SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af modulet... 3 Teoretisk undervisning i uge 36/ Sygepleje... 4 At leve med kronisk sygdom... 4 Casearbejde i uge 36/ Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin... 7 Begreber og forskningsmetoder... 7 Analyse og forskningsdesign... 8 Anvendt epidemiologi... 8 Teoretisk undervisning i uge 39/ Sygepleje... 9 Casearbejde Risikovurdering i uge 39/ Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin Interventioner og tilbud til forskellige målgrupper Sygepleje At blive en familie og at være en familie At blive en familie og at være en familie Moderrollen/faderrollen At blive en familie og at være en familie - Interkulturelle forhold Casearbejde - Analyse af borger/patientbeskrivelse ift. kulturel baggrund, pårørende og netværk i uge 39/ Teoretisk undervisning i uge 41/ Sygepleje Sundhedsvæsenets tilbud Sundhedsvæsenets tilbud - Forløbskoordination Sundhedsvæsenets tilbud - Telemedicin Casearbejde en patientgruppe i et forløbsperspektiv i uge 41/ Modullitteratur: Bilag 1: Bilag 2: University College Lillebaelt 2

3 Beskrivelse af modulet Modul 6 har fokus på det overordnede tema: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. Modulet tilrettelægges i primær og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til gravide, nyfødte, børn, familie og ældre. Modulplanen for sygeplejerskeuddannelsen, Odense og Svendborg danner udgangspunkt for efterfølgende studieplan. Læringsudbyttet og læringsmål for modulet kan ses af modulplanen på hjemmesiden. Modulets opbygning Modul 6 er et kombineret teoretisk og klinisk modul. Den teoretiske del af modulet, der består af otte dage, der er fordelt henover modulet, er struktureret omkring fire centrale elementer: Patientologi, Kronisk sygdom, Primær sundhedstjeneste og Sundhedspædagogik. På modul 6 indgår følgende fag i undervisningen på den teoretiske del af modulet: Sygepleje og Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin. Undervisningen på den teoretiske del af modul 6 er overordnet tilrettelagt som forelæsning, oplæg, casearbejde med vejledning, diskussioner og videndeling i grupper. Med henblik på at etablere en sammenhæng mellem den kliniske og teoretiske del af modul 6 medbringer du til hvert teoretisk forløb en borger/patientbeskrivelse. Det konkrete fokus for borger/patientbeskrivelserne fremgår af studieplanen. Det forventes at du altid medbringer en borger/patientbeskrivelse og at du har forberedt dig ud fra modulets litteratur, som det fremgår af studieplanen, da det vil give grundlag for en kvalificeret dialog, der er betydningsfuld for din sygepleje. Arbejdet med borger/patientbeskrivelsen bringes med tilbage til klinikken, hvor det præsenteres evt. for klinisk vejleder. Derudover forventes det at du selv søger praksis-, udviklingsog forskningsbaseret viden med relevans for modulets overordnede tema. University College Lillebaelt 3

4 Teoretisk undervisning i uge 36/47 Sygepleje At leve med kronisk sygdom Temaet knytter sig til de centrale elementer Patientologi og Kronisk sygdom Mål Mål der knytter sig dette centrale element eller emne/indhold er: Kan beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. Kan identificere etiske problemstillinger knyttet til patienter/borgere med kroniske sygdomme Kan identificere centrale betydninger af patienters/borgeres reaktioner på folkesygdomme og kroniske sygdomme. Kan søge sortere og anvende viden om begreber knyttet til folkesygdomme og kroniske sygdomme Kan søge, sortere og anvende viden om begreber knyttet til fænomener og udvalgte problemstillinger hos gravide, nyfødte, børn, familier, ældre og kronisk syge patienter/borgere Under dette centrale element er der fokus på patienter/borgere med kroniske sygdomme. Læringsaktivitet 2 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt med oplæg og diskussion. Fokus i undervisningen er: Hvordan det kan være at leve med kronisk sygdom Kronisk sygdom i et livshistorie- og hverdagslivsperspektiv Lektioner med casearbejde at leve med kronisk sygdom og videndeling ift. casearbejde at leve med kroniks sygdom er beskrevet i studieplanen under Casearbejde At leve med kronisk sygdom. Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Jørgensen, Birthe Beck (1994). Når hver dag bliver til hverdag. Akademisk forlag A/S. Ss , og (Lægges på fronter) Corbin, Juliet M. (1998). The Corbin and Strauss Chronic Illness Trajectory Model: An update. Scholarly Inquiry for Nursing Practice. Vol. 12, No 1. S (Lægges på fronter) University College Lillebaelt 4

5 Casearbejde i uge 36/47 Læringsaktivitet 19 lektioner Casearbejdet foregår på grundlag af en borger/patientbeskrivelse, der udarbejdes i løbet af klinikken i uge 35/46. Casearbejdet består af 2 dele. Casearbejdets ene del tager afsæt i undervisningen i Sygepleje At leve med kronisk sygdom. Casearbejdets anden del tager afsæt i undervisningen i Folkesundhed herunder epidemiologi og miljømedicin. Borger/patientbeskrivelse som den studerende udarbejder i klinikken skal rumme en beskrivelse af: 1. Forhold der har betydning for borgerens/patientens tilstand, sygdom, livssituation og evt. indlæggelse. Relevante samfundsmæssige og kulturelle betingelsers betydning for sundhed og sygdom inddrages: Alder, køn, evner og ressourcer Sociale forhold og levevilkår Familie, bolig, arbejde og fritid Årsag til at borgeren/patienten modtager hjemmesygepleje eller årsag til indlæggelse 2. Borgerens/patientens oplevelse af: Hvordan tilstand/sygdom påvirker hans/hendes hverdagsliv (positivt og negativt) Pleje, behandling og evt. indlæggelse Hvad der har betydning for hans/hendes liv 3. Borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale reaktioner i forhold til sygdom og lidelse. Her kan du benytte det dataindsamlingsredskab som anvendes på dit kliniske uddannelsessted. Casearbejdet er tilrettelagt på følgende måde: Casearbejdets ene del 3 lektioner: Casearbejde at leve med kronisk sygdom Undervisningen er tilrettelagt som gruppearbejde med vejledning på halvt hold, hvor de studerende arbejder med de medbragte borger/patientbeskrivelser. I mindre grupper præsenterer de studerende deres borger/patientbeskrivelser for hinanden og drøfter/diskuterer/analyserer beskrivelserne i et livshistorie/hverdagsperspektiv. På baggrund af gruppearbejdet udformer den enkelte studerende en skriftlig analyse af den medbragte borger/patientbeskrivelse. Når den studerende kommer tilbage til klinikken præsenteres den skriftlige analyse for klinisk vejleder. University College Lillebaelt 5

6 Casearbejdets anden del 3 lektioner: Casearbejde litteratursøgning og kritisk analyse af forskningsartikel. I lektionerne søger den studerende individuelt i Pubmed efter en forskningsartikel med et epidemiologisk forskningsdesign. Forskningsartiklens fokus skal være relevant i forhold til den medbragte borger/patientbeskrivelse. 7 lektioner: Casearbejde kritisk analyse af forskningsartikel (de lektioner, der ligger før videndeling ift. casearbejde) I lektionerne laver den studerende en kritisk analyse af den fundne forskningsartikel. Den kritiske analyse tager udgangspunkt i den analyseguide der fremgår af studieplanens Bilag 1. 1 lektion med vejledning ift. kritisk analyse af forskningsartikel. Vejledningen foregår på hhv Hold A og Hold B 2 lektioner: Videndeling ift. casearbejde. Undervisningen er tilrettelagt som videndeling, hvor de studerende i mindre grupper præsentere deres kritiske analyse af den fundne forskningsartikel. På baggrund af præsentationerne drøftes og diskuteres det om: Resultaterne i artiklen tolkes på den rigtige måde?? Artiklen fremsætter forslag til handlinger i praksis?? Hvordan artiklens resultater kan omsættes til en generel praksis?? Artiklens resultater/konklusioner kan anvendes i forhold til den konkrete borger/patientbeskrivelse?? 3 lektioner: Casearbejde kritisk analyse af forskningsartikel (de lektioner, der ligger efter videndeling ift. casearbejde) I lektionerne udarbejder den studerende på baggrund af den kritiske analyse af forskningsartiklen og videndelingen først på dagen en skriftlig refleksion over de fire ovenstående spørgsmål. Når den studerende kommer tilbage til klinikken præsenteres den skriftlige refleksion for klinisk vejleder. University College Lillebaelt 6

7 Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin Mål der knytter sig til dette fag og som er gennemgående for alle de centrale elementer: Kan redegøre for fagenes centrale begreber og videnskabelige metode Kan redegøre for og reflektere over risikofaktorer i menneskers levevilkår og livsstil med betydning for sundhed og sygdom herunder miljø- og arbejdsbetingende sygdomme Kan reflektere over sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger relateret til en udvalgt folkesygdom eller en miljø- og arbejdsbetinget sygdom. Kan reflektere over etiske problemstillinger relateret til udvalgte epidemiologiske problemer. Begreber og forskningsmetoder Læringsaktivitet: 4 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsning, dialog og gruppearbejde. Fokus i undervisningen er: Introduktion til forløbet herunder introduktion til kritisk analyse af forskningsartikel med epidemiologisk forskningsdesign. Epidemiologi fag og historisk perspektiv Epidemiologi og folkesundhed Epidemiologiske grundbegreber fx incidens, prævalens og mortalitet Indsamling af epidemiologiske data Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Andersson, Ingemar (2008). Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København, Gads forlag. Pp , og University College Lillebaelt 7

8 Analyse og forskningsdesign Læringsaktivitet: 5 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt med oplæg, diskussioner og gruppearbejde på halve hold. Fokus i undervisningen er: Risikobegrebet eksponering, association, sammenhæng Epidemiologiske forskningsdesigns tværsnitsundersøgelser, case-kontrol undersøgelser, kohorteundersøgelser og RCT (det randomiserede kontrollerede forsøg) Årsagsbegrebet Statistiske grundbegreber Fejlkilder bias og confounding Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Andersson, Ingemar (2008). Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København, Gads forlag. Pp og Hvilsom, Gitte B. et al (2011). Socioeconomic position and breast reconstruction in Danish women. Acta Oncologica; 50: Anvendt epidemiologi Læringsaktivitet: 1 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt med oplæg og diskussion i grupper ud fra studiespørgsmål Bilag 2. Fokus i undervisningen er: Arbejds- og miljømedicin Litteratur som forventes læst inden fredagens lektioner: Autrup, Herman m.fl. (red.) (2003). Miljø- og arbejdsmedicin. København, FADL. Kapitel 2. (Lægges på fronter) Flyvholm MA., Bach B., Rose M. et al (2007). Self-reported hand eczema in hospital population. Contact Dermatitis aug; 57 (2): (Lægges på fronter) University College Lillebaelt 8

9 Teoretisk undervisning i uge 39/50-51 Sygepleje Casearbejde Risikovurdering i uge 39/50 Temaet knytter sig til det centrale element Sundhedspædagogik Mål Mål der knytter sig dette centrale element eller emne/indhold er: Kan identificere etiske problemstillinger knyttet til patienter/borgere med kroniske sygdomme Kan identificere centrale betydninger af patienters/borgeres reaktioner på folkesygdomme og kroniske sygdomme. Kan søge sortere og anvende viden om begreber knyttet til folkesygdomme og kroniske sygdomme Kan argumentere for, begrunde og anvende relevante sygeplejefaglige kliniske metoder og standarder med henblik på observationer, vurdering og intervention til borgere med kroniske sygdomme Kan identificere og analysere udvalgte fænomener of sygeplejefaglige problemstillinger hos gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere Kan søge, sortere og anvende viden om begreber knyttet til fænomener og udvalgte problemstillinger hos gravide, nyfødte, børn, familier, ældre og kronisk syge patienter/borgere Kan identificere, koordinere og begrunde behov for sygepleje tilo udvalgte patienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation Læringsaktivitet 3 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt som gruppearbejde på halvt hold, hvor de studerende arbejder med de borger/patientbeskrivelser, de har udarbejdet i løbet af klinikken i uge 9/19. Borger/patientbeskrivelse Borger/patientbeskrivelsen skal rumme en beskrivelse af: 1. Forhold der har betydning for borgerens/patientens tilstand, sygdom, livssituation og evt. indlæggelse. Alder, køn, evner og ressourcer Sociale forhold og levevilkår Familie, bolig, arbejde og fritid Årsag til at borgeren/patienten modtager hjemmesygepleje eller årsag til indlæggelse University College Lillebaelt 9

10 2. Borgerens/patientens fysiske, psykiske og sociale reaktioner i forhold til sygdom og lidelse. Her kan du benytte det dataindsamlingsredskab som anvendes på dit kliniske uddannelsessted. I mindre grupper præsenterer de studerende deres borger/patientbeskrivelser for hinanden og på baggrund heraf diskuterer og analyserer de studerende hvilke aktuelle/potentielle sygeplejeproblemer borgerne/patienterne har (risikovurdering). De studerende diskuterer ligeledes konkrete forslag til forebyggelse i forhold til borgerne/patienterne herunder sundhedspædagogiske tiltag og diskuterer hvilke etiske overvejelser der evt. kan være i forhold til forebyggelsen. På baggrund af gruppearbejdet udformer den enkelte studerende en skriftlig risikovurdering og fremstiller skriftligt forslag til forebyggelse. Når den studerende kommer tilbage til klinikken præsenteres den skriftlige risikovurdering og forslag til forebyggelse for klinisk vejleder. Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Hvas, Lotte (2009). Forebyggelsens etiske dilemma. Sundhedsstyrelsen (2009). Etik i forebyggelse og sundhedsfremme. S Sundhedsstyrelsen (2008). Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Kap. 2 og 3 Supplerende litteratur Bjørnshave, Bodil (2005). Sygeplejeprocessen. I: Bydam, Jan & Hansen, Janet Mary (red.). Sygeplejens fundament, bind udg. København. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. S Odgaard, Eva (2009). Kundskabsbaseret og problemorienteret sygepleje. I: Pedersen, Søren (red.). Sygeplejebogen 1.2, 3. udg. København. GADs forlag. S Skaug, Eli-Anne & Andersen, Irene D. (2005). Beslutningsprocesser i sygepleje. I: Kristoffersen, Nina Jahren (red.). Grundlæggende sygepleje udg. København. Munksgaard Danmark. S Sundhedsstyrelsen (2009). Etik i forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsstyrelsen (2008). Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. University College Lillebaelt 10

11 Folkesundhed, herunder epidemiologi og miljømedicin Interventioner og tilbud til forskellige målgrupper Mål Mål der knytter sig til det centrale element/indhold er: Kan redegøre for fagenes centrale begreber og videnskabelige metode Kan redegøre for og reflektere over risikofaktorer i menneskers levevilkår og livsstil med betydning for sundhed og sygdom herunder miljø- og arbejdsbetingende sygdomme Kan reflektere over sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger relateret til en udvalgt folkesygdom eller en miljø- og arbejdsbetinget sygdom. Kan reflektere over etiske problemstillinger relateret til udvalgte epidemiologiske problemer. Læringsaktivitet: 2 lektioner Undervisningen er tilrettelagt som forelæsning. Fokus i undervisningen er: Interventioner - Screening Litteratur som forventes læst inden mandages lektioner: Andersson, Ingemar (2008). Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København, Gads forlag. Pp University College Lillebaelt 11

12 Sygepleje At blive en familie og at være en familie. Temaet knytter sig til de centrale elementer: Patientologi, Kronisk sygdom og Primær sundhedstjeneste Mål Mål der knytter sig dette fag er gennemgående for det centrale element og emner/indhold. Kan beskrive og forklare centrale kulturelle og samfundsmæssige forholds betydning for sundheds og sygdom Kan beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. Kan identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger hos gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. Kan give forslag til sundhedsfremmende tiltag til gravide, nyfødte, børn, familier, ældre og kronisk syge patienter/borgere. At blive en familie og at være en familie Moderrollen/faderrollen Læringsaktivitet 2 lektioner Undervisningen er tilrettelagt som forelæsning. Fokus i undervisningen er: Den nye familie Roller i familien. Barnet i familien, syg eller pårørende Familiens hverdagsliv med kronisk sygdom Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Bondesen, A. og Jørgensen G. (red) (2005) Børn og unge sundheds- og sygepleje. Munksgaard, København. S og (Familien, forældreskab, børns behov, fritid, opdragelse og netværkets betydning for familien) (Lægges på fronter) Brodén M. (2002). Tidligt samspil - forudsætningen for udvikling. I Hwang, P. (red.) (2002). Spædbarnets psykologi, 1. [ny] udgave, Frydenlund, Kbh.. S (Lægges på Fronter) Jensen, C. (2011). Det kronisk syge barn og livet i familien. Dansk psykologisk forlag. S (Lægges på fronter) University College Lillebaelt 12

13 Kirkevold M. og Ekern, K.K. (red.) (2001). Familien i sykepleiefaget, Gyldendal Akademisk, Oslo, s (Familiens indflydelse på individuelle familiemedlemmers helse og sygdom) (Lægges på Fronter) Sundhedsstyrelsen (2011). Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. At blive en familie og at være en familie - Interkulturelle forhold. Læringsaktivitet 2 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsning. Fokus i undervisningen er. Familiens rolle/betydning i forbindelse med kronisk sygdom i et kulturelt perspektiv Familiens rolle/betydning i forhold til at blive og at være en familie i et kulturelt perspektiv. Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Lund, R. (2011). Sociale relationer og helbred. I: Lund, R. et al. (red.). Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. København. Munksgaard. S (Lægges på fronter) Nielsen, D. N. m.fl (2011). Livshistorien er i centrum. Sygeplejersken nr. 7, 2011 University College Lillebælt. og Svendborg (2008). Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg. egrebet%20ved%20sygeplejerskeuddannelsen%20i%20odense%20og%20svendborg.pdf Supplerende litteratur: Baig, N. m.fl (2010). Tro, omsorg og interkultur. Hans Reitzels forlag. Sundhedsstyrelsen (2007). Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden. University College Lillebaelt 13

14 Casearbejde - Analyse af borger/patientbeskrivelse ift. kulturel baggrund, pårørende og netværk i uge 39/51 Læringsaktivitet 2 lektioner Casearbejdet foregår på grundlag af en borger/patientbeskrivelse, der udarbejdes i løbet af klinikken i uge 38-39/49. Borgeren/patienten kan være den samme som der lavet en borger/patientbeskivelse af i uge 37/48. Borger/patientbeskrivelse Borger/patientbeskrivelsen skal rumme en beskrivelse af: Borgerens/patientens familiemæssige situation Kulturel baggrund (kultur skal tænkes bredt) Pårørende herunder evt. børn som pårørende eller pårørende til syge børn Netværk m.m. Social situation Som forberedelse til den teoretiske undervisning undersøger den studerende endvidere: Hvilke muligheder har borgeren/patienten for social støtte?? Hvilke forebyggende sundhedsydelser er der til borgeren/patienten i borgerens/patientens hjemkommune?? Undervisningen er tilrettelagt som gruppearbejde på halvt hold, hvor de studerende i mindre grupper (2 og 2), arbejder med de medbragte borger/patientbeskrivelser. De studerende præsenterer deres borger/patientbeskrivelser og på baggrund af formiddagens forelæsninger og den opgivne litteratur drøftes og analyseres borger/patientbeskrivelserne med henblik på at identificere fænomener og problemstillinger relateret til kultur og familie. Purnell s model for kulturel kompetence anvendes til at skærpe opmærksomheden på familiens roller og organisering, risikoadfærd, graviditet og barsel, sygdomsopfattelse og behandling samt opfattelse og status af de sundhedsprofessionelle. Der fremsættes på baggrund heraf begrundede forslag til sygeplejehandlinger hos borgeren/patienten/de pårørende. Forslag til sygeplejehandlinger præsenteres i efterfølgende for klinisk vejleder. University College Lillebaelt 14

15 Teoretisk undervisning i uge 41/2 Sygepleje Sundhedsvæsenets tilbud. Temaet knytter sig til de centrale elementer Kronisk sygdom og Primær sundhedstjeneste Mål Mål der knytter sig dette fag er gennemgående for det centrale element og emner/indhold: Kan beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. Kan give forslag til sundhedsfremmende tiltag til gravide, nyfødte, børn, familier, ældre og kronisk syge patienter/borgere. Sundhedsvæsenets tilbud - Forløbskoordination Læringsaktivitet 2 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsning. Fokus i undervisningen er. Forløbskoordination i forhold til borgere/patienter med kroniske sygdomme. Patienters perspektiv på sammenhængende patientforløb Konkret eksempel på forløbskoordination far Kerteminde Kommune. Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Buch, Martin Sandberg (2008). Forløbskoordination på kronikerområdet hvad skal der til??. Pdf-fil kan hentes nederst på Supplerende litteratur Dansk Sundhedsinstitut (2010). Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv. 4A15C57ABB89/0/Rapport pdf Sundhedsstyrelsen (2005). Kronisk sygdom. Patient, sundhedsvæsen og samfund. Forudsætninger for det gode forløb. University College Lillebaelt 15

16 Sundhedsvæsenets tilbud - Telemedicin Læringsaktivitet 2 lektioner. Undervisningen er tilrettelagt som forelæsning. Fokus i undervisningen er: Telemedicin i sundhedsvæsenet Præsentation af telemedicinprojektet Dreaming fra Langeland Kommune. Litteratur som forventes læst inden lektionerne: Center for Sundheds-telematik (2005). Telemedicin et vigtigt værktøj for fremtidens sundhedssektor. a&ct=clnk&cd=4&gl=dk Supplerende litteratur Danske regioner (2011). Telemedicinstrategi. Version Ældreforum (2010). Velfærdsteknologi nye hjælpemidler i ældreplejen. Kan downloades fra Casearbejde en patientgruppe i et forløbsperspektiv i uge 41/2 Læringsaktivitet 3 lektioner. Casearbejdet foregår på grundlag af en beskrivelse af hvordan koordinering af et forløb for en konkret gruppe borgere/patienter foregår i praksis. Beskrivelsen udarbejdes i løbet af klinikken i uge 40-41/49. Beskrivelse af et forløb for en konkret gruppe patienter. Beskrivelsen skal rumme: En kort præsentation af patientgruppen University College Lillebaelt 16

17 Hvem der koordinerer hvad i forhold til patientgruppen?? Hvordan sygeplejerskens rolle er i borger/patientforløbet?? Hvem sygeplejersken samarbejder med på tværs af faggrænser og sektorgrænser i forhold til borger/patientforløbet og hvad samarbejdes der om?? Undervisningen er tilrettelagt som gruppearbejde på halvt hold, hvor de studerende i mindre grupper arbejder med de medbragte forløbsbeskrivelser. I mindre grupper præsenterer de studerende deres forløbsbeskrivelser og på baggrund af formiddagens forelæsninger og den opgivne litteratur drøftes forløbsbeskrivelserne. Drøftelserne nedskrives og præsenteres efterfølgende for klinisk vejleder. University College Lillebaelt 17

18 Modullitteratur: Litteratur markeret med * lægges på fronter Andersson, Ingemar (2008). Epidemiologi for sundhedspersonale en introduktion. København, Gads forlag. *Autrup, Herman m.fl. (red.) (2003). Miljø- og arbejdsmedicin. København, FADL. *Bondesen, A., Jørgensen G. (red) (2005) Børn og unge sundheds- og sygepleje. Munksgaard, København *Brodén M. (2002) "Tidligt samspil - forudsætningen for udvikling" I Spædbarnets psykologi, Red. P. Hwang, 1. [ny] udgave, Frydenlund, Kbh Buch, Martin Sandberg (2008). Forløbskoordination på kronikerområdet hvad skal der til??. Pdf-fil kan hentes nederst på Center for Sundheds-telematik (2005). Telemedicin et vigtigt værktøj for fremtidens sundhedssektor. nk&cd=4&gl=dk *Corbin, Juliet M. (1998). The Corbin and Strauss Chronic Illness Trajectory Model: An update. Scholarly Inquiry for Nursing Practice. Vol. 12, No 1. *Flyvholm MA., Bach B., Rose M. et al (2007). Self-reported hand eczema in hospital population. Contact Dermatitis aug; 57 (2) Hvas, Lotte (2009). Forebyggelsens etiske dilemma. Hvilsom, Gitte B. et al (2011). Socioeconomic position and breast reconstruction in Danish women. Acta Oncologica; 50: *Jensen, C. (2011). Det kronisk syge barn og livet i familien. Dansk Psykologisk Forlaj. *Jørgensen, Birthe Beck (1994). Når hver dag bliver til hverdag. Akademisk forlag A/S. *Kirkevold, M. & Ekern, K. S (red.) (2001). Familien i sykepleiefaget. Gyldendal Akademisk, Oslo *Lund, R. (2011). Sociale relationer og helbred. I: Lund, R. et al. (red.). Mevdicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred. København. Munksgaard. Nielsen, D. N. m.fl. (2011). Livshistorien i centrum. Sygeplejersken nr. 7, 2011 Sundhedsstyrelsen (2009). Etik i forebyggelse og sundhedsfremme. Sundhedsstyrelsen (2008). Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Sundhedsstyrelsen (2011). Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. University College Lillebælt. og Svendborg (2008). Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg. egrebet%20ved%20sygeplejerskeuddannelsen%20i%20odense%20og%20svendborg.pdf University College Lillebaelt 18

19 Bilag 1: Guide til kritisk læsning af artikler der omhandler kvantitative undersøgelser. Følgende spørgsmål og synspunkter kan være anvendelige i en kritisk vurdering af en artikel. Sammenfatning (abstract) Giver sammenfatningen et helhedsbillede af studiets (undersøgelsens) opbygning og resultater? Er resultaterne anvendelige og i givet fald for hvem? Er studiet interessant for læseren (dig)? Baggrund (introduktion) Hvad er spørgsmålet/ hypotesen eller formålet med undersøgelsen? Hvorfor skal dette studie udføres? Er litteraturgennemgangen tilstrækkelig? Materiale og metode Hvem indgår i undersøgelsen, hvordan har man udvalgt dem? Hvor stort er bortfaldet og hvordan er det håndteret? Er der foretaget en frafaldsanalyse. Hvordan er dataindsamlingen blevet gennemført? Hvilket studiedesign (undersøgelses type) er anvendt? Hvilke målemetoder er blevet anvendt? Hvilken validitet har den pågældende metode? Hvad var eksponeringen og hvad var effekten? Er de statistisk metoder anvendelige? Mulige fejlkilder der påvirker pålideligheden? (Bias og confounding) Resultatet Indeholder resultatet et svar på formålet? Er præsentationen klar og tydelig? Er tabeller og figurer overskuelige? Er resultatet præsenteret detaljeret? Diskussion Er resultaterne relateret til tidligere viden? Diskuteres resultaterne i forhold til formålet? Diskuteres de anvendte metoder? Kunne studiedesign have været anderledes? Konklusion Tolkes resultatet på den rigtige måde? Hvordan kan resultatet omsættes i praksis? Foreslås der nogle handlinger? Kan du anvende resultaterne/konklusionerne i din praksis (i forhold til din borger/patient)? (Kilde: Epidemiologi for sundhedspersonale- en introduktion. Af Ingemar Andersson 2008). University College Lillebaelt 19

20 Bilag 2: Studiespørgsmål til artiklen Self-reported hand eczema in a hospital population. 1. Hvilke faktorer i det indre miljø og i nærmiljøet ser ifølge undersøgelsen ud til at betydning for forekomsten af håndeksem?? 2. Diskuter hvor pålidelige undersøgelsens resultater er validitet, bias mm. University College Lillebaelt 20

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 04/01/2012 Modul

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB12 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA10 MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygepleje Folkesundhed, epidemiologi og miljømedicin University College Lillebaelt 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem - gældende indtil 05.02.2012

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem - gældende indtil 05.02.2012 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 6. Hold ss2012v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 6 Hold ss2012v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 6 SYGEPLEJE, KRONISK SYGE PATIENTER OG BORGERE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOB11 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 6

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 6 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 04/2016 - Modul 6 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Studieplan - Global health- Illness og Disease foråret 2016

Studieplan - Global health- Illness og Disease foråret 2016 Studieplan - Global health- Illness og Disease foråret 2016 Den studerende vælger en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med udgangspunkt i valgfagets overordnede tema Global sundhed, som den studerende

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M).

Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Kommunikation Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget kommunikation (AnneMarie, Margit og Susanne M). Faget kommunikation har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 2. semester, 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 14 Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 14 Bachelorprojekt 04/2016 Modul 14 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 14 Bachelorprojekt... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold:... 4 2.3 Tema: Sygeplejeprofession

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted

Studiebog. for. sygeplejestuderende. Ortopædkirurgisk Ambulatorium og. Skadeklinik. SVS, Grindsted Studiebog for sygeplejestuderende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik SVS, Grindsted Velkommen som 6. semester studerende på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik. I denne studiebog

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger

Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Studieplan for: Sundhedsfremme i folkeskolen muligheder og begrænsninger Lektioner begynder 8.15. Oplysninger om lokaler står på skemaet, som er udleveret Information og dialog i holdets FRONTERRUM Dato

Læs mere

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu

Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS. Modul 9. VIA University College. Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 9_FIA_12-04-2016 mlbu Modul 9 Klinisk ræsonnering og -beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA Sundhed Gældende fra

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Marts, 2015 Indhold 1. Forord... 1 2. Indhold, ECTS-omfang,

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere