Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA"

Transkript

1 Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

2 Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

3 Forord Frivillighedsformidlinger har eksisteret i Danmark i de sidste godt 10 år. I løbet af de 10 år er der blevet etableret ca. 60 frivillighedsformidlinger, spredt ud over hele landet fra Gedser til Skagen (bogstavelig talt). Der har endda været endnu flere, men en del har ikke overlevet begyndervanskelighederne. Frivillighedsformidlingerne er ikke kun vokset i antal. De har også skiftet karakter. Eller rettere nogle har skiftet karakter, mens andre er fortsat, som de er begyndt. Der er også kommet nye slags formidlinger. Der er kort sagt tale om et ret broget landskab, som hele tiden ændrer sig. Det er også et område med en masse ildsjæle, som finder frivilligt arbejde både spændende og udfordrende. Socialministeriet har ønsket at få tegnet et aktuelt billede af frivillighedsformidlingerne og har bedt CASA gennemføre en større undersøgelse af området. Det har også været en spændende undersøgelse at udføre. Vi vil gerne takke alle de mennesker, som har givet sig tid til at bidrage til undersøgelsen, enten som interviewpersoner, som deltagere i dialogmøder eller fordi de har brugt en masse tid på at udfylde spørgeskemaer og registreringsskemaer. Uden deres velvillige indsats ville undersøgelsen ikke være blevet til noget. Vi er blevet godt modtaget alle steder. Også en tak til medlemmerne af følgegruppen, som har gjort en stor indsats med at diskutere oplæg og forslag og kommentarer: Else Hornemann og Niels Rasmussen fra Socialministeriet, Birthe Behrens fra Center for frivilligt socialt arbejde, Mona Høgh fra Fællesforeningen for Selvhjælp og Frivillighedsformidlinger i Danmark og Gitte Jensen fra LAF Landsforeningen af frivilligcentraler. Finn Kenneth Hansen, Claus Syberg Henriksen og Henning Hansen har skrevet rapporten og Britta Lerche Nielsen har redigeret rapporten. CASA, Februar 2001

4 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og udvikling Baggrund og formål Hvad er en frivillighedsformidling? Start af frivillighedsformidlinger Udviklingen Udskiftning Geografisk dækning Værdier og mål Frivilligt socialt arbejde er hjælp til selvhjælp værdier i centrum Styrkelse af det frivillige arbejde målsætninger for arbejdet Grænserne kan gå ved det udførende arbejde Sammenfatning værdier, mål og problemstillinger Metoder og aktiviteter Hoved- og biaktiviteter Aktivitetsformer Hovedtyper Stormagasiner Supermarkeder Formidlingsservice Foreningsservice Selvhjælp Øvrige Opsummering Frivillige og frivillige organisationer De frivillige Hvorfor udføre frivilligt arbejde? Hvad ønsker de frivillige at lave? Nye frivillige? De frivillige organisationer Hvilke organisationer ønsker frivillige? Hvilke opgaver? Hvilke kvalifikationer? Varighed Lykkedes det at finde en frivillig? Offentlige henvendelser Hvilke institutioner? Hvilke opgaver? Kvalifikationer Lykkedes det? Opsummering... 70

5 5 Samarbejde Indledning Samarbejde i forhold til frivillige organisationer Samarbejde med kommuner Samarbejde med andre partnere Samarbejde med virksomhederne virksomhedernes sociale ansvar Sammenfatning Organisation og økonomi Organisationsform Leder og ansatte Økonomi Indtægter Udgifter Opsummering Opsummering og perspektiver Opsummeringer Målsætninger og værdier Aktiviteter Samarbejdspartnere De frivillige Geografisk dækning Organisation og økonomi Problemstillinger For mange målsætninger giver uklarhed Grænser til de frivillige organisationer Lokalt samlingspunkt Forhold til amter og kommuner Hvor går grænserne? Samarbejde kendskab til hinanden Bliver det frivillige arbejde ensrettet? Er frivillighedsformidlingerne en del af kommunens aktiveringsmaskine? Tager frivillighedsformidlingerne magten fra de frivillige organisationer? Er der grænser for, hvad frivillighedsformidlingerne skal lave? Kampen om de frivillige Sværere at finde frivillige og de bliver svagere Frivillighedformidlingernes fremtid Bilag 1 Metode Bilag 2 Skemaer

6 1 Baggrund og udvikling I dette indledningskapitel vil vi give læserne et indblik i baggrunden for rapporten og ikke mindst formålet med denne undersøgelse, som vi har foretaget af frivillighedsformidlingerne. Desuden vil vi give et kort historisk rids over den korte udvikling, som frivillighedsformidlingerne har gennemløbet i Danmark. Herunder vil vi give et lille indblik i de forskellige måder, frivillighedsformidlingerne er blevet oprettet på. Endelig vil vi se på, om frivillighedsformidlinger blot er et storbyfænomen, eller der er tale om en bred geografisk dækning, så befolkningen både i by og på land kan få glæde af deres aktiviteter. 1.1 Baggrund og formål Frivillighedsformidlingerne har eksisteret i godt 10 år, og der er i dag ca. 50 frivillighedsformidlinger rundt om i Danmark, der som udgangspunkt har til formål at formidle arbejdskraft til frivilligt socialt arbejde i lokale organisationer og foreninger. Mange af frivillighedsformidlingerne løser efterhånden også en lang række andre opgaver end formidling af frivillig arbejdskraft, fx selvhjælpsgrupper, rådgivning, projektstøtte- og ansøgningsvejledning. Der er gennemført flere undersøgelser af frivillighedsformidlingerne, men området skifter ret hurtigt karakter, og Socialministeriet savner en ajourført viden om, hvordan frivillighedsformidlingerne fungerer i dag. Formålet med denne undersøgelse er derfor at tegne et bredt billede af, hvordan frivillighedsformidlingerne fungerer og arbejder i dag. Nogle af de problemstillinger, der vil blive berørt i undersøgelsen er følgende: Målsætninger og værdier: Hvilke værdier og målsætninger ligger bag arbejdet i frivillighedsformidlingerne? Aktiviteter: Hvilke aktiviteter foregår i frivillighedsformidlingerne? Der foretages en kortlægning af aktiviteterne og fordelingen af ressourcer på disse, fx formidling af frivillige, projektudvikling, kontaktskabelse mellem kommuner og frivillige organisationer, foreningsservice. Er der synergieffekter mellem de forskellige aktiviteter? Samarbejdspartnere: Hvem samarbejder frivillighedsformidlingerne med? Er det de lokale organisationer og foreninger? Offentlige institutioner? Eller nogle helt andre, fx erhvervsvirksomheder? Frivillige: Hvem er de frivillige, og hvordan bruger de frivillighedsformidlingerne? Hvilke typer af organisationer formidles de frivillige til? Formid- 7

7 les der frivillige til andre områder end det sociale hvilke? Formidles der frivillige til offentlige institutioner? Geografisk dækning: Hvor bredt et område dækker frivillighedsformidlingerne? Er det en bydel, en kommune, et amt eller hvor stort området? Økonomi: Hvordan er økonomien i frivillighedsformidlingerne? Hvordan finansieres aktiviteterne? Modtager de penge/støtte udover PUF? 1.2 Hvad er en frivillighedsformidling? Begrebet frivillighedsformidling har ændret sig lidt i løbet af de godt 10 år, vi har haft dem i Danmark. Her er et par definitioner af frivillighedsformidlinger fra starten af 1990erne og Den første definition stammer fra et fællesmøde mellem en række frivilligformidlinger, hvor man vedtog et Mindstegrundlag, som næsten er identisk med en definition, som Ulla Habermann benyttede i sin evaluering af de første frivillighedsformidlinger. En frivillighedsformidling er et sted, som arbejder med systematisk at sætte mennesker, der har lyst til at deltage i frivilligt ulønnet arbejde, i forbindelse med andre (personer eller organisationer), som har brug for den frivillige indsats. (Ulla Habermann og Mindstegrundlaget, 1993). I 1996 gennemførte Birgit Christiansen en mindre undersøgelse af frivillighedsformidlingerne. Hun foreslog en ny definition: En frivilligcentral er en uafhængig frivillig organisation, der har som formål at støtte og fremme den lokale frivilligkultur ved at formidle frivillige jobs og hjælp til selvhjælp samt viden om det frivillige arbejde generelt og de lokale muligheder. (Birgit Christiansen: Frivilligcentraler, 1996). Den seneste definition på en frivillighedsformidling finder man på LAFs (Landsorganisationen Af Frivilligcentraler) hjemmeside, og den ligner i høj grad Birgit Christiansens definition. En frivilligcentral er en uafhængig, frivillig organisation, der har til formål: at udvikle og fremme den lokale frivilligkultur ved at formidle jobs, yde støtte til og udbrede viden om det frivillige arbejde generelt og i lokalområdet. (LAFs hjemmeside, 2000). Man bemærker for det første forskellen på navnet. I 1993 hed det frivillighedsformidling, og både i 1996 og 2000 hedder det frivilligcentral. Denne navneforskel er for det andet en konsekvens af, at de har udvidet sortimentet. I begyndelsen var det tænkt som en ren arbejdsformidling af frivillig arbejds- 8

8 kraft. Senere er det i stigende grad kommet til at handle om frivilligkultur og frivilligt arbejde generelt. I denne rapport vil vi benytte betegnelsen frivillighedsformidlinger, fordi det er den betegnelse Socialministeriet stadig benytter. I det sidste kapitel foreslår vi imidlertid, at man kan bruge betegnelsen: frivilligcentre. 1.3 Start af frivillighedsformidlinger En af de karakteristiske ting ved frivillighedsformidlingerne er, at de har hver deres tilblivelseshistorie. Der er næsten ikke to frivillighedsformidlinger, der er startet på samme måde. Derfor er der heller ikke ret mange fællestræk at præsentere, bortset fra de 7 modelprojekter, der blev startet i 1995 med støtte fra Socialministeriet. I det følgende gives en kort beskrivelse af, hvordan 6 frivillighedsbevillinger, som vi har studeret nærmere, er startet og har udviklet sig. Frivilligkontoret i Hobro Frivilligkontoret blev startet i Initiativtageren var en lokal kvindelig ildsjæl, som har sat flere frivillige skibe i søen i Hobro og omegn. Baggrunden var, at hun var med til at starte et krisecenter for voldsramte kvinder i 5 kommuner. Der meldte sig en del frivillige, hvoraf nogle alligevel ikke ville/kunne arbejde i krisecenter. Altså stod man med nogle mennesker, som gerne ville lave frivilligt arbejde. Så kom ideen, at man måske kunne formidle dem til andre frivillige foreninger. Vort frivillig-kontor startede som frivilligformidling Ret hurtigt blev det klart for os, at der var andre behov og forventninger til os. Vi fik mange henvendelser fra folk, der havde et eller andet problem, som de havde behov for at dele med andre i lignende situationer. Derfor fik projektet hurtigt et udpræget socialt sigte. Igennem tiden er der søsat flere småprojekter, nogle viste sig at være bæredygtige, og andre lykkedes ikke. Projekter og grupper er gået ud og ind gennem frivillig-kontoret gennem årene, og det er jo det, der giver projektet bevægelse. I starten var alt baseret på frivillig arbejdskraft. Senere valgte man at ansætte en koordinator på timer om ugen. En ansat, som skulle være et stabilt holdepunkt i arbejdet. Frivilligkontoret har nu åbent 3 dage om ugen. 9

9 Futuracentret i Næstved Futurakomiteen blev i 1994 udpeget af Næstved Kommunes socialudvalg. Næstved Kommune havde sagt ja til at være en af de 7 modelprojektkommuner, som Socialministeriet gav et 4 årigt tilskud til at skabe modeller for fremme af det frivillige sociale arbejde, og for hvordan frivillige organisationer, det offentlige og de private virksomheder kan samarbejde. I 1995 blev der ansat en koordinator til at varetage komiteens opgave. Futurakomiteen besluttede i 1995 at etablere et egentligt center for det frivillige arbejde. Man lejede sig ind i Ringstedgade 20, hvor der blev etableret en café og et kontor. Futurakomiteen indgik en samarbejdsaftale med Næstved Kommunes Arbejdsmarkedskontor om, at Caféen og visse serviceopgaver kunne varetages af aktiverede. Futuracentret åbnede officielt den 26. april 1996, og helt fra begyndelsen var der en lang række frivillige, der indgik i arbejdet omkring opbygningen af centret. I 1996 blev der etableret en Husgruppe som en støtteforening til Futuracentret. Futuracentret er siden vokset sammen med Frivillighedscentralen, der flyttede ind i tilstødende lokaler i august Futurakomiteen og Frivillighedscentralens bestyrelser har frem til 1998 arbejdet på en egentlig sammenlægning af de 2 projekter. Det er nu lykkedes således at Futuracentret nu er et samlet center til fremme af det frivillige sociale arbejde i Næstvedområdet. Frivillighedsformidlingen i Søllerød Selv om Frivillighedsformidlingen i Søllerød er meget ny, så har den en længere forhistorie. Allerede i 1996 var der nemlig et forslag på bordet om at etablere et center til formidling af frivilligt arbejde på baggrund af gode erfaringer med frivilligt arbejde på ældreområdet. I 1998 udarbejdede man endnu et forslag om en frivillighedsformidling, som så blev etableret af Søllerød Kommune for 1½ år siden. Kommunen ansatte en koordinator med baggrund i den frivillige verden til at drive frivillighedsformidlingen. Der var dog blevet udarbejdet en frivilligpolitik inden lederen blev ansat. Der er tale om et kommunalt projekt med et forløb på 2 år. Der skal foretages en evaluering i foråret 2001 efter 2 år. Herefter omdannes det evt. til selvejende institution. Den første aktivitet var en temarække, som henvendte sig til alle i kommunen, der havde med frivilligt socialt arbejde at gøre. Her gennemgik man loven og fik en diskussion af, hvad de skulle bygge videre på. 28 deltog. Senere har man afholdt en inspirationsdag med udgangspunkt i ældreområdet, idet mange ældre er frivillige. 10

10 Netværkskontakten i Odense Netværkskontakten har eksisteret i 10 år. Fra fungerede den både som frivillighedsformidling og etablering af selvhjælpsgrupper. Der var tale om to adskilte afdelinger, som havde hver sin afdeling og lokaler i bygningen. I 1996 blev de to funktioner slået sammen og lokalerne blev åbnet, således at de nu fungerer som en helhed. Desuden blev der ansat en leder for hele Netværkskontakten omfattende både frivillighedsformidling og selvhjælpsgrupper. Netværkskontakten fungerer som en informationscentral og frivillighedsformidling. Desuden opretter og etablerer de selvhjælpsgrupper. Der er for øjeblikket ca. 15 selvhjælpsgrupper, som kører, det drejer som om sorg-, angst-, depression-, skilsmisse-, fælles samvær-, kvindehyggeselvhjælpsgrupper m.m. Netværkskontakten er til for både organisationer og frivillige. Der arbejder frivillige i Netværkskontakten nogle dagligt, andre to gange om ugen. Der gøres et stort arbejde for frivillighedspleje, via møder, rådgivning og vejledning samt arrangementer. De frivillige, som arbejder i Netværkskontakten, tager også på institutionsbesøg for at få kendskab til institutionerne og deres behov for frivillige. Det frivillige center i Alssund Frivillighedsformidlingen blev startet for 4 år siden af den nuværende leder, som har en fortid i AF-systemet. I starten modtog de støtte fra andre frivillighedsformidlinger, især den i Aabenraa. Desuden blev der afholdt møder med frivillige kræfter i Alssundområdet. Frivillighedsformidlingen startede 1. januar I 1998 fik centret sin egen bestyrelse og antog navnet Det frivillige center i Alssund. I starten fokuserede de meget på formidling af frivillige job, men efterhånden er centret beskæftiget med en række forskellige opgaver vedr. servicering af de frivillige organisationer i Sønderborg og omegn. 11

11 1.4 Udviklingen Vi har opgjort alderen på de 51 frivilligformidlinger, som indgår i denne undersøgelse, således: Frivillighedsformidlingernes alder, 2000 Antal Procent 11 år % 10 år % 9 år % 8 år % 7 år % 6 år % 5 år % 4 år % 3 år % 2 år % 1 år % 0 år % I alt % Størstedelen af de nuværende frivillighedsformidlinger er 5-8 år gamle i 2000, dvs. de er startet i perioden (55% er startet i denne periode). Man skal også bemærke, at næsten 20% er startet inden for de sidste par år. Hertil kommer endda et par frivillighedsformidlinger, som er helt nystartede, men desværre ikke indgår i vores undersøgelse, fx i Frederikshavn. Hvis man kort skal give et rids af frivillighedsformidlingernes udvikling, kan man pege på nogle særlige initiativer, der er taget siden SMIL-projektet Frivillighedsformidlingernes historie i Danmark går tilbage til 1989, hvor 3 frivillighedsformidlinger blev etableret med støtte fra SUM-midlerne (Socialministeriets UdviklingsMidler). Det var det såkaldte SMIL-projekt, som bl.a. havde sin baggrund i følgende 3 forhold: at give (flere) mennesker mulighed for at deltage i frivilligt arbejde, at støtte det frivillige arbejde som sådan, at afprøve en model (idé). De 3 frivillighedsformidlinger, som deltog i SMIL-projektet var: FRIFORM i København. 12

12 Kontakt mellem mennesker i Svendborg. FRISAT i Maribo PUF Efter startfasen med SMIL-projektet, blev der oprettet et par andre (endnu eksisterende) frivillighedsformidlinger, fx Netværkskontakten i Odense og Frivilligcentralen for Storkøbenhavn. Men det var først, da Socialministeriet i 1992 begyndte at støtte etableringen af frivillighedsformidlinger via PUF-midlerne (PUljen til Frivilligt socialt arbejde), at der rigtig kom gang i området. Blandt de frivillighedsformidlinger, der blev etableret i denne periode, kan nævnes: Selvhjælp i Esbjerg Netværkskontoret i Greve De Frivilliges Hus i Aalborg Fribørsen i Århus De Frivilliges Hus i Herning De Frivilliges Butik i Brønderslev (nu Brovst) Modelprojekter I midten af 1990erne tog Socialministeriet initiativ til at oprette de såkaldte Modelprojekter i 7 kommuner. Hensigten var at styrke det lokale samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer. Man støttede modelprojekter i forskellige kommunetyper både store og små. De 7 modelprojekter består alle endnu: Herning (Det Frivillige Samråd) Fredericia ( Vindmøllen ) Næstved ( FUTURA-Centret ) Munkebo ( Kontaktstedet ) Egvad/Tarm ( Tømmergaarden ) Sydfalster/Gedser ( Blæksprutten ) Græsted/Gilleleje (Frivillighedsformidlingen) I samme periode blev der også oprettet andre frivillighedsformidlinger, som endnu eksisterer, bl.a.: Frivilligkontoret i Hobro De Frivilliges Hus i Hjørring Kontakten i Nakskov Netværkskontoret i Hvidovre Paragraf 115 Den seneste udvikling er især knyttet til paragraf 115 midlerne, som er en del af bloktilskuddet til kommuner og amter, der skal bruges til at støtte det frivillige arbejde. Det har betydet, at der er oprettet en del frivillighedsformidlinger med kommunal støtte i de sidste par år. Blandt disse kan nævnes: 13

13 Frivillighedshuset i Helsinge Væksthuset i Varde Frederiksberg Frivillighedscenter Desuden er der 4 kommuner, som har oprettet frivillighedsformidlinger i kommunens regi som kommunale institutioner: Ringsted Korsør Holstebro Søllerød Vi kan altså konstatere, at frivillighedsformidlingerne er kommet til i en lind strøm i løbet af 1990erne. Men der er dog nogle højdepunkter i midten og slutningen af 1990erne. Socialministeriets initiativer har været meget afgørende for udviklingen. PUF-midler, modelprojekter og paragraf 115 midler har givet start og liv til mange frivillighedsformidlinger. 1.5 Udskiftning Vi har registreret ca. 60 frivillighedsformidlinger i forbindelse med denne undersøgelse. Der føres en liste af Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, og den bliver løbende bragt på bagsiden af LAFs blad: Focus. Der er en vis udskiftning i frivillighedsformidlingerne, nogle består, andre forgår, mens atter andre genopstår. Denne udskiftning kan vi få et indtryk af, ved at se på den liste af frivillighedsformidlinger, der indgik i Birgit Christiansens undersøgelse fra 1996, og sammenligne den med Focus-listen i Hvor mange frivillighedsformidlinger eksisterer endnu? Set fra Antal Procent Eksisterer stadig (i 2000) % Genopstået % Nedlagt % I alt % Kilde: Birgit Christiansen: Frivilligcentraler, 1996 & Focus, september Tabellen viser, at mere end halvdelen af frivillighedsformidlingerne fra 1996 stadig fungerer som frivillighedsformidlinger. Nogle få har været nedlagt, men er genopstået i byen/kommunen. Endelig er der godt en tredjedel af frivillighedsformidlingerne, som er blevet nedlagt siden Hvis man i stedet ser på de frivillighedsformidlinger, som eksisterer i 2000, og ser på, om de også eksisterede i 1996, så ser billedet således ud. 14

14 Hvor mange frivillighedsformidlinger eksisterede også i 1996? Set fra Antal Procent Eksisterede også i % Genopstået % Er helt nye % I alt % Kilde: Birgit Christiansen: Frivilligcentraler, 1996 & Focus, september I perioden er der altså en tredjedel af frivillighedsformidlingerne, der er nye, mens hovedparten også eksisterede i Vi kan altså konstatere, at der er en vis cirkulation. Knap to tredjedele er stabile, mens en tredjedel er skiftet ud over en 4-5 års periode. 1.6 Geografisk dækning Er frivillighedsformidlingerne mest et fænomen i de store byer, eller eksisterer de også i de små landkommuner? Eller der en jævn geografisk spredning, så frivillighedsformidlingerne både findes i Jylland, Sjælland og Fyn? Det viser de følgende tabeller. Den første tabel viser frivillighedsformidlingernes fordeling på bystørrelser, dvs. kommunernes indbyggertal. Fordelingen af frivillighedsformidlinger på bystørrelser Antal Procent Storkøbenhavn % Store provinsbyer (Mere end ) % Mellemstore provinsbyer ( ) % Små provinsbyer ( ) % Landkommuner (under ) % Hele landet % Kilde: Focus, September Vi kan se, at der tilsyneladende er en pæn spredning på bystørrelser. De områder med relativt færrest frivillighedsformidlinger er Storkøbenhavn og landkommunerne. Men hvis man tager hensyn til indbyggertallet i disse områder, er der kun tale om en mindre underrepræsentation. Eksempelvis bor 17% af befolkningen i landkommunerne, og 20% bor i Storkøbenhavn (Københavns Amt + København/Frederiksberg Kommuner). 15

15 I den anden tabel har vi fordelt frivillighedsformidlingerne på amter. Vi har samtidig vist fordelingen af antal indbyggere i de forskellige amter. Frivillighedsformidlingerne fordelt på amter Antal Formidlinger Procent Antal indbyggere København/Frederiksberg Kommuner % 11% Københavns Amt % 12% Frederiksborg Amt % 7% Roskilde Amt % 4% Vestsjællands Amt % 5% Storstrøms Amt % 5% Bornholms Amt % 1% Fyns Amt % 9% Sønderjyllands Amt % 5% Ribe Amt % 4% Vejle Amt % 6% Ringkøbing Amt % 5% Århus Amt % 11% Viborg Amt % 5% Nordjyllands Amt % 10% Hele landet % 100% Kilde: Focus, September Tabellen viser et billede af en pæn spredning af frivillighedsformidlingerne på alle amterne. Der er således mindst én frivillighedsformidling i hvert amter. I følgende 3 amter er der en overrepræsentation af frivillighedsformidlinger: Storstrøms Amt Ribe Amt Ringkøbing Amt I følgende 6 amter er der en underrepræsentaion af frivillighedsformidlinger: København/Frederiksberg Kommuner Københavns Amt Vestsjællands Amt Sønderjyllands Amt Århus Amt Viborg Amt 16

16 I de fleste tilfælde er overrepræsentationen og underrepræsentationen ret lille. Desuden kan man ikke sætte lighedstegn mellem antallet af frivillighedsformidlinger og kapaciteten hos frivillighedsformidlingerne. Eksempelvis er der en overrepræsentation af frivillighedsformidlinger i Storstrøms Amt, men de fleste frivillighedsformidlinger i dette amt er relativt små. Omvendt er der en underrepræsentation i Københavnsområdet, men et par af frivillighedsformidlingerne i dette område er meget store. 17

17 2 Værdier og mål Værdier og målsætninger er udgangspunktet for frivillighedsformidlingernes arbejde? Værdier og mål siger noget om den retning, frivillighedsformidlingerne ønsker at bevæge sig i. I dette kapitel fokuserer vi derfor på det værdimæssige grundlag for frivillighedsformidlingerne, og hvordan det i praksis udtrykkes i form af konkrete målsætninger. Vi ser på følgende temaer: Værdier hvilke værdier ligger bag arbejdet? Målsætninger hvilke konkrete mål sætter man sig? 2.1 Frivilligt socialt arbejde er hjælp til selvhjælp værdier i centrum Når frivillighedsformidlingerne selv skal beskrive formål og metoder (som de har gjort det i spørgeskemaer, på dialogmøder og ved vores besøg rundt om i landet) er der to begreber, der i forskellige forklædninger går igen i mange besvarelser, nemlig at frivillighedsformidlingerne beskæftiger sig med og søger at styrke: Lokalt frivilligt socialt arbejde Hjælp til selvhjælp Når vi går bag indholdet af disse begreber, bliver det muligt at indfange nogle af de centrale værdier, frivillighedsformidlingerne arbejder ud fra. Lokale fællesskaber skal styrkes Frivillighedsformidlingerne (langt de fleste) henvender sig først og fremmest til borgere i det område en kommune, et amt eller en region som frivillighedsformidlingen ligger i. Frivillighedsformidlingerne arbejder for at fremme de lokale fællesskaber. Den enkelte borger skal involveres i det sociale liv i nærområdet og være med til at løfte sociale opgaver i det lokalsamfund, man lever i. Nogle af frivillighedsformidlingerne udtrykker det på følgende måde (besvarelser fra spørgeskemaerne): (Formidlingen) er igangsættende og støttende for lokale ideer og projekter. (19) Vi søger at skabe fællesskaber, som kan rumme forskelligheder og fremme det sociale netværk, for derved at forøge den åndelige velfærd. 18

18 Frivillighed som drivkraft Det frivillige sociale arbejde er omdrejningspunktet i frivillighedsformidlingerne. Frivillighedsformidlingerne er til for at støtte op omkring det frivillige arbejde. Men hvad vil det sige, at arbejdet er frivilligt? Det er lysten til at hjælpe hos den enkelte frivillige, der skal være motiverende for arbejdet. De frivillige skal deltage i arbejdet af egen fri vilje. Frivilligt arbejde er som udgangspunkt ulønnet. I nogle tilfælde kan der dog være tale om, at der er lønnede medarbejdere men i så fald skal den væsentligste og bærende del af arbejde udføres som ulønnet arbejde. Frivilligt arbejde skal udføres på nonprofit-basis. Der er ikke nogen, der skal kunne have økonomisk udbytte af arbejdet. De organisationer, der udfører frivilligt arbejde skal derfor have en eller anden form for almennyttigt formål. /DQGVIRUHQLQJHQ DI )ULYLOOLJKHGVFHQWUDOHU +YLONH Y UGLHU HU YLJWLJH IRU HQ IULYLOOLJFHQWUDO 8DIK QJLJKHG (Q IULYLOOLJFHQWUDO HU HQ VHOY VW QGLJ IULYLOOLJ RUJDQLVDWLRQ VRP HU XDIK QJLJ DI RIIHQWOLJH RJ DI SDUWLSROLWLVNH UHOLJL VH RJ DQGUH V ULQWHUHVVHU 5XPPHOLJKHG (Q IULYLOOLJFHQWUDO VWnU nehq IRU DOOH PHQQHVNHU XDQVHW UHOLJL V HOOHU SROLWLVN DQVNXHOVH UDFH N Q DOGHU HWF Q\H IRUPHU IRU IULYLOOLJW DUEHMGH VnYHO VRP IRU HNVLVWHUHQGH RUJDQLVDWLRQHU EnGH WUDGLWLRQHOOH RJ DQGHUOHGHV LGpHU HQKYHU XGHQ UHJLVWUHULQJ 8GYLNOLQJ (Q IULYLOOLJFHQWUDO O JJHU Y JW Sn DW Y UH PHG WLO DW XGYLNOH VW WWH RJ XGEUHGH YLGHQ RP GHW IULYLOOLJH DUEHMGH JHQHUHOW RJ L ORNDORPUnGHW.LOGH /D) V KMHPPHVLGH Det frivillige arbejde skal også ses som et supplement til det offentlige system. Blandt de frivillige er der et mål om, at man kan noget, som det offentlige ikke kan. Det frivillige arbejde skal kunne nå ud til personer, det offentlige ikke kan nå. De frivillige skal kunne se problemstillinger, som det offentlige ikke ser. Og de frivillige skal yde hjælp, som det offentlige enten slet ikke kan yde eller ikke vil/ikke har mulighed for at yde. Det er også et ønske, at man i de frivillige sociale organisationer er på forkant af udviklingen. Og at der derfor skal udspringe nye idéer fra det frivillige. Social indfaldsvinkel Det frivillige arbejde er socialt i den forstand, at de frivillige hjælper andre mennesker. Det frivillige arbejde udføres ikke (kun) for en selv eller ens familie, men for andre mennesker, der har behov for hjælp. Inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer. Gennem frivillighed og demokratiske processer skabe større og bedre sammenhæng i tilværelsen. Det også vigtigt, at der er rummelighed i det frivillige arbejde. I det frivillige arbejde må der ikke skelnes til borgernes forskellige baggrund, alle skal kunne modtage hjælp: 19

19 Frivilligt socialt arbejde er for alle. Dannelse af sociale netværk mellem mennesker er helt centralt for frivillighedsformidlingerne for at forebygge ensomhed og isolation: Forebyggelse ved at fremme kontakt mellem mennesker for derved at øge den enkeltes livskvalitet og sociale netværk. De frivillige arbejder Deltagelse i det frivillige sociale arbejde anses som meningsfuldt og nødvendigt for at løse sociale problemer. Dette er hele drivkraften bag arbejdet. Der er tale om arbejde i den forstand, at det ikke (kun) er for sjovs skyld, man 9 UGLJUXQGODJ deltager i det frivillige arbejde. Samtidig er det frivillige arbejde (ofte) organiseret. Det foregår i en aftalt sammenhæng (typisk i en organisation) og er på den måde ikke tilfældigt. Organisationerne og de frivillige forventer, at der er en positiv effekt af det arbejde, man udfører. Hjælp til andre Hovedformålet med det meste frivillige sociale arbejde er humanitært. Det frivillige sociale arbejde gennemføres )ULYLOOLJKHGVIRUPLGOLQJ 1HWY UNVFDIpHQ L +ROVWHEUR $UEHMGHU IRU DW EHGUH PHQQHVNHUV OLYV VLWXDWLRQ JHQQHP VW\UNHOVH DI GHQ IULYLO OLJH LQGVDWV 0HGYLUNH WLO HQ VW\UNHOVH DI VDPDUEHM GHW PHOOHP IRUHQLQJHU RUJDQLVDWLRQHU PP GHU \GHU IULYLOOLJW VRFLDOW DUEHMGH 0HGYLUNH WLO DW VW\UNH GHQ IRUHE\JJHQGH LQGVDWV 6DPOH RJ V\QOLJJ UH WHQGHQVHU RJ EHKRY LQGHQ IRU GHW IULYLOOLJH VRFLDOH DUEHMGH for at yde omsorg og hjælp til andre mennesker, der har behov for hjælp. Hjælpen gives først og fremmest til personer, der af den ene eller anden årsag står i en vanskelig situation. Det kan være, fordi man er ramt af en sygdom eller har økonomiske, sociale eller psykiske problemer. Det frivillige sociale arbejde skal virke imod udstødelse og marginalisering. Arbejde for at forbedre menneskers livssituation gennem styrkelse af den frivillige indsats. Imødegå ensomhed og isolation. Skabe kontakt mellem mennesker både ressourcestærke, som har overskud til at udføre et meningsfuldt socialt arbejde, og ressourcesvage, som pga. sygdom, arbejdsløshed, ensomhed eller andet trænger til støtte og mulighed for gennem egen aktivitet at genopbygge deres netværk. 20

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE

INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE 13:2006 ARBEJDSPAPIR Lars Benjaminsen Nina Fabricius Eva Børjesson INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE EVALUERING AF PULJEN TIL SOCIALT UDSATTE GRUPPER I DE SEKS STØRSTE BYER DELRAPPORT III AFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Den sociale stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling Den sociale stofmisbrugsbehandling DE FRIVILLIGE ORGANISATIONERS PERSPEKTIV Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:13 Del 5 Del 4 Del 3 THERESE HELTBERG 09:13 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING DE FRIVILLIGE

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere