Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 af: Jacob Aarslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det sker. Hjemmesider: Side 140 www.danmarkshistorien.dk af: Jacob Aarslev"

Transkript

1 RUBICON 2009 (3) SIDE 1 Indhold Side 2 Leder Artikler Studiestof: Side 3 Studielederens spalte af: Per Grau Møller Side 6 Den Faglige vejleder! af: Kristina Bonde Sørensen Side 10 Studienævnet Side 11 Fagrådet af: Christina Vous Andreasen og Maria Hjort Nielsen Side 12 Studiegrupper Mini-Tema: Velfærdsstaten Side 13 Velfærdsstatsforskningen af: Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen Side 26 Hvad gjorde velfærdsstaten, da Danmark mødte verden? af : Heidi Vad Jønsson og Klaus Petersen Andre: Side 52 Fagbevægelse og arbejdsgiverforeninger i Danmark af: Knud Knudsen Side 70 Det danske Forsvar i krig af: Robert Petersen Side 103 En studie af Plinius den yngres breve og romersk provinsadministration i Pontus og Bithynien af: Rune Emil Hjelmberg Smidt Side 120 Om konferencen Double Vision af: Rune Emil Hjelmberg Smidt Anmeldelser Bøger: Side 128 Grundbog i dansk krigshistorie af: Martin Klüwer Grøn og Nicolaj Golles Rasmussen Side 130 Moskva 1941 af: Lasse Mortensen Side 132 Indblik i helvede af: Nicolaj Golles Rasmussen Side 134 Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa af: Kasper Sørensen Side 137 Spionernes uransagelige veje af: Nicolaj Golles Rasmussen Side 139 Smagen af Fyn af: Nicolaj Golles Rasmussen Hjemmesider: Side 140 af: Jacob Aarslev Det sker Side 119 Side 143 Klassiskdag Historisk Foredragsforenings annonce til opstartsforedrag i det nye semester

2 RUBICON 2009 (3) SIDE 2 Leder Først og fremmest skal lyde en velkomst til de nye studerende, som netop starter på det der gerne skulle blive en lang og underfuld rejse ind i historievidenskaben. Igen i år har optaget været noget mindre end det man tidligere har været vant til. I løbet af august måned er flere heldigvis kommet til, men det er dog stadig ikke som tidligere. Dette betyder at studiet står over for nogle andre udfordringer end før. For få studerende er selvsagt et problem, men det åbner også for nogle andre muligheder. Jeg tror mange som har fulgt fag med få studerende, vil kunne nikke genkendende til at sådanne små hold giver mulighed for at undervisningen bliver løftet op på et højere niveau og at den enkelte får mere ud af kurset. Så hvorfor ikke udnytte det mindre optag til at skabe et endnu bedre historiestudie på SDU, et historiestudie der ligger vægt på kvalitet frem for kvantitet. Fra studiets side har man allerede taget de første skridt, idet udbuddet af områdefag dette semester har været både stort og bredt. Dette vil forhåbentlig forsætte i fremtiden, også selv om mindre årgange kan gøre det vanskeligt at samle de påkrævede otte studerende. En naturlig løsning kunne være at det krævede antal af studerende sættes ned. Så fag med færre end otte studerende kan oprettes som undervisningsfag og ikke bare som konference timer. Men historiestudiet kan dog ikke alene løfte udfordringen. Vi historiestuderende har også et ansvar. Hvis man vil have et spændende studiemiljø må man arbejde for det. Det er godt at så mange af de nye studerende de seneste år har engageret sig i de forskellige studiegrupper. Hertil kan kun siges; Bliv ved med det!. Jeg håber også dette års nye studerende vil engagere sig lige så meget i studiemiljøet, da de kan bidrage med mange nye og gode ideer. Her ved semesterstart skal lyde en opfordring til alle på studiet, både ansatte og studerende; historiestudiet ved SDU er måske ikke det største i landet, men hvad gør det når man i stedet satser på at være det bedste.

3 RUBICON 2009 (3) SIDE 3 Studielederens spalte Af studieleder, lektor Per Grau Møller Nu begynder et nyt studieår. Gamle studerende skal tage fat på et nyt semester med nye fag, og helt nye studerende skal tage udfordringen op med at læse på et universitet. Heldigvis er der mange nye studerende, som vi lige har åbnet dørene for. I første omgang tydede 1. rundes optag på det samme lave tal som sidste år, nemlig af dem har dog alligevel takket nej, men i 2. runde har lige så mange, pt. 28 sagt ja tak til en plads til at læse ved den bedste historieuddannelse i landet. Ialt begynder altså 57 nye russere på historieuddannelsen; dertil kommer 20 nye tilvalgsstuderende, som har truffet et tilsvarende klogt valg. At det er en god uddannelse har vi nu også et formelt stempel på. Vi var jo igennem akkrediteringsprocessen her i foråret, som endte med, at vi fik det maksimale udbytte: nemlig en godkendelse af vores bachelor- og kandidatuddannelser (både i Odense og Kolding) for en 6-årig periode. Tilmed var godkendelsen uden nogen anmærkninger på de 10 kriterier, som vi skulle måles på. Der var indtil det sidste nogen usikkerhed over, om vi ville få en fuld 6-årig anerkendelse eller kun en 3-årig, som religionsstudiet her ved SDU fik i den tidligere runde med pilotakkreditering. Den afgørelse var til dels begrundet med stort frafald på uddannelsen hvilket mange humanistiske uddannelser på SDU lider af. I det mindste efterlod den indtrykket af en noget tilfældig afgørelse, måske præget af uddannelsespolitiske hensyn. Det bar afgørelserne denne gang ikke præg af; ingen fik 3-årige godkendelser, som jo stort set er umulige at leve op til, da man ikke kan nå at rette meget op på en så kort periode, især med frafaldstal som baserer sig på optaget for indtil 6 år tilbage. Der blev lavet mange rapporter, hvor vi her fik god hjælp af fakultetssekretariatet og det nye kontor for Kvalitetsudvikling og akkreditering, som er oprettet i fællesadministration. Der blev holdt en del møder, specielt en runde med akkrediteringspanelet, hvor også de studerende er blevet hørt og har kunnet få lov til at bakke op om studiet. Alt i alt var det en stor bureaukratisk proces, der blev udfoldet, hvor vi lærte noget om vores eget studium, men ikke nok til for alvor at sige, at det var umagen værd, forstået på den

4 RUBICON 2009 (3) SIDE 4 måde at vi erkendte forhold, som bevirkede, at vi kunne forholde os til studiet på en ny og bedre måde. Selvfølgelig blev udfaldet som nævnt positivt for os, men bureaukratiet forekommer at være vinderen med denne nye akkrediteringsinstitution ACE-Denmark i spidsen. En god sidegevinst var de studerendes engagement i sagen og opbakning til studiet. Der var stor interesse for at tage del i møderne med akkrediteringspanelet, og mit indtryk var, at man på mødet med panelet gav udtryk for reelle og positive holdninger til studiet, som gerne skulle opretholdes. Tak for den indsats. I det kommende år skal vi gøre vores studium endnu bedre. Et af de ting, som jeg forestiller mig at vi skal arbejde med er at åbne op for 20 ECTS områder på kandidatuddannelsen, hvor man får mulighed for at fordybe sig. Det er lidt for meget spredt fægtning med 10 ECTS områder, selv om de måske kan være grupperet omkring fagstammer. Ønskeligt er derfor at åbne op for denne mulighed som fakultetets vademecum (retningslinjer for studieordninger) åbner op for. I samme boldgade hører det også hjemme at lave en mulighed for praktikordninger (officielt: projektorienterede forløb), således at de kan afvikles med 20 ECTS. Det modsvarer mere reelt at man bruger fem måneder på et sådant forløb - eller rettere: de nuværende tre måneders forløb til 10 ECTS levner ikke reel mulighed for at tage 2x10 ECTS yderligere i semestret, som jo er et semesters studienorm. Disse forhold kan vi arbejde med på lærer- og studentersiden for til sidst også at kulminere i studienævnet. Forhåbentlig kan det gode arbejde med studiegrupperne også fortsætte. Det foregår som bekendt i regi af institutlederen, men jeg vil gerne bakke dem op, fordi de efter min opfattelse er med til at skabe en god kontakt på studiet mellem undervisere og studerende og mellem studerende fra forskellige årgange. De er udgangspunkt for en blanding af faglig og social aktivitet, som vi ikke har for meget af på studiet; både lærere og studerende er jo mere end presset på tid af de normale faglige aktiviteter. Men studiegrupperne er en fin formel organisering af sådanne aktiviteter med en lille sum midler til at få aktiviteterne til at køre (og kompensation til læreren). Tidligere var der også en faglig dag gruppe, som arrangerede denne aktivitet i det forløbne år har der ikke været en sådan, men til gengæld arrangerede en anden studiegruppe,

5 RUBICON 2009 (3) SIDE 5 filmgruppen, en fin faglig dag for os i foråret. Vi må se hvad efteråret byder på i den henseende. Til sidst vil jeg bruge spaltepladsen til at rette en stor tak til Kristina Bonde Sørensen. Hun har pr valgt at forlade sit job som faglig vejleder, som hun har haft i de sidste knap to år. Her har hun udfyldt jobbet med de ugentlige træffetider og en række aktiviteter, herunder brobygning. På sin egen myndige facon får hun meldt nogle klare budskaber ud til studerende, som måske er usikre om de skal begynde på studiet eller hvilket forløb de skal vælge. Det har hun mestret at forklare på en realistisk måde og samtidig forberede studerendes ansøgninger til studienævnet i samarbejde med den studerende. Godt semester. Per Grau Møller

6 RUBICON 2009 (3) SIDE 6 Den Faglige vejleder! Hvad er det? Af Faglig vejleder, stud. mag. Kristina Bonde Sørensen Velkomst til nye studerende hvad laver en faglig vejleder? Den faglige Vejledning blev indført som et led i en forbedring af studievejledning for studerende på de enkelte studier. Vejlederens rolle er primært den, at vejlede medstuderende om forskellige forhold vedrørende historiestudiet. Denne rolle medfører et vist ansvar, idet en tilstrækkelig viden om både studieordninger og fællesbestemmelser for Humaniora er nødvendig for at kunne give studerende svar på de mange spørgsmål, der opstår i løbet af de ca. fem år, vi bruger her på universitetet. I forlængelse heraf er det væsentligt at understrege, at den faglige vejleder er omfattet af den offentlige tavshedspligt, hvorfor studerende trygt kan henvende sig i vejledningen velvidende at det, der bliver sagt på kontoret, ikke kommer længere end her til, med mindre den studerende selv ønsker dette. De spørgsmål, der typisk forekommer fra studerende nye som gamle omfatter primært forhold vedrørende studieordningens fortolkning, men også spørgsmål om eksamensbestemmelser og faglige problemer i forhold til et eller flere fag bliver behandlet jævnligt. Studerende henvender sig endvidere med spørgsmål om muligheden for udlands- eller praktikophold, hjælp til dispensationsansøgninger til Studienævnet etc., og i langt de fleste tilfælde vil man kunne få svar på sine spørgsmål fra den faglige vejleder, men i enkelte tilfælde vil man dog opleve, at skulle rette henvendelse til de andre vejledningsinstanser, der er på universitetet. Disse instanser omfatter både SU-kontoret, Det internationale Kontor, Vejledningscentret og Optagelse og vejledning samt Karrierecentret. Selvom jeg således ikke tager mig af alle forhold indenfor studievejledning, kan alle studerende med fordel starte med at henvende sig til mig, da I således vil finde ud af præcist, hvor I skal henvende jer med forskellige spørgsmål. Studieordning - den studerendes eget ansvar! Hvert studie har udarbejdet en studieordning, og den kan i mange henseende godt betegnes som den studerendes bibel. Det er den studerendes eget ansvar at være oplyst omkring hvilke regler og

7 RUBICON 2009 (3) SIDE 7 bestemmelser der skal overholdes både af den studerende og uddannelses institutionen. Studieordningen gennemgår ligeledes hvert enkelt fags opbygning og fagets målsætning, og hvilke krav der forventes den studerende lever op til ved fagets afslutning. Den studerende kan gøre sig selv en stor tjeneste ved at læse, og sætte sig ind i sin uddannelses studieordning. Kan man ikke finde sin studieordning kan man altid få udleveret en ny på historiesekretariatet eller hos den faglige vejleder. Studieordningen kan også findes på nettet under studiets hjemmeside, hvor det er den gældende og mest opdateret der findes der. Den faglige vejleder kan som regel altid svare på tvivl omkring forståelse og fortolkning af ovenstående. Frivillighed hvilepude eller bevidsthed om sit eget ansvar? Universitetet er bygget op omkring et frivillighedsprincip. Det betyder at der er meget få fag hvor der er mødepligt, og der er intet krav om at man deltager aktivt i undervisningen for at kunne gå til eksamen i et pågældende fag. Det er ingen som kontrollerer at du er mødt op til undervisningen og der er ingen fraværsprocenter. Det er dit eget ansvar at møde op på universitetet og det er dit eget ansvar at få det optimale ud af undervisningen. Det kan hurtig blive en hvilepude for mange studerende men jeg opfodrer dog alle til, på det kraftigste, at man deltager aktivt i sin undervisning. Ved at melde sig til diskussioner, oplæg og skriftlige oplæg opnås der en mulighed for at få feedback på sit arbejde både fra underviser og sine medstuderende. Dette er med til at gøre undervisningen endnu mere spændende og dynamisk, samt det udvikler dig som studerende og som person. Et velfungerende studiemiljø kan forebygge ensomhed og frafald! Som ny studerende kan det være ganske overvældende at starte på et universitet, hvor op mod medstuderende og ansatte har deres daglige gang, hvorfor ensomhed blandt studerende desværre er en mulig årsag til, at der er et vist frafald blandt universitetsstuderende. Dette problem vil vi gerne imødekomme og afhjælpe på historie, hvorfor jeg som faglige vejleder udover de rent tekniske problemer på studiet også kan bistå med råd om og vejledning i, hvordan man som ny (eller ældre) studerende undgår at blive isoleret og ensom på studiet. Der er naturligvis grænser for, hvor meget en faglig vejleder kan hjælpe, men et godt og velfungerende studiemiljø synes at være en

8 RUBICON 2009 (3) SIDE 8 mulig løsning på problemet. Som historiestuderende har man rige muligheder for tage del i et socialt miljø, fx historiebladet Rubicon eller histories festforening Delirium eller div. studiegrupper som mødes og diskutere forskellige historiske emner og felter, og måske arrangere foredrag. Mulighederne er mange der skal blot gribes om dem, og her kan den faglige vejleder spille ind med vejledning. Studiestruktur 1 faglig eller 2 faglig? Som de fleste studerende sikkert ved, er der i 2005 trådt en ny universitetslov i kraft, hvilket har medført ganske omfattende ændringer i forhold til studiestrukturen for en bachelor- og kandidatuddannelse på humaniora. For årgang 2005 og kommende årgange betyder det, at bacheloruddannelsen er to-faglig, idet man efter grunduddannelsen skal læse et tilvalgsfag, der kan støtte det centrale fag, som i dette tilfælde er historie. Efter den to-faglige bachelorgrad har man mulighed for enten at fortsætte sit tilvalgsfag på kandidatuddannelsen og blive 2-faglig kandidat, som specielt er rettet mod gymnasium sektoren, eller man kan vælge at komme tilbage til det centrale fag (historie) og læse en to-årig kandidatoverbygning og blive 1-faglig kandidat. En tredje mulighed er, at man specialiserer sig indenfor en af de særlige kandidatoverbygninger (fx Amerikanske Studier eller Mellemøststudier). Valg af Tilvalg Som en særlig service for alle studerende vil der blive afholdt et arrangement hvert forår for studerende, som står for at skulle vælge tilvalg. Tilvalget skal vælges på 4 semester, det er dog en god idé tidligt at undersøg hvilke muligheder du som studerende har, da mulighederne er mange. Der vil komme opslag om afholdes af arrangementet på opslagstavlerne. Der vil være forskelligt informationsmateriale dels om tilvalgsstudier, dels om kandidatoverbygningerne. Formålet med arrangement er at give studerende et overblik over de mange muligheder, der er for at nuancere og specialisere studiet og målrette dette mod bestemte erhvervsområder, samt muligheden for at stille div. spørgsmål til studierne og samle inspiration. Den faglige vejleder kan også her bistå med råd og vejledning til valg af tilvalg. Nyd din studietid! Selvom der jf. ovenstående er en del informationer og der er findes en række bestemmelser, som naturligvis skal overholdes, skal det afslutningsvist understre-

9 RUBICON 2009 (3) SIDE 9 ges, at de fem år, vi tilbringer på universitetet også er vores sidste mulighed for, at tilegne os ny viden og nye færdigheder på fuld tid. Regeringen arbejder for, at studerende skal komme i gang med studierne i en ung alder og ikke mindst blive hurtigt færdig igen. Denne udvikling er ud fra et samfundsmæssigt perspektiv ganske naturlig, men i denne tid, hvor vi bliver underlagt et vist pres fra samfundet og regeringens side, skal vi dog ikke glemme, at et universitetsstudium er beregnet på, at man kan specialisere sig i studier indenfor det felt, hvor man har sin primære interesse. De fem år vi bruger herpå universitetet skal ikke kun bruges til at afslutte de obligatoriske eksaminer, men skal også bruges på fordybning og opbygning eller udbygning af sociale kompetencer. Studiemiljøet på historie kommer således bl.a. til udtryk via en række arrangementer, som studerende kan vælge at deltage i, og tendensen synes generelt at være den, at man ved disse arrangementer får mulighed for at kombinere socialt samvær med tilegnelse af ny viden gennem faglige indslag. Ud fra en faglig vejleders synspunkt er disse arrangementer således nøglen til et godt studiemiljø, hvorfor alle studerende nye som gamle opfordres til at tage aktiv del i de tilbud, der er for historiestuderende og ikke mindst selv tage initiativ til at stable faglige arrangementer på benene; den faglige vejleder vil til enhver tid yde praktisk hjælp til dette. Jeg vil til sidst ønsker alle nye historiestuderende velkomme i vores flok, og husk min dør står altid åben for ethvert spørgsmål. Intet spørgsmål er for lille. Heller spørg én gang for meget end én gang for lidt. Med Venlig Hilsen Kristina Bonde Sørensen Faglig Vejleder Historie.

10 RUBICON 2009 (3) SIDE 10 Studienævnet Studienævnet er et udvalg af valgte repræsentanter for undervisere og studerende, som helt banalt sagt, er med til at danne rammerne for uddannelserne. Studienævnet godkender bl.a. undervisningsplaner, udarbejder forslag til studieordninger, behandler dispensationsansøgninger, meritoverførelser, klager og varetager generelt sager med relevans for dets udbud af uddannelser. Et studienævn behøver ikke nødvendig være nævnet for en uddannelse alene. Studienævnet for historie er det ansvarlige nævn for fire uddannelser. Her drejer det sig selvfølgelig om historieuddannelserne i Odense og Kolding. Dertil kommer Amerikanske studier og Marinearkæologi på SDU i Esbjerg. Studienævnet for historie består af henholdsvis fem undervisere og fem studerende. På studenterside bliver det afgjort en gang om året, hvem der repræsenterer de studerende det kommende i nævnet. Dette sker i forbindelse med valget som finder sted i løbet af efterårssemesteret. Valglisterne skal allerede indleveres i oktober måned, så allerede tidligt på semesteret er det godt at finde ud af, hvem der vil kandidere som studenterrepræsentant. På historiestudiet er der tradition for, at valget foregår ved fredsvalg, dvs. at man ved et fagrådsmøde bliver enige om, hvem der repræsenterer de studerende, i stedet for at der gennemføres et kampvalg. Derudover er det en god ide at finde suppleanter til nævnet, som kan træde ind i nævnet i tilfælde af, at en studerende eksempelvis tager på et udlandsophold. Da nævnet er ansvarligt for fire forskellige uddannelser, er det hensigtsmæssigt at finde repræsentanter fra de forskellige uddannelser. Underviserne sidder traditionelt for tre år i nævnet. Derudover deltager den faglige vejleder og studiets sekretær i møderne. Der bliver afholdt et møde om måneden, hvor aktuelle sager drøftes, ansøgninger behandles og nedsættes arbejdsudvalg til f.eks. studieordningsændringer, hvis det ønskes eller der er behov for det. Det er i studienævnet, at vi studerende har stor indflydelse på uddannelsernes fagudbud, struktur og udvikling. Dermed har vi god mulighed for at præge vores egen uddannelse, vores egen dagligdag. Derfor er det enormt vigtig, at der fortsat er et stort engagement fra vores side i fagrådet og studienævnet.

11 RUBICON 2009 (3) SIDE 11 Fagrådet Af stud. mag. Christina Vous Andreasen og stud. mag. Maria Hjort Nielsen. Fagrådet er et råd bestående af alle os studerende, hvilket vil sige, at så snart man er studerende på Historiestudiet, er man medlem af Fagrådet. Vi er det fagpolitiske forum, hvor alle mulige tænkelige ting vedrørende studiet bliver diskuteret. Alt fra studieordningen til rus-turen bliver debatteret, og eventuelle forslag om ændringer bringes videre til de rette folk. Men udover at være studiets politiske organ for de studerende, er Fagrådet også fremmende for studiemiljøet. Dette skyldes bl.a. at Fagrådet bruger en del af deres penge på at støtte flere studiearrangementer, såsom Fagligdag, Rubicon, seminarer, julefrokosten og fester. Fagrådet er dog også socialt i sig selv, idet møderne er en ideel mulighed for at danne bånd på tværs af årgangene. Der er to officielle poster i Fagrådet: Fagrådssekretæren samt Fagrådskassereren. Fagrådssekretæren har to væsentlige funktioner, dels at indkalde til fagrådsmøde og dels at tage referat af møderne. Der er ingen nedskrevne retningslinjer for hvor tit der skal afholdes møde, men det er oftest hver anden til hver tredje uge. Referatet af møderne skal fagrådssekretæren sørge for at formidle videre til de studerende, således at man kan holde sig orienteret selvom man ikke har kunnet deltage i et enkelt møde. Fagrådskassererens primære opgave er at holde styr på Fagrådets økonomi. Der er et årligt valg, hvor de to poster slås op, således at alle får mulighed for at stille op. Ved at deltage i Fagrådsmøderne holder man sig således orienteret om, hvad der sker omkring studiet. Det er derfor en ganske god idé at deltage og samtidig gøre brug af den medindflydelse, vi studerende nu engang har! Mødernes afholdelse slås op en uge forinden på hhv. sekretariatet, i Fagrådslokalet og på Gydehutten. Forslag til dagsordnen modtages senest to dage herefter (altså fredagen inden), således at der kan laves en revideret dagsorden inden mødets afholdelse. Vi glæder os til at se dig til det næste møde Christina Vous Andreasen Maria Hjort Nielsen Fagrådssekretærer

12 RUBICON 2009 (3) SIDE 12 Studiegrupper En forudsætning for et vellykket og udbytterigt universitetsstudium er en alsidig tilgang til de muligheder, der i og uden for universitetets regi tilbydes de studerende for at beskæftige sig med deres fag. De fleste historiestuderende vil hurtigt opdage, at det ikke er tilstrækkeligt blot at møde op til undervisningen, men at man er nødt til at gøre en indsats for at holde sig orienteret om, hvad der ellers foregår i historiemiljøet. og det sociale miljø på studiet. Studiegruppen har et rådighedsbeløb på kr., som kan anvendes til fagligt forsvarlige aktiviteter, såsom foredragsarrangementer eller entreer i forbindelse med museumsbesøg. På Historiestudiet fungerer der flere studiegrupper, der på forskellig måde bidrager til det faglige og sociale miljø; bla. bliver den årlige Fagligdag arrangeret af en studiegruppe. En studiegruppe er ikke det samme som en læsegruppe, men en af fakultetet anerkendt gruppe af studerende, som ledes af en underviser. Temaet for studiegruppen er selvvalgt, men der henstilles fra fakultetets side til, at studiegruppens aktiviteter også kommer andre studerende til glæde, f.eks. via afholdelse af foreragsarrangementer. En studiegruppe består af ca. 12 studerende, hvoraf mindst seks skal være førsteårsstuderende. Hermed giver deltagelsen i en studiegruppe deltagerne mulighed for at lære medstuderende fra andre årgange at kende og fremmer på den måde både det faglige Nedenfor er listet de aktuelle studiegrupper ved Historiestudiet: - Studiegruppe i antikkens historie ved Jesper Majbom Madsen - Studiegruppen "Na proizvodstvennom fronte" ved Erik Kulavig - Studiegruppe om Film og historie ved Michael Bregnsbo - Samtidshistorisk studiegruppe ved Thomas Wegener Friis

13 RUBICON 2009 (3) SIDE 13 Velfærdsstatsforskningen en kommenteret oversigt Af Prof. Jørn Henrik Petersen & Prof. Klaus Petersen, Center for velfærdsstatsforskning, SDU Velfærdsstatsforskningen har en lang historie, men i de sidste år er antallet af publikationer nærmest eksploderet internationalt. Ikke mindst i lande som Tyskland, USA, Storbritannien og vores nabolande Sverige og Norge publiceres årligt et nærmest helt uoverskueligt antal bøger og artikler. Vi vil i det følgende prøve at give en oversigt over denne forskning. Den kan selvfølgelig ikke blive komplet så ville alene litteraturlisten fylde adskillige bøger. Så hvis man er interesseret i et specifikt land, en særlig periode eller et afgrænset tema, så må man konsultere specialværkerne og deres forskningsdiskussioner. Vores oversigt her vil begrænse sig til at diskutere de væsentlige tilgange til studiet af velfærdsstatens historiske udvikling. Vi vil inddrage en god del af den internationale litteratur, men hovedfokus vil være på den danske udvikling. Det afspejler vores egen forskningsinteresse og et igangværende forskningsprojekt om Dansk velfærdshistorie (finansieret af Carlsbergfondet), som pågår ved Center for Velfærdsstatsforskning frem til Vores etnocentriske tilgang til trods, så skal vi dog være de første til at understrege, at velfærdsstatens historie bedst forstås, når der også anlægges komparative og transnationale perspektiver. 1 Nationale særtræk træder kun frem i sammenligning med andre velfærdsmodeller, og velfærdstatens historiske udvikling er sket inden for den nationale ramme men i stadig samspil med omverdenen. Der er også en anden ting, som man skal holde sig for øje, når man som historiker vil kaste sig over velfærdsstatens historiske udvikling: Vi er ikke alene derude! Velfærdsforskningen i almenhed er domineret af de samfundsvidenskabelige discipliner med økonomi, sociologi og politologi som de mest fremtrædende. Og på trods af alle vores historikerfordomme, så interesserer en god del af dem sig for velfærdsstatens historiske udvikling, og hvad er endnu værre, så gør en del af dem det faktisk godt. Så nysgerrige og ambitiøse velfærdsforskere lander uundgåeligt i en tværdisciplinær gråzone. Men 1 For en dansk introduktion til transnational historie se Sissel Bjerrum, Anne Magnussen, Klaus Petersen & Nils Arne Sørensen (red.), Transnationale historier, Odense 2009 (under udgivelse).

14 RUBICON 2009 (3) SIDE 14 fortvivl ej, for det er i de grå zoner at alt det sjove sker, og med et åbent sind kan man få rigtig mange nye venner. Et eksempel på et dynamisk tværfagligt miljø, hvor fordomsfri historikere og samfundsforskere har fundet en fælles legeplads, er det nordiske spidsforskningsprojekt Nordwel (se: ). Velfærdsstatens forhistorie Velfærdsstatens historie er tæt knyttet til forskningen om velfærd. Fra de første socialpolitiske reformer i den sidste del af 1800-tallet har eksperter og forskere været centrale aktører og har med deres begreber og analyser bidraget til de velfærdspolitiske reformer, som er dette værks rygrad. I mange af disse akademiske bidrag er den historiske dimension med enten som afsæt for en analyse, som skal pege fremad (fx i kommissionsbetænkninger), eller i mere sjældne tilfælde som et mål i sig selv. De første grundige fremstillinger af velfærdsstatens historiske udvikling kommer således allerede i de første årtier af det 20. århundrede. 2 De lægger generelt større vægt på beskrivelsen af udviklingen end på analy- 2 Se fx Danmarks Sociallovgivning, Udgivet på Indenrigsministeriets foranstaltning, bd. 1-2, København, 1918; Povl Engelstoft & Hans Jensen, Mænd og Meninger i dansk Socialpolitik , København, sen af den. 3 Der er enkelte værker fra den tidlige efterkrigstid, som peger ud over det rent deskriptive. Det er fx tilfældet med to af dansk socialpolitiks store mænd, professorerne Kjeld Philip og Jørgen S. Dichs historiske arbejder. 4 Det er imidlertid først, da velfærdsstaterne omkring 1970 så småt begynder at komme i»krise«, at forskerne påbegynder en mere systematisk og komparativ diskussion af velfærdsstatens karakter og drivkræfterne bag dens udvikling. I de følgende årtier udvikler dette sig til gengæld til en sand forskningsindustri. Den første generation af sådanne komparative studier arbejdede med relativt enkle overvejende kvantitative sammenhænge, 5 men efterfølgende er konkurrerende forskningsskoler og mere komplekse forklaringer kommet til. Den første skillelinje i forskningen går mellem dem, som studerer udviklingen fra de første sociale reformer i slutningen af 3 Den britiske historiker Pat Thane har beskrevet det som velfærdsstatens Whig history. Se Pat Thane,»Histories of the Welfare State«, i William Lamont (red.), Historical Controversies and Historians, London, 1998, s Kjeld Philip, Staten og fattigdommen, København 1947; Jørgen S. Dich, Kompendium i socialpolitikens historie indtil 2. verdenskrig, Århus 1961/62. Dichs kompendium er kun udgivet som stencileret arbejde. 5 Se fx Gaston V. Rimlinger, Welfare Policy and Industrialization in Europe, America and Russia, New York, 1971; Harold Wilensky, The Welfare State and Equality. Structural and Ideological Roots of Public Expenditure, Berkeley, 1975.

15 RUBICON 2009 (3) SIDE tallet og fremad, og dem, der interesserer sig for de historiske forudsætninger. De sidstnævnte arbejder således med velfærdsstatens historiske rødder. Et stort og vidtforgrenet træ som velfærdsstaten har selvfølgelig mange og sammenfiltrede rødder. Det bevidner fx et begrebshistorisk tilbageblik. Man finder da også mange forskellige bud hos forskerne nogle mere velbegrundede andre nok så meget for at kunne være med i velfærdsdiskussionen. Til de første hører fx dem, der interesser sig for kirken og religionens rolle. De har i de seneste godt 10 år spillet en central rolle i velfærdsdiskussionen. 6 I dansk (og nordisk) sammenhæng har man dels peget på elementer i lutheranismen som en forklaring på især den danske velfærdsmodels universalistiske træk dels på kirkens rolle i opbygningen af en»statskapacitet«fra og 1600-tallet. 7 Et andet spor, som delvis er knyttet til det religiøse rum, fokuserer på filantropien. Den har en meget lang historie, men kom 6 For en generel diskussion af religion og velfærdsstat se Kees van Kersbergen & Philip Manow (red.), Religion, Class Coalitions and Welfare States, Cambridge, 2009 (forthcoming). 7 For lutheranisme-argumentet se Uffe Østergaard,»Lutheranismen og den universelle velfærdsstat«, i J.H. Schiørring (red.), Kirken og velfærdsstaten, København 2005, s For kirken som en del af statens embedsapparat se Tim Knudsen,»Tilblivelsen af den universalistiske velfærdsstat«, i T. Knudsen (red.), Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, Århus, 2000, s i kølvandet på industrialisering og urbanisering til at spille en vigtig rolle i tallets byer. 8 For det tredje kan man pege på, at tanken om at samle individuelle risici i større puljer for at opnå større individuel tryghed er kendt langt tilbage i historien. Der findes et omfattende netværk af sådanne forsikringssystemer, som omfatter alt fra kommercielle forsikringer over sociale kontrakter, syge- og begravelseskasser, til statsligt organiserede livsforsikringer m.v. De går forud for den moderne socialpolitik. 9 Også statsdelen af velfærdsstaten har en lang forhistorie. Det kan være svært at fastsætte det præcise udgangspunkt, men i hvert fald fra tallet kan man begynde at tale om en centralstat i moderne forstand, som i stigende grad interesserede sig for reguleringen af befolkningens liv og velfærd. 10 I det følgende århundrede lægges der lag på lag i den danske statsbygning og dermed rodfæstes en række træk, som 8 Karin Lützen, Byen tæmmes. Kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København, København, Ole Feldbæk, Anne Løkke & Steen Leth Jeppesen, Drømmen om tryghed. Tusind års dansk forsikring, København Se især Anna Løkkes bidrag, s Dette er et perspektiv som bl.a. er udviklet af den franske idéhistoriker Michel Foucault. Se fx Michel Foucault, Sikkerhed, territorium, befolkning. Forelæsninger på Collége de France , København 2008 især 2., 4., 5. og 13. forelæsning.

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1

Frem mod socialhjælpsstaten. Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Frem mod socialhjælpsstaten Dansk Velfærdshistorie, bind 1 Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen & Niels Finn Christiansen (red.) Lars Schädler

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen

Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen Christian Albrekt Larsen & Jørgen Goul Andersen MAGTEN PÅ BORGEN EN ANALYSE AF BESLUTNINGSPROCESSER I STØRRE POLITISKE REFORMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG MAGTUDREDNINGEN Folketinget besluttede i marts

Læs mere

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen

HUMAVISEN. Mindre optag, mindre fakultet? Kulturkamp om institutter. Ledere skal udpeges. Studiereformen udsat. Pop og krop i hverdagen HUMAVISEN Nyt fra Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet September-oktober 2003 Nr. 43 Mindre optag, mindre fakultet? Skal optaget sættes ned? Kulturkamp om institutter Sig navnet: De syv storinstitutterne

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet.

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. Stud.Jur. TEMA: Rejs! Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. P Nr. 4 December 2011 66. årgang P studieliv Årsfest, s. 55 perspektiv Rejsetema, s. 8 aktuelt

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater

Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Demokratiske udfordringer. Kort udgave af Magtudredningens hovedresultater Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

nr. 193 juni 2012 tema: Velfærdsstaten

nr. 193 juni 2012 tema: Velfærdsstaten nr. 193 juni 2012 tema: Velfærdsstaten Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Præsentation af artiklerne... 8 Prof. Jørn Henrik Petersen: Velfærdsstatens historie. De lange linjer...

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser

Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser Fordelingspolitik, samfundsøkonomi og organisationsinteresser DEN DANSKE ARBEJDERBEVÆGELSE OG SPØRGSMÅLET OM TILLÆGSPENSION 1963-1990 AF KLAUS PETERSEN Pensionsspørgsmål er en kompliceret sag, hvor ingen

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen

Figuroversigt...3. Del II: Kvindelige kommunalpolitikere 1909-50...43 af Anna Wowk Andersen Indholdsfortegnelse Figuroversigt...3 Del I: Specialets udgangspunkt og baggrunden for undersøgelserne af kvindelige politikere...5 af Anna Wowk Andersen og Karen Jermiin Nielsen Kapitel 1 Problemstilling

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 Høring: Den gode socialpolitik Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED

STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅN 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUS ÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET VED RUC RUSHÅNDBOG 2011 STUDENTERRÅDET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere