BORNHOLMSKE SAMLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK

4 Indhold Forord... 5 Oversigt over redaktører Oversigt over foreningens formænd Indholdsfortegnelse Register Forside: Aakirkes våbenhus: Konsol, der holder tympanon. Foto: Bornholms Museum efter ide af Hans Michelsen.

5 Forord Bornholmske Samlingers I. række blev afsluttet med et registerbind, udarbejdet af Emil Kofoed. Dette fortjenstfulde arbejde har nu i mange år lettet brugen af Bornholmske Samlinger. Nærværende register omfatter så Samlingernes II. række, og det er stort set udarbejdet efter de samme retningslinier som det første. Således kan de to bruges sammen. Eneste iøjnefaldende forskel er, at registret til II. række opstiller personer og emner i et stort system. Ordning 1. Oversigt over indholdet, dvs. register over artiklerne ordnet efter forfatterne og artiklernes titler. 2. Register til Bornholmske Samlingers II. række. Registret indeholder alle navne i artiklerne. Såvidt det har været muligt, er alle navnene verificeret, og der er tilføjet årstal, stilling m.v.autoriserede navneformer er anvendt, hvor det har været muligt. Verifikationen er ofte sket i kilder uden for artiklen, for eksempel: Register til Jul paa Bornholm, Register til Bornholmske Samlingers I. række, leksika, telefonbøger, stamtavler, nekrologer og den righoldige lokalhistoriske litteratur, som er blevet benyttet flittigt. Registret indeholder desuden emner. Også her er det forsøgt at sætte årstal på emner, begivenheder m.v. Opstilling Registret er opstillet i et stort alfabet, dvs. at navne og emner står blandet mellem hinanden. Dette sikrer, at man kun skal slå op et sted. Under mange stednavne er det forsøgt at samle de dertil hørende institutioner, begreber m.v., således at det er muligt ved et enkelt opslag, fx på Nexø at se, hvad der har været skrevet om Nexø i Bornholmske Samlinger. Dette opnås ved at lave en alfabetisk underdeling. Det erikke helt konsekvent ge~emført, bl.a. fordi mængden af oplysninger om alle stednavne ikke er lige stor, men for byernes vedkommende er dette gennem.ført. Ordning under personer: Under hver person ordnes oplysningerne på følgende måde: Navn, fødselsår ( evt dåb) og dødsår, stilling og evt. bopæl. For kvindernes vedkommende oplyses om ægtefælles navn. Evt. embedsperiode. Herefter følger henvisningerne til artiklerne. 5

6 Arstal benyttes på 5 måder: betyder, at fødsels- og dødsår er kendte. 2. o betyder, at fødselstidspunkt er usikkert, men dødsår kendt. 3. d betyder døbt i 1812, men vedkommende kan så godt være født i o anvendes, hvor kun dette ene årstal er tilgængeligt (ofte lig med begivenhederne beskrevet i artiklen). 5. Sp Pedersker betyder, at funktionsperioden var Navne som Larssøn og Nielsdatter betragtes som efternavne, men hvor der er et prægnant efternavn sættes personerne hele tiden under dette. Der vil så altid være henvisning fra den ikke benyttede del af navnet. Larsen-Larsdatter Larssøn opstilles under et. Kun under Kofod er under hver person anført den rigtige stavemåde af navnet. Opstillingen er under navneformerne alfabetisk efter fornavn (fornavne) og derefter kronologisk. Stednavne Stecim1vnene norm;:iliseres efter Danmarks Stednavne, Bornholm. Moderne udenlandske stednavne efter Gyldendals Atlas og historiske stednavne efter Putzger: Historischer Weltatlas. Udeladelser: Normalt udelades oplysninger nævnt i noter og forord, dog medtages en del navnestof fra forord. Enkelte stednavne uden for Bornholm uden tilknytning til Bornholm er udeladt. Normalt udelades opslag på børn under 18 år. Forhold til andre registre: Dette register erstatter det tidligere udsendte foreløbige register for II. rækkes bind Endvidere er alle andre registre, der har været bragt som hjælp i enkelte artikler, inkorporeret i dette register. Det skulle altså ikke være nødvendigt at benytte disse, dog kan der være forskellige opfattelser af navneformer m.v. Der er i registret medtaget henvisninger til disse registre. Gårde: I Registret til Bornholmske Samlingers I. række var trykt en fortegnelse over gårdene og deres numre. Listen var udarbejdet af Olaf Hansen og den findes som særtryk. 6

7 Denne fortegnelse er benyttet i nærværende register, men er ikke genoptrykt. Den har været regnet som autoritativ for beskrivelse af gårde m.v. Hvor det af teksten ikkefremgår om det er Nørre eller Vestre Gård eller lokalisering ikke har været mulig udelades gårdnummeret. Fejl i artiklerne: Det har ikke været opgaven atfinde fejl i artiklerne, og der optrykkes ingenrettelsesliste. Oplagte fejl er umiddelbart rettet og i andre situationer er fx begge navneformer optaget i registret. Det er tilstræbt at benytte så få forkortelser som muligt, men hvis de er anvendt er de anvendt konsekvent: t død H Hollænder/hollandsk/ * illustration samt den dertil Holland A hørende tekst. Amerikaner/ amerikansk/ Amerika (USA) I N o. Italiener/italiensk/Italien Nordmand/norsk/Norge omkring/cirka d. døbt propr proprietærgård E F Englænder I engelsk/england Franskmand/fransk/ Frankrig R S sp Russer/russisk/Rusland Svensker/svensk/Sverige sognepræst g gift Spa Spanioler/spansk/Spanien gg gift 2. gang T Tysker/tysk/Tyskland ggg gift 3. gang gggg gift 4. gang Henvisningen: Der henvises altid til bind og sidetal: Bindtal anføres altid som romertal og sidehenvisning som arabertal. Sideoplysninger med anfører, at hovedbehandlingen af emnet sker her. Afslutning: Udarbejdelsen afregistret er sket mellem 1975 og Bestyrelsen for Bornholms Historiske Samfund takkes for godt samarbejde under udarbejdelsen. Roskilde, februar 1992 Hans Michelsen 7

8 Oversigt over redaktører Bind 1 (1964) - Bind 8 (1975) Carl H. Kibsgaard Bind 8 (1975) - Bind (1982) Ebbe Gert Rasmussen Bind 17 (1984) - Per Thule Hansen Oversigt over foreningens formænd (1964) Jørn Klindt, Rønne Olaf Hansen, Nexø 8

9 Indholdsfortegnelse: A. Espersen NS (Erhvervshistorisk annonce) I, 131 Andersen, Erik Løvind SE Løvind Andersen, Erik Andreasson, Ewy Palm SE Palm-Andreasson, Ewy En antik ansigtsperle på Bornholms Museum. Af Birgitte Wistoft Olsen. VII,41-53* Arneborg Pedersen, Jette og Per Kristian Madsen: Bornholmske kakkelfund. XII, 27-58* Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke. Af V. Svendsen. IV, Barfod, Jørgen H.: Et centrum i periferien. IX, 9-355* Becker, C.J.: Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. VIII, 9-49* Bender Jørgensen, Lise: Et fodbægeri særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. V,77-83* Bendtsen, K.P.: Nykirkes restaurering. I, * Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh. AfHenningHeilesen. X, 85-96* Bergsøe, Bent: Det dejlige vrag. XIII, * Bergsøe, Bent: Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? V, * Bergsøe, Bent: Svanekebørn på Københavnsrejse i året XII, * Bitterdram mod Skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø Af J. Klindt og Helmer Kofod. V, * Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder. Af Ulla Fraes Rasmussen. XII, 19-25* Bornholm Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen. Af Ebbe Gert Rasmussen. III, 9-182* Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til Af Wilhelm Kruse. XIX, * Bornholmerskolen, Isakson og Weie på Bornholm. Af Leila Krogh. IV, * Bornholms Baptistmenighed i l 920'erne. Af Erik Løvind Andersen. X, * Bornholms Centralbibliotek: Litteratur om Bornholm V, Litteratur om Bornholm VII, Litteratur om Bornholm X, Litteratur om Bornholm XIII,

10 - Litteratur om Bornholm XVII, Litteratur om Bornholm Ved Sigrid Eliasen. XVIII, Litteratur om Bornholm Ved Sigrid Eliasen. XIX, Bornholms dysser og jættestuer. Af Klaus Ebbesen. XVIII, * Bornholms første bønder. Af Klaus Ebbesen. VII, 55-58* Bornholms Historiske Samfund. Generalforsamling Af Olaf Hansen. I, Generalforsamling 1964, 1965, Af Olaf Hansen. II, Generalforsamling 1967, Af Olaf Hansen. N, Generalforsamling 1969, Af Olaf Hansen. V, Generalforsamling 1971, 1972, 1973, 1974, 1975.AfOlafHansenX, Generalforsamling Af Olaf Hansen. XI, Bornholms Historiske Samfund. Beretning Af Olaf Hansen. XII, Bornholms Historiske Samfund AfOlafHansen.XIII, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XIV, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XVII, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XVIII, Bornholms Historiske Samfund AfOlafHansen.XIX, Bornholms Historiske Samfund. Love. (1969). IV, Bornholms Historiske Samfund. Love. (1979). XIII, Bornholms Historiske Samfund. Medlemsfortegnelse (1969). IV, Bornholms Historiske Samfund. Medlemstilgang (1971 ). V, 190. Bornholms Konservesfabrik NS (Nexø)(Erhvervshistorisk annonce) II, 163. Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. Af Sigrid Eliasen. XN, *,XVII, * Bornholms Lokalhistoriske Arkiv Af Niels Foght Hansen. XVIII, Bornholms Lokalhistoriske Arkiv Af Niels Foght Hansen. XIX, Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne. Af Valdemar M. Mikkelsen. II, 9-48* Bornholms Værns Historie. Af J.W.G. Norrie. IV, 11-86* Bornholms exlibris. Af Knud F ougt. II, * De Bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. Af Bodil Tornehave. XIV, * 10

11 Bornholmske kakkelfund. Af Jette Arnebog Pedersen og Per Kristian Madsen. XII, 27-58* Bornholmske kvinders husflid. Af Bodil Tornehave. XVIII, * Den bornholmske milice's indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden Af H.E. Skaarup. XIII, * Bornholmske pottemagere. Af Bodil Tornehave. XII, * (side : Biografier over alle fast bosatte pottemagere i perioden ). Bornholmske skove - som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten. Af Finn Hansen. XIII, 9-30* Brandt, Fred.: Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. V, Breve fra tusmørket.dagbog af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev. Ved Dagmar Nielsen. XI, 33-86* En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn. Af Svend Nielsen. XI, * Brydning på Bornholm. Af Arne Madsen. XVII, 59-83* Byforeningen for Rønne. Af Johannes Thoms. I, Byforeningen for Rønne AfJohannes Thoms. VIII, * Bøggild, Hansaage: Rønne-potternes kontrakt. II, * Bøggild, Hansaage: Det skrøbelige forlig. XIII, * Et centrum i periferien. Af Jørgen H. Barfod. IX, 9-355* Christoffersen, Elinor og Ann Vibeke Knudsen: Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. X VIII, * Da bornholmeruret blev til. Af Bodil Tornehave. XIII, 65-80* Dahl, B. Westerbeek: To kort over Bornholm fra 1650erne. XVII, * Dams Hotels Historie. Af Johannes Lyngby. V, * Dansk Damman Asfalt AIS. (Erhvervshistorisk annonce) I, 133* Endansk./11u1sk. uffke1ska11ie1efra 1674 til 1725.Fæstningsbygger og artillerist, Kastellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter Jacob Wilster. Af H.E. Skaarup. XVII, 33-57* Davidsen, Karsten: Stenalderbopladsen på Lilleborg. XI, 9-22* Det dejlige vrag. Af Bent Bergsøe. XIII, * Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket Af Ebbe Gert Rasmussen. XV-XVI, 5-330* Ebbesen, Klaus: Bornholms dysser og jættestuer. XVIII, * Ebbesen, Klaus: Bornholms første bønder. VII, 55-58* Ejnar Jensen & Søn. Bornholms Mejerimaskinforretning. (Erhvervshistorisk annonce) I, 129* Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et metodisk bi- 11

12 drag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. Af Ebbe Gert Rasmussen. X, * Elever på BornholmsFolkehøjskole i året Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. Af Ebbe Gert Rasmussen. XII, * Eliasen, Sigrid: Bornholms Lokalhistorisk Arkiv. XIV, * Eliasen, Sigrid: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XVII, * Eliasen, Sigrid: Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XVIII, Eliasen, Sigrid: Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XIX, Erhvervshistoriske annoncer I, 127, 128*,129*, 130, 131, 132, 133*II, 163. Ernst, Helge: Tanker omkring en kunstsamling. X, * Fajancefabrikken i Storegade. Af Bodil Tornehave. X, 9-83* Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og AfV. Svendsen. V, 19-34* Falskmøntersagen på Bornholm Af Poul Kallmoes. II, Et fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. Af Lise Bender Jørgensen. V, 77-83* Foghl Hansen, Niels: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XVIII, Foghl Hansen, Niels: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XIV, De Forenede Granitbrud (Erhvervshistorisk annonce) I, 127. Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1960, Vedtægter for Foreningen Bornholm. Af Olaf Hansen. I, Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1964, Af Olaf Hansen. II, Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1967, 1968, Af Olaf Hansen IV, F meningen Svanekes Venner. Af Helge Nielsen. I, F meningen Svanekes Venner. Af Helge Nielsen. II, Fortegnelse over de i afhandlingen nævnte personer. Af Erik Strøby. XIX, Fougt, Knud: Bornholmske exlibris. II, * Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. Af Fred. Brandt. V, Fraes Rasmussen, Ulla: Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder. XII, 19-25* Frigård og Frilys historie gennem 400 år. Af E. Hjorth West. II, * 12

13 Fritz, Sven: Oblatæskerne i Nexø og Ibsker. XIII, 81-89* Gammelt sølv. Bornholms Museums sølvsamling. Af Johannes Thoms. I, 69-96* Gammelt sølv. En bornholmsk lødighedsstempling. Af Johannes Thoms. II, * Gaven til Frederik III. Af J. Klindt. IV, »GOPLERNE«: Marinearkæologisk fund ved Bornholm. V, Granit-industriens udvikling på Bornholm. Af Hans Peter Jensen. XVIII, * Guldmageren på Hammershus. Af Helmer Kofod. I, *. Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne. Af Ebbe Gert Rasmussen. XIV, 9-42* Hans Peter Jensen. Af Olaf Hansen. XVIII, 35-36*. Hansen, Finn: Bornholmske skove - som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten. XIII, 9-30* Hansen Niels Foght SE Foght Hansen, Niels Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1962, I, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1964, 1965, II, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1967, IV, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1969, V, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1971, 1972, 1973, 1974, X, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XI, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIV, Hansen,Olaf:BornholmsHistoriskeSamfund 1981, 1982, 1983.XVII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XVIII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIX, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1960, Vedtægter for»foreningen Bornholm«. I, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1964, II, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 196 7, 196 8, IV, Hansen, Olaf: Hans Peter Jensen. XVIII, 35-36* 13

14 Hansen, Werner: De polske gæstearbejdere på Bornholm. XVIII, 9-34* Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik (Erhvervshistorisk annonce) I, Heilesen, Henning: Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh. X, 85-96* Hellekiste på Krusegårds mark i Poulsker. Af Margrethe Watt. XII, 9-17* Hertz, Johs.: Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i Gamleborg, Øster-Marie og Maglegårds kapel. I, * Hjorth West, E. SE West, E. Hjorth. Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. Af C.J. Becker. VIII, 9-49* 150 år med amatorer i Rønne Theater. Danmarks fildsta teater i bruk. Af Ewy Palm-Andreasson. XI, * Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? Af Bent Bergsøe. V, * Iakob i Set. Ibs kirke. En nyopdaget bornholmsk runeindskrift. Af Niels Aarup.IV, * Introduktion til Bornholms Værns historie. Af CarlHenning.Kibsgaard. IV, 9. Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm I, Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm II, Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm IV, Jensen, Aksel: Vognhjulets fremstilling, materialet ug Jet anvenjte værktøj. V, * Jensen, Hans Peter: Granit-industriens udvikling paa Bornholm. XVIII, 37-48* Jensen, Ole Klindt SE Klindt Jensen, Ole En jernboplads ved Nymølle i Neksø. Af Svend Nielsen. VIII, 51-84* Jespersen, Anders: Slusegårdens mølle og ørredhus. I, 9-18* Jørgensen, Lars: To stykker byzantisk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen. XVII, 85-94* Jørgensen, Lise Bender SE Bender Jørgensen, Lise Kalkmalerierne i Povls Kirke. Af Robert Smalley. V, 9-18* Kallmoes, Poul: Falskmøntersagen på Bornholm II, Kibsgaard, Carl Henning: Introduktion til Bornholms Værns historie. IV, 9. Kibsgaard, Carl Henning: Lektor Th. Lind.IV, * Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen Af;Ebbe Gert Rasmussen. VI, 9-162* Kjøllergårdsskiftet. Af L. Skovgaard. VII, Klindt, J.: Gaven til Frederik III. IV, Klindt, J. og Helmer Kofod: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø V, * 14

15 l{lindt-jensen, J.: Ransakningen af 17. maj I, 43-68* Klindt Jensen, Ole: Nye undersøgelser af Bornholms bronzealder og jernalder. I, Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle. Af Knud Rosenlund. VIII, Knudsen, Ann Vibeke og Elinor Christoffersen: Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. XVIII, * Knudsen, Ann Vibeke: Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejder XVIII, * Knutsgillen och av St. Knud påverkade sockengillen på Bornholm. Af Curt \Vallin.VII, * Kofod, Helmer: Guldmageren på Hammershus. I, * Kofod, Helmer og J. Klindt: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø V, * Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. Af Elinor Christoffersen og Ann Vibeke Knudsen. XVIII, * Krogh, Leila: Bornholmerskolen. Isakson og \Veie på Bornholm. IV, * Kruse, Wilhelm: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til XIX, * Lars Hansen, den første bornholmermaler. Af Erik Strøby. XIV, * Larsen, H.C.: Om \Vilhelm Kruse. XIX, 9. Lektor Th. Lind. Af Carl Henning Kibsgaard. IV, * Lindahl, Fritze: Om tre forgyldte sølvpokaler. II, 49-64* Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen. I, Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen. II, Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen, IV, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. V, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. VII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. X, Litteratur om Bornholm Udarbejdet af Bornholms Centralbibliotek. XIII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XVII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. Udarbejdet af Sigrid Eliasen. XVIII,

16 Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. Udarbejdet af Sigrid Eliasen. XIX, Love. Bornholms Historiske Samfund (1969). IV, Love. Bornholms Historiske Samfund (1979). XIII, 172. Lybækkerne på Bornholm. Af M.K. Zahrtmann. XIX, * Lyngby, Johannes: Dams Hotels historie. V, * Løvind Andersen, Erik: Bornholms Baptistmenighed i 1920'erne. X, * Madsen, Arne: Brydning på Bornholm. XVII, 59-83* Madsen, Arne: Negerskulptur på Bornholms Museum. V, * Madsen, Per Kristian og Jette Arneborg Pedersen: Bornholmske kakkelfund. XII, 27-58* Maleren Henrich Johan Møhlen ( ). Af V. Ravnsholt RasmusseP. XVII, * Marinearkæologisk fund ved Bornholm. Ved»GOPLERNE«. V, Medlemsfortegnelse Bornholms Historiske Samfund. IV, Medlemstilgang Bornholms Historiske Samfund. V, 190. Michael Andersen & Søn AIS. (Erhvervshistorisk annonce) I, 128* Michelsen, Hans: Register til Bornholm (Bind III). VI, Michelsen, Hans: Register til Dette gavebrev. (Bind XV-XVI)..X.'V-XVI, Michelsen, Hans: Register til Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien (Bind IX). IX, Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne. II, 9-48* Negerskulptur på Bornholms Museum. Af Arne Madsen. V, * Nielsen, Dagmar: Breve fra tusmørket. Dagbog af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev. XI, 33-86* Nielsen, Helge: Foreningen Svanekes Venner. I, Nielsen, Helge: Foreningen Svanekes Venner. II, Nielsen, Svend: En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn. XI, * Nielsen, Svend: En jernalderboplads ved Nymølle i Neksø. VIII, 51-84* Nielsen, Svend: Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm. VIII, 79-84* Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i Gamleborg, Øster-Marie og Maglegårdskapel. Af Johs. Hertz. I, * Norrie, J.W.G.: Bornholms Værns historie. IV, 11-86* Nye undersøgelser af Bornholms bonzealder. Af Ole Klindt Jensen. I, Nykirkes restaurering. Af K.P. Bendtsen. I, * Nyt fra Bornholms Museum. Ved Henrik Vensild. VII, 59-73* 16

17 Nyt fra Bornholms Museum Ved Henrik Vensild. VIII, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. X, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. XI, * Nyt fra Bornholms Museum AfHenrik Vensild. XII, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. XIII, * Nyt fra Bornholms Museum AfHenrik Vensild. XIV, * Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm. Af Svend Nielsen. VIII, 79-84* Oblatæskerne i Neksø og Ibsker. Af Svend Fritz. XIII, 81-89* Olsen, Birgitte Wistoft SE Wistoft Olsen, Birgitte. Om tre forgyldte sølvpokaler. Af Fritze Lindahl. II, * Om Wilhelm Kruse. Af H.C. Larsen. XIX, 9. Oversætterens anmærkninger (til W. Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til 1576). Af Erik Strøby. XIX, Palm-Andreasson, Ewy: 150 år med amatorer i Rønne Theater, Danmarks fildsta teater i bruk. XI, * Pedersen, Jette Arneborg SE Arneborg Pedersen, Jette Pedersen, Kjeld: Thor V ang. XVIII, * Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejder. Af Ann Vibeke Knudsen. XVIII, * De polske gæstearbejdere på Bornholm. Af Werner Hansen. XVIII, 9-34 * Poul Hansen Anchers herkomst. Af E.F.S. Skovgaard. XVII, * Ransakningen af 17. maj Af J. Klindt Jensen. I, Rasmussen, Ebbe Gert. Bornholm Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen. III, 9-182* Rasmussen, Ebbe Gert: Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket XV-XVI, 5-330* Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole i vinteren Et metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolehevægelse. X, * Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. XII, * Rasmussen, Ebbe Gert: Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne. XIV, 9-42* Rasmussen, Ebbe Gert: Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen VI, 9-162* 17

18 Rasmussen, Ebbe Gert: P.G. Vejde: Ett smålandskt soldatode. Esbjorn Perssans aventyr på Bornholm Reprotryk med indledning og efterskrift. XIII, * Rasmussen, Ebbe Gert: Rønne i det 1 7. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid. V, 35-55* Rasmussen, Ebbe Gert: Simblegård i året Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid. VII, 9-40*, Rasmussen, Ulla Fraes SE Fraes Rasmussen, Ulla Rasmussen, V. Ravnshalt SE Ravnsbolt Rasmussen, V. Ravnsbolt Rasmussen, V.: Maleren Johan Møhlen ( ) XVII, * Register til Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm (Bind III) VI, Register til L. Skovgaard: Kjøllergårdsskiftet. (Bind VII,75-233) VII, Register til Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien. (Bind IX) IX, Register tilbodil Tornehave: Bornholmske pottemagere. (Bind XII, *) XII, Register til Bodil Tornehave: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. (Bind XIV, *) XIV, 128. Register til Ebbe Gert Rasmussen: Dette gavebrev. (Bind XV-XVI) XV-XVI, Register til Wilh. Kruse: Bornholm som Ly bæks lensbesiddelse 1525 til (Bind XIX,17-180*) XIX, Rentekammeret og dets kommisioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden Af Poul Erik Strømø. VIII, Rosenlund, Knud: Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle. VIII, RovmordetiBådstad AfVilh. Svendsen. X, Rønne i det 1 7. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid. Af Ebbe Gert Rasmussen. V, 35-55* Rønne i juni Brev til fru Arboe. Af Johannes Thoms. V, 85-98* Rønne-potternes kontrakt. Af Hansaage Bøggild. II, * Simlegård i året Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid. Af Ebbe Gert Rasmussen. VII, 9-40* Skovgaard, E.F.S.: Poul Hansen Anchers herkomst. XVII, * Skovgaard, L.: Kjøllergårdsskiftet. VII, Det skrøbelige forlig. Af Hansaage Bøggild. XIII, * Skaarup, H.E.: Den bornholmske milice's indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden XIII, * Skaarup, H.E.: En dansk/norsk officers karriere fra 1674 til Fæst- 18

19 ningsbygger og artillerist, Kastellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter Jacob Wilster. XVII, 33-57* Slusegårdens mølle og ørredhus. Af Anders Jespersen. I, 9-18* Smalley, Robert: Kalkmalerierne i Povls kirke. V, 9-18* Et smålandskt soldatode. Esbjorn Perssons aventyr på Bornholm Af P. G. Vejde. Reprotryk og efterskrift ved Ebbe Gert Rasmussen. XIII, 43-64* Stenalderbopladsen på Lilleborg. Af Karsten Davidsen. XI, 9-22* Strøby,.Erik: Fortegnelse over de i afhandlingen nævnte personer. XIX, Strøby, Erik: Lars Hansen, den første bornholmermaler. XIV, * Srøby, Erik: Oversætterens anmærkninger (til W. Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse til ) XIX, Strømø, Poul Erik: Rentekammeret og dets kommissioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden VIII, Svanekebørn på Københavnsrejse i året Af Bent Bergsøe. XII, * Svendsen, V.: Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke. N, Svendsen, V.: Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og V, 19-34* Svendsen, Vilh.: Rovmordet i Bådstad X, Den svenske indv an<l1 iug til Bornholm. Af Rid1aru Willerslev. A.'VII, 9-31 '~ Søholm A/S (Erhvervshistorisk annonce) I, 130. Tanker omkring en kunstsamling. Af Helge Ernst. X, * Thoms, Johannes: Byforeningen for Rønne. I, Thoms, Johannes: Byforeningen for Rønne VIII, * Thoms, Johannes: Gammelt sølv. Bornholms Museums sølvsamling. I, 69-96* Thoms, Johannes: Gammelt sølv. En bornholmsk lødighedsstempling. II, * Thoms, Johannes: Rønne i juni Brev til fruarboe. V, 85-98* Thor Vang. AfKjekl Peciersen. XVIII, * To kort over Bornholm fra 1650'erne. Af B. Westerbeek Dahl. XVII, * To stykker byzantinsk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen. Af Lars Jørgensen. XVII, 85-94* Tornehave, Bodil: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. XIV, * Tornehave, Bodil: Bornholmske kvinders husflid. XVIII, * Tornehave, Bodil: Bornholmske pottemagere. XII, * (Side : Biografier over alle fast bosatte pottemagere i perioden ). 19

20 Tomehave, Bodil: Da bornholmeruret blev til. XIII, 65-80* Tomehave, Bodil: Fajancefabrikken i Storegade. X, 9-83* Wallin, Curt: Knutsgillen och av St. Knud påverkade sockengillen på Bornholm. VII, * Watt, Margrethe: Hellekiste på Krusegårds mark i Poulsker. XII, 9-17* Vejde, P.G.: Ett smålandskt soldatode. Esbjorn Perssons aventyr på Bornholm Reprotryk og efterskrift ved Ebbe Gert Rasmussen. XIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum. VII, 59-73* Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum VIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum X, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XI, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XIV, * West, E. Hjorth: Frigård og Frilys historie gennem 400 år. II, * Westerbeek Dahl, B. SE Dahl, B. Westerbeek. Willerslev, Richard: Den svenske indvandring til Bornholm. XVII, 9-31 * Wistoft Olsen, Birgitte: En antik ansigtsperle på Bornholms Museum. VII, 41-53* Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte værktøj. Af Aksel Jensen. V, * Zahrtmann, M.K.: Lybækkeme på Bornholm. XIX, * Aarup, Niels: Iakob i Set. Ibs kirke. En nyopdaget bornholmsk runeindskrift. IV, * 20

21 A A. Selvo og Co. (Ingeniørfirma, København. Dæknavn for International Sømands- og Havnearbejderforbund) XVIII, 152, 153. A.I.R. (Idrætsklub, Roskilde) XVII, 80. Aachens Pensionat, Gudhjem. SE Gudhjem. Aachens Pensionat. Abessinien (o. 1935) XVIII, Abildgaard, Bent (Menighedsforstander, Baptisterne, ) X, 151. Abildgaard, Peter Christian ( Professor) X, 9. Abitz, Erik Andreas ( Amtsfuldmægtig, Rønne) IX, 11, 26, 34, 37, 48, 94,186,217,218,229,239. Abo, Thøger ( Generaladjudan,t, grosserer, kulværksejer, Sorthat) X, 50, 56 60, 64, 65, 66, XII, 168. Abrahamsen, Niels (o Elisegård, 31 sg og 13 vg V estermarie sogn) VII, 227. Abroe, Johan Lorentzen ( o Købmand/farver, Rønne) VII, 160, 216. XVIII, 110. Abroe, Margrethe Cathrine ( o g Hans Predbjørn, købmand, Rønne) XVIII, 110. Abroe Predbjørn, Lorentz SE Predbjørn, Lorentz Abroe. Absalons borg (København) XIX, 78* Acedalius, Gottfried (o T. Livsmedicus) XV-XVI, 262. Achelis, T.0. (o forf.) XVII, 145. Acherby SE Aakirkeby. Actus ( Teaterforening) XI, 177. Adelgade (København) II, 85. Adelgaden, Rønne. SE Rønne. Adelgaden.»Admiral Scheer«(o Skib) IX, 74, 161. Adriansen von Mollengraf, Jacob SE Mollengraf, Jakob Adriansen. Adzersen, Hans o Bonde, Bodilsker. XIX, 128. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem SE Gudhjem. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Afholdforeningen for Rø og Gudhjem. SE Rø. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Afholdshotellet, Gudhjem. SE Gudhjem. Afholdshotellet. Afrika V, »Agamos«(o Skib) IX, 202. Agerbech, Anders (Andreas) Nielsen ( Læge. Sp Poulsker, Klemensker og Christiansø) VII, 88, 216. X, 88. XVII, 103. Agerbæk, Kirsten ( o Mag. art. Rønne) XIV, 193. Agersted, Gustav Andreas ( Løjtnant) IX, 97, 98, 99. Aggerholm, Ejnar (o Bokser) XVII, 61. Aggersborg (o. 8. årh. tesserae) XVII, 90, 92* Agregård (20. sg. Nyker) VII, 219. XII, 35, 37, XVIII, 74, 75. Ahl( s )dorf, Johan Peter SE Alsdorf, Johan Peter. Ahlefeldt, von (o T kaptajn) X, 103. Ahlefeldt-Laurvig, Frantz Vilhelm Ferdinand greve ( Højesteretsdommer. V, 24. Ahlstrand (o Købmand, Rønne) XI, 153.»Ajax«(o. 1942, galease) IX, 68. AK (sølvsmed) SE Creuzberg, Andreas. Aker kirke (Oslo) XVII, 54. Akershus Fæstning (Oslo) XVII, 34, 35, 37, 45, 49, 50, 51.»Aktstykker til Bornholms Historie

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER Udgivet af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 39. OG 40. BIND (Register til bind 1-38 samt en Gårdfortegnelse) COLBERGS EFTF_ BOGTRYKKERI RØNNE 1966 Da Bornholmske Samlinger gik over til

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988

Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks Blå Bog REGISTER 1910-1988 Kraks 1989 Register over 15.229 personer, der er biograferet i Kraks Blå Bog 1910-1988. NYTORV 1 7, 1450 KØBENHAVN K. TELEFON 33 12 03 08 Register til KRAKS BLÅ BOG 1910-1988

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner-

NAVNEREGISTER. A M G L D se Larsdatter, Ane Margrethe A N R se under Snedkere og billedskærere i Kunstner- NAVNEREGISTER Registret omfatter to dele: Et Navneregister med samtlige personnavne, nævnt i tekst og noter, herunder uidentificerede initialer, og et Kunstner- og (s. 3683). Dog er følgende ikke medtaget:

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede

Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Register til ROMU 1980-2000 af Karen Kjølhede Registret omfatter personnavne, stednavne, emner og begreber. Hvor det har været muligt, er der ved personnavne tilføjet stillingsbeskrivelse. Hvis denne ikke

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

HALGÅRD. Nørre Halgård

HALGÅRD. Nørre Halgård HALGÅRD Selv om gården i det meste af den tid, vi kan følge den, har haft to fæstere, har navnet ikke noget at gøre med halve gårde. Det kommer af det gammeldanske ord hali) som betød 'langstrakte terrænformer,

Læs mere

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer

Registrant III: Ejendomme i Nyborg bykerne 1869-1983 registreret efter nye matrikelnumre tilføjet nuværende / seneste gadenavn og husnummer 1-93 Matrikelnumrene 1-93 ligger uden for Nyborg bykerne. Nr. 1 og 2 ligger nordøst for bykernen og uden for registreringsområdet. Nr. 3-93 er medtages i registrant V: Forstaden uden for Strandporten 94

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013)

Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) Aalborg-præster og deres efterkommmere Af Flemming Aagaard Winther (Uafsluttet Manuskript, november 2013) En søn af præsten ved Aalborg Budolfi kirke blev omkring 1673 gift med en datter af præsten ved

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 30. DECEMBER 2004 1238 Indhold - Bedsted eller Bedsted Lø 1239 - Skous gård i Øster Terp 1240 - Eskild Eskildsen om Øster

Læs mere