Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014"

Transkript

1 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar

2 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder fra BRK... 5 Information om regionskommunens servicetilbud... 6 Hvilken information?... 6 Hjemmesiden... 7 Selvbetjening Borgerbetjening Borgerservice BYG Kundecenter Gode råd om kommunikation fra borgerne

3 Metode og resultater Bornholms Regionskommune gennemførte i november og december en borgerpanelundersøgelse om kommunikationen med og informationen fra kommune til borger. Formålet med undersøgelsen er dels at få en form for måling af tilfredsheden med regionskommunens kommunikations, dels at få input til hvordan regionskommunen i fremtiden kan kommunikationen bedre. 474 svarede på spørgeskemaet, hvilket som nævnt i metodenotatet fra Rambøll Management er forholdsvis lavt for undersøgelser i borgerpanelet. Besvarelsesprocenten på ca. 55 % ligger således et stykke fra tidligere undersøgelse som fx undersøgelsen om Trafik (66 %) og Frivillighed (76 %). Årsagen til den lavere svarprocent kan muligvis findes i, at temaet for denne undersøgelse ikke har været et aktuelt politisk spørgsmål som tilfældet var med færgetrafik og frivillighed, men i højere grad har været en internt rettet undersøgelse, der i vid udstrækning har handlet om tilfredshed. For visse spørgsmål har antallet af respondenter været meget lavt, og resultaterne herfra kan derfor alene give et groft fingerpeg. Der gøres gennem rapporten opmærksom på når disse forhold optræder. Rapporten indeholder foruden de pointer, der kan hentes fra de lukkede spørgsmål, også pointer fra de åbne spørgsmål, hvor ordet har været frit i forhold til at give gode råd til regionskommunen om kommunikationen til og med borgerne. Borgernes forslag til en forbedret kommunikation inddrages løbende i analysen efterhånden som de forskellige emner behandles. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i borgernes oplevelser som borgere, og det er derfor ikke muligt at anvende analyseresultater som en generel betragtning, der fx også omfatter erhvervslivets kontakt med regionskommunen. 3

4 Hovedresultater Hovedresultaterne i undersøgelsen er: - Borgerne får primært deres nyheder om Bornholms Regionskommune gennem medierne, og i mindre grad gennem regionskommunens egne kanaler. Borgerne har et generelt ønske om at have mulighed for at kunne læse nyhedsbreve om hvad der sker i regionskommunen inden for forskellige områder. - Borgerne vil især gerne have nyheder om hvad der sker i deres lokalsamfund, men også gerne om den kommunale service, politiske beslutninger, mål og visioner. - At Bornholms Regionskommunes hjemmeside, der er den primære kanal til oplysning og information, trænger til en overhaling både hvad angår søgefunktionen, der er en central del af hjemmesidens koncept, og hvad angår den generelle brugervenlighed. - Ønsket om øget brugervenlighed går igen i forhold til selvbetjening, og en stor del af paneldeltagerne nævner netop brugervenligheden som det, der vil kunne få dem til at bruge selvbetjeningsløsningerne mere. Der er også et ønske om øget tryghed i forbindelse med selvbetjeningsløsningerne, forstået således, at borgerne får en tilbagemelding, når selvbetjeningen er gennemført, eller i form af en støttefunktion i selvbetjeningsprocessen fx ved hjælp af live-chat med en medarbejder. - De unge skiller sig negativt ud i forhold til kendskab til selvbetjeningsløsningerne, også inden for løsninger, der er uafhængige af livssituation. Besvarelserne i undersøgelsen afspejler landstendensen, hvor de unge udgør en gruppe, der har svært ved at forstå indholdet af offentlige sider på nettet, og dertil ikke benytter selvbetjening i lige så høj grad som resten af borgerne. - Undersøgelsen viser, at der især blandt de unge er et stigende ønske om at kommunikere via sms og sociale medier. På den anden side er det meget få paneldeltagere, der angiver, at de bruger bibliotekerne som et sted de henter information. - Undersøgelsen viser også, at der er behov for, at der kommunikeres hurtigt tilbage til borgerne, når de henvender sig via mail og brev. 4

5 Information fra BRK til borgerne Paneldeltagerne blev i undersøgelsens første del bedt om at forholde sig til kommunikationen mellem dem og regionskommunen, der vel at mærke ikke har noget at gøre med den egentlige kommunale service. Det vil sige, at det blandt andet her handler om, hvordan deltagerne får nyheder og serviceinformation fra BRK. Der har været mange kommentarer om regionskommunens hjemmeside, og denne har derfor fået sit eget selvstændige afsnit. Nyheder fra BRK En stor del af den information, der sendes fra regionskommunen er i form af nyheder af forskellig slags. Nyheder kan derfor handle om alt fra projekter som byfornyelse gennem Mulighedernes Land til information om valg til ungdomsskolebestyrelsen. Nyhederne formidles altid på regionskommunens hjemmeside, men i mange tilfælde hjælper medierne med at få informationen ud til borgerne. Paneldeltagerne får primært deres nyheder om regionskommunen gennem TV2-Bornholm (71 %) og Bornholms Tidende (64 %). På de næste pladser kommer DR Bornholm og Bornholm.nu. Der er dog en sammenhæng mellem medie og alder, hvor den ældre del af befolkningen får nyheder om regionskommunen gennem DR Bornholm, Bornholms Tidende og Rytterknægten, får de unge nyhederne på nettet, her repræsenteret ved internetmediet Bornholm.nu. Det skal i den forbindelse bemærkes, at alle medierne har en nyhedsside på internettet. I den kommunale kontekst er det interessant at bemærke, at kun en tredjedel benytter regionskommunens hjemmeside til at få nyheder om regionskommunen (også selvom det har været muligt at afgive flere svar på spørgsmålet). Regionskommunen informerer også til borgerne på fysiske lokaliteter ved hjælp af opslag i borgerservice og på bibliotekerne, men det er en meget lille del af paneldeltagerne, der angiver dette som et sted de får nyheder fra regionskommunen. Paneldeltagerne blev i forlængelse af spørgsmålet om, hvor de får nyhederne fra, også spurgt til hvordan regionskommunen bedst kan formidle nyheder til dem. Her er det ikke overraskende en stor del, der synes at medierne er et oplagt valg (77 %), men det er måske mere overraskende, at næsten halvdelen synes, at nyhedsbreve som man selv tilmelder sig vil være en god kommunikationskanal. Med 40 % kommer regionskommunens hjemmeside ind på en tredjeplads. Flere deltagere peger i de åbne besvarelser på, at medierne 5

6 måske kunne bruges på andre måder end det sker i dag, fx gennem OBSlignende udsendelser i TV2-Bornholm eller i DR Bornholm. Det er dog også værd at bemærke, at der endnu engang kan spores en aldersbetinget forskel på, hvordan nyhederne bedst serveres. Overordnet set kommer de sociale medier og sms-kommunikation ind på en delt fjerdeplads med hver 11 %, men ser man på de unge er det 25 % der ønsker sms er og hele 34 %, der ønsker nyheder gennem sociale medier. Information om regionskommunens servicetilbud På spørgsmålet om hvor paneldeltagerne finder information om regionskommunens servicetilbud, er regionskommunens hjemmeside det foretrukne valg. Det er dog ikke mere end godt halvdelen (55 %), der bruger regionskommunens primære kommunikationskanal til at finde oplysninger om regionskommunens service. Der er igen sammenhæng til alder, og det er således blot en tredjedel af den ældre del af befolkningen, der benytter Til gengæld benytter de ældre, i højere grad end de unge, medierne som informationskanal, når det gælder den kommunale service. 61 % af de ældre bruger Bornholms Tidende som kanal eller med andre ord er der dobbelt så mange ældre, som benytter Bornholms Tidende i forhold til regionskommunens hjemmeside. Noget tyder på at bibliotekernes rolle som formidler af serviceinformation til borgerne er under pres; kun 1,4 % henter information om regionskommunens servicetilbud på biblioteket. Hvilken information? Paneldeltagerne ønsker først og fremmest at blive informeret om ting, der sker i deres lokalområde (69 %). Dette viser endnu engang, at engagementet i lokalområdet næppe kan undervurderes, og at kommunikation om lokal service og lokale nyheder generelt har stor bevågenhed. 6

7 Noget der også optager mange (55 %) er politiske beslutninger, eller med andre ord information fra udvalg og kommunalbestyrelse. Interessen for de politiske beslutninger hænger umiddelbart sammen med alder og indkomstniveau, hvor det typisk er de ældre og de der har den højeste husstandsindkomst, der er mest interesseret i de politiske beslutninger. I forhold til information om servicetilbud er det en forholdsvis høj procentdel (45 %), der ønsker information, og det er typisk de yngre og især børnefamilier, der er interesseret. Politiske mål og visioner har interesse for ca. en tredjedel af paneldeltagerne, og interessen har sammenhæng til husstandsindkomsten, hvor en højere husstandsindkomst ofte betyder en større interesse for mål og visioner. Deltagerne i borgerpanelet blev også spurgt om de ønskede information om selvbetjening, og på trods af, at interessen ikke er så stor som for de øvrige emner, er der alligevel en interessant sammenhæng mellem alder og ønsket om information om selvbetjening. Efterspørgslen efter information om selvbetjening vokser jo højere vi bevæger os op i alder. Kun 6 % af de unge efterlyser information, men det vokser til 16 % for mellemgruppen og til 26 % for dem, der er over 65 år. Hjemmesiden Som nævnt ovenfor har hjemmesiden affødt mange kommentarer, og den skiller sig generelt ud i forhold til resten af regionskommunens kommunikation, idet den er regionskommunens primære kommunikationskanal for almen information, men også fordi mange paneldeltagere har kommenteret hjemmesiden i de åbne besvarelser. Den nuværende hjemmeside blev lanceret i maj 2011, og er kendetegnet ved et stort søgefelt i midten af siden, samt en menustruktur øverst i billedet. Hjemmesiden er regionskommunens primære kommunikationskanal til borgerne om servicetilbud, politiske beslutninger, mål og visioner. Det er derfor vigtigt, at borgerne kender og bruger hjemmesiden, da mange af oplysningerne om de nævnte emner fortrinsvis findes her. Paneldeltagernes tilbagemeldinger viser, at under halvdelen (36 %) besøger hjemmesiden mindst en gang om måneden, og at 12 % aldrig har besøgt siden. For de ældres vedkommende er det en fjerdedel, der aldrig har besøgt siden. 7

8 Meget overordnet set er paneldeltagerne delt i to tredjedele, der synes, at kvaliteten er ok, mens en sidste tredjedel ikke synes, at kvaliteten er tilstrækkelig. Deltagerne er fx blevet spurgt til indholdet af siderne, hvor 70 % synes at teksterne på hjemmesiden er lette at forstå. Det lader dog til at det er sværere at forstå for unge end for de ældre. 26 % af de unge er uenige eller helt uenige i, at teksterne er lette at forstå. Det tilsvarende tal for mellemgruppen er 13 % og for de ældre 11 %. 63 % af paneldeltagerne synes, at de informationer der findes på hjemmesiden er brugbare, hvilket dog modsvares af at 18 % eller næsten hver femte ikke synes, at informationerne er anvendelige. Et relateret spørgsmål handler om, hvorvidt hjemmesiden indeholder det som paneldeltageren har behov for. Her er 57 % helt eller mest enige i, at det gør den, men samtidig er det næsten hver fjerde, der ikke får opfyldt deres behov for information via hjemmesiden. Hjemmesiden består som nævnt af et stort, centralt placeret søgefelt, og designmæssigt er hjemmesiden lagt an på, at brugerne skal benytte søgefunktionen. En tredjedel mener dog ikke, at søgefunktionen hjælper dem med at finde den information, de har brug for. For de unge er det hele 47 %, der er uenige i at søgefunktionen hjælper dem. I de åbne besvarelser får søgefunktionen mange kommentarer med på vejen. Fx er der utilfredshed med de (mange) resultater som søgefunktionen giver: Jeg har prøvet at slå ordet tandlæge op - og får 70 forslag - hvilket skal jeg vælge, spørger en paneldeltager retorisk, mens andre giver gode råd: Ryd op i søgeresultaterne på brk.dk, det er ofte bedre at google. 35 % af paneldeltagerne erklærer sig uenige eller helt uenige i, at hjemmesidens menustruktur hjælper dem med at finde den information, de har brug for. For de unge er tallet knapt så højt (40 %) som tilfældet var i forhold til søgefunktionen, men må stadig vurderes som højt i forhold til, at 8

9 menustrukturen, på samme måde som søgefunktionen, er grundlæggende for, at hjemmesiden fungerer som kommunikationskanal. Generelt set synes kun ca. halvdelen af paneldeltagerne, at hjemmesiden lever op til deres forventninger. En tredjedel erklærer sig helt eller delvist uenige i, at hjemmesiden lever op til deres forventninger; et tal der vokser til 43 %, når man kigger på de unges besvarelser. Mange af paneldeltagerne udtrykker ønske om en bedre hjemmeside i de åbne besvarelser; både generelt og i forhold til selvbetjening. En af deltagerne udtrykker sit ønske således; En hjemmeside, der er mere brugervenlig end den er i dag. Ofte er det nemmere at møde personligt op. 9

10 Selvbetjening Digitaliseringsindsatsen i kommunerne generelt foregår naturligvis også i Bornholms Regionskommune. Selvbetjening som kommunikationsform er en lidt speciel størrelse, da det typisk er borgeren, der er afsender af informationen. På den anden side er det en central opgave i udformningen af selvbetjeningsløsningerne, at instruktioner og budskaber udformes så der ikke opstår tvivl, når borgerne skal udfyldes skemaer osv. Selvbetjening i denne forbindelse handler dog mere om den kommunikationsindsats, der er sket i forbindelse med udbredelsen af selvbetjeningsløsninger, og dermed om kendskabet til de forskellige løsninger. Samlet set er det ca. 75 %, der i et vist omfang undersøger muligheden for at betjene sig selv på nettet, før de henvender sig til regionskommunen. Generelt kan det siges om kendskabet til selvbetjeningsløsningerne, at de er afhængige af livssituation. Det betyder, at kendskabet til selvbetjeningsløsninger vedrørende børn typisk er højest hos de unge og mellemgruppen, mens kendskabet til pensionsguiden er højest blandt de ældre. Der er dog én tendens, set på tværs af spørgsmålene om kendskab til selvbetjening, der er overraskende: De unge, der i denne forbindelse kan kaldes for digitale indfødte, udviser et mindre kendskab til selvbetjeningsløsningerne end de øvrige aldersgrupper. Med baggrund i det generelle digitale kendskab burde de unge i princippet kende selvbetjeningsmulighederne, men dette lader ikke til at være tilfældet. Et eksempel på dette er bestilling af sundhedskortet (tidligere kaldet sygesikringskortet). Her kender 30 % af alle paneldeltagere ikke muligheden, mens det er 38 % af de unge, der ikke kender muligheden. Det samme gør sig gældende for ansøgning om pas, hvor det er 32 % der ikke kender muligheden generelt set, men tallet for de unge er her 44 %. Mønsteret gentager sig også i forhold til fx lægeskift. 10

11 Den store indsats for at hjælpe de ældre i gang med selvbetjening gennem kurser i samarbejde med foreninger og oplysningsforbund og andre initiativer, ser ud til at have haft en effekt, idet mange ældre ønsker mere information om selvbetjening. Det ser også ud til at være de ældre, der har størst kendskab til de forskellige løsninger. Tendensen er konstateret i nationale undersøgelser både i forhold til selvbetjening, men også i forhold til fx forståelse af indholdet på kommunale hjemmesider. Spørgsmålet er derfor, hvordan de unge støttes og vejledes i forbindelse med kontakten til regionskommunen. Borgerpanelets svar tyder på, at en del af de unge i regionskommunen udgør en gruppe, der har et sådant behov. Borgerbetjening En stor del af kontakten til regionskommunen går via borgerservice og BYG Kundecenter, hvor borgere dagligt henvender sig for at ansøge om pas, bestille sundhedskort, få behandlet byggesager osv. En del af besvarelserne af disse spørgsmål har været afhængige af, at man har haft kontakt med borgerservice henholdsvis BYG Kundecenter inden for de seneste 12 måneder. Det har ikke været muligt at anslå på forhånd, hvor mange der har været tale om, og konsekvensen har været, at nogle spørgsmål i undersøgelsen besvares af for få deltagere til at besvarelserne analyseres i denne rapport. Borgerservice Samlet set er paneldeltagernes tilbagemeldinger på deres kontakt til borgerservice meget positiv. 89 % var tilfreds med kommunikationen med borgerservice, mens 91 % var tilfreds med medarbejderens hjælp og vejledning. Der var en generel tilfredshed både i forhold til de personlige henvendelser (92 %), telefonventetid og ventetid på skriftlige henvendelser via mail eller brev. Paneldeltagernes svar viser at ingen har ventet længere end to uger på svar, mens 73 % havde fået svar inden for en uge. Med hensyn til de personlige henvendelser er det nævnt i de åbne besvarelser, at enkelte lokale borgerservicer kunne have problemer med afskærmning i forbindelse med personlige samtaler, og at dette blev oplevet som ubehageligt. BYG Kundecenter Der var forholdsvis få besvarelser i forbindelse med henvendelser til BYG Kundecenter, men de samlede besvarelser (ikke fordelt på henvendelsesform) giver et fingerpeg om, at langt de fleste er tilfredse eller meget tilfredse med råd og vejligning fra BYG Kundecenters medarbejdere (89 %). Den høje tilfredshed med medarbejdernes råd og vejledning går ikke helt igen i 11

12 oplevelsen af kommunikationen. 72 % angiver at de er tilfredse eller meget tilfredse med kommunikationen. Den lidt lavere tilfredshed med kommunikationen kan skyldes, at nogle af deltagerne angiver, at de ved skriftlig henvendelse (brev/ ) til BYG Kundecenter først hører noget mere end 8 uger efter henvendelsen. Det var tilfældet for 30 % af de skriftlige henvendelser. Datagrundlaget er i denne forbindelse forholdsvis lille (17 besvarelser), men vurderes som stort nok til at give et fingerpeg om borgernes oplevelse. Paneldeltagerne blev i undersøgelsen gjort opmærksomme på, at en kvittering på modtagelse af henvendelsen også er at betragte som en tilbagemelding, hvilket med resultatet ovenfor kan pege på et behov for at ændre praksis for tilbagemelding på denne type henvendelser. 12

13 Gode råd om kommunikation fra borgerne Dette afsnit forsøger at samle op på de mange gode råd deltagerne i borgerpanelet har bidraget med i forhold til at gøre kommunikationen mellem borgere og regionskommunen bedre. En del af besvarelserne er relateret til den aktuelle debat om den decentrale borgerservice, hvor de fleste af de, der nævner det specifikt, ønsker at bevare den decentrale borgerservice. Af andre ideer kan nævnes: Generelt vedrørende henvendelser: - Kvittér for modtagelse af breve og s - Giv gerne en vurdering af, hvor lang sagsbehandlingstiden er - Gør telefonnumre tilgængelige på hjemmesiden, så man kan finde frem til den rigtige medarbejder Generelt vedrørende kommunikationskanaler: - Bevar muligheden for at kunne ringe - Pas på de ældre, der ikke har mulighed for at bruge selvbetjening - Kommunikér at der bliver taget hånd om alle, selvom vi overgår til selvbetjening - Samarbejd med Ældresagen og andre foreninger om at gøre formidlingen bedre - Brug facebook eller sms Hjemmesiden: - Optimer søgeresultater - Gør hjemmesiden mere brugervenlig og med en bedre menustruktur - Gør funktionerne tilgængelige på alle platforme ikke kun på Internet Explorer - Gør mere plads til lokalt stof - Brug FAQ (Ofte stillede spørgsmål) - Skriv kort og forståeligt Nyheder: - Mulighed for at tilmelde sig nyhedsbreve fra Bornholms Regionskommune - Gør nyhederne tydeligere på hjemmesiden eller få et hjørne på et af de andre mediers hjemmesider - Lav en OBS-lignende udsendelse på TV2-Bornholm med nyheder fra Bornholms Regionskommune - Lav en app til nyhedsformidling fra Bornholms Regionskommune 13

14 Andre: - Dialogmøder om kommunikation med inspiration fra bl.a. DAT s brugerråd - Brug valgbussen til at servicere de ældre og svage i forhold til NemID og digitale postkasser 14

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Digitalisering og retssikkerhed

Digitalisering og retssikkerhed Digitalisering og retssikkerhed Høring på Christiansborg Den 4. marts 2016 Ingrid Stokholm Lauridsen Ældre Sagen isl@aeldresagen.dk 1 Digitaliseringens betydning for borgernes retssikkerhed i kontakten

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Studiestartsapp og medievaner på Science

Studiestartsapp og medievaner på Science Studiestartsapp og medievaner på Science Marts 2014 Ane Sloth Nørgaard Baggrund I foråret og sommeren 2013 fik Vejledning og studieinformation (VEST) udviklet en studiestarts app til de nye studerende.

Læs mere

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Når borger og kommune mødes digitalt Anja Flebbe Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive 2014

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Kommunerne går glip af millionbesparelse

Kommunerne går glip af millionbesparelse Forsidehenvisning: Kommunerne går glip af millionbesparelse - erhvervslivet betaler 5 Danske kommuner mangler effektive selvbetjeningsløsninger. Det koster hvert år et beløb svarende til 1.300 pædagoger,

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til brugerundersøgelsen 2. Rammerne for undersøgelsen 2.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer 2.2 Uddeling af spørgeskemaer og indtastning af resultater 3. Statistiske

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Koncept for kundeservice. 18. december 2015

Koncept for kundeservice. 18. december 2015 Koncept for kundeservice 18. december 2015 Strategisk fokus En af Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver er at levere vejledning til forbrugere og virksomheder det gør vi i høj grad gennem vores kundeservice.

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne

brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Lyt til brevets styrke 2013 og bliv klogere på danskerne Vælg brevet, hvis du vil have opmærksomhed det kan noget særligt Der er forskel på oplevelsen af at få et brev i hænderne og se en på skærmen. Brevet

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - november 2014 Faxe ældreråd g tror, det kunne gøres lettere og mere indlysende,

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015

Fødevarestyrelsen. Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter. 8. juni - 29. juni 2015 Fødevarestyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 553 respondenter 8. juni - 29. juni 2015 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-5 Hovedkonklusioner... 6-9 Gennemgang af resultater Service...

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T

R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T R E S U L T AT E R F R A D E T D I G IT AL E L AN D K O R T Indledning hvilken metode ligger bag resultaterne 73 kommuner har indtastet data om henvendelsestal på KL s Digitale Landkort. 83 har besvaret

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere