BORNHOLMSKE SAMLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLMSKE SAMLINGER"

Transkript

1

2 BORNHOLMSKE SAMLINGER

3 BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. række bind Register til bind 1-19 UDARBEJDET AF HANS MICHELSEN 1990 RØNNE 1992 BURGUNDIA TRYK

4 Indhold Forord... 5 Oversigt over redaktører Oversigt over foreningens formænd Indholdsfortegnelse Register Forside: Aakirkes våbenhus: Konsol, der holder tympanon. Foto: Bornholms Museum efter ide af Hans Michelsen.

5 Forord Bornholmske Samlingers I. række blev afsluttet med et registerbind, udarbejdet af Emil Kofoed. Dette fortjenstfulde arbejde har nu i mange år lettet brugen af Bornholmske Samlinger. Nærværende register omfatter så Samlingernes II. række, og det er stort set udarbejdet efter de samme retningslinier som det første. Således kan de to bruges sammen. Eneste iøjnefaldende forskel er, at registret til II. række opstiller personer og emner i et stort system. Ordning 1. Oversigt over indholdet, dvs. register over artiklerne ordnet efter forfatterne og artiklernes titler. 2. Register til Bornholmske Samlingers II. række. Registret indeholder alle navne i artiklerne. Såvidt det har været muligt, er alle navnene verificeret, og der er tilføjet årstal, stilling m.v.autoriserede navneformer er anvendt, hvor det har været muligt. Verifikationen er ofte sket i kilder uden for artiklen, for eksempel: Register til Jul paa Bornholm, Register til Bornholmske Samlingers I. række, leksika, telefonbøger, stamtavler, nekrologer og den righoldige lokalhistoriske litteratur, som er blevet benyttet flittigt. Registret indeholder desuden emner. Også her er det forsøgt at sætte årstal på emner, begivenheder m.v. Opstilling Registret er opstillet i et stort alfabet, dvs. at navne og emner står blandet mellem hinanden. Dette sikrer, at man kun skal slå op et sted. Under mange stednavne er det forsøgt at samle de dertil hørende institutioner, begreber m.v., således at det er muligt ved et enkelt opslag, fx på Nexø at se, hvad der har været skrevet om Nexø i Bornholmske Samlinger. Dette opnås ved at lave en alfabetisk underdeling. Det erikke helt konsekvent ge~emført, bl.a. fordi mængden af oplysninger om alle stednavne ikke er lige stor, men for byernes vedkommende er dette gennem.ført. Ordning under personer: Under hver person ordnes oplysningerne på følgende måde: Navn, fødselsår ( evt dåb) og dødsår, stilling og evt. bopæl. For kvindernes vedkommende oplyses om ægtefælles navn. Evt. embedsperiode. Herefter følger henvisningerne til artiklerne. 5

6 Arstal benyttes på 5 måder: betyder, at fødsels- og dødsår er kendte. 2. o betyder, at fødselstidspunkt er usikkert, men dødsår kendt. 3. d betyder døbt i 1812, men vedkommende kan så godt være født i o anvendes, hvor kun dette ene årstal er tilgængeligt (ofte lig med begivenhederne beskrevet i artiklen). 5. Sp Pedersker betyder, at funktionsperioden var Navne som Larssøn og Nielsdatter betragtes som efternavne, men hvor der er et prægnant efternavn sættes personerne hele tiden under dette. Der vil så altid være henvisning fra den ikke benyttede del af navnet. Larsen-Larsdatter Larssøn opstilles under et. Kun under Kofod er under hver person anført den rigtige stavemåde af navnet. Opstillingen er under navneformerne alfabetisk efter fornavn (fornavne) og derefter kronologisk. Stednavne Stecim1vnene norm;:iliseres efter Danmarks Stednavne, Bornholm. Moderne udenlandske stednavne efter Gyldendals Atlas og historiske stednavne efter Putzger: Historischer Weltatlas. Udeladelser: Normalt udelades oplysninger nævnt i noter og forord, dog medtages en del navnestof fra forord. Enkelte stednavne uden for Bornholm uden tilknytning til Bornholm er udeladt. Normalt udelades opslag på børn under 18 år. Forhold til andre registre: Dette register erstatter det tidligere udsendte foreløbige register for II. rækkes bind Endvidere er alle andre registre, der har været bragt som hjælp i enkelte artikler, inkorporeret i dette register. Det skulle altså ikke være nødvendigt at benytte disse, dog kan der være forskellige opfattelser af navneformer m.v. Der er i registret medtaget henvisninger til disse registre. Gårde: I Registret til Bornholmske Samlingers I. række var trykt en fortegnelse over gårdene og deres numre. Listen var udarbejdet af Olaf Hansen og den findes som særtryk. 6

7 Denne fortegnelse er benyttet i nærværende register, men er ikke genoptrykt. Den har været regnet som autoritativ for beskrivelse af gårde m.v. Hvor det af teksten ikkefremgår om det er Nørre eller Vestre Gård eller lokalisering ikke har været mulig udelades gårdnummeret. Fejl i artiklerne: Det har ikke været opgaven atfinde fejl i artiklerne, og der optrykkes ingenrettelsesliste. Oplagte fejl er umiddelbart rettet og i andre situationer er fx begge navneformer optaget i registret. Det er tilstræbt at benytte så få forkortelser som muligt, men hvis de er anvendt er de anvendt konsekvent: t død H Hollænder/hollandsk/ * illustration samt den dertil Holland A hørende tekst. Amerikaner/ amerikansk/ Amerika (USA) I N o. Italiener/italiensk/Italien Nordmand/norsk/Norge omkring/cirka d. døbt propr proprietærgård E F Englænder I engelsk/england Franskmand/fransk/ Frankrig R S sp Russer/russisk/Rusland Svensker/svensk/Sverige sognepræst g gift Spa Spanioler/spansk/Spanien gg gift 2. gang T Tysker/tysk/Tyskland ggg gift 3. gang gggg gift 4. gang Henvisningen: Der henvises altid til bind og sidetal: Bindtal anføres altid som romertal og sidehenvisning som arabertal. Sideoplysninger med anfører, at hovedbehandlingen af emnet sker her. Afslutning: Udarbejdelsen afregistret er sket mellem 1975 og Bestyrelsen for Bornholms Historiske Samfund takkes for godt samarbejde under udarbejdelsen. Roskilde, februar 1992 Hans Michelsen 7

8 Oversigt over redaktører Bind 1 (1964) - Bind 8 (1975) Carl H. Kibsgaard Bind 8 (1975) - Bind (1982) Ebbe Gert Rasmussen Bind 17 (1984) - Per Thule Hansen Oversigt over foreningens formænd (1964) Jørn Klindt, Rønne Olaf Hansen, Nexø 8

9 Indholdsfortegnelse: A. Espersen NS (Erhvervshistorisk annonce) I, 131 Andersen, Erik Løvind SE Løvind Andersen, Erik Andreasson, Ewy Palm SE Palm-Andreasson, Ewy En antik ansigtsperle på Bornholms Museum. Af Birgitte Wistoft Olsen. VII,41-53* Arneborg Pedersen, Jette og Per Kristian Madsen: Bornholmske kakkelfund. XII, 27-58* Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke. Af V. Svendsen. IV, Barfod, Jørgen H.: Et centrum i periferien. IX, 9-355* Becker, C.J.: Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. VIII, 9-49* Bender Jørgensen, Lise: Et fodbægeri særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. V,77-83* Bendtsen, K.P.: Nykirkes restaurering. I, * Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh. AfHenningHeilesen. X, 85-96* Bergsøe, Bent: Det dejlige vrag. XIII, * Bergsøe, Bent: Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? V, * Bergsøe, Bent: Svanekebørn på Københavnsrejse i året XII, * Bitterdram mod Skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø Af J. Klindt og Helmer Kofod. V, * Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder. Af Ulla Fraes Rasmussen. XII, 19-25* Bornholm Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen. Af Ebbe Gert Rasmussen. III, 9-182* Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til Af Wilhelm Kruse. XIX, * Bornholmerskolen, Isakson og Weie på Bornholm. Af Leila Krogh. IV, * Bornholms Baptistmenighed i l 920'erne. Af Erik Løvind Andersen. X, * Bornholms Centralbibliotek: Litteratur om Bornholm V, Litteratur om Bornholm VII, Litteratur om Bornholm X, Litteratur om Bornholm XIII,

10 - Litteratur om Bornholm XVII, Litteratur om Bornholm Ved Sigrid Eliasen. XVIII, Litteratur om Bornholm Ved Sigrid Eliasen. XIX, Bornholms dysser og jættestuer. Af Klaus Ebbesen. XVIII, * Bornholms første bønder. Af Klaus Ebbesen. VII, 55-58* Bornholms Historiske Samfund. Generalforsamling Af Olaf Hansen. I, Generalforsamling 1964, 1965, Af Olaf Hansen. II, Generalforsamling 1967, Af Olaf Hansen. N, Generalforsamling 1969, Af Olaf Hansen. V, Generalforsamling 1971, 1972, 1973, 1974, 1975.AfOlafHansenX, Generalforsamling Af Olaf Hansen. XI, Bornholms Historiske Samfund. Beretning Af Olaf Hansen. XII, Bornholms Historiske Samfund AfOlafHansen.XIII, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XIV, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XVII, Bornholms Historiske Samfund Af Olaf Hansen. XVIII, Bornholms Historiske Samfund AfOlafHansen.XIX, Bornholms Historiske Samfund. Love. (1969). IV, Bornholms Historiske Samfund. Love. (1979). XIII, Bornholms Historiske Samfund. Medlemsfortegnelse (1969). IV, Bornholms Historiske Samfund. Medlemstilgang (1971 ). V, 190. Bornholms Konservesfabrik NS (Nexø)(Erhvervshistorisk annonce) II, 163. Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. Af Sigrid Eliasen. XN, *,XVII, * Bornholms Lokalhistoriske Arkiv Af Niels Foght Hansen. XVIII, Bornholms Lokalhistoriske Arkiv Af Niels Foght Hansen. XIX, Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne. Af Valdemar M. Mikkelsen. II, 9-48* Bornholms Værns Historie. Af J.W.G. Norrie. IV, 11-86* Bornholms exlibris. Af Knud F ougt. II, * De Bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. Af Bodil Tornehave. XIV, * 10

11 Bornholmske kakkelfund. Af Jette Arnebog Pedersen og Per Kristian Madsen. XII, 27-58* Bornholmske kvinders husflid. Af Bodil Tornehave. XVIII, * Den bornholmske milice's indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden Af H.E. Skaarup. XIII, * Bornholmske pottemagere. Af Bodil Tornehave. XII, * (side : Biografier over alle fast bosatte pottemagere i perioden ). Bornholmske skove - som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten. Af Finn Hansen. XIII, 9-30* Brandt, Fred.: Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. V, Breve fra tusmørket.dagbog af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev. Ved Dagmar Nielsen. XI, 33-86* En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn. Af Svend Nielsen. XI, * Brydning på Bornholm. Af Arne Madsen. XVII, 59-83* Byforeningen for Rønne. Af Johannes Thoms. I, Byforeningen for Rønne AfJohannes Thoms. VIII, * Bøggild, Hansaage: Rønne-potternes kontrakt. II, * Bøggild, Hansaage: Det skrøbelige forlig. XIII, * Et centrum i periferien. Af Jørgen H. Barfod. IX, 9-355* Christoffersen, Elinor og Ann Vibeke Knudsen: Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. X VIII, * Da bornholmeruret blev til. Af Bodil Tornehave. XIII, 65-80* Dahl, B. Westerbeek: To kort over Bornholm fra 1650erne. XVII, * Dams Hotels Historie. Af Johannes Lyngby. V, * Dansk Damman Asfalt AIS. (Erhvervshistorisk annonce) I, 133* Endansk./11u1sk. uffke1ska11ie1efra 1674 til 1725.Fæstningsbygger og artillerist, Kastellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter Jacob Wilster. Af H.E. Skaarup. XVII, 33-57* Davidsen, Karsten: Stenalderbopladsen på Lilleborg. XI, 9-22* Det dejlige vrag. Af Bent Bergsøe. XIII, * Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket Af Ebbe Gert Rasmussen. XV-XVI, 5-330* Ebbesen, Klaus: Bornholms dysser og jættestuer. XVIII, * Ebbesen, Klaus: Bornholms første bønder. VII, 55-58* Ejnar Jensen & Søn. Bornholms Mejerimaskinforretning. (Erhvervshistorisk annonce) I, 129* Elever på Bornholms Folkehøjskole vinteren Et metodisk bi- 11

12 drag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. Af Ebbe Gert Rasmussen. X, * Elever på BornholmsFolkehøjskole i året Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. Af Ebbe Gert Rasmussen. XII, * Eliasen, Sigrid: Bornholms Lokalhistorisk Arkiv. XIV, * Eliasen, Sigrid: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XVII, * Eliasen, Sigrid: Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XVIII, Eliasen, Sigrid: Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XIX, Erhvervshistoriske annoncer I, 127, 128*,129*, 130, 131, 132, 133*II, 163. Ernst, Helge: Tanker omkring en kunstsamling. X, * Fajancefabrikken i Storegade. Af Bodil Tornehave. X, 9-83* Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og AfV. Svendsen. V, 19-34* Falskmøntersagen på Bornholm Af Poul Kallmoes. II, Et fodbæger i særegen form fra Stensebygård, Bodilsker sogn. Af Lise Bender Jørgensen. V, 77-83* Foghl Hansen, Niels: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XVIII, Foghl Hansen, Niels: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv XIV, De Forenede Granitbrud (Erhvervshistorisk annonce) I, 127. Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1960, Vedtægter for Foreningen Bornholm. Af Olaf Hansen. I, Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1964, Af Olaf Hansen. II, Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1967, 1968, Af Olaf Hansen IV, F meningen Svanekes Venner. Af Helge Nielsen. I, F meningen Svanekes Venner. Af Helge Nielsen. II, Fortegnelse over de i afhandlingen nævnte personer. Af Erik Strøby. XIX, Fougt, Knud: Bornholmske exlibris. II, * Fra kvægtuberkulosens bekæmpelse på Bornholm. Af Fred. Brandt. V, Fraes Rasmussen, Ulla: Bjergely. Bopladsrester fra ældre jernalder. XII, 19-25* Frigård og Frilys historie gennem 400 år. Af E. Hjorth West. II, * 12

13 Fritz, Sven: Oblatæskerne i Nexø og Ibsker. XIII, 81-89* Gammelt sølv. Bornholms Museums sølvsamling. Af Johannes Thoms. I, 69-96* Gammelt sølv. En bornholmsk lødighedsstempling. Af Johannes Thoms. II, * Gaven til Frederik III. Af J. Klindt. IV, »GOPLERNE«: Marinearkæologisk fund ved Bornholm. V, Granit-industriens udvikling på Bornholm. Af Hans Peter Jensen. XVIII, * Guldmageren på Hammershus. Af Helmer Kofod. I, *. Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne. Af Ebbe Gert Rasmussen. XIV, 9-42* Hans Peter Jensen. Af Olaf Hansen. XVIII, 35-36*. Hansen, Finn: Bornholmske skove - som levested for den nyindvandrede fugleart, sortspætten. XIII, 9-30* Hansen Niels Foght SE Foght Hansen, Niels Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1962, I, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1964, 1965, II, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1967, IV, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1969, V, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund 1971, 1972, 1973, 1974, X, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XI, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIV, Hansen,Olaf:BornholmsHistoriskeSamfund 1981, 1982, 1983.XVII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XVIII, Hansen, Olaf: Bornholms Historiske Samfund XIX, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1960, Vedtægter for»foreningen Bornholm«. I, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 1964, II, Hansen, Olaf: Foreningen Bornholm. Generalforsamling 196 7, 196 8, IV, Hansen, Olaf: Hans Peter Jensen. XVIII, 35-36* 13

14 Hansen, Werner: De polske gæstearbejdere på Bornholm. XVIII, 9-34* Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik (Erhvervshistorisk annonce) I, Heilesen, Henning: Beretninger om bispevisitatser på Bornholm i det 18. årh. X, 85-96* Hellekiste på Krusegårds mark i Poulsker. Af Margrethe Watt. XII, 9-17* Hertz, Johs.: Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i Gamleborg, Øster-Marie og Maglegårds kapel. I, * Hjorth West, E. SE West, E. Hjorth. Hovedlinier i Bornholms oldtidshistorie. Af C.J. Becker. VIII, 9-49* 150 år med amatorer i Rønne Theater. Danmarks fildsta teater i bruk. Af Ewy Palm-Andreasson. XI, * Hvem byggede Svaneke kirkespir i 1789? Af Bent Bergsøe. V, * Iakob i Set. Ibs kirke. En nyopdaget bornholmsk runeindskrift. Af Niels Aarup.IV, * Introduktion til Bornholms Værns historie. Af CarlHenning.Kibsgaard. IV, 9. Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm I, Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm II, Iversen, Esther: Litteratur om Bornholm IV, Jensen, Aksel: Vognhjulets fremstilling, materialet ug Jet anvenjte værktøj. V, * Jensen, Hans Peter: Granit-industriens udvikling paa Bornholm. XVIII, 37-48* Jensen, Ole Klindt SE Klindt Jensen, Ole En jernboplads ved Nymølle i Neksø. Af Svend Nielsen. VIII, 51-84* Jespersen, Anders: Slusegårdens mølle og ørredhus. I, 9-18* Jørgensen, Lars: To stykker byzantisk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen. XVII, 85-94* Jørgensen, Lise Bender SE Bender Jørgensen, Lise Kalkmalerierne i Povls Kirke. Af Robert Smalley. V, 9-18* Kallmoes, Poul: Falskmøntersagen på Bornholm II, Kibsgaard, Carl Henning: Introduktion til Bornholms Værns historie. IV, 9. Kibsgaard, Carl Henning: Lektor Th. Lind.IV, * Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen Af;Ebbe Gert Rasmussen. VI, 9-162* Kjøllergårdsskiftet. Af L. Skovgaard. VII, Klindt, J.: Gaven til Frederik III. IV, Klindt, J. og Helmer Kofod: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø V, * 14

15 l{lindt-jensen, J.: Ransakningen af 17. maj I, 43-68* Klindt Jensen, Ole: Nye undersøgelser af Bornholms bronzealder og jernalder. I, Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle. Af Knud Rosenlund. VIII, Knudsen, Ann Vibeke og Elinor Christoffersen: Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. XVIII, * Knudsen, Ann Vibeke: Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejder XVIII, * Knutsgillen och av St. Knud påverkade sockengillen på Bornholm. Af Curt \Vallin.VII, * Kofod, Helmer: Guldmageren på Hammershus. I, * Kofod, Helmer og J. Klindt: Bitterdram mod skørbug. Sundhedstilstanden på Christiansø V, * Dorothea Kristine Kofoeds vævebog. Af Elinor Christoffersen og Ann Vibeke Knudsen. XVIII, * Krogh, Leila: Bornholmerskolen. Isakson og \Veie på Bornholm. IV, * Kruse, Wilhelm: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til XIX, * Lars Hansen, den første bornholmermaler. Af Erik Strøby. XIV, * Larsen, H.C.: Om \Vilhelm Kruse. XIX, 9. Lektor Th. Lind. Af Carl Henning Kibsgaard. IV, * Lindahl, Fritze: Om tre forgyldte sølvpokaler. II, 49-64* Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen. I, Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen. II, Litteratur om Bornholm Ved Esther Iversen, IV, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. V, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. VII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. X, Litteratur om Bornholm Udarbejdet af Bornholms Centralbibliotek. XIII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. XVII, Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. Udarbejdet af Sigrid Eliasen. XVIII,

16 Litteratur om Bornholm Ved Bornholms Centralbibliotek. Udarbejdet af Sigrid Eliasen. XIX, Love. Bornholms Historiske Samfund (1969). IV, Love. Bornholms Historiske Samfund (1979). XIII, 172. Lybækkerne på Bornholm. Af M.K. Zahrtmann. XIX, * Lyngby, Johannes: Dams Hotels historie. V, * Løvind Andersen, Erik: Bornholms Baptistmenighed i 1920'erne. X, * Madsen, Arne: Brydning på Bornholm. XVII, 59-83* Madsen, Arne: Negerskulptur på Bornholms Museum. V, * Madsen, Per Kristian og Jette Arneborg Pedersen: Bornholmske kakkelfund. XII, 27-58* Maleren Henrich Johan Møhlen ( ). Af V. Ravnsholt RasmusseP. XVII, * Marinearkæologisk fund ved Bornholm. Ved»GOPLERNE«. V, Medlemsfortegnelse Bornholms Historiske Samfund. IV, Medlemstilgang Bornholms Historiske Samfund. V, 190. Michael Andersen & Søn AIS. (Erhvervshistorisk annonce) I, 128* Michelsen, Hans: Register til Bornholm (Bind III). VI, Michelsen, Hans: Register til Dette gavebrev. (Bind XV-XVI)..X.'V-XVI, Michelsen, Hans: Register til Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien (Bind IX). IX, Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning gennem tiderne. II, 9-48* Negerskulptur på Bornholms Museum. Af Arne Madsen. V, * Nielsen, Dagmar: Breve fra tusmørket. Dagbog af Karen Elisabeth Jensen, Sigerslev. XI, 33-86* Nielsen, Helge: Foreningen Svanekes Venner. I, Nielsen, Helge: Foreningen Svanekes Venner. II, Nielsen, Svend: En bronzealdergravhøj i Knudsker sogn. XI, * Nielsen, Svend: En jernalderboplads ved Nymølle i Neksø. VIII, 51-84* Nielsen, Svend: Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm. VIII, 79-84* Nogle ruinrestaureringer på Bornholm i Gamleborg, Øster-Marie og Maglegårdskapel. Af Johs. Hertz. I, * Norrie, J.W.G.: Bornholms Værns historie. IV, 11-86* Nye undersøgelser af Bornholms bonzealder. Af Ole Klindt Jensen. I, Nykirkes restaurering. Af K.P. Bendtsen. I, * Nyt fra Bornholms Museum. Ved Henrik Vensild. VII, 59-73* 16

17 Nyt fra Bornholms Museum Ved Henrik Vensild. VIII, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. X, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. XI, * Nyt fra Bornholms Museum AfHenrik Vensild. XII, * Nyt fra Bornholms Museum Af Henrik Vensild. XIII, * Nyt fra Bornholms Museum AfHenrik Vensild. XIV, * Et nyt fund af en øskenkrukke fra havet ved Bornholm. Af Svend Nielsen. VIII, 79-84* Oblatæskerne i Neksø og Ibsker. Af Svend Fritz. XIII, 81-89* Olsen, Birgitte Wistoft SE Wistoft Olsen, Birgitte. Om tre forgyldte sølvpokaler. Af Fritze Lindahl. II, * Om Wilhelm Kruse. Af H.C. Larsen. XIX, 9. Oversætterens anmærkninger (til W. Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse 1525 til 1576). Af Erik Strøby. XIX, Palm-Andreasson, Ewy: 150 år med amatorer i Rønne Theater, Danmarks fildsta teater i bruk. XI, * Pedersen, Jette Arneborg SE Arneborg Pedersen, Jette Pedersen, Kjeld: Thor V ang. XVIII, * Peter Thorsen fortæller om sin mors husflidsarbejder. Af Ann Vibeke Knudsen. XVIII, * De polske gæstearbejdere på Bornholm. Af Werner Hansen. XVIII, 9-34 * Poul Hansen Anchers herkomst. Af E.F.S. Skovgaard. XVII, * Ransakningen af 17. maj Af J. Klindt Jensen. I, Rasmussen, Ebbe Gert. Bornholm Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen. III, 9-182* Rasmussen, Ebbe Gert: Dette gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket XV-XVI, 5-330* Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole i vinteren Et metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolehevægelse. X, * Rasmussen, Ebbe Gert: Elever på Bornholms Folkehøjskole i året Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse. XII, * Rasmussen, Ebbe Gert: Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne. XIV, 9-42* Rasmussen, Ebbe Gert: Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen VI, 9-162* 17

18 Rasmussen, Ebbe Gert: P.G. Vejde: Ett smålandskt soldatode. Esbjorn Perssans aventyr på Bornholm Reprotryk med indledning og efterskrift. XIII, * Rasmussen, Ebbe Gert: Rønne i det 1 7. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid. V, 35-55* Rasmussen, Ebbe Gert: Simblegård i året Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid. VII, 9-40*, Rasmussen, Ulla Fraes SE Fraes Rasmussen, Ulla Rasmussen, V. Ravnshalt SE Ravnsbolt Rasmussen, V. Ravnsbolt Rasmussen, V.: Maleren Johan Møhlen ( ) XVII, * Register til Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm (Bind III) VI, Register til L. Skovgaard: Kjøllergårdsskiftet. (Bind VII,75-233) VII, Register til Jørgen H. Barfod: Et centrum i periferien. (Bind IX) IX, Register tilbodil Tornehave: Bornholmske pottemagere. (Bind XII, *) XII, Register til Bodil Tornehave: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. (Bind XIV, *) XIV, 128. Register til Ebbe Gert Rasmussen: Dette gavebrev. (Bind XV-XVI) XV-XVI, Register til Wilh. Kruse: Bornholm som Ly bæks lensbesiddelse 1525 til (Bind XIX,17-180*) XIX, Rentekammeret og dets kommisioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden Af Poul Erik Strømø. VIII, Rosenlund, Knud: Knoglematerialet fra jernalderbopladsen ved Nymølle. VIII, RovmordetiBådstad AfVilh. Svendsen. X, Rønne i det 1 7. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid. Af Ebbe Gert Rasmussen. V, 35-55* Rønne i juni Brev til fru Arboe. Af Johannes Thoms. V, 85-98* Rønne-potternes kontrakt. Af Hansaage Bøggild. II, * Simlegård i året Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid. Af Ebbe Gert Rasmussen. VII, 9-40* Skovgaard, E.F.S.: Poul Hansen Anchers herkomst. XVII, * Skovgaard, L.: Kjøllergårdsskiftet. VII, Det skrøbelige forlig. Af Hansaage Bøggild. XIII, * Skaarup, H.E.: Den bornholmske milice's indsats i samfundsnyttige opgaver i perioden XIII, * Skaarup, H.E.: En dansk/norsk officers karriere fra 1674 til Fæst- 18

19 ningsbygger og artillerist, Kastellet i Rønnes bygmester, generalmajor Peter Jacob Wilster. XVII, 33-57* Slusegårdens mølle og ørredhus. Af Anders Jespersen. I, 9-18* Smalley, Robert: Kalkmalerierne i Povls kirke. V, 9-18* Et smålandskt soldatode. Esbjorn Perssons aventyr på Bornholm Af P. G. Vejde. Reprotryk og efterskrift ved Ebbe Gert Rasmussen. XIII, 43-64* Stenalderbopladsen på Lilleborg. Af Karsten Davidsen. XI, 9-22* Strøby,.Erik: Fortegnelse over de i afhandlingen nævnte personer. XIX, Strøby, Erik: Lars Hansen, den første bornholmermaler. XIV, * Srøby, Erik: Oversætterens anmærkninger (til W. Kruse: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse til ) XIX, Strømø, Poul Erik: Rentekammeret og dets kommissioners stillingtagen til det bornholmske udmarksproblem i perioden VIII, Svanekebørn på Københavnsrejse i året Af Bent Bergsøe. XII, * Svendsen, V.: Baggrunden for Martin Andersen Nexøs novelle Frænke. N, Svendsen, V.: Falske sølvdalere på Bornholm 1826 og V, 19-34* Svendsen, Vilh.: Rovmordet i Bådstad X, Den svenske indv an<l1 iug til Bornholm. Af Rid1aru Willerslev. A.'VII, 9-31 '~ Søholm A/S (Erhvervshistorisk annonce) I, 130. Tanker omkring en kunstsamling. Af Helge Ernst. X, * Thoms, Johannes: Byforeningen for Rønne. I, Thoms, Johannes: Byforeningen for Rønne VIII, * Thoms, Johannes: Gammelt sølv. Bornholms Museums sølvsamling. I, 69-96* Thoms, Johannes: Gammelt sølv. En bornholmsk lødighedsstempling. II, * Thoms, Johannes: Rønne i juni Brev til fruarboe. V, 85-98* Thor Vang. AfKjekl Peciersen. XVIII, * To kort over Bornholm fra 1650'erne. Af B. Westerbeek Dahl. XVII, * To stykker byzantinsk glasmosaik fra Bækkegårdsgravpladsen. Af Lars Jørgensen. XVII, 85-94* Tornehave, Bodil: De bornholmske fajance- og terrakottafabrikker. XIV, * Tornehave, Bodil: Bornholmske kvinders husflid. XVIII, * Tornehave, Bodil: Bornholmske pottemagere. XII, * (Side : Biografier over alle fast bosatte pottemagere i perioden ). 19

20 Tomehave, Bodil: Da bornholmeruret blev til. XIII, 65-80* Tomehave, Bodil: Fajancefabrikken i Storegade. X, 9-83* Wallin, Curt: Knutsgillen och av St. Knud påverkade sockengillen på Bornholm. VII, * Watt, Margrethe: Hellekiste på Krusegårds mark i Poulsker. XII, 9-17* Vejde, P.G.: Ett smålandskt soldatode. Esbjorn Perssons aventyr på Bornholm Reprotryk og efterskrift ved Ebbe Gert Rasmussen. XIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum. VII, 59-73* Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum VIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum X, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XI, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XIII, * Vensild, Henrik: Nyt fra Bornholms Museum XIV, * West, E. Hjorth: Frigård og Frilys historie gennem 400 år. II, * Westerbeek Dahl, B. SE Dahl, B. Westerbeek. Willerslev, Richard: Den svenske indvandring til Bornholm. XVII, 9-31 * Wistoft Olsen, Birgitte: En antik ansigtsperle på Bornholms Museum. VII, 41-53* Vognhjulets fremstilling, materialer og det anvendte værktøj. Af Aksel Jensen. V, * Zahrtmann, M.K.: Lybækkeme på Bornholm. XIX, * Aarup, Niels: Iakob i Set. Ibs kirke. En nyopdaget bornholmsk runeindskrift. IV, * 20

21 A A. Selvo og Co. (Ingeniørfirma, København. Dæknavn for International Sømands- og Havnearbejderforbund) XVIII, 152, 153. A.I.R. (Idrætsklub, Roskilde) XVII, 80. Aachens Pensionat, Gudhjem. SE Gudhjem. Aachens Pensionat. Abessinien (o. 1935) XVIII, Abildgaard, Bent (Menighedsforstander, Baptisterne, ) X, 151. Abildgaard, Peter Christian ( Professor) X, 9. Abitz, Erik Andreas ( Amtsfuldmægtig, Rønne) IX, 11, 26, 34, 37, 48, 94,186,217,218,229,239. Abo, Thøger ( Generaladjudan,t, grosserer, kulværksejer, Sorthat) X, 50, 56 60, 64, 65, 66, XII, 168. Abrahamsen, Niels (o Elisegård, 31 sg og 13 vg V estermarie sogn) VII, 227. Abroe, Johan Lorentzen ( o Købmand/farver, Rønne) VII, 160, 216. XVIII, 110. Abroe, Margrethe Cathrine ( o g Hans Predbjørn, købmand, Rønne) XVIII, 110. Abroe Predbjørn, Lorentz SE Predbjørn, Lorentz Abroe. Absalons borg (København) XIX, 78* Acedalius, Gottfried (o T. Livsmedicus) XV-XVI, 262. Achelis, T.0. (o forf.) XVII, 145. Acherby SE Aakirkeby. Actus ( Teaterforening) XI, 177. Adelgade (København) II, 85. Adelgaden, Rønne. SE Rønne. Adelgaden.»Admiral Scheer«(o Skib) IX, 74, 161. Adriansen von Mollengraf, Jacob SE Mollengraf, Jakob Adriansen. Adzersen, Hans o Bonde, Bodilsker. XIX, 128. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem SE Gudhjem. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Afholdforeningen for Rø og Gudhjem. SE Rø. Afholdsforeningen for Rø og Gudhjem. Afholdshotellet, Gudhjem. SE Gudhjem. Afholdshotellet. Afrika V, »Agamos«(o Skib) IX, 202. Agerbech, Anders (Andreas) Nielsen ( Læge. Sp Poulsker, Klemensker og Christiansø) VII, 88, 216. X, 88. XVII, 103. Agerbæk, Kirsten ( o Mag. art. Rønne) XIV, 193. Agersted, Gustav Andreas ( Løjtnant) IX, 97, 98, 99. Aggerholm, Ejnar (o Bokser) XVII, 61. Aggersborg (o. 8. årh. tesserae) XVII, 90, 92* Agregård (20. sg. Nyker) VII, 219. XII, 35, 37, XVIII, 74, 75. Ahl( s )dorf, Johan Peter SE Alsdorf, Johan Peter. Ahlefeldt, von (o T kaptajn) X, 103. Ahlefeldt-Laurvig, Frantz Vilhelm Ferdinand greve ( Højesteretsdommer. V, 24. Ahlstrand (o Købmand, Rønne) XI, 153.»Ajax«(o. 1942, galease) IX, 68. AK (sølvsmed) SE Creuzberg, Andreas. Aker kirke (Oslo) XVII, 54. Akershus Fæstning (Oslo) XVII, 34, 35, 37, 45, 49, 50, 51.»Aktstykker til Bornholms Historie

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981.

A10 B1 C6 A10 B1 C6. F1. Kamilla Kofoed Led, f. 13/10 1974. F2. Martin Kofoed Led, f. 8/5 1978. F3. Sofie Kofoed Led, f. 13/11 1981. A10 B1 C6 GERDA CHRISTINE MUNCH, f. 21/12 1894, d. 13/3 1967, g. 12/12 1917 JOKUM KOFOED (søn af gdr. Thor K., Skovgård, Bodilsker, og Vilhelmine Marie Hansen), f. 17/10 1892, d. 15/2 1962, gdr., Baunegård,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jordemødre på Bornholm

Jordemødre på Bornholm Jordemødre på Bornholm Oversigt samlet af Magne Juhl i 2015 ud fra afskrift af jordemodereksamensprotokollen fra 1739 til 1920. I parentes er indsat kommentarer. Det, der er nævnt fra bogen Danmarks Jordemødre

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE

GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE 1 GUIDE OG VEJLEDNING OVER TILGÆNGELIGT MATERIALE PÅ BORNHOLMS CENTRALBIBLIOTEK til BRUG I SLÆGTSFORSKNING MED MERE hvor intet andet er nævnt findes arkivalierne i kælderen AVISER Bornholms amtstidende

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar

Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Den bornholmske Slægt S O M M E R Gennem 300 Aar Samlet og skrevet 1939 af K. Thorsen Afskrift 1969 E.K. Scannet 2007 O.P. Forord 1969. Efterfølgende sider er et forsøg på at sammenskrive 3 af arkitekt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955

Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Vester Egede Skole fra 1865 til 1955 Fortegnelse over indskrevne skolebørn i Skole fra 1865 til 1955 Kilde: Indskrivnings- og Vaccinationsprotokol for Vester-Egede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) Indtil indskrivningen 1901-1902 indeholder

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bornholmske Samlinger, 39. bind, register A, Rønne 1965. www.vang-hansen.dk TIL BIND 1-38 Som bebudet i forordet til Bornholmske Samlinger II række nr. 1, agtede bestyrelsen for Bornholms historiske Samfund at lade udarbejde et general-register til bindene af I række (bind 1-38). Nærværende

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000

Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Kvindelige fotografer på Bornholm, 1860 2000 Fotografiets historie på Bornholm er nær knyttet til den internationale fotohistorie, som den tog form i Europa og Amerika. De opdagelser og teknologiske udviklinger,

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Resultat fra Prerace NM

Resultat fra Prerace NM Piger 9-10 Sille Mikkelsen DAN Varde BMX Klub 1 1 1 1 1 Anne-Sofie Østergaard DAN Feldborg BMX 2 2 2 2 2 Annie Johansson SVE Sverige BMX 3 3 4 3 4 Julie Østergaard DAN Feldborg BMX 4 4 5 4 3 Bolette Schlüter

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere