BORNHOLMSKE SAMLINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK

4 Indhold Forord... 5 Oversigt over redaktører Oversigt over foreningens formænd Indholdsfortegnelse Register Forside: Aakirkes våbenhus: Konsol, der holder tympanon. Foto: Bornholms Museum efter ide af Hans Michelsen.

5 Forord Bornholmske Samlingers I. række blev afsluttet med et registerbind, udarbejdet af Emil Kofoed. Dette fortjenstfulde arbejde har nu i mange år lettet brugen af Bornholmske Samlinger. Nærværende register omfatter så Samlingernes II. række, og det er stort set udarbejdet efter de samme retningslinier som det første. Således kan de to bruges sammen. Eneste iøjnefaldende forskel er, at registret til II. række opstiller personer og emner i et stort system. Ordning 1. Oversigt over indholdet, dvs. register over artiklerne ordnet efter forfatterne og artiklernes titler. 2. Register til Bornholmske Samlingers II. række. Registret indeholder alle navne i artiklerne. Såvidt det har været muligt, er alle navnene verificeret, og der er tilføjet årstal, stilling m.v.autoriserede navneformer er anvendt, hvor det har været muligt. Verifikationen er ofte sket i kilder uden for artiklen, for eksempel: Register til Jul paa Bornholm, Register til Bornholmske Samlingers I. række, leksika, telefonbøger, stamtavler, nekrologer og den righoldige lokalhistoriske litteratur, som er blevet benyttet flittigt. Registret indeholder desuden emner. Også her er det forsøgt at sætte årstal på emner, begivenheder m.v. Opstilling Registret er opstillet i et stort alfabet, dvs. at navne og emner står blandet mellem hinanden. Dette sikrer, at man kun skal slå op et sted. Under mange stednavne er det forsøgt at samle de dertil hørende institutioner, begreber m.v., således at det er muligt ved et enkelt opslag, fx på Nexø at se, hvad der har været skrevet om Nexø i Bornholmske Samlinger. Dette opnås ved at lave en alfabetisk underdeling. Det erikke helt konsekvent ge~emført, bl.a. fordi mængden af oplysninger om alle stednavne ikke er lige stor, men for byernes vedkommende er dette gennem.ført. Ordning under personer: Under hver person ordnes oplysningerne på følgende måde: Navn, fødselsår ( evt dåb) og dødsår, stilling og evt. bopæl. For kvindernes vedkommende oplyses om ægtefælles navn. Evt. embedsperiode. Herefter følger henvisningerne til artiklerne. 5

6 Arstal benyttes på 5 måder: betyder, at fødsels- og dødsår er kendte. 2. o betyder, at fødselstidspunkt er usikkert, men dødsår kendt. 3. d betyder døbt i 1812, men vedkommende kan så godt være født i o anvendes, hvor kun dette ene årstal er tilgængeligt (ofte lig med begivenhederne beskrevet i artiklen). 5. Sp Pedersker betyder, at funktionsperioden var Navne som Larssøn og Nielsdatter betragtes som efternavne, men hvor der er et prægnant efternavn sættes personerne hele tiden under dette. Der vil så altid være henvisning fra den ikke benyttede del af navnet. Larsen-Larsdatter Larssøn opstilles under et. Kun under Kofod er under hver person anført den rigtige stavemåde af navnet. Opstillingen er under navneformerne alfabetisk efter fornavn (fornavne) og derefter kronologisk. Stednavne Stecim1vnene norm;:iliseres efter Danmarks Stednavne, Bornholm. Moderne udenlandske stednavne efter Gyldendals Atlas og historiske stednavne efter Putzger: Historischer Weltatlas. Udeladelser: Normalt udelades oplysninger nævnt i noter og forord, dog medtages en del navnestof fra forord. Enkelte stednavne uden for Bornholm uden tilknytning til Bornholm er udeladt. Normalt udelades opslag på børn under 18 år. Forhold til andre registre: Dette register erstatter det tidligere udsendte foreløbige register for II. rækkes bind Endvidere er alle andre registre, der har været bragt som hjælp i enkelte artikler, inkorporeret i dette register. Det skulle altså ikke være nødvendigt at benytte disse, dog kan der være forskellige opfattelser af navneformer m.v. Der er i registret medtaget henvisninger til disse registre. Gårde: I Registret til Bornholmske Samlingers I. række var trykt en fortegnelse over gårdene og deres numre. Listen var udarbejdet af Olaf Hansen og den findes som særtryk. 6

7 Denne fortegnelse er benyttet i nærværende register, men er ikke genoptrykt. Den har været regnet som autoritativ for beskrivelse af gårde m.v. Hvor det af teksten ikkefremgår om det er Nørre eller Vestre Gård eller lokalisering ikke har været mulig udelades gårdnummeret. Fejl i artiklerne: Det har ikke været opgaven atfinde fejl i artiklerne, og der optrykkes ingenrettelsesliste. Oplagte fejl er umiddelbart rettet og i andre situationer er fx begge navneformer optaget i registret. Det er tilstræbt at benytte så få forkortelser som muligt, men hvis de er anvendt er de anvendt konsekvent: t død H Hollænder/hollandsk/ * illustration samt den dertil Holland A hørende tekst. Amerikaner/ amerikansk/ Amerika (USA) I N o. Italiener/italiensk/Italien Nordmand/norsk/Norge omkring/cirka d. døbt propr proprietærgård E F Englænder I engelsk/england Franskmand/fransk/ Frankrig R S sp Russer/russisk/Rusland Svensker/svensk/Sverige sognepræst g gift Spa Spanioler/spansk/Spanien gg gift 2. gang T Tysker/tysk/Tyskland ggg gift 3. gang gggg gift 4. gang Henvisningen: Der henvises altid til bind og sidetal: Bindtal anføres altid som romertal og sidehenvisning som arabertal. Sideoplysninger med anfører, at hovedbehandlingen af emnet sker her. Afslutning: Udarbejdelsen afregistret er sket mellem 1975 og Bestyrelsen for Bornholms Historiske Samfund takkes for godt samarbejde under udarbejdelsen. Roskilde, februar 1992 Hans Michelsen 7

8 Oversigt over redaktører Bind 1 (1964) - Bind 8 (1975) Carl H. Kibsgaard Bind 8 (1975) - Bind (1982) Ebbe Gert Rasmussen Bind 17 (1984) - Per Thule Hansen Oversigt over foreningens formænd (1964) Jørn Klindt, Rønne Olaf Hansen, Nexø 8

9 Indholdsfortegnelse: A. Espersen NS (Erhvervshistorisk annonce) I, 131 Andersen, Erik Løvind SE Løvind Andersen, Erik Andreasson, Ewy Palm SE Palm-Andreasson, Ewy En antik ansigtsperle på Bornholms Museum. Af Birgitte Wistoft Olsen. VII,41-53* Arneborg Pedersen, Jette og Per Kristian Madsen: Bornholmske kakkelfund. XII, 27-58* Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke. Af V. Svendsen. IV, Barfod, Jørgen H.: Et centrum i periferien. IX, 9-355* Becker, C.J.: Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. VIII, 9-49* Bender Jørgensen, Lise: Et fodbægeri særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. V,77-83* Bendtsen, K.P.: Nykirkes restaurering. I, * Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh. AfHenningHeilesen. X, 85-96* Bergsøe, Bent: Det dejlige vrag. XIII, * Bergsøe, Bent: Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? V, * Bergsøe, Bent: Svanekebørn på Københavnsrejse i året XII, * Bitterdram mod Skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø Af J. Klindt og Helmer Kofod. V, * Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder. Af Ulla Fraes Rasmussen. XII, 19-25* Bornholm Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen. Af Ebbe Gert Rasmussen. III, 9-182* Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til Af Wilhelm Kruse. XIX, * Bornholmerskolen, Isakson og Weie på Bornholm. Af Leila Krogh. IV, * Bornholms Baptistmenighed i l 920'erne. Af Erik Løvind Andersen. X, * Bornholms Centralbibliotek: Litteratur om Bornholm V, Litteratur om Bornholm VII, Litteratur om Bornholm X, Litteratur om Bornholm XIII,

10 - Litteratur om Bornholm XVII, Litteratur om Bornholm Ved Sigrid Eliasen. XVIII, Litteratur om Bornholm Ved Sigrid Eliasen. XIX, Bornholms dysser og jættestuer. Af Klaus Ebbesen. XVIII, * Bornholms første bønder. Af Klaus Ebbesen. VII, 55-58* Bornholms Historiske Samfund. Generalforsamling Af Olaf Hansen. I, Generalforsamling 1964, 1965, Af Olaf Hansen. II, Generalforsamling 1967, Af Olaf Hansen. N, Generalforsamling 1969, Af Olaf Hansen. V, Generalforsamling 1971, 1972, 1973, 1974, 1975.AfOlafHansenX, Generalforsamling Af Olaf Hansen. XI, Bornholms Historiske Samfund. Beretning Af Olaf Hansen. XII, Bornholms Historiske Samfund AfOlafHansen.XIII, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XIV, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XVII, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XVIII, Bornholms Historiske Samfund AfOlafHansen.XIX, Bornholms Historiske Samfund. Love. (1969). IV, Bornholms Historiske Samfund. Love. (1979). XIII, Bornholms Historiske Samfund. Medlemsfortegnelse (1969). IV, Bornholms Historiske Samfund. Medlemstilgang (1971 ). V, 190. Bornholms Konservesfabrik NS (Nexø)(Erhvervshistorisk annonce) II, 163. Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. Af Sigrid Eliasen. XN, *,XVII, * Bornholms Lokalhistoriske Arkiv Af Niels Foght Hansen. XVIII, Bornholms Lokalhistoriske Arkiv Af Niels Foght Hansen. XIX, Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne. Af Valdemar M. Mikkelsen. II, 9-48* Bornholms Værns Historie. Af J.W.G. Norrie. IV, 11-86* Bornholms exlibris. Af Knud F ougt. II, * De Bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. Af Bodil Tornehave. XIV, * 10

11 Bornholmske kakkelfund. Af Jette Arnebog Pedersen og Per Kristian Madsen. XII, 27-58* Bornholmske kvinders husflid. Af Bodil Tornehave. XVIII, * Den bornholmske milice's indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden Af H.E. Skaarup. XIII, * Bornholmske pottemagere. Af Bodil Tornehave. XII, * (side : Biografier over alle fast bosatte pottemagere i perioden ). Bornholmske skove - som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten. Af Finn Hansen. XIII, 9-30* Brandt, Fred.: Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. V, Breve fra tusmørket.dagbog af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev. Ved Dagmar Nielsen. XI, 33-86* En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn. Af Svend Nielsen. XI, * Brydning på Bornholm. Af Arne Madsen. XVII, 59-83* Byforeningen for Rønne. Af Johannes Thoms. I, Byforeningen for Rønne AfJohannes Thoms. VIII, * Bøggild, Hansaage: Rønne-potternes kontrakt. II, * Bøggild, Hansaage: Det skrøbelige forlig. XIII, * Et centrum i periferien. Af Jørgen H. Barfod. IX, 9-355* Christoffersen, Elinor og Ann Vibeke Knudsen: Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. X VIII, * Da bornholmeruret blev til. Af Bodil Tornehave. XIII, 65-80* Dahl, B. Westerbeek: To kort over Bornholm fra 1650erne. XVII, * Dams Hotels Historie. Af Johannes Lyngby. V, * Dansk Damman Asfalt AIS. (Erhvervshistorisk annonce) I, 133* Endansk./11u1sk. uffke1ska11ie1efra 1674 til 1725.Fæstningsbygger og artillerist, Kastellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter Jacob Wilster. Af H.E. Skaarup. XVII, 33-57* Davidsen, Karsten: Stenalderbopladsen på Lilleborg. XI, 9-22* Det dejlige vrag. Af Bent Bergsøe. XIII, * Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket Af Ebbe Gert Rasmussen. XV-XVI, 5-330* Ebbesen, Klaus: Bornholms dysser og jættestuer. XVIII, * Ebbesen, Klaus: Bornholms første bønder. VII, 55-58* Ejnar Jensen & Søn. Bornholms Mejerimaskinforretning. (Erhvervshistorisk annonce) I, 129* Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et metodisk bi- 11

12 drag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. Af Ebbe Gert Rasmussen. X, * Elever på BornholmsFolkehøjskole i året Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. Af Ebbe Gert Rasmussen. XII, * Eliasen, Sigrid: Bornholms Lokalhistorisk Arkiv. XIV, * Eliasen, Sigrid: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XVII, * Eliasen, Sigrid: Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XVIII, Eliasen, Sigrid: Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XIX, Erhvervshistoriske annoncer I, 127, 128*,129*, 130, 131, 132, 133*II, 163. Ernst, Helge: Tanker omkring en kunstsamling. X, * Fajancefabrikken i Storegade. Af Bodil Tornehave. X, 9-83* Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og AfV. Svendsen. V, 19-34* Falskmøntersagen på Bornholm Af Poul Kallmoes. II, Et fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. Af Lise Bender Jørgensen. V, 77-83* Foghl Hansen, Niels: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XVIII, Foghl Hansen, Niels: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XIV, De Forenede Granitbrud (Erhvervshistorisk annonce) I, 127. Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1960, Vedtægter for Foreningen Bornholm. Af Olaf Hansen. I, Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1964, Af Olaf Hansen. II, Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1967, 1968, Af Olaf Hansen IV, F meningen Svanekes Venner. Af Helge Nielsen. I, F meningen Svanekes Venner. Af Helge Nielsen. II, Fortegnelse over de i afhandlingen nævnte personer. Af Erik Strøby. XIX, Fougt, Knud: Bornholmske exlibris. II, * Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. Af Fred. Brandt. V, Fraes Rasmussen, Ulla: Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder. XII, 19-25* Frigård og Frilys historie gennem 400 år. Af E. Hjorth West. II, * 12

13 Fritz, Sven: Oblatæskerne i Nexø og Ibsker. XIII, 81-89* Gammelt sølv. Bornholms Museums sølvsamling. Af Johannes Thoms. I, 69-96* Gammelt sølv. En bornholmsk lødighedsstempling. Af Johannes Thoms. II, * Gaven til Frederik III. Af J. Klindt. IV, »GOPLERNE«: Marinearkæologisk fund ved Bornholm. V, Granit-industriens udvikling på Bornholm. Af Hans Peter Jensen. XVIII, * Guldmageren på Hammershus. Af Helmer Kofod. I, *. Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne. Af Ebbe Gert Rasmussen. XIV, 9-42* Hans Peter Jensen. Af Olaf Hansen. XVIII, 35-36*. Hansen, Finn: Bornholmske skove - som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten. XIII, 9-30* Hansen Niels Foght SE Foght Hansen, Niels Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1962, I, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1964, 1965, II, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1967, IV, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1969, V, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1971, 1972, 1973, 1974, X, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XI, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIV, Hansen,Olaf:BornholmsHistoriskeSamfund 1981, 1982, 1983.XVII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XVIII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIX, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1960, Vedtægter for»foreningen Bornholm«. I, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1964, II, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 196 7, 196 8, IV, Hansen, Olaf: Hans Peter Jensen. XVIII, 35-36* 13

14 Hansen, Werner: De polske gæstearbejdere på Bornholm. XVIII, 9-34* Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik (Erhvervshistorisk annonce) I, Heilesen, Henning: Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh. X, 85-96* Hellekiste på Krusegårds mark i Poulsker. Af Margrethe Watt. XII, 9-17* Hertz, Johs.: Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i Gamleborg, Øster-Marie og Maglegårds kapel. I, * Hjorth West, E. SE West, E. Hjorth. Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. Af C.J. Becker. VIII, 9-49* 150 år med amatorer i Rønne Theater. Danmarks fildsta teater i bruk. Af Ewy Palm-Andreasson. XI, * Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? Af Bent Bergsøe. V, * Iakob i Set. Ibs kirke. En nyopdaget bornholmsk runeindskrift. Af Niels Aarup.IV, * Introduktion til Bornholms Værns historie. Af CarlHenning.Kibsgaard. IV, 9. Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm I, Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm II, Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm IV, Jensen, Aksel: Vognhjulets fremstilling, materialet ug Jet anvenjte værktøj. V, * Jensen, Hans Peter: Granit-industriens udvikling paa Bornholm. XVIII, 37-48* Jensen, Ole Klindt SE Klindt Jensen, Ole En jernboplads ved Nymølle i Neksø. Af Svend Nielsen. VIII, 51-84* Jespersen, Anders: Slusegårdens mølle og ørredhus. I, 9-18* Jørgensen, Lars: To stykker byzantisk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen. XVII, 85-94* Jørgensen, Lise Bender SE Bender Jørgensen, Lise Kalkmalerierne i Povls Kirke. Af Robert Smalley. V, 9-18* Kallmoes, Poul: Falskmøntersagen på Bornholm II, Kibsgaard, Carl Henning: Introduktion til Bornholms Værns historie. IV, 9. Kibsgaard, Carl Henning: Lektor Th. Lind.IV, * Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen Af;Ebbe Gert Rasmussen. VI, 9-162* Kjøllergårdsskiftet. Af L. Skovgaard. VII, Klindt, J.: Gaven til Frederik III. IV, Klindt, J. og Helmer Kofod: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø V, * 14

15 l{lindt-jensen, J.: Ransakningen af 17. maj I, 43-68* Klindt Jensen, Ole: Nye undersøgelser af Bornholms bronzealder og jernalder. I, Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle. Af Knud Rosenlund. VIII, Knudsen, Ann Vibeke og Elinor Christoffersen: Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. XVIII, * Knudsen, Ann Vibeke: Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejder XVIII, * Knutsgillen och av St. Knud påverkade sockengillen på Bornholm. Af Curt \Vallin.VII, * Kofod, Helmer: Guldmageren på Hammershus. I, * Kofod, Helmer og J. Klindt: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø V, * Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. Af Elinor Christoffersen og Ann Vibeke Knudsen. XVIII, * Krogh, Leila: Bornholmerskolen. Isakson og \Veie på Bornholm. IV, * Kruse, Wilhelm: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til XIX, * Lars Hansen, den første bornholmermaler. Af Erik Strøby. XIV, * Larsen, H.C.: Om \Vilhelm Kruse. XIX, 9. Lektor Th. Lind. Af Carl Henning Kibsgaard. IV, * Lindahl, Fritze: Om tre forgyldte sølvpokaler. II, 49-64* Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen. I, Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen. II, Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen, IV, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. V, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. VII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. X, Litteratur om Bornholm Udarbejdet af Bornholms Centralbibliotek. XIII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XVII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. Udarbejdet af Sigrid Eliasen. XVIII,

16 Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. Udarbejdet af Sigrid Eliasen. XIX, Love. Bornholms Historiske Samfund (1969). IV, Love. Bornholms Historiske Samfund (1979). XIII, 172. Lybækkerne på Bornholm. Af M.K. Zahrtmann. XIX, * Lyngby, Johannes: Dams Hotels historie. V, * Løvind Andersen, Erik: Bornholms Baptistmenighed i 1920'erne. X, * Madsen, Arne: Brydning på Bornholm. XVII, 59-83* Madsen, Arne: Negerskulptur på Bornholms Museum. V, * Madsen, Per Kristian og Jette Arneborg Pedersen: Bornholmske kakkelfund. XII, 27-58* Maleren Henrich Johan Møhlen ( ). Af V. Ravnsholt RasmusseP. XVII, * Marinearkæologisk fund ved Bornholm. Ved»GOPLERNE«. V, Medlemsfortegnelse Bornholms Historiske Samfund. IV, Medlemstilgang Bornholms Historiske Samfund. V, 190. Michael Andersen & Søn AIS. (Erhvervshistorisk annonce) I, 128* Michelsen, Hans: Register til Bornholm (Bind III). VI, Michelsen, Hans: Register til Dette gavebrev. (Bind XV-XVI)..X.'V-XVI, Michelsen, Hans: Register til Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien (Bind IX). IX, Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne. II, 9-48* Negerskulptur på Bornholms Museum. Af Arne Madsen. V, * Nielsen, Dagmar: Breve fra tusmørket. Dagbog af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev. XI, 33-86* Nielsen, Helge: Foreningen Svanekes Venner. I, Nielsen, Helge: Foreningen Svanekes Venner. II, Nielsen, Svend: En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn. XI, * Nielsen, Svend: En jernalderboplads ved Nymølle i Neksø. VIII, 51-84* Nielsen, Svend: Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm. VIII, 79-84* Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i Gamleborg, Øster-Marie og Maglegårdskapel. Af Johs. Hertz. I, * Norrie, J.W.G.: Bornholms Værns historie. IV, 11-86* Nye undersøgelser af Bornholms bonzealder. Af Ole Klindt Jensen. I, Nykirkes restaurering. Af K.P. Bendtsen. I, * Nyt fra Bornholms Museum. Ved Henrik Vensild. VII, 59-73* 16

17 Nyt fra Bornholms Museum Ved Henrik Vensild. VIII, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. X, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. XI, * Nyt fra Bornholms Museum AfHenrik Vensild. XII, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. XIII, * Nyt fra Bornholms Museum AfHenrik Vensild. XIV, * Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm. Af Svend Nielsen. VIII, 79-84* Oblatæskerne i Neksø og Ibsker. Af Svend Fritz. XIII, 81-89* Olsen, Birgitte Wistoft SE Wistoft Olsen, Birgitte. Om tre forgyldte sølvpokaler. Af Fritze Lindahl. II, * Om Wilhelm Kruse. Af H.C. Larsen. XIX, 9. Oversætterens anmærkninger (til W. Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til 1576). Af Erik Strøby. XIX, Palm-Andreasson, Ewy: 150 år med amatorer i Rønne Theater, Danmarks fildsta teater i bruk. XI, * Pedersen, Jette Arneborg SE Arneborg Pedersen, Jette Pedersen, Kjeld: Thor V ang. XVIII, * Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejder. Af Ann Vibeke Knudsen. XVIII, * De polske gæstearbejdere på Bornholm. Af Werner Hansen. XVIII, 9-34 * Poul Hansen Anchers herkomst. Af E.F.S. Skovgaard. XVII, * Ransakningen af 17. maj Af J. Klindt Jensen. I, Rasmussen, Ebbe Gert. Bornholm Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen. III, 9-182* Rasmussen, Ebbe Gert: Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket XV-XVI, 5-330* Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole i vinteren Et metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolehevægelse. X, * Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. XII, * Rasmussen, Ebbe Gert: Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne. XIV, 9-42* Rasmussen, Ebbe Gert: Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen VI, 9-162* 17

18 Rasmussen, Ebbe Gert: P.G. Vejde: Ett smålandskt soldatode. Esbjorn Perssans aventyr på Bornholm Reprotryk med indledning og efterskrift. XIII, * Rasmussen, Ebbe Gert: Rønne i det 1 7. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid. V, 35-55* Rasmussen, Ebbe Gert: Simblegård i året Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid. VII, 9-40*, Rasmussen, Ulla Fraes SE Fraes Rasmussen, Ulla Rasmussen, V. Ravnshalt SE Ravnsbolt Rasmussen, V. Ravnsbolt Rasmussen, V.: Maleren Johan Møhlen ( ) XVII, * Register til Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm (Bind III) VI, Register til L. Skovgaard: Kjøllergårdsskiftet. (Bind VII,75-233) VII, Register til Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien. (Bind IX) IX, Register tilbodil Tornehave: Bornholmske pottemagere. (Bind XII, *) XII, Register til Bodil Tornehave: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. (Bind XIV, *) XIV, 128. Register til Ebbe Gert Rasmussen: Dette gavebrev. (Bind XV-XVI) XV-XVI, Register til Wilh. Kruse: Bornholm som Ly bæks lensbesiddelse 1525 til (Bind XIX,17-180*) XIX, Rentekammeret og dets kommisioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden Af Poul Erik Strømø. VIII, Rosenlund, Knud: Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle. VIII, RovmordetiBådstad AfVilh. Svendsen. X, Rønne i det 1 7. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid. Af Ebbe Gert Rasmussen. V, 35-55* Rønne i juni Brev til fru Arboe. Af Johannes Thoms. V, 85-98* Rønne-potternes kontrakt. Af Hansaage Bøggild. II, * Simlegård i året Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid. Af Ebbe Gert Rasmussen. VII, 9-40* Skovgaard, E.F.S.: Poul Hansen Anchers herkomst. XVII, * Skovgaard, L.: Kjøllergårdsskiftet. VII, Det skrøbelige forlig. Af Hansaage Bøggild. XIII, * Skaarup, H.E.: Den bornholmske milice's indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden XIII, * Skaarup, H.E.: En dansk/norsk officers karriere fra 1674 til Fæst- 18

19 ningsbygger og artillerist, Kastellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter Jacob Wilster. XVII, 33-57* Slusegårdens mølle og ørredhus. Af Anders Jespersen. I, 9-18* Smalley, Robert: Kalkmalerierne i Povls kirke. V, 9-18* Et smålandskt soldatode. Esbjorn Perssons aventyr på Bornholm Af P. G. Vejde. Reprotryk og efterskrift ved Ebbe Gert Rasmussen. XIII, 43-64* Stenalderbopladsen på Lilleborg. Af Karsten Davidsen. XI, 9-22* Strøby,.Erik: Fortegnelse over de i afhandlingen nævnte personer. XIX, Strøby, Erik: Lars Hansen, den første bornholmermaler. XIV, * Srøby, Erik: Oversætterens anmærkninger (til W. Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse til ) XIX, Strømø, Poul Erik: Rentekammeret og dets kommissioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden VIII, Svanekebørn på Københavnsrejse i året Af Bent Bergsøe. XII, * Svendsen, V.: Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke. N, Svendsen, V.: Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og V, 19-34* Svendsen, Vilh.: Rovmordet i Bådstad X, Den svenske indv an<l1 iug til Bornholm. Af Rid1aru Willerslev. A.'VII, 9-31 '~ Søholm A/S (Erhvervshistorisk annonce) I, 130. Tanker omkring en kunstsamling. Af Helge Ernst. X, * Thoms, Johannes: Byforeningen for Rønne. I, Thoms, Johannes: Byforeningen for Rønne VIII, * Thoms, Johannes: Gammelt sølv. Bornholms Museums sølvsamling. I, 69-96* Thoms, Johannes: Gammelt sølv. En bornholmsk lødighedsstempling. II, * Thoms, Johannes: Rønne i juni Brev til fruarboe. V, 85-98* Thor Vang. AfKjekl Peciersen. XVIII, * To kort over Bornholm fra 1650'erne. Af B. Westerbeek Dahl. XVII, * To stykker byzantinsk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen. Af Lars Jørgensen. XVII, 85-94* Tornehave, Bodil: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. XIV, * Tornehave, Bodil: Bornholmske kvinders husflid. XVIII, * Tornehave, Bodil: Bornholmske pottemagere. XII, * (Side : Biografier over alle fast bosatte pottemagere i perioden ). 19

20 Tomehave, Bodil: Da bornholmeruret blev til. XIII, 65-80* Tomehave, Bodil: Fajancefabrikken i Storegade. X, 9-83* Wallin, Curt: Knutsgillen och av St. Knud påverkade sockengillen på Bornholm. VII, * Watt, Margrethe: Hellekiste på Krusegårds mark i Poulsker. XII, 9-17* Vejde, P.G.: Ett smålandskt soldatode. Esbjorn Perssons aventyr på Bornholm Reprotryk og efterskrift ved Ebbe Gert Rasmussen. XIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum. VII, 59-73* Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum VIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum X, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XI, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XIV, * West, E. Hjorth: Frigård og Frilys historie gennem 400 år. II, * Westerbeek Dahl, B. SE Dahl, B. Westerbeek. Willerslev, Richard: Den svenske indvandring til Bornholm. XVII, 9-31 * Wistoft Olsen, Birgitte: En antik ansigtsperle på Bornholms Museum. VII, 41-53* Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte værktøj. Af Aksel Jensen. V, * Zahrtmann, M.K.: Lybækkeme på Bornholm. XIX, * Aarup, Niels: Iakob i Set. Ibs kirke. En nyopdaget bornholmsk runeindskrift. IV, * 20

21 A A. Selvo og Co. (Ingeniørfirma, København. Dæknavn for International Sømands- og Havnearbejderforbund) XVIII, 152, 153. A.I.R. (Idrætsklub, Roskilde) XVII, 80. Aachens Pensionat, Gudhjem. SE Gudhjem. Aachens Pensionat. Abessinien (o. 1935) XVIII, Abildgaard, Bent (Menighedsforstander, Baptisterne, ) X, 151. Abildgaard, Peter Christian ( Professor) X, 9. Abitz, Erik Andreas ( Amtsfuldmægtig, Rønne) IX, 11, 26, 34, 37, 48, 94,186,217,218,229,239. Abo, Thøger ( Generaladjudan,t, grosserer, kulværksejer, Sorthat) X, 50, 56 60, 64, 65, 66, XII, 168. Abrahamsen, Niels (o Elisegård, 31 sg og 13 vg V estermarie sogn) VII, 227. Abroe, Johan Lorentzen ( o Købmand/farver, Rønne) VII, 160, 216. XVIII, 110. Abroe, Margrethe Cathrine ( o g Hans Predbjørn, købmand, Rønne) XVIII, 110. Abroe Predbjørn, Lorentz SE Predbjørn, Lorentz Abroe. Absalons borg (København) XIX, 78* Acedalius, Gottfried (o T. Livsmedicus) XV-XVI, 262. Achelis, T.0. (o forf.) XVII, 145. Acherby SE Aakirkeby. Actus ( Teaterforening) XI, 177. Adelgade (København) II, 85. Adelgaden, Rønne. SE Rønne. Adelgaden.»Admiral Scheer«(o Skib) IX, 74, 161. Adriansen von Mollengraf, Jacob SE Mollengraf, Jakob Adriansen. Adzersen, Hans o Bonde, Bodilsker. XIX, 128. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem SE Gudhjem. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Afholdforeningen for Rø og Gudhjem. SE Rø. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Afholdshotellet, Gudhjem. SE Gudhjem. Afholdshotellet. Afrika V, »Agamos«(o Skib) IX, 202. Agerbech, Anders (Andreas) Nielsen ( Læge. Sp Poulsker, Klemensker og Christiansø) VII, 88, 216. X, 88. XVII, 103. Agerbæk, Kirsten ( o Mag. art. Rønne) XIV, 193. Agersted, Gustav Andreas ( Løjtnant) IX, 97, 98, 99. Aggerholm, Ejnar (o Bokser) XVII, 61. Aggersborg (o. 8. årh. tesserae) XVII, 90, 92* Agregård (20. sg. Nyker) VII, 219. XII, 35, 37, XVIII, 74, 75. Ahl( s )dorf, Johan Peter SE Alsdorf, Johan Peter. Ahlefeldt, von (o T kaptajn) X, 103. Ahlefeldt-Laurvig, Frantz Vilhelm Ferdinand greve ( Højesteretsdommer. V, 24. Ahlstrand (o Købmand, Rønne) XI, 153.»Ajax«(o. 1942, galease) IX, 68. AK (sølvsmed) SE Creuzberg, Andreas. Aker kirke (Oslo) XVII, 54. Akershus Fæstning (Oslo) XVII, 34, 35, 37, 45, 49, 50, 51.»Aktstykker til Bornholms Historie

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

S l æ g te n M a d v i g

S l æ g te n M a d v i g S l æ g te n M a d v i g K. Thorsen. 1935 Afskrevet 1979 efter Originalen på Bornholms Museum E. K. Slægten M a d v i g s Hjemsted er Fiskerlejet Madvig (Matvik) ved Trensum By, Hellerød Sogn, Bregne Herred,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. Nr. 1 Side 1. 1835. 14. Maj. Peder Nielsen Møller, slagter og borger, Nexø. Nr. 2. Side 1. 1835. 21. Maj. Cathrine Kirstine

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt

K.M.C. Side 1 Bendt Olsen og slægt K.M.C. Side 1 Smed Bendt Olsen Født ca. 1781. (K: Kirkebogen s.53 død). Død mandag den 4. februar 1822 i Olsker. (K: Kirkebogen s.53). Blev ca. 41 år. Begravet lørdag den 9. februar 1822 fra Olsker kirke,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

A N E T A V L E F O R T O V E M U N K E B O. Forældre

A N E T A V L E F O R T O V E M U N K E B O. Forældre 1. TOVE MUNKEBO, også kendt som TOVE BJØRN, (detaljer udeladt). Hun blev gift med EDMUND BJØRN, født 18 Dec 1919 i Maribo, døbt 22 Feb 1920 i Maribo domkirke, stilling stenhuggermester, Fakse, død 12 Dec

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret

A10 B1 C3 A10 B1 C3. G1. Emil Müller Ralsted, f. 16/ STANGEGAARDS-GRENEN ændret A10 B1 C3 HJALMAR CHRISTIAN MUNCH, f. 28/8 1887, d. 15/10 1972, gdr., Stavns- st., g. 10/10 1913 SIGRID gård, Poulsker, fra 1949 villa Aftenhvile, Pedersker KATHRINE SONNE (datter af gdr. Hans Anker S.,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812. Nr. 1 Side 7... Niels Giversen Margrethe Niels Løsebech. Laugv: Knud Hansen. Nr. 2. Side 7b. 1787. 19. Marts. Peder Johan Hammer,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 8. 16. april 1830 9. februar 1839. Nr. 1. Side 1. 1830. 16. April. Anne Margrethe Svendsdatter, enke, Rønne. Afg. Morten Nielsen, sadelmager. Nr. 2. Side 1.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior

PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER. Ungdom/Senior 2013 i badminton. Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior PROGRAM FOR BORNHOLMSMESTERSKABER Ungdom/Senior 2013 i badminton Individuelt BM Ungdom/Senior 2013 U11, U13, U15, U17 og Senior Søndag den 1. december 2013 Individuelle Bornholmsmesterskaber for ungdom/senior

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug. Karen Cathrine?, Christiansø. Michel Pedersen Koefoed,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~"' - ~ufen. ... " )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ ". ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,."',. I,.. '.. ";...

_, fcimiav!e ovc:r. ,,,_,_.!~f~' - ~ufen. ...  )r:. }t: :, : -.. ~.. ~ . ~ .,,. _ ... -~~-:. ''... ' ' ~,,.j.. ' ,.',. I,.. '.. ;... .. \. ~.. ~ _, fcimiav!e ovc:r.,,,_,_.!~f~"' - ~ufen......~ -~~-:.,."',. I,.. ' " : -.. ''..... ~,,.j.. '... " )r:. " ". ~... ', '.. ";... ' ',: o# I ~- '..-;_ ' '' 'f " ' ' }t: :,.,,. _ S t a m t a v

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. Nr. 1 Side 5b. 1805. 4. Sep. Elisabeth Funch, Rønne. Hans Ipsen. 1 søn. A: Niels Hansen Funch, f. 1779, fravær. Værge: Poul Pedersen,

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København.

1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. 1. Aksel Horn, * 15-09-1927 på Rigshospitalet, København, stilling: Tegner, Restauratør, 10-09-2001 på Rigshospitalet, København. Han blev gift med (1) Lisbet Hertz Aagesen, * 02-02-1932 i Saltværksvej

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere