge videre på slægtens historie. 2

3 Tak til alle der hjalp og gav råd: De professionelle forskere, fritidsforskere, personale på biblioteker og arkiver - og ikke mindst til min familie samt Anni og Birgit. En særlig tak til min tålmodige hustru Laila, der mange nætter måtte hente mig ved computeren og til mine børn, der lånte mig øren - og skjulte deres gaben. Opbygning Slægtsbogen er skrevet som en traditionel anetavle i listeform med en fortløbende nummerering af slægtens aner. Under den enkelte ane er alle oplysninger om den pågældende medtaget, dog kan enkelte oplysninger være noteret under anens ægtefælle/partner. Kilde- og referencehenvisninger findes som fodnoter på de enkelte sider; dog kun i tilfælde, hvor en kilde eller reference ikke fremgår af teksten. Bogens probander er børnene efter ane 2 og ane 3 (se efterslægtstavler). For overskuelighedens skyld er anerne til ane 3842 og 3843, som er forældre til ane 1921 Anna Catharina von Ahlefeldt, taget ud af anebeskrivelsen og vist i en særlig liste for adelige aner (se nedenfor). På denne liste er ane 1921 proband. For de ikke-adelige aner til ane 2 og ane 3 findes: Anebeskrivelse i anenummerorden fra ane 2 til ane Aneliste opdelt i generationer med anernes fødsels- og dødsdato. Sogneregister med henvisning til de anenumre, hvorunder et sogn er nævnt. Navneregister med anenumre hvorunder den pågældende ane findes. For de adelige aner til ane 1921 Anna Catharina von Ahlefeldt findes: Aneliste opdelt i generationer med enkelte data om anerne fra ane 2 til ane Ane-kriterium Nogle af slægtens anegrene går mange generationer bagud og andre kun få. Som hovedregel for denne bog gælder, at en anegren stopper, når det ikke er lykkedes at tilvejebringe en tilstrækkelig relevant bekræftelse eller dokumentation på slægtskabet mellem en ane og dennes forældre. Sådanne forældre er dog i enkelte tilfælde medtaget, når sandsynlighed og kilder taler herfor, men dette vil i så fald fremgå af teksten - og aner til disse forældre er ikke medtaget i slægtsbogen. F.eks. kirkebogs- og folketællingsoplysninger En anetavles proband er den person (og dennes søskende), hvis forældre og forfædre beskrives i anetavlen - altså anetavlens udgangspunkt og, teoretisk set, tavlens nr. 1. Således bliver ane 1921 proband på listen over de adelige aner 3

4 Anenumre Bogens nummerering af aner baserer sig på et nummereringssystem, der for 100 år siden blev taget i anvendelse af Stephan Kelule von Stradonitz. Systemet er enkelt at arbejde med, når man husker følgende: tavlens lige anenumre (2,4,6 osv.) er altid mænd, og ulige anenumre (1,3,5 osv.) er altid kvinder. en mands hustru/partner har altid et anenummer, der er lig mandens plus 1 (ane 10 mand plus 1 = ane 11 kvinde). en kvindes mand/partner har altid et anenummer, der er lig kvindens minus 1 (ane 11 kvinde minus 1 = ane 10 mand). Ovenstående gør det nemt at regne ud, hvilke aner der er gift/partner med hvem. Ønsker man at finde en anes forældre, ganger man blot den pågældende anes nummer med tallet 2. Derved får man anens far, og tillægger man da tallet 1, har man også moderens nummer, f.eks.: far til ane 17 (17x er ane 34 - og mor er (34+ ane 35. Og far til ane 376 (376x er ane og mor er (752+ ane 753. Skal man omvendt finde en anes barn, deles anenummeret med tallet 2. Børns anenumre beregnes altid ud fra faderens nummer, idet moderens anenummer er ulige, f.eks.: barn af ane 418 (418: er ane 209 (en datter). Og barn af ane 212 (212: er ane 106 (en søn). Mine forældres aner I slægtsbogen er nævnt 2799 personer fordelt på 979 familier. Af de 2799 personer er 1584 aner, mens 1215 er aners søskende samt efterkommere af Asta og Jensenius. Af de 1584 aner er 1065 adelige aner, mens 519 er ikke-adelige aner. Gennem ane 1921 Anna Catharina von Ahlefeldt går slægten tilbage til de gamle danske og tyske adelsslægter, bl.a. Ahlefeldt, Rantzau, Reventlow og Rosenkrantz. Dette giver os aner blandt europæiske hertuger, konger og kejsere tilbage til kong Gibica af Burgund, der er født omk. 325 e.k. og som er tip-53 bedstefar til ane 2 Asta. Skulle alle kendte oplysninger om disse personer være medtaget i slægtsbogen, ville den fylde mere end 1000 bind, så derfor er disse personers data alene medtaget i det omfang, de har været oplyst i den anvendte litteratur - og uden at jeg selv har forsket i disse aner. Omvendt er det for de ikke-adelige aners vedkommende. Dér kunne jeg have ønsket at finde mange flere oplysninger, selv om jeg i adskillige tilfælde har beskåret i tilgængeligt materiale om en ane. Dette er f.eks. sket ved retssager og i skifter, og hvor der er skrevet hele artikler om en ane i Amtsårbøger, Personalhistorisk Tidsskrift o.l.. I sidstnævnte tilfælde henvises til den pågældende artikel. 4

5 Far's aner Far's aner er næsten alle af bondeæt; hovedsageligt fra sogne i Viborg, Skanderborg, Vejle og Ribe amter. Udover de mange gårdfæstere, husmænd og daglejere er også 3 herredsfogeder, 6 landsbysmede, 6 fogeder, 2 kronbønder, 1 mejeribødker, 1 kyrassér, 1 rytter og 1 jordemoder. Kun farfar (ane 4), der blev cigarhandler i København, kan siges at repræsentere byerhvervene. Der er fundet 258 aner og den ældst-kendte af disse er herredsfogeden Jep Pedersen, der i 1495 nævnes som selvejergårdmand i Hodde by i Ribe amt. De oftest forekomne fornavne blandt far's aner er: Niels (26), Maren (15), Anna/Anne (16), Jens (14), Hans (13), Peder (1, Anders (6), Ellen (8), Christen (8). Blandt efternavnene er det: Nielsdatter (19), Nielsen (18), Hansdatter (13), Pedersen (1, Christensdatter (10), Hansen (10), Pedersdatter (8), Jensdatter (7), Christensen (7) og Hermansdatter (5). Mor's aner Mor's aner er både geografisk, erhvervsmæssigt og af stand langt mere varieret end far's aner. Bortset fra de 1065 adelige aner gennem Ahlefeldt'erne er der fundet 261 ikke-adelige aner med enkelte forgreninger til Norge, Sverige og Tyskland. Der er selvfølgelig også mange gårdfæstere, husmænd og daglejere i mor's slægt og desuden 6 forpagtere, 6 sognepræster, 4 gårdejere og 3 ladefogeder. I mor's slægt er tillige mange handlende og håndværkere fra byerhvervene, bl.a.: 6 købmænd, 4 studeeksportører, 3 tømrere, 3 murersvende, 2 parykmagere, 2 skomagere, 2 snedkersvende og 2 jordemødre. I offentlige stillinger ses bl.a. 6 borgmestre og 5 rådmænd. Mange af de adelige aner er dobbelt-aner flere gange, hvilket f.eks. også gælder for Gorm den Gamle og hans hustru Thyra Danebod. Deres søn Harald Blaatand fik to børn, der begge er aner, og den ene af disse, Svend Tveskæg, fik tre børn - der hver især også er aner. Af ikke-adelige aner de ældste født omk. 1425: Henrik var fra Pommeren og kom til Horsens Købstad, hvor han blev skrædder, og hans hustru Bege Nielsdatter var født i Kiel. De oftest forekomne fornavne er: Maren (16), Anna/Anne (15), Anders (1, Christen (9), Niels (8), Kirsten (7), Hans (6) og Johan (6). Blandt efternavnene er det: Munk (13), Bech (1, Nielsdatter (9), Krag (8), Jensen (7), Christensen (7), Jørgensdatter (7), Jensdatter (7), Holst (6) og Stennecke (6). 5

6 Min far Det er svært at begrænse sig, når man skal øse af sine barndomsminder. Men én af de første spændende oplevelse jeg erindrer, var da far omk tog mig med ind i Ingerslevsgade på Vesterbro. For en 5-6-årig knægt så det ud, som om halvdelen af Københavns indbyggere stod i kø ved små luger i muren. Der var flest mænd med kasket, og deres tøj var i samtlige nuancer af gråt. For at jeg ikke skulle blive væk i dette menneskemylder, sad jeg på fars skuldre, og i denne position så jeg med store øjne, hvordan der blev handlet med tobak og rationeringsmærker. Far købte tobak og cigaretpapir samt fem par sutsko, hvor overdelen var i blåt sækkelærred, mens sålen var lavet af gamle cykeldæk. Længe før mine jævnaldrende kammerater i gården og på fritidshjemmet fik jeg min første cykel. Far cyklede med mig på bagagebæreren ud til en lejlighed i Viborggade på Østerbro, hvor vi hentede stumperne til en rusten herrecykel. Efter hjemkomsten gik far igang med stålbørste og maling, og næste dag havde jeg en flot cykel - stellet i køkkenblåt og styr, hjul og bagagebærer i sølvbronze. Det gav intet sår i stoltheden, at pedalerne blev forsynet med tykke træklodser. Far havde svært ved at styre sig, når vi fik kæledyr i hjemmet. Et par stuefugle blev til mange, og kort tid efter byggede far voliere i stuen og opsatte flere ynglebure. Mor forærede mange fugle væk men kunne ikke følge med i fuglenes tempo, og til sidst måtte far skille sig af med dem. På samme måde gik det med fars akvariefisk, der til sidst stod gælle ved gælle i akvariet. Og da min søster Marly af sin forlovede fik foræret en hamster, som hun iøvrigt var bange for, synes far den skulle have en mage. Det par ynglede som rotter, og snart måtte far flytte hamsterfarmen ned i kælderen, hvor han byggede yderligere ynglebure. Far havde vel mere end 100 hamstere, da han fra den ene dag til den anden tabte interessen for dem: den ene halvdel af gnaverne var sluppet ud af burene og blev jagtet af Københavns Kommunes rottejægere, og den anden halvdel afleverede far til dyrehandleren. Siden fik vi ikke kæledyr i hjemmet. I flere perioder var far beskæftiget som andet end maler, men det er i det erhverv, jeg husker ham bedst. Som knægt har mine søskende og jeg omdelt i tusindvis af reklamer for far's malervirksomhed i nabolagets boligblokke. Far hørte til i gadebilledet: i hvidt malertøj på cykel, belæsset med to spande på styret, tapet på bagagebæreren, et to meter langt tapetbord under armen, to bukke over skulderene, sin uundværlige jordemodertaske bundet til bagagebæreren - og en udgået cerutstump mellem læberne. I et vindue i vor 3-værelses stuelejlighed tændtes fars lysreklame om natten. Badeværelset var indrettet som malerværksted, og i flere dage kunne det lugtes, når far havde kogt perlelim og mos. Far var en dygtig maler, der altid arbejdede for åbne vinduer, mens han fløjtede højt. Ved hvidtning af lofter havde han et helt Arbejsløshedskontrol eller udlevering af rationeringsmærker? Perlelim anvendtes til forlimning af "tørre" vægge før tapetsering, og kogt mos var bindemidlet i pulveriseret kridt, der blev brugt til hvidtning af lofter 6

7 fantastisk "svip" i håndleddet, der sendte stænk mange meter ud gennem vinduerne. Man behøvede kun at kende gaden, når man skulle hente ham i en lejlighed - kunne man ikke høre hans fløjten, skulle man blot se efter stænk på kørebanen. Min mor I min tidligste barndom var mor udearbejdende syerske, mens min bror og jeg var i vuggestue og børnehave. Men jeg erindrer også at mor, det må have i slutningen af krigen, havde rengøringsarbejde om søndagen på Københavns Rådhus. Mens mor og hendes veninde Musse svang kost og klud, legede min bror og jeg i de enorme gange. Mor og Musse arbejdede i en 6-7 år som hjemmesyersker i vor lejlighed i Lundtoftegade. Musse riede, vendte og pressede ærmer og bælter, mens mor sad foroverbøjet ved maskinen ved vinduet. Symaskinen var af mærket Singer, som min fingersnilde far havde påsat elektrisk motor. Musse husker jeg som en omfangsrig, humørfyldt og slagfærdig kvinde med sort hår og brune øjne. Hun kendte alle tekster til den tids slagere og havde en god og kraftig sangstemme, som kunne høres ude på hovedtrappen. I perioden under og lige efter krigen, hvor næsten alt var en mangelvare, reparerede og omsyede mor også tøj for naboer; frakker blev vendt eller omsyet til børnetøj og slidte og ofte hullede lagener kunne omsyes til drengeskjorter eller pigekjoler. Flipper og manchetter så nye ud efter at være blevet vendt. Mor måtte slide hårdt i det i disse år, der skulle også købes ind og laves mad til mand og fire børn, stoppes strømper og vaskes tøj. Hjælp til rengøringen fik hun af far s tante Kristine, der kom en gang om ugen. Dengang var varer som sukker, kaffe og smør rationeret, mens andre varer som tøj og cigaretter var næsten umulige at opdrive. Stor var mors glæde, når hun fik tiltusket sig tobak og cigaretpapir. Kostbarhederne skjulte hun for far i køkkenet, hvor han kun sjældent satte sine ben. Kun når vi skulle have flæskesteg, måtte far i køkkenet for at tænde gasovnen, som mor nægtede at røre, efter at den havde "slået bagud". En gang havde far i god tid tændt gasovnen og lagt sig på sofaen. Kort tid efter lugtede der brændt i lejligheden, og mor vækkede far, der kunne berolige hende med, at han blot havde tændt gasovnen. Mor blev ingenlunde beroliget, men udstødte et lille skrig, drejede om og styrtede til køkkenet og flåede gasovnens dør op - men da var hendes tobak allerede, bogstaveligt talt, gået op i røg. Jeg erindrer kun at have set min mor græde denne ene gang. I denne periode, hvor økonomien var stram, fik mor dagligt udbetalt kostpenge af far. Men mange år derefter, hvor far tjente godt og mor var hjemmegående, fortsatte disse daglige udbetalinger. Hver morgen udspillede der sig ved morgenkaffen en morsom sketch om, hvor mange penge mor behøvede netop den dag. Det lyder ubehageligt, men det var det ikke; altid var der et lunt og kærligt smil på 7

8 læben hos dem begge. Argumenterne var de samme dag efter dag, men de beherskede variationens kunst. Far mente selvfølgelig, at mor brugte for mange penge på madvarer, men når mor f.eks. svarede: Måske Jensenius, men til gengæld er vore unger aldrig syge, så var far slået; det vidste både far, mor og vi børn - og også, at næste dag ville give samme resultat. Det var altid mor, der åbnede for os, når vi som voksne kom på besøg - og sådan kan jeg endnu se hende: Hånden på dørhåndtaget, det stille smil og forklædet med lommen, der altid var proppet med en lighter, et lommetørklæde og en 20- styks Queens eller blå Scotsman. Statistik Storm P skal engang om statistikker have sagt: De er som gadelygter - ikke særligt oplysende, men gode at støtte sig til. Dette gælder specielt i en bog som denne, hvor mange årstal for fødsler, dødsfald og vielser ikke kendes, og på denne baggrund skal følgende tal læses. Peder Rasmussen Dalby (ane 36) sætter flere rekorder i slægtsbogen: Han havde 5 hustruer og var 65½ år gammel, da han blev gift sidste gang med Margrethe Maria Hansdatter (ane 37), der var 42 år yngre end han; 11 af hans 15 børn blev født, da han var mellem 52 og 74 år. Fire af de 15 børn døde inden 14 dage efter fødslen, og yderligere tre børn døde før ham selv. Hans søn Hans Pedersen Dalby (ane 18) fik kun 12 børn, men det var til gængæld med kun én hustru (ane 19). Ældste kvindelige ane er nr. 583 Juditte Augusta Berrig. Hun døde 91 år og 2½ måned gammel i Den ældste mandlige ane er nr. 758 Niels Pedersen Knurborg, der var 96 år gammel, da han døde i Dorothea Blome (ane 5 i liste for adelige aner) var knapt 17 år, da hun blev viet til den 24 år ældre Frederik von Ahlefeldt. Ane 7 Juliane Amalie Bechmann fik flest børn født udenfor ægteskab, idet hun med tre partnere fik alle sine 5 børn (2+2+, inden hun som 50-årig giftede sig for første gang. Ane 107 Cathrine Larsdatter var 62 år gammel, da hun giftede 1812 sig for 3. gang. Ane 143 Johanne Andersdatter blev ældste mor, da hun 1758 fødte sit 13. barn - som 49-årig! Ane 86 Knud Lund Jørgensen Tranbjerg blev far flest gange, idet han blev far til 21 børn med sine to hustruer (11+10). Erik Ottesen Rosenkrantz (ane 182 i liste for adelige aner) fik 17 børn med én hustru, og ane 1936 Arent Berntsen Bergen fik ligeledes 17 børn - men med to hustruer (10+7). Blandt de mest fødende kvinder var Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (ane 183 i liste for adelige aner), der med sin mand fik 17 børn og ane 241 Anna Margrethe Sigvardt, der fik 14 børn - den sidste da hun var 40 år gammel. Der er forekommet flere tvillingefødsler blandt anerne, men i de fleste tilfælde mangler en præcis fødselsdato. Fødselsdatoer kendes for 4 tvillingepar, der overlevede i mere end et døgn - og 3 af disse 8 tvillinger blev aner: Ane 5 Anna Nielsen født 1878, ane 26 Christian 8

9 Frederik Nielsen (Krag) født 1814 samt ane 30 Johan Peter Christian Stennecke født hvor moderen døde blot 11 dage efter fødslen kun 20 år gammel! Syv kvindelige aner fødte tilsammen 10 børn udenfor ægteskab, og ingen af disse kvinder blev efterfølgende gift med den udlagte barnefar (UBF). En af kvinderne var gravid og trolovet med barnets far, da denne døde. Fem af de 10 børn er blandt slægtsbogens aner: Ane 3, 10, 19, 76 og 144. NB: Tallene dækker kun de kvindelige aner, der har kunnet findes i kirkebøgerne, og hvor barnet omtales som uægte. Aneparret 142/143 gav 5 af deres 13 børn navnet Anders - idet de 4 ældste med dette navn døde som små. Ane 72 Rasmus Andersen tegner sig for det kortest-varende ægteskab. Han blev 13-FEB-1743 gift i St. Dalby sogn med Olifa Pedersdatter - og hun blev begravet blot 2 dage efter brylluppet! Alt for mange - døde alt for tidligt. Med gudskelov at de var - for ellers var jeg ikke. Kurt Dalby 9

10 Anetavler - 5 generationer i halvcirkler Far s tip-oldeforældre Mor s tip-oldeforældre 10

11 Hvor kommer slægten fra - i Danmark? = mors aner = fars aner 11

12 Hvor kommer slægten fra - i Tyskland? Zarrentin byvåben Zarrentin kirke grundlagt 1194 Zarrentin ligger 68 km øst for Hamburg og 44 km ssø for Lübeck 12

13 Anebeskrivelse (ikke-adelige aner) 2. Jensenius Peder Dalby Pedersen, Malermester, født 24-AUG-1904 København, døbt 02-OKT-1904 Skt. Stefans Kirke, død 13-MAJ-1971 Roskilde, begravet 01-JUN-1971 Bispebjerg Kirkegård. Viet 01-OKT-1927 Københavns Rådhus Asta Elisabeth Cecilie Hansen, børn: Henny Krista Dalby Pedersen født 15-DEC- 1927, Marly Bibbi Dalby Pedersen født 07-JUN-1933, Kurt Teddy Dalby Pedersen født 13-NOV-1939, Keld Teddy Dalby Pedersen født 06-MAJ Ved dåben 1904 nævnes far som søn af Kusk Anders Peder Pedersen og Hustru Anna Nielsen, og som faddere ses Møller Morten Dalby og Hustru, Nansensgade 16. Denne Morten Dalby var formentlig farfars morbror, der 1906 i Skt. Stefans Kirke udmeldte sig af Folkekirken. Far boede ved FT 1906 hos forældrene i Vølundsgade 20, 3. sal på Nørrebro, hvor farmor døde FEB-1908, da far kun var 3½ år gammel. Ved FT 1916 boede far hos farfar og dennes nye hustru på Havrevej 22, hvor han var 11 år gammel. Han blev som 14-årig konfirmeret i Brønshøj Kirke 06-OKT-1918, og som 20- årig indkaldt som soldat. Den 09-MAR-1925 blev far indkaldt til Kongens Artilleriregiment s 21. Artilleriafdeling, men allerede 22-MAJ samme år blev han erklæret for stedse uskikket til al krigstjeneste for kronisk venstresidig mellemørebetændelse med pusdannelse. Fra konfirmationen og indtil far igen flytter til København i 1926 fra Lynge sogn i Allerød kommune, har vi ellers kun få informationer om ham. Allerød kommune oplyser, at far 01-NOV-1924 kom til Lynge sogn fra Nørre-Herlev sogn i Hillerød kommune, og at han i Lynge sogn arbejdede som ugift tjenestekarl på gården Hvilebjerg ved Kollerød. Far har ikke kunnet findes ved FT hverken i Lynge sogn eller omliggende sogne, ligesom Hillerød kommune ikke har kunnet finde ham i det lokale folkeregister. Toldbodarbejder Jensenius Peder Dalby Pedersen, Havrevej 20, blev gift 01- OKT-1927 på Københavns Rådhus med Syerske Asta Elisabeth Cecilie Hansen, Jagtvej 29, København N.. Ægteskabet fik en dårlig start, idet far og mor mindre end to måneder senere 3) i fællesskab søgte separation, der bevilgedes på følgende vilkår: at det Barn, Hustruen venter at føde, undergives Hustruens Forældremyndighed, og at Manden svarer Bidrag til Hustruens og det ventede Barns Underhold efter Øvrighedens Bestemmelse. Der fastsattes et bidrag på 8 Kr. ugentlig til Hustruen, at erlægge ugevis forud fra 8' November d. A. at regne, og 324 Kr. aarlig til det ventede Barn [Henny] fra dets Fødsel at regne til dets fyldte 4' Aar, derefter 252 Kr. aarlig til dets fyldte 14' Aar og 156 Kr. aarlig for Tiden derefter, at erlægge halvaarsvis forud. 3) Matr. 417 Brønshøj Tilmeldt Københavns Folkeregister 05-NOV-1926 Den 21-NOV

14 Af sagsbehandlingen ses, at far i 1927 havde en indkomst på Kr (ca Kr. 42 pr. uge), og han angav da at have følgende ugentlige udgifter: Kr. 20 til Kost, Logi og Vask; Kr. 7,50 til Skat, Fagforening og Sygekasse, og et banklån, som jeg maatte stifte da jeg skulde Giftes, maa jeg afdrage med 4 Kr pr. Uge, desuden skal jeg saa udrede 11 Kr om Ugen til mit Barn og min fraseparerede Hustru, og da der yderligere er andre smaa nødvendige Udgifter, saa er det umuligt for mig at faa en Smugle Tøj. Parterne blev ikke skilt, idet sagen blev henlagt i Ved folketællingen dette år boede far til leje hos Blanche Edele, Vigerslevvej 44, 2 sal tv., og det oplyses, at han er maler, separeret, og at han i NOV året før havde boet hos sin far på Havrevej 20 i Brønshøj. Københavns Folkeregister har registreret far og mor som boende på følgende adresser fra 1932: Refsnæsgade 39, st. tv. København N (fra 21-MAJ-1932 til 13- JUN-193, Halfdansgade 3, st. th. København S (fra 13-JUN-1932 til 15-JUN- 193, Refsnæsgade 39, st. tv. (fra 15-JUN-1932 til 11-OKT-193, Frederikssundsvej 257 st. tv. Brønshøj (fra 11-OKT-1932 til 03-FEB-1933). Guldbergsgade 126 st. tv. København N (fra 03-FEB-1933 til 15-APR-1935), Lundtoftegade 18 st. th. København N (fra 15-APR-1935 til 01-APR-1939) og Lundtoftegade 10 st. tv. København N (fra 01-APR-1939). Far fik 1937 af Københavns Kommune udstedt et Vandrebrev, som tillod ham at drive handel med grøntsager fra et flytbart stade. Familien erindrer, at far s stade var en hestetrukken vogn, der om natten var opstaldet bag Ladegårdsåen på Frederiksberg, og at han med hest og vogn ofte stod i Humlebækgade ved Rungsted Plads, hvilket kun var ca. 100 meter fra bopælen i Lundtoftegade. Selv om far 1938 fik Næringsadkomst som maler, fortsatte han med salget af grøntsager. Ved FT 1940 boede familien i Lundtoftegade 10 st., og hér oplyses, at far er selvstændig maler med Hjælp fra Kommunen. Det oplyses også, at han på selve optællingstidspunktet 05-NOV-1940 opholdt sig i Tyskland. I Tyskland boede far i Hohentstrasse 52 i Bremen og arbejdede som Malersvend for firmaet Nau & Elmers i perioden fra 30-SEP-1940 til 12-FEB Efter disse 4½ måned rejste far tilbage til Danmark, hvor han blev i 7 måneder, inden han rejste til Norge. Hér arbejdede han i 3 måneder fra 10-SEP-1941 til 15- DEC-1941 i firmaet Sager & Wørner i Trondheim. Årsagen til disse udenlandsophold var sikkert den store arbejdsløshed i vinteren 1940/41- hvor hver tredje arbejder var stod uden job 3). I forbindelse med endnu en separationsansøgning i 1946 blev fastsat et bidrag til mor på 15 kr. pr. uge samt 444 kr. årligt til hvert af de tre yngste børn. Ægtefællerne tilbagekaldte dog ansøgningen 4). Selv om far både ved folketællingerne i 1930 og 1940 betegnes som maler, og i Kraks Vejviser for samme år nævnes som Malermester Jensenius Pedersen, 3) 4) Københavns Overpræsidium 15-JAN-1930 Statens Udvandringskontor, journalsager, Norges- og tysklandsarbejdere K1052 og S1072 Hans Jørgensen, forlaget Fremad 1998: Mennesker for kul Brev til Overpræsidenten af 30-JUL

15 Lundtoftegade 10 st., N., Tlf. TA 2276 y, har han indtil omk dog også haft andre erhverv. I en lægejournal fra Militærhospitalet nævnes far 1944 og 1946 som Overportør ved Militærhospitalet, der lå på Tagensvej. Senere arbejdede han på Metalvarefabrikken Kronen, Åboulevarden ved Blågårdsgade, der bl. a. fremstillede broncefigurer. Om far også var ansat på De Danske Sukkerfabrikker - som sin halvbroder Vilhelm, der senere blev teknisk direktør samme sted - eller om han blot udførte smedearbejde dér som ansat i firmaet H. Nielsen & Søn, Aldersrogade, er uvist. Men fra omk til 1970 drev far udelukkende sin virksomhed som selvstændig maler fra lejligheden i Lundtoftegade. Han døde 66 år gammel på plejehjemmet Lindegården ved Roskilde, og hans urne overførtes til Bispebjerg Kirkegård, hvor den nedsattes i De ukendtes Grav. Far har aldrig talt om sine oplevelser under krigen. Jeg kan dog huske en enkelt episode, som jeg også senere fik fortalt og bekræftet af min mor og mine ældre søstre. En nat omk. 1943, da jeg var ca. fire år, sov jeg med min mormor på sofaen i stuen i Lundtoftegade. Vi blev vækket ved, at 2-3 mænd i lange sorte frakker gennemrodede lejlighedens skabe og skuffer. Af en eller anden grund har jeg bevaret billedet på min nethinde af min mormor og mig siddende op i den opredte sofa med de fremmede mænd i stuen. Jeg véd ikke, om de fandt hvad de søgte, men efter en kort tid kørte de bort med far. Mændene havde åbenbart ikke nænnet at hive min da 70-årige mormor Juliane og mig op af sofaen, hvilket var heldigt, eftersom jeg senere fik at vide, at den var skjulested for våben. Jeg véd ikke, om ovenstående hænger sammen med, at far i en periode var medlem af Danmarks kommunistiske Parti. Jeg husker, at far holdt mange møder i vort hjem med bestyrelsen for afdeling 39 på Nørrebro, og at han i flere perioder var afdelingens sekretær. Jeg opbevarer endnu den protokol 3), hvori afdelingens mødereferater for perioden 09-NOV-1945 til 27- Far efter en hård arbejdsdag på malerstigen 3) Partstelefon med drejeskive.: TA = Taga, y = ydun Fysiurgiske Klinik, lb.nr. 1681/44, 1176/45 og 1074/46 Bogen afleveret i 2006 til Frihedsmuseets Venner 15

16 MAR-1950 er indført og kan af bestyrelsesmedlemmernes adresser se, at disse boede i nabolaget: Borups Plads, Stefansgade, Humlebækgade, Rungsted Plads, Sandbjerggade, Ørholmgade og Nærumgade. 3. Asta Elisabeth Cecilie Hansen, Syerske, født 05-DEC-1904 Gentoftegade 7 i stueetagen, døbt 19-MAR-1905 Skt. Stefans Kirke, død 29-JAN-1963 København, begravet 14-FEB-1963 Bispebjerg Kirkegård. Mor var datter af Juliane Amalie Bechmann og udlagte barnefar Staldmester Carl Christian Hansen. Ved dåben var følgende faddere: Madam Sofie Bechmann, Vølundsgade 18 st., Madam Dagmar Lund, Gentoftegade 7, 3. sal, Linoleumsarejder Carl Bechmann, Vølundsgade 19. Sofie og Carl Bechmann var mor s mormor og morfar (ane 14 og 15). Hun gik syv år i Sjællandsgades Skole fra 1911 til 1918 og et år i Nansensgades Skole til 01-APR I 1918 gik mor i 7' Pigeklasse A, på Sjællandsgades Skole 3). Klassen havde 21 elever og blev undervist i følgende fag (karakterer ses i parantes 4) ): Flid (5), opførsel (5), religion (5), dansk (5), stil (5), fædrelands/verdenshistorie (4+), geografi (5), naturhistorie (5), naturlære (3), hovedregning (5), tavleregning (6), orden i skriftlige arbejder (5), håndarbejde (5+) og gymnastik (5). Endelig viser årsprotokollen, at mor dette skoleår er noteret for 11 fraværsdage p.g.a. sygdom. Som årig 5) boede mor i Gormsgade 25 st. på Nørrebro - og derved har hun haft kontakt med sin biologiske far Christian Hansen! Han boede nemlig med sin hustru Anna Margrethe på samme adresse. Mor boede altså dengang hos sin biologiske far og forméntlig haft kontakt med ham til hans død i I store perioder af sin ungdom boede mor hos sin moster og onkel, Poula Kamilla Bechmann og Charles Petersen på Jagtvej nr. 29, 1. sal på Nørrebro 6). Onkel Charles gjorde mor interesseret i atletik, og hun var i mange år aktiv konkurrencesvømmer, bl.a. ved badeanstalten Helgoland på Amager. Hun dansede også Rokokko-dans, og sammen med onkel Charles har hun givet Mor ved onkel Charles til træning i køllesving 3) 4) 5) 6) Gentoftegade omdøbt 1916 til Vedbækgade Fra 01-APR-1911 til 03-APR-1918 Sjællandsgade, 2200 Nørrebro Sjællandsgades Skole's årsprotokol 1918, s. 19 Folkeregisteret: Fra 04-NOV-1923 til 01-AUG-1924 Folkeregisteret: Fra 15-APR-1925 til 01-OKT-1927 og fra 18-OKT-1925 til 01-MAR

17 opvisninger i køllesving. Det foregik med køller med indlagt lys, der ved hjælp af omviklet crepepapir lyste rødt og grønt. Lyset blev slukket og i mørke blev køllerne til valsemusik svunget i rytmiske cirkler over, under, foran, bagved og ved siden af kroppen. Ved FT 1925 opholdt mor sig hos sin onkel Charles på Jagtvej, hvilket hun også gjorde, da hun 1927 viedes til Jensenius. I 1929 arbejdede hun som herreskrædder hos Firmaet Rosenberg & Co, Vestergade 9, København, hvor hendes ugentlige indtægt var Kr. 34,00. Dengang boede mor alene med den ældste datter Henny på Volmer Kjærs Alle 28, Taarnby Villaby hos Thisted, hvor hun betalte 28 Kr. pr. uge for kost og logi for sig og datteren. Ved FT i 1930 boede mor i Jægersborggade 5, 4. sal i sidehuset med datteren Henny og var da Herrekonfektionssyerske og arbejdede hos FDB i Njalsgade. Fra omk til 1953 arbejdede hun mest som hjemmesyerske i Lundtoftegade 10, hvorefter mor blev hjemmegåede. Den yngste søn Kjeld var endnu hjemmeboende, da mor i 1963, kun 58 år gammel, døde på Blegdamshospitalet som følge af en blodprop i hjertet. Hendes urne blev nedsat i De ukendtes Grav på Bispebjerg Kirkegård. 4. Anders Peder Pedersen, Brødkusk, Cigarhandler, født 04-MAJ-1877 Hansted sogn, døbt 27-MAJ-1877 Hansted sogn, død 04-SEP-1939 Bagsværd, begravet 10-SEP-1939 Brønshøj Kirkegård. Viet ( 31-OKT-1903 Fredericia Trinitatis Kirke Anna Nielsen, børn: Jensenius Peder Dalby Pedersen døbt 02-OKT-1904, Svend Aage Dalby Pedersen født omk. APR UBF Emma Mathilde Buch, barn: Ebba Gerda Buch født 10-JAN Viet ( 19-FEB-1909 Olga Anna Petrine Pedersen (født Jacobsen), barn: Vilhelm Viggo Dalby Pedersen født 06- NOV Farfar blev født 1877 og hans dåb blev indført i kirkebogen således: Anders Peder Pedersen, født 04-maj 1877, døbt 27-MAJ-1877, søn af ugift fruentimmer Johanne Marie Hansen, 23 aar af Ølsted, opholder sig hos Peder Rasmussens enke i Hansted. Udlagt barnefader Bødker og Mejeribestyrer Jens Pedersen af Ørritslevgaard. Faddere: Barnets moder, Pige Karoline Sørensen fra Egebjerg, Ungkarl Isak Rasmussen, Hannerup, Ungkarl Morten Hansen, Horsens, Ungkarl Peder Hansen, Hansted. Som 20-årig blev han soldat 10-APR-1897 indkaldt som soldat i 12. Bataljon i Fredericia, hvor han hjemsendtes efter 14 måneder som Korporal den 10-JUN ). Farfar rejste 1902 til København, hvor han 01-FEB-1902 boede i Frejasgade 10, 2. sal på Nørrebro 4). Han og farmor blev 1903 viet i Fredericia Trinitatis Kirke: Ungkarl Anders Peder Pedersen, Kusk, Søn af Bødker og Husmand Jens Pedersen og Hustru Johanne Marie Hansen af Hansted, født 4. maj 1877, ophol- 3) 4) Københavns Amts Søndre Birk, rapport L.Nr. 395/29 Københanvs Politi, L.nr og Københavns Amts Søndre Birk, rapport L.Nr. 395/29 Lægdsrulle Hansted T-7 og Fredericia Ø-132 Lægdsrulle 1-1-Ø-5107 København 17

18 der sig i København, 26 aar, og Fabriksarbejderske Anna Nielsen, Datter af Arbejdsmand Christen Nielsen og Hustru Ingeborg Christiane Nielsen af Fredericia, født 8. juni i Fredericia, opholder sig i Fredericia. Forlovere Murer Søren Jensen og Arbejdsmand I. Knudsen, begge Fredericia. Farfar og farmor flyttede til Nørrebro i København, hvor de 01-MAJ-1904 boede i Lokesgade 20, 2. sal og 11-MAR-1905 i Vølundsgade 20, 3. sal. Dér boede de også ved FT 1906: Anders Peter Petersen, født 4. maj 1877 i Hansted, Brødkusk, kom fra Fredericia 1902 og Hustru Anna Petersen, født 8. juni 1878 i Fredericia; Jensenius Peter Dalby Pedersen, født 24. august 1904 i København. Han blev enkemand allerede i FEB-1908, og samme år blev farfar af Emma Mathilde Buch udlagt som far til hendes datter Ebba, der blev født i JAN Byfogden i Kolding 3) pålagde 01-AUG-1908 farfar at betale kr. 72 hvert halve år i børnepenge. Far og farfar ca Som enkemand giftede farfar sig i FEB-2009 med Olga Anna Petrine Pedersen 4). Med sin nye hustru flyttede han fra adressen i Vølundsgade og 01-NOV-1911 boede de i Esromgade 16, 3. sal 5), der også ligger på Nørrebro. Farfar flyttede 1914 til Havrevej 22 6) i Brønshøj, hvor familien også ses ved FT 1916: Bagerkusk paa Arbejdernes Fællesbageri Anders Peder Pedersen med sin anden hustru og deres fælles søn Vilhelm, der da var 6 år. Hos dem boede også hans søn af første ægteskab, far (ane, der da var 11 år gammel. Det oplyses ved denne folketælling, at farfar havde en årlig indkomst på Kr samt en formue på Kr Det oplyses også, at han stod udenfor Trossamfund. Endelig oplyser folketælling også, at farfar skulle betale hhv. kr. 8,21 og kr. 28,13 i statsskat og kommuneskat, hvilket svarer til godt 1% af årsindkomsten! 3) 4) 5) 6) Lokesgade ømdøbt til Vølundsgade 1904 Lægdsrulle 1-1-Ø-5107 København Emma Mathilde Buch har forméntlig opholdt sig i Kolding på tidspunktet for fødslen FT 1930, Havrevej 20, Brønshøj Lægdsrulle 1-1-Ø-5107 København Politiets Registerblade: 01-MAJ-1914 tilmeldt matr. nr. 417 Brønshøj 18

19 Ved FT 1921 boede farfar med sin anden hustru stadig på Havrevej, men da er husnummeret ændret p.g.a. grundopdeling fra nr. 22 til nr. 20. Det oplyses ved folketællingen, at hustruen Olga Anna Petrine blev født 17-NOV-1881 i Vindeby sogn i Maribo amt. Sønnen Vilhelm (11 år) boede hjemme, mens sønnen Jensenius (16 år) ikke var på adressen. Endelig oplyser FT 1921 også, at farfar s årsindtægt da var Kr hvilket var en stigning på Kr. 600 i forhold til indtægten fem år tidligere. Ved FT 1925 og FT 1930 boede familien stadig i villaen i Brønshøj, og på optællingsdagen 05-NOV-1930 boede også en Slægtning af Familien på adressen, nemlig Margrethe Jacobsen, der nævnes født 06-NOV Ved begge disse folketællinger oplyses at farfar stadig var Brødkusk på Arbejdernes Fællesbageri, og i lønprotokollen fra Arbejdernes Fællesbageri fra 1927 står han med en ugeløn på ca. kr. 95,00. På samme side i denne lønprotokol stod også Christian Hansen (ane 6). Christian Hansen og farfar må have kendt hinanden, da de begge havde arbejdet på Arbejdernes Fællesbageri i årevis - men mon de anede, at de i OKT-1927 skulle blive svigerfar til den andens barn? Det er muligt men kræver vel, at Christian Hansen, der 23 år før var udlagt som barnefar til datteren Asta, har haft løbende kontakt med datteren (se ane 3), der 01-OKT-1927 blev viet til farfar s søn Jensenius! Farfars cigarforretning i Brønshøj ca Farfar fik næringsbrev som Cigarhandler i 1932 med forretning på Frederikssundsvej 325 i Brønshøj. Han døde 1939 på Hareskov Kuranstalt i Bagsværd af indre blødninger i hjernen i forbindelse med en nyresygdom [Nephrosclerosis, hæmorrhiagiacere bri]. Han blev bisat fra Brønshøj Kirke og begravedes på Brønshøj Kirkegård i grav H-2-77/78. Der blev afholdt skifte efter farfar 13- SEP-1939, hvor der henvises til et privat testamente, som han havde oprettet 14-SEP Under skiftet nævnes at farfar i sit første ægteskab med farmor også havde haft sønnen Svend Aage, der imidlertid var afgået ved døden uden at efterlade sig livsarvinger. Familien har intet hørt om Svend Aage, som formodes født i omk og ikke er set ved folketællingerne 1906 og 1916, hvorfor det formodes, han er død som lille. Arbejderbevægelsens Arkiv: Lønjourn. fra Arbejdernes Fællesbageri 1927, uge 1-47 Hovedregister. Københavns Skiftekommision, nr. 980, 39/40: Privat skifte v. Overretssagfører H. Bredmose, Jorchs Passage 19

20 Farfar s datter Ebba, der blev født udenfor ægteskab i 1909, er ikke nævnt i et privat skifte der 13-SEP-1939 blev underskrevet af farfar s enke Olga Pedersen og sønner J. Pedersen og Wilhelm Dalby Pedersen. Da de tre arvinger skriver under på At afdøde ikke efterlader sig Adoptivbørn eller Børn udenfor Ægteskab, formodes farfar s datter Ebba enten død før farfar - eller også har familien ikke haft kendskab til hendes eksistens. Ved FT 05-NOV-1940 boede farfar s enke Olga Anna Petrine alene på adressen i Brønshøj og nævnes da som Enke og Cigarhandler. I Kraks Vejviser for 1940 ses, at der på adressen fandtes telefon med nummer BE Anna Nielsen, Fabriksarbejderske, født 08-JUN-1878 Fredericia, døbt 07-JUL Fredericia Skt. Michaelis Kirke, død 05-FEB-1908 Øresunds Hospital, begravet 09-FEB-1908 Bispebjerg Kirkegård. Farmor blev døbt i Fredericia Skt. Michaelis Kirke: Anna Nielsen, født 8. juni 1878, døbt 7. juli 1878, Datter af Arbejdsmand Christen Nielsen og Hustru Ingeborg Christiane født Nielsen, 40 aar. Faddere: Clausens Hustru, Pige Ellen Nielsen, Vaabenmester Koch, Barnets Fader, alle af Fredericia. Hun var kun 29 år gammel, da hun på sønnen Jensenius s 3-års fødselsdag den 24-AUG-1907 indlægges på Øresundshospitalet, hvor hun får stillet diagnosen Lungetuberkolose. Til hospitalsjournalen oplyser farmor bl.a., at hun havde født to børn - den seneste af disse ca. 4 mådeneder før. Farmor dør på hospitalet godt fem måneder efter indlæggelsen: Kusk Pedersens Hustru Anna født Nielsen, død 5. februar 1908, begravet 9. februar 1908, 29 aar gammel, Bispebjerg Kirkegaard. Død paa Øresunds Hospital. 6. Christian Hansen, Staldmester og Brødkusk, født 03-JUL-1864 Sæbyhuse, Sæby sogn, Voldborg hrd, Roskilde amt, døbt 01-OKT-1864 Sæby Kirke, død 07-OKT-1927 København, begravet den 12-OKT-1927 Bispebjerg Kirkegård. Viet Anna Margrethe Hansen 3). UBF 4), børn: Asta Elisabeth Cecilie Hansen født 05- DEC-1904, Aage Vilhelm Bechmann født 06-APR Morfar blev født 1864 i Sæby sogn, og ved hans dåb var fadderne Pige Elisabeth Knudsen af Kbholm, Husmand Hans Pedersen, Husmand Anders Philipsen, Husmand Niels Pedersen af Sæbyhuse. I skoleprotokollen 5) for Sæby Skole ses hans fars navn Andreas Hansen, og af samme protokol ses de karakterer, som Christian opnåede ved eksamen den 29-APR-1878, da han var knapt 14 år gammel: Religion (mg), Læsning (mg), Skrivning (g+), Regning (mg), Retskrivning 3) 4) 5) BE = Bella Københavns Begravelsesvæsens Arkiv Begravet 19-JAN-1939 Bispebjerg Kirkegård UBF = Udlagt som Barnefader Bramsnæs Museum: Skoleprotokol for Sæby Skole

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst

Forfædre til: Side 1 af 9 Jørn Holst Forfædre til: Side 1 af 9 1st Generationer 1. blev født den Apr. 2 1932 i Nørregade 26, Århus og døde den Dec. 4 2001 i Helsingevej 142, Frederiksværk. Andre begivenheder i s liv Barnedåb Jul 24 1932 Århus

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri 15. januar 2015 Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud: Tipoldeforældre:

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere