Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d Der var 36 medlemmer tilstede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d. 23.01.13. Der var 36 medlemmer tilstede"

Transkript

1 Referat af årsmøde i DRK region Nordjylland Onsdag d Der var 36 medlemmer tilstede 1) Valg af dirigent v. Mette Urup Regionsleder Mette Urup byder velkommen. Regionsledelsen foreslår Luise Rasmussen som dirigent. Luise Rasmussen bliver valgt. Luise erklærer, at generalforsamlingen er rettidig annonceret i Retrieverens September nummer og at der også på korrekt vis er anført hvilke medlemmer der var på valg og hvorvidt de modtog genvalg. Endvidere konstaterede Luise, at de opstillede kandidater var rettidigt annonceret i Retrieverens November nummer. 2) Valg af referent v. Luise Rasmussen Regionsledelsen foreslår Marlene Svendsen som referent. Marlene Svendsen bliver valgt. 3) Valg af stemmetællere (2 stk.) v. Luise Rasmussen Karin Skyberg & Per Søndergaard bliver valgt. 4) Ledelsens beretning aflagt til godkendelse samt hensigt for 2013 v. Mette Urup Så er 2012 gået, - og jeg vil i år vælge at starte min beretning lidt bagvendt i forhold til en traditionel årsberetning Jeg vil nemlig starte med en særlig tak til kollegaerne i regionsledelsen. Ikke bare for spændende møder, hvor vi i årets løb har diskuteret mange emner. Men i år skal der lyde en særlig tak til jer, for I hjalp, da jeg havde brug for aflastning i den første del af året pga. et ekstremt højt arbejdspres. Valget var mellem at træde helt ud af regionsledelsen, - eller at lade viceregionslederen tage over. Valget var nemt, da der var opbakning til, at jeg kunne tage en pause, - mange tak for det! Men tilbage til selve årsberetningen, hvor jeg vil kigge lidt tilbage på året, der er gået. Ikke så meget om prøver og træning, for det kommer der mere om senere i aften, men alle de andre ting, der har rørt sig i klubben. Som indledning kan jeg sige, at der nu er 422 nordjyske medlemmer, hvilket er stort set det samme som sidste år. Hurtigt i 2012 var aktiviteterne i gang på alle træningspladser med forskellige former for træning, og i året har der været god gang i både markprøvetræning og sportræning. På Jammerbugt træningsplads har vi pr. 1/ skiftet pladsformand, idet Jesper Thomsen har taget over efter Tanja Møller. Jeg vil her gerne takke Tanja for den indsats, hun har ydet på pladsen. Og det er dejligt, at der er nye klar til at tage over, når andre gerne vil have en pause.

2 Regionsledelsen holder vores møder med pladsformændene et par gange om året, hvor vi får vendt og drejet ønsker og udfordringer, som ikke løses ved den almindelige kontakt. Det giver gode indspark begge veje, forhåbentligt til glæde for instruktører og kursister. Vi har særlig fokus på uddannelse og ny inspiration til instruktørerne, så de også kan få lidt igen starter med flere tilbud til instruktørerne. I klubbens mange udvalg er der stor aktivitet med prøver og skuer og kurser, og regionsledelsen er repræsenteret i de enkelte udvalg og kan på denne måde sikre sig, at de er orienteret om, hvad der sker rundt omkring og omvendt, at udvalgene har den direkte kontakt til regionsledelsen, hvis de har noget, de ønsker behandlet. I øjeblikket sidder regionsledelsen faktisk som formænd i udvalgene, - men det er ikke et ønske fra regionsledelsens side. Vi håber på flere udvalgsmedlemmer i dette år. Martin Hansen har taget over efter Marlene i sporudvalgte og Jette tager sig af indkøb af træningsartikler m.v. Vi har valgt at drosle PR-udvalgets arbejde noget ned. Udvalgene vil hver især orientere om sine aktiviteter senere på årsmødet, og fortælle om, hvad der er sket i 2012 og også lidt om, hvad de planlægger i Igen i år har vi i regionsledelsen lagt hovedet i blød for at lave andre aktiviteter, men det er svært at finde et emne, som kan samle regionens medlemmer, som alle har pressede kalendere med arbejde, jagt eller andet. Men jeg gentager en tidligere opfordring, - kom med idéerne, så kigger vi på det blev året, hvor vi nedlagde bladet efter mange år, - det var vemodigt. Men til gengæld har vi nu en flot ny hjemmeside, som løbende skal udvikles, så vores medlemmer kan få den information om klubben og dens aktiviteter, som I efterspørger. Men allerede nu ser vi positive effekter af siden, især den udvidede onlinetilmelding, hvor der nu er tilmelding også til træning via siden. At vi ikke har bladets omkostninger længere, giver os mulighed for at gennemføre flere anskaffelser til glæde for vores medlemmer og instruktører. Bl.a. har vi haft mulighed for at købe startpistoler til instruktørerne, nye frysere m.v. Anskaffelserne præger naturligvis regnskabet, men det løber næsten rundt med et lille bitte underskud. Også i 2012 skabte de nordjyske hunde respekt rundt omkring i Danmark og i udlandet. Vi vil senere i aften vende tilbage til listen over hundene og deres førere er så småt gået i gang, og hvad vil RL så med det nye år? Ja, vi vil udbrede kendskabet endnu mere til vores klub, allerede her i februar 2013 deltager vi i messen Outdoor 2013 i Aalborg, hvor vi håber, at mange af vores medlemmer og deres hunde vil give en hånd med. Sidste gang var det hyggeligt og sjovt at være på standen med hundene, - så det regner vi også med at det bliver denne gang.

3 Og så vil vi prøve noget, som vi er blevet opfordret til gennem flere år. Vi holder en dobbeltprøve på Læsø den sidste weekend i april. To officielle prøver, en B-prøve og en WT. Det bliver spændende at se, hvor mange der tager turen derover med deres hunde. Herudover vil der være mange aktiviteter, som alle kan ses af vores hjemmeside. Jeg vil afslutte beretningen med at sige tak til alle medlemmer for jeres indsats for klubben på den ene eller anden måde. Der er både nye instruktører og nye dommere på vej gennem systemerne. Også en tak til vores sponsorer, som gør prøver og skuer til noget særligt, med ekstra præmier til de placerede. Helt til sidst vil jeg gentage min tak for samarbejdet i regionsledelsen, både tak til de af jer som genopstiller og de, som har valgt at tage en pause. Knæk og bræk derude i På regionsledelsens vegne Mette Urup Ledelsens beretning godkendes uden bemærkninger 5) Orientering fra pladsformændene Himmerland træningsplads v. Jette Søndergaard Himmerland træningsplads har haft et godt år med mange hold og mange kursister. Der har dog kun været et enkelt hvalpehold kombineret med brugsprøvehold. Det skyldes at der er kommet godt gang i Aalborg træningsplads igen. Der har i årets løb været 169 hunde igennem på træningspladsen fordelt på 116 betalende kursister og 43 gratister byder på holdopstart i Februar. Der er tilmeldt følgende kursister: Brugsprøve: 14 kursister Begynderklasse: 13 kursister Åbenklasse: 16 kursister Vinderklasse: 15 kursister Derudover er det 5 kursister på venteliste til åbenklasse. Det er en rigtig god start. Til slut vil jeg sige tak til alle instruktørerne for det store arbejde I laver uden Jer var det ikke muligt at servicerer alle de kursister. Jeg glæder mig til samarbejdet med Jer i 2013: Jammerbugt træningsplads v. Tanja Møller Vi startede i Januar med dirigeringskursus. Der var 3 tilmeldte på uøvet og 17 tilmeldte på øvet. I Februar var en del af vores instruktører så heldige at deltage i temadagen med Keith Mathews. Forårstræningen startede i begyndelsen af Marts. Der var 4 brugsprøvehunde, 11 begynderklassehunde og 9 åben/vinderklassehunde.

4 Lige efter fortsatte vi med sommertræningen. Der var 4 brugsprøvehunde, 4 begynderklassehunde og 7 åben/vinderklassehunde. I foråret/sommeren havde vi også glæden af at afholde erfaringsudvekslingsdag for regionens instruktører. Efterårstræningen startede først i August med 3 hvalpe samt en gæstehund fra Tyskland, 3 brugsprøvehunde, 6 begynderklassehunde og 10 åben/vinderklassehunde. I alt har der været 77 hunde og fører igennem på træningspladsen. Tak til alle både hunde, fører og instruktører for endnu et dejligt år på Jammerbugt træningsplads. På grund af arbejde har jeg valgt at stoppe som pladsformand ved udgangen af 2012 og jeg har været så heldig, at Jesper Thomsen ville træde til i stedet for. Knæk & bræk til Jesper og resten af instruktørerne fremover. Frederikshavns træningsplads v. Poul Erik Hansen Der har været hunde igennem på træningspladsen i Instruktør staben er indskrænket og der er pt kun 2 instruktører tilbage på pladsen. PE starter op med hvalpe/brugsprøve her i Januar. Sanne og Helene Bennedsen hjælper på holdet. Der er forhåbning om at kunne starte brugsprøve, begynder og åbenklasse hold til foråret. PE takker instruktørerne for året der er gået. Aalborg træningsplads v. Karin Skyberg Instruktørerne er fantastiske med alt den tid og energi de lægger i pladsen så mange andre kan træne med deres hunde - specielt nu hvor vi er i gang med, at få pladsen op at køre og der ikke er så mange instruktører endnu bruger I rigtig megen tid. I har også været en kæmpe stor hjælp for mig når jeg har spurgt om råd og vejledning. I har altid været der. Jeg værdsætter det hele rigtig meget Tusind tak for det hele! Det har været et super godt år. Vi startede året med to hold 1 hvalpehold og 1 brugsprøvehold. Til April startede vi også et begynderklassehold og har haft de tre niveauer resten af året. Det har resulteret i 41 hvalpe, 54 brugsprøvehunde og 21 begynderklassehunde. Alt i alt 116 hunde. Det er skønt at se nye hver gang men bestemt også dejligt at se hundeførerne komme igen og igen. Det tyder også godt for i år. De hold vi har med start til Februar er allerede booket helt op og hvor vi som noget nyt også tilbyder åbenklasse træning. 6) Orientering fra markprøveudvalget v. Peter Bentzen I 2012 skulle MU efter planen lave 13 markprøver/working test. Vi måtte aflyse C prøven d da der både manglede prøveleder og hjælpere. Første prøve i 2012 var en UWT i Hvorup. Den koldeste prøve jeg nogensinde har deltaget i. C prøven i Voldsted blev den største prøve i Der var lidt over 100 deltagere på brugsprøve og markprøve. Holdudtagelsen til hold DM blev afholdt i Astrup. B-prøve på Mølholt/Sæby Trippelarrangement i Astrup Der blev en ekstra officiel working test i Svenstrup i forbindelse med udstillingen i Aalborg

5 B-prøve ved Mossø Officel WT ved Estrup Dam Nordjysk Markeringsmesterskab ved Saltum Åben A på Toftegaard Vinder A på Toftegaard Vinder A på Vang Hovedgaard Der har generelt været færre deltager på prøverne i 2012 end i 2011 C prøven i Oktober har givet nogle problemer med at få afholdt. Derfor prøver MU at lave en prøve i Juni måned i stedet for. Jeg vil gerne takke de prøveledere, terrænværter og hjælpere der har gjort det muligt, at afholde disse prøver. Uden dem gik det ikke. Tak til MU kollegaerog særlig tak til Jesper Thomsen og Jesper Simensen der trådte til i udvalget med kort varsel. 7) Orientering fra skueudvalget v. Jette Søndergaard Vi startede ud med trippelarrangementet i Astrup hvor der var 24 hunde i alt. Det var ikke så mange hunde som vanligt men vi havde en god dag med Gunnar Holm som dommer. Hvalpeshow blev droppet da der ikke var nogen der havde mulighed for, at stå for arrangementet. Juleskuet i Nørager havde en lille tilbagegang på 20 udstillingshunde. Men det er generelt alle steder. Det var en god dag med mange besøgende og glade udstillere. Der var 20 hunde til brugsprøve hvilket var en stor fremgang. De fleste bestod. Tak til alle hjælperne for hjælpen på dagen og stor tak til Karin Skyberg for det store arbejde med kataloget. Skuerne har ikke givet overskud i 2012 men de går lige op. Planer for 2013: Først og fremmest har vi brug for nogle medlemmer til skueudvalget for at vi kan få lavet nogle aktiviteter. Så kender I nogen der brænder for udstilling og som kunne være et godt emne så kontakt mig. Der bliver afholdt hvalpeshow/skue i Aalborg d Bent Rasmussen er tovholder på udstillingen. Det er dejligt at Bent er på banen igen. Juleskuet afholdes d i Nørager. Der afholdes trimmekursus så snart der er nok tilmeldte. Når der er tilmeldte nok fastsættes en dato og der findes en til at undervise. 8) Orientering fra sporudvalget v. Martin Hansen Sportræningen er kommet godt fra start. Startede med et begynderhold. Jeg fik god respons og flere af deltagerne ville gerne videre. Så der blev oprettet et åbenklasse hold. Vi træner i Hammer Bakker i et område vi har fået stillet til rådighed af kommunen. Tak for det. Vi søger også andre områder til sportræningen da vi gerne vil have lidt afveksling i terræn. Jeg har haft 22 hunde på 4 hold fordelt på 12 hunde på begynderklasse og 10 hunde i åbenklasse. Vi træner hver anden week-end hvor begynderholdet træner om Lørdagen og åbenklasse om Søndagen. Jeg har overtaget posten i sporudvalget hvilket jeg glæder mig rigtig meget til.

6 Anders Kjærskov og Lone Bengtson har sagt ja til også at gå med i udvalget. Jeg glæder mig til samarbejdet. Hvis der skulle være 1-2 mere derude der har lyst til at give en hånd med i udvalget er I meget velkomne. Vi har allerede et godt samarbejde med Beagle klubben. Sidste år var vi med til at arrangerer et fælles week-end seminar hvor 6-7 hunde deltog fra DRK. Der var rigtig god tilbagemelding på det. Igen i år afholdes et week-end seminar i samarbejde med Beagle klubben d April Arrangementet er slået på hjemmesiden hvor der kan læses mere om den spændende week-end. I tilfælde af spørgsmål kan jeg kontaktes. 9) Orientering fra PR udvalget v. Mette Urup PR udvalget har kørt på nedsat blus i 2012 og det har fungeret fint. Der har ikke været nogen klager. Fremover står Jette Søndergaard for indkøb af artikler og vil også sørge for at samarbejde med prøvelederne angående forplejning af deltagerne til prøverne. 10) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt budget for 2013 v. Jette Søndergaard Jette gennemgår regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisor uden bemærkninger. Regnskabet godkendes af forsamlingen uden bemærkninger. Jette gennemgår budget. Der er ingen yderligere kommentarer til budget. 11) Valg til regionsledelsen Valg til regionsledelsen: Følgende er på valg: Mette Urup Peter Bentzen Marlene Svendsen (Modtager ikke genvalg) Følgende er valgt iht vedtægterne da de er opstillet inden d : Mette Urup Peter Bentzen Thomas Kaldsen Præsentation af de tre kandidater. Valg til suppleanter: Følgende stiller op til valg: Sofia Kier Hansen Hanne Koldkjær

7 33 stemme sedler blev udleveret / 3 stemmer er erklæret ugyldigt 1. suppleant Hanne Koldkjær 2. suppleant Sofia Kier Hansen 12) Valg af revisor og revisor suppleant Revisor Jette Dohn & revisor suppleant Ole Jensen genopstiller 13) Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag inden fristens udløb 14) Uddeling af hæder samt pokaler Følgende hunde og deres dygtige fører hædres med 1 flaske vin: Bent Rasmussen & DKCH(U) DKV12 Thevenet Energia Positiva der i år opnåede både at blive Dansk udstillingschampion (U) og Dansk Vinder Nina Philips & DKV11 DKV12 NORDV12 Caradog Poul Newman der i år opnåede Dansk Vinder & Nordisk vinder Hans Jørgen Bilstrup & DKBRCH FIBRCH DKJCH DKWTCH NOJCH NORDJCH SEJCH Jiggers Tarka Lovely Alma der i år føjede titlen DKWTCH til rækken af flotte titler Christian Olesen & Michnos Izar der i år opnåede titlen NOJCH Lars Nørgaard & Michnos Friend Chandler Bing der opnåede UHM2 til årets unghundemesterskab Ove Simonsen & DKBRCH NOJCH SEVCH Lærkereden s Ask der kunne føje RM1 til meritterne samt RM til det norske retrievermesterskab for 3. år i træk. Derudover var de også med til at vinde IWT4 for hold. DM for hold der I år opnåede en flot Sølvmedalje Holdet bestod af: Holdkaptajn Poul Erik Hansen samt assistent Peter Bendtzen Hans Jørgen Bilstrup & DKBRCH FIBRCH DKJCH DKWTCH NOJCH NORDJCH SEJCH Jiggers Tarka Lovely Alma, Per Værens & Two Seas Buffy, Fin Mikkelsen & Partridge Daisy,

8 Kristian Olesen & Michnos Izar, Hold DM der vandt WT3 Holdet bestod af Peter Abel & Lærkereden s Sejer, Poul Erik Hansen & UHM11 Lærkeredens Charlie samt Palle Olesen & Lærkereden s Let it be Argo Labrador special Hold der vandt WT2 Holdet bestod af Kristian Olesen & Michnos Izar, Luise Rasmussen & Nuthatch Blue Sky Pipa samt Per Værens & Two Seas Buffy. Palle Olesen & Born-Flat Jocke O. Junior det opnåede 3V ved Nordisk Flatmesterskab Følgende kan fejrer 25 års Jubilæum: Poul Erik Hansen Palle Mandrup Mikkelsen Carl Bejlegaard Hansen Ove Sørensen Allan Nielsen Følgende kan fejrer 40 års Jubilæum: Leif Erichsen Pokalerne blev uddelt: Årets markprøvehund Fågeltorps Jocke Ortupps mindepokal DKBRCH NOJCH SEVCH Lærkereden s Ask & Ove Simonsen Den dygtige ekvipage vinder pokalen for 3. år i træk Ove vinder den for 4. år i træk da den også e vundet med DKBRCH NOJCH SEVCH SEJCH NORDJCH Lærkereden s Nøkke. Årets udstillingshund DRK s udstillingsudvalgs pokal DKV11 DKV12 NORDV12 Caradog Poul Newman & Nina Phillips Den dygtige ekvipage vinder pokalen for 4. år i træk Årets dualpokal Kennel Whimpy s dual pokal Birkebo Diamon Albert / Anette Larsen Årets Nordjyde Karin Skyberg Karin vinder pokalen på baggrund af hende store arbejde som ny pladsformand på Aalborg Træningsplads. Men også fordi hun altid står på spring for at hjælpe til på mange af regionens

9 arrangementer hvor hun her giver en hjælpende hånd med alt fra indskrivning til udfærdigelse af kataloger. 15) Eventuelt Mette Urup nævner Outdoor messen 2013 samt prøven på Læsø. Hun opfordrer at folk kommer med input, hjælp og gode ideer. Nina Phillips har tilbudt sin hjælp i skueudvalget Jesper Thomsen takker på vegne af Hunde i Hune for DRK s fremmøde. Jesper foreslå at DRK også deltager på arrangementet i år også der er d Oktober Poul Erik Hansen opfordrer instruktørerne om at henvende sig til kursisterne for at finde hjælp til årets prøver Mette Urup overdrager en flaske vin til Marlene Svendsen der udgår af regions ledelsen, PR- samt sporudvalget. Mette Urup opfordrer medlemmerne til at deltage i foredraget med Dorthe Holm d Mette Urup opfordrer medlemmerne til at komme med forslag og ideer til arrangementet Luise Rasmussen takker for god ro og orden. Hun takker også regionsledelsen for RL s arbejde i årets løb. Mette Urup takker Luise Rasmussen for veludført dirigent tjans. /Marlene Svendsen

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Årsberetning. Oktober 2004 Oktober 2005

Årsberetning. Oktober 2004 Oktober 2005 DANSK KENNEL KLUB - Kreds 2 Årsberetning Bestyrelsen Oktober 2004 Oktober 2005 Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Revisor: Revisorsuppleant: Kisser Pyrmov Hovedgaden 9, 4262 Sandved (5545 6848 pyrmov@mail.tele.dk)

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1

Tvede-Linde Jagtforening. Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 Tvede-Linde Jagtforening Medlemsblad Årgang 2013 nr. 1 1 Tvede-Linde Jagtforening - organisation Bestyrelsen: Formand og kontaktperson vedr. Fjordjagt: Finn Sørensen Perledalen 4, 8930 Randers Tlf. 2825

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere