EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer"

Transkript

1 EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og Kompetencecenteret EUC Nord

2 FORORD Vi er glade for igen at præsentere vores kursuskatalog med obligatorisk efteruddannelse og generelle muligheder for opkvalificering af medarbejdere i revisionsbranchen. I efteråret 2013 udbyder vi fem obligatoriske kurser, tre af kurserne holdes i Aalborg og to i Hjørring. Du har dermed mulighed for at gennemføre 40 timers efteruddannelse gennem vores kurser. Vi giver gennemførelsesgaranti på kurserne, og hver femte tilmelding fra samme cvr. nr. udløser kr. i rabat. Kataloget præsenterer flere typer af efteruddannelsesmuligheder. Bliv inspireret til, hvordan du kan styrke kompetencerne i din virksomhed. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores kurser. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole Telefon Kompetencecenteret EUC Nord Telefon Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole Telefon KursusCentret EUC Nordvest Telefon Hvis du har brug for at få en dialog om, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte os for en aftale.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Om efteruddannelse s. 2 Kalender s. 3 Aktuel Skat s. 4 Moms s. 5 Selskabsret s. 7 Udvidet gennemgang og review s. 8 Aktuel revision og regnskab s. 9 Undervisere s Kursustilmelding s Kompetenceudvikling på flere niveauer - til hele jeres organisation s. 14

4 Revisorloven siger om efteruddannelse: 4. En revisor, der er godkendt efter 3, har pligt til at deltage i et passende efteruddannelsesprogram, der sikrer, at den pågældende til stadighed vedligeholder sin teoretiske viden, sine faglige kvalifikationer og sin viden om kravene til offentlighedens tillidsrepræsentant på et tilstrækkelig højt niveau. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om efteruddannelse og om kontrol heraf. Stk. 3. Revisor skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene om efteruddannelse er opfyldt. Vejledningen siger om efteruddannelse: Revisor skal indenfor 3-års periode gennemføre 120 timers efteruddannelse inden for en række specifikke fagområder. Der skal som minimum gennemføres: 24 timer inden for revisions- og erklæringsområdet, eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og for revisorer, internationale og nationale revisionsstandarder, risikostyring og intern kontrol, faglig etik, uafhængighed samt god offentlig revisionsskik og forvaltningsrevision m.v. 24 timer inden for retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab samt selskabsret. 12 timer inden for området direkte og indirekte skatter. De resterende 60 timer skal relatere sig til de fagområder, der fremgår af stk. 2, og dermed til de fagområder, der kræves for at bestå eksamen som godkendt revisor, jf. 6, i bekendtgørelse om revisoreksamen. Manglende efteruddannelse Hvis en revisor ved udløbet af 3-års perioden imidlertid kun mangler at gennemføre en mindre del af efteruddannelsen, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist inden for hvilken, revisor skal have gennemført de manglende timer. Af loven følger det alene, at revisor skal mangle en mindre del af efteruddannelsen. Det følger imidlertid af lovbemærkningerne, at der herved skal forstås under 1/3 af det samlede timeantal på 120 timer således maksimalt 40 timer. Overskydende timer Revisor kan overføre op til 20 timer til den næste efteruddannelsesperiode, såfremt denne har uddannet sig mere end det angivne timeantal på 120 timer ved udløbet af en 3-års periode. 2

5 KALENDER Kursus Dato Sted Underviser Aktuel Skat Onsdag den Aalborg Jens Pedersen Moms Torsdag den Hjørring Lone Ravnholt Jensen Selskabsret Onsdag den Aalborg Per Christensen og Thomas T. Christensen Udvidet gennemgang og review Torsdag den Aalborg Søren Engelund Bærentsen og Thomas Nic. Nielsen Aktuel revision og regnskab Onsdag den Hjørring Jacob Sejer Christensen og Thomas Nic. Nielsen 3

6 Aktuel Skat Formål/kursets indhold At give kursisterne en opdateret viden om nye regler og om ny praksis på skatteområdet. Herunder en opfølgning på de nye regler om skattepligtige aktionærlån. Undervisningsform Der vil blive indlagt øvelser og/eller tid til sidemandsdrøftelser i relevant omfang. Undervisere Jens Pedersen, Erhvervsjurist, cand.merc.jur., BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 4 REGNSKAB - REVISION - SKAT 8 timer Aalborg KURSUSPRIS Kr ,- Ekskl. moms

7 Moms Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en dybere viden om moms, momsfritagelser og opdateringer. Kursets indhold: Aktuel moms Momsfradragsretten Momsfritagelserne Herunder momsfritagelse for sundhedsområdet, kurser/undervisning, fast ejendom m.fl. Opdatering handel over landegrænser Opdatering energiafgifter Undervisningsform Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Momsrådgiver Lone Ravnholt Jensen, Beierholm Statsautoriseret Revisorpartnerselskab. REGNSKAB - REVISION - SKAT 8 timer Hjørring KURSUSPRIS Kr ,- Ekskl. moms 5

8 Erhvervsskolerne leverede nogle gode efteruddannelseskurser for godkendte revisorer. De kom med nogle gode undervisere, som på en levende måde formåede at formidle tørt stof, så det blev interessant. - SVEND JOHANSEN, REVISIONSFIRMAET MANGO NIELSEN 6

9 Selskabsret Formål Formålet med kurset er at give en såvel teoretisk som praktisk gennemgang af udvalgte emner og problemstillinger vedrørende arbejdet med aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber. Kurset vil lægge vægt på en gennemgang af udvalgte emner inden for selskabsretten med særlig vægt på de lovændringer, der forventes gennemført i foråret Der vil således ikke være tale om en gennemgang af selskabsloven fra A-Z, men derimod fokus på udvalgte hovedområder, der vil blive belyst ud fra såvel en teoretisk som en praktisk vinkel. Udover de aktuelle lovændringer vil der således blandt andet blive lagt vægt på følgende emner: Kursets indhold: Udskudt indbetaling af selskabskapital Iværksætterselskaber Ejeraftaler, herunder mulighederne for håndhævelse m.m. (selskabslovens 82) Vurderingsberetning, herunder efter-erhvervelser Ledelsesansvar Ulovlige og lovlige kapitalejerlån Ulovlig og lovlig selvfi nansiering Fusion Spaltning Tilførsel af aktiver samt ombytning af kapitalandele (ikke direkte reguleret i selskabsloven) Partnerselskaber Undervisere Advokat (L) og partner Per Christensen, Advokatfi rma HjulmandKaptain. Advokat og partner, Thomas T. Christensen, Advokatfi rma HjulmandKaptain. REGNSKAB 8 timer REVISION - SKAT Aalborg KURSUSPRIS Kr ,- Ekskl. moms 7

10 Udvidet gennemgang og review Formål Deltagerne får et overblik over den seneste udvikling inden for den nye erklæringsstandard for SMV ere Udvidet gennemgang samt ajourføring vedrørende review. Deltagerne opnår kendskab til den nye standard og kan herefter gå i dialog med kunderne om alternativet til revision. Kursets indhold: Fritagelse for revisionspligt Hvor langt er vi nået med udvidet gennemgang? Årsregnskabsloven Procedure for til(valg) af udvidet gennemgang Erklæring om udvidet gennemgang Tilvalg og fravalg i forhold til revision og review Proces ved review og supplerende handlinger ved udvidet gennemgang ISRE 2400 grundlaget for udvidet gennemgang Dokumentation ved udvidet gennemgang og review Undervisningsform Foredrag med praktiske eksempler. Undervisere Statsaut. revisor Søren Engelund Bærentsen, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Statsaut. revisor Thomas Nic. Nielsen, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. 8 REGNSKAB REVISION SKAT 3 timer 4 timer 1 time Aalborg KURSUSPRIS Kr ,- Ekskl. moms

11 Aktuel revision og regnskab Formål Kurset vil give deltagerne bred orientering om udviklingen inden for revision og regnskab samt afl edte områder, herunder fokusområder for revisor i Kurset henvender sig til statsautoriserede og registrerede revisorer samt ledende medarbejdere. Kursets indhold: Det endelige indhold vil blive fastlagt lige før kursets afholdelse af hensyn til aktualiteten. Undervisningsform Foredrag og diskussion, eksempler samt mindre opgaver. Undervisere Statsaut. revisor Jacob Sejer Christensen, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Statsaut. revisor Thomas Nic. Nielsen, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. REGNSKAB 4 timer REVISION 4 timer SKAT Hjørring KURSUSPRIS Kr ,- Ekskl. moms 9

12 undervisere Jens Pedersen Jens er uddannet erhvervsjurist (cand.merc.-jur.) fra Aalborg Universitet i 1997, og har arbejdet med skat siden. Jens er ansat i BDO s skatteafdeling, og fra sin base på kontoret i Aalborg betjener han BDO s kontorer i Nordjylland med fokus på skatterådgivning af SMV-segmentet. Jens arbejder med selskabsog erhvervsbeskatning, hvilket blandt andet omfatter ejer- og generationsskifter, omstruktureringer, skatteplanlægning og kapitalgevinstbeskatning, samt processuelle opgaver som skattesager, bindende svar og dispensationssager m.m. Han underviser internt og eksternt i skattemæssige forhold. Lone Ravnholt Jensen Moms og afgiftsrådgiver, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerskab. Lone har arbejdet med Told og Skat Uddannet fuldmægtig hos Told og Skat i Spydspids i moms Master i moms og afgifter Intern underviser i Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerskab siden Tidligere underviser af virksomheder hos SKAT. Per Christensen Advokat (L) og partner, Advokatfirma HjulmandKaptain. Per Christensen er leder af HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse og har mange års erfaring i det praktiske arbejde med kapitalselskaber samt rådgivning af virksomheder m.m. Thomas T. Christensen Advokat og partner, Advokatfirma HjulmandKaptain. Thomas T. Christensen sidder i HjulmandKaptains afdeling for selskabsret og virksomhedsoverdragelse og har i en årrække beskæftiget sig med kapitalselskaber og rådgivning af virksomheder. 10

13 Søren Engelund Bærentsen Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Søren er ledende revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder, herunder ansvarlig for revisionsteams samt generel rådgivning inden for selskabs-, skatte- og regnskabsmæssige opgaver. Kundeporteføljen omfatter produktionsvirksomheder, investeringsejendomme og entreprenørbranchen. Derudover står han for rådgivning af iværksættere i forbindelse med opstart. Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskab. Thomas Nic. Nielsen Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Thomas står for kundebetjening på ledelsesniveau af en række erhvervsvirksomheder, omfattende blandt andet revision samt regnskabs- og skattemæssig rådgivning. Han har ekspertise inden for bl.a. håndværksmestre, ejendomsmæglere, fysioterapeuter og kædebutikker. Herudover har han erfaring med revision af udenlandske datterselskaber og stor erfaring med rådgivning af iværksættere. Underviser på interne og eksterne kurser inden for revision og regnskab samt iværksætterkurser. Herudover undervisning for nuværende kunder i bogføring og regnskab. Jacob Sejer Christensen Statsautoriseret revisor, Beierholm Statsautoriseret revisionspartnerselskab. Jacob er placeret i Faglig Udviklingsafdeling hos Beierholm og har i den forbindelse kontakt til revisorerne i Beierholm, når der opstår faglige problemstillinger, som skal løses. Han arbejder som funktionel ekspert inden for regnskab og selskabsretlige forhold. Inden tilknytningen til Faglig Udviklingsafdeling har Jacob været ledende revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder. Herudover er han intern underviser i Beierholm. 11

14 KURSUSTILMELDING Kursustilmelding Tilmeld dig via tilmeldingsblanketten, som er vedlagt dette katalog. Blanketten sendes til kursussekretær Maria Rytter Dolbak pr. mail eller pr. post til: Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Maria Rytter Dolbak på telefon Kursuspriser Prisen for de obligatoriske efteruddannelseskurser er kr. pr. kursus dag. Prisen er ekskl. moms, men inklusiv dagsforplejning og kursusmaterialer. Rabat Hver femte tilmelding fra samme cvr. nr. udløser kr. i rabat. Afbud Efter tilmelding til et kursus, kan afbud ske op til 4 uger før kursusstart uden omkostninger. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart faktureres 50 pct. af kursusprisen og ved afbud i ugen inden faktureres 100 pct. af kursusprisen. Aflysning Hvis vi må aflyse et kursus pga. sygdom, får du dit eventuelt indbetalte kursusgebyr refunderet. Kursusindkaldelse Du vil inden kurset modtage en indkaldelse med information om mødetid og adresse på kursussted. 12

15 Kursusadresser Kursusafdelingen Kursusafdelingen, Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf Kompetencecentret EUC Nord Jørgen H. Jensens Vej Hjørring Tlf Kursustidspunkt Alle kurserne holdes fra kl Kurserne tæller 8 timer i den obligatoriske efteruddannelse (lektioner á 45 minutter) Kursusbevis Vi fører protokol på kurserne og udsteder kursusbevis, der kan benyttes som dokumentation overfor Erhvervsstyrelsen. 13

16 Kompetenceudvikling på flere niveauer - til hele jeres organisation Har I brug for inspiration til, hvordan I kan opkvalifi cere jeres medarbejdere og bruge det offentlige uddannelsessystem, kan I få sparring og rådgivning om mulighederne. Jeres medarbejdere har forskellige jobfunktioner og forskellige uddannelsesbaggrunde. Kompetenceudvikling sker på forskellige niveauer og ofte på tværs af faggrupper. Vores kernekompetencer giver jer mulighed for efteruddannelse, der går ud over de fagspecifi kke obligatoriske kurser. Vi kan tilbyde kurser inden for: IT, MS Office Økonomi Ledelse Sprog Kommunikation Personlig udvikling Administration Undervisningen kan foregå hos os eller hos jer, alt efter jeres ønske. Kontakt os gerne. Vi er klar til en dialog om, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med kompetenceudvikling. 14

17 Kurserne er på fagligt højt niveau det er bare meget lettere og omkostningsbesparende at blive i Nordjylland. Det giver et godt netværk, at man møder de lokale kolleger på kurserne såvel socialt som fagligt. - JH REGNSKAB V/ JAN HØRSEL, BJERGBY 15

18 Fordele: Lokalt i Nordjylland du sparer tid og penge Gennemførelsesgaranti Kurserne tæller med i din obligatoriske lovpligtige efteruddannelse Kurserne tæller med som 8 timer i din obligatoriske lovpligtige efteruddannelse Undervisning på masterniveau Vi tilbyder dygtige og kompetente undervisere Konkurrencedygtige priser Kursusafdelingen

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest og

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Viden Kompetence Udvikling

Viden Kompetence Udvikling Viden Kompetence Udvikling - for revisorer i Nordjylland Skræddersyede kurser der effektiviserer dine arbejdsopgaver. Efteråret 2008 Efteruddannelse 120 timer fordelt på 3 år Små holdstørrelser En let

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08

niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08 5 uddannelsesmoduler på højt niveau Certificeret efteruddannelse 2007/08 Indhold Regnskabsanalyse og værdiansættelse af virksomheder 4 Revisionsteori og -praksis 6 Virksomhedens økonomistyring (Management

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Erhvervsjura Revisorer

Erhvervsjura Revisorer KONFERENCE 10. & 11. december 2014 KØBENHAVN www.ibceuroforum.dk/ejr Værdistiftelse Momsjura Erstatningsansvarsbedømmelse Strafansvar Selskabskapital Erhvervsjura Revisorer for Hør talere fra: Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15

Vejen til revisor. Uddannelsesplan 2014/15 Vejen til revisor Uddannelsesplan 014/15 Vores visioner Vision: Vi vil være de bedste til mennesker kunder og medarbejdere. Kunder Beierholm er det oplagte valg for virksomheder, som ønsker en kompetent

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere