Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d Der var 36 medlemmer tilstede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede"

Transkript

1 Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen som dirigent. Luise Rasmussen bliver valgt. Luise erklærer, at generalforsamlingen er rettidig annonceret i Retrieverens September nummer og at der også på korrekt vis er anført hvilke medlemmer der var på valg og hvorvidt de modtog genvalg. Endvidere konstaterede Luise, at de opstillede kandidater var rettidigt annonceret i Retrieverens November nummer. 2) Valg af referent v. Luise Rasmussen Regionsledelsen foreslår Marlene Svendsen som referent. Marlene Svendsen bliver valgt. 3) Valg af stemmetællere (2 stk.) v. Luise Rasmussen Karin Skyberg & Per Søndergaard bliver valgt. 4) Ledelsens beretning aflagt til godkendelse samt hensigt for 2013 v. Mette Urup Så er 2012 gået, - og jeg vil i år vælge at starte min beretning lidt bagvendt i forhold til en traditionel årsberetning Jeg vil nemlig starte med en særlig tak til kollegaerne i regionsledelsen. Ikke bare for spændende møder, hvor vi i årets løb har diskuteret mange emner. Men i år skal der lyde en særlig tak til jer, for I hjalp, da jeg havde brug for aflastning i den første del af året pga. et ekstremt højt arbejdspres. Valget var mellem at træde helt ud af regionsledelsen, - eller at lade viceregionslederen tage over. Valget var nemt, da der var opbakning til, at jeg kunne tage en pause, - mange tak for det! Men tilbage til selve årsberetningen, hvor jeg vil kigge lidt tilbage på året, der er gået. Ikke så meget om prøver og træning, for det kommer der mere om senere i aften, men alle de andre ting, der har rørt sig i klubben. Som indledning kan jeg sige, at der nu er 422 nordjyske medlemmer, hvilket er stort set det samme som sidste år. Hurtigt i 2012 var aktiviteterne i gang på alle træningspladser med forskellige former for træning, og i året har der været god gang i både markprøvetræning og sportræning. På Jammerbugt træningsplads har vi pr. 1/ skiftet pladsformand, idet Jesper Thomsen har taget over efter Tanja Møller. Jeg vil her gerne takke Tanja for den indsats, hun har ydet på pladsen. Og det er dejligt, at der er nye klar til at tage over, når andre gerne vil have en pause.

2 Regionsledelsen holder vores møder med pladsformændene et par gange om året, hvor vi får vendt og drejet ønsker og udfordringer, som ikke løses ved den almindelige kontakt. Det giver gode indspark begge veje, forhåbentligt til glæde for instruktører og kursister. Vi har særlig fokus på uddannelse og ny inspiration til instruktørerne, så de også kan få lidt igen starter med flere tilbud til instruktørerne. I klubbens mange udvalg er der stor aktivitet med prøver og skuer og kurser, og regionsledelsen er repræsenteret i de enkelte udvalg og kan på denne måde sikre sig, at de er orienteret om, hvad der sker rundt omkring og omvendt, at udvalgene har den direkte kontakt til regionsledelsen, hvis de har noget, de ønsker behandlet. I øjeblikket sidder regionsledelsen faktisk som formænd i udvalgene, - men det er ikke et ønske fra regionsledelsens side. Vi håber på flere udvalgsmedlemmer i dette år. Martin Hansen har taget over efter Marlene i sporudvalgte og Jette tager sig af indkøb af træningsartikler m.v. Vi har valgt at drosle PR-udvalgets arbejde noget ned. Udvalgene vil hver især orientere om sine aktiviteter senere på årsmødet, og fortælle om, hvad der er sket i 2012 og også lidt om, hvad de planlægger i Igen i år har vi i regionsledelsen lagt hovedet i blød for at lave andre aktiviteter, men det er svært at finde et emne, som kan samle regionens medlemmer, som alle har pressede kalendere med arbejde, jagt eller andet. Men jeg gentager en tidligere opfordring, - kom med idéerne, så kigger vi på det blev året, hvor vi nedlagde bladet efter mange år, - det var vemodigt. Men til gengæld har vi nu en flot ny hjemmeside, som løbende skal udvikles, så vores medlemmer kan få den information om klubben og dens aktiviteter, som I efterspørger. Men allerede nu ser vi positive effekter af siden, især den udvidede onlinetilmelding, hvor der nu er tilmelding også til træning via siden. At vi ikke har bladets omkostninger længere, giver os mulighed for at gennemføre flere anskaffelser til glæde for vores medlemmer og instruktører. Bl.a. har vi haft mulighed for at købe startpistoler til instruktørerne, nye frysere m.v. Anskaffelserne præger naturligvis regnskabet, men det løber næsten rundt med et lille bitte underskud. Også i 2012 skabte de nordjyske hunde respekt rundt omkring i Danmark og i udlandet. Vi vil senere i aften vende tilbage til listen over hundene og deres førere er så småt gået i gang, og hvad vil RL så med det nye år? Ja, vi vil udbrede kendskabet endnu mere til vores klub, allerede her i februar 2013 deltager vi i messen Outdoor 2013 i Aalborg, hvor vi håber, at mange af vores medlemmer og deres hunde vil give en hånd med. Sidste gang var det hyggeligt og sjovt at være på standen med hundene, - så det regner vi også med at det bliver denne gang.

3 Og så vil vi prøve noget, som vi er blevet opfordret til gennem flere år. Vi holder en dobbeltprøve på Læsø den sidste weekend i april. To officielle prøver, en B-prøve og en WT. Det bliver spændende at se, hvor mange der tager turen derover med deres hunde. Herudover vil der være mange aktiviteter, som alle kan ses af vores hjemmeside. Jeg vil afslutte beretningen med at sige tak til alle medlemmer for jeres indsats for klubben på den ene eller anden måde. Der er både nye instruktører og nye dommere på vej gennem systemerne. Også en tak til vores sponsorer, som gør prøver og skuer til noget særligt, med ekstra præmier til de placerede. Helt til sidst vil jeg gentage min tak for samarbejdet i regionsledelsen, både tak til de af jer som genopstiller og de, som har valgt at tage en pause. Knæk og bræk derude i På regionsledelsens vegne Mette Urup Ledelsens beretning godkendes uden bemærkninger 5) Orientering fra pladsformændene Himmerland træningsplads v. Jette Søndergaard Himmerland træningsplads har haft et godt år med mange hold og mange kursister. Der har dog kun været et enkelt hvalpehold kombineret med brugsprøvehold. Det skyldes at der er kommet godt gang i Aalborg træningsplads igen. Der har i årets løb været 169 hunde igennem på træningspladsen fordelt på 116 betalende kursister og 43 gratister byder på holdopstart i Februar. Der er tilmeldt følgende kursister: Brugsprøve: 14 kursister Begynderklasse: 13 kursister Åbenklasse: 16 kursister Vinderklasse: 15 kursister Derudover er det 5 kursister på venteliste til åbenklasse. Det er en rigtig god start. Til slut vil jeg sige tak til alle instruktørerne for det store arbejde I laver uden Jer var det ikke muligt at servicerer alle de kursister. Jeg glæder mig til samarbejdet med Jer i 2013: Jammerbugt træningsplads v. Tanja Møller Vi startede i Januar med dirigeringskursus. Der var 3 tilmeldte på uøvet og 17 tilmeldte på øvet. I Februar var en del af vores instruktører så heldige at deltage i temadagen med Keith Mathews. Forårstræningen startede i begyndelsen af Marts. Der var 4 brugsprøvehunde, 11 begynderklassehunde og 9 åben/vinderklassehunde.

4 Lige efter fortsatte vi med sommertræningen. Der var 4 brugsprøvehunde, 4 begynderklassehunde og 7 åben/vinderklassehunde. I foråret/sommeren havde vi også glæden af at afholde erfaringsudvekslingsdag for regionens instruktører. Efterårstræningen startede først i August med 3 hvalpe samt en gæstehund fra Tyskland, 3 brugsprøvehunde, 6 begynderklassehunde og 10 åben/vinderklassehunde. I alt har der været 77 hunde og fører igennem på træningspladsen. Tak til alle både hunde, fører og instruktører for endnu et dejligt år på Jammerbugt træningsplads. På grund af arbejde har jeg valgt at stoppe som pladsformand ved udgangen af 2012 og jeg har været så heldig, at Jesper Thomsen ville træde til i stedet for. Knæk & bræk til Jesper og resten af instruktørerne fremover. Frederikshavns træningsplads v. Poul Erik Hansen Der har været hunde igennem på træningspladsen i Instruktør staben er indskrænket og der er pt kun 2 instruktører tilbage på pladsen. PE starter op med hvalpe/brugsprøve her i Januar. Sanne og Helene Bennedsen hjælper på holdet. Der er forhåbning om at kunne starte brugsprøve, begynder og åbenklasse hold til foråret. PE takker instruktørerne for året der er gået. Aalborg træningsplads v. Karin Skyberg Instruktørerne er fantastiske med alt den tid og energi de lægger i pladsen så mange andre kan træne med deres hunde - specielt nu hvor vi er i gang med, at få pladsen op at køre og der ikke er så mange instruktører endnu bruger I rigtig megen tid. I har også været en kæmpe stor hjælp for mig når jeg har spurgt om råd og vejledning. I har altid været der. Jeg værdsætter det hele rigtig meget Tusind tak for det hele! Det har været et super godt år. Vi startede året med to hold 1 hvalpehold og 1 brugsprøvehold. Til April startede vi også et begynderklassehold og har haft de tre niveauer resten af året. Det har resulteret i 41 hvalpe, 54 brugsprøvehunde og 21 begynderklassehunde. Alt i alt 116 hunde. Det er skønt at se nye hver gang men bestemt også dejligt at se hundeførerne komme igen og igen. Det tyder også godt for i år. De hold vi har med start til Februar er allerede booket helt op og hvor vi som noget nyt også tilbyder åbenklasse træning. 6) Orientering fra markprøveudvalget v. Peter Bentzen I 2012 skulle MU efter planen lave 13 markprøver/working test. Vi måtte aflyse C prøven d da der både manglede prøveleder og hjælpere. Første prøve i 2012 var en UWT i Hvorup. Den koldeste prøve jeg nogensinde har deltaget i. C prøven i Voldsted blev den største prøve i Der var lidt over 100 deltagere på brugsprøve og markprøve. Holdudtagelsen til hold DM blev afholdt i Astrup. B-prøve på Mølholt/Sæby Trippelarrangement i Astrup Der blev en ekstra officiel working test i Svenstrup i forbindelse med udstillingen i Aalborg

5 B-prøve ved Mossø Officel WT ved Estrup Dam Nordjysk Markeringsmesterskab ved Saltum Åben A på Toftegaard Vinder A på Toftegaard Vinder A på Vang Hovedgaard Der har generelt været færre deltager på prøverne i 2012 end i 2011 C prøven i Oktober har givet nogle problemer med at få afholdt. Derfor prøver MU at lave en prøve i Juni måned i stedet for. Jeg vil gerne takke de prøveledere, terrænværter og hjælpere der har gjort det muligt, at afholde disse prøver. Uden dem gik det ikke. Tak til MU kollegaerog særlig tak til Jesper Thomsen og Jesper Simensen der trådte til i udvalget med kort varsel. 7) Orientering fra skueudvalget v. Jette Søndergaard Vi startede ud med trippelarrangementet i Astrup hvor der var 24 hunde i alt. Det var ikke så mange hunde som vanligt men vi havde en god dag med Gunnar Holm som dommer. Hvalpeshow blev droppet da der ikke var nogen der havde mulighed for, at stå for arrangementet. Juleskuet i Nørager havde en lille tilbagegang på 20 udstillingshunde. Men det er generelt alle steder. Det var en god dag med mange besøgende og glade udstillere. Der var 20 hunde til brugsprøve hvilket var en stor fremgang. De fleste bestod. Tak til alle hjælperne for hjælpen på dagen og stor tak til Karin Skyberg for det store arbejde med kataloget. Skuerne har ikke givet overskud i 2012 men de går lige op. Planer for 2013: Først og fremmest har vi brug for nogle medlemmer til skueudvalget for at vi kan få lavet nogle aktiviteter. Så kender I nogen der brænder for udstilling og som kunne være et godt emne så kontakt mig. Der bliver afholdt hvalpeshow/skue i Aalborg d Bent Rasmussen er tovholder på udstillingen. Det er dejligt at Bent er på banen igen. Juleskuet afholdes d i Nørager. Der afholdes trimmekursus så snart der er nok tilmeldte. Når der er tilmeldte nok fastsættes en dato og der findes en til at undervise. 8) Orientering fra sporudvalget v. Martin Hansen Sportræningen er kommet godt fra start. Startede med et begynderhold. Jeg fik god respons og flere af deltagerne ville gerne videre. Så der blev oprettet et åbenklasse hold. Vi træner i Hammer Bakker i et område vi har fået stillet til rådighed af kommunen. Tak for det. Vi søger også andre områder til sportræningen da vi gerne vil have lidt afveksling i terræn. Jeg har haft 22 hunde på 4 hold fordelt på 12 hunde på begynderklasse og 10 hunde i åbenklasse. Vi træner hver anden week-end hvor begynderholdet træner om Lørdagen og åbenklasse om Søndagen. Jeg har overtaget posten i sporudvalget hvilket jeg glæder mig rigtig meget til.

6 Anders Kjærskov og Lone Bengtson har sagt ja til også at gå med i udvalget. Jeg glæder mig til samarbejdet. Hvis der skulle være 1-2 mere derude der har lyst til at give en hånd med i udvalget er I meget velkomne. Vi har allerede et godt samarbejde med Beagle klubben. Sidste år var vi med til at arrangerer et fælles week-end seminar hvor 6-7 hunde deltog fra DRK. Der var rigtig god tilbagemelding på det. Igen i år afholdes et week-end seminar i samarbejde med Beagle klubben d April Arrangementet er slået på hjemmesiden hvor der kan læses mere om den spændende week-end. I tilfælde af spørgsmål kan jeg kontaktes. 9) Orientering fra PR udvalget v. Mette Urup PR udvalget har kørt på nedsat blus i 2012 og det har fungeret fint. Der har ikke været nogen klager. Fremover står Jette Søndergaard for indkøb af artikler og vil også sørge for at samarbejde med prøvelederne angående forplejning af deltagerne til prøverne. 10) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for 2013 v. Jette Søndergaard Jette gennemgår regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger. Regnskabet godkendes af forsamlingen uden bemærkninger. Jette gennemgår budget. Der er ingen yderligere kommentarer til budget. 11) Valg til regionsledelsen Valg til regionsledelsen: Følgende er på valg: Mette Urup Peter Bentzen Marlene Svendsen (Modtager ikke genvalg) Følgende er valgt iht vedtægterne da de er opstillet inden d : Mette Urup Peter Bentzen Thomas Kaldsen Præsentation af de tre kandidater. Valg til suppleanter: Følgende stiller op til valg: Sofia Kier Hansen Hanne Koldkjær

7 33 stemme sedler blev udleveret / 3 stemmer er erklæret ugyldigt 1. suppleant Hanne Koldkjær 2. suppleant Sofia Kier Hansen 12) Valg af revisor og revisor suppleant Revisor Jette Dohn & revisor suppleant Ole Jensen genopstiller 13) Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag inden fristens udløb 14) Uddeling af hæder samt pokaler Følgende hunde og deres dygtige fører hædres med 1 flaske vin: Bent Rasmussen & DKCH(U) DKV12 Thevenet Energia Positiva der i år opnåede både at blive Dansk udstillingschampion (U) og Dansk Vinder Nina Philips & DKV11 DKV12 NORDV12 Caradog Poul Newman der i år opnåede Dansk Vinder & Nordisk vinder Hans Jørgen Bilstrup & DKBRCH FIBRCH DKJCH DKWTCH NOJCH NORDJCH SEJCH Jiggers Tarka Lovely Alma der i år føjede titlen DKWTCH til rækken af flotte titler Christian Olesen & Michnos Izar der i år opnåede titlen NOJCH Lars Nørgaard & Michnos Friend Chandler Bing der opnåede UHM2 til årets unghundemesterskab Ove Simonsen & DKBRCH NOJCH SEVCH Lærkereden s Ask der kunne føje RM1 til meritterne samt RM til det norske retrievermesterskab for 3. år i træk. Derudover var de også med til at vinde IWT4 for hold. DM for hold der I år opnåede en flot Sølvmedalje Holdet bestod af: Holdkaptajn Poul Erik Hansen samt assistent Peter Bendtzen Hans Jørgen Bilstrup & DKBRCH FIBRCH DKJCH DKWTCH NOJCH NORDJCH SEJCH Jiggers Tarka Lovely Alma, Per Værens & Two Seas Buffy, Fin Mikkelsen & Partridge Daisy,

8 Kristian Olesen & Michnos Izar, Hold DM der vandt WT3 Holdet bestod af Peter Abel & Lærkereden s Sejer, Poul Erik Hansen & UHM11 Lærkeredens Charlie samt Palle Olesen & Lærkereden s Let it be Argo Labrador special Hold der vandt WT2 Holdet bestod af Kristian Olesen & Michnos Izar, Luise Rasmussen & Nuthatch Blue Sky Pipa samt Per Værens & Two Seas Buffy. Palle Olesen & Born-Flat Jocke O. Junior det opnåede 3V ved Nordisk Flatmesterskab Følgende kan fejrer 25 års Jubilæum: Poul Erik Hansen Palle Mandrup Mikkelsen Carl Bejlegaard Hansen Ove Sørensen Allan Nielsen Følgende kan fejrer 40 års Jubilæum: Leif Erichsen Pokalerne blev uddelt: Årets markprøvehund Fågeltorps Jocke Ortupps mindepokal DKBRCH NOJCH SEVCH Lærkereden s Ask & Ove Simonsen Den dygtige ekvipage vinder pokalen for 3. år i træk Ove vinder den for 4. år i træk da den også e vundet med DKBRCH NOJCH SEVCH SEJCH NORDJCH Lærkereden s Nøkke. Årets udstillingshund DRK s udstillingsudvalgs pokal DKV11 DKV12 NORDV12 Caradog Poul Newman & Nina Phillips Den dygtige ekvipage vinder pokalen for 4. år i træk Årets dualpokal Kennel Whimpy s dual pokal Birkebo Diamon Albert / Anette Larsen Årets Nordjyde Karin Skyberg Karin vinder pokalen på baggrund af hende store arbejde som ny pladsformand på Aalborg Træningsplads. Men også fordi hun altid står på spring for at hjælpe til på mange af regionens

9 arrangementer hvor hun her giver en hjælpende hånd med alt fra indskrivning til udfærdigelse af kataloger. 15) Eventuelt Mette Urup nævner Outdoor messen 2013 samt prøven på Læsø. Hun opfordrer at folk kommer med input, hjælp og gode ideer. Nina Phillips har tilbudt sin hjælp i skueudvalget Jesper Thomsen takker på vegne af Hunde i Hune for DRK s fremmøde. Jesper foreslå at DRK også deltager på arrangementet i år også der er d Oktober Poul Erik Hansen opfordrer instruktørerne om at henvende sig til kursisterne for at finde hjælp til årets prøver Mette Urup overdrager en flaske vin til Marlene Svendsen der udgår af regions ledelsen, PR- samt sporudvalget. Mette Urup opfordrer medlemmerne til at deltage i foredraget med Dorthe Holm d Mette Urup opfordrer medlemmerne til at komme med forslag og ideer til arrangementet Luise Rasmussen takker for god ro og orden. Hun takker også regionsledelsen for RL s arbejde i årets løb. Mette Urup takker Luise Rasmussen for veludført dirigent tjans. /Marlene Svendsen

REFERAT AF ÅRSMØDE I DRK-NORDJYLLAND D. 26-01-2011 JF. RETTIDIG UDSENDT DAGSORDEN. 35 stemmeberettigede var mødt op.

REFERAT AF ÅRSMØDE I DRK-NORDJYLLAND D. 26-01-2011 JF. RETTIDIG UDSENDT DAGSORDEN. 35 stemmeberettigede var mødt op. REFERAT AF ÅRSMØDE I DRK-NORDJYLLAND D. 26-01-2011 JF. RETTIDIG UDSENDT DAGSORDEN. 35 stemmeberettigede var mødt op. Regionsleder Mette Urup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Poul Sørensen takkede for

Læs mere

Udvalgene vil hver især orientere om sine aktiviteter senere på årsmødet og fortælle om, hvad der er sket i 2011 og hvad de planlægger i 2012.

Udvalgene vil hver især orientere om sine aktiviteter senere på årsmødet og fortælle om, hvad der er sket i 2011 og hvad de planlægger i 2012. Referat af årsmøde i Dansk Retriever Klub, Region Nordjylland d. 25.01.12 1) Valg af dirigent Poul Sørensen bliver valgt. Poul konstaterer, at årsmødet er rettidigt varslet. Der er 40 tilstede ved dette

Læs mere

Referat af årsmøde i DRK Nordjylland Onsdag d. 27.01.10. Regionsleder Mette Urup bød velkommen til alle. Stemmeberettede medlemmer: 37

Referat af årsmøde i DRK Nordjylland Onsdag d. 27.01.10. Regionsleder Mette Urup bød velkommen til alle. Stemmeberettede medlemmer: 37 Referat af årsmøde i DRK Nordjylland Onsdag d. 27.01.10 Regionsleder Mette Urup bød velkommen til alle. Stemmeberettede medlemmer: 37 1. Valg af dirigent Lars Nørgaard blev valgt til dirigent. 2. Valg

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015

Referat af møde med pladsformændene og RL 8. januar 2015 Fællesmøde i regionen torsdag den 8. januar. Vejgaard Bibliotek. Møde tidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup Jette Søndergaard Jan Jørgensen Hanne Koldkjær Bente Sand Per K. Nielsen Thomas Kaldsen Poul

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2015 Dato: 7. september 2015 Sted: VP Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Vernon Pedersen

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2015 Dato: 1. juni 2015 Sted: LA Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Susanne Wærling SW Dennis

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt.

Dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt 7.a. Der er rykket for mail adresser på nye medlemmer. Godkendt. Dagsorden. Dato: 18.11.14. kl 18.00 22.00 Sted: Kirsten Vestergaard, Højgårdsparken 98, 7560 Hjerm Tilstede: Afbud: 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12

Årsmøde. Region Midtjylland Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 Årsmøde Region Midtjylland 16.1.2013 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 1. Valg af dirigent Jon Andersen 2. Valg af referent Ane Gleerup 3. Valg af mindst 2 stemmetællere Egon Andersen Kirsten Vestergaard

Læs mere

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS

Emne: Møde nr. 7-2013. Dato: 07-10-2013. Sted: Bent Schwartzbach BS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 7-2013 Dato: 07-10-2013 Sted: Bent Schwartzbach BS Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010

Mødereferat: Regionsledelses møde. Emne: Møde nr. 2/2010. Dato: 12.04.2010 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2/2010 Dato: 12.04.2010 Sted: Caroline Ditlefsen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Claus Justesen CJ Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW

Emne: Møde nr. 2-2014. Dato: 03-03-2014. Sted: Susanne Wærling SW Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2014 Dato: 03-03-2014 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Susanne Wærling Kai Lübcke Hanne Jensen Preben Arenfeldt Louise Munchaus Adsbøl Vernon Pedersen

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2015 Dato: 2. marts 2015 Sted: Susanne Wærling SW Deltagere: Bent Schwartzbach BS Dennis Voxted DV Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 1-2013. Dato: 05-02-2013. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2013 Dato: 05-02-2013 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen SL Fraværende:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg.

Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg. Årsberetning 2014 Raceledelsens årsberetningen for 2014: Valget 2013 Ved valget til raceledelsen i 2013 blev Annette Jakobsen og Christian Brix Søndergaard genvalgt ved fredsvalg. Suppleanter blev valgt

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Dansk Retriever Klub Region Midtjylland. Ledelsens beretning for 2012. Ledelsen

Dansk Retriever Klub Region Midtjylland. Ledelsens beretning for 2012. Ledelsen Ledelsens beretning for 2012. Ledelsen På årsmødet den 19. januar 2012 blev Helle B. Engelsen og Mette Stubkjær valgt til regionsledelsen. Maj Britt Kring blev 1. suppleant. Der var desværre ikke muligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Emne: Møde nr. 5-2013. Dato: 13-08-2013. Sted: Preben Arenfeldt PA

Emne: Møde nr. 5-2013. Dato: 13-08-2013. Sted: Preben Arenfeldt PA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2013 Dato: 13-08-2013 Sted: Preben Arenfeldt PA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

1. suppleant Anne Marie Henriksen valgte i foråret at træde ud af RL på grund af manglende tid.

1. suppleant Anne Marie Henriksen valgte i foråret at træde ud af RL på grund af manglende tid. Ledelsens beretning for 2013. Ledelsen På årsmødet den 16. januar 2013 blev Ane Gleerup, Claus Christensen og Jens Andersen valgt til regionsledelsen. Anne Marie Henriksen blev valgt som 1. suppleant.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dansk Rettiver Klub Region Nordjylland Årsmøde 26. januar 2017

Dansk Rettiver Klub Region Nordjylland Årsmøde 26. januar 2017 Dansk Rettiver Klub Region Nordjylland Årsmøde 26. januar 2017 1. Valg af dirigent Regionsledelsen (RL) foreslår Louise Rasmussen til dirigent og hun vælges til dette. Hun oplyser, at årsmødet er rettidigt

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA

Emne: Møde nr. 2-2013. Dato: 12-03-2013. Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2013 Dato: 12-03-2013 Sted: Louise Munchaus Adsbøl LA Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Sonja Larsen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Emne: Møde nr. 2-2011. Dato: 04.04.2011

Emne: Møde nr. 2-2011. Dato: 04.04.2011 Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 2-2011 Dato: 04.04.2011 Sted: Hanne Jensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Susanne

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat Dato: 06.06.13, kl 18.00 Sted: Helle Engelsen Kærvej 16 7850 Stoholm Tilstede: Jens Andersen, Claus Christensen, Helle Engelsen og Ane Gleerup Afbud: Mette Stubkjær (barsel) 1. Valg af mødeleder:

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2015 Dato: 7. december 2015 Sted: KL Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Preben Arenfeldt PA Kai Lübcke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. januar 2010 Tilstede: Per Salomonsen, Christian Niss, Leif Mikkelsen, Kurt Thomsen, Lilian Milek Madsen og Dorte Paludan. Afbud fra Lene Hadbjerg. Punkt 1. Godkendelse

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Emne: Møde nr Dato: Sted: Hanne Søndenbroe HS

Emne: Møde nr Dato: Sted: Hanne Søndenbroe HS Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 5-2014 Dato: 02-06-2014 Sted: Hanne Søndenbroe HS Deltagere: Susanne Wærling SW Hanne Jensen HJ Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Preben Arenfeldt PA Bent

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat. Regionsledelsesmøde nr 3 den 24 februar 2016 Hos Grethe Lausen kl

Referat. Regionsledelsesmøde nr 3 den 24 februar 2016 Hos Grethe Lausen kl Regionsledelsesmøde nr 3 den 24 februar 2016 Hos Grethe Lausen kl. 18.00 Deltagere, Jan Henriksen, Flemming Roed, Per Rethmeier, Rikke Andersen, Thore Grøndahl, Charlotte Staun, Jette Hartvigsen (syg),

Læs mere

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!!

DER HENSTILLES TIL AT MAN MELDER AFBUD I GOD TID TIL VÆRTEN!!!! Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2015 Dato: 8. april 2015 Sted: HJ Deltagere: Bent Schwartzbach BS Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben Arenfeldt PA Susanne Wærling SW

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Raceledelsens beretning for året 2014

Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsens beretning for året 2014 Raceledelsen for Labrador Retriever, kom for klubåret 2014, til at bestå af Connie Svane Petersen, Henrik Hansen, Peter Bloch, Camilla Juelsgaard, Lise Møller Frandsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Dette notat er et dokument som beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen.

Dette notat er et dokument som beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen. NOTAT Kommisorium for udvalgsarbejde i Region Nordsjælland. 1. Formål Dette notat er et dokument som beskriver arbejdsopgaver og ansvar for de enkelte udvalg i eller udenfor regionsledelsen. Dokumentet

Læs mere

Referat. Tilføjelse af enkelte punkter, derefter godkendt. c) Nye medlemslister Dette tages under punkt 6 h

Referat. Tilføjelse af enkelte punkter, derefter godkendt. c) Nye medlemslister Dette tages under punkt 6 h Referat. Dato: 18.03.15. Kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel Gårdsdalsvej 35 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Helle Engelsen, Charlotte Axel, Jørgen Jørgensen og Ane Gleerup Afbud: Kirsten Vestergaard,

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Emne: Møde nr. 9-2013. Dato: 03-12-2013. Sted: Kai Lübcke KL

Emne: Møde nr. 9-2013. Dato: 03-12-2013. Sted: Kai Lübcke KL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 9-2013 Dato: 03-12-2013 Sted: Kai Lübcke KL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling d. 7. februar 2012.

Referat ordinær generalforsamling d. 7. februar 2012. Gjøl, d. 10. oktober 2009 Referat ordinær generalforsamling d. 7. februar 2012. Formand Sandy Clemmensen åbnede mødet ved at byde alle velkommen til den ordinære generalforsamling. Dette blev ledsaget

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium.

Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Samarbejdsaftale mellem DRK og regionsledelserne, herunder RKU s komissorium. Nærværende samarbejdsaftale er baseret på vedtægterne for Dansk Retriever Klub samt en revidering af dokumenterne Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere