Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspertudvalget. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige"

Transkript

1 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013

2 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft Udgivet af: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer Design: India Foto: Polfoto Tryk: Web: 2013

3 Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraft- Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 2013

4

5 5 1. Indledning Ekspertudvalget og kommissorium Sammenfatning Infrastrukturinvesteringer i Danmark frem til Indledning og sammenfatning Investeringer i sygehusbyggeri alle regioner Fast forbindelse over Femern Bælt og ny Storstrømsbro Region Sjælland Metro Cityringen København Anlæggelse af letbaner Aarhus, Odense, Aalborg og Storkøbenhavn Nyanlæggelse og modernisering af jernbanenettet hele landet Nyanlæggelse og modernisering af motorvejsnettet hele landet Havvindmølleparker Indsatsen i forhold til klimaforandringer Øvrige infrastrukturinvesteringer 41

6 Indledning og sammenfatning Balancen mellem udbud og efterspørgsel de enkelte faggrupper Meldingerne fra de interviewede virksomheder Fokus på det ikke-faglærte område Udenlandske statsborgere i bygge- og anlægsbranchen Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet Indledning og sammenfatning Organiseringen af beskæftigelsesindsatsen i Danmark Jobcentrenes rolle og opgaver Beskæftigelsesregionernes rolle og opgaver Indholdet i den aktive beskæftigelsesindsats Midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats Det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem for ikke-faglærte og faglærte Indsatsen i beskæftigelsesregionerne og jobcentrene i forhold til bygge- og anlægsområdet

7 7 5. Udbud af offentlige infrastrukturprojekter Indledning og sammenfatning Anvendelsen af sociale klausuler Anvendelsen af sociale klausuler ved store infrastrukturudbud Udfordringer med sociale klausuler Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Offensiv virksomhedsservice i jobcentrene og beskæftigelsesregionerne Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige Opfølgning, vejledning og information overfor ledige Øget brug af realkompetencevurdering af ledige Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet Systematisk, løbende overvågning af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud Særligt informationsmateriale om jobcentrenes og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige 97 Litteraturliste 98

8

9 9 1. Indledning 1.1. Ekspertudvalget og kommissorium Ca. 200 mia. kr. i store infrastrukturprojekter frem til 2020 Ekspertudvalg Ekspertudvalgets sammensætning Kommissorium Ekspertudvalgets kommissorium

10 10 Fokus på beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen overfor ledige Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj 2013, jf. bilag 1. De ledige inden for bygge- og anlægssektoren. COWI/CRT, august 2013, jf. bilag 2. Voksenuddannelserne og uddannelsesindsatsen for ledige. Teknologisk Institut, juni 2013, jf. bilag 3.

11 Sammenfatning Midlertidigt ekstra behov for beskæftigede årligt Beskæftigelse og økonomi De direkte og indirekte beskæftigelseskonsekvenser udgør årligt ca mandår COWI, maj 2013, jf. bilag 1. Beskæftigelse og anlægsinvesteringer i de kommende år. Oplæg af Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri, ved Konference om investeringer i fremtidens transportkorridorer, København, d. 12. juni Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet. Copenhagen Economics, juni CRT, august 2013, jf. bilag 4.

12 12 : Sygehusbyggeri: Femern Bælt forbindelsen: Ny Storstrømsbro: Metro Cityringen: Letbaner: Modernisering og udbygning af jernbanenettet: Modernisering og udbygning af motorvejsnettet: Havvindmølleparker: Øvrige infrastrukturinvesteringer: Arbejdskraftsefterspørgsel i gennemsnit mandår per år. Topper i med mandår per år Arbejdskraftmæssig kapacitet til projekterne Gennemgangen bygger på Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov. COWI, maj 2013, jf. bilag 1.

13 13 10 ke kompetencer Størst behov for ikke-faglærte med tioner COWI, maj 2013, jf. bilag 1.

14 14 11 Rekruttering sker gennem netværk via blandt andet faglige organisationer og a-kasser, jobcentre anvendes sjældent Rekruttering Udbud og sociale klausuler Beskæftigelsessystemet og infrastrukturprojekterne COWI, maj 2013, jf. bilag 1. COWI, maj 2013, jf. bilag 1. COWI, maj 2013, jf. bilag 1. COWI, maj 2013, jf. bilag 1.

15 15 Midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats beløber sig til 11,7 mia. kr. TI, juni 2013, jf. bilag 3.

16 16 Indsatsen i beskæftigelsesregionerne og jobcentrene Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag Hovedpunkterne i anbefalingerne er følgende:

17 17 1. Offensiv virksomhedsservice i jobcentre og beskæftigelsesregionerne 2. Regional samordning og koordinering af indsatsen for ledige i beskæftigelsesregionerne 3. Målretning af særskilte uddannelsesmidler i beskæftigelsesregionerne til ikke-faglærte ledige 4. Opfølgning, vejledning og information overfor ledige 5. Øget brug af realkompetencevurdering af ledige 6. Bedre information om konkrete jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til ledige 7. Målrettede CV-oplysninger fra ledige i forhold til bygge- og anlægsområdet 8. Jobrotation rettet mod bygge- og anlægsområdet 9. Systematisk, løbende overvågning af infrastrukturprojekter, arbejdskraftbehov og rekruttering 10. Fokus på at få højtuddannede ledige til bygge- og anlægsområdet 11. Flere lære- og praktikpladser i forbindelse med store udbud 12. Særligt informationsmateriale om jobcentrene og a-kassernes mulighed for at bistå udenlandske entreprenører med rekruttering af ledige I følgende kapitel 2 fremstilles, med afsæt i COWI s analyser i Infrastrukturinvesteringer i Danmark betydning for beskæftigelse og arbejdskraftbehov, jf. bilag 1, en mere detaljeret gennemgang af de kommende store infrastrukturinvesteringer, herunder de forskellige infrastrukturprojekters betydning i forhold til beskæftigelsen.

18

19 19 2. Infrastrukturinvesteringer i Danmark frem til Indledning og sammenfatning Bygge- og anlægsbranchens beskæftigelse Figur 2.1 Personer K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Kilde

20 20 1 Forventet ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft på ca mandår Infrastrukturinvesteringer frem til Overblik over infrastrukturprojekterne i Danmark frem til 2020: Sygehusbyggeri: Femern Bælt forbindelsen: Ny Storstrømsbro: Metro Cityringen: Letbaner: COWI, maj 2013, jf. bilag 1. CRT, august 2013, jf. bilag 4.

21 21 Modernisering og udbygning af jernbanenettet: Modernisering og udbygning af motorvejsnettet: Havvindmølleparker: Øvrige infrastrukturinvesteringer: Ekstra efterspørgsel efter arbejdskraft

22 22 Tabel 2.1 Projekttyper I alt Sygehuse mv Motorveje Jernbane Letbaner/metro Bro og tunnel Universitetsbyggeri Havvindmølleparker I alt Kilde Note Figur 2.2 Sygehuse mv. Havvindmølleparker Jernbane Letbaner / metro Personer Bro og tunnel Universitetsbyggeri mv. Motorveje Kilde

23 23 Arbejdskraftbehov i gennemsnit mandår per år. Topper i med mandår per år Tabel 2.2 i perioden Uddannelsesgrupper I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

24 24 Størstedelen af beskæftigelsen i Hovedstaden og Sjælland Tabel 2.3 Region I alt Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Landsdækkende I alt Kilde Note Figur 2.3 Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sydjylland Sjælland Kilde

25 25 Størst efterspørgsel efter ikkefaglærte og struktører Efterspørgsel af arbejdskrafttyper og kompetencekrav Også efterspørgsel efter civilingeniører, elektrikere og chauffører Rekruttering Krav til ikke-faglærte med erfaring petencer Rekrutteringsmetoder Følgende gør sig især gældende:

26 Sammenfatning Ovenstående giver anledning til at fremhæve en række centrale pointer:

27 27 Sygehusbyggeri Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Bygning af Nyt Hospital Nordsjælland, Hillerød Bispebjerg Hospital Nybygning og ombygning ved Bispebjerg Hospital Herlev Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Rigshospitalet Der fokuseres på infrastrukturinvesteringer frem til Flere projekter har dog en længere varighed, hvorfor rapporten også omfatter aktiviteter, der afsluttes efter 2020.

28 28 Region Sjælland Køge Sygehus Nyt Universitetshospital, Køge Psykiatrisk Hospital Skt. Hans Psykiatrisk Hospital Skt. Hans, Roskilde Psykiatrisk Sygehus Slagelse Psykiatrisk Sygehus Slagelse Akutmodtagelse Slagelse Sygehus Akutmodtagelse Slagelse Sygehus Region Midtjylland DNU, Skejby Det Nye Universitetshospital (DNU), Skejby ved Aarhus Regionshospitalet Viborg Udbygning af Regionshospitalet i Viborg

29 29 Nyt Regionshospital, Gødstrup Det nye Regionshospital i Gødstrup ved Herning Region Syddanmark Nyt OUH, Odense Sygehus Sønderjylland Kolding Sygehus Nyt Universitetshospital i Odense (Nyt OUH) Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Kolding Sygehus Region Nordjylland Nyt Aalborg Universitetshospital Nyt Aalborg Universitetshospital Opsamling sygehusbyggeri

30 30 Tabel 2.4 Sygehuse mv I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

31 Fast forbindelse over Femern Bælt og ny Femern Bælt forbindelsen Fast forbindelse over Femern Bælt Ny Storstrømsbro Ny Storstrømsbro Opsamling Femern Bælt og Storstrømsbro

32 32 Tabel 2.5 Bro og tunnel I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

33 33 Metro Cityringen Letbaner Letbane i Aarhus Letbane i Aarhus Letbane i Odense Letbane i Storkøbenhavn Letbane i Aalborg Letbane i Odense Letbane i Storkøbenhavn Letbane i Aalborg

34 34 Opsamling Metro Cityringen og letbaneprojekter Tabel 2.6 Letbaner / metro I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

35 Nyanlæggelse og modernisering af jernbanenettet Nyanlæggelse og modernisering af jernbanenettet Ny jernbanelinje København- Ringsted Dobbeltspor Lejre-Vipperød Opgradering Ringsted-Holeby programmet Anlæggelse af ny jernbanelinje København-Ringsted via Køge Dobbeltspor mellem Lejre-Vipperød Opgradering af jernbaneforbindelsen fra Ringsted-Holeby Opgradering og udbygning Vamdrup-Vojens Opgradering Hobro-Aalborg Hastighedsopgradering og udbygning Vamdrup-Vojens Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg

36 36 Udskiftning af signalsystemer Nyt signalsystem til jernbanenettet Opsamling jernbaneprojekter Tabel 2.7 Jernbane I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

37 Nyanlæggelse og modernisering af motorvejsnettet Nyanlæggelse og modernisering af motorvejsnettet Køge Bugt motorvejen Sydmotorvejen Frederikssundsmotorvejen M4 Taastrup Helsingørmotorvejen Silkeborgmotorvejen Udbygning af Køge Bugt motorvejen Opgradering af Sydmotorvejen Frederikssundsmotorvejen M4 Taastrup - Frederikssundsmotorvejen Udbygning af Helsingørmotorvejen Motorvejen Funder - Låsby, Silkeborgmotorvejen

38 38 Middelfart- Nørre Aaby Motorvejsstrækningen Middelfart-Nørre Aaby Opsamling motorvejsprojekter Tabel 2.8 Motorveje I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

39 Havvindmølleparker Havvindmølleparker Horns Rev Krigers Flak Yderligere vindmølleparker i kystnære områder Opsamling havvindmølleparker

40 40 Tabel 2.9 Havvindmølleparker I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note

41 41 Klimaforandringer Øvrige infrastrukturinvesteringer Øvrige infrastrukturinvesteringer KU, Panum Instituttet KU, Niels Bohr bygningen KU, Nyt Naturhistorisk Museum Københavns Universitet, Panum Instituttet Københavns Universitet, Niels Bohr Bygningen Københavns Universitet, Nyt Naturhistorisk Museum

42 42 KU, KUA Københavns Universitet, KUA SDU, SUND Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SUND AU, Institut for Biomedicin Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin AAU Aalborg Universitet, samlede udbygningsplaner Transportministeriets styrelser og Energistyrelsen Transportministeriets styrelser og Energistyrelsen Opsamling øvrige infrastrukturinvesteringer (universitetsprojekter)

43 43 Tabel 2.10 Universitetsbyggeri mv I alt Ikke-faglærte, struktører Murere Tømrere og snedkere VVS'ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede mv Andre faglærte inden for byggeri Teknikere (bygge- og anlægs teknikere) Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU I alt Kilde Note I følgende kapitel 3 fremstilles en mere generel analyse af udviklingen i udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft indenfor bygge- og anlægssektoren i de kommende 10 år samt en analyse af, hvor mange, og hvem blandt de ledige, der vil kunne være relevante i forhold til de job, der vil opstå i lyset af de store kommende infrastrukturprojekter.

44

45 45 3. Arbejdskraft- og til bygge- og anlægsaktiviteterne 3.1. Indledning og sammenfatning Bagvedliggende analyser LINE-modellen Metode og datagrundlag

46 46 Faggrupper, der indgår i analysen 1 2 Elektrikere Forventninger om rekrutterings- og mangelproblemer Sammenfatning Omfatter: EUD inden for brolægger/struktør u.n.a. brolægger, anlægsstruktør, bygningsstruktør, kloaklægger og stenhugger. Omfatter: stukkatør, glarmester, skorstensfejer, kedelanlægstekniker, tagdækker og kloakmester.

47 47 Mangel på kompetencer Faggrupper med forventet mangel i hele perioden Faggrupper, hvor der forventes at opstå mangel Elektrikere Faggrupper med forventet overskud af arbejdskraft Struktører

48 48 Ikke-faglærte: om kompetencer og erfaring kan medføre mangel Civilingeniører: kompetencer og erfaring kan medføre mangel Arbejdsmarkedsbalancen: Rekrutteringsproblemer indenfor B&A 3 COWI, maj 2013, jf. bilag 1.

49 49 Fremskrivningen: Balancen for de enkelte faggrupper 3.2. Balancen mellem udbud og efterspørgsel Tabel 3.1 Antal ansatte i 2011 Andel beskæftiget inden for B&A Ikke-faglærte, grundskole % Ikke-faglærte, gymnasial % Struktører % Murere, m.m % Tømrere, snedkere % VVS'ere % Malere % Elektrikere % Chauffører % Smede, mv % Øvrige, EUD B&A % Teknikere % Ingeniører, MVU % Ingeniører, LVU % Øvrige, LVU, ph.d % Kilde COWI/CRT, august 2013, jf. bilag 2.

50 Ikke-faglærte Struktører Ikke-faglærte: Overskud, men mangel på kompetencer Struktører: Overskud, men mangel på kompetencer 50

51 Murere Snedkere og tømrere VVS ere Murere: Rekrutterings- af mangel Snedkere/tømrere: Rekrutterings- af mangel VVS ere: Rekrutterings- af mangel 51

52 52 Malere: Rekrutterings- af mangel Malere Elektrikere: Mangel fra 2013 Elektrikere Chauffører: Overskud i hele perioden Chauffører Smede: Mangel fra 2013 Smede

53 53 Øvrige EUD: Mangel fra 2013 Øvrige indenfor EUD Teknikere: Mangel fra 2013 Teknikere Ingeniører, MVU: Rekrutterings- af mangel Ingeniører, MVU Civilingeniører: Overskud, men mangel på kompetencer Civilingeniører

54 54 Ikke-faglærte medarbejdere: Medarbejdere til planlægning og ledelse: Prognose for mangel på ingeniører og scient. er. IDA, august 2011.

55 55 Mangel på ikkefaglærte med kompetencer Armering og støbning i beton: Montage af betonelementer: Jordarbejder: Kompetencer indenfor maskinbetjening, kranbetjening mv.: Medarbejdere med høj specialiseringsgrad:

56 56

57 57 og inducerede effekter CRT, august 2013, jf. bilag 4. COWI, maj 2013, jf. bilag 1.

58 58 Tabel 3.2 I alt ( ) Antal Pct. Landbrug mv. Råstofudvinding Energi- og vandforsyning Fødevare-. drikkevareog tobaksindustri Mineralolieindustri Øvrig frem stillingsindustri Bygge- og anlægsvirksomhed Boliger Finansiel virksomhed Søtransport Andre private tjenesteydelser Offentlige tjenester Alle erhverv % Kilde

59 59 Tabel 3.3 Tilgang til Gennemsnit beskæftigelse ( ) I alt Antal Pct. Fra arbejdsløshed Personer med bopæl i udlandet Personer uden for arbejdsstyrken med bopæl i Danmark Samlet tilgang til beskæftigelsen % Kilde

60 60 Figur 3.1 Udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede udenlandske statsborgere i bygge og Fuldtidsbeskæftigede I alt Med bopæl i Danmark Uden bopæl i Danmark Jan. / 08 Apr. / 08 Jul. / 08 Okt. / 08 Jan. / 09 Apr. / 09 Jul. / 09 Okt. / 09 Jan. / 10 Apr. / 10 Jul. / 10 Okt. / 10 Jan. / 11 Apr. / 11 Jul. / 11 Okt. / 11 Jan. / 12 Apr. / 12 Jul. / 12 Okt. / 12 Jan. / 13 Apr. / 13 Kilde I følgende kapitel 4 gives en oversigt over beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen, herunder hvordan indsatsen er organiseret, hvilke redskaber, der bliver anvendt i den aktive beskæftigelsesindsats samt muligheder og barrierer i forhold til at få ledige i beskæftigelse i forbindelse med de store infrastrukturprojekter.

61

62

63 63 4. Beskæftigelsesog uddannelsesindsatsen i beskæftigelsessystemet 4.1. Indledning og sammenfatning

64 64

65 65 Beskæftigelsesindsatsen i Danmark national, regionalt og lokalt niveau Figur 4.1 Beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen 4 beskæftigelsesregioner 98 kommuner Andre aktører 27 a-kasser 94 Kommunale jobcentre Jobnet.dk

66 Jobcentrenes rolle og opgaver 94 jobcentre varetager beskæftigelsesindsatsen inden for lovgivningens rammer Ny partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri Hovedstaden, Københavns Tekniske Skole, UU-Nord og Herlev Kommune Eksempler på tiltag Kilde

67 Beskæftigelsesregionernes rolle og opgaver Beskæftigelsesregionerne følger op på kommunernes beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsbalancen Kilde

68 68 Arbejdsmarkedsparate ledige har ret og pligt til at deltage i et individuelt kontaktforløb Figur 4.2 Fordeling i procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Under 3 mdr mdr. Over 12 mdr. Kilde

69 69 Nyledige får oftest vejledning og op- Tabel 4.1 Kontanthjælpsmodtagere A-dagpenge (match 1) I alt 54% Ansættelse med løntilskud 12% Virksomhedspraktik 25% Ordinære uddannelsesforløb 9% I alt 100% 100% 100% Antal Kilde 9 pct. af de tilbud er ordinære uddannelsesforløb Jobrotation 6-ugers selvvagt uddannelse

70 70 1 Tabel AMU Videregående uddannelser I alt (100 pct.) (100 pct.) (100 pct.) Kilde 6 ugers selvvalgt fordeler sig primært på AMU og de videregående uddannelser 2 Jobrotation Enkelte uddannelser under ordningen udbydes hverken som AMU eller på det videregående niveau, det er fx uddannelser udbudt under VUC. Prisloftet på det videregående niveau er 3.648,32 kr. pr. uge i 2013.

71 71 Voksenlærlingeordningen 4.6. Midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats Midlerne til den aktive beskæftigelsesindsats Tabel 4.3 Udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats i , mia. kr. Den aktive indsats i alt 11,7 3 1,2 Selvvalgt uddannelse til dagpengemodtagere 0,5 Virksomhedspraktik - Privat løntilskud og offentligt løntilskud 0,6 Drift af jobcentre 3,2 Følgeudgifter og øvrige beskæftigelsesordninger 1,6 Puljer 0,3 Kilde 6. mia. kr. til den aktive indsats, 3. mia. kr. til driften af jobcentre Udgifterne til ordinær uddannelse er derfor et skøn på baggrund af kommunernes oplysninger om refusion og aktivitet.

72 72 Tilskudsmodellen adskiller sig fra bloktilskudsmodellen Midler fra EU s strukturfonde fordeles af de regionale vækstfora Midlerne fra EU s strukturfonde

73 Det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem for ikke-faglærte og faglærte VEU-systemet

74 Realkompetencevurdering en mulighed for ikke-faglærte Begrænset anvendelse af realkompetencevurdering Grunduddannelse for voksne (GVU) Begrænset brug af GVU Undersøgelse af grunduddannelse for voksne (GVU) og voksne i erhvervsuddannelser, Danmarks Evalueringsinstitut, februar 2013.

75 75 af ledige ikke-faglærte og faglærte Virksomheder kræver korte, Problemer med, at fylde et helt undervisningshold rundt i udbuddet af kurser

76 76 Vigtigt, at motivere ledige ikkefaglærte til efteruddannelse Jobrotation er vanskeligt, at sælge til byggeog anlægsvirksomheder Samarbejde med brancheorganisationer Kilde 4.9. Indsatsen i beskæftigelsesregionerne og jobcentrene

77 77 Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Fra ufaglært til faglært på rekordtid Kilde Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark

78 78 Initiativer på offshore området Kilde Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland

79 79 Jobcenter Aarhus - en koordineret indsats i forhold til bygge- og anlægsområdet Kilde Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland

80 80 ber Kilde I følgende kapitel 5 gennemgås belyses overvejelser i forhold til udbudsprocessen, herunder anvendelsen af og udfordringerne med sociale klausuler i forbindelse med store infrastrukturudbud.

81

82

83 83 5. Udbud af offentlige infrastrukturprojekter 5.1. Indledning og sammenfatning Potentialet i forbindelse med udbudsprocessen udnyttes ikke godt nok

84 Anvendelsen af sociale klausuler Sociale klausuler kan anvendes til at og praktikpladser udbud 1 Sociale klausuler indeholder ofte kun bløde krav om personalepolitik og arbejdsmiljø Kortlægning af kommunernes brug af sociale klausuler i udbud. CABI, september 2011.

85 Anvendelsen af sociale klausuler ved store infrastrukturudbud 5.4. Udfordringer med sociale klausuler Sociale klausuler anvendes kun i mindre omfang i de store infrastrukturprojekter Praktikpladscentre kan forbedre mulighederne for tikpladser Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

86 86 Behov for mere ensartede regler for sociale klausuler I følgende kapitel 6 fremstilles Ekspertudvalgets anbefalinger til, hvordan beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen over for ledige kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt på baggrund

87

88

89 89 6. Ekspertudvalgets anbefalinger og forslag og beskæftigelsesregionerne Baggrund

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark

Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line. Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Find tallet der styrker dine analyser fremskrivninger v. SAM-K/Line Daniel Vizel konsulent v. det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Hvad er det tværregionale analysesamarbejde i Østdanmark Samarbejde

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere